CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO VIDÍ SLUNCE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 Pracoviště Mateřská škola, Husovo nám. 94 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO VIDÍ SLUNCE Inovaci dokumentu zpracovala zástupkyně ředitele pro předškolní výchovu Marcela Malíšková s pedagogickým týmem mateřské školy Vydal: ředitel Základní školy a mateřské školy Kollárova 4, Prostějov RNDr. Josef Hrachovec Projednáno a schváleno na pedagogické radě : Platnost dokumentu: Č.j.: ZSKOLPV/ 232/2007 Sp.zn:

2 PŘEHLED ŠVP: 1. Charakteristika mateřské školy 1.1. Základní informace o mateřské škole Stručná charakteristika mateřské školy Personální podmínky Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 2. Školní vzdělávací program Podmínky vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Kriteria pro vyhodnocování pedagogické činnosti 2

3 1. Charakteristika Mateřské školy 1.1. Základní informace o mateřské škole Motto: Jestliže si chci od někoho něco vzít, musím mu to nejdříve sám dát. To znamená jestliže od dítěte očekávám soustředěnost, cílevědomost a klid, musím mu předvést, dát mu příklad toho, jak se to všechno dělá. Jestliže od dítěte očekávám pozornost, musím mu ji sám věnovat dříve, než ji budu žádat od něj. Zde musím sám rozlišovat důležité od nedůležitého a důležitému dát přednost. Provoz mateřské školy: 6,30 16,30 hod. Zřizovatel školy Adresa MŠ : MÚ Prostějov : Husovo nám. 94, Prostějov Tel. číslo MŠ : Od patří MŠ pod vedení ZŠ Kollárova 4, Prostějov Ředitel ZŠ a MŠ Kollárova 4, Prostějov : RNDr. Josef Hrachovec Zástupce ředitele pro předškolní výchovu : Marcela Malíšková Počet pedagogických pracovníků : 8 Počet provozních pracovníků: 5 Počet dětí pro šk. rok 2014 / 2015: 100 Celkem tříd: 4 1. třída -Jablíčka - třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - vady řeči 2. třída - Sluníčka - děti od 3 do 4 let 3. třída - Motýlci - třída pro děti od 4 do 6 let a s odkladem školní docházky 4. třída - Žabičky - třída pro děti od 4 do 6 let a s odkladem školní docházky Od je v části hospodářského pavilonu v provozu zřízena prádelna, která poskytuje služby všem MŠ města Prostějova. 3

4 Stravu zajišťuje : ŠJ Smetanova Poplatky: Školné: Předškolní děti a děti rodičů, pobírajících dávky v hmotné nouzi - 0 Ostatní děti 360,- Kč Stravné:.oběd - 15,-Kč.oběd u dětí s odkladem školní docházky -18,- Kč.snídaně 7,- Kč.přesnídávka 7,-Kč Stručná charakteristika mateřské školy Mateřská škola Husovo nám. 94 Prostějov, je umístěna v okrajové části města Prostějov východ. Je to velmi klidná část města, plná zeleně, se zástavbou převážně rodinných domků. Celé Husovo náměstí prošlo celkovou rekonstrukcí veřejných sítí, vozovky, chodníků, revitalizací zeleně.změnila se i struktura obyvatelstva. Staré, polorozpadlé domky jsou zrekonstruovány a obydlují je většinou mladé rodiny s malými dětmi. Provoz mateřské školy byl slavnostně zahájen v září Původně to byla závodní mateřská škola n. p. Agrostroj. Od r je jejím zřizovatelem MÚ Prostějov. Od této doby došlo k zásadním změnám ve vybavenosti školy novým nábytkem, ve třídách nové hrací koutky a velkých úprav se dočkala i školní zahrada, která je rozlohou a výsadbou líp jednou z priorit naší MŠ. Zahrada je celoročně využívána. Je parkového typu a v zimě díky nerovnému terénu mohou děti na ní i bobovat s kopce.v létě jí poskytují příjemné zastínění vzrostlé lípy, které ale vyžadují pravidelné a náročné ošetření, aby byla zaručena jejich bezpečnost. Mateřská škola je účelově postavená jako třípavilónová s kapacitou pro 100 dětí. I. a II. pavilon je vlastní MŠ, kde jsou umístěny třídy.v každém pavilonu dvě. Každá třída je samostatný celek. Má šatnu, umývárnu, WC, třídu, hernu a přípravnu pro výdej stravy. Oba pavilony i pavilon třetí (hospodářská a administrativní část s prádelnou) jsou propojeny dlouhou spojovací chodbou. V r byla v naší MŠ zřízena specializovaná třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na vady řeči. Ve třídě pracuje logopedka Mgr. Zuzana Andrýsková, která zajišťuje logopedickou péči současně v celé MŠ.Všechny děti z této třídy musí mít vyšetření a doporučení ze SPC Olomouc, pracoviště v Prostějově. Kriteriem pro zařazení dítěte do této třídy je věk a míra narušené komunikační schopnosti. V roce 2004 došlo v naší MŠ ke dvěma výrazným změnám. Od 1. ledna to bylo zařazení do právní subjektivity se ZŠ Husova a vzápětí po jejím uzavření převedení pod ZŠ Kollárova od V roce 2013 prošla naše MŠ velkou rekonstrukcí. Projekt se týkal celkového zateplení objektu a byl financován z dotací EU se spolufinancováním Magistrátu města Prostějova.MŠ tak získala nová okna, vstupní dveře, střechu, fasádu a nově byla postavena i spojovací chodba Personální podmínky Všechny učitelky jsou kvalifikované a kromě Mgr.Zuzany Andrýskové s dlouholetou praxí. Všechny učitelky mají organizační schopnosti, umí navozovat a motivovat široké spektrum rekreačních a zájmových činností. Mají kladný vztah k dětem a umí vytvořit pro děti příznivé klima a přátelské ovzduší pro jejich práci. Znají bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi. Všechny učitelky vzájemně dobře spolupracují a pomáhají si. Samozřejmostí je vzdělávání v akreditovaných kurzech.naše mateřská škola poskytuje příležitost studentkám pedagogických škol různých stupňů získávat praktické zkušenosti při 4

5 práci s dětmi.samozřejmostí je i kvalitní spolupráce mezi pedagogickým a provozním personálem, která zajišťuje dětem správné psychosociální podmínky pro jejich příznivý rozvoj Spolupráce s rodiči a jinými subjekty S rodiči jsme v každodenním kontaktu, případné problémy s nimi řešíme ihned. V budově mateřské školy je umístěna nástěnka, kde jsou rodiče informováni o činnosti a aktivitách svých dětí.od dubna 2008 má naše MŠ vlastní WWW stránky, kde se rodiče i veřejnost aktuálně mohou dozvědět novinky ze života naší MŠ. Chceme, aby rodiče poznávali činnosti v naší mateřské škole, aby věděli jaká je aktivita dětí mimo jejich rodinné prostředí. Pravidelně pořádáme třídní schůzky.naše MŠ má svého dětského psychologa Mgr. Lenku Cáskovou, se kterou řešíme výchovné problémy u některých dětí. Pro rodiče budoucích školáků pořádáme přednášku na téma Školní zralost.naopak pro rodiče dětí před vstupem do MŠ pořádáme schůzku, kde se dozví, jak dítě do mateřské školy nejlépe připravit. K tomu poslouží příručka Desatero pro rodiče před vstupem do školky. Respektujeme připomínky rodičů a jejich náměty pro naši práci.naše MŠ vytvořila podmínky pro zavedení kroužků, které jsou realizovány pod vedením učitelek naší MŠ a uskutečňují se v průběhu dne v MŠ.Je to keramická dílna zajišťuje uč. T. Máderová, výuka hry na zobcovou flétnu zajišťuje uč. R. Orálková,výuka angličtiny zajišťuje uč. M. Malíšková a grafomotorika pod vedením uč. Mgr.R. Sedmerové.Placenou aktivitou, kterou si rodiče vyžadují je taneční studio D. Hubené, kde se děti učí základy standartních tanců, toto je zařazováno v odpoledních hodinách. Naše MŠ prošla obdobím celkové rekonstrukce sítí a komunikací na celém Husově náměstí. To vyžadovalo vytvářet pokud možno optimální podmínky pro překonání hluku, prachu, bláta a s tím souvisejících obtíží. V tomto nám pomohla úzká spolupráce s vedením města, které nám poskytovalo finanční prostředky na dopravu dětí mimo město, exkurze, výlety. Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Jsme ovlivňováni médii, konzumní společností a dalšími civilizačními tlaky.přebytek informací a podnětů nás zavádí stále více od přírody.proto se naše MŠ rozhodla jít cestou ekologické výchovy.každým rokem obnovujeme registraci do sítě MŠ pod názvem Mrkvička.Odtud nám pramení spousta námětů, didaktického materiálu a nabídek na vzdělávání učitelek. Úzce spolupracujeme také s ekocentrem IRIS v Prostějově, které má sídlo v těsné blízkosti naší MŠ. Děti navštěvují IRIS velmi rády, připravují dárečky, podílely se na výzdobě areálu svými kresbami přímo na stěny. Naše děti se zapojují i do výtvarných soutěží, které IRIS vyhlašuje v rámci celého města.dobrá spolupráce spočívá i v pomoci při údržbě zahrady, naše děti pěstují za okny kytky, které na jaře vysazujeme na obě zahrady.dále si vzájemně půjčujeme vybavení a pomůcky. Děti jsou iniciátory spolupráce Ekocentra i s rodiči,kteří jsou zváni na společné akce jako např. úklid biokoridoru Hloučela, třídění domácího odpadu, sběr papíru apod. Tato úzká a hodnotná spolupráce má základní myšlenku vzbudit zájem o přírodu a naučit se ji vnímat, rozšiřovat své dovednosti a znalosti o přírodě, uvědomit si potřebu trvale udržitelného života a pokoušet se chtít změnit osobní vztah k přírodě. Hodnotná pro obě strany je spolupráce mezi MŠ a ZŠ Kollárova. Žákyně 8. ročníku ZŠ chodí nahlížet do tříd MŠ, jakou péči potřebují nejmladší děti, bezprostředně odloučené od matky. Tyto dívky také vypomáhají při organizaci Dětských dnů v MŠ.Každý rok hrají žáci z dramatického kroužku ZŠ pro naše děti divadlo. Budoucí školáci chodí do ZŠ takzvaně na zkoušku. Toto hovoří o dobrém vztahu ZŠ a MŠ. 5

6 2. Školní vzdělávací program Podmínky vzdělávání Věcné podmínky: MŠ Husova je účelově postavena, proto má vyhovující prostory i prostorové uspořádání, které vyhovuje různým skupinovým i individuálním činnostem dětí.v roce 2013 byla vyměněna všechna okna a vstupní dveře, celý objekt byl zateplen, což zajišťuje příznivé klimatické podmínky pro pobyt dětí v MŠ. Budova získala novou fasádu, všechny třídy byly vymalovány pestrými barvami, což působí esteticky a velmi příjemně.všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, odpovídajícím antropometrickým požadavkům. Kromě jedné třídy byla MŠ vybavena novými relaxačními matracemi estetického vzhledu. Ve všech třídách se průběžně doplňuje nábytek do hracích koutků. Většina hraček, pomůcek a náčiní je umístěna tak, aby na ně děti dobře viděly a mohly si je průběžně samy brát i ukládat zpět na určené místo. V hospodářském pavilonu byla nově zřízena keramická dílna, kde děti přímo ve výchovném procesu pod vedením uč. T. Máderové vytváří keramiku. Pod vedením uč. R. Orálkové se učí děti hrát na flétnu. Toto umožňuje tepelně zabezpečená spojovací chodba, kterou mohou i v zimě děti procházet.celý areál MŠ je vyzdoben dětskými pracemi, ať výtvarnými, keramikou nebo kolektivními výrobky. Tyto jsou průběžně obměňovány. Naše MŠ se pyšní rozlehlou školní zahradou, která skýtá dětem podmínky pro pohybovou aktivitu po celý rok a téměř za každého počasí. V uplynulých dvou letech byla na zahradě zabudována nová stoupací věž, plošinový kolotoč, houpačky, vyměněn písek v obou pískovištích. Vstupní areál byl doplněn dřevěným vláčkem, který nabízí svezení hned při příchodu dětí do MŠ.Bylo zakoupeno 10 kusů koloběžek určených na dráhu, která hlavně v létě poskytuje ve stínu líp velmi příjemné klima.zahrada má pestrou nabídku her a náčiní pro pobyt venku. Všechna zařízení splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. V roce 2014 byl vypracován posudek na bezpečnost všech líp na zahradě. Tento posudek byl předložen Odboru rozvoje a investic Města Prostějova, které má povinnost o tyto stromy pečovat. Životospráva: Dětem je poskytována dovážená strava ze ŠJ Smetanova. Kvalitě stravy jsme přispěli zakoupením termoportů, v nichž se dobře udržuje teplota pokrmů.pitný režim zajišťuje rovněž školní jídelna.dětem je nabízen nápoj na vymezeném místě, ze svého označeného hrníčku.samozřejmostí je dodržování pitného režimu i při pobytu na zahradě. Zajišťují provozní pracovnice, dohlížejí učitelky. Uspořádání dne je pouze orientační,uzpůsobuje se dle potřeby konkrétní vzniklé situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, stěžejní je pobyt na zahradě MŠ. MŠ respektuje individuální potřeby aktivity a spánku u jednotlivých dětí, nenutí děti ke spánku, nabízí náhradní program - klidnou činnost u stolku /pracovní list, kreslení, modelování, skládání, práce na počítači/ Psychosociální podmínky: O bezproblémový vstup dítěte do mateřské školy se snaží učitelky i provozní pracovnice již při dnech otevřených dveří a při zápisu dítěte do MŠ. Každému dítěti se věnuje školní logopedka, která podchycuje případné poruchy komunikační schopnosti a navrhuje děti dle míry postižení na zařazení do 6

7 specializované třídy.novým dětem je umožněna adaptace na nové prostředí a to tak, že si chodí s maminkou na děti ve třídě nejdříve zvykat. Postupně při hrách, pobytu na zahradě atd. Vytváří se tak užší kontakt nejen s dítětem, ale i s rodinou. Rodiče proniknou do života školy a získají tak větší důvěru. Ve třídách jsou vymezena pravidla soužití, tato si vytváří spolu s učitelkou děti samy. Pravidla vycházejí ze vzniklých situací při pobytu v MŠ, učitelky dbají na jejich důsledné dodržování. Pedagogové i zaměstnanci MŠ respektují potřeby dětí a pomáhají k jejich uspokojování. Přistupují k dětem klidně, vlídně, trpělivě, ve vztazích se projevuje vzájemná důvěra,ohleduplnost,zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. Jak naše MŠ dodržuje podmínky při vzdělávání dětí, hodnotí samotné děti a jejich rodiče. Ti mají možnost své názory, svoji spokojenost i negativní postoje vyjádřit prostřednictvím anonymního dotazníku Charakteristika vzdělávacího programu: V současné době stále roste počet dětí s narušenou komunikační schopností a v důsledku toho narůstá potřeba vzniku logopedických tříd. Jsme proto velmi rádi, že nám bylo umožněno již v roce 1985 zřídit specializovanou třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, se zaměřením převážně na lehké vady řeči. Logopedická péče má přímou vazbu na vzdělávací proces naší školy. Úroveň řečových dovedností a zvládnutí mateřského jazyka úzce souvisí se školní úspěšností žáků. Nedostatky v užívání jazyka se projevují nejen ve vnější podobě řeči mluvené, ale též v rozumění řeči, v užívání její psané podoby (psaní a čtení), a tím v celém procesu učení. Vymezení logopedické péče Logopedická péče představuje vysoce specializovanou činnost v oblasti speciální pedagogiky. Je poskytována žákům s narušenou komunikační schopností, tj. žákům s vadami řeči, včetně žáků se speciálními poruchami učení, v celém komplexu, se zřetelem k jejich potřebám a jejich pedagogické a sociální integraci. Je zahájena co nejdříve od okamžiku zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Do širšího záběru logopedické péče spadá i významná oblast prevence vzniku poruch komunikace a čtenářských obtíží, dále také oblast péče o kulturu řečového projevu mladé generace. Logopedická péče zlepšuje podmínky úspěšného vzdělávání žáků s poruchami komunikace a jejich inkluze do škol hlavního vzdělávacího proudu. Podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jsou podmínky u dětí s poruchami řeči plně vyhovující jestliže: je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče, je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči. Kompetence logopeda ve školství Logoped zabezpečuje v souladu se svým pracovním zařazením a při dodržování profesní odpovědnosti a etiky odbornou činnost v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické intervenci u žáků s narušenou komunikační schopností a zabezpečuje metodické a konzultační činnosti v oblasti působnosti. Odborná činnost logopeda a jeho způsobilost je zejména pro tyto činnosti: komplexní logopedickou diagnostiku a logopedickou intervenci žákům s narušenou komunikační schopností, která souvisí s konkrétním různým druhem zdravotního postižení 7

8 konzultační a poradenskou činnost pro rodičovskou a odbornou veřejnost ve věcech výchovy, vzdělávání, integrace a budování komunikační kompetence žáků s narušenou komunikační schopností zpracování zpráv z logopedických vyšetření pro potřeby vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a zpracování návrhů na zajištění podmínek jejich vzdělávání, metodické vedení pedagogických pracovníků s pracovním označením logopedický asistent v oblasti logopedické prevence a odstraňování prostých vad výslovnosti u svěřených žáků, v souladu se svým pracovním zařazením zabezpečuje rovněž logopedickou podporu při výuce, případně přímo výuku žáků se zdravotním postižením. LOGOPEDICKÁ PÉČE V NAŠÍ MŠ Pro děti s narušenou komunikační schopností je v naší MŠ zřízena třída, ve které je dětem poskytnuta nadstandardní logopedická péče v průběhu celého dne. Rodičům tímto odpadá mnohdy nemalá starost s hledáním logopedické ordinace mimo MŠ. Logopedická péče je koordinovaná společně se speciálně pedagogickým centrem, které poskytuje metodické vedení zaměstnanců MŠ a průběžné vyšetření dětí s cílem diagnostikovat typ a stupeň narušené komunikační schopnosti. Přímou logopedickou péči v MŠ zajišťuje kvalifikovaný odborník, který pro tyto potřeby musí mít ukončené magisterské studium oboru Logopedie se státnicí z logopedie a surdopedie. Náplň práce logopeda v MŠ Logoped provádí jednou ročně depistáž v celé MŠ s cílem odhalit narušenou komunikační schopnost a zajistit zprostředkování kontaktu mezi rodiči dítěte a speciálně pedagogickým centrem za účelem možného zařazení dítěte do logopedické třídy. V době zápisu dětí do MŠ logoped komunikuje s rodiči a dětmi s cílem odhalit narušenou komunikační schopnost a doporučit tak rodičům další možnosti postupu ve výchově jejich dětí. Logoped zajišťuje individuální logopedickou péči dětí zařazených do logopedické třídy. Po dohodě s rodiči poskytuje také logopedickou péči dětem, jejichž rozsah a typ narušené komunikační schopnosti nevyžaduje zařazení do logopedické třídy, ale úroveň dosažené komunikační schopnosti vyžaduje podpůrné vedení a předcházení možného vzniku závažnější řečové vady. Logoped komunikuje s rodiči a poskytuje jim odborné vedení při práci s jejich dětmi. Navrhuje další možnosti terapie a v případě potřeby odkáže rodiče na jiné odborníky. Logoped působí také v oblasti rozšiřování informovanosti rodičů ohledně logopedické péče, vzdělání a výchovy jejich dětí. Logoped podle potřeby poskytuje informace a metodickou podporu učitelkám v MŠ ohledně podpory řečového rozvoje dětí v běžných třídách. Logoped společně s rodiči a ředitelkou MŠ vypracovává individuální vzdělávací plán dětí zařazených do logopedické třídy a zodpovídá za jeho vypracování, plnění a případné doplnění novými poznatky ohledně vzdělání a výchovy dítěte. Logoped působí v oblasti diagnostiky, terapie, prevence, zodpovídá za tvorbu vlastní vzdělávací nabídky, volbu metod práce a formu vzdělání, za evaluační činnost. Logopedická třída Logopedická třída je zřízena pro děti s narušenou komunikační schopností. Má vlastní sociální zázemí. Počet dětí ve třídě je 14 dětí s narušenou komunikační schopností, které mají vypracovány posudek ze speciálně pedagogického centra a 5 dětí s intaktní komunikační schopností. Věk dětí se v této třídě pohybuje od 4 let až po děti s odloženou školní docházkou. 8

9 Ve třídě pracuje logoped, který zajišťuje logopedickou péči a učitelka mateřské školy, která pracuje s dětmi podle školního vzdělávacího programu s ohledem na vady řeči. Logopedická třída vlastní několik didaktických a metodických pomůcek, které slouží k podpoře mluvené řeči, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, vizuomotoriky, sluchové percepce, k rozvoji aktivní a pasivní slovní zásoby a jiné Program výchovy a vzdělání v logopedické třídě Aby byly dosaženy co největší možné výchovně vzdělávací cíle s ohledem na narušenou komunikační schopnost dětí, bylo nutno přepracovat školní vzdělávací program pro potřeby těchto dětí. Do školního vzdělávacího programu jsme zapracovali také logopedickou péči. Forma logopedické péče Logopedie probíhá jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách. Při dopolední činnosti pracuje logopedka společně s učitelkou se všemi dětmi najednou. Věnují se vždy dvakrát týdně nácviku respirace, fonace a také relaxačním cvičením pro podporu správného dýchání, držení těla Dvakrát týdně probíhá grafomotorické cvičení a jednou týdně tělesná výchova. Poté logopedka pracuje s každým dítětem individuálně v samostatné místnosti. Děti mají vlastní sešit, se kterým také pracují s rodiči doma. Logopedka pravidelně komunikuje s rodiči a po předem dohodnuté schůzce se s nimi domluví na možném postupu zdokonalování komunikační schopnosti jejich dětí. V odpoledních hodinách je pro děti vytvořen program skupinové logopedické péče formou hravých činností, kterými podporujeme rozvoj komunikačních schopností, slovní zásoby, fonematického sluchu (důležitý pro rozvoj řeči, slabikové a hláskové analýzy a syntézy ), rozvoj zrakové percepce a grafomotorických schopností. Logopedická péče se vždy v určité míře přizpůsobuje právě probíraným tématickým blokům a snaží se tyto bloky doplnit například o rozvoj slovní zásoby související s probíraným tématem. Hymnou dětí z naší MŠ se stala píseň P. Jurkoviče a J.Žáčka, Co vidí slunce. Velmi rády ji zpívají a pohybově vyjadřují. Každé dítě nejvíc touží ztvárnit roli svítícího slunce.slunce je vysoko a dívá se na celou zemi. No a co vidí? To je obsahem = jednonosným tématem naší vzdělávací nabídky. Vidí velkou zemi plnou lidí, podívá se ještě blíž, a co vidí, už to víš! A: Dům! Kdo chce bydlet, ať si bydlí, stačí postel a stůl s židlí. Dobrá střecha, čtvero stěn a dům stojí,dobrý den. V tomto tematickém bloku se budeme učit bydlet společně v jednom domě - MŠ, budeme poznávat nové prostředí, jednotlivé místnosti a k jakému účelu slouží, seznámíme se i se zahradou, která k němu patří.budeme se vzájemně poznávat, učit se znát svá jména, jména zaměstnanců, hledat pravidla vzájemného soužití.budeme také zjišťovat, co už umíme, co nás spojuje a zajímá.seznámíme se s vybavením a hračkami, vytvoříme si pravidla pro hry.budeme vnímaví i k okolí naší MŠ, podíváme se do parků, seznámíme se se sídlem ekocentra IRIS, budeme pozorovat i jiné významné budovy našeho města, vytvoříme si k němu pozitivní vztah. 9

10 Dům byt, jak vypadá, jaké jsou doma místnosti, co pěstujeme na zahrádce. Zamyslíme se i nad tím, zda žijeme zdravě a co bychom mohli pro své zdraví udělat. Záměry a cíle: - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních /vnímání, naslouchání, porozumění/ - rozvoj smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti - získávání relativní citové samostatnosti - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale i poškozovat a ničit - posilování povědomí dětí o životním umění dívání se očima, rozumem, srdcem Nabídka činností: - lokomoční (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) - smyslové a psychomotorické hry - příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků - činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest - poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů - vyprávění toho co dítě slyšelo nebo co shlédlo - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti - přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování - záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvyky), jejich charakteristických znaků a funkcí - smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehů a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. - námětové hry a činnosti - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) - spontánní hra - činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu - činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné - činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 10

11 - estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další) - činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) - hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých - běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy - spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě - různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí - přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety - aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů) - kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování) - praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává - praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) - využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice - hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. - běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým - sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy. - společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému - aktivity podporující sbližování dětí Rizika: - neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte - nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku, odpočinku, látkové výměny, osobního tempa a tepelné pohody, k potřebě soukromí, apod.) - absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností - nevhodné vzory, chování dospělých v prostředí mateřské školy - vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte) - časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadu televize) - nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti - převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním - nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí - nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení - nedostatek empatie, neposkytování emfatické odezvy na problémy dítěte 11

12 - autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem - manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, schválením bez opodstatnění) - příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce - nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství - nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem - nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování přijatých pravidel, špatný vzor - nevhodný mravní vzor okolí (děti jsou svědky nespravedlivého, nezdvořilého, hrubého, ironického, popř. agresivního chování, netolerantních, necitlivých či nevšímavých postojů apod.) včetně nevhodných vzorů v médiích - příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, ne všichni je dodržují (např. někteří dospělí) - nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi, přehlížení nežádoucího chování některých dětí, schématické řešení konfliktů bez zjišťování příčin jejich vzniku - jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností, málo podnětné, málo pestré a málo obměňované prostředí, nebo prostředí nepřehledné, neupravené, neuspořádané, s nadbytkem hraček a věcí - výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná, která přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou pro dítě prakticky využitelná - užívání abstraktních pojmů, předání hotových poznatků - nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy - špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní prostředí, neekologické postoje, xenofobní chování, lhostejnost k problémům kolem sebe a neochota podílet se na jejich řešení - nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich - málo vlídné, nevstřícné, strohé, nelaskavé a málo přátelské prostředí, kde dítě nenalézá dostatek lásky a porozumění - spěch a nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu, nevhodné zásahy a přerušování činností dětí dospělými B: Vlak! Po kolejích supí vláček, funí, houká do zatáček. Jede, jede pro děti, cestu zná už zpaměti. Po seznámení s nejbližším okolím naší MŠ se vydáme zkoumat, jak to vypadá na vlakovém nádraží, jaké vlaky naším městem projíždějí, co a koho vezou, kdo je obsluhuje a jaká pravidla při cestování vlakem se musí dodržovat. Do atmosféry jízdy vlakem nás zavede kniha Pohádkový dědeček, kde děti nahlédnou prostřednictvím vyprávění dědečka do příběhů spojených s podzimní přírodou, se zvířátky, dětmi i dospělých lidí.poznají charakteristické znaky podzimu, naučí se řešit vztahy mezi lidmi, úcta ke stáří. Vláček děti zaveze i do míst podle aktuálního dění ve společnosti, v přírodě. Záměry a cíle: - rozvoj a užívání všech smyslů - zlepšování tělesné zdatnosti a pohybové kultury dítěte - rozvíjení komunikativních dovedností - posilování přirozených poznávacích citů zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod. - rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy rozvíjet je a city plně prožívat - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem - rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte,aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny - vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 12

13 - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám - vedení dětí k všímání si situací a dějů kolem nás, že nejsou neměnné, ale že je možné jejich ovlivňování a přetváření Nabídka činností: - lokomoční pohybové činnosti - činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem - smyslové a psychomotorické hry - hudební a hudebně poh. Činnosti - artikulační, řečové, sluchové hry, hry se slovy, hádanky - společné rozhovory, vyprávění zážitků - poslech čtených pohádek a příběhů - přednes, dramatizace - přímé pozorování objektů a pojmenování jejich vlastností - smyslové hry - námětové hry a činnosti - řešení myšlenkových a praktických problémů - hry na procvičení orientace v prostoru i v rovině - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání - sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte - výlety do okolí - společenské hry - aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi, úcta ke stáří - činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor - běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory chování - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty - hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích - práce s literárními texty, s obrazovým materiálem - kognitivní činnosti diskuse nad problémem, vyprávění, poslech Rizika: - nedostatečný respekt k ind. potřebám dětí - omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitostí k pracovním úkonům - nevhodné vzory chování dospělých v prostředí MŠ - málo příležitostí k samostatným řečovým projevům - nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní - málo prostoru pro rozvoj fantazie - jednání, které dítě prociťuje jako křivdu a vnímá jako násilí - příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí - prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým - příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich utváření, ne všichni je dodržují - nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům - jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností, málo podnětné, málo pestré a málo obměňované prostředí nebo nepřehledné, neupravené prostředí 13

14 C: Les! Stromy v lese mlčí, stojí, místo šatů mají chvojí. Kolik stromů, tolik hlav, kývají nám na pozdrav. V tomto tematickém bloku se děti seznámí s prostředím lesa. Se stromy, keři a rostlinami, se zvířaty, se zvuky lesa, s prací zaměstnanců, kteří se o les starají, s tím, jak se máme v lese správně chovat, co je v lese pro nás nebezpečné a čím je les pro nás významný a užitečný.podtrhneme význam lesa při zadržování vody v přírodě.lesní stromek jako symbol vánoc, lesní zvířata v zimě pomoc, využití přírodnin Záměry a cíle: - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu - rozvíjení výslovnosti, vytváření pojmů, souvislého vyjadřování - rozvíjení smyslového vnímání, přechod od názorného myšlení k pojmovému - rozvoj schopnosti sebeovládání - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností - seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí,v němž žije - vytváření povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách - získání povědomí o přírodě, která je naším životním prostorem Nabídka činností: - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, přírod. materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním - zdravotně zaměřené činnosti (uvolňovací, dechová, relaxační) - společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, sdělování slyšeného druhým) - vyprávění toho co dítě slyšelo, prožilo nebo shlédlo - společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému - hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (různé pracovní činnosti a pracovní předměty, zaměstnání, povolání, řemesla...) - přirozené pozorování, blízká pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolí přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety - přirozené, zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá, neživá, rostliny, živočichové, přírodní jevy, krajina a její ráz, podnebí, počasí, roční období) Rizika: - nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí - málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním, řízeným) a slabá motivace k nim - nedůstojné jednání, zesměšňování, ponižování - nevhodný mravní vzor okolí (děti jsou svědky nespravedlivého, nezdvořilého, hrubého, popř. agresivního chování, necitlivých či nevšímavých postojů, včetně nevhodných vzorů v médiích) 14

15 - špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní prostředí, lhostejnost k problémům kolem sebe, neochota podílet se na jejich řešení D: Kočku! Naše kočka, ta má ráda, když jí někdo drbe záda. Čeká, kdo ji pochová, už je zkrátka taková. Děti se seznámí s názvy dalších domácích zvířat, s názvy jejich mláďat, užitkem. Naučí se o tato zvířata pečovat, chránit je, vytvořit si k nim citlivý vztah.vejce = symbol života, jaro = probouzení přírody.matka a mládě, odkud přiteklo mléko. Přes vlastní zkušenosti dětí se dostaneme až k cizokrajným zvířatům, kde naučíme děti chápat rozdíly, upozorníme na nebezpečí, které tato zvířata způsobují. Záměry a cíle: - uvědomění si vlastního těla - rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další podoby sdělení výtvarné, pohybové, hudební - chápat základní číselné a matematické pojmy porovnávání, třídění, pojmy stejně, -více,méně, první, poslední - poznávání sebe sama, získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti - vytváření prosociálních postojů sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání péče o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy - vytváření povědomí o možnostech, jak lépe uspořádat věci, děje a vztahy v souladu s přírodou Vzdělávací činnosti: - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti - společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest - záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí - smyslové hry, nejrůznější činnosti, zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. - činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) - výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) - přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí, výlety - poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (kontakt se zvířaty, léky), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím - přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) - práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií - kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování) 15

16 - pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.) - ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry) Rizika: - málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace k nim - převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním - nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich - nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí E: Míč! Kdo má hlavu a pár dlaní, ví, že míč se hodí k hraní. Míč je správný kamarád, budeme si spolu hrát. V tomto tematickém bloku budeme vnímat věci kolem nás, zkoumat jejich tvar, barvu, vůni, možnosti využití.seznámíme se se Zeměkoulí, jak vypadá a kde na ní jsme my.jací lidé ještě žijí na Zemi, jak vypadají a co je pro jejich život a kulturu charakteristické.seznámíme se s lidským tělem,názvy jeho částí, funkcí jednotlivých orgánů, zahrneme péči o své zdraví. Záměry a cíle: - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motorikykoordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka - stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji - vytváření základů pro práci s informacemi získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat svoji situaci - rozvoj kooperativních dovedností - vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat. - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí - vytváření pozitivního vědomí lepšího světa Nabídka činností: - manipulační a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním - zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) - činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojení poznatků (vysvětlování, práce s knihou, obrazovým materiálem, s médii apod.) - činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé liší a v čem jsou si podobní - kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách - aktivity podporující sbližování dětí - přípravy a realizace společných zábav a slavností (výročí, zvyky a tradice). - receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti 16

17 - setkávání s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo MŠ - práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií - pozorování životních podmínek a stavů životního prostředí, poznávání ekosystémů Rizika: - nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí - příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa - zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat - nevhodné vzory a modely chování - prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým - podporování nezdravé soutěživosti - nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estet. vztahu k prostředí, ke kultuře a umění - nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu F: Auto! Auto volá: Hola, hola, už mě svrbí všecka kola! Pojedeme na výlet nejdřív tam a potom zpět. Blíží se konec školního roku a začátek prázdnin. Pojedeme na výlet? Kam pojedeme? Budeme se umět správně chovat? Co když se ztratím?rozšíření povědomí o možnostech cestování ve vzduchu, po vodě, po silnici, po kolejích.co jsem se v MŠ všechno naučil. Ahoj školko! Záměry a cíle: - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní - rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka - vytváření pozitivního vztahu k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení - rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými - rozvoj společenského i estetického vkusu - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - posilování sounáležitosti s přírodou a zamýšlení se nad tím, jak lidská nedbalost narušuje přirozenost a krásu přírody Nabídka činností: - lokomoční pohybové činnosti(chůze,běh,skoky,poskoky,lezení)nelokomoční pohybové činnosti(změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti(základní gymnastika,turistika,sezonní činnosti,míčové hry apod. - Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrayů (hrozících při hrách pohybových činnostech a dopravních situacích,při setkávání s cizími lidmi) k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí - artikulační, řečové,sluchové a rytmické hry se slovy, slovní hádanky vokální činnosti - společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým) - prohlížení a čtení knížek - výlety do okolí(do přírody, návštěvy, dětských kulturních akcích apod.) 17

18 - hry a činnosti,které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se,pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. - Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých - četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením. - přípravy a realizace společných zábav a slavností(oslavy slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy) - aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku(zdvořilost, ohleduplnost, tolerance,spolupráce) a mravní hodnoty(dobro, zlo, spravedlnost, pravda upřímnost, otevřenost) v jednání lidí - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce - přirozené pozorování blízkého okolí a života v něm, okolní přírody, kulturních a technických objevů, vycházky do okolí, výlety - aktivity zaměřené k získávání orientace v obci(vycházky do ulic, návštěvy obchodů, institucí, budov a významných objektů - hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní - kognitivní činnosti Rizika - nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností jednotlivých dětí - omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitostí k pracovním ůkonům - příliš racionální,hotový a uavřený výklad světa - příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí - nevhodný mravní vzor okolípotlačování autonomního chování dítěte v zájmu dosažení vnější disciplíny a poslušnosti Tyto integrované bloky jsou pro všechny třídy a učitelky společné, avšak časově i chronologicky neomezené Kriteria pro vyhodnocování pedagogické činnosti Vycházejí z rámcových a specifických cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každodenní hodnocení učitelkou je odpovědí na tyto otázky: /ústně/ - Jak byla u dítěte rozvíjena jeho osobnost a schopnost učení - S jakou morální kvalitou se děti seznamovaly - Jak jsem rozvíjela a upevňovala samostatnost dětí a schopnost samostatného rozhodování Po ukončení integrovaného bloku hodnocení prostřednictvím hodnotícího listu : 18

19 Hodnotící list integrovaného bloku vzdělávání Třída:..doba plnění IB. Název IB:..tématické části:. 1.Pracovala jsem se všemi naplánovanými cíli? Které se dařily nejlépe, proč? Když ne, které se nedařily a proč? 2.Kterých očekávaných kompetencí se vzdělávání dotýkalo? 3.Objevila se rizika v plánování? Když ano, která? 4.Sledovala jsem dítě v jeho osobnostním rozvoji? 5.Je pro mě při práci vždy prioritní to, co prožívá a cítí každé jednotlivé dítě? V čem to bylo v tomto IB? 6. Hodnocení mimořádných aktivit vzhledem k jejich cílům 7. Respektuji v práci s dětmi psychosociální podmínky dané RVP? Které jsem aktuálně využila v tomto IB? 8.Využívala jsem cíleně v rámci IB vhodné zajištění dne? 9. Co se mi výrazně daří v mé práci s dětmi vzhledem k rozvíjení jejich osobnosti? 10. Měla bych na své práci něco měnit? 11. Závěry pro další IB Vyplnila : Dne: V pololetí a v závěru školního roku písemné zhodnocení dosažených výsledků s porovnáním s vytyčenými cíli ve Školním vzdělávacím programu. Toto hodnocení musí obsahovat závěry pro práci v příštím školním roce. Pro zhodnocení vzdělávacích výsledků u jednotlivých dětí si každá třída vypracuje svůj záznamový arch, ve kterém provádí diagnostický záznam jednoduchým způsobem: - nezná, neumí + umí částečně 19

20 * umí V tomto záznamovém archu se sleduje úroveň očekávaných výstupů / např. znalost barev, tvarů, prostorové orientace, úroveň výslovnosti, jemné motoriky apod./ Zhodnotit úroveň výchovné a vzdělávací práce školy mohou také rodiče v anonymním dotazníku. Formy a způsoby vzdělávání v mateřské škole - přiblížit vzdělávání předškolních dětí co nejvíce jejich mentalitě, vzdělávacím potřebám a možnostem - vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou - všechny činnosti budou obsahovat prvky hry a tvořivosti - mezi spontánní a řízenou aktivitou bude respektována vyváženost - vzdělávací cíle budou plněny didakticky zacílenou činností formou záměrného i spontánního učení - učení bude zakládáno na aktivní účasti dítěte, na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení - bude probíhat ve skupinkách i individuálně - učení hrou a činností na základě tematických celků - bude dbáno na správnou volbu vzdělávacího obsahu - volba témat bude respektovat vzdělávací potřeby dětí a tím jim umožní orientaci ve světě, který je obklopuje - systematicky bude prováděna individuální logopedická péče u dětí s narušenou komunikativní schopností - k rozvoji dětí s odkladem školní docházky budou vypracovány a využívány ind. vzdělávací plány - úzká spolupráce s EKOCENTREM, vzájemné návštěvy a doplňování programů - Zařazení naší MŠ do celostátní sítě MRKVIČKA - Vzdělávání učitelek prostřednictvím časopisů a akcí, které nabízí Mrkcička v rámci EVV. 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle:

6. Vesmír. Podtéma: Dílčí vzdělávací cíle: 6. Vesmír Děti se seznámí s vesmírem, jeho planetami, s planetou Zemí. Co je na ní jiné, než na ostatních planetách, jak se na ní žije, bydlí. Poznáme různé státy, jejich obyvatele, kulturu, řeč. Každý

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 9. Čas radosti a her Budeme využívat dlouhých a pěkných dnů k pobytu a činnostem venku ke hrám, relaxaci, posílení motoriky, otužování, zvídavosti k turistickým vycházkám. Děti prožijí v MŠ radostné dopoledne

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace zapsána u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka č.834, IČ 73184993 Školní vzdělávací program platný od září 2015 Pracoviště : 2.května 1654 K Muzeu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory Stříbrné Hory 65, 582 22 Přibyslav Identifikátor školy: 600 086 062

Více