El1.C. Podle knihy Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "El1.C. Podle knihy Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách"

Transkript

1 Spš elekto PŘÍKOPY El. vičení ze základů elektotechniky. očník Podle knihy lahovec áklady elektotechniky v příkladech a úlohách zpacoval ing. Eduad Vladislav Kulhánek. Vyšší odboná a střední půmyslová škola elektotechnická Fantiška Křižíka Paha Na Příkopě Páce je zpacována jako pomůcka po učitele po efektivnější výuku předmětu. Páce je volně šířitelná.... čete hustotu elektického poudu a intenzitu poudového pole ve vodiči. Vodič

2 je kuhového půřezu má půmě mm a délku m. Vodič je připojen na napětí 8V a pochází jím poud 8. π d π 8 S mm J mm S E 8 V m l.. Stanovte půmě vodiče kteým při poudové hustotě mm - pochází poud m. S S mm d mm J π π.. Jak velký poud bude pocházet vodičem obdélníkového půřezu mm mm při poudové hustotě mm -. S a b mm J S.. Vodičem kuhového půřezu o půměu mm pochází poud. Stanovte poudovou hustotu ve vodiči. π d π S mm J mm S.. Stanovte délku a půmě kuhového vodiče kteým pochází při poudové hustotě mm poud. Mezi koncovými půřezy vodiče je napětí 8V intenzita elektického pole je Vm -. 8 l 8 m S mm E σ S d mm π π.. Stanovte odpo vodiče kteým pochází poud m při napětí 7V. 7 7kΩ..čete napětí na spotřebiči jehož odpo je kω a kteým pochází poud m. V.. Stanovte vodivost vodiče kteým při napětí V pochází poud m. G ms.. Jak velký poud pochází vodičem s odpoem MΩ. Na vodiči je napětí kv. m.. čete velikost napětí na vodiči o půměu mm. Vodivost vodiče je ms poudová hustota ve vodiči je mm -. π d S π mm σ S G V.. Stanovte vodivost hliníkového vodiče obdélníkového půřezu mm mm je-li mezi konci napětí 9V při poudové hustotě mm -.

3 S a b mm σ S 9 G 9 S 9...čete poud pocházející vodičem délky mm s vodivostí ms. ntenzita elektického pole je Vmm -. E l V G 9...čete poud pocházející hliníkovým vodičem o půměu 8mm. Vodič délky m je připojen na napětí mv. π d π 8 S mm ρ l S 8 Ω...Stanovte půřez a půmě nikelinového vodiče délky m. Vodič má odpo Ω. S ρ l mm d S π π 9mm...Kolik metů konstantanového vodiče půměu mm je třeba k navinutí odpou Ω. π d π S S mm l m ρ...čete délku a půmě vodiče z mědi vodič má odpo Ω. Vodičem bude při poudové hustotě mm - pocházet poud m. S mm l σ d S π π S m ρ 78 7mm... jakého mateiálu je vodič mezi jehož konci je napětí V a kteým pochází poud. Vodič má délku m a půmě 78mm. π d π 78 S mm 7Ω S 7 ρ 8Ω mm m Vodič je z l. l..vodič z mědi o půměu mm a délce m se má nahadit vodičem z hliníku. Stanovte půmě hliníkového vodiče tak aby jeho odpo byl při uvedené délce stejný. l l ρu ρl u l ρu ρl π du π d l du d l ρl 8 d l du 8mm ρ 78 u..7.vypočítejte v jaké vzdálenosti nastal zkat dvouvodičového vedení z mědi o půměu mm. Odpo vedení byl naměřen Ω.

4 π d S π mm l S ρ m 78 l km..8.čete ezistivitu a mateiál vodiče délky m a s m. Odpo vodiče je Ω. π d π S 78 S 78mm ρ 78Ω mm m l Vodič je z u...9.měděný vodič má délku m. Jaká je poudová hustota při úbytku napětí na vodiči mv σ mm S S S ρ l S ρ l 78 S...čete délku a půmě vodiče z konstantanu. Vodič bude použit k výobě bočníku k ampémetu bude jím pocházet poud 7m.a bude mít odpo Ω. Poudová hustota ve vodiči bude mm -. 7 S 9 S 9mm d mm σ π π S l 9 m ρ...vypočtěte změnu odpou měděného vodiče o půměu mm a délce m ohřeje-li se opoti nomální teplotě o. π d π S mm ρ l S Ω ( α ϑ ) Ω Ω...Vypočtěte délku manganinového dátu o půměu mm. Dát má mít při teplotě odpo 8Ω. S 8 ( α ϑ) 8 ( 8) l 8m ρ...stanovte odpo vlákna žáovky při teplotě. Příkon žáovky je W při napětí V. Vlákno žáovky je z wolfamu a teplota při uvedeném výkonu je αk -. Ω 7Ω P α ϑ...vypočítejte půřez hliníkového vodiče při teplotě. Vodič má délku m a má při teplotě odpo Ω ρ8ωmm m - α K -. l Ω S ρ 8 7mm α ϑ...vypočítejte jak se změní poud pocházející vodičem z mědi. Vodič je připojen na napětí V při teplotě má odpo 8Ω a ohřeje se na ( 7) 8 α ϑ Ω

5 Hliníkový vodič byl při teplotě připojen na napětí V a pocházel jím poud. Po zahřátí poud klesl na. Stanovte oteplení a teplotu vodiče. Ω ϑ 8Ω ϑ 8 ϑ ϑ ϑ 7 α...vypočítejte oteplení a teplotu vodiče ze stříba. Při teplotě měl vodič odpo Ω. Po zahřátí byl odpo vodiče Ω. ϑ ϑ ϑ ϑ 7 α..7.wolfamové vlákno žáovky s příkonem W má při teplotě odpo Ω. Stanovte odpo vlákna žáovky při svícení kdy je jeho teplota. ( α ϑ ) ϑ 8 7 Ω..8.Jakou teplotu má spiála topného tělesa kteou při teplotě pochází poud 9. Při povozu pochází poud. Napětí zdoje je V αk Ω ϑ Ω 9 ϑ 7 9 ϑ ϑ ϑ α..9.odpo telegafního vedení při teplotě 8 je Ω. Při jaké teplotě má vedení odpo Ω? Vedení je z mědi. ϑ 8 α ϑ ( ) 8 8 Ω ϑ 7 α ϑ ϑ 7...Vypočítejte o kolik % se zvětší odpo měděného vodiče. Při teplotě měl vodič odpo Ω a ohřál se na teplotu 8. 8 ( α ϑ ) ( ) Ω 8...Vypočítejte ezistivitu hliníku při 9. ϑ % ( ) ρ ρ α ϑ 8 7 Ωmm m 9...Stanovte teplotu Wolfamového vlákna žáovky. Při teplotě je odpo vlákna 9Ω.Při napětí V pochází žáovkou poud

6 ϑ Ω ϑ ϑ ϑ α 9 98 ϑ... ou 8Ω.Stanovte páci a výkon vykonané elektickým poudem za hodiny. Poud pochází vodičem o odp P 8 8 W P t 8 7MJ 8 kwh...topná spiála odpoového vařiče má při napětí V odpo 8Ω. čete enegii spotřebovanou spiálou za hodiny. P t t t MJ kwh Elektická žehlička má při napětí V příkon W. čete odpo dátu topného tělíska. 8 7Ω P...Vypočítejte kolik hodin může svítit žáovka o příkonu W než spotřebuje enegii kwh. t hod P...Vypočítejte napětí ke kteému je připojen spotřebič a příkon spotřebiče. Spotřebičem pochází poud a jeho odpo je Ω. V P 8 W...Elektická kamna jsou připojena na napětí V a mají příkon kw. čete poud kteý odebíají. P...Stanovte příkon dvou paalelně spojených ezistoů o odpoech Ω a Ω. ezistoy pochází poud. Ω P W..7.ívka se závity z měděného vodiče má vnitřní půmě cm. ávity jsou vinuty těsně vedle sebe. Stanovte půmě vodiče při poudové hustotě mm - a dobu po kteou může pocházet poud. Spotřebovaná elektická enegie je 78Ws. S S mm d mm σ π π l π 78 ρ 78 8Ω t s S 8

7 ..8.Vypočtěte co stojí povoz pěti žáovek na napětí V s příkonem W spojených do séie a připojených ke zdoji napětí V. Žáovky svítí hodin. kwh stojí Kč. P t kwh cena Kč..9.Dovolené zatížení dátového ezistou s odpoem 7Ω je W. Vypočítejte jak velký poud může ezistoem pocházet a jaké je na něm napětí. P 8 P 7 V Elektická kamna s příkonem kw jsou na napětí V. čete odpo topného článku při teplotě. Teplota topného článku při uvedeném příkonu je 8 αk Ω P 9 8 α ϑ 78 Ω...Stanovte počet W žáovek kteé můžeme zapojit je-li ve vedení pojistka. Napětí zdoje je V. P W N P žáovek P...Stanovte tepelnou enegii kteá se vyvine za minut v pononém vařiči. Vařič je připojen na napětí Va má odpo Ω. W t kj...stanovte množství tepla kteé se vyvine v topné spiále s odpoem Ω. Topná spiála je připojena na napětí V po dobu minut. W t MJ...a jak dlouho se vyvine v akumulačních kamnech s příkonem kw teplo J. W t s P...Elektickým vařičem na napětí V pochází poud. Vypočítejte tepelnou enegii vyvinutou za minut. W t 88MJ...čete napětí při kteém se na ezistou s odpoem Ω vyvine tepelná enegie 8J za dobu 8 minut. W 8 V t 8...ezistoem s odpoem 7Ω pochází poud po dobu minut a vyvine se tepelná enegie 7 J. čete poud pocházející ezistoem. 7

8 W t Stanovte odpo manganinového vodiče. Vodičem pochází poud po dobu minut a vyvine se tepelná enegie 8 J. W 8 Ω t.7..spotřebič o napětí V a příkonu 7W je spojen se zdojem dvojvodičovým měděným vedením půřezu mm a délky m. Vypočítejte odpo vedení úbytek napětí ve vedení a napětí zdoje. ρ l S 78 P 7 Ω 9 v v 9 9V z v 9 9V.7..čete v jaké vzdálenosti od zdoje lze umístit spotřebič s příkonem W při napětí V. Půřez dvojvodičového vedení z mědi je mm. Úbytek napětí na vedení má být V. P V S V Ω l 7 m ρ Spotřebič s odpoem Ω se má připojit dvojvodičovým vedením z hliníku délky m a půřezu mm ke zdoji napětí V. Stanovte úbytek napětí na vedení. V S ρ l 8 8 Ω S V 8 8 V kniha uvádí V V.7..Vařič s příkonem W je při napětí V připojen ke zdoji dvojvodičovým vedením z mědi půřezu mm a délky m. Stanovte napětí zdoje. V S ρ l 78 P 78Ω V z V V.7..doj se svokovým napětím má dodávat do spotřebiče poud dvojvodičovým hliníkovým vedením. Spotřebič je vzdálen m. Úbytek napětí na vedení je V. Stanovte půmě vedení. Ω S ρ l 8 7 mm S 7 d mm π π.7..spotřebič s příkonem W při napětí V je připojen ke zdoji dvojvodičovým vedením z mědi o délce m a půřezu mm. Stanovte ztáty ve vedení. V S ρ l 78 78Ω S P Ω 97 PV V W 78 S V 8

9 .7..Navhněte dvojvodičové vedení z mědi půmě vodiče a délku vodiče kteým se má spotřebič připojit ke zdoji. Spotřebičem pochází poud při napětí V. Poudová hustota ve vodiči je mm -. Úbytek napětí ve vedení je 8% z napětí zdoje. S S V mm d mm σ π π 9% 8 7 % V 8 7 7Ω V S 7 l 97 7m ρ Stejnosměný elektomoto s výkonem kw odebíá při napětí V ze zdoje poud. čete příkon motou účinnost a ztáty P kw ξ 87 % P P P P kw.8..vypočítejte s jakou účinností pacuje ohřívač vody. Topné tělísko je vyobeno z kantalového vodiče délky m a půřezu mm. Ohřívač je připojen dvojvodičovým vedením z hliníku délky m a půřezu mm ke zdoji o výkonu W. Ohřívač ohřeje l vody z na za minut. Měné teplo vody c8j kg - -. ρ l T S Ω V S ρ l 8 9 Ω 9 9 Ω T V 9 P P 7 9 P 7 W Q m c ϑ 8 kj T T P T PT t kws ξ 8% P.8..Elektomoto s příkonem kw má při napětí V ztáty kw. čete výkon elektomotou jeho účinnost a poud při jmenovitém zatížení. P P P P kw ξ 8% P P 8.8..Stanovte poud kteý odebíá elektomoto ze sítě. Elektomoto pacuje s účinností 8% a jeho výkon je kw. P P kw ξ 8 P 9.8..Elektomoto připojený na napětí V odebíá poud. Elektomoto pacuje s účinností 88%. čete jeho příkon a výkon. 88 P W P P ξ W.8..Dynamo s výkonem kw má účinnost 8%. Stanovte výkon poháněcího motou. P P 7kW ξ 8.8..Elektomoto odebíá ze sítě při napětí V poud. Pacuje s účinností 8%.

10 Stanovte výkon elektomotou. 8 P W P P ξ 9W.8..Olověný akumuláto má účinnost 8%. Jaký náboj ( h ) se musí dodat aby akumuláto dosáhl jmenovité kapacity h. Q Q h ξ Stanovte za jak dlouho se zahřejí lity vody z na pacuje-li ohřívač vody s účinností 87%. Topné tělísko je z kantalu půřezu mm délky m. ezistivita kantalu je Ω mm m -. Ohřívač je napájen ze zdoje s výkonem W pomocí dvojvodičového vedení z mědi jehož délka je m a půřez mm. ρ l T S Ω V S ρ l 78 Ω T P V m c ϑ t 8 8 min ξ 87 W t ξ W m c ϑ...stejnosměný zdoj má napětí napázdno ov vnitřní odpo zdoje je iω. Na svoky připojíme odpo 7Ω. čete poud v obvodu svokové napětí zdoje a úbytek napětí na vnitřním odpou. Vypočítejte poud nakátko za předpokladu že vnitřní odpo zdoje je konstantní. 7 i 7V i SV 7 8V K i...ateie má napětí napázdno ov. Je-li zdoj zatížen poudem klesne napětí na svokách na V. Jak velký je vnitřní odpo zdoje a jaký je poud nakátko? i i V i Ω K i...napětí napázdno bateie je ov vnitřní odpo iω. čete jak velký poud byl z bateie odebíán kleslo-li svokové napětí na 8V a jaký by byl poud při chodu nakátko. i 8 V i i

11 K i...elektický zdoj má napětí napázdno ov a vnitřní odpo iω. čete svokové napětí je-li zatěžovací odpo ezistou Ω Ω a Ω. i Ω i 7Ω 7 i Ω 7 i V i 9 V i 7 V...ateie s vnitřním odpoem Ω je zatěžována ezistoem s odpoem Ω. Svokové napětí je V. čete napětí napázdno a poud nakátko. i V K 8 i...při zatížení ezistoem s odpoem Ω bylo svokové napětí bateie 8V. atížíme-li bateii ezistoem s odpoem Ω bude svokové napětí V. Stanovte vnitřní odpo bateie napětí napázdno a poud nakátko. 8 i 8 i 8 i i i Ω i i i 8 V K i...jaký je vnitřní odpo zdoje je-li napětí napázdno ov a je-li při odběu poudu svokové napětí 9V. i i 9 V i Ω..7.Při zatížení zdoje ezistoem bylo na ezistou napětí V a obvodem pocházel poud. větší-li se odpo ezistou o Ω klesne poud pocházející obvodem o 8.Napětí zdoje je konstantní. Stanovte poud a odpo ezistou.

12 ( 8 ) ( 8 ) ( 8) 8 b b a c ± a 8 Ω 8 ± 8 8( )...Jak velký je vnitřní odpo napětí napázdno poud a svokové napětí jestliže článků s napětím napázdno V vnitřním odpoem Ω spojíme za sebou vedle sebe a nově vzniklou bateii zatížíme ezistoem o odpou Ω. a) paalelní spojení i V i Ω n 7 i 7 V i b) séiové spojení n V i n i Ω i 7 V i...jak velké je výsledné napětí napázdno a vnitřní odpo jestliže článků o napětí napázdno ov a vnitřním odpoem iω zapojíme a) za sebou b) vedle sebe a) Σ V i Σi 8Ω b) V i i 87Ω n...čete jak velký poud dodává do zátěže tvořené ezistoem s odpoem 9Ω bateie složená z článků zapojených za sebou jestliže napětí napázdno jednoho článku je ov a jeho vnitřní odpo je iω. Σ V i Σi Ω 9...e dvou článků o napětí napázdno ov a vnitřním odpou iω se má napájet přístojjehož odpo je Ω. Odpo vedení je 8Ω. Navhněte zapojení článků tak aby na svokách přístoje bylo co největší napětí. a) séiové zapojení Σ V i Σi Ω i

13 8 i V ( ) i V 8 V b) paalelní zapojení V i i Ω n i V 8 8 i V 8 8 8V Větší napětí je při séiovém spojení....při spojení n stejných zdojů do séie s ezistoem jehož odpo je Ω pochází obvodem poud 7. doj má napětí napázdno V a má vnitřní odpo Ω. Vypočítejte kolik zdojů je zapojeno do séie. n n i n n i 7 n 7 i n i...několik ůzných zdojů napětí je spojeno do séie s ezistoem jehož odpo je 8Ω. Napětí napázdno jednotlivých zdojů jsou 8V V 8V V a V. Vnitřní odpoy jednotlivých zdojů jsou i 8Ω i Ω i Ω i Ω i Ω. Stanovte poud a napětí na ezistou. Σ V i Σ 8 Ω i V 8 i...ezistoy o odpoech Ω Ω a Ω zapojíme vedle sebe a připojíme na zdoj s napětím 8V. čete poudy a kteé pocházejí jednotlivými ezistoy a celkový poud Σ 9 8 n...doj má napětí napázdno ov jeho vnitřní odpo je iω. átěž tvoří čtyři ezistoy o odpoech Ω Ω Ω a Ω zapojené do séie. Vypočtěte svokové napětí zdoje a napětí na jednotlivých ezistoech. i i 8V Σ V V V V

14 ...čete odpo ezistou kteý je zapojen do séie s ezistoem s odpoem Ω aby při napětí zdoje V pocházel větví poud. Řešte pomocí duhého Kichhoffova zákona i bez jeho použití. a). Kichhoffův zákon Ω b) bez.kich. zákona Ω...Jak se ozdělí poud do dvou větví s odpoy ezistoů Ω a Ω a jak velké je napětí na dvou paalelně spojených ezistoech.

15 V 8...Stanovte odpo ezistou tak aby galvanometem G nepocházel poud. V V 8Ω. G Ω 8... V obvodu zapojeném dle obázku učete poudy a. Poudy pocházejí ezistoy s odpoy Ω Ω a Ω. Napětí zdojů jsou V. / / / /

16 ... čete poudy a v obvodu zapojeném podle ob. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. Napětí zdoje je 8V. Ω Ω 8 Ω 8 8 V... Vypočítejte poudy a v obvodu zapojeném dle obázku. Hodnoty obvodových pvků jsou tyto: Ω Ω V V. / /... ezistoy s odpoy kω kω a kω spojíme vedle sebe a připojíme na zdoj o napětí V. čete poudy v jednotlivých ezistoech a celkový odebíaný poud ze zdoje. m 8m m celk n 8 m n... Při paalelně spojených ezistoech s odpoy Ω a Ω pochází ezistoem poud. čete jak velký poud pochází ezistoem. V 8

17 ..7. Vypočítejte napětí zdoje a poud v obvodu zapojeném dle obázku. Všechny ezistoy mají stejný odpo a to Ω. Poudy jsou. / / V D D..8. Dvě bateie zapojené vedle sebe napájejí společnou zátěž tvořenou ezistoem s odpoem Ω ateie však nejsou stejné. Jedna má napětí napázdno V a vnitřní odpo Ω duhá má napětí napázdno V a vnitřní odpo Ω. Vypočítejte jak velký poud bude pocházet zátěží a jakými poudy se na tomto napájení podílejí oba zdoje D Ω V Ω Ω V / / / / ezistoy s odpoy Ω Ω Ω Ω a Ω tvoří séiovou kombinaci kteá je připojena na zdoj o napětí V. čete výsledný odpo zapojení výslednou vodivost poud v obvodu a napětí na jednotlivých ezistoech. n Ω G S n 7

18 V V 9V V 8V... Jak velký je výsledný odpo složený z ezistoů s odpoy kω MΩ a kω zapojených v séii i paalelně. Pa MΩ Sé n n kω... Stanovte odpo ezistou kteý musíme zapojit paalelně k ezistou s odpoem Ω aby výsledný odpo spojení byl Ω. Ω... Na napětí V jsou zapojeny do séie dvě žáovky s příkonem W a W. Jaké je napětí na každé žáovce a jaký poud pochází obvodem? P P P V P 88V...Vypočtěte výsledný odpo spojení podle ob kde Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. Ω Ω elk Ω Ω... Při séiovém zapojení ezistoů s odpoy a je výsledný odpo spojení Ω. Spojíme-li ezistoy o stejném odpou vedle sebe je výsledný odpo spojení Ω. čete hodnoty ezistoů a. Ω ( ) ± Ω Ω 8

19 ... čete výsledný odpo zapojení a to mezi svokami -D a mezi svokami -. Všechny ezistoy mají stejný odpo Ω. Ω D D Ω..7.Stanovte výsledný odpo zapojení podle obázku. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω a Ω. Ω..8. Tři ezistoy zapojené vedle sebe mají půřezy v poměu ::. Výsledný odpo je Ω. ezistoy jsou vyobeny z vodičů stejné délky ale ůzných půřezů. Vypočítejte odpoy jednotlivých ezistoů. 8 Ω Ω Ω Ω V knize je špatný výsledek. 9

20 ... Vypočtěte poudy ve všech pvcích obvodu podle obázku. Napětí zdoje je V odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω 9Ω a Ω. Přeměnit na hvězdu lze buď tojúhelník nebo tojúhelník D. Po přeměnu zapojení tojúhelník - hvězda zvolíme tojúhelník. D D Ω Ω Ω 9 Ω Ω Ω ELK Ω V V D V D 9 V D D

21 ... čete poudy a napětí na všech členech obvodu dle obázku Napětí zdoje je V odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω Ω 7 Ω a 8 Ω. D E 7 8 F D E D E F F Ω Ω 7 Ω D Ω E 7 8 Ω F 7 8 Ω 7 8 D D 7Ω E E Ω D E 7 D E Ω 7 D E ELK D E F 9Ω ELK 8 D E ELK D E 8 8 8V ELK 9 ELK 8 8V F ELK F 8 V D E 8 8 D E 8 8 D E 8 7 D E 7 D 8 7 V 7 E 8 8 7V V 97 D 7 8V D E 8 V E F D D V F E E 8 8 V V

22 ... čete poud kteý pochází měřidlem při můstkovém zapojení podle obázku. Napětí zdoje je V. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω a Ω. Odpo měřidla je Ω. D M M M M M M M 8 Ω 8Ω 8Ω 8 8Ω 8 Ω 8 7Ω 8 ELK 8 7 9Ω ELK 9 9 ELK 9 8 7V 7 9 V V 7V M 7 7m M ELK D

23 ... Přepočítejte pomocí vztahů po tansfiguaci článek tvau π na T článek. Odpoy ezistoů jsou kω kω a kω. k Ω k Ω k Ω... čete poud pocházející ezistoem v zapojení dle obázku. Napětí zdoje je N. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω a Ω. D Ω Ω Ω Ω Ω Ω ELK Ω ELK 8 ELK ELK 8 V V

24 ... Stanovte výsledný odpo zapojení. Odpoy jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. Ω Ω Ω 7Ω Ω 7 Ω 7 ELK Ω... čete poud kteý dodává zdoj do obvodu poudy a napětí na součástkách obvodu. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω a Ω. Obvod řešíme postupným zjednodušováním zátěže. _ Ω 7 Ω Ω 7

25 V 7 7 V V 7 V 8 Příklad... Vypočtěte poudy a v obvodu dle obázku. Napětí zdojů V 8V odpoy ezistoů Ω Ω a Ω. / / / / Vypočtěte poudy ve všech členech obvodu kteý je znázoněn na obázku je-li napětí zdoje V a odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. _ Ω Ω ELK Ω ELK ELK

26 V V... Na svokách zdoje jsou do séie připojeny ezistoy o odpoech Ω 7Ω Ω 9Ω a Ω. Napětí na odpou je V. čete svokové napětí zdoje napětí na ostatních ezistoech a výkon na všech ezistoech. V V 7 9 V 7V n V P W P 7 W P W P W P 7 W... ezistoy o odpoech kω kω a kω tvoří paalelní kombinaci a jsou připojeny na svokách zdoje. ezistoem s odpoem pochází poud m. čete svokové napětí zdoje a poudy v ezistoech a. V 7 m m... čete poud kteý dodává zdoj do obvodu podle obázku a napětí na ezistou s odpoem je-li spínač a) vypnut a b) zapnut. V Ω Ω a Ω. n a) Ω a b) V Ω b 9V...V obvodu zapojeném dle obázku vypočítejte: a) poud kteý pochází ezistoem je-li zadáno: Ω Ω Ω V a V. b) napětí zdoje je-li zadáno: V Ω Ω a Ω.

27 c) odpo ezistou je-li zadáno: V V Ω a Ω. / a) 8 / b) z ovnice c) z ovnice V z ovnice z ovnice Ω... V zapojení podle obázku je Ω Ω Ω Ω a Ω. ezistoem pochází poud. Stanovte napětí zdoje. V 8V 8 9 _ V.7.. čete poudy ve všech členech obvodu. Napětí zdojů jsou V V a V. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. Schéma zapojení je na obázku. V ezistoech označíme smysly předpokládaných poudů a. volíme smysly smyčkových poudů a. číme ovnice po smyčky podle. Kichhoffova zákona. 7

28 Po smyčku platí Po smyčku platí Po smyčku platí Dále platí / ( ) ovnici jsme násobili a sečetli s ovnicí. ovnici jsme násobili a ovnici jsme násobili (-) a tyto dvě ovnice jsme také sečetli. 9 ( ) 7 ( ) ( ).7.. čete poudy ve všech členech obvodu podle obázku. doje mají napětí V V odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω a Ω. 8

29 / / / 9 8 / čete napětí na ezistoech s odpoy a v obvodu podle obázku Napětí zdojů jsou V V a 8V. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. 8 / / ( ) ( ) 8 78V 8 V 9

30 .7.. Stanovte poudy v ezistoech a v obvodu podle obázku. Napětí zdojů jsou V a 8V. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω Ω 7 Ω a 8 Ω. 7 D 8 D 7 7 D D / ( ) 9 D 8 / D 8 / / D 9 / 8 / D 8 D 8 D Sečteme. ovnici po vynásobení ( - ) se čtvtou ovnicí po vynásobení ti. Dále sečteme třetí ovnici po vynásobení se čtvtou ovnicí po vynásobení ti. 8 8 / 7 78 / ( 9) ( ) D 8 D ( ) 8 D 8 8

31 .7.. čete velikost napětí zdoje v obvodu na obázku. Ω Ω Ω Ω Ω Ω 7 Ω a 8 Ω. Poud naznačeného smyslu kteý pochází ezistoem 8 je. D Ω ( 7 8 ) 8 V 8 V 8 D 8 8 V D 8 8V.7.. čete velikost napětí zdojů a v obvodu na obázku. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. Poud pochází ezistoem poud pochází v naznačeném smyslu. D D

32 ( ) D D ( ) ( ) Součtem ovnic a dostaneme -. ovnice dostaneme po dosazení za V. ovnice dostaneme po dosazení za -8. ovnice dostaneme po dosazení za a -V..7.. Stanovte napětí zdoje tak aby ezistoem s odpoem 7 pocházel poud v naznačeném smyslu dle obázku. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. 7 Ω V V 7 8 V.8.. čete poudy ve všech členech obvodu podle obázku. Napětí zdojů jsou 8V a V. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω.. zel zvolíme jako efeenční. Vzhledem k uzlu má obvod dvě uzlová napětí a. Po uzel platí: Po uzel platí:

33 Řešíme soustavu dvou ovnic po dvě neznámá uzlová napětí a. 8 9 / 9 8 V V Stanovte poud pocházející ezistoem s odpoem v obvodu znázoněném na obázku kde napětí zdojů jsou V a V. Odpoy ezistoů Ω Ω a Ω. / 8 V.8.. čete poudy v ezistoech s odpoy a v obvodu na obázku. Napětí zdojů jsou V a V. Odpoy Ω Ω Ω Ω Ω a Ω zel zvolíme jako efeenční. Vzhledem k uzlu má obvod tři uzlová napětí a. Po uzel platí: Po uzel platí: Po uzel platí: zel není z hlediska výpočtu pomocí uzlových napětí uzlem.

34 / / 8 / 8 8 V V.8.. Stanovte odpo ezistou tak aby ezistoem nepocházel poud. Schéma zapojení je na obázku. Hodnoty obvodových pvků jsou tyto: Ω Ω Ω Ω V V.. V Ω

35 .8.. čete poudy ve všech členech obvodu on obázku. Napětí zdojů jsou V V 7V a V. Odpoy ezistoů Ω Ω Ω Ω Ω Ω a 7 Ω / 7 / / /: V 9 V

36 .8.. čete poud kteý pochází ezistoem s odpoem. Napětí zdojů jsou V a V. Odpoy ezistoů Ω 9Ω Ω Ω Ω Ω 7 Ω a 8 Ω ( ) / / / / 9 ( ) / / 7 / V čete napětí na odbočce nezatíženého děliče. Dělič je sestaven z ezistoů s odpoy Ω a Ω. Napětí zdoje je V. _ V.9.. Stanovte odpoy ezistoů nezatíženého děliče tak aby se napětí na odbočce ovnalo / napětí zdoje. Napětí zdoje je V. Poud pocházející děličem je m.

37 _ kω kω kω.9.. čete odpoy ezistoů nezatíženého děliče napětí. Napětí na odbočce je V napětí zdoje je V. Výkon na pvcích děliče je W. P m kω kω _.9.. Vypočítejte napětí zdoje kteý byl připojen na nezatížený dělič napětí. Napětí na odbočce děliče je V. Odpoy ezistoů jsou Ω a Ω. V _.9.. čete napětí na svokách děliče na kteý je připojen ezisto s odpoem Ω. Dělič je tvořen ezistoy s odpoy Ω a Ω. Napětí zdoje je V. _ Ω V.9.. čete ozdíl napětí na svokách děliče nezatíženého a zatíženého ezistoem odpoem kω. Odpoy ezistoů děliče jsou kω a kω. Napětí zdoje je V. Nezatížený zdoj _ 9V atížený zdoj kω 7

38 7V 9 7 V.9.. Stanovte velikost poudu v zatěžovacím odpou děliče napětí. Odpoy ezistoů děliče jsou 8kΩ a kω zatěžovací odpo kω a zdoj má napětí V. k Ω _ V čete odpo zátěže děliče napětí. Napětí zdoje je V na odbočce je napětí V. Dělič je sestaven z ezistoů s odpoy Ω a Ω / Ω _ Ω.9.7. čete napětí zdoje připojeného na zatížený dělič napětí. Napětí na zatěžovacím odpou má být V. Odpoy kω kω zatěžovací odpo kω. _ 8 V.9.8. čete odpoy ezistoů děliče napětí a tak aby při poudu m odebíaném ze zdoje a poudu m pocházejícím zatěžovacím odpoem bylo napětí na zatěžovacím odpou V. Napětí zdoje 8V. k Ω kω 8 _ kω... Odpoový dělič napětí složený z ezistoů s odpoy kω a kω je připojen na zdoj napětí V. čete napětí na výstupních svokách při odebíaném poudu m. 8

39 i V i V i kω... čete napětí na svokách napěťového děliče zatíženého ezistoem s odpoem Ω. Dělič je sestaven z ezistoů o odpoech Ω a Ω. Napětí zdoje je V. i V i 8V i Ω... čete poud kteý pochází zatěžovacím ezistoem s odpoem. Napětí zdoje je 8V. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω a 8Ω. Řešíme pomocí Théveninovy poučky. 8 V i Ω 8 Ω i _ i... čete jaký je ozdíl napětí na svokách napěťového děliče je-li a) nezatížen b) zatížen ezistoem s odpoem Ω. Napětí zdoje je V odpoy ezistoů děliče Ω a Ω. 9

40 Řešíme pomocí Théveninovy poučky. V i i V Ω V... Stanovte zatěžovací odpo tak aby se napětí na výstupních svokách a - b ovnalo jedné polovině napětí zdoje. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω a Ω. _ i Ω 8Ω i i... čete velikost výstupního napětí na svokách děliče ze kteého je odebíán poud 8m. Napětí zdoje je 9V. Dělič je složen z ezistoů s odpoy Ω a Ω. _ i i 7Ω 9 V 8 ( ) i ( 8 8) 7 V 7 i... Stanovte napětí na zatěžovacím ezistou děliče napětí. Dělič je sestaven z ezistoů s odpoy kω a kω a zatěžovacího ezistou o odpou kω. Napětí zdoje je V. _ i

41 i i i kω V 9 7V m i... čete napětí na svokách zátěže napěťového děliče složeného z ezistoů s odpoy kω a kω napětí zdoje V. átěží pochází poud m. Řešíme pomocí Notonovy poučky. _ i kω V 8 m ( ) i ( 8 ) 8V i... Pomocí Notonovy poučky učete v obvodu znázoněném na obázku napětí na ezistou s odpoem. Napětí zdoje je 8V odpoy ezistoů Ω Ω Ω a Ω. _ i i 8 V i Ω i V i... čete odpo bočníku po miliampémet s odpoem Ω a ozsahem do m aby se jím dalo měřit do m. n m i b m n Ω

42 ... čete ozsah miliampémetu po připojení bočníku o odpou Ω. Měřící přístoj má ozsah m a odpo Ω. m n b n... čete odpo měřidla kteým pocházel při plné výchylce poud m. Po připojení bočníku o odpou 7Ω se zvětšil měřící ozsah na. n m b n 7 Ω m... čete kolikát se zvětší poudový ozsah ampémetu o ozsahu m a odpou Ω a jaký bude měřící ozsah připojíme-li k němu bočník o odpou Ω. m n n m b... Navhněte bočník po ozsahy ( ytonův bočník ). čete jednotlivé odpoy kombinovaného bočníku. Odpo měřidla m Ω poud měřidla je µ. Měřící ozsahy m m a m. Schéma zapojení je na obázku. _ m Měřidlo b m b m P o m m m P o ( ) m m m P o ( ) m m m Ω... čete odpoy kombinovaného bočníku po ozsahy m m m m a. Odpo měřidla je Ω poud měřidlem při plné výchylce je m. 89Ω 8Ω m P o m m m P o ( ) m m m P o ( ) ( ) m m m P o ( ) ( ) m m m P o ( ) m m m

43 Ω 8 87Ω Ω Ω Ω... Stanovte měřící ozsahy po ampémet s kombinovaným bočníkem ( ob.). Odpoy bočníku jsou 7Ω 7Ω a 7Ω. Odpo měřidla je Ω a poud měřidlem při plné výchylce je m. m m ( ) ( ) P o m m m P o ( ) m m m P o ( ) m m m ( 7 ) ( 7 7) m m 9 m 7... čete odpo předřadníku k voltmetu. Voltmet má základní ozsah m a odpo Ω. a má s předřadníkem měřit v ozsahu až V.

44 m p V m m m m p n m ( n ) ( ) 9kΩ P m... Stanovte kolikát se zvětší a jaký bude ozsah voltmetu předřadíme-li mu ezisto o odpou Ω. ákladní ozsah měřidla je µ a odpo Ω. P m m m V n m n V m..7. čete odpo měřidla změní-li se ozsah zapojením předřadníku o odpou 77kΩ z V na V. n P 77 ( n ) P m m Ω n m..8. Voltmet je tvořen měřidlem o odpou Ω a poudu µ. Předřadník je tvořen séiovým spojením ezistoů o odpoech Ω a kω. čete jednotlivé ozsahy. m m ( ) ( ) V m m m ( ) ( ) V m m m..9. Navhněte předřadníky k měřidlu po měření napětí V V a V. Měřidlo má při plné výchylce poud µ a odpo Ω. Předřadníky jsou spojeny do séie. m m m m V kω m kω m m m MΩ m

45 ... čete maximální odpo eostatu k řízení poudu po spotřebič. V okamžiku zapojení spotřebiče ke zdoji má pocházet obvodem dvakát menší poud než poud jmenovitý. Napětí zdoje je V příkon spotřebiče je W a vnitřní odpo i Ω i P n n i i 8Ω... čete odpo předřadného ezistou po spotřebič kteý je na napětí V a na poud tak abychom jej mohli připojit na napětí V. Ω celk P Ω P celk Ω... Stanovte odpoy ezistoů a po spouštění a povoz stejnosměného motou tak abychom ho mohli připojit na napětí V. Vnitřní odpo motou je Ω při jmenovitém poudu. V okamžiku zapnutí má obvodem pocházet poud. V m M Ω M M 99Ω... názoněte gaficky půběh poudu a výsledného odpou paalelního spojení ezistoů s odpoy a v závislosti na poloze běžce potenciometu. Odpo se bude měnit po Ω. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω a Ω. Napětí zdoje je V. V V V Ω V Ω V V 8 8Ω 8 8 V [Ω] [] V Ω S V Ω [Ω]

46 ... názoněte gaficky půběh poudu v závislosti na poloze běžce poměnného odpou. Ω Ω a napětí zdoje je V. Půběh zobazte po poloh běžce. [] V a b a [Ω] x x Ω 7Ω 7 Ω... čete velikost odpou děliče napětí připojeného ke zdoji o napětí V aby se při zatížení odbočky poudem m změnilo napětí na odbočce o %. a c % 8Ω b... Navhněte ampémet po ozsah m. Použijte panelový přístoj MP Meta lansko s ozsahem m a odpoem 8Ω. Po vyobení bočníku použijte manganin s ezistivitou ρωmm m -. Poudovou hustotu volte mm -. Schéma zapojení je na obázku. m 8 _ m b n Ω m m S ( ) mm J b b l S m ρ d S π π mm

47 ... Navhněte ezistoy po kombinovaný bočník k ampémetu s ozsahy m m a. Použijte měřící přístoj s odpoem Ω a ozsahem m. P o m m m P o ( ) m m m P o ( ) m m m / / ( ) Ω duhá ovnice 9 kát třetí ovnice 8 8 Ω 8 ze třetí ovnice Ω... Navhněte ohmmet po měření odpoů v ozsahu až kω. Použijte měřící přístoj MP o odpou 7Ω a poudu při plné výchylce µ. Napětí zdoje je V. V zapojení na obázku stanovte odpo tak aby při zkatovaných výstupních svokách pocházel obvodem poud m. čete jednotlivé poudy jsou-li na výstupní svoky připojeny ezistoy o odpoech kω kω kω kω kω kω 7kΩ 8kΩ 9kΩ a kω. m a b m 8Ω m 8 m 8 7 7Ω m 7 9 µ 8µ µ 77 µ µ 8µ µ 8 µ µ 8µ

48 ... čete členy nezatíženého děliče podle obázku po napětí V V V a 8V. Napětí zdoje je V. táty na všech členech děliče jsou W. P kω k Ω k 7 Ω 8 k Ω k 8 Ω... čete poudy v obvodu na obázku při změně teploty ezistou υ v ozmezí až po. υ je teplotně závislý odpoový článek z platiny jehož teplotní součinitel odpou je 9 - K -. Při teplotě je υ Ω. Odpo měřícího přístoje je Ω poud přístoje při plné výchylce je m. Napětí zdoje je V. α ϑ 9 7 8Ω m m υ m m ( ) ( ) 8 ( ) ( ) 9 7Ω 9 Ω 9 8 Ω 9 9 Ω 7 9m m 7m 7m 7 8 m 7 8m 8 m 8 m m 9... čete neznámý odpo ezistou v zapojení podle obázku. Měřícím přístojem nepochází poud. Odpoy kω kω a kω. K K K kω 8

49 ... V zapojení podle obázku je K teplotně závislý odpoový článek z platiny jehož teplotní součinitel odpou je 9 - K - a odpo při je Ω. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω a Ω. Odpo měřícího přístoje je Ω a poud přístojem při plné výchylce je m. Napětí zdoje je V. Stanovte poudy pocházející měřícím přístojem bude-li teplota ezistou K a. Úlohu řešte použitím Theveninovy poučky. K i K ( α ϑ ) ( ) ( α ϑ ) ( ) ( α ϑ ) ( ) 9 9 Ω K K 9 9 Ω K K 9 8 8Ω K K K K K K 9 V V 9 K 8 8 V K 8 8 K 9 i Ω K 9 K 9 i 8 Ω K 9 K 8 8 i Ω K m 7m i m i m 8 i m... Kondenzáto má na elektodách náboj 7-8. Dielektikem je kondenzátoový papí tloušťky µm s poměnou pemitivitou. Plocha desek je cm. Vypočítejte elektickou indukci intenzitu elektického pole napětí mezi elektodami a kapacitu kondenzátou. D Q 7 S 8 7 m E D ε ε 7 9 V m 8 8 9

50 E l V S ε ε pF l... Kondenzáto s dielektikem ze slídy s ε je připojen na napětí V. Tloušťka dielektika je mm plocha desek cm. čete intenzitu elektického pole kapacitu kondenzátou a náboj na deskách S ε ε 8 8 pf E kv m l l D ε ε E m Q D S Vypočtěte kapacitu svitkového kondenzátou z metalizovaného papíu s poměnou pemitivitou. Tloušťka papíu je mm šířka fólie je 7cm a délka m. S ε ε µ F l... Stanovte duh dielektika kondenzátou podle tabulky. Plocha desek je cm tloušťka dielektika je 8mm a kapacita kondenzátou je pf. ( ) M a te iá l ε E kv m m v zd u ch m in. o le j p a a fín c e e sín ko n d. p a p í k a b e l. p a p í 7 p o lye tylén p o ly styén slíd a m u sk o v it sk lo křem e n n é ste a tit sta b ilit u tilit l 8 ε ε S stabilit... Kondenzáto o kapacitě 7pF má plochu elektod cm.čete tloušťku slídového dielektika je-li jeho poměná pemitivita. S l ε ε 8 8 mm 7 P

51 ... Vypočtěte maximální kapacitu otočného kondenzátou podle obázku. Kapacita otočného kondenzátou závisí na úhlu natočení α. Počáteční kapacita min odpovídá úhlu α ( bývá asi % max ) maximální kapacita odpovídá úhlu α8. mm mm stato má 7 desek oto 8 desek vzdálenost desek je mm. π π S ( ) ( ) 7 m α S max ( n ) ε ε 7 pf l... Stanovte kapacitu otočného kondenzátou podle obázku při úhlu natočení. max pf. α α max pf Stanovte počet desek otočného kondenzátou s kapacitou 87pF jsou-li desky vzdáleny mm a úhel natočení je 8. mm mm. α ( n ) ε ( π π ) l l 87 n ε π 8 8 π 9... čete výslednou kapacitu spojení kondenzátoů podle obázku. Kapacity jednotlivých kondenzátoů jsou µf µf µf µf a µf. µ F F µ µ F F µ

52 ..7. V zapojení podle obázku 7 jsou kapacity jednotlivých kondenzátoů pf pf pf pf pf a pf. čete celkovou kapacitu. pf pf pf pf..8. čete všechny kombinace čtyř kondenzátoů o stejné kapacitě nf a vypočtěte kapacity jednotlivých spojení. nf nf nf nf nf nf nf

53 nf 7 nf..9. Kapacita kondenzátoů µf a spojených do séie je µf. Stanovte kapacitu kondenzátou. µ F... Otočný kondenzáto má minimální kapacitu pf a maximální kapacitu pf. Jaká musí být kapacita kondenzátou spojeného do séie aby se minimální kapacita snížila na pf a jaká bude maximální kapacita. pf max max 8pF max... Čtyři kondenzátoy s kapacitami µf µf µf a µf jsou zapojeny podle obázku. Náboj na deskách kondenzátou je µ. Stanovte napětí mezi svokami. Q V Q µ Q Q Q Q µ Q V Q V V... V zapojení podle obázku jsou kapacity kondenzátoů pf pf pf pf a pf. Náboj na deskách kondenzátou je Q -. Stanovte náboj Q na deskách kondenzátou a celkové napětí. Q V Q Q Q Q Q Q ( ) Q Q Q ( ) V

54 8 V Q 9... Ke kondenzátou o kapacitě N µf kteý byl nabit na V byl připojen paalelně kondenzáto o neznámé kapacitě Po připojení neznámého kondenzátou kleslo napětí na V. Odvoďte obecný vztah po výpočet kapacity a vypočtěte kapacitu neznámého kondenzátou. Q N N X N X N N µ F... V zapojení podle obázku jsou kapacity kondenzátoů µf µf a µf. Kondenzáto je nabit na napětí V kondenzátoy s kapacitami a jsou bez náboje. Stanovte napětí na kondenzátou s kapacitou po přepnutí přepínače do polohy a pak do polohy. Q Q 8V Q 8 Q Q ( ) ( ) V... Stanovte napětí na kondenzátoech spojených podle obázku. Napětí na kondenzátou s kapacitou µf je V. Kondenzáto s kapacitou µf má náboj Q µ a kondenzáto s kapacitou µf je nenabitý. Q µ Q Q Q µ µ F Q V... Na kondenzátou s kapacitou pf s nábojem na deskách Q n se připojí paalelně nenabitý kondenzáto s kapacitou pf. Stanovte napětí na paalelní kombinaci kondenzátoů. 9 Q V... Stanovte kapacitu a náboj kulového kondenzátou s dielektikem z paafínu s poměnou pemitivitou ε. Polomě vnější elektody je cm polomě vnitřní elektody je cm. Napětí mezi elektodami je kv. π ε ε π 8 8 pf 8 Q... čete kapacitu a napětí mezi elektodami kulového kondenzátou je-li nabit nábojem -7. Polomě vnější elektody cm polomě vnitřní elektody cm. Dielektikum tvoří ceesin. ε π ε ε π 8 8 pf

55 Q 7 9 kv... Vypočítejte kapacitu a intenzitu elektického pole na povchu osamocené koule umístěné ve vzduchu. Koule má půmě 9cm a je na ní náboj Q -7. π ε ε π 8 8 pf Q 7 kv E 8 88 V m... Vypočítejte kapacitu zeměkoule 7 m ε. π ε ε π µ F... Vypočítejte kapacitu koaxiálního kabelu délky m. Půmě vnitřního vodiče je 8mm půmě pláště je 7mm. Poměná pemitivita izolace je. π ε ε l π pf ln ln... Stanovte délku koaxiálního kabelu. Kabel má půmě vodiče mm půmě pláště 8mm poměnou pemitivitu izolace a má mít kapacitu pf. ln 8 π ε ε l ln l m π ε ε π 8 8 ln... Kapacita tubičkového kondenzátou je 997pF. Vnitřní půmě je 8mm vnější půmě je mm a délka je mm. Stanovte duh mateiálu dielektika a poměnou pemitivitu. ln π ε 997 ε l ln ε 8 ( utilit) π ε l π 8 8 ln... Stanovte kapacitu tubičkového kondenzátou je-li vnitřní půmě mm vnější půmě 7mm a délka mm. Keamické dielektikum má poměnou pemitivitu 7. π ε ε l π pF 7 ln ln... Vypočítejte kapacitu venkovního vedení dlouhého km vzdálenost os vodičů je cm a půmě vodičů je mm.

56 π ε ε l π 8 8 a ln ln d 8 8 F... Vypočtěte změnu kapacity km dlouhého venkovního vedení půmě vodičů je mm změní-li se vzdálenost os vodičů z cm na cm. π ε ε l π 8 8 nf a ln ln d π ε ε l π 8 8 8nF 8 8pF a ln ln d... Stanovte velikost síly kteá působí na náboj q - v elektostatickém poli mezi dvěma ovnoběžnými elektodami vzdálenými od sebe o délku l mm. Napětí mezi elektodami je kv. E V m F q E 8N l... Na náboj q - umístěný v elektostatickém poli působí síla FN. Vzdálenost elektod je mm. Stanovte napětí mezi elektodami. F E V m q E l kv... čete velikost náboje na kteý působí mezi dvěma ovnoběžnými elektodami vzdálenými od sebe 8mm síla 8N. Napětí mezi elektodami je V. E F 8 V m q l 8 E... jaké vzdálenosti ve vzduchu na sebe působí dva elektické náboje Q µ a Q µ silou N. Q Q Q Q F π ε ε π ε ε F π 8 8 m... Dvě kuličky vzdálené cm a ponořené v mineálním oleji s poměnou pemitivitou na sebe působí silou N. Stanovte náboj kuličky za předpokladu že obě kuličky mají stejný náboj. Q F Q F π ε ε π 8 8 7µ π ε ε... Dvě stejně velké kuličky mají náboje Q µ a Q -µ. čete jakou silou se na vzduchu přitahují ve vzdálenosti 8cm a dotknou-li se vzájemně jakou silou se pak budou v téže vzdálenosti odpuzovat. Q Q F N π ε ε π 8 8 8

57 F Q Q π ε ε π N... Vypočtěte jakou silou se odpuzují ve vakuu dva elektony vzdálené od sebe cm. e -9 F 9 Q ( ) π ε ε π 8 8 N... Vypočítejte jakou silou na sebe ve vakuu působí ve vzdálenosti m dva bodové náboje po. Q Q 9 F 9 N π ε ε π Mezi dvěma vodivými deskami s plochou cm vzdálenými od sebe mm je vloženo dielektikum složené tak že % tvoří polystyen s poměnou pemitivitou ε a % tvoří křemenné sklo s poměnou pemitivitou ε. Na desky je připojeno napětí 8V. čete intenzitu elektického pole elektickou indukci v obou mateiálech celkový náboj a dílčí i celkovou kapacitu. Dielektika jsou řazena vedle sebe. 8 E E 8kV m l D ε ε E m D ε ε E m 8 Q D S Q D S 7 8 S 8 ε ε 8 8 pf l S 7 ε ε 8 8 pf 9 pf l... Dvě kovové desky vzdálené cm jsou připojeny na zdoj napětí 7V. Plocha desek je 8cm. Desky jsou odděleny sklem s poměnou pemitivitou. Sklo pokývá jednu polovinu z celkové plochy desek zbytek je vzduch. Vzdálenost desek je cm. Vypočítejte elektické namáhání dielektika kapacitu obou částí celkovou kapacitu a celkový náboj na deskách. E 7 S kv m ε ε pf l l S ε ε 8 8 pf 9 8 pf l 9 9 Q Q Q Q Q

58 ... Dvě kovové desky s plochou cm jsou připojeny na napětí kv. Desky jsou od sebe vzdáleny mm. V mezeře mezi kovovými deskami je uložena deska z křemenného skla tloušťky mm s poměnou pemitivitou ε a elektickou pevností E PS kv mm -. Mezi deskami vznikne vzduchová mezea tloušťky mm. čete intenzitu elektického pole ve skle ve vzduchové mezeře a intenzitu elektického pole po vyjmutí skleněné desky a uveďte je-li splněna podmínka elektické pevnosti. Elektická pevnost vzduchu je E PV kv mm -. E kv mm vyhovuje ε l l ε E kv mm nevyhovuje ε l l ε E kv mm 7 vyhovuje l l... Dvě kovové desky jsou odděleny dvěma izolanty stejné tloušťky l l mm. Poměná pemitivita izolantů je ε a ε. Na desky je připojeno napětí kv. čete napětí na obou izolantech. E 8V mm ε l l ε E l ε l ε V mm E l 8 kv E l kv... Dvě vodivé desky jsou připojeny na napětí kv. Plocha desek je cm. Dielektikum je vstvené sestavené z dielektika tloušťky l mm a l mm s poměnými pemitivitami ε a ε. čete intenzitu v obou dielektikách elektickou indukci indukční tok kapacitu obou vstev a kapacitu celkovou. E E l l ε l ε ε l ε kv mm kv mm D ε ε E 8 8 m ψ D S 8 9 S 8 8 ε ε 7 8pF l S ε ε pf l pF 8

59 ... ovinný deskový vzduchový kondenzáto s plochou desek cm a vzdáleností desek mm je připojen na napětí V. čete kapacitu kondenzátou náboj na deskách celkovou enegii elektostatického pole enegii v jednotce objemu a sílu kteou se desky S přitahují. ε ε pf l Q W e 9 J D Q 8 77 m E V m S l w e D E J m F W e N l... Jak velkou enegii je možné získat výbojem kondenzátou s kapacitou µf. Kondenzáto byl nabit na napětí kv. W e 8 8J... Deskový vzduchový kondenzáto s kapacitou µf byl nabit na napětí kv. Po odpojení zdoje se vzdálenost zdvojnásobila. Stanovte enegii elektostatického pole před posunutím a po posunutí desek. S ε ε µ F l kv W e J W e J... ovinný vzduchový kondenzáto je připojen na napětí 8V. Vzdálenost desek je mm. čete hustotu enegie. E 8 V m l D ε ε E 8 8 m w e D E J m... V dielektiku ovinného kondenzátou je nashomážděna enegie 78-7 W s. Plocha desek je cm vzdálenost desek je cm. čete napětí mezi deskami kondenzátou. ( ε ). S ε ε 8 8 pf l 7 W e 7 8 We kv... Otočný vzduchový kondenzáto s kapacitou min pf a max pf byl při nastavení na max nabit na V. Vypočítejte jaké bude napětí na kondenzátou při přestavení na min W W e max e min max max min min min max min max V 9

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu? . LKTCKÝ POD.. lektický odpo, páce a výkon el. poudu.. Jaké množství el. náboje Q pojde vodičem za t = 0 s, jestliže a) poud = 5 A je stálý, b) poud ovnoměně oste od nuly do A?.. Jaký náboj pojde poudovodičem,

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

ELT1 - Přednáška č. 4

ELT1 - Přednáška č. 4 ELT1 - Přednáška č. 4 Statická elektřina a vodivost 2/2 Rozložení elektostatických nábojů Potenciál el. pole, el. napětí, páce Coulombův zákon Bodový náboj - opakování Coulombův zákon - síla, kteou působí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. BOHUMIL KOKTAVÝ, CSC., DOC. ING. PAVEL KOKTAVÝ, CSC., PH.D. GB FYZIKA II MODUL M1 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

, F je síla působící mezi náboji, Q je velikost nábojů, r je jejich r vzdálenost, k je konstanta

, F je síla působící mezi náboji, Q je velikost nábojů, r je jejich r vzdálenost, k je konstanta Elektřina a magnetismus elektický náboj el. síla el. pole el. poud ohmův z. mag. pole mag. pole el. poudu elmag. indukce vznik střídavého poudu přenos střídavého poudu Elektřina světem hýbe Elektický náboj

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Vypočtěte metodou smyčkových proudů. Zadané hodnoty: R1 = 8Ω U1 = 33V R2 = 6Ω U2 = 12V R3 = 2Ω U3 = 44V R4 = 4Ω R5 = 6Ω R6 = 10Ω Strana 1 (celkem 11) Základní rovnice a výpočet smyčkových proudů: Ia:

Více

5. Elektromagnetické kmitání a vlnění

5. Elektromagnetické kmitání a vlnění 5. Elektomagnetické kmitání a vlnění 5.1 Oscilační obvod Altenáto vyábí střídavý poud o fekvenci 50 Hz. V paxi potřebujeme napětí ůzných fekvencí. Místo fekvence používáme pojem kmitočet. Různé fekvence

Více

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě.

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě. Difeenciální (ynamický) opo ioy v pacovním boě P lim P Difeenciální (ynamická) voivost ioy v pacovním boě g ( P) lim P P P Výpočet užitím Shockleyho ovnice: ( e T ) P ( g e T T T g T ) V popustném směu:

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Elektický náboj základní vlastnost někteých elementáních částic (pvní elektické jevy pozoovány již ve staověku janta (řecky

Více

14. Základy elektrostatiky

14. Základy elektrostatiky 4. Základy elektostatiky lektostatické pole existuje kolem všech elekticky nabitých tles. Tato tlesa na sebe vzájemn jeho postednictvím psobí. lektický náboj dva významy: a) vyjaduje stav elekticky nabitých

Více

Elektrický náboj [q] - základní vlastnost částic z hlediska EM pole - kladný (nositel proton), záporný (nositel elektron) 19

Elektrický náboj [q] - základní vlastnost částic z hlediska EM pole - kladný (nositel proton), záporný (nositel elektron) 19 34 Elektomagnetické pole statické, stacionání, nestacionání zásady řešení v jednoduchých geometických stuktuách, klasifikace postředí (lineaita, homogenita, dispeze, anizotopie). Vypacoval: Onda, otja@seznam.cz

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

6A Paralelní rezonanční obvod

6A Paralelní rezonanční obvod 6A Paalelní ezonanční obvod Cíl úlohy Paktickým měřením ověřit základní paamety eálného paalelního ezonančního obvodu (PRO) - činitel jakosti Q, ezonanční kmitočet f a šířku pásma B. Vyšetřit selektivní

Více

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil VEDENÍ EL. PROUDU V PEVNÝCH LÁTKÁCH 1) Látky dělíme (podle toho, zda jimi může procházet el.proud) na: a) vodiče = vedou el. proud kovy (měď, hliník, zlato, stříbro,wolfram, cín, zinek) uhlík, tuha b)

Více

MAGNETICKÉ POLE CÍVEK V HELMHOLTZOVĚ USPOŘÁDÁNÍ

MAGNETICKÉ POLE CÍVEK V HELMHOLTZOVĚ USPOŘÁDÁNÍ Úloha č. 6 a MAGNETICKÉ POLE CÍVEK V HELMHOLTZOVĚ USPOŘÁDÁNÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte magnetickou indukci podél osy ovinných cívek po případy, kdy vdálenost mei nimi je ovna poloměu cívky R a dále R a R/..

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

Úloha IV. Osciloskopy

Úloha IV. Osciloskopy Úloha IV. Osciloskopy 1. Měření napětí a fekvence elektických signálů osciloskopem Naučit se manipulaci s osciloskopem a používat jej po měření napětí a fekvence střídavých elektických signálů. Potřeby

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá neboli sériové a paralelní řazení prvků Rezistor Ekvivalence obvodových prvků sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá Paralelní řazení společné napětí proudy jednotlivými

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

3.7. Magnetické pole elektrického proudu

3.7. Magnetické pole elektrického proudu 3.7. Magnetické pole elektického poudu 1. Znát Biotův-Savatův zákon a umět jej použít k výpočtu magnetické indukce v jednoduchých případech (okolí přímého vodiče, ve středu oblouku apod.).. Pochopit význam

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Proč se pro dálkový přenos elektrické

Více

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost rčeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VAIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Napětí 230 V (dříve

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2010 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Napětí 400 V (dříve 380 V) nalezneme

Více

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

I 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0)

I 3 =10mA (2) R 3. 5mA (0) Kirchhoffovy zákony 1. V obvodu podle obrázku byly změřeny proudy 3 a. a. Vypočítejte proudy 1, 2 a 4, tekoucí rezistory, a. b. Zdroj napětí = 12 V, = 300 Ω, na rezistoru jsme naměřili napětí 4 = 3 V.

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o 3 - Termomechanika 1. Hustota vzduchu při tlaku p l = 0,2 MPa a teplotě t 1 = 27 C je ρ l = 2,354 kg/m 3. Jaká je jeho hustota ρ 0 při tlaku p 0 = 0,1MPa a teplotě t 0 = 0 C [1,29 kg/m 3 ] 2. Určete objem

Více

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. INSTALAČNÍ RELÉ Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. Ovládací napětí: 30 V a.c. Vizuální indikace při zapnutí Instalační

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: / novace a zkvalitnění výuky prostřednictvím CT Sada: 0 Číslo materiálu: VY_3_NOVACE_

Více

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce Gavitační pole Newtonův gavitační zákon Gavitační a tíhové zychlení při povchu Země Pohyby těles Gavitační pole Slunce Úvod V okolí Země existuje gavitační pole. Země působí na každé těleso ve svém okolí

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu R i zdroje včetně

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ Návody do měření Říjen 2009 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. 1 Úkol měření: V tomto laboratorním

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Automatizace Snímače teploty. Snímače teploty

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Automatizace Snímače teploty. Snímače teploty Snímače teploty Měření teploty patří k jednomu z nejdůležitějších oborů měření, protože je základem řízení řady technologických procesů. Pro měření teploty jsou stanoveny dvě stupnice: a) Termodynamická

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ ELEKTRICKÉ POLE 1. Elektrický náboj, elektrická síla Elektrické pole je prostor v okolí nabitých těles nebo částic. Jako jiné druhy polí je to způsob existence hmoty. Elektrický náboj

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory

Ing. Drahomíra Picmausová. Transformátory Ing. Drahomíra Picmausová Transformátory Transformátor je netočivý stroj na střídavý proud, pracující na principu elektromagnetické indukce. Slouží k přeměně elektrické energie opět na energii elektrickou.

Více

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD. Kondenzátory Kondenzátory jsou pasivní elektronické součástky vyrobené s hodnotou kapacity udané výrobcem. Na součástce se udává kapacita [F] a jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, které

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5 Přesnost a korekční křivka měřícího transformátoru proudu 5.1 Zadání a) Změřte hodnoty sekundárního proudu při zvyšujícím se vstupním proudu pro tři různé transformátory. b) U všech naměřených proudů

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el.

Základní vlastnosti elektrostatického pole, probrané v minulých hodinách, popisují dvě diferenciální rovnice : konzervativnost el. Aplikace Gaussova zákona ) Po sestavení základní ovnice elektostatiky Základní vlastnosti elektostatického pole, pobané v minulých hodinách, popisují dvě difeenciální ovnice : () ot E konzevativnost el.

Více

Řešení úloh 1. kola 52. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:M.Jarešová(5),P.Šedivý(1,4),J.Thomas(2,3,7), K.RauneraP.Šedivý(6).

Řešení úloh 1. kola 52. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:M.Jarešová(5),P.Šedivý(1,4),J.Thomas(2,3,7), K.RauneraP.Šedivý(6). Řešení úloh 1. kola 52. očníku fyzikální olympiády. Kategoie B Autořiúloh:M.Jaešová(5),P.Šedivý(1,4),J.Thomas(2,3,7), K.auneaP.Šedivý(6). 1.a) Potože se tyč otáčí velmi pomalu, můžeme každou její polohu

Více

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH 1. ÚLOHA MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM JEDNOCESTNÉM USMĚRŇOVAČI 1. Změřte zatěžovací charakteristiku U SS = f(i SS ) bez filtračního kondenzátoru C, s filtračním kondenzátorem C1= 100µF

Více

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory ,Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 29. 11. 2013 Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti

Více

5.3 Je moţné zelektrovat skleněnou tyč tak, abychom na jejích koncích dostali dva opačné elektrické náboje?

5.3 Je moţné zelektrovat skleněnou tyč tak, abychom na jejích koncích dostali dva opačné elektrické náboje? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.1 Zelektrujte třením pravítko a podepřete je tuţkou pod jeho těţištěm. Přiblíţíte-li

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1 11. OCHRN PŘED ÚRZEM ELEKTRICKÝM PRODEM Příklad 11.1 Vypočítejte velikost dotykového napětí d na spotřebiči, který je připojen na rozvodnou soustavu 3 50 Hz, 400 V/TN-C, jestliže dojde k průrazu fázového

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY . MĚŘENÍ TEPLOTY TEMOČLÁNKY Úkol měření Ověření funkce dvoudrátového převodníku XT pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky) a kompenzace studeného konce polovodičovým přechodem PN.. Ověřte

Více

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU

2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU IEDL 3.EB 4 1/5 1. ZADÁÍ a) Změřte odpor předložených rezistorů porovnávací metodou pomocí ručkového voltmetru a odporové sady b) Měření proveďte jednou za podmínky = a jednou za podmínky = 0,2. c) Předložené

Více

I. Statické elektrické pole ve vakuu

I. Statické elektrické pole ve vakuu I. Statické elektické pole ve vakuu Osnova:. Náboj a jeho vlastnosti 2. Coulombův zákon 3. Intenzita elektostatického pole 4. Gaussova věta elektostatiky 5. Potenciál elektického pole 6. Pole vodiče ve

Více

POVRCH A OBJEM KOULE A JEJÍCH ČÁSTÍ

POVRCH A OBJEM KOULE A JEJÍCH ČÁSTÍ Pojekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí egistační číslo pojektu: CZ..07/.5.00/4.0948 IV- Inoace a zkalitnění ýuky směřující k ozoji matematické gamotnosti žáků středníc škol POVRCH A OBJEM KOULE

Více

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi

Více

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby Úvod do gavitace Hlavní body Kepleovy zákony Newtonův gavitační zákon Gavitační pole v blízkosti Země Planetání pohyby Konzevativní pole Potenciál a potenciální enegie Vztah intenzity a potenciálu Úvod

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2003

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2003 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská Praha Jaroslav Reichl, 00 určená studentům. ročníku technického lycea jako doplněk ke studiu fyziky Jaroslav Reichl OBSAH Sbírka příkladů pro. ročník

Více

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích 3.. Elektrický proud v kovových vodičích Kapitola 3.. byla bez výhrad věnována popisu elektrických nábojů v klidu, nyní se budeme zabývat pohybujícími se nabitými částicemi. 3... Základní pojmy Elektrický

Více

modunet180: opakovač sběrnice novanet

modunet180: opakovač sběrnice novanet SAUTR Y-modulo 2 PS 96.2 cz Katalogový list Y-BU8 modunet8: opakovač sběrnice Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti SAUTR Y-modulo 2 osvědčená technologie v novém designu. Přesné řízení

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr Jan Z a j í c, CSc, 2006 I G r

Více

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k Ú k o l : a) Proveďte kalibraci odporového teploměru, termočlánku a termistoru b) Určete teplotní koeficienty odporového teploměru, konstanty charakterizující

Více

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami Laboatoř anoganické technologie Rozklad příodních suovin mineálními kyselinami Rozpouštění příodních mateiálů v důsledku pobíhající chemické eakce patří mezi základní technologické opeace řady půmyslových

Více

Návod k obsluze průtokového ohřívače HAKL. MK-1 a MK-2. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku)

Návod k obsluze průtokového ohřívače HAKL. MK-1 a MK-2. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Návod k obsluze průtokového ohřívače HAKL MK-1 a MK-2 (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Popis výrobku: Elektrický průtokový ohřívač vody HAKL MK ohřívá vodu okamžitě po otočení kohoutku

Více

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření proudu

Více

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č. 1 TEPELNÉ ÚČINKY EL. POUDU Jméno(a): Mikulka oman, Havlíček Jiří Stanoviště: 6 Datum: 19.

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

Měření v elektrotechnice

Měření v elektrotechnice FAKULTA ELEKTOTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BNĚ Měření v elektrotechnice Garant předmětu: Doc.Ing.Ludvík Bejček, CSc. Autoři textu: Doc.Ing.Ludvík Bejček, CSc. Ing. Miloslav

Více

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR Fyzika elektrotechnika 1.část Ing. Jiří Vlček Tento soubor je doplňkem mojí publikace Středoškolská fyzika. Je určen studentům středních škol neelektrických oborů pro velmi stručné seznámení s tímto oborem.

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8. Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19 Autor: Vhodné zařazení: Ročník: Petr Pátek Fyzika osmý- druhé pololetí Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.A Metodické poznámky:

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 1 Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice Datum měření: 20.

Více