VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o."

Transkript

1 ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Zprávy z KPMSK str. ISSN Andragogická Bezplatné poradenství pro a poradenská společnost Petr začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. Mgr. Hana Vývodová manažerka projektu Petr Otáhal, s. r. o., zahájila prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizaci dalšího projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt s názvem Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající byl zahájen 1. listopadu 2012 a potrvá do 31. října Cílovou skupinou projektu jsou ženy začínající pod- nikání či již vykonávající činnost podnikání v pěti okresech Moravskoslezského kraje, konkrétně v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město. Zájemkyně o zapojení se do projektu musí mít živnostenské oprávnění. Jiným způsobem není vstup do projektu omezen. Není rozhodující vzdělání, věk ani druh podnikatelské činnosti apod. Projekt se zkráceným názvem Poradna pro podnikavé ženy má dva hlavní cíle. Prvním z nich je pomoci ženám začínajícím podnikat či již podnikajícím v přístupu k bezplatnému poradenství v oblasti práva a legislativy, financí a daní, ekonomiky a marketingu, personalistiky a managementu. Druhým hlavním cílem je nabídnout cílové skupině žen vhodné podpůrné vzdělávací semináře, které přispějí ke zdokonalení jejich dosavadní činnosti a celkově pozvednou úroveň jejich podnikatelských aktivit. Zorganizovány budou celkem 4 běhy, v každém z nich bude 12 odborných seminářů, které budou zaměřeny i na praktickou implementa- ci získaných znalostí do podnikatelské činnosti účastnících se žen. Poradenské i školící aktivity poběží v Ostravě od konce února 2013 až do září Projekt má ještě další důležitý cíl, informování široké veřejnosti o problematice podnikajících žen, včetně prosazování rovných příležitostí mužů a žen při podnikání. Aktuální informace o projektu budou zveřejňovány prostřednictvím inzerce, billboardů, krátkého spotu v regionální televizi a také na webu společnosti Petr Otáhal (www.petrotahal.cz). Poradna pro podnikavé ženy začínáme! V druhé polovině února odstartoval první cyklus školení a konzultací pořádaných pro ženy podnikatelky v rámci projektu s názvem Poradenské a podpůrné centrum pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající, reg. číslo CZ.1.04/3.4.04/.00316, financovaného prostřednictvím OP LZZ z ESF a státního rozpočtu ČR. V únoru jsme začali semináři věnovanými právu v podnikání a trestní odpovědnosti, v březnu pokračujeme vzdělávací akcí věnovanou zákoníku práce, problematice financí v podnikání a kalkulaci nákladů. Následovat bude dalších 7 odborných témat vztahujících se k podnikatelské praxi. Souběžně s těmito odbornými semináři mohou účastnice bezplatně využít konzultace s odborníky, a to v těchto čtyřech oblastech: právo finance a daně ekonomika, marketing a obchod personalistka a management Semináře i konzultace se budou konat v školicím středisku společnosti Hertin v Ostravě Mariánských Horách. Témata odborných seminářů a přehled nejbližších termínů pro rok 2013 jsou v následující tabulce. Témata seminářů: 1. běh Právo v podnikání Trestní odpovědnost vedoucích pracovníků Zákoník práce Základy financí Kalkulace nákladů v souvislostech Základy marketingu a public relations Strategické myšlení podnikatele Účinné ovlivňování v podnikatelské praxi Externí a interní komunikace pracovníků Týmové role a motivace v kolektivu Porada jako nástroj výkonného řízení Plánování a delegování v podnikatelské praxi Petr Otáhal Nedílnou součástí správného řízení každé organizace je kromě plánování, řízení, motivování, delegování a kontroly také systém efektivního využití lidských zdrojů, který nám umožňuje využívat kvality lidského ducha pro naše cíle. Projekt vzdělávání vznikal ve spolupráci s renomovanými odborníky z oblasti managementu, marketingu, obchodu a komunikace. Teoretičtí odborníci a úspěšní praktici vytvořili systém seminářů, školení, případových a tréninkových studií, které nám mohou pomoci lépe dosáhnout svých cílů vlastními silami a silami našich spolupracovníků. Působíme v oblasti rozvoje lidských zdrojů u malých a středních organizací, v komerční i veřejné sféře. Naši lektoři jsou úspěšnými praktiky a díky moderním metodám výuky dosahují pozoruhodných výsledků. Naučíme Vaši organizaci jak ušetřit čas a peníze, jakým způsobem peníze lépe vydělat, jak získat uznání a jistotu, vysvětlíme Vám, jak si zajistit pohodlí a komfort, naučíme Vás flexibilitě, kreativitě, spolehlivosti a hlavně Vám pomůžeme ke spokojenosti. Věříme, že díky projektu vzdělávání získáte nové informace, které Vám pomohou v řešení problémů a které Vás inspirují k novým postupům, a že se proces systematického vzdělávání stane nedílnou součástí Vaší kultury.

2 2 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY Nezaměstnanost jako výzva Bc. Milan Ježek koordinátor pro práci s cílovou skupinou Jedním z největších strašáků, které nás v životě ohrožují, je nezaměstnanost. Ať chceme nebo ne, postihne v průběhu života téměř každého z nás. Pojďme se na fakt, že jsme bez práce, podívat z jiného úhlu pohledu. Životní zkušenosti fungují jako obranné mechanismy pomáhají nám zvládat těžké životní situace. Utrpení v životě, např. smrt blízké osoby, posílí naši schopnost vypořádat se s náročnými situacemi, v nichž by jedinec bez negativních zkušeností jen velmi těžko obstál. Dobrá zkušenost je taková, která nás nezničí, ale naopak posílí a poučí z vlastních chyb. Pocit, že jsme si již prošli horšími situacemi, zvyšuje pravděpodobnost úspěšného zvládnutí jakékoli další náročné situace. Mezi zkušenostmi a strachem panuje nepřímá úměra čím méně zkušeností, tím větší strach a z něj pramenící stres. S nedostatky zkušeností je spojen stres způsobený strachem ze ztráty, příp. ztrátou zaměstnání. Vezměme si paní, která po 20 letech strávených na jedné pozici najednou přijde o zaměstnání její snaha nalézt novou práci či snad novou profesi je velmi malá. Pohltí ji strach z neúspěchu (který dosud nikdy nepoznala a který je v jejím životě zcela nový), její sebevědomí se začne snižovat, psychický stav zhoršovat a situace se začne stávat stále beznadějnější. Ukázkový příklad toho, kdy se špatný psychický stav vyvolaný neúspěchem stane zárodkem dlouhodobé nezaměstnanosti. Východisko z této stále složitější a bezvýchodnější situace je pouze v rukou daného jednotlivce. Lze si představit osobu bez motivace a s nízkým sebevědomím jako nového živnostníka? Tato varianta se zdá být méně pravděpodobná než návrat do školních lavic, který nejen že může pomoci znovu získat sebevědomí, ale také po malých krůčcích dá zažít opět pocit úspěchu. Představte si, že se snažíte hrát na housle a hned druhý den po vás někdo chce, abyste šli před diváky a hráli dvě hodiny ty nejtěžší skladby. V této situaci by každý vyhořel, neboť za den se není možné naučit ani ty nejlehčí skladby. Časem a po malých krůčcích se však souběžně se zvyšujícím se sebevědomím zvyšuje také pravděpodobnost úspěchu. V okamžiku, kdy jsme schopni hrát náročné skladby, je připraveno i naše sebevědomí na to zahrát před diváky. Naše sebevědomí totiž není ničím jiným než naším sebekritickým strachem z neúspěchu. Postupnými úspěchy roste i naše sebevědomí a pocit, že můžeme zvládnout jakoukoli situaci. Pokud se dostaví neúspěch, je jen šancí pro další zlepšení. Je lepší jednou skočit do vody než se několikrát přemlouvat, že to nejde. Někdy to opravdu nejde, většinou však pouze uvěříme těm, kterým se něco nepovedlo, aniž bychom se sami pokusili danou situaci zvládnout. Snažme se vymazat ze svých slovníků slovo nejde, neboť nás stahuje do klece, jejíž dvířka se stávají branou k neúspěchu. Nikdo není rád omezován představme si dospívajícího, jemuž rodič zakáže nějakou pro něj důležitou činnost: nejprve si omezení vyslechne, možná se jimi bude i nějakou dobu řídit. Nikdy se však nezbaví touhy tato omezení překonat a v okamžiku, kdy se setká se stejně limitovanými jedinci, je jen otázkou času, kdy ochutná zakázaného ovoce. V mládí nás ovlivňuje touha zkoušet nové a nové věci, nepřipouštíme si, že něco nejde. Spolu s tím, jak v nás postupně zakořeňuje pocit jistoty, snažíme se eliminovat vše, co by mělo podobu činu, který by tuto jistotu naboural. Jedná se pouze o jistý druh hry na schovávanou, jelikož každá jistota, (např. jistota práce) může velice rychle pominout. Stačí jeden špatný den v práci a sny založené na naší kariéře se rozplynou, naše sebevědomí je zničeno. Existuje tedy vůbec nějaká jistota? Jistota, kterou v našem životě hledáme, je pouze domnělá, a proto je zapotřebí se ztotožnit s touhou po nejistotě, která nás obklopuje. Nehledejme ve vodě kus dřeva, na který můžeme na nějakou dobu usednout, naučme se raději plavat. Nespoléhejme se na cizí předměty, které nás obklopují (byť nám na krátkou dobu mohou přinést příjemnou pomoc), ale sami na sebe a své vlastní síly, které nám pomůžou dostat se z náročné situace a splnit si své sny. Z DOMOVA Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: ADAPTACE NOVÉHO PRACOVNÍKA V ORGANIZACI Zvládání konfliktních situací Rétorické dovednosti ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO LEKTORY 6 až Didaktické pomůcky a jejich ovládání 6 až Příprava vzdělávací akce, její metodika Prezentační dovednosti přednášejícího Partnerské přístupy k frekventantům Pokročilé výukové metody Tajemná řeč těla ANDRAGOGIKA PRO MANAŽERY 6 až Didaktické pomůcky a jejich ovládání Prezentační pomůcky přednášejícího Zvládání problémových míst při prezentaci 6 až Tajemná řeč těla EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ Komunikační pasti v medicíně Komunikace se smyslově handicap. klientem Stresové faktory a jejich ovlivňování Asertivní dovednosti v medicíně Prevence syndromu vyhoření Emoční kompetence a inteligence Pacient, klient nebo spotřebitel? EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÁ IDENTITA 6 až Strukturální fondy EU 6 až Diskriminace a antidiskriminační politika 6 až Evropská integrace 6 až Národní identita států v EU FINANCE (PRO ODBORNÍKY) Finanční analýza dat pro specialisty Řízení cash flow Finanční controlling Kalkulace nákladů organizace Hodnocení účetních jednotek FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY Základy financí Kalkulace nákladů v souvislostech Bilancování rozpočtu Efektivní využívání cizích zdrojů Strukturální fondy EU Účetní výkazy praktikum Manažerské účetnictví praxe řízení výkonnosti podniku Příprava a realizace investic pro neekonomy Základy ekonomických znalostí pro administrativu Úvod do controllingu pro manažery neekonomy Controlling v praxi řízení nákladů pro neekonomy HORIZONTÁLNÍ TÉMATA PRO VEŘEJNÝ A STÁTNÍ SEKTOR 6 až Diskriminace a antidiskriminační politika 6 až Rovné příležitosti mužů a žen Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí 6 až Boj proti korupci 6 až Environmentální minimum 6 až Etický kodex úředníka veřejné správy 6 až Etika a etiketa úředníka veřejné správy KOMUNIKACE PRVOLINIOVÝCH PRACOVNÍKŮ Zvládání konfliktních situací Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky Příprava pro hodnotící pohovor podpora realizace Vitality management pro prvoliniové pracovníky 6 až Písemná komunikace v obchodní praxi KOUČINK PRO MANAŽERY Koučování jako nástroj výkonného řízení Metody koučinku Komunikační pasti při koučování KRIZOVÝ MANAGEMENT Základy krizového managementu pro TOP manažery Základy vedení při krizovém řízení LEGISLATIVA - PRÁVO 6 až Zákoník práce (po novelizaci k ) 6 až Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka 6 až Reklamace a ochrana spotřebitele 6 až Smlouva o dílo a uplatitelnost práva 6 až Zákon o veřejných zakázkách MANAŽER VÝROBY Týmové role a motivace v kolektivu Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Kaizen a štíhlá výroba SIX SIGMA a její využití 6 až Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - HARD SKILLS Týmové role a motivace v malé a střední organizaci Plánování a delegování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Porada jako nástroj výkonného řízení Budování firemní kultury ve 21. století Kaizen a štíhla výroba SIX SIGMA a její využití Strategické myšlení v podmínkách hyperkonkurence MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Účinné ovlivňování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Prevence syndromu vyhoření Prezentace a zásady veřejného projevu manažera Stresové faktory a jejich ovlivňování Image a charisma moderního manažera Hra součást manažerských technik řízení? Vyrovnání se s kritikou Vitality management Řízení změn (management změn) Nebojme se pojmů (PDCA, KISS, SMART, STAR...) MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY Týmové role a motivace v koletivu Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Prezentační dovednosti na pracovišti Prevence syndromu vyhoření Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Kaizen a štíhlá výroba Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Budování firemní kultury a environmentálního minima Kariérový postup (z dělníka mistrem a co dál?) Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt Využívání potenciálu podříz. a porada jako nástroj řízení Základy finančních souvislostí Krizové řízení týmu MARKETING (PRO ODBORNÍKY) Tvorba marketingového plánu Praktické PR (Public Relations) Cílené využívání informací a práce s informacemi Product manager a jeho marketingová odbornost Marketingová komunikace cyklus Účinná propagace v praxi moderní firmy Event Marketing MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI PRO MANAŽERY 6 až Podnikatelské prostředí a jeho analýza 6 až Corporation identity a public relations 6 až Cílené využívání informací a práce s informacemi 6 až Zavádění nových výrobků a služeb na tuzemský trh 6 až Zavádění nových výrobků a služeb na zahraniční trhy 6 až Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci 6 až Jak vytvořit účinné reklamní sdělení 6 až Praktické využití SWOT a dalších analýz MULTIKULTURNÍ SEKCE Komunikace s korejským manažerem Komunikace s japonským manažerem 6 až Čína a Tibet očima cestovatele NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Info. zdroje a efektivní zjišťování výhodných nabídek 6 až Zákon o veřejných zakázkách Strategické vyjednávání výhodných podmínek Rozhodovací fáze nákupu Nákupčí profesionál Úspěšné nákupní oddělení a nákupní marketing Procesní řízení nákupu Nákupní jednání Telefon v nákupní činnosti OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO DLOUHODOBÝ PRODEJ Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě

3 Z DOMOVA Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO KRÁTKODOBÝ PRODEJ Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku. Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích. OPERÁTOR CALL CENTRA Telefonní komunikace Efektivní telemarketing Efektivní prodej po telefonu Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po tel. Písemná komunikace v obchodní praxi OUTDOOR A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY individuálně Sportovní animace pro skupinu individuálně Outdoor fun PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY Analýza pracovních pozic a popisy práce Kariérový postup v malé a střední organizaci Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení) Mobbing a bossing Hodnocení dle metody 360 stupňů Personální controlling Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Outplacement (analýza, poradenství, semináře) Trendy a možnosti výběru zaměstnanců Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce až 24 Jak dělat personalistiku v malém a středním podniku Personální aspekty znalostního managementu POČÍTAČOVÉ KURZY PRO (MÍRNĚ) POKROČILÉ Zrychlení práce s internetem a elektronickou poštou Skvělá prezentace MS PowerPoint MS Word neznámý (zjednodušte si práci) MS Excel neznámý (zjednodušte si práci) 16 až 0 Psaní všemi deseti MS Word pro pokročilé MS Excel pro pokročilé PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝ MANAŽER Základní dovednosti při plánování projektů Životní cyklus projektu Rizika projektu a jejich eliminace Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projekt. manažera Projektové řízení IV Řízení projektového portfolia Klíče projektového řízení Specifika řízení projektů z ESF Jak úspěšně řídit projektový tým Nová generace projektového řízení Výkonnostní ukazatele v HR Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN Balanced Scorecard v praxi Moderní metody řízení až 24 Řízení změn Firemní kultura VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE Uspějte v 1. manažerské funkci nastartujte svou kariéru Kompetentní manažer rozvoj manažerských dovedností Efektivní manažer nástroje zvyšování výkonnosti týmu Jak úspěšně jednat s lidmi Vedení pracovního týmu Týmová spolupráce Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků Koučink pro manažery a trenéry Jak efektivně motivovat Efektivní řízení porad Efektivní komunikace Manažerské pohovory Asertivita v praxi Řízení konfliktů Manažerské vyjednávání nová dynamika pro Váš podnik Strategie a taktika argumentace umění přesvědčit Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti v angl. nebo německém jazyce Rétorika zdokonalení veřejného projevu Skupinové řešení problémů Time management řízení času Jak zvládat pracovní stres PSYCHOLOGIE Emoční kompetence a emoční inteligence Stresové faktory a jejich ovlivňování Tajemná řeč těla a její každodenní využívání ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Trendy a možnosti výběru zaměstnanců HR manažer Řízení kompetencí Motivační systémy ve firmě Efektivní vzdělávání zaměstnanců Interní komunikace součást firemní kultury Audit personálních činností a personální benchmarking Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst Trénink výběrových pohovorů Assessment a Development Centrum nástroj hodnocení Orientace a adaptace nových zaměstnanců Tvorba systémů motivace ve společnosti Hodnocení prac. výk. zaměstnanců hodnotící pohovory Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstn. Analýza vzděl. potřeb a hodnocení vzděl. programu Personální práce jako požadavek systému man. kvality Pracovní právo pro personalisty Vedení personální agendy v praxi SEKRETÁŘKA VIZITKA ORGANIZACE Zvládání konfliktních situac Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Spisová služba v komerční a veřejné sféře Time management pro sekretářky 6 až Gastronomická pravidla pro asistentky a sekretářky 4 až 6 Barvová typologie a image Rétorické dovednosti pro sekret., asistentky a referentky Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Vitality management pro sekretářky a asistentky Efektivní komunikace po telefonu Základy ekonomických znalostí pro administrativu SERVISNÍ TECHNIK V AKCI - MONTÁŽNÍ TECHNIK V AKCI Zvládání konfliktních situací 6 až Time management ÚŘEDNÍK - VIZITKA ÚŘADU Zvládání konfliktních situací 6 až Hezky česky v pravopise i v komunikaci 6 až Úprava písemností dle ČSN 6 až Spisová služba v komerční a veřejné sféře 6 až Time management úředníka Rétorické dovednosti úředníka 6 až Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - TUZEMSKO 1 až 2 dny Praha stověžatá 2 až 4 dny Beskydy VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - ZAHRANIČÍ 1 den Wien jarní, adventní 1 až 2 dny Krakow jarní, adventní *, tzn. možný rozsah výuky v počtu vyučovacíh hodin (vyučovací hodina = 45 minut). Naše odbornost společnost Petr Otáhal, s. r. o., má status akreditovaného vzdělávacího střediska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na celou řadu vzdělávacích akcí v oblasti managementu, řízení, obchodních dovedností a marketingu. Dále nám byla udělena podle ust. 30 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb. akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR a akreditace celé řady odborných vzdělávacích programů podle ust. 31 ods. 5 zák. č. 312/2002 Sb. pro úředníky a vedoucí úředníky. ANDRAGOGICKÉ NOVINY /3 Certifikační středisko ECC vstoupilo do dalšího roku provozu Mgr. Hana Vývodová, manažerka projektu Certifikační středisko ECC při společnosti Petr Otáhal, s. r. o., má za sebou první rok fungování. První měsíce provozu byly především ve znamení budování povědomí odborné veřejnosti o existenci Evropského certifikátu v sociální péči (European Care Certifikate ECC). Pracovníci úřadů a státních institucí, občanských sdružení, příspěvkových organizací, vzdělávacích zařízení v Moravskoslezském kraji tak mají již více než rok jedinečnou příležitost využít ECC jako nástroj hodnocení znalostí kandidátů o zaměstnání i stávajících pracovníků, jako zpětnou kontrolu vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti stejně jako zajištění kvality poskytovaných služeb. Osoby již působící v sociální oblasti, stejně jako nezaměstnaní a studenti bez vzdělání či praxe v sociál- ních službách se mohou zúčastnit zkoušky ECC v průběhu celého roku. Úspěšní zájemci tak získají mezinárodní certifikát s časově neomezenou platností, který je uznáván v 16 vybraných zemích Evropské unie. Od září 2011 se prostřednictvím certifikačního střediska zúčastnilo zkoušky ECC více než sto zájemců. Kromě samotného testování vědomostí nabízí středisko odborný seminář Základní evropské znalosti a dovednosti v sociální péči. Seminář v rozsahu 16 hodin je akreditován MPSV pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách. U této vzdělávací akce mají zaměstnavatelé poskytující vybraný typ sociálních služeb možnost získat plné finanční krytí semináře pro své zaměstnance, včetně zkoušky ECC, z projektu Vzdělávejte se pro růst! Podrobné informace o semináři i všech službách Certifikačního střediska ECC sdělí vedoucí střediska Mgr. Hana Vývodová, tel.: , hana. Proč je vzdělávání důležité i v dospělosti Ing. Jana Šmedková Marketignový a PR manažer Už odmalička nás rodiče vedli ke vzdělání a neustále jsme od nich slýchávali, jak je důležité se učit, aby z nás v budoucnu něco bylo a abychom si našli dobrou práci. Dnešní doba ukazuje, že jejich strašení nebylo nemístné. Na současném trhu práce převyšuje poptávka po pracovních místech jejich nabídku. V důsledku toho jsou i zaměstnavatelé čím dál tím více vybíravější, protože je z čeho vybírat, a pro své firmy chtějí kvalitní a všestranně vzdělané zaměstnance. Proto v současné době nestačí pouze ukončená střední škola maturitní zkouškou nebo vysokoškolský diplom. Každý zaměstnavatel se při hodnocení životopisů, které se mu dostanou do ruky při vypsání výběrového řízení na danou pozici, dívá kromě praxe na kolonku s dalším vzděláním, kterého potenciální zaměstnanec po ukončení studia dosáhl. Zda vnímá potřebu dalšího sebevzdělávání a rozvíjení své osobnosti ve svém oboru případně i v oboru jiném, ač obor vystudoval a pyšní se diplomem nebo vysvědčením. Budoucí zaměstnavatel u uchazečů o zaměstnání sleduje také, zda se zajímá o nové trendy, vývoj oboru a učí se novým věcem a způ- sobům ve své profesi. Dalo by se říci, že technologický pokrok a rozvoj doby v současnosti k dalšímu vzdělávání doslova nutí téměř všechny, kteří vystupují na trhu práce. Nefunguje zde již tradiční systém, že si člověk vystačí s tím, co se v mládí naučil. Vzdělávání dospělých je mnohdy tématem dvou generací, kdy mladá generace je obecně vždy vnímána jako schopnější, ambicióznější, perspektivnější a vybavenější. Dalším důvodem ke vzdělávání je rozšiřování si obzorů a také otevírání nových možností. Vzděláváním se udržuje celkově dobrá mentální kondice, s čímž se pojí také zvýšení sebevědomí a dobrý pocit z osobního rozvoje. Tím, že se člověk vzdělává, oprašuje své znalosti, rozvíjí svou kreativitu a nové nápady a ideje, které nabyde během vzdělávání a uplatňuje v praxi. Věci se neustále vyvíjejí s dnešní dynamickou moderní dobou, proto i zaměstnanci, pokud chtějí získat lepší práci nebo kariérně postoupit či si práci udržet a být v ní pro svou firmu nepostradatelnými, by měli držet krok s dobou a upgradovat své ekonomické a společenské hodnoty. Udrží si tak konkurenceschopnost na trhu a zvýší svou atraktivitu ať už pro stávající, či potenciální zaměstnavatele.

4 ANDRAGOGICKÉ NOVINY /4 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY Proč je dobře, že školíme ekonomickou gramotnost Ing. Renata Urmaničová, lektorka Právo a bydlení realizace projektu úspěšně ukončena Ing. Jan Michalec manažer projektu Petr Otáhal, s. r. o., realizovala od 1. července roku 2011 projekt s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako další z nástrojů poradenství pro romské etnikum, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.01/ Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jedním z cílů projektu bylo pro- školit minimálně 330 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách působících v 6 krajích ČR Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckéma Moravskoslezském. Celý vzdělávací program byl zaměřen na problematiku týkající se oblasti bytového práva, vlastnictví bytů, nájemních vztahů, exekucí, alternativního a sociálního bydlení. O vzdělávací program byl již od počátku velký zájem, o čemž hovoří počty přihlášených účastníků. V šesti zapojených krajích se do projektu přihlásilo více než 30 účastníků (kapacita kurzu byla naplněna na více než 113 %). V první polovině roku 2011 vzdělávací program úspěšně absolvovalo 69 účastníků z Moravskoslezského kraje, 56 účastníků z Jihomoravského kraje a 59 účastníků z Jihočeského kraje. Ze strany absolventů byl projekt hodnocen velice kladně. Účastníci hodnotili pozitivně jak vysokou odbornost a kvalitu výuky, tak i samotnou organizaci jednotlivých kurzů. Vysoká úroveň kurzů byla zajištěna výběrem lektorů jednotlivých témat, kteří mají nejen teoretické, ale především i praktické zkušenosti s danou problematikou. Kurzy byly připraveny tak, aby si účastníci mohli získané informace procvičit v modelových situacích a na praktických příkladech. V rámci projektu vznikla rovněž odborná publikace, která je pojata jako sborník příspěvků věnovaných problematice bytového práva. Publikace je určena nejen účastníkům projektu, ale i široké veřejnosti a je zdarma ke stažení na internetových stránkách společnosti. Realizace celého projektu byla zakončena na závěrečné konferenci, která se uskutečnila dne 13. prosince 2012 v Hotelu První republika v Praze. Mezi širokou nabídkou školení naší firmy mají své nezastupitelné místo i kurzy zaměřené na ekonomickou gramotnost. V současném světě s ohledem na postupující globalizaci všech oblastí života je od každého z nás vyžadována stále větší připravenost a více dovedností. Potřeba ekonomické a finanční gramotnosti zabývající se základními principy a fungováním tržní ekonomiky, o nichž by měl každý vzdělaný občan mít alespoň základní povědomí, je v dnešním světě více než zřejmá. O to víc je zarážející skutečnost, že téměř čtvrt století po revoluci a nastolení tržní ekonomiky vzdělávání obyvatelstva v této oblasti buď úplně chybí, nebo je zcela nedostačující. Ekonomická gramotnost jako součást všeobecného vzdělání v ČR by měla (kromě návyků v rodině a základů v rámci povinné školní docházky) rozhodně být zahrnutá do osnov studia na středních školách. Pokud zde nebudou položeny základy, těžko lze budovat nějakou nástavbu ekonomické gramotnosti. Denně jsme konfrontováni s nepřeberným množstvím informací, ovšem pokud se v nich neumíme orientovat a nejsme schopni zasadit je do vzájemných souvislostí, nemůžeme činit správná rozhodnutí, snižujeme šanci zajistit si příjem, neodhadneme důsledky osobních rozhodnutí, hůře se orientujeme na trhu pracovních sil atd. Zodpovědnost v důsledku chybějících vědomostí přenášíme na jiné, obracíme se na odborníky a rádoby odborníky, ale nejsme schopni posoudit, zda (a do jaké míry) se máme jejich radou řídit. Součástí ekonomické gramotnosti je gramotnost finanční, která je definována jako soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Provedené studie ukázaly, že finanční vzdělání pozitivně ovlivňuje rozhodování jedinců v jejich dalším životě a tím má dopad i na ekonomiku a společnost jako celek. Rovněž je prokázána úzká spojitost mezi finanční gramotností a nakládáním s vlastními příjmy, nebo rozhodováním o finančním zajištění na stáří (čím vyšší je finanční vzdělání, tím více a lépe se člověk na stáří zajišťuje). Také platí, že mnohé ekonomické veličiny a procesy mají zpětně významný dopad na finanční rozhodování jednotlivce. To jen potvrzuje potřebu a nutnost zvýšení úrovně vzdělání v této oblasti. Zde je velmi důležité uvědomit si, že finanční gramotnost nelze uchopit samostatně bez souvislostí. Nelze ji pojmout pouze v zúženém měřítku a vytrhnout ji z kontextu gramotnosti ekonomické. Není totiž ani samostatnou vědní disciplínou, ani dostačujícím nástrojem k pochopení ekonomických a finančních jevů kolem nás. Dosáhnout a zvýšit finanční gramotnost vyžaduje znalost základních ekonomických pravidel. Projekty naší firmy, které na dané téma probíhají, zahrnují cyklus školení od nejširších znalostí z oblasti makroekonomie, mikroekonomie, přes finanční trhy, bankovní produkty, úvěry a hypotéky atd. až k exekucím a insolvenci. Semináře ekonomické gramotnosti rozhodně nejsou vedeny formou suchých definic, pojmů, teorií či aplikaci složitých grafů. Vše vysvětlujeme na reálných příkladech z praxe, je zde prostor pro diskusi a zodpovídání dotazů účastníků, kteří se zorientují v dopadech makroekonomického prostředí na osobní finanční rozhodování (dopad inflace, změny úrokových sazeb, měnového kurzu, hospodářsko-politických opatření měnové, fiskální a rozpočtové politiky, např. jak inflace ovlivní úspory jednotlivce), proniknou do mikroekonomie v návaznosti na rozpočet firmy či domácnosti, ujasní si koncept nabídky a poptávky, seznámí se s tvorbou a úlohou cen, uvědomí si souvislost nákladů a výnosů, osvětlí si pojmy jako zisk, náklady obětované příležitosti, seznámí se s možnostmi investování, s klady a zápory úvěrů, s výhodami a riziky platebních karet, s problematikou dluhové pasti, lichvy, úspor, investic Hlavním cílem je přiblížit a vysvětlit ekonomický způsob myšlení, ekonomickou logiku a především principy racionálního ekonomického chování (v dnešní době je opravdu spíše raritou), které by absolventi našich vzdělávacích kurzů ekonomické gramotnosti mohli aplikovat na celou řadu problémů, se kterými se individuálně setkávají a které denně řeší. Získané vědomosti tak můžou prakticky použít jak ve svém zaměstnání či podnikání, tak i v osobním životě. Semináře ekonomické gramotnosti se u účastníků setkávají (i přes úvodní opatrný přístup) s velmi pozitivním a živým ohlasem, což je pro nás jednoznačným znamením, že téma je vysoce aktuální a žhavé, jeho zpracování je živé a umožňuje každému z účastníků ztotožnit se s problematikou rozebíranou na konkrétních případech a situacích. Zpětná vazba na realizované semináře potvrzuje zájem o ekonomickou gramotnost a zvyšování vzdělání dalších cílových skupin v této oblasti je pro nás velkou výzvou.

5 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY 5 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY Výzva KPMSK zaměstnavatelům: Zapojte se do projektu! Mgr. Hana Vývodová členka expertního týmu projektu Projekt se zkráceným názvem Prosazování rovných příležitostí žen a mužů si klade za cíl zlepšení situace v prosazování rovných příležitostí žen a mužů, genderové politiky a slaďování pracovního a rodinného života za pomoci přenosu a implementace získaných znalostí a zkušeností ze zahraničí mezi 75 moravských zaměstnavatelů. Do projektu se mohou zapojit menší organizace i velké podniky. Není rozhodující, v jakém resortu zaměstnavatel působí. V roce 2012 budou mít aktivity směřující od realizátora projektu k za- městnavatelům formu informativní, s cílem zvýšit povědomí a zájem o problematiku rovných příležitostí mužů a žen. V roce 2013 pak budou probíhat samotné vzdělávací akce (semináře, workshopy) pro zástupce zaměstnavatelů, které povedou odborníci na genderovou problematiku. Implementace získaných znalostí, zkušeností a dovedností bude zároveň podpořena příručkou, která bude zapojeným organizacím k dispozici jako metodická podpora. Příručka bude obsahovat tato témata: metody prosazování zásad rovných příležitostí v obecné rovině, harmonizace pracovního a rodinného života, rovné odměňování, rovný kariérní postup. Vyzýváme zaměstnavatele z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje, kteří chtějí aktivně prosazovat rovné příležitosti žen a mužů, a zvýšit si tak dobré jméno a náskok v této oblasti před svou konkurencí: Zapojte se do projektu! Za každého zaměstnavatele se do projektu zapojí vždy jeden klíčový zaměstnanec působící na pracovní pozici personalisty či jako člen managementu. Zapojení se do projektu, účast na vzdělávacích akcích, poradenství a veškeré informační a studijní materiály jsou plně hrazeny z prostředků ESF. Podrobné informace naleznete na nebo u člena expertního týmu Mgr. Hany Vývodové, cz. Pozvánka na závěrečnou konferenci 14. března 2013 Ve čtvrtek 14. března 2013 se uskuteční v Tetčicích u Brna v hotelu U Crlíků závěrečná konference k projektu Pojďme pracovat prostřednictvím odborného vzdělávacího a motivačního programu a rekvalifikace Obráběč kovů, reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.01/ , financovanému prostřednictvím OP LZZ z ESF a státní- ho rozpočtu ČR. Smyslem konference je setkání účastníků vzdělávacího programu Obráběč kovů a odborníků z veřejné správy, neziskových organizací ap., zhodnocení výsledků projektu a zapojené cílové skupiny nezaměstnaných osob. Účastníkům z řad odborné veřejnosti budou prezentovány nejdůležitější momenty z realizace projektu, včetně konkrétních výstupů a diskuze nad aktuálními problémy spojenými s uplatnitelností cílové skupiny na trhu práce a také možnosti dalšího využití ESF k financování jejich aktivit. Rezervaci proveďte co nejdříve, a to em na Účast na konferenci je zcela zdarma, avšak počet míst je omezen.

6 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY Nezasekněte se, vzdělávejte se! V rámci realizace projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR uskutečnila Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., v loňském roce ve spolupráci s divadelníky z Komorní scény 21, o. s., ve vybraných městech Moravskoslezského kraje celkem 23 divadelních happeningů na podporu dalšího vzdělávání. Divadelníky jste mohli postupně potkávat od začátku září do konce listopadu na náměstích v Ostravě, Bruntále, Krnově, Opavě a Rýmařově, ve Frýdku-Místku, Vítkově, v Kravařích, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkově, Hlučíně, Třinci, v Odrách, Havířově, Kopřivnici a Karviné, ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Českém Těšíně, Bílovci a Bohumíně, v Novém Jičíně a Orlové. Na začátku března se aktivity projektu přesouvají do Jihomoravského a Olomouckého kraje, v květnu pak do kraje Zlínského. Jaké jsou nejbližší termíny happeningů? V průběhu března a dubna jsou happeningy naplánovány pro tato jihomoravská města, resp. městské části: Blansko Boskovice Brno-střed Brno-sever Brno-Bystrc Brno-Slatina Ivančice Kuřim Zároveň budete divadelníky potkávat ve stejných termínech i v Olomouckém kraji: Konice Přerov Hranice Lipník nad Bečvou Šumperk Mohelnice Zábřeh Souběžně s těmito happeningy bude ve vybraných městech v nákupních centrech v provozu mobilní informační stánek, kde zájemci obdrží informace o možnostech dalšího vzdělávání, zároveň připravujeme publikaci věnovanou problematice dalšího vzdělávání a zachycující reálné osudy skutečných osob, jimž vzdělání změnilo život. Bližší informace o projektu a přesný harmonogram aktivit naleznete na Nikdy není pozdě začít, proto nezasekněte se a vzdělávejte se! Projekt podporuje zaměstnavatele Provoz mobilního informativního při prosazování rovných příležitostí stánku v Moravskoslezském kraji O tom, že má smysl se dále vzdělávat, jsme se v posledních měsících snažili přesvědčit co nejvíce lidí z Moravskoslezského kraje. V rámci projektu s názvem Stimulování poptávky po individuálním vzdělávání formou prezentace jeho důležitosti a nutnosti pro budoucnost každého občana financovaného prostřednictvím OP VK z ESF a státního rozpočtu ČR jsme od konce srpna do začátku prosince 2012 v 23 městech Morav- skoslezského kraje provozovali mobilní informativní stánek, kde hostesky informovaly o možnostech dalšího vzdělávání v kraji a rozdávaly letáky na podporu dalšího vzdělávání. Stánek byl v provozu celkem 46krát, oslovili jsme stovky lidí, rozdali stovky letáků. Hostesky jste mohli potkat vždy v pátek odpoledne, nejčastěji v supermarketech TESCO (Bruntál, FrýdekMístek, Vítkov, Třinec, Havířov, Kopřivnice, Karviná, Frenštát pod Radhoštěm, Český Těšín, Bohumín, Nový Jičín a Orlová), v obchodním domě LASO v Ostravě, v prostorách obchodního centra Silesia v Opavě, ale také na náměstích v Bílovci a Rýmařově, v Jablunkově v prodejně COOP, či dokonce na nádražích v Hlučíně, Odrách, Kravařích a Frýdlantu nad Ostravicí. Mgr. Hana Vývodová členka expertního týmu Realizace projektu s názvem Přenos a implementace znalostí a zkušeností v rámci inovovaného prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce je v plném proudu. Klíčové aktivity dostávají reálnou podobu. Během podzimu roku 2012 a ledna 2013 koordinátoři cílové skupiny osobně oslovili více než osmdesát zaměstnavatelů Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje s nabídkou na aktivní zapojení jejich organizací do projektu. Cílem bylo také zvýšení povědomí a zájmu zaměstnavatelů o problematiku rovných příležitostí mužů a žen. Souběžně s propagací projektu mezi zaměstnavateli, zpracovávali členové expertního týmu odborné materiály k problematice rovných příležitostí, které byly přeloženy z portugalštiny. Informace z těchto materiálů jsou základem pro přípravu expertů na účast na zahraničním semináři u portugalského partnera společnosti CooLabora, který proběhne v únoru Zároveň budou podklady použity pro přípravu studijních materiálů, odborné příručky a vzdělávacích akcí (seminářů a workshopů) pro zástupce zaměstnavatelů, které poběží ve čtyřech výše uvedených krajích od druhé poloviny letošního roku až do jara Stěžejní témata se vztahují k oblasti metod prosazování zásad rovných příležitostí v obecné rovině, harmonizaci pracovního a rodinného života, rovnému odměňování a rovnému kariérnímu postupu. Kdo se může do projektu zapojit? Odpovídá vedoucí expertního týmu Hana Vývodová: Do projektu se mohou zapojit menší organizace i velké podniky. Není rozhodující, v jakém resortu zaměstnavatel působí. A dále dodává: za každého zaměstnavatele se do projektu zapojí vždy jeden klíčový zaměstnanec působící na pracovní pozici personalisty či jako člen managementu. Zapojení se do projektu, účast na vzdělávacích akcích, poradenství a veškeré informační a studijní materiály jsou plně hrazeny z prostředků ESF. Vyzýváme zaměstnavatele z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje, kteří chtějí aktivně prosazovat rovné příležitosti žen a mužů, a zvýšit si tak dobré jméno a náskok v této oblasti před svou konkurencí: Zapojte se do projektu! Podrobné informace naleznete na nebo u člena expertního týmu Mgr. Hany Vývodové, cz.

7 O NÁS ÚSTY DRUHÝCH ANDRAGOGICKÉ NOVINY /7 Co nás těší? Reference spokojených zákazníků!

8 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY ZPRÁVY Z KPMSK Plány Klubu personalistů MoravskoPodpora zlepšení situace v integraci cizinců na pracovní trh slezského kraje, o. s., pro rok 2013 Hana Vývodová manažerka projektu V České republice bylo na konci roku 2011 legálně zaměstnaných cizinců. Jak podpořit integraci cizinců na český pracovní trh? Jak zlepšit situaci v této oblasti a jakých metod využít, aby byla podpora cílená a efektivní? Jít cestou pokus a omyl nebo hledat pomoc u těch organizací, které mají se zaměstnanci cizinci zkušenosti? A kde takové zkušené partnery hledat? Odpovědi na tyto otázky nabízí projekt Zahraniční zkušenosti s integrací cizinců na trh práce v oblasti automobilového průmyslu, který realizuje Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s. Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s. podal v rámci výzvy č. 77 Mezinárodní spolupráce, z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost projekt, který byl podpořen a v prosinci 2012 odstartovala jeho realizace. Hlavním cílem projektu je podpora integrace cizinců na trh práce. Jako cílová skupina byli vybráni zaměstnavatelé působící v oblasti automotive. Resort automobilového průmyslu jsme zvolili záměrně. Na českém trhu působí podniky, které automobily přímo vyrábí a především stovky dalších firem, které vyrábí a dodávají díly a příslušenství pro samotné výrobce automobilů, vysvětluje Petr Otáhal, předseda Klubu personalistů Moravskoslezského kraje, o. s. Do projektu bude zapojeno devadesát zástupců zaměstnavatelů z šesti krajů České republiky. Projekt je primárně postaven na získávání, přenosu a implementaci získaných znalostí, zkušeností a dovedností ze zahraničí prostřednictvím mezinárodní spolupráce s organizací z jiného členského státu EU. Pro realizaci projektu jsme si vybrali jako zahraničního partnera německou organizaci Networx Academy UG, která působí ve vzdělávacích a poradenských službách. Dlouhodobě se mimo jiné zaměřuje na pomoc s integrací cizinců na německý pracovní trh, vysvětluje Petr Otáhal a dodává: Partnerská organizace působí v zemi Severní Porýní, která je regionem s velkou koncentrací automotive průmyslu. Tato skutečnost ve spojení se zkušenostmi německého partnera v oblasti integrace cizinců jsou příslibem úspěšného naplnění projektových cílů. Jak bude realizace projektu vypadat? Projekt je možné rozdělit do dvou etap. V počáteční fázi budou členové expertního týmu čerpat potřebné informace od zahraničního partnera. Manažerka projektu Hana Vývodová k této fázi projektu upřesňuje: Kromě studia odborných materiálů vycestuje expertní tým projektu na zahraniční stáž do Německa, aby získal aktuální informace o problematice integrace cizinců na pracovní trh, včetně příkladů dobré praxe a získal zkuše- nosti přímo u německých zaměstnavatelů. Výstupem bude vytvoření příručky pro zaměstnavatele v rámci integrace cizinců na pracovní trh v ČR. Druhá etapa bude zaměřena převážně na přenos získaných znalostí, zkušeností a dovedností na zástupce českých zaměstnavatelů. Formou seminářů a workshopů za metodické podpory vzniklé příručky budou proškolování klíčoví zaměstnanci firem v oblasti základních metod integrace cizinců na trh práce, eliminaci a prevenci diskriminace cizinců, snižování jazykové bariéry a vnímání kulturních odlišností. Předseda Klubu personalistů Moravskoslezského kraje Petr Otáhal nabízí zaměstnavatelům Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského, Středočeského kraje a Kraje Vysočina aktivní účast v projektu: Integrace cizinců na trh práce při dodržení všech zákonných norem týkajících se nediskriminační politiky je finančně i časově náročným procesem personálního řízení organizace. Zástupci firem, které již projevily zájem o zapojení se do projektu, jsou motivováni snahou být o krok před svou konkurencí. Účast v projektu zapojeným firmám přináší profesionální cílenou metodickou podporu při budování dobrého jména a získání náskoku před konkurencí v oblasti podpory integrace cizinců na český pracovní trh. S námi Vás bude Vaše práce bavit Mgr. Jiří Pitucha obchodní konzultant Jste ambiciózní a cílevědomá osobnost? Toužíte po změně a chcete pracovat pro významnou českou vzdělávací společnost? Pak hledáme právě Vás. Nabízíme Vám volné pracovní pozice Obchodního konzultanta a také možnost stát se členem našeho úspěšného týmu. Dovolte mi se Vám v krátkosti představit. Mé jméno je Mgr. Jiří Pitucha a za sebou mám mnohaletou praxi jak v oblasti školství, tak v obchodě. Nejprve jsem se pohyboval v učitelské sféře, kde jsem rozvíjel svou osobnost 15 let a svědomitě vzdělával a připravoval studenty středních škol na jejich budoucí povolání. Avšak potřeba osobního růstu byla silnější, a tak jsem začal pátrat, jaké nabídky jsou na trhu práce aktuální a ve kterém oboru bych rád dosáhl mého profesního vývoje. Při hledání jsem narazil na nabízenou profesi obchodního poradce, a protože nabídka to byla lákavá, neváhal jsem a chopil se příležitosti. Změna se mi vyplatila a nyní mám za sebou dalších patnáct let zkušeností a znalostí z pozice obchodního poradce. V současné době se mi podařila další příjemná věc. K mé spokojenosti jsem skloubil nabyté zkušenosti ze školství a praxi z obchodu a stal jsem se obchodním konzultantem úspěšné české vzdělávací společnosti Petr Otáhal, s.r. o. Nyní máte šanci stát se mým kolegou a zaměstnancem stále se rozvíjející společnosti, neboť vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, s. r. o., se svým sídlem ve Frýdku Místku přijme do funkce Obchodního konzultanta nové členy z celé České republiky, kteří mají prokazatelné výsledky z obchodu, výborné komunikační a prezentační schopnosti a chuť se podílet na dalším vývoji našeho institutu. Pokud Vás má slova a nabídka zaujala a jste z Čech, obraťte se prosím na Mgr. et Bc. Milana Nováka, tel.: V případě, že jste z Moravy a máte skutečný zájem pracovat s námi, kontaktujte Bc. Lukáše Velkého, tel.: Více informací naleznete také na našich internetových stránkách Posláním Klubu personalistů Moravskoslezského kraje, o. s. je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat občany, fyzické a právnické osoby, které jsou spojeny nebo se zabývají rozvojem a řízením lidských zdrojů. Toto občanské sdružení bylo založeno v roce 2009 a od té doby se jeho základna rozrostla na více než padesát členů. V lednu 2013 čítal klub 5 členů, mezi kterými jsou jak velké podniky s několika stovkami či tisíci zaměstnanci, tak menší firmy a fyzické osoby. Členové KPMSK dohromady zaměstnávají cca 35 tisíc pracovníků v sektoru lehkého i těžkého průmyslu, zdravotnictví, obchodu, dopravy, služeb apod. V roce 2012 bylo uspořádáno šest pravidelných setkání, která byla určena členům KPMSK i nečlenům zájemcům z řad odborné veřejnosti, kteří se chtějí odborně rozvíjet. Mezi zajímavé akce patřily semináře s názvem Zákoník práce, Typologie osobnosti, Týmová spolupráce či Mobbing a bossing. Klub personalistů MS kraje v loňském roce úspěšně pokračoval v realizaci tříletého projektu zaměřeného na vzdělávání lékařů a zdravotníků. Zároveň odstartovaly dva nové projekty mezinárodní spolupráce, které jsou zacíleny na přenos a implementaci znalostí a dovedností ze zahraničí k zaměstnavatelům ve vybraných krajích ČR, a to v oblasti rovných příležitostí a v oblasti integrace cizinců. Pro rok 2013 byla pro pravidelná setkání vybrána témata, která se odvíjí od zájmů členů klubu, jejich podnětů a námětů a také aktuálních trendů v oblasti personalistiky. Konkrétně proběhnou tyto akce: Ná- hradní plnění, Propouštění zaměstnanců, Assessment centrum II, Talent management, Personální marketing a Projektové řízení v personalistice. Navíc budou zrealizovány dvě exkurze přímo u členů klubu. Vedení těchto firem se podělí o příklady dobré praxe, které ve své organizaci v oblasti řízení lidských zdrojů úspěšně realizují. Věřím, že i letošní klubová setkání personalistů budou probíhat v příjemné atmosféře, že budou interaktivní a dynamická jako doposud. Účastníci jistě využijí setkání jako příležitost podělit se s kolegy personalisty z jiných organizací o své názory a vyměnit si zkušenosti z praxe. Podrobné informace o činnosti Klubu personalistů Moravskoslezského kraje, včetně připravovaných akcí najdete na stránkách Zahraniční zkušenosti s integrací cizinců na trh práce v oblasti automotive průmyslu reg. č. CZ.1.04/5.1.01/ Projekt je zaměřen na získání znalostí, zkušeností a dovedností v problematice integrace cizinců na pracovní trh ČR ze zahraničí. Tyto znalosti a dovednosti budou následně implementovány na cílovou skupinu 90 zaměstnavatelů v České republice. Realizace projektu byla zahájena v prosinci 2012 a poběží do listopadu Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšení situace v integraci cizinců na pracovní trh u zaměstnavatelů v automotive, kteří cizince zaměstnávají, za pomoci zisku, přenosu a implementace získaných znalostí, zkušeností a dovedností ze zahraničí formou navázání mezinárodní spolupráce, konkrétně s německou organizací Networx Academy UG. Hlavní aktivity projektu: zisk znalostí, zkušeností a dovedností v problematice integrace cizinců na pracovní trh ze zahraničí; přenos těchto získaných znalostí, zkušeností a dovedností do ČR a jejich následná implementace na cílovou skupinu zaměstnavatelů. vytvoření příručky pro zaměstnavatele a proškolení zaměstnavatelů na využívání této příručky. Příručka bude obsahovat tato témata: Základní metody a cesty integrace cizinců na trh práce v obecné rovině Eliminace a prevence diskriminace cizinců Snižování jazykové bariéry Vnímání kulturních odlišností Forma a termíny akcí pro zaměstnavatele: Proškolení zástupců zapojených zaměstnavatelů bude probíhat formou seminářů a workshopů, které budou pořádány v jednotlivých krajích v období od dubna 2014 do října Harmonogram setkání bude zaměstnavatelům avizován s dostatečným předstihem formou pozvánky. Kdo je cílovou skupinou? Kdo se může do projektu zapojit? Zaměstnavatelé z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Středočeského kraje působící v oblasti automotive, kteří chtějí aktivně pracovat na zvyšování kvality integrace cizinců na pracovní trh v rámci svých společností, a zvýšit si tak dobré jméno a náskok v této oblasti před konkurencí. Za každého zaměstnavatele se do projektu zapojí vždy jeden klíčový zaměstnanec působící na pracovní pozici personalisty či jako člen managementu. Kontakty: Milan Budník, koordinátor cílové skupiny, tel.: , Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více