Program Montážky manuál uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Montážky manuál uživatele"

Transkript

1 Program Montážky manuál uživatele -1- v 1.0

2 Obsah 1. Úvod Technické informace Systémové požadavky Instalace programu Zkušební verze programu Přechod na plnou verzi Popis programu Vstupní informace Výstupní informace Ukládání dat Struktura Soupis spojů Informační lišta hlavního okna Definice zařízení Umisťování prvků do stojanu Vertikální rozlišení vkládaných prvků - podrozdělení Parametry prvků Konfigurátor svorkovnic Obsazení destiček Kontrolní sestavy Kontrolní sestava Kontrola duplicitních spojů Kontrolní sestava Kontrola chybějících protikontaktů relé Kontrolní sestava Kontrola chybějících protikontaktů a prvků destiček Kontrolní sestava Kontrola duplicitních adres zařízení Kontrolní sestava Kontrola neuplatněných průběhů v zařízení Tiskové sestavy Tisková sestava Tabulka zařízení s čísly spojů a výkresů Tisková sestava Tabulka zařízení s počty vodičů na kontaktech Tisková sestava Štítky na relé Tisková sestava Obsazení destiček Postup při práci s programem Příprava práce projektová dokumentace principiálních výkresů Zápis výkresů, spojů a průběhů spojů Definice zařízení ve stojanu Definice obsazení destiček Kontroly v 1.0

3 1. Úvod Program Montážky (dále jen program) slouží ke komplexnímu zpracování montážní dokumentace především železničního zabezpečovacího zařízení. 2. Technické informace 2.1. Systémové požadavky Pro správnou a optimální funkci programu by měl počítač splňovat následující systémové požadavky: Procesor Pentium 300MHz nebo vyšší Operační paměť 128 MB RAM 70 MB volného místa na HDD Operační systém MS Windows (XP, Vista, 7) MS.NET Framework Instalace programu Program se instaluje na pevný disk počítače pomocí instalačního souboru (např. Montážky 1.0.setup.exe). Průběh instalace je usnadněn pomocí průvodce. Po instalaci se automaticky vytvoří zástupce na ploše Zkušební verze programu Po prvním spuštění programu je uživatel vyzván k zadání registračních údajů: Do pole Jméno se uveden jméno organizace nebo jiná identifikace uživatele. Do pole SN produktu se uvede jedinečné sériové číslo instalace, poskytnuté výrobcem. Po zadání registračních údajů a ověření sériového čísla produktu se program spustí v režimu zkušební verze, platné po dobu 30 dní. Zároveň se na disku C:\ vytvoří soubor regdata.dat, který je nutné v případě objednání programu nutné zaslat výrobci. Na základě informací ze souboru regdata.dat výrobce případně vygeneruje licenční soubor. Po uplynutí lhůty 30 dní od první registrace není možné program dále používat a při pokusu o otevření se automaticky zavře. Během režimu zkušební verze program nabízí všechny funkce jako v plné verzi pouze s rozdílem, že výstupy tiskových sestav jsou opatřeny vodoznakem ZKUŠEBNÍ VERZE Přechod na plnou verzi V případě, že se zákazník rozhodne program zakoupit, provede objednávku, ke které přiloží vygenerovaný soubor regdata.dat. Po uhrazení příslušné faktury výrobce vygeneruje licenční -3- v 1.0

4 soubor licence.key, který zákazníkovi zašle. Tento soubor se musí nacházet v adresáři s programem (např. C:\Program Files\Montážky). Licenční soubor je platný pro jeden konkrétní počítač. V případě technických potíží (přeinstalace počítače, apod.) je nutné program znovu aktivovat výše uvedeným způsobem. 3. Popis programu 3.1. Vstupní informace Základními informacemi, které je nutné uživatelsky zadat, jsou: informace o spojích (soupis průběhů spojů) definice zařízení (pohled na stojan) 3.2. Výstupní informace Program poskytuje formou tiskových sestav základní výstupy, mezi které patří: soupis spojů tabulky zařízení s čísly spojů a výkresů kontrolní sestavy pro základní kontrolu mechanického provedení stojanu štítky relé Mezi další výstupy patří kontrolní sestavy, mezi které patří: kontrola duplicitních průběhů spojů kontrola chybějících protikontaktů relé kontrola chybějících protikontaktů a prvků na destičkách kontrola duplicitních adres zařízení kontrola neuplatněných průběhů v zařízení Program umožňuje vyhledávat adresy v průbězích spojů dvojím způsobem: zadáním přesného znění adresy zadáním počátečních znaků adresy Samozřejmostí je u všech tiskových sestav možnost exportu do různých formátů, např. pdf. -4- v 1.0

5 3.3. Ukládání dat Ze strany uživatele je potřeba provést pouze první uložení projektu určení fyzického umístění souboru. Program dále při práci automaticky ukládá uživatelsky rozpracovaná data do aktuálně otevřeného projektu. Během práce není nutný zásah uživatele Struktura Každý projekt se skládá z řady výkresů (jejich počet je 1 až n). Každému výkresu přísluší skupina spojů (jejich počet je 1 až n). Každému z těchto spojů přísluší průběh spoje (počet položek v průběhu je 1 až n). Schematicky je možno toto zobrazit následovně: Obr. 1 Schéma základní struktury programu Informace o soupisu spojů musí uživatel do programu vložit ručně. Stejně tak jako informace o vzhledu zařízení definuje se obsazení stojanu. -5- v 1.0

6 3.5. Soupis spojů Obr. 2 Obrazovka soupisu spojů Soupis spojů tvoří první základní skupinu dat, které musí uživatel do programu vložit. Soupis spojů se definuje v hlavním okně programu. V tabulce vlevo nahoře je tabulka, ve které se definují čísla výkresů. Klinutím na poslední řádek (označený symbolem hvězdičky) a psaním se automaticky vloží nový záznam - výkres. Pro každý výkres je možné definovat řadu spojů. Aktivní výkres je zvýrazněn modrým označením řádku v tabulce výkresů. V tabulce vlevo dole je tabulka spojů, které patří do vybraného výkresu. Klinutím na poslední řádek (označený symbolem hvězdičky) a psaním se automaticky vloží nový záznam spoj. Aktivní spoj je zvýrazněn modrým označením řádku v tabulce spojů. V tabulce vpravo je zobrazen průběh vybraného spoje. Kliknutím na poslední řádek (označený symbolem hvězdičky) a psaním se automaticky vloží nový záznam - řádek průběhu v tabulce průběhu. U každého spoje je možné definovat průřez drátu a barva, z jakého se má spoj provést. Tato informace (pokud je zadána) je v tiskové sestavě zobrazena na začátku každého spoje pod číslem výkresu a číslem spoje. V pravé části obrazovky je prostor pro tiskovou sestavu Průběhu spojů. Pod tímto prostorem se nachází tlačítko Regenerovat sestavu, jehož stisknutím dojde k vygenerování a zobrazení sestavy Průběhu spojů. V sestavě je možné listovat jednotlivými stranami, vyhledávat textové řetězce, sestavu tisknout, exportovat (např. do pdf) apod. -6- v 1.0

7 3.6. Informační lišta hlavního okna Ve spodní části hlavního okna se nachází informační lišta, na které se zobrazují užitečné informace: Verze programu Počet výkresů Počet spojů celkový počet spojů bez ohledu na složitost jejich průběhu Počet spojů montážně celkový počet spojů (z adresy a na adresu b), které musí mechanik skutečně zhotovit tato informace je užitečná při stanovování časové náročnosti výroby stojanu. Údaj o času posledního uložení dat tato informace se zde zobrazuje proto, že proces ukládání dat rozpracovaného projektu probíhá zcela automaticky a uživateli nemusí mít jistotu, zda data byla již uložena či nikoliv. Zobrazením této informace se tato nejistota eliminuje Definice zařízení Definice zařízení tvoří druhou základní skupinu dat, které musí uživatel do programu vložit. Skladba zařízení se edituje v samostatném okně, které je přístupné z menu (hlavního okna) Funkce Definice zařízení (zkratková klávesa Ctrl + D). Obr. 3 Obrazovka definice zařízení -7- v 1.0

8 V horní části vlevo je pole pro zadání označení soupravy. Toto označení je tištěno v zápatí tiskových sestav vygenerovaných tabulek. V horní části vpravo jsou tři řádky, které slouží k zadání názvu akce. Tento text je rovněž tištěn v tiskových sestavách. V hlavní části okna je prostor pro definici vzhledu reléového stojanu. Prostor obsahuje rastr, je zobrazen přerušovanými čarami. Velké obdélníky rastru představují pozice relé, nízké obdélníky nad nimi představují pozice destiček, resp. prvků umístěných za relé. Vlevo i vpravo rastru je prostor pro umisťování prvků, které jsou fyzicky umístěné mimo stojan (výlukové zásuvky, atd.). Každý řádek představuje jedno patro stojanu (celkem 19) a vlevo každého z nich je prostor pro zápis označení patra. Zápis vlastního označení pater umožňuje např. číslování pater v opačném smyslu, tj. zezhora dolů apod Umisťování prvků do stojanu V levé části okna se nachází tabulka s nadefinovanými prvky, které je možné do stojanu umístit. Každý prvek je označen názvem a číselným kódem, který upřesňuje jeho identifikaci. Číselný kód je rozdělen do tří dvouciferných čísel, z nichž první značí označení skupiny, druhé označení podskupiny a třetí označení druhu v příslušné podskupině. Hlavní třídění skupin je následující: 01 Relé 02 Prvky elektrického jištění, pojistky, jističe 03 Prvky součástí elektronického kmitače EKP2 04 Prvky součástí počítače náprav 05 Prvky přídavných prvků na zadní část stojanu 06 Ostatní prvky 10 Svorkovnice (mimo svorkovnic WAGO, editovaných přímo v programu) Kódové označení všech svorkovnic WAGO, editovaných přímo v programu je V pravé části každého řádku se nachází tlačítko, kterým se po stisknutí aktivuje režim přidávání prvku. U kurzoru myši se v prostoru stojanu dočasně objeví obdélník, který blokově představuje vkládaný prvek a uživatel pomocí myši prvek polohově umístí. Krok pro pohyb v prostoru stojanu je pevně nastaven na hodnotu 0,5 cm. Stisknutím levého tlačítka myši se prvek do stojanu vloží. Po vložení prvku do stojanu zůstává obdélník u kurzoru myši a umožňuje opětovné vložení aktuálně vybraného prvku (možnost hromadného rychlého vkládání prvků). Stisknutím pravého tlačítka myši nebo klávesy Esc se tento režim deaktivuje a obdélník zmizí Vertikální rozlišení vkládaných prvků - podrozdělení Standardní vertikální rozlišení pro prvky je jedno patro. Prvky typu destička nebo filtr časové jednotky se automaticky umisťují do příslušného prostoru rastru (horní část každého patra). -8- v 1.0

9 Pro některé prvky je možné používat i jemnější vertikální rozlišení (např. rezistory je možné umisťovat nad sebou tři v rámci jedné výšky pozice relé). K tomuto slouží funkce Podrozdělení na patře. Nastavením parametru Podrozdělení je možné dosáhnout čtyř stavů: - žádná volba výchozí stav, prvek se umisťuje do standardní pozice - volba a) horní umístění prvku - volba b) střední umístění prvku - volba c) spodní umístění prvku Parametry prvků Každý prvek umožňuje definovat parametry, jako např. adresa, typ prvku, název (podle druhu prvku jsou některé parametry nedostupné). Editace těchto parametrů se provádí tak, že se levým tlačítkem myši klikne na požadovaný prvek na stojanu. Jeho barva se zvýrazní změní se na žlutou a v levé části okna se zobrazí dostupná pole s parametry, které je možné editovat. Změna každého pole se uloží po ukončení editace a jeho opuštění. Základním parametrem každého prvku je jeho tzv. identifikační adresa, zkráceně identadresa. Tomuto údaji je potřeba věnovat pozornost, neboť správná funkce programu je zajištěna pouze tehdy, pokud se v soupisu spojů objevuje průběh, který svou první část (tvořenou identadresou prvku) má zadanou stejně jako je zadaná v definici zařízení. Např. průběh spoje označuje kontakt č. 12 relé, které je umístěné ve třetím patře, na druhé pozici. Identadresa relé zní 0305 a takto musí být u prvku uvedena. Pod tabulkou dostupných prvků se nachází tlačítka pro vstupy do částí definic svorkovnic a obsazení destiček. -9- v 1.0

10 Konfigurátor svorkovnic Z okna Definice zařízení je přístupné tlačítko pro otevření okna konfigurátoru svorkovnic. Možnosti sestavení svorkovnic jsou velice variabilní (je možné v rámci jedné svorkovnice libovolně kombinovat jedno a dvoupatrové svorky). Proto program neobsahuje pevné definice svorkovnic (kromě SV212) a každý uživatel si své nadefinuje podle potřeby konkrétního projektu. Obr. 4 Obrazovka definice svorkovnic V pravé části okna je tabulka pro zobrazení typů svorkovnic. Svorkovnice je možné libovolně přidávat a odstraňovat. U každé svorkovnice je možné vybrat, zda bude orientovaná vertikálně nebo horizontálně a je možné zadat její název. Pod tímto názvem bude pak svorkovnice zobrazena v tabulce dostupných zařízení v okně Definice zařízení. V levé části jsou zaškrtávací políčka pro definování vzhledu svorkovnice. Na každém patře svorkovnice je možné vybrat, zda je svorka jedno nebo dvou patrová. Pro zajištění integrity svorkovnice je nutné při definování postupovat po jednom políčku od začátku (zezhora) směrem dolů. Program neumožňuje vynechání svorky. Náhled vzhledu svorkovnice se automaticky vykresluje ihned vlevo v 1.0

11 Obsazení destiček Z okna Definice zařízení je přístupné tlačítko pro otevření okna obsazení destiček. Po jeho otevření se v tabulce zobrazí všechny destičky, které byly do definice zařízení zadány. Obr. 5 Obrazovka definice obsazení destiček U každé destičky je zobrazena její identadresa a celkem 5 pozic pro prvky, které mají být na destičce umístěny. Do těchto pozic se doplňuje zkratka prvku a hodnota v 1.0

12 3.8. Kontrolní sestavy Kontrolní sestavy slouží pro omezení chyb, které mohou při tvorbě montážní dokumentace vzniknout. Nejčastěji se jedná o chyby při vkládání dat uživatelem (překlepy, náhodné chyby), ale také se mohou vyskytovat chyby v zapojení (projektu). Okno Kontrolních sestav je přístupné z menu Fukce Kontrolní sestavy (zkratková klávesa Ctrtl + K). Obr. 6 Obrazovka okna kontrolních sestav V okně kontrolních sestav je možné generovat kontrolní sestavy a dále je možné využít vyhledávací funkce. Pomocí vyhledávání je možné nalézt průběh (spoj), uvnitř kterého se vyskytuje vyhledávaný řetězec. Vyhledávání je možné provádět buď zadáním celého konkrétního řetězce, nebo jeho části (začátku) a program vrátí všechny nalezené průběhy, začínající vyhledávaným řetězcem. Každý řádek v tabulce vrácených výsledků obsahuje funkční tlačítko pro rychlý přesun k vyhledanému průběhu v okně soupisu spojů Kontrolní sestava Kontrola duplicitních spojů Pomocí kontroly duplicitních spojů se vyhledávají spoje, jejich průběhy jsou si vzájemně duplicitní, tzn. že jeden průběh spoje je obsažen ve více spojích Kontrolní sestava Kontrola chybějících protikontaktů relé Pomocí kontroly chybějících protikontaktů relé se vyhledávají logické chyby u relé tím způsobem, že se porovnává obsazení nadefinovaných relé. Porovnávají se dvě základní podmínky: -12- v 1.0

13 Pokud je obsazen středový kontakt, musí být obsazen nejméně jeden z krajních kontaktů. Pokud je obsazen alespoň jeden krajní kontakt, musí být obsazen i středový kontakt Kontrolní sestava Kontrola chybějících protikontaktů a prvků destiček Pomocí sestavy chybějících protikontaktů prvků a destiček se vyhledávají logické chyby u destiček tím způsobem, že se porovnává obsazení destiček. a průběhů, ukončených na jejich kontaktech. Porovnávají se dvě základní podmínky: Pokud je obsazen prvek, musí být obsazeny oba příslušné kontakty destičky. Pokud je obsazen kontakt destičky, musí být na destičce umístěn i příslušný prvek a musí být obsazen i druhý příslušný kontakt Kontrolní sestava Kontrola duplicitních adres zařízení Tato sestava porovnává identadresy zařízení a vyhledává mezi nimi nepřípustné duplicity Kontrolní sestava Kontrola neuplatněných průběhů v zařízení Tato sestava je z hlediska závěrečné kontroly mimořádně důležitá. Program při generování sestav u každého průběhu zaznamená, zda byl v některém z nadefinovaných zařízení uplatněn. Výsledkem této sestavy je pak soupis neuplatněných průběhů, tzn. že tyto průběhy se nezobrazí v žádné z tabulek, které je možné generovat. To může být způsobeno z těchto důvodů: průběh je skutečně ukončen mimo stojan průběh nebo identadresa zařízení jsou zadané špatně a nedošlo k jejich spárování při generování sestav (mají na to vliv různé znaky oddělující kontakty od zbytku průběhu pomlčky, tečky, apod.) -13- v 1.0

14 3.9. Tiskové sestavy Tiskové sestavy jsou přístupné z menu Funkce Tiskové sestavy (zkratková klávesa Ctrl + T). Obr. 7 Obrazovka okna tiskových sestav Tiskové sestavy, které se tisknou formou tabulek se zobrazením zařízení a jeho kontaktů (při pohledu zezadu) jsou hlavním přínosem tohoto programu, neboť se generují plně automaticky. Na každý list A4 (orientace na šířku) je možné umístit dvě patra zařízení. V pravé části okna tiskových sestav je tabulka, do které se zapisují čísla požadovaných pater k tisku (podle číslování v definici zařízení). V levé části okna v tabulce se je možné vybrat druh sestavy, která bude vygenerovaná pro tisk Tisková sestava Tabulka zařízení s čísly spojů a výkresů V této sestavě jsou vygenerované tabulky zařízení (při pohledu zezadu). V polích jednotlivých kontaktů jsou zobrazena čísla výkresů a spojů, která odpovídají zápisu v soupisu spojů Tisková sestava Tabulka zařízení s počty vodičů na kontaktech Tato sestava slouží pro základní fyzickou kontrolu po dokončení všech spojů. Při této kontrole se kontroluje obsazenost konkrétních svorek zařízení a porovnává se při tom, zda na této svorce je ukončen jeden vodič nebo dva, případně jakou má barvu Tisková sestava Štítky na relé Tato sestava slouží k vygenerování a vytištění sestavy štítků na všechna zadaná relé. Na štítky se tiskne název relé a jeho pozice ve stojanu (identadresa) v 1.0

15 Tisková sestava Obsazení destiček Tato sestava slouží k vygenerování a vytištění tabulky použitých destiček stojanu, včetně obsazení jednotlivými prvky. 4. Postup při práci s programem V této kapitole bude podrobně popsaný způsob používání programu tak, aby bylo pro uživatele co nejvíce efektivní a komfortní Příprava práce projektová dokumentace principiálních výkresů Na začátku práce máme k dispozici dokumentaci v tištěné podobě, která se skládá z jednotlivých výkresů principiálního zapojení. Základem přípravy je definice a označení všech spojů, které jsou ve všech výkresech obsažené (např. pomocí obyčejné tužky). Postupujeme tak, že spoje číslujeme souvislou řadou čísel, začíná se od čísla 1 a končí tehdy, když jsou všechny spoje označené. Napěťové spoje se nečíslují Zápis výkresů, spojů a průběhů spojů První výkres ponecháme bez názvu, resp. s prázdným názvem (je potřeba vložit jednu mezeru jako název výkresu). Do tohoto výkresu budeme na závěr definovat napěťové spoje. Důvodem, proč si takto připravujeme první výkres, je fakt, že při tisku sestavy soupisu spojů budou napěťové spoje na začátku montážní dokumentace. Druhý výkres v programu pojmenujeme podle čísla prvního výkresu, kterému se budeme věnovat, např Po uložení názvu výkresu (odchodem z editovaného řádku nebo stiskem Ctrl+Enter) se přepneme do okna spojů. Dbáme na to, aby modrým označením řádku byl označen aktuální výkres, který definujeme. V tabulce spojů zapíšeme první spoj, který označíme číslem 1. Po uložení názvu spoje (stejným způsobem jak je popsáno u výkresů) se přepneme do okna průběhů spojů. Dbáme na to, aby modrým označením řádku byl označen aktuální spoj, který definujeme. V tabulce průběhů spojů zapíšeme kompletní průběh spoje. Každému fyzickému ukončení vodiče odpovídá jeden řádek. Poznámka: U některých prvků se z důvodu přehlednosti vyskytují tzv. oddělovače mezi identadresou a označením kontaktu. Například adresa svorky desky časové jednotky bude mít zápis , kde 1301 označuje společný blok (skříňku) pro zásuvné jednotky; 04 označuje pořadí - čtvrtou desku a 10 je číslo kontaktu na této desce. Oddělovač tečka je uplatněn z důvodu vyšší přehlednosti zápisu adresy. Nepříjemností je fakt, že pokud bude zadaná adresa ve formátu (chybí tečka), tak ji program nepřiřadí k nadefinovanému zařízení a nezobrazí číslo výkresu a kontaktu ve vygenerované sestavě. Tím pádem se ale adresa objeví jako neuplatněný průběh v kontrolní sestavě neuplatněných průběhů a takto je možné tuto chybu odhalit. Oddělovače tečka se týkají těchto prvků: časové jednotky, desky EKP, desky ZIOZ, NCB, HIS, PIS, jističe, konektory počítače náprav (PN), relé ČPRN (SPBN), rezistor, tlačítko. Pokud máme zadaný kompletní průběh spoje a chceme editovat další spoj, stiskneme na posledním řádku (prázdném, označeným symbolem hvězdičky) klávesu Enter. Tím se otevře zadávací dialog, -15- v 1.0

16 který automaticky nabízí číslo následujícího spoje (které vypočítá tak, že k číslu aktuálního spoje přičte hodnotu jedna). V tomto okamžiku je možné nabízený název spoje změnit a přepsat jej, nebo potvrdit stiskem klávesy Enter. Po stisknutí klávesy Enter se nový spoj automaticky uloží, aktivuje se a kurzor se přesune na jeho první řádek. Tím je program připraven k editaci nového průběhu spoje uživatelem, aniž by byl nutný odchod z tabulky průběhu spoje. Pokud tímto způsobem máme nadefinované všechny spoje na prvním výkresu, přepneme se do okna výkresů, zadáme název dalšího výkresu a stejným způsobem zadáme všechny spoje a jejich průběhy. Takto pokračujeme u všech zbývajících výkresů. Jako další krok je definice napěťových spojů. Přepneme se na první výkres, který jsme si ponechali jako rezervní bez názvu. Vybereme si první napětí, které chceme zapisovat (např. +) a z prvního výkresu zapíšeme do průběhů spojů + všechny adresy, na které je přivedené plusové napětí. Takto postupujeme u všech ostatních výkresů. Průběhy v této fázi zapisujeme bez snahy o třídění a dbáme na to, abychom postupovali systematicky v rámci celého výkresu a žádný průběh nevynechali. Aby bylo možné spoj mechanicky vyrobit, je nutné, aby měl svůj průběh setříděný. Toho se dosáhne kliknutím pravým tlačítkem myši do průběhu a výběrem položky z menu Setřídit průběh vzestupně, případně sestupně. Analogicky zadáme všechna zbývající napětí ve stojanu Definice zařízení ve stojanu Přepneme se do okna definic zařízení a postupně do stojanu umístíme všechny prvky, které obsahuje. Dbáme přitom na správná označení identadres, názvů a typů prvků. Na závěr doplníme názvy jednotlivých pater, která jsou obsazená a která budeme chtít tisknout. Přepneme se do okna definic svorkovnic. V projektu je svorkovnicový panel, který obsahuje 24 patrové svorkovnice, orientované zezhora dolů. V tabulce vpravo doplníme název svorkovnice a její orientaci. Je potřeba zajistit, aby byl tento řádek aktivní malá šipka v prvním sloupci označuje, se kterým řádkem tabulky se aktuálně pracuje. Nakonec nadefinujeme vzhled svorkovnice postupným klikáním na políčka, označující jedno nebo dvou patrovou svorku. Postupujeme zezhora dolů. Pokud jsme hotovi, potvrdíme tlačítkem OK. Tabulka dostupných prvků se zaktualizuje a ve spodní části se objeví položky typu WAGO: (+ zapsaný název svorkovnice). Takto je možné svorkovnici vložit do stojanu Definice obsazení destiček Přepneme se do okna definic obsazení destiček. V tabulce se zobrazí všechny destičky, nadefinované do stojanu, setříděné podle identadresy. V jednotlivých polích je potřeba zadat prvky, které budou na destičkách osazené a jejich hodnota. Příklady: C 1G/40V (kondenzátor) R 150/10W (rezistor) D 1N4007 (dioda) propojka -16- v 1.0

17 4.5. Kontroly Přepneme se do okna kontrolních sestav. Je doporučeno provádět kontroly v tomto pořadí: 1. Kontrola duplicitních adres zařízení 2. Kontrola duplicitních průběhů Tou se odhalí nejčastější chyby v zápisu, případně nesprávně označená pozice zařízení na výkresu. 3. Kontrola chybějících protikontaktů relé. 4. Kontrola chybějících protikontaktů a prvků destiček 5. Kontrola neuplatněných průběhů v zařízení -17- v 1.0

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

universální monitorovací program

universální monitorovací program MtUni universální monitorovací program MtUni 8/10 Rev.2 THERMOPROZESS s.r.o. Riegrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 e-mail: info@thermoprozess.cz http://www.thermoprozess.cz

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Popis změn verze 2008.51

Popis změn verze 2008.51 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.51 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

JAZZ RESTAURANT. Příručka uživatele 1 / 39

JAZZ RESTAURANT. Příručka uživatele 1 / 39 JAZZ RESTAURANT Příručka uživatele 1 / 39 JAZZ RESTAURANT Příručka uživatele 2009 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant pro Windows ve verzi 5.12 Příručka popisuje funkčnost programu

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací.

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací. Tento počítač 1 Seznámení s programem Tento počítač je program integrovaný ve Windows, který slouží ke správě souborů a složek na discích, tedy k provádění adresářových operací. Najdeme ho v nabídce START

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Výpočtový program MANUÁL 1. Úvod

Výpočtový program MANUÁL 1. Úvod Výpočtový program Sichr MANUÁL 1. Úvod Výpočtový program Sichr řeší paprskové sítě TN-C, TN-C-S a IT sítě bez vyvedeného středního vodiče ve všech obvyklých napěťových hladinách nn. Pracuje s jisticími

Více

Databáze pacientů. Petr Novák (Ing, Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 02.07.2014

Databáze pacientů. Petr Novák (Ing, Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 02.07.2014 Databáze pacientů Petr Novák (Ing, Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 02.07.2014 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Přidání pacienta... 3 4 Vymazání pacienta... 5 5 Výběr pacienta... 5 6 Výběr záznamu dat...

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model.

Obsah. Začínáme Viditelné součásti programu Simulace. WOP Menu CNC řízení. CNC Programy. Exec. Grafické okno. Strojní panel. 3D Model. F2000 WOP - Page 1 of 51 Začínáme Viditelné součásti programu Simulace Strojní panel 3D Model WOP CNC řízení CNC Programy Přípravné funkce Pomocné funkce Pevný formát CNC programu Volný formát Parametrické

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

APLIKACE PRO OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU MODELOVÉHO KOLEJIŠTĚ

APLIKACE PRO OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU MODELOVÉHO KOLEJIŠTĚ APLIKACE PRO OVLÁDÁNÍ A ŘÍZENÍ PROVOZU MODELOVÉHO KOLEJIŠTĚ 1/2010 modeljop 1 ÚVODEM Základní charatkeristika Aplikace modeljop umožňuje ovládání modelového kolejiště pomocí digitálního systému LENZ. Ovládání

Více

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Prefabrikované kanalizační šachty

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Prefabrikované kanalizační šachty Verze 5 Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Prefabrikované kanalizační šachty systém programů pro projektování vodohospodář ských liniových staveb

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007.

Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. Vítejte v průvodci instalace a ovládání výukového softwaru edu-learning pro českou verzi Microsoft Office 2007. A. Požadavky před instalací... 2 Minimální konfigurace... 2 B. Postup instalace... 3 C. Spuštění

Více

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Fakturace UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2010 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 1 Základní informace: Program FAKTURACE slouží k vystavování a

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka www.biovendor.cz OBSAH REGISTRACE 3 PŘIHLÁŠENÍ 5 VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTŮ 5 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ KATEGORICKÉHO STROMU 6 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ VYHLEDÁVACÍHO POLE 7 USNADNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ FILTRU 8 VLASTNOSTÍ PRODUKTŮ

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

PowerSwitch ver. 1.6

PowerSwitch ver. 1.6 uživatelská příručka PowerSwitch ver. 1.6 Program PowerSwitch je určen pro ovládání elektrických stykačů. Ovládání programu je rozděleno do dvou módů uživatelského [kap.2.] a administrátorského [kap.3.].

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí - 1 - L04 V 1 odrážky a číslování Odrážky, číslování i víceúrovňovost můžeme zadat buď před zápisem textu nebo vytvořit dodatečně označením bloku

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

Uživatelská příručka ClinkMe

Uživatelská příručka ClinkMe Uživatelská příručka ClinkMe OBSAH DIALER 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 1 KONTAKTY... 2 POČET TELEFONNÍCH ČÍSEL KONTAKTU... 4 ZÁLOŽKY PRO FILTROVÁNÍ KONTAKTŮ... 5 PANEL PRO ZADÁVÁNÍ VYHLEDÁVACÍCH KRITÉRIÍ...

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Obsah. Kovoprog Drátové řezání příručka pro uživatele - strana 1

Obsah. Kovoprog Drátové řezání příručka pro uživatele - strana 1 Obsah 1. Úvod a základní údaje o programu... 3 1.1 Základní informace... 3 1.2 HW a SW konfigurace... 3 1.3 Instalace... 4 2. První seznámení s programem... 5 2.1 Pracovní prostředí... 5 2.2 Panel postupového

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Managerské rozhraní... 3 1.1 Kroužky a nábory do kroužků... 3 1.1.1 Předpoklady... 3 1.1.2 Vytvoření kroužku... 3 1.1.3 Členství... 4 1.1.4 Vytvoření náboru... Chyba!

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností

Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností Ukázka 17 Trenažery Aktivní nástroje Pole pro vkládání textu, tlačítko Modely určené k procvičování model prvý bez skriptování Modely, které

Více

1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace

1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace Obsah 1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace...2 1.1. Algoritmy výkazů...2 1.2. Distribuce algoritmů výkazů...4 1.3. Formy prezentace výkazů (formulář)...5 1.4. Katalog výkazů...5 1.5. Příprava

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část )

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Různé samostatné části : 1 -Připojení k AK - 2x kliknout na Internet Explorer - kliknout na pracovat offline

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 první vydání Únor 2009 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Obsah 1 Úvod...3

Více

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0 Školní knihovna pro Windows Verze 2.0 Uživatelská pøíruèka 1999 1 Copyright 1999 Ing. Radomír Kadlec 2 Školní knihovna pro Windows Obsah Úvod... 5 Instalace a spuštìní programu... 7 Požadavky na technické

Více

Průvodce instalací a spuštěním. Pro DataPage+ 2012

Průvodce instalací a spuštěním. Pro DataPage+ 2012 Pro DataPage+ 2012 Poslední aktualizace: 29.srpna 2012 Obsah Instalace nezbytných komponentů... 1 Přehled... 1 Krok 1: Spusťte soubor setup.exe a otevřete Průvodce... 1 Krok 2: Odsouhlasení licenčních

Více

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky Operační systém Windows všechny programy a operace spuštěné ve Windows se provádějí v nějakém okně Okno zde můžeme pomocí myši přesunout okno na jinou pozici Minimalizace okna Zavře okno i program maximalizace

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ Autor: Aquasoft, spol. s r. o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 5.12.2014 Jméno souboru: IZR-PFHLAS_142205

Více

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž:

V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: KAPITOLA 2 Začínáme V této kapitole se naučíte základnímu ovládání programu ZoomText, totiž: Jak ZoomText instalujete a aktivujete. Jak ZoomText spustíte a ukončíte. Jak ZoomText zapnete a vypnete. Jak

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

- doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic

- doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic V01.35-24 14.02.2015 - první uvolněná verze programu V01.35-25 15.02.2015 - doplnění dotazu před provedením výmazu dlaždice nebo všech dlaždic - po stisku pravého tlačítka myši s ukazatelem nad dlaždicí

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333

Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Změny ve verzi 6.0.4.33000 o proti verzi 5.5.3.30333 Důležitá vylepšení: 1. Byl přepracován a výrazně vylepšen dialog Editování SPI. Hlavní změny jsou: Byl vylepšen vzhled dialogu. V dialogu byly umožněny

Více

1 / 11. Slovíčka. Jiří Heralt. Dokumentace

1 / 11. Slovíčka. Jiří Heralt. Dokumentace 1 / 11 Slovíčka Jiří Heralt Dokumentace Úvod Slovíčka je jednoduchá webová aplikace k učení nejen anglických slovíček. Umožňuje vytvořit si vlastní kategorie(sady) a naplnit si je vlastními daty. Z těchto

Více

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Návod k administraci e-learningové platformy

Návod k administraci e-learningové platformy LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci Přenos inovací Návod k administraci e-learningové platformy Pracovní balíček č. 3, aktiva č. 3.3.2 Odpovědný partner: NVF Datum: 30/05/2015 Verze: Konečná

Více

Popis změn verze 2010.5

Popis změn verze 2010.5 2010 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2010.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze

Měření odporu spouště v1.0. návod k obsluze Měření odporu spouště v1.0 návod k obsluze OBSAH: 1. ÚVOD A HARDWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.1 ÚČEL PROGRAMU...3 1.2 HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...3 1.3 INSTALACE PROGRAMU...3 1.4 ODINSTALOVÁNÍ PROGRAMU...3

Více

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek ze sady: 01 tematický okruh sady: Textový editor ze šablony: 07 kancelářský software určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor:

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 ALVA - řada BC6 Stručný průvodce Verze 4 UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 Optelec 2993 LT Barendrecht Nizozemsko Telefon: +31 (0)88 6783 444. Fax +31 (0)88

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

Popis změn kontrolní hlášení

Popis změn kontrolní hlášení 2G 2015 komplexní ekonomický systém Popis změn kontrolní hlášení Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: MIRKA PERUTHOVÁ, MAREK NĚMEC DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 3. 2010 PLATNOST OD: 25. 3. 2010 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 01 DATUM POSLEDNÍ

Více