Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846."

Transkript

1 Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0, R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene cm kus 50, R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene cm kus 8, R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene cm kus 6, R00Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru cm kus 50,00 0, , R00Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru cm kus 8,00 0, , R00Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru cm kus 7,00 0, , , R00Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm 80%: (50*0,15+8*0,3+6*0,5)*0,8 m3 10,32 10, R00Drcení ořezaných větví průměru do 15 cm 20%: (50*0,15+8*0,3+6*0,5)*0,2 m3 2,58 2, R00Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m kus 50, R00Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m kus 8, R00Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m kus 7, R00Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 420, R00Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 20%: 719,0*0,2 m3 143,80 143, R00Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 80%: 719,0*0,8 m3 575,20 575, R00Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ předpolí: 4,6*3,6*0,35+2,3*3,6*0,35+2*0,6*0,6/2*3,9+0,7*0,6/2*3,9 vymělčení příkopu: 10,0*1,3*0,9 m3 22,62 10,92 11, R00Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,strojně drenáž: 535,0*0,5*0,4 m3 107,00 107, R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 17,88 prahy: 3*4,3*0,9*0,25 čela: 2,8*1,1*1,25*2 trubky: 6,5*1,4*0,8 2,90 7,70 7, R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 8,29 prahy: 3*4,3*0,3*0,25 čela: 2,8*0,6*1,25*2 trubky: 6,5*0,6*0,8 0,97 4,20 3, R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 124,31 z příkopu: 307,0*0,3 přebytečná zemina: 22,62+17,88-8,29 92,10 32, R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 468,20 přebytečná ornice: 420,0-588,0*0,1 přebytečná zemina : 107,0 361,20 107, R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 14,00 ornice na SO-02: 14,0 14,00 Stránka 1 z 3

2 Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0, R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m ,50 přebytečná ornice: 361,2-14,0 347,20 přebytečná zemina: 143,8+575,2+107,0+124,3 950, R00Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m ,50 přebytečná ornice: 347,2 347,20 přebytečná zemina: 950,3 950, R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m ,00 V.V.: 4191, ,00 přípočty: , R00Svahování v zářezech v hor. 1-4 m2 104, R00Svahování násypů m2 484, R00Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2 m2 588,00 104,0+484,0 588, R00Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 m2 588, Travní směs kg 12,11 0, , ,0*0,02*1,03 12,11 Celkem za 1 0,01571 Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání R00Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 107,00 1, ,49350 drenáž: 535,0*0,5*0,4 107,00 Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 205,49350 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00Konstrukce ostatní z betonu železového V8 T50 B 20 m3 6,87 2, ,08641 prahy: 3*3,9*0,3*0,6 2,11 čela: 2*2,8*0,5*1,7 4, R00Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 37,56 0, ,54237 prahy: 3*(3,9+0,3)*2*0,6 15,12 čela: 2*(2,8+0,5)*2*1,7 22, R00Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 37,56 0, , R00Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí t 0,18 1, ,18841 čela+prahy - V.V.: 178,43*0,001 0,18 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 20,85362 Díl: 4 Vodorovné konstrukce R00Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg m3 2,22 2, ,71632 předpolí: (2*0,6*0,6/2+0,7*0,6/2)*3,9 2, R00Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm m2 18,00 0, , R00Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm m2 18,00 0, ,79420 předpolí: 4,0*3,0+2,0*3,0 18,00 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 23,97470 Díl: 5 Komunikace R00Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm m ,36 0, , ,0*4, ,36 přípočty: 148,0 148, R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m ,00 0, ,07500 dosypání ŠD - V.V.: 100,0/0, ,00 Stránka 2 z 3

3 Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0, R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m ,64 0, , ,0*5,28+846,0*5, ,64 přípočty: 2*148,0 296, R00Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m ,18 0, , ,0*3, ,18 přípočty: 148,0 148, R00Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.7 cm m ,58 0, , ,0*3, ,58 přípočty: 148,0 148, R00Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm m ,76 0, , ,0*3,56 přípočty: 148, ,76 148, R00Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 11 cm m2 846,00 0, , ,0*0,5*2 846,00 Celkem za 5 Komunikace 3 898,50557 Díl: 8 Trubní vedení R00Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 65 mm m 535, A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 540,35 0, , ,0*1,01 540, R00Zřízení drenážní výustě z beton. dílců, dvoudílné kus 3,00 0, , Drenážní výusť prefabrikovaná ks 3,06 0, , *1,02 3, Napojení drenáže na drenážní šachtu ks 1,00 Celkem za 8 Trubní vedení 0,92570 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci R00Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 400 m 7,50 1, , Trouba betonová hrdlová TBH-Q 40/250 kus 3,06 0, , *1,02 3,06 Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 9,60578 Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb R00Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m m 307, R00Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků m3 3,90 1, , ,5*0,6 3,90 Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb 7, R00Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0, ,494+20,854+23, ,506+0,926+9,606+7,681 t 4 167, ,06 Celkem za 99 CELKEM: Stránka 3 z 3

4 Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO SO - 02 Polní cesta HC 15 - Úsek 2- KM 0,846-1, R00Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 431, R00Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ předpolí: (0,7*0,6/2+0,74*0,6/2)*3,9+2,3*3,6*0,35*2+1,7*1,9*0,35 m3 8,61 8, R00Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 vtok. obj.: 2,6*2,2*1,6 m3 9,15 9, R00Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,strojně m3 4,80 drenáž: 24,0*0,5*0,4 4, R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 21,99 prahy: 2*4,3*0,9*0,25 čela: 2,8*1,1*1,25+3,6*1,1*1,45 trubky: 6,5*1,4*1,15 1,94 9,59 10, R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 16,29 vtok. obj.: 2,6*2,2*1,6-1,6*1,7*1,6 prahy: 2*4,3*0,3*0,25 čela: 2,8*0,6*1,25+3,6*0,6*1,45-1,6*0,3*1,45 trubky: 6,5*1,4*1,15-6,5*0,8*0,8 4,80 0,65 4,54 6, R00Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 15,36 0, ,01075 vtok. obj.: (2,6+2,2)*2*1,6 15, R00Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 15, R00Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m m3 9,15 0, ,00421 vtok. obj.: 2,6*2,2*1,6 9, R00Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 9, R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 z příkopu: 124,0*0,3 přebytečná zemina: 8,61+9,15+4,8+21,99-16,29 m3 65,46 37,20 28, R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m přebytečná zemina: 431,0+65,5 m3 496,50 496, R00Uložení sypaniny do násypů nezhutněných přebytečná zemina: 496,5 m3 496,50 496, R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním V.V.: 1421,0 přípočty: 55,0 m , ,00 55, R00Svahování v zářezech v hor. 1-4 m2 16, R00Svahování násypů m2 124, R00Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 16,0+124,0 m2 140,00 140, R00Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 m2 140, Travní směs kg 2,88 0, , ,0*0,02*1,03 2,88 Celkem za 1 0,01785 Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání R00Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 4,80 1, ,21840 Stránka 1 z 3

5 Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO SO - 02 Polní cesta HC 15 - Úsek 2- KM 0,846-1,139 drenáž: 24,0*0,5*0,4 4,80 Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 9,21840 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00Konstrukce ostatní z betonu železového V8 T50 B 20 m3 10,72 2, ,34955 prahy: 2*3,9*0,3*0,6 1,40 čela: 2,8*0,5*1,7+3,6*0,5*1,9 5,80 vtok. obj.: 1,7*1,6*0,6+1,7*0,4*1,3+0,9*0,5*0,4+2*1,2*0,4*0,85 3, R00Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 50,43 0, ,72821 prahy: 2*(3,9+0,3)*2*0,6 10,08 čela: (2,8+0,5)*2*1,7+(3,6+0,5)*2*1,9 26,80 vtok. obj.: 1,7*(1,0+1,9)+2*(1,6*1,0+1,15*0,9)+0,9*(0,4+1,3)+2*0,7*1,3 13, R00Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 50,43 0, , R00Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí t 0,29 1, ,30806 čela+prahy+vtok. obj. - V.V.: 291,74*0,001 0,29 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 32,43474 Díl: 4 Vodorovné konstrukce R00Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg m3 1,68 2, ,57447 předpolí: (0,7*0,6/2+0,74*0,6/2)*3,9 1, R00Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm m2 17,10 0, , R00Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm m2 17,10 0, ,05449 předpolí: 2,0*3,0+3,7*3,0 17,10 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 21,86993 Díl: 5 Komunikace R00Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm m ,38 0, , ,0*4, ,38 přípočty: 55,0 55, R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm m2 100,00 0, ,18500 dosypání ŠD - V.V.: 3,0/0,03 100, R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m ,02 0, , ,0*5,28+293,0*5, ,62 přípočty: 2*55,0 110,00 TP: 6,5*3,6 23, R00Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m ,59 0, , ,0*3, ,19 přípočty: 55,0 55,00 TP: 6,5*3,6 23, R00Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.7 cm m ,29 0, , ,0*3, ,89 přípočty: 55,0 55,00 TP: 6,5*3,6 23, R00Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm m ,48 0, , ,0*3,56 přípočty: 55,0 TP: 6,5*3, ,08 55,00 23, R00Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 11 cm m2 293,00 0, , ,0*0,5*2 293,00 Stránka 2 z 3

6 Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO SO - 02 Polní cesta HC 15 - Úsek 2- KM 0,846-1, R00Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 4,00 0, ,00896 Celkem za 5 Komunikace 1 303,48476 Díl: 8 Trubní vedení R00Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 65 mm m 24, A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 24,24 0, , ,0*1,01 24, R00Zřízení drenážní výustě z beton. dílců, dvoudílné kus 1,00 0, , Drenážní výusť prefabrikovaná ks 1,02 0, , Napojení beton. potrubí DN 300 na vtok. objekt ks 1,00 Celkem za 8 Trubní vedení 0,23375 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci R00Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 400 m 7,50 1, , Trouba betonová hrdlová TBH-Q 40/250 kus 3,06 0, , *1,02 3, R00Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 4,00 Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 9,60578 Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb R00Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m m 124, R00Podkladní a krycí vrstva z kameniva, propustků m3 3,90 1, , ,5*0,6 3,90 Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb 7,68105 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm m 7,50-0, , R00Bourání mostních zdí a pilířů železobetonových m3 3,50 0, , , ,40000 čela - odhad: 3,5 3,50 Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0, ,04750 Díl: 97 Prorážení otvorů R00Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 14, R00Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 56,19 4*14,048 56,19 Celkem za 97 Prorážení otvorů R00Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 384,97 0,018+9,218+32,435+21, ,485+0,234+9,606+7,681+0, ,97 Celkem za 99 Díl: 767 Konstrukce zámečnické R00Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg kg 39,80 0, ,00199 česle: 15,74+24,06 39, Ocelové česle 1,0 x 1,1 vč. rámu a nátěru kpl 1,00 0, , R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,04 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 0,04179 CELKEM: Stránka 3 z 3

7 Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO SO - 03 Ozelenění HC 15 - Úsek R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 kus 26, R00 Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině kus 26, Dodávka stromků prostokořenných v. do 200 cm ks 27,30 0, , *1,05 27, R00 Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině kus 26, Silvamix ( tableta ) ks 26, R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m kus 78,00 0, , *3 78, Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm kus 78,78 0, , *1,01 78, Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm kus 78,78 0, , Úvazek pružný m 26, R00 Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině kus 26,00 0, ,00572 Celkem za 1 0, R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,83 Celkem za 99 - následná péče do předání díla R00 Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině 26*2 kus 52,00 52, Morsuvin kg 2,60 0, , *0,05 2, R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 26*0,010*5 m3 1,30 1, R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 1, R00 Ožínání sazenic v kruhu kolem sazenic do 30 cm 26*3 kus 78,00 78, R00 Řez průklestem netrnitých stromů D koruny do 2 m kus 26,00 Celkem za 1 - následná péče do předání díla 0,00260 CELKEM: Stránka 1 z 1

8 Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO SO - 04 Ozelenění HC 15 - Úsek R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 kus 16, R00 Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině kus 16, Dodávka stromků prostokořenných v. do 200 cm ks 16,80 0, , *1,05 16, R00 Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině kus 16, Silvamix ( tableta ) ks 16, R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m kus 48,00 0, , *3 48, Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm kus 48,48 0, , *1,01 48, Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm kus 48,48 0, , Úvazek pružný m 16, R00 Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině kus 16,00 0, ,00352 Celkem za 1 0, R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,51 Celkem za 99 Stránka 1 z 1

9 SO-02 Polní cesta HC-9 + IP 7 v k.ú. Luková JKSO: SO - 01 Polní cesta HC R00Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4 cm m2 150,00-0, , R00Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 150,00-0, , R00Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 150,00-0, , R00Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m , R00Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 V.V.: 619,0 panely: 17,2*3,2*0,25 m3 632,76 619,00 13, R00Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,strojně drenáž: 1204,4*0,5*0,4 m3 240,88 240, R00Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných m3 695, R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním V.V.: 6234,0 přípočty: 981,0 m , ,00 981, R00Svahování v zářezech v hor. 1-4 m2 86, R00Svahování násypů m2 865, R00Rozprostření ornice, svah, tl cm, nad 500m2 m , R00Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 m , Travní směs kg 21,36 0, , ,0*0,02*1,03 21, R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 přebytečná ornice: 1228,0-1037,0*0,15 přebytečná zemina: 632,76+240,88-695,5 m , ,45 178, R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m ,59 přebytečná ornice: 1228,0-1037,0*0,15 přebytečná zemina: 632,76+240,88-695, ,45 178, R00Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m ,59 přebytečná ornice: 1228,0-1037,0*0,15 přebytečná zemina: 632,76+240,88-695, ,45 178,14 Celkem za 1 0, ,15000 Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání R00Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 240,88 1, ,61004 drenáž: 1204,4*0,5*0,4 240,88 Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 462,61004 Díl: 5 Komunikace R00Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm m2 55,04 0, ,68406 křížení plynovodu: 17,2*3,2 55, R00Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm m2 51,00 0, ,25850 křížení plynovodu: 17,0*3,0 51, Panel silniční KZD1-3/ x100x15 cm kus 17,17 1, , *1,01 17, R00Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 25 cm m ,35 0, ,35682 Stránka 1 z 2

10 SO-02 Polní cesta HC-9 + IP 7 v k.ú. Luková JKSO: SO - 01 Polní cesta HC ,1*5, ,35 přípočty: 981,0 981, R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m ,13 0, , ,1*5, ,13 přípočty: 981,0 981, R00Podklad z kam.drceného s výplň.kamen. 15 cm m ,06 0, , ,1*5, ,06 přípočty: 981,0 981, R00Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.5 cm m ,02 0, , ,1*4, ,02 přípočty: 981,0 981, R00Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm m ,29 0, , ,1*4,06 přípočty: 981, ,29 981, R00Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 9 cm m ,10 0, , ,1*0,5* , R00Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 32,00 0, ,07168 Celkem za 5 Komunikace 6 766,00910 Díl: 8 Trubní vedení R00Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 65 mm m 1 204, A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 1 216,44 0, , ,4*1, , R00Zřízení drenážní výustě z beton. dílců, dvoudílné kus 3,00 0, , Drenážní výusť prefabrikovaná ks 3,06 0, , *1,02 3,06 Celkem za 8 Trubní vedení 1,25022 Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci R00Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 32,00 Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci Díl: 97 Prorážení otvorů R00Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 114, R00Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 4*114,150 t 456,60 456,60 Celkem za 97 Prorážení otvorů R00Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0, , ,009+1,250 t 7 229, ,89 Celkem za 99 CELKEM: Stránka 2 z 2

11 SO-02 Polní cesta HC-9+IP 7 v k.ú. Luková SO - 02 Interakční prvek IP R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 kus 2 004, R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 kus 1 307, R00 Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině kus 2 004, Dodávka keřů prostokořenných ks 2 104,20 0, , *1, ,20 Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině se R00 zalitím kus 1 307, Sazenice listnatých stromků ks 1 372,35 0, , *1, , R00 Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině kus 3 311, , Silvamix ( tableta ) ( )*0,5 ks 1 655, , R00 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m kus 2 004,00 0, , Kůly ke keřům - označník ks 2 024,04 0, , *1, , Brána oplocenky z pletiva + dřevěný rám ks 7,00 0, , Lesní oplocenky m 2 160,00 0, ,20000 Celkem za 1 49, R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 49,73 Celkem za 99 - následná péče do předání díla R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 ( )*0,020*5 m3 331,10 331, R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 331, R00 Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km 3*7142,0 m , , Náhradní výsadba keřů ks 200,00 0, , Náhradní výsadba lesních sazenic listnatých ks 131,00 0, ,39300 Celkem za 1 - následná péče do předání díla 0, R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,99 Celkem za 99 CELKEM: Stránka 1 z 1

12 "PD - Společná zařízení v k.ú. Luková" JKSO SO PEO VI R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 m , A ROUNDUP KLASIK herbicid totální po 5 litrech l 16,92 0, , ,0*0, , R00 Smykování na plochách nad 1 ha, půda střední har 2, R00 Orba střední do 25 cm, pl. nad 1 ha, půda střední har 2, R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m , Směs travní standard balení 25 kg UNI 4 kg 76,25 0, , ,0*0,0035*1,03 76, R00 Pokosení trávníku lučního svah do 1:2, odvoz 20 km m ,00 Celkem za 1 0,09317 Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb Vytýčení vlastnické hranice pozemků hm 8,00 Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,09 Celkem za 99 CELKEM: Stránka 1 z 1

13 "PD - Společná zařízení v k.ú. Luková" JKSO SO PEO VII R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 m , A ROUNDUP KLASIK herbicid totální po 5 litrech l 53,11 0, , ,0*0, , R00 Smykování na plochách nad 1 ha, půda střední har 6, R00 Orba střední do 25 cm, pl. nad 1 ha, půda střední har 6, R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m , Směs travní standard balení 25 kg UNI 4 kg 239,35 0, , ,0*0,0035*1,03 239, R00 Pokosení trávníku lučního svah do 1:2, odvoz 20 km m ,00 Celkem za 1 0,29246 Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb Vytýčení vlastnické hranice pozemků hm 20,00 Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,29 Celkem za 99 CELKEM: Stránka 1 z 1

14 "PD - Společná zařízení v k.ú. Luková" JKSO SO PEO XV R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 m , A ROUNDUP KLASIK herbicid totální po 5 litrech l 1,43 0, , ,0*0,0008 1, R00 Smykování na plochách nad 1 ha, půda střední har 0, R00 Orba střední do 25 cm, pl. nad 1 ha, půda střední har 0, R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 m , Osivo květnatá směs Česká květnice 15 kg/ha kg 2,77 0, , ,0*0,0015*1,03 2, Oplocenky vč. kůlů a příčníků m 269,00 0, , Brána oplocenky z pletiva + dřevěný rám ks 2,00 0, , R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:2 stromy: 29,0 kus 357,00 29,00 keře: 328,0 328, R00 Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, na svahu 1:2 kus 357, Dodávka keřů s balem kus 337,84 0, , *1,03 337, Dodávka stromků v. do 120 cm s balem ks 27,81 0, , *1,03 27, Jedle bělokorá v cm s balem ks 2,06 0, , *1,03 2, R00 Ošetřování vysazených dřevin soliterních, svah 1:2 kus 357, R00 Hnojení roztokem hnojiva na svahu 1:2 29*0,020 m3 0,58 0, SYMBIOM SYMBIVIT 37,5 g/rostlina kg 0,30 0, , *0,0375 0, SYMBIOM ECTOVIT 15 g/rostlina kg 0,32 0, , *0,015 0, R00 Ochrana dřevin před okusem chemicky v rovině kus 328,00 keře - V.V.: 328,0 328, R00 Příplatek za ochranu před okusem na svahu 1 : 2 kus 328, Repelent Aversol 5 kg/1000 sazenic kg 1,64 0, , ,0*0,005 1, R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2 m2 178,50 (29+328)*0,5 178, Kůra mulčovací VL m3 18,00 0, , R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,58 stromy - V.V.: 29*0,020 0, R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 6,56 Stránka 1 z 2

15 "PD - Společná zařízení v k.ú. Luková" JKSO SO PEO XV keře - V.V.: 328*0,020 6, R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 7,14 Celkem za 1 17,57927 Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb Vytýčení vlastnické hranice pozemků hm 3,00 Celkem za 93 Dokončovací práce inž.staveb R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 17,49 Celkem za 99 - následná péče do předání díla R00 Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km m ,00 3*1791, , R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 1,74 stromy: 29*0,020*3 1, R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 19,68 keře: 328*0,020*3 19, R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 21,42 1,74+19,68 21, Náhradní výsadba keřů ks 33,00 0, , Náhradní výsadba stromů (odrostků) ks 3,00 0, ,03000 Celkem za 1 - následná péče do předání díla 0, R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,13 Celkem za 99 CELKEM: Stránka 2 z 2

16 Vedlejší a ostatní náklady pro SO 07 MJ=soubor Vedlejší a ostatní náklady pro cestu HC15 - SO 01 až 04 MJ=soubor Vedlejší a ostatní náklady pro cestu HC9 - SO 02 a 02.1 MJ=soubor Soupis prací - objekty KRYCÍ LIST ROZPOČTU Realizace společných zařízení v k.ú. Luková a k.ú. Žichlínek - část 2 (rekapitulace soupisu prací + VON) položka cena bez DPH (Kč) cesta HC9 - SO 02 cesta HC9 - SO 02.1 cesta HC15 - SO 01 cesta HC15 - SO 02 cesta HC15 - SO 03 cesta HC15 - SO 04 PEO VI - SO 7.5 PEO VII- SO 7.6 PEO XV - SO 7.11 Měřické práce zahrnují: Vytyčení pozemků pod stavbou nebo SO, vytyčení stavby před zahájením realizace; Geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních + CD; Ostatní, jinde neuvedené náklady nutné k provedení díla (zejména práce uvedené v bodu 2.7. smlouvy o dílo a jinde nezahrnuté) Měřické práce zahrnující: Vytyčení pozemků pod stavbou, vytyčení stavby před zahájením realizace; Geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních + CD; Ostatní, jinde neuvedené náklady nutné k provedení díla (zejména práce uvedené v bodu 2.7. smlouvy o dílo a jinde nezahrnuté) Ostatní, jinde neuvedené náklady nutné k provedení díla (zejména práce uvedené v bodu 2.7. smlouvy o dílo a jinde nezahrnuté) - u této jediné položky zadavatel připouští ocenění nulou, pokud uchazeč skutečně nebude mít prokazatelné ostatní náklady Zařízení staveniště - společné pro všechny objekty Zhotovení a instalace prezentační cedule v průběhu stavby a po dokončení realizace Celkem (zaokrouhleno na celé Kč) DPH (zaokrouhleno na celé Kč) Celkem (včetně DPH, zaokrouhleno na celé Kč)

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky

Stavební rozpočet. Náklady (Kč) Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Herní prvky Stavební rozpočet Název stavby: Příroda na dosah - přírodní zahrada MŠ Úvoz 57 Doba výstavby: Objednatel: Stavební objekt Dětské hřiště Začátek výstavby: Projektant: Statutární město Brno, Městská část

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Sadové úpravy EČO Název části Místo Praha 7 IČ DIČ Objednatel Městská část Praha 7 Projektant Lesprojekt

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA Kácení

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 190/PJ/OVZ/2014 dne: 09. dubna 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 4 K nadlimitní veřejné

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum:

REKAPITULACE STAVBY. 2013/20 - SO 02 Loučka. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,30. Cena bez DPH. Místo: Podolí u Brna Datum: REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: 282332 Obec Podolí, Podolí č.p.1, 664 03 D CZ00282332 25523406 D CZ25523406 Projektant: 25576992 Ing. Ludmila Podracká, AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno D CZ25576992

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy D. OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY REKAPITULACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ I. PARKOVÁ ČÁST PROSTOR HŘBITOVA II. STŘEDNÍ ČÁST - LESOPARK III. LESNÍ ČÁST Povinná rezerva ve výši Pamětní deska rozměry 300 x 400 mm,

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00

REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet m.j. SO 01 1. TERÉNNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy m2 6700,00 REVITALIZACE AREÁLU VIŠŇOVKA VÝKAZ VÝMĚR Investor: Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice Vypracoval: Mgr. Jiří Kašťák, Ing. Hana Červenková REKAPITULACE Ozn. Popis prací a dodávek M.j. Počet

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY

VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY Náklady za rostlinný materiál latinský název VÝKAZ VÝMĚR ROZPOČET K AKCI: REVITALIZACE ZELENĚ V OKOLÍ VODNÍ NÁDRŽE V OBCI PSÁRY český název výsadbová velikost počet jednotek cena za kus cena celkem bez

Více

m ,00 m ,00 m ,00

m ,00 m ,00 m ,00 PŘÍLOHA Č. 10A: Položkový rozpočet - pro regeneraci vegetačních prvků v úseku Krucemburk Vojnův Městec: KÁCENÍ Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmenu a odvětvením, průměru na pařezu: 1 113 15-1113

Více

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013

VÝKAZ VÝMĚR Objednatel: Obec Sibřina, Říčanská 15, 250 84 Sibřina Zpracovatel: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno Datum: 11/2013 Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina - část Stupice - náves 18311221 Jamky pro výsadbu s 5% vyměnou půdy horniny tř 1 až 4 v objemu od,4m3 do 1, m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,, 13715 substrát zahradnický

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce

Množství celkem Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m ,000 44,90 0, , ,70 4 Vodorovné konstrukce Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+3.3 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 10.10.2011 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena Hmotnost HSV HSV 157 055 857,50 371 998 771,63 542

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o.

LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. LESPROJEKT Stará Boleslav s.r.o. 250 02 Stará Boleslav, Šarochova č.1328 tel.: 326 912 510, mobil: 602 878 030 e-mail: rausova @ lesprojekt-sb.cz aktualizovaný rozpočet 18.1. 2016 Lesprojekt Stará Boleslav

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

Množství Cena P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Strana 1 z 5 ROZPOČET Stavba: Bečva pro Přerov Varianta: 2.1+2.2+4+5 Objednatel: Zhotovitel: JKSO: Datum: 4.10.2011 HSV HSV 10 058 814,30 512 249 258,17 539 465 072,47 53 002,938 01 Rozšíření koryta Bečvy

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 101 Úpravy komunikace 101 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Středočeský kraj APIS s.r.o. Praha Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/200 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 2 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 850 Kč Frakce kameniva 8/16 16/32 32/63 63/125 125/250 21151 SANAČNÍ ŽEBRA

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více