Trade FIDES, a.s. LOW X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému"

Transkript

1 Trade FIDES, a.s. LOW X Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora Manuál uživatele systému

2 2 LOW pracoviště výkonného operátora Obsah 1 Úvod První spuštění a připojení k databázi Přihlášení k aplikaci Licence Mapové podklady Fides Práce s aplikací LOW Záložka (okno) Objekty Objekty - popis jednotlivých tlačítek Změna úrovně Zápis do historie Vyhledávání Vizitka Názvy objektů Filtr objektů Ovládání pravým tlačítkem myši Karta objektu Úroveň dolů (+) Úroveň nahoru (-) Neaktivní Neaktivní včetně podobjektů Aktivní Aktivní včetně podobjektů Události v poruše Zápis do historie Pluginy Karta objektu Historie objektu Změna instrukcí operátorem Odesílání sekvencí (povelů) na objekt Přechod na mapový podklad Zobrazení událostí objektu Záložka (okno) Online Význam jednotlivých sloupců Popis tlačítek Záložka (okno) Historie Význam jednotlivých sloupců: Filtr historie Záložka (okno) Mapa Mapové podklady Grafické podklady Práce s Mapou Hledání bodu na mapě Nastavení grafiky Zápis do historie Možnosti rozmístění oken Vytvoření nového okna Uložení rozmístění oken Načtení rozmístění oken Akce Vyhlášení akce Informace o akci... 40

3 3 LOW pracoviště výkonného operátora 4.3 Otevření akce Řazení akcí Akce otevřené jiným operátorem Práce s akcí Detail události Způsob zobrazování událostí Přepnutí do grafiky při akci Řešení akce Ukončení akce Další možnosti aplikace Změna hesla Uživatelské nastavení Násilné ukončení akcí Hromadné odbavení akcí Hromadně do/z poruchy Sekvence O programu Konfigurace aplikace LOW Režim akcí HOLD Šířka sloupce kód objektu Připomínání rozpracované akce Kontrola obsluhy Grafické podklady Ukončení činnosti aplikace Přerušení spojení Odhlášení operátora Ukončení aplikace Seznam obrázků Obr. 1: Úspěšné připojení k databázi... 6 Obr. 2: Úspěšné připojení k databázi... 7 Obr. 3: Přihlášení k aplikaci pro... 7 Obr. 4: Licence... 8 Obr. 5: Kontrola licence... 8 Obr. 6: Přiřazení licence... 9 Obr. 7: Definice cesty k mapovým podkladům... 9 Obr. 8: Výběr souboru s příponou map Obr. 9: Uložení konfigurace cesty k mapovým podkladům Obr. 10 Základní přehledové okno programu LOW Obr. 11 Záložka objekty Obr. 12 Stavy objektů Obr. 13 Objekty popis jednotlivých tlačítek Obr. 14 Grafová struktura objektů Obr. 15 Záznam v historii Obr. 16 Zápis do historie Obr. 17 Okno vyhledávání Obr. 18 Zobrazení pouze kódů objektů Obr. 19 Filtr objektů Obr. 20 Kontextové menu Obr. 21 Události v poruše Obr. 22 Karta objektu... 20

4 4 LOW pracoviště výkonného operátora Obr. 23 Priority událostí na kartě objektů Obr. 24 Historie objektu Obr. 25 Editace instrukcí Obr. 26 Odesílání sekvencí Obr. 27 Zobrazení událostí objektů Obr. 28 Okno online Obr. 29 Tlačítka panelu okna online Obr. 30 Vypnuto automatické obnovování Obr. 31 Filtr sloupců online Obr. 32 Zápis do historie Obr. 33 Okno historie Obr. 34 Filtr sloupců historie Obr. 35 Řazení událostí podle sloupců Obr. 36 Vyhledávání podle priorit událostí Obr. 37 Vyhledávání podle objektu Obr. 38 Vyhledávání podle priorit událostí Obr. 39 Vyhledávání podle data a času Obr. 40 Filtr data a času Obr. 41 Filtr data a času - plynule Obr. 42 Vyhledávání podle akce Obr. 43 Vyhledávání podle komunikačního kanálu Obr. 44 Filtr historie Obr. 45 Zobrazení celé historie Obr. 46 Zrušení filtru historie Obr. 47 Záložka Mapa Obr. 48 Grafické podklady Obr. 49 Hledání bodu na mapě Obr. 50 Nastavení grafiky Obr. 51 Zápis do historie Obr. 52 Vytvoření nového okna Obr. 53 Zobrazení samostatných oken Obr. 54 Uložení rozmístění oken Obr. 55 Potvrzení o ložení aktuální pozice oken Obr. 56 Načtení rozmístění oken Obr. 57 Zápis do historie Obr. 58 Informace o akci Obr. 59 Otevření akce Obr. 60 Otevření další akce Obr. 61 Akce v Hold stavu Obr. 62 Řazení akcí Obr. 63 Akce otevřené jiným operátorem Obr. 64 Otevření další akce Obr. 65 Detail události Obr. 66 způsob zobrazování událostí Obr. 67 Událost do poruchy Obr. 68 Přepnutí do grafiky při akci Obr. 69 Zobrazení konkrétního prvku Obr. 70 Hlášení k akci Obr. 71 Hlášení k akci Obr. 72 Ukončení akce Obr. 73 Možnosti aplikace Obr. 74 Změna hesla Obr. 75 Uživatelské nastavení... 49

5 5 LOW pracoviště výkonného operátora Obr. 76 Násilné ukončení akcí Obr. 77 Hlášení k akci Obr. 78 Hromadně z/do poruchy Obr. 79 Sekvence Obr. 80 Detail sekvence Obr. 81 O programu Obr. 82 Režim akcí HOLD Obr. 83 Kontrola obsluhy Obr. 84 Ztráta spojení Obr. 85 Ztráta spojení Obr. 86 Odhlášení operátora Obr. 87 Kontrola obsluhy... 56

6 6 LOW pracoviště výkonného operátora 1 Úvod Program LOW je součástí systému LATIS SQL. Je nástrojem pro dohled nad hlídanými objekty. K systému LATIS SQL může být připojeno několik programů LOW, přičemž každý může přijímat různé události a sledovat různé objekty. Umožňuje souběžné řešení akcí i s dalšími programy LOW. 1.1 První spuštění a připojení k databázi Při prvním spuštění aplikace LOW budete vyzvání k na stavení připojení k databázi. Název serveru IP adresa nebo název počítače, na kterém je umístěna databáze SQL Databáze Název databáze, ke které se má aplikace připojit Uživatel uživatel, který má oprávnění pro přihlášení do databáze Heslo heslo uživatele pro připojení k databázi SQL Obr. 1: Úspěšné připojení k databázi Tlačítkem Test proveďte kontrolu připojení k databázi

7 7 LOW pracoviště výkonného operátora 1.2 Přihlášení k aplikaci Obr. 2: Úspěšné připojení k databázi Nastavení připojení k databázi bude v aplikaci uloženo v XML souboru a při každém novém spuštění již není třeba tyto údaje vyplňovat. Pokud si nejsme jisti názvem PC a databází, ke které se připojujeme, zůstaneme kurzorem myši nad položkou Databáze. Soubor LOW.xml může obsahovat více připojovacích řetězců k databázi. Pro editaci těchto parametrů slouží klávesová zkratka (Ctrl+Alt+F12). Obr. 3: Přihlášení k aplikaci pro K úspěšnému přihlášení je potřeba správně vyplnit uživatelské jméno a heslo. 1.3 Licence Pro plné využití programu je nutné LOW zalicencovat. Pokud nebude SW zalicencován, poběží v plné verzi po dobu 10 dní, kvůli možnosti jeho vyzkoušení. V případě, nebude li programu přiřazena licence, bude operátor informován.

8 8 LOW pracoviště výkonného operátora Obr. 4: Licence Licencování aplikací systému LATIS SQL se provádí centrálně přes nástroj LAT (vyjímku tvoří nástroj LGLE) a je popsáno v manuálu k tomuto programu. Pokud je v systému licence pro typ programu LOW, a není konkrétnímu programu přiřazena, program LOW si při prvním spuštění vyžádá její přiřazení. Potvrďte tlačítkem Přiřadit. Obr. 5: Kontrola licence

9 9 LOW pracoviště výkonného operátora Obr. 6: Přiřazení licence Informace o licenci se můžeme dozvědět přes menu o programu Mapové podklady Fides Má- li aplikace LOW pracovat s mapovými podklady (půdorysy objektů, mapa ČR, apod.), musí se nastavit cesta k mapovým podkladům. Pokud je cesta správně nastavena, zobrazí se v záložce mapa grafické podklady. Cesta k mapovým podkladům se nastavuje v LATu. Pokud jde o první spuštění programu a cesta ještě není nastavena, je obsluha vyzvána k nastavení cesty. Obr. 7: Definice cesty k mapovým podkladům

10 10 LOW pracoviště výkonného operátora Obr. 8: Výběr souboru s příponou fmp Obr. 9: Uložení konfigurace cesty k mapovým podkladům

11 11 LOW pracoviště výkonného operátora 2 Práce s aplikací LOW Po spuštění programu a úspěšném přihlášení se nám zobrazí základní přehledové okno aplikace LOW. Obr. 10 Základní přehledové okno programu LOW Ve spodní liště programu se nachází informace o uživateli a databázi. Přihlášený uživatel: zobrazeno přihlašovací jméno. Za přihlášeným uživatelem je vidět IP adresa serveru s db. a název databáze. V kulatých závorkách je potom uvedená verze db. V pravém dolním rohu je zobrazen aktuální čas.

12 12 LOW pracoviště výkonného operátora 2.1 Záložka (okno) Objekty Okno je určeno pro prohlížení seznamu objektů, jejich podobjektů a podává informaci, v jakém stavu tyto objekty jsou. V levém sloupci je zobrazen Kód objektu, v pravém volitelně název objektu a vizitka objektu. Vpravo nahoře se nachází jednotlivá ovládací tlačítka. Obr. 11 Záložka objekty V poli kódu objektu může být také zobrazena ikonka zámku (objekty pod ochranou), bez zámku (objekty bez ochrany), nebo otazník (stav objektu nezjištěn). Pokud je některý z podobjektů má stav bez ochrany a jiný pod ochranou, je na nadobjektu zobrazena ½ zámku. Obr. 12 Stavy objektů

13 13 LOW pracoviště výkonného operátora Objekty - popis jednotlivých tlačítek Změna úrovně Obr. 13 Objekty popis jednotlivých tlačítek - Umožňuje změnit úroveň zobrazení jednotlivých objektů. Objekty jsou v systému Latis SQL umístěny do stromové struktury, takové že každý objekt může mít jednoho nebo více nadřazených objektů. Pro zobrazování objektů v klientských aplikacích je použito základní rozdělení objektů do tzv. vrstev (úrovní) grafu objektů. Obr. 14 Grafová struktura objektů Tímto tlačítkem můžeme také přepínat mezi přednastavenými úrovněmi, tzv. přehledkami, ve kterých je možno zobrazovat pouze objekty, které uživatele zajímají (např. dělení podle okresů, měst, technologií atp.). Aktuální zobrazená úroveň se ukazuje vlevo vedle tlačítka. Jednotlivé přehledky lze editovat v pluginu přehledek Zápis do historie - Pomocí této volby je možné provádět jakékoli záznamy do historie k jednotlivým objektům, i když na objektu nevznikla žádná akce. Po kliknutí na ikonu se otevře okno v jehož horní části lze pomocí nabídky vybrat příslušný objekt, ke kterému chceme uložit záznam, a v dolní části je možné editovat text. Potvrzení tlačítkem OK se tento záznam uloží do historie. Současně bude záznam zobrazen ostatním klientům LOW v okně Online.

14 14 LOW pracoviště výkonného operátora Obr. 15 Záznam v historii Vyhledávání Obr. 16 Zápis do historie - Tato funkce umožňuje vyhledávání objektů podle různých kritérií. Vždy je možno vyhledávat podle položek Kód objektu, Vizitka, Název objektu a Vše. Ostatní položky pro vyhledávání se mohou různit podle toho, jaké jsou v systému nadefinované instrukce. Pokud je název položky příliš dlouhý, není zobrazen celý, ale je zakončen třemi tečkami. Po najetí myší na příslušný text se název zobrazí celý.

15 15 LOW pracoviště výkonného operátora Obr. 17 Okno vyhledávání Po vyplnění požadovaných položek zmáčkněte tlačítko Vyhledej a zobrazí se nám objekty, které odpovídají zadaným kritériím. Pro vymazání všech položek slouží tlačítko Vymaž filtr Vizitka - Pokud je v nastavení objektu vyplněna položka vizitka, můžeme tímto tlačítkem povolit nebo zakázat její zobrazování. Po stisknutí tlačítka dojde ve sloupci název objektu k zobrazení vizitek Názvy objektů - Tato funkce zapíná nebo vypíná zobrazení názvů objektů v přehledovém okně. V případě vypnutí zobrazení názvu objektu se zobrazují v přehledu objektů pouze kódy objektů. Obr. 18 Zobrazení pouze kódů objektů

16 16 LOW pracoviště výkonného operátora Filtr objektů - Tlačítko zapíná nebo vypíná zobrazení filtru objektů. Zadáním podmínek v panelu filtru objektů přehledu si můžeme v přehledovém okně zobrazit pouze ty objekty, které nás zajímají. Zaškrtnutím jednotlivých položek zobrazíme objekty, které jsou v určitém stavu. Pro filtr objektů platí, že všechny statusy objektu jsou na stejné úrovni. Takže pokud budu mít objekt neaktivní a zároveň ve ztrátě spojení. Bude v seznamu vidět i přesto, že budu mít filtr nastaven tak,aby zmizely všechny neaktivní objekty. Objekt ze seznamu zmizí až poté co odstraním z filtru i objekty ve ztrátě. Obr. 19 Filtr objektů Stavy jednotlivých objektů mohou být následující: v akci (červená), tj. objekty, ve kterých došlo k události, která má přiřazenou prioritu a proto vyvolává akci. Tato akce ještě není operátorem uzavřena. odpojený (oranžová) objekt, který nemá aktivní žádný komunikační kanál (viz nastavení komunikačních kanálů LAT) např. importovaný nebo samozaložený objekt. Z odpojených objektů nepřicházejí události, nedají se na ně odeslat povely.

17 17 LOW pracoviště výkonného operátora neaktivní (žlutá) objekt, u kterého existuje alespoň jedno aktivní směrování povelů. Z neaktivních objektů přicházejí události, nevyvolávají však akce, nemohou se na ně posílat povely. ztráta spojení, (fialová) tj. signalizace technických potíží se spojením. Objekt je ve ztrátě spojení, pokud všechny jeho směrování povelů jsou ve ztrátě. částečná ztráta (světle růžová) některé (ne všechny) směrování povelů daného objektu jsou ve ztrátě spojení. Jinými slovy některé cesty pro komunikaci s objektem mají výpadek. v poruše, (šedá) u objektu jsou události, které nejsou aktivní (cílem je aby určité události neobtěžovaly obsluhu, např. při falešném poplachu, revizi systému apod.) aktivní, (bílá) takto je zobrazen objekt, který je plně funkční a je v ostrém provozu. Je-li na objektu současně aktivní libovolná kombinace několika stavů, pak je barva objektu dána stavem s nejvyšší prioritou. Pozor tohle pravidlo platí pro vykreslování barev objektů v seznamu objektů. Pořadí při zobrazováni barvy u objektu: 1. Odpojeno 2. Neaktivní 3. Ztráta 4. Částečná ztráta 6. Porucha 5. Status (od nevyššího k nejnižšímu) 7. Žádný status Pokud bude objekt neaktivní a zároveň ve ztrátě, bude vykreslen jako neaktivní, protože status neaktivní má vyšší prioritu. Některé stavy objektů (např. aktivní/neaktivní) lze měnit přímo z programu LOW. Více informací v kapitole Ovládání pravým tlačítkem myši. Pokud přepneme na symbol zámku, změní se nám položky menu a můžeme filtrovat na objekty v tomto stavu: pod ochranou - - objekty, které jsou zastřeženy mají před svým názvem zobrazen zámek stav nezjištěn - - objekty, u kterých nebyl zjištěn stav zaarmování mají před svým názvem obrys zámku s otazníkem bez ochrany - - objekty, které nejsou zastřeženy mají před svým názvem prázdnou buňku

18 18 LOW pracoviště výkonného operátora Číselné pole - - na tomto místě lze nastavit, v kolika sloupcích budou objekty v přehledovém okně zobrazeny. Význam tlačítek dolů (-) a o úroveň nahoru (+). je shodný jako položka úrovně. Umožňují přepínat o úroveň Položka Seřadit dle umožňuje řadit objekty abecedně dle následujících kritérií. Kód objektu, název objektu, vizitky, priority události, priority statusu. Číslo počet objektů udává, kolik objektů vyhovuje našemu filtru a je aktuálně zobrazeno Ovládání pravým tlačítkem myši Po kliknutí na některý objekt pravým tlačítkem myši se objeví následující menu. Obr. 20 Kontextové menu Karta objektu Touto položkou otevřeme kartu objektu. Více informací v kapitole Karta objektu Úroveň dolů (+) Úroveň nahoru (-) Tyto položky umožňují zobrazit podobjekty resp. nadobjekt daného objektu. Na rozdíl od přepínání úrovní v hlavní okně však zobrazují pouze podobjekty vybraného objektu. Stejnou funkci lze docílit klávesami + a.

19 19 LOW pracoviště výkonného operátora Neaktivní Tato volba umožňuje označit vybraný objekt jako neaktivní, tzn., že události přicházející z tohoto objektu nebudou vyvolávat akce. (např. při servisním zásahu na daném objektu) Neaktivní včetně podobjektů Stejné jako předchozí volba, ale přepne do stavu neaktivní i podobjekty daného objektu Aktivní Změní stav objektu na stav aktivní tzn. objekt, který je plně funkční a je v ostrém provozu Aktivní včetně podobjektů Přepne objekt včetně všech jeho podobjektů do stavu aktivní tzn. objekt, který je plně funkční a je v ostrém provozu Události v poruše Kliknutím na tuto položku zobrazíme okno, které nám ukáže všechny události objektu, které nejsou aktivní tudíž jsou v poruše. Pokud objekt žádnou neaktivní událost nemá, volba není přístupná. Operátor může události z poruchy vyjmout, pokud na to má nastavená práva (Obr. 17). Požadované události lze označit standardním postupem Windows (klávesy Shift Ctrl a označení myší) a tlačítkem Vyjmout události z poruchy změnit stav událostí na aktivní. Obr. 21 Události v poruše Zápis do historie Více informací naleznete v kapitole zápis do historie

20 20 LOW pracoviště výkonného operátora Pluginy Umožňuje spouštět pluginy, které jsou v systému nainstalovány. Plugin (zásuvný modul) umožňuje rozšířit funkce systému podle konkrétních požadavků dané instalace. Více informací v dokumentaci k jednotlivým pluginům Karta objektu Po dvojkliku na příslušný objekt, nebo po použití pravého tlačítka myši a zvolení volby Karta objektu se zobrazí podrobné informace o objektu. V horní části je zobrazen kód a název příslušného objektu, dále datum a čas posledního spojení. Níže se nachází jednotlivé záložky pro instrukce. Nastavení záložek s instrukcemi může být různé a nastavuje se v programu LAT. Obrázek v pravé horní části umožňuje přepnout na grafický projekt objektu, pokud je vytvořen. V dolní části se zobrazuje aktuální historie objektu. Obr. 22 Karta objektu

21 21 LOW pracoviště výkonného operátora Pořadí a typy názvů jednotlivých instrukcí lze libovolně měnit (pomocí aplikace LAT). Mohou být textové, v HTML formátu, nebo v jejich místě může být umístěn speciální plugin. Také lze nastavit pro různé priority zobrazování různých typů instrukcí. Vybráním příslušné priority se nám zobrazí instrukce náležící dané prioritě. Instrukce, které jsou určeny pro všechny priority, budou viditelné vždy. Obr. 23 Priority událostí na kartě objektů Historie objektu Ve spodní části karty objektu se zobrazuje poslední historie konkrétního objektu. Pokud provedeme dvojklik na položce historie. Přepne se zobrazení a dole se objeví okno, kde je zobrazen celý popis událostí. Stejným postupem můžeme okno zobrazující celý popis události skrýt. Obr. 24 Historie objektu Změna instrukcí operátorem Pokud má operátor přidělena příslušná práva, může provádět změnu instrukcí přímo v okně karty objektu. Kliknutím na tlačítko změna instrukcí se okna instrukcí podbarví modře, což znamená možnost editace.

22 22 LOW pracoviště výkonného operátora Obr. 25 Editace instrukcí Pomocí tlačítek můžeme provedené změny buď stornovat, nebo uložit Odesílání sekvencí (povelů) na objekt Z okna karty objektu je možné na příslušný objekt posílat sekvence. Sekvence se skládá z jednotlivých povelů a umožňuje např. ovládání, ústředny EZS, EPS, spínání relé atp. (záleží na použitých technologiích) Kliknutím na tlačítko povely ( ) se zobrazí okno pro posílání sekvencí. Pokud je objekt ve ztrátě nebo nemá aktivní žádné směrování povelů, bude položka Koncové zřízení a tabulka povelů prázdná. Obr. 26 Odesílání sekvencí

23 23 LOW pracoviště výkonného operátora Nahoře máme předdefinovanou platnost povelu, kterou můžeme ručně změnit. Platnost povelu je buď relativní, vztahující se k době odeslání povelu, nebo absolutní, vztahující se ke konkrétnímu času. V kolonce koncové zařízení je předdefinováno příslušné koncové zařízení, přes které se povel odešle. Uprostřed okna je seznam sekvencí, které lze na dané koncové zařízení poslat (seznam se definuje v programu LAT). Ve spodní části okna vidíme přímo formát povelu. Vybereme sekvenci, kterou chceme odeslat a kliknutím na tlačítko odeslat sekvenci odešleme. Záznam o odeslání sekvence se objeví v historii Přechod na mapový podklad Z karty objektu je možné přesun na přehledovou mapu pomocí tlačítka Zobrazení událostí objektu Operátor si může prohlížet události patřící objektu a může je vkládat do poruchy pomocí tlačítka pro zobrazení událostí jednotlivých objektů.. Po jeho stisku zobrazí okno se seznamem událostí Obr. 27 Zobrazení událostí objektů

24 24 LOW pracoviště výkonného operátora - zapíná a vypíná filtr událostí - umožňuje vložení událostí do poruchy - vyjme událost z poruchy - řazení kódu událostí podle textu, nebo podle numerické hodnoty 2.2 Záložka (okno) Online Okno online zobrazuje průběžně všechny nově vznikající události v systému Latis SQL. Obr. 28 Okno online

25 25 LOW pracoviště výkonného operátora Význam jednotlivých sloupců Datum datum zápisu události do databáze. Čas - čas zápisu události do databáze. Datum vzniku datum skutečného vzniku události v případě, že k události došlo a objekt nebyl zrovna ve spojení s PCO. Přenos informace Datum vzniku musí podporovat připojená technologie na objektu. Čas vzniku čas skutečného vzniku události v případě, že k události došlo a objekt nebyl zrovna ve spojení s PCO. Přenos informace Čas vzniku musí podporovat připojená technologie na objektu. Akce pokud příslušná události vyvolává akci, je zde uvedeno číslo akce a datum jejího vzniku. Kód objektu kód objektu, ke kterému se událost vztahuje. Název objektu název objektu, ke kterému se událost vztahuje. Vizitka Vizitka objektu Kód události - data přicházející z připojeného zařízení. Podle typu technologie v různých protokolech, např. Spel, Spel2, XML, atp. Kód kanálu tento kód identifikuje komunikační kanál, kterým událost na PCO dorazila. Zde lze rozeznat zda událost dorazila přes rádiovou síť, telefon, SMS nebo jinou cestou. U tento atribut určuje, zda je daná událost aktivní, nebo neaktivní. Pokud je položka zaškrtnuta, je událost aktivní a může vyvolávat poplachové akce. Pokud je neaktivní, příchod této události na PCO akci nevyvolá, i když má přiřazenou poplachovou prioritu, např. událost v poruše). O - tento atribut určuje, zda je objekt aktivní, nebo neaktivní. Na neaktivním objektu nemohou vznikat poplachové akce. Arm pokud má událost nastaven armovací příznak (Z/Do) je zde uveden Popis vlastní popis události, zde lze zadává popis, který přesně informuje obsluhu o významu daného kódu události Popis tlačítek V pravé horní části okna Online se nacházejí tyto tlačítka. Obr. 29 Tlačítka panelu okna online Vypnout automatický refresh - - Tlačítkem dojde k vypnutí automatického obnovování příchozích událostí do okna Online. Provoz v okně bude zastaven a bude možné pomocí posuvníku umístěného v pravé části okna prohlížet posledních 500 událostí. Po celou doby vypnutí automatického obnovování událostí bude mít horní panel modrou barvu. Pro znovu zapnutí obnovy dat opět stiskněte tlačítko.

26 26 LOW pracoviště výkonného operátora Obr. 30 Vypnuto automatické obnovování Obnovení - - Pokud je vypnuta volba automatické obnovy dat, použitím tlačítka dojde k načtení všech dalších událostí, které v systému vznikly od doby, kdy byla automatická obnova vypnuta. Filtrování sloupců - - Zobrazení jednotlivých sloupců lze zapnout, nebo vypnout pomocí tlačítka Obr. 31 Filtr sloupců online Zápis do historie - - Pomocí této volby je možné provádět jakékoli záznamy do historie k jednotlivým objektům, i když na objektu nevznikla žádná akce. Po kliknutí na ikonu se otevře okno, v jehož horní části lze pomocí nabídky vybrat příslušný objekt, ke kterému chceme uložit záznam, a v dolní části je možné editovat text. Potvrzení tlačítkem OK se tento záznam uloží do historie. Záznam bude zobrazen ostatním klientům LOW v okně Online.

27 27 LOW pracoviště výkonného operátora 2.3 Záložka (okno) Historie Obr. 32 Zápis do historie Okno historie nám zobrazuje historii celého systému. Jsou zde chronologicky řazeny události tak, jak přicházely z jednotlivých objektů, i události které generoval systém, nebo zapsala obsluha. Obr. 33 Okno historie

28 28 LOW pracoviště výkonného operátora Význam jednotlivých sloupců: Datum datum zápisu události do databáze. Čas - čas zápisu události do databáze. Datum vzniku datum skutečného vzniku události v případě, že k události došlo a objekt nebyl zrovna ve spojení s PCO. Přenos informace Datum vzniku musí podporovat připojená technologie na objektu. Čas vzniku čas skutečného vzniku události v případě, že k události došlo a objekt nebyl zrovna ve spojení s PCO. Přenos informace Čas vzniku musí podporovat připojená technologie na objektu. Akce pokud příslušná události vyvolává akci, je zde uvedeno číslo akce a datum jejího vzniku. Kód objektu kód objektu, ke kterému se událost vztahuje. Název objektu název objektu, ke kterému se událost vztahuje. Vizitka Vizitka objektu Kód události - data přicházející z připojeného zařízení. Podle typu technologie v různých protokolech, např. Spel, Spel2, XML, atp. Kód kanálu tento kód identifikuje komunikační kanál, kterým událost na PCO dorazila. Zde lze rozeznat zda událost dorazila přes rádiovou síť, telefon, SMS nebo jinou cestou. U tento atribut určuje, zda je daná událost aktivní, nebo neaktivní. Pokud je položka zaškrtnuta, je událost aktivní a může vyvolávat poplachové akce. Pokud je neaktivní, příchod této události na PCO akci nevyvolá, i když má přiřazenou poplachovou prioritu, např. událost v poruše). O tento atribut určuje, zda je objekt aktivní, nebo neaktivní. Na neaktivním objektu nemohou vznikat poplachové akce. Arm pokud má událost nastaven armovací příznak (Z/Do) je zde uveden Popis vlastní popis události, zde lze zadává popis, který přesně informuje obsluhu o významu daného kódu události.

29 29 LOW pracoviště výkonného operátora Zobrazení jednotlivých sloupců lze zapnout, nebo vypnout pomocí tlačítka Filtrování sloupců ( ) Obr. 34 Filtr sloupců historie Přehled historie nabízí různé možnosti zobrazovaní dat a nástroje pro filtrování položek. Standardně jsou události v historii řazeny chronologicky, je však možno kliknutím na název sloupce seřadit události sestupně, nebo vzestupně, podle hodnot v daném sloupci. V takovém případě je daný sloupec zvýrazněn oranžovou barvou a přibude tlačítko pro návrat k původním chronologickému řazení. Obr. 35 Řazení událostí podle sloupců Text události může mít různou barvu podle toho jakou poplachovou prioritu má událost přiřazena. Text bude stejně barevný jako je barva poplachové priority, (barva poplachové akce, kterou daná priorita vyvolává). V případě že jsou v systému naeditovány a přiřazeny událostem priority statusů, jsou celé řádky událostí, které zapínají příslušný status, podbarveny jeho barvou. Toto barevné rozlišení usnadňuje orientaci, např. armování může být zelené, poplachové události červené atd.

30 30 LOW pracoviště výkonného operátora Filtr historie Celý sloupec filtru historie se skládá z několika částí. Vyhledávání podle priorit událostí - zde můžeme nastavit, jaké priority a typy událostí chceme zobrazovat. Položky v okně se budou různit podle nastavení systému. Obr. 36 Vyhledávání podle priorit událostí Vyhledávání podle objektu - můžeme zaškrtnutím patřičného políčka filtrovat podle kódu, vizitky, nebo názvu. V takovém případě se nám zobrazí pouze události, které v příslušných sloupcích obsahují zadaná data. Obr. 37 Vyhledávání podle objektu Vyhledávání podle události - lze vyhledávat podle kódu události, nebo jejího popisu. Pro podrobnější vyhledávání v popisu události se pod ikonou lupy skrývá podrobný filtr. Zde lze vyhledávat podle více vzájemně zkombinovaných kritérií. Vyhledávání podle střežení - je možné filtrovat pouze události, které mají atribut Arm, a to buď Z - prázdný zámeček, nebo Do - vyplněný zámeček. Obr. 38 Vyhledávání podle priorit událostí

31 31 LOW pracoviště výkonného operátora Vyhledávání podle data a času: Obr. 39 Vyhledávání podle data a času Datum od do - je určeno pro případ, že nás zajímá historie jen daného dne, nebo interval určitého období (např. historie od 1. ledna do 5 ledna apod.). Hodnoty tohoto parametru nastavíme jednoduchým způsobem pomocí výběru z nabídnutého diáře (Obr. 33). Mezi jednotlivými měsíci se pohybujeme kliknutím na ikony šipek (šipka vlevo - o měsíc zpět, šipka vpravo o měsíc vpřed) a kliknutím na vybraný den se hodnota vloží do pole filtru. Další možností vložení data je kliknutí myši na datum a to přepsat z klávesnice. Modře je označeno datum, které je zadáno ve filtru, červeně je orámováno aktuální dnešní datum. Pro rychlé a snadné zadávání dat je v diáři přehledně zobrazen týden od pondělí do neděle. Tlačítkem Dnes se zapne filtr na aktuální datum (datum PC), tlačítkem smazat vymažeme hodnoty z editačního pole. Čas od do pokud nás zajímá pouze historie z určitého časového období, můžeme tímto parametrem v historii odfiltrovat nepotřebné informace a zobrazit jen uvedené období. Zadávat hodnotu můžeme do tohoto parametru dvojím způsobem. Měnit hodnotu kliknutím na šipky (nahoru, dolů), které jsou za polem pro zadání času od do. Hodnotu měníme podle toho, kde je postaven kurzor (hodiny, minuty nebo sekundy). Druhou možností zadání času je přímo zadat čas z klávesnice. Postavit kurzor na pozici hodin (kliknutím levého tlačítka myši na pozici hodin), napsat požadovanou hodnotu, kurzorovou šipkou na klávesnici vpravo se dostanete na pozici minut (nebo kliknutím levého tlačítka myši na pozici minut) a můžeme vepsat hodnotu minut. Stejně postupujeme i při vkládání hodnot na pozici sekund. To, na které pozici stojí kurzor, poznáme podle modrého označení pozice. Plynule - parametr plynule, má rozšiřující využití při zobrazení v časovém intervalu. Tento parametr má význam jen ve spojitosti se zapnutým filtrem datum od do.

32 32 LOW pracoviště výkonného operátora Pokud je např. zadán filtr od do , parametr plynule není zatržen a je zadána podmínka podle datum od - do, jsou v historii zobrazeny informace od do v každém dnu od 6:00 hod do 18:00 hod. Ostatní informace mimo časový interval 6:00-18:00 jsou skryty - zobrazené informace v historii jsou znázorněny na obrázku plnou červenou čarou. Obr. 40 Filtr data a času Pokud je zadán filtr od do , parametr plynule je zatržen a je zadána podmínka podle datu od do, jsou v historii zobrazeny informace od :00 hodin do :00 hodin nepřetržitě - zobrazené informace v historii jsou znázorněny plnou červenou čarou. Obr. 41 Filtr data a času - plynule Vyhledávání podle akce - tato volba umožňuje vybrat záznamy historie vztahující se k jednotlivým akcím. Vybírat lze buď přímo podle čísla konkrétní akce, nebo podle data. V tomto případě se nám zobrazí všechny záznamy vztahující se k akcím, které vznikly daný den. Obr. 42 Vyhledávání podle akce Vyhledávání podle komunikačního kanálu - Pokud chceme vidět pouze položky, které byly uloženy přes konkrétní komunikační kanál, můžeme filtrovat podle kódu komunikačního kanálu. Obr. 43 Vyhledávání podle komunikačního kanálu

33 33 LOW pracoviště výkonného operátora Vždy po změně položek filtru je nutné potvrdit zadané hodnoty tlačítkem Použít filtr, jinak se zadání hodnot filtru v zobrazené historii neprojeví. Nezapomeňte na to, že program filtruje pouze podle položky, kterou má zaškrtnutou!. Obr. 44 Filtr historie Dole v okně je zobrazena hodnota počet záznamů. Toto číslo udává, kolik položek historie odpovídá filtru a je aktuálně zobrazeno. Jelikož historie může obsahovat obrovské množství záznamů jejich načtení by trvalo nepřiměřeně dlouhou dobu a mohlo by zpomalit celý chod programu LOW, je defaultně nastaveno zobrazování pouze maximálně 500 položek a to i po použití tlačítka Použít filtr. Obr. 45 Zobrazení celé historie Přejete-li si zobrazit více záznamů historie, použijte tlačítko Zobrazit celou historii. Po použití tohoto tlačítka se zobrazí maximálně položek historie. Obr. 46 Zrušení filtru historie Stisknutím tlačítka Zrušit filtr se vypne veškeré filtrování historie a zobrazí se posledních 500 záznamů.

34 34 LOW pracoviště výkonného operátora 2.4 Záložka (okno) Mapa Záložka Mapa je určena pro prohlížení mapy a přehled situace objektů na mapě. Při použití systému Latis SQL, jako lokální grafické nadstavby lze v záložce Mapa prohlížet grafické zpracování daného objektu, či objektů. Pro optimální využití systému doporučujeme zobrazit mapu na samostatném (druhém) monitoru počítače. Mapa může být tvořena z jakýchkoliv podkladů (Skutečná mapa ČR, půdorysy budov, fotografie apod.) a může být složena z libovolného počtu vrstev. Obr. 47 Záložka Mapa Mapové podklady Záložka mapy je v tomto případě primárně určena pro zobrazení map a objektů v mapách. Objekty zobrazeny v mapách jsou aktivní, mění barvy podle svých stavů, pokud je v konfiguraci povoleno, tak se u objektů zobrazuje popis. Kliknutím na objekt je možné otevřít přímo ze záložky map kartu objektu. Grafické podklady zobrazené v této záložce využívají systém souřadnic GPS a jde o skutečné mapové podklady (mapa ČR, apod.) Tato varianta se používá především v případě, že se jedná například o radiové PCO s větším množstvím připojených objektů z různých lokalit.

35 35 LOW pracoviště výkonného operátora Grafické podklady V tomto případě lze zobrazit libovolné grafické podklady vytvořené technikem. V takovém projektu mohou být umístěny aktivní prvky (čidla, značky, text, atp.), které mohou měnit barvu, grafické zobrazení podle aktuálního stavu dané technologie (např. poplach, přemostění, zastřežení apod.). Také je možno přímo z grafického rozhraní systém ovládat (pokud je grafický projekt takto zpracován). Kliknutím pravého tlačítka myši na aktivní grafický prvek (čidlo, značku, text), se objeví menu, ze kterého vybereme příslušný povel. Obr. 48 Grafické podklady

36 36 LOW pracoviště výkonného operátora 2.5 Práce s Mapou Hledání bodu na mapě Systém mapových podkladů je založen na GPS souřadnicích. Tato funkce umožňuje vyhledat bod v mapách, podle zadaných GPS souřadnic. Po kliknutí na tlačítko ( ) se objeví okno, do kterého zadáme GPS souřadnice a po stisku tlačítka Hledej se daný bod na mapě zvýrazní oranžovou šipkou. Pro zapnutí funkce lze taktéž použít klávesu F4. Obr. 49 Hledání bodu na mapě Nastavení grafiky V tomto místě lze nastavovat chování grafické části aplikace Bublinová nápověda nastavení zobrazování bublinové nápovědy u objektů a značek Mapa způsob zobrazování objektů a značek Akce způsob zobrazování a animace značek při akci

37 37 LOW pracoviště výkonného operátora Zápis do historie Obr. 50 Nastavení grafiky Pomocí tohoto tlačítka ( ) je možné provádět jakékoli záznamy do historie k jednotlivým objektům, i když na objektu nevznikla žádná akce. Po kliknutí na ikonu se otevře okno, v jehož horní části lze pomocí nabídky vybrat příslušný objekt, ke kterému chceme uložit záznam, a v dolní části je možné editovat text. Potvrzení tlačítkem OK se tento záznam uloží do historie. Záznam bude zobrazen ostatním klientům LOW v okně Online. Obr. 51 Zápis do historie

38 38 LOW pracoviště výkonného operátora 3 Možnosti rozmístění oken Program LOW umožňuje variabilní rozložení oken dle přání a zvyklostí uživatele. Jednotlivá okna lze libovolně dokovat a rozmisťovat na pracovní ploše. 3.1 Vytvoření nového okna Vytvoření nového okna realizujte tak, že dvakrát klikněte levým tlačítkem myši do prostoru textu příslušné záložky. Z této záložky se stane nové okno, které můžete kamkoliv umístit, nebo přetáhnout na jiný monitor. Druhý způsob je takový, že okno chytneme levým tlačítkem myši v horní části za světlešedý pruh (s popisem okna) a myší táhneme ke kraji, ke kterému chceme okno zadokovat. Pro přehled o aktuální způsobu dokování se nám bude v průběhu pohybu zobrazovat obrys okna. V okamžiku, kdy jsme s umístěním okna spokojeni pustíme tlačítko myši. Obr. 52 Vytvoření nového okna Jednotlivé záložky (Objekty, Online, Historie, Mapa atp.) lze také zobrazit jako samostatná okna a libovolně rozmístit na jednotlivých monitorech Obr. 53 Zobrazení samostatných oken

39 39 LOW pracoviště výkonného operátora 3.2 Uložení rozmístění oken Požadované rozmístění oken lze pro jednotné operátory uložit, tzn., každý operátor může mít uloženo své rozmístění. Toto provedeme přes menu Okno -> Rozmístění oken -> Uložení rozmístění oken. Zde si může vybrat pro uložení pozici Uložení lze provést také klávesovou zkratkou Alt + 0 až 9. Obr. 54 Uložení rozmístění oken 3.3 Načtení rozmístění oken Obr. 55 Potvrzení o ložení aktuální pozice oken Po spuštění aplikace můžete provést načtení příslušného rozmístění oken. Obr. 56 Načtení rozmístění oken

40 40 LOW pracoviště výkonného operátora 4 Akce 4.1 Vyhlášení akce Je-li přijata událost s prioritou poplach, porucha, požár (v závislosti na nastavení systému) je programem vyhlášená akce s barvou dané poplachové priority. Na levé straně se straně přehledového okna se zobrazí lišta, ve které bude tato akce zobrazena. Vyvolání akce je také signalizováno zvukem přiřazeným k dané prioritě, nebo ke konkrétnímu objektu (nastaveno pomocí aplikace LAT). 4.2 Informace o akci Obr. 57 Zápis do historie Na obrázku je zobrazena situace s jednou neodbavenou akcí levý horní roh obrazovky. Najetím myši na pole s nově vzniklou akcí (tučné písmo) se zobrazí informační okno s názvem objektu a s událostí, která danou akci vyvolala. Obr. 58 Informace o akci

41 41 LOW pracoviště výkonného operátora 4.3 Otevření akce Po dvojkliku levým tlačítkem myši na pole s akcí (nebo stisknutí klávesy F9) dojde k otevření okna akce (operátor začíná akci řešit). Současně ustane akustická signalizace. Tím začíná činnost, kterou nazýváme odbavování akce. Pozadí rámečku otevřené akce se podbarví modře Obr. 59 Otevření akce Pokud přichází další události z jiných objektů nebo události ze stejného objektu, ale s jinou prioritou, které vyvolávají nové akce, zůstávají jejich rámečky podbarvené bíle s příslušným barevným pruhem vpravo dle nastavené priority. Další akce, které operátor otevřel, jsou podbarveny modrou barvou, ty které ještě operátor neotevřel, jsou zobrazeny stále s bílým pozadím. Obr. 60 Otevření další akce

42 42 LOW pracoviště výkonného operátora Obr. 61 Akce v Hold stavu V případě-li akce podbarvena černou barvou, znamená to, že operátor, který akci řešil, ji dal do Hold stavu a nabídl ji tak k dořešení ostatním operátorům. 4.4 Řazení akcí Program LOW umožňuje řadit nově příchozí akce jednak chronologicky a jednak podle poplachové priority. Tzn., že nahoře jsou chronologicky se řazeny všechny akce s nejvyšší prioritou, následují chronologicky seřazeny akce s další poplachovou prioritu atd. Přepínání řazení provedeme kliknutím pravým tlačítkem v místě akce. Obr. 62 Řazení akcí 4.5 Akce otevřené jiným operátorem Operátor, který akci otevřel, ji musí také řešit a ukončit. (Výjimku tvoří pouze HOLD akce). Akce, které byly otevřeny jiným operátorem, budou podbarveny šedou barvou a upozorňují tak operátora na to, že akci již někdo řeší. Operátor sice může akci otevřít a sledovat způsob řešení akce jiným operátorem, nemůže ji však ukončit. Akce, které řeší jiný operátor jsou podbarveny světle šedou barvou.

43 43 LOW pracoviště výkonného operátora 4.6 Práce s akcí Obr. 63 Akce otevřené jiným operátorem Otevřením akce se otevře okno, kde jsou všeobecné informace o objektu (veškeré naeditované instrukce, např. adresa, zodpovědná osoba atp.) a v horní části okna je historie událostí z objektu, jehož akci právě odbavujeme. Zobrazení historie objektu ukazuje na poslední došlou událost z objektu. Obr. 64 Otevření další akce

44 44 LOW pracoviště výkonného operátora Detail události Dvojklikem na konkrétní událost se zobrazí podrobný popis události Způsob zobrazování událostí Obr. 65 Detail události Stisknutí pravého tlačítka myši na řádku s příslušnou událostí otevře okno, ve kterém lze nastavit parametry zobrazovaných událostí a umožňuje vybranou událost nastavit jako neaktivní (událost do poruchy). Obr. 66 způsob zobrazování událostí Posledních 500 událostí v okně bude zobrazeno posledních 500 událostí Prvních 500 událostí - v okně bude zobrazeno prvních 500 událostí Všechny události v okně budou zobrazeny všechny události daného objektu Zobrazit informace ze všech objektů daného KZ dojde k zobrazení událostí všech objektů (podobjektů) daného koncového zařízení. Událost do poruchy - umožňuje vybranou událost nastavit jako neaktivní

45 45 LOW pracoviště výkonného operátora Přepnutí do grafiky při akci Obr. 67 Událost do poruchy Přímo z otevřeného okna akce je možné se přepnout do grafického podkladu přímo na prvek, který akci vyhlásil. Klikněte levým tlačítkem myši do prostoru obrázku v pravé části okna. Obr. 68 Přepnutí do grafiky při akci Na mapě bliká příslušnou barvou statusu prvek včetně čísla akce, kterou vyvolal. Pro návrat zpět k akci použijte tlačítko - - Přepnout zpět na akci Obr. 69 Zobrazení konkrétního prvku.

46 46 LOW pracoviště výkonného operátora Řešení akce Řešením akce se rozumí způsob, jakým operátor reaguje na vzniklou situaci na daném objektu. Jeho postup bude zaznamenán do historie aplikace. Zápisem přímo do okna hlášení - Ve spodní části okna otevřené akce je k dispozici prostor pro psaní hlášení. Do tohoto okna lze napsat libovolný text. Obr. 70 Hlášení k akci Okno hlášení, které je podbarveno šedě je okno hlášení k této akci, které může psát jiný operátor, který akci sleduje. V tomto šedém okně hlášení je také text, který byl v minulosti zapsán a odbaven tímto programem LOW. Pokud se k této akci znovu stejný program LOW vrátí, je bílé okno hlášení volné a původní text je tedy v okně šedém. Záznamem z nabídky - Stisknutím tlačítka záznam dojde k otevření okna s nabídkou. Označte požadovaný text záznamu a potvrďte tlačítkem OK Obr. 71 Hlášení k akci

47 47 LOW pracoviště výkonného operátora Ukončení akce Po vyřízení celé akce a dopsání hlášení k akci stiskneme tlačítko Konec akce. Budou nabídnuty další rychlé texty k ukončení akce podle priority akce. Text můžeme vybrat myší nebo číslicí na numerické části klávesnice. Můžeme také odejít křížkem v pravém horním rohu okna akce. Pokud však odcházíme z akce, která byla řešena v minulosti a je znovuotevřena, pak uzavření akce křížkem nebude vyžadovat zadání textu k ukončení akce. Texty pro ukončování akcí lze libovolně naeditovat v programu LAT. Obr. 72 Ukončení akce

48 48 LOW pracoviště výkonného operátora 5 Další možnosti aplikace V záložce program je možné provádět další uživatelské funkce. 5.1 Změna hesla Obr. 73 Možnosti aplikace Pro změnu hesla je nutné do příslušných polí vyplnit staré a nové heslo. Heslo opakujte pro potvrzení a stiskněte tlačítko OK. Obr. 74 Změna hesla

49 49 LOW pracoviště výkonného operátora 5.2 Uživatelské nastavení Pomocí této nabídky definujete, v jaké úrovni bude po spuštění aplikace LOW zobrazen přehled objektů. 5.3 Násilné ukončení akcí Obr. 75 Uživatelské nastavení Funkce slouží k ukončení akce, která byla otevřena jiným programem a z nějakého důvodu není možné v tomto programu akci ukončit (program byl vypnut atp.). Při ukončování je vždy nutné napsat důvod ukončení, který bude zaznamenán v historii systému. Obr. 76 Násilné ukončení akcí

50 50 LOW pracoviště výkonného operátora 5.4 Hromadné odbavení akcí Funkce se používá v případě, že dojde během krátkého okamžiku k vyhlášení několika desítek nebo stovek akcí, které jsou stejného typu např. při výpadku modemu nebo při přerušení TCP/IP spojení (sw modem) dojde k hromadné ztrátě spojení objektů. V běžném režimu by obsluha musela provádět odbavování každé akce zvlášť, což je např. při ztrátě spojení např. 400 objektů velmi zdlouhavá operace. Funkce hromadného odbavení umožňuje odbavit stejný typ akce najednou. Potvrzením volby Hromadné odbavení se zobrazí nabídka (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Tady si operátor může vybrat v horním poli text typu akce, který chce odbavit hromadně a do pole Hlášení může vepsat text k hromadně odbavovaným akcím. Potvrzením tlačítka OK se vybraný typ akcí začne hromadně odbavovat a text napsaný v hlášení se u každé této akce zobrazí v historii LOW. Hromadným odbavením akce se skutečně odbaví pouze jeden (vybraný) typ akcí. Pokud bude v programu LOW mezi stovkami ztrát spojení např. poplachová zpráva typu tíseň, nebude tato akce odbavena hromadným příkazem, ale zůstane ve frontě a bude čekat na odbavení operátorem. 5.5 Hromadně do/z poruchy Obr. 77 Hlášení k akci Tuto funkci lze vyžít pro hromadné přepnutí událostí z/do stavu aktivní (z poruchy, do poruchy) V okně jsou zobrazeny všechny kódy událostí, které jsou v systému LATIS SQL použity. Ke kódu události je přiřazen vždy první popis události, který je v databázi nalezen. Pro výběr požadované události lze použít Filtr událostí, který filtruje položky podle kódu událostí. Tlačítkem Přepnout do poruchy přepneme vybranou událost u všech objektů v systému do stavu neaktivní. Můžeme zde vybrat datum a čas kdy se události přepnou zpět do aktivního stavu. To může být vhodné, pokud např. víme, že se jedná a plánovaný servisní zásah, který skončí v určitý čas. Tlačítkem přepnout z poruchy naopak vybrané události přepneme do stavu aktivní.

51 51 LOW pracoviště výkonného operátora Obr. 78 Hromadně z/do poruchy Upozornění: Aktivní událost může vyvolávat poplachové akce. Pokud je událost neaktivní, příchod této události na PCO žádnou akci nevyvolá, i když má přiřazenou poplachovou prioritu. 5.6 Sekvence V okně budou zobrazeny všechny odeslané sekvence za poslední zvolený časový úsek. Po kliknutí na příslušnou sekvenci se zobrazí její detail. Obr. 79 Sekvence

52 52 LOW pracoviště výkonného operátora 5.7 O programu Obr. 80 Detail sekvence V nabídce se zobrazí informace o aktuální verzi aplikace a o její licenci. Obr. 81 O programu

53 53 LOW pracoviště výkonného operátora 6 Konfigurace aplikace LOW V této kapitole jsou uvedeny jednotlivé konfigurační parametry programu LOW. Konfigurace aplikace LOW se provádí pomocí aplikace LAT. Pomocí optimální konfigurace lze docílit ideálního nastavení odpovídajícímu požadavkům uživatele a obsluhy systému. Princip a postup nastavování je popsán v manuálu k aplikaci LAT 6.1 Režim akcí HOLD Tato funkce se používá pouze v těch případech, kdy stejné akce může řešit více programů LOW najednou. Jedna z hlavních vlastností této volby je popsána na následujícím příkladu: vzniknou tři akce v jeden okamžik tyto akce jsou zobrazeny u třech Klientů (LOW1 LOW3) každý z programů LOW si všechny tři akce otevře LOW1 se rozhodne řešit akci 1 a přepíná se na akci 1 (akci 2 a 3 přitom předtím taky otevřel, ale ještě neuzavřel). LOW2 se přepíná na akci 2 (akci 1 a 3 přitom předtím taky otevřel, ale ještě neuzavřel) LOW3 se přepíná na akci 3 (akci 1 a 2 přitom předtím taky otevřel, ale ještě neuzavřel) LOW1 dává postavením kurzoru na akci 1 na vědomí, že akce 2 a 3 jsou volné - dává je tímto do HOLD stavu a umožňuje ostatním klientům vyřešit akci 2 a 3 až do závěrečného uzavření. V okamžiku kdy LOW2 potvrdí uzavření své akce 2, zmizí z nabídky tato akce i u ostatních programů (LOW1 a LOW3). V případě, že by nebyl zapnut HOLD režim, akce 2 by zůstala u LOW1 i LOW3 stále otevřená a oba zbývající Klienti by tyto otevřené akce museli také ukončit se svým vlastním závěrem. V HOLD režimu stačí aby jeden program LOW udělal závěr a akce zmizí všem (pokud na této akci ještě někdo jiný nestojí kurzorem). V okamžiku kdy LOW3 uzavře akci 3, zmizí z nabídky tato akce 3 i u ostatních klientů. Obr. 82 Režim akcí HOLD Pokud chce operátor zjistit, kdo kterou akci řeší, stačí se kurzorem postavit na pole příslušné akce a v okně hlášení (šedé pole) je zobrazen název aplikace LOW, která danou akci řeší. Upozornění: Tato funkce se zapíná pro celý systém, nikoli pro jednotlivé programy LOW.

54 54 LOW pracoviště výkonného operátora 6.2 Šířka sloupce kód objektu zde můžeme nastavit podle aktuální konfigurace vhodnou šířku pole Kód objektu na přehledovém okně objektů. 6.3 Připomínání rozpracované akce Tímto parametrem lze nastavit dobu, za kterou bude obsluha upozorněna na otevřenou, neodbavenou akci. Při otevřené akci dojde po uplynutí této doby k jednomu přehrání zvuku přiřazeného dané poplachové prioritě, jaké je otevřená akce. Tato funkce se povoluje a konfiguruje v aplikaci LAT. 6.4 Kontrola obsluhy Umožňuje zapnout funkci pro kontrolu bdělosti operátora. V nastaveném intervalu bude operátor programu LOW vyzván k potvrzení okna Kontrola bdělosti. Pokud do cca 10 sekund nepotvrdí tlačítko OK dojde v systému k vyhlášení poplachové akce Obsluha nereaguje. Tato funkce se povoluje a konfiguruje v aplikaci LAT. 6.5 Grafické podklady Obr. 83 Kontrola obsluhy Při použití grafický projektů nastavujeme v této části konfigurace cestu k použitým grafickým podkladům.

55 55 LOW pracoviště výkonného operátora 7 Ukončení činnosti aplikace 7.1 Přerušení spojení Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k přerušení spojení mezi aplikací LOW a databází, aplikace vyhlásí ztrátu spojení a bude se sama snažit o opětovné připojení k databázi. Obr. 84 Ztráta spojení Počet pokusů o opětovné připojení je 10. Pokud se do této doby spojení podaří obnovit, aplikace bude normálně pokračovat v práci. Tlačítkem Ukončit ukončíte činnost aplikace. Pokud do této doby nedojde k obnovení spojení s databází, aplikace LOW bude ukončena a zobrazí se přihlašovací dialog pro opětovné přihlášení k aplikaci. Obr. 85 Ztráta spojení

56 56 LOW pracoviště výkonného operátora 7.2 Odhlášení operátora Přes tuto volbu lze odhlásit právě přihlášeného operátora. Po kliknutí na tuto položku se zavře okno programu a objeví se přihlašovací okno. Do programu se tam může přihlásit jiný operátor. Program po celou dobu ovšem běží a při příchodu události s poplachovou prioritou bude na tuto skutečnost upozorňovat příslušnou akustickou signalizací. Operátor se nemůže odhlásit, má li otevřené a neodbavené akce. Před odhlášením musí všechny tyto akce odbavit. 7.3 Ukončení aplikace Obr. 86 Odhlášení operátora Touto položkou se ukončuje aplikace LOW. Před ukončením program požaduje potvrdit volbu. Obr. 87 Kontrola obsluhy LOW X.Docx, 56 stránek 8/12 AB

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Uživatelská příručka ClinkMe

Uživatelská příručka ClinkMe Uživatelská příručka ClinkMe OBSAH DIALER 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 1 KONTAKTY... 2 POČET TELEFONNÍCH ČÍSEL KONTAKTU... 4 ZÁLOŽKY PRO FILTROVÁNÍ KONTAKTŮ... 5 PANEL PRO ZADÁVÁNÍ VYHLEDÁVACÍCH KRITÉRIÍ...

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

universální monitorovací program

universální monitorovací program MtUni universální monitorovací program MtUni 8/10 Rev.2 THERMOPROZESS s.r.o. Riegrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 e-mail: info@thermoprozess.cz http://www.thermoprozess.cz

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně

MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE. 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně MANUÁL K APLIKACI SOFTRADE 1. Pohyb v aplikaci 2. Aukce obálkového výběru 3. Aukce otevřená v ceně Přihlášení do aplikace aplikaci naleznete na webové adrese https://www.softrade.cz/lesycr v levé části

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Program MediaLib. Program MediaLib slouží pro automatické skládání reklamních spotů do delších smyček.

Program MediaLib. Program MediaLib slouží pro automatické skládání reklamních spotů do delších smyček. LED Panely SW 2.3.2013, revize 1.0 Platné pro verzi programu 1.04 a vyšší. Program MediaLib Program MediaLib slouží pro automatické skládání reklamních spotů do delších smyček. Určí se celková délka smyčky

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ

popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) 2010-2015 MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ 2010-2015 popis funkcí a nastavení (verze 2. 8) MILAN PASTOR DIS., ING. MICHAL KOPECKÝ FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah 1. Nastavení... 2 1.1. První přihlášení...

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Elektronická spisová služba ifis ( essl )

Elektronická spisová služba ifis ( essl ) Elektronická spisová služba ifis ( essl ) verze 1.0 1 Obsah Základní informace... 3 Základní pojmy... 3 1. Jak se do elektronické spisové služby dostat?... 4 3. Menu essl... 5 3.1 Podací deník... 5 3.2

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE 1. Vstupní obrazovka aplikace 1.1. Tabulka Historie Vašich objednaných dopravních informací : V tabulce budete vidět Vámi objednané požadavky na zasílání

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení

MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení MANUÁL uživatelská příručka Speciální IT systémové řešení Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37012 Název projektu: Na svobodu připraven! Období realizace: 1.1.2015 31.10.2015 Řešení bylo vyvinuto v rámci realizace

Více

BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2

BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2 BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2 A PROGRAMU LOGGER PRO S PŘENOSNÝMI ZAŘÍZENÍMI Obsah 1 WiFi připojení LabQuestu 2 1.1 Připojení k již existující bezdrátové síti 1.2 Vytvoření ad-hoc bezdrátové

Více

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Přihlášení do BLMFisu Každý registrovaný uživatel (zástupce družstva) již získal (nebo bude zasláno) uživatelské jméno a heslo. Tímto jménem a heslem provede

Více

Manuál, jak pracovat s tenkým klientem

Manuál, jak pracovat s tenkým klientem Manuál, jak pracovat s tenkým klientem zpracováno za spolupráce firmy MÚZO a ekonomického oddělení FSV UK Revidovalo CIVT dne 24.06.2015 1 Obsah Přihlášení... 3 Po přihlášení... 4 Účetní sestavy... 5 Nastavení

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Schváleno ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Veřejné ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR:

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

JAZZ RESTAURANT. Příručka uživatele 1 / 39

JAZZ RESTAURANT. Příručka uživatele 1 / 39 JAZZ RESTAURANT Příručka uživatele 1 / 39 JAZZ RESTAURANT Příručka uživatele 2009 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant pro Windows ve verzi 5.12 Příručka popisuje funkčnost programu

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Program Montážky manuál uživatele

Program Montážky manuál uživatele Program Montážky manuál uživatele -1- v 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Technické informace... 3 2.1. Systémové požadavky... 3 2.2. Instalace programu... 3 2.3. Zkušební verze programu... 3 2.4. Přechod na plnou

Více

verze: 4.0 Březen, 2011

verze: 4.0 Březen, 2011 verze: 4.0 Březen, 2011 ONI Střežení Obsah Popis jednotky... 2 Základní funkce jednotky... 3 Odemčení/zamčení vozidla... 3 Zapnutí/vypnutí zapalování... 3 Odesílání polohy... 3 Alarm vozidla (univerzální

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2015 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Příručka pro schvalovatele témat

Příručka pro schvalovatele témat I N T E R N E T O V Ý I N F O R M A N Í S Y S T É M P R O J E D N O T N Á Z A D Á N Í Z Á V R E N Ý C H Z K O U Š E K N á r o d n í ú s t a v p r o v z d l á v á n í Příručka pro schvalovatele témat Schvalovatelé

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 -

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 - Konfigurátor idům Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: Systém Melody: Změna čísla telefonu (ID)... Povolit/zakázat interkom u telefonu Změna doby otevření dveří.... Změna doby otevření

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

RTU Control - Návod k použití - verze 1.06.

RTU Control - Návod k použití - verze 1.06. RTU Control - Návod k použití - verze 1.06. adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1. Obecné... 2 1.1.

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více