Tomáš Doležal HOSPICON 2019

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tomáš Doležal HOSPICON 2019"

Transkript

1 CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY Tomáš Doležal HOSPICON 2019

2 Témata 2019 Je systém vstupu inovativních technologií do systému hrazené péče optimálně nastaven? Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2019; Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16) Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven? Jaký je očekáván vývoj situace v legislativě zdravotnických prostředků (ZULP i ZUM) Jak bude vypadat očekáváný systém úhrady léků na vzácná onemocnění? Jak budou do systému úhrad vstupovat přípravky na moderní terapii? 2

3 Mechanismy úhrad LP Trvalá UHR CEA<WTP, BIA regulace Dočasná úhrada VILP 2+1 roky, závazek, risk-sharing Úhrada LP Výjimečná úhrada 16 Nový systém pro ultra-orphan drugs NEMLéky 3

4 Mechanismy vstupu do úhrad Fáze I plné a povinné HTA hodnocení, kalkulace value for money (REA, CEA, BIA) ICER>WTP nejistota v účinnosti, CEA/BIA Dočasná úhrada a přehodnocení = CED ICER<WTP nelze v dohledné době dosáhnout max. 100 pts. + risk-sharing Fáze II: aplikace jiných parametrů vedle CEA povinnost dlouhodobého sběru dat a jejich prezentace plátcům ICER<WTP dopad akceptovaný ZP = trvalá UHR

5 Očekávaná podoba třetí cesty 39xy kolektivní rozhodnutí Jen pro ultra-orphan (1:100 tis. obyvatel, reálně max. 100 pts.) očekávaná prevalence onemocnění (velmi přísné! - vypadne celá řada vzácných onemocnění) Standardní žádost včetně CEA/BIA + důraz na ostatní parametry SUKL hodnotí a posouvá rozhodnutí na institucionální posouzení = komise při MZ na žádost MAH/ZP Oficiálně se vyjadřují také OS + organizace sdružující pacienty Komise: MZ, ZP, ČLS JEP, zástupce pacientů Podoba, statut, jednací řád a pravidla jednání komise nejsou zatím známy, Podrobnosti výkonu funkce kolektivního orgánu stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem. Závazek MAHa, že uhradí 100+ pacienty Ústav rozhodne nejpozději do 165 dnů Registr CZ nebo mezinárodní Po 3 letech referencování ceny/uhr Nepůjde o rozhodnutí SUKLu, ale kolektivního orgánu Před ROZ komise veřejné slyšení - vystoupení MAH, přítomnost pacientských organizací Odstup mezi žádostmi 1 rok (kapacita) 5

6 V období od 1Q 2017 do 3Q 2018 bylo Evropskou lékovou agenturou zaregistrováno celkem 106 léčivých přípravků (LP). 14 % z těchto LP získalo v ČR úhradu, stejný počet byl hrazen skrze (72%) 24 Z definované množiny nebylo v ČR dostupných 76 léčivých přípravků (28%) (14%) (14%) 1 14 EMA (1Q17-3Q18) ČR 16 SÚKL SCAU Originální LP Orphan LP POZNÁMKA: analýza neuvažuje biosimilars a centrálně registrovaná generika. Source: EMA EPAR; SÚKL DIS-13; SÚKL SCAU 2/2019 ; COGVIO Analysis 6

7 V případě zúžení výběru pouze na LP registrované v roce 2017 stoupne procento LP s úhradou v ČR na 23 %. Více než polovina LP registrovaných v tomto období stále není v ČR dostupná (58%) (42%) (19%) (23%) 1 12 EMA (2017) ČR 16 SÚKL SCAU Originální LP Orphan LP POZNÁMKA: analýza neuvažuje biosimilars a centrálně registrovaná generika. Source: EMA EPAR; SÚKL DIS-13; SÚKL SCAU 2/2019 ; COGVIO Analysis 7

8 ČR má ve srovnání s ostatními státy EU pomalejší přístup k nově schváleným inovativním léčivým přípravkům Hodnota udává time-to-price mediánový počet dnů od centrální registrace EMA do viditelné ceny v daném státě Doba je odrazem délky administrativního řízení nutného pro získání úhrady, ale také strategického čekání firem, které mohou odložit vstup do některých států (např. z důvodu podoby cenové politiky daného státu) DE GB DK PT AT SI NL NO LU LT SE FI CY IT GR IE FR BE IS HU HR BG LV SK EE PL ES CZ RO Originální LP Orphan LP POZNÁMKA: Státy EU musí zveřejňovat ceny LP. V případě ČR se jedná o Seznam cen a úhrad (SCAU) vydávaný SÚKLem. Analyzovány byly LP registrované v období 1Q2017 1Q2019 Source: EMA EPAR; SÚKL SCAU; Price Monitor by COGVIO; COGVIO Analysis 8

9 Time-to-price [mediánový počet dnů] pouze originální LP bez orphan LP Source: EMA EPAR; SÚKL DIS-13; SÚKL SCAU; Price Monitor by COGVIO; COGVIO Analysis 9

10 Historie vstupu VILP Počet SŘ pro stanovení 1. dočasné úhrady VILP

11 POPIS SOUČASNÉ SITUACE Vývoj počtu žádostí dle 16 a souvisejících nákladů Počet žádostí Schváleno Schváleno % Náklady v Kč Rok ,44 % Rok ,89 % Rok ,47 % Rok ,21 % Rok ,03 % D. Šmehlík PS

12 Jak řešit 16 tis. žádostí a 1,5 mld. Kč na 16? Identifikace problému: I. Pomalé tempo SŘ žádost podána, ale pacienti II. III. nemohou/nechtějí čekat nové LP/indikace Léky, které systémem neprojdou zejména orfany a nákladná onkologika (efekt WTP a BIA) Off-label indikace žadatel již nemá zájem žádat o úhradu a ZP společně s OS a SUKLem toho nejsou schopni jiné indikace již hrazených LP Jedná se o rozdílné situace a každá má odlišné řešení: I. Urychlení činnosti SUKLu emergentní systém ZP pro život II. III. zachraňující případy MAH a ZP Nový systém hodnocení/posouzení, který tak neakcentuje hranici ochoty platit ( třetí cesta ) MAH, SUKL, ZP, OS, pacienti Light žádosti/posouzení na základě konsensu OS OS, ZP a SUKL

13 Metodika Nový postup VZP uplatní pouze v případech, kdy držitel rozhodnutí o registraci konkrétního LP už požádal SÚKL o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady Vznikne Pracovní skupina a Komise pro nehrazené LP Tvoří je zástupci VZP a OS rovným zastoupením Rozhodnutí přijímají prostou většinou, v případě shody bude mít rozhodující hlas předsedající Společné stanovisko: Přesnou identifikaci LP Podmínky úhrady nebo indikační omezení úhrady LP Kvalifikovaný odhad předpokládaného počtu pacientů (pojištěnců VZP) Navrhovaný způsob realizace úhrady, předpokládaný celkový finanční dopad Vymezení nebo způsob vymezení okruhu dotčených poskytovatelů zdravotních služeb 13

14 NOVÝ POSTUP PŘI ÚHRADĚ BĚŽNĚ NEHRAZENÝCH LÉKŮ Poradní orgány Pracovní skupina pro nehrazené LP Komise pro nehrazené LP Předseda náměstek ředitele VZP ředitel VZP Rozhodovací pravomoc Podnět pro jednání u očekávaných nákladů do Kč VZP, OS u očekávaných nákladů 30 milionů Kč a více Pracovní skupina pro nehrazené LP D. Šmehlík PS

15 První společné stanovisko VZP + ČOS JEP

16 Léčivé přípravky v cenách původce [mld. Kč] 0,0% -7% +3% 58,7 58,7 6,9 6,3 9,2 5,9 45,5 43,6 54,8 9,3 6,0 39,5 56,3 10,7 6,0 39,6 +3,0% +9% +4% +6% +6,5% 61,6 6,5 13,3 41,8 64,1 68,0 6,5 6,8 15,3 16,5 42,4 44,7 72,5 7,3 18,4 46, Maximální úhrady [mld. Kč] +3,1% +7,8% -2,3% 0% +2% +4% +4,1% +6,6% 54,7 59,0 57,6 57,5 59,0 61,0 63,5 7,8 11,2 11,7 12,8 15,2 17,2 18,8 46,9 47,7 45,9 44,7 43,8 43,8 44,8 67,7 21,3 46, Počet balení [mil. ks] -1,8% -6% -4% -2% +1% -2% +1% -0,5% 296,7 280,2 268,6 264,2 267,1 260,6 262,5 261,1 98,4 0,4 88,2 0,6 86,0 81,2 82,5 79,0 79,6 81,2 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 197,9 191,3 182,0 182,2 183,7 180,6 181,9 178, Zdroj: SÚKL DIS-13 Léčivé přípravky na předpis (Rx) Centrové léčivé přípravky (S) Volně prodejné léčivé přípravky

17 Léčivé přípravky v cenách původce [% v roce] 10.7% 10.1% 11.8% 15.6% 11.0% 10.6% 10.5% 10.1% 10.0% 16.9% 19.0% 21.6% 23.8% 24.3% 10.1% 25.3% 77.5% 74.3% 72.2% 70.3% 67.9% 66.1% 65.7% 64.5% Maximální úhrady zdravotních pojišťoven [% v roce] 14.3% 19.0% 20.2% 22.3% 25.7% 28.2% 29.5% 31.4% 85.7% 81.0% 79.8% 77.7% 74.3% 71.8% 70.5% 68.6% Počet balení [% v roce] 33.2% 0.1% 31.5% 0.2% 32.0% 30.7% 30.9% 0.2% 0.3% 0.4% 30.3% 30.3% 0.4% 0.4% 31.1% 0.4% 66.7% 68.3% 67.8% 69.0% 68.8% 69.3% 69.3% 68.5% Zdroj: SÚKL DIS-13 Léčivé přípravky na předpis (Rx) Centrové léčivé přípravky (S) Volně prodejné léčivé přípravky 17

18 Léčivé přípravky v cenách původce [mld. Kč] +32% +1% +16% 9,2 9,3 6,9 10,7 +14,9% +24% 13,3 +15% +8% 15,3 16,5 +11,1% 18, Maximální úhrady zdravotních pojišťoven [mld. Kč] 7,8 +44% +4% +10% 11,2 11,7 12,8 +15,4% +18% 15,2 +14% +9% 17,2 18,8 +13,4% 21, Počet balení [tis. ks] +15,0% 412,8 +48% +7% 609,5 652,6 +25% 814,8 +15% +6% +0,2% +10,2% 939,8 997,0 998, , Zdroj: SÚKL DIS-13 Léčivé přípravky na předpis (Rx) Centrové léčivé přípravky (S) Volně prodejné léčivé přípravky 18

19 V roce 2019 pravděpodobně dojde k výraznému zpomalení růstu nákladů na centrové LP Náklady na centrové LP dle výročních zpráv pojišťoven [mld. Kč] +10,74% 17,5% 6,7% 22,1% 12,0 12,8 11,7% 10,2 7,5 8,4 7,7 7,5 (60%) 6,6 (62%) 5,2 5,5 (64%) (66%) 19,5% 15,3 9,3 (61%) 9,0% +1% 16,7 10,1 (60%) (69%) 4,5 5,1 6,0 6,6 (40%) 2,3 2,8 3,6 (38%) (40%) (39%) (31%) (34%) (36%) N/A , VZP SZP Úhradová vyhláška 2019 Zdroj: Výroční zprávy zdravotních pojišťoven 19

20 Vývoj nákladů na centrovou péči, má odlišnou dynamiku u VZP a SZP VZP - Náklady na centrové LP dle výročních zpráv pojišťoven [mld. Kč] 5,2 +6,9% 5,5 +18,8% 6,6 +14,0% +11,8% 7,5 +3,1% 7,7 +20,5% 9,3 +8,4% 10, SZP - Náklady na centrové LP dle výročních zpráv pojišťoven [mld. Kč] 2,3 +22,6% 2,8 +28,4% 3,6 +24,0% +19,1% 4,5 +12,6% 5,1 +18,0% 6,0 +10,0% 6, Zdroj: Výroční zprávy zdravotních pojišťoven 20

21 Zatímco náklady na centrovou péči v nemocnicích snižují tempo růstu, u ambulantních center vyrostly meziročně o 22,5% NEMOCNICE náklady na centrové LP [mld. Kč] 6,8 70% 30% ,8% 7,7 67% 33% ,1% 9,4 65% 35% ,2% +14,6% 11,1 63% 37% ,4% 11,8 61% 39% ,9% 14,2 61% 39% ,0% 15,3 61% 39% 2017 AMBULANCE náklady na centrové LP [mld. Kč] +11,2% +15,1% +21,2% +10,2% +9,6% 1,1-8,2% 0,9 0,9 0,7 0,8 0,6 53% 52% 53% 52% 61% 52% 39% 48% 48% 48% 47% 47% ,5% 1,3 57% 43% 2017 Zdroj: Výroční zprávy zdravotních pojišťoven 21

22 Kromě roku 2017 byly maximální úhrady centrové léčby definovány úhradovou vyhláškou pro všechny diagnostické skupiny společně Metodika výpočtu maximálních úhrad pro centrové LP Rok Referenční období a růstové indexy (RA + PSO) Vyhláška * 1,2 348/2016 Sb * 1,08 273/2015 Sb ,96 * 2014 *1,08 324/2014 Sb ,98 * 2013 * 1,08 428/2013 Sb ,98 * 2012 * 1,08 475/2012 Sb. Poznámka 1: tučně vyznačený rok označuje úhrady v referenčním roce vypočteny dle vyhlášky Poznámka 2: v roce 2017 byl zaveden odlišný růstový index pro jednotlivé diagnostické skupiny jak RA, tak Pso mají index shodně 1,2 oproti roku 2015 tedy nárůst 20% 22

23 Koeficienty navýšení úhrad pro rok 2019 Diagnostická skupina ATC skupiny LP v DG Index navýšení maximálních úhrad Onkologie - solidní nádory Neurologie Hematologie + hematoonkologie Revmatologie Infekce Trávicí soustava Metabolické vady Dermatologie Oftalmologie Oběhový systém Dýchací soustava Imunitní systém Osteoporóza Endokrinologie H01, L01, L02, L03, V04, V10 L01, L03, L04, N03, N04, N06, N07 B02, C07, L01, L03, L04, V03, V10 L01, L04 J05, J06 L04 A16 L01, L04, R03 S01 B01, C02, G04 B02, R03, L01, L04 B06, C02, L01, L04 H05 H01, V10 2% 4% 0% 5% 4% 0% 0% 12% 19% 16% 13% 10% 25% 25% Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR; Zdravotní pojišťovny; Analýza COGVIO 23

24 V roce 2019 dojde k navýšení maximálních úhrad oproti roku 2017 o 1,3 mld. Kč na celkových 16,9 mld. Kč Onkologie - solidní nádory Neurologie Hematologie + hematoonkologie Revmatologie Infekce Trávicí soustava Metabolické vady Dermatologie Oftalmologie Oběhový systém Dýchací soustava Imunitní systém Osteoporóza Endokrinologie Úhrady pro 2019 [mil. Kč] Navýšení úhrad pro 2019 [mil. Kč] 77 +2% % 0 +0% % % % 30 +5% % % % +10% % +0% +0% Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR; Zdravotní pojišťovny; Analýza COGVIO 24

25 Při uvažování průměrných nákladů na pacienta z roku 2017 by navýšení úhrad zvýšilo kapacitu systému centrové péče o pacientů Onkologie - solidní nádory Neurologie Hematologie + hematoonkologie Revmatologie Infekce Trávicí soustava Metabolické vady Dermatologie Oftalmologie Oběhový systém Dýchací soustava Imunitní systém Osteoporóza Endokrinologie Průměrný náklad na pacienta v roce 2017 [tis. Kč] Navýšení počtu pacientů pro 2019 při zachování Ø nákladu % +4% +0% +12% +25% +19% +5% +16% +25% +13% +10% +4% +0% +0% Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR; Zdravotní pojišťovny; Analýza COGVIO 25

26 V roce 2019 v oboru revmatologie nebude uspokojena potřeba léčby až u 860 pacientů nárokem na centrovou farmakoterapii Počet pacientů potřeba a uspokojení potřeby v dg. RA Waiting list ? Nárůst dle Úhradové vyhlášky ATTRA potřeba 2019 Waiting list v rozpočtu 2019 Waiting list Mimo rozpočet 2019 mra 2019 Nové indikace 2019 Neuspokojená potřeba Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR; Zdravotní pojišťovny; Analýza COGVIO 26

27 V roce 2019 mohou zdravotní pojišťovny ušetřit díky vstupu vybraných biosimilars až 335 mil. Kč Roční úspory zdravotních pojišťoven [mil. Kč] TERIPARATIDE PEGFILGRASTIM INSULIN LISPRO RITUXIMAB TRASTUZUMAB Poznámka: úspora je počítána jako rozdíl mezi maximální stanovenou úhradou a poklesu úhrad po vstupu biosimilars Source: COGVIO analysis; SÚKL DIS-13, SÚKL SCAU 27

28 Hosté Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv; MUDr. Alena Miková, ředitelka, OLZP VZP; Mgr. Kateřina Podrazilová, PhD., předsedkyně lékové komise, SZP; MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka, Oborová zdravotní pojišťovna; Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví; MUDr. Pavel Frňka, DMS, člen představenstva, AGEL; MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva, Nemocnice Pardubického kraje; 28

29 Otázky Je systém vstupu inovativních technologií vč. léků do systému hrazené péče optimálně nastaven? Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2019; Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy dopady vstupu biosimilars Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16) Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven Jaký je očekáván vývoj situace v legislativě zdravotnických prostředků (ZULP i ZUM) 29

30 Pořadí prezentací MZ ČR legislativní výhled, zejm. týkající se novely 48/1997 Sb změny ve VILP, orfany SUKL Aktuální vývoj, rychlost SŘ, novinky jednotná podání, nová HZ Zdravotní pojišťovny očekáváné změny v interních metodikách, metodika 16 a společná stanoviska (zejm. VZP), risk-sharingové smlouvy a lékové rozpočty 2019 Poskytovatelé Predikovatelnost lékových rozpočtů, zkušenosti s nákupem, úspory v rámci biosimilars, apod. 30

Tomáš Doležal ANEB JAKÝ JE/BUDE ROK 2018 A JAK SI NAPLÁNUJEME ROK 2019?

Tomáš Doležal ANEB JAKÝ JE/BUDE ROK 2018 A JAK SI NAPLÁNUJEME ROK 2019? CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY ANEB JAKÝ JE/BUDE

Více

Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu

Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu Predikce vývoje centrové léčby a vliv biosimilarizace trhu Tomáš Doležal Marek Paris říjen 2018 OSNOVA Vývoj cen/úhrad centrových LP v důsledku revizí Vytváření prostoru pro nové pacienty v důsledku klesajících

Více

JARNÍ FORUM ONKOLOGŮ. Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

JARNÍ FORUM ONKOLOGŮ. Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči JARNÍ FORUM ONKOLOGŮ Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2 NÁKLADY NA ÚSTAVNÍ PÉČI CELKEM

Více

Legislativní záměry týkající se vysoce inovativních léčiv a léčiv na vzácná onemocnění

Legislativní záměry týkající se vysoce inovativních léčiv a léčiv na vzácná onemocnění Legislativní záměry týkající se vysoce inovativních léčiv a léčiv na vzácná onemocnění 1 Východiska pro změnu Pomalý vstup inovativních léčiv do systému v.z.p. zejména vlivem administrativně náročného

Více

SPECIFIKA ÚHRAD U LÉKŮ NA VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ

SPECIFIKA ÚHRAD U LÉKŮ NA VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ SPECIFIKA ÚHRAD U LÉKŮ NA VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Tomáš Doležal KDO JSEM iheta www.iheta.org Česká farmakoekonomická společnost www.farmakoekonomika.cz Value Outcomes www.valueoutcomes.cz Farmakoterapie www.farmakoterapie.cz

Více

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE

CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE CE N TRO V A P E ČE A INOVATIVNÍ LE ČIVE PŘÍPRAVKY VE SVĚTLE ÚV 2018 Tomáš Doležal změna paradigmatu financování zdravotnictví VOLUME- BASED HEALTHCARE VALUE- BASED HEALTHCARE Hodnotou je maximální dostupnost

Více

Adam Vojtěch, poslanec PSP ČR

Adam Vojtěch, poslanec PSP ČR 31.1.217 Adam Vojtěch, poslanec PSP ČR 1. 11. 217 1 31.1.217 2 31.1.217 24% 22% 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 3 náklady na zdravotní služby mil. Kč 31.1.217

Více

Financování a regulace (nejen) zdravotní péče v roce 2018 pohledem Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Financování a regulace (nejen) zdravotní péče v roce 2018 pohledem Svazu zdravotních pojišťoven ČR Financování a regulace (nejen) zdravotní péče v roce 2018 pohledem Svazu zdravotních pojišťoven ČR Kateřina Podrazilová předsedkyně Lékové komise SZP ČR Přehled témat Úhradová vyhláška pro rok 2018 a změny

Více

Aktuální situace zdravotních pojišťoven a výhled na rok MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR

Aktuální situace zdravotních pojišťoven a výhled na rok MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR Aktuální situace zdravotních pojišťoven a výhled na rok 2018 MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR Finanční (ne)stabilita zdravotních pojišťoven 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000

Více

Centrová péče a inovativní léčivé přípravky - Je systém dobře nastaven? - Kam směřuje?

Centrová péče a inovativní léčivé přípravky - Je systém dobře nastaven? - Kam směřuje? Centrová péče a inovativní léčivé přípravky - Je systém dobře nastaven? - Kam směřuje? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment HLAVNÍ VÝZVY ZDRAVOTNICTVÍ ČR Stárnoucí populace

Více

Finanční stabilita úhradového systému a jeho výhledy?!

Finanční stabilita úhradového systému a jeho výhledy?! Finanční stabilita úhradového systému a jeho výhledy?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel OMEGA Pharma CZ&SK Předseda představenstva ČAFF Tajemník AVEL SK ZDROJ NA VYŹÁDÁNÍ: ÚV 2015, 2016,

Více

Centrová péče v roce Kateřina Podrazilová Předsedkyně Lékové komise SZP ČR

Centrová péče v roce Kateřina Podrazilová Předsedkyně Lékové komise SZP ČR Centrová péče v roce 2017 Kateřina Podrazilová Předsedkyně Lékové komise SZP ČR Přehled témat aneb o peníze jde vždy... Mimořádná úhrada LP - zákon o zdravotním pojištění 16 Srovnání metodik ZP Příležitosti

Více

Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018

Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018 Strategie a vize českého zdravotnictví v roce 2018 Pohled VZP ČR Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad zdravotní péče ÚZP VZP ČR Praha, 1. 11. 2017 NEMOCNICE MECHANISMUS ÚHRADY Referenčním obdobím

Více

VSTUP NOVÝCH INOVATIVNÍCH LÉKŮ NA TRH

VSTUP NOVÝCH INOVATIVNÍCH LÉKŮ NA TRH 1 VSTUP NOVÝCH INOVATIVNÍCH LÉKŮ NA TRH PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv 2 V souladu s ustanoveními zákona o veřejném zdravotním pojištění rozhoduje sekce SÚKL o

Více

FARMAKOEKONOMICKÉ ANALÝZY A

FARMAKOEKONOMICKÉ ANALÝZY A FARMAKOEKONOMICKÉ ANALÝZY A HODNOCENÍ INOVATIVNÍCH LÉČIV A BIOSIMILARS Tomáš Doležal OSNOVA Vstup inovativních léčiv do systému hrazené péče Jak jsme vlastně na tom? Aktuální pokroky VILP orphans Kde jsou

Více

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Úhradová vyhláška pro rok 2018 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Finanční bilance roku 2018 Výběr pojistného o cca 15 mld. vyšší než v

Více

Financování léčiv pro vzácná onemocnění - současná situace a jak dál? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Financování léčiv pro vzácná onemocnění - současná situace a jak dál? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Financování léčiv pro vzácná onemocnění - současná situace a jak dál? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment KLÍČOVÉ OTÁZKY Jaké jsou skutečné náklady na léky na vzácná

Více

Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy do 2019?!

Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy do 2019?! Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy do 2019?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Tajemník AVEL ČR, AVEL SK Člen představenstva NOOL Poradce představenstva ČAFF ZDROJ NA VYŹÁDÁNÍ: ÚV 2015,

Více

Rozpočty na centrové léky pro rok 2019 dle dohody zdravotních pojišťoven a segmentu lůžkové péče

Rozpočty na centrové léky pro rok 2019 dle dohody zdravotních pojišťoven a segmentu lůžkové péče Rozpočty na centrové léky pro rok 219 dle dohody zdravotních pojišťoven a segmentu lůžkové péče V roce 217 bylo na terapii centrovými léčivými přípravky celkem 58 67 pacientů. Celkové náklady činily 15,6

Více

CE N T R O V A P E CĚ A INOVATIVNI L E CǏVE P R I PRAVKY

CE N T R O V A P E CĚ A INOVATIVNI L E CǏVE P R I PRAVKY CE N T R O V A P E CĚ A INOVATIVNI L E CǏVE P R I PRAVKY A K T U A L IT Y A P R A K T IC K E ZKUSĚNOSTI Z LE KOVE POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICI NSKY CH A EKONOMICKY CH ASPEKTU NEMOCNICŇI L

Více

Výhled na rok co nás v lékové politice možná čeká. Kateřina Podrazilová

Výhled na rok co nás v lékové politice možná čeká. Kateřina Podrazilová Výhled na rok 2018... co nás v lékové politice možná čeká Kateřina Podrazilová změny v legislativě Přehled témat nákladné terapie úhradová vyhláška 16 VILP Definice pojmů Nákladné terapie není jednotné

Více

Úhradová vyhláška pro rok 2018

Úhradová vyhláška pro rok 2018 Úhradová vyhláška pro rok 2018 MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA Náměstek pro zdravotní pojištění, MZ ČR Priority úhradové vyhlášky 2018 Vládní priority Růst platů a mezd v nemocnicích Příplatek na směnnost

Více

Projekty specializovaných pracovišť pro léčbu vzácných onemocnění, zapojení do Evropských referenčních sítí (ERN) Vzácná onemocnění

Projekty specializovaných pracovišť pro léčbu vzácných onemocnění, zapojení do Evropských referenčních sítí (ERN) Vzácná onemocnění Projekty specializovaných pracovišť pro léčbu vzácných onemocnění, zapojení do Evropských referenčních sítí (ERN) 19.6.2019 1 Vzácná onemocnění Úvod - Vzácná onemocnění v kontextu celkového pojetí zdravotní

Více

Úhradová vyhláška pro rok 2018

Úhradová vyhláška pro rok 2018 Úhradová vyhláška pro rok 2018 MUDr. Tom Philipp Ph.D., MBA Náměstek pro zdravotní pojištění, MZ ČR Úhradová vyhláška Nedojde-li v dohodovacím řízení k dohodě do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo

Více

Výhled na rok co nás v lékové politice možná čeká

Výhled na rok co nás v lékové politice možná čeká Výhled na rok 2018... co nás v lékové politice možná čeká Kateřina Podrazilová změny v legislativě Přehled témat nákladné terapie úhradová vyhláška 16 VILP 1 Aspekty hodnocení Inovativní přístupy k léčbě

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Léková politika pohledem VZP ČR. MUDr. Alena Miková Ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků

Léková politika pohledem VZP ČR. MUDr. Alena Miková Ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků Léková politika pohledem VZP ČR MUDr. Alena Miková Ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků 22. 3. 2018 LÉČIVA vývoj moderní léčby? 1806 z opia byl poprvé izolován morfin 1899 1928 objev penicilinu

Více

HOSPICON Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

HOSPICON Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči HOSPICON 2019 Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči NÁKLADY NA ÚSTAVNÍ PÉČI CELKEM 2 NÁKLADY V NEMOCNICÍCH 3 NÁKLADY NA CENTROVÁ LÉČIVA V NEMOCNICÍCH 4 NÁKLADY V NEMOCNICÍCH

Více

Principy úhradové vyhlášky pro rok 2018

Principy úhradové vyhlášky pro rok 2018 Principy úhradové vyhlášky pro rok 2018 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Priority úhradové vyhlášky 2018 Vládní priority Růst platů a

Více

Ceny a úhrady léčivých přípravků v ČR a SR. Filip Vrubel

Ceny a úhrady léčivých přípravků v ČR a SR. Filip Vrubel Ceny a úhrady léčivých přípravků v ČR a SR Filip Vrubel Slovenská republika Štátny ústav pre kontrolu liečiv Registrace léčiv Dozor Zdravotnické prostředky Ministerstvo zdravotníctva Kategorizace léčiv

Více

Aktivní léková politika Ministerstva zdravotnictví

Aktivní léková politika Ministerstva zdravotnictví Aktivní léková politika Ministerstva zdravotnictví Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví 21. 3. 2019 1 1 Léková politika MZ erecept a lékový záznam pacienta Úhrady vysoce inovativních léčiv a léčiv

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Predikce dostupnosti nákladné péče 2010 -? 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv

Predikce dostupnosti nákladné péče 2010 -? 2010 Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Predikce dostupnosti nákladné péče 2010 -? srovnání cen 1.Q 2010 vs. 1.Q 2009 [ 2 ] Léčivé přípravky plně regulované (regulován výrobce, distributor i lékárna maximální ceny) srovnání cen 1.Q 2010

Více

2016 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2016 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2016 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV LÉKOVÁ POLITIKA VÝVOJ CEN A ÚHRAD A NOVÁ REGULAČNÍ OPATŘENÍ 2 LÉKOVÁ POLITIKA VÝVOJ CEN A ÚHRAD A NOVÁ REGULAČNÍ OPATŘENÍ PharmDr. Lenka Vostalová HospiCon, Mikulov

Více

Svět plátců zdravotní péče a vstup přípravků na trh v roce 2017 a 2018

Svět plátců zdravotní péče a vstup přípravků na trh v roce 2017 a 2018 Svět plátců zdravotní péče a vstup přípravků na trh v roce 2017 a 2018 Kateřina Podrazilová Předsedkyně Lékové komise SZP ČR Přehled témat aneb o peníze jde vždy... Které léčivé přípravky jsou hrazeny

Více

NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR. Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016

NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR. Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016 NÁKLADNÁ PÉČE CENTROVÁ PÉČE VZP ČR Ing. Jiří Mrázek, MBA ředitel odboru úhrad VZP ČR INMED 2016 CENTROVÁ PÉČE - OHLÉDNUTÍ ZPĚT původně centrální nákupy centra se zvláštní smlouvou (vyhláška MZ ČR 368/06

Více

Jaké změny legislativy v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků lze očekávat?

Jaké změny legislativy v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků lze očekávat? Jaké změny legislativy v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků lze očekávat? Mgr. Filip Vrubel náměstek ministra Praha, 15. 3. 2018 Zákon o léčivech Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech 1 Zákon o léčivech

Více

Stav a ambice českého zdravotnictví 2017

Stav a ambice českého zdravotnictví 2017 Stav a ambice českého zdravotnictví 2017 PharmDr. Michal Krejsta, MBA CEO OMEGA Pharma CZ&SK Tajemník AVEL CZ, AVEL SK Člen představenstva ČAFF ZDROJ NA VYŹÁDÁNÍ: ÚV 2015, 2016, 2017, MZ ČR, ÚZIS, SÚKL,

Více

CO ROZHODUJE O TOM JAKÝ DOSTANEME LÉK V CENTRU?

CO ROZHODUJE O TOM JAKÝ DOSTANEME LÉK V CENTRU? CO ROZHODUJE O TOM JAKÝ DOSTANEME LÉK V CENTRU? Tomáš Doležal 1 NÁKLADY NA S/CENTROVÉ LÉKY (2009-2016) 10 9 9,193 8 7,71 7 6,459 7,085 6 5 5,075 5,406 5,592 5,919 4,53 5,174 5,785 4 3,681 3 2,505 3,135

Více

Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických přípravků a biosimilars

Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických přípravků a biosimilars 1 Regulace vstupu, cen a úhrad originálních biologických přípravků a biosimilars Mgr. Irena Storová, MHA 2 Definice biosimilars Biosimilars - biologicky podobný léčivý přípravek, který byl vyvinut tak,

Více

Úhrady zdravotnických prostředků je možná inspirace v systému úhrad léčivých přípravků?

Úhrady zdravotnických prostředků je možná inspirace v systému úhrad léčivých přípravků? Úhrady zdravotnických prostředků je možná inspirace v systému úhrad léčivých přípravků? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o. ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

CE N TRO V A P E CĚ A INOVATIVNI LE CǏVE

CE N TRO V A P E CĚ A INOVATIVNI LE CǏVE CE N TRO V A P E CĚ A INOVATIVNI LE CǏVE PR I PRAVKY VE SVĚTLE ÚV 2018 Tomáš Doležal změna paradigmatu financování zdravotnictví VOLUME- BASED HEALTHCARE VALUE- BASED HEALTHCARE Hodnotou je maximální dostupnost

Více

VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV

VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV 1 VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV MUDr. Juraj Slabý Zástupce vedoucí oddělení hodnocení léčiv 9.10.2014 2 Vzácná onemocnění - obecně Orphan designace - rozhoduje EMA na základě

Více

HOSPITAL MANAGEMENT 2017

HOSPITAL MANAGEMENT 2017 3. ROČNÍK HOSPITAL MANAGEMENT 2017 CLARION CONGRESS HOTEL Jeremenkova 36, Olomouc 1. - 2. listopadu 2017 Registraci a další informace najdete na marketing.fnol.cz 3. KONFERENCE NA TÉMA JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT

Více

LÉKOVÁ POLITIKA POHLEDEM VZP

LÉKOVÁ POLITIKA POHLEDEM VZP LÉKOVÁ POLITIKA POHLEDEM VZP Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči 1 AKTIVNÍ LÉKOVÁ POLITIKA VZP ČR naplňovat vyváženě a současně všechny cíle lékové politiky, naplňování

Více

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s. Obsah sdělení Tender management Struktura

Více

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček PRŮZKUM AIFP W EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček CÍL PRŮZKUMU Zhodnotit ekonomický vliv klinických studií realizovaných v ČR OBSAH

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 29. 11. 2014 2 VSTUP VYSOCE INOVATIVNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NA TRH PharmDr. Zdeněk Blahuta Státní ústav pro kontrolu léčiv 29. 11. 2014 Registrace vysoce inovativních přípravků 3 Registrace VILP Každý

Více

Financování zdravotnictví v ČR

Financování zdravotnictví v ČR Financování zdravotnictví v ČR Náklady na léky ve specializovaných centrech a co s tím 22. 9. 2016 Ladislav Friedrich Popisky řádků centrové léky náklady na ZULP náklady na Rx celkové náklady Celkem v

Více

BLOK II: Aktuální situace a řízení nemocnic v praxi aneb koncepce, reforma a ekonomika ústavní zdravotní péče!

BLOK II: Aktuální situace a řízení nemocnic v praxi aneb koncepce, reforma a ekonomika ústavní zdravotní péče! BLOK II: Aktuální situace a řízení nemocnic v praxi aneb koncepce, reforma a ekonomika ústavní zdravotní péče! Moderátoři: PharmDr. Michal Krejsta, MBA (Generální ředitel / Předseda představenstva PHOENIX

Více

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Obsah Financování zdravotnictví - vývoj Dává ČR do zdravotnictví málo peněz? V čem je nutné se ve zdravotnictví

Více

Umíme využít potenciál generik? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Umíme využít potenciál generik? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Umíme využít potenciál generik? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Možnosti a postavení českého zdravotnictví Léková regulace vs. ostatní náklady systému Regulace

Více

CENTROVÁ PÉČE REVMATOLOGIE MUDr. Hana Šustková vedoucí oddělení koncepce Odbor smluvní politiky VZP ČR

CENTROVÁ PÉČE REVMATOLOGIE MUDr. Hana Šustková vedoucí oddělení koncepce Odbor smluvní politiky VZP ČR CENTROVÁ PÉČE REVMATOLOGIE MUDr. Hana Šustková vedoucí oddělení koncepce Odbor smluvní politiky VZP ČR 24. 2. 2016 CENTROVÁ PÉČE HISTORIE původně centrální nákupy centra se Zvláštní smlouvou (vyhláška

Více

OTAZNÍKY KOLEM VILPŮ

OTAZNÍKY KOLEM VILPŮ 1 OTAZNÍKY KOLEM VILPŮ PharmDr.Lenka Vostalová, Ph.D. Seminář sekce Cenové a úhradové regulace Praha, dne 5.11.2015 ILPŮ 2 Definice vysoce inovativních přípravků VILP VILP vysoce inovativní léčivý přípravek

Více

Mgr. Michal Hojný. HospiCon - Konference českých nemocnic, Tábor

Mgr. Michal Hojný. HospiCon - Konference českých nemocnic, Tábor vliv zdravotně pojistných plánů a změn v mechanismech hrazení ústavní péče na lékovou politiku a nákupní management. Nákupy centrových léků a materiálu a veřejné zadávání - současná specifika, rizika i

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Léčba vzácných onemocnění

Léčba vzácných onemocnění Léčba vzácných onemocnění Léčivé přípravky na vzácná onemocnění dostupnost a náklady Mgr. Filip Vrubel 21. listopadu 2012 ředitel odboru farmacie Léčba vzácných onemocnění Co jsou to vzácná onemocnění?

Více

PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR

PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR PÉČE POSKYTOVANÁ NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH CENTRECH SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU ČERVEN 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR CENTRA SE ZVLÁŠTNÍ SMLOUVOU VZP ČR zajišťuje svým pojištěncům v souladu s vyhláškou

Více

OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE. Praha,

OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE. Praha, OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE Praha, 18.3. 2009 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Dnešní úroveň českého zdravotnictví Předpokládané dopady hospodářské krize na zdravotnictví Cíle

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie

Centrové léky v České republice. Mgr. Filip Vrubel 20. 4. 2011 ředitel odboru farmacie Centrové léky v České republice Mgr. Filip Vrubel 2. 4. 211 ředitel odboru farmacie Specializovaná centra Defnice specializovaných center Přímá defnice neexistuje! Nepřímá defnice pouze v kontextu používání

Více

Právní dostupnost inovativní terapie v léčbě lymfomů. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Právní dostupnost inovativní terapie v léčbě lymfomů. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Právní dostupnost inovativní terapie v léčbě lymfomů JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Přístup k léčbě Problémové okruhy Zákon o zdravotních

Více

Úhradová vyhláška a její dopad na centra se Zvláštní smlouvou v roce 2017

Úhradová vyhláška a její dopad na centra se Zvláštní smlouvou v roce 2017 Úhradová vyhláška a její dopad na centra se Zvláštní smlouvou v roce 2017 MUDr. Zuzana Friedmannová FN v Motole Oddělení pro styk se ZP Historie úhrad Od 1. 8. 06 Vyhl. MZ ČR 368/06 Sb., resp. 63/07 Sb.

Více

AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE DLE NÁVRHU ÚV PRO ROK 2018 Z POHLEDU VZP ČR

AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE DLE NÁVRHU ÚV PRO ROK 2018 Z POHLEDU VZP ČR AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE DLE NÁVRHU ÚV PRO ROK 2018 Z POHLEDU VZP ČR INMED Pardubice, 10. 11. října 2017 ING. JIŘÍ MRÁZEK, MBA ŘEDITEL OÚZP NEMOCNICE MECHANISMUS ÚHRADY Referenčním obdobím je rok 2016. Kombinovaný

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Biosimilars - příležitost pro udržitelný vývoj

Biosimilars - příležitost pro udržitelný vývoj Biosimilars - příležitost pro udržitelný vývoj Mgr. Martin Mátl Výkonný ředitel ČAFF Dialogem k reformě Zruinují biologické léky zdravotnictví? 21. září 2016, NHÚ AV ČR, Praha Biologický léčivý přípravek

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY A VÝŠE A PODMÍNEK ÚHRADY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ VEDENÁ SUKL 23.5.2017 3 Problematika cenové a úhradové regulace léků PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D., vedoucí Sekce

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 2018 9 Lékárenská péče 2017 Souhrn Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních

Více

HTA, v.z.p. a nadstandardy

HTA, v.z.p. a nadstandardy HTA, v.z.p. a nadstandardy MUDr. Pavel Vepřek říjen 2012 HTA HTA: multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPAD DO PRAXE A ČINNOSTI SEKCE CENOVÉ A ÚHRADOVÉ REGULACE SÚKL. Název prezentace

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPAD DO PRAXE A ČINNOSTI SEKCE CENOVÉ A ÚHRADOVÉ REGULACE SÚKL. Název prezentace Název prezentace Farmakon ČR 2018 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPAD DO PRAXE A ČINNOSTI SEKCE CENOVÉ A ÚHRADOVÉ REGULACE SÚKL PharmDr. Lenka Vostalová, PhD. Místo konání: Farmakon ČR 2018, Praha 15.3.2018

Více

Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy?!

Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy?! Systém úhrad zdravotní péče v roce 2018 a jeho výhledy?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel OMEGA Pharma ČR&SR Předseda představenstva ČAFF Výkonný tajemník AVEL SR ZDROJ NA VYŹÁDÁNÍ: ÚV 2015,

Více

APLIKACE CENOVÝCH A ÚHRADOVÝCH MECHANISMŮ VERSUS LÉČIVA PRO VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ

APLIKACE CENOVÝCH A ÚHRADOVÝCH MECHANISMŮ VERSUS LÉČIVA PRO VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ KONFERENCE A SETKÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ ASOCIACE PRO VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ 1 APLIKACE CENOVÝCH A ÚHRADOVÝCH MECHANISMŮ VERSUS LÉČIVA PRO VZÁCNÁ ONEMOCNĚNÍ PharmDr.Lenka Vostalová, Ph.D. Sekce cenové a úhradové regulace,

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

PROGRAM HOSPITAL MANAGEMENT října 2016

PROGRAM HOSPITAL MANAGEMENT října 2016 2. ROČNÍK HOSPITAL MANAGEMENT 2016 NH COLLECTION CONGRESS Legionářská 21, Olomouc 19. - 20. října 2016 PROGRAM 2. KONFERENCE NA TÉMA JAK ÚSPĚŠNĚ OBCHODOVAT V TURBULENTNÍM PROSTŘEDÍ FARMACEUTICKÉHO BUSINESSU

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS PŘÍPRAVKU I

ŽIVOTNÍ CYKLUS PŘÍPRAVKU I ŽIVOTNÍ CYKLUS PŘÍPRAVKU I Zuzana Rothová 27.4.2017 Obsah Registrační dokumentace Jednotlivé typy procedur Prodloužení registrace Předkládání zpráv o bezpečnosti Převod registrace Sunset Clause Rušení

Více

Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice. Hambálek J. ČFES Bratislava

Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice. Hambálek J. ČFES Bratislava Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice Hambálek J. ČFES Bratislava 23.11.2016 Trochu legislativy na začátek 39b odst. 2 ZoVZP: Při stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku

Více

2019 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2019 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV CENOTVORBA A ÚHRADA ONKOLOGICKÝCH LÉČIV V ČR PharmDr. Matěj Haluska Státní ústav pro kontrolu léčiv Farmakoekonomika na Slovensku XXXVII. Bratislava, 5. 6. 2019 Osnova prezentace 1. Agenda SÚKL 2. Typy

Více

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011

Reformní kroky MZ ČR. Leoš Heger, květen 2011 Reformní kroky MZ ČR Leoš Heger, květen 2011 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč Legislativní témata Zlepšení legislativního rámce poskytování zdravotních služeb (def. lege artis) Definování

Více

Předpoklady pro změny v odměňování lékáren v ČR. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví

Předpoklady pro změny v odměňování lékáren v ČR. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví Předpoklady pro změny v odměňování lékáren v ČR Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví 19. 3. 2019 1 Odměna lékárenské péče Sortiment produktů vydávaných / prodávaných v lékárně a odměna: Léky hrazené

Více

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Zdravotnictví v ČR v rámci Evropy Struktura financování Můžeme ještě ušetřit

Více

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015

MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE. PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 MZ A POHLED NA LÉKOVÉ INTERAKCE PharmDr. Alena Tomášková 24. únor 2015 Lékové interakce O lékové interakci mluvíme tehdy, když při současném podávání dvou nebo více léčivých přípravků dojde ke změně účinku

Více

ORGANIZACE ONKOLOGICKÉ PÉČE Z POHLEDU VZP

ORGANIZACE ONKOLOGICKÉ PÉČE Z POHLEDU VZP ORGANIZACE ONKOLOGICKÉ PÉČE Z POHLEDU VZP Ing. David Šmehlík, MHA náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči 16. 11. 2018 Náklady (mld. Kč) VÝVOJ NÁKLADŮ V OBLASTI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 2000 2017 40,0 35,0

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

Léčba vzácných onemocnění -výzvy a rizika. Tomáš Doležal Institut pro zdravotníekonomiku a technology assessment

Léčba vzácných onemocnění -výzvy a rizika. Tomáš Doležal Institut pro zdravotníekonomiku a technology assessment Léčba vzácných onemocnění -výzvy a rizika Tomáš Doležal Institut pro zdravotníekonomiku a technology assessment ZÁKLADNÍDATA Vzácnéonemocnění(rare disease): prevalence < 1:2 000 obyvatel [Orphan Drug Regulation

Více

Srovnání právní regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Srovnání právní regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků Srovnání právní regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků JUDr. Jakub Král, Ph.D. 20. 5. 2015 Praha CERGE Osnova Srovnání obecné právní regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Více

Výhledy tendrů a poptávek v České republice. Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s.

Výhledy tendrů a poptávek v České republice. Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s. Výhledy tendrů a poptávek v České republice Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s. Obsah sdělení Tender management Co vše ovlivňuje poskytovatele Výhled tendrů a poptávek

Více

Úhradová vyhláška na rok 2018 z pohledu SZP ČR

Úhradová vyhláška na rok 2018 z pohledu SZP ČR Úhradová vyhláška na rok 2018 z pohledu SZP ČR INMED 2017 11.10.2017 Pardubice Ladislav Friedrich Obecné výhrady Úhradová vyhláška je nástrojem pro centrální řízení zdravotnictví na základě politických

Více

Úhrady zdravotnických prostředků podzim 2015. Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o.

Úhrady zdravotnických prostředků podzim 2015. Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o. Úhrady zdravotnických prostředků podzim 2015 Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o. ÚHRADOVÁ KLASIFIKACE ZP poukazové (čistě ambulantní) zvlášť účtovaný

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

Klíčové změny a dopady ÚV 2017 do praxe ústavní ZP & finanční stabilita systému v.z.p.!

Klíčové změny a dopady ÚV 2017 do praxe ústavní ZP & finanční stabilita systému v.z.p.! Klíčové změny a dopady ÚV 2017 do praxe ústavní ZP & finanční stabilita systému v.z.p.! PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel OMEGA Pharma- Perrigo CZ&SK Předseda představenstva ČAFF Člen představenstva

Více

Veřejná správa a její využití ICT. Náměstkyně ministra vnitra pro legislativu a veřejnou správu Adriana Krnáčová

Veřejná správa a její využití ICT. Náměstkyně ministra vnitra pro legislativu a veřejnou správu Adriana Krnáčová Veřejná správa a její využití ICT Náměstkyně ministra vnitra pro legislativu a veřejnou správu Adriana Krnáčová Vysoké investice do IT nemají dostatečný dopad Česká vláda investuje do egovernmentu nejvíce

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice a vliv Úhradové vyhlášky na přístup k inovativní léčbě

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice a vliv Úhradové vyhlášky na přístup k inovativní léčbě Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice a vliv Úhradové vyhlášky na přístup k inovativní léčbě Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více