(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep"

Transkript

1 (1) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 8,1 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 158 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 51? 4. Určete potenciální energii orla letícího ve výšce 1,5 km o hmotnosti 14 kg. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 145 kg do výšky 1,6 m za dobu 3 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 29 g padá na stůl z výšky 56 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 15 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (1) Řešení 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Platí: W = F s cos α = 158 N. 8, 1 m. cos 51 = 810 J. 4. Platí: E p = mgh = 14 kg. 9, 81 m/s m = 210 kj. 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 145 kg. 9, 81 m/s 2 = 1420 N, dále W = F s = 1420 N. 1, 6 m = 2300 J a nakonec dosadíme do P = W t = 2300 J 3 s = 800 W. 0,029 kg.9,81 m/s 2.0,56 m = 160 mj. Ve výšce h 1 = 15 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,029 kg.9,81 m/s 2.0,15 m = 43 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 160 mj 43 mj = 120 mj. (2) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 4,7 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,317 km? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,84 km, jehož potenciální energie je 188 kj. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 143 kg do výšky 1,6 m za dobu 5 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 15 g padá na stůl z výšky 57 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 21 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (2) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Platí: W = F s = 4, 7 N. 317 m = 1500 J. gh = 1, J 9,81 m/s m = 23 kg. 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 143 kg. 9, 81 m/s 2 = 1400 N, dále W = F s = 1400 N. 1, 6 m = 2200 J a nakonec dosadíme do P = W t = 2200 J 5 s = 400 W. 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,57 m = 84 mj. Ve výšce h 1 = 21 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,21 m = 31 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 84 mj 31 mj = 53 mj.

2 (3) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 102 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 35. Vykonali jsme při tom práci 425,26 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 170 kj a jede rychlostí 30 km/h. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 2163 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 66,9546 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 27 g padá na stůl z výšky 47 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete (3) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 425,26 J 102 N. cos 35 = 5, 1 m. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 1, J (8,3 m/s) 2 = 4, 9t. F cos α = 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 6, J 2163 W = 30, 95 s. 0,027 kg.9,81 m/s 2.0,47 m = 120 mj. 0,027 kg.9,81 m/s 2.0,35 m = 93 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 120 mj 93 mj = 30 mj. (4) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 7,4 km a vykonal přitom práci 332 kj. 4. Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 123 kj a jede rychlostí 55 km/h. 5. Elektromotor o příkonu 12 kw pracuje s účinností 86%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,6 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 17 g padá na stůl z výšky 54 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 38 cm, kde ji chytíme. Určete (4) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: F = W s = 3, J 7400 m = 45 N. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 1, J (15 m/s) 2 = 1, 1t. 100 ). P. t = 0, 86. 1, W. 2, s = 210 MJ; 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,54 m = 90 mj. 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,38 m = 63 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 90 mj 63 mj = 27 mj.

3 (5) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu výkon 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 159 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 50. Vykonali jsme při tom práci 994,25 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,1 km, jehož potenciální energie je 74,5 kj. 5. Motor výtahu o výkonu 1286 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 91,4 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 16 g padá na stůl z výšky 58 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete (5) Řešení 1. Výkon P je definovaný jako podíl práce W a času t, během kterého byla práce vykonána: P = W t. Jednotka výkonu je 1 Watt, značka 1 W. 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 994,25 J 159 N. cos 50 = 9, 7 m. gh = 7, J 9,81 m/s m = 6, 9 kg. 5. Platí: W = P t = 1286 W. 91, 4 s = 118 kj. F cos α = 0,016 kg.9,81 m/s 2.0,58 m = 91 mj. 0,016 kg.9,81 m/s 2.0,35 m = 55 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 91 mj 55 mj = 36 mj. (6) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 9,3 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 138 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 40? 4. Jakou rychlostí jede nákladní automobil o hmotnosti 9,4 t, který má kinetickou energii rovnu 733,437 kj? 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 2309 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 172,722 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 13 g padá na stůl z výšky 54 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 39 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 19 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (6) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: W = F s cos α = 138 N. 9, 3 m. cos 40 = 980 J. 2. E 4. Platí: v = k m = 2. 7, J 9400 kg = 12 m/s. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 1, J 2309 W = 74, 80 s. 0,013 kg.9,81 m/s 2.0,54 m = 69 mj. Ve výšce h 1 = 19 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,013 kg.9,81 m/s 2.0,19 m = 24 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 69 mj 24 mj = 45 mj.

4 (7) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanickou práci (stálé síly) Nebo napište definiční vztah a nakreslete obrázek. 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 19 km a vykonal přitom práci 134 kj. 4. V jaké výšce letí orel o hmotnosti 12 kg, který má potenciální energii 161,837 kj? 5. Motor výtahu o výkonu 544,2 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 92,3 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 19 g padá na stůl z výšky 55 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 25 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (7) Řešení 1. Mechanická práce W (stálé síly) je definovaná jako součin (velikosti) síly F působící na těleso, dráhy s, kterou těleso v důsledku působení této síly urazí, a kosinu úhlu α, který svírá směr síly a (přímá) trajektorie tělesa: W = F s cos α. Jednotka mechanické práce je 1 Joule [džaul], značka J. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: F = W s = 1, J 1, m = 7, 1 N. 4. Platí: h = Ep mg = 1, J 12 kg. 9,81 m/s 2 = 1, 4 km. 5. Platí: W = P t = 544, 2 W. 92, 3 s = 50, 2 kj. 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,55 m = 100 mj. Ve výšce h 1 = 25 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,25 m = 47 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 100 mj 47 mj = 50 mj. (8) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanickou práci (stálé síly) Nebo napište definiční vztah a nakreslete obrázek. 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 3,8 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,400 km? 4. V jaké výšce letí orel o hmotnosti 11 kg, který má potenciální energii 51,4447 kj? 5. Motor výtahu o výkonu 4082 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 119 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 17 g padá na stůl z výšky 48 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 38 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 29 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (8) Řešení 1. Mechanická práce W (stálé síly) je definovaná jako součin (velikosti) síly F působící na těleso, dráhy s, kterou těleso v důsledku působení této síly urazí, a kosinu úhlu α, který svírá směr síly a (přímá) trajektorie tělesa: W = F s cos α. Jednotka mechanické práce je 1 Joule [džaul], značka J. 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s = 3, 8 N. 400 m = 1500 J. 4. Platí: h = Ep mg = 5, J 11 kg. 9,81 m/s 2 = 0, 48 km. 5. Platí: W = P t = 4082 W. 119 s = 486 kj. 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,48 m = 80 mj. Ve výšce h 1 = 29 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,29 m = 48 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 80 mj 48 mj = 32 mj.

5 (9) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 1,0 kg, když vykonal práci 123 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,4 km, jehož potenciální energie je 86,1 kj. 5. Elektromotor o příkonu 5,8 kw pracuje s účinností 75%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,3 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 18 g padá na stůl z výšky 59 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 38 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 12 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (9) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 1, 0 kg. 9, 81 m/s 2 = 98 N, a následně h = W F = 123 J 98 N = 1, 3 m. gh = 8, J 9,81 m/s m = 6, 3 kg. 100 ). P. t = 0, W. 1, s = 83 MJ; 0,018 kg.9,81 m/s 2.0,59 m = 100 mj. Ve výšce h 1 = 12 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,018 kg.9,81 m/s 2.0,12 m = 21 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 100 mj 21 mj = 80 mj. (10) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu výkon 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 5,0 km a vykonal přitom práci 262 kj. 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 131 t a pohybujícího se rychlostí 12 km/h. 5. Elektromotor o příkonu 13 kw pracuje s účinností 76%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,1 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 14 g padá na stůl z výšky 49 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 38 cm, kde ji chytíme. Určete (10) Řešení 1. Výkon P je definovaný jako podíl práce W a času t, během kterého byla práce vykonána: P = W t. Jednotka výkonu je 1 Watt, značka 1 W. 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: F = W s = 2, J 5000 m = 52 N. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (3, 3 m/s) 2 = 0, 73 MJ. 100 ). P. t = 0, 76. 1, W. 1, s = 180 MJ; 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,49 m = 67 mj. 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,38 m = 52 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 67 mj 52 mj = 15 mj.

6 (11) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 4,6 kg, když vykonal práci 261 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 333 kj a jede rychlostí 31 km/h. 5. Motor výtahu o výkonu 2460 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 110 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 16 g padá na stůl z výšky 58 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 39 cm, kde ji chytíme. Určete (11) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 4, 6 kg. 9, 81 m/s 2 = 45 N, a následně h = W F = 261 J 45 N = 5, 8 m. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 3, J (8,6 m/s) 2 = 9, 0t. 5. Platí: W = P t = 2460 W. 110 s = 271 kj. 0,016 kg.9,81 m/s 2.0,58 m = 91 mj. 0,016 kg.9,81 m/s 2.0,39 m = 61 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 91 mj 61 mj = 30 mj. (12) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 10 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 72,3 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 44? 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 106 t a pohybujícího se rychlostí 15 km/h. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 3185 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 259,784 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 23 g padá na stůl z výšky 47 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 39 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 28 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (12) Řešení 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: W = F s cos α = 72, 3 N. 10 m. cos 44 = 520 J. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (4, 2 m/s) 2 = 0, 92 MJ. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 2, J 3185 W = 81, 56 s. 0,023 kg.9,81 m/s 2.0,47 m = 110 mj. Ve výšce h 1 = 28 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,023 kg.9,81 m/s 2.0,28 m = 63 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 110 mj 63 mj = 50 mj.

7 (13) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Při přemístění tělesa po nakloněné rovině, jsme vykonali práci 430,54 J. Jak velkou silou jsme museli působit, když jsme těleso přemístili do vzdálenosti 11 m? Působící síla svírala se směrem trajektorie úhel Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 140 kj a jede rychlostí 74 km/h. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 209 kg do výšky 2,0 m za dobu 7 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 20 g padá na stůl z výšky 52 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete (13) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že F = W 430,54 J 11 m. cos 46 = 56 N. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 1, J (21 m/s) 2 = 0, 66t. s cos α = 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 209 kg. 9, 81 m/s 2 = 2050 N, dále W = F s = 2050 N. 2, 0 m = 4100 J a nakonec dosadíme do P = W t = 4100 J 7 s = 600 W. 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,52 m = 100 mj. 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,35 m = 69 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 100 mj 69 mj = 30 mj. (14) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanická energie. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 7,6 kg, když vykonal práci 332 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,67 km, jehož potenciální energie je 85,6 kj. 5. Elektromotor o příkonu 7,8 kw pracuje s účinností 75%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,0 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 14 g padá na stůl z výšky 48 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 31 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 25 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (14) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. Mechanická energie tělesa je součet kinetické a potenciální energie tělesa. 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 7, 6 kg. 9, 81 m/s 2 = 75 N, a následně h = W F = 332 J 75 N = 4, 5 m. gh = 8, J 9,81 m/s m = 13 kg. 100 ). P. t = 0, W. 1, s = 110 MJ; 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,48 m = 66 mj. Ve výšce h 1 = 25 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,25 m = 34 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 66 mj 34 mj = 32 mj.

8 (15) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 87,5 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 36. Vykonali jsme při tom práci 320,30 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,69 km, jehož potenciální energie je 169 kj. 5. Elektromotor o příkonu 14 kw pracuje s účinností 90%. Jakou mechanickou práci vykoná za 6,3 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 14 g padá na stůl z výšky 48 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 36 cm, kde ji chytíme. Určete (15) Řešení 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 320,30 J 87,5 N. cos 36 = 4, 5 m. gh = 1, J 9,81 m/s m = 25 kg. F cos α = 100 ). P. t = 0, 90. 1, W. 2, s = 290 MJ; 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,48 m = 66 mj. 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,36 m = 49 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 66 mj 49 mj = 17 mj. (16) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanickou práci (stálé síly) Nebo napište definiční vztah a nakreslete obrázek. 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 14 km a vykonal přitom práci 61,5 kj. 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 138 t a pohybujícího se rychlostí 19 km/h. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 105 kg do výšky 1,9 m za dobu 5 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 27 g padá na stůl z výšky 53 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 37 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 31 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (16) Řešení 1. Mechanická práce W (stálé síly) je definovaná jako součin (velikosti) síly F působící na těleso, dráhy s, kterou těleso v důsledku působení této síly urazí, a kosinu úhlu α, který svírá směr síly a (přímá) trajektorie tělesa: W = F s cos α. Jednotka mechanické práce je 1 Joule [džaul], značka J. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: F = W s = 6, J 1, m = 4, 4 N. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (5, 3 m/s) 2 = 1, 9 MJ. 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 105 kg. 9, 81 m/s 2 = 1030 N, dále W = F s = 1030 N. 1, 9 m = 2000 J a nakonec dosadíme do P = W t = 2000 J 5 s = 400 W. 0,027 kg.9,81 m/s 2.0,53 m = 140 mj. Ve výšce h 1 = 31 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,027 kg.9,81 m/s 2.0,31 m = 82 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 140 mj 82 mj = 60 mj.

9 (17) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanická energie. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 4,6 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,131 km? 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 140 t a pohybujícího se rychlostí 17 km/h. 5. Elektromotor o příkonu 8,6 kw pracuje s účinností 81%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,6 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 19 g padá na stůl z výšky 49 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 27 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (17) Řešení 2. Mechanická energie tělesa je součet kinetické a potenciální energie tělesa. 3. Platí: W = F s = 4, 6 N. 131 m = 600 J. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (4, 7 m/s) 2 = 1, 6 MJ. 100 ). P. t = 0, W. 2, s = 140 MJ; 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,49 m = 91 mj. Ve výšce h 1 = 27 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,27 m = 50 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 91 mj 50 mj = 41 mj. (18) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu vnitřní energie tělesa 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 135 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 54. Vykonali jsme při tom práci 1155,2 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Jakou rychlostí jede nákladní automobil o hmotnosti 15 t, který má kinetickou energii rovnu 660,739 kj? 5. Elektromotor o příkonu 13 kw pracuje s účinností 84%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,3 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 15 g padá na stůl z výšky 58 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 36 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 21 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (18) Řešení 1. Vnitřní energií tělesa E v rozumíme součet celkové kinetické energie všech částic tělesa a celkové potenciální energie všech vzájemných poloh částic tělesa. (Význam má pro nás především změna vnitřní energie E v.) 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 1155,2 J 135 N. cos 54 = 15 m. 2. E 4. Platí: v = k m = 2. 6, J 1, kg = 9, 4 m/s. F cos α = 100 ). P. t = 0, 84. 1, W. 1, s = 210 MJ; 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,58 m = 85 mj. Ve výšce h 1 = 21 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,21 m = 31 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 85 mj 31 mj = 54 mj.

10 (19) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanická energie. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 3,5 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,353 km? 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 111 t a pohybujícího se rychlostí 14 km/h. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 2125 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 221,494 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 20 g padá na stůl z výšky 48 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 31 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 17 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (19) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. Mechanická energie tělesa je součet kinetické a potenciální energie tělesa. 3. Platí: W = F s = 3, 5 N. 353 m = 1200 J. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (3, 9 m/s) 2 = 0, 84 MJ. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 2, J 2125 W = 104, 2 s. 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,48 m = 94 mj. Ve výšce h 1 = 17 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,17 m = 33 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 94 mj 33 mj = 61 mj. (20) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Při přemístění tělesa jsme na něj působili silou o velikosti 132 N, která svírala se směrem trajektorie úhel 44. Vykonali jsme při tom práci 881,22 J. Po jak dlouhé dráze jsme těleso přemístili? 4. Určete potenciální energii orla letícího ve výšce 0,74 km o hmotnosti 11 kg. 5. Elektromotor o příkonu 6,8 kw pracuje s účinností 84%. Jakou mechanickou práci vykoná za 6,7 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 12 g padá na stůl z výšky 50 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete (20) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že s = W 881,22 J 132 N. cos 44 = 9, 3 m. F cos α = 4. Platí: E p = mgh = 11 kg. 9, 81 m/s m = 80 kj. 100 ). P. t = 0, W. 2, s = 140 MJ; 0,012 kg.9,81 m/s 2.0,50 m = 59 mj. 0,012 kg.9,81 m/s 2.0,34 m = 40 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 59 mj 40 mj = 19 mj.

11 (21) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 13 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 147 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 60? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,5 km, jehož potenciální energie je 143 kj. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 1967 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 54,9392 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 24 g padá na stůl z výšky 53 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 33 cm, kde ji chytíme. Určete (21) Řešení 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α = 147 N. 13 m. cos 60 = 960 J. gh = 1, J 9,81 m/s m = 9, 7 kg. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 5, J 1967 W = 27, 93 s. 0,024 kg.9,81 m/s 2.0,53 m = 120 mj. 0,024 kg.9,81 m/s 2.0,33 m = 78 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 120 mj 78 mj = 40 mj. (22) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Napište zákon zachování energie. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 1,4 kg, když vykonal práci 339 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,70 km, jehož potenciální energie je 54,2 kj. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 4355 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 340,075 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 18 g padá na stůl z výšky 50 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 30 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (22) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. V izolované soustavě platí, že součet kinetické, potenciální a vnitřní energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 1, 4 kg. 9, 81 m/s 2 = 14 N, a následně h = W F = 339 J 14 N = 25 m. gh = 5, J 9,81 m/s m = 7, 9 kg. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 3, J 4355 W = 78, 09 s. 0,018 kg.9,81 m/s 2.0,50 m = 88 mj. Ve výšce h 1 = 30 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,018 kg.9,81 m/s 2.0,30 m = 53 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 88 mj 53 mj = 35 mj.

12 (23) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Při přemístění tělesa po nakloněné rovině, jsme vykonali práci 469,72 J. Jak velkou silou jsme museli působit, když jsme těleso přemístili do vzdálenosti 12 m? Působící síla svírala se směrem trajektorie úhel Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,3 km, jehož potenciální energie je 113 kj. 5. Elektromotor s příkonem 4,5 kw vykoná za 58 s práci 112,6 kj. Jaká je jeho účinnost v procentech? 6. Hopskulka o hmotnosti 12 g padá na stůl z výšky 54 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 32 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 28 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (23) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: W = F s cos α. Z toho plyne, že F = W 469,72 J 12 m. cos 32 = 46 N. gh = 1, J 9,81 m/s m = 8, 9 kg. s cos α = 5. Platí: η = P P. 100%. Nejprve vypočteme P = W t = 1, J 58 s = 1900 W a dosadíme do η = P P = 1900 W 42% W = 0,012 kg.9,81 m/s 2.0,54 m = 64 mj. Ve výšce h 1 = 28 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,012 kg.9,81 m/s 2.0,28 m = 33 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 64 mj 33 mj = 31 mj. (24) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Napište zákon zachování energie. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 8,1 km a vykonal přitom práci 85,7 kj. 4. Určete hmotnost nákladního automobilu, který má kinetickou energii 168 kj a jede rychlostí 65 km/h. 5. Motor nákl. výtahu o výkonu 782,4 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy a vykonal při tom práci 202,162 kj. Jak dlouho trvalo, než výtah náklad do nejvyššího patra vyvezl? 6. Hopskulka o hmotnosti 17 g padá na stůl z výšky 54 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 37 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 34 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (24) Řešení 2. V izolované soustavě platí, že součet kinetické, potenciální a vnitřní energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: F = W s = 8, J 8100 m = 11 N. 4. Platí: m = 2. E k v 2 = 2. 1, J (18 m/s) 2 = 1, 0t. 5. Platí: P = W/t, odtud plyne, že t = W P = 2, J 782,4 W = 258, 4 s. 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,54 m = 90 mj. Ve výšce h 1 = 34 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,017 kg.9,81 m/s 2.0,34 m = 57 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 90 mj 57 mj = 33 mj.

13 (25) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 7,9 kg, když vykonal práci 290 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete potenciální energii orla letícího ve výšce 1,1 km o hmotnosti 10 kg. 5. Elektromotor o příkonu 12 kw pracuje s účinností 81%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,6 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 19 g padá na stůl z výšky 51 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 39 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 22 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (25) Řešení 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 7, 9 kg. 9, 81 m/s 2 = 77 N, a následně h = W F = 290 J 77 N = 3, 7 m. 4. Platí: E p = mgh = 10 kg. 9, 81 m/s m = 110 kj. 100 ). P. t = 0, 81. 1, W. 2, s = 200 MJ; 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,51 m = 95 mj. Ve výšce h 1 = 22 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,019 kg.9,81 m/s 2.0,22 m = 41 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 95 mj 41 mj = 54 mj. (26) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Uveďte příklad situace, kdy (nenulová) síla nekoná práci. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 9,6 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 154 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 36? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 1,4 km, jehož potenciální energie je 65,2 kj. 5. Elektromotor s příkonem 3,7 kw vykoná za 53 s práci 63,50 kj. Jaká je jeho účinnost v procentech? 6. Hopskulka o hmotnosti 11 g padá na stůl z výšky 57 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 37 cm, kde ji chytíme. Určete (26) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. Například když sedíte na židli. Vy působíte silou na židli, židle působí silou na Vás, ale ani jedna z těchto sil nekoná práci, protože ani Vy, ani židle v důsledku působení těchto sil nepohybujete. 3. Platí: W = F s cos α = 154 N. 9, 6 m. cos 36 = 1200 J. gh = 6, J 9,81 m/s m = 4, 7 kg. 5. Platí: η = P P. 100%. Nejprve vypočteme P = W t = 6, J 53 s = 1200 W a dosadíme do η = P P = 1200 W 32% W = 0,011 kg.9,81 m/s 2.0,57 m = 62 mj. 0,011 kg.9,81 m/s 2.0,37 m = 40 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 62 mj 40 mj = 22 mj.

14 (27) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Do jaké výšky zvedl dělník rovnoměrným pohybem s pomocí kladky ze země kámen o hmotnosti 6,0 kg, když vykonal práci 958 J? Tření zanedbáváme. 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 140 t a pohybujícího se rychlostí 14 km/h. 5. Bivoj zvedl kance o hmotnosti 104 kg do výšky 1,7 m za dobu 7 s. Jaký byl jeho průměrný výkon? 6. Hopskulka o hmotnosti 15 g padá na stůl z výšky 51 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 35 cm, kde ji chytíme. Určete (27) Řešení 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Nejprve vypočteme: F = mg = 6, 0 kg. 9, 81 m/s 2 = 59 N, a následně h = W F = 958 J 59 N = 16 m. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (3, 9 m/s) 2 = 1, 1 MJ. 5. Nejprve vypočteme: F = mg = 104 kg. 9, 81 m/s 2 = 1020 N, dále W = F s = 1020 N. 1, 7 m = 1700 J a nakonec dosadíme do P = W t = 1700 J 7 s = 200 W. 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,51 m = 75 mj. 0,015 kg.9,81 m/s 2.0,35 m = 52 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 75 mj 52 mj = 23 mj. (28) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu mechanickou práci (stálé síly) Nebo napište definiční vztah a nakreslete obrázek. 2. Napište zákon zachování mechanické energie. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 11 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 79,3 N. Jakou práci vykonáme, jestliže působící síla svírá se směrem trajektorie úhel o velikosti 37? 4. Určete hmotnost orla letícího ve výšce 0,57 km, jehož potenciální energie je 95,3 kj. 5. Elektromotor o příkonu 11 kw pracuje s účinností 85%. Jakou mechanickou práci vykoná za 5,1 hodin? 6. Hopskulka o hmotnosti 28 g padá na stůl z výšky 56 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 36 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 15 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (28) Řešení 1. Mechanická práce W (stálé síly) je definovaná jako součin (velikosti) síly F působící na těleso, dráhy s, kterou těleso v důsledku působení této síly urazí, a kosinu úhlu α, který svírá směr síly a (přímá) trajektorie tělesa: W = F s cos α. Jednotka mechanické práce je 1 Joule [džaul], značka J. 2. V izolované soustavě platí, že celková mechanická energie všech těles soustavy zůstává konstatní. 3. Platí: W = F s cos α = 79, 3 N. 11 m. cos 37 = 700 J. gh = 9, J 9,81 m/s m = 17 kg. 100 ). P. t = 0, 85. 1, W. 1, s = 170 MJ; 0,028 kg.9,81 m/s 2.0,56 m = 150 mj. Ve výšce h 1 = 15 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,028 kg.9,81 m/s 2.0,15 m = 41 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 150 mj 41 mj = 110 mj.

15 (29) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu (tíhová) potenciální energie 2. Vyjádřete 1 Watt v základních jednotkách SI. 3. Jakou sílu větru musel cyklista překonat, když ujel po vodorovné silnici vzdálenost 19 km a vykonal přitom práci 322 kj. 4. Určete kinetickou energii plejtváka obrovského o hmotnosti 107 t a pohybujícího se rychlostí 16 km/h. 5. Motor výtahu o výkonu 1419 W, zvedl náklad cihel do nejvyššího patra budovy za dobu 105 s. Jakou práci motor vykonal? 6. Hopskulka o hmotnosti 20 g padá na stůl z výšky 56 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 37 cm, kde ji chytíme. Určete její kinetickou energii před dopadem ve výšce 29 cm nad stolem. Ztráty vzniklé odporem vzduchu zanedbejte. (29) Řešení 1. (Tíhová) potenciální energie tělesa E p o hmotnosti m ve výšce h nad povrchem je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso zvedli z povrchu do dané výšky h. Jednotka potenciální energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E p = mgh. 2. [P ] = [W ]/[t] = J/s = kg.m 2.s 2.s 1 = kg.m 2.s 3 3. Platí: F = W s = 3, J 1, m = 17 N. 4. Platí: E k = 1 2 mv2 = 1 2.1, kg. (4, 4 m/s) 2 = 1, 1 MJ. 5. Platí: W = P t = 1419 W. 105 s = 149 kj. 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,56 m = 110 mj. Ve výšce h 1 = 29 cm nad zemí má potenciální energii: E p = mgh 1 = 0,020 kg.9,81 m/s 2.0,29 m = 57 mj. Ze zákona zachování a potenciální energie: E k = E c E p = 110 mj 57 mj = 50 mj. (30) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu kinetická energie (tělesa) 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Po rovné cestě jede holčička na nepromazané tříkolce, takže musí překonávat stálou odporovou sílu o velikosti 6,8 N. Jakou práci holčička vykoná, když ujede vzdálenost 0,159 km? 4. Určete potenciální energii orla letícího ve výšce 0,91 km o hmotnosti 14 kg. 5. Elektromotor s příkonem 3,5 kw vykoná za 50 s práci 108,8 kj. Jaká je jeho účinnost v procentech? 6. Hopskulka o hmotnosti 14 g padá na stůl z výšky 60 cm. Po odrazu vystoupá do výšky 34 cm, kde ji chytíme. Určete (30) Řešení 1. Kinetická (neboli pohybová) energie E k tělesa o hmotnosti m, které se pohybuje rychlostí o velikosti v je rovná práci, kterou musíme vykonat, abychom dané těleso uvedli do pohybu o dané rychlosti v. Jednotka kinetické energie je 1 Joule [džaul], značka J. Lze odvodit, že platí: E k = 1 2 mv2. 2. [W ] = [F ][s] = N.m = kg.m.s 2.m = kg.m 2.s 2 3. Platí: W = F s = 6, 8 N. 159 m = 1100 J. 4. Platí: E p = mgh = 14 kg. 9, 81 m/s m = 120 kj. 5. Platí: η = P P. 100%. Nejprve vypočteme P = W t = 1, J 50 s = 2200 W a dosadíme do η = P P = 2200 W 63% W = 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,60 m = 82 mj. 0,014 kg.9,81 m/s 2.0,34 m = 47 mj. energie E v platí: E v = E p0 E p1 = 82 mj 47 mj = 35 mj.

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Práce - výkon (pracovní list)

Práce - výkon (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram Práce - výkon (pracovní list) Ing. Miroslava Maříková VY_52_INOVACE_F.Ma.23-1 - Předmět: FYZIKA Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /8.roč./ Téma:

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Obsah 1. 1 Měření... 3 1.1 Fyzikální veličina... 4 1.2 Jednotky... 7

Obsah 1. 1 Měření... 3 1.1 Fyzikální veličina... 4 1.2 Jednotky... 7 Obsah Obsah Měření... 3. Fyzikální veličina... 4. Jednotky... 7 Kinematika... 9. Klid a pohyb těles... 0. Rovnoměrný pohyb... 3.3 Zrychlený pohyb... 8.4 Volný pád....5 Pohyb po kružnici... 3 3 Dynamika...

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 24. 7. 212 Název zpracovaného celku: KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Téma Pohyb grafické znázornění

Téma Pohyb grafické znázornění Téma Pohyb grafické znázornění Příklad č. 1 Na obrázku je graf závislosti dráhy na čase. a) Jak se bude těleso pohybovat? b) Urči velikost rychlosti pohybu v jednotlivých časových úsecích dráhy. c) Jak

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 3. Newtonovy zákony 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština

Více

Úvod. 1 Převody jednotek

Úvod. 1 Převody jednotek Úvod 1 Převody jednotek Násobky a díly jednotek: piko p 10-12 nano n 10-9 mikro μ 10-6 mili m 10-3 centi c 10-2 deci d 10-1 deka da 10 1 hekto h 10 2 kilo k 10 3 mega M 10 6 giga G 10 9 tera T 10 12 Ve

Více

2. Mechanika - kinematika

2. Mechanika - kinematika . Mechanika - kinematika. Co je pohyb a klid Klid nebo pohyb těles zjišťujeme pouze vzhledem k jiným tělesům, proto mluvíme o relativním klidu nebo relativním pohybu. Jak poznáme, že je těleso v pohybu

Více

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr Úvod Fyzikální veličina je jakákoliv objektivní vlastnost hmoty, jejíž hodnotu lze změřit nebo spočítat. Fyzikálním veličinám přiřazujeme určitou hodnotu (velikost). Hodnota dané veličiny je udávána prostřednictvím

Více

Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost).

Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost). Mechanika teorie srozumitelně www.nabla.cz Druhý Newtonův pohybový zákon Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost). 1. úkol: Krabičku uvedeme strčením do pohybu.

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

1. Molekulová stavba kapalin

1. Molekulová stavba kapalin 1 Molekulová stavba kapalin 11 Vznik kapaliny kondenzací Plyn Vyjdeme z plynu Plyn je soustava molekul pohybujících se neuspořádaně všemi směry Pohybová energie molekul převládá nad energii polohovou Každá

Více

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S1_D01_Z_MECH_Uvod_PL Člověk a příroda Fyzika Mechanika Úvod Fyzika, SI, násobky a

Více

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ...

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ... Dynamika 43 Odporové síly a) Co je příčinou vzniku odporových sil?... b) Jak se odporové síly projevují?... c) Doplňte text nebo vyberte správnou odpověď: - když se těleso posouvá (smýká) po povrchu jiného

Více

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny.

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny. 1. Auto zrychlí rovnoměrně zrychleným pohybem z 0 km h -1 na 72 km h -1 za 10 sekund. 2. Auto zastaví z rychlosti 64,8 km h -1 rovnoměrně zrychleným (zpomaleným) pohybem za 9 sekund. V obou případech nakreslete

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost?

2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost? 2.1 Kinematika 2.1 Vyjádřete rychlosti 10 m s 1, 20 m s 1, 30 m s 1 a 40 m s 1 v kilometrech za hodinu. 2.2 Vyjádřete rychlosti 18 km h 1, 54 km h 1 a 90 km h 1 v metrech za sekundu. 2.3 Automobil ujel

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 3.. 04 Název zpracovaného celku: MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA Studuje tělesa na základě jejich částicové struktury.

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

POROZUMĚNÍ POJMU SÍLA

POROZUMĚNÍ POJMU SÍLA TEST POROZUMĚNÍ POJMU SÍLA original Force Concept Inventory 1992 D. Hestenes, M. Wells, G. Swackhamer In: Phys. Teach. 30 (3), 141-158 (1992) Revised 1995: I. Halloun, R. Hake, E. Mosca Department of Physics

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Výkon střídavého proudu I VY_32_INOVACE_F0217.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Výkon střídavého proudu I VY_32_INOVACE_F0217. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

R5.1 Vodorovný vrh. y A

R5.1 Vodorovný vrh. y A Fyzika pro střední školy I 20 R5 G R A V I T A Č N Í P O L E Včlánku5.3jsmeuvedli,ževrhyjsousloženépohybyvtíhovémpoliZemě, které mají dvě složky: rovnoměrný přímočarý pohyb a volný pád. Podle směru obou

Více

při jízdě stejným směrem v čase L/(v2 v1) = 1200/(12 10) s = 600 s = 10 min. jsou dvakrát, třikrát, n-krát delší.

při jízdě stejným směrem v čase L/(v2 v1) = 1200/(12 10) s = 600 s = 10 min. jsou dvakrát, třikrát, n-krát delší. EF1: Dva cyklisté Lenka jede rychlostí v1 = 10 m/s, Petr rychlostí v2 = 12 m/s, tedy v2 > v1, délka uzavřené trasy L = 1200 m. Když vyrazí cyklisté opačnými směry, potom pro čas setkání t platí v1 t +

Více

Přijímací zkouška z fyziky

Přijímací zkouška z fyziky 2008 var. 01 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna

Více

VY_52_INOVACE_2NOV51. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 17. 1. 2013 Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV51. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 17. 1. 2013 Ročník: 8. VY_52_INOVACE_2NOV51 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 17. 1. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Pohyb těles, síly Téma: Nakloněná rovina Metodický

Více

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S2_D16_Z_MECH_Proudeni_kapalin_bernoulliho_ rovnice_realna_kapalina_aerodynamika_kridlo_pl

Více

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE 1. Vnitřní energie (U) Vnitřní energie je energie uložená v těleseh. Je těžké určit absolutní hodnotu. Pro většinu dějů to není nezbytné, protože ji nejsme shopni uvolnit

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby Úvod do gavitace Hlavní body Kepleovy zákony Newtonův gavitační zákon Gavitační pole v blízkosti Země Planetání pohyby Konzevativní pole Potenciál a potenciální enegie Vztah intenzity a potenciálu Úvod

Více

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce Gavitační pole Newtonův gavitační zákon Gavitační a tíhové zychlení při povchu Země Pohyby těles Gavitační pole Slunce Úvod V okolí Země existuje gavitační pole. Země působí na každé těleso ve svém okolí

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/-1-3-17 III/-1-3-18 III/-1-3-19 III/-1-3-0 Název DUMu Klasický a relativistický princip relativity Relativnost současnosti Základy relativistické kinematiky Základy

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Uzávěrka druhého kola FKŠ je 28. 2. 2010 Kde udělal Aristotelés chybu? Aristotelés, jeden z největších učenců starověku, z jehož knih vycházela

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika

Více

Jméno a příjmení holka nebo kluk * Třída Datum Škola

Jméno a příjmení holka nebo kluk * Třída Datum Škola M-6 Jméno a příjmení holka nebo kluk * Třída Datum Škola Následující graf ukazuje, jak se měnily (převážně jak rostly) tržby v a letecké dopravě v České republice od roku. Pozemní doprava zahrnuje především

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 9. 1. 2014

Více

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní úlohy II Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Čerm_19a

Více

Zadání projektu Pohyb

Zadání projektu Pohyb Zadání projektu Pohyb Časový plán: Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán 22. 9. Vlastní práce 3 vyučovací hodiny + výuka v TV Prezentace projektu 11. 10. Test a odevzdání portfólií

Více

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: KATEGORIE D Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: Jméno a příjmení: Kategorie: D Třída: Školní rok: Škola: I. kolo: Vyučující fyziky: Posudek: Okres: Posuzovali: Úloha

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 5 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ..07/..00/.759 Název DUM: Tření Název sady DUM

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Dynamika Vojtěch Beneš žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, určí v konkrétních situacích síly působící na

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

1.8.10 Proudění reálné tekutiny

1.8.10 Proudění reálné tekutiny .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

Experimenty se systémem Vernier

Experimenty se systémem Vernier Experimenty se systémem Vernier Kam se ztrácí energie? Petr Kácovský, KDF MFF UK Tyto experimenty vznikly v rámci diplomové práce Využívání dataloggerů ve výuce fyziky, obhájené v květnu 2012 na MFF UK

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz Studijní obor: MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

Princip virtuálních prací (PVP)

Princip virtuálních prací (PVP) Zatěžujme pružinu o tuhosti k silou F k ū F Princip virtuálních prací (PVP) 1 ū u Energie pružné deformace W ext (skalár) je definována jako součin konstantní síly a posunu. Protože se zde síla během posunu

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA IV

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA IV STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA IV DYNAMIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Obsah. Fyzika je kolem nás (Práce výkon energie)

Obsah. Fyzika je kolem nás (Práce výkon energie) 24. Označme h 1 výšku věže skokanského můstku, h 0 hloubku dopadu skokana. Podle zákona o zachování mechanické energie platí 1 2 mv2 0 = mgh 1, z čehož v 0 = = 2gh 1. Dále také platí 1 2 mv2 0 = 1 2 mv2

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2001

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2001 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská Praha Jaroslav Reichl, 00 určená studentům. ročníku technického lycea jako doplněk ke studiu fyziky Jaroslav Reichl OBSAH Sbírka příkladů pro. ročník

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 20. 3. 2013 Pořadové číslo 15 1 Energie v přírodě Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Implementace ŠVP

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Implementace ŠVP Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Implementace ŠVP Učivo

Více

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ, P Ř ÍSPĚ VKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ, P Ř ÍSPĚ VKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ, P Ř ÍSPĚ VKOVÁ ORGANIZACE MECHANIKA A TERMIKA U Č EBNÍ TEXT PRO DISTANČ NÍ FORMU VZDĚ LÁVÁNÍ Mgr. MICHAELA MASNÁ ORLOVÁ 006 Obsah Obsah: Úvod... 5 Používané symboly... 6 Měření...

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

1 Vlastnosti kapalin a plynů

1 Vlastnosti kapalin a plynů 1 Vlastnosti kapalin a plynů hydrostatika zkoumá vlastnosti kapalin z hlediska stavu rovnováhy kapalina je v klidu hydrodynamika zkoumá vlastnosti kapalin v pohybu aerostatika, aerodynamika analogicky

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Slovní úlohy na lineární rovnici

Slovní úlohy na lineární rovnici Slovní úlohy na lineární rovnici Slovní úlohy je výhodné rozdělit na několik typů a určit nejsnadnější postup jejich řešení. Je vhodné označit v dané úloze jednu veličinu jako neznámou ( většinou tu, na

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Vladimír Scholtz (007) Obsah KONTOLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI OTÁZKA 1: VEKTOOVÉ POLE OTÁZKA : OPAČNÉ NÁBOJE OTÁZKA 3:

Více