Test Matematika Var: 101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Test Matematika Var: 101"

Transkript

1 Test Matematika Var: 101 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu. 1. Přímky p: y = + 2 a q: y = 2 jsou (A) rovnoběžné (B) různoběžné a kolmé (C) mimoběžné (D) různoběžné, ale nikoli kolmé Obecná rovnice přímky protínající osu v bodě 1 a osu y v bodě 2 je (A) y + 2 = 0 (B) + y 2 = 0 (C) 2 y + 2 = 0 (D) 2 + y 2 = 0 Určete maimální definiční obor funkce y = 2 1 (A) (, 1 1, ) (B) (, 1) (1, ) (C) (, 1) (1, ) (D) všechna reálná čísla Mějme funkce f() = a g() = 3. Bod 0 = 2 patří do definičního oboru (A) pouze f (B) pouze g (C) obou funkcí f i g (D) žádné z funkcí f a g ( 3 Vypočtěte hodnotu výrazu obsahujícího faktoriály či kombinační čísla 2! + 2 (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 Upravte algebraický výraz s r 2 : r 2 s (A) s (B) s r (C) r s (D) r + s k 1 : y 2 + 2y + 1 = 0 k 2 : y = 0 k 3 : y 2 4 = 0 Výše jsou uvedeny kružnice k 1, k 2, k 3, jejichž poloměry postupně označíme r 1, r 2, r 3. Pak platí (A) r 1 < r 2 < r 3 (B) r 2 < r 3 < r 1 (C) r 3 < r 2 < r 1 (D) r 2 < r 1 < r 3 Znáte-li obvod kružnice o = 2π, určete její obsah (A) π (B) 4π (C) 9π (D) 16π Rovnice s absolutní hodnotou 2 1 = 3 má 2 řešení 1, 2. Součet je (A) 5 (B) 1 (C) 1 (D) 3 ) 10. Logaritmická rovnice log 3 (5 + 2) log 3 (2 1) = 1 má jediné řešení. Jeho absolutní hodnota je (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5 (E) žádná z uvedených hodnot to není

2 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 0, 200 má goniometrická rovnice sin 2 β sinβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Automobilová linka v dubnu vyrobila o 10% méně oproti stanovenému měsíčnímu plánu, v květnu o 20% více než v dubnu. Jaký je obvyklý měsíční plán výroby, pokud v květnu bylo vyrobeno 270ks (A) 350 (B) 325 (C) 300 (D) 250 Vyřešte soustavu rovnic 2 + 5y = 29 4 y = 3 (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 Pak součet + y je V aritmetické posloupnosti je součet prvních pěti členů s 5 = 40 a diference d = 3. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 6 (B) 7 (C) 9 (D) Pravděpodobnost, že výsledek hodu 5 mincemi bude 2 ruby a 3 líce je (A) 3, 125% (B) 15, 625% (C) 24, 225% (D) 31, 25% 16. Kolik navzájem různých řešení má v reálném oboru kvadratická rovnice = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) Předpis y 2 + 8y + 7 = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = (A) y = 1 2 (B) y = 1 2 (C) y = 2 (D) y = Součet čtyř po sobě následujících lichých čísel je 472. Pak nejmenší z těchto čísel má součet jednotlivých cifer roven (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 Pro funkci h: y = je hodnota f( 2) rovna (A) 2 3 (B) 1 2 (C) 1 2 (D) 3 2

3 Test Matematika Var: 102 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu. 1. Průsečík přímek p: = 1 + 2t y = 1 + 3t, t R (A) 1 (B) -1 (C) 3 (D) -3 a q: y = + 1 má ovou souřadnici rovnu Rovnice paraboly protínající osu v bodech 0 a 1 může být (A) y = 2 + (B) y = 2 (C) y = (D) y = (E) y = Určete maimální definiční obor funkce y = 1 (A) ( 1, 1) (B) 1, 1 (C) (, 1 (D) 1, ) Jestliže NSN(m, n, p) značí nejmenší společný násobek čísel m, n, p, a dále NSD(m, n, p) značí největší společný dělitel čísel m, n, p, určete hodnotu výrazu NSD(12, 18, 72) + NSN(6, 10, 15) (A) 31 (B) 36 (C) 48 (D) 56 Vypočtěte (zjednodušte) hodnotu číselného výrazu (A) 1 4 (B) 1 6 (C) 1 8 Upravte algebraický výraz (D) 1 12 s 3 s 8/3 5/2 2 (A) s (B) 3 s 2 (C) 3 s 5 (D) 4 s Kolik mají společných bodů přímka p: y = + 3 a kružnice k: 2 + y 2 9 = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 Určete obvod rovnoramenného trojúhelníku, víte-li že přepona c = 6cm a výška v c = 6cm (A) 10 (B) 12 (C) 16 (D) 18 Nerovnice s absolutní hodnotou < 4 má řešení (A) (2, 4) (B) ( 3, 4) (C) ( 4, 2) (D) ( 5, 1) 10. Řešením eponenciální rovnice = 20 je číslo (A) menší než 2 (B) dělitelné 3 (C) dělitelné 4 (D) dělitelné 5

4 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 200, 400 má goniometrická rovnice cos 2 β + cosβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Číslo C zvětšíme nejprve o 50% a takto získaný výsledek poté zmenšíme o 20%. Obdržíme hodnotu 816. Jaké bylo původní číslo C (A) 680 (B) 690 (C) 710 (D) 720 V prodejně pro kutily zákazník za 20 šroubů a 25 hřebíků zaplatí 110,, zatímco za 25 šroubů a 15 hřebíků 105,. Kolik zaplatí za 5 šroubů a 5 hřebíků (A) 12, (B) 17, (C) 20, (D) 25, V geometrické posloupnosti je součet prvních pěti členů s 5 = 31 a kvocient q = 2. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 3 (B) 4 (C) 8 (D) Kolik různých tříciferných čísel lze sestavit z číslic 1, 2, 3, 4, 5 přičemž žádná číslice se nesmí opakovat (A) 12 (B) 24 (C) 36 (D) Kvadratický polynom má 2 navzájem různé reálné kořeny. Menší z nich je (A) 3 (B) 3 (C) 1 (D) Předpis y 2 1 = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = (A) y = 1 5 (B) y = 1 5 (C) y = 5 (D) y = Součet čtyř po sobě následujících sudých čísel je 548. Pak nejmenší z těchto čísel má součet jednotlivých cifer roven (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) Pro funkci h: y = log 2 ()+ 1 je hodnota f(2) rovna (A) 2 (B) 5 (C) 10 (D) 13

5 Test Matematika Var: 103 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu Přímky p: 2 3y + 2 = 0 a q: = 2 + t y = 1 t, t R (A) rovnoběžné (B) různoběžné a kolmé (C) mimoběžné (D) různoběžné, ale nikoli kolmé jsou Obecná rovnice přímky protínající osu v bodě 2 a osu y v bodě 2 je (A) y + 2 = 0 (B) + y 2 = 0 (C) 2 y + 2 = 0 (D) 2 + y 2 = Určete maimální definiční obor funkce y = (A) (, 1 1, ) (B) (, 1) (1, ) (C) (, 1) (1, ) (D) všechna reálná čísla Mějme funkce f() = a g() = 3. Bod 0 = 1 patří do definičního oboru (A) pouze f (B) pouze g (C) obou funkcí f i g (D) žádné z funkcí f a g ( 2 Vypočtěte hodnotu výrazu obsahujícího faktoriály či kombinační čísla 3! + 2 ) (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) Upravte algebraický výraz r 2 + 2rs + s 2 r(s + 1) s(r 1) (A) s (B) s r (C) r s (D) r + s k 1 : 2 +8+y 2 +2y+8 = 0 k 2 : 2 +6+y 2 +6y+7 = 0 k 3 : 2 +2+y 2 +4y 2 = 0 Výše jsou uvedeny kružnice k 1, k 2, k 3, jejichž poloměry postupně označíme r 1, r 2, r 3. Pak platí (A) r 1 < r 2 < r 3 (B) r 2 < r 3 < r 1 (C) r 3 < r 2 < r 1 (D) r 2 < r 1 < r 3 Znáte-li obvod kružnice o = 4π, určete její obsah (A) π (B) 4π (C) 9π (D) 16π Rovnice s absolutní hodnotou = 10 má 2 řešení 1, 2. Součet je (A) 5 (B) 1 (C) 1 (D) Logaritmická rovnice log 3 ( ) log 3 (+8) = 2 má jediné řešení. Jeho absolutní hodnota je (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5 (E) žádná z uvedených hodnot to není

6 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 100, 200 má goniometrická rovnice sin 2 β sinβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Automobilová linka v dubnu vyrobila o 20% více oproti stanovenému měsíčnímu plánu, v květnu o 10% více než v dubnu. Jaký je obvyklý měsíční plán výroby, pokud v květnu bylo vyrobeno 429ks (A) 350 (B) 325 (C) 300 (D) 250 Vyřešte soustavu rovnic 5 2y = y = 12 (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 Pak součet + y je V aritmetické posloupnosti je součet prvních pěti členů s 5 = 25 a diference d = 1. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 6 (B) 7 (C) 9 (D) Pravděpodobnost, že výsledek hodu 5 mincemi bude 1 rub a 4 líce je (A) 3, 125% (B) 15, 625% (C) 24, 225% (D) 31, 25% 16. Kolik navzájem různých řešení má v reálném oboru kvadratická rovnice = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) Předpis y y + 17 = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = (A) y = 1 2 (B) y = 1 2 (C) y = 2 (D) y = Součet čtyř po sobě následujících lichých čísel je 456. Pak nejmenší z těchto čísel má součet jednotlivých cifer roven (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 Pro funkci h: y = je hodnota f( 1) rovna (A) 2 3 (B) 1 2 (C) 1 2 (D) 3 2

7 Test Matematika Var: 104 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu. 1. Průsečík přímek p: y + 3 = 0 a q: 2 + y + 6 = 0 má ovou souřadnici rovnu (A) 1 (B) -1 (C) 3 (D) Rovnice paraboly protínající osu v bodech 1 a 0 může být (A) y = 2 + (B) y = 2 (C) y = (D) y = (E) y = Určete maimální definiční obor funkce y = (A) ( 1, 1) (B) 1, 1 (C) (, 1 (D) 1, ) Jestliže NSN(m, n, p) značí nejmenší společný násobek čísel m, n, p, a dále NSD(m, n, p) značí největší společný dělitel čísel m, n, p, určete hodnotu výrazu NSD(14, 28, 49) + NSN(2, 6, 8) (A) 31 (B) 36 (C) 48 (D) 56 Vypočtěte (zjednodušte) hodnotu číselného výrazu (A) 1 4 (B) 1 6 (C) 1 8 Upravte algebraický výraz (D) s s 5/4 1/2 3 (A) s (B) 3 s 2 (C) 3 s 5 (D) 4 s Kolik mají společných bodů přímka p: y = + 5 a kružnice k: 2 + y 2 9 = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 Určete obvod rovnoramenného trojúhelníku, víte-li že přepona c = 6cm a výška v c = 5cm (A) 10 (B) 12 (C) 16 (D) 18 Nerovnice s absolutní hodnotou 3 9 < 3 má řešení (A) (2, 4) (B) ( 3, 4) (C) ( 4, 2) (D) ( 5, 1) 10. Řešením eponenciální rovnice = 30 je číslo (A) menší než 2 (B) dělitelné 3 (C) dělitelné 4 (D) dělitelné 5

8 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 300, 500 má goniometrická rovnice cos 2 β + cosβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Číslo C zvětšíme nejprve o 50% a takto získaný výsledek poté zmenšíme o 20%. Obdržíme hodnotu 828. Jaké bylo původní číslo C (A) 680 (B) 690 (C) 710 (D) 720 V prodejně pro kutily zákazník za 10 šroubů a 30 hřebíků zaplatí 90,, zatímco za 20 šroubů a 10 hřebíků 80,. Kolik zaplatí za 2 šrouby a 3 hřebíky (A) 12, (B) 17, (C) 20, (D) 25, V geometrické posloupnosti je součet prvních pěti členů s 5 = 93 a kvocient q = 2. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 3 (B) 4 (C) 8 (D) Kolik různých tříciferných čísel lze sestavit z číslic 2, 5, 8, 9 přičemž žádná číslice se nesmí opakovat (A) 12 (B) 24 (C) 36 (D) Kvadratický polynom má 2 navzájem různé reálné kořeny. Menší z nich je (A) 3 (B) 3 (C) 1 (D) Předpis y 2 1 = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = 5 + (A) y = 1 5 (B) y = 1 5 (C) y = 5 (D) y = Součet čtyř po sobě následujících sudých čísel je 508. Pak nejmenší z těchto čísel má součet jednotlivých cifer roven (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) Pro funkci h: y = log 2 ()+ 1 je hodnota f(4) rovna (A) 2 (B) 5 (C) 10 (D) 13

9 Test Matematika Var: 105 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu Přímky p: = 3 + 3t y = 1 2t, t R a q: = 1 + 3s y = 3 2s, (A) rovnoběžné (B) různoběžné a kolmé (C) mimoběžné (D) různoběžné, ale nikoli kolmé s R Obecná rovnice přímky protínající osu v bodě 1 a osu y v bodě 2 je (A) y + 2 = 0 (B) + y 2 = 0 (C) 2 y + 2 = 0 (D) 2 + y 2 = 0 jsou 3. Určete maimální definiční obor funkce y = (A) (, 1 1, ) (B) (, 1) (1, ) (C) (, 1) (1, ) (D) všechna reálná čísla Mějme funkce f() = a g() = 3. Bod 0 = 2 patří do definičního oboru (A) pouze f (B) pouze g (C) obou funkcí f i g (D) žádné z funkcí f a g ( 2 Vypočtěte hodnotu výrazu obsahujícího faktoriály či kombinační čísla 3! + 1 (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 r 2 s 3 Upravte algebraický výraz sr 2 : s2 r s (A) s (B) s r (C) r s (D) r + s k 1 : 2 + y 2 + 6y + 4 = 0 k 2 : y 2 1 = 0 k 3 : y 2 + 6y + 3 = 0 Výše jsou uvedeny kružnice k 1, k 2, k 3, jejichž poloměry postupně označíme r 1, r 2, r 3. Pak platí (A) r 1 < r 2 < r 3 (B) r 2 < r 3 < r 1 (C) r 3 < r 2 < r 1 (D) r 2 < r 1 < r 3 Znáte-li obvod kružnice o = 6π, určete její obsah (A) π (B) 4π (C) 9π (D) 16π Rovnice s absolutní hodnotou = 7 má 2 řešení 1, 2. Součet je (A) 5 (B) 1 (C) 1 (D) 3 ) 10. Logaritmická rovnice log 3 (11 14) log 3 (4 ) = 2 má jediné řešení. Jeho absolutní hodnota je (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5 (E) žádná z uvedených hodnot to není

10 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 200, 400 má goniometrická rovnice sin 2 β sinβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Automobilová linka v dubnu vyrobila o 20% méně oproti stanovenému měsíčnímu plánu, v květnu o 20% méně než v dubnu. Jaký je obvyklý měsíční plán výroby, pokud v květnu bylo vyrobeno 224ks (A) 350 (B) 325 (C) 300 (D) 250 Vyřešte soustavu rovnic 3 4y = 4 + 5y = 14 (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 Pak součet + y je V aritmetické posloupnosti je součet prvních pěti členů s 5 = 45 a diference d = 4. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 6 (B) 7 (C) 9 (D) Pravděpodobnost, že výsledek hodu 5 mincemi bude 5krát líc a žádný rub je (A) 3, 125% (B) 15, 625% (C) 24, 225% (D) 31, 25% 16. Kolik navzájem různých řešení má v reálném oboru kvadratická rovnice = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) Předpis 2 + 2y = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = (A) y = 1 2 (B) y = 1 2 (C) y = 2 (D) y = Součet čtyř po sobě následujících lichých čísel je 296. Pak nejmenší z těchto čísel má součet jednotlivých cifer roven (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 Pro funkci h: y = je hodnota f( 2) rovna (A) 2 3 (B) 1 2 (C) 1 2 (D) 3 2

11 Test Matematika Var: 106 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu. 1. Průsečík přímek p: = 3 2t y = 2 3t, t R (A) 1 (B) -1 (C) 3 (D) -3 a q: 3 + 2y 1 = 0 má ovou souřadnici rovnu Rovnice paraboly protínající osu v bodech 1 a 2 může být (A) y = 2 + (B) y = 2 (C) y = (D) y = (E) y = Určete maimální definiční obor funkce y = 1 (A) ( 1, 1) (B) 1, 1 (C) (, 1 (D) 1, ) Jestliže NSN(m, n, p) značí nejmenší společný násobek čísel m, n, p, a dále NSD(m, n, p) značí největší společný dělitel čísel m, n, p, určete hodnotu výrazu NSD(15, 18, 39) + NSN(3, 9, 15) (A) 31 (B) 36 (C) 48 (D) 56 Vypočtěte (zjednodušte) hodnotu číselného výrazu (A) 1 4 (B) 1 6 (C) 1 8 Upravte algebraický výraz (D) 1 12 s 3 3 s 2/3 + 1/6 5 (A) s (B) 3 s 2 (C) 3 s 5 (D) 4 s Kolik mají společných bodů přímka p: y = + 3 a kružnice k: 2 + y 2 9 = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 Určete obvod rovnoramenného trojúhelníku, víte-li že přepona c = 6cm a výška v c = 4cm (A) 10 (B) 12 (C) 16 (D) 18 Nerovnice s absolutní hodnotou 2 1 < 7 má řešení (A) (2, 4) (B) ( 3, 4) (C) ( 4, 2) (D) ( 5, 1) 10. Řešením eponenciální rovnice = 12 je číslo (A) menší než 2 (B) dělitelné 3 (C) dělitelné 4 (D) dělitelné 5

12 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 200, 300 má goniometrická rovnice cos 2 β + cosβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Číslo C zvětšíme nejprve o 50% a takto získaný výsledek poté zmenšíme o 20%. Obdržíme hodnotu 864. Jaké bylo původní číslo C (A) 680 (B) 690 (C) 710 (D) 720 V prodejně pro kutily zákazník za 10 šroubů a 15 hřebíků zaplatí 60,, zatímco za 20 šroubů a 20 hřebíků 100,. Kolik zaplatí za 4 šrouby a 4 hřebíky (A) 12, (B) 17, (C) 20, (D) 25, V geometrické posloupnosti je součet prvních pěti členů s 5 = 121 a kvocient q = 3. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 3 (B) 4 (C) 8 (D) Kolik různých tříciferných čísel lze sestavit z číslic 1, 2, 5, 6, 8 přičemž žádná číslice se nesmí opakovat (A) 12 (B) 24 (C) 36 (D) Kvadratický polynom má 2 navzájem různé reálné kořeny. Menší z nich je (A) 3 (B) 3 (C) 1 (D) Předpis 2 + y = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = (A) y = 1 5 (B) y = 1 5 (C) y = 5 (D) y = Součet čtyř po sobě následujících sudých čísel je 468. Pak nejmenší z těchto čísel má součet jednotlivých cifer roven (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) Pro funkci h: y = log 2 ()+ 1 je hodnota f(8) rovna (A) 2 (B) 5 (C) 10 (D) 13

13 Test Matematika Var: 107 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu. 1. Přímky p: y = 2 5 a q: 2 y + 3 = 0 jsou 2. (A) rovnoběžné (B) různoběžné a kolmé (C) mimoběžné (D) různoběžné, ale nikoli kolmé Obecná rovnice přímky protínající osu v bodě 2 a osu y v bodě 2 je (A) y + 2 = 0 (B) + y 2 = 0 (C) 2 y + 2 = 0 (D) 2 + y 2 = Určete maimální definiční obor funkce y = (A) (, 1 1, ) (B) (, 1) (1, ) (C) (, 1) (1, ) (D) všechna reálná čísla Mějme funkce f() = a g() = 3. Bod 0 = 1 patří do definičního oboru (A) pouze f (B) pouze g (C) obou funkcí f i g (D) žádné z funkcí f a g ( 3 Vypočtěte hodnotu výrazu obsahujícího faktoriály či kombinační čísla 3! + 2 ) (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) Upravte algebraický výraz r 2 s 2 s(r + s) : r s r (A) s (B) s r (C) r s (D) r + s k 1 : 2 + y 2 4 = 0 k 2 : y 2 + 8y + 5 = 0 k 3 : y 2 + 4y 2 = 0 Výše jsou uvedeny kružnice k 1, k 2, k 3, jejichž poloměry postupně označíme r 1, r 2, r 3. Pak platí (A) r 1 < r 2 < r 3 (B) r 2 < r 3 < r 1 (C) r 3 < r 2 < r 1 (D) r 2 < r 1 < r 3 Znáte-li obvod kružnice o = 8π, určete její obsah (A) π (B) 4π (C) 9π (D) 16π Rovnice s absolutní hodnotou 4 6 = 2 má 2 řešení 1, 2. Součet je (A) 5 (B) 1 (C) 1 (D) Logaritmická rovnice log 5 ( 2 +5) log 5 (1 ) = 2 má jediné řešení. Jeho absolutní hodnota je (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 5 (E) žádná z uvedených hodnot to není

14 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 300, 500 má goniometrická rovnice sin 2 β sinβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Automobilová linka v dubnu vyrobila o 10% více oproti stanovenému měsíčnímu plánu, v květnu o 20% méně než v dubnu. Jaký je obvyklý měsíční plán výroby, pokud v květnu bylo vyrobeno 308ks (A) 350 (B) 325 (C) 300 (D) 250 Vyřešte soustavu rovnic 5 + y = 7 + 3y = 7 (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 Pak součet + y je V aritmetické posloupnosti je součet prvních pěti členů s 5 = 40 a diference d = 2. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 6 (B) 7 (C) 9 (D) Pravděpodobnost, že výsledek hodu 5 mincemi bude 4 ruby a 1 líc je (A) 3, 125% (B) 15, 625% (C) 24, 225% (D) 31, 25% 16. Kolik navzájem různých řešení má v reálném oboru kvadratická rovnice = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) Předpis 2 3y = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = (A) y = 1 2 (B) y = 1 2 (C) y = 2 (D) y = Součet čtyř po sobě následujících lichých čísel je 144. Pak nejmenší z těchto čísel má součet jednotlivých cifer roven (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 Pro funkci h: y = je hodnota f( 1) rovna (A) 2 3 (B) 1 2 (C) 1 2 (D) 3 2

15 Test Matematika Var: 108 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu. 1. Průsečík přímek p: y = a q: 3 2y + 1 = 0 má ovou souřadnici rovnu (A) 1 (B) -1 (C) 3 (D) Rovnice paraboly protínající osu v bodech 2 a 1 může být (A) y = 2 + (B) y = 2 (C) y = (D) y = (E) y = Určete maimální definiční obor funkce y = 1 2 (A) ( 1, 1) (B) 1, 1 (C) (, 1 (D) 1, ) Jestliže NSN(m, n, p) značí nejmenší společný násobek čísel m, n, p, a dále NSD(m, n, p) značí největší společný dělitel čísel m, n, p, určete hodnotu výrazu NSD(12, 16, 64) + NSN(10, 16, 20) (A) 31 (B) 36 (C) 48 (D) 56 Vypočtěte (zjednodušte) hodnotu číselného výrazu (A) 1 4 (B) 1 6 (C) 1 8 Upravte algebraický výraz (D) s 2 4 s 7/4 3/2 2 (A) s (B) 3 s 2 (C) 3 s 5 (D) 4 s Kolik mají společných bodů přímka p: y = a kružnice k: 2 + y 2 9 = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 Určete obvod rovnoramenného trojúhelníku, víte-li že přepona c = 6cm a výška v c = 3cm (A) 10 (B) 12 (C) 16 (D) 18 Nerovnice s absolutní hodnotou < 9 má řešení (A) (2, 4) (B) ( 3, 4) (C) ( 4, 2) (D) ( 5, 1) 10. Řešením eponenciální rovnice = 10 je číslo (A) menší než 2 (B) dělitelné 3 (C) dělitelné 4 (D) dělitelné 5

16 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 50, 500 má goniometrická rovnice cos 2 β + cosβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Číslo C zvětšíme nejprve o 50% a takto získaný výsledek poté zmenšíme o 20%. Obdržíme hodnotu 852. Jaké bylo původní číslo C (A) 680 (B) 690 (C) 710 (D) 720 V prodejně pro kutily zákazník za 10 šroubů a 25 hřebíků zaplatí 80,, zatímco za 20 šroubů a 35 hřebíků 130,. Kolik zaplatí za 3 šrouby a 4 hřebíky (A) 12, (B) 17, (C) 20, (D) 25, V geometrické posloupnosti je součet prvních pěti členů s 5 = 242 a kvocient q = 3. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 3 (B) 4 (C) 8 (D) Kolik různých tříciferných čísel lze sestavit z číslic 1, 3, 5, 7 přičemž žádná číslice se nesmí opakovat (A) 12 (B) 24 (C) 36 (D) Kvadratický polynom má 2 navzájem různé reálné kořeny. Menší z nich je (A) 3 (B) 3 (C) 1 (D) Předpis 2 y = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = (A) y = 1 5 (B) y = 1 5 (C) y = 5 (D) y = Součet čtyř po sobě následujících sudých čísel je 436. Pak nejmenší z těchto čísel má součet jednotlivých cifer roven (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) Pro funkci h: y = log 2 ()+ 1 je hodnota f(16) rovna (A) 2 (B) 5 (C) 10 (D) 19

17 Test Matematika Var: 109 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu. 1. Přímky p: 2 3y + 1 = 0 a q: 3y + 2 = 0 jsou 2. (A) rovnoběžné (B) různoběžné a kolmé (C) mimoběžné (D) různoběžné, ale nikoli kolmé Obecná rovnice přímky protínající osu v bodě 1 a osu y v bodě 4 je (A) 2 y 4 = 0 (B) 4 y 4 = 0 (C) 2 y + 4 = 0 (D) 4 y + 4 = Určete maimální definiční obor funkce y = + 1 (A) (, 1) (1, ) (B) (, 0) (0, ) (C) (, 1) ( 1, ) (D) (, 1) (1, ) Mějme funkce f() = 2 a g() = 1 2. Bod 0 = 0 patří do definičního oboru (A) pouze f (B) pouze g (C) obou funkcí f i g (D) žádné z funkcí f a g Vypočtěte (zjednodušte) hodnotu číselného výrazu (A) (B) Upravte algebraický výraz (C) 4 (D) 4 k 3 k k + 1 : k 1 k (A) k (B) k 2 (C) k 1 (D) 1 k k 1 : 2 +6+y 2 +6y+7 = 0 k 2 : 2 +y 2 +6y+4 = 0 k 3 : 2 +8+y 2 +2y+8 = 0 Výše jsou uvedeny kružnice k 1, k 2, k 3, jejichž poloměry postupně označíme r 1, r 2, r 3. Pak platí (A) r 1 < r 2 < r 3 (B) r 2 < r 3 < r 1 (C) r 3 < r 2 < r 1 (D) r 2 < r 1 < r 3 Znáte-li obsah kružnice S = 16π, určete její obvod (A) 2π (B) 4π (C) 6π (D) 8π Rovnice s absolutní hodnotou 5 = 1 má 2 řešení 1, 2. Součet je (A) 1 (B) 3 (C) 10 (D) Logaritmická rovnice log 4 (20 + 4) log 4 ( + 1) = 2 má jediné řešení. Jeho absolutní hodnota je (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) žádná z uvedených hodnot to není

18 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 200, 300 má goniometrická rovnice sin 2 β sinβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Obchodník s výpočetní technikou v rámci reklamní akce slevnil původní cenu počítačové sestavy o 20%. Po skončení reklamní akce tuto slevněnou cenu zvýšil o 20% na ,. Jaká byla původní cena (A) , (B) , (C) , (D) , Vyřešte soustavu rovnic 2 + 4y = y = 7 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 Pak součet + y je V aritmetické posloupnosti je součet prvních šesti členů s 6 = 57 a diference d = 3. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 6 (B) 7 (C) 9 (D) 10 V klobouku je 10 zelených, 5 červených, 4 černé a 1 modrá kulička. Pravděpodobnost, že náhodně vytažená kulička bude černá je (A) 5% (B) 10% (C) 20% (D) 25% 16. Kolik navzájem různých řešení má v reálném oboru kvadratická rovnice = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) Předpis 2 2 2y 2 4y + 2 = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = (A) y = 1 3 (B) y = 3 1 (C) y = 3 (D) y = Součet čtyř po sobě následujících lichých čísel je 544. Pak nejmenší z těchto čísel má součet jednotlivých cifer roven (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 Pro funkci h: y = je hodnota f( 2) rovna (A) 1 2 (B) 1 2 (C) 1 8 (D) 5 4

19 Test Matematika Var: 110 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu. 1. Přímka p: y = 2 1 protíná parabolu r: y = 2 právě v bodech (A) [ 1, 0] a [1, 0] (B) [0, 1] a [1, 0] (C) [0, 1] a [1, 1] (D) [1, 1] Kolik z následujících přímek prochází bodem [1, 2] p 1 : y = + 1 p 2 : y = 2 p 3 : y = 3 1 p 4 : y = 4 2 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 Určete maimální definiční obor funkce y = (A) všechna reálná čísla krom 0 a 2 (B) všechna reálná čísla krom 2 a 2 (C) všechna reálná čísla krom 2 a 0 (D) všechna reálná čísla Jestliže NSN(m, n, p) značí nejmenší společný násobek čísel m, n, p, a dále NSD(m, n, p) značí největší společný dělitel čísel m, n, p, určete hodnotu výrazu NSD(24, 40, 72) + NSN(12, 16, 24) (A) 56 (B) 72 (C) 80 (D) Vypočtěte hodnotu výrazu obsahujícího faktoriály či kombinační čísla ( 2 3! 1 ) (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 6. Upravte algebraický výraz u 3 u v u : v 2 (A) v (B) u 2 v (C) v u (D) u v Kolik mají společných bodů přímka p: y = 5 a kružnice k: 2 + y 2 25 = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 Body P [1, 1], Q[1, 3], R[2, 3] tvoří vrcholy trojúhelníku. Určete jeho obsah. (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 Nerovnice s absolutní hodnotou 1 2 < 3 má řešení (A) ( 2, 1) (B) ( 2, 3) (C) ( 1, 2) (D) ( 1, 7) 10. Řešením eponenciální rovnice = 26 je číslo (A) menší než 2 (B) dělitelné 3 (C) dělitelné 4 (D) dělitelné 5

20 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 0, 300 má goniometrická rovnice cos 2 β + cosβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Číslo C zmenšíme nejprve o 50% a takto získaný výsledek poté zvětšíme o 20%. Obdržíme hodnotu 408. Jaké bylo původní číslo C (A) 680 (B) 690 (C) 710 (D) 720 V prodejně lahůdek zákazník za 5 bílých jogurtů a 6 ovocných zaplatí 100,, zatímco za 6 bílých a 5 ovocných 98,. Kolik zaplatí za 2 bílé a 3 ovocné jogurty (A) 36, (B) 44, (C) 46, (D) 54, V geometrické posloupnosti je součet prvních čtyř členů s 4 = 15 a kvocient q = 2. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 3 (B) 4 (C) 8 (D) Kolik různých čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 1, 3, 5 přičemž číslice se mohou opakovat (A) 12 (B) 16 (C) 64 (D) Určete délku intervalu, který je řešením kvadratické nerovnice (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) Předpis 3 2 4y 2 1 = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = (A) y = 1 6 (B) y = 1 6 (C) y = 6 1 (D) y = Po dvoře běhali králíci a slepice. Dohromady měli 36 hlav a 92 nohou. O kolik bylo více slepic než králíků (A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) Pro funkci h: y = log 3 ( + 1) je hodnota f(2) rovna (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

21 Test Matematika Var: 111 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu Přímky p: = 2 + t y = 3 + t, t R a q: y = + 1 jsou (A) rovnoběžné (B) různoběžné a kolmé (C) mimoběžné (D) různoběžné, ale nikoli kolmé Obecná rovnice přímky protínající osu v bodě 2 a osu y v bodě 4 je (A) 2 y 4 = 0 (B) 4 y 4 = 0 (C) 2 y + 4 = 0 (D) 4 y + 4 = Určete maimální definiční obor funkce y = 1 (A) (, 1) (1, ) (B) (, 0) (0, ) (C) (, 1) ( 1, ) (D) (, 1) (1, ) Mějme funkce f() = 2 a g() = 1 2. Bod 0 = 1 patří do definičního oboru (A) pouze f (B) pouze g (C) obou funkcí f i g (D) žádné z funkcí f a g 5. Vypočtěte (zjednodušte) hodnotu číselného výrazu (A) (B) Upravte algebraický výraz (C) 4 (D) 4 k 2 2 k : 1 1 k (A) k (B) k 2 (C) k 1 (D) 1 k k 1 : y 2 4 = 0 k 2 : y 2 + 6y + 3 = 0 k 3 : y 2 1 = 0 Výše jsou uvedeny kružnice k 1, k 2, k 3, jejichž poloměry postupně označíme r 1, r 2, r 3. Pak platí (A) r 1 < r 2 < r 3 (B) r 2 < r 3 < r 1 (C) r 3 < r 2 < r 1 (D) r 2 < r 1 < r 3 Znáte-li obsah kružnice S = 9π, určete její obvod (A) 2π (B) 4π (C) 6π (D) 8π Rovnice s absolutní hodnotou 3 2 = 5 má 2 řešení 1, 2. Součet je (A) 1 (B) 3 (C) 10 (D) Logaritmická rovnice log 4 ( 2 +7) log 4 (+7) = 2 má jediné řešení. Jeho absolutní hodnota je (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) žádná z uvedených hodnot to není

22 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 50, 500 má goniometrická rovnice sin 2 β sinβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Obchodník s výpočetní technikou v rámci reklamní akce slevnil původní cenu počítačové sestavy o 20%. Po skončení reklamní akce tuto slevněnou cenu zvýšil o 20% na ,. Jaká byla původní cena (A) , (B) , (C) , (D) , Vyřešte soustavu rovnic 2y = y = 2 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 Pak součet + y je V aritmetické posloupnosti je součet prvních šesti členů s 6 = 33 a diference d = 1. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 6 (B) 7 (C) 9 (D) 10 V klobouku je 10 zelených, 5 červených, 4 černé a 1 modrá kulička. Pravděpodobnost, že náhodně vytažená kulička bude červená je (A) 5% (B) 10% (C) 20% (D) 25% 16. Kolik navzájem různých řešení má v reálném oboru kvadratická rovnice = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) Předpis y 2 + 4y 2 = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = 3 + (A) y = 1 3 (B) y = 3 1 (C) y = 3 (D) y = Součet čtyř po sobě následujících lichých čísel je 496. Pak nejmenší z těchto čísel má součet jednotlivých cifer roven (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 Pro funkci h: y = je hodnota f( 1) rovna (A) 1 2 (B) 1 2 (C) 1 8 (D) 5 4

23 Test Matematika Var: 112 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu. 1. Přímka p: y = 2 protíná parabolu r: y = ( 1) 2 právě v bodech (A) [ 1, 0] a [1, 0] (B) [0, 1] a [1, 0] (C) [0, 1] a [1, 1] (D) [1, 1] Kolik z následujících přímek prochází bodem [3, 4] p 1 : y = + 1 p 2 : y = 2 p 3 : y = 3 1 p 4 : y = 4 2 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 Určete maimální definiční obor funkce y = (A) všechna reálná čísla krom 0 a 2 (B) všechna reálná čísla krom 2 a 2 (C) všechna reálná čísla krom 2 a 0 (D) všechna reálná čísla Jestliže NSN(m, n, p) značí nejmenší společný násobek čísel m, n, p, a dále NSD(m, n, p) značí největší společný dělitel čísel m, n, p, určete hodnotu výrazu NSD(54, 72, 99) + NSN(3, 9, 21) (A) 56 (B) 72 (C) 80 (D) Vypočtěte hodnotu výrazu obsahujícího faktoriály či kombinační čísla 4! ( ) (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 Upravte algebraický výraz u 2 v 2 : v u 3 (A) v (B) u 2 v (C) v u (D) u v Kolik mají společných bodů přímka p: y = + 8 a kružnice k: 2 + y 2 25 = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 Body P [1, 2], Q[1, 0], R[3, 2] tvoří vrcholy trojúhelníku. Určete jeho obsah. (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 Nerovnice s absolutní hodnotou 2 4 < 10 má řešení (A) ( 2, 1) (B) ( 2, 3) (C) ( 1, 2) (D) ( 1, 7) 10. Řešením eponenciální rovnice = 8 je číslo (A) menší než 2 (B) dělitelné 3 (C) dělitelné 4 (D) dělitelné 5

24 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 100, 400 má goniometrická rovnice cos 2 β + cosβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Číslo C zmenšíme nejprve o 50% a takto získaný výsledek poté zvětšíme o 20%. Obdržíme hodnotu 414. Jaké bylo původní číslo C (A) 680 (B) 690 (C) 710 (D) 720 V prodejně lahůdek zákazník za 8 bílých jogurtů a 3 ovocné zaplatí 94,, zatímco za 7 bílých a 6 ovocných 116,. Kolik zaplatí za 3 bílé a 2 ovocné jogurty (A) 36, (B) 44, (C) 46, (D) 54, V geometrické posloupnosti je součet prvních čtyř členů s 4 = 45 a kvocient q = 2. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 3 (B) 4 (C) 8 (D) Kolik různých čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 2 a 6 přičemž číslice se mohou opakovat (A) 12 (B) 16 (C) 64 (D) Určete délku intervalu, který je řešením kvadratické nerovnice (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) Předpis 4 2 3y 2 1 = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = 6 + (A) y = 1 6 (B) y = 1 6 (C) y = 6 1 (D) y = Po dvoře běhali králíci a slepice. Dohromady měli 49 hlav a 134 nohou. O kolik bylo více slepic než králíků (A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) Pro funkci h: y = log 3 ( + 1) je hodnota f(8) rovna (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

25 Test Matematika Var: 113 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu. 1. Přímky p: y = a q: + 2y + 4 = 0 jsou (A) rovnoběžné (B) různoběžné a kolmé (C) mimoběžné (D) různoběžné, ale nikoli kolmé Obecná rovnice přímky protínající osu v bodě 1 a osu y v bodě 4 je (A) 2 y 4 = 0 (B) 4 y 4 = 0 (C) 2 y + 4 = 0 (D) 4 y + 4 = 0 Určete maimální definiční obor funkce y = 1 (A) (, 1) (1, ) (B) (, 0) (0, ) (C) (, 1) ( 1, ) (D) (, 1) (1, ) Mějme funkce f() = 2 a g() = 1 2. Bod 0 = 2 patří do definičního oboru (A) pouze f (B) pouze g (C) obou funkcí f i g (D) žádné z funkcí f a g Vypočtěte (zjednodušte) hodnotu číselného výrazu (A) (B) Upravte algebraický výraz (C) 4 (D) 4 k + 2 k 2 + 4k + 4 : k k + 2 (A) k (B) k 2 (C) k 1 (D) 1 k k 1 : 2 +2+y 2 +8y+5 = 0 k 2 : 2 +2+y 2 +4y 2 = 0 k 3 : 2 +2+y 2 +2y+1 = 0 Výše jsou uvedeny kružnice k 1, k 2, k 3, jejichž poloměry postupně označíme r 1, r 2, r 3. Pak platí (A) r 1 < r 2 < r 3 (B) r 2 < r 3 < r 1 (C) r 3 < r 2 < r 1 (D) r 2 < r 1 < r 3 Znáte-li obsah kružnice S = 4π, určete její obvod (A) 2π (B) 4π (C) 6π (D) 8π Rovnice s absolutní hodnotou 7 = 2 má 2 řešení 1, 2. Součet je (A) 1 (B) 3 (C) 10 (D) Logaritmická rovnice log 3 (3 8) log 3 ( + 6) = 2 má jediné řešení. Jeho absolutní hodnota je (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) žádná z uvedených hodnot to není

26 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 0, 300 má goniometrická rovnice sin 2 β sinβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Obchodník s výpočetní technikou v rámci reklamní akce slevnil původní cenu počítačové sestavy o 20%. Po skončení reklamní akce tuto slevněnou cenu zvýšil o 20% na ,. Jaká byla původní cena (A) , (B) , (C) , (D) , 13. Vyřešte soustavu rovnic + 4y = y = 7 Pak součet + y je (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 V aritmetické posloupnosti je součet prvních šesti členů s 6 = 66 a diference d = 4. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 6 (B) 7 (C) 9 (D) 10 V klobouku je 10 zelených, 5 červených, 4 černé a 1 modrá kulička. Pravděpodobnost, že náhodně vytažená kulička bude zelená je (A) 5% (B) 10% (C) 20% (D) 25% 16. Kolik navzájem různých řešení má v reálném oboru kvadratická rovnice = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) Předpis y 2 1 = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = (A) y = 1 3 (B) y = 3 1 (C) y = 3 (D) y = Součet čtyř po sobě následujících lichých čísel je 432. Pak nejmenší z těchto čísel má součet jednotlivých cifer roven (A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) Pro funkci h: y = je hodnota f(1) rovna (A) 1 2 (B) 1 2 (C) 1 8 (D) 5 4

27 Test Matematika Var: 114 Pokyny: Vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám byl rozdán spolu se zadáním testu. 1. Přímka p: y = 0 protíná parabolu r: y = 2 1 právě v bodech (A) [ 1, 0] a [1, 0] (B) [0, 1] a [1, 0] (C) [0, 1] a [1, 1] (D) [1, 1] Kolik z následujících přímek prochází bodem [2, 2] p 1 : y = 2 2 p 2 : y = 3 4 p 3 : y = 4 4 p 4 : y = 5 4 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 Určete maimální definiční obor funkce y = (A) všechna reálná čísla krom 0 a 2 (B) všechna reálná čísla krom 2 a 2 (C) všechna reálná čísla krom 2 a 0 (D) všechna reálná čísla Jestliže NSN(m, n, p) značí nejmenší společný násobek čísel m, n, p, a dále NSD(m, n, p) značí největší společný dělitel čísel m, n, p, určete hodnotu výrazu NSD(15, 27, 51) + NSN(6, 15, 18) (A) 56 (B) 72 (C) 80 (D) Vypočtěte hodnotu výrazu obsahujícího faktoriály či kombinační čísla (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 Upravte algebraický výraz u 2 + vu u 2 + 2uv + v 2 : v u + v (A) v (B) u 2 v (C) v u (D) u v ( 5 2 ) ( 5 3 ) Kolik mají společných bodů přímka p: y = + 5 a kružnice k: 2 + y 2 25 = 0 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 Body P [ 1, 2], Q[2, 2], R[2, 5] tvoří vrcholy trojúhelníku. Určete jeho obsah. (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 Nerovnice s absolutní hodnotou 3 < 4 má řešení (A) ( 2, 1) (B) ( 2, 3) (C) ( 1, 2) (D) ( 1, 7) 10. Řešením eponenciální rovnice = 80 je číslo (A) menší než 2 (B) dělitelné 3 (C) dělitelné 4 (D) dělitelné 5

28 11. Kolik řešení v uzavřeném intervalu 300, 600 má goniometrická rovnice cos 2 β + cosβ = (A) žádné (B) jedno (C) dvě (D) tři (E) více než tři Číslo C zmenšíme nejprve o 50% a takto získaný výsledek poté zvětšíme o 20%. Obdržíme hodnotu 432. Jaké bylo původní číslo C (A) 680 (B) 690 (C) 710 (D) 720 V prodejně lahůdek zákazník za 6 bílých jogurtů a 4 ovocné zaplatí 88,, zatímco za 3 bílé a 5 ovocných 74,. Kolik zaplatí za 2 bílé a 2 ovocné jogurty (A) 36, (B) 44, (C) 46, (D) 54, V geometrické posloupnosti je součet prvních čtyř členů s 4 = 40 a kvocient q = 3. Pak součet prvních dvou členů s 2 je (A) 3 (B) 4 (C) 8 (D) Kolik různých čtyřciferných čísel lze sestavit z číslic 2, 5, 7 přičemž číslice se mohou opakovat (A) 12 (B) 16 (C) 64 (D) Určete délku intervalu, který je řešením kvadratické nerovnice (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) Předpis y 2 + 6y + 4 = 0 určuje (A) parabolu (B) hyperbolu (C) elipsu (D) kružnici (E) jinou křivku 18. Najděte inverzní funkci k funkci f: y = (A) y = 1 6 (B) y = 1 6 (C) y = 6 1 (D) y = Po dvoře běhali králíci a slepice. Dohromady měli 35 hlav a 96 nohou. O kolik bylo více slepic než králíků (A) 13 (B) 14 (C) 15 (D) Pro funkci h: y = log 3 ( + 1) je hodnota f(26) rovna (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

29 Matematika - správné odpovědi test odpoved body odecet 101 bdaaeaaacdddbbdccece cbdbdbcedbbadadaccca dbcbbdebbdbbdbbaccea daaaaaaeaabbadbccdbb acbccbdcadbaaaababdc acccbcccbabdcbddabac aadddceddccaedbaaabd bdbecdaecdecbcbeaabd ddcdcbbdccaecbcabcbc deaabbcacbdacadbbdda bcbabcecbceeabdcbbed ebbbbcabbccbbdbbbcab bbacddcbdcdeeaeacaaa accdedcedecdabdccaec 5 0

[ ] = [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) = [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) = ( ) ( ) ( ) 2 1 :: MOCNINY A ODMOCNINY

[ ] = [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) = [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) = ( ) ( ) ( ) 2 1 :: MOCNINY A ODMOCNINY Daniel Nechvátal :: maturitní otázky z matematiky 008 :: MOCNINY A ODMOCNINY ) Zjednodušte následující výrazy a určete, pro které hodnoty proměnných mají smysl a) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] : n n n n b) [

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Alternace 2012/13 ALTERNACE MATEMATIKA 4. ROČNÍK 2012/13

Alternace 2012/13 ALTERNACE MATEMATIKA 4. ROČNÍK 2012/13 ALTERNACE MATEMATIKA 4. ROČNÍK 01/13-1- Obsah Posloupnosti... 4 Aritmetická posloupnost... 5 Geometrická posloupnost... 6 Geometrické řady... 7 Finanční matematika... 8 Vektor, operace s vektory... 9 Vzdálenosti

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

FUNKCE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

FUNKCE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ FUNKCE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE DO ROZVOJE

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Sbírka úloh z matematiky

Sbírka úloh z matematiky Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 Sbírka úloh z matematiky v rámci projektu královéhradeckého kraje zavádění inovativních metod výuky pomocí ICT v předmětu matematika

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie,

Více

1. VÝROKOVÁ LOGIKA. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

1. VÝROKOVÁ LOGIKA. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 1. VÝROKOVÁ LOGIKA 1. Negujte výroky s kvantifikátory, výroky g j a jejich negace zapište i symbolicky a) Alespoň 5 dnů bude pršet. b) Úloha má právě 2 řešení. c) Žádný z předmětů mě nebaví. d) Nejvýše

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

Maturitní okruhy z matematiky pro školní rok 2005-2006

Maturitní okruhy z matematiky pro školní rok 2005-2006 MATURITA 005-006 Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 66 0.9.005 Maturitní okruhy z matematiky pro školní rok 005-006 Třída 8.A/8,.A/ V.Zlatohlávek, B. Naer. Úpravy výrazů v matematice.... Rovnice

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAMVDC0T03 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový limit

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace.

Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Matematika zahrnuje vzdělávací obor Matematika a její aplikace. Výuka matematiky přispívá k pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAMVD11C0T04 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Základní cvičení z matematiky,

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ANALYTICKÁ GEOMETRIE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA G5 VÝSTUP 5.1 Teorie množin, provádí správně operace s množinami, výroková logika množiny vyžívá při řešení úloh; pracuje správně s výroky, užívá správně logické spojky a kvantifikátory;

Více

4.2.15 Funkce kotangens

4.2.15 Funkce kotangens 4..5 Funkce kotangens Předpoklady: 44 Pedagogická poznámka: Pokud nemáte čas, doporučuji nechat tuto hodinu studentům na domácí práci. Nedá se na tom nic zkazit a v budoucnu to není nikde příliš potřeba.

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

PŘEDMĚT: MATEMATIKA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

PŘEDMĚT: MATEMATIKA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy Žák určuje číselný obor daného čísla (N, Z, Q, R) a rozlišuje základní vlastnosti číselných oborů pracuje

Více

Obor vzdělání: 23 45 L/01 Platnost: 1.9.2010 Název ŠVP: Mechanik seřizovač Forma vzdělání: denní MATEMATIKA

Obor vzdělání: 23 45 L/01 Platnost: 1.9.2010 Název ŠVP: Mechanik seřizovač Forma vzdělání: denní MATEMATIKA Obor vzdělání: 23 45 L/01 Platnost: 1.9.2010 Název ŠVP: Mechanik seřizovač Forma vzdělání: denní MATEMATIKA Ročník: 1 Počet hodin celkem: 3 hod/týden = 99 Rozpis výsledků vzdělávání a učiva Výsledky vzdělávání

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. 2 D Ě L I T E L N O S T 1. 3 P R V O Č Í S L O A Č Í S L O S L O Ž E N É

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. 2 D Ě L I T E L N O S T 1. 3 P R V O Č Í S L O A Č Í S L O S L O Ž E N É 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více

x = a a 2. Shodná zobrazení v rovině otočení Definujte shodné zobrazení, orientovaný úhel, otočení. Popište otočení bodu, přímky a kružnice.

x = a a 2. Shodná zobrazení v rovině otočení Definujte shodné zobrazení, orientovaný úhel, otočení. Popište otočení bodu, přímky a kružnice. 1. Lineární rovnice, lineární rovnice s parametrem, soustavy lineárních rovnic Základní typy algebraických rovnic. Vysvětlete význam zkoušky. Princip řešení rovnic s parametrem, diskuse řešení, přípustnost

Více

1. ABSOLUTNÍ HODNOTA. : y= 4. Je dán trojúhelník ABC, A[-3; 4], B[-1; -2], C[3; 6]. Vypočítejte velikosti všech výšek.

1. ABSOLUTNÍ HODNOTA. : y= 4. Je dán trojúhelník ABC, A[-3; 4], B[-1; -2], C[3; 6]. Vypočítejte velikosti všech výšek. . ABSOLUTNÍ HODNOTA definice absolutní hodnoty reálného čísla a geometrická interpretace, definice absolutní hodnoty komplexního čísla a geometrická interpretace, vzdálenost bodu od přímky (v rovině i

Více

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 6.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od 1.9.2009

Více

Obsah metodiky. Obsah metodiky... 2 Úvod... Cíle využití metody e-learningu ... ... ... 6 Kurz Matematika Svobodová...

Obsah metodiky. Obsah metodiky... 2 Úvod... Cíle využití metody e-learningu ... ... ... 6 Kurz Matematika Svobodová... Metodika aktivity 04 E-learning Matematika v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracovala: Mgr. Zdeňka Hudcová Mgr. Martina Svobodová 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti ILUSTRAČNÍ DIDAKTICKÝ TEST MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 0 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky:

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

MATEMATIKA 2 4 A B C D. didaktický test. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 2006

MATEMATIKA 2 4 A B C D. didaktický test. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 2006 Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 006 MAACZMZ06DT MATEMATIKA didaktický test Testový sešit obsahuje 0 úloh. Na řešení úloh máte 10 minut. Úlohy řešte v testovém sešitu. Odpovědi pište do

Více

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAHZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Matematika Ekonomické lyceum. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika Ekonomické lyceum. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 7.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání: Ekonomické lyceum Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od

Více

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů

Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

5. 6 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. 6 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 6 Matematika Výuka matematiky na gymnáziu rozvíjí a prohlubuje pochopení kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, utváří kvantitativní gramotnost žáků

Více

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole MATEMATIKA MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám Maximální Hranice úspěšnosti:

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Analytická

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1.

Exponenciální rovnice. Metoda převedení na stejný základ. Cvičení 1. Příklad 1. Eponenciální rovnice Eponenciální rovnice jsou rovnice, ve kterých se neznámá vsktuje v eponentu. Řešíme je v závislosti na tpu rovnice několika základními metodami. A. Metoda převedení na stejný základ

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Matematika I, část I Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3

Matematika I, část I Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3 3.6. Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3 Výklad A. Vzájemná poloha dvou přímek Uvažujme v E 3 přímky p, q: p: X = A + ru q: X = B + sv a hledejme jejich společné body, tj. hledejme takové hodnoty parametrů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1. Funkce pro UO 1

Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1. Funkce pro UO 1 Poznámky pro žáky s poruchami učení z matematiky 2. ročník 2005/2006 str. 1 Funkce pro UO 1 Co je to matematická funkce? Mějme dvě množiny čísel. Množinu A a množinu B, které jsou neprázdné. Jestliže přiřadíme

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 MATEMATIKA Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Trojúhelník. MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů. Ing. Miroslav Čapek srpen 2011

Trojúhelník. MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů. Ing. Miroslav Čapek srpen 2011 MATEMATIKA pro 1. ročníky tříletých učebních oborů Trojúhelník Ing. Miroslav Čapek srpen 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Základní vlastnosti křivek

Základní vlastnosti křivek křivka množina bodů v rovině nebo v prostoru lze chápat jako trajektorii pohybu v rovině či v prostoru nalezneme je také jako množiny bodů na ploše křivky jako řezy plochy rovinou, křivky jako průniky

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů MATEMATIKA Gymnázium PORG Libeň PORG Libeň je reálné gymnázium se všeobecným zaměřením, matematika je tedy na PORGu pilotním předmětem vyučovaným celých osm let. I. Cíle výuky Naši studenti jsou připravováni

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU MATEMATIKA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. ročník = 66 hodin/ročník (2

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 EKONOMIKA Třídy

Více

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE, SOUSTAVY ROVNIC A NEROVNIC Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21.

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Vážení přátelé, v následujících 75 minutách vás čeká stejný úkol jako mnoho vašich vrstevníků v řadě dalších evropských zemí. V níže uvedeném testu je zadáno čtyřiadvacet

Více