Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní."

Transkript

1 Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování a Standardní. 1

2 Přesunutí panelu nástrojů Tažením myši za levý okraj. Není-li panel nástrojů ukotven přesuneme ho tažením za hlavičku. Panel nástrojů ukotvíme tažením k okraji okna. Úkol: Ukotvěte panel nástrojů standardní k levému okraji okna a panel nástrojů formátování k levému okraji okna. Vraťte oba panely do výchozí pozice. 2

3 Nastavení orientace stránky (na výšku, na šířku) Pomocí přepínače nastavíme požadovanou orientaci stránky. 3

4 Nastavení velikosti okrajů stránky Velikost okrajů můžete změnit v editačních polích v oblasti okraje. Úkol: Přepněte orientaci stránky. Všimněte si tlustější čáry představující okraj stránky. 4

5 Náhled stránky Chcete-li vidět jak bude vytištěná stránka vypadat, stačí zapnout náhled stránky. Náhled stránky se zobrazí pouze v případě, že jste na stránku již něco vložili. Náhled stránky ukončíte stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím na Zavřít náhled. Po uzavření náhledu se zobrazí tlustší čarou okraje stránky. Úkol: Napište do některé buňky Ahoj a zapněte Náhled stránky. Všimněte si, že se v záhlaví stránky objevil text List 1 a v zápatí stránky text Stránka 1. Jak změnit nebo odstranit text ze zápatí a záhlaví stránky se dozvíte v kapitole Záhlaví a zápatí stránky. 5

6 Záhlaví a zápatí stránky Zápatí a záhlaví stránky je speciální prostor buď v horní nebo dolní části stránky, do kterého když něco vložíme, tak se to zobrazí v záhlaví nebo zápatí na každé stránce v dokumentu. Úprava zápatí a záhlaví: Zvolíme záložku, dle toho co chceme upravovat. Chceme-li změnit barvu pozadí nebo ohraničení klikneme na Více. Pro změnu textu nebo 6

7 vložení speciálních polí (číslování stránek, počet stránek, datum) klikneme na Upravit. Pro výpnutí odškrtneme. Vkládaný text můžeme zapsat sem, dle toho kam ho chceme mít zarovnaný. Text můžeme zformátovat kliknutím zde. Číslování stránek, Počet stránek, Datum, Čas Úkol: Vložte na prostředek záhlaví svoje jméno a do zápatí vlevo číslování stránek a vpravo datum. Zápatí a záhlaví vybarvěte šedou barvou a oddělte od stránky vodorovnou čarou. 7

8 Označení buňky Každá buňka má přesnou adresu. Jednu buňku označíme kliknutím. Označení sousedících buněk tažením myši 8

9 Označení nesousedících buněk Tažením myši + držení klávesy Ctrl. Označení celého řádku a sloupce Klikneme na číslo označující příslušný řádek nebo písmeno označující příslušný sloupec. Tažením přes písmena či čísla lze označit více řádků nebo sloupců. Lze použít i klávesu Ctrl pro označení nesousedících řádku a sloupců. 9

10 Označení celého listu Kliknutím sem nebo Ctrl+a. Úkol: Označte celý sloupec C, zároveň celé řádky 4 až 7 a zároveň oblast buněk E11 až H16. 10

11 Přepínání mezi listy Klikneme na název listu. Implicitně máme zapnuté tři listy pojmenované List1, List2 a List3. Přejmenování listu Klikneme pravým tlačítkem na jméno listu, který chceme přejmenovat a z lokální nabídky vybereme Přejmenovat. V otevřeném okně zadáme nový název a klikneme na Ok. 11

12 Přesunutí listu Tažením myši za název listu lze list přesunout před nebo za existující listy. Odstranění listu Pravým tlačítkem klikneme na název listu, který chceme odstranit a v lokální nabídce klikneme na Odstranit. 12

13 Vložení nového listu Klikneme na nabídku Vložit a vybereme List. V následujícím okně zvolíme zda chceme vložit list před nebo za aktivní list, počet listů, zadáme název listu a máme také možnost vytvořit nový list z již existujícího souboru. Klikneme na OK a nový list je vložen. Úkol: Vytvořte nový list a pojmenujte ho Tabulka. List2 smažte a List3 přejmenujte na Graf. Listy uspořádejte dle obrázku. 13

14 Kopírování - funguje stejně jako všude v OS Windows. 1. Označíme buňky jejichž obsah chceme zkopírovat. 2. Stiskneme kombinaci kláves Ctrl + c 3. Označíme buňku, kam chceme obsah vložit a stiskneme Ctrl + v Přesouvání funguje stejně jako všude v OS Windows. 1. Označíme buňky jejichž obsah chceme přesunout. 2. Stiskneme kombinaci kláves Ctrl + x 3. Označíme buňku, kam chceme obsah vložit a stiskneme Ctrl + v Generování číselné posloupnosti Napíšeme dvě po sobě jdoucí číslice posloupnosti a tažením je označíme. Tažením za čtvereček vygenerujeme další číslice posloupnosti. 14

15 Generování textové posloupnosti Program umí generovat dny v týdnu a názvy měsíců. Napíšeme první hodnotu textové posloupnosti např. leden. Označíme buňku v níž se nachází první hodnota generované textové posloupnosti a tažením za čtvereček vygenerujeme textovou posloupnost. Úkol: Vygenerujte násobilku 7, 8 a 13 vždy 100 hodnot od 0. Vygenerujte násobilku 9 od -900 do 900. Vygenerujte názvy měsíců a dnů v týdnu. Přesuňte vygenerované posloupnosti na jiný list. 15

16 Uložení souboru Uložení souboru je velmi důležitá operace, kterou velká část uživatelů podceňuje a nezvládá. Při ukládání souboru musíme zadat tři důležité informace. 1. Místo kam budeme soubor ukládat. 2. Název souboru měl by vystihovat co soubor obsahuje. 3. Formát ve kterém budeme soubor ukládat. Je nutné se zamyslet, pro koho je vytvářený dokument určen a půjde-li zvolený formát bez problémů otevřít i na jiných PC. Nevíme-li jaký má k dispozici software uživatel, který bude náš soubor otvírat, pak nedoporučuji používat jakékoliv komerční formáty, ale pouze formáty které lze otevřít ve volně šiřitelných programech. Volně šiřitelným programem je i kancelářský balík OpenOffice, tak by nikdo neměl mít větší problém s otevřením tohoto formátu. Chci-li aby uživatel viděl obsah souboru stejně jako já na jakémkoliv PC bez ohledu na operační sytém, pak je nejlepší provést export do formátu PDF (viz kapitola Export do PDF). Tento typ souboru je však primárně určen pouze pro čtení. První uložení souboru Klikneme na Soubor, Uložit jako. 16

17 Vybereme disk a pak otevřeme složku do které chceme soubor uložit. Zadejte název souboru a případně změňte formát ukládaného souboru. Klikněte na uložit. Uložení změn Máme-li již soubor uložen a chceme uložit pouze provedené změny do již existujícího souboru. Klikneme. Nebo použijeme rychlo hmat Ctrl+s. Práci je nutné průběžně takto ukládat. 17

18 Uložení souboru na jiné místo nebo do jiného formátu Chceme-li již existující soubor uložit do jiného formátu nebo na jiné místo, postupujeme stejně jako při prvním uložení souboru viz kapitola První uložení souboru. Úkoly: 1. Napište do buňky B3 své jméno a soubor uložte ve výchozím formátu(ods) do složky calc, kterou si sami vytvoříte. Nezapomeňte soubor vhodně pojmenovat. 2. Vytvořte složku záloha a uložte do ní soubor ještě jednou. 3. Uložte do složky calc soubor pro uživatele, který má na svém PC pouze MS Office, ale nevíte přesně jakou verzi, tak aby mohl soubor prohlížet i upravovat. 4. Uložte soubor ve formátu u kterého budete mít 100% jistotu, že se uživateli zobrazí tak, jak jste ho vytvořili. 18

19 Vytvoření tabulky a úprava tabulky V následujících kapitolách si ukážeme, jak vytvořit tabulku viz obrázek. Začneme nadepsáním sloupců tabulky: Zde vidíme, že program sám upravil zapisovaný formát času. Do požadovaného tvaru ho upravíme nastavením formátu obsahu buňky. 19

20 Nastavení formátu obsahu buňky Způsob zobrazování můžeme vybrat s předdefinovaných formátů nebo zadat vlastní formátovací kód. V našem případě. 20

21 Úkoly: Zapište a zformátujte obsah buněk, aby se jejich obsah zobrazil jako na obrázku. 21

22 Sloučení buněk Označíme slučované buňky. Z nabídky Formát vybereme Sloučit buňky. Sloučené buňky se budou chovat jako buňka jediná. Sloučené buňky mají adresu první buňky ze slučované oblasti. 22

23 Rozdělení sloučených buněk Označíme sloučené buňky. Z nabídky Formát vybereme Sloučit buňky. Úkoly: Zkuste sloučit a opět rozdělit oblasti viz obr. Všimněte si adresy sloučených oblastí. 23

24 Změna formátu písma Označíme buňky v nichž chceme měnit formátování písma. Otevřeme nabídku Formát Buňky. Na kartě Písmo lze nastavit typ písma, styl písma a velikost. Pro nastavení klikneme na OK. 24

25 Zarovnání obsahu buněk Označíme buňky jejichž obsah chceme zarovnat. Otevřeme nabídku Formát-Buňky. Na kartě Zarovnání můžeme nastavit způsob zarovnání ve vodorovném a svislém směru. Po nastavení zarovnání klikneme na OK. Úkoly: Zformátujte text v buňkách vytvářené tabulky viz obr. a to včetně zarovnání.(12, Arial, tučný) 25

26 Změna orientace textu Označíme buňky u nichž chceme změnit orientaci textu. Otevřeme nabídku Formát-Buňky. Na kartě zarovnání můžeme změnit orientaci textu. Tažením za posuvník nebo nastavením úhlu vzhledem k základně. Změnu orientace textu ukončíme kliknutím na OK. 26

27 Úkol: Slučte buňky před dny v týdnu a do vzniklé buňky zapište 7. týden a nastavte zarovnání a orientaci textu viz obrázek. 27

28 Změna šířky sloupce Změnu šířky sloupce můžeme provést tažením za rozhraní sloupců. Další možností je označit sloupce jejichž šířku chci změnit a zvolit z nabídky Formát-Sloupec-Šířka Do políčka šířka se zadá požadovaná šířka sloupce a potvrdí se kliknutím na OK. 28

29 Změna výšky řádku Výšku řádku lze měnit tažením za rozhraní řádků. Chceme-li změnit výšku více řádků najednou, tak je nejprve označíme. Výšku řádku můžeme, také změnit zadáním číselné hodnoty přes nabídku Formát-Řádek-Výška. Do pole Výška zadáme požadovanou výšku řádku a potvrdíme Ok. 29

30 Úkol: Nastavte výšku řádku vytvářené tabulky na 1 cm a šířku sloupců na 3cm. Obsah buněk zarovnejte dle obrázku. 30

31 Ohraničení buněk Označíme buňky, které chceme ohraničit. Otevřeme nabídku Formát-Buňky a vybereme kartu Ohraničení. Vybereme styl čáry a barvu kterou chceme pro ohraničení použít. 31

32 Tato oblast představuje označené buňky. Kliknutím na příslušné místo aplikujeme ohraničení se zvolenými vlastnostmi. Zvolené ohraničení buněk se provede po kliknutí na OK. Zrušení ohraničení buněk Označíme buňky jejichž ohraničení chceme zrušit a postupujeme stejně jako při ohraničení buněk, ale styl čáry musíme zvolit žádná. Jestliže se ohraničení nepodařilo zrušit označíme buňky z druhé strany a zkusíme ještě jednou. 32

33 Úkol: Ohraničte vytvářenou tabulku dle obrázku. 33

34 Změna barvy pozadí buněk Označíme buňky jejichž pozadí chceme změnit. Z nabídky zvolíme Formát-Buňky V okně Formátovat buňky zvolíme záložku Pozadí. Z palety barev vybereme barvu, kterou chceme použít jako pozadí buněk. 34

35 Úkol: Nastavte pozadí buněk u vytvářené tabulky dle obrázku. 35

36 Vložení funkce Funkce jsou operace, které vrací vždy nějakou hodnotu. V naší tabulce můžeme použít funkci pro určení maxima, minima a průměru. Označíme buňku do níž chceme funkci vložit. V nabídce Vložit klikneme na Funkce (Ctrl+F2). K dispozici máme celou řadu funkcí. Pro snadnější vyhledávání jsou funkce uspořádány do několika kategorií. 36

37 Vybereme požadovanou funkci. Co přesně funkce dělá se dočteme v pravé části okna. Klikneme na tlačítko Další. Klikneme na ikonku. 37

38 Tažením vybereme buňky z nichž chceme určit maximum. Vybraný rozsah se nám zapíše do otevřeného okna. Do průvodce funkcí se vrátíme kliknutím zde. Průvodce funkcí ukončíme kliknutím na OK. Do dalších buněk lze funkci již jen kopírovat. Úkol: Doplňte do tabulky všechny maxima, minima a do sloupečku průměr (Average). 38

39 Vytvoření vlastního vzorce Chceme-li provést výpočet, pro který neexistuje funkce nebo se nám ji nechce hledat. Můžeme si vytvořit pro výpočet vzorec vlastní. Označíme buňku do které chceme vzorec vložit. Napíšeme znaménko = a pomocí matematických operátorů a adres buněk vytvoříme požadovaný vzorec. Úkol: Připravte tabulku a vytvořte vzorec pro výpočet objemu kvádru. 39

40 Absolutní adresa Chceme-li, aby se adresa při kopírování neměnila musíme ji zapsat jako absolutní. Například v níže uvedené tabulce potřebujeme, aby se i při kopírování vzorce adresa D2 neměnila a ukazovala stále do buňky D2. Toho dosáhneme zápisem absolutní adresy $D$2. Absolutní adresu můžeme zapsat buď ručně, nebo po umístění kurzoru k adrese ve vzorci zmáčkneme kombinaci kláves Shift+F4.. Úkol: Udělejte tabulku viz předchozí příklad. Nejprve zkuste převod realizovat pomocí relativní adresy D4 a sledujte jak se adresa ve vzorci mění při kopírování a potom zkuste relativní adresu správně nahradit absolutní. 40

41 Vytvoření grafu Graf je pro člověka nejpřijatelnější reprezentace číselných údajů z tabulky, což je hlavní důvod proč se graf vytváří. Graf však musí být vytvořen a popsán přehledně tak, že když se na něj člověk koukne, tak okamžitě musí vědět co zobrazuje a jaké údaje porovnává. Proto je třeba dbát zvýšené pozornosti při volbě typu grafu a jeho popisu. Vytvoření sloupcového grafu Nejprve označíme číselné údaje včetně popisků, ze kterých chceme graf vytvořit. Budeme-li vytvářet např. graf porovnávající teploty ve 12:00 bude označení vypadat následovně(označení nesouvislé oblasti Ctrl): 41

42 Spustíme průvodce vytvoření grafu. Vložit Graf nebo kliknutím na ikonku. 42

43 Vybereme požadovaný typ a podtyp grafu. Zaškrtneme-li volbu 3D vzhled zpřístupní se nám volba tvaru a možnost vytvořit graf s více řadami Hluboký. Kliknutím na tlačítko Další se dostaneme do dalšího okna průvodce. Zkontrolujeme zadaný rozsah dat a zaškrtneme zda první řádek a sloupek tvoří popisek. V našem případě zaškrtneme První řádek jako popisek. Klikneme na 43

44 V dalším okně průvodce lze měnit vlastnosti jednotlivých datových řad, jelikož zatím pracujeme jen s jednou datovou řadou klikneme na Další. Poslední okno průvodce je velmi důležité. Zadáme název grafu, popíšeme jednotlivé osy a v našem případě vypneme zobrazení legendy. Vytváření grafu ukončíme kliknutím na tlačítko Dokončit. 44

45 Úpravy vytvořeného grafu Přesun a změna velikosti Po označení grafu můžeme graf tažením myši přesunout. Zvětšit nebo zmenšit můžeme graf tažením za zelené čtverečky. Chceme-li graf přesunout na nový list, lze tak učinit vyjmutím(ctrl+x) a vložením na nový list(ctrl+v). Úkol: Vytvořte graf porovnávající teploty naměřené ve 12:00. Graf umístěte na šířku na nový list, tak aby byla celá stránka zaplněna grafem. 45

46 Změna formátování textu u popisku grafu Označíme popisek grafu jehož formátování chceme nastavit a klikneme na něj pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky vybereme Formát popisu. V otevřeném okně můžeme změnit vlastnosti textu. Změny potvrdíme kliknutím na Ok. 46

47 Změna formátu písma na osách Označíme osu a klikneme na ni pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky vybereme Formát osy. V otevřeném okně na záložce Písmo můžeme nastavit základní formátování písma. Nastavené změny provedete kliknutím na Ok. Úkol: Nastavte velikost písma popisku grafu na 12, tučné a nadpis grafu na 16, tučné, Arial. 47

48 Změna měřítka osy Označíme osu a klikneme na ni pravým tlačítkem myši a z lokální nabídky vybereme Formát osy. V otevřeném okně vybereme záložku Měřítko. Odškrtnutím políčka Automaticky můžeme hodnoty nastavit ručně. Změny potvrdíme kliknutím na Ok. 48

49 Změna barvy sloupců grafu Označíme sloupce, chceme-li změnit barvu jen jednoho sloupce klikneme na něj po označení všech ještě jednou. Klikneme pravým tlačítkem myši na označené sloupce a z lokální nabídky vybereme Formát datových řad. Na záložce Oblast můžeme zvolit typ výplně sloupců a jejich barvu(vzhled). 49

50 Úkol: Nastavte barvu sloupce s nejvyšší teplotou na žlutou a nejnižší na modrou. 50

51 Sloupcový graf s více řadami jeho vytvoření si ukážeme na grafu, který bude porovnávat teploty naměřené v průběhu týdne v 6:00, 12:00 a 18:00. Označíme oblast tabulky viz. obrázek(c3:f10): Spustíme průvodce grafem kliknutím na ikonku. 51

52 Zvolíme typ grafu Sloupec, zaškrtneme 3D vzhled a podtyp grafu Hluboký. Kliknutím na další se přepneme do dalšího okna průvodce, kde zaškrtneme První řádek jako popisek. Klikneme na tlačítko Další a dostaneme se do dalšího okna průvodce. 52

53 Zkontrolujte zda máte vše nastaveno jako na obrázku. Změnu názvu datových řad lze provést přes ikonu. Klikneme na Další a zadáme nadpis a popisky grafu. Klikneme na dokončit. 53

54 Úkol: Vytvořte graf s více řadami a upravte tak jak je upraven na obrázku. Jako zdroj dat pro graf použijte tabulku měření teploty. 54

55 Vytvoření XY grafu Tento typ grafu se používá pro zobrazení nějaké závislosti. My si ukážeme jak pomocí tohoto grafu zobrazit průběh funkce jako závislost hodnoty y na hodnotě x (y=x*x). Nejprve si připravíme tabulku s hodnotami x a y. 55

56 Označíme sloupce s hodnotami x a y včetně hlavičky a spustíme průvodce grafem. Typ grafu vybereme XY(bodový) a podtyp Body a čáry a klikneme na Další. 56

57 Zkontrolujeme nastavení a klikneme na Další. V Dalším okně opět nemusíme nic měnit klikneme na Další. 57

58 Popíšeme graf viz obrázek a klikneme na Dokončit. Úkol: Zkuste vytvořit grafy pro zobrazení následujících funkcí: y=1/(x*5), y=5*x, y=x*x*x; 58

59 Úprava XY grafu Vytvořený graf z kapitoly Vytvoření XY grafu je nutné ještě trochu upravit. Nejprve graf přesuneme na nový list a orientaci stránky nastavíme na šířku. Upravíme popisky a měřítko os, tak jak bylo popsáno v předchozích kapitolách. Je nutné taky změnit způsob zobrazovaní čísel na osách. Je nesmyslné, aby se na osách v našem případě zobrazovala desetinná místa. 59

60 Označíme osu u níž chceme změnit způsob zobrazování čísel a klikneme na ní pravým tlačítkem myši, z lokální nabídky vybereme Formát osy. Na kartě Čísla nejprve odškrtneme Formát zdroje a pak nastavíme počet desetinných míst na 0 a klikneme na OK. 60

61 Druhou osu upravíme obdobným způsobem. Úkol: Upravte všechny grafy z kapitoly Vytvoření XYgrafu 61

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel.

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel. VY_32_INOVACE_FH01 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010 TÉMA: Výpočty ve formulářích, rozhraní pro uživatele Formuláře neslouží pouze pro přístup běžného uživatele k datům uloženým v databázi. Ve formulářích se rovněž setkáme s dalšími prvky, jako jsou např.

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé 1.14.3 TABULÁTORY V dialogovém okně Tabulátory si můžete zadat sami umístění zarážek tabulátorů způsob jejich zarovnání, vodící znak atd. V případě, že potřebujete zarovnat čísla, je vhodné nastavit tabulátor

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Microsoft EXCEL. Ing. Pavel BOHANES. Tabulkový procesor

Microsoft EXCEL. Ing. Pavel BOHANES. Tabulkový procesor Microsoft EXCEL Ing. Pavel BOHANES 2012 Popis prostředí Microsoft Excel 2007, popis a použití tohoto tabulkového procesoru Tabulkový procesor Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. T.G.Masaryka

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 KAPITOLA 2 Operace při otvírání a ukládání sešitu 15 Jak uložit sešit tak, aby jej bylo možné

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 POWERPOINT Ing. Zdeněk Matúš, 2012, str. 24 Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte autora-neužívejte

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE Učební text předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka

SPZ 2010 13.13. Uživatelská příručka SPZ 2010 13.13 Uživatelská příručka Listopad, 2010 Obsah Obsah ÚVOD... 2 Nápověda programu... 2 POŽADAVKY... 2 INSTALACE... 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ... 5 PRVNÍ NAČTENÍ DAT... 6 Automatické načtení... 6 Doplnění

Více

TVORBA FORMULÁŘŮ V MS EXCEL

TVORBA FORMULÁŘŮ V MS EXCEL TVORBA FORMULÁŘŮ V MS EXCEL URČENO PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ JOSEF BOTLÍK ESF PROJEKT OP RLZ - OPATŘENÍ 3.2 ČÍSLO PROJEKTU CZ.04.1.03/3.215.1/0104 NÁVRH A REALIZACE MODULOVÉHO SYSTÉMU

Více

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů SCIA.ESA PT Galerie výkresů 2 VÍTEJTE 5 GALERIE VÝKRESŮ 6 Otevření Galerie výkresů... 6 Správce Galerie výkresů... 6 STRÁNKA VÝKRESU 8 Vložit obrázek... 10 Vlastnosti obrázku... 14 Hlavička a razítko...

Více

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER.

Přejmenování listu Dvakrát klepněte na pojmenování listu, napište nový název a potvrďte klávesu ENTER. Výplň a ohraničení tabulky Označte text, z nabídky vyberte Formát Buňky Ohraničení (nejdříve vyberte typ, pak barvu a nakonec typ ohraničení (dole, vnitřní atd...). Změna formátu písma (styl, velikost,

Více

Praktická cvičení Power Point

Praktická cvičení Power Point ELEKTRONICKÁ PREZENTACE 35 Praktická cvičení Power Point Příklad s řešením 1 Příklad s řešením 1 Zadání Otevřete program Power Point a vytvořte prezentaci laso.ppt o čtyřech snímcích, na kterých budete

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností

Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností Jak připravit žákům trenažer pro cvičení jednoduchých dovedností Ukázka 17 Trenažery Aktivní nástroje Pole pro vkládání textu, tlačítko Modely určené k procvičování model prvý bez skriptování Modely, které

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE

FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE FORMÁTOVÁNÍ ODSTAVCE Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě.

Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Tvorba geometrického modelu a modelové sítě. Návod krok za krokem, jak postupovat při vytváření modelové geometrie ze zadaných geografických a geologických dat Pro řešitele bakalářských projektů!!! Nejprve

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PhDr. Pavel Pavlík, Ph.D. (verze 2013) Desky - lepená vazba do tuhých desek s textilním potahem (barva tmavě modrá, černá) - není povolena kroužková vazba! - přední

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

MS Word 2007. Ing. Pavel BOHANES. Hromadná korespondence

MS Word 2007. Ing. Pavel BOHANES. Hromadná korespondence Hromadná korespondence MS Word 2007 Ing. Pavel BOHANES 2012 Popis pro vytvoření propojeného dokumentu se zdrojem dat pro hromadnou korespondenci Hromadná korespondence Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový obslužný program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6 Obsah POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2 Barvy 2 Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6 Změna velikosti fotografie 6 Ořezání obrázku 7 TRANSFORMACE 9 Rotace 9 Překlopení 11 Perspektiva

Více

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu 7 2.1 Jak začít 8 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu 10 2.3 Založení vlastního

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

Scribus základní kurz

Scribus základní kurz Scribus základní kurz příručka pro školení Prokop Zelený www.kurzygrafiky.cz Poznámka: Žádná část této příručky nesmí být kopírována, nebo publikována bez výslovného souhlasu autora. TEORIE úvod do počítačové

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 Vy_32_inovace_011_Pl7 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor (okruh): Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Informatika Téma: MS Excel 2007 Očekávaný

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní

Více

Změny způsobu zobrazení lze docílit i vyvoláním lokální nabídky pravým tlačítkem na myši, ve které zvolíme možnost ZOBRAZIT.

Změny způsobu zobrazení lze docílit i vyvoláním lokální nabídky pravým tlačítkem na myši, ve které zvolíme možnost ZOBRAZIT. Úvod do problematiky SYSTÉMOVÉ OPERACE Mezi nejdůležitější systémové operace patří manipulace se složkami a soubory. Uživatel osobního počítače by měl ovládat následující operace: způsoby zobrazení vytváření

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger

Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Automatický přenos dat z terminálů BM-Finger Tento program při normálním používání docházky nepotřebujete. V docházce se v menu Firma / Terminály BM-Finger nastavuje automatické stahování dat v položce

Více

Hladiny, barvy, typy čar, tloušťka čar. hodina 6.

Hladiny, barvy, typy čar, tloušťka čar. hodina 6. Hladiny, barvy, typy čar, tloušťka čar. hodina 6. Obsah a cíl hodiny Pokud jste postupovali dle předchozích hodin (lekcí) měli byste ovládat standardní konstrukční příkazy a být schopni vytvořit v AutoCadu

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

aplikační software pro práci s informacemi

aplikační software pro práci s informacemi INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi CITÁTY Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 Citáty pracovní list Podle pokynů vyučujícího vyhledejte soubor IT 35Citáty pracovní

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_03_IVT_MSOFFICE_02_Excel Ing. Pavel BOHANES

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Uživatelský manuál programu WZORKY. pro vyčítání historických databank. z regulátorů PROMOS line 2

Uživatelský manuál programu WZORKY. pro vyčítání historických databank. z regulátorů PROMOS line 2 PROMOS line 2 Uživatelský manuál programu WZORKY pro vyčítání historických databank z regulátorů PROMOS line 2 Jaselská 177, 280 02 Kolín 3 tel./fax: 321 727753 verze 1.0 09/02 2002 sdružení ELSACO 11.9.2002

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Funkce a vzorce v Excelu

Funkce a vzorce v Excelu Funkce a vzorce v Excelu Lektor: Ing. Martin Kořínek, Ph.D. Formátování tabulky V této kapitole si vysvětlíme, jak tabulku graficky zdokonalit, jak změnit nastavení šířky a případně výšky sloupců, jak

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování

František Hudek. květen 2013. 6. - 7. ročník. Práce s aplikací Malování VY_32_INOVACE_FH14_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek květen 2013

Více

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027

1 Naši truhláři = tradice i budoucnost, CZ.1.07/1.1.34/01.0027 1 ArtCAM Pro je umělecký software pro jednoduché vytváření 3D modelů a 3D reliéfů. Můžete vytvářet komplikované 3D modely z 2D předloh nebo fotografií. Unikátní nástroje vás provedou celým procesem od

Více

Webová rozhraní Kerio MailServeru

Webová rozhraní Kerio MailServeru Webová rozhraní Kerio MailServeru Kerio Technologies C 1997-2006 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 3. února 2006 Tento manuál popisuje produkty: Kerio WebMail, Kerio WebMail Mini

Více

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje Sledovat; Změnit měřítko

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje Sledovat; Změnit měřítko VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování Kreslící a modelovací nástroje Sledovat; Změnit měřítko Název šablony: III/2-9, Výuka PČ na 2. stupni základy technického modelování Číslo a název projektu:

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

odpis (v prvním roce tedy pořizovací cena minus

odpis (v prvním roce tedy pořizovací cena minus Informační technologie O4 www.skola-opatrny.wbs.cz Ekonomické výpočty v Excelu (problém 1) A)Výpočty odpisů 1) ROVNOMĚRNÉ Vzorový (zamčený) soubor ODPISYR) Vytvořte si následující tabulku ( tabulka odpisů

Více

Skořepina v SolidWorks

Skořepina v SolidWorks Tvorba tenkostěnné součásti v SolidWorks Skořepina v SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 1. Zadání Vymodelujte v SolidWorks tenkostěnnou součást (skořepinu) víčko anténního zesilovače a uložte do souboru

Více

František Hudek. červen 2013. 6. - 7. ročník

František Hudek. červen 2013. 6. - 7. ročník VY_32_INOVACE_FH20_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červen 2013

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

František Hudek. srpen 2012

František Hudek. srpen 2012 VY_32_INOVACE_FH17 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek srpen 2012 8. ročník

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY VYUŽITÍ APLIKACÍ WRITER A CALC Z KANCELÁŘSKÉHO BALÍKU OPENOFFICE.ORG VE VÝUCE BAKALAŘSKÁ PRÁCE Jan Fadrhonc Informatika

Více

Pracovat budeme se sestavou Finanční tok. S ostatními se pracuje obdobně. Objeví se předdefinovaná sestava. Obrázek 1

Pracovat budeme se sestavou Finanční tok. S ostatními se pracuje obdobně. Objeví se předdefinovaná sestava. Obrázek 1 Jak na sestavy v MS Projectu Pro ilustraci postupu je připraven projekt Pracovní k sestavám, ve kterém jsou pouze dva pracovní zdroje a dodavatelé jsou vloženi jako materiálové zdroje. Pracovat budeme

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

2 Dotazy Příklad 1 Access 2010

2 Dotazy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Výběrové dotazy Sekretářka společnosti Naše zahrada pracuje s rozsáhlými tabulkami. Pro přehlednější práci s daty používá řazení a filtraci dat na základě různých kritérií. Dále potřebuje získat

Více

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM Učební text předmětu CAD/CAM systémy v obrábění a CAD/CAM systémy v obrábění II Marek

Více