SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: Stavba: Výstavba domků ICSS Odlochovice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice."

Transkript

1 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00 Kč Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

2 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 2 1 Zemní práce Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m M3 76,811 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 M3 115,288 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do m Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 M3 57,644 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř /2=57,644 [A] Pro ZTI - Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 M3 23,040 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3 'výkop pro kanalizaci, až k šachtě ( )*0.6*0.8=23,040 [A] Celkem: A=23,040 [B] Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 9,860 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 M3 4,930 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř /2=4,930 [A] Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 75,857 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 37,929

3 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř /2=37,929 [A] Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 0,803 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 M3 0,402 Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř /2=0,402 [A] Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 23,040 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m 'vytěžená zemina 23.04=23,040 [A] Celkem: A=23,040 [B] Pro ZTI - Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 14,400 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 'odvoz za obsyp a podsyp =14,400 [A] Celkem: A=14,400 [B] Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 56,651 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 113,302 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1

4 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 4 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m Pro ZTI - Uložení sypaniny na skládky M3 14,400 Uložení sypaniny na skládky 'odvoz za obsyp a podsyp 14.4=14,400 [A] Celkem: A=14,400 [B] Pro ZTI - Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) T 29, *2.054 Přepočtené koeficientem množství=29,578 [A] Celkem: A=29,578 [B] Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 8,640 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 'výkop - podsyp a obsyp =8,640 [A] Celkem: A=8,640 [B] Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním M3 16,482 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 40,169 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 145,157 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m Pro ZTI - Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 11,520 Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

5 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: pro ZTI - štěrkopísek frakce 0-16 T 23,662 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN frakce *2.054 Přepočtené koeficientem množství=23,662 [A] Celkem: A=23,662 [B] 1 Zemní práce 2 Základy,zvláštní zakládání Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm *0.15=33,182 [A] M3 33, Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 M3 26, Zřízení bednění stěn základových desek M2 7,164 Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení Odstranění bednění stěn základových desek M2 7,164 Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari T 0, Základové pásy z betonu tř. C 12/15 M3 77,193 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/ Zřízení bednění stěn základových pasů M2 66,424 Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení Odstranění bednění stěn základových pasů M2 66,424 Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

6 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: Bednění kotevních otvorů v základech průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m KUS 1,000 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotevních otvorů v základech průřezu do 0,01 m2 KUS 1,000 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. Příplatek k ceně za každý další i započatý 0,5 m hl Bednění kotevních otvorů v základech průřezu do 0,05 m2 hl 1 m KUS 1,000 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m Bednění kotevních otvorů v základech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m KUS 1,000 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m Zřízení bedněn ví základových pasech M2 0,775 Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení Odstranění bednění v základových pasech M2 0,775 Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění Základové patky z betonu tř. C 12/15 M3 0,724 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/ Zřízení bednění stěn základových patek M2 1,440 Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

7 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: Odstranění bednění stěn základových patek M2 1,440 Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu M 106,880 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn pásku D do 120 mm pás zemnící 30 x 4 mm FeZn KG 110,743 Součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásy zemnící 30 x 4 mm FeZn 2 Základy,zvláštní zakládání 21-M Elektromontáže Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku M 75,000 Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku trubka elektroinstalační ohebná EN /LPE-1 D22,9 mm M 75,000 trubka elektroinstalační ohebná EN /LPE-1 D22,9 mm Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku M 75,000 Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku trubka elektroinstalační ohebná EN /LPE-1 D28,4 mm M 75,000 trubka elektroinstalační ohebná EN /LPE-1 D28,4 mm Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku M 40,000 Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2336 M 40,000 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 KUS 142,000

8 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: krabice přístrojová instalační KP 68/2 KUS 142,000 krabice přístrojová instalační KP 68/ Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU /KO68, KO97/KO97V KUS 4,000 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU /KO68, KO97/KO97V krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5 KUS 4,000 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/ Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU /KO68, KO97/KO97V KUS 24,000 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU /KO68, KO97/KO97V krabice univerzální z PH KU 68/ KUS 24,000 krabice univerzální z PH KU 68/ Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 100x100 mm KUS 8,000 Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 100x100 mm krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR, 88x88x53 mm, 4 x EST 13,5, 5 pólová svorkovnice 2,5 mm2 krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR, 88x88x53 mm, 4 x EST 13,5, 5 pólová svorkovnice 2,5 mm Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 KUS 8,000 KUS 124,000 KUS 8,000 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 5x4 mm2 KUS 2,000 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 5x4 mm2

9 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKESKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm KUS 2,000 KUS 2,000 hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKESKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké KUS 3,000 Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké R spínač řazení 6 10A bílý, IP44 KUS 3,000 spínač řazení 6 10A bílý, IP Montáž nástěnný přepínač nn 6+6-pro prostředí základní nebo vlhké KUS 1,000 Montáž nástěnný přepínač nn 6+6-pro prostředí základní nebo vlhké spínač řazení A bílý, IP44 KUS 1,000 spínač řazení A bílý, IP a Montáž nástěnný přepínač nn 7-křížový pro prostředí základní nebo vlhké KUS 1,000 Montáž nástěnný přepínač nn 7-křížový pro prostředí základní nebo vlhké spínač řazení 7 10A, IP44 KUS 1,000 spínač řazení 7 10A, IP Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré KUS 1,000 Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré spínač pohybový 180 st. IP54 KUS 1,000 spínač pohybový 180 st. IP Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení KUS 7,000 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost KUS 7,000

10 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 10 spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení KUS 7,000 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost KUS 7,000 spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení KUS 17,000 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost KUS 17,000 spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení KUS 11,000 Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení spínač řazení 7 10A bílý, slonová kost KUS 11,000 spínač řazení 7 10A bílý, slonová kost Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojitý střídavý šroubové připojení KUS 3,000 Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojitý střídavý šroubové připojení R spínač řazení A bílý, slonová kost KUS 3,000 spínač řazení A bílý, slonová kost Montáž spínač nn přípojkasporáková s doutnavkou se zapojením vodičů KUS 1,000 Montáž spínač nn přípojkasporáková s doutnavkou se zapojením vodičů spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou KUS 1,000 spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou Montáž prostorového regulátoru teploty KUS 1,000 Montáž prostorového regulátoru teploty Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů KUS 2,000

11 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: zásuvka 1násobná 16A bílá, slonová kost KUS 2,000 zásuvka 1násobná 16A bílá, slonová kost Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná KUS 43, R zásuvka 2násobná 16A, clonky KUS 43,000 zásuvka 2násobná 16A, clonky Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké KUS 8,000 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké zásuvka krytá pro vlhké prostředí.ip44, clonky KUS 8,000 zásuvka krytá pro vlhké prostředí.ip44, clonky Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní,vlhké KUS 8,000 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní,vlhké R zásuvka 2násobná 16A chráněná KUS 8,000 zásuvka 2násobná 16A chráněná Montáž zásuvka TV+R KUS 8,000 Montáž zásuvka TV+R zásuvka tv+r bílý, slonová kost KUS 8,000 zásuvka tv+r bílý, slonová kost Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg KUS 1,000 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg R rozvaděč plastový 120M (800x550x110), IP31 KUS 1,000 rozvaděč plastový 120M (800x550x110), IP31

12 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: skříň 120M/800x550x110mm/IP31 zapušt - ks 1 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" skříň 120M/800x550x110mm/IP31 zapušt vypínač páčkový 3pól 400V/40A na lištu - ks 1 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" vypínač páčkový 3pól 400V/40A na lištu pojistkový odpojovač 1pól. do 32A - ks 1 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" pojistkový odpojovač 1pól. do 32A pojistkový odpojovač 3pól. do 32A - ks 4 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" pojistkový odpojovač 3pól. do 32A pojistková patrona válcová (6-50A)gG - ks 13 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" pojistková patrona válcová (6-50A)gG svodič 1+Npól 1,0kV/2kA/katD - ks 1 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" svodič 1+Npól 1,0kV/2kA/katD proudový chránič 4pól 25A/0.03A AC - ks 4 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" proudový chránič 4pól 25A/0.03A AC proud chránič 2pól/1pJist 10A/0,03A/charB - ks 1 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" proud chránič 2pól/1pJist 10A/0,03A/charB KS 0,000 KS 0,000 KS 0,000 KS 0,000 KS 0,000 KS 0,000 KS 0,000 KS 0, relé časové - ks1 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" KS 0,000 relé časové jistič 3pól/ch.B/10kA/16A - ks 2 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" jistič 3pól/ch.B/10kA/16A KS 0,000

13 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: jistič 1pól/ch.B/10kA/16A - ks 23 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" jistič 1pól/ch.B/10kA/16A jistič 1pól/ch.B/10kA/10A - ks 5 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" jistič 1pól/ch.B/10kA/10A KS 0,000 KS 0, jistič 1pól/ch.B/10kA/ 6A - ks 1 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" KS 0,000 jistič 1pól/ch.B/10kA/ 6A jistič 1pól/ch.C/10kA/ 6A - ks 1 - zahrnuto v pol. "Rozvaděč plastový 120 M" jistič 1pól/ch.C/10kA/ 6A KS 0, Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg KUS 1,000 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg R rozvodnice STA kompet vyzbrojená a vystrojená KUS 1,000 rozvodnice STA kompet vyzbrojená a vystrojená Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů typ , 63 A KUS 1,000 Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů typ , 63 A svornice ochranná mm2 63A KUS 1,000 svornice ochranná mm2 63A Montáž svítidel nouzových zářivkových stropních přisazených 1 zdroj s krytem Montáž svítidel nouzových zářivkových stropních přisazených 1 zdroj s krytem KUS 6, R svítidlo nouzové osvětlení, IP54, 1x18W, 1h ozn. N1 KUS 6,000 svítidlo nouzové osvětlení, IP54, 1x18W, 1h ozn. N Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem ozn.a KUS 20,000 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem ozn.a

14 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: R svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x26W KUS 20,000 svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x26W Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 + Nz, zdroje s krytem ozn.a+n KUS 1,000 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 + Nz, zdroje s krytem ozn.a+n R svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x26W + NZ ozn. A+N KUS 1,000 svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x26W + NZ ozn. A+N Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem ozn.b KUS 2,000 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem ozn.b R svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x32W ozn.b KUS 2,000 svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x32W ozn.b Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem KUS 12, R svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x18W ozn. C KUS 12,000 svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x18W ozn. C Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem ozn.d KUS 13,000 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem ozn.d R svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x26W ozn.d KUS 13,000 svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x26W ozn.d Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem ozn D+N KUS 5,000 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem ozn D+N R svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové 2x26W + NZ ozn. D+N KUS 5,000

15 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 15 svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové 2x26W + NZ ozn. D+N Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem IP44 ozn. D2 KUS 7,000 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem IP44 ozn. D R svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x26W IP44 ozn.d2 KUS 7,000 svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x26W IP44 ozn.d Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem IP44 ozn. E2 KUS 7,000 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem IP44 ozn. E R svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x36W IP44 ozn. E2 KUS 7,000 svítidlo bytové stropní přisazené úsporné zářivkové 2x36W IP44 ozn. E Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku KUS 14, svorka uzemnění ST Cu na vodovodní potrubí a okapové roury KUS 14,000 svorka uzemnění ST Cu na vodovodní potrubí a okapové roury Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 pod omítku ve stěně M 35,000 Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 pod omítku ve stěně vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 M 35,000 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve stěně M 25,000 Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve stěně vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2 M 25,000 vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm Montáž měděných vodičů CYY 10 mm2 pod omítku ve stěně M 15,000

16 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 16 Montáž měděných vodičů CYY 10 mm2 pod omítku ve stěně vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10 mm2 M 15,000 vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 10 mm Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně M 645,000 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 M 645,000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně M 715,000 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 M 715,000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně M 10,000 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 M 10,000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně M 165,000 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 M 165,000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně M 45,000

17 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 17 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 M 45,000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1,50 mm2 volně M 25,000 Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x1,50 mm2 volně kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 M 25,000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kv 5x2,50 mm2 uložených volně M 10,000 Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kv 5x2,50 mm2 uložených volně R šňůra s Cu jádrem CGSG 5x2,50 mm2 M 10,000 šňůra s Cu jádrem CGSG 5x2,50 mm Montáž měděných kabelů speciálních JYSTY 2x2x0,5 mm uložených volně Montáž měděných kabelů speciálních JYSTY 2x2x0,5 mm uložených volně M 80, R kabel sdělovací s Cu jádrem JYSTY 2x2x0,5 mm M 80,000 kabel sdělovací s Cu jádrem JYSTY 2x2x0,5 mm Montáž součástí pro EPS hlásiče KUS 8,000 Montáž součástí pro EPS hlásiče R požární hlásič autonomní KUS 8,000 požární hlásič autonomní napaječ signalizace do rozvaděče Rm KUS 1,000 napaječ signalizace do rozvaděče Rm Montáž signální svítidlo s alarmem AOH KUS 3,000

18 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 18 Montáž signální svítidlo s alarmem AOH R Signální svítidlo s alarmem KUS 3,000 Signální svítidlo s alarmem Montáž kontrolního modulu s alarmem KM KUS 3,000 Montáž kontrolního modulu s alarmem KM R KM kontrolní modul s alarmem KUS 3,000 KM kontrolní modul s alarmem Montáž ovladače šňůrového TT KUS 5,000 Montáž ovladače šňůrového TT R šnůrový ovladač TT KUS 5,000 šnůrový ovladač TT Montáž signální svítidlo OH KUS 3,000 Montáž signální svítidlo OH R Signální svítidlo OH KUS 3,000 Signální svítidlo OH 572 MC 1 recyklační poplatek svítidla KUS 69,000 recyklační poplatek svítidla 573 MC 2 recyklační poplatek zdroje KUS 132,000 recyklační poplatek zdroje 574 HZS4212 revizní technik specialista KPL 1,000 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista 21-M Elektromontáže 21-M. Hromosvod

19 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm M 180,000 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm drát průměr 8 mm FeZn KG 72,000 drát průměr 8 mm FeZn Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě M 110,000 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě pás zemnící 30 x 4 mm FeZn KG 110,000 Součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásy zemnící 30 x 4 mm FeZn Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě M 60,000 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě drát průměr 10 mm FeZn KG 38,000 drát průměr 10 mm FeZn Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm M 10, drát průměr 10 mm FeZn KG 6,300 drát průměr 10 mm FeZn Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben KUS 2,000 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben tyč jímací s rovným koncem JR 1, mm FeZn KUS 2,000 tyč jímací s rovným koncem JR 1, mm FeZn stříška ochranná dolní OSD FeZn KUS 2,000 stříška ochranná dolní OSD FeZn

20 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: stříška ochranná horní OSH FeZn KUS 2,000 stříška ochranná horní OSH FeZn svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby KUS 2,000 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby KUS 27,000 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm KUS 27,000 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby KUS 9, svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm KUS 1,000 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn KUS 8,000 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby KUS 13,000 Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů KUS 13,000 svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva KUS 8,000 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m KUS 8,000 úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn KUS 16,000 držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů KUS 16,000

21 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 21 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů označovací štítek zemního svodu KUS 16,000 označovací štítek zemního svodu podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm KUS 16,000 podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm podpěra vedení PV11 FeZn pod taškovou krytinu 100 mm KUS 50,000 podpěra vedení PV11 FeZn pod taškovou krytinu 100 mm podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120 mm KUS 33,000 podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120 mm podpěra vedení PV21c plast na ploché střechy KUS 22,000 podpěra vedení PV21c plast na ploché střechy 604 HZS4212 revizní technik specialista KPL 1,000 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista 21-M. Hromosvod 3 Svislé a kompletní konstrukce Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02m3, šířka spáry do 50 mm Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva M2 5,368 M3 12,520 M3 12,520

22 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 22 Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 240 mm Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 240 mm Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 440 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou M2 68,685 M2 5,959 M2 17,185 M2 228,358 Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnější broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. zdiva 440 mm Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí T 0,018 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli (R) nebo BSt Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm KUS 2,000 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 100 cm Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm KUS 10,000 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 125 cm Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm KUS 2,000 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 150 cm Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm KUS 2,000 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm

23 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 23 šířky 11,5 cm, délky 200 cm Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm KUS 16,000 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm KUS 12,000 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm KUS 24,000 Překlady keramické) vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm KUS 55,000 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm KUS 8,000 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 300 cm Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC M3 1,364 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou Tlaková zóna plochých keramických překladů š 11,5 cm o výšce 16,7 cm z cihel typu THERM 11,5 Tlaková zóna plochých keramických překladů (POROTHERM, HELUZ) z cihel o výšce 16,7 cm, na maltu MC 5 šířky 11,5 cm z cihel typu THERM 11,5 P+D seříznutých na 2/3 výšky Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 M 19,500 T 0,260 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm ocel profilová IPN, v jakosti , h=120 mm T 0,281 Ocel profilová v jakosti ocel profilová I IPN h=120 mm Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 T 0,676

24 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 24 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm ocel profilová IPN, v jakosti , h=220 mm T 0,730 Ocel profilová v jakosti ocel profilová I IPN h=220 mm Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 uzavřený profil 180/60/6 mm T 0,178 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm dodávka ocelových nosníků I,U v cm uzavřený profil 180/60/6 mm T 0,192 dodávka ocelových nosníků I,U v cm uzavřený profil 180/60/6 mm Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší T 1,607 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm ocel profilová IPN, v jakosti , h=240 mm T 1,736 Ocel profilová v jakosti ocel profilová I IPN h=240 mm Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 150 mm M 40,250 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže M3 0,891 Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/ Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m M2 12,954 Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m M2 12,954 Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí T 0,114

25 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 25 Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli (R) nebo BSt Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry M2 171,745 Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. příčky 115 mm Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami M2 12,992 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 Vodorovné konstrukce Obezdívka věnce jednostranná věncovkou v do 210 mm včetně polystyrenu tl 70 mm M 207,020 Obezdívka ztužujícího věnce věncovkou pálenou POROTHERM včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 70 m jednostranná, výška věnce do 210 mm Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 M3 3,726 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/ Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí T 0,456 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli (R) nebo BSt Pro ZTI - Lože pod potrubí a drobné objekty otevřený výkop ze štěrkopísku M3 2,880 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm ( )*0.6*0.1=2,880 [A] Celkem: A=2,880 [B] 4 Vodorovné konstrukce 60 Úpravy povrchů, omítky Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace - kontakt.nátěru vnějších stěn M2 12,117

26 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 26 Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrnná stěn Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace - podklad.nátěru vnějších stěn Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn M2 90, Úpravy povrchů, omítky 61 Upravy povrchů vnitřní Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně M2 130,521 M2 490,235 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží M2 1,125 Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží M2 26,850 Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková 61 Upravy povrchů vnitřní 62 Upravy povrchů vnější Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnic nebo kamene M2 90,231 M2 59,505

27 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 27 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou stěn Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou M2 62,610 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou 62 Upravy povrchů vnější 63 Podlahy a podlahové konstrukce Zřízení bednění rýh a hran v podlahách M2 3,068 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení Odstranění bednění rýh a hran v podlahách M2 3,068 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C30 litý M2 283,887 Potěr anhydritový samonivelační litý (Anhyment) tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu M2 2,820 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu M2 5,720 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný M2 321,641 Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C Podlahy a podlahové konstrukce 64 Výplně otvorů Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm KUS 2,000

28 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: pouzdro stavební S mm KUS 2,000 Zárubně kovové pouzdra posuvných dveří pouzdra stavební NORMA STANDARD síla pouzdra 100 mm standardní rozměry - čistý průchod 1970 mm S mm Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky KUS 1,000 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm pouzdro stavební S mm KUS 1,000 Zárubně kovové pouzdra posuvných dveří pouzdra stavební NORMA STANDARD síla pouzdra 100 mm standardní rozměry - čistý průchod 1970 mm S mm Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro dvě křídla šířky do 1650 mm do zděné příčky KUS 2,000 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky se dvěma kapsami pro dvě dveřní křídla průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm pouzdro stavební P mm KUS 2,000 Zárubně kovové pouzdra posuvných dveří pouzdra stavební PARALLEL síla pouzdra 175 mm standardní rozměry - čistý průchod 1970 mm P mm Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro dvě křídla šířky do 2450 mm do zděné příčky KUS 1,000 Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky se dvěma kapsami pro dvě dveřní křídla průchozí šířky přes 1650 do 2450 mm pouzdro stavební P mm KUS 1,000 Zárubně kovové pouzdra posuvných dveří pouzdra stavební PARALLEL síla pouzdra 175 mm standardní rozměry - čistý průchod 1970 mm P mm Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m KUS 4,750 KUS 10,500

29 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 29 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm 64 Výplně otvorů 711 Izolace proti vodě Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací M2 37,025 M2 37,025 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací systém hydroizolační práškový Interiér bal. 6 kg KG 55,538 Materiály pomocné chemické pro výrobu stavební a pro příbuzné obory hydroizolace izolace tekutá jednosložková izolace betonových konstrukcí a cementových omítek DUROFLEX Interiér bal. 6 kg Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním M2 22,103 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg T 0,008 Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg T 0,011 Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé M2 22,103

30 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 30 S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací systém hydroizolační práškový Interiér bal. 6 kg KG 36,470 Materiály pomocné chemické pro výrobu stavební a pro příbuzné obory hydroizolace izolace tekutá jednosložková izolace betonových konstrukcí a cementových omítek DUROFLEX Interiér bal. 6 kg Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC M2 321,641 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou zemní izolační fólie PVC tl. 1,5 mm, šířka 2,05 délka role 20 m M2 363,454 Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolační fólie (mpvc, PVC-P) ALKORPLAN délka role 20 m /barva světle zelená/ tl. 1,5 mm šířka 2,05 m Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC M2 46,017 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou zemní izolační fólie PVC tl. 1,5 mm, šířka 2,05 délka role 20 m M2 53,380 Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolační fólie (mpvc, PVC-P) ALKORPLAN délka role 20 m /barva světle zelená/ tl. 1,5 mm šířka 2,05 m Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní M2 321,641 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní jutová tkanina 300 g/m2, šíře 105 cm, nábal 100 m, barva přírodní M2 337,723 Geotextilie geotextilie tkané jutové textilie jutová tkanina 305 g/m2 šíře 105 cm, nábal 100 m, barva přírodní Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná M2 321,641 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné jutová tkanina 300 g/m2, šíře 105 cm, nábal 100 m, barva přírodní M2 337,723 Geotextilie geotextilie tkané jutové textilie jutová tkanina 305 g/m2 šíře 105 cm, nábal 100 m, barva přírodní

31 ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní M2 46,017 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy podkladní jutová tkanina 300 g/m2, šíře 105 cm, nábal 100 m, barva přírodní M2 48,318 Geotextilie geotextilie tkané jutové textilie jutová tkanina 305 g/m2 šíře 105 cm, nábal 100 m, barva přírodní Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná M2 46,017 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné jutová tkanina 300 g/m2, šíře 105 cm, nábal 100 m, barva přírodní M2 48,318 Geotextilie geotextilie tkané jutové textilie jutová tkanina 305 g/m2 šíře 105 cm, nábal 100 m, barva přírodní Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu průměru do 200 mm KUS 12,000 Provedení detailů fóliemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm tmel asfaltový ATS bubny T 0,007 Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty tmely asfaltové izolační LUTEX, PND ATS/105 Lutex Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 1 809, Izolace proti vodě 712 Povlakové krytiny Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše M2 158,928 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše pás asfaltovaný modifikovaný dekor, posyp červený břidličný M2 182,767

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM 2 586 536,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM 2 586 536,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ Část: Č.P. Celkem CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ 1 ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MATERIÁL NOSNÝ 2 SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ 3 ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE 4 DEMONTÁŽE 5 DODÁVKA ROZVADĚČŮ 6 DOPRAVA

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Projektové služby elektro, Červené Vršky 2089, 2601 Benešov tel./fax 317 728 228, mobil 602 352 731 ozn.stavby: 065-12 název akce: Benešov Poliklinika - elektro objekt: Elektroinstalace Soupis položek

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA SOUPIS PRACÍ JKSO: 801 61 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: NÁZEV STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační středisko KŘ STŘK

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu JKSO: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva

PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva Identifikační údaje zakázky Číslo zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD PRO-019-13-P NISOU, Husova 490, 46802

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

VÝKAZ VÝMĚR STAVBA: PŘÍSTAVBA MŠ NOVÝ KNÍN na parc. č. 424/2 k. ú. Starý Knín INVESTOR: Město Nový Knín náměstí Jiřího z Poděbrad 1, Nový Knín

VÝKAZ VÝMĚR STAVBA: PŘÍSTAVBA MŠ NOVÝ KNÍN na parc. č. 424/2 k. ú. Starý Knín INVESTOR: Město Nový Knín náměstí Jiřího z Poděbrad 1, Nový Knín ELEKTROINSTALACE MŠ Nový Knín VÝKAZ VÝMĚR STAVBA: INVESTOR: ZPRACOVAL: NÁZEV: PŘÍSTAVBA MŠ NOVÝ KNÍN na parc. č. 424/2 k. ú. Starý Knín Město Nový Knín náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Pavel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

REKAPITULACE Elektroinstalace El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00

REKAPITULACE Elektroinstalace El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00 REKAPITULACE Elektroinstalace El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00 HROMOSVODY El. instalace - montáž 0,00 Materiál délkový 0,00 Materiál kusový 0,00 PPV 0,00

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR HSV Práce a dodávky HSV 4 Vodorovné konstrukce 04 43866 Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve stropech kus 2,000 2 04 632542 3 03 97205300 4 03 9740822 5 03 9740823 6 03 97735 7 03 997034 8 03 9970350

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

1 000000000 RMS102 ozn.rms102 1.00 /ks * 53

1 000000000 RMS102 ozn.rms102 1.00 /ks * 53 DODÁVKY ZAŘÍZENÍ celk.m2/kg 1 000000000 RMS102 ozn.rms102 1.00 /ks * 53 MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNÍ celk.m2/kg Kabely 2 000171107 vodič CY 4 /H07V-U/ 25.00 /m * 1 3 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ 30.00 /m

Více

V140 podpěra vedení do zdiva FeZn PV 1a-25 19,50 23,40 ks 50 V145 podpěra vedení do zdiva FeZn PV 1a-30 22,20 26,64 ks 50 V150 podpěra vedení do

V140 podpěra vedení do zdiva FeZn PV 1a-25 19,50 23,40 ks 50 V145 podpěra vedení do zdiva FeZn PV 1a-30 22,20 26,64 ks 50 V150 podpěra vedení do Ceník 2012 Součásti pro hromosvody a uzemnění v zinkovaném provedení. Součásti pro hromosvody a uzemnění v měděném provedení. Součásti pro hromosvody a uzemnění v nerezovém provedení. Jímací tyče a drát

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR 16-08B Modernizace stáje pro chov dojnic JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: 25371754 Kameníček a.s. CZ25371754 Zhotovitel: Projektant: 00351024

Více

Odbor výstavby. k o l a u d ační souhlas. Spis č.: OV/9408/2015/Ko V Třebíči dne 26.08.2015 Č.j.: OV 51602/15 - SPIS 9408/2015/Ko

Odbor výstavby. k o l a u d ační souhlas. Spis č.: OV/9408/2015/Ko V Třebíči dne 26.08.2015 Č.j.: OV 51602/15 - SPIS 9408/2015/Ko MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/9408/2015/Ko V Třebíči dne 26.08.2015 Č.j.: OV 51602/15

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2012/51 Vodojem věznice Velké Přílepy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 101 Úpravy komunikace 101 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Středočeský kraj APIS s.r.o. Praha Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů ZÁKL. BEZ DPH

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů ZÁKL. BEZ DPH É ě ě š ž ě é é ě š é ě ě ě ě é ž ž ů é é ž ó ý ž ž ó ě ž ó óž Žó ó ú ž ě ž ý ý ý ě ž ě ý é Í é Ž ý ó ě ý ů ě ó ý ó ě Žó ú ú ě ž é ó ě é ě ú ě ž é ě é ý ý ý ě ž ě ý é é Ž ý ó ě ý ů ě ě ý ě ť ů ýž ž ý ů

Více

Cena jednotková 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cena jednotková 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VÝKAZ VÝMĚR S ROZPOČTEM Stavba: Revitalizace Tyršových sadů - Podzámeckého parku v Pardubicích Stavební celek: Podzámecký park Rekapitulace listopad 2012 P.Č. Kód položky Popis 1 2 3 7 8 9 Rekapitulace

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více