M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze Příručka uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele"

Transkript

1 M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008

2 Copyright GEPRO s.r.o Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft Corp. Microsoft, Windows, Ochranné známky Oracle Corp. Oracle, SQL*Plus,, SQL*Net, CASE Dictionary, Oracle Forms a Oracle Reports Ukázková data jsou majetkem Institutu městské informatiky hl. m. Prahy, ÚRHMP a Zeměměřického úřadu.

3 Obsah Vítá Vás MISYS-WEB 3 Jak knihu používat... 3 Konvence... 4 Systém MISYS-WEB 5 Princip systému MISYS-WEB... 6 Princip systému MISYS-WEB... 6 Spuštění systému... 6 Základní popis systému MISYS-WEB 7 Základní prvky systému MISYS-WEB... 8 Hlavní panel Panel nástrojů Autorizace uživatelů Orientační přehledka Navigační panel Funkční panel Konzola Stavový řádek Plovoucí menu Horké klávesy Funkce systému MISYS-WEB 19 Skupiny operací podle tématického obsahu Funkce pro práci s grafikou Funkce nastavení obsahu mapy Identifikace v mapě Výpočetní funkce Ostatní operace Volitelné operace Doplňkové informace pro operace Volba úhlu otočení Volba měřítka a středu Výběr a nastavení vrstev Výběr datového obsahu mapy Identifikace / zjišťování výšek Výpočet vzdálenosti Výpočet plochy Vyhledání textu Pokládání rastrových značek / Odkazy do mapy Tisk/Export grafické informace Nastavení parametrů

4 Doplňkové moduly 41 Aplikace SPI KN Vyhledání parcely Výpis/Vyhledání parcely v nahlížení do KN Protokol o parcele a výpis více parcel Písemný operát Dohledání vlastníků (vyhledávací služba) Nastavení parametrů výpisů Historie SPI Aplikace ZÚZI Aplikace UIR-ADR (Územně identifikační registr adresních míst v ČR) Aplikace - poznámková vrstva Aplikace - klady mapových listů... 65

5 Úvod Vítá Vás MISYS-WEB Systém MISYS-WEB je geografický informační systém řešený v prostředí intranetu/internetu. Příručka je koncipována jako zdroj pro získání informací o ovládání aplikace MISYS-WEB a dále postupy, které umožňují nejlépe využít jeho možností. Jak knihu používat Tato kapitola popisuje obsah příručky a seznam použitých konvencí a zkratek. Ostatní kapitoly popisují hlavní témata, vztahující se k prohlížení dat a využití systému MISYS-WEB. Kapitola 1. Systém MISYS-WEB Popisuje základní údaje o systému MISYS-WEB. Kapitola 2. Základní popis systému MISYS-WEB Popisuje systém MISYS-WEB a seznamuje se způsoby jeho ovládání. Kapitola 3. Funkce systému MISYS-WEB Popisuje jednotlivé funkce systému MISYS-WEB. Kapitola 4. Doplňkové moduly Popisuje přídavné moduly systému MISYS-WEB. 3

6 Úvod Konvence V tištěné dokumentaci pro MISYS-WEB byly použity následující termíny: Konvence Tučně Tučnou kurzívou <Klávesa> soubor.txt modul Význam Zvýrazňuje popisy prvků v oknech a dialozích, které jsou použity v textu. Položky nabídek. Představuje použití klávesy. Jména souborů nebo názvy panelů aplikace Odkaz na jinou kapitolu. Seznam zkratek použitých v této knize: Zkratka k.ú. Význam Katastrální území. SPI KN Soubor popisných informací katastru nemovitostí. UIR-ADR ZÚZI OS Územně identifikační registr adresních míst v ČR Ministerstva práce a sociálních věcí. Základní územní identifikace. Operační systém. 4

7 Systém MISYS-WEB KAPITOLA 1 Popisuje základní údaje o systému MISYS-WEB a způsoby jeho použití. V této kapitole Princip systému MISYS-WEB... 6 Spuštění systému

8 Systém MISYS-WEB Princip systému MISYS-WEB Systém MISYS-WEB je obsahově odvozen od systému MISYS, jehož používání je popsáno v příručce "MISYS informační systém o území, Příručka uživatele. Rozdíl mezi klasickým systémem MISYS a mezi systémem MISYS-WEB je ten, že systém MISYS-WEB je vytvořen odlišnou technologií, která je určena výhradně pro uživatele v prostředí intranetu nebo Internetu. Vzhled systému je závislý od typu použitého webovského prohlížeče. Systém podporuje prohlížeče Microsoft Internet Explorer verze 5.0 a vyšší a prohlížeč Firefox 2.0 a vyšší. Při používání systému MISYS-WEB se v různých prohlížečích mohou vyskytnout drobné odchylky, které však neohrožují celkovou funkčnost systému. Pro použití systému MISYS-WEB doporučujeme prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 6.0 a vyšší. Spuštění systému Systém MISYS-WEB lze spustit zapsáním URL adresy systému MISYS-WEB do vstupního okna webovského prohlížeče. Tuto adresu oznámí zpravidla administrátor systému MISYS-WEB a může se lišit podle způsobu instalace serverové části systému MISYS-WEB. URL adresa systému MISYS-WEB má tvar protokol://server:port, kde protokol je způsob komunikačního přenosu a může navývat hodnot http nebo https (šifrovaný přenos), server je název serveru (nebo jeho IP adresa) kde je systém nainstalován a port je číslo portu přes který server komunikuje (implicitní hodnota pro protokol http je 80 a implicitní hodnota pro protokol https je 443). Stále platí i starší způsob spouštěcí URL adresy ve tvaru protokol://server:port/out/html/misys, kde názvy protokol, server a port mají výše zmíněný význam. Systém tedy například spustíme příkazem nebo jednodušeji Při zadávání je nutno dodržet velikost písmen, pouze poslední část může být jak malými, tak velkými písmeny. Tedy MISYS i misys. Po zadání URL adresy se objeví buď úvodní obrazovka se systémem MISYS-WEB tak, jak je znázorněna v následující kapitole nebo se objeví výzva k přihlášení do systému, pokud je server provozován v režimu s autorizací uživatelů. Problematika autorizace uživatelů je popsána v kapitole "Autorizace uživatelů". Pokud se tak nestane, je buď URL adresa špatně zadána nebo WEB server systému MISYS-WEB nepracuje správně. V těchto případech je nutné kontaktovat administrátora nebo správce systému MISYS-WEB. Spuštění systému lze zjednodušit zařazením jeho URL adresy mezi oblíbené položky do nabídky ve webovském prohlížeči. Další možnost rychlého spuštění spočívá ve vytvoření ikony webovského prohlížeče s URL adresou systému MISYS-WEB na pracovní ploše, případně v nabídce Start systému Windows. Spuštění systému je také možné dosáhnout zařazením jeho adresy do hypertextového odkazu jiné stránky na intranetu (Internetu). 6

9 Základní popis systému MISYS-WEB KAPITOLA 2 Popisuje systém MISYS-WEB a seznamuje se způsoby jeho ovládání. V této kapitole Základní prvky systému MISYS-WEB... 8 Hlavní panel Panel nástrojů Autorizace uživatelů Orientační přehledka Navigační panel Funkční panel Konzola Stavový řádek Plovoucí menu Horké klávesy

10 Funkce systému MISYS-WEB Základní prvky systému MISYS-WEB Pokud nebyla aplikace ještě nikdy na PC spuštěna nebo pokud se změní verze systému MISYS-WEB tak se jako první objeví obrazovka s informacemi o nové verzi. Z této obrazovky se lze dostat proklikem na informace o novinkách v aktuální verzi systému. Obr.1 informační obrazovka o novinkách v systému MISYS-WEB Po stisknutí tlačítka Jít na novinky se objeví informace o novinkách v systému MISYS-WEB, které byly implementovány od doby, kdy na daném PC fungovala původní verze. Pokud na PC ještě žádná verze nikdy neběžela objeví se všechny novinky od verze 7.71, tj. od doby kdy se seznam novinek eviduje. Po stisknutí tlačítka Zavřít se aktivuje systém MISYS-WEB. Při dalším spuštění se již tato informační obrazovka neobjeví, nicméně informace o novinkách lze kdykoliv jindy získat stiskem ikony Nápověda z panelu nástrojů aplikace MISYS-WEB. V okně s nápovědou jsou kromě textu nápovědy ještě tlačítka Novinky a FAQ pomocí nichž lze zobrazit novinky v systému (řazené chronologicky a podle verzí systému) resp. často řešené problémy. 8

11 Funkce systému MISYS-WEB Po spuštění systému MISYS-WEB se objeví stránka, členěná na šest rámů (tzv. Frames). Obr.2 Stránka systému MISYS-WEB Hlavní rám Panel nástrojů Orientační přehledka Tvoří jej grafická plocha, do které se zobrazují vybraná grafická data a některé pomocné kresby. Tvoří jej rám s ovládacími tlačítky (ikonami). Na tlačítkách jsou symbolickými obrázky znázorněny funkce pro ovládání systému. V levé části jsou obsažena tlačítka pro grafickou navigaci. Ve spodní části jsou tlačítka, kterými se ovládají základní funkce pro práci s grafikou na obrazovce, tlačítka, která spouští méně časté grafické funkce, funkce pro nastavení systému, nápovědu a tisk/export. Ve středu rámu je umístěna nástrojová lišta s výměnnými panely, která slouží pro spouštění volitelných modulů (ZÚZI, UIR-ADR). Po pravé straně je logo a pod ním ikony pro zvětšení velikosti, vypínání nebo zapínaní jednotlivých panelů aplikace. Obsahuje grafickou plochu s Orientační přehledkou pro rychlou práci na rozsáhlém území a pro sledování pozice v hlavním rámu. 9

12 Funkce systému MISYS-WEB Navigační panel Funkční panel Konzola Další výrazné komponenty systému jsou: Stavový řádek Plovoucí menu Horké klávesy Obsahuje ovládací tlačítka pro práci s tématy a oblastmi a tlačítka pro některé další často používané operace. V základním stavu obsahuje panel pro výběr témat a oblastí avšak jeho obsah se může měnit v závislosti na zvoleném druhu operace a zobrazují se v něm údaje, které je nutné vyplnit pro provedení příkazu. Slouží pro zobrazování údajů, které vypisují některé operace. Pokud se kursor myši nachází v oblasti Hlavního rámu, na stavovém řádku webovského prohlížeče se zobrazují skutečné souřadnice kursoru, aktuální měřítko a úhel otočení výřezu. Pokud se kursor myši nachází v oblasti Hlavního rámu a uživatel stiskne pravé tlačítko, objeví se na obrazovce tzv. Plovoucí menu. Jeho obsah je závislý na zvoleném druhu operace. V základním stavu lze pomocí něj provádět nejčastěji používané operace a některá nastavení. V některých operacích slouží pro jejich ovládání. Pokud se kursor myši nachází v oblasti Hlavního rámu je možné volit některé operace zrychleně pomocí tzv. horkých kláves. Některé operace lze volit pouze pomocí těchto kláves a nemají alternativu v ikoně ovládacího panelu. Hlavní panel Obsahuje grafickou plochu, do které se zobrazují všechna vybraná data a některé pomocné kresby, které mohou vzniknout po činnosti výpočetních funkcí. Po ukončení výpočetních operací pomocná kresba zůstane na grafické ploše zachována. Během zadávání některých operací se na grafickou plochu vykreslují dočasné pomocné kresby, které po ukončení operace zmizí (např. opsaný obdélník u detailu). Na grafické ploše se také může zobrazit Plovoucí menu, pomocí něhož se ovládají některé funkce. Některé operace je možné také zrychleně vyvolávat pomocí tzv. horkých kláves. Podmínkou však je, aby v okamžiku zadání horké klávesy byla tato plocha aktivní (měla focus). Na následujícím obrázku jsou znázorněny některé objekty, které se mohou na grafické ploše objevit. Je zde znázorněna ortofotomapa spolu s katastrální mapou a do ní je nakreslena pomocná kresba pro výpočet výměry a rozbalené Plovoucí menu pro ovládání zadávání výměry. Vedle některých operací v plovoucím menu jsou uvedeny horké klávesy, pomocí nichž se dá uvedená operace zrychleně vybudit. 10

13 Funkce systému MISYS-WEB Obr.3 Hlavní panel Panel nástrojů Obsahuje obrazová tlačítka, pomocí kterých se aktivují všechny funkce aplikace MISYS-WEB. Pokud kurzorem najedeme na některé z těchto tlačítek, objeví se stručný popis tlačítka. Toto pravidlo platí u všech tlačítek systému. Obsah panelu nástrojů je závislý na druhu provedené instalace. Následující obrázek znázorňuje maximální konfiguraci systému se všemi přídavnými moduly (ZÚZI, UIR-ADR a ukázkový příklad). Na pravé straně panelu se nachází logo a pod ním ikony pro zvětšení/vypínání/zapínání jednotlivých panelů aplikace MISYS-WEB. Pomocí nich lze odstranit orientační přehledku, zvětšit o 20% rozměr funkčního panelu nebo ho odstranit, zvětšit o 30% rozměr konsoly nebo ji odstranit a odstranit i panel nástrojů. Protože po odstranění panelu nástrojů zmizí i tyto ikony, je možné panel nástrojů vrátit zpět stisknutím tlačítka <Esc>. Při této akci musí být aktivní rámec na grafické ploše. Pokud tomu tak není, stačí kliknout do libovolného místa grafické plochy. Obr.4 Panel nástrojů 11

14 Funkce systému MISYS-WEB Počet ikonek a barva panelu nástrojů je závislá na typu konfigurace aplikace na straně serveru a liší se podle zadání objednatele. Ten může některé operace a tudíž i spouštěcí ikonky ze systému vyjmout. V některých aplikacích se také může vedle ovládacího kotouče vlevo objevit obrázek. Aplikace umožňuje do panelu nástrojů vložit vlastní obrázek, tedy například logo vlastníka aplikace apod, viz. následující obrázek. Obr.5 Jiný vzhled panelu nástrojů Autorizace uživatelů V případě, že je aplikace používána v režimu s příhlášením uživatele, je nad obrázkem loga v panelu nástrojů ještě ikona zámku. Kliknutím na tuto ikonu může uživatel změnit svoje heslo. Po kliknutí na tuto ikonku se objeví formulář, ve kterém uživatel zadá nové heslo. Při zadávání hesla se nesmí použít znaky s diakritikou. Stejného efektu jako kliknutí na ikonku zámku dosáhneme přímým zapsáním adresy protokol://server:port/passwd do vstupního okna webovského prohlížeče. Pojmy protokol, server a port jsou vysvětleny v kapitole "Spuštění systému". Pro vyzkoušení nového hesla je třeba ukončit webovský prohlížeč a aplikaci znova nastartovat. Používá-li webovský prohlížeč javu od firmy SUN Microsystems, je třeba bohužel příhlášení ještě jednou zopakovat. Obr.6 Dialog pro změnu hesla uživatele Úvodní příhlašovací jméno a heslo přídělí uživateli administrátor. Pod těmito přidělenými údaji se uživatel příhlásí do systému. 12

15 Funkce systému MISYS-WEB Obr.7 Úvodní příhlašovací dialog První akcí, kterou uživatel provede by měla být změna hesla podle předchozího návodu. Orientační přehledka Obrazovka programu obsahuje vpravo nahoře grafický panel, ve kterém je zobrazena úvodní přehledka dat. Klikne-li se myší na některé místo v této přehledce, provede se vycentrování mapy v Hlavním rámu podle bodu, který odpovídá souřadnicím kliku myši v Orientační přehledce (při zachování měřítka v Hlavním rámu). Činnost Orientační přehledky je možné modifikovat pomocí operace, která je popsána v kapitole Nastavení parametrů. Orientační přehledka také slouží ke sledování pozice v hlavním panelu. Aktuální výřez, který je nastaven v Hlavním rámu je symbolizován barevným obdélníkem v této Orientační přehledce. Barvu obdélníka je možné nastavit pomocí operace, která je popsána v kapitole Nastavení parametrů. Obr.8 Orientační přehledka 13

16 Funkce systému MISYS-WEB Navigační panel Nachází se mezi orientační přehledkou a funkčním panelem a obsahuje obrazová tlačítka, pomocí kterých se aktivují funkce, jejichž činnost souvisí s obsahem funkčního panelu a jsou tedy logicky umístěny do jeho blízkosti. Pokud kurzorem najedeme na některé z těchto tlačítek, objeví se stručný popis tlačítka. Toto pravidlo platí u všech tlačítek systému. Obsah navigačního panelu je závislý na druhu provedené instalace. Následující obrázek znázorňuje maximální konfiguraci navigačního panelu. Obr.9 Navigační panel Funkční panel Nachází se v pravé části aplikace MISYS-WEB. Jeho obsah se liší podle druhu zvolené operace a slouží zpravidla k zadávání doplňkových informací ke zvolené operaci. V základním stavu slouží k výběru témat a oblastí, která se zobrazují do grafické plochy. Po výběru některých vybraných operací se provede překreslení Funkčního panelu. Funkční panel obsahuje zpravidla formulář, ve kterém se zadávají doplňkové informace, které ovlivňují činnost vybrané operace. Např. se v něm zadává úhel otočení u operace Otočení nebo hodnota měřítka u operace Měřítko zobrazení. Obr.10 Ukázka jednoho z funkčních panelů Konzola Pro textový výstup některých operací slouží tzv. Konzola, která se nachází ve spodní části obrazovky systému MISYS-WEB. Do konzoly se například zapisují údaje o vypočtené vzdálenosti dvou bodů a o hodnotě jejich směrníku a údaje o vypočtené výměře. Do konzoly se vypisují také údaje o identifikovaných objektech. Obr.11 Konzola 14

17 Funkce systému MISYS-WEB Stavový řádek Stavový řádek webovského prohlížeče slouží v aplikaci MISYS-WEB k zobrazování aktuálních hodnot, které se mohou průběžně měnit. Jsou to souřadnice X a Y ve skutečných hodnotách na mapě, které odpovídají poloze myši na grafické ploše. Dále se zobrazuje aktuální měřítko zobrazení a aktuální úhel otočení obrazu. Obr.12 Stavový řádek Plovoucí menu Plovoucí menu slouží v systému MISYS-WEB zejména pro rychlé zadávání nejčastěji prováděných operací. Vyvolává se pravým tlačítkem myši kdekoliv v oblasti nad grafickou plochou. Z nejpoužívanějších funkcí byly do Plovoucího menu zařazeny funkce Detail, Posun, Zvětšení 2x a Zmenšení 2x a Nastavení, které má submenu, ve kterém se dají nastavit některé užitečné věci pro práci s grafikou. V některých funkcích se pomocí Plovoucího menu provádí jejich ovládání a obsah Plovoucího menu se mění v závislosti na druhu a průběhu operace. Jedná se zejména o výpočetní operace pro počítání vzdálenosti dvou bodů a operaci pro výpočet výměry. Jejich ovládání je popsáno v kapitole "Výpočetní funkce". Obr.13 Některé možné obsahy Plovoucího menu V submenu základního plovoucího menu je na poslední pozici volba Nastavení. Pod touto volbou se skrývá submenu, které umožňuje volit následující funkce. Malování pozičního kříže, malování grafického měřítka a malování pomocných objektů na serveru. První dvě volby je možné zadat také pomocí tzv. horkých kláves. Poslední volba se používá např. když se zvýrazňují parcely plochou a pod tím je nastavená ortofotomapa. Pokud se maluje plocha na klientovi, dochází k míchání barev a k nečitelnosti snímku. Pokud se však nechá plocha namalovat na serveru, dopadne to dobře. Následující obrázek ukazuje tvar submenu získaného po najetí na položku Nastavení v základním plovoucím menu. Obr.14 Submenu základního plovoucího menu 15

18 Funkce systému MISYS-WEB Horké klávesy Horké klávesy slouží v systému MISYS-WEB zejména pro rychlé zadávání některých operací. Některé operace nelze volit pomocí ikon v ovládacích panelech a zpřístupňují se pouze pomocí těchto kláves. Důležité je aby při stisku těchto kláves byl kursor v oblasti Hlavního panelu, neboli aby byl focus na hlavní grafickou plochu. Následuje seznam kláves nebo jejich kombinací pro zadávaní operací. Tlačítko Význam <F3> Dvojnásobné zvětšení výřezu. Z panelu nástrojů se volí pomocí ikony. <F4> <F5> <F7> <F8> <F9> <F10> Dvojnásobné zmenšení výřezu. Z panelu nástrojů se volí pomocí ikony. Přehledka všech vybraných dat. Z panelu nástrojů se volí pomocí ikony. Zapnutí/vypnutí kreslení pozičního kříže. Do grafické plochy se vykreslí poziční kříž se středem v aktuální poloze kursoru myši. Funkce nemá alternativu na panelu nástrojů, ale dá se zvolit z plovoucího menu. Zapnutí/vypnutí kreslení měřítka. Do spodní části grafické plochy se vykreslí úsečka s poměrnými hodnotami měřítek. Funkce nemá alternativu na panelu nástrojů, ale dá se zvolit z plovoucího menu. Zpět v mapě. Posunutí grafického výřezu o jeden krok zpět. Z navigační lišty se operace volí pomocí ikony. Vpřed v mapě. Posunutí grafického výřezu o jeden krok dopředu. Z navigační lišty se operace volí pomocí ikony. <F11> Smazání pomocných kreseb. Z panelu nástrojů se operace volí pomocí ikony. <Ctrl> a < > <Ctrl> a < > Posun doleva. Provede posun o polovinu výřezu grafické plochy doleva. Funkce se volí z ovládacího kotouče na panelu nástrojů pomocí ikony. Posun doprava. Provede posun o polovinu výřezu grafické plochy doleva. Funkce se volí z ovládacího kotouče na panelu nástrojů pomocí ikony. 16

19 <Ctrl> a < > <Ctrl> a < > <Ctrl> a <Alt> Funkce systému MISYS-WEB Posun nahoru. Provede posun o polovinu výřezu grafické plochy doleva. Funkce se volí z ovládacího kotouče na panelu nástrojů pomocí ikony. Posun dolů. Provede posun o polovinu výřezu grafické plochy doleva. Funkce se volí z ovládacího kotouče na panelu nástrojů pomocí ikony. Zahájení obecného posunu. Funkce se volí z ovládacího kotouče na panelu nástrojů pomocí ikony. Téhož efektu se dá dosáhnout stiskem levého tlačítka na myši a zároveň posunem myši. Zároveň se změní tvar kursoru. <dvojklik levým tlačítkem myši> Dvojnásobné zvětšení výřezu a zároveň vycentrování podle souřadnice místa kliku. Z panelu nástrojů se volí pomocí ikony. <kolečko na myši> Pohybem od sebe se provádí přibližování a pohybem k sobě se provádí oddalování. <Ctrl> a <levé tlačítko myši> Zobrazení pomocné lupy. Nad místem kursoru myši zobrazí pomocné okénko s grafickou plochou, ve kterém je zobrazen existující grafický podklad v 5x menším měřítku. Po uvolnění tlačítka lupa mizí. <Ctrl> a <pravé tlačítko myši>zobrazení pomocné lupy. Nad místem kursoru myši zobrazí pomocné okénko s grafickou plochou, ve kterém je zobrazen existující grafický podklad v 5x menším měřítku. Po uvolnění tlačítka lupa zůstává na obrazovce (zafixovaná lupa). Okno s lupou je možné po obrazovce libovolně posouvat. Funkce nemá alternativu na panelu nástrojů. 17

20

21 Funkce systému MISYS-WEB KAPITOLA 3 Popisuje jednotlivé funkce systém MISYS-WEB a seznamuje se způsoby jejich ovládání. V této kapitole Skupiny operací podle tématického obsahu Funkce pro práci s grafikou Funkce nastavení obsahu mapy Identifikace v mapě Výpočetní funkce Ostatní operace Volitelné operace Doplňkové informace pro operace Volba úhlu otočení Volba měřítka a středu Výběr a nastavení vrstev Výběr datového obsahu mapy Identifikace / zjišťování výšek Výpočet vzdálenosti Výpočet plochy Vyhledání textu Pokládání rastrových značek / Odkazy do mapy Tisk/Export grafické informace Nastavení parametrů

22 Funkce systému MISYS-WEB Skupiny operací podle tématického obsahu Operace, které může uživatel systému MISYS-WEB používat se tématicky rozdělují do několika skupin. Jsou to: Funkce pro práci s grafikou Funkce nastavení obsahu mapy Identifikace v mapě Výpočetní funkce Ostatní funkce Volitelné moduly Funkce pro práci s grafikou Na mapu nebo jiný grafický obraz na obrazovce je třeba se dívat v různých detailech, obraz je třeba posouvat, zvětšovat, zmenšovat nebo zobrazovat v různých měřítkách. K provádění těchto operací slouží tlačítka z první skupiny tlačítek v panelu nástrojů: Tlačítko Význam Vytvoření detailu taženým obdélníkem klikem na levé tlačítko myši, jeho puštěním a následným tažením se zadají dva protilehlé body obdélníka, kterým se definuje požadovaný výřez. Při uvolnění tlačítka po druhém kliku se zobrazí požadovaný detail. Tuto operaci lze také zadat z Plovoucího menu. Posun výřezu ve zvoleném směru o zvolenou délku myší se označí střed posunu. Poté se uvolní tlačítko a myší se táhne v požadovaném směru. V požadované vzdálenosti se provedeme druhý klik myší. Při uvolnění tlačítka se provede požadovaný posun. Tuto operaci lze také zadat z Plovoucího menu nebo stiskem kláves Alt a Ctrl současně a následným tažením myší. Posun výřezu nahoru zvolením tohoto tlačítka se výřez posune o polovinu obrazovky nahoru. Tuto operaci lze také zadat současným stiskem kláves <Ctrl> a < >. 20

23 Funkce systému MISYS-WEB Posun výřezu dolů zvolením tohoto tlačítka se výřez posune o polovinu obrazovky dolů. Tuto operaci lze také zadat současným stiskem kláves <Ctrl> a < >. Posun výřezu vlevo zvolením tohoto tlačítka se výřez posune o polovinu obrazovky vlevo. Tuto operaci lze také zadat současným stiskem kláves <Ctrl> a < >. Posun výřezu vpravo zvolením tohoto tlačítka se výřez posune o polovinu obrazovky vpravo. Tuto operaci lze také zadat současným stiskem kláves <Ctrl> a < >. Předcházející výřez (back) vyvoláváme postupně předcházející výřezy. Tímto způsobem lze zobrazit až 10 předchozích výřezů. Stejného efektu se docílí stiskem klávesy <F9>. Následující výřez (forward) vyvoláváme postupně následující výřezy. Inverzní funkce k předcházejícímu výřezu. Stejného efektu se docílí stiskem klávesy <F10>. Otočení výřezu zvolením tohoto tlačítka se provede otočení výřezu o požadovaný úhel. Ve Funkčním panelu se objeví dotaz na zadání úhlu otočení. Popis a ovládání Funkčního panelu je uveden v kapitole Volba úhlu otočení. Zmenšení zmenšení výřezu 2x. Tuto operaci je také možné zadat z Plovoucího menu nebo pomocí klávesy <F4>. Zvětšení zvětšení výřezu 2x. Tuto operaci lze také zadat z Plovoucího menu nebo pomocí klávesy <F3>. Změna měřítka a středu zobrazení ve Funkčním panelu se objeví dotaz na zadání měřítka, popř. středu výřezu. Popis a ovládání Funkčního panelu je uveden v kapitole Volba měřítka. 21

24 Funkce systému MISYS-WEB Funkce nastavení obsahu mapy Ve druhé skupině tlačítek z panelu nástrojů jsou tlačítka pro nastavení obsahu mapy. Po spuštění systému MISYS-WEB se na grafické části obrazovky zpravidla objeví přehledka katastrálních území, se kterými konkrétní aplikace pracuje. Tlačítka z této skupiny slouží pro výběry témat a oblastí a pro rychlé provádění přehledek dat. Tlačítko Popis Základní přehledka. Slouží pro nastavení systému do výchozího stavu, přehledky všech dat. Přehledka všech vybraných dat. Zobrazí úvodní přehledku dat se všemi vybranými katastrálními územími a se všemi zvolenými tématickými obsahy mapy. Operaci lze také provést pomocí tlačítka <F5>. Aktualizace obsahu mapy. Provede vykreslení mapových podkladů zadaných ve volbě tématického obsahu mapy. Pokud vybrané mapové podklady nesouhlasí s aktuálně vykresleným obsahem na grafické ploše, začne toto tlačítko blikat aby tak uživatele upozornilo na nutnost aktualizace obsahu mapy. Výběr vrstev pro zobrazení. Pomocí této operace je možné nastavit zobrazování pouze některých vrstev z mapového podkladu. Např. vodovodní soustavy z technické mapy. Implicitně jsou vybrány pro zobrazení všechny vrstvy. Popis a ovládání dialogu pro nastavení vrstev je uveden v kapitole Výběr a nastavení vrstev Identifikace v mapě Systém umožňuje provádět aktivní identifikace na mapovém podkladu a následné zobrazování (zvýrazňování) identifikovaných entit a jejich případný výpis obsahu na Konsolu systému MISYS-WEB. 22

25 Funkce systému MISYS-WEB Tlačítko Popis Identifikace. Po zvolení operace se změní obsah Funkčního panelu v němž se zvolí typ identifikované entity. Popis a ovládání Funkčního panelu je uveden v kapitole "Identifikace" Výpočetní funkce Systém umožňuje provádět jednoduché výpočetní funkce. Výpočetní funkce pracují s graficky snímanými body nebo pomocí identifikace skutečných bodů na mapě. Tlačítko Popis Výpočet vzdálenosti a směrníku dvou bodů. Po zvolení operace se změní obsah Funkčního panelu v němž se zvolí typ prováděného výpočtu. Popis a ovládání Funkčního panelu je uveden v kapitole Výpočet vzdálenosti. Výpočet plochy. Po zvolení operace se změní obsah Funkčního panelu. Popis a ovládání Funkčního panelu je uveden v kapitole Výpočet plochy. Ostatní operace Tlačítko Popis Smazání pomocné kresby. Provede smazání všech pomocných kreseb, které se mohou vytvořit během zadávání plochy nebo vzdálenosti dvou bodů. Operace se může také provést pomocí tlačítka F11. Vyhledání textů v mapových podkladech. Po zvolení operace se změní vzhled Funkčního panelu v němž se zvolí vyhledávaný text. Popis a ovládání Funkčního panelu je uveden v kapitole Vyhledání textu. 23

26 Funkce systému MISYS-WEB Zobrazení značek do mapy / Odkazy na mapu. Po zvolení operace se změní vzhled Funkčního panelu, který obsahuje dvě záložky. První záložka obsahuje dialog pro pokládání značek do mapy, druhý obsahuje dialog pro vytváření odkazů do mapy. Popis a ovládání Funkčního panelu je uveden v kapitole Pokládání značek / Odkazy do mapy. Tisk/Export grafické informace. Grafická předloha se zobrazí v novém okně podle přednastavených parametrů. Popis a ovládání tisku je uveden v kapitole "Tisk/Export grafické informace". Provádění výpočetních operací nad body identifikovanými v mapě. Po kliku myší během výpočetních operací se provede identifikace bodem a zadaný bod se umístí na nejbližší skutečný bod na mapě. Umísťování takovýchto bodů je pomalejší než při grafickém snímání. Tato ikona je dvoupolohová. Její druhá poloha a popis následuje. Provádění výpočetních operací pouze nad graficky snímanými body (Implicitní nastavení po spuštění systému). Po kliku myší během výpočetních operací se provede umístění bodu přesně do místa kliku a výsledné výpočty jsou v důsledku toho pouze orientační, protože nemají přímou vazbu na skutečné body. Jejich umísťovaní je však velmi rychlé. Nápověda. Provede-li se volba tohoto tlačítka, dojde k výpisu kompletní nápovědy do nového okna. V nápovědě jsou hyperlinkové odkazy, pomocí kterých je možno získávat nápovědu k příbuzným tématům. Nápověda kromě jiného obsahuje dvě tlačítka, pomocí nichž lze zobrazit novinky systému a často řešené problémy. 24

27 Funkce systému MISYS-WEB Nastavení systému. Po zvolení operace se vygeneruje v samostatném okně formulář pro zadávání různých parametrů systému. Popis a ovládání Funkčního panelu je popsán v kapitole Nastavení parametrů. Volitelné operace Systém nabízí některé doplňkové aplikace, které se mohou do systému na přání zákazníka integrovat. Podle toho, které volitelné aplikace má zákazník k dispozici, taková tlačítka se objeví uprostřed panelu nástrojů na výměnné liště. Tlačítko Sada tlačítek v záložce SPI Popis Aplikace SPI KN. Je sada operací určená pro práci s katastrem nemovitostí. Podrobný popis systému je obsažen v kapitole SPI KN. Aplikace ZÚZI. Je určena pro vyhledávání názvů ulic pomocí jejich identifikací v mapě nebo zadáváním částečných názvů. Je možné vypisovat i čísla popisná a orientační a znázorňovat je v mapě. Aplikace je určena pro hlavní město Praha a nachází se v záložce "Adresní body". Podrobný popis systému je obsažen v kapitole Aplikace ZÚZI. Aplikace UIR-ADR. Systém pro vyhledávání entit z celé ČR (okresy, obce, městské části, pražské obvody, části obce, ulice, objekty, adresy, pošty) podle velkého množství nejrůznějších výběrových kritérií a s možností zobrazení některých entit do mapy. Aplikace se nachází v záložce "Adresní body". Podrobný popis systému je obsažen v kapitole "Aplikace UIR-ADR (Územně identifikační registr adresních míst v ČR)". Doplňkové informace pro operace K některým operacím je nutno zadat ještě doplňkové informace. Ty se zadávají prostřednictvím Funkčního panelu, jehož obsah se změní podle typu zadané operace. Následuje popis jednotlivých Funkčních panelů podle zvoleného druhu operace. 25

28 Funkce systému MISYS-WEB Volba úhlu otočení Obr.15 Funkční panel pro volbu úhlu otočení Volba měřítka a středu Funkční panel s volbou úhlu otočení se zobrazí po zvolení operace pomocí tlačítka nástrojů. z panelu Požadovaný úhel otočení se vybere buď zatržením některé z předdefinovaných hodnot nebo vepsáním požadovaného úhlu do zobrazeného vstupního pole. Po potvrzení výběru úhlu otočení se provede překreslení stávajících dat podle zvoleného úhlu otočení. Nastavení datového podkladu do původní polohy se provede buď zadáním úhlu 0 nebo pomocí návratu o jeden krok zpět stisknutím tlačítka z panelu nástrojů. Nastavený aktuální úhel otočení se zobrazuje na stavovém řádku webovského prohlížeče. Funkční panel s volbou měřítka a středu se zobrazí po zvolení operace Měřítko pomocí tlačítka z panelu nástrojů. Po startu formuláře jsou v políčkách pro měřítko a souřadnice aktuální hodnoty z grafické plochy. Požadované měřítko se vybere buď zatržením některé z předdefinovaných hodnot nebo vepsáním požadovaného měřítka do zobrazeného vstupního pole. Kromě měřítka je možné zadat souřadnice bodu, podle kterého se má centrovat a nastavit měřítko. Souřadnice bodu je možné zadat ručně ve formátu JTSK nebo WGS nebo provést klik do mapy. Po potvrzení výběru tlačítkem OK nebo po kliku do mapy v se provede překreslení stávajících dat ve zvoleném měřítku se středem ve zvoleném bodě. Při kliku do plochy se do konsoly vypisují souřadnice kliku ve formátech JTSK i WGS. Nastavené aktuální měřítko se rovněž zobrazuje na stavovém řádku webovského prohlížeče. Je možné také zadat jen jednu z možností, tzn. jen souřadnice středu nebo jen měřítko. Dojde-li ke změně souřadnic zapsáním jejich hodnot z klávesnice, je na příslušnou pozici do mapy ještě nakreslena zvýrazňující značka, která po najetí kursorem myši obsahuje 26

29 Funkce systému MISYS-WEB kontextovou nápovědu s hodnotami souřadnic JTSK nebo WGS. Obr.16Funkční panel pro volbu měřítka zobrazení Výběr a nastavení vrstev Funkční panel pro výběr a nastavení vrstev se zobrazí po zvolení operace pomocí tlačítka z navigačního panelu. Výběr příslušných vrstev se provede klikem myši na název vrstvy. Více vrstev najednou se vybere klikem myši na název vrstvy a současným stiskem klávesy <Shift> nebo <Ctrl>. Pro rychlou práci se seznamem vrstev je dialog vybaven tlačítky pro označení všech vrstev, pro odznačení všech vrstev a pro záměnu označených vrstev s neoznačenými. Potvrzení výběru se provede stiskem tlačítka OK ve spodní části dialogu. Jeho stornování se provede stiskem tlačítka Zpět. Při potvrzení výběru se provede okamžité překreslení grafické plochy podle zvolených vrstev. Obr.17 Funkční panel pro výběr a nastavení vrstev Výběr datového obsahu mapy Funkční panel pro nastavení datového obsahu mapy se zobrazí po zvolení operace pomocí tlačítka z navigačního panelu. Po startu aplikace je nastaven ve Funkčním panelu implicitně. Výběr tématu nebo katastrálního území se provede zaškrtnutím jedné nebo více položek z nabízeného seznamu témat resp. území. Mezi tématy a územími se přepíná klikem do horní části panelu na texty Téma nebo Území. Potvrzení výběru se provede stiskem tlačítka v Navigačním panelu. Po potvrzení se provede vykreslení příslušných mapových podkladů do zvolených katastrálních území na grafickou plochu. Funkční panel obsahuje před některými tématy nebo oblastmi ikonu označující, že zadané téma nebo oblast obsahuje další 27

30 Funkce systému MISYS-WEB (podrobnější) členění. Stiskem této ikony se provede rozbalení příslušného tématu nebo oblasti na jednotlivé složky, z nichž některé opět mohou být složky. Tvar ikony pro rozbalený seznam se změní na. Za názvem některých témat a území se může objevit ikona s otazníkem, která značí, že k danému tématu jsou k dispozici nějaké doplňkové informace. Klikem na tuto ikonu dojde k zobrazení doplňkových informací do nového okna. Obr.18 Funkční panel pro výběr tématického obsahu mapy Pokud jsou schránky uzavřeny a uvnitř nich je vybrána nějaká položka, bude mít ikona schránky tvar. Výběr jednotlivých položek se provede jejich zatržením. Tento způsob zobrazení umožňuje vybrat celou skupinu pomocí zatržení ikony před schránkou. Červená barva ikony označuje vybranou položku, zelená barva pak položku neaktivní. Pomocí kombinace kláves <Shift>+<A> nebo <Shift>+<a> nebo <Shift>+<Insert> se provede zrychlené označení všech položek a pomocí kombinace kláves <Shift>+<D> nebo <Shift>+<d> nebo <Shift>+<Delete> se provede zrychlené odznačení všech položek. Je možné také označovat a odznačovat všechny položky pouze v aktuální záložce a to pomocí kombinace kláves <Shift>+<Alt>+<A> nebo <Shift>+<Alt>+<a> nebo <Shift>+<Alt>+<Insert>. Podobně odznačení všech položek v aktuální záložce se provádí pomocí kombinace kláves <Shift>+<Alt>+<D> nebo <Shift>+<Alt>+<d> nebo <Shift>+<Alt>+<Delete>. Pomocí kombinace kláves <Shift>+<F> nebo <Shift>+<f> je možné v aktivní záložce vyhledávat. Při zadání kombinace musí být menu aktivní. Pokud není, je nejvhodnější kliknout myší na první řádek požadované záložky v menu. Po zvolení operace se objeví výzva pro zadání prvních několika znaků hledané položky. Při zadávání nezáleží na velikosti znaků a respektuje se diakritika. Pokud je nějaká položka nalezena, dojde k jejímu zvýraznění. Další položka se najde stisknutím klávesy F3. Informace o tom, že není žádná další položka nalezena se vypíše na konsoli. Obr.19 Funkční panel pro výběr tématického obsahu mapy s rozdělením do skupin 28

31 Funkce systému MISYS-WEB Identifikace / zjišťování výšek Obr.20 Funkční panel pro zadání způsobu identifikace Funkční panel pro zadání způsobu identifikace nebo způsobu zjišťování výšek se zobrazí po zvolení operace tlačítkem z panelu nástrojů. Ve Funkčním panelu můžeme zatržením vybrat jednu ze čtyř možností identifikace entity nebo způsob zjišťování výšek objektů. Pomocí definice v referenčním souboru projektu je možné tento dialog předefinovat tak, aby v něm bylo pouze zjišťování výšek. Režim identifikace je patrný ze změny tvaru kurzoru v oblasti nad grafickou plochou (nitkový kříž). Poté se klikne levým tlačítkem myši nad požadovanou entitou. Pokud se nepodaří entitu identifikovat, oznámí se neúspěch zvukovým signálem. Pokud je identifikace úspěšná, zobrazí se identifikovaná entita na mapě nebo se při nejednoznačném výběru zobrazí dialogu pro volbu jedné entity. Při posunu po jednotlivých položkách seznamu v tomto dialogu se znázorňují příslušné entity v mapě. Po ukončení dialogu tlačítkem Výpis se také vypíší textové informace o identifikované entitě na Konzolu. Při zjišťování výšek vrstevnic nebo výšek bodů se na konsolu vypisují údaje o výšce v metrech. Výška souřadnic se zjišťuje u souřadnic, které obsahují informaci 'W' a výška bodů u objektů s informací Z (některé objekty v technické mapě). V tomto dialogu je ještě možné zobrazovat popisy jednotlivých prvků výkresu do kontextové nápovědy (tooltipu). Lze zadat měřítko, od kterého se budou informace zjišťovat a typ zjišťované informace. Jestliže se pak najede kursorem myši na některý prvek, který obsahuje informaci a měřítko výřezu je menší nebo rovno zadanému, vypíše se do kontextové nápovědy tato informace. 29

32 Funkce systému MISYS-WEB Obr.21 Dialog pro detailní výběr identifikované entity 30

33 Funkce systému MISYS-WEB Výpočet vzdálenosti Funkční panel pro výpočet vzdálenosti se zobrazí po zvolení operace tlačítkem z panelu nástrojů a slouží pro zvolení druhu (způsobu výpočtu) vzdálenosti. Ve Funkčním panelu lze vybrat buď výpočet vzdálenosti a směrníku dvou bodů (vztah BOD-BOD) nebo výpočet vzdálenosti po linii. Prvním klikem myši se zvolí počáteční bod. Po zvolení koncového bodu se mezi oběma body vykreslí spojnice, zpravidla modrou barvou. Na výstupní konzolu se vypíše údaj o vzdálenosti zvolených bodů a o jejich směrníku. Funkce měření dále pokračuje a po každém dalším kliku se provede další výpočet a vykreslí se příslušná spojnice v prvním případě od počátečního bodu a ve druhém případě od koncového bodu, přičemž se zároveň sčítá celková vzdálenost. Případné ukončení operace volíme stiskem pravého tlačítka myši a poté volbou z následně zobrazeného Plovoucího menu. Výpočetní funkce může pracovat buď se skutečnými souřadnicemi identifikovaných bodů nebo pouze se souřadnicemi sejmutými z grafiky v místě kliku. Způsob práce se liší podle nastavení dvoupolohového tlačítka, které se nachází vedle tlačítka pro identifikaci. Obr.22 Funkční panel pro zadání způsobu výpočtu vzdálenosti. 31

34 Funkce systému MISYS-WEB Výpočet plochy Funkční panel pro výpočet výměry se Obr.23 Funkční panel pro zadání výpočtu plochy Vyhledání textu zobrazí po zvolení operace tlačítkem. Každým klikem levého tlačítka myši se zvolí jeden bod ohraničující výslednou plochu. Mezi každými dvěma body se kreslí spojnice, zpravidla modrou barvou. Operace se ovládá z Plovoucího menu, které vyvoláme stiskem pravého tlačítka myši. Z Plovoucího menu můžeme zrušit posledně zadaný bod, zrušit celou operaci nebo uzavřít zadávanou plochu. Pokud zvolíme uzavření plochy, mezi posledně zadaný a počáteční bod se vykreslí spojnice a na výstupní konzolu se vypíše údaj o ploše zadaného obrazce v m2. Poté se na obrazovku zobrazí Plovoucí menu, ve kterém se zadává způsob případného pokračování operace. Operaci můžeme zrušit nebo pokračujeme výpočtem další plochy. Obsah další plochy se může od původní odečítat nebo se k původní ploše přičítá nebo se počítá nezávisle na předcházející ploše. Při zadávání plochy se kontroluje křížení linií. Kromě zadávání plochy pomocí jednotlivých bodů je možné zadávat plochu pomocí kliku do ní. Tato volba se provede klikem na příslušný "radiobutton" ve funkčním panelu. Vybraná plocha se celá zvýrazní. V doplňující volbě je možné zadat zobrazení lomových bodů plochy - v tom případě budou zobrazeny uzlové body plochy a nad každým bodem se po najetí kursorem myši zobrazí kontextová nápověda se souřadnicemi lomového bodu. Funkční panel pro vyhledání textů v podkladových výkresech se zobrazí po zvolení operace tlačítkem z panelu nástrojů a slouží pro zadání textu, který se bude v podkladových výkresech hledat. Funkce vyhledává jen ve vektorových výkresech, při zadávání textu záleží na velikosti znaků a lze používat tzv. divoké znaky (hvězdička nahrazuje jakýkoliv počet znaků a otazník nebo procento právě jeden znak). Po vyhledání všech výskytů se provede jejich barevné zvýraznění a jejich seznam se vypíše do nového okna. V tomto okně lze pomocí tlačítek jednotlivé 32

35 Obr.24 Funkční panel pro zadání hledaného textu Funkce systému MISYS-WEB vybrané texty zobrazovat do středu obrazovky nebo udělat přehledku všech vyhledaných textů nebo vypsat údaje o jednotlivých textech na konzolu. Obr.25 Práce s vyhledanými texty 33

36 Funkce systému MISYS-WEB Pokládání rastrových značek / Odkazy do mapy Funkční panel pro pokládání značek a vytváření odkazů do mapy se zobrazí po zvolení operace tlačítkem z panelu nástrojů. Funkční panel obsahuje dvě záložky. První záložka obsahuje dialog, který slouží pro umístění zvolené značky na vybranou souřadnici do mapy. Značka může být rastrová nebo vektorová. Výběr značky se provede buď kliknutím myši na příslušnou ikonu a potom kliknutím do hlavního okna na příslušné místo, kam se žádá značka zobrazit nebo vybráním příslušné vektorové značky a stisknutím tlačítka Vložit Můžeme položit naráz libovolné množství značek na různá místa, dokud se operace neukončí tlačítkem zpět nebo vybráním jiné operace, která mění obsah funkčního panelu. Uložené značky je možné spolu s mapovým podkladem vytisknout. Zrušení značek se provede stiskem ikony z panelu nástrojů. Pozor na to, že značky mají různé definiční body, kterými se pokládají na zadané místo v mapě. Například šipky mají pravý horní, vlajky levý dolní, špendlíky střed dolního okraje a auta střed obrázku. Druhá záložka obsahuje dialog pro ukládání odkazu na mapu. Ze seznamu se vybere typ aplikace popřípadě text popisky a tlačítkem se provede vygenerování odkazu na konsolu. Vygeneruje se odkaz na aktuální výřez včetně všech pomocných kreseb. Takto zapsaný odkaz je možné označit myší (držet levé tlačítko a označit text), uložit do schránky (ctrl+c) a zkopírovat do souboru nebo např. někomu zaslat em (ctrl+v). Obr.26 Funkční panel pro pokládání rastrových značek / Odkazy do mapy 34

37 Funkce systému MISYS-WEB Tisk/Export grafické informace Obr.27 Tisk/Export grafické informace Do nového okna se provede vygenerování grafické informace podle přednastavených hodnoty pro tisk. Implicitní hodnota DPI pro tisk je 300. Pro znázornění se provádí náhradní zobrazení v DPI obrazovky. Kvalita náhradního zobrazení nevypovídá nic o kvalitě tištěné/ukládané informace. Směrodatné je pouze umístění a velikost kresby. Okno s náhradním zobrazením je možné zvětšit na celou obrazovku tak, aby byla vidět celá kresba. Uložení grafické informace do souboru na disk se provede kliknutím pravého tlačítka myši do náhradního zobrazení a zvolením "uložit jako". Při zobrazení tištěné informace se kromě toho zobrazí základní nastavení pro tisk, jehož změny se projeví jen pro tento tisk. Pokud se požaduje, aby se změněné hodnoty staly hodnotami výchozími, je třeba stisknout tlačítko Nastavit jako výchozí. Totéž nastavení se dá provést pomocí operace "Nastavení parametrů" v podsekci "Tisk". 35

38 Funkce systému MISYS-WEB Tiskový výstup obsahuje v horní části žlutý pruh, na který je možno kliknout myší a změnit popisku tiskového výstupu. Po provedení tisku se zobrazí nastavení tisku pomocí Windows. Zde musí souhlasit orientace tisku s orientací vygenerovaného obrazu. Velikost tisku je optimalizována pro implicitní nastavení záhlaví a zápatí ve Windows a při implicitním nastavení okrajů tisku 19,05 x 19,05 x 19,05 x 19,05mm. Velikost rozměrů kresby byla zvolena 180 x 130 mm tak, aby se tisk vešel na jednu stranu zvoleného formátu pro většinu známých druhů tiskáren a to jak na výšku tak na šířku. Při změně záhlaví, zápatí či změně okrajů papíru ve Windows je možné upravit rozměry kresby v MISYS-WEBu tak, aby zaplnily co největší plochu papíru. Doporučené rozměry kresby jsou 180x130 pro tisk na výšku a 205x130 při tisku na šířku. Při jakékoliv změně parametrů tisku je třeba přegenerovat tištěný obrázek pomocí tlačítka Náhled. Po stisku tlačítka Tisk se vybudí dialog pro tisk ve Windows, kde je ještě třeba zatrhnout volbu pro tisk pouze aktuálního rámce a poté uskutečnit tisk. Jestliže pro některé druhy zaplňuje výsledná kresba příliš malou plochu papíru nebo se naopak potisklo více stránek papíru než jedna, je třeba provést patřičnou korekci rozměrů kresby. Pokud se provádí tisk ve formátu A3 resp. A2 resp. A1 resp. A0, pak údaje v polích pro velikost kresby udávají rozměry formátu A4, ze kterého se rozměry pro větší formáty odvodí. Nastavení parametrů Činnost některých funkcí systému lze ovlivňovat pomocí různých nastavení. Samostatné okno pro nastavení parametrů systému se zobrazí po zvolení operace pomocí tlačítka z panelu nástrojů. Obr.28 Nastavení parametrů systému 36

39 Funkce systému MISYS-WEB V levé části okna pro nastavení parametrů se nachází seznam tématických skupin parametrů (Grafické okno, Nastavení aplikace, Nastavení tisku). Po najetí myší na některý z nich se provede rozvinutí seznamu parametrů pro jednotlivou skupinu. Po výběru parametrů ze skupiny se provede jejich uložení a okamžitá interpretace pomocí tlačítka Použít ve spodní části každé obrazovky. Do výchozího stavu se parametry nastaví pomocí tlačítka Výchozí hodnoty. Zde je popis jednotlivých parametrů ze skupin. Grafické okno Obr.29 Nastavení parametrů systému ( grafického okna) Význam jednotlivých parametrů: Parametr Barva pozadí grafického okna Zobrazovat vektorovou kresbu Zobrazovat barevné rastry Popis Umožní změnu barvy pozadí Hlavního rámu z černé na bílou a naopak. Používá se u detailů, které mohou být v některém barevném provedení hůře čitelné. Při tisku se nastavuje barva pozadí z důvodů šetření toneru tiskárny automaticky na bílou. Povoluje zobrazování vektorových kreseb. Pokud je tato volba zatržena, je možné ještě nastavit zobrazování podle vrstev nebo podle kreslicích klíčů, zvýrazňovat barevně jednotlivé body výkresu a nastavit znázorňování informací u bodů a textů výkresu. Povoluje zobrazování barevných rastrových obrazů. 37

40 Funkce systému MISYS-WEB Zobrazovat černobílé rastry Zobrazovat síť křížků Grafická nastavení platná i pro orientační přehledku Startovat s posledním výřezem mapy Povoluje zobrazování černobílých rastrových obrazů. Do mapy zakresluje pomocnou ortogonální síť křížků pro lepší orientaci v některých situacích. Určuje, že všechna grafická nastavení se promítnou i do orientační přehledky. Např. změníme-li barvu pozadí, změní se i barva pozadí v orientační přehledce, je-li tato volba zatržena. Aplikace startuje s naposledy zvoleným výřezem mapy a výběrem mapových podkladů. Pokud mezi posledním spuštěním aplikace dojde ke změně projektu, aplikace startuje standardním způsobem. Výstupní formát obrazu Typ generovaného výstupního obrazu ze serveru. Je možné zvolit mezi formáty GIF, JPG a PNG. Pokud aplikace používá Javu od firmy Microsoft, nelze použít formát PNG. Nastavení aplikace Obr.30 Nastavení parametrů systému ( aplikace) Význam jednotlivých parametrů: Parametr Režim navigačního okna Popis Umožňuje identifikovat v Orientační přehledce klikem myši nebo provádět detail pomocí 38

41 Funkce systému MISYS-WEB Zvýrazňování dohledaných objektů Pomocná kresba Styl komponent aplikace Jazyk aplikace taženého obdélníku nebo lokalizovat různé projekty v jednom okně. Režimy Orientační přehledky se liší různým tvarem kursoru myši v oblasti nad Orientační přehledkou. Umožňuje měnit typ zvýraznění, tvar, barvu a velikost bodů, pomocí kterých se provádí zvýraznění vybraných objektů v mapě. Změna barvy ovlivňuje také barvu obdélníka v Orientační přehledce, který symbolizuje pozici v Hlavním rámu. Umožňuje měnit barvu pomocné kresby, která se vytváří při provádění výpočtu vzdálenosti dvou bodů a při výpočtu plochy. Umožňuje nastavit velikost ikon a typ ikon v aplikaci. Velikosti je možné vybírat z 20x20, 25x25 a 30x30 pixelů. Styl intranet1 a intranet2 jsou z důvodu zachování kompatibility se staršími verzemi. Styly Internet1, Internet2 a Internet3 jsou nové. Umožňuje vybrat jazyk aplikace mezi češtinou, slovenštinou, angličtinou a španělštinou. Nastavení tisku Obr.31 Nastavení parametrů systému (tisk) Význam jednotlivých parametrů: Parametr Kresba A4 [mm] Popis Nastavuje velikost kresby pro tisk/export na formát A4. Hodnoty jsou přednastaveny tak, aby se tisk vešel na jednu stranu zvoleného formátu pro běžné typy tiskáren při implicitním 39

42 Funkce systému MISYS-WEB nastavení ve webovském prohlížeči. Pro některé však nemusí být navržené rozměry optimální. V tom případě je možné si přizpůsobit kresbu změnou jeho rozměrů. Výstupní formát Nastavuje velikost a orientaci tiskového výstupu. K dispozici jsou hodnoty: A4 na výšku, A4 na šířku, A3 na výšku a A3 na šířku. Rozlišení tiskárny [DPI] Nastavuje požadované rozlišení tiskárny pro tisk. Lze vybírat z předdefinovaných hodnot v rozmezí od 200 do 600 DPI nebo do vstupního pole zadat požadovanou hodnotu. Způsob tisku Nastavuje způsob, jakým se provede vygenerování tiskového výstupu. K dispozici je současné měřítko a střed a výřez který zaplní papír. 40

43 Doplňkové moduly Kapitola 4 Popisuje doplňkové (přídavné) moduly, které mohou ale nemusí být součástí instalace systému MISYS-WEB. Dodávají se na objednávku uživatele. Jejich spouštění se provádí z lišty, která se nachází uprostřed panelu nástrojů a v níž má každá doplňková aplikace (pasport) svoji záložku. V této kapitole Aplikace SPI KN Vyhledání parcely Výpis/Vyhledání parcely v nahlížení do KN Protokol o parcele a výpis více parcel Písemný operát Dohledání vlastníků (vyhledávací služba) Nastavení parametrů výpisů Historie SPI Aplikace ZÚZI Aplikace UIR-ADR (Územně identifikační registr adresních míst v ČR)

44 Doplňkové aplikace Aplikace SPI KN Je to skupina operací pro práci s Katastrem nemovitostí. Pokud je se systémem dodávána, spouštějí se jednotlivé operace z panelu nástrojů v záložce "SPI", popř. "Historie SPI". Systém umožňuje vyhledávat v databázi SPI KN a zobrazovat vyhledaný obsah na grafické ploše nebo provádět výpis textové části do zvláštního okna. Tlačítka z této skupiny slouží pro vyhledávání parcel podle různých kritérií z grafiky, pro výpis parcely z mapy a pro kompletní práci s písemným operátem. Tlačítko Popis Vyhledání parcely z mapy. Po zvolení operace se změní obsah Funkčního panelu, ve kterém je možnost zvolit způsob vyhledání parcely. Popis a ovládání Funkčního panelu je uveden v kapitole Vyhledání parcely. Po vyhledání parcely je proveden na vybranou parcelu do grafické plochy detail ve zvoleném měřítku a poblíž parcelního čísla vybrané parcely se zobrazí identifikační značka nebo se vybarví celá plocha parcely. Způsob grafické prezentace a tvar, velikost a barvu identifikační značky je možné nastavit pomocí operace Nastavení parametrů. Výpis parcely. Protokol s výpisem obsahu parcely se získá pomocí identifikace z mapy. Kursor myši změní v oblasti nad grafickou plochou svůj tvar. Identifikace se provádí klikem myši na parcelní číslo. Výpis/Vyhledání parcely v nahlížení do KN. Po zvolení operace se změní obsah Funkčního panelu, ve kterém je možnost zvolit způsob vyhledání parcely na stránkách ČÚZK. Popis a ovládání Funkčního panelu je uveden v kapitole "Výpis/Vyhledání parcely v nahlížení do KN". Slouží pro výpis informací o parcele, které jsou k dispozici na stránkách ČÚZK. Po spuštění funkce se v oblasti nad grafickou plochou změní tvar kurzoru myši, identifikace parcely se provádí klikem myši na parcelní číslo. Po identifikaci parcely se v novém okně otevřou stránky ČÚZK s výpisem identifikované parcely. 42

45 Doplňkové aplikace Výpis více parcel. Po zvolení operace se změní obsah Funkčního panelu, ve kterém je možnost zvolit různé způsoby vyhledání parcel. Popis a ovládání Funkčního panelu je uveden v kapitole Výpis více parcel. Protokol s výpisem obsahu parcel se získá buď pomocí identifikace z mapy nebo zadáním z klávesnice. Kursor myši změní v oblasti nad grafickou plochou svůj tvar. Identifikace se provádí klikem myši na parcelní čísla. Písemný operát. Po zvolení operace se do nového okna provede zobrazení formuláře pro kompletní práci s písemným operátem katastru nemovitostí. V něm je možno zvolit způsob vyhledání parcely popř. listu vlastnictví. Popis a ovládání formuláře je popsán v kapitole Písemný operát. Dohledání listu vlastnictví. Po zvolení operace se do nového okna provede zobrazení formuláře pro zadání podmínek pro vyhledání listů vlastnictví v katastru nemovitostí. V něm je možné řetězit jednotlivé výběrové podmínky. Popis a ovládání formuláře je popsán v kapitole Dohledání vlastníků (vyhledávací služba) Nastavení parametrů výpisů. Po zvolení operace se do nového okna provede zobrazení formuláře pro nastavení různých způsobů výpisu z SPI-KN. Popis a ovládání formuláře je popsán v kapitole Nastavení parametrů výpisu 43

46 Doplňkové aplikace Vyhledání parcely Funkční panel pro vyhledání parcely se zobrazí po zvolení operace pomocí tlačítka z panelu nástrojů. Slouží pro zobrazení požadované parcely na mapě pomocí jejího zvýraznění identifikační značkou poblíž parcelního čísla nebo vybarvením celé plochy parcely. Způsob vyhledání se vybere zaškrtnutím jedné z možností v nabízeném seznamu. Do předdefinovaného vstupního pole se potom zapíše parcelní číslo nebo číslo stavby. Výběr se potvrdí stiskem tlačítka Najít. Pokud se vyhledávaná parcela nenalezne, oznámí to systém zobrazením informačního hlášení na Konzolu. Pokud se parcela nalezne, zobrazí se v přednastaveném měřítku a poblíž parcelního čísla se vykreslí zvýrazňující značky nebo se plocha parcely vybarví. Způsob grafické prezentace, tvar, typ a barvu zvýrazňující značky je možno nastavit pomocí funkce Nastavení parametrů. Obr.32 Funkční panel pro vyhledání parcely Výpis/Vyhledání parcely v nahlížení do KN Funkční panel pro vyhledání parcely se zobrazí po zvolení operace pomocí tlačítka z panelu nástrojů. Slouží pro vyhledání požadované parcely na stránkách nahlížení do KN. Pokud jsou k dispozici parcelní čísla, může se provést identifikace parcelního čísla v grafické ploše. Pokud parcelní čísla nejsou k dispozici může se provést zadání parcelního čísla v dialogu. Způsob vyhledání se vybere zaškrtnutím jedné z možností v nabízeném seznamu. Do předdefinovaného vstupního pole se seznamem kú se napíšou alespoň dva počáteční znaky názvu kú a pomocí tlačítka Zobrazit se provede jejich vyhledání. Ve vyhledaném seznamu se pak označí požadované kú. Do vstupního pole pro parcelní číslo se zapíše parcelní číslo stavby. Výběr se potvrdí opět stiskem tlačítka Zobrazit. Pokud se parcela nalezne, zobrazí se její výpis v novém okně. Obr.33 Funkční panel pro vyhledání parcely 44

47 Doplňkové aplikace Protokol o parcele a výpis více parcel Obě operace provádějí výpis protokolu a to buď pouze o jedné nebo o více parcelách současně. Funkční panel pro výpis protokolu o parcele se nemění a tato operace se vyvolává pomocí tlačítka z panelu nástrojů. Funkční panel se změní však po zadání operace Výpis více parcel pomocí tlačítka z panelu nástrojů. Obr.34 Funkční panel pro výpis více parcel v základní podobě a s rozbaleným menu U obou operací je možné vybírat parcely pomocí kliku na parcelní číslo. V oblasti nad grafickou plochou se změní tvar kursoru myši a je možné provádět identifikaci parcely klikem nad parcelním číslem. Po identifikaci parcely u výpisu více parcel se provede umístění parcely do seznamu ve Funkčním panelu. Po identifikaci parcely u výpisu jedné parcely dojde k výpisu informací o parcele do zvláštního okna. K podobnému výpisu u druhé operace dojde až při stisku tlačítka Výpis, přičemž je možné z vytvořeného seznamu ještě vybrat jen některé parcely. Nežádoucí parcely se odznačí současným stiskem levého tlačítka na myši a klávesy CTRL. U operace výpisu více parcel je možné vybírat parcely následujícímy způsoby: Identifikací parcely neboli pomocí kliku na parcelní číslo. Obdélníkem. Operace se zadává stejně jako operace Detail. Vyberou se všechny parcely, jejichž parcelní čísla se nacházejí uvnitř taženého obdélníka. Tímto způsobem je možné vybírat parcely i když není k dispozici parcelní mapa, ale jen rastrový podklad a parcelní čísla. 45

48 Doplňkové aplikace Polygonem z bodů. Zadávání je stejné jako u operace Výpočet plochy. Odklikají se jednotlivé uzlové body a operace se ukončí stiskem pravého tlačítka na myši a výběrem z menu Uzavřít obrazec. Vyberou se všechny parcely, jejichž parcelní čísla leží uvnitř takto vytvořeného polygonu. Tímto způsobem je možné vybírat parcely i když není k dispozici parcelní mapa, ale jen rastrový podklad a parcelní čísla. Polygonem z linie. Jako první se provede identifikace linie. Pokud je linie uzavřená operace končí, jinak se dále pokračuje jako v případě zadávání polygonu z bodů. Vyberou se všechny parcely, jejichž parcelní čísla leží uvnitř polygonu, jehož počáteční část byla vytvořena identifikací linie. Tímto způsobem je možné vybírat parcely i když není k dispozici parcelní mapa, ale jen rastrový podklad a parcelní čísla. Z klávesnice. Vypíše se číslo parcely, vybere se způsob evidence a případně zatrhne volba, zda jde o stavební parcelu a nakonec se stiskne tlačítko Přidat. Společným sousedem. Provádí se klikem na parcelní číslo. Tímto způsobem se vyberou všechny parcely, které sousedí s parcelou na jehož parcelní číslo byl proveden klik. U tohoto způsobu výběru je nutné mít k dispozici vektorovou kresbu a příslušné indexování parcelních map. Liniovou stavbou. Zadávání je stejné jako u operace Výpočet vzdálenosti. Odklikají se jednotlivé uzlové body a operace se ukončí stiskem pravého tlačítka na myši a výběrem z menu Ukončit zadávání. Vyberou se všechny parcely, jimiž prochází takto vytyčená trasa. U tohoto způsobu výběru je nutné mít k dispozici vektorovou kresbu a příslušné indexování parcelních map. Plošnou stavbou z bodů. Zadávání je stejné jako u operace Výpočet plochy. Odklikají se jednotlivé uzlové body a operace se ukončí stiskem pravého tlačítka na myši a výběrem z menu Uzavřít obrazec. Vyberou se všechny parcely, které protíná takto vytvořený polygon. U tohoto způsobu výběru je nutné mít k dispozici vektorovou kresbu a příslušné indexování parcelních map. Plošnou stavbou z linie. Jako první se provede identifikace linie. Pokud je linie uzavřená operace končí, jinak se dále pokračuje jako v případě zadávání polygonu z bodů. Odklikají se jednotlivé uzlové body a operace se ukončí stiskem pravého tlačítka na myši a výběrem z menu Uzavřít obrazec. Vyberou se všechny parcely, které protíná takto vytvořený polygon. U tohoto způsobu výběru je nutné mít k dispozici vektorovou kresbu a příslušné indexování parcelních map. Klikem do plochy. Parcelu je možné také vybrat klikem do libovolného místa plochy parcely. U tohoto způsobu výběru je nutné mít k dispozici vektorovou kresbu a příslušné indexování parcelních map. 46

49 Doplňkové aplikace Volba režimu způsobu zadávání se provádí výběrem příslušné volby ve výběrovém poli v horní části dialogu. Ovládání liniové a plošné stavby se provádí pomocí pravého tlačítka myši. Nové zadání výběru více parcel a zrušení všech doposud umístěných v seznamu se provede pomocí tlačítka Zrušit na spodní straně dialogu pro výpis více parcel. Kromě provedení výpisu vybraných parcel je možné také jejich přímé zobrazení do mapy bez provedení výpisu pomocí tlačítka Zobraz Pokud se žádá, aby při zobrazení parcel byla vidět liniová nebo plošná stavba, kterou uživatel nakreslil, je třeba aby v nastavení nebyla zatržena volba "mazání předchozího výběru". Výběr parcel je ještě možné dodatečně omezit pomocí zadání oprávněného subjektu. Oprávněný subjekt se zadá pomocí stisku tlačítka Omezit výběr parcel OS Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí formulář pro zadání oprávněného subjektu. Obr.35 Formulář pro zadání oprávněného subjektu Při zadávání oprávněného subjektu platí následující pravidla: kolonky Příjmení, Jméno a RČ se vztahují k fyzickým osobám. Kolonky Název a IČO se vztahují k právnickým osobám. Může se však stát, že fyzická osoba nemá v operátu KN své Jméno a Příjmení, ale má Název. Proto se doporučuje vyplňovat kolonku Název i pokud se jedná o fyzické osoby (vyplní se stejně jako kolonka Příjmení) a zatrhnout volbu, že se má hledat i v názvech. Název vlastníka lze zadávat s diakritikou i bez ní, nemusí být rozlišena velká a malá písmena. Název není potřeba uvádět celý, pak se zadávaný řetězec znaků ukončí znakem "%" (procento) nebo "*" (hvězdička). Kolonky Ulice a Obec je nutno zadávat s diakritikou. Po stisku tlačítka OK se zadané hodnoty uloží a ve formuláři pro hromadný výpis parcel je možné těmito podmínkami doplnit výběr z grafiky. Aby se omezení oprávněným subjektem ve vyhledání uplatnilo, je nutno zatrhnout volbu před tlačítkem pro zadání oprávněného subjektu ve formuláři pro hromadný výpis parcel. 47

50 Doplňkové aplikace Vyhledání parcel se provede pomocí stisku tlačítka Výpis. Výpis parcel se může někdy provést automaticky po výběru z grafiky a to tehdy, je-li seznam parcel příliš dlouhý na to, aby se vešel se seznamu parcel v zadávacím formuláři. Pokud se bude takto velký výběr ještě omezovat vlastníkem, je nutné ho zadat dřív, než se provede výběr z grafiky. Hodnoty pro oprávněný subjekt se pamatují po dobu běhu aplikace. Po novém zavolání aplikace budou hodnoty pro oprávněný subjekt vždy prázdné. Po výpisu parcel, které jsou omezeny oprávněným subjektem se může stát, že zadání oprávněného subjektu je nejednoznačné a v tom případě se ve výpisu objeví nejdříve seznam všech vybraných subjektů. Klikem na příslušný subjekt se výběr upřesní. Po případném upřesnění výběru dojde k výpisu seznamu parcel, který obsahuje hyperlinkové odkazy na jednotlivé parcely. Pozn: je třeba si uvědomit, že rychlost výběru s omezením oprávněným subjektem bude výrazně menší než u prostého výpisu. Obr.36 Výpis informací o parcele Ve výpisu informací o parcele se nachází ikona pomocí jejíhož stisknutí se může provést zobrazení její polohy do mapy. Zobrazení se provede stejným způsobem jako u operace Vyhledání parcely. Ve výpisu se také objevuje barevně zvýrazněný text, který symbolizuje hyperlinkový odkaz do navazujícího listu vlastnictví, který tímto způsobem můžeme také zobrazit. 48

51 Doplňkové aplikace Obr.37 Výpis listu vlastnictví 49

52 Doplňkové aplikace Písemný operát Obr.38 Formulář pro práci s písemným operátem Formulář pro kompletní práci s písemným operátem se zobrazí po zvolení operace pomocí tlačítka z panelu nástrojů. Slouží pro výpis parcel, budov nebo listů vlastnictví do zvláštního okna. Výběr způsobu vyhledání se provede zapsáním příslušných hodnot do některých vstupních polí v nabízeném seznamu. Pro správné vyhledání požadovaných hodnot je třeba nastavit aktuální katastrální území, kde se má vyhledávat. 50

53 Doplňkové aplikace Dohledání vlastníků (vyhledávací služba) Obr.39 Formulář pro vyhledávací službu 51

54 Doplňkové aplikace Formulář pro zadávání různých podmínek pro vyhledávání vlastníků se zobrazí po zvolení operace pomocí tlačítka z panelu nástrojů. Dialog slouží pro sestavení vyhledávací dávky obsahující hromadné zadání vlastníků. Horní část dialogu umožňuje zadat vlastníka čtyřmi různými způsoby. Pro jedno přidání se vyplňují vždy políčka pouze v jednom řádku. Do dávky ovšem můžeme zahrnout řádky v libovolné kombinaci. Přitom platí pravidlo, že položky na jednom řádku tvoří při vyhledávání logický součin (AND), zatímco jednotlivé řádky se kombinují ve smyslu logického součtu (OR). Například uvede-li se Novák Josef, pak se najdou všichni vlastníci s příjmením Novák, jejichž křestní jméno je Josef. Pokud na další řádek uvedeme jen Novotný, objeví se ve výsledku hledání navíc všechni vlastníci s příjmením Novotný bez rozlišení křestního jména. Některé kombinace nejsou možné. Například hledání pouze podle křesního jména nebo pouze podle doplňku IČO. Počet nalezených vlastníků by byl nesmyslně velký. U fyzické osoby zadáváme Příjmení a Jméno, nebo Rodné číslo. U právnické osoby zadáváme buď Název nebo IČO. Zadané IČO lze doplnit o doplněk IČO, pomocí kterého se rozlišují vlastníci se stejným IČO. V důsledku chyb v písemném operátu KN se může stát, že přestože se jedná o fyzickou osobu, její jméno není vedeno jako Příjmení a Jméno, ale jako Název. Proto pokud je hledána fyzická osoba podle příjmení, doporučuje se vytvořit ještě jedno zadání, kde se příjmení této fyzické osoby vyplní do políčka Název. Problému lze předejít také identifikací fyzické osoby pomocí rodného čísla. Obsah dávky je zobrazen ve spodní části dialogu. Každý řádek představuje jedno zadání vlastníka. Tlačítkem Přidat přidáme do tohoto seznamu nový řádek (musíme mít vyplněny údaje pro identifikaci vlastníka). Pomocí tlačítka Odstranit vymažeme označený řádek. Řádek lze také opravit: označí se, v horní části dialogu se specifikuje vlastník a stiskne se tlačítko Upravit. Označený řádek je přepsán novým zadáním. Tímto způsobem je možno opravit i typ zadání. Tedy například zadání podle jména změnit na zadání podle názvu apod. Ukončí-li se dialog tlačítkem OK, provede se vyhledávání podle zadání a sestavená dávka je zapamatována do doby ukončení aplikace. Vyhledávání se provádí v celém písemném operátu, který je pro danou aplikaci k dispozici. Tlačítkem Storno se formulář opustí bez vyhledání. V tom případě se sestavená dávka nezapamatuje. Implicitně se provádí hledání v celém písemném operátu, který je pro daný projekt k dispozici. Pokud se provede volba Nastavit filtr ve spodní části dialogu, je možné zredukovat počet katastrálních území ve kterých se bude vyhledávat. Výběr jednotlivých položek se provádí pomocí jejich označení v levé části dialogu a stiskem tlačítka. Tím se přesouvají jednotlivé entity z levé části do pravé. Stejným způsobem je možné již přesunuté entity vrátit zpět pomocí jejich označení v pravé části dialogu a stiskem tlačítka. Vybrané filtry se nakonec uloží stiskem tlačítka. Existence nastavených filtrů se projeví ve formuláři pro vyhledávací službu zatržením volby Filtr, u kterého je zapsáno kolik entit bylo ve filtru vybráno. 52

55 Doplňkové aplikace Obr.40 Formulář pro nastavení filtrů Nastavení parametrů výpisů Pro každý výpis z SPI-KN je možné nastavovat množství parametrů výpisů a způsoby formátování. Nastavení těchto parametrů se provádí pomocí volby z panelu nástrojů. Po stisknutí ikony se objeví formulář, ve kterém je možné provést všechny možné kombinace voleb formátů výpisů. Zvolený formát potom ovlivňuje všechny výpisy z SPI-KN, které se dají z aplikace vyvolat. 53

56 Doplňkové aplikace Obr.41 Nastavení parametrů výpisů z SPI-KN Historie SPI Pokud jsou k dispozici historická data SPI, je možné přidat na lištu s pasporty do záložky "Historie SPI" sadu ikon pro práci s historickým stavem SPI. Jedná se o ikony "Písemný operát" a "Dohledání vlastníků" a "Nastavení parametrů výpisu". Jejich funkčnost je stejná jako funkčnost stejných ikon v záložce "SPI", s tím rozdílem, že běží nad historickým stavem SPI. Formuláře SPI a historického stavu SPI jsou od sebe odlišeny datumem platnosti dat SPI, které se zobrazují v hlavičce formulářů. Aplikace ZÚZI Pokud je se systémem dodávána, spouští se aplikace ZÚZI pomocí tlačítka z panelu nástrojů v záložce "Adresní body". Po zvolení této operace dojde ke změně Funkčního panelu. V panelu je zobrazen formulář pro zadávání výběrových kritérií systému ZÚZI a pro zobrazování některých dalších informací. 54

57 Doplňkové aplikace Obr.42 Funkční panel pro aplikaci ZÚZI Ve vstupním poli pro název ulice lze zadat částečný název ulice. Zadání se potvrdí tlačítkem po pravé straně vstupního pole. Jestliže byl zadán částečný název, objeví se v seznamu Ulice s názvem všechny ulice, které odpovídají danému částečnému názvu. Pokud je kurzor na některém z názvů ze seznamu, v poli Starý název ulice se objeví také její starý název (před přejmenováním v roce 1990). Vyhledávat je možné také zadáním částečného starého názvu ulice, který se vepíše do vstupního pole Starý název ulice. V seznamu Ulice s názvem se potom objeví seznam starých názvů, které odpovídají zadání. Pokud klikneme na některý název ze seznamu, v poli Název ulice se k němu vypíše současný název. Jestliže je kurzor nastaven na některý název ze seznamu Ulice s názvem a stiskne-li se tlačítko po pravé straně seznamu nebo se provede dvojitý klik na název v seznamu, vypíší se další informace k ulici. Do dvou seznamů v dolní části se naplní čísla orientační a čísla popisná, která se v dané ulici nacházejí. Dvojitým klikem nad číslem orientačním nebo nad číslem popisným se vyhledá odpovídajicí druhé číslo. Stejného efektu se dosáhne stisknutím tlačítka Č. orient nebo Č. pop pro barevně zvýrazněné číslo v odpovídajícím seznamu. Nad seznamy se taktéž vypisuje název katastrálního území, ve kterém se nachází aktuální číslo orientační. Ve spodní části formuláře se nachází tlačítka Adresa a Ulice. Pomocí tlačítka Adresa se provede barevné znázornění vybraného adresního bodu, který odpovídá aktuálnímu orientačnímu nebo popisnému číslu. Pokud není vybráno žádné orientační číslo, uvažuje se první číslo ze seznamu Č. orient. Pomocí tlačítka Ulice se provede zobrazení celé ulice zvýrazněním všech adresních bodů v ulici. Při zobrazení adresy se provede detail v měřítku 1:2000, při zobrazení ulice se udělá opsaný obdélník ke všem adresním bodům. Vypsat starý i nový název k některé ulici lze i její identifikací v mapě. Po zvolení operace ZÚZI je program v režimu identifikace. Klikem do mapy se identifikuje nejbližší adresní bod a podle něj se vyhledá identifikovaná ulice. Vyhledávají se adresní body do vzdálenosti 500m. Jestliže v této vzdálenosti není nalezen žádný adresní bod, dojde k výpisu chybového hlášení na Konsolu. Identifikaci ulic z mapy lze provádět nezávisle na nastaveném aktuálním k.ú.! 55

58 Doplňkové aplikace Aplikace UIR-ADR (Územně identifikační registr adresních míst v ČR) Pokud je se systémem dodávána, spouští se aplikace UIR-ADR pomocí tlačítka z panelu nástrojů v záložce "Adresní body". Aplikace umožňuje vyhledávat okresy, obce, pražské obvody, městské části, části obce, ulice, stavební objekty, adresy nebo pošty v celé ČR a některé entity umožňuje zobrazit do mapového podkladu. Jako datový zdroj slouží Registr adresních míst v ČR. Registr byl vybudován v letech za spolupráce obecních a okresních úřadů, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Českého statistického úřadu a České pošty s.p. Registr byl původně určen pro potřeby informačních systémů MPSV. Po svém dokončení byl uvolněn i pro ostatní zájemce a rychle se rozšířil mezi desítky uživatelů ze státní správy i mino ni. Registr obsahuje číselníky: okresů obcí pražských obvodů městských částí/městských obvodů částí obce ulic veřejných prostranství stavebních objektů adresních míst dodávacích pošt Číselníky okresů, obcí, pražských obvodů a městských částí/městských obvodů jsou do UIR-ADR přebírány z Českého statistického úřadu, číselník částí obce z Ministerstva pro místní rozvoj, číselník dodávacích pošt z České pošty s.p. a číselníky ulic a veřejných prostranství, stavebních objektů a adresních míst jsou udržovány Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě hlášení z obecních úřadů. Údaje v číselnících respektují stávající standard SIS pro územní identifikaci. Pozn: v číselníku stavebních objektů jsou evidovány všechny stavební objekty, které mají číslo popisné nebo evidenční, tj. i ty, kde nikdo trvale nebydlí. Po zvolení této operace dojde ke změně Funkčního panelu. V panelu je zobrazen formulář pro zadávání výběrových kritérií systému ÚIR-ADR a pro zobrazování některých dalších informací. 56

59 Doplňkové aplikace Obr.43 Funkční panel pro aplikaci ÚIR-ADR Ve vstupních polích pro název okresu nebo obce lze zadat jejich částečný název. Zadání se potvrdí tlačítkem po pravé straně vstupního pole. Jestliže byl zadán částečný název a výsledek je nejednoznačný, změní se příslušné vstupní pole na seznam vybraných obcí, resp. okresů. Po výběru konkrétní obce se do následujícího seznamu vypíší části obce pro zadanou obec. Pokud je přepínač "Výběr" nastaven na polohy "Ulice", vypíší se do následujícího seznamu místo částí obce ulice. Počáteční písmena z názvu ulice se mohou vepsat do vstupního pole, které se po zvolení ulic objeví. Jestliže je kurzor nastaven na některý název ze seznamu Části obce (nebo ulice) a stiskne-li se tlačítko po pravé straně seznamu nebo se provede dvojitý klik na název v seznamu, vypíší se adresy. Do dvou seznamů v dolní části se naplní čísla popisná a čísla orientační, která se v dané ulici nacházejí. Dvojitým klikem nad číslem orientačním nebo nad číslem popisným se vyhledá odpovídajicí druhé číslo. Stejného efektu se dosáhne stisknutím tlačítka Č. orient nebo Č. pop pro barevně zvýrazněné číslo v odpovídajícím seznamu. Nad seznamy se taktéž vypisují názvy části obce, ulice a pošty, ve kterém se nachází aktuální číslo popisné. Pomocí tlačítek ve spodní části dialogu lze jednotlivé adresní body nebo obce zobrazit do mapy. Systém umožňuje i opačný postup, tj. pomocí identifikace v mapě zobrazit nejbližší obec nebo adresu. Pokud je třeba podrobnější vyhledávání je možné jej spustit pomocí tlačítka Celý dialog ve spodní části formuláře. K podrobnému vyhledávání v tomto systému slouží výběrový formulář, který se zobrazí do zvláštního okna. 57

60 Doplňkové aplikace Obr.44 Výběrový formulář pro aplikaci UIR-ADR Pole Zobraz umožňuje výběr údajů, které nás zajímají. Naposledy nastavený filtr si program pamatuje i při následujícím spuštění. Lze vybírat okresy, obce, pražské obvody, městské části, části obce, ulice, objekty, adresy nebo PSČ. Výběr požadované entity lze zúžit nastavením tzv. lokalit, které se nastavují pomocí polí Okres, Obec, Pr.obvod, Měst.část, Část obce a Ulice. Pro tyto číselníky platí následující pravidla: 1. výběr ve vyšším číselníku omezí nabídku v nižším číselníku 2. pro výběr konkrétní obce musí být zadán okres 3. pro výběr z ostatních číselníků musí být zadána obec Pokud se zvolí ulice u výběru částí obce, budou zobrazeny části obce, kterými ulice prochází. Obdobně i pro městské části a pražské obvody. Pro výběr hodnoty filtru se použije tlačítko, které se nachází u každého typu filtru. Zrušení obsahu každého filtru se provede tlačítkem X. Při výběru obsahu filtru se mohou zobrazit všechny položky nebo lze do vstupního pole, které se také nachází u každého typu filtru zapsat částečný název tak, aby se omezil počet zobrazených možností. Vhodné např. pro pražské ulice, jejichž výběr omezíme např. zadáním počátečního písmena. Po stisknutí tlačítka pro výběr obsahu filtru se zobrazí následující dialog. 58

61 Doplňkové aplikace Obr.45 Výběrový formulář pro filtr na lokalitu Označením příslušné položky a stisknutím tlačítka Nastav se vybere příslušná lokalita. Pro pohyb v seznamu slouží tlačítka < (začátek), < (předchozí stránka), > (následující stránka), > (poslední stránka). Dále lze zadat následující omezující podmínky: 1) Stav: existující - v současnosti existují zaniklé - v současnosti již neexistují zadané omylem - nikdy neexistovaly 2) a) Název (ne pro objekty a adresy): Vybere údaje, jejichž název obsahuje zvolený text: na začátku: název musí začínat zadaným textem kdekoliv: název musí obsahovat zadaný text kdekoliv (na začátku, uprostřed nebo na konci) hledat i v historii: pokud je zaškrtnuta tato předvolba, prohledávají se i historické, nyní už neplatné názvy. Jinak se prohledávají pouze v současnosti platné názvy. 59

62 Doplňkové aplikace b) Číslo (pouze pro objekty a adresy): Adresy můžeme vybírat podle domovního nebo orientačního čísla. Lze vybrat adresu s konkrétním číslem nebo adresy, jejichž číslo se nachází v zadaném intervalu: konkrétní číslo: vyplníme pouze 1. vstupní pole interval: vyplníme obě vstupní pole (1. pole udává dolní hranici intervalu, 2. pole horní hranici intervalu) 3) PSČ: Výběr je omezen na položky obsahující adresy s uvedeným PSČ. Lze tedy vybrat např. seznam obcí, na které doručuje zvolená pošta. 4) Kód: Zadání jednoznačného kódu podle UIR-ADR umožní nejrychleji vybrat jedinou položku. 5) Změněné ve verzi: Zadáním čísla verze dat (nebo intervalu verzí) bude výběr omezen pouze na ty položky, které měly změnu v uvedené verzi dat. Podrobný přehled verzí i s datumy zobrazíme stiskem klávesy po pravé straně pole pro verze dat. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí následující dialog. Obr.46 Zobrazovací formulář pro verze dat Číslo požadované verze se potom může zapsat do 1. vstupního pole. Zadáním dalšího čísla do 2. vstupního pole lze zadat interval verzí. K výběru lze volitelně zobrazit tyto údaje: 60

63 Doplňkové aplikace Datumy - datum vzniku a zániku položky Kódy - jednoznačný kód podle UIR-ADR Zkratky - šestnáctiznakové zkratky názvů Pošty - název pošty Další - další údaje obce: adresa obecního úřadu, jméno, telefon, ová adresa pracovníka, zodpovědného za správnost dat obce (tyto údaje jsou nepovinné a nemusí být uvedeny) Okresy, obce, pražské obvody, městské části, části obce a ulice lze řadit podle: NÁZVU - řazeno abecedně podle názvu položky a názvů jejich nadřízených položek (podle sloupců řazeno zleva doprava). Např. obce jsou řazeny podle názvu a obce se stejným názvem podle názvu okresu. LOKALITY - řazeno abecedně podle názvu nadřízených položek a názvu položky (podle sloupců řazeno zprava doleva). Např. obce jsou řazeny podle názvu okresu a poté podle názvu obce. KÓDU - řazeno podle jednoznačného kódu UIR-ADR Objekty lze řadit podle: DOMOVNÍHO ČÍSLA - řazeno podle okresu, obce, části obce, typu a hodnoty domovního čísla (nejdříve jsou všechna čísla popisná, pak evidenční) KÓDU - řazeno podle jednoznačného kódu UIR-ADR Adresy lze řadit podle: DOMOVNÍHO ČÍSLA - řazeno podle okresu, obce, části obce, typu domovního čísla a hodnoty domovního čísla, ulice, orientačního čísla (nejdříve jsou všechna čísla popisná, pak evidenční) ULICE A ORIENTAČNÍHO ČÍSLA - řazeno podle okresu, obce, ulice, orientačního čísla, části obce, typu domovního čísla a hodnoty domovního čísla (nejdříve jsou adresy bez ulic, pak s ulicemi) KÓDU - řazeno podle jednoznačného kódu UIR-ADR Adresy lze volitelně řadit podle PSČ zaškrtnutím předvolby PSČ. V rámci jednoho PSČ jsou pak řazeny podle nastaveného řazení (tj. podle dom.čísla, ulice+or.čísla nebo podle kódu). Pokud není v obci zaveden uliční systém, jsou řazení podle domovního čísla a ulice + orientačního čísla totožná. Pošty lze řadit podle: NÁZVU - řazeno abecedně podle názvu pošty PSČ - řazeno podle PSČ Po zadání všech výběrových kritérií se stiskne tlačítko Vyber. Do stejného okna se vypíše výsledek hledání, viz. následující obrázek. 61

64 Doplňkové aplikace Obr.47 Okno s výsledky výběru V okně jsou zobrazeny všechny požadované sloupce a navíc sloupec Stav, který může nabývat hodnot P pro platné věty, O pro zadané omylem a Z pro zaniklé. Pokud systém dokáže vybrané entity zobrazovat, je v okně ještě tlačítko Zobrazit, pomocí kterého se zobrazí vybrané entity do mapy. Pokud se zobrazuje jeden bod, provede se měřítko 1:2000. Je-li zobrazených bodů více, provede se opsaný obdélník těmto bodům a na každý bod se zobrazí značka. Aplikace - poznámková vrstva Pokud je se systémem dodávána, spouští se aplikace z vlastní záložky z panelu nástrojů. Aplikace slouží pro vytváření vlastních poznámek do mapových podkladů a k jejich ukládání a zpětnému otvírání. Pro ovládání aplikace slouží 5 ikon. Při práci s poznámkovou vrstvou se oproti desktopu nezahajuje založením výkresu pro poznámky a přímo se kreslí do podkladové mapy. Nakonec je možné vše uložit pod zvoleným názvem do databáze ze které je možno poznámkovou kresbu v budoucnu kdykoliv obnovit. 62

65 Doplňkové aplikace Tlačítko Popis Otevření poznámky. Po zvolení operace se změní obsah Funkčního panelu, ve kterém se nachází seznam uložených poznámek. V dialogu se zobrazí seznam uložených pomocných kreseb v databázi, které patří uživateli nebo je zveřejnil jiný uživatel pro ostatní. Pomocí tlačítka Otevřít lze načíst pomocnou kresbu do mapy. Pokud jsou v té době v grafické ploše již zobrazeny nějaké pomocné kresby, program se doptá zda chce uživatel vybrané kresby do grafiky přidat nebo jimi přepsat již existující pomocné kresby. Po otevření pomocné kresby se v grafické ploše provede výřez přes všechny vybrané kresby. Pomocí tlačítka Smazat je možné pomocnou kresbu smazat z databáze (v mapě se nic neruší). Rušit v databázi lze pouze vlastní pomocné kresby. Pomocí tlačítka Detail lze získat další informace o pomocné kresbě (vlastník, datum vytvoření a datum poslední modifikace). Uložení pomocné kresby. Po zvolení operace se změní obsah Funkčního panelu, ve kterém se nachází vstupní pole pro zadání názvu poznámky, pod kterým ji chce uživatel uložit. Pokud již poznámka se zadaným názvem existuje, program se doptá na souhlas či nesouhlas s jejím přepsáním. Úspěšné uložení je oznámeno informačním hlášením o dokončení operace. Obsah grafické plochy se nezmění. Uloženy jsou všechny pomocné kresby zobrazené v tu chvíli na mapě. Ve webové aplikaci s autorizací uživatelů je ještě možné pomocnou kresbu zveřejnit pro ostatní uživatele. 63

66 Doplňkové aplikace Kresba/rušení/opravy linií/ploch. Po zvolení operace se změní obsah Funkčního panelu, ve kterém je možnost zvolit různé způsoby práce pro linie a plochy. Společný dialog pro kreslení, rušení a opravy linií a ploch. Pro kreslení linie nebo plochy lze zadat šířku a barvu čáry. Při kreslení je důležité, zda je v aplikaci zapnutý nebo vypnutý grafický vstup bodu. Podle toho se uzlové body pokládají buď jen na body podkladového výkresu nebo kamkoliv do grafické plochy. Malování se ovládá pravým tlačítkem na myši, kde lze z menu vybrat buď zrušení posledního bodu nebo ukončení kreslení. Pro výběr kreslení dalšího objektu je třeba kliknout znova na přepínač linie/plocha. Namalované linie nebo plochy lze zrušit trojím způsobem. Buď poslední namalovanou nebo identifikování některého uzlového bodu kresby nebo zrušit všechny namalované linie nebo plochy naráz. Oprava polohy bodu linie nebo plochy se provádí ve dvou krocích. Nejprve se prvním klikem identifikuje některý uzlový bod linie nebo plochy a druhým klikem se určí nová poloha bodu. Je možné rovněž změnit barvu linie nebo plochy a opravit šířku linie. To se provádí tak, že se změní příslušná hodnota v zadávacím formuláři a provede se identifikace uzlového bodu linie nebo plochy. Kresba/rušení značek. Po zvolení operace se změní obsah Funkčního panelu, ve kterém je možnost zvolit různé způsoby práce se značkami. Dialog obsahuje nastavení pro práci s vektorovými a rastrovými značkami. Pro vektorové značky je možné zvolit tvar, velikost, výplň a barvu značky. Pokládání vektorové značky se zahájí stiskem tlačítka Vložit. Položení rastrové značky se zahájí klikem na příslušnou ikonu značky. Již položené značky lze zrušit trojím způsobem. Zrušit naposledy vloženou značku, zrušit značku její identifikací a nebo zrušit všechny položené značky naráz. 64

67 Doplňkové aplikace Vkládání/rušení textů. Po zvolení operace se změní obsah Funkčního panelu, ve kterém je možnost zvolit různé způsoby práce s texty. Dialog obsahuje nastavení pro vkládání textů. Je možné zvolit typ fontu, velikost fontu a barvu textu. Také je možné zvolit volbu pro šikmý nebo zvýrazněný text. Také lze nastavit vztažný bod pro umístění textu. Zrušit vložený text lze trojím způsobem. Zrušit naposledy vložený text, zrušit text identifikací textu nebo zrušit všechny vložené texty naráz. Je možné rovněž změnit barvu textu, vlastní text, typ a velikost fontu. To se provádí tak, že se změní příslušná hodnota v zadávacím formuláři a provede se identifikace příslušného textu. Aplikace - klady mapových listů Pokud je se systémem dodávána, spouští se aplikace z vlastní záložky z panelu nástrojů. Aplikace slouží k určení nomenklatury a souřadnic rohů mapového listu. Funkce podporuje následující klady map: základní mapa, D:\kokeswebfileshelp" l Základní mapa velkého měřítka (ZMVM), klady map stabilního katastru (D:\kokeswebfileshelp" l Gusterberg, Svatý Štěpán, D:\kokeswebfileshelp" lgellérthegy), D:\kokeswebfileshelp" l Triangulační listy a listy D:\kokeswebfileshelp" l II. vojenského mapování. Aplikace se spouští stiskem ikony ze záložky "Klady map". Po stisku ikony se změní obsah Funkčního panelu, ve kterém je možnost zvolit různé způsoby práce s mapovými podklady. Obr.488 Dialog pro práci s klady map 65

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 10.50. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 10.50. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 10.50 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Listopad 2011 Copyright GEPRO s.r.o. 2011 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Přehled honiteb České republiky

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Přehled honiteb České republiky Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Přehled honiteb České republiky 1. Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace Verze 20 10 2009 1 Obsah 1 O službě e-utilityreport................................... 3 2 Potřebná nastavení.......................................

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Základní uživatelský manuál OBSAH 1. Úvod 2. Základní nastavení 3. Administrátorské nastavení 4. Rezervace 4.1 Registrace do rezervačního systému 4.2 Přihlášení

Více

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně.

MARUSHKA. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka. Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. MARUSHKA Marushka je webová mapová aplikace pro zobrazování map a informací z GISu města Plzně. Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka MARUSHKA Tipy na práci s mapovým prohlížečem Marushka Strana

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Kerio Operator. Kerio Technologies

Kerio Operator. Kerio Technologies Kerio Operator Příručka uživatele Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Operator ve verzi 1.1. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

První přihlášení do datové schránky krok za krokem

První přihlášení do datové schránky krok za krokem První přihlášení do datové schránky krok za krokem Dostali jste do rukou přístupové údaje ke vstupu do Vaší datové schránky a nevíte, kde začít? Stačí pět základních kroků, aby Vaše datová schránka byla

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Uživatelská příručka ClinkMe

Uživatelská příručka ClinkMe Uživatelská příručka ClinkMe OBSAH DIALER 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 1 KONTAKTY... 2 POČET TELEFONNÍCH ČÍSEL KONTAKTU... 4 ZÁLOŽKY PRO FILTROVÁNÍ KONTAKTŮ... 5 PANEL PRO ZADÁVÁNÍ VYHLEDÁVACÍCH KRITÉRIÍ...

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Důležitá vylepšení: 1. Byl přepracován a výrazně vylepšen dialog Editování SPI. Hlavní změny jsou: Byl vylepšen vzhled dialogu. V dialogu byly umožněny

Více

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele

CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele CS WAVE Virtuální pracovní stůl svařování Malá verze Manuál uživatele Version 4.0 14/04/2010 1 Tato příručka slouží všem uživatelům bez ohledu na jejich pracovní pozici a popisuje funkce, které poskytuje

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLÁVESNICE PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE PS/2/USB konektor pro připojení klávesnice je umístěn na zadní straně zařízení. Konektor klávesnice připojte do odpovídající zástrčky. Vždy připojujte

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Program MediaLib. Program MediaLib slouží pro automatické skládání reklamních spotů do delších smyček.

Program MediaLib. Program MediaLib slouží pro automatické skládání reklamních spotů do delších smyček. LED Panely SW 2.3.2013, revize 1.0 Platné pro verzi programu 1.04 a vyšší. Program MediaLib Program MediaLib slouží pro automatické skládání reklamních spotů do delších smyček. Určí se celková délka smyčky

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37012 Název projektu: Na svobodu připraven! Období realizace: 1.1.2015 31.10.2015 Řešení bylo vyvinuto v rámci realizace

Více

LPIS Katastr Podklady pro školení Říjen 2011

LPIS Katastr Podklady pro školení Říjen 2011 LPIS Katastr Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o., 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Základní informace LPIS mohu použít k zobrazení dat katastru nemovitostí a dohledávání vlastnických

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému

Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora Manuál uživatele systému 2 LOW pracoviště výkonného operátora Obsah 1 Úvod... 6 1.1 První spuštění a připojení k

Více

DELTA PANEL pro Windows

DELTA PANEL pro Windows DELTA PANEL pro Windows Verze 2.10 Vzdálený indikační panel provozu pro ústředny ATEUS DELTA pro Windows Návod k používání a instalace 2N spol. s r.o., Modřanská 621, PRAHA 4, 143 12 tel. (02-) 613 01

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací.

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací. Tento počítač 1 Seznámení s programem Tento počítač je program integrovaný ve Windows, který slouží ke správě souborů a složek na discích, tedy k provádění adresářových operací. Najdeme ho v nabídce START

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených systémem A3600 z COMPACT FLASH karty! Formátování nebo mazání dat z COMPACT FLASH karty! Tvorba

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Aplikace pro Národní onkologický registr na KSRZIS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Národní onkologický registr elektronický formulář s použitím Uživatelská příručka Stav

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Návod na samoaktivaci

Návod na samoaktivaci Návod na samoaktivaci služby internet AKtivACe SluŽeB POMOCí instalátoru Pro zahájení instalace Vašeho nového připojení od naší společnosti propojte utp kabel s nástěnnou netbox zásuvkou a RJ-45 konektorem

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Dálkový přístup do katastru nemovitostí

Dálkový přístup do katastru nemovitostí Dálkový přístup do katastru nemovitostí Příručka pro užívání bezúplatného DP Bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí je poskytován pouze územně samosprávným celkům k výkonu jejich působnosti

Více

Statutární město Ostrava Archiv města Ostravy DIGITÁLNÍ BADATELNA. Uživatelská příručka

Statutární město Ostrava Archiv města Ostravy DIGITÁLNÍ BADATELNA. Uživatelská příručka Statutární město Ostrava Archiv města Ostravy DIGITÁLNÍ BADATELNA Uživatelská příručka Datum: prosinec 2015 Obsah 1 Registrace... 3 2 Přihlášení... 4 3 Poprvé v aplikaci... 5 4 Procházení archivu... 6

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více