SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015."

Transkript

1

2 SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: Datum: P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0, Odstranění betonového podkladu do tl. 250 mm vč. odvozu a uložení M ,000 0,00 Položka obsahuje odstranění podkladního betonu v tramvajovém tělese., odvoz na skládku zhotovitele a poplatku za uložení. Dle pasportu DP se jedná o podkladový beton B135 v tl. 150 mm, dle provedených sond byl zastižen podkladní beton v tloušťkách dle sond: PL1 80 mm, PL2 200 mm, PL3 500 mm, PL4 450 mm, pro výkaz výměr uvažována tloušťka betonu průměrně 250 mm. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy TT "příloha č. 002" odstr_betonu250mm plocha_tt_ 8 476, Odstranění asfaltového krytu a jakéhokoliv podkladu do tl. 200 mm z vozovek vč. odvozu na skládku "příloha č. 002" "zc" "ZÚ - Kmochova" 17 17,000 "Kmochova - U Trojice" ,000 "U Trojice - Na Čečeličce" 30 30,000 "Na Čečeličce - U Paliárky" 89 89,000 "U Paliárky - Erbenova" ,000 "Erbenova - Brožíkova" 90 90,000 "Brožíkova - Mahenova" 28 28,000 "Mahenova - U Tyrše" ,000 "U Tyrše - Holečkova" ,000 "Holečkova - Prachnerova" ,000 M ,000 0,00 Položka obsahuje vybourání případně frézování živičného krytu a jakéhokoliv podkladu do celkové tl. 200 mm z vozovek až k ke koleovým panelům, odvoz na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení (recyklaci). Položka neobsahuje odstranění asfaltu pro opravu krytu za obrubou - toto je obsahem položky "oprava vozovky za obrubou". Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. Soupis prací Strana 1 z 42 SO11

3 "Prachnerova - KÚ" 54 54,000 "dělící ostrůvek před Podbělohorskou" ,000 "dc" "ZÚ - Kmochova" 12 12,000 "Kmochova - U Trojice" 50 50,000 "U Trojice - Na Čečeličce" 13 13,000 "Na Čečeličce - U Paliárky" ,000 "U Paliárky - Erbenova" 35 35,000 "Erbenova - Brožíkova" 28 28,000 "Brožíkova - Mahenova" 27 27,000 "Mahenova - U Tyrše" ,000 "U Tyrše - Holečkova" 33 33,000 "Holečkova - Prachnerova" 67 67,000 "Prachnerova - KÚ" 43 43,000 "pro ochranné ostrůvky" "zast. Klamovka" ,000 vyčkávací prostor před Podbělohorskou 8,000 odstr_asfaltu200mm Součet 1 670, Odstranění asfaltového podkladu do tl. 130 mm vč. odvozu na skládku "příloha č. 002" odstr_asfaltu_130mm plocha_tt_ 8 476, Odstranění asfaltového krytu a jakéhokoliv podkladu do tl. 150 mm vč. odvozu na skládku M ,000 0,00 Položka obsahuje vybourání nebo frézování živičného podkladu pod kolejovými panely do celkové tl. 130 mm, odvoz na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení (recyklaci). Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 tramvajového tělesa. M2 253,060 0,00 Položka obsahuje vybourání nebo frézování živičného krytu podkladu mimo těleso (z nástupišť, chodníků a pod.) v rozsahu SO 11 do tl. 150 mm. Položka dále obsahuje odvoz suti na skládku zhotovitele a poplatek za uložení. Položka neobsahuje náklady na řezání asfaltu - viz samostatné položky.měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu odstraňovaného krytu. "příloha č. 002" 0 0,000 "zast. Bertramka" "zc" 19 19,000 "dc" 64 64,000 "zast. U Zvonu" Soupis prací Strana 2 z 42 SO11

4 "zc" 29 29,000 "dc" 47 47,000 "dělící ostrůvek před Podbělohorskou" ,000 "zast. Klamovka" "zc" 2,5 2,500 "dc" 71 71,000 "rozšíření vozovky před ul. U Trojice dc" 8 8,000 "pro dlažby OSP" "zast. Bertramka" "dc" 0,5+0,11 0,610 "zc" 0,45+0,5 0,950 odstr_asfalt150mm Součet 253, Frézování vozovek v tl mm vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku "příloha č. 001, 002 a 004"" "oprava vozovky před Klamovkou" "frézování 100 mm před Podbělohorskou" 22 22,000 "frézování 40 mm - oprava vozovky po překopech" ,000 M2 903,235 0,00 Položka obsahuje náklady na frézování vozovek tl mm. Položka dále obsahuje náklady na očištění a odmaštění frézované plochy. Položka dále obsahuje odvoz frézovaného asfaltu na skládku zhotovitele a poplatek za uložení. Položka neobsahuje řezání asfaltu - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu frézovaného krytu. "frézování 40 mm - opravy vozovek okolo tělesa a za pref. prvky" oprava_vozovky*1,5+oprava_voz_mimo*1,5 731,235 Součet 903,235 Soupis prací Strana 3 z 42 SO11

5 Vytrhání obrubníků všech druhů vč. očištění, odvozu a uložení M 35,000 0,00 Položka obsahuje vytrhání všech obrubníků v rozsahu SO 11, očištění obrubníků, odvoz obrubníků na deponii správce nebo zhotovitele, odvoz suti z lože a čištění na skládku zhotovitele a poplatku za uložení. Položka dále obsahuje poplatek za uložení přebytečných obrubníků, které správce nepřijme na svoji deponii. Odhadem uvařováno 20% půjde přímo na skládku a 80% na deponii DP-ED nebo TSK. Položka neobsahuje obrubníky, které zůstanou na svém místě a budou znovu osazeny - viz položka vyrovnání obrubníků. Měrná jednotka 1 m = 1 m vytrženého a očištěného obrubníku. "příloha č. 002" "zast. Klamovka" 8,7 8,700 "ochranný ostrůvek před Klamovkou" 6, ,300 Součet 35, Vyrovnání obrubníků: vyjmutí vypadlých obrubníků, očištění a zpětné osazení M 1 355,870 0,00 Položka obsahuje osazení vypadlých příp. vybouraných obrubníků do původní polohy do lože z betonu C20/25. Položka dále obsahuje očištění těchto obrubníků, odvoz suti z lože a čištění na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení a manipulaci s obrubníky; položka dále obsahuje náhradu zničených nebo poškozených obrubníků v rozsahu 10%, odvoz nepoužitelných obrubníků na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Měrná jednotka 1 m = 1 m vybouraného nebo vypadlého obrubníku. "příloha č. 001, 002 a 004"" "ZÚ - Kmochova" 18,4+2,7 21,100 "Kmochova - U Trojice" 1,6+93,5+2, ,8 124,300 "U Trojice - Na Čečeličce" 2,6+13,8+27,5 43,900 "Na Čečeličce - U Paliárky" 57, ,2+4,2+1,6 132,200 "U Paliárky - Erbenova" 2,5+24,2+15,2+4,3+14, ,900 "Erbenova - Brožíkova" ,5+9+23,2+3,2+3,4 73,300 "Brožíkova - Mahenova" 36,2+1, ,400 "Mahenova - U Tyrše" ,3 186,300 "U Tyrše - Holečkova" 12,6+3,9+12,5+9, ,5 102,200 "Holečkova - Prachnerova" 2, , ,7 235,000 Soupis prací Strana 4 z 42 SO11

6 "Prachnerova - KÚ" , ,5 122,700 vyrovnání_obrub Mezisoučet 1 248,300 "ochranný ostrůvek před Klamovkou ze stávajících obrub doplněných výziskem z nástupišť" 1,9+1+1, , ,13 105,170 "ochranný ostrůvek před Klamovkou z nových obrub" "R0,6" 1,4 1,400 "R0,3" 1 1,000 Součet 1 355, Odkopávky pro spodní stavbu silnic a železnic v hor. tř. 3 vč. odstranění všech detailů v ploše (základky, zídky, odvodňovače, bahníky a pod.) vč. odvozu a uložení M ,952 0,00 Položka obsahuje výkopové a bourací práce pro zřízení konstrukčních vrstev tramvajové trati, jedná se o odstranění všech konstrukcí a zeminy v celé kubatuře výkopů (včetně uličních vpustí a bahníků) po odečtení kubatury vybouraných konstrukcí, které jsou uvedeny v samostatných položkách. Položka dále obsahuje odvoz výkopku na skládku zhotovitele a poplatek za uložení. Položka neobsahuje vykopávky jam a rýh pro drenáže, bahníky, vpusti atd., tyto vykopávky jsou zahrnuty do položek těchto konstrukcí. Položka neobsahuje výkop pro případnou sanaci, tento je započten do položky sanace. Měrná jednotka 1 m3 = 1 m3 objemu kontrukce tramvajového tělesa po odečtení vybouraných konstrukcí v samostatných položkách "příloha č. 001, 002 a 004" plocha_wtram * "průměrně" 0, ,080 plocha_pražce* "průměrně" 0, ,260 a_chodník_asfalt*0,28 60,113 a_plocha_mimo_kolbet*0, ,152 a_trávník*0,15 1,664 2,86*0,3 0,858 oprava_vozovky*0,17 62,297 2*4*0,08=0,64 m3 "vyčkávací prostor před Podbělohorskou" 0,640 "minus vybourané konstrukce v samostatných položkách" Soupis prací Strana 5 z 42 SO11

7 -odstr_aafalt150mm*0,15-odstr_asfalt150mm*0,15- odstr_asfaltu_130mm*0,13-odstr_asfaltu200mm*0,2- odstr_betonu250mm*0,25-odstranění_kol_pan*0, ,112 Součet 1 589, Oprava trávníků za obrubou m2 11,090 0,00 Položka obsahuje náklady na opravu stávajících trávníků za obrubou an chodnících - případné doplnění ornice, osetí travou, údržba trávníku. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál, položka dále obsahuje údržbu trávníku do prvního sečení a toto sečení. Mimo jiné obsahuje: - dodání prokazatelně odplevelené zeminy - složení travnatého koberce z travních druhů s nízkými nároky na závlahu - např. Kostřava, Jílek, Sveřep apod. - opatření typu např. Aquazorb či Terracotem, které zadržuje vodu Při předání musí být travní koberec prokořeněn do hloubky minimálně 6 cm Položka neobsahuje náklady na zavlažovací systém trávníku. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy zatrávnění. Poznámka: jestliže zhotovitel bude předpokládat větší rozsah poškození než předpokládá zpracovatel zahrne tyto náklady do této položky bez úpravy výměry. "příloha č. 002" "obruba v místě zeleně" a_trávník (31,4+79,5)*0,1 11,090 2 Základy 0, Drenáž - kompletní provedení, vč. zemních prací s odvozem a uložením M 1 288,700 0,00 Položka obsahuje hloubení rýhy, lože z písku, montáž a dodávku drenážního potrubí, výplň trativodu z kamen.drtě frakce 8/16 (16/22), obalení trativodu geotextilí separační 150 g/m2 vč. dodávky, odvoz výkopku na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení, zřízení zaústění drenáže do bahníků vč. odvozu suti na skládku zhotovitele a poplatku za uložení. Měrná jednotka 1 m = 1 m drenážního potrubí "příloha č. 001, 002 a 004"" "do B1" 17,6+25,4+46,3 89,300 "do B2" 68,9+89,5 158,400 "do B3" 158,5 158,500 "do B4" 135,5 135,500 Soupis prací Strana 6 z 42 SO11

8 "do B5" ,000 "do B6" ,000 "do B7" ,000 "do B8" ,000 "do B9" ,000 Součet 1 288,700 5 Komunikace 0, Výplň mezi pražci a prahy z betonu prostého C 16/20 m3 17,974 0,00 Položka obsahuje náklady na zřízení betonové výplně mezi pražci a za hlavami pražců. Položka obsahuje celou plochu tram. tělesa na pražcích. Měrná jednotka 1 m3 = 1m3 betonu po odečtení kubatury pražců. "příloha č. 001, 002 a 004"" "plocha tělesa TT na pražcích" 116*0,2- (14+22,5)/0,6775*0,097 17, Deska pro uložení žlábkové koleje z betonu C 30/37 M ,189 0,00 Položka obsahuje náklady na zřízení nosné betonové desky podle PD. Pod patu kolejnic NT1 se namontují plastové podkladnice spolu s podložkami, úhlovými vodícími vložkami, pružnými svěrkami Skl 14, vrtulemi a plastovými hmoždinkami. Následně se kolejnice umístí do požadované geometrické polohy koleje. Poté se vybetonuje nosná betonová deska z betonu C30/37, do níž budou zabetonovány plastové hmoždinky. Betonová deska bude použita s nižším vodním součinitelem. Po vytvrzení betonové desky se definitivně dotáhnou vrtule tak, aby bylo dosaženo požadované polohy pružných svěrek a tím požadované svěrné síly. Měrná jednotka 1 m3 = 1 m3 betonu v ploše koleje s upevněním W tram. Položka neobsahuje upevňovací uzly W-tram vč. hmoždinek - započteny ve zřízení koleje. Položka dále obsahuje případné náklady na použití rektifikačních pražců R01. Poznámka: deska bude nad trativodem přerušena - viz vzorový příčný řez. "příloha č. 001, 002 a 004"" "plocha tělesa TT w-tram" ,000 "minus plocha tělesa TT na pražcích" ,000 a_plocha_wtram Mezisoučet 8 360,000 Soupis prací Strana 7 z 42 SO11

9 "odpočet plochy mezi deskou W-ttram a okrajem kufru" "u nástupiště z chodníku a u chodníku 0,222 m/m" (21,2+122,6+118,3+200,3+74,6+585,2+75,2+29,4+16,7-31,4-79,5)*0,222 "v místě stávající zeleně - 0,264 m/m" 251,437 (31,4+79,5)*0,264 29,278 "v místě bobků 0,395 m/m" ( ,5+246, )*0, ,020 "v místě ochranného ostrůvku 0,264 m/m" (3,8+48,6)*0,264 13,834 "v místě bez bobků 0,377 m/m" (203,2+10,9+8,7+13,4+15,2+9,6+19,3+4+13,6+4, *6+18, )*0, ,160 a_plocha_mimo_kolbetmezisoučet 789,729 (plocha_wtram-a_plocha_mimo_kolbet)*"průměrně" 0, , Výplň betonem C20/25 za L-profily M3 171,011 0,00 Položka obsahuje náklady na zřízení betonové desky z betonu C20/25 okolo nosné betonové desky z betonu C30/37. Měrná jednotka 1 m3 = 1 m3 betonu v ploše koleje s upevněním W tram (1,5 m od vnější osy koleje po okraj úprav). "příloha č. 001, 002 a 004" "kubatura za L profilem" "u nástupiště z chodníku a u chodníku 0,035 m3/m" (21,2+122,6+118,3+200,3+74,6+585,2+75,2+29,4+16,7-31,4-79,5)*0,035 "pod nástupními ostrůvky bez odpočtu z plochy - naopak přípočet rozšíření do výkopů 0,1187 m3/m" 39,641 ( )*0, ,420 "v místě stávající zeleně - 0,0515 m3/m" (31,4+79,5)*0,0515 5,711 "v místě bobků 0,057 m3/m" ( ,5+246, )*0,057 38,532 "v místě ochranného ostrůvku 0,033 m3/m" Soupis prací Strana 8 z 42 SO11

10 (3,8+48,6)*0,033 1,729 "v místě bez bobků 0,0958 m3/m" (203,2+10,9+8,7+13,4+15,2+9,6+19,3+4+13,6+4, *6+18, )*0, ,978 Součet 171, Kolejové lože z kameniva hrubého drceného M3 41,760 0,00 Položka obsahuje náklady na zřízení kolejového lože z kameniva ve frakcích dle PD a VŘ. Do položky jsou zahrnuty konstrukční vrstvy, které spolu tvoří kolejové lože: štěrk, štěrk na vyrovnání a štěrk na podbití. Položka neobsahuje výplň štěrkem mezi pražci - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m3 = 1 m3 štěrku "příloha č. 001, 002 a 004" plocha_pražce*(0,3+0,06) 41, Prolití štěrkového lože pryskyřicí M3 25,200 0,00 Položka obsahuje zřízení prolití štěrkového lože. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Štěrkové lože v přechodové oblasti je zpravidla rozděleno na čtyři úseky, každý o délce 4 pražců, které jsou prolity pryskyřicí s klesající intenzitou polévání a propenetrování lože, které zajistí plynulou změnu tuhosti v oblasti přechodu. Výpočet kubatury viz výpočet výměry. Měrna jednotka 1 m3 = 1 m3 prolitého kolejového lože vč. štěrku "příloha č. 001, 002 a 004" "mezi úsekem W tram a kolejí na pražcích" 70*0,36 25, Odstranění velkoplošných panelů vč. vybourání výplní mezi nimi do tl. 180 mm vč. všech potřebných detailů jako jsou odvodňovače, základky a pod., s očištěním a odvozem na skládku M ,760 0,00 Položka obsahuje vybourání velkoplošných panelů vč. výplní mezi nimi do tl. 180 mm vč. odvodnění a ostatních detailů v ploše. Očištění panelů, odvoz a složení na deponii správce. Odvoz suti z výplní mezi panely a čištění na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Položka neobsahuje poplatek za skládku panelů (majetek správce), demontáž blokových kolejnic z panelů - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu zapanelované plochy vč. podélných i příčných mezer mezi panely. "příloha č. 002" "mezi osami" 3930,5+22, ,900 "vně os" 2602,6*1, ,860 odstranění_kol_pan Součet 6 815,760 Soupis prací Strana 9 z 42 SO11

11 Kolej z kolejnic NT1 svařovaných na pražcích betonových rozdělení 0,6774 m s pružným upevněním vč. trojnásobného podbití s obroušení kolejnic m 36,500 0,00 Položka obsahuje náklady na zřízení koleje v ose nebo i jiným způsobem, dodávku vystrojených pražců, trojnásobné podbití kolejnic, svařování kolejnic, zřízení bezstykové koleje, obroušení kolejnic. Pražce budou vystrojeny drobným kolejivem a antikorozní úpravou a plastovými krytkami. Do výměry zahrnuta i montáž příslušné části přechodových kusů. Položka neobsahuje dodávku kolejnic - viz samostatné položky. Položka neobsahuje obalení kolejnic proti bludným proudům - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje. "příloha č. 001, 002 a 004" kolej_pražce 14+22,5 36, Kolej z kolejnic NT1 svařovaných na bet. desce s pružným upevněním W-tram rozdělení 0,7 m se svařením a obroušením kolejnic M 2 574,700 0,00 Položka obsahuje náklady na zřízení koleje v ose dodávku upevňovacích uzlů vč. hmoždinek, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, svařování kolejnic NT1, zřízení bezstykové koleje, obroušení kolejnic. Upevňovací uzly budou vystrojeny drobným kolejivem s antikorozní úpravou a plastovými krytkami. Do výměry zahrnuta i náhrada příslušné části přechodových kusů. Položka neobsahuje dodávku kolejnic - viz samostatné položky. Položka neobsahuje obalení kolejnic proti bludným proudům - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje. "viz příloha Kolej" 2611,2-kolej_pražce 2 574, Dodávka kolejnic NT1 přímých T 201,197 0,00 Položka obsahuje náklady na dodávku kolejnic, u kterých zpracovatel nepředpokládá ohýbání. Měrná jednotka 1 t = 1 tuna kolejnic NT1 (1507,089+8,6)*2*1,02*0, , Dodávka kolejnic NT1 ohýbaných T 142,570 0,00 Položka obsahuje náklady na dodávku kolejnic, u kterých zpracovatel předpokládá ohýbání na stavbě nebo ve výhybkárně.. Měrná jednotka 1 t = 1 tuna kolejnic NT1 "OBLOUKY NAD 1000" 621, ,891 "OBLOUKY " 240, ,959 "OBLOUKY " 161, ,926 "OBLOUKY " 70,735 70,735 kolej_oblouky Mezisoučet 1 095,511 kolej_oblouky*2*0, ,570 Soupis prací Strana 10 z 42 SO11

12 Obalení kolejnice proti bludným proudům a hluku v koleji z kolejnic NT1 oboustranně M 5 222,400 0,00 Položka obsahuje náklady na obalení obou stran a paty jedné kolejnice proti bludným proudům a proti hluku. Konkrétní balící systém není stanoven. Zhotovitelem navržený systém musí být akceptován správcem tramvajové trati. Položka dále obsahuje provedení asfaltové zálivky podél obou stran hlav kolejnic, pokud tato není součástí balícího systému. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje "viz příloha Kolej" 2611,2* , Rozebrání koleje z blokových kolejnice ve velkoplošných panelech vč. odvozu na skládku a případného skládkovného rozebrání_koleje_b1 "příloha č. 002, příloha Kolej" 2611, , Sanace pláně v rozsahu snížené únosnosti pláně zjištěné zatěžovacími zkouškami na místě ve složení separační geotextilie 200g/m2, C9/12 200mm, štěrkodrť 0-32 KV 200 mm, úprava pláně se zhutněním "příloha č. 002" ,000 "minus plocha tělesa TT na pražcích" ,000 plocha_wtram Mezisoučet 8 360,000 plocha_pražce "plocha tělesa TT na pražcích" ,000 plocha_tt_ Součet 8 476, Konstrukce podkladních vrstev tramvajové trati ve složení: ŠD 0/32 KV průměrně 300 mm, geotextilie separační, úprava vrstvy se zhutněním, úprava pláně se zhutněním M 2 611,200 0,00 Položka obsahuje demontáž kolejnic B1 vč. jejich řezání, očištění a odvozu všech kovových součástí na deponii zhotovitele nebo do kovošrotu. Položka dále obsahuje odvoz gumových součástí a suti z čištění na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Položka neobsahuje poplatek za uložení vlastních kolejnic a kovových součástí - majetek správce. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje z blokových kolejnic. M ,000 0,00 Položka dále obsahuje i event. výkop pro úpravu pláně se zhutněním na hodnotu dle PD, dodávku všech potřebných materiálů, odvoz výkopku na skládku zhotovitele vč. poplatku. Měrná jednotka 1 m2 = 1m2 půdorysu plochy. Poznámka: ve výkazu výměr započteno 100% plochy tramvajového tělesa. M2 116,000 0,00 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná hmotnost geotextilie 200 g/m2. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu tramvajového tělesa. "příloha č. 001, 002 a 004" plocha_pražce 116, Konstrukce podkladních vrstev tramvajové trati na bet. desce ve složení: separační geotextilie, štěrkodrť 0/32 KV 140 mm, úprava vrstvy se zhutněním, úprava pláně se zhutněním "příloha č. 001, 002 a 004"" M ,025 0,00 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná hmotnost geotextilie 200 g/m2. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu tramvajového tělesa. Soupis prací Strana 11 z 42 SO11

13 plocha_wtram+"rozšíření pod nástupišti" 3*77*0,44- "odpočet lože L-profilů" L_profil*"průměrně" 0, Osazení a dodávka betonových L-profilů do spodní stavby tram. tělesa 7 303,025 M 2 574,700 0,00 Položka obsahhuje osazení a dodávku L-profilu z prostého betonu o rozměru 450x300x100 mm. Délka L-profilu mm. Do lože z betonu C20/25. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m = 1 m osazeného profilu. L_profil "viz příloha Kolej" 2611,2-kolej_pražce 2 574, Konstrukce chodníků a ploch ve složení: posyp drtí6 kg/m2; MA 8 II 30 mm; impfregnovaný papír; beton C20/ mm; ŠD 0/ mm; úprava pláně se zhutněním M2 285,250 0,00 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu krytu. "příloha č. 001, 002 a 004" "zast. Klamovka" "dc" 70 70,000 "zast. U Zvonu" "dc" ,000 "zast. Bertramka" "dc" 72 72,000 "dělící ostrůvek a vyčkávací prostor před Podbělohorskou" 70,56 70,560 "odpočet dlažby pro OSP" "zast. Bertramka" "dc" -0,4-0,41-0,810 "zast. U Zvonu" "dc" -0,5-0,500 a_chodník_asfalt Součet 285, Oprava vozovky za obrubou tl. 250 mm M2 366,450 0,00 Položka obsahuje opravu vozovky za obrubou odfrézováním dvou vrstev asfaltu tl. jedné vrstvy je 40 mm se zazubením a náhradou těchto vrstev ve složení: posyp drtí frakce 2/5 mm 10 kg/m2; MA 11 I 40 mm;; MA 16 I 40 mm; impregnovaný papír; beton C20/ mm. Položka neobsahuje řezání asfaltu a napojovací komůrku - viz samostatné položky. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu krytu opravované vozovky. "příloha č. 001, 002 a 004" Soupis prací Strana 12 z 42 SO11

14 "u dělícího ostrůvku zc před Klamovkou" (5,4+51,5)*0,5 28,450 "u preferenčních prvků" bobky*0,5 338,000 oprava_vozovky Součet 366, Oprava vozovky u tram. tělesa mimo obruby a preferenční prvky "příloha č. 001, 002 a 004" M2 121,040 0,00 Položka obsahuje opravu vozovky odfrézováním dvou vrstev asfaltu tl. jedné vrstvy je 40 mm se zazubením a náhradou těchto vrstev ve složení: posyp drtí frakce 2/5 mm 10 kg/m2; MA 11 I 40 mm; geomříž; MA 16 I 40 mm; spojovací postřik. Položka neobsahuje řezání asfaltu a napojovací komůrku - viz samostatné položky. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu krytu opravované vozovky. oprava_voz_mimo (203,2+10,9+8,7+13,4+15,2+9,6+19,3+4+13,6+4, *6+18, )*0, Kryt TTna bet. desce ve složení: posyp drtí 10 kg/m2; MA 11 I 40 mm; geomříž; MA 16 I 40 mm; asfaltová lepenka; beton C20/25 70 mm; beton vyrovnávací 60 mm 121,040 M ,000 0,00 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. "příloha č. 001, 002 a 004" plocha_wtram 8 360, Kryt TT na pražcích s kolejnicí NT1 ve složení: posyp drtí 10 kg/m2; MA 11 I 40 mm; geomříž; MA 16 I 40 mm; asfaltová lepenka; beton C20/25 70 mm; beton vyrovnávací 60 mm M2 116,000 0,00 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. "příloha č. 001, 002 a 004" plocha_pražce 116, Oprava chodníku za obrubou M2 249,660 0,00 Položka obsahuje opravu chodníku za obrubou ve složení: posyp drtí frakce 4/8 mm 6 kg/m2; MA 8 II 30 mm; impregnovaný papír; beton C20/ mm. Položka neobsahuje řezání asfaltu a napojovací komůrku - viz samostatné položky. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu krytu opravovaného chodníku. "příloha č. 001, 002 a 004" vyrovnání_obrub*0,2 249, Kryt frézované vozovky ve složení: ACO I 40 mm; asfaltový postřik spojovací 0,5 kg/m2 "příloha č. 001, 002 a 004" "frézování 40 mm - oprava vozovky po překopech" ,000 M2 150,000 0,00 Položka obsahuje kryt frézované vozovky ve složení: ACO mm; asfaltový postřik spojovací 0,5 kg/m2. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. Soupis prací Strana 13 z 42 SO11

15 Kryt frézované vozovky ve složení: ACO mm; spojovací postřik; ACL 16S 60 mm; infltrační postřik "příloha č. 001, 002 a 004" "frézování 100 mm před Podbělohorskou" 22 22,000 M2 22,000 0,00 Položka obsahuje kryt frézované vozovky ve složení: ACO mm; spojovací postřik; ACL 16S 60 mm; infltrační postřik. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. 8 Trubní vedení 0, Potrubí pro odvodnění odvodňovačů a přestavníkových skříní do bahníků M 85,000 0,00 Položka obsahuje dodání a montáž plastového potrubí pro napojení odvodňovačů a přestavníkových skříní do bahníků vč. obetonování betonem C16/20. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m = 1 m potrubí "příloha č. 002" "do B1" 11 11,000 "do B2 - B7" 6* 9 54,000 "do B8" 11 11,000 "do B9" 9 9,000 Součet 85, Uliční vpust KUS 19,000 0,00 Položka obsahuje náklady na rozebrání vpusti, potřebné zemní práce včetně pažení a sestavená vpusti v nové poloze. Položka dále obsahuje náklady na úpravu přípojky vpusti prodloužením nebo zkrácením. Položka obsahuje dodávku dílců vpusti - budou použity nové soupravy dílců, mříže a koše na bahno. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Položka dále obsahuje odvoz výkopku a suti z rozebraných vpustí na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení, zhutněný obsyp vpustí vč. zásypového materiálu. Položka neobsahuje náklady na napojení vpusti do stoky - viz samostatná část. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus kompletnívpusti. Položka obsahuje 2 nové vpusti s posunutím a 17 x výměnu vpusti "příloha č. 002" "posunuté" 2 2,000 "výměna stávajících" 17 17,000 Součet 19,000 Soupis prací Strana 14 z 42 SO11

16 Kalová jímka - bahník KUS 9,000 0,00 Položka obsahuje výkop jámy pro bahník, pažení jámy, zřízení tělesa bahníku vč. dodávky soupravy prefabrikátů, osazení a dodávku litinové poklopu se znakem města, obsyp zhutněný tělesa bahníku, odvoz výkopku na skládku zhotovitele vč.poplatku za uložení. Položka dále obsahuje vyvrtání otvorů do bahníku pro osazení vložek plastových nebo litinových pro napojení drenážního, odvodňovacího a kanalizačního potrubí. Položka dále obsahuje případné rozebrání stávajícího bahníku, odvoz suti na skládku zhotovitele vč. poplatku. Položka neobsahuje přípojku bahníku do kanalizace, která je řešena samostatnou částío. Měrná jenotka 1 kus - 1 kus kompletního bahníku 9 Ostatní konstrukce a práce 0, Úprava zakončení stávajícího zábradlí vč. nátěru KUS 3,000 0,00 Položka obsahuje úpravu zakončení přerušeného stávajícího zabradlí vč. nátěru dle PD. Položka obsahuje potřebné zemní práce vč. odvozu výkopku a suti na skládku zhotovitele a poplatku za uložení. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus kompletního zakončení zábradlí. "příloha č. 002" "zast. Bertramka" "dc" 1+1 2,000 "zast. Klamovka" "dc" 1 1,000 Součet 3, Varovný pás kvalitní barvou na nástupištích m 201,000 0,00 "příloha č. 002" "příloha č. 002" 3*67 201, Preferenční prvek do lože z bettonu C20/25 m 676,000 0,00 Položka obsahuje osazení preferenčních prvků průběžných i koncových vč. jejich dodávky do lože z betonu C20/25. Průměrné množství betonu 0,06 m3/m. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Položka neobsahuje opravu vozovky za preferenčními prvky, řezání asfaltu. Položka dále obsahue zálivku mezi preferenčním prvkem a asfaltem. Měrná jednotka 1 m = 1 m osazeného preferenčního prvku. "příloha č. 001, 002 a 004" Soupis prací Strana 15 z 42 SO11

17 bobky "měřeno od ZÚ" ,5+246, , Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu do hloubky mm M 2 759,700 0,00 Položka obsahuje odřez asfaltu do hl mm ve vozovce. Položka neobsahuje prořez a vyplnění komůrky - viz samostatná položka.měrná jednotka 1 m = 1 m řezu; místa a druhy řezání viz výpočet výměr. "příloha č. 002" "100 mm; oprava před Klamovkou" 7,1+7,4 14, mm 14,500 "30 mm" vyrovnání_obrub 1 248, mm 1 248, mm "40 mm; oprava vozovky po překopech" ,000 "pro OSP" "zast. Bertramka" "dc" 2,5+1,1 3,600 "zc" 2,7+2,5 5,200 "40 mm 2x (zazubení) měrná jednotka 1 m = 1 m řezu 40 mm + 1 m řezu 40 mm:" "u dělícího ostrůvku zc před Klamovkou" 5,4+51,5 56,900 "u preferenčních prvků" bobky 676, ,2+10,9+8,7+13,4+15,2+9,6+19,3+4+13,6+4, *6+18, , mm 1 496,900 řezání Součet 2 759, Napojení starých a nových povrchů vyfrézováním komůrky a zálivkou M 2 759,700 0,00 Položka obsahuje systémové opatření pro napojení starých a nových povrchů ve vozovce na chodnících a na tělese vyfrézováním komůrky a zálivkou s těsnícím profilem. Měrná jednotka 1 m = 1 m opatření. řezání 2 759, Konstrukční vrstva z antivibrační rohože m ,127 0,00 Položka obsahuje položení antivibrační rohože vč. přichycení k betonovému podkladu vodorovně i svisle. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 položené rohože "příloha č. 001, 002 a 004" "vodorovně" Soupis prací Strana 16 z 42 SO11

18 plocha_wtram-a_plocha_mimo_kolbet 7 570,271 "svisle" 0,48*L_profil 1 235,856 Součet 8 806, Posun koncového zařízení kus 2,000 0,00 Odstranění staničního sloupku, majáčku, odvoz suti a hmot na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus majáčku nebo 1 kus staničního sloupku Montáž odvodnění kolejových žlábků z ocelových nebo plastových skříněk dvoukolejně (4 skříňky) KUS 9,000 0,00 Položka obsahuje zřízení a dodávků odvodnění z ocelových nebo plastových skříněk pro dvoukolejnou trať. Položka obsahuje dodávku i montáž skříní. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál pro montáž skříní. Položka neobsahuje napojení skříní do bahníků. Měrná jednotka 1 kus = 4 skříňky "příloha č. 002" 9 9, Odstranění zábradlí s odvozem M 6,500 0,00 Položka obsahuje náklady na odstranění zábradlí vč. vybourání patek, odvoz ocelových částí trubkového zábradlí do kovošrotu (případně do depa Hostivař), suti z patek na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Část zábradlí Nad Džbánem bude pouze demontováno a zpětně osazeno do nové polohy. Položka neobsahuje osazení stávajícího zábradlí, úpravu ukončení zábradlí ani nátěr - viz samostatné položky. Měrná jednotka 1 m = 1 m vybouraného nebo demontovaného zábradlí. "příloha č. 002" 'krácení zábradlí "zast. Bertramka" "dc" 5,5 5,500 "zast. Klamovka" "dc" 1 1,000 Součet 6, Obetonování stávajících chrániček M3 10,000 0,00 Položka obsahuje obetonování chrániček a ostatní související práce (C16/20). Měrná jednotka 1 m3 = 1 m3 betonu pro obetonování. Celkem 0,00 Soupis prací Strana 17 z 42 SO11

19 SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO12 Odvodnění tramvajové trati Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: Datum: P.Č. Kód položky Popis MJ 001 Zemní práce 0, Hloubení rýh a jam š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu m3 143,680 0,00 31,4*1,2*2,92)+(4*1,2*2)+(3*2*2*2) viz příloha 002 až 005 do 1000 m Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m2 238,120 0,00 31,4*2,9*2)+(4*2*2)+(6*4*2) viz příloha 002 až Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m2 238,120 0, Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 m3 16,445 0,00 143,68-127,235 až 4 - na skládku Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. m3 164,450 0,00 20 km 1 až 4 ZKD 1000 m přes m - na skládku Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce m3 16,445 0,00 (skládkovné) Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na m3 254,470 0,00 na meziskládku 127,235 + zpět do zásypu 127,235 meziskládku a zpět do zásypů Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 127,235 0,00 viz zásyp R Ražba šachet vč. zajištění, odvozu zeminy, skládkovného m 9,000 0,00 viz příloha č. 008 a zásypu R Ražba štol vč. zajištění, odvozu zeminy, skládkovného a m 3,000 0,00 viz příloha č. 008 zásypu Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 127,235 0,00 143,68-16, Komunikace 0, Oprava komunikací po překopech, kompletní skladba, m2 28,000 0,00 4*3,5*2 vč.podkladních vrstev 008 Trubní vedení 0, Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. m3 16,445 0,00 31,4*0,401+7,5*0,3+4*4,01 viz příloha 005 C 16/20 otevřený výkop Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s m 45,000 0, viz přílohy 002 až 005 integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s m 14,000 0,00 viz příloha č. 005 a 008 integrovaným těsněním - svislé DN Trouba kameninová glazovaná DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 m 59,000 0,00 Soupis prací Strana 18 z 42 SO12

20 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 kus 3,000 0, Odbočka kameninová glazovaná DN250/200 kus 1,000 0, Odbočka kameninová glazovaná DN300/200 kus 1,000 0, Vložka kameninového potrubí DN 600/ dodávka a kus 4,000 0,00 montáž Vložka kameninového potrubí DN 800/ dodávka a kus 1,000 0,00 montáž Napojení do stávající šachty - dodávka a montáž kus 2,000 0, pročištění stávajících přípojek m 25,000 0, viz příloha č pasportizace stok po stavbě tt m 620,000 0,00 620m viz příloha č. 002,003, kamerová prohlídka přípojek uv m 25,000 0, viz příloha č Utěsnění potrubí pro zkoušku vodotěsnosti kpl 9,000 0,00 viz příloha č. 002,003,004 a Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200 m 59,000 0, viz přílohy č.002 až Zrušení stávající přípojky m 5,000 0, Propojení se stávající odbočkou - dodávka a montáž kus 2,000 0, obnova šachty hl.1,5m, výměna poklopu, přechodové skruže, stupadel ks 3,000 0,00 viz příloha č. 002,003,004, rektifikace na novou úroveň terénu, vč. dodávek Výměna poklopu vč.vyrovnávacího prstence, výměna ks 9,000 0,00 rektifikace na novou úroveň terénu, vč. dodávek stupadel Rektifikace vodovodních armatur kus 4,000 0,00 viz situace 002 až Rektifikace vodovodních armatur kus 4,000 0,00 viz situace 002 až Rektifikace vodovodních armatur kus 4,000 0,00 viz situace 002 až Rektifikace vodovodních armatur kus 4,000 0,00 viz situace 002 až Přesun hmot 0, Přesun hmot t 76,564 0,00 Celkem 0,00 Soupis prací Strana 19 z 42 SO12

21 SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO13 Tramvajové zastávky Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: Datum: P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0, Odstranění asfaltového krytu a jakéhokoliv podkladu do tl. 200 mm z vozovek vč. odvozu na skládku m2 299,000 0,00 Položka obsahuje vybourání případně frézování živičného krytu a jakéhokoliv podkladu do celkové tl. 200 mm z vozovek v rozsahu SO 13, odvoz na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení (recyklaci). Položka neobsahuje odstranění asfaltu pro opravu krytu za obrubou - toto je obsahem položky "oprava vozovky za obrubou". Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. "příloha č. 001, 002, 004" "odstranění krytu vozovky pro nástupiště v rozsahu SO 13" "Bertramka" ,000 "U Zvonu" ,000 "Klamovka" 58 58,000 odstr_asf200mm Součet 299, Odstranění asfaltového krytu a jakéhokoliv podkladu do tl. 150 mm vč. odvozu na skládku m2 322,900 0,00 Položka obsahuje vybourání nebo frézování živičného krytu podkladu mimo těleso (z nástupišť, chodníků a pod.) v rozsahu SO 15 do tl. 150 mm. Položka dále obsahuje odvoz suti na skládku zhotovitele a poplatek za uložení. Položka neobsahuje náklady na řezání asfaltu - viz samostatné položky.měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu odstraňovaného krytu. "příloha č. 001, 002, 004" "odstranění krytu nástupišť z asfaltu v rozsahu SO 13" "Bertramka" 105-0, ,400 "U Zvonu" 91-3,6 87,400 "Klamovka" ,9 135,100 odstr_asf150mm Součet 322,900 Soupis prací Strana 20 z 42 SO13

22 Odstranění chodníkové dlažby vč. podkladu do tl. 150 mm m2 13,100 0,00 Položka obsahuje vybourání dlážděného krytu a podkladu chodníku a tram. tělesa do tl. 150 mm v rozsahu SO 13. Položka dále obsahuje odvoz suti na skládku zhotovitele a poplatek za uložení. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu odstraňovaného krytu. "příloha č. 001, 002, 004" "Bertramka" 0,6+4 4,600 "U Zvonu" 3,6 3,600 "Klamovka" 1+3,9 4,900 odstr_dlažby Součet 13, Vytrhání obrubníků všech druhů vč. očištění, odvozu a uložení m 227,000 0,00 Položka obsahuje vytrhání všech obrubníků v rozsahu SO 13, očištění obrubníků, odvoz obrubníků na deponii správce nebo zhotovitele, odvoz suti z lože a čištění na skládku zhotovitele a poplatku za uložení. Položka dále obsahuje poplatek za uložení přebytečných obrubníků, které správce nepřijme na svoji deponii. Odhadem uvařováno 20% půjde přímo na skládku a 80% na deponii DP-ED nebo TSK. Položka neobsahuje obrubníky, které zůstanou na svém místě a budou znovu osazeny - viz položka vyrovnání obrubníků. Měrná jednotka 1 m = 1 m vytrženého a očištěného obrubníku. "příloha č. 001, 002, 004" "Bertramka" 74+1,7+1,6 77,300 "Bertramka" 6,3+1,5+0,8 8,600 "U Zvonu" 5,2+1,5+0,7+60,1 67,500 "Klamovka" 0,6+1,6+5,3+66,1 73,600 Součet 227,000 Soupis prací Strana 21 z 42 SO13

23 Odkopávky pro spodní stavbu silnic a železnic v hor. tř. 3 vč. odstranění všech detailů v ploše (základky, zídky, odvodňovače, bahníky a pod.), vč. odvozu a uložení m3 101,512 0,00 Položka obsahuje výkopové a bourací práce pro zřízení konstrukčních vrstev tramvajové trati, jedná se o odstranění všech konstrukcí a zeminy v celé kubatuře výkopů (včetně uličních vpustí a bahníků) po odečtení kubatury vybouraných konstrukcí, které jsou uvedeny v samostatných položkách. Položka dále obsahuje odvoz výkopku na skládku zhotovitele a poplatek za uložení. Položka neobsahuje vykopávky jam a rýh pro drenáže, bahníky, vpusti atd., tyto vykopávky jsou zahrnuty do položek těchto konstrukcí. Položka neobsahuje výkop pro případnou sanaci, tento je započten do položky sanace. Měrná jednotka 1 m3 = 1 m3 objemu kontrukce tramvajového tělesa po odečtení vybouraných konstrukcí v samostatných položkách "příloha č. 001, 002, 004" oprava_vozovky*0,17+nástupiště*0,28 196,762 -odstr_asf150mm*0,15-odstr_asf200mm*0,15- odstr_dlažby*0,15-95,250 Součet 101,512 3 Svislé konstrukce 0, Stavební příprava pro zastávkové přístřešky kus 3,000 0,00 Položka obsahuje náklady na výkopu základových patek vč. odvozu na skládku zhotovitele a poplatku za uložení, zřízení základových patek z betonu C16/20 vč. vytvoření potřebných kotevních otvorů a prostupů. Položka neobsahuje náklady na montáž přístřešku a elektroinstalaci přístřešku. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus 1 pole přístřešku Odpadkový koš kus 3,000 0,00 Položka obsahuje náklady na výkopu základových patek vč. odvozu na skládku zhotovitele a poplatku za uložení, zřízení základových patek z betonu C16/10 vč. vytvoření potřebných kotevních otvorů a prostupů. Položka obsahuje náklady na dodávku a montáž koše. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus odpadkového koše 5 Komunikace 0, Konstrukce chodníků a ploch ve složení: posyp drtí 4-8 kg/m2; MA 8 II 30 mm; impfregnovaný papír; beton C20/ mm; ŠD 150 mm; úprava pláně se zhutněním m2 628,800 0,00 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu krytu. "příloha č. 001, 002, 004" "Bertramka" 192+8,5+12, ,000 Soupis prací Strana 22 z 42 SO13

24 "U Zvonu" 6+8, ,500 "Klamovka" 169+8,5+10+5,8 193,300 nástupiště Součet 628, Konstrukce chodníků, ve složení: dlažba betonová 60 mm pro nevidomé; lože drť 40 mm; štěrkodrť 200 mm; úprava pláně se zhutněním "příloha č. 001, 002 a 004"" "zast. Bertramka" "dc" 0,5+0,5+0,41 1,410 "zc" 0,45+0,5 0,950 "zast. Klamovka" "dc" 0,5 0,500 M2 2,860 0,00 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1m2 půdorysu zadlážděné plochy Součet 2, Oprava vozovky za obrubou tl. 200 mm M2 121,750 0,00 Položka obsahuje opravu vozovky za obrubou odfrézováním dvou vrstev asfaltu tl. jedné vrstvy je 40 mm se zazubením a náhradou těchto vrstev ve složení: posyp drtí frakce 4/8 mm 10 kg/m2; MA 11 I 40 mm;; MA 16 I 40 mm; impregnovaný papír; beton C20/ mm. Položka neobsahuje řezání asfaltu a napojovací komůrku - viz samostatné položky. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu krytu opravované vozovky. "příloha č. 001, 002 a 004" "Bertramka" 81*0,5 40,500 "U Zvonu" 81*0,5 40,500 "Klamovka" 81,5*0,5 40,750 oprava_vozovky Součet 121, Nalepovací signální a varovné pásy - dodávka a montáž M2 22,300 0,00 Položka obsahuje zřízení a dodávku "příloha č. 001, 002 a 004"" "Bertramka" 5,7+1,5+0,8 8,000 "U Zvonu" 5,2+1,5+0,7 7,400 "Klamovka" 5,1+1,2+0,6 6,900 Součet 22,300 9 Ostatní konstrukce a práce 0,00 Soupis prací Strana 23 z 42 SO13

25 Dodávka a montáž zábradlí ocelového spojkovaného s výplní m 205,000 0,00 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Položka dále obsahuje zemní práce pro základky sloupků zábradlí vč. odvozu, uložení a poplatku za uložení. Položka dále obsahuje povrchovou úpravu zábradlí. Měrná jednotka 1 m = 1 m zábradlí. "příloha č. 001, 002, 004" "Bertramka" 67,5 67,500 "U Zvonu" 68,5 68,500 "Klamovka" 69 69,000 Součet 205, Varovný pás kvalitní barvou na nástupištích m 403,000 0,00 "příloha č. 001, 002, 004" "příloha č. 001, 002, 004" "Bertramka" ,000 "U Zvonu" ,000 "Klamovka" ,000 Součet 403, Obrubník kamenný do lože z betonu s boční opěrou m 568,410 0,00 Položka obsahuje položení obrubníků kamenných do lože s boční opěrou z betonu C20/25. V této výměře je uvažováno 100% nových obrub přímých i obloukových. Položka dále obsahuje dodávku 100% nových obrubníků. Měrná jednotka 1 m = 1 m osazeného obrubníku. jednotlivých druhů kamenných obrubníků - viz výkaz výměr. "příloha č. 001, 002, 004" "obruba kamenná 100x150 nová zapuštěná" "Bertramka" 2,9+2,51+2*5 15,410 "U Zvonu" 2*4+2,5+2,9 13,400 "Klamovka" 2*4+2,6+2,9 13,500 Mezisoučet 42,310 "obruba OP4 kamenná nová přímá" "Bertramka" 2,5+2,5+1,5+1,4+49,5+18,8 76,200 "U Zvonu" 1,5+1,5+2,5+2, ,000 "Klamovka" 1,4+1,5+2,6+2, ,7+45,3+0,5*2+1, ,300 Mezisoučet 231,500 "obruba OP4 kamenná nová R1" "Bertramka" 1,6*2 3,200 Soupis prací Strana 24 z 42 SO13

26 "U Zvonu" 1,6*2 3,200 "Klamovka" 1,6*2 3,200 Mezisoučet 9,600 "obruba kamenná 100x350 nová" "Bertramka" 2+19,8+46,3+3,1+40,8+26,3+3,1 141,400 "U Zvonu" 1,8+40,8+26,3+3,1 72,000 "Klamovka" 3,1+67+1,5 71,600 Mezisoučet 285,000 Součet 568, Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu do hloubky mm "příloha č. 001, 002, 004; do hl. 40 mm 2x 1 m = 1 m řezu hl. 40 mm (zazubení)" "Bertramka" 81*2 162,000 "U Zvonu" 81*2 162,000 "Klamovka" 81,5*2 163,000 řezání Součet 487, Napojení starých a nových povrchů vyfrézováním komůrky a zálivkou "příloha č. 001, 002, 004" "Bertramka" 81 81,000 "U Zvonu" 81 81,000 "Klamovka" 81,5 81,500 Součet 243, Odstranění staničního sloupku, koncového majáčku, dopravního zrcadla, dopravní značky m 487,000 0,00 Položka obsahuje odřez asfaltu do hl mm ve vozovce. Položka neobsahuje prořez a vyplnění komůrky - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m = 1 m řezu; místa a druhy řezání viz výpočet výměr. m 243,500 0,00 Položka obsahuje systémové opatření pro napojení starých a nových povrchů ve vozovce na chodnících a na tělese vyfrézováním komůrky a zálivkou s těsnícím profilem. Měrná jednotka 1 m = 1 m opatření. kus 6,000 0,00 Odstranění staničního sloupku, majáčku v rozsahu SO 13, odvoz suti a hmot na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus majáčku nebo 1 kus staničního sloupku Celkem 0,00 Soupis prací Strana 25 z 42 SO13

27 SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: Datum: P.Č. Kód položky Popis MJ 742 Elektrická zařízení tramvajových zastávek Označník zastávky (včetně základu, opravy povrchu, výkopových prací, zapojení, montáže, uvedení do provozu, podsvícení piktogramu LED 3W zdrojem s paticí E27 a teplotou barvy studená bílá atd.) - typ Eltodo ks 4,000 0,00 Umístěny na rekonstruovaných zastávkách ve směru z centra a na zastávce Bertramka DC Ircom do standardního označníku vč. zdroje, akumulátoru ks 2,000 0,00 položka obsahuje dodávku Ircom bez instalace a úpravy SW Dozbrojení stožáru VO pojistkou (včetně pojistkového spodku, montáže, materiálu, prací, uvedení do provozu atd.) Napojení zastávkového přístřešku (včetně připojení, uvedení do provozu, materiálu atd.) Kabel CYKY-J 5x2,5 (včetně dodávky, položení, připojení, zatažení do chrániček, koncovek atd.) Kabel CYKY-J 5x4 (včetně dodávky, položení, připojení, zatažení do chrániček, koncovek atd.) Kabel CY 10 (včetně dodávky, položení, připojení, zatažení do chrániček, koncovek atd.) Kabel CY 6 (včetně dodávky, položení, připojení, zatažení do chrániček, koncovek atd.) Šachta Carson (včetně výkopu, odvozu přebytečné zeminy, obetonování, dodávka a montáž veškerého příslušenství, víka dle typu povrchů zastávky, zámku, prořezů prostupů chrániček, utěsnění proti vnikání vlhkosti a nečistot atd.) Chránička HDPE DN110 (včetně dodávky, položení, příslušenství) Chránička HDPE DN50 (včetně dodávky, položení, příslušenství) Drobný instalační materiál (svorky, koncovky, příchytky, štítky na kabely atd.) ks 4,000 0,00 Položka znovudozbrojení stožárů VO pro zastávky, kde se nově napojují označníky ks 3,000 0,00 Napojení přístřešků na zastávkách m 135,000 0,00 Kabel pro napojení zastávkové technologie, odměřeno ze situace m 55,000 0,00 Kabel pro napojení pčístřešku, odměřeno ze situace m 60,000 0,00 Kabel od FeZn VO na zastávky, odměřeno ze situací m 60,000 0,00 Pospojování na zastávkách ks 3,000 0,00 Umístěny rekonstruovaných zastávkách ve směruz centra, odečteno ze situace m 115,000 0,00 Chránička pod komunikacema mezi VO a rekonstruovanýma zastávkama a pro trasy po zastávkách, odečteno ze situace m 50,000 0,00 Chránička pro pospojování na zastávkách (pro kabely CY6) ks 1,000 0,00 Soupis prací Strana 26 z 42 SO14

28 Výkop rýhy rozměru do rozměru 0,4m x 0,5m (včetně bourání povrchů, likvidace odpadů, záhozu, hutnění, pískového lože, opravy povrchů dle požadavku TSK, odvozu přebytečné zeminy atd.) Výkop rýhy rozměru do rozměru 0,8m x 1,6m (včetně bourání povrchů, likvidace odpadů, záhozu, hutnění, pískového lože, opravy povrchů, odvozu přebytečné zeminy atd.) Zjištění stavu stávajících kabelových tras mezi ZDS a kolejemi pro opětovné využití a jejich znovunapojení, výkopy sond včetně řezání povrchů, zásypu a opravy povrchů, vrtání kolejnic, montáže atd Úprava SW ks 1,000 0, Vytyčení stávajících sítí ks 1,000 0, Zjištění stávajícího stavu ukolejnění NB/ÚD pro případné opětovné použití, výkopu sond, opravy povrchů, ochrana proti poškození včetně příslušného materiálu m 65,000 0,00 Výkop rýh v chodnících a na rekonstruovaných zastávkách, odečteno ze situace m 30,000 0,00 Výkop rýh pod komunikacemi a TT, odečteno ze situace ks 2,000 0,00 Zjištění stavu stávajících tras mezi ZDS a kolejemi, odečteno ze situace ks 8,000 0,00 Zjištění stavu stávajících tras ukolejnění mezi stožáry a kolejemi, odečteno ze situace Obnova ukolejnění NB/ÚD (včetně kabelu YY50mm2, kabelová oka, vrtání kolejnic, chráničky HDPE 50 s barevným odlišením, instalačního materiálu, výkopových prací, opravy povrchů dle požadavku TSK, montáže atd.) - počet upřesněn dle zjištění stávajícího stavu pro opětovné použití Obnova NB/ÚD (včetně montáže, případné opravy a výměny opotřebených a nevyhovujících částí atd.) Demontáž stávajících růžkových bleskojistek (včetně demontáže, odvozu, manipulace, likvidace odpadů) Bleskojistka pro TRAM se svodičem PSP/1/10/III (včetně montáže, zapojení, šroubovaného ukolejnění, příslušenství) Materiál a montáž příčného propojení kabelem 1xYY120mm2 v zákrytu: kabel, vrtání kolejnic, kabelová oka, chráničky HDPE 50 s barevným odlišením, dodávky materiálu, pokládky a montáže atd Materiál a montáž příčného propojení kabelem 1xYY240mm2 v zákrytu: kabel, vrtání kolejnic, kabelová oka, chráničky HDPE 50 s barevným odlišením, dodávky materiálu, pokládky a montáže atd. ks 8,000 0,00 Odečteno ze situace ks 8,000 0,00 Odečteno ze situace ks 8,000 0,00 Odečteno ze situace ks 8,000 0,00 Odečteno ze situace ks 6,000 0,00 Odečteno ze situace ks 2,000 0,00 Odečteno ze situace Soupis prací Strana 27 z 42 SO14

29 Uvolnění stávajícího trolejového vedení nad dvoukolejnou tramvajovou tratí (včetně odpojení od napájení, rozizolování, zajištění beznapěťového stavu a odsunutí, veškerý přídržný materiál, zabezpečení proti poškození, uvolnění dopínání, roizolování atd.) Pevné ukotvení a zajištění stávajícího (ponechávaného) trolejového vedení (včetně montáže, dodávky materiálu atd.) Montáž trolejového vedení nad dvoukolejnou tramvajovou tratí do nové stopy (včetně montáže do nové stopy, připojení napájecích bodů a úsekových děličů, vyměna opotřebeného matriálu, obnova dopínání atd.) km 1,850 0,00 Odečteno ze situace ks 4,000 0,00 Odečteno ze situace km 1,850 0,00 Odečteno ze situace Zjiětění stavu protiplakátovacího nátěru na trakčním stožáru (pochůzka před realizací, měření a průzkum stávajícího stavu nátěru včetně límce stožáru) Obnova protiplakátovacího nátěru do výšky 2,8m na trakčním stožáru (odstranění stávajících vrstev, kompletní dodávka nového nátěru včetně práce a metriálu, obnova protikorozního nátěru límce stožáru) ks 20,000 0,00 Odečteno ze situace dle podkladu DP ks 20,000 0,00 Odečteno ze situace dle podkladu DP Výkop průzkumných sond, záhozu a opravy povrchů ks 15,000 0,00 Přesný počet vyplyne z dílenské PD, přípravných prací a dle postupu výstavby zvolené vybraným zhotovitelem Ochrana stávajících sítí DP-JDCT (zpětné kabely a kabely EOMP) pod rekonstruovanou TT na základě výkopu sond (včetně výkopu sond, opravy povrchů, materiálu - chrániček, spojek, kabelů) m 85,000 0,00 Odečteno ze situací č.přílohy 008 a 009 (1x vedení ZDS - kolej - 7m, EOMP ÚD 109-7m, EOMP ÚD 108-7m, uvedené délky jsou pro ochranu pod rekonstruovanou TT. V případě nutnosti obnovy kabelového vedení budou kabely v trase ZDS - kolej vyměněny v celé délce 24m (v celé této délce není možné spojkování), kabel pro EOMP ÚD108 (elektrické ovládání motorických pohonů a úsekový dělič č.108) bude spojkován v chodníku ve směru z centra - úprava trasy v délce 30m, kabel pro EOMP 109 bude spojkován v chodníku ve směru z centra - úprava trasy v délce 31m. Provedení tras nutno ověřit v předstihu) Manipulace v sítí DP-JDCT hod 20,000 0, Manipulace v sítí ELTODO hod 10,000 0, Demontáž stávajícího napojení zastávek (odvoz a likvidace odpadů, oprav dotčených povrchů, odvoz přebytečného materiálu) ks 4,000 0, Revize včetně vyhotovení revizní zprávy, průkaz ÚTZ ks 1,000 0,00 Celkem 0,00 Soupis prací Strana 28 z 42 SO14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Bělohorská Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Bělohorská Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0 1 113100001 Odstranění krytu okolo tramvajových

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

CENÍK 824-2 DRÁHY KOLEJOVÉ-MĚSTSKÉ

CENÍK 824-2 DRÁHY KOLEJOVÉ-MĚSTSKÉ CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 824-2 DRÁHY KOLEJOVÉ-MĚSTSKÉ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky stavebních prací (dále jen položky ) pro: Část

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14 ASPE 9 Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Městský úřad Jablonec nad Nisou GEVOS, ing. Milan Ulbrych - projektová kancelář Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky:

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 dle 49 odst. 2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zadavatele: Dopravní podnik hl. m.

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012 2. etapa: Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Množství celkem. Cena jednotková

Množství celkem. Cena jednotková SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0 1 113100001 Odstranění krytu okolo tramvajových

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

DODATEK Č.i KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK Č.i KE SMLOUVĚ O DÍLO Dodatek č. I Stavební úpravy náměstí Svobody ve Starém Bohumíně DODATEK Č.i KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen dodatek č. 1 ) Článek č. I SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masarykova 158, 735 81

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Úpravy veřejných prostor nám. Míru, ul. Radniční IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: IO 01 - ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR NÁM. MÍRU A UL. RADNIČNÍ STUPEŇ: OBJENAVATEL: DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY Jan. MĚSTO RÝMAŘOV INVESTOR: dtto ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: DATUM:

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: II/19018 Nýrsko Chodská ulice

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: II/19018 Nýrsko Chodská ulice naše č.j..: 5206/14/SÚSPK-P vyřizuje: Mgr. Štěpán Mátl tel.: 377 172 413 e-mail: stepan.matl@suspk.eu datum: 30.07.2014 dle rozdělovníku DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 Změna zadávacích podmínek ZADAVATEL: Správa

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

Poplatek za uložení na skládku stavební suť a beton.

Poplatek za uložení na skládku stavební suť a beton. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města Evidenční č číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

Dodatek č. 3 smlouvy č. H245/14/03028 o zhotovení stavby TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA

Dodatek č. 3 smlouvy č. H245/14/03028 o zhotovení stavby TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA Dodatek č. 3 smlouvy č. H245/14/03028 o zhotovení stavby TERMINÁL ŽELEZNÝ BROD - 1. ETAPA uzavřená podle 2623 a souvisejících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souvisejících předpisů Smluvní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více