Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM ,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka kabelů elektroinstalace optická síť aktivní prvky Ostatní náklady technologie výkopů do výkopů a kolektoru zapojení pasivních prvků zapojení a měření osazení a oživení VP ,04 Kč ,08 Kč ,28 Kč VP ,63 Kč ,75 Kč 4 926,99 Kč VP ,11 Kč ,98 Kč 4 926,99 Kč VP ,14 Kč 415,68 Kč ,55 Kč VP ,47 Kč ,24 Kč ,13 Kč VP ,22 Kč 6 838,61 Kč 4 562,76 Kč VP ,45 Kč ,09 Kč VP25 (SVO1-SVO12) ,27 Kč ,56 Kč 5180-VS ,19 Kč 5114-VS ,30 Kč KS23 a KS23a ,76 Kč KS ,70 Kč KS ,20 Kč KS ,03 Kč KS ,72 Kč KS ,59 Kč KS26 574,45 Kč KS ,99 Kč KS ,57 Kč KS ,57 Kč KS21,KS ,70 Kč KS33, ,97 Kč KS ,84 Kč KS ,39 Kč KS ,44 Kč VS ,40 Kč KS41a ,95 Kč KS41b ,37 Kč KS41c ,37 Kč KS41d ,90 Kč Dřínovská ,47 Kč Zapojení optických tras ,80 Kč Měření optických tras 9 163,00 Kč AKTIVNÍ PRVKY Sítě a Kamerového systému ,33 Kč Ostatní náklady ,00 Kč CELKEM ,33 Kč ,48 Kč ,06 Kč ,80 Kč ,33 Kč ,00 Kč G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06

15 Část G-01 VP01 46-M Vytyčení trasy NN v terénu přehledném 1 279,25 0,039 km 49,89 Kč 46-M Vytyčení trasy VN v terénu přehledném 1 687,25 0,028 km 47,24 Kč 46-M Vytyčení trasy vedení kabelového v zastavěném prostoru 884,00 0,124 km 109,62 Kč 46-M Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1 466,25 0,176 km 258,06 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.50h.60cm, hornina tř.3 sonda 138,13 4,000 m 552,50 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.50h.70cm, hornina tř.3 sonda 161,16 3,000 m 483,48 Kč 46-M Provizorní zajištění inž.sítí ve výkopu křížení kabel kabel 7,01 7,000 kus 49,09 Kč 46-M Provizorní zajištění inž.sítí ve výkopu souběh kabel II kabel 6,21 59,000 m 366,10 Kč 46-M Sejmutí drnu 31,45 38,820 m ,89 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.40h.70cm, hornina tř.3 131,75 63,000 m 8 300,25 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.60h.70cm, hornina tř.3 148,75 34,100 m 5 072,38 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu písku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 97,100 m 1 786,88 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu štěrkopísku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 97,100 m 1 786,88 Kč 46-M Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy o průměru do 15cm 45,01 11,600 m 522,09 Kč 46-M Kanály z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy neasfaltované typ TK1 50,15 8,500 ks 426,28 Kč 46-M Zásyp kabelových rýh strojně v zástavbě 108,38 22,830 m ,20 Kč 46-M Provizorní úrava terénu se zhutněním, v hornině tř.3 28,48 46,820 m ,20 Kč 46-M Úprava terénu a zatravnění terénu vč. Dodání osiva a zalití vodou 23,38 46,820 m ,42 Kč Nakládání neulehlého výkopku do 100m3 z hornin tř.3 87,13 9,132 m3 795,63 Kč 46-M Přemístění (odvoz) horniny,suti a vybouraných hmot za 1tunu do 1km 127,50 18,784 t 2 394,96 Kč 46-M Přemístění (odvoz) příplatek k ceně za každý další započatý 1km 9,56 123,202 t 1 178,12 Kč Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 127,50 18,784 t 2 394,96 Kč 46-M Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce, v hornině tř.3 433,50 5,600 m ,60 Kč 46-M Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě 87,13 5,600 m3 487,90 Kč 46-M Zemní protlak strojně přes 110 do 125mm 374,00 3,200 m 1 196,80 Kč 46-M Řezání spár v podkladu živičném hloubky do 5cm 53,55 22,800 m 1 220,94 Kč 46-M Odstranění krytu podkladu z živice tloušťky do 5cm 68,00 6,840 m2 465,12 Kč 46-M Bourání základu z betonu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání 3 145,00 0,684 m ,18 Kč 46-M Chodník zřízení krytu komunikace z litého asfaltu tloušťky do 5cm 561,00 6,840 m ,24 Kč 46-M Chodník zřízení krytu komunikace z betonu tloušťky do 10cm 276,25 6,840 m ,55 Kč MAT Chránička, Trubka pevná PE 1106,3 134,34 3,200 m 429,90 Kč MAT Chránička, Trubka korugovaná DIN ,24 11,600 m 385,62 Kč MAT Žlab prefabrikovaný betonový TK ,13 8,500 ks 953,06 Kč MAT Poklop žlabu TK ,36 8,500 m 232,56 Kč MAT Fólie výstražná PE červená s bleskem 0, ,60 95,600 m 153,23 Kč MAT Fólie výstražná PE oranžová 0, ,87 35,600 m 102,25 Kč CELKEM G-01-VP ,04 Kč

16 Část G-01 VP02 46-M Vytyčení trasy vedení kabelového v zastavěném prostoru 884,00 0,130 km 114,92 Kč 46-M Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1 466,25 0,034 km 49,85 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.50h.60cm, hornina tř.3 sonda 138,13 1,000 m 138,13 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.50h.70cm, hornina tř.3 sonda 161,16 5,000 m 805,80 Kč 46-M Provizorní zajištění inž.sítí ve výkopu křížení kabel kabel 7,01 5,000 kus 35,06 Kč 46-M Provizorní zajištění inž.sítí ve výkopu souběh kabel II kabel 6,21 19,200 m 119,14 Kč 46-M Sejmutí drnu 31,45 19,120 m2 601,32 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.40h.70cm, hornina tř.3 131,75 46,300 m 6 100,03 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.60h.70cm, hornina tř.3 148,75 24,200 m 3 599,75 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu písku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 74,500 m 1 370,99 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu štěrkopísku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 74,500 m 1 370,99 Kč 46-M Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy o průměru do 15cm 45,01 6,800 m 306,05 Kč 46-M Kanály z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy neasfaltované typ TK1 50,15 12,000 ks 601,80 Kč 46-M Zásyp kabelových rýh strojně v zástavbě 108,38 16,520 m ,36 Kč 46-M Provizorní úrava terénu se zhutněním, v hornině tř.3 28,48 48,840 m ,72 Kč 46-M Úprava terénu a zatravnění terénu vč. Dodání osiva a zalití vodou 23,38 34,920 m2 816,26 Kč Nakládání neulehlého výkopku do 100m3 z hornin tř.3 87,13 6,928 m3 603,60 Kč 46-M Přemístění (odvoz) horniny,suti a vybouraných hmot za 1tunu do 1km 127,50 13,800 t 1 759,50 Kč 46-M Přemístění (odvoz) příplatek k ceně za každý další započatý 1km 9,56 89,186 t 852,84 Kč Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 127,50 13,800 t 1 759,50 Kč 46-M Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce, v hornině tř.3 433,50 10,400 m ,40 Kč 46-M Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce, v hornině tř.3 184,88 10,400 m ,70 Kč 46-M Pažení výkopu jam hloubky do 4m 204,00 16,000 m ,00 Kč 46-M Odstranění pažení jam do hloubky 4m 89,25 16,000 m ,00 Kč 46-M Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě 87,13 20,800 m ,20 Kč 46-M Zemní protlak strojně přes 110 do 125mm 374,00 13,200 m 4 936,80 Kč 46-M Vytrhání dlažby zámkové nezalité 45,90 13,920 m2 638,93 Kč 46-M Chodník - zřízení krytu z dlaždic betonových zámkových 221,00 13,920 m ,32 Kč MAT Chránička, Trubka pevná PE 1106,3 134,34 13,200 m 1 773,32 Kč MAT Chránička, Trubka korugovaná DIN ,24 6,800 m 226,05 Kč MAT Žlab prefabrikovaný betonový TK ,13 12,000 ks 1 345,50 Kč MAT Poklop žlabu TK ,36 12,000 m 328,31 Kč MAT Fólie výstražná PE červená s bleskem 0, ,60 73,500 m 117,81 Kč MAT Fólie výstražná PE oranžová 0, ,87 36,800 m 105,70 Kč CELKEM G-01-VP ,63 Kč

17 Část G-01 VP03 46-M Vytyčení trasy NN v terénu přehledném 1 279,25 0,030 km 38,38 Kč 46-M Vytyčení trasy VN v terénu přehledném 1 687,25 0,021 km 35,43 Kč 46-M Vytyčení trasy vedení kabelového v zastavěném prostoru 884,00 0,394 km 348,30 Kč 46-M Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1 466,25 0,272 km 398,82 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.50h.60cm, hornina tř.3 sonda 138,13 4,000 m 552,50 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.50h.70cm, hornina tř.3 sonda 161,16 14,000 m 2 256,24 Kč 46-M Provizorní zajištění inž.sítí ve výkopu křížení kabel kabel 7,01 16,000 kus 112,20 Kč 46-M Provizorní zajištění inž.sítí ve výkopu souběh kabel II kabel 6,21 104,000 m 645,32 Kč 46-M Sejmutí drnu 31,45 61,280 m ,26 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.40h.70cm, hornina tř.3 131,75 145,400 m ,45 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.60h.70cm, hornina tř.3 148,75 5,200 m 773,50 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu písku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 150,600 m 2 771,42 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu štěrkopísku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 150,600 m 2 771,42 Kč 46-M Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy o průměru do 15cm 45,01 4,400 m 198,03 Kč 46-M Kabelové prostupy z trub ocelových do protlačovaných otvorů průměru do 15cm 1 763,75 10,500 m ,38 Kč 46-M Kanály z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy neasfaltované typ TK1 50,15 4,000 ks 200,60 Kč 46-M Zásyp kabelových rýh strojně v zástavbě 108,38 30,640 m ,61 Kč 46-M Provizorní úrava terénu se zhutněním, v hornině tř.3 28,48 93,280 m ,15 Kč 46-M Úprava terénu a zatravnění terénu vč. Dodání osiva a zalití vodou 23,38 92,344 m ,54 Kč Nakládání neulehlého výkopku do 100m3 z hornin tř.3 87,13 12,256 m ,80 Kč 46-M Přemístění (odvoz) horniny,suti a vybouraných hmot za 1tunu do 1km 127,50 24,528 t 3 127,32 Kč 46-M Přemístění (odvoz) příplatek k ceně za každý další započatý 1km 9,56 178,056 t 1 702,66 Kč Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 127,50 24,528 t 3 127,32 Kč 46-M Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce, v hornině tř.3 433,50 36,800 m ,80 Kč 46-M Pažení výkopu jam hloubky do 4m 204,00 24,000 m ,00 Kč 46-M Odstranění pažení jam do hloubky 4m 89,25 24,000 m ,00 Kč 46-M Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě 87,13 36,800 m ,20 Kč 46-M Zemní protlak strojně přes 110 do 125mm 374,00 30,100 m ,40 Kč MAT Chránička, Trubka OCEL 1143,6 bezešvá 220,14 10,500 m 2 311,43 Kč MAT Chránička, Trubka pevná PE 1106,3 134,34 25,600 m 3 439,17 Kč MAT Chránička, Trubka korugovaná DIN ,24 4,400 m 146,27 Kč MAT Žlab prefabrikovaný betonový TK ,13 4,000 ks 448,50 Kč MAT Poklop žlabu TK ,36 4,000 m 109,44 Kč MAT Fólie výstražná PE červená s bleskem 0, ,60 150,600 m 241,39 Kč MAT Fólie výstražná PE oranžová 0, ,87 11,100 m 31,88 Kč CELKEM G-01-VP ,11 Kč

18 Část G-01 VP05 46-M Vytyčení trasy vedení kabelového v zastavěném prostoru 884,00 0,010 km 8,84 Kč 46-M Sejmutí drnu 31,45 1,880 m2 59,13 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.40h.70cm, hornina tř.3 131,75 4,700 m 619,23 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu písku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 4,700 m 86,49 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu štěrkopísku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 4,700 m 86,49 Kč 46-M Kanály z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy neasfaltované typ TK1 50,15 4,000 ks 200,60 Kč 46-M Zásyp kabelových rýh strojně v zástavbě 108,38 0,940 m3 101,87 Kč 46-M Provizorní úrava terénu se zhutněním, v hornině tř.3 28,48 1,880 m2 53,53 Kč 46-M Úprava terénu a zatravnění terénu vč. Dodání osiva a zalití vodou 23,38 1,880 m2 43,95 Kč Nakládání neulehlého výkopku do 100m3 z hornin tř.3 87,13 0,376 m3 32,76 Kč 46-M Přemístění (odvoz) horniny,suti a vybouraných hmot za 1tunu do 1km 127,50 0,752 t 95,88 Kč 46-M Přemístění (odvoz) příplatek k ceně za každý další započatý 1km 9,56 5,339 t 51,06 Kč Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 127,50 0,752 t 95,88 Kč MAT Žlab prefabrikovaný betonový TK ,13 4,000 ks 448,50 Kč MAT Poklop žlabu TK ,36 4,000 m 109,44 Kč MAT Fólie výstražná PE oranžová 0, ,87 4,700 m 13,50 Kč CELKEM G-01-VP ,14 Kč

19 Část G-01 VP06 46-M Vytyčení trasy NN v terénu přehledném 1 279,25 0,015 km 19,19 Kč 46-M Vytyčení trasy VN v terénu přehledném 1 687,25 0,053 km 89,42 Kč 46-M Vytyčení trasy vedení kabelového v zastavěném prostoru 884,00 0,324 km 286,42 Kč 46-M Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1 466,25 0,053 km 77,71 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.50h.60cm, hornina tř.3 sonda 138,13 3,000 m 414,38 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.50h.70cm, hornina tř.3 sonda 161,16 10,000 m 1 611,60 Kč 46-M Provizorní zajištění inž.sítí ve výkopu křížení kabel kabel 7,01 15,000 kus 105,19 Kč 46-M Provizorní zajištění inž.sítí ve výkopu souběh kabel II kabel 6,21 58,000 m 359,89 Kč 46-M Sejmutí drnu 31,45 56,280 m ,01 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.40h.70cm, hornina tř.3 131,75 161,600 m ,80 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.60h.70cm, hornina tř.3 148,75 m 0,00 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu písku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 161,600 m 2 973,84 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu štěrkopísku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 161,600 m 2 973,84 Kč 46-M Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy o průměru do 15cm 45,01 65,600 m 2 952,49 Kč 46-M Kabelové prostupy z trub ocelových do protlačovaných otvorů průměru do 15cm 1 763,75 m 0,00 Kč 46-M Kanály z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy neasfaltované typ TK1 50,15 10,200 ks 511,53 Kč 46-M Zásyp kabelových rýh strojně v zástavbě 108,38 45,600 m ,90 Kč 46-M Provizorní úrava terénu se zhutněním, v hornině tř.3 28,48 70,920 m ,45 Kč 46-M Úprava terénu a zatravnění terénu vč. Dodání osiva a zalití vodou 23,38 64,280 m ,55 Kč Nakládání neulehlého výkopku do 100m3 z hornin tř.3 87,13 16,248 m ,61 Kč 46-M Přemístění (odvoz) horniny,suti a vybouraných hmot za 1tunu do 1km 127,50 26,290 t 3 351,98 Kč 46-M Přemístění (odvoz) příplatek k ceně za každý další započatý 1km 9,56 170,882 t 1 634,06 Kč Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 127,50 26,290 t 3 351,98 Kč 46-M Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce, v hornině tř.3 433,50 10,400 m ,40 Kč 46-M Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce, v hornině tř.3 184,88 m3 0,00 Kč 46-M Pažení výkopu jam hloubky do 4m 204,00 8,000 m ,00 Kč 46-M Odstranění pažení jam do hloubky 4m 89,25 8,000 m2 714,00 Kč 46-M Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě 87,13 10,400 m3 906,10 Kč 46-M Zemní protlak strojně přes 110 do 125mm 374,00 16,800 m 6 283,20 Kč 46-M Řezání spár v podkladu živičném hloubky do 5cm 53,55 4,000 m 214,20 Kč 46-M Odstranění krytu podkladu z živice tloušťky do 5cm 68,00 4,000 m2 272,00 Kč 46-M Řezání spár v podkladu betonovém hloubky do 15cm 53,55 4,600 m 246,33 Kč 46-M Bourání základu z betonu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání 3 145,00 0,172 m3 540,94 Kč 46-M Vytrhání dlažby zámkové nezalité 45,90 6,640 m2 304,78 Kč 46-M Chodník - zřízení krytu z dlaždic betonových zámkových 221,00 6,640 m ,44 Kč 46-M Chodník zřízení krytu komunikace z litého asfaltu tloušťky do 5cm 561,00 4,000 m ,00 Kč 46-M Chodník zřízení krytu komunikace z betonu tloušťky do 10cm 276,25 4,920 m ,15 Kč MAT Chránička, Trubka OCEL 1143,6 bezešvá 220,14 m 0,00 Kč MAT Chránička, Trubka pevná PE 1106,3 134,34 16,800 m 2 256,95 Kč MAT Chránička, Trubka korugovaná DIN ,24 65,600 m 2 180,73 Kč MAT Žlab prefabrikovaný betonový TK ,13 10,200 ks 1 143,68 Kč MAT Poklop žlabu TK ,36 10,200 m 279,07 Kč MAT Fólie výstražná PE červená s bleskem 0, ,60 146,100 m 234,18 Kč MAT Fólie výstražná PE oranžová 0, ,87 15,500 m 44,52 Kč CELKEM G-01-VP ,47 Kč

20 Část G-01 VP07 46-M Vytyčení trasy VN v terénu přehledném 1 687,25 0,035 km 59,05 Kč 46-M Vytyčení trasy vedení kabelového v zastavěném prostoru 884,00 0,037 km 32,71 Kč 46-M Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1 466,25 0,020 km 29,33 Kč 46-M Sejmutí drnu 31,45 4,940 m2 155,36 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.40h.70cm, hornina tř.3 131,75 3,200 m 421,60 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.60h.70cm, hornina tř.3 148,75 38,300 m 5 697,13 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu písku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 41,500 m 763,70 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu štěrkopísku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 41,500 m 763,70 Kč 46-M Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy o průměru do 15cm 45,01 9,300 m 418,57 Kč 46-M Zásyp kabelových rýh strojně v zástavbě 108,38 12,130 m ,59 Kč 46-M Provizorní úrava terénu se zhutněním, v hornině tř.3 28,48 19,820 m2 564,37 Kč 46-M Úprava terénu a zatravnění terénu vč. Dodání osiva a zalití vodou 23,38 19,820 m2 463,29 Kč Nakládání neulehlého výkopku do 100m3 z hornin tř.3 87,13 4,852 m3 422,73 Kč 46-M Přemístění (odvoz) horniny,suti a vybouraných hmot za 1tunu do 1km 127,50 10,557 t 1 346,02 Kč 46-M Přemístění (odvoz) příplatek k ceně za každý další započatý 1km 9,56 68,062 t 650,84 Kč Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 127,50 10,557 t 1 346,02 Kč 46-M Řezání spár v podkladu živičném hloubky do 5cm 53,55 12,600 m 674,73 Kč 46-M Odstranění krytu podkladu z živice tloušťky do 5cm 68,00 3,780 m2 257,04 Kč 46-M Bourání základu z betonu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání 3 145,00 0,603 m ,44 Kč 46-M Chodník zřízení krytu komunikace z litého asfaltu tloušťky do 5cm 561,00 3,780 m ,58 Kč 46-M Chodník zřízení krytu komunikace z betonu tloušťky do 10cm 276,25 4,440 m ,55 Kč 46-M Přemístění horniny, vodorovné do 50m 248,63 2,976 m3 739,91 Kč MAT Chránička, Trubka korugovaná DIN ,24 9,300 m 309,16 Kč MAT Fólie výstražná PE červená s bleskem 0, ,60 39,700 m 63,63 Kč MAT Fólie výstražná PE oranžová 0, ,87 40,100 m 115,17 Kč CELKEM G-01-VP ,22 Kč

21 Část G-01 VP25 46-M Vytyčení trasy NN v terénu přehledném 1 279,25 0,041 km 52,45 Kč 46-M Vytyčení trasy VN v terénu přehledném 1 687,25 0,094 km 158,60 Kč 46-M Vytyčení trasy vedení kabelového v zastavěném prostoru 884,00 0,348 km 307,63 Kč 46-M Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1 466,25 0,717 km 1 051,30 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.50h.60cm, hornina tř.3 sonda 138,13 2,000 m 276,25 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.50h.70cm, hornina tř.3 sonda 161,16 16,000 m 2 578,56 Kč 46-M Provizorní zajištění inž.sítí ve výkopu křížení kabel kabel 7,01 19,000 kus 133,24 Kč 46-M Provizorní zajištění inž.sítí ve výkopu souběh kabel II kabel 6,21 93,000 m 577,07 Kč 46-M Sejmutí drnu 31,45 324,360 m ,12 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.40h.70cm, hornina tř.3 131,75 321,000 m ,75 Kč 46-M Hloubení kabelových rýh ručně, včetně urovnání dna š.60h.70cm, hornina tř.3 148,75 346,500 m ,88 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu písku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 667,500 m ,67 Kč 46-M Kabelové lože vč. Podsypu štěrkopísku tloušťky 10cm bez zakrytí šířky do 65cm 18,40 667,500 m ,67 Kč 46-M Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy o průměru do 15cm 45,01 74,500 m 3 353,06 Kč 46-M Kanály z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy neasfaltované typ TK1 50,15 26,800 ks 1 344,02 Kč 46-M Zásyp kabelových rýh strojně v zástavbě 108,38 168,240 m ,01 Kč 46-M Provizorní úrava terénu se zhutněním, v hornině tř.3 28,48 372,360 m ,95 Kč 46-M Úprava terénu a zatravnění terénu vč. Dodání osiva a zalití vodou 23,38 372,360 m ,92 Kč Nakládání neulehlého výkopku do 100m3 z hornin tř.3 87,13 67,296 m ,16 Kč 46-M Přemístění (odvoz) horniny,suti a vybouraných hmot za 1tunu do 1km 127,50 137,094 t ,49 Kč 46-M Přemístění (odvoz) příplatek k ceně za každý další započatý 1km 9,56 876,050 t 8 377,23 Kč Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 127,50 137,094 t ,49 Kč 46-M Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce, v hornině tř.3 433,50 43,950 m ,33 Kč 46-M Pažení výkopu jam hloubky do 4m 204,00 16,000 m ,00 Kč 46-M Odstranění pažení jam do hloubky 4m 89,25 16,000 m ,00 Kč 46-M Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě 87,13 43,950 m ,14 Kč 46-M Zemní protlak strojně přes 110 do 125mm 374,00 25,500 m 9 537,00 Kč 46-M Řezání spár v podkladu živičném hloubky do 5cm 53,55 36,200 m 1 938,51 Kč 46-M Odstranění krytu podkladu z živice tloušťky do 5cm 68,00 7,240 m2 492,32 Kč 46-M Bourání základu z betonu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání 3 145,00 1,456 m ,12 Kč 46-M Chodník zřízení krytu komunikace z litého asfaltu tloušťky do 5cm 561,00 7,240 m ,64 Kč 46-M Chodník zřízení krytu komunikace z betonu tloušťky do 10cm 276,25 12,120 m ,15 Kč 46-M Přemístění horniny, vodorovné do 50m 248,63 6,864 m ,56 Kč 46-M Základové konstrukce beton do rostlé zeminy, bez výstuže tř. C 16/ ,29 0,075 m3 102,77 Kč MAT Chránička, Trubka pevná PE 1106,3 134,34 25,500 m 3 425,73 Kč MAT Chránička, Trubka korugovaná DIN ,24 74,500 m 2 476,59 Kč MAT Žlab prefabrikovaný betonový TK ,13 28,000 ks 3 139,50 Kč MAT Poklop žlabu TK ,36 28,000 m 766,07 Kč MAT Fólie výstražná PE červená s bleskem 0, ,60 380,000 m 609,08 Kč MAT Fólie výstražná PE oranžová 0, ,87 662,200 m 1 901,94 Kč MAT Zákrytová deska červená PE š=30mm,l=1000mm 22,50 319,200 m 7 183,50 Kč CELKEM G-01-VP ,45 Kč

22 Část G M Bourání základu z betonu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání 3 145,00 0,640 m ,80 Kč 46-M Sejmutí drnu 31,45 0,360 m2 11,32 Kč 46-M Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce, v hornině tř.3 433,50 0,640 m3 277,44 Kč 46-M Základové konstrukce beton do rostlé zeminy, bez výstuže tř. C 16/ ,29 0,360 m3 493,30 Kč Montáž stožárů VO ocelových, samostatně stojících do 12m 994,50 1,000 ks 994,50 Kč 46-M Úprava terénu a zatravnění terénu vč. Dodání osiva a zalití vodou 23,38 0,640 m2 14,96 Kč Nakládání neulehlého výkopku do 100m3 z hornin tř.3 87,13 0,640 m3 55,76 Kč 46-M Přemístění (odvoz) horniny,suti a vybouraných hmot za 1tunu do 1km 127,50 0,864 t 110,16 Kč 46-M Přemístění (odvoz) příplatek k ceně za každý další započatý 1km 9,56 0,553 t 5,29 Kč Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 127,50 0,864 t 110,16 Kč MAT Drenážní trubka PE korugovaná průměr 50mm, žlutá-děrovaná 12,49 0,500 m 6,24 Kč MAT Trubka PVC DN20 l=200mm 5,50 1,000 ks 5,50 Kč MAT Trubka PVC DN250 l=800mm, pevná 1 193,33 1,000 ks 1 193,33 Kč CELKEM G-01-VP25 (SVO1-SVO12) --- Cena ze jeden stožár ,77 Kč * bude modernizováno celkem 12 stožárů pro lampy veřejného osvětlení VP25 (SVO1 SVO12) CELKEM G-01-VP25 (SVO1-SVO12) ,27 Kč

23 Část G-02 VP01 MAT chránička KF09040, korugovaná, červená 8,74 105,000 m 917,37 Kč MAT chránička KF09040, korugovaná, modrá 8,74 40,000 m 349,48 Kč MAT trubka ocelová FeZn 6036 ZN F, mechanická pevnost 1250N/5cm 180,47 14,000 m 2 526,62 Kč MAT objímka FRM kovová s gumou a šroubovicí pro trubky 40mm 7,13 6,000 ks 42,80 Kč MAT hmoždinka HDPER pr.12mm l=80mm 16,49 6,000 ks 98,95 Kč MAT kabel CYKY-J 54 33,42 115,000 m 3 843,17 Kč MAT kabel FTP Cat5.e 100MHz, plášť LDPE 8,07 58,000 m 468,05 Kč montáž trubek ochranných plastových uložených volně s nasunutím do krabic do průměru 40mm 27,63 105,000 m 2 900,63 Kč montáž trubek ochranných plastových uložených volně s nasunutím do krabic do průměru 40mm 27,63 40,000 m 1 105,00 Kč montáž trubek ochranných ocelových uložených pevně s nasunutím do krabic do průměru 50mm 27,63 14,000 m 386,75 Kč montáž kabelů CYKY 54 měděných do 1kV bez ukončení,uložených v trubkách, zatažených 22,95 112,000 m 2 570,40 Kč montáž kabelů FTP bez ukončení, uložených v trubkách, zatažených 19,34 47,000 m CELKEM VP01 908,86 Kč ,08 Kč VP02 MAT chránička KF09040, korugovaná, červená 8,74 90,000 m 786,32 Kč MAT chránička KF09040, korugovaná, modrá 8,74 40,000 m 349,48 Kč MAT kabel CYKY-J 54 33,42 104,000 m 3 475,56 Kč MAT kabel FTP Cat5.e 100MHz, plášť LDPE 8,07 45,000 m 363,14 Kč montáž trubek ochranných plastových uložených volně s nasunutím do krabic do průměru 40mm 27,63 90,000 m 2 486,25 Kč montáž trubek ochranných plastových uložených volně s nasunutím do krabic do průměru 40mm 27,63 40,000 m 1 105,00 Kč montáž kabelů CYKY 54 měděných do 1kV bez ukončení,uložených v trubkách, zatažených 22,95 90,000 m 2 065,50 Kč montáž kabelů FTP bez ukončení, uložených v trubkách, zatažených 19,34 40,000 m CELKEM VP02 773,50 Kč ,75 Kč VP03 MAT chránička KF09040, korugovaná, červená 8,74 185,000 m 1 616,33 Kč MAT chránička KF09040, korugovaná, modrá 8,74 10,000 m 87,37 Kč MAT kabel CYKY-J 54 33,42 189,000 m 6 316,16 Kč MAT kabel FTP Cat5.e 100MHz, plášť LDPE 8,07 16,000 m 129,12 Kč montáž trubek ochranných plastových uložených volně s nasunutím do krabic do průměru 40mm 27,63 185,000 m 5 110,63 Kč montáž trubek ochranných plastových uložených volně s nasunutím do krabic do průměru 40mm 27,63 10,000 m 276,25 Kč montáž kabelů CYKY 54 měděných do 1kV bez ukončení,uložených v trubkách, zatažených 22,95 185,000 m 4 245,75 Kč montáž kabelů FTP bez ukončení, uložených v trubkách, zatažených 19,34 10,000 m CELKEM VP03 193,38 Kč ,98 Kč

24 VP05 MAT chránička KF09040, korugovaná, modrá 8,74 5,000 m 43,68 Kč MAT kabel FTP Cat5.e 100MHz, plášť LDPE 8,07 17,000 m 137,19 Kč montáž trubek ochranných plastových uložených volně s nasunutím do krabic do průměru 40mm 27,63 5,000 m 138,13 Kč montáž kabelů FTP bez ukončení, uložených v trubkách, zatažených 19,34 5,000 m CELKEM VP05 96,69 Kč 415,68 Kč MAT chránička KF09040, korugovaná, modrá 8,74 18,000 m 157,26 Kč MAT kabel FTP Cat5.e 100MHz, plášť LDPE 8,07 24,000 m 193,68 Kč montáž trubek ochranných plastových uložených volně s nasunutím do krabic do průměru 40mm 27,63 18,000 m 497,25 Kč montáž kabelů FTP bez ukončení, uložených v trubkách, zatažených 19,34 18,000 m 348,08 Kč MAT chránička KF09040, korugovaná, červená 8,74 165,000 m 1 441,59 Kč MAT kabel CYKY-J 54 33,42 197,000 m 6 583,51 Kč montáž trubek ochranných plastových uložených volně s nasunutím do krabic do průměru 40mm 27,63 165,000 m 4 558,13 Kč montáž kabelů CYKY 54 měděných do 1kV bez ukončení,uložených v trubkách, zatažených 22,95 165,000 m 3 786,75 Kč CELKEM VP06 VP ,24 Kč VP07 MAT chránička KF09040, korugovaná, červená 8,74 43,000 m 375,69 Kč MAT chránička KF09040, korugovaná, modrá 8,74 42,000 m 366,95 Kč MAT kabel CYKY-J 54 33,42 46,000 m 1 537,27 Kč MAT kabel FTP Cat5.e 100MHz, plášť LDPE 8,07 51,000 m 411,56 Kč montáž trubek ochranných plastových uložených volně s nasunutím do krabic do průměru 40mm 27,63 43,000 m 1 187,88 Kč montáž trubek ochranných plastových uložených volně s nasunutím do krabic do průměru 40mm 27,63 42,000 m 1 160,25 Kč montáž kabelů CYKY 54 měděných do 1kV bez ukončení,uložených v trubkách, zatažených 22,95 43,000 m 986,85 Kč montáž kabelů FTP bez ukončení, uložených v trubkách, zatažených 19,34 42,000 m CELKEM VP07 812,18 Kč 6 838,61 Kč

25 Část G-02 MAT chránička HDPE40/33 pevná 19,46 714,000 m ,94 Kč MAT spojka trubky HDPE 40/33 110,26 4,000 ks 441,05 Kč MAT chránička HDPE14/10 pevná 7,95 39,00 m 310,03 Kč MAT chránička KF09040, korugovaná, červená 8,74 390,00 m 3 407,39 Kč MAT kabel optický singlemode 12vláken 0,00 830,00 m 0,00 Kč MAT kabel optický mikro singlemode 4vlákna 0,00 70,00 m 0,00 Kč MAT kabel CYKY-O ,53 397,00 m ,45 Kč MAT kabel CYKY-J 54 33,42 416,00 m ,24 Kč MAT kabel CYKY-J 32,5 12,09 46,00 m 556,18 Kč MAT kabel CYKY-J 31,5 7,56 78,00 m 589,70 Kč MAT kabelová komora HDPE , vodotěsná s víkem HDPE 0,00 4,000 ks 0,00 Kč MAT těsnící manžeta pro trubky průměr 40mm 351,14 19,000 ks 6 671,73 Kč MAT těsnící manžeta pro trubky průměr 14mm 0,00 4,000 ks 0,00 Kč MAT pásek zemnící FeZn 30/4 23,60 397,00 m 9 368,39 Kč MAT svorka páska-páska pro FeZn 30/4 12,52 30,00 ks 375,51 Kč montáž kabelů CYKY 54 měděných do 1kV bez ukončení,uložených v trubkách, zatažených 22,95 372,00 m 8 537,40 Kč montáž kabelů CYKY 32,5 měděných do 1kV bez ukončení,uložených v trubkách, zatažených 22,10 18,00 m 397,80 Kč montáž kabelů CYKY 31,5 měděných do 1kV bez ukončení,uložených v trubkách, zatažených 22,10 78,00 m 1 723,80 Kč 22-M uložení HDPE trubek pro optický kabel do výkopu 30,60 753,000 m ,80 Kč montáž trubek ochranných plastových uložených volně s nasunutím do krabic do průměru 40mm 27,63 390,00 m ,75 Kč 22-M kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky 0,00 5,000 ks 0,00 Kč 22-M kontrola průchodnosti HDPE trubky 0,00 0,714 km 0,00 Kč 22-M montáž spojka HDPE trubky 44,63 4,000 ks 178,50 Kč 22-M montáž plastové komory na spojkování optického kabelu 0,00 4,000 ks 0,00 Kč 46-M vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE 36,98 23,00 ks 850,43 Kč 22-M zafukování optického kabelu do HDPE trubky 0,00 560,00 m 0,00 Kč 22-M zatažení optického kabelu do HDPE trubky 0,00 193,00 m 0,00 Kč montáž FeZn 30/4 uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením svorek 18,49 397,00 m 7 339,54 Kč CELKEM VP25 VP25 montáž kabelů CYKY 410 měděných do 1kV bez ukončení, uložených volně 13,18 397,00 m 5 230,48 Kč ,09 Kč

26 Část G-02 MAT chránička LSPE32/27 pevná 49,01 129,000 ks 6 322,53 Kč MAT kabel optický singlemode 12vláken 11,64 160,000 m 1 861,84 Kč MAT objímka FRM kovová s gumou a šroubovicí pro trubky 32mm 6,58 4,000 ks 26,31 Kč MAT hmoždinka HDPER pr.12mm l=80mm 16,49 4,000 ks 65,97 Kč MAT Pg36 vývodka kabelová těsnící 22,24 1,000 ks 22,24 Kč MAT kříž optické rezervy s plastovým krytem průměr 50cm 1 123,70 1,000 ks 1 123,70 Kč 22-M zatažení HDPE trubky do kolektoru 29,75 129,000 m 3 837,75 Kč 22-M kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky 226,95 1,000 ks 226,95 Kč 22-M kontrola průchodnosti HDPE trubky 1 606,50 0,129 km 207,24 Kč 22-M zafukování optického kabelu do HDPE trubky 10,20 160,000 m 1 632,00 Kč 22-M montáž konstrukce rezervy optického kabelu 204,00 1,000 ks 204,00 Kč 21-M zhotovení otvorů pro osazení vývodek 29-42mm 34,43 1,000 ks 34,43 Kč 46-M M VS14 Vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,09m2 a tloušťky do 15cm 19,55 2,000 ks Zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy do 0,09m2 a tloušťky do 15cm 110,50 2,000 ks 39,10 Kč 221,00 Kč 46-M otvor ve zdivu železobeton plochy do 0,09m2 délky do 15cm délky 61,20 7,000 ks 428,40 Kč 46-M otvor ve zdivu cihelném plochy do 0,0225m2 a tloušťky do 15cm délky 14,66 3,000 ks 43,99 Kč 46-M otvor ve zdivu železobeton plochy do 0,09m2 délky přes 75cm délky 386,75 1,000 ks 386,75 Kč PRA CELKEM 5180-VS14 protipožární ucpávka průchodu LSPE32/27 dělící příčkou kolektoru 1 530,00 3,000 ks 4 590,00 Kč ,19 Kč

27 Část G VS10 MAT MATRIX T pro trubky 32/ ,30 Kč 1,000 ks 1 528,30 Kč MAT kabel optický singlemode 12vláken 11,64 Kč 560,000 m 6 516,44 Kč MAT objímka FRM kovová s gumou a šroubovicí pro trubky 32mm 6,58 Kč 0,000 ks 0,00 Kč MAT hmoždinka HDPER pr.12mm l=80mm 16,49 Kč 4,000 ks 65,96 Kč MAT Pg36 vývodka kabelová těsnící 22,24 Kč 1,000 ks 22,24 Kč MAT kříž optické rezervy s plastovým krytem průměr 50cm 1 123,70 Kč 1,000 ks 1 123,70 Kč 22-M zatažení HDPE trubky do kolektoru 29,75 Kč 0,000 m 0,00 Kč 22-M kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky 226,95 Kč 0,000 ks 0,00 Kč 22-M kontrola průchodnosti HDPE trubky 1 606,50 Kč 0,000 km 0,00 Kč 22-M zafukování optického kabelu do HDPE trubky 10,20 Kč 560,000 m 5 712,00 Kč 22-M montáž konstrukce rezervy optického kabelu 204,00 Kč 1,000 ks 204,00 Kč 21-M zhotovení otvorů pro osazení vývodek 29-42mm 34,43 1,000 ks 34,43 Kč 46-M Vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,09m2 a tloušťky do 15cm 19,55 2,000 ks Zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy do 0,09m2 a tloušťky do 46-M cm 110,50 2,000 ks 39,10 Kč 221,00 Kč 46-M otvor ve zdivu železobeton plochy do 0,09m2 délky do 15cm délky 61,20 7,000 ks 428,40 Kč 46-M otvor ve zdivu cihelném plochy do 0,0225m2 a tloušťky do 15cm délky 14,66 3,000 ks 43,99 Kč 46-M otvor ve zdivu železobeton plochy do 0,09m2 délky přes 75cm délky 386,75 1,000 ks 386,75 Kč CELKEM 5114-VS ,30 Kč

28 Část G-02 SVO1-SVO12 MAT Stožár VO, délka 6m 2 269,21 12,000 ks ,54 Kč MAT svorkovnice WM-SV ,64 13,000 m 4 506,33 Kč MAT propojka WQB 16PEN 95,71 13,000 ks 1 244,20 Kč MAT svítidlo 70W/E ,61 12,000 ks ,34 Kč MAT keramická halogenidová výbojka 70W E2 106,58 12,000 ks 1 278,90 Kč 21-M montáž svítidel výbojkových parkových na sloup se zapojením vodičů 172,13 12,000 ks 2 065,50 Kč 21-M montáž elektrovýzbroje stožáru VO 3okruhy 352,75 13,000 ks 4 585,75 Kč CELKEM SVO1-SVO ,56 Kč

29 Část G-03 PO01 MAT pojistka odpojovací 10A s paticí E27 45,40 1,000 ks 45,40 Kč MAT RPO a RSP Rozvaděč ocelový plech IP ,48 Kč 1,000 ks 1 575,48 Kč MAT rám 10 pro RPO a RSP 816,00 1,000 ks 816,00 Kč MAT klička se zámkem pro RK2,RK3,RK4,RPO a RSP 217,39 1,000 ks 217,39 Kč MAT kryt přístrojů na DIN 8Modulů IP2X 141,95 Kč 1,000 ks 141,95 Kč MAT vázací panel 10, 1U, PVC žlab ,55 Kč 1,000 ks 138,55 Kč MAT police ukládací 10, 1U, h=150mm 118,15 Kč 2,000 ks 236,30 Kč MAT Zásuvková lišta 3Pozice 267,76 2,000 ks 535,52 Kč MAT patch panel 10 Cat5.e FTP, 8Pozic 380,80 1,000 ks 380,80 Kč MAT Zásuvka ~230V, soklová na DIN lištu 168,30 2,000 ks 336,60 Kč MAT Jistič 1f B6 60,47 1,000 ks 60,47 Kč MAT Jistič 1f B10 41,64 1,000 ks 41,64 Kč MAT svorka RSA 4 7,25 3,000 ks 21,74 Kč MAT svorka bezešroubá WAGO 4mm2 9,92 4,000 ks 39,69 Kč MAT svorkovnice PEN na DIN lištu 31,72 1,000 ks 31,72 Kč MAT elektroměr 1f na DIN, necertifikovaný 546,64 1,000 ks 546,64 Kč MAT zemnící sada rozvaděč, pro doplňkové pospojení 100,99 1,000 ks 100,99 Kč MAT trubka 6016 FeZn pevná 73,22 34,000 m 2 489,52 Kč MAT spojka trubky 6016, 316/1 závitová 21,78 12,000 ks 261,38 Kč MAT spona, příchytka trubky 5220ZN 20,17 40,000 ks 806,80 Kč MAT ohebná kovová trubka ,00 6,000 m 360,00 Kč MAT kabel FTP Cat5.e,plášť LDPE venkovní provedení 8,07 49,000 m 395,26 Kč MAT hmoždinka HDPER pr.12mm l=80mm 16,49 4,000 ks 65,97 Kč MAT vrut s metrickou hlavou pr.10mm,l=80mm 4,26 4,000 ks 17,05 Kč MAT podložka velkoplošná pro M10 0,91 4,000 ks 3,63 Kč MAT hmoždinka natloukací 645mm 0,82 40,000 ks 32,98 Kč MAT vývodka PG63 55,77 2,000 ks 111,53 Kč MAT vývodka PG29 12,64 2,000 ks 25,27 Kč 46-M osazení kotevních prvků pr. 8-12mm do betonového zdiva 23,80 4,000 ks 95,20 Kč 46-M osazení kotevních prvků pr. do 8mm do betonového zdiva 19,55 40,000 ks 782,00 Kč montáž trubek pancéřových pr. 21 mm pevně 20,83 34,000 m 708,05 Kč montáž trubek kovových ohebných pr.23 mm pevně 25,08 6,000 m 150,45 Kč montáž kabelů FTP bez ukončení, uložení pevně 12,75 49,000 m 624,75 Kč montáž rozvodnic oceloplechových do 20kg 116,88 1,000 ks 116,88 Kč 21-M zhotovení otvorů pro osazení vývodek 16-29mm 34,43 2,000 ks 68,85 Kč 21-M zhotovení otvorů pro osazení vývodek 29-42mm 34,43 2,000 ks 68,85 Kč 21-M montáž pojistek se zapojením vodičů do 25A 52,28 1,000 ks 52,28 Kč 21-M montáž jističů 1f se zapojením vodičů do 25A ve skříni 51,00 2,000 ks 102,00 Kč 21-M montáž zásuvek šroubové připojení 10-16A 50,15 2,000 ks 100,30 Kč 21-M montáž elektroměru, jednofázového 59,42 1,000 ks 59,42 Kč 22-M montáž prvku do skříně 10 komponentů 807,50 1,000 ks 807,50 Kč 22-M Zapojení stíněného kabelu FTP- na odou stranách vedení 55,25 6,000 ks 331,50 Kč CELKEM PO ,28 Kč PO02 MAT pojistka odpojovací 10A s paticí E27 45,40 1,000 ks 45,40 Kč st MAT RPO a RSP Rozvaděč ocelový plech IP ,48 0,000 ks 0,00 Kč MAT rám 10 pro RPO a RSP 816,00 1,000 ks 816,00 Kč st MAT klička se zámkem pro RK2,RK3,RK4,RPO a RSP 217,39 0,000 ks 0,00 Kč MAT kryt přístrojů na DIN 8Modulů IP2X 141,95 1,000 ks 141,95 Kč MAT vázací panel 10, 1U, PVC žlab ,55 1,000 ks 138,55 Kč MAT police ukládací 10, 1U, h=150mm 118,15 2,000 ks 236,30 Kč MAT Zásuvková lišta 3Pozice 267,76 2,000 ks 535,52 Kč MAT patch panel 10 Cat5.e FTP, 8Pozic 380,80 1,000 ks 380,80 Kč MAT Zásuvka ~230V, soklová na DIN lištu 168,30 2,000 ks 336,60 Kč MAT Jistič 1f B6 60,47 1,000 ks 60,47 Kč MAT Jistič 1f B10 41,64 1,000 ks 41,64 Kč MAT svorka RSA 4 7,25 3,000 ks 21,74 Kč MAT svorka bezešroubá WAGO 4mm2 9,92 4,000 ks 39,69 Kč MAT svorkovnice PEN na DIN lištu 31,72 1,000 ks 31,72 Kč MAT elektroměr 1f na DIN, necertifikovaný 546,64 1,000 ks 546,64 Kč MAT zemnící sada rozvaděč, pro doplňkové pospojení 100,99 1,000 ks 100,99 Kč st MAT trubka 6016 FeZn pevná 73,22 0,000 m 0,00 Kč st MAT spojka trubky 6016, 316/1 závitová 21,78 0,000 ks 0,00 Kč st MAT spona, příchytka trubky 5220ZN 20,17 0,000 ks 0,00 Kč

30 st MAT ohebná kovová trubka ,00 0,000 m 0,00 Kč st MAT kabel FTP Cat5.e,plášť LDPE venkovní provedení 8,07 0,000 m 0,00 Kč st MAT hmoždinka HDPER pr.12mm l=80mm 16,49 0,000 ks 0,00 Kč st MAT vrut s metrickou hlavou pr.10mm,l=80mm 4,26 0,000 ks 0,00 Kč st MAT podložka velkoplošná pro M10 0,91 0,000 ks 0,00 Kč st MAT hmoždinka natloukací 645mm 0,82 0,000 ks 0,00 Kč st MAT vývodka PG63 55,77 0,000 ks 0,00 Kč st MAT vývodka PG29 12,64 0,000 ks 0,00 Kč otvor ve zdivu železobeton plochy do 0,09m2 délky přes 75cm 46-M st délky 386,75 0,000 ks 0,00 Kč st 46-M osazení kotevních prvků pr. 8-12mm do betonového zdiva 23,80 0,000 ks 0,00 Kč st 46-M osazení kotevních prvků pr. do 8mm do betonového zdiva 19,55 0,000 ks 0,00 Kč st montáž trubek pancéřových pr. 21 mm pevně 20,83 0,000 m 0,00 Kč st montáž trubek kovových ohebných pr.23 mm pevně 25,08 0,000 m 0,00 Kč st montáž kabelů FTP bez ukončení, uložení pevně 12,75 0,000 m 0,00 Kč st montáž rozvodnic oceloplechových do 20kg 116,88 0,000 ks 0,00 Kč st 21-M zhotovení otvorů pro osazení vývodek 16-29mm 34,43 0,000 ks 0,00 Kč st 21-M zhotovení otvorů pro osazení vývodek 29-42mm 34,43 0,000 ks 0,00 Kč 21-M montáž pojistek se zapojením vodičů do 25A 52,28 1,000 ks 52,28 Kč 21-M montáž jističů 1f se zapojením vodičů do 25A ve skříni 51,00 2,000 ks 102,00 Kč 21-M montáž zásuvek šroubové připojení 10-16A 50,15 2,000 ks 100,30 Kč 21-M montáž elektroměru, jednofázového 59,42 1,000 ks 59,42 Kč 22-M montáž prvku do skříně 10 komponentů 807,50 1,000 ks 807,50 Kč 22-M Zapojení stíněného kabelu FTP- na odou stranách vedení 55,25 6,000 ks 331,50 Kč CELKEM PO ,99 Kč PO03 MAT pojistka odpojovací 10A s paticí E27 45,40 1,000 ks 45,40 Kč st MAT RPO a RSP Rozvaděč ocelový plech IP ,48 0,000 ks 0,00 Kč MAT rám 10 pro RPO a RSP 816,00 1,000 ks 816,00 Kč st MAT klička se zámkem pro RK2,RK3,RK4,RPO a RSP 217,39 0,000 ks 0,00 Kč MAT kryt přístrojů na DIN 8Modulů IP2X 141,95 1,000 ks 141,95 Kč MAT vázací panel 10, 1U, PVC žlab ,55 1,000 ks 138,55 Kč MAT police ukládací 10, 1U, h=150mm 118,15 2,000 ks 236,30 Kč MAT Zásuvková lišta 3Pozice 267,76 2,000 ks 535,52 Kč MAT patch panel 10 Cat5.e FTP, 8Pozic 380,80 1,000 ks 380,80 Kč MAT Zásuvka ~230V, soklová na DIN lištu 168,30 2,000 ks 336,60 Kč MAT Jistič 1f B6 60,47 1,000 ks 60,47 Kč MAT Jistič 1f B10 41,64 1,000 ks 41,64 Kč MAT svorka RSA 4 7,25 3,000 ks 21,74 Kč MAT svorka bezešroubá WAGO 4mm2 9,92 4,000 ks 39,69 Kč MAT svorkovnice PEN na DIN lištu 31,72 1,000 ks 31,72 Kč MAT elektroměr 1f na DIN, necertifikovaný 546,64 1,000 ks 546,64 Kč MAT zemnící sada rozvaděč, pro doplňkové pospojení 100,99 1,000 ks 100,99 Kč st MAT trubka 6016 FeZn pevná 73,22 0,000 m 0,00 Kč st MAT spojka trubky 6016, 316/1 závitová 21,78 0,000 ks 0,00 Kč st MAT spona, příchytka trubky 5220ZN 20,17 0,000 ks 0,00 Kč st MAT ohebná kovová trubka ,00 0,000 m 0,00 Kč st MAT kabel FTP Cat5.e,plášť LDPE venkovní provedení 8,07 0,000 m 0,00 Kč st MAT hmoždinka HDPER pr.12mm l=80mm 16,49 0,000 ks 0,00 Kč st MAT vrut s metrickou hlavou pr.10mm,l=80mm 4,26 0,000 ks 0,00 Kč st MAT podložka velkoplošná pro M10 0,91 0,000 ks 0,00 Kč st MAT hmoždinka natloukací 645mm 0,82 0,000 ks 0,00 Kč st MAT vývodka PG63 55,77 0,000 ks 0,00 Kč st MAT vývodka PG29 12,64 0,000 ks 0,00 Kč otvor ve zdivu železobeton plochy do 0,09m2 délky přes 75cm st 46-M délky 386,75 0,000 ks 0,00 Kč st 46-M osazení kotevních prvků pr. 8-12mm do betonového zdiva 23,80 0,000 ks 0,00 Kč st 46-M osazení kotevních prvků pr. do 8mm do betonového zdiva 19,55 0,000 ks 0,00 Kč st montáž trubek pancéřových pr. 21 mm pevně 20,83 0,000 m 0,00 Kč st montáž trubek kovových ohebných pr.23 mm pevně 25,08 0,000 m 0,00 Kč st montáž kabelů FTP bez ukončení, uložení pevně 12,75 0,000 m 0,00 Kč st montáž rozvodnic oceloplechových do 20kg 116,88 0,000 ks 0,00 Kč st 21-M zhotovení otvorů pro osazení vývodek 16-29mm 34,43 0,000 ks 0,00 Kč st 21-M zhotovení otvorů pro osazení vývodek 29-42mm 34,43 0,000 ks 0,00 Kč 21-M montáž pojistek se zapojením vodičů do 25A 52,28 1,000 ks 52,28 Kč 21-M montáž jističů 1f se zapojením vodičů do 25A ve skříni 51,00 2,000 ks 102,00 Kč 21-M montáž zásuvek šroubové připojení 10-16A 50,15 2,000 ks 100,30 Kč 21-M montáž elektroměru, jednofázového 59,42 1,000 ks 59,42 Kč 22-M montáž prvku do skříně 10 komponentů 807,50 1,000 ks 807,50 Kč 22-M Zapojení stíněného kabelu FTP- na odou stranách vedení 55,25 6,000 ks 331,50 Kč

31 CELKEM PO ,99 Kč MAT pojistka odpojovací 10A s paticí E27 45,40 1,000 ks 45,40 Kč MAT RPO a RSP Rozvaděč ocelový plech IP ,48 1,000 ks 1 575,48 Kč MAT rám 10 pro RPO a RSP 816,00 1,000 ks 816,00 Kč MAT klička se zámkem pro RK2,RK3,RK4,RPO a RSP 217,39 1,000 ks 217,39 Kč MAT kryt přístrojů na DIN 8Modulů IP2X 141,95 1,000 ks 141,95 Kč MAT vázací panel 10, 1U, PVC žlab ,55 1,000 ks 138,55 Kč MAT police ukládací 10, 1U, h=150mm 118,15 2,000 ks 236,30 Kč MAT Zásuvková lišta 3Pozice 267,76 2,000 ks 535,52 Kč MAT patch panel 10 Cat5.e FTP, 8Pozic 380,80 1,000 ks 380,80 Kč MAT Zásuvka ~230V, soklová na DIN lištu 168,30 2,000 ks 336,60 Kč MAT Jistič 1f B6 60,47 1,000 ks 60,47 Kč MAT Jistič 1f B10 41,64 1,000 ks 41,64 Kč MAT svorka RSA 2,5 7,25 3,00 ks 21,74 Kč MAT svorkovnice PEN na DIN lištu 31,72 1,000 ks 31,72 Kč MAT elektroměr 1f na DIN, necertifikovaný 546,64 1,000 ks 546,64 Kč MAT zemnící sada rozvaděč, pro doplňkové pospojení 100,99 1,000 ks 100,99 Kč MAT trubka 6016 FeZn pevná 73,22 30,000 m 2 196,64 Kč MAT spojka trubky 6016, 316/1 závitová 21,78 10,000 ks 217,82 Kč MAT spona, příchytka trubky 5220ZN 20,17 36,000 ks 726,12 Kč MAT ohebná kovová trubka ,00 6,000 m 360,00 Kč MAT kabel FTP Cat5.e,plášť LDPE venkovní provedení 8,07 33,000 m 266,19 Kč MAT hmoždinka HDPER pr.12mm l=80mm 16,49 4,000 ks 65,97 Kč MAT vrut s metrickou hlavou pr.10mm,l=80mm 4,26 4,000 ks 17,05 Kč MAT podložka velkoplošná pro M10 0,91 4,000 ks 3,63 Kč MAT hmoždinka natloukací 645mm 0,82 36,000 ks 29,69 Kč MAT kabel CYKY-J 32,5 12,09 6,00 m 72,54 Kč MAT krabice plastová s kovovými šrouby víka 10108cm 60,82 1,00 ks 60,82 Kč MAT vývodka PG29 12,64 4,000 ks 50,55 Kč 46-M otvor ve zdivu železobeton plochy do 0,09m2 délky přes 75cm délky 386,75 1,000 ks 386,75 Kč 46-M osazení kotevních prvků pr. 8-12mm do betonového zdiva 23,80 4,000 ks 95,20 Kč 46-M osazení kotevních prvků pr. do 8mm do betonového zdiva 19,55 36,000 ks 703,80 Kč montáž trubek pancéřových pr. 21 mm pevně 20,83 36,000 m 749,70 Kč montáž trubek kovových ohebných pr.23 mm pevně 25,08 6,000 m 150,45 Kč montáž kabelů FTP bez ukončení, uložení pevně 12,75 46,300 m 590,33 Kč montáž rozvodnic oceloplechových do 20kg 116,88 1,000 ks 116,88 Kč 21-M zhotovení otvorů pro osazení vývodek 16-29mm 34,43 4,000 ks 137,70 Kč 21-M montáž pojistek se zapojením vodičů do 25A 52,28 1,000 ks 52,28 Kč 21-M montáž jističů 1f se zapojením vodičů do 25A ve skříni 51,00 2,000 ks 102,00 Kč 21-M montáž zásuvek šroubové připojení 10-16A 50,15 2,000 ks 100,30 Kč 21-M montáž elektroměru, jednofázového 59,42 1,000 ks 59,42 Kč 22-M montáž prvku do skříně 10 komponentů 807,50 1,000 ks 807,50 Kč 22-M Zapojení stíněného kabelu FTP- na odou stranách vedení 55,25 6,000 ks 331,50 Kč montáž kabelů CYKY 32,5 měděných do 1kV bez ukončení,uložených v trubkách, zatažených 22,10 6,000 m 132,60 Kč Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových zdech h= 46-M cm, š= 3cm 34,85 4,000 m 139,40 Kč 46-M Vysekání kapes ve zdivu betonovém pro osazení krabic ,08 1,000 ks 42,08 Kč 46-M Vyplnění rýh a otvorů ve stěnách hloubky do 3cm 110,50 5,000 m 552,50 Kč CELKEM PO05 PO ,55 Kč PO06 MAT pojistka odpojovací 10A s paticí E27 45,40 1,000 ks 45,40 Kč MAT RPO a RSP Rozvaděč ocelový plech IP ,48 1,000 ks 1 575,48 Kč MAT rám 10 pro RPO a RSP 816,00 1,000 ks 816,00 Kč MAT klička se zámkem pro RK2,RK3,RK4,RPO a RSP 217,39 1,000 ks 217,39 Kč MAT kryt přístrojů na DIN 8Modulů IP2X 141,95 1,000 ks 141,95 Kč MAT vázací panel 10, 1U, PVC žlab ,55 1,000 ks 138,55 Kč MAT police ukládací 10, 1U, h=150mm 118,15 2,000 ks 236,30 Kč MAT Zásuvková lišta 3Pozice 267,76 2,000 ks 535,52 Kč MAT patch panel 10 Cat5.e FTP, 8Pozic 380,80 1,000 ks 380,80 Kč MAT Zásuvka ~230V, soklová na DIN lištu 168,30 2,000 ks 336,60 Kč

32 MAT Jistič 1f B6 60,47 1,000 ks 60,47 Kč MAT Jistič 1f B10 41,64 1,000 ks 41,64 Kč MAT svorka RSA 4 7,25 3,00 ks 21,74 Kč MAT svorka bezešroubá WAGO 4mm2 9,92 4,00 ks 39,69 Kč MAT svorkovnice PEN na DIN lištu 31,72 1,000 ks 31,72 Kč MAT elektroměr 1f na DIN, necertifikovaný 546,64 1,000 ks 546,64 Kč MAT zemnící sada rozvaděč, pro doplňkové pospojení 100,99 1,000 ks 100,99 Kč MAT trubka 6016 FeZn pevná 73,22 72,000 m 5 271,93 Kč MAT spojka trubky 6016, 316/1 závitová 21,78 24,000 ks 522,77 Kč MAT spona, příchytka trubky 5220ZN 20,17 72,000 ks 1 452,23 Kč MAT ohebná kovová trubka ,00 8,000 m 480,00 Kč MAT kabel FTP Cat5.e,plášť LDPE venkovní provedení 8,07 41,000 m 330,73 Kč MAT hmoždinka HDPER pr.12mm l=80mm 16,49 4,000 ks 65,97 Kč MAT vrut s metrickou hlavou pr.10mm,l=80mm 4,26 4,000 ks 17,05 Kč MAT podložka velkoplošná pro M10 0,91 4,000 ks 3,63 Kč MAT hmoždinka natloukací 645mm 0,82 80,000 ks 65,97 Kč MAT krabice plastová s kovovými šrouby víka 10108cm 60,82 1,00 ks 60,82 Kč MAT vývodka PG63 55,77 1,000 ks 55,77 Kč MAT vývodka PG29 12,64 3,000 ks 37,91 Kč 46-M otvor ve zdivu železobeton plochy do 0,09m2 délky přes 75cm délky 386,75 2,000 ks 773,50 Kč 46-M osazení kotevních prvků pr. 8-12mm do betonového zdiva 23,80 4,000 ks 95,20 Kč 46-M osazení kotevních prvků pr. do 8mm do betonového zdiva 19,55 80,000 ks 1 564,00 Kč montáž trubek pancéřových pr. 21 mm pevně 20,83 72,000 m 1 499,40 Kč montáž trubek kovových ohebných pr.23 mm pevně 25,08 8,000 m 200,60 Kč montáž kabelů FTP bez ukončení, uložení pevně 12,75 41,000 m 522,75 Kč montáž rozvodnic oceloplechových do 20kg 116,88 1,000 ks 116,88 Kč 21-M zhotovení otvorů pro osazení vývodek 16-29mm 34,43 3,000 ks 103,28 Kč 21-M zhotovení otvorů pro osazení vývodek 29-42mm 34,43 1,000 ks 34,43 Kč 21-M montáž pojistek se zapojením vodičů do 25A 52,28 1,000 ks 52,28 Kč 21-M montáž jističů 1f se zapojením vodičů do 25A ve skříni 51,00 2,000 ks 102,00 Kč 21-M montáž zásuvek šroubové připojení 10-16A 50,15 2,000 ks 100,30 Kč 21-M montáž elektroměru, jednofázového 59,42 1,000 ks 59,42 Kč 22-M montáž prvku do skříně 10 komponentů 807,50 1,000 ks 807,50 Kč 22-M Zapojení stíněného kabelu FTP- na odou stranách vedení 55,25 6,000 ks 331,50 Kč montáž kabelů CYKY 54 měděných do 1kV bez ukončení,uložených v trubkách, zatažených 22,95 35,90 m 823,91 Kč 46-M Vysekání kapes ve zdivu betonovém pro osazení krabic ,08 1,000 ks 42,08 Kč 46-M Vyplnění rýh a otvorů ve stěnách hloubky do 3cm 110,50 1,000 m 110,50 Kč CELKEM PO ,13 Kč PO07 MAT pojistka odpojovací 10A s paticí E27 45,40 1,000 ks 45,40 Kč st MAT RPO a RSP Rozvaděč ocelový plech IP ,48 0,000 ks 0,00 Kč MAT rám 10 pro RPO a RSP 816,00 1,000 ks 816,00 Kč st MAT klička se zámkem pro RK2,RK3,RK4,RPO a RSP 217,39 0,000 ks 0,00 Kč MAT kryt přístrojů na DIN 8Modulů IP2X 141,95 1,000 ks 141,95 Kč MAT vázací panel 10, 1U, PVC žlab ,55 1,000 ks 138,55 Kč MAT police ukládací 10, 1U, h=150mm 118,15 2,000 ks 236,30 Kč MAT Zásuvková lišta 3Pozice 267,76 2,000 ks 535,52 Kč MAT patch panel 10 Cat5.e FTP, 8Pozic 0,00 1,000 ks 0,00 Kč MAT Zásuvka ~230V, soklová na DIN lištu 168,30 2,000 ks 336,60 Kč MAT Jistič 1f B6 60,47 1,000 ks 60,47 Kč MAT Jistič 1f B10 41,64 1,000 ks 41,64 Kč MAT svorka RSA 4 7,25 3,00 ks 21,74 Kč MAT svorka bezešroubá WAGO 4mm2 9,92 4,00 ks 39,69 Kč MAT svorkovnice PEN na DIN lištu 31,72 1,000 ks 31,72 Kč MAT elektroměr 1f na DIN, necertifikovaný 546,64 1,000 ks 546,64 Kč MAT zemnící sada rozvaděč, pro doplňkové pospojení 100,99 1,000 ks 100,99 Kč st MAT trubka 6016 FeZn pevná 73,22 0,000 m 0,00 Kč st MAT spojka trubky 6016, 316/1 závitová 21,78 0,000 ks 0,00 Kč st MAT spona, příchytka trubky 5220ZN 20,17 0,000 ks 0,00 Kč st MAT ohebná kovová trubka ,00 0,000 m 0,00 Kč st MAT kabel FTP Cat5.e,plášť LDPE venkovní provedení 8,07 0,000 m 0,00 Kč st MAT hmoždinka HDPER pr.12mm l=80mm 16,49 0,000 ks 0,00 Kč st MAT vrut s metrickou hlavou pr.10mm,l=80mm 4,26 0,000 ks 0,00 Kč st MAT podložka velkoplošná pro M10 0,91 0,000 ks 0,00 Kč st MAT hmoždinka natloukací 645mm 0,82 0,000 ks 0,00 Kč st MAT vývodka PG63 55,77 0,000 ks 0,00 Kč st MAT vývodka PG29 12,64 0,000 ks 0,00 Kč

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM 2 586 536,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Elektromontáže / materiály pol. Označení / Popis MJ Množství Montáž Materiál Cena celkem Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 210 750 V, volně uložený ve stožárech trubka instalační

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Objekt: Město Moravský Krumlov letní koupaliště nám. Klášterní 125 Sídliště 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov okr. Znojmo okr. Znojmo Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Elektroinstalace

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 107 Hmoždinky HM PE... 107 Hmoždinky HL... 107 Hmoždinky HS... 108 Hmoždinky HN... 108 Příchytky Distanční... 108 Řadové... 108 Oboustranné... 109 Jednostranné... 109

Více

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT.

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 40-65 g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. g Bez halogenů, bez silikonu g S originálním designem od firmy Hensel g Prázdné rozváděče

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00

objekty - elektro část odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 REKAPITULACE objekty - strojní část cena celkem odlehčovací komora 0,00 retenční nádrž 0,00 mechanické předčištění 0,00 biologická linka 0,00 kalová nádrž 0,00 Cena celklem za strojní část 0,00 objekty

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ

401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ 401.2- ULICE SEVERNÍ - VE EJNÉ OSV TLENÍ komplexní elektromontáže a elektroinstalace Babice nad Svitavou 194, 664 01 777 731 686, 777 790 334, info@rotrekl-sro.cz C STAVEBNÍ ÁST Technická zpráva Technická

Více

Rozvodnice vector II krytí IP65

Rozvodnice vector II krytí IP65 Rozvodnice vector II krytí IP65 Rozvodnice jsou určeny pro použití ve vnitřním i venkovním prostředí. Vzhledem k vysokému stupni krytí a jejich odolnosti vůči stříkající vodě nacházejí uplatnění především

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.4 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.6 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ Část: Č.P. Celkem CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ 1 ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MATERIÁL NOSNÝ 2 SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ 3 ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE 4 DEMONTÁŽE 5 DODÁVKA ROZVADĚČŮ 6 DOPRAVA

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR PSV Práce a dodávky PSV 495 477,30 M Veřejné osvětlení 495 477,30 21-M Elektromontáže 323 882,94 1 741 748711200 Montáž stožár osvětlení parkový ocelový kus 14,000 351,00 4 914,00 2 IP-001 3 IP-002 14

Více

Stavební rozpočet. 0,00 0,00 0,00 0, RT4 montážní plošina/autojeřáb hod 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RT3

Stavební rozpočet. 0,00 0,00 0,00 0, RT4 montážní plošina/autojeřáb hod 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RT3 Stavební rozpočet Název stavby: Sběrný dvůr, Starý Jičín Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: SO 09 Rozvod NN včetně osvětlení areálu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Starý Jičín Konec

Více

Zařízení silnoproudé elektroinstalace. Množství celkem. Cena jednotková. Cena celkem. P.Č. Kód položky Popis MJ. 1 Materiál elektromontážní

Zařízení silnoproudé elektroinstalace. Množství celkem. Cena jednotková. Cena celkem. P.Č. Kód položky Popis MJ. 1 Materiál elektromontážní ROZPOČET Stavba: REKONSTRUKCE KOTELNY V KINĚ, ČESKÝ DUB z.č. 13012 OBJEKT č.p. 20 na parcele č. 24 v k.ú. ČESKÝ DUB Objekt: F 1.4.g. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB JKSO: Část: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech. 07 - D1.04.700 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky. Místo: Semily Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech. 07 - D1.04.700 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky. Místo: Semily Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Úpravy operačního sálu B - Nemocnice v Semilech 07 - D1.04.700 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky JKSO: CC-CZ: Místo: Semily Datum: 24.01.2014 Objednavatel: Nemocnice

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Odbor výstavby. k o l a u d ační souhlas. Spis č.: OV/9408/2015/Ko V Třebíči dne 26.08.2015 Č.j.: OV 51602/15 - SPIS 9408/2015/Ko

Odbor výstavby. k o l a u d ační souhlas. Spis č.: OV/9408/2015/Ko V Třebíči dne 26.08.2015 Č.j.: OV 51602/15 - SPIS 9408/2015/Ko MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/9408/2015/Ko V Třebíči dne 26.08.2015 Č.j.: OV 51602/15

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Řešení připojení pracovišt

Řešení připojení pracovišt ČET E NĚ N ADY D VČETNĚ NOVÉ ŘADY 500 CIMA Řešení připojení pracovišt ceník 5/204 OBSAH OBSAH 2 NOVINKY Nová řada Simon 500 CIMA 3 SIMON 500 CIMA REFERENČNÍ ČÍSLA 6 KITY KOMPLETNÍ SADY 8 PŘÍSTROJE SIMON

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 46 6773 363 IČO : 652 34 057 PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Akce - stavba : CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD PARDUBICE

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

Název: Písek: ČOV trafostanice II. Číslo: Část: Položkový rozpočet

Název: Písek: ČOV trafostanice II. Číslo: Část: Položkový rozpočet Rekapitulace: kód název položky celkem Kč REK001 Materiál 160 807,24 REK002 Práce a mechanizmy 39 721,73 REK003 Dodávky 244 200,00 REK004 Ostatní 34 248,00 REK005 Podružný materiál (3% z REK001) 4 824,22

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

Náklady celkem bez DPH 0,00

Náklady celkem bez DPH 0,00 Název Hodnota A Hodnota B Základní náklady Dodávka 0,00 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00 Montáž - materiál 0,00 Montáž - práce 0,00 Mezisoučet 1 0,00 0,00 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

CENA MONTÁž.PRACÍ 0,00 CENA SPECIFIKACÍ 0,00 ZKOUŠKY A REVIZE 0,00 HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 0,00

CENA MONTÁž.PRACÍ 0,00 CENA SPECIFIKACÍ 0,00 ZKOUŠKY A REVIZE 0,00 HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 0,00 STAVBENÍ ÚPRAVY SOKOLOVNY KLIMKOVICE Tyršova 276, Klimkovice p.č. 342 Zakázkové číslo: 146/2015 Objednatel-Investor : Město Klimkovice Sídlo,ulice a číslo : Lidická 1, 742 83, Klimkovice Telefon / Fax

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Stavba : STAVEBNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY ZATÁČKY U MRAVENCŮ Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00 Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA

Více

Textový popis energosloupku MS SEH 50 Standard (30kW)

Textový popis energosloupku MS SEH 50 Standard (30kW) Textový popis energosloupku Je výsuvný, lze ho přejíždět, odpovídá požadavkům VDE a ČSN pro elektrické spoje a sloupky rozvaděčů na volných prostorách. Je vestavěný do podkladu, jeho vydlážděné víko je

Více

Náklady celkem bez DPH

Náklady celkem bez DPH Název Hodnota A Hodnota B Základní náklady Dodávka Doprava 3,60%, Přesun 1,00% Montáž - materiál Montáž - práce Mezisoučet 1 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce Nátěry Zemní práce PPV 1,00% z nátěrů

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Kabelové vedení Kabelové vedení Cena v Kč za 1 bm ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Rozvody kabelové silnoproudé V nezastavěném území V zastavěném území

Více

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA SOUPIS PRACÍ JKSO: 801 61 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: NÁZEV STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační středisko KŘ STŘK

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Smlouva o dílo č.20026/2012-1383

Smlouva o dílo č.20026/2012-1383 Smlouva o dílo č.20026/2012-1383 1. Smluvní strany Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU Stavba: Sportovní hala Svojsíkova Objekt: SO-05.1 - Připojení objektu na vedení NN Část: elektro JKSO: 802 23 71 Objednatel: Město Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu JKSO: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 1 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

www.3el.cz www.3el.cz

www.3el.cz www.3el.cz www.3el.cz ASS 32 Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67 4012591103394 54 2,2 ASS 40 Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67 4012591103400 108 4,3 ASS 50 Vývodka černá

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. PLYNOVOD + 7 PŘÍPOJEK Petrovice u Karviné, parc.č. 1368/1. Stavba: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná

TECHNICKÁ ZPRÁVA. PLYNOVOD + 7 PŘÍPOJEK Petrovice u Karviné, parc.č. 1368/1. Stavba: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Alan Stankuš, Masarykovo náměstí 93, Karviná Zpracovatel: URBA-projekt, Mánesova 3/1136, Havířov Jana Urbánková Datum: 08/2008 Příloha č.: 01 Seznam příloh: 01 Technická zpráva

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1477.08.Z0 JKSO 828.89 Objekt SKP 08 Měrná jednotka m Stavba Počet jednotek 0 1477 Venkovní sportoviště Náklady na m.j. 0 Projektant Ing. Zbyněk Kabelík Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Katalog. Modulární přístroje a rozvodnice Řešení pro Vaši domovní elektroinstalaci

Katalog. Modulární přístroje a rozvodnice Řešení pro Vaši domovní elektroinstalaci Katalog Modulární přístroje a rozvodnice Řešení pro Vaši domovní elektroinstalaci Řešení pro domovní elektroinstalace Modulární kryty přístrojů Mini Opale str. 2, 11 plastové rozvodnice Mini Pragma str.

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

Průmyslová zapouzdření

Průmyslová zapouzdření Rozvodnice izolované Skříně nástěnné, izolované Zapouzdření nástěnná, systémová Rozváděče oceloplechové Skříně sloupové Zapouzdření pro podzemní aplikace Řízení klimatizace Rejstřík. Metrické Průchodky

Více

SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ TECHNIKA. Vydání II.

SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ TECHNIKA. Vydání II. SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ TECHNIKA Vydání II. SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ TECHNIKA KONTAKTY: HL system, s. r. o. Všechromy 77 251 63 Strančice tel.: +420 323 603 044 mail: offi ce@hlsystem.cz www.hlsystem.cz OTEVÍRACÍ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o. KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Technické služby města Vizovice, p. o. Zhotovitel: Projektant: Výzkumné energetické centrum, VŠB - TU Ostrava Zpracovatel: Poznámka: 70886245 CZ70886245 61989100

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR HSV Práce a dodávky HSV 4 Vodorovné konstrukce 04 43866 Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve stropech kus 2,000 2 04 632542 3 03 97205300 4 03 9740822 5 03 9740823 6 03 97735 7 03 997034 8 03 9970350

Více

1 000000000 RMS102 ozn.rms102 1.00 /ks * 53

1 000000000 RMS102 ozn.rms102 1.00 /ks * 53 DODÁVKY ZAŘÍZENÍ celk.m2/kg 1 000000000 RMS102 ozn.rms102 1.00 /ks * 53 MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ celk.m2/kg Kabely 2 000171107 vodič CY 4 /H07V-U/ 25.00 /m * 1 3 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ 30.00 /m

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

ROZPOČET Stavba: Objekt: Část:

ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: Objednatel: Zhotovitel: Město Soběslav - úpravy rozvodů CZT náměstí Republiky Měření a regulace TIP-N+V s.r.o. Zpracoval: Čáp Petr, Ing. Datum: 25.1.2013 Pozice Typ Popis

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Obec Strančice, Revoluční 383,251 63 Strančice Průvodní a technická zpráva stavba : Strančice, Před boř u Prahy - Praha - východ Rozšíření veřejného osvětlení - parc.č.k. 336 a 334 VEŘEJNÉ OSVĚTLENí PROJEKT

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS 650-1200 m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN

Více

Skalka - splašková kanalizace a ČOV 13-5782-02. Rekapitulace - KČS Skalka. Část Dodávky Montáže Cena

Skalka - splašková kanalizace a ČOV 13-5782-02. Rekapitulace - KČS Skalka. Část Dodávky Montáže Cena Rekapitulace - Část Dodávky Montáže Cena Motorická elektroinstalace Měřeni a regulace ASŘTP Celkem v CZK ZZ-5782-002-02-VV 02.xls/Rekapitulace 1/1 Motorická elektroinstalace 1 Rozvaděč [RM2] kpl 1 Položka

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

Elektroinstalační lišty,, kanály a příslušenství

Elektroinstalační lišty,, kanály a příslušenství ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Elektroinstalační lišty,, kanály a příslušenství Odpovídá a vyrábí se dle ČSN 37 0100, ČSN 37 0001, IEC 1084-1, ČSN EN 50 085-1 a dalších souvisejících norem,

Více

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum.

Projekce : E L P R O M CZ, s.r.o. Projekce a montáž elektrických zařízení Hálkova ul. 875. tel.: 739 626 672 stryhal.elprom@centrum. Stavba : Chlum u Hořic rekonstrukce veřejného osvětlení Stavební objekt : Veřejné osvětlení Investor : Město Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 342 508 19 Hořice Místo akce : k.ú. Chlum u Hořic okres Jičín

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více