S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří"

Transkript

1 S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015 strana 1 (celkem 47)

2 Seznam zkratek Aglu ATB ATM CL Cp/ml DNA EDTA ELISA ESBL HA IAv ICH IČL IČP IP IUD KFR LP LPř M MRSA NASKL PCR RRR RT-PCR RNA SNO TBC TP TPHA TRN VRE UI/ml aglutinace antibiotika antimykotika centrální laboratoře kopie na mililitr deoxyribonukleová kyselina ethylendiamintetraoctová kyselina Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay Extended-spectrum β-lactamases (širokospektré β-laktamázy) hemaglutinace index avidity imunochromatografie identifikační číslo lékaře identifikační číslo pracoviště index pozitivity nitroděložní tělísko komplement fixační reakce laboratorní příručka léčivé přípravky mikrobiologie methicilin rezistentní Staphylococcus aureus Národní autorizační střediska pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Polymerase Chain Reaction rychlá reaginová reakce Realtime Polymerase Chain Reaction ribonukleová kyselina Slezská nemocnice v Opavě tuberkulóza transfuzní přípravky Treponema pallidum hemaglutinace tuberkulóza a respirační nemoci vankomycin rezistentní entrokoky mezinárodní jednotky na mililitr strana 2 (celkem 47)

3 1 INFORMACE O LABORATOŘI KONTAKTNÍ ÚDAJE ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE ORGANIZACE LABORATOŘE REŽIM LABORATOŘE OBLAST NABÍZENÝCH SLUŽEB SPEKTRUM VYŠETŘENÍ ANTIBIOTICKÉ STŘEDISKO KONZULTACE A HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE ZADÁVÁNÍ POŽADAVKŮ NA VYŠETŘENÍ POŽADAVKOVÉ LISTY ŽÁDANKY ÚSTNÍ POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ OVÁ (URGENTNÍ) VYŠETŘENÍ KRITÉRIA VYŘAZENÍ A ODMÍTNUTÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRIMÁRNÍ ODBĚR VZORKŮ A TRANSPORT DO LABORATOŘE OBECNÉ ZÁSADY SPRÁVNÉHO ODBĚRU VOLBA ODBĚROVÉHO SYSTÉMU POKYNY K SPRÁVNÉMU ODBĚRU VZORKŮ Bakteriologické vyšetření respiračního traktu Bakteriologické vyšetření urogenitálního traktu Vyšetření stolice Bakteriologické vyšetření klinického materiálu (stěry, tekutý materiál ) Vyšetření klinického materiálu na přítomnost mykobakterií speciální požadavky Mykologické vyšetření Vyšetření na kontrolu sterility a mikrobiologie prosředí TRANSPORT VZORKŮ PŘÍJEM VZORKŮ ZNAČENÍ VZORKŮ HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁVÁNÍ NÁLEZŮ ZMĚNY VÝSLEDKŮ LIKVIDACE POUŽITÝCH ODBĚROVÝCH MATERIÁLŮ SEZNAM VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÝCH NA ÚSEKU LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ Bakteriologická vyšetření Otorhinolaryngeální oblast Respirační trakt Gastrointestinální trakt Urogenitální trakt Krev, likvor Další materiál Screeninogová vyšetření Kontrola sterility a mikrobiologie prostředí Mykologická vyšetření Mykobakteriologická vyšetření SÉROLOGICKÁ VYŠETŘENÍ Infekční sérologické, parazitologické a imunologické metody Mykologické sérologické metody Molekulárně biologické vyšetření PARAZITOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ strana 3 (celkem 47)

4 1 INFORMACE O LABORATOŘI 1.1 Kontaktní údaje Název pracoviště: Úsek lékařské mikrobiologie Centrálních laboratoří Vedoucí Centrálních laboratoří Prim. MUDr. Marián Staňo Telefon Vedoucí laborantka Centrálních laboratoří Dana Kožaná Telefon Vedoucí pracovník úseku lékařské mikrobiologie RNDr. Miroslava Dvořáková Telefon Úseková laborantka lékařské mikrobiologie Iva Hamplová Telefon Garanti odbornosti RNDr. Miroslava Dvořáková RNDr. Pavel Moravec RNDr. Martina Sosíková RNDr. Alexandra Nosková MVDr. Helena Velanová 1.2 Zaměření laboratoře V laboratořích lékařské mikrobiologie jsou prováděna vyšetření bakteriologická, parazitologická, mykologická, serologická, vyšetření na mykobakteria a vyšetření molekulárně biologickými metodami. Součástí laboratoří je Antibiotické středisko. Procesy vyšetření jsou zaměřeny na účelnou diagnostiku klinického stavu pacientů v čase odpovídajícím klinickým potřebám. Vyšetření provádíme pro klinickou složku Slezské nemocnice, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj (vč. pracoviště Orlová) a pro další zdravotnická zařízení včetně nestátních ambulantních pracovišť a samoplátců. 1.3 Organizace laboratoře Úsek lékařské mikrobiologie je umístěn v samostatné části budovy O v přízemí objektu a v pavilonu Y. Do vnitřních prostor objektů je vstup zakázán z důvodů biologického rizika, povolen je pouze v odůvodněných případech za doprovodu personálu pracoviště. strana 4 (celkem 47)

5 Úsek lékařské mikrobiologie je členěn na laboratoře: Laboratoř: Kontakty na laboratoře: Příjem materiálu Laboratoř molekulární biologie Bakteriologická laboratoř (moče, stolice) Mykologická laboratoř Mykobakteriologická laboratoř (laboratoř TBC) Laboratoř infekční sérologie Serologická parazitologie Parazitologie pavilon Y Konzultační telefonické linky: Antibiotické středisko (primář infekčního oddělení) Hlášení výsledků a konzultace nebo Režim laboratoře Pracovní doba: Pondělí pátek: Sobota: Neděle: 7:00 16:00 hod. 6:00 14:30 hod. 7:00 12:30 hod. Příjem materiálu: Pondělí pátek : Sobota: Neděle: 7:00 15:00 hod. 6:00 13:30 hod. 7:00 12:00 hod. Pohotovost: Je zajištěna po celou dobu mimo běžný provoz. V pohotovostním režimu je provoz zajišťován laborantkou a vysokoškolským pracovníkem, kteří jsou přítomni na telefonu v dostupné vzdálenosti k pracovišti a v případě potřeby jsou přivoláni na pracoviště. 2 OBLAST NABÍZENÝCH SLUŽEB Laboratoř poskytuje služby v odbornosti lékařská mikrobiologie (bakteriologie, parazitologie, virologie, infekční sérologie, mykologie a mykobakteriologie, molekulární biologie) odbornost je dle Seznamu zdravotních výkonů vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Provádíme také vyšetření veterinárních vzorků a vzorků na sterilitu. 2.1 Spektrum vyšetření Spektrum vyšetření viz kapitola 9 Seznam prováděných vyšetření. strana 5 (celkem 47)

6 Vyšetření, která neprovádíme, odesíláme pravidelně dvakrát denně přepravní službou do příslušných externích laboratoří (tzn. svoz Krnov 7:30 hod. a 12:45 hod., svoz Ostrava 6:30 hod. a 10:30 hod., svoz Laboratoře Agel 8:00 hod. a 11:30 hod.). 2.2 Antibiotické středisko Primář infekčního oddělení konzultuje a doporučuje antimikrobiální terapii na základě laboratorních výsledků a klinické diagnózy, spolupracuje s Lékovou komisí při výběru antimikrobiálních léků pro nemocnici a schvaluje výdej vázaných antibiotik, sleduje vývoj rezistence klinicky významných mikroorganismů. 2.3 Konzultace a hlášení výsledků Pro telefonická hlášení a konzultace jsou k dispozici odborní pracovníci mikrobiologie. V oblasti léčby a citlivostí/rezistencí kmenů na antibiotika konzultuje primář infekčního oddělení. 3 ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE Pracoviště lékařské mikrobiologie je od roku 2011 zařazeno do registru klinických laboratoří. V roce 2013 pracoviště absolvovalo Audit II NASKLu a pracuje v systému kvality dle ISO Systém kvality je zajišťován prováděním interních kontrol kvality včetně interní auditní činnosti a pravidelnou účastí na externím hodnocení kvality organizovaným Státním zdravotním ústavem Praha. 4 ZADÁVÁNÍ POŽADAVKŮ NA VYŠETŘENÍ 4.1 Požadavkové listy žádanky Žádanky pro nemocniční zařízení jsou k dispozici v elektronické podobě v příslušných NISech. Do laboratoře je doručena tištěná forma elektronické žádanky s odebraným materiálem. Žádanky pro mimonemocniční žadatele nabízíme v papírové formě. Žádanky jsou k dispozici na příjmu materiálu mikrobiologie. Na vyžádání papírové žádanky ochotně doručíme žadatelům. Žadatel si také může žádanku vytisknout z webových stránek: Příjem materiálu je podmíněn správně vyplněnou žádankou! Žádanka musí obsahovat tyto údaje: rodné číslo/číslo pojištěnce datum narození a pohlaví pacienta, pokud nejsou jednoznačně určeny číslem pojištěnce (např. u cizinců) jméno a příjmení kód pojišťovny diagnózu (za neplatnou považujeme diagnózu W (příčinná dg.)) IČZ/IČP žadatele (IČP je dobré doplnit konkrétním oddělením nebo pracovištěm zdravotnického zařízení) RAZÍTKO žadatele s podpisem (tato podmínka nemusí být splněna u elektronických žádanek) datum odběru druh odebraného materiálu a anatomická lokalita, případně popisem upřesnit lokalitu strana 6 (celkem 47)

7 druh požadovaného vyšetření (bakteriologické, mykologické, mykobakteriologické, parazitologické ) Další požadované údaje: adresa trvalého bydliště vedlejší diagnózy ATB terapie ICL žadatele jméno pracovníka provádějícího odběr další podstatné údaje: Návrat z ciziny; Pobyt v tropické oblasti; Předoperační vyšetření; kontakt MRSA/ESBL; implantáty; tel. spojení na pacienta v případě, že se jedná o odběr stolice na bakteriologické vyšetření je žádoucí uvést telefonní číslo pacienta Při přiřazování žádanky a materiálu se kontroluje dodaný odebraný materiál a shoda mezi žádankou a materiálem. Požadavky na odebraný materiál: musí být popsán jménem a příjmením a/nebo rodným číslem pacienta v případě dodání více odběrů na jedné žádance, musí být jednotlivé odběrové soupravy popsány typem odebraného materiálu nebo pořadím odebraného materiálu správný materiál vzhledem k požadovanému vyšetření volba správné odběrové soupravy dostatečné množství materiálu pro požadované vyšetření zkumavka nebo žádanka nesmí být v žádném případě potřísněna materiálem Minimální požadovaná shoda mezi materiálem a žádankou je shoda příjmení a jména pacienta a/nebo rodného čísla, případně materiálu uvedeného na žádance a vlastního odebraného materiálu. Při příjmu materiálu je také kontrolováno dodržení podmínek pro dodání materiálu viz kapitola 9 Seznam vyšetření prováděných na úseku lékařské mikrobiologie. V případě zjištěné neshody mezi požadavky našeho pracoviště na žádanku a materiál je pracovník příjmu oprávněn materiál vyřadit a provedení vyšetření zamítnout viz kapitola 4.4 Kritéria vyřazení a odmítnutí biologického materiálu. 4.2 Ústní požadavky na vyšetření Tato forma doobjednání vyšetření je možná jen ve výjimečných a urgentních případech. Je možné doobjednat některá vyšetření na sérologii a molekulární biologii a to nejpozději do 48 hodin od přijetí vzorku do laboratoře. Dodatečná vyšetření nejsou možná u vzorků s požadavkem na kultivaci (bakteriologickou, mykologickou, mykobakteriologickou). Žadatel je vždy povinen zaslat novou, řádně vyplněnou žádanku s doordinovanými vyšetřeními. 4.3 Statimová (urgentní) vyšetření Požadavek na urgentní vyšetření musí být výrazně označen na průvodním listu, v rámci nemocnice je nutné požadavek statimového vyšetření dodat na žádance červené barvy. Výsledky statimového vyšetření jsou ihned po zhodnocení telefonicky hlášeny lékaři nebo zdravotní sestře. Kultivační vyšetření nelze ani v režimu statim urychlit (přínos vyšetření je závislý na určité minimální době ). Na pohotovostní službě musí být materiál osobně předán službukonající laborantce. strana 7 (celkem 47)

8 Vyšetření prováděná v režimu Statim: Zhotovení a zhodnocení mikroskopického preparátu z likvoru Kultivační zpracování likvoru Latexová aglutinace z likvoru průkaz antigenů původců bakteriální meningitidy Zhotovení a zhodnocení mikroskopického preparátu a kultivační zpracování u klinického materiálu z akutních operací (hnisy, stěry ) nebo u vitálních indikací (krevní nátěr, sputum, moč z ARO a JIP) Kultivační a mikroskopické zpracování moče z dětského oddělení Mikroskopické zpracování pozitivní hemokultury 4.4 Kritéria vyřazení a odmítnutí biologického materiálu Vzniknou-li na příjmu materiálu pochybnosti o validitě odebraného materiálu nebo nejsou-li přítomny všechny požadované informace na žádance, materiál může být vyřazen. Možné nedostatky vedoucí k vyřazení materiálu: Chybějící, neúplné nebo nesprávné údaje na žádance Chybějící, neúplné nebo nesprávné údaje na odběrové soupravě Neshoda údajů na žádance a odebraném materiálu Žádaná metoda neodpovídá dodanému materiálu Odběr provedený do nevhodné odběrové soupravy Potřísnění zkumavky nebo žádanky materiálem Preanalytické nedostatky dodaného materiálu např.: chylozní, hemolytické sérum; nedostatek materiálu na požadované vyšetření; dlouhá doba transportu V případě vyřazení je vzorek zaevidován a nevyšetřen. O vyřazení je žadatel informován, žadateli je zaslán výsledkový list s uvedeným odůvodněním vyřazení. 4.5 Vyřizování stížností Stížností se rozumí ústní nebo písemná výtka ze strany klienta nebo dodavatele, která upozorňuje na rozpor se závaznými předpisy týkající se činnosti laboratoře. Připomínka má charakter podnětu, který by pro daného klienta měl zajistit zlepšení úrovně služeb. Stížnosti lze podat do 30 dnů po obdržení výsledků vyšetření. Pokud není stížnost určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá ji kterýkoli pracovník laboratoře. V případě písemně podané stížnosti nebo závažné stížnosti je vždy vypracována písemná odpověď na stížnost. Písemná odpověď není vypracovaná pokud klient nebo dodavatel písemné vyjádření nevyžaduje. 5 PRIMÁRNÍ ODBĚR VZORKŮ A TRANSPORT DO LABORATOŘE 5.1 Obecné zásady správného odběru Při přípravě pacienta k odběru je nutné dodržovat zásady stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 195/2005 Sb. O hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení. Příprava pacienta před vyšetřením může výrazným způsobem ovlivnit výsledek. Každý vzorek by měl být odebrán z místa, kde lze předpokládat přítomnost patogenů, a to co nejdříve a před nasazením ATB terapie. Odběr musí být proveden správným způsobem (asepticky, lege artis). Vzorek musí být odebrán do správných odběrových souprav. Vzorek i žádanka musí být jednoznačně a nezaměnitelně identifikovány. strana 8 (celkem 47)

9 Vzorek musí být dopraven do laboratoře co nejrychleji, v odpovídajícím transportním médiu a za správné teploty. 5.2 Volba odběrového systému Odběrové systémy: Tampon s transportním médiem Tampon na drátku s transportním médiem Sterilní zkumavka Zkumavka Urin- Monovette Komerční odběrová souprava pro srážlivou krev Vacutainer zkumavka s Li - heparinem Kontejner s lopatičkou Kontejner 30 ml Kontejner 60 ml Laryngeální sonda Mikroskopické podložní sklo Hemokultura Součástí soupravy je sterilní tampon na plastové tyčince a odběrová zkumavka s transportním médiem. Vhodné pro odběr stěrů na bakteriologická a mykologická vyšetření. Součástí soupravy je sterilní tampon na drátku a odběrová zkumavky s transportním médiem. Vhodné pro odběr stěrů (z uší, nosohltanu) na bakteriologická a mykologická vyšetření. Sterilní zkumavka 10 ml. Vhodná pro odběr moče, aspirátu bronchu, jiného tekutého materiálu, kanyl event. tkáně na bakteriologické a mykologické vyšetření. Sterilní zkumavka 10 ml. Vhodná pro odběr moče na bakteriologické vyšetření. Vhodná pro odběry krve na serologická vyšetření a vyšetření metodami molekulární biologie. Sterilní odběrová zkumavka s lithium - heparinem. Vhodná pro odběry krve na vyšetření QuantiFERON -TB test. Odběrovou soupravu i s žádankou vydá laborantka na příjmu mikrobiologie. Tento druh odběru je nutné dodat do laboratoře před 8 hodinou ráno nebo do 11:30 hod., materiál musí být odeslán do smluvní laboratoře již v den odběru. V opačném případě může být materiál odmítnut. Sterilní odběrová zkumavka s lopatičkou Vhodná pro odběry stolice na parazitologická vyšetření a průkazy antigenu patogenů ze stolice. Sterilní odběrová zkumavka 30 ml se šroubovacím uzávěrem. Vhodná pro odběr sputa a jiných tekutých materiálů. Sterilní odběrová zkumavka 60 ml se šroubovacím uzávěrem. Vhodná pro odběr moče u vyšetření na přítomnost mykobakterií. Sterilní skleněná zkumavka s laryngeální sondou z chrommolybdenového drátu bez transportního média. Vhodné pro provedení laryngálního výtěru vyšetření na přítomnost mykobakterií. Vhodné pro odběry materiálu na přímou mikroskopii. Hemokultivační lahvička obsahující tekuté kultivační médium. Aerobní; anaerobní; Pedi (dětská); mykotická. Vhodné pro odběr krve případně jiných tekutých materiálů. strana 9 (celkem 47)

10 Perianální otisk Uricult E-Swab Zkumavka na helikobaktera Kultivační média Skleněné lahvičky na moče (detekce mykobakterií) Sklíčko s nalepenou průhlednou páskou. Vhodné pro odběr vajíček roupů. Kombinované kultivační médium v plastové Petriho misce nebo v kontejneru se šroubovacím uzávěrem určené ke kultivaci mikrobů z odebrané moče. Určeno k okamžité kultivaci moče ihned po odběru na klinickém oddělení. Souprava obsahuje speciální odběrový tampon - Tenký: pro odběr z uretry, nosohltanu - Konický: pro odběr z cervixu a transportní médium v odběrové zkumavce Určené pro odběry na molekulárně biologické metody. Sterilní zkumavka obsahující médium pro odběr bioptického materiálu ze stěny žaludeční sliznice. Dodává na vyžádání laboratoř lékařské mikrobiologie. Určeno pro průkaz Helicobacter pylori v bioptickém materiálu získaném gastroskopií. Zpravidla pevné agarové médium v Petriho misce. Druh vybírá laboratoř podle typu požadovaného vyšetření a na vyžádání dodá žadateli. Určeno pro přímé nanesení odebraného biologického vzorku nebo otisk. Vhodné např.: k vyšetření na Neisseria gonorrhoeae; otisky z prostředí, spad. Sterilní skleněné odběrové lahvičky vhodné pro vyšetření na mykobakteria. Dodá na vyžádání laboratoř mikrobiologie. Konkrétní informace ke správné volbě odběrové soupravy pro konkrétní vyšetření je součástí tabulkové části. V případě požadavku je možné objednání speciálních odběrových souprav ve smluvních laboratořích (např.: soupravu s virologickým médiem pro odběr na chřipku). Upozornění: Odběrový materiál s překročenou dobou exspirace nelze používat! 5.3 Pokyny k správnému odběru vzorků Bakteriologické vyšetření respiračního traktu Výtěr z krku (tonsil): Odběr provádět nejlépe ráno nalačno, pacient by neměl před odběrem jíst, pít, kouřit nebo si vyplachovat ústa. Provede se pomocí špátle, kterou se stlačí kořen jazyka, provede se stěr z tonsil a tampon se zasune do transportního média. Při podezření na záškrt a jiné vzácné nákazy dle možností konzultovat s laboratoří předem. Výtěr z nosu: Tampon se zavede do obou nosních průduchů asi 1 2 cm hluboko a rotačním pohybem se setře nosní sliznice, pak se tampon zasune do transportního média. Výtěr z nosohltanu: Odběr provádět ráno nalačno. Drátek ohnout o okraj zkumavky, špátlí stlačit kořen jazyka, provést stěr zadní klenby nosohltanu (vyhnout se tonsilám), drátek narovnat a zasunout do transportního média. Při podezření na pertuse dle možností konzultovat s laboratoří předem. strana 10 (celkem 47)

11 Sputum: Odběr provádět ráno nalačno po provedení hygieny ústní dutiny nebo vypláchnutí úst vodou. Pacient vykašle sputum do sterilního kontejneru. Bronchoalveolární laváž (BAL), aspirát z bronchoskopie, aspirát z tracheostomické kanyly: Odběr provádět podle metodického návodu pro obor TRN. Bakteriologické vyšetření urogenitálního traktu Moč: Odebrat střední proud ranní moče, u infekcí prostaty poslední porci moče, u infekcí močové trubice první porci moče. Střední proud u muže: Po přetažení předkožky si pacient omyje glans vlažnou mýdlovou vodou a otře sterilní gázou. První porci moče močí pacient do WC, pak do odběrové nádobky. Střední proud u ženy: Po důkladné hygieně genitálií (žena si jednou rukou oddálí labia a druhou rukou si gázovým tamponem namočeným ve vlažné vodě očistí genitál směrem zepředu dozadu) močí žena první porci do WC, pak do odběrové nádobky. Cévkovaná moč: Po aseptickém zavedení sterilní cévky se prvních několik ml moče odstraní a k vyšetření se posílá až vzorek z následující porce. Dostatečné množství na vyšetření moče je asi 5 ml. Uricult: Vzorkem moči (střední proud nebo cévkovaná) je přelita nanášecí plocha Uricultu, která je poté kryta víčkem. Inokulovaný Uricult je možné ponechat na klinickém oddělení a inkubovat při pokojové teplotě po dobu 1-3 dní. Nebo může být transportována do laboratoře k inkubaci. V případě pozitivního nárůstu na klinickém oddělení by měl být Uricult transportován do laboratoře, doba přepravy či uchovávání plotny s pozitivním nárůstem by neměla překročit 24 hodin. Stěr z uretry: Výtěr se provádí nejlépe v ranních hodinách, pokud pacient ještě nemočil nebo 3 6 hodin po posledním močení. Před odběrem se otře ústí močové trubice sterilním tamponem zavede se odběrový tampon do ústí uretry u muže asi 2 3 cm, u ženy několik mm hluboko, pak zasunout tampon do transportního média. Výtěr z vaginy a cervixu: Výtěr z cervixu provádí lékař za použití zrcadel. Po odstranění hlenové zátky sterilním tamponem zavede lékař odběrový tampon do cervikálního kanálu 2 3 cm hluboko, pak tampon vloží do média. Výtěr z vaginy provádí lékař za použití zrcadel, tampon se nechá nasáknout materiálem v zadní klenbě poševní, pak se zasune do transportního média. Odběr z vaginy se provádí až po odběru z cervixu. Pro zhotovení mikroskopického preparátu se odebere samostatný vzorek na tampon a zasune se do odběrové soupravy bez transportního média. Odběr na vyšetření Streptococcus agalactiae se provádí z bočních stěn dolní třetiny vaginy bez použití zrcadel. Ejakulát: Ejakulát odebrat po 3 4 denní sexuální abstinenci do sterilního kontejneru, event. prezervativu a poté přelít do sterilního kontejneru. strana 11 (celkem 47)

12 Vyšetření stolice Při pobytu pacienta v rizikových oblastech zřetelně označit na žádance NÁVRAT Z CIZINY. Bakteriologické vyšetření stolice: Tampon zavést 1 2 cm do konečníku, po odběru zasunout do transportního média. Cílené vyšetření na Clostridium difficile toxin A/B a antigen, rotaviry a adenoviry, noroviry, Helicobacter pylori: Odebrat stolici velikosti hrášku nebo asi 0,5 ml tekuté stolice. V případě, že je požadováno více metod, je nutné dodat větší množství stolice. Parazitologické vyšetření stolice: Odebrat kusovou stolici (5 g) nebo tekutou stolici (1 ml). Odběr stolice opakovat 3x v rozmezí 3-7 dní. Možnost existence negativní fáze infekce, při níž nejsou ve stolici ani v perianálním otisku vajíčka ani cysty, ale klinické příznaky přetrvávají. Perianální otisk: Pacient si provádí odběr po probuzení, konečník se před odběrem neumývá ani neutírá. Lepící páska se odlepí od sklíčka, důkladně přitlačí do intergluteální rýhy, po odlepení se zpět přilepí na podložní sklíčko. Bakteriologické vyšetření klinického materiálu (stěry, tekutý materiál ) Stěr, výtěr z rány: Provést stěr nebo výtěr z postiženého místa, nejlépe z hloubky i okraje rány, nedotknout se okolí léze, zasunout do transportního média. Je-li to možné, lépe provést odběr tekutého materiálu pro možnost mikroskopického vyšetření. Stěr ze spojivek: Po oddálení očního víčka setřít sekret ze spojivkového vaku směrem od vnitřního k zevnímu koutku oka, zasunout tampon do transportního média. Výtěr ze zevního zvukovodu: Tahem za boltec se vyrovná zevní zvukovod a za použití světelného zdroje se provede odběr z ložiska, pak tampon zasunout do transportního média. Hnis ze středního ucha při paracentéze: Provádí lékař specialista. Tekutý materiál: Odběr z postiženého místa provádí lékař sterilními nástroji za sterilních podmínek. Pro záchyt anaerobů je vhodné zabránit přístupu vzduchu použitím gumové zátky. Při požadavku také na anaerobní vyšetření není nutné dodávat dvě zkumavky s odebraným materiálem. V případě, že je požadováno více metod (např. bakteriologie, mykologie, sérologie) je nutné dodat dostatečný počet odběrových zkumavek. Likvor: Odběr provádí lékař za sterilních podmínek punkční jehlou. První porce vytékajícího likvoru se pro bakteriologické vyšetření nehodí. Je vhodné odebrat asi 2 ml likvoru v závislosti na požadovaném druhu vyšetření. strana 12 (celkem 47)

13 Katetr, kanyla, cévka, drén apod.: Pomocí sterilních nůžek a sterilní pinzety odstřihnout asi 2 5 cm materiálu a asepticky vložit do zkumavky nebo kontejneru. V případě zájmu jsme ochotni dodat sterilní zkumavky s glukózovým bujónem. Sekční materiál: Odběr provádí lékař sterilními nástroji se snahou o co nejmenší kontaminaci mikrobiotou z okolních lokalit. Tampon se po odběru zasune do odběrového média. Žaludeční biopsie pro průkaz Helicobacter pylori: Odběr provádí lékař pomocí endoskopu na specializovaném pracovišti. Hemokultura: Odběr provádět za aseptických podmínek. S použitím sterilních rukavic se provede dezinfekce místa vpichu a dezinfekce gumové zátky lahvičky. Po zaschnutí dezinfekčního přípravku se doporučuje provést stěr z kůže v místě vpichu k vyloučení případné kožní kontaminace. Odebraná krev dospělí 3 10 ml, děti 1 3 ml se vstříkne ihned do hemokultivačních lahviček. Gumovou zátku není nutné přelepovat. Každá hemokultura je označená odlepitelným kódem, který je nutno nalepit na žádanku v daném pořadí, jak byly hemokultury odebírány (v případě odběru více sad hemokultur to zajistí správné zařazení). Vyšetření klinického materiálu na přítomnost mykobakterií speciální požadavky Sputum: 2-5 ml do sterilního kontejneru, doporučeny 3 odběry (3 dny po sobě). Moč: ml ranní moče, doporučeno 6 odběrů po sobě (sterilní lahvičky dodá mikrobiologie). Laryngeální výtěry: 1 vzorek = 3 laryngeální výtěry na drátku, odběr proveden tamponem zvlhčeným sterilním fyziologickým roztokem nad epiglotis, pacient musí zakašlat (odběrové tampony dodá mikrobiologie). Likvor: Minimálně 3 ml likvoru do sterilní zkumavky. Punktát, aspirát, tkáň: Odběr do sterilní zkumavky. Hnis: Odběr do sterilní zkumavky, případně stěry na 3 tamponech na drátku. Pro odběry TBC nejsou vhodné soupravy s transportním médiem nebo umělohmotnou tyčinkou! Mykologické vyšetření K vyšetření je vhodný veškerý klinický materiál (sputum, moč, hnis, šupiny, nehty, vlasy, stěry, výtěry..), odběry viz Vyšetření na bakteriologii. Nutnou podmínkou je dostatek materiálu k požadovanému vyšetření. K vyšetření serologickému je nutný odběr srážlivé krve. Vyšetření na kontrolu sterility a mikrobiologie prostředí Laboratoř sterilit kontroluje sterilitu transfuzních přípravků transfuzních oddělení, dále kontroluje sterilitu přípravků vyráběných nemocniční lékárnou (infuzní roztoky, oční kapky), provádí kontrolu strana 13 (celkem 47)

14 mikrobiálního osídlení ze stěrů a otisků u personálu na klinických odděleních dle požadavků zadávaných nemocničním hygienikem či epidemiologickou sestrou. 5.4 Transport vzorků Transport vzorků do laboratoře je zajištěn svozovou službou nebo ošetřovatelským personálem. Vzorky jsou dopravovány v transportních uzavřených boxech. Obecné podmínky transportu Transport musí být dostatečně rychlý, aby nedošlo k znehodnocení odebraného materiálu. Při plánování času odběru pacienta je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku do laboratoře. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit ochranu vzorku transportem v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu na laboratorní pokojovou teplotu v zimě). Vzorky musí být transportovány zároveň se žádankami nebo průvodkami k elektronickým žádankám. Vzorky biologického materiálu musí být transportovány v kolmé poloze, uzavřené a odběrová nádobka ani žádanka nesmí být v žádném případě zvenčí potřísněna biologickým materiálem. Během transportu musí být odběrové nádoby umístěny v pevné a nepropustné nádobě nebo stojánku odděleně od žádanek. Při odběru srážlivé krve je vhodné, aby se krev srazila v místě odběru (cca 20 minut při pokojové teplotě), čímž se zabrání možné hemolýze. Při odběru nesrážlivé krve je vhodné před transportem ponechat krev vytemperovat na pokojovou teplotu. Krev nesmí být vystavena přímému světlu, vede to k odbourávání bilirubinu. Speciální podmínky transportu U citlivých analýz je nutné dodržet časové nároky na transport v souladu se stabilitou analytu (např. Quantiferon). Vyšetření, která mají speciální požadavky na preanalytickou fázi jsou přijaté do laboratoře pouze za předpokladu splnění těchto požadavků. Podmínky pro transport a uchovávání jsou uvedeny v tabulkové části kapitola 9 Seznam prováděných vyšetření. 5.5 Příjem vzorků Materiál a žádanky jsou vkládaný do posuvného šuplíku, odkud si je přebírá pracovník příjmu lékařské mikrobiologie. Povinností pracovníka příjmu je zkontrolovat, zda jsou splněny požadavky na žádanku a odebraný materiál (viz kapitola 4.1). 5.6 Značení vzorků Po přijetí a fyzickém přezkoumání vzorků jsou žádanky ihned zaevidovány do LIS, průvodka a materiál získává unikátní číselné označení. Pod tímto číslem prochází vzorek laboratoří. 6 HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁVÁNÍ NÁLEZŮ Výsledky laboratorních vyšetření jsou postupně uvolňovány na klinická pracoviště po autorizaci garantem odbornosti pro mikrobiologii nebo oprávněným vysokoškolským pracovníkem CL pro vydávání výsledků a to v elektronické a/nebo papírové podobě. Podle naléhavosti požadavku (statim, rutina) a charakteru vyšetření je výsledek klinickému pracovišti k dispozici v odpovídajícím časovém intervalu. Laboratoř okamžitě informuje lékaře (nebo jiného strana 14 (celkem 47)

15 klinického pracovníka zodpovědného za péči o pacienta), jsou-li výsledky v kritických intervalech viz tabulka Hlášení kritických (varovných) výsledků. Výsledky lze sdělovat ošetřujícím lékařům a těm zdravotnickým pracovníkům, kteří se podílejí na ošetřování příslušného pacienta. Výsledky se nesdělují pacientům, rodinným příslušníkům, zaměstnavatelům pacienta a dalším nezdravotnickým orgánům a organizacím. Je zakázáno telefonické sdělování výsledků vyšetření rodinným příslušníkům. Volající je informován, že informace poskytuje ošetřující lékař a budou sděleny jemu. Pacientovi nebo jeho rodinnému příslušníkovi se vydá kopie jeho nálezu v uzavřené obálce po předložení průkazu totožnost. Současně jsou výsledky vyšetření odeslány standardním způsobem žadateli. Telefonicky laboratoř sděluje výsledky vyšetření na základě žádosti žadatele, aktivně hlásí kritické (varovné) výsledky a epidemiologicky významné nálezy. Výsledky sdělují pouze pracovníci mikrobiologie k tomu oprávnění a tito pracovníci osobně odpovídají za správnost nahlášených údajů. O všech provedených hlášeních je pořízen záznam. Orgánům činným v trestním řízení (policie, soudy) se výsledky nebo nálezy poskytují pouze na základě písemné žádosti, kterou statutární zástupce předá jako nařízení vedoucímu klinické laboratoře, v tomto případě se výsledky nebo nálezy poskytují v písemné formě prostřednictvím statutárního zástupce. Hlášení kritických (varovných) výsledků Výsledky v kritických hodnotách jsou hlášeny aktivně. Hlášení musí obsahovat přesnou identifikaci pacienta (jména, rodné číslo). Osoba, která hlášení přijala, musí tento údaj potvrdit. Mikroskopické* vyšetření Pozitivní Pozitivní průkaz antigenu Bakteriologie likvor pozitivní hemokultury krevní nátěr nátěr z uretry a pochvy (při podezřením na gonorrhoeau) nátěr z nitroděložního tělíska kmen Staphylococcus aureus MRSA kmen Enterococcus faecium a faecalis VRE kmen s fenotypem ESBL, AmpC, KPC kmen rodu Campylobacter, Salmonella, Yersinia, Shigella, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus; Escherichia coli - ennteropatogenní, enterohemoragické, enterotoxinogenní izoláty z rektálních výtěrů kmen rodu Listeria, Corynebacterium difteriae, Bordetella pertussis, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae první záchyt Streptococcus agalactiae u novorozenců bakterie latexovou aglutinací z likvoru Infekční sérologie Pozitivní průkaz antigenu Protilátky rotavirus, adenovirus, norovirus, toxin Clostridium difficile A/B EBV ELISA v parametrech IgM, IgA s hodnotou nad 1,1 IP u vyšetření požadovaných terénními lékaři pozitivní test TPHA, RRR - pouze první pozitivní nález pozitivní test na lékovou přecitlivělost pozitivní Widalova reakce strana 15 (celkem 47)

16 Pozitivní průkaz Pozitivní průkaz Pozitivní průkaz antigenu Mykobakteriologie pozitivní mikroskopický nález pouze první pozitivní nález pozitivní kultivační nález pouze první pozitivní nález Parazitologie Malárie Trypanosomy Leishmania Tropické parazitozy Amébová dysenterie Pozitivní nález zákožky svrabové Myázy Toxoplazmoza pozitivní KFR, IgG, M, A, E těhotné ženy, děti do 6 let Molekulární biologie Neisseria gonorrhoeae první záchyt Mycobacterium tuberculosis komplex * V případě hlášení mikroskopických nálezů je obsahem informace o barvitelnosti dle Grama a morfologii nalezených elementů. 7 ZMĚNY VÝSLEDKŮ V případě zjištění neshody na výsledkovém listu, je vyšetření vedoucím pracoviště nebo pověřených vysokoškolským pracovníkem znovu otevřeno. Výsledky jsou změněny a výsledkový list v podobě revidovaného protokolu znovu vydán v papírové a elektronické podobě. Při zjištění závažných neshod je telefonicky informován žadatel. O neshodě případně reklamaci je pořízen záznam. 8 LIKVIDACE POUŽITÝCH ODBĚROVÝCH MATERIÁLŮ Po zpracování vzorku je biologický materiál uchováván týden v chladničce k tomu vyčleněné. U serologických vyšetření je sérum zpracováno ihned nebo rozděleno na alikvoty, které jsou očíslovány a označeny druhem vyšetření a uloženy do mrazničky s teplotou -20 C do doby zpracování. Primární vzorek je uchováván při chladničkové teplotě 1 týden, zpracovaný alikvot také. Poté je materiál bezpečně zabalen a odvezen dopravní službou SNO k likvidaci do spalovny (viz Provozní řád Úseku lékařské mikrobiologie). 9 SEZNAM VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÝCH NA ÚSEKU LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE 9.1 Kultivační vyšetření U kultivačních vyšetřovacích metod nelze provést vyšetření v režimu statim. Statimové vyšetření lze provést jen u mikroskopického vyšetření viz kapitola 3.4 Statimová (urgentní) vyšetření. Předpokladem pro správnost výsledku je dodržení preanalytické fáze (správný odběr, podmínky transportu ). Po telefonické konzultaci žadatele vyšetření s laboratoří mikrobiologie je možné standardní kultivační vyšetření doplnit o další kultivační média zaměřená na detekci požadovaných agens. Po zpracování vzorku již není možné doobjednat další metody. strana 16 (celkem 47)

17 Vysvětlivky k použitým zkratkám: A ACT AN aerobní cílená na Actinomyces sp. anaerobní CAMP cílená na Campylobacter sp. CIN cílená na Yersinia sp. (CIN) CLO cílená na Clostridium sp. (CLO) CPE ESBL GBS cílená na producenta karbapenemázy cílená na kmeny s produkcí ESBL cílená na Streptococcus agalactiae HS cílená na Haemophilus sp. (HS) MRSA cílená na Staphylococcus aureus MRSA (MRSA) MYK základní mykologická (MYK) NG cílená na Neisseria gonorrhoeae (NG) NM SORB cílená na Neisseria meningitidis cílená na enteropatogenní Escherichia coli (SORB) STAU cílená na Staphylococcus aureus (STAU) VI cílená na Vibrio sp. (VI) cíleně se zakládá u pacientů infekčního oddělení, dětské oddělení cíleně se zakládá u materiálů, které mohli být kontaminované střevním obsahem cíleně se zakládá u materiálu z oblasti ORL cílená se zakládá u pacientů z ARO a JIP cíleně se zakládá při mikroskopickém nálezu kvasinek cíleně se zakládá u materiálu z urogenitální oblasti cíleně se zakládá u dětí do 2 let cílená na Staphylococcus aureus se zakládá na žádost žadatele cílená na Vibrio sp. se zakládá na žádost žadatele Bakteriologická vyšetření Otorhinolaryngeální oblast Stěr/výtěr krk (tonsily), nosohltan, hltan tampon s transportním médiem Kultivace zaměřená na: - standard: A, HS, (MRSA) - cílená na Corynebacterium diphhteriae - cílená na Neisseria meningitidis strana 17 (celkem 47)

18 - cílená na Bordetella pertussis, parapertussis 24 hodin/dle nálezu 2 až 7 dnů přítomnost ATB ve vzorku Stěr/výtěr nos Kultivace zaměřená na: tampon s transportním médiem standard: A, HS, (MRSA) 24 hodin/dle nálezu 2 až 7 dnů přítomnost ATB ve vzorku Stěr/výtěr dutina ústní Předběžný/ konečný výsledek: tampon s transportním médiem standard: A, AN, HS, MYK, (MRSA) 24 hodin/ dle nálezu 2 až 7 dnů přítomnost ATB ve vzorku Stěr/výtěr ucho tampon s transportním médiem standard: A, AN, HS, MYK, (MRSA) 24 hodin/dle nálezu 2 až 7 dnů přítomnost ATB ve vzorku Respirační trakt Sputum, 2 ml sterilní kontejner 30 ml 2-8 C, dodat do 24 hodin od odběru mikroskopie, strana 18 (celkem 47)

19 standard: A, HS, MYK, NM, (MRSA) Předběžný/ konečný výsledek: 24 hodin/dle nálezu 2 až 7 dnů přítomnost ATB ve vzorku kvalitativně, kvantitativně (ředěný materiál 10-3, 10-5, 10-7 ; neředěný materiál hodnocen na kříže) Aspirát tracheální, tekutý materiál z TSK, 2 ml 2-8 C, dodat do 24 hodin od odběru mikroskopie, standard: A, AN, HS, MYK, NM, (MRSA) 24 hodin/dle nálezu 2 až 7 dnů přítomnost ATB ve vzorku Aspirát z bronchoskopie, 2 ml 2-8 C, dodat do 24 hodin od odběru mikroskopie, standard: A, AN, HS, MYK, NM, (MRSA) 24 hodin/dle nálezu 2 až 7 dnů přítomnost ATB ve vzorku Stěr z okolí tracheostomie tampon s transportním médiem standard: A, AN, HS, MYK, (MRSA) 24 hodin/dle nálezu 2 až 7 dnů přítomnost ATB ve vzorku Gastrointestinální trakt Bioptický materiál z žaludeční sliznice speciální odběrové medium pokojová teplota, dodat co nejdříve, max. do 24 hodin od odběru mikroskopie, biochemie strana 19 (celkem 47)

20 denně () 24 hodin/2 dny - mikroskopie: kvalitativně ureázový test: pozitivní, negativní Žaludeční šťáva, 2 ml 2-8 C, dodat do 24 hodin od odběru mikroskopie, standard: A, AN, MYK, (MRSA) 24 hodin/dle nálezu 2 až 7 dnů přítomnost ATB ve vzorku Anální výtěr - kvalitativně tampon s transportním médiem - standard: A, CAMP, (CIN), (SORB), (VI), (STAU) - standard pro ARO, JIP: A, AN, CAMP, CIN, CLO, (SORB) 24 hodin/dle nálezu 2 až 7 dnů Urogenitální trakt Moč - střední proud, cévka, permanentní katétr, ureterální katétr, nefrotický drén, 5 ml 2-8 C, dodat do 24 hodin od odběru mikroskopie, A, (MYK), (MRSA) 24 hodin/dle nálezu 2 až 7 dnů přítomnost ATB ve vzorku kvalitativně, kvantitativně ( 10e 4 v ml) strana 20 (celkem 47)

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě

V lednici (2 8 C) Do 24 hod dní BK - 50 dnů. Uricult Při pokojové teplotě Do hod dní. Při pokojové teplotě Přehled základních odběrů na bakteriologii - KULTIVACE: Laboratoř upozorňuje, že odběr bez transportní půdy je pro delší uchování a transport nevhodný. Při nedodržení postupů preanalytické fáze nemusí

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným odběrem biologického materiálu a jeho správným

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2016

Více

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6

Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Vypracoval: MUDr. Kateřina Laskafeldová RNDr. Marie Machučová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 1.9.2014 Označení dokumentu: BLP01/LM Verze č.:6 Strana: 2 Obsah 1. Úvod...

Více

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod.

kultivační tampon v TPA pokojová teplota, 24 hod. 3 dny sterilní zkumavka, sterilní 2-8ºC, 18 hod. pokojová teplota, 1 hod. pokojová teplota, 24 hod. Strana 1 z 5 Výtisk č. 2 1) Bakteriologie výtěr z nosu, krku, nosohlt mandlí, hrtanu a hrtanu výtěr z hrtanu,nosohltanu cílené na Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis tampon na drátě v TPA pokojová

Více

Seznam vyšetření pro diagnostiku bakteriálních infekcí: Sérologická, molekulárně biologická a imunochromatografická vyšetření

Seznam vyšetření pro diagnostiku bakteriálních infekcí: Sérologická, molekulárně biologická a imunochromatografická vyšetření Laboratoře Mikrochem a.s. Nezvalova 984/2, 77900 Olomouc http://www.michem.cz Infolinka: 800 101 141 Zdravotnická laboratoř č.8062 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO 15189

Více

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno Specifika odběrů pro bakteriologická vyšetření Správný výsledek mikrobiologického vyšetření začíná správným

Více

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II

IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II IMUNOBACT s.r.o.,kamenická 566/42, Děčín II Seznam laboratorních vyšetření IMUNOBACT s.r.o. Děčín Instrukce pro odběr a typ odebraného materiálu, teplotní uložení před transportem a transport materiálu

Více

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk

MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk MUDr. Wezdenková Kateřina Laboratoře Mikrochem a.s., Šumperk Základní rozvaha indikace mikrobiologického vyšetření ano ne Co odebrat? (klinické příznaky, fáze onemocnění, charakter patogena) Jak odebrat?

Více

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie

Identifikace postupu vyšetření Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Laboratoř lékařské mykologie Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc Nezvalova 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 34, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště Valašské

Více

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka

název počet, specifikace druh odebrané odběrové podmínky skladování poznámky venózní krev srážlivá krev 5 ml sterilní zkumavka vyšetření vyšetření zpracováním stand. statim stand. vč.citlivosti prův. listu listu materiálu množství pomůcky po odběru krk, nos 24 hod. 3 dny mikrobiologické vyš. krk - nos ráno, na lačno pokojová teplota

Více

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov

1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, Olomouc. 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, Přerov a.s. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště Olomouc V. Nezvala 984/2, 779 00 Olomouc 2. Pracoviště Přerov Čechova 8, 750 02 Přerov 3. Pracoviště Šumperk Nerudova 41, 787 01 Šumperk 4. Pracoviště

Více

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1.

M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v. Ž l u t ý k o p e c 7, B r n o, ED.9. RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Schválil dne: 4.1. M a s a r y kův onko l o g i c k ý ú s t a v Oddělení laboratorní medicíny ED.9 POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ V MIÚ FNUSA Zpracoval: Andrea Wagnerová, DiS. Ověřil: RNDr. Martina Mrkvicová, Ph.D. Účinnost od:

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Odběry biologického materiálu

Odběry biologického materiálu Odběry biologického materiálu Mgr. Renata Vytejčková Vyšetření stolice Kvalitatativní část stolice Kvantitativní shromažďování Hemokult Mikrobiologické vyšetření Parazitologické Složení stolice zbytky

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb

Nabídka služeb. Mikrobiologie a serologie. RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. 4. Spektrum nabízených služeb Nabídka služeb Mikrobiologie a serologie RNDr.Zdeněk Čecháček s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 4. pektrum nabízených služeb Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 4.3. Mikrobiologická

Více

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2

Laboratorní příručka. MUDr. Miriam Koupilová. Platnost od: 2. 12. 2013. Verze: 2 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavlína Středová MUDr. Miriam Koupilová Platnost od: 2. 12. 2013 Verze: 2 Obsah 1. Předmluva... 4 2. Úvod... 4 3. Identifikační údaje laboratoře... 4 4. Politika kvality laboratoře...

Více

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření

Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Příloha č.5 Seznam PCR vyšetření Obsah Virus hepatitidy B - kvalitativní průkaz... 2 Virus hepatitidy B - kvantita... 2 Virus hepatitidy C kvalitativní průkaz... 3 Virus hepatitidy C - kvantita... 3 Virus

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELHŘIMOV, p.o. Verze č. 2 Datum platnosti: od 1. 4.. 2016 1/37 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře pro

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25 C 12 hodin, sérum: 2-8 C až 1 týden,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Oddělení klinické mikrobiologie strana1/stran45 Po vytištění je dokument platný pouze po označení razítkem Oddělení

Více

Laboratorní příručka OLM

Laboratorní příručka OLM POLIKLINIKA AGEL Oddělení lékařské mikrobiologie Počet stran: 42 Vydání č.: 9 Platnost od: 15. května 2015 Výtisk č.: 2 JMÉNO FUNKCE Zpracoval: MUDr. Lucie Kilbergerová Odborný vedoucí Kontroloval: MUDr.

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Laboratoř č. 8032 akreditovaná ČIA o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2007 Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zu.cz

Více

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz

Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz Příručka pro biologického materiálu Seznam a pokyny pro biologického materiálu ový materiál Acidorezistentní bakterie - mikroskopický průkaz sekret z dolních cest dýchacích,výtěr z rány, tkáň sterilní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - 1 - Zkrácený název : LP Verze : 03 Počet stran : 24 Platí od: : 1.12.2014 Přílohy: : 1 Datum tisku : 1.12.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE MN PLZEŇ, PRIVAMED a. s. Tento dokument

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1 18.11.2011 23.11.2011 prezentace OKMP 1 Zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření Zásady,chyby a využití MVDr.Petr Ježek Organizační členění OKMP. OKMP MVDr.Petr Ježek ATB středisko MUDr.Romana Filová

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1

EUC Laboratoře s.r.o. EUC Laboratoře Praha Palackého 720/5, Praha 1 Pracoviště zdravotnické laboratoře:. Laboratoř biochemická a hematologická Palackého 70/5, 0 00 Praha. Laboratoř biochemická a hematologická Sokolovská /55,80 00 Praha 8. Laboratoř imunologická a alergologická

Více

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB

F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB F-1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných na Oddělení klinické mikrobiologie ONMB Aktuální verze platná ode dne: 1.2.2011 Členění přehledu: 1. Infekce cest dýchacích a infekce související str. 2

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKMI LABORATOŘ BAKTERIOLOGICKÁ a MYKOLOGICKÁ LP-01-2011-UHN Verze provedení/dostupnost 4.0 / ox.nspuh.cz Autor

Více

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM

Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM Strana č.: 1 Nahrazuje stranu: 1 Akreditované zkoušky prováděné v Laboratořích CEM EIA - stanovení protilátek HIV-1/2, HIV-1 p24 antigenu a současné stanovení protilátek HIV-1/2 a HIV-1 p24 antigenu SOP-NRL/AIDS-01-01

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace Laboratoře Oddělení laboratorní medicíny Purkyňova 11, Hodonín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Pracoviště klinické biochemie 2. Pracoviště klinické mikrobiologie 3. Pracoviště hematologie a TS 1. Pracoviště klinické biochemie Vyšetření: 1 Stanovení katalytické

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE ODBĚRY Výkony Výkony Odběry krve dospělý 09119 41,00 Kč 48,00 Kč Odběr krve do 10 let 09117 74,00 Kč 85,00 Kč Odběr kapilární krve 09111 34,00 Kč 39,00 Kč Separace séra 97111 19,00 Kč 22,00 Kč Odběr jiného

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků

8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8. Přehled vyšetření interpretace výsledků 8.1. Laboratoř sérologie a PCR Interpretace výsledků jednotlivých vyšetření je standardně přejímána z návodů na používanou diagnostiku, obvyklé hodnocení výsledků

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oblastní nemocnice Náchod a.s. Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Purkyňova 446, 547 69 Náchod LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Název dokumentu Vypracoval Mgr. Martina Plšková LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKIM Kontroloval

Více

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.

KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km. KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 07 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř

311 512 391 přímá linka do kanceláře 311 542 235 kancelář vedoucí laboratoře 311 542 251 klinická laboratoř 311 542 240 sérologická laboratoř Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka (Postupy pro odběr primárních vzorků a komunikaci

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D.

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Respirační infekce a jejich původci MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Běžná flóra Dutina ústní ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní, neisserie Nosohltan - ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní,

Více

Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie

Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie Obsah: Strana A/ Kultivační vyšetření... 3 Dýchací ústrojí horní cesty dýchací.. 3 Krk Nos Vedlejší dutiny nosní - punktát Vyšetření průkaz bordetel (pertuse)

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři... 3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 3 3. Kritéria pro přijetí/odmítnutí vzorků... 5 4. Postup při

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI

OLMI_LP_2 Laboratorní příručka OLMI Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OLMI _LP_2 Laboratorní příručka Příloha č. 5 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na Legenda k tabulkám: odběr: stručný popis získání vzorku adjustace: popis odběrového materiálu

Více

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015

Příloha č. 4 Laboratorní příručky. Název: SEZNAM ODBĚRŮ - BAKTERIOLOGIE. Vydání 1/2015 Platné od 2. 3. 2015 OBSAH 1. Hemokultivace 1.1 Krev - hemokultivace 1.2 Stěr z kůže- před/po odběru hemokultivace 2. Respirační trakt 2.1 Krk - výtěr 2.2 Nos - výtěr 2.3 Nosohltan - výtěr 2.4 Laryngeální výtěr 2.5 Obsah paranasálních

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Sekce bakteriologie Bakteriologické vyšetření klinického materiálu mikroskopií a kultivací 1 stěr z kůže,stěr z kožní léze,výtěr z rány nebo tkáňového defektu,hnis,výpotek,punktát z patol.dutiny,drény,katetry,cévky,umělé

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy (LDZČ) Švihovská 14, Plzeň

Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy (LDZČ) Švihovská 14, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKBH Plzeň 2. OKBH Praha Italská 37, 121 43 Praha 2 3. OLM 4. Odběrové pracoviště Bor Přimdská 501, 348 02 Bor 5. Odběrové pracoviště Přeštice Sedláčkova 553, 334

Více

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků

Odběr, zpracování a uchování klinických vzorků Obecně Výsledky laboratorních testů, zejména RT-PCR závisí na druhu klinického materiálu, odběru, uchování a transportu. Nejpodrobnější informace o přítomnosti infekčního agens poskytne analýza klinického

Více

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens

Technika správného odběru materiálů. pro přímý průkaz infekčních agens Technika správného odběru materiálů pro přímý průkaz infekčních agens březen 2017 Vážení spolupracovníci, základním předpokladem úspěšné laboratorní diagnostiky je odběr validního materiálu, tzn. správný

Více

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování preanalytické fáze Tamara Bergerová Ústav mikrobiologie FN Plzeň Mikrobiologické

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C 1. Zažívací ústrojí Oddělení klinické mikrobiologie NNB, tel. 2323 Manuál pro odběr primárních vzorků uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! 1/8 Manuál

Více

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie NT_OSM _CL_51 Verze: 06 Datum vydání: 17. 10. 2016 Účinnost od: 1. 11. 2016 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alice Kuchařová, Jana Valešová MUDr.

Více

Manuál pro odběr primárních vzorků

Manuál pro odběr primárních vzorků vyvětlivky: = 15 až 30 C t. = 4 až 8 C 1. Zažívací ústrojí Oddělení klinické mikrobiologie NNB, tel. 2323 Manuál pro odběr primárních vzorků uskladnění v chladničce prosím vyznačte na žádance! 1/8 Manuál

Více

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář,

Laboratorní příručka. Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek pro ošetřovatelskou péči, primář, Laboratorní příručka Označení dokumentu LP OKM 2015-01- 01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Účinnost od : 1.1.2015 Verze 06 Číslo výtisku 1 Ředitel, náměstek pro zdravotní péči, náměstek

Více

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod

Akreditovaný subjekt: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. lékař Oddělení společných laboratoří. Husova 2624, Havlíčkův Brod List 1 z 7 Zprávy podepisuje: MUDr. Petr Linhart MUDr. Marián Medňanský MVDr. Václav Fejt primář (vyšetření č. 1-19, 50-53, 70-73, 100-112, 114, 116-119, 121-123, 129-133) lékař (vyšetření č. 1-19, 50-53,

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie

Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie Laboratorní příručka Stanice lékařské mikrobiologie NT_OSM _CL_51 Verze: 05 Datum vydání: 1. 12. 2014 Účinnost od: 1. 12. 2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Jana Valešová, Jitka Nejedlá MUDr. Pavel Havránek

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. MUDr. Magda Balejová, MUDr. David Šůs verze C Účinnost dokumentu od: 7.10.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LKMB_SME_12_001 Verze dokumentu: C Zpracoval (i) Laboratorní příručka LKMB Typ dokumentu: Systémový MUDr. Magda Balejová, MUDr.

Více

Laboratorní příručka ÚKM

Laboratorní příručka ÚKM Základní dokument ÚKM č. 2 Číslo předpisu ZD_ÚKM_č.2 Tímto předpisem se ruší ZD_ÚKM_č.2, verze č. 02 z 1. 12. 2011 Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Vlasta Štěpánová,

Více

Příloha č.4 Seznam mikrobiologických vyšetření - bakteriologie

Příloha č.4 Seznam mikrobiologických vyšetření - bakteriologie Příloha č.4 Seznam mikrobiologických Obsah Dýchací cesty... 2 Močová soustava... 2 Trávicí soustava... 2 Pohlavní soustava... 2 Klinický materiál... 2 Odběry na kultivační vyšetření... 3 Chyby při odběru

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Strana č.: 1 Vypracoval: Schválil: Jméno MUDr. B. Macková MUDr. M. Havlíčková, CSc. Podpis Rozdělovník: Č. v. Funkce Jméno Podpis 0 Manažer kvality MUDr. Barbora Macková 1 intranet Obsah: obecně......str.

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: dnem vydání Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení

Více

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE

Odborná směrnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Strana 1 z 56 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE Platnost od: 14.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: Laboratorní příručka OKM, verze 07 Distribuce a uložení dokumentu: Platné

Více

Pracoviště Veselí nad Moravou Alergologická, imunologická a mikrobiologická laboratoř IMUNOLOGIE A AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ

Pracoviště Veselí nad Moravou Alergologická, imunologická a mikrobiologická laboratoř IMUNOLOGIE A AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ IMUNOLOGIE A AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ CIK (cirkulující imunokomplexy) kvantitativní stanovení hladiny cirkulujících imunokomplexů metodou ELISA vazbou přes C1q. 24h Druh veličiny: ekvivalenní jednotky ug

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235, Brno

IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235, Brno Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Mikrobiologická laboratoř 2. Laboratoř alergologická a imunologická Krajní 25, 678 01 Blansko 3. Laboratoř alergologická, imunologická Stojanova 1366 a mikrobiologická

Více

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti internet - http://www.szu.cz/espt Ing.

Více

Cíle: Obecné zásady při odběru vzorků pro bakteriologické vyšetření

Cíle: Obecné zásady při odběru vzorků pro bakteriologické vyšetření Praktikum č. 8: Diagnostika ve veterinární mikrobiologii (odběr, zasílání a zpracování vzorků určených k bakteriologickému vyšetření. Metody kultivačního stanovení koncentrace bakterií. Cíle: 1. Seznámit

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Purkyňova 1849, 470 77, Česká Lípa Laboratorní příručka Oddělení klinické mikrobiologie Revize Datum revize Jméno revizora Výtisk č. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Informace

Více

Manuál laboratorních vyšetření

Manuál laboratorních vyšetření Manuál laboratorních vyšetření Strana č.:/celkem stran: 1/12 Obsah 1. Klinická mikrobiologie informace o vyšetřeních... 1 2. Sérologie informace o vyšetřeních... 10 3. Vyšetření zajišťovaná v externích

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více