Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky"

Transkript

1 Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky Návod pro obsluhu programu WinDUO - účtování základních účetních operací

2 PROGRAM ÚČETNICTVÍ WinDUO STRUKTURA PROGRAMU l. Evidence zásob 2. Evidence dlouhodobého majetku 3. Evidence drobného majetku 4. Kniha pohledávek vystavených faktur, tisk vystavené faktury 5. Kniha závazků došlých faktur 6. Záznamní povinnost DPH 7. Účetní deník 8. Hlavní kniha 9. Zpracování měsíčních uzávěrek 10. Zpracování roční uzávěrky vč. uzavření účtů a zároveň otevření účtů 11. Tisk sestav Program pracuje s číselníky: a) účtový rozvrh b) číselník bankovních účtů c) číselník dodavatelů, odběratelů aj. subjektů d) číselník skladů e) číselník skladových druhů f) číselník maker předdefinované předkontace g) číselník záznamové povinnosti DPH *************************************************************** SPUŠTĚNÍ PROGRAMU C:\WinDUO ZALOŽENÍ ÚČTOVANÉ FIRMY l. Spustíme program WinDUO 2. Stiskneme klávesu Nový 3. Zadáme IČO 4. Vyplníme název firmy k názvu připojte Vaše příjmení (z důvodu identifikace sestavy při tisku) 5. Ponechejte zatržené používání společných dat číselníků pro multiverzi 6. Potvrďte OK 7. Ze seznamu vyberte vaši firmu a potvrďte OK Pokud se objeví nějaké oznámení přečtěte a potvrďte OK NASTAVENÍ PARAMETRU PROGRAMU WinDUO l. Zadání typu účtované firmy, zda plátce či neplátce DPH, typ zpracovávané účetní závěrky Nastavení - ostatní nastavení.- DPH 2. Zadání identifikačních údajů účtované firmy - Nastavení faktury a identifikační údaje důležité pro tisk vystavených faktur a pro tisk názvu firmy při tisku sestav (za název firmy připojte Vaše příjmení) UKONČENÍ PROGRAMU několik způsobů l. vpravo nahoře klikněte na křížek

3 2.dole na liště programu stiskněte klávesu názvu firmy a pak potvrďte KONEC 2. nahoře na řádku program stisknout konec Program se dotazuje na možnost zálohování zatím nezálohujte. ČÍSELNÍKY - některé číselníky jsou naplněny při spuštění, jiné se musí sestavit Potvrďte na horním řádku číselníky Otevře se seznam číselníků l. číselník daňového rozkontu důležitý pro záznamní povinnost DPH nebudeme měnit ani doplňovat vyhovuje 2. číselník bankovních účtů je prázdný zde se zadávají údaje o účtech, které má firma u peněžních ústavů 3. číselník světových měn vyhovuje a nebudeme zatím měnit 4. účtový rozvrh - obsahuje základní seznam účtů, bude se doplňovat lze jej otevřít i jinak : knihovna účtový rozvrh 5. číselník hospodářských středisek doplňuje se v případě účtování dle HS 6. číselník kalkulačních jednic doplňuje s v případě účtování dle kal.jednic 7. makra seznam nadefinovaných předkontací účetních případů, lze doplňovat 8. číselník druhů skladových položek doplňuje se pro potřeby sklad.evidence 9. číselník skladů doplňuje se v případě sledování zásob dle jednotl.skladů Povinné číselníky jsou: a) účtový rozvrh naplněn, doplňuje se o anal.účty b) číselník daňového rozkontu u plátců DPH je naplněn c) číselník bankovních účtů.- doplní se o čísla bankovních účtů Program obsahuje adresář firem, který je prázdný a doplňuje se průběžné o údaje firem, se kterými se obchoduje apod. ÚČTOVÝ ROZVRH - je naplněn autorem programu - většinou se doplňuje o účty analytické evidence - povinný číselník - parametry u účtů důležité pro zpracování měsíční uzávěrky výpočet stavů a obratů účtů - pro zpracování roční účetní uzávěrky - pro výpočet daňové výsledovky - pro zpracování roční závěrky - Zadání nových účtů potvrdíme klávesu NOVÝ SÚ uvádí se číslo syntetického účtu AÚ uvádí se číslo analytického účtu Název účtu co nejkonkrétněji Určit o jaký typ účtu se jedná důležité pro další výpočty Určit zda účet vstupuje do daňové závěrky u výsledkových účtů (pokud neovlivňuje daňový základ pak se nezatrhuje) Řádek a sloupec formuláře vyplní se automaticky, kdy potvrdíte klávesu typ účtu Pokud potvrdíte automatické přiřazování rozkontu slouží k tomu, aby se nadefinovalo, že se tento účet použije s tou kterou sazbou DPH, ale nemusí být nadefinováno

4 Číselník bankovních účtů - zadáte číslo bankovního účtu (viz výpis z běžného účtu) - pokud zatrženo preferovaný, pak se objevuje na místě, kde je nutno číslo účtu vyplnit, pro jiný účet se pak musí konkrétní účet vybrat Číselník daňového rozkontu - naplněn, nebude potřeba doplňovat - slouží k zařazení jednotlivých účetních případů do výpočtů DPH - DPH se počítá podle data uskutečnění DPH a podle přiřazení DPH případů k účetním případům - každý řádek deníku, který vstupuje do DPH, musí mít svůj kód. Makra - slouží k usnadnění zadávání účetních případů do deníku - makro obsahuje předchystané účetní předkontace, způsob výpočtu částky, zařazení do výpočtu DPH, je možno také dodefinovat ostatní údaje deníku

5 Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Účtování účetních případů, počáteční stavy Návod pro obsluhu programu WinDUO

6 Účtování účetních případů v nabídce KNIHOVNA účetní deník zde se zpravidla nebude účtovat žádný účetní případ pohledávky zde se budou vystavovat faktury a účtovat vystavené faktury závazky zde se budou účtovat o došlých fakturách od dodavatelů pokladna zde se budou účtovat operace týkající se pohybu peněž v hotovosti bankovní operace zde se budou účtovat operace týkajících se pohybu peněžních prostředků na bankovních účtech ostatní úhrady zde se budou účtovat operace týkající se např. vzájemného zápočtu apod. účetní události zde se budou účtovat operace, které se neúčtují v jiných částech programu sklad zde se vedou skladní karty zásob majetky zde se vedou inventární karty dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku drobný majetek zde se vede evidence majetku do pořizovací ceny Kč, o němž účetní jednotka nerozhodla, že o něm bude účtovat jako o dlouhodobém majetku Účtování počáteční stavů Počáteční stavy se účtují pouze v případě zahájení nebo v případě, kdy se z jiného programu či ze zpracování ručního přechází na účtování v tomto programu. Jinak se o zaúčtování počátečních stavů k 1.1. postará vždy program. Počáteční stavy ---- Knihovna ---- účetní události počáteční stavy všech účtů (účet 701) A) Počáteční stavy Pokladny a Běžných účtů Počáteční stav Pokladna --- zaúčtování přes účetní události --- pak Knihovna --- Pokladna --- zde PS bez rozkontu a v období zadá se minulé úč. období Počáteční stav Běžný účet --- zaúčtování přes účetní události --- pak Knihovna --- Bankovní operace --- zde PS bez rozkontu a v období se zadá minulé úč. období B) Počáteční stavy Závazků a pohledávek (neuhrazené došlé faktury, neuhrazené vystavené faktury) pouze v případě v přechodu na zpracování tímto programem z jiného programu nebo z ručního zpracování PS syntetického účtu v účetních událostech neuhrazené došlé faktury knihovna --- závazky - zadáváme bez rozkontu neuhrazené vystavené faktury knihovna --- pohledávky zadáváme bez rozkontu

7 POHLEDÁVKY Knihovna- pohledávky zde účtujeme o odběratelských fakturách Vystavení faktury včetně jejího zaúčtování číslo dokladu VF/ datum: vystavení období: naskočí samo popis : co nejvýstižněji částka nevyplňujeme, pokud vystavujeme zároveň fakturu čáska se sem automaticky vypíše účet: tj. na účet kam má odběratel zaplatit vybereme IČO odběretele přes H do adresáře zde buď odběratele vybereme nebo zadáme údaje nové datum zdanitelného plnění důležité pro evidenci DPH datum vystavení klávesa FAKTURA a vyplníme fakturu..a vytiskneme OK ROZKONT nebo MAKRO ROZKONT.. OK účtování se propsalo do účetního deníku Závazky došlé (přijaté) faktury Došlé faktury od dodavatelů účtujeme v KNIHOVNA Závazky Číslo dokladu: DF/ Datum: Období: samo naskočí, ) pozor: jestliže opravíte datum, období se automaticky nezmění text co nejvýstižněji variabilní symbol číslo dodavatelské faktury specifický symbol nic konstatní symbol 0008 u zbozí, 0308 u služeb, 0408 u telefon.poplatků IČO tj. IČO dodavatele opisujeme z faktury nebo mačknem červené H a tak se dostaneme do adresáře firem, kde zadáme údaje o dodavateli, včetně čísla bankovního účtu Datum zdanitelného plnění : pokud účtuji daňový doklad musím napsat tj. datum, kdy mám nárok na odpočet shodný s datem nahoře ROZKONT nebo MAKRO ROZKONT a faktura se předkontuje a zaúčtuje. Zároveň se tento zápis promítne do účetního deníku podívat se KNIHOVNA účetní deník PŘÍKAZ K ÚHRADĚ KNIHOVNA Závazky dole klávesa Hromadné příkazy k úhradě číslo účtu se objevilo pokud v číselníku bankovních účtu jste zatrhli preferovaný, pokud se neobjevilo musíte z číselníku vybrat, pokud není z čeho, musíte nejprve do číselníku bankovních účtu číslo doplnit datumy necháme nebo přepíšeme na jiné datum ze seznamu závazků musíme vybrat faktury, na kterou chceme vystavit příkaz vybereme tak, že modrou lištu přesuneme na závazek a myší dvakrát klikneme,

8 objeví se částka pokud platíme fakturu celou najednou potvrdíme OK, pokud bychom platili pouze část částku přepíšeme na částku placenou a pak OK u závazku vlevo se objevila žlutá fajfčička stiskneme klávesu tisk hmomadný příkaz k úhradě doplníme údaje o bance, místo vystavení a datum vystavení OK před tiskem vždy přes klávesu UKAŽ zkontrolujeme jak bude dokument vypadat POKLADNA Knihovna pokladna zde účtujeme podle pokladních dokladů Musí se zadat zda příjem či výdej - pokud se zadá chybně pak chybně vypočten zůstatek v pokladně Při úhradách faktur dát návaznost na agendu Pohledávky nebo Závazky a přes H vybrat příslušnou fakturu, která se platí a pak rozkont nebo makrorozkont BANKOVNÍ OPERACE Knihovna bankovní operace účtujeme podle bankovních výpisů Pozor vpravo nahoře musí být číslo účtu příslušného účtu - výběr zda příjem nebo výdej - pokud se hradí závazek nebo je uhrazena pohledávka pak návaznost na pohledávky či závazky a výběr přes H příslušný doklad ÚČETNÍ UDÁLOSTI - zde se účtují ostatní účetní operace, které nepatří do jiných účetních knih - např. účetní operace týkajíce se mezd, časového rozlišení, aj. Evidence DPH Pro správnou evidenci DPH nutno při účtování jednotlivých účetních případů zadávat u daňových dokladů datum uplatnění DPH, dále v rozkontu - vyplňovat příslušná čísla z číselníku daňového rozkontu - nákup základ nákup daň aj. tisky sestav evidence DPH knihovna - účetní deník - tisk - sestavy DPH při výpočtu hlásí program někdy chyby - vypisuje doklady, kde nebyl uveden datum uplatnění DPH

9 Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Evidence majetku Návod pro obsluhu programu WinDUO

10 Dlouhodobý majetek a) nastavení parametru pro evidenci dlouhodobého majetku NASTAVENÍ MAJETKY nastavení zda se budou účtovat odpisy po položkách nebo hromadně a zda měsíčně nebo jednou položkou za rok b) evidence v KNIHOVNA --- MAJETKY nový: zde kontujeme pouze odpisy buď ručně nebo zvolíme VYGENEROVÁNI ODPISU a program zaúčtuje dle nastavení parametrů do deníku, vytvoří doklad M -.. nutno zadat částku ročních odpisů v aktuálním roce dle odpisového plánu zaúčtování zařazení do používání ---- KNIHOVNA ---- ÚČETNÍ UDÁLOSTI ROZKONT zaúčtování vyřazení z použivání rozkont opět v účetních událostech Program rovněž eviduje daňové odpisy ze zadaných údajů v kartě majetku, výši daňových odpisu program předkládá při roční uzávěrce tisk + zahrnutí do daňové výsledovky Počáteční stavy při přechodu do programu: a) založit kartu b) zadat základní údaje c) zadat historii účetních a daňových odpisů tlačítka účetní odpisy, daňové odpisy SKLADY Nastavení parametru pro účtování NASTAVENÍ SKLAD a) nastavení způsobu účtování způsob A nebo B b) druh skladních karet c) zda čísla položek do příjemek a výdejek Ceny u evidence zboží údaje o ceně, která se bude používat NASTAVENÍ -- Nastavení prostředí --- Řady nastavujeme pokud se účtuje příjemka ze závazků či pokladny najednou při účtování dokladu o nákupu nebo se účtuje výdejka z pohledávek nebo z pokladny zároveň při pořízení operace o tržbě Založení skladních karet Knihovna - - sklad materiál a zboží přes klávesu Nový pokud je počáteční stav zadáme stav Pro správnou funkci programu WinDUO je třeba vyplnit číslo zboží, název, množství a hodnotu počátečního stavu a pokud používáte sklad pro prodej, pak i prodejní ceny. Způsob výpočtu prodejních cen lze předdefinovat v Nastavení skladu, u každého zboží lze způsob výpočtu prodejních cen změnit. Hlavní prodejní cena - WinDUO používá 4 prodejní ceny + 2 zvláštní. Prodejní ceny jsou označeny A,B,C a D. Zvláštní cena P je průměrná nákupní cena. Použijte ji při výdeji ze skladu pro vlastní potřebu, do výroby... jako materiál do spotřeby. Klesne-li zůstatek na NULU, je v tomto políčku uvedena poslední průměrná nákupní cena.

11 Zvláštní cena X dovolí při výdeji stanovit prodejní cenu individuálně, tzn. že je předchystána nula 0 a Vy ji upravíte v okamžiku výdeje. Při dalším výdeji za cenu X je již opět nachystána nula. působ výpočtu prodejních cen: WinDUO umožní jednotlivé prodejní ceny A,B,C,D zadávat ručně nebo počítat automaticky. - nastavíte-li ceny zadány uživatelem, budete muset u každého zboží individuálně stanovit ty ceny, které chcete při prodeji využívat. POŘÍZENÍ ZÁSOB Nákup 2 způsoby l. Knihovna - sklad - skupinové operace - nový - příjem - doplníme údaje a SKLAD (objeví se seznam skladních karet) - dvojím kliknutím se vybere příslušná karta - pokud chybí přes klávesu nový se vytvoří - doplní se množství a celková cena za příjaté zboží, popřípadě se doplní související náklady - po zaúčtování příjmu na sklad - OK a rozkont OK 2. vstup do skladu přímo ze závazků nebo z pokladny při účtování závazku nebo výdajového pokladního dokladu, do skupinových operací pak jen ROZKONT pro zaúčtování příjmu na sklad Výdej ze skladu do spotřeby Knihovna sklad skupinové operace nový výdej doplníme údaje a SKLAD (objeví se seznam skladních karet) dvojím kliknutím se vybere příslušná karta u ceny se vybere P (počítá automatické průměrnou cenou pro výdej) OK a rozkont OK Výdej ze skladu z důvodu prodeje 2 způsoby l. Knihovna sklad skupinové operace nový výdej doplníme údaje a SKLAD (objeví se seznam skladních karet) dvojím kliknutím se vybere příslušna karta u ceny se vybere příslušné písmeno nebo X a cena se zadá ručně (u plátců je to cena bez DPH) OK a rozkont OK pro výdej ze skladu (cenu počítá samo, je většinou odlišná od prodejní), nepřepisovat 2. nebo vstupem přes tlačítko SKLAD při vystavování faktury nebo příjmového pokladního dokladu za prodej pak předkontace výdeje ze skladu z důvodu prodeje knihovna sklad skupinové operace rozkont.

12 Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Účetní uzávěrka a účetní závěrka, formální kontrola správnosti účtování Návod pro obsluhu programu WinDUO

13 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA - po zaúčtování všech účetní operací měsíce - měsíční uzávěrka Ostatní - účetní závěrka - fajfku na měsíc, který uzavírá, ale všechny předtím musí být uzavřeny Uzavřen ten měsíc u kterého je zelená hlava, pokud je vykřičník, tak se musí uzávěrka provést Po provedení měsíční uzávěrky následuje formální kontrola účtování - tj. zda byla dodržena návaznost na ostatní knihy. Ke kontrole se vytiskne Hlavní kniha za měsíc při uzavírání jednoho měsíce se nabídne k tisku hned při uzavírání více měsíců najednou je dostupná v Sestavy-dostupné sestavy - na vybereme hlavní knihu příslušného měsíce tisk účetního deníku knihovna účetní deník tisky FORMÁLNÍ KONTROLA SPRÁVNOSTI ÚČTOVÁNÍ 1. nabídka tisku tak tisk klávesou zpět zrušíte) 2. Vytiskněte si hlavní knihu z nabídky Sestavy dostupné sestavy hlavní kniha.. podívejte se zda u některých účtů není zůstatek na straně Md a Dal. Pak musíte do číselníku do účtového rozvrhu a u tohoto účtu musíte zadat zda je aktivní nebo pasivní. 3. Odsouhlasujete: a. Zůstatek účtu 211 z hlavní knihy musí souhlasit se zůstatkem v pokladní knize v agendě Pokladna stiskněte klávesu Stav vypočtený stav musí souhlasit se zůstatkem na účtě 211 b. Zůstatek účtu 221 z hlavní knihy musí souhlasit se zůstatkem, který vykazuje výpis k poslednímu v měsíci, pak v agendě Bankovní operace stiskněte klávesu Stav vypočtený stav musí souhlasit se zůstatkem na účtě 221 c. Zůstatek účtu 311 z hlavní knihy musí souhlasit se součtem nezaplacených vystavených faktur k tomu účelu na obrazovku si ukažte sestavu z agendy Pohledávky tisky a výpočty inventura k. (uvedete poslední den v měsíci) d. Zůstatek účtu 321 z hlavní knihy musí souhlasit se součtem nezaplacených došlých faktur k tomu účelu na obrazovku si ukažte sestavu z agendy Závazky tisky a výpočty inventura k (uvedete poslední den v měsíci) e. Zůstatek účtu 112, 132, 123 z hlavní knihy musí souhlasit se zůstatkem, který vykazuje z agendy Sklad materiál a zboží sestava z tisků a výpočtů - Regleta (výběr před tiskem přes filtr) f. Zůstatek účtu 343 z hlavní knihy musí souhlasit s daňovou povinností z Příznání k DPH za dané období. g. Odsouhlasení evidence DHM na účet 022 a 082 zvolte vhodnou sestavu v Finance odpisovaný majetek tisky a výpočty Chyby opravujete v té agendě, ve které bylo pořizováno. Nikdy v účetním deníku.

14 Pokud potřebujete vytisknout určitý účet s pohyby na účtu tiskněte v účetním deníku tisky a výpočty, obraty vybraného účtu v dokladech pozor musíte zadat období (měsíc). Tabulka pro odsouhlasení: Doplňte z údajů ve vámi vedeném účetníctví firmy. k datu 1. stav účtu 211 z hlavní knihy stav pokladny - zjištěné tlačítkem stav 2. stav účtu 221 z hlavní knihy stav účtu - zjištěné tlač.stav v bankovních operacích 3. zůstatek účtu 321 z hlavní knihy stav nezaplacených došlých faktur - zjištěné ze závazků 4. zůstatek účtu 311 z hlavní knihy stav nezaplacených vystav.faktur - zjištěné z pohledávek 5. stav účtu 022 z hlavní knihy stav DM zjištěný z evidence odepisovaného majetku 6. stav účtu Oprávky k SMV stav oprávek zjištění z evidence odepisovaného majetku 7. zůstatek účtu 343 Přiznání k DPH za dané zdaňovací období 8. stav účtu Zboží na skladě stav zboží dle reglety z evidence zásob 9. zůstatek účtu 345 Přiznáni k silniční dani za zdaňovací období Další kontroly: zůstatek účtu 042 = nula (všechen pořizovaný majetek je je zařazen) zůstatek účtu Pořízení zboží - = nula (všechno pořízené zboží je na skladě) zůstatek účtu 314 = nula (pokud všechny zálohy jsou zúčtovány) zůstatek učtu 324 = nula( pokud všechny zálohy jsou zúčtovány) rozvahové účty aktivní mají vždy zůstatek na Má dáti rozvahové účty pasivní mají vždy zůstatek na Dal některé účty mohou mít zůstatek na Má dáti nebo na Dal - 341, 342, 345, 343 účty Náklady příštích období - vyjadřují náklady, které se budou účtovat do na účty účtové třídy 5 v dalších letech (havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti, leasing) zůstatek účtu částka k výplatě na výplatní listině ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Může proběhnout až do provedení uzávěrky všech měsíců - u všech měsíců jsou zelené hlavy Ostatní - roční účetní závěrka - nabídne se seznam činnosti - postupujeme od jedné činnosti ke druhé. l. provede se výpočet daňových odpisů - z údajů zadaných v inventárních kartách 2. provede se výpočet daňové výsledovky po potvrzení daňových odpisů 3. vypočte se daňová povinnost za zdaňovací období, vyhotoví všeobecný účetní doklad 4. zaúčtování daně z příjmu - nabídne se vstup do účetního deníku 5. po zaúčtování daně z příjmu následuje uzavření účtů - program převádí nákladové a výnosové účty na účet Zisků a ztrát a rozvahové účty včetně Účtu zisků a ztrát na Konečný účet rozvažný a zároveň zapisuje počáteční stavy na účty k následuje uzamknutí účetního období - po té nelze již data přepisovat

15 Přechod na nové účetní období - ukončíme program - přes Start - programy - podvojné účetnictví - roční převody dat Pak znovu spustíme WinDUO - v deníku máme zaúčtovány počáteční stavy

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Doklady a daňová evidence, testové otázky.

Doklady a daňová evidence, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Kontrola účetních výkazů

Kontrola účetních výkazů Kontrola účetních výkazů 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Kontroly definice účtů - Výkazy... 4 2.1 Doklady ve fázi pořízeno... 5 2.2 Doklady v nesprávném stavu... 6 2.3 Bilanční vyrovnanost...

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D Účet, účetní zápisy, účetní knihy, kontrola zaúčtování, účtová osnova Sestavovat rozvahu pro každý účetní případ je prakticky nemožné. Denně se vyskytuje velký počet účetních případů a po každém účetním

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec

M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u Kraj.soudu v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 565 536 206, 608 360 101 Fax: 565 536

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Doklady_testové otázky.

Doklady_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. Průběžná uzávěrka je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Převodový můstek ÚČTO 2014

Převodový můstek ÚČTO 2014 Převodový můstek ÚČTO 2014 Instalace a použití můstku mezi programy ÚČTO 2014 a DUEL 10 www.jezeksw.cz 2 Převodový můstek z programu ÚČTO 2014 do Daňové evidence ekonomického systému DUEL 10.0 od firmy

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

6.10.2010. Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu:

6.10.2010. Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu: 04_Materiál - pokračování Výukový text o účtování dalších operacích o materiálu v rámci společnosti GAP Education střední škola Materiál Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu: Prodej

Více

Obsah manuálu pro pokladní deníky

Obsah manuálu pro pokladní deníky Obsah manuálu pro pokladní deníky 1.Pokladní deníky...2 1.1.Zavedení pokladního deníku...2 1.1.1.Popis pokladního deníku...2 1.1.2.Účetní předpisy k pokladnímu deníku...3 1.1.3.Rozpis DPH k pokladnímu

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P.. 1 1. Varianta - Založení nového účetního roku... 1 2. Varianta - Založení nové agendy v Money S3...

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny...2 Počáteční stav

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Základy účtování na syntetických účtech Téma Účtování pořízení a spotřeby

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Postup práce se zálohovými fakturami

Postup práce se zálohovými fakturami Postup práce se zálohovými fakturami Úvod K programu STEREO jsme vytvořili metodiku, která respektuje požadavky zákona a zároveň neodporuje běžným účetním postupům. K této metodice je v programu připraven

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více