El1.C. Podle knihy Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "El1.C. Podle knihy Blahovec Základy elektrotechniky v příkladech a úlohách"

Transkript

1 Spš elekto PŘÍKOPY El. vičení ze základů elektotechniky. očník Podle knihy lahovec áklady elektotechniky v příkladech a úlohách zpacoval ing. Eduad Vladislav Kulhánek. Vyšší odboná a střední půmyslová škola elektotechnická Fantiška Křižíka Paha Na Příkopě Páce je zpacována jako pomůcka po učitele po efektivnější výuku předmětu. Páce je volně šířitelná.... čete hustotu elektického poudu a intenzitu poudového pole ve vodiči. Vodič

2 je kuhového půřezu má půmě mm a délku m. Vodič je připojen na napětí 8V a pochází jím poud 8. π d π 8 S mm J mm S E 8 V m l.. Stanovte půmě vodiče kteým při poudové hustotě mm - pochází poud m. S S mm d mm J π π.. Jak velký poud bude pocházet vodičem obdélníkového půřezu mm mm při poudové hustotě mm -. S a b mm J S.. Vodičem kuhového půřezu o půměu mm pochází poud. Stanovte poudovou hustotu ve vodiči. π d π S mm J mm S.. Stanovte délku a půmě kuhového vodiče kteým pochází při poudové hustotě mm poud. Mezi koncovými půřezy vodiče je napětí 8V intenzita elektického pole je Vm -. 8 l 8 m S mm E σ S d mm π π.. Stanovte odpo vodiče kteým pochází poud m při napětí 7V. 7 7kΩ..čete napětí na spotřebiči jehož odpo je kω a kteým pochází poud m. V.. Stanovte vodivost vodiče kteým při napětí V pochází poud m. G ms.. Jak velký poud pochází vodičem s odpoem MΩ. Na vodiči je napětí kv. m.. čete velikost napětí na vodiči o půměu mm. Vodivost vodiče je ms poudová hustota ve vodiči je mm -. π d S π mm σ S G V.. Stanovte vodivost hliníkového vodiče obdélníkového půřezu mm mm je-li mezi konci napětí 9V při poudové hustotě mm -.

3 S a b mm σ S 9 G 9 S 9...čete poud pocházející vodičem délky mm s vodivostí ms. ntenzita elektického pole je Vmm -. E l V G 9...čete poud pocházející hliníkovým vodičem o půměu 8mm. Vodič délky m je připojen na napětí mv. π d π 8 S mm ρ l S 8 Ω...Stanovte půřez a půmě nikelinového vodiče délky m. Vodič má odpo Ω. S ρ l mm d S π π 9mm...Kolik metů konstantanového vodiče půměu mm je třeba k navinutí odpou Ω. π d π S S mm l m ρ...čete délku a půmě vodiče z mědi vodič má odpo Ω. Vodičem bude při poudové hustotě mm - pocházet poud m. S mm l σ d S π π S m ρ 78 7mm... jakého mateiálu je vodič mezi jehož konci je napětí V a kteým pochází poud. Vodič má délku m a půmě 78mm. π d π 78 S mm 7Ω S 7 ρ 8Ω mm m Vodič je z l. l..vodič z mědi o půměu mm a délce m se má nahadit vodičem z hliníku. Stanovte půmě hliníkového vodiče tak aby jeho odpo byl při uvedené délce stejný. l l ρu ρl u l ρu ρl π du π d l du d l ρl 8 d l du 8mm ρ 78 u..7.vypočítejte v jaké vzdálenosti nastal zkat dvouvodičového vedení z mědi o půměu mm. Odpo vedení byl naměřen Ω.

4 π d S π mm l S ρ m 78 l km..8.čete ezistivitu a mateiál vodiče délky m a s m. Odpo vodiče je Ω. π d π S 78 S 78mm ρ 78Ω mm m l Vodič je z u...9.měděný vodič má délku m. Jaká je poudová hustota při úbytku napětí na vodiči mv σ mm S S S ρ l S ρ l 78 S...čete délku a půmě vodiče z konstantanu. Vodič bude použit k výobě bočníku k ampémetu bude jím pocházet poud 7m.a bude mít odpo Ω. Poudová hustota ve vodiči bude mm -. 7 S 9 S 9mm d mm σ π π S l 9 m ρ...vypočtěte změnu odpou měděného vodiče o půměu mm a délce m ohřeje-li se opoti nomální teplotě o. π d π S mm ρ l S Ω ( α ϑ ) Ω Ω...Vypočtěte délku manganinového dátu o půměu mm. Dát má mít při teplotě odpo 8Ω. S 8 ( α ϑ) 8 ( 8) l 8m ρ...stanovte odpo vlákna žáovky při teplotě. Příkon žáovky je W při napětí V. Vlákno žáovky je z wolfamu a teplota při uvedeném výkonu je αk -. Ω 7Ω P α ϑ...vypočítejte půřez hliníkového vodiče při teplotě. Vodič má délku m a má při teplotě odpo Ω ρ8ωmm m - α K -. l Ω S ρ 8 7mm α ϑ...vypočítejte jak se změní poud pocházející vodičem z mědi. Vodič je připojen na napětí V při teplotě má odpo 8Ω a ohřeje se na ( 7) 8 α ϑ Ω

5 Hliníkový vodič byl při teplotě připojen na napětí V a pocházel jím poud. Po zahřátí poud klesl na. Stanovte oteplení a teplotu vodiče. Ω ϑ 8Ω ϑ 8 ϑ ϑ ϑ 7 α...vypočítejte oteplení a teplotu vodiče ze stříba. Při teplotě měl vodič odpo Ω. Po zahřátí byl odpo vodiče Ω. ϑ ϑ ϑ ϑ 7 α..7.wolfamové vlákno žáovky s příkonem W má při teplotě odpo Ω. Stanovte odpo vlákna žáovky při svícení kdy je jeho teplota. ( α ϑ ) ϑ 8 7 Ω..8.Jakou teplotu má spiála topného tělesa kteou při teplotě pochází poud 9. Při povozu pochází poud. Napětí zdoje je V αk Ω ϑ Ω 9 ϑ 7 9 ϑ ϑ ϑ α..9.odpo telegafního vedení při teplotě 8 je Ω. Při jaké teplotě má vedení odpo Ω? Vedení je z mědi. ϑ 8 α ϑ ( ) 8 8 Ω ϑ 7 α ϑ ϑ 7...Vypočítejte o kolik % se zvětší odpo měděného vodiče. Při teplotě měl vodič odpo Ω a ohřál se na teplotu 8. 8 ( α ϑ ) ( ) Ω 8...Vypočítejte ezistivitu hliníku při 9. ϑ % ( ) ρ ρ α ϑ 8 7 Ωmm m 9...Stanovte teplotu Wolfamového vlákna žáovky. Při teplotě je odpo vlákna 9Ω.Při napětí V pochází žáovkou poud

6 ϑ Ω ϑ ϑ ϑ α 9 98 ϑ... ou 8Ω.Stanovte páci a výkon vykonané elektickým poudem za hodiny. Poud pochází vodičem o odp P 8 8 W P t 8 7MJ 8 kwh...topná spiála odpoového vařiče má při napětí V odpo 8Ω. čete enegii spotřebovanou spiálou za hodiny. P t t t MJ kwh Elektická žehlička má při napětí V příkon W. čete odpo dátu topného tělíska. 8 7Ω P...Vypočítejte kolik hodin může svítit žáovka o příkonu W než spotřebuje enegii kwh. t hod P...Vypočítejte napětí ke kteému je připojen spotřebič a příkon spotřebiče. Spotřebičem pochází poud a jeho odpo je Ω. V P 8 W...Elektická kamna jsou připojena na napětí V a mají příkon kw. čete poud kteý odebíají. P...Stanovte příkon dvou paalelně spojených ezistoů o odpoech Ω a Ω. ezistoy pochází poud. Ω P W..7.ívka se závity z měděného vodiče má vnitřní půmě cm. ávity jsou vinuty těsně vedle sebe. Stanovte půmě vodiče při poudové hustotě mm - a dobu po kteou může pocházet poud. Spotřebovaná elektická enegie je 78Ws. S S mm d mm σ π π l π 78 ρ 78 8Ω t s S 8

7 ..8.Vypočtěte co stojí povoz pěti žáovek na napětí V s příkonem W spojených do séie a připojených ke zdoji napětí V. Žáovky svítí hodin. kwh stojí Kč. P t kwh cena Kč..9.Dovolené zatížení dátového ezistou s odpoem 7Ω je W. Vypočítejte jak velký poud může ezistoem pocházet a jaké je na něm napětí. P 8 P 7 V Elektická kamna s příkonem kw jsou na napětí V. čete odpo topného článku při teplotě. Teplota topného článku při uvedeném příkonu je 8 αk Ω P 9 8 α ϑ 78 Ω...Stanovte počet W žáovek kteé můžeme zapojit je-li ve vedení pojistka. Napětí zdoje je V. P W N P žáovek P...Stanovte tepelnou enegii kteá se vyvine za minut v pononém vařiči. Vařič je připojen na napětí Va má odpo Ω. W t kj...stanovte množství tepla kteé se vyvine v topné spiále s odpoem Ω. Topná spiála je připojena na napětí V po dobu minut. W t MJ...a jak dlouho se vyvine v akumulačních kamnech s příkonem kw teplo J. W t s P...Elektickým vařičem na napětí V pochází poud. Vypočítejte tepelnou enegii vyvinutou za minut. W t 88MJ...čete napětí při kteém se na ezistou s odpoem Ω vyvine tepelná enegie 8J za dobu 8 minut. W 8 V t 8...ezistoem s odpoem 7Ω pochází poud po dobu minut a vyvine se tepelná enegie 7 J. čete poud pocházející ezistoem. 7

8 W t Stanovte odpo manganinového vodiče. Vodičem pochází poud po dobu minut a vyvine se tepelná enegie 8 J. W 8 Ω t.7..spotřebič o napětí V a příkonu 7W je spojen se zdojem dvojvodičovým měděným vedením půřezu mm a délky m. Vypočítejte odpo vedení úbytek napětí ve vedení a napětí zdoje. ρ l S 78 P 7 Ω 9 v v 9 9V z v 9 9V.7..čete v jaké vzdálenosti od zdoje lze umístit spotřebič s příkonem W při napětí V. Půřez dvojvodičového vedení z mědi je mm. Úbytek napětí na vedení má být V. P V S V Ω l 7 m ρ Spotřebič s odpoem Ω se má připojit dvojvodičovým vedením z hliníku délky m a půřezu mm ke zdoji napětí V. Stanovte úbytek napětí na vedení. V S ρ l 8 8 Ω S V 8 8 V kniha uvádí V V.7..Vařič s příkonem W je při napětí V připojen ke zdoji dvojvodičovým vedením z mědi půřezu mm a délky m. Stanovte napětí zdoje. V S ρ l 78 P 78Ω V z V V.7..doj se svokovým napětím má dodávat do spotřebiče poud dvojvodičovým hliníkovým vedením. Spotřebič je vzdálen m. Úbytek napětí na vedení je V. Stanovte půmě vedení. Ω S ρ l 8 7 mm S 7 d mm π π.7..spotřebič s příkonem W při napětí V je připojen ke zdoji dvojvodičovým vedením z mědi o délce m a půřezu mm. Stanovte ztáty ve vedení. V S ρ l 78 78Ω S P Ω 97 PV V W 78 S V 8

9 .7..Navhněte dvojvodičové vedení z mědi půmě vodiče a délku vodiče kteým se má spotřebič připojit ke zdoji. Spotřebičem pochází poud při napětí V. Poudová hustota ve vodiči je mm -. Úbytek napětí ve vedení je 8% z napětí zdoje. S S V mm d mm σ π π 9% 8 7 % V 8 7 7Ω V S 7 l 97 7m ρ Stejnosměný elektomoto s výkonem kw odebíá při napětí V ze zdoje poud. čete příkon motou účinnost a ztáty P kw ξ 87 % P P P P kw.8..vypočítejte s jakou účinností pacuje ohřívač vody. Topné tělísko je vyobeno z kantalového vodiče délky m a půřezu mm. Ohřívač je připojen dvojvodičovým vedením z hliníku délky m a půřezu mm ke zdoji o výkonu W. Ohřívač ohřeje l vody z na za minut. Měné teplo vody c8j kg - -. ρ l T S Ω V S ρ l 8 9 Ω 9 9 Ω T V 9 P P 7 9 P 7 W Q m c ϑ 8 kj T T P T PT t kws ξ 8% P.8..Elektomoto s příkonem kw má při napětí V ztáty kw. čete výkon elektomotou jeho účinnost a poud při jmenovitém zatížení. P P P P kw ξ 8% P P 8.8..Stanovte poud kteý odebíá elektomoto ze sítě. Elektomoto pacuje s účinností 8% a jeho výkon je kw. P P kw ξ 8 P 9.8..Elektomoto připojený na napětí V odebíá poud. Elektomoto pacuje s účinností 88%. čete jeho příkon a výkon. 88 P W P P ξ W.8..Dynamo s výkonem kw má účinnost 8%. Stanovte výkon poháněcího motou. P P 7kW ξ 8.8..Elektomoto odebíá ze sítě při napětí V poud. Pacuje s účinností 8%.

10 Stanovte výkon elektomotou. 8 P W P P ξ 9W.8..Olověný akumuláto má účinnost 8%. Jaký náboj ( h ) se musí dodat aby akumuláto dosáhl jmenovité kapacity h. Q Q h ξ Stanovte za jak dlouho se zahřejí lity vody z na pacuje-li ohřívač vody s účinností 87%. Topné tělísko je z kantalu půřezu mm délky m. ezistivita kantalu je Ω mm m -. Ohřívač je napájen ze zdoje s výkonem W pomocí dvojvodičového vedení z mědi jehož délka je m a půřez mm. ρ l T S Ω V S ρ l 78 Ω T P V m c ϑ t 8 8 min ξ 87 W t ξ W m c ϑ...stejnosměný zdoj má napětí napázdno ov vnitřní odpo zdoje je iω. Na svoky připojíme odpo 7Ω. čete poud v obvodu svokové napětí zdoje a úbytek napětí na vnitřním odpou. Vypočítejte poud nakátko za předpokladu že vnitřní odpo zdoje je konstantní. 7 i 7V i SV 7 8V K i...ateie má napětí napázdno ov. Je-li zdoj zatížen poudem klesne napětí na svokách na V. Jak velký je vnitřní odpo zdoje a jaký je poud nakátko? i i V i Ω K i...napětí napázdno bateie je ov vnitřní odpo iω. čete jak velký poud byl z bateie odebíán kleslo-li svokové napětí na 8V a jaký by byl poud při chodu nakátko. i 8 V i i

11 K i...elektický zdoj má napětí napázdno ov a vnitřní odpo iω. čete svokové napětí je-li zatěžovací odpo ezistou Ω Ω a Ω. i Ω i 7Ω 7 i Ω 7 i V i 9 V i 7 V...ateie s vnitřním odpoem Ω je zatěžována ezistoem s odpoem Ω. Svokové napětí je V. čete napětí napázdno a poud nakátko. i V K 8 i...při zatížení ezistoem s odpoem Ω bylo svokové napětí bateie 8V. atížíme-li bateii ezistoem s odpoem Ω bude svokové napětí V. Stanovte vnitřní odpo bateie napětí napázdno a poud nakátko. 8 i 8 i 8 i i i Ω i i i 8 V K i...jaký je vnitřní odpo zdoje je-li napětí napázdno ov a je-li při odběu poudu svokové napětí 9V. i i 9 V i Ω..7.Při zatížení zdoje ezistoem bylo na ezistou napětí V a obvodem pocházel poud. větší-li se odpo ezistou o Ω klesne poud pocházející obvodem o 8.Napětí zdoje je konstantní. Stanovte poud a odpo ezistou.

12 ( 8 ) ( 8 ) ( 8) 8 b b a c ± a 8 Ω 8 ± 8 8( )...Jak velký je vnitřní odpo napětí napázdno poud a svokové napětí jestliže článků s napětím napázdno V vnitřním odpoem Ω spojíme za sebou vedle sebe a nově vzniklou bateii zatížíme ezistoem o odpou Ω. a) paalelní spojení i V i Ω n 7 i 7 V i b) séiové spojení n V i n i Ω i 7 V i...jak velké je výsledné napětí napázdno a vnitřní odpo jestliže článků o napětí napázdno ov a vnitřním odpoem iω zapojíme a) za sebou b) vedle sebe a) Σ V i Σi 8Ω b) V i i 87Ω n...čete jak velký poud dodává do zátěže tvořené ezistoem s odpoem 9Ω bateie složená z článků zapojených za sebou jestliže napětí napázdno jednoho článku je ov a jeho vnitřní odpo je iω. Σ V i Σi Ω 9...e dvou článků o napětí napázdno ov a vnitřním odpou iω se má napájet přístojjehož odpo je Ω. Odpo vedení je 8Ω. Navhněte zapojení článků tak aby na svokách přístoje bylo co největší napětí. a) séiové zapojení Σ V i Σi Ω i

13 8 i V ( ) i V 8 V b) paalelní zapojení V i i Ω n i V 8 8 i V 8 8 8V Větší napětí je při séiovém spojení....při spojení n stejných zdojů do séie s ezistoem jehož odpo je Ω pochází obvodem poud 7. doj má napětí napázdno V a má vnitřní odpo Ω. Vypočítejte kolik zdojů je zapojeno do séie. n n i n n i 7 n 7 i n i...několik ůzných zdojů napětí je spojeno do séie s ezistoem jehož odpo je 8Ω. Napětí napázdno jednotlivých zdojů jsou 8V V 8V V a V. Vnitřní odpoy jednotlivých zdojů jsou i 8Ω i Ω i Ω i Ω i Ω. Stanovte poud a napětí na ezistou. Σ V i Σ 8 Ω i V 8 i...ezistoy o odpoech Ω Ω a Ω zapojíme vedle sebe a připojíme na zdoj s napětím 8V. čete poudy a kteé pocházejí jednotlivými ezistoy a celkový poud Σ 9 8 n...doj má napětí napázdno ov jeho vnitřní odpo je iω. átěž tvoří čtyři ezistoy o odpoech Ω Ω Ω a Ω zapojené do séie. Vypočtěte svokové napětí zdoje a napětí na jednotlivých ezistoech. i i 8V Σ V V V V

14 ...čete odpo ezistou kteý je zapojen do séie s ezistoem s odpoem Ω aby při napětí zdoje V pocházel větví poud. Řešte pomocí duhého Kichhoffova zákona i bez jeho použití. a). Kichhoffův zákon Ω b) bez.kich. zákona Ω...Jak se ozdělí poud do dvou větví s odpoy ezistoů Ω a Ω a jak velké je napětí na dvou paalelně spojených ezistoech.

15 V 8...Stanovte odpo ezistou tak aby galvanometem G nepocházel poud. V V 8Ω. G Ω 8... V obvodu zapojeném dle obázku učete poudy a. Poudy pocházejí ezistoy s odpoy Ω Ω a Ω. Napětí zdojů jsou V. / / / /

16 ... čete poudy a v obvodu zapojeném podle ob. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. Napětí zdoje je 8V. Ω Ω 8 Ω 8 8 V... Vypočítejte poudy a v obvodu zapojeném dle obázku. Hodnoty obvodových pvků jsou tyto: Ω Ω V V. / /... ezistoy s odpoy kω kω a kω spojíme vedle sebe a připojíme na zdoj o napětí V. čete poudy v jednotlivých ezistoech a celkový odebíaný poud ze zdoje. m 8m m celk n 8 m n... Při paalelně spojených ezistoech s odpoy Ω a Ω pochází ezistoem poud. čete jak velký poud pochází ezistoem. V 8

17 ..7. Vypočítejte napětí zdoje a poud v obvodu zapojeném dle obázku. Všechny ezistoy mají stejný odpo a to Ω. Poudy jsou. / / V D D..8. Dvě bateie zapojené vedle sebe napájejí společnou zátěž tvořenou ezistoem s odpoem Ω ateie však nejsou stejné. Jedna má napětí napázdno V a vnitřní odpo Ω duhá má napětí napázdno V a vnitřní odpo Ω. Vypočítejte jak velký poud bude pocházet zátěží a jakými poudy se na tomto napájení podílejí oba zdoje D Ω V Ω Ω V / / / / ezistoy s odpoy Ω Ω Ω Ω a Ω tvoří séiovou kombinaci kteá je připojena na zdoj o napětí V. čete výsledný odpo zapojení výslednou vodivost poud v obvodu a napětí na jednotlivých ezistoech. n Ω G S n 7

18 V V 9V V 8V... Jak velký je výsledný odpo složený z ezistoů s odpoy kω MΩ a kω zapojených v séii i paalelně. Pa MΩ Sé n n kω... Stanovte odpo ezistou kteý musíme zapojit paalelně k ezistou s odpoem Ω aby výsledný odpo spojení byl Ω. Ω... Na napětí V jsou zapojeny do séie dvě žáovky s příkonem W a W. Jaké je napětí na každé žáovce a jaký poud pochází obvodem? P P P V P 88V...Vypočtěte výsledný odpo spojení podle ob kde Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. Ω Ω elk Ω Ω... Při séiovém zapojení ezistoů s odpoy a je výsledný odpo spojení Ω. Spojíme-li ezistoy o stejném odpou vedle sebe je výsledný odpo spojení Ω. čete hodnoty ezistoů a. Ω ( ) ± Ω Ω 8

19 ... čete výsledný odpo zapojení a to mezi svokami -D a mezi svokami -. Všechny ezistoy mají stejný odpo Ω. Ω D D Ω..7.Stanovte výsledný odpo zapojení podle obázku. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω a Ω. Ω..8. Tři ezistoy zapojené vedle sebe mají půřezy v poměu ::. Výsledný odpo je Ω. ezistoy jsou vyobeny z vodičů stejné délky ale ůzných půřezů. Vypočítejte odpoy jednotlivých ezistoů. 8 Ω Ω Ω Ω V knize je špatný výsledek. 9

20 ... Vypočtěte poudy ve všech pvcích obvodu podle obázku. Napětí zdoje je V odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω 9Ω a Ω. Přeměnit na hvězdu lze buď tojúhelník nebo tojúhelník D. Po přeměnu zapojení tojúhelník - hvězda zvolíme tojúhelník. D D Ω Ω Ω 9 Ω Ω Ω ELK Ω V V D V D 9 V D D

21 ... čete poudy a napětí na všech členech obvodu dle obázku Napětí zdoje je V odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω Ω 7 Ω a 8 Ω. D E 7 8 F D E D E F F Ω Ω 7 Ω D Ω E 7 8 Ω F 7 8 Ω 7 8 D D 7Ω E E Ω D E 7 D E Ω 7 D E ELK D E F 9Ω ELK 8 D E ELK D E 8 8 8V ELK 9 ELK 8 8V F ELK F 8 V D E 8 8 D E 8 8 D E 8 7 D E 7 D 8 7 V 7 E 8 8 7V V 97 D 7 8V D E 8 V E F D D V F E E 8 8 V V

22 ... čete poud kteý pochází měřidlem při můstkovém zapojení podle obázku. Napětí zdoje je V. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω a Ω. Odpo měřidla je Ω. D M M M M M M M 8 Ω 8Ω 8Ω 8 8Ω 8 Ω 8 7Ω 8 ELK 8 7 9Ω ELK 9 9 ELK 9 8 7V 7 9 V V 7V M 7 7m M ELK D

23 ... Přepočítejte pomocí vztahů po tansfiguaci článek tvau π na T článek. Odpoy ezistoů jsou kω kω a kω. k Ω k Ω k Ω... čete poud pocházející ezistoem v zapojení dle obázku. Napětí zdoje je N. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω a Ω. D Ω Ω Ω Ω Ω Ω ELK Ω ELK 8 ELK ELK 8 V V

24 ... Stanovte výsledný odpo zapojení. Odpoy jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. Ω Ω Ω 7Ω Ω 7 Ω 7 ELK Ω... čete poud kteý dodává zdoj do obvodu poudy a napětí na součástkách obvodu. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω a Ω. Obvod řešíme postupným zjednodušováním zátěže. _ Ω 7 Ω Ω 7

25 V 7 7 V V 7 V 8 Příklad... Vypočtěte poudy a v obvodu dle obázku. Napětí zdojů V 8V odpoy ezistoů Ω Ω a Ω. / / / / Vypočtěte poudy ve všech členech obvodu kteý je znázoněn na obázku je-li napětí zdoje V a odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. _ Ω Ω ELK Ω ELK ELK

26 V V... Na svokách zdoje jsou do séie připojeny ezistoy o odpoech Ω 7Ω Ω 9Ω a Ω. Napětí na odpou je V. čete svokové napětí zdoje napětí na ostatních ezistoech a výkon na všech ezistoech. V V 7 9 V 7V n V P W P 7 W P W P W P 7 W... ezistoy o odpoech kω kω a kω tvoří paalelní kombinaci a jsou připojeny na svokách zdoje. ezistoem s odpoem pochází poud m. čete svokové napětí zdoje a poudy v ezistoech a. V 7 m m... čete poud kteý dodává zdoj do obvodu podle obázku a napětí na ezistou s odpoem je-li spínač a) vypnut a b) zapnut. V Ω Ω a Ω. n a) Ω a b) V Ω b 9V...V obvodu zapojeném dle obázku vypočítejte: a) poud kteý pochází ezistoem je-li zadáno: Ω Ω Ω V a V. b) napětí zdoje je-li zadáno: V Ω Ω a Ω.

27 c) odpo ezistou je-li zadáno: V V Ω a Ω. / a) 8 / b) z ovnice c) z ovnice V z ovnice z ovnice Ω... V zapojení podle obázku je Ω Ω Ω Ω a Ω. ezistoem pochází poud. Stanovte napětí zdoje. V 8V 8 9 _ V.7.. čete poudy ve všech členech obvodu. Napětí zdojů jsou V V a V. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. Schéma zapojení je na obázku. V ezistoech označíme smysly předpokládaných poudů a. volíme smysly smyčkových poudů a. číme ovnice po smyčky podle. Kichhoffova zákona. 7

28 Po smyčku platí Po smyčku platí Po smyčku platí Dále platí / ( ) ovnici jsme násobili a sečetli s ovnicí. ovnici jsme násobili a ovnici jsme násobili (-) a tyto dvě ovnice jsme také sečetli. 9 ( ) 7 ( ) ( ).7.. čete poudy ve všech členech obvodu podle obázku. doje mají napětí V V odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω a Ω. 8

29 / / / 9 8 / čete napětí na ezistoech s odpoy a v obvodu podle obázku Napětí zdojů jsou V V a 8V. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. 8 / / ( ) ( ) 8 78V 8 V 9

30 .7.. Stanovte poudy v ezistoech a v obvodu podle obázku. Napětí zdojů jsou V a 8V. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω Ω 7 Ω a 8 Ω. 7 D 8 D 7 7 D D / ( ) 9 D 8 / D 8 / / D 9 / 8 / D 8 D 8 D Sečteme. ovnici po vynásobení ( - ) se čtvtou ovnicí po vynásobení ti. Dále sečteme třetí ovnici po vynásobení se čtvtou ovnicí po vynásobení ti. 8 8 / 7 78 / ( 9) ( ) D 8 D ( ) 8 D 8 8

31 .7.. čete velikost napětí zdoje v obvodu na obázku. Ω Ω Ω Ω Ω Ω 7 Ω a 8 Ω. Poud naznačeného smyslu kteý pochází ezistoem 8 je. D Ω ( 7 8 ) 8 V 8 V 8 D 8 8 V D 8 8V.7.. čete velikost napětí zdojů a v obvodu na obázku. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. Poud pochází ezistoem poud pochází v naznačeném smyslu. D D

32 ( ) D D ( ) ( ) Součtem ovnic a dostaneme -. ovnice dostaneme po dosazení za V. ovnice dostaneme po dosazení za -8. ovnice dostaneme po dosazení za a -V..7.. Stanovte napětí zdoje tak aby ezistoem s odpoem 7 pocházel poud v naznačeném smyslu dle obázku. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω a Ω. 7 Ω V V 7 8 V.8.. čete poudy ve všech členech obvodu podle obázku. Napětí zdojů jsou 8V a V. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω Ω Ω.. zel zvolíme jako efeenční. Vzhledem k uzlu má obvod dvě uzlová napětí a. Po uzel platí: Po uzel platí:

33 Řešíme soustavu dvou ovnic po dvě neznámá uzlová napětí a. 8 9 / 9 8 V V Stanovte poud pocházející ezistoem s odpoem v obvodu znázoněném na obázku kde napětí zdojů jsou V a V. Odpoy ezistoů Ω Ω a Ω. / 8 V.8.. čete poudy v ezistoech s odpoy a v obvodu na obázku. Napětí zdojů jsou V a V. Odpoy Ω Ω Ω Ω Ω a Ω zel zvolíme jako efeenční. Vzhledem k uzlu má obvod tři uzlová napětí a. Po uzel platí: Po uzel platí: Po uzel platí: zel není z hlediska výpočtu pomocí uzlových napětí uzlem.

34 / / 8 / 8 8 V V.8.. Stanovte odpo ezistou tak aby ezistoem nepocházel poud. Schéma zapojení je na obázku. Hodnoty obvodových pvků jsou tyto: Ω Ω Ω Ω V V.. V Ω

35 .8.. čete poudy ve všech členech obvodu on obázku. Napětí zdojů jsou V V 7V a V. Odpoy ezistoů Ω Ω Ω Ω Ω Ω a 7 Ω / 7 / / /: V 9 V

36 .8.. čete poud kteý pochází ezistoem s odpoem. Napětí zdojů jsou V a V. Odpoy ezistoů Ω 9Ω Ω Ω Ω Ω 7 Ω a 8 Ω ( ) / / / / 9 ( ) / / 7 / V čete napětí na odbočce nezatíženého děliče. Dělič je sestaven z ezistoů s odpoy Ω a Ω. Napětí zdoje je V. _ V.9.. Stanovte odpoy ezistoů nezatíženého děliče tak aby se napětí na odbočce ovnalo / napětí zdoje. Napětí zdoje je V. Poud pocházející děličem je m.

37 _ kω kω kω.9.. čete odpoy ezistoů nezatíženého děliče napětí. Napětí na odbočce je V napětí zdoje je V. Výkon na pvcích děliče je W. P m kω kω _.9.. Vypočítejte napětí zdoje kteý byl připojen na nezatížený dělič napětí. Napětí na odbočce děliče je V. Odpoy ezistoů jsou Ω a Ω. V _.9.. čete napětí na svokách děliče na kteý je připojen ezisto s odpoem Ω. Dělič je tvořen ezistoy s odpoy Ω a Ω. Napětí zdoje je V. _ Ω V.9.. čete ozdíl napětí na svokách děliče nezatíženého a zatíženého ezistoem odpoem kω. Odpoy ezistoů děliče jsou kω a kω. Napětí zdoje je V. Nezatížený zdoj _ 9V atížený zdoj kω 7

38 7V 9 7 V.9.. Stanovte velikost poudu v zatěžovacím odpou děliče napětí. Odpoy ezistoů děliče jsou 8kΩ a kω zatěžovací odpo kω a zdoj má napětí V. k Ω _ V čete odpo zátěže děliče napětí. Napětí zdoje je V na odbočce je napětí V. Dělič je sestaven z ezistoů s odpoy Ω a Ω / Ω _ Ω.9.7. čete napětí zdoje připojeného na zatížený dělič napětí. Napětí na zatěžovacím odpou má být V. Odpoy kω kω zatěžovací odpo kω. _ 8 V.9.8. čete odpoy ezistoů děliče napětí a tak aby při poudu m odebíaném ze zdoje a poudu m pocházejícím zatěžovacím odpoem bylo napětí na zatěžovacím odpou V. Napětí zdoje 8V. k Ω kω 8 _ kω... Odpoový dělič napětí složený z ezistoů s odpoy kω a kω je připojen na zdoj napětí V. čete napětí na výstupních svokách při odebíaném poudu m. 8

39 i V i V i kω... čete napětí na svokách napěťového děliče zatíženého ezistoem s odpoem Ω. Dělič je sestaven z ezistoů o odpoech Ω a Ω. Napětí zdoje je V. i V i 8V i Ω... čete poud kteý pochází zatěžovacím ezistoem s odpoem. Napětí zdoje je 8V. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω Ω a 8Ω. Řešíme pomocí Théveninovy poučky. 8 V i Ω 8 Ω i _ i... čete jaký je ozdíl napětí na svokách napěťového děliče je-li a) nezatížen b) zatížen ezistoem s odpoem Ω. Napětí zdoje je V odpoy ezistoů děliče Ω a Ω. 9

40 Řešíme pomocí Théveninovy poučky. V i i V Ω V... Stanovte zatěžovací odpo tak aby se napětí na výstupních svokách a - b ovnalo jedné polovině napětí zdoje. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω a Ω. _ i Ω 8Ω i i... čete velikost výstupního napětí na svokách děliče ze kteého je odebíán poud 8m. Napětí zdoje je 9V. Dělič je složen z ezistoů s odpoy Ω a Ω. _ i i 7Ω 9 V 8 ( ) i ( 8 8) 7 V 7 i... Stanovte napětí na zatěžovacím ezistou děliče napětí. Dělič je sestaven z ezistoů s odpoy kω a kω a zatěžovacího ezistou o odpou kω. Napětí zdoje je V. _ i

41 i i i kω V 9 7V m i... čete napětí na svokách zátěže napěťového děliče složeného z ezistoů s odpoy kω a kω napětí zdoje V. átěží pochází poud m. Řešíme pomocí Notonovy poučky. _ i kω V 8 m ( ) i ( 8 ) 8V i... Pomocí Notonovy poučky učete v obvodu znázoněném na obázku napětí na ezistou s odpoem. Napětí zdoje je 8V odpoy ezistoů Ω Ω Ω a Ω. _ i i 8 V i Ω i V i... čete odpo bočníku po miliampémet s odpoem Ω a ozsahem do m aby se jím dalo měřit do m. n m i b m n Ω

42 ... čete ozsah miliampémetu po připojení bočníku o odpou Ω. Měřící přístoj má ozsah m a odpo Ω. m n b n... čete odpo měřidla kteým pocházel při plné výchylce poud m. Po připojení bočníku o odpou 7Ω se zvětšil měřící ozsah na. n m b n 7 Ω m... čete kolikát se zvětší poudový ozsah ampémetu o ozsahu m a odpou Ω a jaký bude měřící ozsah připojíme-li k němu bočník o odpou Ω. m n n m b... Navhněte bočník po ozsahy ( ytonův bočník ). čete jednotlivé odpoy kombinovaného bočníku. Odpo měřidla m Ω poud měřidla je µ. Měřící ozsahy m m a m. Schéma zapojení je na obázku. _ m Měřidlo b m b m P o m m m P o ( ) m m m P o ( ) m m m Ω... čete odpoy kombinovaného bočníku po ozsahy m m m m a. Odpo měřidla je Ω poud měřidlem při plné výchylce je m. 89Ω 8Ω m P o m m m P o ( ) m m m P o ( ) ( ) m m m P o ( ) ( ) m m m P o ( ) m m m

43 Ω 8 87Ω Ω Ω Ω... Stanovte měřící ozsahy po ampémet s kombinovaným bočníkem ( ob.). Odpoy bočníku jsou 7Ω 7Ω a 7Ω. Odpo měřidla je Ω a poud měřidlem při plné výchylce je m. m m ( ) ( ) P o m m m P o ( ) m m m P o ( ) m m m ( 7 ) ( 7 7) m m 9 m 7... čete odpo předřadníku k voltmetu. Voltmet má základní ozsah m a odpo Ω. a má s předřadníkem měřit v ozsahu až V.

44 m p V m m m m p n m ( n ) ( ) 9kΩ P m... Stanovte kolikát se zvětší a jaký bude ozsah voltmetu předřadíme-li mu ezisto o odpou Ω. ákladní ozsah měřidla je µ a odpo Ω. P m m m V n m n V m..7. čete odpo měřidla změní-li se ozsah zapojením předřadníku o odpou 77kΩ z V na V. n P 77 ( n ) P m m Ω n m..8. Voltmet je tvořen měřidlem o odpou Ω a poudu µ. Předřadník je tvořen séiovým spojením ezistoů o odpoech Ω a kω. čete jednotlivé ozsahy. m m ( ) ( ) V m m m ( ) ( ) V m m m..9. Navhněte předřadníky k měřidlu po měření napětí V V a V. Měřidlo má při plné výchylce poud µ a odpo Ω. Předřadníky jsou spojeny do séie. m m m m V kω m kω m m m MΩ m

45 ... čete maximální odpo eostatu k řízení poudu po spotřebič. V okamžiku zapojení spotřebiče ke zdoji má pocházet obvodem dvakát menší poud než poud jmenovitý. Napětí zdoje je V příkon spotřebiče je W a vnitřní odpo i Ω i P n n i i 8Ω... čete odpo předřadného ezistou po spotřebič kteý je na napětí V a na poud tak abychom jej mohli připojit na napětí V. Ω celk P Ω P celk Ω... Stanovte odpoy ezistoů a po spouštění a povoz stejnosměného motou tak abychom ho mohli připojit na napětí V. Vnitřní odpo motou je Ω při jmenovitém poudu. V okamžiku zapnutí má obvodem pocházet poud. V m M Ω M M 99Ω... názoněte gaficky půběh poudu a výsledného odpou paalelního spojení ezistoů s odpoy a v závislosti na poloze běžce potenciometu. Odpo se bude měnit po Ω. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω a Ω. Napětí zdoje je V. V V V Ω V Ω V V 8 8Ω 8 8 V [Ω] [] V Ω S V Ω [Ω]

46 ... názoněte gaficky půběh poudu v závislosti na poloze běžce poměnného odpou. Ω Ω a napětí zdoje je V. Půběh zobazte po poloh běžce. [] V a b a [Ω] x x Ω 7Ω 7 Ω... čete velikost odpou děliče napětí připojeného ke zdoji o napětí V aby se při zatížení odbočky poudem m změnilo napětí na odbočce o %. a c % 8Ω b... Navhněte ampémet po ozsah m. Použijte panelový přístoj MP Meta lansko s ozsahem m a odpoem 8Ω. Po vyobení bočníku použijte manganin s ezistivitou ρωmm m -. Poudovou hustotu volte mm -. Schéma zapojení je na obázku. m 8 _ m b n Ω m m S ( ) mm J b b l S m ρ d S π π mm

47 ... Navhněte ezistoy po kombinovaný bočník k ampémetu s ozsahy m m a. Použijte měřící přístoj s odpoem Ω a ozsahem m. P o m m m P o ( ) m m m P o ( ) m m m / / ( ) Ω duhá ovnice 9 kát třetí ovnice 8 8 Ω 8 ze třetí ovnice Ω... Navhněte ohmmet po měření odpoů v ozsahu až kω. Použijte měřící přístoj MP o odpou 7Ω a poudu při plné výchylce µ. Napětí zdoje je V. V zapojení na obázku stanovte odpo tak aby při zkatovaných výstupních svokách pocházel obvodem poud m. čete jednotlivé poudy jsou-li na výstupní svoky připojeny ezistoy o odpoech kω kω kω kω kω kω 7kΩ 8kΩ 9kΩ a kω. m a b m 8Ω m 8 m 8 7 7Ω m 7 9 µ 8µ µ 77 µ µ 8µ µ 8 µ µ 8µ

48 ... čete členy nezatíženého děliče podle obázku po napětí V V V a 8V. Napětí zdoje je V. táty na všech členech děliče jsou W. P kω k Ω k 7 Ω 8 k Ω k 8 Ω... čete poudy v obvodu na obázku při změně teploty ezistou υ v ozmezí až po. υ je teplotně závislý odpoový článek z platiny jehož teplotní součinitel odpou je 9 - K -. Při teplotě je υ Ω. Odpo měřícího přístoje je Ω poud přístoje při plné výchylce je m. Napětí zdoje je V. α ϑ 9 7 8Ω m m υ m m ( ) ( ) 8 ( ) ( ) 9 7Ω 9 Ω 9 8 Ω 9 9 Ω 7 9m m 7m 7m 7 8 m 7 8m 8 m 8 m m 9... čete neznámý odpo ezistou v zapojení podle obázku. Měřícím přístojem nepochází poud. Odpoy kω kω a kω. K K K kω 8

49 ... V zapojení podle obázku je K teplotně závislý odpoový článek z platiny jehož teplotní součinitel odpou je 9 - K - a odpo při je Ω. Odpoy ezistoů jsou Ω Ω a Ω. Odpo měřícího přístoje je Ω a poud přístojem při plné výchylce je m. Napětí zdoje je V. Stanovte poudy pocházející měřícím přístojem bude-li teplota ezistou K a. Úlohu řešte použitím Theveninovy poučky. K i K ( α ϑ ) ( ) ( α ϑ ) ( ) ( α ϑ ) ( ) 9 9 Ω K K 9 9 Ω K K 9 8 8Ω K K K K K K 9 V V 9 K 8 8 V K 8 8 K 9 i Ω K 9 K 9 i 8 Ω K 9 K 8 8 i Ω K m 7m i m i m 8 i m... Kondenzáto má na elektodách náboj 7-8. Dielektikem je kondenzátoový papí tloušťky µm s poměnou pemitivitou. Plocha desek je cm. Vypočítejte elektickou indukci intenzitu elektického pole napětí mezi elektodami a kapacitu kondenzátou. D Q 7 S 8 7 m E D ε ε 7 9 V m 8 8 9

50 E l V S ε ε pF l... Kondenzáto s dielektikem ze slídy s ε je připojen na napětí V. Tloušťka dielektika je mm plocha desek cm. čete intenzitu elektického pole kapacitu kondenzátou a náboj na deskách S ε ε 8 8 pf E kv m l l D ε ε E m Q D S Vypočtěte kapacitu svitkového kondenzátou z metalizovaného papíu s poměnou pemitivitou. Tloušťka papíu je mm šířka fólie je 7cm a délka m. S ε ε µ F l... Stanovte duh dielektika kondenzátou podle tabulky. Plocha desek je cm tloušťka dielektika je 8mm a kapacita kondenzátou je pf. ( ) M a te iá l ε E kv m m v zd u ch m in. o le j p a a fín c e e sín ko n d. p a p í k a b e l. p a p í 7 p o lye tylén p o ly styén slíd a m u sk o v it sk lo křem e n n é ste a tit sta b ilit u tilit l 8 ε ε S stabilit... Kondenzáto o kapacitě 7pF má plochu elektod cm.čete tloušťku slídového dielektika je-li jeho poměná pemitivita. S l ε ε 8 8 mm 7 P

51 ... Vypočtěte maximální kapacitu otočného kondenzátou podle obázku. Kapacita otočného kondenzátou závisí na úhlu natočení α. Počáteční kapacita min odpovídá úhlu α ( bývá asi % max ) maximální kapacita odpovídá úhlu α8. mm mm stato má 7 desek oto 8 desek vzdálenost desek je mm. π π S ( ) ( ) 7 m α S max ( n ) ε ε 7 pf l... Stanovte kapacitu otočného kondenzátou podle obázku při úhlu natočení. max pf. α α max pf Stanovte počet desek otočného kondenzátou s kapacitou 87pF jsou-li desky vzdáleny mm a úhel natočení je 8. mm mm. α ( n ) ε ( π π ) l l 87 n ε π 8 8 π 9... čete výslednou kapacitu spojení kondenzátoů podle obázku. Kapacity jednotlivých kondenzátoů jsou µf µf µf µf a µf. µ F F µ µ F F µ

52 ..7. V zapojení podle obázku 7 jsou kapacity jednotlivých kondenzátoů pf pf pf pf pf a pf. čete celkovou kapacitu. pf pf pf pf..8. čete všechny kombinace čtyř kondenzátoů o stejné kapacitě nf a vypočtěte kapacity jednotlivých spojení. nf nf nf nf nf nf nf

53 nf 7 nf..9. Kapacita kondenzátoů µf a spojených do séie je µf. Stanovte kapacitu kondenzátou. µ F... Otočný kondenzáto má minimální kapacitu pf a maximální kapacitu pf. Jaká musí být kapacita kondenzátou spojeného do séie aby se minimální kapacita snížila na pf a jaká bude maximální kapacita. pf max max 8pF max... Čtyři kondenzátoy s kapacitami µf µf µf a µf jsou zapojeny podle obázku. Náboj na deskách kondenzátou je µ. Stanovte napětí mezi svokami. Q V Q µ Q Q Q Q µ Q V Q V V... V zapojení podle obázku jsou kapacity kondenzátoů pf pf pf pf a pf. Náboj na deskách kondenzátou je Q -. Stanovte náboj Q na deskách kondenzátou a celkové napětí. Q V Q Q Q Q Q Q ( ) Q Q Q ( ) V

54 8 V Q 9... Ke kondenzátou o kapacitě N µf kteý byl nabit na V byl připojen paalelně kondenzáto o neznámé kapacitě Po připojení neznámého kondenzátou kleslo napětí na V. Odvoďte obecný vztah po výpočet kapacity a vypočtěte kapacitu neznámého kondenzátou. Q N N X N X N N µ F... V zapojení podle obázku jsou kapacity kondenzátoů µf µf a µf. Kondenzáto je nabit na napětí V kondenzátoy s kapacitami a jsou bez náboje. Stanovte napětí na kondenzátou s kapacitou po přepnutí přepínače do polohy a pak do polohy. Q Q 8V Q 8 Q Q ( ) ( ) V... Stanovte napětí na kondenzátoech spojených podle obázku. Napětí na kondenzátou s kapacitou µf je V. Kondenzáto s kapacitou µf má náboj Q µ a kondenzáto s kapacitou µf je nenabitý. Q µ Q Q Q µ µ F Q V... Na kondenzátou s kapacitou pf s nábojem na deskách Q n se připojí paalelně nenabitý kondenzáto s kapacitou pf. Stanovte napětí na paalelní kombinaci kondenzátoů. 9 Q V... Stanovte kapacitu a náboj kulového kondenzátou s dielektikem z paafínu s poměnou pemitivitou ε. Polomě vnější elektody je cm polomě vnitřní elektody je cm. Napětí mezi elektodami je kv. π ε ε π 8 8 pf 8 Q... čete kapacitu a napětí mezi elektodami kulového kondenzátou je-li nabit nábojem -7. Polomě vnější elektody cm polomě vnitřní elektody cm. Dielektikum tvoří ceesin. ε π ε ε π 8 8 pf

55 Q 7 9 kv... Vypočítejte kapacitu a intenzitu elektického pole na povchu osamocené koule umístěné ve vzduchu. Koule má půmě 9cm a je na ní náboj Q -7. π ε ε π 8 8 pf Q 7 kv E 8 88 V m... Vypočítejte kapacitu zeměkoule 7 m ε. π ε ε π µ F... Vypočítejte kapacitu koaxiálního kabelu délky m. Půmě vnitřního vodiče je 8mm půmě pláště je 7mm. Poměná pemitivita izolace je. π ε ε l π pf ln ln... Stanovte délku koaxiálního kabelu. Kabel má půmě vodiče mm půmě pláště 8mm poměnou pemitivitu izolace a má mít kapacitu pf. ln 8 π ε ε l ln l m π ε ε π 8 8 ln... Kapacita tubičkového kondenzátou je 997pF. Vnitřní půmě je 8mm vnější půmě je mm a délka je mm. Stanovte duh mateiálu dielektika a poměnou pemitivitu. ln π ε 997 ε l ln ε 8 ( utilit) π ε l π 8 8 ln... Stanovte kapacitu tubičkového kondenzátou je-li vnitřní půmě mm vnější půmě 7mm a délka mm. Keamické dielektikum má poměnou pemitivitu 7. π ε ε l π pF 7 ln ln... Vypočítejte kapacitu venkovního vedení dlouhého km vzdálenost os vodičů je cm a půmě vodičů je mm.

56 π ε ε l π 8 8 a ln ln d 8 8 F... Vypočtěte změnu kapacity km dlouhého venkovního vedení půmě vodičů je mm změní-li se vzdálenost os vodičů z cm na cm. π ε ε l π 8 8 nf a ln ln d π ε ε l π 8 8 8nF 8 8pF a ln ln d... Stanovte velikost síly kteá působí na náboj q - v elektostatickém poli mezi dvěma ovnoběžnými elektodami vzdálenými od sebe o délku l mm. Napětí mezi elektodami je kv. E V m F q E 8N l... Na náboj q - umístěný v elektostatickém poli působí síla FN. Vzdálenost elektod je mm. Stanovte napětí mezi elektodami. F E V m q E l kv... čete velikost náboje na kteý působí mezi dvěma ovnoběžnými elektodami vzdálenými od sebe 8mm síla 8N. Napětí mezi elektodami je V. E F 8 V m q l 8 E... jaké vzdálenosti ve vzduchu na sebe působí dva elektické náboje Q µ a Q µ silou N. Q Q Q Q F π ε ε π ε ε F π 8 8 m... Dvě kuličky vzdálené cm a ponořené v mineálním oleji s poměnou pemitivitou na sebe působí silou N. Stanovte náboj kuličky za předpokladu že obě kuličky mají stejný náboj. Q F Q F π ε ε π 8 8 7µ π ε ε... Dvě stejně velké kuličky mají náboje Q µ a Q -µ. čete jakou silou se na vzduchu přitahují ve vzdálenosti 8cm a dotknou-li se vzájemně jakou silou se pak budou v téže vzdálenosti odpuzovat. Q Q F N π ε ε π 8 8 8

57 F Q Q π ε ε π N... Vypočtěte jakou silou se odpuzují ve vakuu dva elektony vzdálené od sebe cm. e -9 F 9 Q ( ) π ε ε π 8 8 N... Vypočítejte jakou silou na sebe ve vakuu působí ve vzdálenosti m dva bodové náboje po. Q Q 9 F 9 N π ε ε π Mezi dvěma vodivými deskami s plochou cm vzdálenými od sebe mm je vloženo dielektikum složené tak že % tvoří polystyen s poměnou pemitivitou ε a % tvoří křemenné sklo s poměnou pemitivitou ε. Na desky je připojeno napětí 8V. čete intenzitu elektického pole elektickou indukci v obou mateiálech celkový náboj a dílčí i celkovou kapacitu. Dielektika jsou řazena vedle sebe. 8 E E 8kV m l D ε ε E m D ε ε E m 8 Q D S Q D S 7 8 S 8 ε ε 8 8 pf l S 7 ε ε 8 8 pf 9 pf l... Dvě kovové desky vzdálené cm jsou připojeny na zdoj napětí 7V. Plocha desek je 8cm. Desky jsou odděleny sklem s poměnou pemitivitou. Sklo pokývá jednu polovinu z celkové plochy desek zbytek je vzduch. Vzdálenost desek je cm. Vypočítejte elektické namáhání dielektika kapacitu obou částí celkovou kapacitu a celkový náboj na deskách. E 7 S kv m ε ε pf l l S ε ε 8 8 pf 9 8 pf l 9 9 Q Q Q Q Q

58 ... Dvě kovové desky s plochou cm jsou připojeny na napětí kv. Desky jsou od sebe vzdáleny mm. V mezeře mezi kovovými deskami je uložena deska z křemenného skla tloušťky mm s poměnou pemitivitou ε a elektickou pevností E PS kv mm -. Mezi deskami vznikne vzduchová mezea tloušťky mm. čete intenzitu elektického pole ve skle ve vzduchové mezeře a intenzitu elektického pole po vyjmutí skleněné desky a uveďte je-li splněna podmínka elektické pevnosti. Elektická pevnost vzduchu je E PV kv mm -. E kv mm vyhovuje ε l l ε E kv mm nevyhovuje ε l l ε E kv mm 7 vyhovuje l l... Dvě kovové desky jsou odděleny dvěma izolanty stejné tloušťky l l mm. Poměná pemitivita izolantů je ε a ε. Na desky je připojeno napětí kv. čete napětí na obou izolantech. E 8V mm ε l l ε E l ε l ε V mm E l 8 kv E l kv... Dvě vodivé desky jsou připojeny na napětí kv. Plocha desek je cm. Dielektikum je vstvené sestavené z dielektika tloušťky l mm a l mm s poměnými pemitivitami ε a ε. čete intenzitu v obou dielektikách elektickou indukci indukční tok kapacitu obou vstev a kapacitu celkovou. E E l l ε l ε ε l ε kv mm kv mm D ε ε E 8 8 m ψ D S 8 9 S 8 8 ε ε 7 8pF l S ε ε pf l pF 8

59 ... ovinný deskový vzduchový kondenzáto s plochou desek cm a vzdáleností desek mm je připojen na napětí V. čete kapacitu kondenzátou náboj na deskách celkovou enegii elektostatického pole enegii v jednotce objemu a sílu kteou se desky S přitahují. ε ε pf l Q W e 9 J D Q 8 77 m E V m S l w e D E J m F W e N l... Jak velkou enegii je možné získat výbojem kondenzátou s kapacitou µf. Kondenzáto byl nabit na napětí kv. W e 8 8J... Deskový vzduchový kondenzáto s kapacitou µf byl nabit na napětí kv. Po odpojení zdoje se vzdálenost zdvojnásobila. Stanovte enegii elektostatického pole před posunutím a po posunutí desek. S ε ε µ F l kv W e J W e J... ovinný vzduchový kondenzáto je připojen na napětí 8V. Vzdálenost desek je mm. čete hustotu enegie. E 8 V m l D ε ε E 8 8 m w e D E J m... V dielektiku ovinného kondenzátou je nashomážděna enegie 78-7 W s. Plocha desek je cm vzdálenost desek je cm. čete napětí mezi deskami kondenzátou. ( ε ). S ε ε 8 8 pf l 7 W e 7 8 We kv... Otočný vzduchový kondenzáto s kapacitou min pf a max pf byl při nastavení na max nabit na V. Vypočítejte jaké bude napětí na kondenzátou při přestavení na min W W e max e min max max min min min max min max V 9

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Elektický náboj základní vlastnost někteých elementáních částic (pvní elektické jevy pozoovány již ve staověku janta (řecky

Více

6A Paralelní rezonanční obvod

6A Paralelní rezonanční obvod 6A Paalelní ezonanční obvod Cíl úlohy Paktickým měřením ověřit základní paamety eálného paalelního ezonančního obvodu (PRO) - činitel jakosti Q, ezonanční kmitočet f a šířku pásma B. Vyšetřit selektivní

Více

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě.

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě. Difeenciální (ynamický) opo ioy v pacovním boě P lim P Difeenciální (ynamická) voivost ioy v pacovním boě g ( P) lim P P P Výpočet užitím Shockleyho ovnice: ( e T ) P ( g e T T T g T ) V popustném směu:

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce Gavitační pole Newtonův gavitační zákon Gavitační a tíhové zychlení při povchu Země Pohyby těles Gavitační pole Slunce Úvod V okolí Země existuje gavitační pole. Země působí na každé těleso ve svém okolí

Více

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami Laboatoř anoganické technologie Rozklad příodních suovin mineálními kyselinami Rozpouštění příodních mateiálů v důsledku pobíhající chemické eakce patří mezi základní technologické opeace řady půmyslových

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi

5.3.4 Využití interference na tenkých vrstvách v praxi 5.3.4 Využití intefeence na tenkých vstvách v paxi Předpoklady: 5303 1. kontola vyboušení bousíme čočku, potřebujeme vyzkoušet zda je spávně vyboušená (má spávný tva) máme vyobený velice přesný odlitek

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby Úvod do gavitace Hlavní body Kepleovy zákony Newtonův gavitační zákon Gavitační pole v blízkosti Země Planetání pohyby Konzevativní pole Potenciál a potenciální enegie Vztah intenzity a potenciálu Úvod

Více

3. Elektrický náboj Q [C]

3. Elektrický náboj Q [C] 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Kondenzátor, kapacita VY_32_INOVACE_F0213. Fyzika

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Kondenzátor, kapacita VY_32_INOVACE_F0213. Fyzika Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VII. Stejnosměrné obvody Obsah 7 STEJNOSMĚNÉ OBVODY 7. ÚVOD 7. ELEKTOMOTOICKÉ NAPĚTÍ 3 7.3 EZISTOY V SÉIOVÉM A PAALELNÍM ZAPOJENÍ 5 7.4 KICHHOFFOVY ZÁKONY 6 7.5 MĚŘENÍ NAPĚTÍ A

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

CZ.1.07/1.1.30/01,0038

CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Jitka oubalová Elektrotechnika Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z..7/../,8 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Střední průmyslová škola

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Planimetrie. Přímka a její části

Planimetrie. Přímka a její části Planimetie Přímka a její části Bod - značí se velkými tiskacími písmeny - bod ozděluje přímku na dvě opačné polooviny Přímka - značí se malými písmeny latinské abecedy nebo AB, AB - přímka je dána dvěma

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček Soubory Zákl.1 4 jsem zpracoval pro studenty a radioamatéry k bezplatnému používání. Žádám uživatele, aby tuto publikaci v rámci svých možností co nejvíce šířili

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Seminární práce z fyziky

Seminární práce z fyziky Seminání páce z fyziky školní ok 005/006 Jakub Dundálek 3.A Jiáskovo gymnázium v Náchodě Přeměny mechanické enegie Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné houpačce Název: Přeměna mechanické enegie na ovnoamenné

Více

Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče

Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče Návrh tlumivky akumulačního vzestupného měniče ing. Josef Jansa Tento příspěvek přináší výsledky měření účinnosti akumulačního vzestupného měniče v závislosti na parametrech použité pracovní tlumivky.

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Sada Elektrické obvody Kat. číslo 1008113

Sada Elektrické obvody Kat. číslo 1008113 Sada Elektrické obvody Kat. číslo 0083 CONATEX DIDACTIC UČEBNÍ POMŮCKY s.r.o. Velvarská 3 60 00 Praha 6 Tel.: 224 30 67 Tel./Fax: 224 30 676 Strana z 6 CONATEX DIDACTIC UČEBNÍ POMŮCKY s.r.o. Velvarská

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Stacionání magnetické poe Vzájemné siové působení vodičů s poudem a pemanentních magnetů Magnetické jevy - známy od středověku, přesnější poznatky 19. stoetí. Stacionání magnetické poe: zdojem je nepohybující

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_2_Elektrický proud v kovech Ing. Jakub Ulmann 1 Elektrický proud a jeho vlastnosti 1.1 Elektrický proud

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením

TECHNICKÝ LIST. - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením TECHNICKÝ LIST POPIS VÝROBKU: Tepelně hladinové generátory: - s vodním chlazením - se vzduchovým chlazením Jedná se o elektrické zařízení, které dokáže vyrobit elektrickou energii na základě rozdílu tepelných

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více