Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky"

Transkript

1 Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky Návod pro obsluhu programu WinDUO - účtování základních účetních operací

2 PROGRAM ÚČETNICTVÍ WinDUO STRUKTURA PROGRAMU l. Evidence zásob 2. Evidence dlouhodobého majetku 3. Evidence drobného majetku 4. Kniha pohledávek vystavených faktur, tisk vystavené faktury 5. Kniha závazků došlých faktur 6. Záznamní povinnost DPH 7. Účetní deník 8. Hlavní kniha 9. Zpracování měsíčních uzávěrek 10. Zpracování roční uzávěrky vč. uzavření účtů a zároveň otevření účtů 11. Tisk sestav Program pracuje s číselníky: a) účtový rozvrh b) číselník bankovních účtů c) číselník dodavatelů, odběratelů aj. subjektů d) číselník skladů e) číselník skladových druhů f) číselník maker předdefinované předkontace g) číselník záznamové povinnosti DPH *************************************************************** SPUŠTĚNÍ PROGRAMU C:\WinDUO ZALOŽENÍ ÚČTOVANÉ FIRMY l. Spustíme program WinDUO 2. Stiskneme klávesu Nový 3. Zadáme IČO 4. Vyplníme název firmy k názvu připojte Vaše příjmení (z důvodu identifikace sestavy při tisku) 5. Ponechejte zatržené používání společných dat číselníků pro multiverzi 6. Potvrďte OK 7. Ze seznamu vyberte vaši firmu a potvrďte OK Pokud se objeví nějaké oznámení přečtěte a potvrďte OK NASTAVENÍ PARAMETRU PROGRAMU WinDUO l. Zadání typu účtované firmy, zda plátce či neplátce DPH, typ zpracovávané účetní závěrky Nastavení - ostatní nastavení.- DPH 2. Zadání identifikačních údajů účtované firmy - Nastavení faktury a identifikační údaje důležité pro tisk vystavených faktur a pro tisk názvu firmy při tisku sestav (za název firmy připojte Vaše příjmení) UKONČENÍ PROGRAMU několik způsobů l. vpravo nahoře klikněte na křížek

3 2.dole na liště programu stiskněte klávesu názvu firmy a pak potvrďte KONEC 2. nahoře na řádku program stisknout konec Program se dotazuje na možnost zálohování zatím nezálohujte. ČÍSELNÍKY - některé číselníky jsou naplněny při spuštění, jiné se musí sestavit Potvrďte na horním řádku číselníky Otevře se seznam číselníků l. číselník daňového rozkontu důležitý pro záznamní povinnost DPH nebudeme měnit ani doplňovat vyhovuje 2. číselník bankovních účtů je prázdný zde se zadávají údaje o účtech, které má firma u peněžních ústavů 3. číselník světových měn vyhovuje a nebudeme zatím měnit 4. účtový rozvrh - obsahuje základní seznam účtů, bude se doplňovat lze jej otevřít i jinak : knihovna účtový rozvrh 5. číselník hospodářských středisek doplňuje se v případě účtování dle HS 6. číselník kalkulačních jednic doplňuje s v případě účtování dle kal.jednic 7. makra seznam nadefinovaných předkontací účetních případů, lze doplňovat 8. číselník druhů skladových položek doplňuje se pro potřeby sklad.evidence 9. číselník skladů doplňuje se v případě sledování zásob dle jednotl.skladů Povinné číselníky jsou: a) účtový rozvrh naplněn, doplňuje se o anal.účty b) číselník daňového rozkontu u plátců DPH je naplněn c) číselník bankovních účtů.- doplní se o čísla bankovních účtů Program obsahuje adresář firem, který je prázdný a doplňuje se průběžné o údaje firem, se kterými se obchoduje apod. ÚČTOVÝ ROZVRH - je naplněn autorem programu - většinou se doplňuje o účty analytické evidence - povinný číselník - parametry u účtů důležité pro zpracování měsíční uzávěrky výpočet stavů a obratů účtů - pro zpracování roční účetní uzávěrky - pro výpočet daňové výsledovky - pro zpracování roční závěrky - Zadání nových účtů potvrdíme klávesu NOVÝ SÚ uvádí se číslo syntetického účtu AÚ uvádí se číslo analytického účtu Název účtu co nejkonkrétněji Určit o jaký typ účtu se jedná důležité pro další výpočty Určit zda účet vstupuje do daňové závěrky u výsledkových účtů (pokud neovlivňuje daňový základ pak se nezatrhuje) Řádek a sloupec formuláře vyplní se automaticky, kdy potvrdíte klávesu typ účtu Pokud potvrdíte automatické přiřazování rozkontu slouží k tomu, aby se nadefinovalo, že se tento účet použije s tou kterou sazbou DPH, ale nemusí být nadefinováno

4 Číselník bankovních účtů - zadáte číslo bankovního účtu (viz výpis z běžného účtu) - pokud zatrženo preferovaný, pak se objevuje na místě, kde je nutno číslo účtu vyplnit, pro jiný účet se pak musí konkrétní účet vybrat Číselník daňového rozkontu - naplněn, nebude potřeba doplňovat - slouží k zařazení jednotlivých účetních případů do výpočtů DPH - DPH se počítá podle data uskutečnění DPH a podle přiřazení DPH případů k účetním případům - každý řádek deníku, který vstupuje do DPH, musí mít svůj kód. Makra - slouží k usnadnění zadávání účetních případů do deníku - makro obsahuje předchystané účetní předkontace, způsob výpočtu částky, zařazení do výpočtu DPH, je možno také dodefinovat ostatní údaje deníku

5 Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Účtování účetních případů, počáteční stavy Návod pro obsluhu programu WinDUO

6 Účtování účetních případů v nabídce KNIHOVNA účetní deník zde se zpravidla nebude účtovat žádný účetní případ pohledávky zde se budou vystavovat faktury a účtovat vystavené faktury závazky zde se budou účtovat o došlých fakturách od dodavatelů pokladna zde se budou účtovat operace týkající se pohybu peněž v hotovosti bankovní operace zde se budou účtovat operace týkajících se pohybu peněžních prostředků na bankovních účtech ostatní úhrady zde se budou účtovat operace týkající se např. vzájemného zápočtu apod. účetní události zde se budou účtovat operace, které se neúčtují v jiných částech programu sklad zde se vedou skladní karty zásob majetky zde se vedou inventární karty dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku drobný majetek zde se vede evidence majetku do pořizovací ceny Kč, o němž účetní jednotka nerozhodla, že o něm bude účtovat jako o dlouhodobém majetku Účtování počáteční stavů Počáteční stavy se účtují pouze v případě zahájení nebo v případě, kdy se z jiného programu či ze zpracování ručního přechází na účtování v tomto programu. Jinak se o zaúčtování počátečních stavů k 1.1. postará vždy program. Počáteční stavy ---- Knihovna ---- účetní události počáteční stavy všech účtů (účet 701) A) Počáteční stavy Pokladny a Běžných účtů Počáteční stav Pokladna --- zaúčtování přes účetní události --- pak Knihovna --- Pokladna --- zde PS bez rozkontu a v období zadá se minulé úč. období Počáteční stav Běžný účet --- zaúčtování přes účetní události --- pak Knihovna --- Bankovní operace --- zde PS bez rozkontu a v období se zadá minulé úč. období B) Počáteční stavy Závazků a pohledávek (neuhrazené došlé faktury, neuhrazené vystavené faktury) pouze v případě v přechodu na zpracování tímto programem z jiného programu nebo z ručního zpracování PS syntetického účtu v účetních událostech neuhrazené došlé faktury knihovna --- závazky - zadáváme bez rozkontu neuhrazené vystavené faktury knihovna --- pohledávky zadáváme bez rozkontu

7 POHLEDÁVKY Knihovna- pohledávky zde účtujeme o odběratelských fakturách Vystavení faktury včetně jejího zaúčtování číslo dokladu VF/ datum: vystavení období: naskočí samo popis : co nejvýstižněji částka nevyplňujeme, pokud vystavujeme zároveň fakturu čáska se sem automaticky vypíše účet: tj. na účet kam má odběratel zaplatit vybereme IČO odběretele přes H do adresáře zde buď odběratele vybereme nebo zadáme údaje nové datum zdanitelného plnění důležité pro evidenci DPH datum vystavení klávesa FAKTURA a vyplníme fakturu..a vytiskneme OK ROZKONT nebo MAKRO ROZKONT.. OK účtování se propsalo do účetního deníku Závazky došlé (přijaté) faktury Došlé faktury od dodavatelů účtujeme v KNIHOVNA Závazky Číslo dokladu: DF/ Datum: Období: samo naskočí, ) pozor: jestliže opravíte datum, období se automaticky nezmění text co nejvýstižněji variabilní symbol číslo dodavatelské faktury specifický symbol nic konstatní symbol 0008 u zbozí, 0308 u služeb, 0408 u telefon.poplatků IČO tj. IČO dodavatele opisujeme z faktury nebo mačknem červené H a tak se dostaneme do adresáře firem, kde zadáme údaje o dodavateli, včetně čísla bankovního účtu Datum zdanitelného plnění : pokud účtuji daňový doklad musím napsat tj. datum, kdy mám nárok na odpočet shodný s datem nahoře ROZKONT nebo MAKRO ROZKONT a faktura se předkontuje a zaúčtuje. Zároveň se tento zápis promítne do účetního deníku podívat se KNIHOVNA účetní deník PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KNIHOVNA Závazky dole klávesa Hromadné příkazy k úhradě číslo účtu se objevilo pokud v číselníku bankovních účtu jste zatrhli preferovaný, pokud se neobjevilo musíte z číselníku vybrat, pokud není z čeho, musíte nejprve do číselníku bankovních účtu číslo doplnit datumy necháme nebo přepíšeme na jiné datum ze seznamu závazků musíme vybrat faktury, na kterou chceme vystavit příkaz vybereme tak, že modrou lištu přesuneme na závazek a myší dvakrát klikneme,

8 objeví se částka pokud platíme fakturu celou najednou potvrdíme OK, pokud bychom platili pouze část částku přepíšeme na částku placenou a pak OK u závazku vlevo se objevila žlutá fajfčička stiskneme klávesu tisk hmomadný příkaz k úhradě doplníme údaje o bance, místo vystavení a datum vystavení OK před tiskem vždy přes klávesu UKAŽ zkontrolujeme jak bude dokument vypadat POKLADNA Knihovna pokladna zde účtujeme podle pokladních dokladů Musí se zadat zda příjem či výdej - pokud se zadá chybně pak chybně vypočten zůstatek v pokladně Při úhradách faktur dát návaznost na agendu Pohledávky nebo Závazky a přes H vybrat příslušnou fakturu, která se platí a pak rozkont nebo makrorozkont BANKOVNÍ OPERACE Knihovna bankovní operace účtujeme podle bankovních výpisů Pozor vpravo nahoře musí být číslo účtu příslušného účtu - výběr zda příjem nebo výdej - pokud se hradí závazek nebo je uhrazena pohledávka pak návaznost na pohledávky či závazky a výběr přes H příslušný doklad ÚČETNÍ UDÁLOSTI - zde se účtují ostatní účetní operace, které nepatří do jiných účetních knih - např. účetní operace týkajíce se mezd, časového rozlišení, aj. Evidence DPH Pro správnou evidenci DPH nutno při účtování jednotlivých účetních případů zadávat u daňových dokladů datum uplatnění DPH, dále v rozkontu - vyplňovat příslušná čísla z číselníku daňového rozkontu - nákup základ nákup daň aj. tisky sestav evidence DPH knihovna - účetní deník - tisk - sestavy DPH při výpočtu hlásí program někdy chyby - vypisuje doklady, kde nebyl uveden datum uplatnění DPH

9 Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Evidence majetku Návod pro obsluhu programu WinDUO

10 Dlouhodobý majetek a) nastavení parametru pro evidenci dlouhodobého majetku NASTAVENÍ MAJETKY nastavení zda se budou účtovat odpisy po položkách nebo hromadně a zda měsíčně nebo jednou položkou za rok b) evidence v KNIHOVNA --- MAJETKY nový: zde kontujeme pouze odpisy buď ručně nebo zvolíme VYGENEROVÁNI ODPISU a program zaúčtuje dle nastavení parametrů do deníku, vytvoří doklad M -.. nutno zadat částku ročních odpisů v aktuálním roce dle odpisového plánu zaúčtování zařazení do používání ---- KNIHOVNA ---- ÚČETNÍ UDÁLOSTI ROZKONT zaúčtování vyřazení z použivání rozkont opět v účetních událostech Program rovněž eviduje daňové odpisy ze zadaných údajů v kartě majetku, výši daňových odpisu program předkládá při roční uzávěrce tisk + zahrnutí do daňové výsledovky Počáteční stavy při přechodu do programu: a) založit kartu b) zadat základní údaje c) zadat historii účetních a daňových odpisů tlačítka účetní odpisy, daňové odpisy SKLADY Nastavení parametru pro účtování NASTAVENÍ SKLAD a) nastavení způsobu účtování způsob A nebo B b) druh skladních karet c) zda čísla položek do příjemek a výdejek Ceny u evidence zboží údaje o ceně, která se bude používat NASTAVENÍ -- Nastavení prostředí --- Řady nastavujeme pokud se účtuje příjemka ze závazků či pokladny najednou při účtování dokladu o nákupu nebo se účtuje výdejka z pohledávek nebo z pokladny zároveň při pořízení operace o tržbě Založení skladních karet Knihovna - - sklad materiál a zboží přes klávesu Nový pokud je počáteční stav zadáme stav Pro správnou funkci programu WinDUO je třeba vyplnit číslo zboží, název, množství a hodnotu počátečního stavu a pokud používáte sklad pro prodej, pak i prodejní ceny. Způsob výpočtu prodejních cen lze předdefinovat v Nastavení skladu, u každého zboží lze způsob výpočtu prodejních cen změnit. Hlavní prodejní cena - WinDUO používá 4 prodejní ceny + 2 zvláštní. Prodejní ceny jsou označeny A,B,C a D. Zvláštní cena P je průměrná nákupní cena. Použijte ji při výdeji ze skladu pro vlastní potřebu, do výroby... jako materiál do spotřeby. Klesne-li zůstatek na NULU, je v tomto políčku uvedena poslední průměrná nákupní cena.

11 Zvláštní cena X dovolí při výdeji stanovit prodejní cenu individuálně, tzn. že je předchystána nula 0 a Vy ji upravíte v okamžiku výdeje. Při dalším výdeji za cenu X je již opět nachystána nula. působ výpočtu prodejních cen: WinDUO umožní jednotlivé prodejní ceny A,B,C,D zadávat ručně nebo počítat automaticky. - nastavíte-li ceny zadány uživatelem, budete muset u každého zboží individuálně stanovit ty ceny, které chcete při prodeji využívat. POŘÍZENÍ ZÁSOB Nákup 2 způsoby l. Knihovna - sklad - skupinové operace - nový - příjem - doplníme údaje a SKLAD (objeví se seznam skladních karet) - dvojím kliknutím se vybere příslušná karta - pokud chybí přes klávesu nový se vytvoří - doplní se množství a celková cena za příjaté zboží, popřípadě se doplní související náklady - po zaúčtování příjmu na sklad - OK a rozkont OK 2. vstup do skladu přímo ze závazků nebo z pokladny při účtování závazku nebo výdajového pokladního dokladu, do skupinových operací pak jen ROZKONT pro zaúčtování příjmu na sklad Výdej ze skladu do spotřeby Knihovna sklad skupinové operace nový výdej doplníme údaje a SKLAD (objeví se seznam skladních karet) dvojím kliknutím se vybere příslušná karta u ceny se vybere P (počítá automatické průměrnou cenou pro výdej) OK a rozkont OK Výdej ze skladu z důvodu prodeje 2 způsoby l. Knihovna sklad skupinové operace nový výdej doplníme údaje a SKLAD (objeví se seznam skladních karet) dvojím kliknutím se vybere příslušna karta u ceny se vybere příslušné písmeno nebo X a cena se zadá ručně (u plátců je to cena bez DPH) OK a rozkont OK pro výdej ze skladu (cenu počítá samo, je většinou odlišná od prodejní), nepřepisovat 2. nebo vstupem přes tlačítko SKLAD při vystavování faktury nebo příjmového pokladního dokladu za prodej pak předkontace výdeje ze skladu z důvodu prodeje knihovna sklad skupinové operace rozkont.

12 Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Účetní uzávěrka a účetní závěrka, formální kontrola správnosti účtování Návod pro obsluhu programu WinDUO

13 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA - po zaúčtování všech účetní operací měsíce - měsíční uzávěrka Ostatní - účetní závěrka - fajfku na měsíc, který uzavírá, ale všechny předtím musí být uzavřeny Uzavřen ten měsíc u kterého je zelená hlava, pokud je vykřičník, tak se musí uzávěrka provést Po provedení měsíční uzávěrky následuje formální kontrola účtování - tj. zda byla dodržena návaznost na ostatní knihy. Ke kontrole se vytiskne Hlavní kniha za měsíc při uzavírání jednoho měsíce se nabídne k tisku hned při uzavírání více měsíců najednou je dostupná v Sestavy-dostupné sestavy - na vybereme hlavní knihu příslušného měsíce tisk účetního deníku knihovna účetní deník tisky FORMÁLNÍ KONTROLA SPRÁVNOSTI ÚČTOVÁNÍ 1. nabídka tisku tak tisk klávesou zpět zrušíte) 2. Vytiskněte si hlavní knihu z nabídky Sestavy dostupné sestavy hlavní kniha.. podívejte se zda u některých účtů není zůstatek na straně Md a Dal. Pak musíte do číselníku do účtového rozvrhu a u tohoto účtu musíte zadat zda je aktivní nebo pasivní. 3. Odsouhlasujete: a. Zůstatek účtu 211 z hlavní knihy musí souhlasit se zůstatkem v pokladní knize v agendě Pokladna stiskněte klávesu Stav vypočtený stav musí souhlasit se zůstatkem na účtě 211 b. Zůstatek účtu 221 z hlavní knihy musí souhlasit se zůstatkem, který vykazuje výpis k poslednímu v měsíci, pak v agendě Bankovní operace stiskněte klávesu Stav vypočtený stav musí souhlasit se zůstatkem na účtě 221 c. Zůstatek účtu 311 z hlavní knihy musí souhlasit se součtem nezaplacených vystavených faktur k tomu účelu na obrazovku si ukažte sestavu z agendy Pohledávky tisky a výpočty inventura k. (uvedete poslední den v měsíci) d. Zůstatek účtu 321 z hlavní knihy musí souhlasit se součtem nezaplacených došlých faktur k tomu účelu na obrazovku si ukažte sestavu z agendy Závazky tisky a výpočty inventura k (uvedete poslední den v měsíci) e. Zůstatek účtu 112, 132, 123 z hlavní knihy musí souhlasit se zůstatkem, který vykazuje z agendy Sklad materiál a zboží sestava z tisků a výpočtů - Regleta (výběr před tiskem přes filtr) f. Zůstatek účtu 343 z hlavní knihy musí souhlasit s daňovou povinností z Příznání k DPH za dané období. g. Odsouhlasení evidence DHM na účet 022 a 082 zvolte vhodnou sestavu v Finance odpisovaný majetek tisky a výpočty Chyby opravujete v té agendě, ve které bylo pořizováno. Nikdy v účetním deníku.

14 Pokud potřebujete vytisknout určitý účet s pohyby na účtu tiskněte v účetním deníku tisky a výpočty, obraty vybraného účtu v dokladech pozor musíte zadat období (měsíc). Tabulka pro odsouhlasení: Doplňte z údajů ve vámi vedeném účetníctví firmy. k datu 1. stav účtu 211 z hlavní knihy stav pokladny - zjištěné tlačítkem stav 2. stav účtu 221 z hlavní knihy stav účtu - zjištěné tlač.stav v bankovních operacích 3. zůstatek účtu 321 z hlavní knihy stav nezaplacených došlých faktur - zjištěné ze závazků 4. zůstatek účtu 311 z hlavní knihy stav nezaplacených vystav.faktur - zjištěné z pohledávek 5. stav účtu 022 z hlavní knihy stav DM zjištěný z evidence odepisovaného majetku 6. stav účtu Oprávky k SMV stav oprávek zjištění z evidence odepisovaného majetku 7. zůstatek účtu 343 Přiznání k DPH za dané zdaňovací období 8. stav účtu Zboží na skladě stav zboží dle reglety z evidence zásob 9. zůstatek účtu 345 Přiznáni k silniční dani za zdaňovací období Další kontroly: zůstatek účtu 042 = nula (všechen pořizovaný majetek je je zařazen) zůstatek účtu Pořízení zboží - = nula (všechno pořízené zboží je na skladě) zůstatek účtu 314 = nula (pokud všechny zálohy jsou zúčtovány) zůstatek učtu 324 = nula( pokud všechny zálohy jsou zúčtovány) rozvahové účty aktivní mají vždy zůstatek na Má dáti rozvahové účty pasivní mají vždy zůstatek na Dal některé účty mohou mít zůstatek na Má dáti nebo na Dal - 341, 342, 345, 343 účty Náklady příštích období - vyjadřují náklady, které se budou účtovat do na účty účtové třídy 5 v dalších letech (havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti, leasing) zůstatek účtu částka k výplatě na výplatní listině ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Může proběhnout až do provedení uzávěrky všech měsíců - u všech měsíců jsou zelené hlavy Ostatní - roční účetní závěrka - nabídne se seznam činnosti - postupujeme od jedné činnosti ke druhé. l. provede se výpočet daňových odpisů - z údajů zadaných v inventárních kartách 2. provede se výpočet daňové výsledovky po potvrzení daňových odpisů 3. vypočte se daňová povinnost za zdaňovací období, vyhotoví všeobecný účetní doklad 4. zaúčtování daně z příjmu - nabídne se vstup do účetního deníku 5. po zaúčtování daně z příjmu následuje uzavření účtů - program převádí nákladové a výnosové účty na účet Zisků a ztrát a rozvahové účty včetně Účtu zisků a ztrát na Konečný účet rozvažný a zároveň zapisuje počáteční stavy na účty k následuje uzamknutí účetního období - po té nelze již data přepisovat

15 Přechod na nové účetní období - ukončíme program - přes Start - programy - podvojné účetnictví - roční převody dat Pak znovu spustíme WinDUO - v deníku máme zaúčtovány počáteční stavy

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2011 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

3.část příručky - ostatní. 4D Konto

3.část příručky - ostatní. 4D Konto UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 3.část příručky - ostatní 4D Konto květen 2005 OBSAH 4. Ostatní 4.1. Firmy - adresy 4.1.1 Firmy 4.1.1.1 Vlastní firma - aktualizace 4.1.1.2 Adresář partnerů - založení firmy - aktualizace

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Účetní závěrka Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Obsah...2 Příprava na uzavření účetního období...2 Nastavení závěrkových

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Sbírka řešených příkladů

Sbírka řešených příkladů 1 Sbírka řešených příkladů pro účetně informační systém MRP K/S Vážení přátelé, dostává se před vás Sbírka řešených příkladů určená pro uživatele našeho účetně informačního systému MRP K/S. Zpracovali

Více

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o.

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o. KYTICKA Manuál k programu Podvojné a jednoduché úcetnictví JIRRA software s.r.o. 2 Obsah Úvod 0 7 Kapitola I Kyticka 1 Popis programu... 7 2 Technické... podmínky 9 3 Start verze... 9 4 Upgrade... verze

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA Základní příručka k modulu CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA OBSAH : 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKA 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURCE

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Provádí se rozsáhlý update, při kterém se prodlužují čísla skladových položek na 16 znaků a jejich názvy na 50 znaků, názvy-popisy ceníkových prací a názvy DM na 50

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU Kasa 1 Obsah Co je potřeba nastavit, než začnete prodávat...2 Seznam nepeněžních platidel...3 Vystavení prodejky...4 Seznam prodejek...6 Zaúčtování prodejek...7 Vklad do provozní pokladny...8 Výběr z provozní

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více