Zpracovnání digitální fotografie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovnání digitální fotografie"

Transkript

1 Souvětí pro výběr Tato lekce se zabývá znalostmi a dovednostmi pro prohlížení digitálních fotografií a základy jejich zpracování.

2 Úvodní obrazovka Vznik digitálních fotoaparátů na počátku 90. let přinesl zcela nové možnosti v oblasti pořízení a úpravy fotografického obrazu. Jednoduchost pořizování fotografií, téměř nulové náklady jejich pořizování (pokud nepočítáme cenu za vyvolání na fotografický papír, která je mnohdy méně nákladná, než u klasických fotoaparátů) a především možnost téměř okamžitého prohlížení fotografie na monitoru počítače (oproti běžnému vyvolání, které trvá až několik dní) způsobilo obrovský rozmach digitálních fotoaparátů a nadšení pro pořizování amatérských i profesionálních fotografií. Vše je ještě umocněno tím, že nejsme omezováni přibližně 36 políčky filmu a nemusíme si lámat hlavu nad každým nepovedeným snímkem, který lze v mžiku nahradit kvalitnějším. Během posledních let navíc došlo k takovému poklesu cen digitálních fotoaparátů (ale i jiných zařízení, kterými lze digitální fotografie pořídit, například mobilní telefony), že je lze pořídit řádově za několik tisícikorun, a tedy jsou dostupné prakticky komukoliv. Největší výhodou digitálních fotografií je jejich rychlá přenositelnost a následná úprava na počítači. Díky tomu je možné upravit a vylepšit i nekvalitní fotografie, které byly pořízeny za značně nepříznivých podmínek. Především touto tématikou se zabývá následující lekce, jejíž cílem je dodat našim fotografiím profesionální vzhled. K tomu jsou určeny mnohé počítačové programy (například Zoner, PaintShop, PhotoShop, ) jejichž společným základním funkcím se budeme věnovat. Cílem této lekce je nastínit základní informace o pořizování digitálních fotografií, jejich sdílení prostřednictvím internetu a pronutí do nejvíce používaných funkcí grafických programů, jejichž ovládnutí nám umožní naše fotky ve velmi krátké době extrémně vylepšit.

3 Obrazovka 1 Předpoklady lekce aneb co by jste už měli znát Pro hladký průběh této lekce by jste již měli velmi dobře znát celou lekci 1, tedy měli byste být již schopni bez problému ovládat operační systém Windows XP. Pokud máte v této části ještě mezery nebo si nejste úplně jistí, doporučujeme zopakovat si vybrané lekce. Naprosto základní je znalost alespoň Průzkumníka souborů a souvisejících lekcí.

4 Obrazovka 2 Barevné režimy (modely) Rozlišujeme dva základní barevné režimy pro míchání a zobrazování různých barev, a to režim aditivní a subtraktivní, které fungují na zcela odlišném principu. Aditivní režim se využívá především u zobrazovací elektroniky, tedy různých druhů monitorů a televizí. Jde o režim RGB, který pro míchání barev využívá červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue). Jeho princip spočívá v tom, že pokud prosvítíme světlem konkrétní barvu, bude pohlcena konkrétní barevná složka světla a projdou pouze barvy zbývající. Například pokud posvítíme barevným světlem na zelenou průsvitnou barvu, projdou všechny barvy kromě zelené. Pokud tedy vložíme do cesty barevnému světlu všechny složky RGB, projde pouze bílá barva, viz obrázek níže. Subtraktivní režim se využívá v tisku, kdy se zaměřujeme na barvy odražené od určitého podkladu (papíru). Jde o klasické míchání barev, které známe z libovolné malířské techniky (tempery apod.). Pro tisk se využívá barev CMYK, tedy tyrkysová (Cyan), fuchsiová (Magenta), žlutá (Yellow) a černá (Black). Míchání barev je zobrazené na následujícím obrázku:

5 Obrazovka 3 Grafické formáty Co se počítačové grafiky týče, rozlišujeme grafiku bitmapovou, která obraz rozdělí na jednotlivé body (pixely), které jsou v obrazu seřazeny v jednotlivých řádcích za sebou, přičemž každému je přidělena určitá barva a grafiku vektorovou, u které je obraz složen z jednotlivých geometrických útvarů (například přímka, kružnice, elipsa atd.). Výhodou vektorové grafiky je malá velikost obrázků a možnost neomezeného přibližování obrazu bez ztráty jeho kvality. Digitální fotografie však využívají grafiku bitmapovou, a proto se budeme věnovat její teorii a povíme si něco k jejím nejvýznamnějším formátům. BMP Bit Mapped Picture je nekomprimovaný formát, který existuje stejně dlouho jako počítačová grafika, přičemž nejde o nic jiného než sled bodů, kterým je přiřazena konkrétní barva. Nevýhodou je velká kapacita výsledného obrázku. Standardní příponou souboru je *.BMP GIF Graphic Interchange Format byl vytvořen společností CompuServe, obrázek může mít maximálně 256 barev, používá celkem jednoduchou bezztrátovou metodu komprese. Formát GIF je vhodný zejména pro kresby, kde při formátu JPEG jsou již změny patrné. I když může mít GIF maximálně 256 barev, ve srovnání s formátem JPEG má mnohem větší kapacitu (velikost). Formát umožňuje definovat transparentní barvu, což je výhodou pro použití na webových stránkách. GIF umožňuje tzv. animovaný obrázek GIF, ve kterém je uloženo více obrázků, které dekódováním = zobrazením tvoří nějakou animaci. GIF se používá také na platformách Macintosh, Amiga a samozřejmě PC. Standardní příponou je *.GIF JPEG Joint Photographics Experts Group, obrázek formátu JPEG má vždy barvy TrueColor. pomocí velmi složité ztrátové kompresní metody lze získat kompresní poměr 1:20 bez viditelné ztráty (použitelný je i poměr 1:50). Díky těmto příznivým kompresním poměrům je tento formát vhodný pro fotografie, a taky se v digitální fotografii nejvíce používá, nedoporučuje se použití pro kontrastní grafiku, kde jsou již drobné ztráty patrné. Jako zápornou vlastnost bych uvedl, že složitost tohoto algoritmu je velice náročná na výkon počítače a při prohlížení se vyskytne vždy nějaká ta prodleva. Tento formát pracuje také na platformách Macintosh, Amiga a PC. Standardní příponou je *.JPG TIFF Tag image File Format, vznikl ve spolupráci firem Aldus a Microsoft, oblast jeho použití je především v DTP (Desk-Top Publishing) grafice. Stejně jako GIF formát je i TIFF multiplatformní (Macintosh, UNIX, PC). U tohoto formátu není mezinárodně stanoven komprimační algoritmus, tudíž se někdy může stát, že dojde k nekompatibilitě typů a nebude možná obrázek zobrazit. Standardní příponou je *.TIF V následující tabulce jsou uvedeny velikosti souborů v různých formátech a také ve dvojím rozlišení. Jako vzor byly použity fotky z digitálního fotoaparátu a poté byly převáděny do všech formátů. Formát BMP GIF JPEG TIFF

6 Rozlišení 640* kb 167 kb 112 kb 900 kb 1280*960 3,51 MB 660 kb 618 kb 3,51 MB Z tabulky vyplývá, že kapacitně nejméně náročným formátem je JPEG, který má však drobné ztráty. Kvalitnějším formátem je GIF, avšak ten pro změnu nabízí pouze 256 barev. Nejčastěji se využívají formáty GIF a JPEG. Pro úsporu velikosti se na internetových stránkách užívá většinou formát GIF pro obrázky nebo JPEG pro fotografie. Běžné digitální fotoaparáty využívají formát JPEG formát, ty profesionálnější pak pracují i s formáty TIFF, případně RAW (který je pro ně speciálně určený)

7 Obrazovka 4 Prohlížeč obrázků a faxů Výchozí program ve Windows XP pro otevírání a prohlížení fotografií se jmenuje prohlížeč obrázků a faxů. Tento program slouží primárně k prohlížení a prezentaci fotografií a velmi jednoduchým úpravám. Předpoklady: Aby se nám fotografie automaticky otevíraly v prohlížeči obrázků a faxů, je potřeba je mít s tímto programem asociované. Nastavení se provádí následujícím způsobem: 1. Otevřeme program Průzkumník a otevřeme si složku, ve které máme uloženy fotografie (viz lekce o průzkumníkovi) 2. pravým tlačítkem myši klikneme na jakoukoliv fotografii a z kontextového menu vybereme položku otevřít v programu. 3. Vybereme položku zvolit program. Objeví se okno se seznamem programů, ve kterých je možné fotografii otevřít. 4. Vybereme program prohlížeč obrázků a faxů a zaškrtneme k otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program a klikneme na ok. Od této chvíle na nám všechny fotografie vždy budou otevírat v tomto programu. Práce v programu prohlížeč obrázků a faxů: 1. Otevřeme program Průzkumník a otevřeme si složku, ve které máme uloženy fotografie (viz lekce o průzkumníkovi) 2. Dvojklikem na soubor se nám požadovaná fotografie otevře v programu prohlížeč obrázků a faxů, viz následující obrázek:

8 3. Ve spodní části programu je řada ikonek, které slouží k ovládání programu a ty si v následujících řádcích vysvětlíme. Předchozí obrázek souží k zobrazení předchozí fotografie ve zvolené složce, pro pohodlnější ovládání je možné použít klávesu šipka vlevo Nový obrázek - souží k zobrazení následující fotografie ve zvolené složce, pro pohodlnější ovládání je možné použít klávesu šipka vpravo Pro zobrazení fotografie v původní velikosti stiskněte tlačítko Náhled obrázku Pro přizpůsobení fotografie oknu programu použijte tlačítko Přizpůsobit velikost Tlačítkem Spustit prezentaci (klávesa F11) je možné automaticky prohlédnout celou složku fotografií přes celý monitor na nerušivém černém pozadí. Interval zobrazení každé fotografie je nastaven na 5 sekund. Tento mód je ideální pro běžné prohlížení většího množství fotografií, například z dovolené. Ovládací panel prezentačního módu. Tento panel se zobrazí pokud libovolně pohneme myší. Význam tlačítek je intuitivní. Zelená šipka slouží pro automatické zobrazování fotografií s intervalem 5s. Druhé tlačítko zleva slouží k zastavení automatického přechodu (nyní můžeme posouvat fotografie pomocí tlačítek vlevo, vpravo, podobný efekt mají i tlačítka šipka vlevo, šipka vpravo). Prezentační mód zrušíme tlačítkem červený křížek.

9 Tlačítko Přiblížit (+) slouží k zvětšování náhledu na fotografii tak, abychom mohli upravovat nebo prohlížet větší detaily. Přiblížíme si přesně tu část obrázku, na kterou pomocí této ikony klikneme. Tlačítko Oddálit (-) slouží k zmenšování náhledu na již přiblíženou fotografii. Tu je možné zmenšit maximálně na velikost původní fotografie. Tlačítka Otočit ve směru hodinových ručiček a Otočit proti směru hodinových ručiček slouží k natáčení fotografie doprava nebo doleva o 90. Jde o velmi rychlý a účinný nástroj pro případ, kdy chceme obrátit fotografii, kterou jsme pořídili na výšku. Tlačítko Odstranit slouží pro vymazání fotografie (respektive k jejímu odložení do odpadkového koše umístěného na pracovní ploše). Kliknutím na něj (případně stisknutím tlačítka delete) tedy dojde k odstranění fotografie ze složky, ve které je umístěna. Tlačítko pro průvodce tisku fotografií, které slouží k výběru všech fotografií ze složky, které chceme vytisknout a jejich následnému rozvržení na tiskovém papíře tak, aby výsledek odpovídal našim představám. Podmínkou úspěšné operace je nainstalovaná a funkční tiskárna. Tlačítko Kopírovat do slouží k vytvoření kopie fotografie. Po kliknutí na něj zvolíme složku a název souboru, do kterého fotografii duplikujeme. Toto tlačítko slouží k uzavření programu Prohlížeč obrázků a faxů a k otevření na něm původně zvolené fotografie v programu Malování, který slouží k náročnějším úpravám (ty si však vysvětlíme na podstatně profesionálnějším programu Zoner Media Explorer 5. Tlačítko Nápověda slouží detailnímu seznámení se všemi funkcemi, které program Prohlížeč obrázků a faxů nabízí a nabídce mnoha rad a tipů, které lze využít pro úpravu digitálních fotografií.

10 Obrazovka 5 Zoner Media Explorer 5 Velmi populární český prohlížeč fotografií, který je nabízen zcela zdarma. Instalace 1. Stáhneme si instalační soubor "zme5_cz_classic_free.exe". Pro stažení klikněte zde. Poté vyberte volbu uložit soubor a vyberte kam na vašem disku soubor uložíte (ideálně by mohla posloužit plocha). 2. Spustíme soubor z místa kam jsme ho v kroku 1 uložili (dvojklik na název souboru). 3. Po spuštění se zobrazí instalační průvodce, který vás provede zbytkem instalace. První obrazovku potvrdíme stisknutím tlačítka Další. Ve druhé obrazovce musíme zaškrtnout volbu "se smlouvou souhlasím" a opět potvrdit volbou "další", poté zadáme informace o vlastníkovi, cílovou složku instalace (ta většinou není potřeba měnit), poté ještě jednou potvrdíme tlačítkem "další" a program se nainstaluje. Nakonec potvrdíme tlačítkem "dokončit". Základní ovládání programu Popíšeme si nejprve hlavní okno programu. To je rozděleno na tři hlavní části vlevo nahoře je Navigátor, který obsahuje strom složek vašeho pc. Vlevo dole je část Průzkumník, kde se zobrazuje obsah složky zvolené v Navigátoru. Vpravo je pak velká část vyhrazena pro samotný náhled vybrané fotky. Postup:

11 1. Zapneme program Zoner Media Explorer 5, který jsme si v předchozích odstavcích nainstalovali. 2. V okně Navigátora vybereme složku ve které máme uložené naše fotografie. Po kliknutí na složku se ve velkém okně zobrazí náhledy jednotlivých fotografií. Poté je možné s fotografiemi dále pracovat. (viz další dovednosti)

12 Obrazovka 6 Uložení fotografií z digitálního fotoaparátu do počítače 1) Zapneme počítač a digitální fotoaparát připojíme k zásuvce počítače pomocí USB kabelu (ten je obvykle součástí dodávky fotoaparátu). Sledujeme pokyny na displeji fotoaparátu a případně potvrďte volbu pro zahájení komunikace s počítačem. USB 2) Po chvíli systém detekuje připojený fotoaparát (pokud ho připojujete poprvé tak ho automaticky nainstaluje) a poté vám v okně Vyměnitelný disk nabídne výběr několika možností pro práci s obrázky na kartě fotoaparátu. Klepneme na možnost Kopírovat obrázky do složky v počítači pomocí: Průvodce skenery a fotoaparáty, a stiskneme OK. 3) Nyní se zobrazí okno Průvodce skenery a fotoaparáty, kde stiskneme tlačítko Další. V dalším okně průvodce máme možnost vybrat si snímky které chceme stáhnout do počítače. Uděláme to zrušením zatržení u fotky. Některé fotografie můžeme ještě před zahájením stahování otočit. Vybereme požadovanou fotku pro otočení a stiskneme tlačítko pro otočení podle směru hodinových ručiček. Otočíme postupně fotografie, které to vyžadují a stiskneme Další. 4) V dalším okně zvolíme Název skupiny obrázků a zároveň vybereme na disku místo pro uložení fotek. V případě, že nechceme dále uchovat snímky na kartě fotoaparátu, zatrhneme možnost Po zkopírování odstranit obrázky ze zařízení a opět stiskneme Další. 5) V následujícím okně máme možnost sledovat samotný průběh přesunu obrázků na disk počítače vámi zvolené složky. Po dokončení akce v předposledním okně průvodce ponechte zatrženou možnost neprovádět další akci a pokračujte stiskem Další. Nakonec ukončíme stahování tlačítkem Dokončit. Ve složce, která se otevře v okně průzkumníka, spatříte náhledy fotografií. do vám

13 Obrazovka 7 Výběr více fotografií najednou V prohlížené složce můžeme pracovat s více fotografiemi současně. Například pokud chceme více fotografií najednou otočit, doostřit apod. Pokud chceme vybrat více fotografii, které JDOU v řadě za sebou. 1. Stiskneme a držíme klávesu SHIFT. 2. Klikneme (levým tlačítkem myši) na první fotografii v řadě. Tím se tato fotografie přidá do výběru. 3. Klikneme (levým tlačítkem myši) na poslední fotografii v řadě. Tím se vyberou všechny fotografie, které leží mezi první a poslední fotografii, včetně té první a poslední. Pokud chceme vybrat více fotografii, které NEJDOU v řadě za sebou. 1. Stiskneme a držíme klávesu CTRL. 2. Klikáme (levým tlačítkem myši) na jednotlivé fotografie které chceme vybrat. Tím se tyto fotografie přidají do výběru.

14 Obrazovka 8 Otáčení fotek Postup: 1. Otevřeme fotografii, která byla pořízena na výšku. Nebo uděláme výběr více fotografií (viz předchozí dovednost). 2. Pomocí ikonek Otočit o 90 vlevo (resp. Otočit o 90 vpravo) fotografie jednoduše a efektivně otočíme. Pokud budete otáčet větší množství fotografií najednou, počítejte s tím, že to může chvíli trvat v závislosti na rychlosti vašeho počítače.

15 Obrazovka 9 Změna velikosti fotek Fotografie, které vyfotíme naším moderním digitálním fotoaparátem mají velké rozlišení a tedy zabírají hodně místa na disku. Pokud si chceme fotografie vytisknou je potřeba toto rozlišení zachovat. Pokud ale chceme naše fotky např. poslat někomu mailem, nebo umístit na web, je potřeba toto rozlišení zmenšit. Rozlišení našich fotek je závislé na počtů Mpix, kterými je vybaven náš fotoaparát (mobil). Obyčejně se toto číslo pohybuje od 2Mpix do 6Mpix. Postup zmenšení fotek: 1. Otevřeme program Zoner Media Explorer a vybereme složku s našimi fotografiemi. 2. Vybereme fotografie které chceme zmenšit. 3. Použijeme funkci Změna rozměrů v záložce Upravit. Můžeme též použít klávesovou zkratku CTRL+E 4. Otevře se nám nové okno s nastavením zmenšení. Zde do políček Šířka a Výška napíšeme námi požadované nové rozlišení fotografie. V horní části okna pak vidíme fotografii s původním rozlišením a zmenšenou fotografii s výsledným rozlišením. Obvyklé rozlišení fotografii na web (mail) je 800x600.

16

17 Obrazovka 10 Oříznutí fotky Když pořizujeme digitální fotografii, mnohdy se může stát, že ji nepotřebujeme využít v celé velikosti, ale spokojíme se pouze s nějakou její částí (výřezem), která je pro nás podstatná (například máme fotografii se skupinou osob, z kterých chceme vybrat určitou část, a tou nadále pracovat, například obličej jedné z nich). V tom případě použijeme funkci výřez, viz následující obrázky: Praxe 1. Otevřeme program Zoner Media Explorer 5 a vybereme složku s našimi fotografiemi. 2. Vybereme fotografii kterou chceme oříznout 3. Klikneme na tlačítko Výběr obrázku, které se nachází v horní nástrojové liště, čímž dojde ke změně tvaru kurzoru. 4. Klikneme levým tlačítkem myši (a držíme jej stisknuté) ve fotografii na to místo, kde bude ve výsledku levý horní (resp. pravý dolní) bod ořezu. 5. Táhneme kurzorem (se stále stisknutým levým tlačítkem myši) na místo fotografie, kde bude ve výsledku pravý dolní (resp. levý horní) bod ořezu. 6. Pustíme levé tlačítko myši. 7. Klikneme pravým tlačítkem myši kamkoliv do oblasti fotografie, čímž se provede výřez. 8. Pokud nyní klikneme na tlačítko Uložit, výřez obrázku se uloží a přepíše soubor s původní fotografií (tedy o ni přijdeme!). Pokud si přejeme původní fotografii zachovat, její výřez uložíme kliknutím v nástrojové liště na položky Soubor a následně Uložit jako. Do řádku Název souboru vepíšeme, jak se bude výřez fotografie jmenovat a klikneme na tlačítko Uložit složky, ve které máme původní fotografii.. Výřez se nám uloží do té samé

18 Obrazovka 11 Přejmenování fotky Změna názvu fotografie je velmi důležitá z toho důvodu, abychom se v nich dokázali orientovat (případně je i vyhledávat v operačním systému Windows podle jejich názvu). Fotoaparáty pojmenovávají fotografie automaticky tak, že ji přidělí číslo (případně nějaké další znaky) na základě pořadí, v kterém byla pořízena (například P ). Praxe 1. Otevřeme program Zoner Media Explorer 5 a vybereme složku s našimi fotografiemi. 2. Zvolíme ve velkém okně průzkumníka fotografii, kterou si přejeme přejmenovat a klikneme na ni levým tlačítkem myši, čímž dojde k jejímu zvýraznění. 3. Nyní klikneme levým tlačítkem myši na název fotografie, který se nachází na její spodní části. 4. V tuto chvílí můžeme na klávesnici změnit název fotografie. 5. Po změně názvu stiskneme klávesu Enter, čímž dojde k požadované změně.

19 Obrazovka 12 Korekce červených očí Teorie Červené oči na fotografii vznikají v případech, kdy jsme nuceni využít při fotografování blesku. Dochází k nim z důvodu odražení světla blesku od sítnice lidského oka (která je červená) do objektivu. Odražené světlo je tedy obohaceno o červenou barvu, což ve výsledku na fotografii vytváří červené oči. Vše je navíc umocněno tím, že jsou lidské zornice ve tmě rozšířeny. Plocha, která odráží červené světlo je tedy o to větší. Zabránění vzniku červených očí: Červené oči jde korigovat posunutím blesku co nejdále od objektivu. Tím zvětšíme úhel, pod kterým se červené světlo od oka odráží a tím pádem nedopadá do objektivu, ale mimo něj. Další možnosti je využití tzv. předblesku, díky kterému blesk nejdříve jednou (nebo několikrát) osvítí okolí, zornice se stáhnou a pak teprve následuje hlavní blesk, takže se od zmenšených zornic odrazí podstatně méně červeného světla. Praxe 1. Spustíme program Zoner Media Explorer Otevřeme fotografii, na které se vyskytují červené oči vyžadující korekci. 3. V nabídce menu zvolíme tlačítko, které se nachází vpravo nahoře. 4. Zvolíme velikost červeně zabarvené oblasti, kterou budeme upravovat v nabídce pro poloměr kružnice. 5. S kružnicí klikneme na červené oko, které vyžaduje korekci, čímž dojde k odstranění červené barvy. 6. Provedené změny uložíme pomocí tlačítka Uložit.

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací.

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací. Tento počítač 1 Seznámení s programem Tento počítač je program integrovaný ve Windows, který slouží ke správě souborů a složek na discích, tedy k provádění adresářových operací. Najdeme ho v nabídce START

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

CAD II přednáška č. 5. Grafické formáty PCX GIF TIFF BMP

CAD II přednáška č. 5. Grafické formáty PCX GIF TIFF BMP PCX GIF TIFF BMP PCX vyvinuto firmou ZSoft bezztrátová komprese každý obrázek obsahuje 128 bitovou hlavičku,následují komprimovaná data nabízítři druhy komprimace podle počtu barev (16-barev, 256-barev

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Úprava barev. Otočení snímku o 90. Další snímek. Uložit snímek. Úprava světlosti snímku. Otevřít složku

Úprava barev. Otočení snímku o 90. Další snímek. Uložit snímek. Úprava světlosti snímku. Otevřít složku Úprava barev Další snímek Otevřít složku Uložit snímek Otočení snímku o 90 Úprava světlosti snímku Lupa Oříznutí snímku Srovnání snímku (horizontálně a vertikálně) Redukce červených očí Klonovací razítko

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

Vektorová a bitmapová grafika

Vektorová a bitmapová grafika Vektorová a bitmapová grafika Obsah prezentace Vektorová a bitmapová grafika Grafické formáty Grafické programy Programový Balík Corel Draw a program AutoCAD Typy grafiky Vektorová Jednotlivé prvky tvořící

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona III/2 Název VY_32_INOVACE_197_Grafika Název školy Hotelová škola Bohemia s.r.o.

Více

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování VY_32_INOVACE_FH14_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2013

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

X-Sign Basic Uživatelská příručka

X-Sign Basic Uživatelská příručka X-Sign Basic Uživatelská příručka Copyright Copyright 2015, BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Scribus základní kurz

Scribus základní kurz Scribus základní kurz příručka pro školení Prokop Zelený www.kurzygrafiky.cz Poznámka: Žádná část této příručky nesmí být kopírována, nebo publikována bez výslovného souhlasu autora. TEORIE úvod do počítačové

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Barvy na počítači a grafické formáty

Barvy na počítači a grafické formáty Barvy na počítači a grafické formáty Hlavním atributem, který se používá při práci s obrazem či s grafickými formáty, je barva. Při práci s barvami je důležité určit základní množinu barev, se kterou budeme

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9

Obsah. Kapitola 1 Stažení a instalace... 13. Kapitola 2 Orientace v programu a základní nastavení... 23. Úvod... 9 Obsah Úvod......................................................... 9 Co vás čeká a co GIMP umí............................................... 9 Co s GIMPem dokážete?............................................................10

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

PowerSwitch ver. 1.6

PowerSwitch ver. 1.6 uživatelská příručka PowerSwitch ver. 1.6 Program PowerSwitch je určen pro ovládání elektrických stykačů. Ovládání programu je rozděleno do dvou módů uživatelského [kap.2.] a administrátorského [kap.3.].

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky

maximalizace okna složka - je něco jako pořadač, kam se mohou ukládat soubory, ale lze tam umísťovat i další složky Operační systém Windows všechny programy a operace spuštěné ve Windows se provádějí v nějakém okně Okno zde můžeme pomocí myši přesunout okno na jinou pozici Minimalizace okna Zavře okno i program maximalizace

Více

Manuál programu HPSim

Manuál programu HPSim Manuál programu HPSim Základní informace o programu HPSim Program si můžete zdarma stáhnou z domovské stránky tohoto programu na adrese: http://www.winpesim.de. Tento software je volně šiřitelný pro potřeby

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18

Spinelterminal. Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Terminálový program pro ladění aplikací s protokolem Spinel 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m v.0.9.5.18 Spinelterminal Katalogový list Vytvořen: 15.4.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005 10:34

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu

Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu Tvorba posterů v PowerPointu a InDesignu Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni:

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 4 Tvorba prezentací Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou prezentaci v Microsoft PowerPoint 2010, vkládat nové snímky, měnit návrh, rozvržení a přechody

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu Klíč k otázkám pro procvičování

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu Klíč k otázkám pro procvičování emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy Klíč k otázkám pro procvičování CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah ADOBE PHOTOSHOP... 3 01

Více

INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení

INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Digital Photo Navigator

Digital Photo Navigator Digital Photo Navigator Návod k použití Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 Jak manipulovat s CD-ROM... 3 OBSAH TOHOTO NÁVODU... 3 VÝZNAM SYMBOLŮ... 4 AUTORSKÁ PRÁVA... 4 MOŽNOSTI... 5 Poslání Vašich oblíbených

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

František Hudek. březen 2013. 6. - 7. ročník

František Hudek. březen 2013. 6. - 7. ročník VY_32_INOVACE_FH08_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Program Montážky manuál uživatele

Program Montážky manuál uživatele Program Montážky manuál uživatele -1- v 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Technické informace... 3 2.1. Systémové požadavky... 3 2.2. Instalace programu... 3 2.3. Zkušební verze programu... 3 2.4. Přechod na plnou

Více

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík

Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS. Autor: Ing. Marek Pučelík Nutné kroky a nastavení prohlížeče pro přístup do systému REGIS Autor: Ing. Marek Pučelík Vytvořeno dne: 2. dubna 2013 1 Obsah 1. Návod na instalaci certifikátu ČNB... 3 Úvod... 3 Úvodní stránka aplikace...

Více

Tvorba posterů prakticky

Tvorba posterů prakticky Tvorba posterů prakticky Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4

Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4 Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4 Uživatelský manuál Verze 1.02 Březen 2011 -1- Obsah I. Rozbalení Combo Scan II......2 II. Vložení filmů do držáků...........3 III. Začínáme...6 IV. Obsluha skeneru...14

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 4 Nadpis kapitoly Mojmír

Více

Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - 1 -

Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - 1 - POČÍTAČOVÁ GRAFIKA B1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA RNDr. Jan Preclík, Ph.D. 2. 1. 2015-1 - Obsah Počítačová grafika úvod................................ 3 Zoner Callisto 5...................................... 6

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový obslužný program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-102 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

Průzkumník. Levý panel

Průzkumník. Levý panel Průzkumník Průzkumník je aplikace, která slouží především ke kopírování, přesunu, mazání a přejmenování souborů a složek. Spustit se může různými způsoby: Start/Prograniy/Přislušenství/Průzkumnik Windows.

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část )

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část ) Různé samostatné části : 1 -Připojení k AK - 2x kliknout na Internet Explorer - kliknout na pracovat offline

Více

Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty

Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty V této lekci budete probírat některé z efektů programu Corel Photo-Paint X3. Cílem této lekce bude zaujmout žáky zajímavými možnostmi úprav hotových

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více

TECHNICKÉ PREZENTACE

TECHNICKÉ PREZENTACE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÉ PREZENTACE Tvorba animací v rámci prezentace Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Vysoká škola báňská

Více

PROPOJENÍ OBJEDNÁVEK s GOOGLEM

PROPOJENÍ OBJEDNÁVEK s GOOGLEM PROPOJENÍ OBJEDNÁVEK s GOOGLEM 1. Nastavení kalendáře GOOGLE 2. Nastavení synchronizace objednávek v programu HairSoft 3. Přiřazení kalendářů obsluhám 4. Nastavení synchronizace objednávek v telefonu s

Více

AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1

AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1 AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1 ALEŠ OUJEZDSKÝ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIERZITA LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy digitálního obrazu. ektorová a rastrová grafika. Učební text Ivan Jaksch Liberec 2012 Materiál vznikl v rámci

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Učební text předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027 1 ArtCAM Pro je umělecký software pro jednoduché vytváření 3D modelů a 3D reliéfů. Můžete vytvářet komplikované 3D modely z 2D předloh nebo fotografií. Unikátní nástroje vás provedou celým procesem od

Více

Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností

Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností Ukázka 17 Trenažery Aktivní nástroje Pole pro vkládání textu, tlačítko Modely určené k procvičování model prvý bez skriptování Modely, které

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více