(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep"

Transkript

1 (1) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 8,1 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 158 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 51? 4. Určete potenciální energii orla letícího ve výšce 1,5 km o hmotnosti 14 kg. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 145 kg do výšky 1,6 m za dobu 3 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 29 g padá na stůl z výšky 56 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 15 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (1) Řešení 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Platí: W = F s cos α = 158 N. 8, 1 m. cos 51 = 810 J. 4. Platí: E p = mgh = 14 kg. 9, 81 m/s m = 210 kj. 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 145 kg. 9, 81 m/s 2 = 1420 N, dále W = F s = 1420 N. 1, 6 m = 2300 J a nakonec dosadíme do P = W t = 2300 J 3 s = 800 W. 0,029 kg.9,81 m/s 2.0,56 m = 160 mj. Ve výšce h 1 = 15 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,029 kg.9,81 m/s 2.0,15 m = 43 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 160 mj 43 mj = 120 mj. (2) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 4,7 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,317 km? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,84 km, jehož potenciální energie je 188 kj. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 143 kg do výšky 1,6 m za dobu 5 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 15 g padá na stůl z výšky 57 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 21 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (2) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Platí: W = F s = 4, 7 N. 317 m = 1500 J. gh = 1, J 9,81 m/s m = 23 kg. 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 143 kg. 9, 81 m/s 2 = 1400 N, dále W = F s = 1400 N. 1, 6 m = 2200 J a nakonec dosadíme do P = W t = 2200 J 5 s = 400 W. 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,57 m = 84 mj. Ve výšce h 1 = 21 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,21 m = 31 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 84 mj 31 mj = 53 mj.

2 (3) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 102 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 35. Vykonali jsme při tom práci 425,26 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 170 kj a jede rychlostí 30 km/h. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 2163 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 66,9546 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 27 g padá na stůl z výšky 47 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete (3) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 425,26 J 102 N. cos 35 = 5, 1 m. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 1, J (8,3 m/s) 2 = 4, 9t. F cos α = 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 6, J 2163 W = 30, 95 s. 0,027 kg.9,81 m/s 2.0,47 m = 120 mj. 0,027 kg.9,81 m/s 2.0,35 m = 93 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 120 mj 93 mj = 30 mj. (4) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 7,4 km a vykonal přitom práci 332 kj. 4. Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 123 kj a jede rychlostí 55 km/h. 5. Elektromotor o příkonu 12 kw pracuje s účinností 86%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,6 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 17 g padá na stůl z výšky 54 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 38 cm, kde ji chytíme. Určete (4) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: F = W s = 3, J 7400 m = 45 N. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 1, J (15 m/s) 2 = 1, 1t. 100 ). P. t = 0, 86. 1, W. 2, s = 210 MJ; 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,54 m = 90 mj. 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,38 m = 63 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 90 mj 63 mj = 27 mj.

3 (5) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu výkon 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 159 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 50. Vykonali jsme při tom práci 994,25 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,1 km, jehož potenciální energie je 74,5 kj. 5. Motor výtahu o výkonu 1286 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 91,4 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 16 g padá na stůl z výšky 58 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete (5) Řešení 1. Výkon P je definovaný jako podíl práce W a času t, během kterého byla práce vykonána: P = W t. Jednotka výkonu je 1 Watt, značka 1 W. 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 994,25 J 159 N. cos 50 = 9, 7 m. gh = 7, J 9,81 m/s m = 6, 9 kg. 5. Platí: W = P t = 1286 W. 91, 4 s = 118 kj. F cos α = 0,016 kg.9,81 m/s 2.0,58 m = 91 mj. 0,016 kg.9,81 m/s 2.0,35 m = 55 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 91 mj 55 mj = 36 mj. (6) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 9,3 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 138 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 40? 4. Jakou rychlostí jede nákladní automobil o hmotnosti 9,4 t, který má kinetickou energii rovnu 733,437 kj? 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 2309 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 172,722 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 13 g padá na stůl z výšky 54 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 39 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 19 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (6) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: W = F s cos α = 138 N. 9, 3 m. cos 40 = 980 J. 2. E 4. Platí: v = k m = 2. 7, J 9400 kg = 12 m/s. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 1, J 2309 W = 74, 80 s. 0,013 kg.9,81 m/s 2.0,54 m = 69 mj. Ve výšce h 1 = 19 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,013 kg.9,81 m/s 2.0,19 m = 24 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 69 mj 24 mj = 45 mj.

4 (7) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanickou práci (stálé síly) Nebo napište definiční vztah a nakreslete obrázek. 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 19 km a vykonal přitom práci 134 kj. 4. V jaké výšce letí orel o hmotnosti 12 kg, který má potenciální energii 161,837 kj? 5. Motor výtahu o výkonu 544,2 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 92,3 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 19 g padá na stůl z výšky 55 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 25 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (7) Řešení 1. Mechanická práce W (stálé síly) je definovaná jako součin (velikosti) síly F působící na těleso, dráhy s, kterou těleso v důsledku působení této síly urazí, a kosinu úhlu α, který svírá směr síly a (přímá) trajektorie tělesa: W = F s cos α. Jednotka mechanické práce je 1 Joule [džaul], značka J. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: F = W s = 1, J 1, m = 7, 1 N. 4. Platí: h = Ep mg = 1, J 12 kg. 9,81 m/s 2 = 1, 4 km. 5. Platí: W = P t = 544, 2 W. 92, 3 s = 50, 2 kj. 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,55 m = 100 mj. Ve výšce h 1 = 25 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,25 m = 47 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 100 mj 47 mj = 50 mj. (8) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanickou práci (stálé síly) Nebo napište definiční vztah a nakreslete obrázek. 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 3,8 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,400 km? 4. V jaké výšce letí orel o hmotnosti 11 kg, který má potenciální energii 51,4447 kj? 5. Motor výtahu o výkonu 4082 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 119 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 17 g padá na stůl z výšky 48 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 38 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 29 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (8) Řešení 1. Mechanická práce W (stálé síly) je definovaná jako součin (velikosti) síly F působící na těleso, dráhy s, kterou těleso v důsledku působení této síly urazí, a kosinu úhlu α, který svírá směr síly a (přímá) trajektorie tělesa: W = F s cos α. Jednotka mechanické práce je 1 Joule [džaul], značka J. 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s = 3, 8 N. 400 m = 1500 J. 4. Platí: h = Ep mg = 5, J 11 kg. 9,81 m/s 2 = 0, 48 km. 5. Platí: W = P t = 4082 W. 119 s = 486 kj. 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,48 m = 80 mj. Ve výšce h 1 = 29 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,29 m = 48 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 80 mj 48 mj = 32 mj.

5 (9) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 1,0 kg, když vykonal práci 123 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,4 km, jehož potenciální energie je 86,1 kj. 5. Elektromotor o příkonu 5,8 kw pracuje s účinností 75%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,3 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 18 g padá na stůl z výšky 59 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 38 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 12 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (9) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 1, 0 kg. 9, 81 m/s 2 = 98 N, a následně h = W F = 123 J 98 N = 1, 3 m. gh = 8, J 9,81 m/s m = 6, 3 kg. 100 ). P. t = 0, W. 1, s = 83 MJ; 0,018 kg.9,81 m/s 2.0,59 m = 100 mj. Ve výšce h 1 = 12 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,018 kg.9,81 m/s 2.0,12 m = 21 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 100 mj 21 mj = 80 mj. (10) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu výkon 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 5,0 km a vykonal přitom práci 262 kj. 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 131 t a pohybujícího se rychlostí 12 km/h. 5. Elektromotor o příkonu 13 kw pracuje s účinností 76%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,1 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 14 g padá na stůl z výšky 49 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 38 cm, kde ji chytíme. Určete (10) Řešení 1. Výkon P je definovaný jako podíl práce W a času t, během kterého byla práce vykonána: P = W t. Jednotka výkonu je 1 Watt, značka 1 W. 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: F = W s = 2, J 5000 m = 52 N. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (3, 3 m/s) 2 = 0, 73 MJ. 100 ). P. t = 0, 76. 1, W. 1, s = 180 MJ; 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,49 m = 67 mj. 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,38 m = 52 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 67 mj 52 mj = 15 mj.

6 (11) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 4,6 kg, když vykonal práci 261 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 333 kj a jede rychlostí 31 km/h. 5. Motor výtahu o výkonu 2460 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 110 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 16 g padá na stůl z výšky 58 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 39 cm, kde ji chytíme. Určete (11) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 4, 6 kg. 9, 81 m/s 2 = 45 N, a následně h = W F = 261 J 45 N = 5, 8 m. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 3, J (8,6 m/s) 2 = 9, 0t. 5. Platí: W = P t = 2460 W. 110 s = 271 kj. 0,016 kg.9,81 m/s 2.0,58 m = 91 mj. 0,016 kg.9,81 m/s 2.0,39 m = 61 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 91 mj 61 mj = 30 mj. (12) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 10 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 72,3 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 44? 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 106 t a pohybujícího se rychlostí 15 km/h. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 3185 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 259,784 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 23 g padá na stůl z výšky 47 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 39 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 28 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (12) Řešení 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: W = F s cos α = 72, 3 N. 10 m. cos 44 = 520 J. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (4, 2 m/s) 2 = 0, 92 MJ. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 2, J 3185 W = 81, 56 s. 0,023 kg.9,81 m/s 2.0,47 m = 110 mj. Ve výšce h 1 = 28 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,023 kg.9,81 m/s 2.0,28 m = 63 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 110 mj 63 mj = 50 mj.

7 (13) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Při přemístění tělesa po nakloněné rovině, jsme vykonali práci 430,54 J. Jak velkou silou jsme museli působit, když jsme těleso přemístili do vzdálenosti 11 m? Působící síla svírala se směrem trajektorie úhel Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 140 kj a jede rychlostí 74 km/h. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 209 kg do výšky 2,0 m za dobu 7 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 20 g padá na stůl z výšky 52 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete (13) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že F = W 430,54 J 11 m. cos 46 = 56 N. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 1, J (21 m/s) 2 = 0, 66t. s cos α = 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 209 kg. 9, 81 m/s 2 = 2050 N, dále W = F s = 2050 N. 2, 0 m = 4100 J a nakonec dosadíme do P = W t = 4100 J 7 s = 600 W. 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,52 m = 100 mj. 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,35 m = 69 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 100 mj 69 mj = 30 mj. (14) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanická energie. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 7,6 kg, když vykonal práci 332 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,67 km, jehož potenciální energie je 85,6 kj. 5. Elektromotor o příkonu 7,8 kw pracuje s účinností 75%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,0 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 14 g padá na stůl z výšky 48 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 31 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 25 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (14) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. Mechanická energie tělesa je součet kinetické a potenciální energie tělesa. 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 7, 6 kg. 9, 81 m/s 2 = 75 N, a následně h = W F = 332 J 75 N = 4, 5 m. gh = 8, J 9,81 m/s m = 13 kg. 100 ). P. t = 0, W. 1, s = 110 MJ; 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,48 m = 66 mj. Ve výšce h 1 = 25 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,25 m = 34 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 66 mj 34 mj = 32 mj.

8 (15) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 87,5 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 36. Vykonali jsme při tom práci 320,30 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,69 km, jehož potenciální energie je 169 kj. 5. Elektromotor o příkonu 14 kw pracuje s účinností 90%. Jakou mechanickou práci vykoná za 6,3 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 14 g padá na stůl z výšky 48 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 36 cm, kde ji chytíme. Určete (15) Řešení 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 320,30 J 87,5 N. cos 36 = 4, 5 m. gh = 1, J 9,81 m/s m = 25 kg. F cos α = 100 ). P. t = 0, 90. 1, W. 2, s = 290 MJ; 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,48 m = 66 mj. 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,36 m = 49 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 66 mj 49 mj = 17 mj. (16) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanickou práci (stálé síly) Nebo napište definiční vztah a nakreslete obrázek. 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 14 km a vykonal přitom práci 61,5 kj. 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 138 t a pohybujícího se rychlostí 19 km/h. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 105 kg do výšky 1,9 m za dobu 5 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 27 g padá na stůl z výšky 53 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 37 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 31 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (16) Řešení 1. Mechanická práce W (stálé síly) je definovaná jako součin (velikosti) síly F působící na těleso, dráhy s, kterou těleso v důsledku působení této síly urazí, a kosinu úhlu α, který svírá směr síly a (přímá) trajektorie tělesa: W = F s cos α. Jednotka mechanické práce je 1 Joule [džaul], značka J. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: F = W s = 6, J 1, m = 4, 4 N. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (5, 3 m/s) 2 = 1, 9 MJ. 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 105 kg. 9, 81 m/s 2 = 1030 N, dále W = F s = 1030 N. 1, 9 m = 2000 J a nakonec dosadíme do P = W t = 2000 J 5 s = 400 W. 0,027 kg.9,81 m/s 2.0,53 m = 140 mj. Ve výšce h 1 = 31 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,027 kg.9,81 m/s 2.0,31 m = 82 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 140 mj 82 mj = 60 mj.

9 (17) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanická energie. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 4,6 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,131 km? 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 140 t a pohybujícího se rychlostí 17 km/h. 5. Elektromotor o příkonu 8,6 kw pracuje s účinností 81%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,6 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 19 g padá na stůl z výšky 49 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 27 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (17) Řešení 2. Mechanická energie tělesa je součet kinetické a potenciální energie tělesa. 3. Platí: W = F s = 4, 6 N. 131 m = 600 J. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (4, 7 m/s) 2 = 1, 6 MJ. 100 ). P. t = 0, W. 2, s = 140 MJ; 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,49 m = 91 mj. Ve výšce h 1 = 27 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,27 m = 50 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 91 mj 50 mj = 41 mj. (18) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 135 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 54. Vykonali jsme při tom práci 1155,2 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Jakou rychlostí jede nákladní automobil o hmotnosti 15 t, který má kinetickou energii rovnu 660,739 kj? 5. Elektromotor o příkonu 13 kw pracuje s účinností 84%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,3 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 15 g padá na stůl z výšky 58 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 36 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 21 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (18) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 1155,2 J 135 N. cos 54 = 15 m. 2. E 4. Platí: v = k m = 2. 6, J 1, kg = 9, 4 m/s. F cos α = 100 ). P. t = 0, 84. 1, W. 1, s = 210 MJ; 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,58 m = 85 mj. Ve výšce h 1 = 21 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,21 m = 31 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 85 mj 31 mj = 54 mj.

10 (19) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanická energie. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 3,5 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,353 km? 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 111 t a pohybujícího se rychlostí 14 km/h. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 2125 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 221,494 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 20 g padá na stůl z výšky 48 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 31 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 17 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (19) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. Mechanická energie tělesa je součet kinetické a potenciální energie tělesa. 3. Platí: W = F s = 3, 5 N. 353 m = 1200 J. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (3, 9 m/s) 2 = 0, 84 MJ. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 2, J 2125 W = 104, 2 s. 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,48 m = 94 mj. Ve výšce h 1 = 17 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,17 m = 33 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 94 mj 33 mj = 61 mj. (20) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 132 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 44. Vykonali jsme při tom práci 881,22 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Určete potenciální energii orla letícího ve výšce 0,74 km o hmotnosti 11 kg. 5. Elektromotor o příkonu 6,8 kw pracuje s účinností 84%. Jakou mechanickou práci vykoná za 6,7 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 12 g padá na stůl z výšky 50 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete (20) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 881,22 J 132 N. cos 44 = 9, 3 m. F cos α = 4. Platí: E p = mgh = 11 kg. 9, 81 m/s m = 80 kj. 100 ). P. t = 0, W. 2, s = 140 MJ; 0,012 kg.9,81 m/s 2.0,50 m = 59 mj. 0,012 kg.9,81 m/s 2.0,34 m = 40 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 59 mj 40 mj = 19 mj.

11 (21) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 13 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 147 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 60? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,5 km, jehož potenciální energie je 143 kj. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 1967 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 54,9392 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 24 g padá na stůl z výšky 53 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 33 cm, kde ji chytíme. Určete (21) Řešení 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α = 147 N. 13 m. cos 60 = 960 J. gh = 1, J 9,81 m/s m = 9, 7 kg. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 5, J 1967 W = 27, 93 s. 0,024 kg.9,81 m/s 2.0,53 m = 120 mj. 0,024 kg.9,81 m/s 2.0,33 m = 78 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 120 mj 78 mj = 40 mj. (22) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Napište zákon zachování energie. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 1,4 kg, když vykonal práci 339 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,70 km, jehož potenciální energie je 54,2 kj. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 4355 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 340,075 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 18 g padá na stůl z výšky 50 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 30 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (22) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. V izolované soustavě platí, že součet kinetické, potenciální a vnitřní energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 1, 4 kg. 9, 81 m/s 2 = 14 N, a následně h = W F = 339 J 14 N = 25 m. gh = 5, J 9,81 m/s m = 7, 9 kg. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 3, J 4355 W = 78, 09 s. 0,018 kg.9,81 m/s 2.0,50 m = 88 mj. Ve výšce h 1 = 30 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,018 kg.9,81 m/s 2.0,30 m = 53 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 88 mj 53 mj = 35 mj.

12 (23) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Při přemístění tělesa po nakloněné rovině, jsme vykonali práci 469,72 J. Jak velkou silou jsme museli působit, když jsme těleso přemístili do vzdálenosti 12 m? Působící síla svírala se směrem trajektorie úhel Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,3 km, jehož potenciální energie je 113 kj. 5. Elektromotor s příkonem 4,5 kw vykoná za 58 s práci 112,6 kj. Jaká je jeho účinnost v procentech? 6. Hopskulka o hmotnosti 12 g padá na stůl z výšky 54 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 32 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 28 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (23) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že F = W 469,72 J 12 m. cos 32 = 46 N. gh = 1, J 9,81 m/s m = 8, 9 kg. s cos α = 5. Platí: η = P P. 100%. Nejprve vypočteme P = W t = 1, J 58 s = 1900 W a dosadíme do η = P P = 1900 W 42% W = 0,012 kg.9,81 m/s 2.0,54 m = 64 mj. Ve výšce h 1 = 28 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,012 kg.9,81 m/s 2.0,28 m = 33 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 64 mj 33 mj = 31 mj. (24) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Napište zákon zachování energie. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 8,1 km a vykonal přitom práci 85,7 kj. 4. Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 168 kj a jede rychlostí 65 km/h. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 782,4 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 202,162 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 17 g padá na stůl z výšky 54 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 37 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 34 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (24) Řešení 2. V izolované soustavě platí, že součet kinetické, potenciální a vnitřní energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: F = W s = 8, J 8100 m = 11 N. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 1, J (18 m/s) 2 = 1, 0t. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 2, J 782,4 W = 258, 4 s. 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,54 m = 90 mj. Ve výšce h 1 = 34 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,34 m = 57 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 90 mj 57 mj = 33 mj.

13 (25) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 7,9 kg, když vykonal práci 290 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete potenciální energii orla letícího ve výšce 1,1 km o hmotnosti 10 kg. 5. Elektromotor o příkonu 12 kw pracuje s účinností 81%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,6 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 19 g padá na stůl z výšky 51 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 39 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 22 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (25) Řešení 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 7, 9 kg. 9, 81 m/s 2 = 77 N, a následně h = W F = 290 J 77 N = 3, 7 m. 4. Platí: E p = mgh = 10 kg. 9, 81 m/s m = 110 kj. 100 ). P. t = 0, 81. 1, W. 2, s = 200 MJ; 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,51 m = 95 mj. Ve výšce h 1 = 22 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,22 m = 41 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 95 mj 41 mj = 54 mj. (26) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 9,6 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 154 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 36? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,4 km, jehož potenciální energie je 65,2 kj. 5. Elektromotor s příkonem 3,7 kw vykoná za 53 s práci 63,50 kj. Jaká je jeho účinnost v procentech? 6. Hopskulka o hmotnosti 11 g padá na stůl z výšky 57 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 37 cm, kde ji chytíme. Určete (26) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: W = F s cos α = 154 N. 9, 6 m. cos 36 = 1200 J. gh = 6, J 9,81 m/s m = 4, 7 kg. 5. Platí: η = P P. 100%. Nejprve vypočteme P = W t = 6, J 53 s = 1200 W a dosadíme do η = P P = 1200 W 32% W = 0,011 kg.9,81 m/s 2.0,57 m = 62 mj. 0,011 kg.9,81 m/s 2.0,37 m = 40 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 62 mj 40 mj = 22 mj.

14 (27) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 6,0 kg, když vykonal práci 958 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 140 t a pohybujícího se rychlostí 14 km/h. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 104 kg do výšky 1,7 m za dobu 7 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 15 g padá na stůl z výšky 51 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete (27) Řešení 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 6, 0 kg. 9, 81 m/s 2 = 59 N, a následně h = W F = 958 J 59 N = 16 m. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (3, 9 m/s) 2 = 1, 1 MJ. 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 104 kg. 9, 81 m/s 2 = 1020 N, dále W = F s = 1020 N. 1, 7 m = 1700 J a nakonec dosadíme do P = W t = 1700 J 7 s = 200 W. 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,51 m = 75 mj. 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,35 m = 52 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 75 mj 52 mj = 23 mj. (28) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanickou práci (stálé síly) Nebo napište definiční vztah a nakreslete obrázek. 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 11 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 79,3 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 37? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,57 km, jehož potenciální energie je 95,3 kj. 5. Elektromotor o příkonu 11 kw pracuje s účinností 85%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,1 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 28 g padá na stůl z výšky 56 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 36 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 15 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (28) Řešení 1. Mechanická práce W (stálé síly) je definovaná jako součin (velikosti) síly F působící na těleso, dráhy s, kterou těleso v důsledku působení této síly urazí, a kosinu úhlu α, který svírá směr síly a (přímá) trajektorie tělesa: W = F s cos α. Jednotka mechanické práce je 1 Joule [džaul], značka J. 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α = 79, 3 N. 11 m. cos 37 = 700 J. gh = 9, J 9,81 m/s m = 17 kg. 100 ). P. t = 0, 85. 1, W. 1, s = 170 MJ; 0,028 kg.9,81 m/s 2.0,56 m = 150 mj. Ve výšce h 1 = 15 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,028 kg.9,81 m/s 2.0,15 m = 41 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 150 mj 41 mj = 110 mj.

15 (29) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 19 km a vykonal přitom práci 322 kj. 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 107 t a pohybujícího se rychlostí 16 km/h. 5. Motor výtahu o výkonu 1419 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 105 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 20 g padá na stůl z výšky 56 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 37 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 29 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (29) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: F = W s = 3, J 1, m = 17 N. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (4, 4 m/s) 2 = 1, 1 MJ. 5. Platí: W = P t = 1419 W. 105 s = 149 kj. 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,56 m = 110 mj. Ve výšce h 1 = 29 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,29 m = 57 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 110 mj 57 mj = 50 mj. (30) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 6,8 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,159 km? 4. Určete potenciální energii orla letícího ve výšce 0,91 km o hmotnosti 14 kg. 5. Elektromotor s příkonem 3,5 kw vykoná za 50 s práci 108,8 kj. Jaká je jeho účinnost v procentech? 6. Hopskulka o hmotnosti 14 g padá na stůl z výšky 60 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete (30) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Platí: W = F s = 6, 8 N. 159 m = 1100 J. 4. Platí: E p = mgh = 14 kg. 9, 81 m/s m = 120 kj. 5. Platí: η = P P. 100%. Nejprve vypočteme P = W t = 1, J 50 s = 2200 W a dosadíme do η = P P = 2200 W 63% W = 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,60 m = 82 mj. 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,34 m = 47 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 82 mj 47 mj = 35 mj.

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J

Více

Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory

Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory Variace 1 Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE 1 Rozhodni a zdůvodni, zda koná práci člověk, který a) vynese tašku do prvního patra, b) drží činku nad hlavou, c) drží tašku s nákupem na zastávce autobusu, d)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 8. října 707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa 26. 28.8.2015 RNDr. Jan Zajíc, CSc. ÚAFM FChT UPa Pohyby rovnoměrné 1. Člun pluje v řece po proudu z bodu A do bodu B rychlostí 30 km.h 1. Při zpáteční cestě z bodu

Více

ÍKLAD Rychlost st ely = 4 gramy = 1 tuny = 20,4 cm zákon pohybová energie náboje polohovou energii t p e el e n l ou en e e n r e gi r i

ÍKLAD Rychlost st ely = 4 gramy = 1 tuny = 20,4 cm zákon pohybová energie náboje polohovou energii t p e el e n l ou en e e n r e gi r i PŘÍKLAD Rychlost střely lze určit tak, že se vystřelí zblízka do dostatečně těžkého pytle s pískem, který je zavěšen na několikametrovém laně. Změří se, do jaké výšky vystoupalo těžiště T pytle. Odtud

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_4_Mechanická práce a energie Ing. Jakub Ulmann 4 Mechanická práce a energie 4.1 Mechanická práce 4.2

Více

F - Příprava na 2. zápočtový test z fyziky

F - Příprava na 2. zápočtový test z fyziky F - Příprava na. zápočtový test z fyziky Určeno pro třídu 1DOP. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na

Více

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z 5. Práce a energie 5.1. Základní poznatky Práce W jestliže se hmotný bod pohybuje po trajektorii mezi body (1) a (), je práce definována křivkovým integrálem W = () () () F dr = Fx dx + Fy dy + (1) r r

Více

Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol:

Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol: Název: Kladka jako jednoduchý stroj. Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol: 1. Kladka jako jednoduchý stroj. 2. Navrhněte konstrukci robota s pevnou kladkou. 3. Určete, jakou silou působil při zvedání

Více

Zákon zachování energie - příklady

Zákon zachování energie - příklady DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: ZZE - příklady Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Zákon zachování energie - příklady 1.) Jakou má polohovou energii

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Dynamika Obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles, případně jejich deformací dynamis = síla

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Práce - výkon (pracovní list)

Práce - výkon (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram Práce - výkon (pracovní list) Ing. Miroslava Maříková VY_52_INOVACE_F.Ma.23-1 - Předmět: FYZIKA Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /8.roč./ Téma:

Více

BIOMECHANIKA. 6, Dynamika pohybu I. (Definice, Newtonovy zákony, síla, silové pole, silové působení, hybnost, zákon zachování hybnosti)

BIOMECHANIKA. 6, Dynamika pohybu I. (Definice, Newtonovy zákony, síla, silové pole, silové působení, hybnost, zákon zachování hybnosti) BIOMECHANIKA 6, Dynamika pohybu I. (Definice, Newtonovy zákony, síla, silové pole, silové působení, hybnost, zákon zachování hybnosti) Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin

Více

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium V řešení číslujte úlohy tak, jak jsou číslovány v zadání. U všech úloh uveďte stručné zdůvodnění. Vyřešené úlohy zašlete elektronicky

Více

Práce. Práce se značí:

Práce. Práce se značí: Práce Z fyzikálního hlediska konáme práci, jestliže působíme určitou silou po nějaké dráze, tj. jestliže působíme silou na těleso a způsobíme tím jeho pohyb. F Práce se značí: Jednotka: W J (joule) Jestliže

Více

7. Slovní úlohy o pohybu.notebook. May 18, 2015. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. 3. Učivo: Slovní úlohy o pohybu

7. Slovní úlohy o pohybu.notebook. May 18, 2015. 1. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. 3. Učivo: Slovní úlohy o pohybu Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.12/02.0010 Šumavská škola = evropská škola Zvyšování kvality ve vzdělání v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.1.12 Název

Více

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný

Více

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i. Newtonovy pohybové zákony 1. Síla 60 N uděluje tělesu zrychlení 0,8 m s-2. Jak velká síla udělí témuž tělesu zrychlení 2 m s-2? BI5147 150 N 2. Těleso o hmotnosti 200 g, které bylo na začátku v klidu,

Více

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz FYZIKA Kapitola 3.: Kinematika Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. Kinematika obor, který zkoumá pohyb bez ohledu na jeho příčiny klid nebo

Více

Příklady: 7., 8. Práce a energie

Příklady: 7., 8. Práce a energie Příklady: 7., 8. Práce a energie 1. Dělník tlačí bednu o hmotnosti m = 25, 0 kg vzhůru po dokonale hladké nakloněné rovině o úhlu sklonu α = 25. Působí na ni při tom stálou silou F o velikosti F = 209

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Konstrukce kladkostroje. Výpočet výkonu kladkostroje.

Konstrukce kladkostroje. Výpočet výkonu kladkostroje. Název: Konstrukce kladkostroje. Výpočet výkonu kladkostroje. Tematický celek: Mechanická práce a energie. Úkol: 1. Kladkostroj druhy a využití. 2. Navrhněte konstrukci robota - jeřábu s kladkostrojem.

Více

F - Jednoduché stroje

F - Jednoduché stroje F - Jednoduché stroje Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA U.. vnitřní energie tělesa ( termodynamické soustavy) je celková kinetická energie neuspořádaně se pohybujících částic tělesa ( molekul, atomů, iontů) a celková potenciální energie vzájemné polohy těchto

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ROVNOMĚRNÝ POHYB 1) První třetinu dráhy projel automobil rychlostí

Více

Mechanická práce při rotačním pohybu síla F mění neustále svůj směr a tudíž stále působí ve směru dráhy, síla F na dráze odpovídající úhlu natočení ϕ s W = R ϕ = F R ϕ dosadíme-li za [ N m J ] W = M k

Více

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika VNITŘNÍ ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika Zákon zachování energie Ze zákona zachování mechanické energie platí: Ek + Ep = konst. Ale: Vnitřní energie tělesa Každé těleso má

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Účinnost v

Více

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Molekulová fyzika a termika Základní poznatky Základní poznatky Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Termika = část fyziky zabývající se studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou

Více

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

Dynamika. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla

Dynamika. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla Dynamika Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla Dynamika studuje příčiny pohybu těles (proč a za jakých podmínek

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N?

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N? 1. Za jaký čas a jakou konečnou rychlostí (v km/hod.) dorazí automobil na dolní konec svahu dlouhého 25 m a skloněného o 7 0 proti vodorovné rovině, jestliže na horním okraji začal brzdit na hranici možností

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

b=1.8m, c=2.1m. rychlostí dopadne?

b=1.8m, c=2.1m. rychlostí dopadne? MECHANIKA - PŘÍKLADY 1 Příklad 1 Vypočítejte síly v prutech prutové soustavy, je-li zatěžující síla F. Rozměry prutů jsou h = 1.2m, b=1.8m, c=2.1m. Příklad 2 Vypočítejte zrychlení tělesa o hmotnosti m

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost rčeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VAIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven

Více

1.5.2 Mechanická práce II

1.5.2 Mechanická práce II .5. Mechanická ráce II Předoklady: 50 Př. : Jakou minimální ráci vykonáš ři řemístění bedny o hmotnosti 50 k o odlaze o vzdálenost 5 m. Příklad sočítej dvakrát, jednou zanedbej třecí sílu mezi bednou a

Více

Práce síla dráhu Působíme-li na těleso silou F a přemístíme ho tak po dráze s , vykonáme mechanickou práci W

Práce síla dráhu Působíme-li na těleso silou F a přemístíme ho tak po dráze s , vykonáme mechanickou práci W Práce O práci v našem životě často hovoříme nebo ji vykonáváme. Ve fyzice jde však o název další fyzikální veličiny, kterou poznáme a naučíme se s ní pracovat. Rozhodněte, kdo na úvodním obrázku vykonává

Více

Jednoduché stroje JEDNODUCHÉ STROJE. January 11, 2014. 18. jednoduché stroje.notebook. Páka

Jednoduché stroje JEDNODUCHÉ STROJE. January 11, 2014. 18. jednoduché stroje.notebook. Páka Jednoduché stroje Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Název materiálu:

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6 ÚLOHY - ŘEŠENÍ F1: Objem jedné dávky písku u nakládače je 0,50 m 3 a dávky se od této hodnoty mohou lišit až o 50 litrů podle toho, jak se nabírání písku zdaří. Suchý písek má hustotu 1500 kg/m 3. Na valník

Více

2. Mechanika - kinematika

2. Mechanika - kinematika . Mechanika - kinematika. Co je pohyb a klid Klid nebo pohyb těles zjišťujeme pouze vzhledem k jiným tělesům, proto mluvíme o relativním klidu nebo relativním pohybu. Jak poznáme, že je těleso v pohybu

Více

DYNAMIKA - Výkon, příkon a účinnost

DYNAMIKA - Výkon, příkon a účinnost Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vzájemné působení těles Silové působení je vždy vzájemné! 1.Působení při dotyku 2.Působení na dálku prostřednictvím polí gravitační pole

Více

Obsah 1. 1 Měření... 3 1.1 Fyzikální veličina... 4 1.2 Jednotky... 7

Obsah 1. 1 Měření... 3 1.1 Fyzikální veličina... 4 1.2 Jednotky... 7 Obsah Obsah Měření... 3. Fyzikální veličina... 4. Jednotky... 7 Kinematika... 9. Klid a pohyb těles... 0. Rovnoměrný pohyb... 3.3 Zrychlený pohyb... 8.4 Volný pád....5 Pohyb po kružnici... 3 3 Dynamika...

Více

Kinematika pohyb rovnoměrný

Kinematika pohyb rovnoměrný DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-03 Téma: Kinematika rovnoměrný Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Kinematika rovnoměrný Kinematika je jedna ze základních

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda POHYB TĚLESA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Pohyb Pohyb = změna polohy tělesa vůči jinému tělesu. Neexistuje absolutní klid. Pohyb i klid jsou relativní. Záleží na volbě vztažného tělesa. Spojením

Více

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

( ) 1.5.2 Mechanická práce II. Předpoklady: 1501 1.5. Mechnická práce II Předpokldy: 1501 Př. 1: Těleso o hmotnosti 10 kg bylo vytženo pomocí provzu do výšky m ; poprvé rovnoměrným přímočrým pohybem, podruhé pohybem rovnoměrně zrychleným se zrychlením

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné.

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné. Fyzika kapalin Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné. Plyny nemají stálý tvar ani stálý objem, jsou velmi snadno stlačitelné. Tekutina je společný název pro kapaliny

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 24. 7. 212 Název zpracovaného celku: KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných

Více

Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost).

Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost). Mechanika teorie srozumitelně www.nabla.cz Druhý Newtonův pohybový zákon Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost). 1. úkol: Krabičku uvedeme strčením do pohybu.

Více

POHYBY TĚLES / GRAF ZÁVISLOSTI DRÁHY NA ČASE - PŘÍKLADY

POHYBY TĚLES / GRAF ZÁVISLOSTI DRÁHY NA ČASE - PŘÍKLADY POHYBY TĚLES / GRAF ZÁVISLOSTI DRÁHY NA ČASE - PŘÍKLADY foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz Na obrázku je graf závislosti dráhy tělesa na čase. Odpověz na otázky:

Více

Téma Pohyb grafické znázornění

Téma Pohyb grafické znázornění Téma Pohyb grafické znázornění Příklad č. 1 Na obrázku je graf závislosti dráhy na čase. a) Jak se bude těleso pohybovat? b) Urči velikost rychlosti pohybu v jednotlivých časových úsecích dráhy. c) Jak

Více

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků Zadané hodnoty: n motoru M motoru [ot/min] [Nm] 1 86,4 15 96,4 2 12,7 25 14,2 3 16 35 11 4 93,7 45 84,9 5 75,6 55 68,2 Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků m = 1265 kg (pohotovostní hmotnost

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-1 Téma: Veličiny a jednotky Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD SI soustava Obsah MECHANIKA... Chyba! Záložka není definována.

Více

Práce a výkon při přemístění tělesa. Účinnost robota.

Práce a výkon při přemístění tělesa. Účinnost robota. Název: Práce a výkon při přemístění tělesa. Účinnost robota. Tematický celek: Mechanická práce a energie. Úkol: 1. Zopakujte si, co víte o fyzikálních veličinách práce a výkon. 2. Navrhněte konstrukci

Více

2. Mechanika - kinematika

2. Mechanika - kinematika . Mechanika - kinematika. Co je pohyb a klid Klid nebo pohyb těles zjišťujeme pouze vzhledem k jiným tělesům, proto mluvíme o relativním klidu nebo relativním pohybu. Jak poznáme, že je těleso v pohybu

Více

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF FO52EF1: Dva cyklisté Dva cyklisté se pohybují po uzavřené závodní trase o délce 1 200 m tak, že Lenka ujede jedno kolo za dobu 120 s, Petr za 100 s. Při tréninku mohou vyjet buď stejným směrem, nebo směry

Více

Určete velikost zrychlení, kterým se budou tělesa pohybovat. Vliv kladky zanedbejte.

Určete velikost zrychlení, kterým se budou tělesa pohybovat. Vliv kladky zanedbejte. Určete velikost zrychlení, kterým se budou tělesa pohybovat. Vliv kladky zanedbejte. Pozn.: Na konci je uvedena stručná verze výpočtu, aby se vešla na jednu stránku. Začneme silovým rozborem. Na první

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

3. Kinematika hmotného bodu

3. Kinematika hmotného bodu Kinematika 10 3. Kinematika hmotného bodu kineó (z řečtiny) = pohybuji; relativní = vztažný, poměrný 3.1. Mechanický pohyb, hmotný bod (HB) a) Proč uvádíme, že klid nebo pohyb tělesa je relativní pojem?....

Více

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB Dynamika rotačního pohybu hmotného bodu kolem pevné osy - při rotační pohybu hmotného bodu kolem stálé osy stálými otáčkami kolem pevné osy (pak hovoříme o rovnoměrném rotačním pohybu)

Více

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: Mechanika tekutin a rovnice kontinuity Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Příklady Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho

Více

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D01_Z_OPAK_M_Uvodni_pojmy_T Člověk a příroda Fyzika Úvodní pojmy, fyzikální veličiny

Více

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014 září Období Prováděcí plán Školní rok 2013/2014 Vyučovací předmět: Fyzika Třída: VIII. Vyučující: Jitka Wachtlová, Clive Allen Časová dotace: 1 hodina týdně v českém jazyce + 1 hodina týdně v anglickém

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

POHYBY TĚLES / VÝPOČET ČASU

POHYBY TĚLES / VÝPOČET ČASU POHYBY TĚLES / VÝPOČET ČASU foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz foto: zdroj www.google.cz 1 VÝPOČET ČASU - čas pohybu t vypočítáme jako podíl velikosti dráhy s a rychlosti v, kterou se

Více

F - Dynamika pro studijní obory

F - Dynamika pro studijní obory F - Dynamika pro studijní obory Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující a doplňkový text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 3. Newtonovy zákony 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština

Více

Přípravný kurz - příklady

Přípravný kurz - příklady Přípravný kurz - příklady 1. Cyklista ujel první čtvrtinu cesty rychlostí v 1, další tři čtvrtiny pak rychlostí 20 km/hod, průměrná rychlost na celé dráze byla16 km/hod, jaká byla průměrná rychlost v první

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Jan Pacák (007) Obsah 6. MAGNETICKÁ SÍLA A MOMENT SIL 3 6.1 ÚKOLY 3 ÚLOHA 1: HMOTNOSTNÍ

Více