Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky"

Transkript

1 Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky Návod pro obsluhu programu WinDUO - účtování základních účetních operací

2 PROGRAM ÚČETNICTVÍ WinDUO STRUKTURA PROGRAMU l. Evidence zásob 2. Evidence dlouhodobého majetku 3. Evidence drobného majetku 4. Kniha pohledávek vystavených faktur, tisk vystavené faktury 5. Kniha závazků došlých faktur 6. Záznamní povinnost DPH 7. Účetní deník 8. Hlavní kniha 9. Zpracování měsíčních uzávěrek 10. Zpracování roční uzávěrky vč. uzavření účtů a zároveň otevření účtů 11. Tisk sestav Program pracuje s číselníky: a) účtový rozvrh b) číselník bankovních účtů c) číselník dodavatelů, odběratelů aj. subjektů d) číselník skladů e) číselník skladových druhů f) číselník maker předdefinované předkontace g) číselník záznamové povinnosti DPH *************************************************************** SPUŠTĚNÍ PROGRAMU C:\WinDUO ZALOŽENÍ ÚČTOVANÉ FIRMY l. Spustíme program WinDUO 2. Stiskneme klávesu Nový 3. Zadáme IČO 4. Vyplníme název firmy k názvu připojte Vaše příjmení (z důvodu identifikace sestavy při tisku) 5. Ponechejte zatržené používání společných dat číselníků pro multiverzi 6. Potvrďte OK 7. Ze seznamu vyberte vaši firmu a potvrďte OK Pokud se objeví nějaké oznámení přečtěte a potvrďte OK NASTAVENÍ PARAMETRU PROGRAMU WinDUO l. Zadání typu účtované firmy, zda plátce či neplátce DPH, typ zpracovávané účetní závěrky Nastavení - ostatní nastavení.- DPH 2. Zadání identifikačních údajů účtované firmy - Nastavení faktury a identifikační údaje důležité pro tisk vystavených faktur a pro tisk názvu firmy při tisku sestav (za název firmy připojte Vaše příjmení) UKONČENÍ PROGRAMU několik způsobů l. vpravo nahoře klikněte na křížek

3 2.dole na liště programu stiskněte klávesu názvu firmy a pak potvrďte KONEC 2. nahoře na řádku program stisknout konec Program se dotazuje na možnost zálohování zatím nezálohujte. ČÍSELNÍKY - některé číselníky jsou naplněny při spuštění, jiné se musí sestavit Potvrďte na horním řádku číselníky Otevře se seznam číselníků l. číselník daňového rozkontu důležitý pro záznamní povinnost DPH nebudeme měnit ani doplňovat vyhovuje 2. číselník bankovních účtů je prázdný zde se zadávají údaje o účtech, které má firma u peněžních ústavů 3. číselník světových měn vyhovuje a nebudeme zatím měnit 4. účtový rozvrh - obsahuje základní seznam účtů, bude se doplňovat lze jej otevřít i jinak : knihovna účtový rozvrh 5. číselník hospodářských středisek doplňuje se v případě účtování dle HS 6. číselník kalkulačních jednic doplňuje s v případě účtování dle kal.jednic 7. makra seznam nadefinovaných předkontací účetních případů, lze doplňovat 8. číselník druhů skladových položek doplňuje se pro potřeby sklad.evidence 9. číselník skladů doplňuje se v případě sledování zásob dle jednotl.skladů Povinné číselníky jsou: a) účtový rozvrh naplněn, doplňuje se o anal.účty b) číselník daňového rozkontu u plátců DPH je naplněn c) číselník bankovních účtů.- doplní se o čísla bankovních účtů Program obsahuje adresář firem, který je prázdný a doplňuje se průběžné o údaje firem, se kterými se obchoduje apod. ÚČTOVÝ ROZVRH - je naplněn autorem programu - většinou se doplňuje o účty analytické evidence - povinný číselník - parametry u účtů důležité pro zpracování měsíční uzávěrky výpočet stavů a obratů účtů - pro zpracování roční účetní uzávěrky - pro výpočet daňové výsledovky - pro zpracování roční závěrky - Zadání nových účtů potvrdíme klávesu NOVÝ SÚ uvádí se číslo syntetického účtu AÚ uvádí se číslo analytického účtu Název účtu co nejkonkrétněji Určit o jaký typ účtu se jedná důležité pro další výpočty Určit zda účet vstupuje do daňové závěrky u výsledkových účtů (pokud neovlivňuje daňový základ pak se nezatrhuje) Řádek a sloupec formuláře vyplní se automaticky, kdy potvrdíte klávesu typ účtu Pokud potvrdíte automatické přiřazování rozkontu slouží k tomu, aby se nadefinovalo, že se tento účet použije s tou kterou sazbou DPH, ale nemusí být nadefinováno

4 Číselník bankovních účtů - zadáte číslo bankovního účtu (viz výpis z běžného účtu) - pokud zatrženo preferovaný, pak se objevuje na místě, kde je nutno číslo účtu vyplnit, pro jiný účet se pak musí konkrétní účet vybrat Číselník daňového rozkontu - naplněn, nebude potřeba doplňovat - slouží k zařazení jednotlivých účetních případů do výpočtů DPH - DPH se počítá podle data uskutečnění DPH a podle přiřazení DPH případů k účetním případům - každý řádek deníku, který vstupuje do DPH, musí mít svůj kód. Makra - slouží k usnadnění zadávání účetních případů do deníku - makro obsahuje předchystané účetní předkontace, způsob výpočtu částky, zařazení do výpočtu DPH, je možno také dodefinovat ostatní údaje deníku

5 Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Účtování účetních případů, počáteční stavy Návod pro obsluhu programu WinDUO

6 Účtování účetních případů v nabídce KNIHOVNA účetní deník zde se zpravidla nebude účtovat žádný účetní případ pohledávky zde se budou vystavovat faktury a účtovat vystavené faktury závazky zde se budou účtovat o došlých fakturách od dodavatelů pokladna zde se budou účtovat operace týkající se pohybu peněž v hotovosti bankovní operace zde se budou účtovat operace týkajících se pohybu peněžních prostředků na bankovních účtech ostatní úhrady zde se budou účtovat operace týkající se např. vzájemného zápočtu apod. účetní události zde se budou účtovat operace, které se neúčtují v jiných částech programu sklad zde se vedou skladní karty zásob majetky zde se vedou inventární karty dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku drobný majetek zde se vede evidence majetku do pořizovací ceny Kč, o němž účetní jednotka nerozhodla, že o něm bude účtovat jako o dlouhodobém majetku Účtování počáteční stavů Počáteční stavy se účtují pouze v případě zahájení nebo v případě, kdy se z jiného programu či ze zpracování ručního přechází na účtování v tomto programu. Jinak se o zaúčtování počátečních stavů k 1.1. postará vždy program. Počáteční stavy ---- Knihovna ---- účetní události počáteční stavy všech účtů (účet 701) A) Počáteční stavy Pokladny a Běžných účtů Počáteční stav Pokladna --- zaúčtování přes účetní události --- pak Knihovna --- Pokladna --- zde PS bez rozkontu a v období zadá se minulé úč. období Počáteční stav Běžný účet --- zaúčtování přes účetní události --- pak Knihovna --- Bankovní operace --- zde PS bez rozkontu a v období se zadá minulé úč. období B) Počáteční stavy Závazků a pohledávek (neuhrazené došlé faktury, neuhrazené vystavené faktury) pouze v případě v přechodu na zpracování tímto programem z jiného programu nebo z ručního zpracování PS syntetického účtu v účetních událostech neuhrazené došlé faktury knihovna --- závazky - zadáváme bez rozkontu neuhrazené vystavené faktury knihovna --- pohledávky zadáváme bez rozkontu

7 POHLEDÁVKY Knihovna- pohledávky zde účtujeme o odběratelských fakturách Vystavení faktury včetně jejího zaúčtování číslo dokladu VF/ datum: vystavení období: naskočí samo popis : co nejvýstižněji částka nevyplňujeme, pokud vystavujeme zároveň fakturu čáska se sem automaticky vypíše účet: tj. na účet kam má odběratel zaplatit vybereme IČO odběretele přes H do adresáře zde buď odběratele vybereme nebo zadáme údaje nové datum zdanitelného plnění důležité pro evidenci DPH datum vystavení klávesa FAKTURA a vyplníme fakturu..a vytiskneme OK ROZKONT nebo MAKRO ROZKONT.. OK účtování se propsalo do účetního deníku Závazky došlé (přijaté) faktury Došlé faktury od dodavatelů účtujeme v KNIHOVNA Závazky Číslo dokladu: DF/ Datum: Období: samo naskočí, ) pozor: jestliže opravíte datum, období se automaticky nezmění text co nejvýstižněji variabilní symbol číslo dodavatelské faktury specifický symbol nic konstatní symbol 0008 u zbozí, 0308 u služeb, 0408 u telefon.poplatků IČO tj. IČO dodavatele opisujeme z faktury nebo mačknem červené H a tak se dostaneme do adresáře firem, kde zadáme údaje o dodavateli, včetně čísla bankovního účtu Datum zdanitelného plnění : pokud účtuji daňový doklad musím napsat tj. datum, kdy mám nárok na odpočet shodný s datem nahoře ROZKONT nebo MAKRO ROZKONT a faktura se předkontuje a zaúčtuje. Zároveň se tento zápis promítne do účetního deníku podívat se KNIHOVNA účetní deník PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KNIHOVNA Závazky dole klávesa Hromadné příkazy k úhradě číslo účtu se objevilo pokud v číselníku bankovních účtu jste zatrhli preferovaný, pokud se neobjevilo musíte z číselníku vybrat, pokud není z čeho, musíte nejprve do číselníku bankovních účtu číslo doplnit datumy necháme nebo přepíšeme na jiné datum ze seznamu závazků musíme vybrat faktury, na kterou chceme vystavit příkaz vybereme tak, že modrou lištu přesuneme na závazek a myší dvakrát klikneme,

8 objeví se částka pokud platíme fakturu celou najednou potvrdíme OK, pokud bychom platili pouze část částku přepíšeme na částku placenou a pak OK u závazku vlevo se objevila žlutá fajfčička stiskneme klávesu tisk hmomadný příkaz k úhradě doplníme údaje o bance, místo vystavení a datum vystavení OK před tiskem vždy přes klávesu UKAŽ zkontrolujeme jak bude dokument vypadat POKLADNA Knihovna pokladna zde účtujeme podle pokladních dokladů Musí se zadat zda příjem či výdej - pokud se zadá chybně pak chybně vypočten zůstatek v pokladně Při úhradách faktur dát návaznost na agendu Pohledávky nebo Závazky a přes H vybrat příslušnou fakturu, která se platí a pak rozkont nebo makrorozkont BANKOVNÍ OPERACE Knihovna bankovní operace účtujeme podle bankovních výpisů Pozor vpravo nahoře musí být číslo účtu příslušného účtu - výběr zda příjem nebo výdej - pokud se hradí závazek nebo je uhrazena pohledávka pak návaznost na pohledávky či závazky a výběr přes H příslušný doklad ÚČETNÍ UDÁLOSTI - zde se účtují ostatní účetní operace, které nepatří do jiných účetních knih - např. účetní operace týkajíce se mezd, časového rozlišení, aj. Evidence DPH Pro správnou evidenci DPH nutno při účtování jednotlivých účetních případů zadávat u daňových dokladů datum uplatnění DPH, dále v rozkontu - vyplňovat příslušná čísla z číselníku daňového rozkontu - nákup základ nákup daň aj. tisky sestav evidence DPH knihovna - účetní deník - tisk - sestavy DPH při výpočtu hlásí program někdy chyby - vypisuje doklady, kde nebyl uveden datum uplatnění DPH

9 Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Evidence majetku Návod pro obsluhu programu WinDUO

10 Dlouhodobý majetek a) nastavení parametru pro evidenci dlouhodobého majetku NASTAVENÍ MAJETKY nastavení zda se budou účtovat odpisy po položkách nebo hromadně a zda měsíčně nebo jednou položkou za rok b) evidence v KNIHOVNA --- MAJETKY nový: zde kontujeme pouze odpisy buď ručně nebo zvolíme VYGENEROVÁNI ODPISU a program zaúčtuje dle nastavení parametrů do deníku, vytvoří doklad M -.. nutno zadat částku ročních odpisů v aktuálním roce dle odpisového plánu zaúčtování zařazení do používání ---- KNIHOVNA ---- ÚČETNÍ UDÁLOSTI ROZKONT zaúčtování vyřazení z použivání rozkont opět v účetních událostech Program rovněž eviduje daňové odpisy ze zadaných údajů v kartě majetku, výši daňových odpisu program předkládá při roční uzávěrce tisk + zahrnutí do daňové výsledovky Počáteční stavy při přechodu do programu: a) založit kartu b) zadat základní údaje c) zadat historii účetních a daňových odpisů tlačítka účetní odpisy, daňové odpisy SKLADY Nastavení parametru pro účtování NASTAVENÍ SKLAD a) nastavení způsobu účtování způsob A nebo B b) druh skladních karet c) zda čísla položek do příjemek a výdejek Ceny u evidence zboží údaje o ceně, která se bude používat NASTAVENÍ -- Nastavení prostředí --- Řady nastavujeme pokud se účtuje příjemka ze závazků či pokladny najednou při účtování dokladu o nákupu nebo se účtuje výdejka z pohledávek nebo z pokladny zároveň při pořízení operace o tržbě Založení skladních karet Knihovna - - sklad materiál a zboží přes klávesu Nový pokud je počáteční stav zadáme stav Pro správnou funkci programu WinDUO je třeba vyplnit číslo zboží, název, množství a hodnotu počátečního stavu a pokud používáte sklad pro prodej, pak i prodejní ceny. Způsob výpočtu prodejních cen lze předdefinovat v Nastavení skladu, u každého zboží lze způsob výpočtu prodejních cen změnit. Hlavní prodejní cena - WinDUO používá 4 prodejní ceny + 2 zvláštní. Prodejní ceny jsou označeny A,B,C a D. Zvláštní cena P je průměrná nákupní cena. Použijte ji při výdeji ze skladu pro vlastní potřebu, do výroby... jako materiál do spotřeby. Klesne-li zůstatek na NULU, je v tomto políčku uvedena poslední průměrná nákupní cena.

11 Zvláštní cena X dovolí při výdeji stanovit prodejní cenu individuálně, tzn. že je předchystána nula 0 a Vy ji upravíte v okamžiku výdeje. Při dalším výdeji za cenu X je již opět nachystána nula. působ výpočtu prodejních cen: WinDUO umožní jednotlivé prodejní ceny A,B,C,D zadávat ručně nebo počítat automaticky. - nastavíte-li ceny zadány uživatelem, budete muset u každého zboží individuálně stanovit ty ceny, které chcete při prodeji využívat. POŘÍZENÍ ZÁSOB Nákup 2 způsoby l. Knihovna - sklad - skupinové operace - nový - příjem - doplníme údaje a SKLAD (objeví se seznam skladních karet) - dvojím kliknutím se vybere příslušná karta - pokud chybí přes klávesu nový se vytvoří - doplní se množství a celková cena za příjaté zboží, popřípadě se doplní související náklady - po zaúčtování příjmu na sklad - OK a rozkont OK 2. vstup do skladu přímo ze závazků nebo z pokladny při účtování závazku nebo výdajového pokladního dokladu, do skupinových operací pak jen ROZKONT pro zaúčtování příjmu na sklad Výdej ze skladu do spotřeby Knihovna sklad skupinové operace nový výdej doplníme údaje a SKLAD (objeví se seznam skladních karet) dvojím kliknutím se vybere příslušná karta u ceny se vybere P (počítá automatické průměrnou cenou pro výdej) OK a rozkont OK Výdej ze skladu z důvodu prodeje 2 způsoby l. Knihovna sklad skupinové operace nový výdej doplníme údaje a SKLAD (objeví se seznam skladních karet) dvojím kliknutím se vybere příslušna karta u ceny se vybere příslušné písmeno nebo X a cena se zadá ručně (u plátců je to cena bez DPH) OK a rozkont OK pro výdej ze skladu (cenu počítá samo, je většinou odlišná od prodejní), nepřepisovat 2. nebo vstupem přes tlačítko SKLAD při vystavování faktury nebo příjmového pokladního dokladu za prodej pak předkontace výdeje ze skladu z důvodu prodeje knihovna sklad skupinové operace rozkont.

12 Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Účetní uzávěrka a účetní závěrka, formální kontrola správnosti účtování Návod pro obsluhu programu WinDUO

13 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA - po zaúčtování všech účetní operací měsíce - měsíční uzávěrka Ostatní - účetní závěrka - fajfku na měsíc, který uzavírá, ale všechny předtím musí být uzavřeny Uzavřen ten měsíc u kterého je zelená hlava, pokud je vykřičník, tak se musí uzávěrka provést Po provedení měsíční uzávěrky následuje formální kontrola účtování - tj. zda byla dodržena návaznost na ostatní knihy. Ke kontrole se vytiskne Hlavní kniha za měsíc při uzavírání jednoho měsíce se nabídne k tisku hned při uzavírání více měsíců najednou je dostupná v Sestavy-dostupné sestavy - na vybereme hlavní knihu příslušného měsíce tisk účetního deníku knihovna účetní deník tisky FORMÁLNÍ KONTROLA SPRÁVNOSTI ÚČTOVÁNÍ 1. nabídka tisku tak tisk klávesou zpět zrušíte) 2. Vytiskněte si hlavní knihu z nabídky Sestavy dostupné sestavy hlavní kniha.. podívejte se zda u některých účtů není zůstatek na straně Md a Dal. Pak musíte do číselníku do účtového rozvrhu a u tohoto účtu musíte zadat zda je aktivní nebo pasivní. 3. Odsouhlasujete: a. Zůstatek účtu 211 z hlavní knihy musí souhlasit se zůstatkem v pokladní knize v agendě Pokladna stiskněte klávesu Stav vypočtený stav musí souhlasit se zůstatkem na účtě 211 b. Zůstatek účtu 221 z hlavní knihy musí souhlasit se zůstatkem, který vykazuje výpis k poslednímu v měsíci, pak v agendě Bankovní operace stiskněte klávesu Stav vypočtený stav musí souhlasit se zůstatkem na účtě 221 c. Zůstatek účtu 311 z hlavní knihy musí souhlasit se součtem nezaplacených vystavených faktur k tomu účelu na obrazovku si ukažte sestavu z agendy Pohledávky tisky a výpočty inventura k. (uvedete poslední den v měsíci) d. Zůstatek účtu 321 z hlavní knihy musí souhlasit se součtem nezaplacených došlých faktur k tomu účelu na obrazovku si ukažte sestavu z agendy Závazky tisky a výpočty inventura k (uvedete poslední den v měsíci) e. Zůstatek účtu 112, 132, 123 z hlavní knihy musí souhlasit se zůstatkem, který vykazuje z agendy Sklad materiál a zboží sestava z tisků a výpočtů - Regleta (výběr před tiskem přes filtr) f. Zůstatek účtu 343 z hlavní knihy musí souhlasit s daňovou povinností z Příznání k DPH za dané období. g. Odsouhlasení evidence DHM na účet 022 a 082 zvolte vhodnou sestavu v Finance odpisovaný majetek tisky a výpočty Chyby opravujete v té agendě, ve které bylo pořizováno. Nikdy v účetním deníku.

14 Pokud potřebujete vytisknout určitý účet s pohyby na účtu tiskněte v účetním deníku tisky a výpočty, obraty vybraného účtu v dokladech pozor musíte zadat období (měsíc). Tabulka pro odsouhlasení: Doplňte z údajů ve vámi vedeném účetníctví firmy. k datu 1. stav účtu 211 z hlavní knihy stav pokladny - zjištěné tlačítkem stav 2. stav účtu 221 z hlavní knihy stav účtu - zjištěné tlač.stav v bankovních operacích 3. zůstatek účtu 321 z hlavní knihy stav nezaplacených došlých faktur - zjištěné ze závazků 4. zůstatek účtu 311 z hlavní knihy stav nezaplacených vystav.faktur - zjištěné z pohledávek 5. stav účtu 022 z hlavní knihy stav DM zjištěný z evidence odepisovaného majetku 6. stav účtu Oprávky k SMV stav oprávek zjištění z evidence odepisovaného majetku 7. zůstatek účtu 343 Přiznání k DPH za dané zdaňovací období 8. stav účtu Zboží na skladě stav zboží dle reglety z evidence zásob 9. zůstatek účtu 345 Přiznáni k silniční dani za zdaňovací období Další kontroly: zůstatek účtu 042 = nula (všechen pořizovaný majetek je je zařazen) zůstatek účtu Pořízení zboží - = nula (všechno pořízené zboží je na skladě) zůstatek účtu 314 = nula (pokud všechny zálohy jsou zúčtovány) zůstatek učtu 324 = nula( pokud všechny zálohy jsou zúčtovány) rozvahové účty aktivní mají vždy zůstatek na Má dáti rozvahové účty pasivní mají vždy zůstatek na Dal některé účty mohou mít zůstatek na Má dáti nebo na Dal - 341, 342, 345, 343 účty Náklady příštích období - vyjadřují náklady, které se budou účtovat do na účty účtové třídy 5 v dalších letech (havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti, leasing) zůstatek účtu částka k výplatě na výplatní listině ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Může proběhnout až do provedení uzávěrky všech měsíců - u všech měsíců jsou zelené hlavy Ostatní - roční účetní závěrka - nabídne se seznam činnosti - postupujeme od jedné činnosti ke druhé. l. provede se výpočet daňových odpisů - z údajů zadaných v inventárních kartách 2. provede se výpočet daňové výsledovky po potvrzení daňových odpisů 3. vypočte se daňová povinnost za zdaňovací období, vyhotoví všeobecný účetní doklad 4. zaúčtování daně z příjmu - nabídne se vstup do účetního deníku 5. po zaúčtování daně z příjmu následuje uzavření účtů - program převádí nákladové a výnosové účty na účet Zisků a ztrát a rozvahové účty včetně Účtu zisků a ztrát na Konečný účet rozvažný a zároveň zapisuje počáteční stavy na účty k následuje uzamknutí účetního období - po té nelze již data přepisovat

15 Přechod na nové účetní období - ukončíme program - přes Start - programy - podvojné účetnictví - roční převody dat Pak znovu spustíme WinDUO - v deníku máme zaúčtovány počáteční stavy

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 (nově upravené vydání) 1) Legislativa Režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o DPH se použije v případě plnění pro jiného plátce

Více

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 (PŘECHOD NA ÚČETNÍ ROK 2017) Str. 1 Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2016 a přechodem

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Práce se zálohovými fakturami

Práce se zálohovými fakturami Práce se zálohovými fakturami Pro práci s programem STEREO jsme vytvořili systém, který splňuje daňové požadavky a zároveň neodporuje ani všeobecným účetním zásadám. Před samotným pořizováním dokladů je

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je potřeba věnovat zvýšenou pozornost správnému zaúčtování

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17 I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚČETNÍ METODIKA...II-2 Příjem zboží...ii-2 Výdej zboží...ii-2 Kontroly...II-3 Opravy...II-3 Speciality práce velkoskladu...ii-3 Výdej pod stav...ii-4 Výdej

Více

6.10.2010. Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu:

6.10.2010. Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu: 04_Materiál - pokračování Výukový text o účtování dalších operacích o materiálu v rámci společnosti GAP Education střední škola Materiál Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu: Prodej

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Úvod do účetnictví, testové otázky.

Úvod do účetnictví, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Doklady a daňová evidence, testové otázky.

Doklady a daňová evidence, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios.

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios. INVENTARIZACE ÚČTŮ Nesoulad mezi účetnictvím a saldem pohledávek (závazků) lze řešit ručním dohledáváním mezi dvěma sestavami knihou pohledávek (závazků) a např. položkovým deníkem. Dokladovou inventuru

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

FAKTURACE VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ

FAKTURACE VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ FAKTURACE Faktura je daňový doklad, což znamen{, že se jedn{ o z{kladní doklad ve firmě. Faktury jsou nejdůležitější souč{stí účetnictví, slouží i jako podklad k zaplacení prostřednictvím bankovních kont

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Platby - banky Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

VYSTAVENÉ ZÁLOHOVÉ FAKTURY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ V DAŇOVÉ EVIDENCI

VYSTAVENÉ ZÁLOHOVÉ FAKTURY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ V DAŇOVÉ EVIDENCI VYSTAVENÉ ZÁLOHOVÉ FAKTURY A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ V DAŇOVÉ EVIDENCI Na následujících řádcích naleznete dva postupy práce s vystavenými zálohovými fakturami. První z nich (příklad č. 1) použijeme v případě,

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Doklady a zúčtovací vztahy_testové otázky.

Doklady a zúčtovací vztahy_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ. Stručný popis oddílů kontrolního hlášení Implementation Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Consideration Blog Autor Jitka Urxová Datum Říjen 2015 Verze Microsoft Dynamics NAV 2016 CZ Kontrolní hlášení v Microsoft Dynamics NAV

Více

členíme v účetnictví podle druhů a účtujeme přímo na účty nákladů. Nejčastějšími náklady v podniku jsou:

členíme v účetnictví podle druhů a účtujeme přímo na účty nákladů. Nejčastějšími náklady v podniku jsou: Náklady a výnosy KAPITOLA 5 Při koloběhu majetku způsobují některé hospodářské operace změny dvou rozvahových položek (např. běžný účet a dodavatelé). Vznikají však i hospodářské operace, u nichž dochází

Více

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P.. 1 1. Varianta - Založení nového účetního roku... 1 2. Varianta - Založení nové agendy v Money S3...

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Doporučený postup pro zavedení agendy KEO-W Poplatky

Doporučený postup pro zavedení agendy KEO-W Poplatky Doporučený postup pro zavedení agendy KEO-W Poplatky Pokud chce zákazník zpracovávat evidenci a výběr poplatků v programu KEO-W, je třeba provést tuto přípravu ještě před ostrým zahájením zpracování účetnictví.

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Postup práce se zálohovými fakturami

Postup práce se zálohovými fakturami Postup práce se zálohovými fakturami Úvod K programu STEREO jsme vytvořili metodiku, která respektuje požadavky zákona a zároveň neodporuje běžným účetním postupům. K této metodice je v programu připraven

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více