POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6"

Transkript

1 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva 11 NÁSTROJE BAREV 14 Jas a kontrast 14 Histogram 15 Úrovně 16 Křivky 18 Obarvit 20 Vyvážení bílé 21

2 Popis prostředí programu GIMP 1. Panel nástrojů obsahuje hlavní nabídky, sadu ikon pro volbu nástrojů a další důležité ovládací prvky (volba barvy, atd.) Zavřením tohoto panelu ukončíme celý GIMP. 2. Volby nástrojů umožňuje nastavit konkrétní vlastnosti vybraného nástroje. U kreslících nástrojů je možné vybrat velikost, tvar stopy atd. 3. Okno obrázku obsahuje právě editovaný obrázek a menu aplikace 4. Vrstvy dialog zobrazuje vrstvy aktivního obrázku a umožňuje s vrstvami různým způsobem manipulovat. S vrstvami se setkáme při téměř všech úpravách fotografií (s výjimkou nejjednodušších úprav). 5. Stopy, vzorky, přechody slouží k výběru a manipulaci se stopami, vzorky, přechody atd. Barvy Barvy nastavíme pomocí dvou ploch v panelu nástrojů, které představují barvu popředí a pozadí. Tyto barvy jsou používány při mnoha operacích. Kliknutím na zahnutou oboustrannou šipku 2

3 se obě barvy vzájemně prohodí. Kliknutím na černobílou ikonku vlevo dole se barva pozadí nastaví na bílou a barva popředí na černou, tedy na výchozí hodnoty. Kliknutím na jednu z barevných ploch se otevře dialog pro výběr barvy, který umožňuje aktivní barvu popředí nebo pozadí změnit. 3

4 Okno obrázku Hlavní nabídka umožňuje přístup ke všem možným operacím s obrázkem. Hlavní nabídku je možno otevřít také kliknutím pravým tlačítkem myši kamkoliv do obrázku nebo kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko nabídky (2) - malou ikonu šipky v levém horním rohu okna obrázku. 2. Tlačítko nabídky kliknutí na toto tlačítko se otevře hlavní nabídka obrázku, zobrazena ve sloupci místo ve vodorovné řadě. Nabídka lze také otevřít stisknutím klávesy Shift-F Přepínač změny velikosti obrázku při zamáčknutí mění s velikostí okna i velikost pohledu na obrázek 4. Přepínač rychlé masky malé tlačítko, které zapíná a vypíná režim rychlé masky, která slouží pro výběr části obrázku 4

5 5. Navigační kříž pokud na něj klikneme a necháme zmáčklé levé tlačítko myši, objeví se miniatura obrázku s orámovanou oblastí, která je v okně obrázku právě zobrazena. Pohybem myši se stále stlačeným tlačítkem můžete zobrazenou oblast přesouvat. U velkých obrázků, z nichž je najednou v okně zobrazena jen malá část, to bývá nejpohodlnější způsob navigace. 6. Nabídka jednotek - výchozí nastavení pro pravítka a další účely jsou pixely. Můžeme přepnout na používání palců, milimetrů, centimetrů či jiných jednotek. 7. Nabídka zvětšení pomocí tohot prvku můžeme přibližovat a oddalovat obrázek 5

6 Základní úprava fotografií v grafickém editoru I když se budeme snažit sebevíc, málokdy se nám podaří fotografie, která by nepotřebovala žádné úpravy. Na rozdíl od klasické fotografie, kde nebylo možné vyfotografovaný snímek již jakkoliv upravit, máme u fotografie digitální možnost snímek po přenesení do počítače různě upravovat (měnit velikost, odstraňovat červené oči, ořezání fotografie, atd.) Změna velikosti fotografie Pořízené fotografie můžeme použít pro různé účely. Některé chceme vytisknout jiné použít pro předvádění na počítači např. v prezentacích a některé můžeme chtít umístit na webové stránky. Každé použití očekává jinou velikost fotografie. Pro použití na PC není nutno velikost nijak upravovat, ale chceme-li fotografii umístit na internetové stránky, musíme přikročit k různým úpravám. Datová velikost fotografie samozřejmě záleží na použitém rozlišení snímače fotoaparátu a na kompresi, ale pohybuje se okolo stovek kb až několika MB. Takto velkou fotografii není vhodné používat na internetu. V tomto případě musíme fotografii zmenšit na přijatelnou velikost. Nutno ovšem zmínit, že veškeré úpravy velikosti mají za následek zhoršení kvality snímku. Pokud velikost zmenšujeme, není toto zhoršení až tak patrné, zato u zvětšování je zhoršení na první pohled viditelné. V GIMPu můžeme měnit velikost fotografie měnit pomocí dialogového okna vyvolaného z nabídky Obrázek/Velikost obrázku. V některých editorech se ke změně velikosti dostaneme přes položku Převzorkovat. Dialogové okno obsahuje několik políček pro zadávání parametrů, kde můžeme zadat konkrétní rozměry a jednotku, ve které rozměry zadáváme. Velice důležité je zachování poměru stran. Pokud je zapnuto, můžeme měnit velikost pouze v jednom směru a druhý rozměr se dopočítá tak, aby byl stále zachován poměr stran. Zachování poměru stran Volba jednotky 6

7 Ořezání obrázku Při fotografování se nám vždy nepodaří zahrnout do záběru jen to, co chceme, ale na okrajích mohou být objekty, které působí rušivě. Potom nezbude nic jiného, než tuto fotografii ořezat tak, aby tyto rušivé elementy z fotografie zmizely. Další využití může být ve chvíli, kdy chceme z fotografie použít pouze její část, např. nějaký detail. 7

8 Jelikož se jedná o velice používaný nástroj, nalezneme jej v každém grafickém editoru pod názvem Ořezání, který je umístěn v panelu nástrojů nebo v některé z nabídek. Postup ořezání je následující: Z panelu nástrojů zvolíme příslušný nástroj pro ořezání a nastavíme potřebné parametry. Pokud ponecháme původní nastavení, můžeme zvolit libovolnou oblast výřezu. Velice často se ale používá výřez, který zachová poměr stran. Toho docílíme zatržením políčka Pevné a zvolením položky Poměr stran. Další možnosti jsou zadání výšky nebo šířky s tím, že druhý rozměr zvolíme myší přímo v obrázku. Možnost Velikost umožňuje vytvářet výřez konkrétní velikosti. Po přesunutí myši do obrázku se nám změnil kurzor myši. Klikneme do jednoho z rohů požadovaného výřezu a za současného držení levého tl.myši táhneme myší po diagonále. Po dosažení požadovaného výřezu pustíme levé tlačítko myši. Na poprvé se zřejmě požadovaný ořez nepovede. Takto vyznačenou oblast můžeme ještě upravovat pomocí hraničních bodů (velikost a umístění), nebo pomocí položek Plocha a Velikost v nastavení ořezání. Jsme-li s výběrem spokojeni, přesuneme kurzor myši kamkoli doprostřed ořezu a klikneme levým tlačítkem. Z původní fotografie zůstane pouze označená část. 8

9 Transformace Rotace Otočení obrázku můžeme provést z nabídky Obrázek /Transformovat/ Rotovat o V nabídce jsou možnosti: o 90 doprava, 90 doleva, 180. Chceme- li rotovat o jiný úhel, musíme zvolit z nabídky nástrojů: Rotace výběru, vrstvy či cesty. Rotace o jiný úhel než 90, 180, 270 bude mít za následek ztrátu informací z okrajů snímku. Nástroj má několik nabídek: Náhled umožní zobrazení mřížky, která nám ulehčí najít správný úhel rotace. Počet řádků mřížky nastavení hustoty mřížky. Oříznutí důsledkem rotace je vznik prázdných ploch v rozích obrázku. Tato volba zajistí ořezání obrázků tak, aby prázdná místa z fotky zmizela. Směr při nastavení Normálně otáčíme přímo obrázkem, při nastavení Korektivně otáčíme mřížkou. 9

10 Postup rotace v případě nastavení korektivního směru: 1. Klikneme myší do obrázku (zobrazí se mřížka a dialogové okno pro potvrzení rotace): 2. Pomoci myši otáčíme mřížkou tak dlouho, dokud její čáry nekopírují některou linii v obrázku: 3. Potvrdíme tlačítkem Rotovat 10

11 Překlopení V nabídce Obrázek /Transformovat nalezneme také možnost překlopení ve vodorovném nebo svislém směru. U překlápění musíme mít na paměti, že fotografie, které obsahují text, nemůžeme překlápět. protože se zároveň překlápí i text a museli bychom jej číst zprava doleva. Výsledek překlopení je patrný na obrázku, kde vlevo je původní obrázek a vpravo obrázek překlopený (všimněte si textu na pozadí). Perspektiva S opravou perspektivy se setkáme například v případě, kdy fotografujeme architekturu a fotoaparát nakloníme směrem vzhůru. Lepší než dodatečná úprava je ale uvědomit si tuto skutečnost již při pořizování snímku. Někdy to vyřeší pouhé poodstoupení o několik kroků zpět nebo zmenšit zoom, pokud jej používáme. Jestliže již takovýto snímek pořídíme, není nic ztraceno. Snímek můžeme narovnat, ale na úkor mírné deformace. Otevřeme snímek a zvolíme nástroj Změna perspektivy vrstvy nebo výběru a ve volbě nástrojů nastavíme korektivní směr transformace a u náhledu zvolíme Obrázek + mřížka. 11

12 Kliknutím do obrázku zobrazíme mřížku, kterou upravíme tak, aby kopírovala padající hrany, a potvrdíme tlačítkem Transformace. Tím se svislice narovnají. Ve většině případů se tato korekce nepovede na první pokus a proto je nutno tuto operaci opakovat, dokud se nepodaří dosáhnout požadovaného stavu. 12

13 13

14 Nástroje barev Jas a kontrast Jas a kontrast patří mezi základní techniky úpravy barevného podání. Změnu můžeme provést pomocí nabídky: Nástroje / Nástroje barev / Jas-Kontrast. Otevře se dialogové okno, kde jas a kontrast upravujeme pomocí postníků nebo číselného zadání. Přestože je tento nástroj jednoduchý, může s ním být problém: veškeré úpravy jsou prováděny v celé fotografii, což může znamenat ztrátu některých detailů. Nelze tedy provádět např. zesvětlení pouze tmavých míst. Předchozí tvrzení ale neplatí úplně. Pokud použijeme vhodný nástroj pro výběr a označíme pouze část fotografie, lze tyto změny aplikovat pouze na vybranou oblast. Další možnosti ještě nabízí využití vrstev. O výběrech a vrstvách ale bude řeč později. Korekci jasu a kontrastu v nejjednodušším provedení je možné aplikovat např. na fotografii, která byla přeexponována (viz následující ukázka). Částečné vylepšení fotografie lze dosáhnout snížením jasu a zvýšením kontrastu. 14

15 Histogram Histogram je graf, který udává rozložení jednotlivých barevných hodnot v obrázku. Při práci s fotografiemi se jedná o velmi důležitý graf, který nám o snímku mnohé prozrazuje. U některých digitálních zrcadlovek je možné nechat si zobrazit histogram pro vyfocené snímky, a tím získat rychlý přehled o stavu fotografie. Co tedy histogram poskytuje za informace? Především ukazuje zastoupení jednotlivých odstínů "šedé" na snímku. Osa x udává stupnici šedé, zatímco osa y udává počet pixelů na obrázku, které mají daný odstín. Chceme-li histogram zobrazit, podíváme se na něj pomocí nabídky Barvy / Informace / Histogram. Na následujících obrázcích je uveden histogram ke konkrétní fotografii. Můžeme z něj vyčíst, že na fotografii zcela chybí tmavé odstíny. 15

16 Úrovně Funkce úrovně umožňuje nastavit světla a stíny na fotografii, čímž je možné maximalizovat dynamický rozsah fotografie. Úrovně najdeme v menu Nástroje / Nástroje Barev / Úrovně. Objeví se okno, které obsahuje histogram snímku a několik ovládacích prvků. Jak již bylo uvedeno, čím větší hodnota na ose y, tím více pixelů dané hodnoty je v obrázku - vlevo jsou tmavé odstíny, vpravo jsou světlé hodnoty. Tento nástroj umožňuje sledovat rozložení jasu ve společném kanále (RGB), nebo v jednotlivých složkách daného barevného modelu (tzn. samostatně v R, G, B). Z obrázků na další straně je patrno, že ve všech kanálech chybí tmavé barvy. 16

17 Jak tedy pomocí úrovní fotografii vylepšit? Musíme upravit tzv. vstupní úrovně. Ty se dají měnit posunutím trojúhelníčků pod histogramem anebo změnou číselné hodnoty v políčkách pod trojúhelníčky. Změna má za následek přeškálování jednotlivých hodnot pixelů podle 17

18 jednoduchého pravidla - Gimp provede změnu barvy pixelu označeného černým trojúhelníčkem na černou (0) a pixelu označeného bílým trojúhelníčkem na bílou (255). To způsobí rozšíření spektra jednotlivých odstínů na maximální možný rozsah (z nejtmavšího bodu uděláme černou a z nejsvětlejšího bílou). U výše vloženého obrázku nastavíme černý trojúhelníček na hodnotu 45 a potvrdíme. Rozdíl v obou obrázcích je na první pohled patrný. Další možností, jak hodnoty nastavovat je použití pipety. Vedle políček pro nejtmavší a nejsvětlejší bod je umístěna černá a bílá pipetu, kterou stačí v obrázku kliknout na nejtmavší resp. nejsvětlejší bod, čímž provedeme nastavení. Nachází-li se v obrázku bílá a my zvolíme tento postup, zároveň docílíme vyvážení bílé barvy. Při nastavování hodnot je nutné mít na paměti, že není dobré černý a bílý trojúhelníček příliš přibližovat k sobě, protože to způsobí, změnu většího počtu pixelů na jednu barvu a dojde ke slití odstínů, čili znehodnocení fotografie. Přesto že obrázek je správně obohacen o tmavé a světlé tóny, může působit tmavým dojmem. K odstranění tohoto problému můžeme použít třetí prostřední trojúhleníček, označený šedou barvou (jedná se o tzv. gama korekci). Jeho posunem můžeme převést střední tóny na světlejší nebo tmavší. Křivky Některé vyfocené nebo naskenované fotografie potřebují dodatečnou úpravu barevného tónu a kontrastu. Většinou si vystačíme s úpravou úrovní, jasu a kontrastu. Odborníci 18

19 většinou dávají přednost nastavení pomocí Křivek. Chceme-li např. zesvětlit pouze tmavší tóny, pomocí nástroje jas a kontrast se nám nepodaří, protože pracují se všemi tóny. Nástroj Křivky nabízí možnost nastavovat pouze ty úrovně, které potřebujeme, aniž bychom tím ovlivnili rozložení světel a stínů v celém obrázku. Je zde ale nebezpečí, že můžeme změnit barevné podání a tím pokazit atmosféru snímku. Křivky najdeme v menu Nástroje / Nástroje Barev / Křivky. Otevře se dialogové okno, kde opět vidíme histogram, který protíná úsečka. Osa X představuje vstupní hodnoty a osa Y výstupní. Samotná úprava se provádí tvarováním křivky v okně diagramu. Tvar přímky lze snadno změnit, kliknutím na ní přidáme další bod, který je možné posunovat. Například při posunu křivky v levé dolní části (tedy u tmavších stínů) směrem nahoru, zesvětlujeme tmavé tóny. V pravé horní části jsou potom světlé tóny. Podobně jako při úpravě úrovní lze si i u křivek vybrat kanál, se kterým budeme pracovat. Výběr kanálu provedeme v horní části okna, kde je možné si vybrat jeden z těchto kanálů: jas, červená, zelená, modrá. Využití viz následující obrázky (úprava kanálu jas a modrá): 19

20 Obarvit Tento nástroj nám umožňuje dát fotografii barevný nádech. Nástroj spustíme v menu Nástroje / Nástroje barev / Obarvit. Objeví se dialogové okno se třemi posuvníky (Odstín, Sytost, Světlost). Pomocí nich lze dát fotografii potřebný barevný nádech (posuvník odstín). Další volbou zvoleného nádechu je jeho sytost a světlost. 20

21 Vyvážení bílé Ne vždy se nám podaří vyfotit snímek ideálně. Mezi časté problémy patří špatné vyvážení bílé barvy (souvisí to s různou teplotou různého světla). Vyvážení si ukážeme na fotografii automobilu, vyfocené na autosalonu. Můžeme si všimnout, že fotografie má zelený nádech a v zadní části (ve stínu) není vidět téměř žádná kresba. 21

22 Pomocí nástroje Vyvážení barev Otevřeme nástroj Vyvážení barev (Nástroje / Nástroje barev / Vyvážení barev). Otevře se dialogové okno, kde jsou tři postníky, pomocí nichž můžeme přidávat nebo ubírat jednotlivé složky barev. V našem případě ubereme zelenou barvu. Výsledek sice bude lepší co se týká vyvážení bílé barvy, ale zadní část fotky (stíny) nejsou moc prokresleny (snímek byl trochu podexponován). To by se dalo napravit jiným nástrojem. Nechceme-li používat několik nástrojů, můžeme vyvážení bíle realizovat pomocí nástroje úrovně, kde lze zároveň upravit stíny. Vyvážení pomocí úrovní Tento způsob má oproti výše zmíněnému výhodu v tom, že umožní pracovat i se stíny. Po zobrazení dialogového okna úrovně, si všimněme tří kapátek ve spodní části okna, které lze 22

23 využít k vyvážení bílé barvy. Levým kapátkem lze označit černou barvu ve snímku (respektive tu, která má být černá, ale z nějakého důvodu černá není), pravé kapátko slouží pro označení barvy, která má být bílá, a prostředním kapátkem označíme neutrální šedou barvu. V našem případě použijeme šedou barvu někde v pravém dolním rohu (použijeme tedy prostřední kapátko). Výsledek vidíme na obrázku. Barevné podání je už lepší, ale zadní část fotografie je stále tmavá. Pro projasnění stínů využijeme stále otevřený nástroj úrovně. Pod zobrazeným histogramem máme nejen dva trojúhelníčky pro nastavení černé a bílé barvy ale i trojúhelníček uprostřed, který slouží k nastavení středních tónů. Jeho posunutím doleva, dojde k celkovému zesvětlení fotografie. Posun ale nesmíme přehnat, protože by mohlo dojít ke ztrátě kresby ve světlých tónech. Výsledný obrázek by potom mohl vypadat jako na dalším obrázku. 23

24 24

DUM 14 téma: Barevné korekce fotografie

DUM 14 téma: Barevné korekce fotografie DUM 14 téma: Barevné korekce fotografie ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 17. 12. 2012 Autor: MgA.

Více

GIMP. Úterý 6. září. Kreslící nástroje

GIMP. Úterý 6. září. Kreslící nástroje Úterý 6. září GIMP - multiplatformní nástroj pro úpravu fotografií a rastrové grafiky. Lze jej použít jako jednoduchý nástroj na malování, stejně jako profesionální aplikaci pro retušování fotografií,

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací.

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací. Tento počítač 1 Seznámení s programem Tento počítač je program integrovaný ve Windows, který slouží ke správě souborů a složek na discích, tedy k provádění adresářových operací. Najdeme ho v nabídce START

Více

Úprava barev. Otočení snímku o 90. Další snímek. Uložit snímek. Úprava světlosti snímku. Otevřít složku

Úprava barev. Otočení snímku o 90. Další snímek. Uložit snímek. Úprava světlosti snímku. Otevřít složku Úprava barev Další snímek Otevřít složku Uložit snímek Otočení snímku o 90 Úprava světlosti snímku Lupa Oříznutí snímku Srovnání snímku (horizontálně a vertikálně) Redukce červených očí Klonovací razítko

Více

Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER

Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER Kapitola 1: Úvodní strana PARTICLER OBSAH Úvod 1.O Particleru 2.Popis programu 2.1 Hlavní okno programu 2.1.1 - Horní lišta 2.1.1.1 Soubor 2.1.1.2 Vzhled 2.1.1.3 - Nastavení 2.1.1.4 - Pomoc 2.1.2 - Pracovní

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9 Obsah Úvod......................................................... 9 Co vás čeká a co GIMP umí............................................... 9 Co s GIMPem dokážete?............................................................10

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

DUM 01 téma: Úvod do Corelu

DUM 01 téma: Úvod do Corelu DUM 01 téma: Úvod do Corelu ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů 110 Editor pracovní nástroje Naučte se používat základní nástroje Editoru pro efektivní úpravy obrázků. VYBRANÉ OVLÁDACÍ PRVKY 112 POLYGONOVÉ LASO A LASO 124 VLOŽIT OBRÁZEK DO OBRÁZKU 132 VÝBĚRY 114 REDUKCE

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

Uživatelská příručka ClinkMe

Uživatelská příručka ClinkMe Uživatelská příručka ClinkMe OBSAH DIALER 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 1 KONTAKTY... 2 POČET TELEFONNÍCH ČÍSEL KONTAKTU... 4 ZÁLOŽKY PRO FILTROVÁNÍ KONTAKTŮ... 5 PANEL PRO ZADÁVÁNÍ VYHLEDÁVACÍCH KRITÉRIÍ...

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu Klíč k otázkám pro procvičování

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu Klíč k otázkám pro procvičování emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy Klíč k otázkám pro procvičování CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah ADOBE PHOTOSHOP... 3 01

Více

Stav: červen 2008. TRACK-Guide

Stav: červen 2008. TRACK-Guide Stav: červen 2008 TRACK-Guide Obsah TRACK-Guide... 1 1 Úvod... 3 1.1 Rozsah funkcí...3 1.2 Zadávání číslic a písmen...3 1.3 Úvodní maska...4 2 Navigace... 5 2.1 Spuštění navigace...5 2.2 Maska navigace...6

Více

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Základní uživatelský manuál OBSAH 1. Úvod 2. Základní nastavení 3. Administrátorské nastavení 4. Rezervace 4.1 Registrace do rezervačního systému 4.2 Přihlášení

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Retušování a opravy vad snímku

Retušování a opravy vad snímku Retušování a opravy vad snímku 137 Jak odstranit obrazové vady pokročilý Pokud obrázek obsahuje obrazové vady, způsobené zpracováním videokarty nebo skenerem, použijte následující tipy. Z místní nabídky

Více

Mikroskopická obrazová analýza

Mikroskopická obrazová analýza Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O1 Mikroskopická obrazová analýza 0 1 Úvod: Tato laboratorní úloha je koncipována jako seznámení se s principy snímání mikroskopických obrazů a jejich

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

DUM 13 téma: Retuše fotografie

DUM 13 téma: Retuše fotografie DUM 13 téma: Retuše fotografie ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Zpracovnání digitální fotografie

Zpracovnání digitální fotografie Souvětí pro výběr Tato lekce se zabývá znalostmi a dovednostmi pro prohlížení digitálních fotografií a základy jejich zpracování. Úvodní obrazovka Vznik digitálních fotoaparátů na počátku 90. let přinesl

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování VY_32_INOVACE_FH14_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2013

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Jednoduchá fotográfická retuš

Jednoduchá fotográfická retuš Jednoduchá fotográfická retuš Úvod Během let, kdy vyučuji počítačovou grafiku, jsem zjistila, že žáky velmi láká a zajímá fotografická retuš a různá úprava fotografií. Z tutoriálů nalezených na internetu

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

Popis prostředí MOSAIC - 2 - 1. Programové prostředí MOSAIC nastavení prostředí. Po spuštění Mosaiku se objeví okno Výběr skupiny projektů

Popis prostředí MOSAIC - 2 - 1. Programové prostředí MOSAIC nastavení prostředí. Po spuštění Mosaiku se objeví okno Výběr skupiny projektů Popis prostředí MOSAIC Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace

Více

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

MAPOVÉ OKNO GSWEB. Nápověda. Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně. Panel Ovládání Panel Vrstvy. Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako GSWEB Nápověda 1. Mapové okno Pohyb v mapovém okně Výběr v mapovém okně 2. Ovládací panel a panel vrstev Panel Ovládání Panel Vrstvy 3. GSWeb - roletové menu Tisk Přehledová mapa Redlining Přihlásit jako

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Tříúběžníková perspektiva

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Tříúběžníková perspektiva Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Tříúběžníková perspektiva Vypracoval: Zdeněk Ovečka Třída: 4. C Školní rok: 2011/2012 Seminář: Deskriptivní geometrie Prohlášení Prohlašuji,

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36 Obsah Úvodem 7 Co je třeba znát 7 Jak je kniha napsána 8 Jak psát na klávesnici 8 Jak ovládat myš 10 Kde je na monitoru ukazatel myši 10 Pohyb myši 10 Tlačítka myši co to znamená klepnout a poklepat 11

Více

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

Gravitační pole manuál Jan Hrnčíř, Martin Klejch, 2005. Gravitační pole. Využití multimédií při výuce fyziky. Manuál k multimediální prezentaci

Gravitační pole manuál Jan Hrnčíř, Martin Klejch, 2005. Gravitační pole. Využití multimédií při výuce fyziky. Manuál k multimediální prezentaci Gravitační pole Využití multimédií při výuce fyziky Manuál k multimediální prezentaci Jan Hrnčíř jan.hrncir@gfxs.cz Martin Klejch martin.klejch@gfxs.cz Gymnázium F. X. Šaldy Liberec Obsah Obsah... 1 Úvod...

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

DUM 12 téma: Nástroje pro transformaci vrstev

DUM 12 téma: Nástroje pro transformaci vrstev DUM 12 téma: Nástroje pro transformaci vrstev ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu:

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Dotyková zařízení ve výuce CZ.1.07/1.3.00/51.0017 Aktivita B3. Kapitola: Úvod. Mgr. Lukáš Círus

Dotyková zařízení ve výuce CZ.1.07/1.3.00/51.0017 Aktivita B3. Kapitola: Úvod. Mgr. Lukáš Círus Dotyková zařízení ve výuce CZ.1.07/1.3.00/51.0017 Aktivita B3 Možnosti využití digitálního obrazu se zaměřením na mobilní zařízení Kapitola: Úvod Mgr. Lukáš Círus SOFTWARE PLATFORMA Proškolení na softwarové

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

Jak připravíme animovaný model a využijeme grafické zvýraznění

Jak připravíme animovaný model a využijeme grafické zvýraznění Jak připravíme animovaný model a využijeme grafické zvýraznění Ukázka 4.1 Geometrie Stopa objektu Osová souměrnost a stejnolehlost Sestrojíme modely, které budou demonstrovat vlastnosti shodných a podobných

Více

BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2

BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2 BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2 A PROGRAMU LOGGER PRO S PŘENOSNÝMI ZAŘÍZENÍMI Obsah 1 WiFi připojení LabQuestu 2 1.1 Připojení k již existující bezdrátové síti 1.2 Vytvoření ad-hoc bezdrátové

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1

AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1 AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1 ALEŠ OUJEZDSKÝ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni:

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 4 Tvorba prezentací Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou prezentaci v Microsoft PowerPoint 2010, vkládat nové snímky, měnit návrh, rozvržení a přechody

Více

GIMP. Kreslící nástroje

GIMP. Kreslící nástroje GIMP - multiplatformní nástroj pro úpravu fotografií a rastrové grafiky. Lze jej použít jako jednoduchý nástroj na malování, stejně jako profesionální aplikaci pro retušování fotografií, program pro dálkové

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé 1.14.3 TABULÁTORY V dialogovém okně Tabulátory si můžete zadat sami umístění zarážek tabulátorů způsob jejich zarovnání, vodící znak atd. V případě, že potřebujete zarovnat čísla, je vhodné nastavit tabulátor

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE...

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE... PowerPoint - program pro návrh prezentace, - kvalitní grafická a estetická prezentace, - pro ztvárnění a následné spuštění prezentace, - jde o jednotlivé obrazovky doplněné o animace, triky a multimediální

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje Sledovat; Změnit měřítko

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje Sledovat; Změnit měřítko VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování Kreslící a modelovací nástroje Sledovat; Změnit měřítko Název šablony: III/2-9, Výuka PČ na 2. stupni základy technického modelování Číslo a název projektu:

Více

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část )

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Různé samostatné části : 1 -Připojení k AK - 2x kliknout na Internet Explorer - kliknout na pracovat offline

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILÉ ČINNOSTI PASTELKA Naším dalším úkolem bude namalovat pastelku. Při tom si vyzkoušíme malování podle vodících linek, různé výplně, transformace i logické operace.

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Přihlášení do BLMFisu Každý registrovaný uživatel (zástupce družstva) již získal (nebo bude zasláno) uživatelské jméno a heslo. Tímto jménem a heslem provede

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů SCIA.ESA PT Galerie výkresů 2 VÍTEJTE 5 GALERIE VÝKRESŮ 6 Otevření Galerie výkresů... 6 Správce Galerie výkresů... 6 STRÁNKA VÝKRESU 8 Vložit obrázek... 10 Vlastnosti obrázku... 14 Hlavička a razítko...

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Ing. Miloš Uldrich Copyright StatSoft CR s.r.o. 2011 StatSoft CR s.r.o. Ringhofferova 115/1 155 21 Praha 5 Zličín tel.: +420 233 325 006

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

Scribus základní kurz

Scribus základní kurz Scribus základní kurz příručka pro školení Prokop Zelený www.kurzygrafiky.cz Poznámka: Žádná část této příručky nesmí být kopírována, nebo publikována bez výslovného souhlasu autora. TEORIE úvod do počítačové

Více

Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP. březen 2012

Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP. březen 2012 Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP březen 2012 Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009

Více

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE

EXCEL IV. část. 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky. Zpracoval: Ing. Pavel branšovský. pro potřebu VOŠ a SŠSE EXCEL 2007 IV. část 7. Vzorce a funkceuložení, tisk a doplňky 8. Používané zkratky Zpracoval: Ing. Pavel branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office EXCEL 2007, Petr Broža,

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery

Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O3 Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery 0 1 Úvod: Cílem této laboratorní úlohy je vyzkoušení základních postupů snímání makroskopických

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Obsah. Seznámení s programem Adobe Photoshop CS5. Práce se soubory. Úvod 13. 1.1 Spuštění a ukončení programu 17. 1.2 Popis okna programu 19

Obsah. Seznámení s programem Adobe Photoshop CS5. Práce se soubory. Úvod 13. 1.1 Spuštění a ukončení programu 17. 1.2 Popis okna programu 19 Obsah Úvod 13 1. 2. Seznámení s programem Adobe Photoshop CS5 1.1 Spuštění a ukončení programu 17 1.1.1 Spuštění programu 17 1.1.2 Ukončení programu 18 1.2 Popis okna programu 19 1.2.1 Okno programu 19

Více

Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0

Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0 Uživatelská příručka aplikace Č eská pošta 1.0 iphone 13.2.2012 Uživatelská příručka aplikace Česka pošta 1.0 iphone eman s.r.o. Korunní 810/104 101 00 Praha 10 IČ: 272 03 824 DIČ: CZ272 03 824 Tel.: 800

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

8 A (strana 1) Soubory a složky, procházení, orientace

8 A (strana 1) Soubory a složky, procházení, orientace 8 A (strana ) Logické členění dat v počítači: V počítači je uloženo velmi mnoho dat. Některá jsou důležitá pro běh Windows, tedy tzv. operačního systému, což je základ naší práce s počítačem. Jiná data

Více

- příkaz pohybující želvou zpět a o kolik. vlevo 45 vl 45 libovolně zadáme) směrem doleva. Na obrázku jsme pro

- příkaz pohybující želvou zpět a o kolik. vlevo 45 vl 45 libovolně zadáme) směrem doleva. Na obrázku jsme pro Logo Imagine Základní příkazy První informací by mělo být, že nejdůležitějším objektem a tím, od kterého se vše odvíjí dál je želva. Při prvním spuštění programu je to to první, co můžete uprostřed bianco

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více