Další servery s elektronickým obsahem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další servery s elektronickým obsahem"

Transkript

1

2 Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně nabyla v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout z portálu. Jakékoliv neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování nebo neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce části nebo celého textu, umisťování textu na servery, ze kterých je možno tento soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takového sdílení umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, zasahování do technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat, dekompilovat, zkoušet či obcházet technické zabezpečení elektronické knihy. Děkujeme že elektronické knihy nelegálně nešíříte. Podporujete tak vznik dalších elektronických titulů. Kopírování zabíjí elektronické knihy! (c) Computer Media s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Další servery s elektronickým obsahem videoprírucky.cz

3 Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví

4 nejen pro školy Microsoft TM Word 2007 nejen pro školy Autor: Karel Klatovský, Pavel Navrátil Odborná spolupráce: Ing. Michal Jiříček Layout, zlom a sazba: Jan Pospíšil Návrh obálky: Ing. Michal Jiříček Jazyková korektura: PhDr. Dagmar Procházková Computer Media s.r.o., 2007 Vydání první Všechna práva vyhrazena ISBN: X Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez písemného svolení vydavatele. Adresa: Computer Media s.r.o. Hrubčická Kralice na Hané Česká republika Telefon: Fax: Web: Líbí se Vám tato učebnice? Co v ní postrádáte? Své tipy, postřehy a názory pište na adresu Děkujeme Vám. Nakladatelství a vydavatelství R Partnerským serverem této knihy je i škola.cz Vaše elektronická škola 2

5 Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA?...11 Textové editory WORD 2007 A JINÉ VERZE...12 Aplikace prodávané samostatně i jako součást sad...12 Aplikace prodávané pouze samostatně...12 Přehled serverů systému Microsoft Offi ce Přehled služeb systému Microsoft Offi ce 2007 poskytovaných na internetu...13 Ovládání Wordu Panel nástrojů Rychlý přístup...15 Přizpůsobení panelu Rychlý přístup...15 SPUŠTĚNÍ WORDU...17 POPIS PROSTŘEDÍ WORDU...17 Základy psaní a úpravy textu PRO NAPROSTÉ ZAČÁTEČNÍKY...18 Kurzor...18 Základní klávesy...19 ODSTAVCE...19 BLOKY...19 Sloupcový blok...20 TYP PÍSMA...21 VELIKOST PÍSMA...22 ZAROVNÁNÍ TEXTU (ODSTAVCE)...22 Nastavení zarovnání pomocí myši...22 ŘEZ PÍSMA...23 Typ, velikost a řez písma síla kombinace...23 MINIATURNÍ PANEL NÁSTROJŮ...23 STYLY...23 Proč je styl užitečný?...24 Jednoduché vytvoření vlastního stylu...24 Práce se soubory - dokumenty ULOŽENÍ SOUBORU První uložení...24 Druhé a další uložení...25 ULOŽENÍ POD JINÝM NÁZVEM (ULOŽIT JAKO )...26 OTEVŘENÍ DOKUMENTU...26 VYTVOŘENÍ NOVÉHO SOUBORU...27 Vytvoření nového souboru pomocí šablony...27 Uložení vlastní šablony...28 Nastavení cest k souborům...28 TLAČÍTKA ZPĚT A ZNOVU...28 MĚŘÍTKO ZOBRAZENÍ LUPA...28 KOPÍROVÁNÍ FORMÁTU...29 Procvičení Rozšířená editace textu DETAILNÍ FORMÁT PÍSMA...30 Barva písma...30 Styl podtržení...30 ZÁLOŽKA PROLOŽENÍ ZNAKŮ...31 Měřítko...31 Mezery

6 nejen pro školy Umístění...31 Prokládání písem...31 DETAILNÍ FORMÁT ODSTAVCE...32 ODSAZENÍ A MEZERY...32 Mezery...33 ZÁLOŽKA TOK TEXTU...33 Tabulátory...33 Styly - detailní nastavení VYTVOŘENÍ NOVÉHO STYLU...34 DĚLENÍ SLOV...36 Tisk a předtisková příprava NÁHLED NA DOKUMENT TISK DOKUMENTU...37 Tisk pomocí tiskového okna...38 Schránka a operace se schránkou ZKOPÍROVÁNÍ DAT DO SCHRÁNKY (Ctrl+C)...39 VYJMUTÍ DAT DO SCHRÁNKY (CTRL+X)...39 VLOŽENÍ DAT ZE SCHRÁNKY (CTRL+V)...39 PRAVIDLA PRO PRÁCI SE SCHRÁNKOU...40 VÍCE AKTIVNÍCH SCHRÁNEK...40 Tabulky ZÁKLADNÍ TVORBA TABULKY...40 Základní tvorba tabulky nakreslení tužkou...41 EDITACE TEXTU V TABULCE...41 ZMĚNA ŠÍŘKY A VÝŠKY BUNĚK V TABULCE...42 SLUČOVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ BUNĚK V TABULCE...42 Sloučení buněk...42 Rozdělení buněk...43 FORMÁTOVÁNÍ ČAR V TABULCE...43 BARVY V TABULCE...43 PŘIDÁNÍ A ODEBRÁNÍ BUNĚK V TABULCE...44 Vložení sloupců / řádků...44 Odebrání sloupců / řádků...44 SEŘAZENÍ DAT V TABULCE...45 VZORCE V TABULCE...45 PŘEMÍSTĚNÍ TABULKY...47 SMAZÁNÍ TABULKY...47 Automatické číslování a tvorba odrážek ODRÁŽKY...47 Aktivace odrážek přímo při psaní textu...47 Nastavení odrážek...47 Obrázek jako odrážka...48 ČÍSLOVÁNÍ...48 Aktivace číslování přímo při psaní textu...48 Nastavení číslování...49 Návaznost na předchozí číslování...50 VÍCEÚROVŇOVÝ SEZNAM...50 ČÍSLOVÁNÍ NADPISŮ...51 ČÍSLOVÁNÍ OBRÁZKŮ...51 Ohraničení, stínování a zvýraznění textu OHRANIČENÍ TEXTU...52 STÍNOVÁNÍ TEXTU...53 ZVÝRAZNĚNÍ TEXTU...53 OHRANIČENÍ CELÉ STRÁNKY...53 Procvičení

7 Obsah Grafika ve Wordu VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ A GRAFICKÝCH OBJEKTŮ...56 Vektor, nebo rastr?...56 Vložení klipartu...56 Vložení obrázku (z externího zdroje)...57 TVARY...58 Změna parametrů u některých tvarů...59 WORDART...59 OBRÁZKY SMARTART...60 Přidání (a odebrání) objektu do (z) obrázku SmartArt...61 GRAFICKÉ ÚPRAVY OBRÁZKU SMARTART...61 Změna tvaru pole...61 Změna velikosti tvaru...61 Změna stylu tvaru...61 Změna rozložení SmartArtu...62 Změna stylů obrázků SmartArt...62 Změna barev obrázku SmartArt...63 Operace s grafickým objektem ZMĚNA VELIKOSTI...63 PŘEMÍSTĚNÍ OBJEKTU...64 OTOČENÍ OBJEKTU...64 SMAZÁNÍ OBJEKTU...64 ZMĚNA STYLU OBRÁZKU...64 BARVY, ČÁRY A VÝPLŇ GRAFICKÝCH OBJEKTŮ OBTÉKÁNÍ...65 Graf vytvořený ve Wordu ÚPRAVY GRAFU...66 ZMĚNA TYPU GRAFU...66 ÚPRAVA OBLASTÍ GRAFU...67 Stránka - práce se stránkou VZHLED STRÁNKY...67 Záložka Okraje...68 Záložka Papír...68 Záložka Rozložení...69 ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ...69 Nastavení záhlaví / zápatí...69 Různé záhlaví / zápatí u každého oddílu...70 SLOUPCE...70 TITULNÍ STRANA...71 VODOZNAK...72 Pravítka CO NAJDETE NA PRAVÍTKU?...72 Odsazení prvního řádku...72 Předsazení prvního řádku Odsazení zleva...73 Odsazení zprava...73 TABULÁTORY...73 Nastavení tabulátoru...74 Úprava pozice tabulátoru...74 Smazání tabulátoru...74 Použití tabulátoru...74 TABULÁTORY NASTAVENÍ POMOCÍ PÁSU KARET WORDU...75 RUČNÍ NASTAVENÍ OKRAJŮ STRÁNKY...75 PEVNÁ MEZERA...76 Operace s dokumentem

8 nejen pro školy ZALOMENÍ DOKUMENTU...76 Co je to oddíl?...76 Postup při zalomení...77 ZOBRAZENÍ SKRYTÝCH ZNAKŮ FORMÁTOVÁNÍ...78 HLEDÁNÍ A NAHRAZOVÁNÍ TEXTU V DOKUMENTU...78 Hledání textu v dokumentu...78 Nahrazování textu v dokumentu...79 Speciální hledání a nahrazování (rozšířené možnosti)...79 KOMENTÁŘ V DOKUMENTU...80 Vložení komentáře do textu...80 Úprava komentáře...80 Smazání komentáře...81 ROZDĚLENÍ TEXTU PŘÍČKAMI...81 Vytvoření příček...81 Zrušení příček...81 ZAHESLOVÁNÍ DOKUMENTU...81 PROCHÁZENÍ DOKUMENTEM...82 Práce s více dokumenty OTEVŘENÍ VÍCE DOKUMENTŮ...83 PŘEPÍNANÍ MEZI DOKUMENTY...83 USPOŘÁDÁNÍ DOKUMENTŮ...84 KOPÍROVÁNÍ TEXTU A DAT MEZI DOKUMENTY...84 VLOŽENÍ JEDNOHO DOKUMENTU DOVNITŘ DRUHÉHO...84 Automatizace při tvorbě dokumentu AUTOMATICKÉ OPRAVY V DOKUMENTU...85 Jak se dostat do databáze automatických oprav?...85 Kontrola pravopisu JAK WORD KONTROLUJE PRAVOPIS?...86 Jak provést kontrolu pravopisu dokumentu?...86 Nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu...87 TEZAURUS...88 Doplňkové funkce Wordu INICIÁLA...88 VELKÁ A MALÁ PÍSMENA (ZÁMĚNA V NAPSANÉM TEXTU)...89 VLOŽENÍ SYMBOLU DO DOKUMENTU...89 VKLÁDÁNÍ DALŠÍCH OBJEKTŮ DO DOKUMENTU...89 Vkládání rovnic a matematických symbolů...90 Vkládání tabulek z Excelu do Wordu...90 VLOŽENÍ PROMĚNNÝCH HODNOT...91 Vložení data a času do dokumentu...91 Vložení ostatních proměnných...92 Obsah a rejstřík OBSAH...93 Aktualizace obsahu...94 REJSTŘÍK...94 Označení slov pro rejstřík...94 Generování rejstříku...95 KŘÍŽOVÝ ODKAZ...96 Vytvoření záložky...96 Vytvoření křížového odkazu na záložku...96 Hromadná korespondence OBECNÝ POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ HROMADNÉ KORESPONDENCE...97 Vytvoření zdroje dat...97 Vytvoření vzorového souboru

9 Obsah Internet a Word VYTVOŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU Jak zabránit automatickému vytváření hypertextových odkazů VYTVOŘENÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU Z OBRÁZKU (ČI JINÉHO OBJEKTU) VYTVOŘENÍ PŘÍMÉ VAZBY OBRÁZEK PŘÍMO Z INTERNETU Vytvoření on-line vazby obrázek z internetu TVORBA A ÚPRAVA INTERNETOVÝCH STRÁNEK POMOCÍ WORDU Jak funguje tvorba stránek pomocí Wordu? Tvorba stránky ve Wordu ODESLÁNÍ DOKUMENTU ELEKTRONICKOU POŠTOU Makra ZÁZNAM MAKRA - NAHRÁNÍ SPUŠTĚNÍ MAKRA Nápověda wordu OBECNĚ K NÁPOVĚDĚ MICROSOFT OFFICE PRAKTICKÉ POUŽITÍ NÁPOVĚDY VE WORDU Nastavení Wordu KARTA OBLÍBENÉ KARTA ZOBRAZENÍ KARTA KONTROLA PRAVOPISU A MLUVNICE KARTA ULOŽIT KARTA UPŘESNIT KARTA PŘIZPŮSOBIT KARTA DOPLŇKY KARTA CENTRUM ZABEZPEČENÍ KARTA ZDROJE INFORMACÍ Užitečné doplňky Office ULOŽENÍ DOKUMENTU VE FORMÁTU PDF NEBO XPS PŘÍLOHA I PÁSY KARET KARTA DOMŮ KARTA VLOŽENÍ KARTA ROZLOŽENÍ STRÁNKY KARTA ODKAZY KARTA KORESPONDENCE KARTA REVIZE KARTA ZOBRAZENÍ PŘÍLOHA II SEZNAM DŮLEŽITÝCH TLAČÍTEK A JEJICH VÝZNAM PŘÍLOHA III VZORNÍK ZÁKLADNÍCH TYPŮ PÍSEM - FONTŮ VZORNÍK STYLŮ PÍSMA WORDU PŘÍLOHA IV DŮLEŽITÉ OPERACE VE WORDU Označování do bloku Kompletní nastavení formátu písma Základní tvorba tabulky Operace se schránkou Tabulátory a zarážky Vložení obrázku PŘÍLOHA V UŽITEČNÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY WORDU

10 8 nejen pro školy

11 nejen pro školy b) Připojit k souboru. Provede se tzv. připojení. Vytvoří se přímá vazba mezi dokumentem a souborem s obrázkem. Obrázek se fyzicky do dokumentu nevloží, ale po každém otevření se aktualizuje. Změní-li se soubor s obrázkem, změní se vzhled obrázku i v dokumentu. Při této variantě je nezbytné, aby se obrázek při otevření a práci s dokumentem nacházel stále na stejném místě, kde byl při vkládání obrázku do dokumentu. Výhodou této varianty vkládání je, že dokument nezvětší svoji velikost o velikost obrázku (což se děje při běžném vkládání) a že obrázek je stále aktuální. Nevýhodou je, že obrázek se musí nacházet stále na původním místě nesmí být smazán, přemístěn apod. To je nutné brát v úvahu hlavně při kopírování nebo přesouvání dokumentu na jiné disky, diskety atd., či při posílání dokumentu em. c) Vložit a propojit obrázek se do dokumentu fyzicky vloží, ale bude zároveň propojen se zdrojem, a pokud se změní zdrojový obrázek, změní se i obrázek v dokumentu. Při tvorbě běžných dokumentů doporučujeme používat první variantu, tedy klepnout na levou část tlačítka Vložit a nezabývat se možnostmi schovanými pod šipkou. Dokument sice přibere na celkové velikosti o velikost obrázku, ale bude zajištěno, že obrázek je součástí dokumentu a i při kopírování putuje dokument jako celek se vším všudy. TVARY Word 2007 umožňuje vložit do dokumentu celou škálu tvarů, čar, křivek, bublin, obdélníků a jiných objektů. Všechny tyto prvky se nazývají tvary a jsou snadno přístupné v pásu karet ve skupině Ilustrace na kartě Vložení. Zde vidíte příklad obrázku, který byl z tvarů poskládán: Kdopak zde asi bydlí? Po klepnutí na toto tlačítko se zobrazí nabídka se seznamem kategorií Čáry, Základní tvary, Plné šipky atd. Každá kategorie pak obsahuje konkrétní grafi cké objekty, například v kategorii Základní tvary jsou to různé obdélníky, n-úhelníky, čtverce, obličej atd. (viz obr. vpravo). Jak přenést automatický tvar do dokumentu? Dejme tomu, že budete chtít v dokumentu mít tvar veselého obličeje, tzv. smajlíka. 1. Klepněte v pásu karet na kartu Vložení a ve skupině Ilustrace na tlačítko Tvary. 2. V seznamu kategorií vyberte položku Základní tvary. 3. Ve třetím řádku, zhruba uprostřed, je malý symbol veselého obličeje. Klepněte na tuto ikonu. 4. Nabídka zmizí a kurzor myši se změní na kříž. 5. Nastavte se myší na pozici, která bude tvořit pomyslný levý horní roh budoucího tvaru, a stiskněte a držte levé tlačítko myši. 6. Se stále stisknutým tlačítkem táhněte myší směrem k budoucímu pravému dolnímu rohu budoucího tvaru. Při natahování si můžete všimnout, jak se vytváří a deformuje automatický tvar, který jste vybrali. 7. Jakmile budete s velikostí a poměrem stran automatického tvaru (veselého obličeje) spokojeni, uvolněte levé tlačítko myši. Automatický tvar je vytvořen a umístěn do dokumentu. Tímto způsobem je možné vytvořit v dokumentu všechny zbývající automatické tvary z nabídky. 58

12 Grafika nadpis ve Wordu kapitoly 2007 Tip: V automatických tvarech lze poměrně snadno vyrobit prakticky jakoukoliv elipsu. Jak ale vytvořit skutečnou kružnici (nebo opravdu kulatý obličej)? Použijte automatický tvar pro elipsu, ale při tažení myší (předchozí postup, bod č. 6) držte stisknutou ještě klávesu Shift. V bodě 7 pak nejprve uvolněte tlačítko myši a teprve potom klávesu Shift. Tím bude vytvořena skutečná kružnice. Shift... kreslení tvaru Změna parametrů u některých tvarů U vybraných tvarů je možné měnit některé jejich části. Děje se tak prostřednictvím speciálních žlutých úchopných bodů (mají je pouze některé tvary). Pokud například klepnete na již hotový tvar veselý obličej, který jste vytvořili v předchozím příkladu, uprostřed čáry úst se zobrazí malý žlutý kosočtverec. Stačí na něj nastavit myš, stisknout a držet levé tlačítko a pouhým pohybem nahoru změníte úsměv na zamračení. Další možností jak upravit vzhled většiny objektů automatických tvarů je změna jejich barvy: Klepnutím myší na objektu tvaru se v pásu karet objeví nová kontextová karta Formát. Tato karta vám nabízí veškeré změny, které lze provést u tvarů. Můžete tak například vložit jiný tvar, změnit jeho styl, barevnou výplň, ohraničení či provést další úpravy. Na kartě rovněž naleznete nástroje pro nastavení Velikosti automatického tvaru. Tip: Jakékoliv další podrobnější úpravy můžete také provést klepnutím na ikonu, která se nachází v pravém dolním rohu každé skupiny příkazů a slouží k otevření klasického dialogového okna pro další nastavení. WORDART Prostřednictvím funkce WordArt na pásu karet na kartě Vložení ve skupině Text lze do dokumentu vložit trojrozměrné písmo, které se vzhledem k Wordu chová jako jakýkoliv jiný grafi cký objekt (např. jako obrázek nebo textové pole). 1. Klepněte na tlačítko WordArt. 2. Word zobrazí nabídku s možností výběru stylu WordArtu. Klepnutím myši vyberte jeden z nabízených stylů. 3. Do dokumentu se vloží textové pole, do kterého napište požadovaný text. 4. WordArt je umístěn do dokumentu. Tvorba WordArtu je dokončena. Vytvořený text typu WordArt WordArt se přímo nabízí k tvorbě nadpisů v dokumentu. Psát WordArtem obyčejný text však není vhodné. 59

13 nejen pro školy OBRÁZKY SMARTART Tyto grafické objekty jsou v sadě Microsoft Office 2007 jednou ze stěžejních novinek a najdete je i v Excelu 2007 a PowerPointu Jedná se o grafické objekty sloužící k vytvoření organizačních diagramů, seznamů hierarchických struktur, zaznamenání procesů nebo cyklů, a to vše ve velmi pěkném vizuálním provedení. Ukázku možností SmartArtu vidíte na následujícím obrázku. Každý z těchto objektů je možné vytvořit za méně než 5 minut. Poznámka: Veškeré obrázky SmartArt jsou rastrového typu (viz výše), takže se nemusíte obávat případných deformací při změnách velikostí. Pro vytvoření např. druhého obrázku zleva postupujte následovně: 1. Klepněte na místo v dokumentu, kam chcete objekt SmartArt vložit. 2. Na pásu karet na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na ikonu SmartArt. 3. V otevřeném dialogovém okně si vyberte v levé části skupinu objektů Proces a v prostředním okně první objekt v druhém řádku, poté klepněte na tlačítko OK. Do dokumentu se vložil požadovaný obrázek SmartArt a zároveň se zobrazily dvě kontextové karty pro úpravu obrázků SmartArt - karty Návrh a Formát. Text, který je uvnitř obrázku, můžete psát buď rovnou do připraveného pole v obrázku, nebo do levého pomocného okna. Tip: Všimněte si, že při psaní textu do polí se automaticky mění velikost písma a okolo pole se vytvoří známé ohraničení s krajními body a zeleným bodem pro otočení. 60

14 Grafika nadpis ve Wordu kapitoly 2007 Přidání (a odebrání) objektu do (z) obrázku SmartArt Může se stát, že budete v obrázku SmartArt potřebovat více nebo naopak méně políček. I toto samozřejmě SmartArt umí. Přidání pole 1. Klepněte do pole Základní škola. 2. Na pásu karet na kartě Návrh klepněte ve skupině Vytvořit obrázek na ikonu Přidat tvar a v zobrazené nabídce na položku Přidat tvar před. 3. Před pole Základní škola se vložilo pole nové, do kterého můžete napsat Mateřská škola. Odebrání pole 1. Klepněte do pole, které chcete odebrat. Pozor, musíte klepnout do oblasti pole, kde se nenachází žádný text, např. pod nebo nad text, jinak by se aktivoval režim pro psaní textu do pole. 2. Zmáčkněte klávesu Delete. 3. Pole je odstraněno. GRAFICKÉ ÚPRAVY OBRÁZKU SMARTART Při práci s obrázkem SmartArt máte kromě možností, jako je přidání a odebrání jednotlivých polí, také bohaté možnosti grafi ckých úprav SmartArtu. Jelikož se SmartArt objevuje v sadě Microsoft Offi ce poprvé, možnosti jeho úprav si nyní podrobně popíšeme. S některými jste se již setkali u textových polí a grafi ckých objektů. Upozornění: Všechny úpravy obrázku SmartArt se provádějí na pásu karet na kartách Návrh a Formát. Tyto karty jsou dostupné pouze pokud klepnete na obrázek SmartArt. Změna tvaru pole Poté co jste vytvořili pomyslné etapy studia, nemusí se všem líbit tvar čtverce, ve kterém je text napsán. Můžete změnit tvary všech polí nebo třeba jednoho jediného. Změnu provedete velice jednoduše pomocí následujících kroků: 1. Klepněte do pole v obrázku SmartArt, jehož tvar chcete změnit. 2. Na kartě Formát ve skupině Tvary klepněte na nabídku Změnit tvary. 3. Ze zobrazené nabídky vyberte požadovaný tvar. 4. Tvar je u daného pole změněn. Změna velikosti tvaru Změnu velikosti tvaru v obrázku SmartArt lze provést dvěma způsoby: 1. Pomocí hraničních bodů. 2. Pomocí ikon Větší a Menší, na kartě Formát ve skupině Tvary. Pomocí změny velikosti tak můžete například dát najevo, v kterém stadiu svého vzdělávání se právě nacházíte. Změna stylu tvaru Styl tvaru v obrázku SmartArt je dán třemi vlastnostmi: barvou výplně, obrysem tvaru a jeho efektem. Tyto vlastnosti můžete změnit ručně anebo si vyberete z již přednastavených šablon tvarů, a to následovně: 1. Klepněte na tvar (nikoliv na text v tvaru), jehož styl chcete změnit. 2. Na kartě Formát ve skupině Styly tvaru klepněte na ikony Výplň tvaru, Obrys tvaru nebo Efekty tvarů a vyberte požadované změny. Práce s těmito příkazy je stejná jako u textových polí. 61

15 nejen pro školy Pokud byste však chtěli udělat tyto úpravy najednou a s co nejmenším úsilím, můžete využít zmíněné šablony. Postup by byl následující: 1. Klepněte na tvar, na který chcete aplikovat šablonu stylu. 2. Na kartě Formát ve skupině Styly tvaru rozbalte nabídku šablon. 3. Klepněte na vybranou šablonu. 4. Vybraná šablona je použita. Změna rozložení SmartArtu Rozložení obrázku SmartArt jste vybírali již při jeho vytvoření. Nicméně může se stát, že po naformátování a napsání textů do tvarů zjistíte, že by bylo vhodné použít jiné rozložení. I toto Word umí, a není tak nutné smazat již existující a naformátovaný SmartArt a vytvářet nový. Chcete-li změnit rozložení SmartArtu, postupujte takto: 1. Klepněte do SmartArtu, jehož rozložení chcete změnit. 2. Na pásu karet na kartě Návrh ve skupině Rozložení rozbalte nabídku možných rozložení. 3. Zobrazí se nabídka rozložení, které patří k dané skupině jako již vytvořený SmartArt. 4. Klepněte na nové rozložení. Tip: Pokud si chcete v nabídce rozložení vybrat i z jiných než zobrazených rozložení, stačí v zobrazené nabídce klepnout na příkaz Další rozložení. Změna stylů obrázků SmartArt Stejně jako u předchozího rozložení, i u barev tvarů má Word přichystáno několik předpřipravených šablon, které můžete velmi rychle na svých obrázcích Smart Art využít. Upozornění: Je nutné rozlišovat změnu stylů obrázků SmartArt a změn tvarů v rámci obrázku SmartArt. Zatímco změny stylů obrázků SmartArt se týkají celého obrázku, změny tvarů se týkají pouze části obrázku SmartArt. Postup při změně stylu obrázků SmartArt 1. Klepněte na obrázek SmartArt, kterému chcete změnit styl. 2. Na pásu karet na kartě Návrh ve skupině Styly obrázků SmartArt klepněte na rozevírací nabídku. 3. V rozevírací nabídce vyberte libovolný styl a klepněte na něj. 4. Styl je aplikován. 62

16 Grafika ve Wordu 2007 Změna barev obrázku SmartArt Již víte jak vytvořit obrázek SmartArt a upravit u něj téměř všechna nastavení, ale většina operací zabere spoustu času. Umíte již změnit rychle styl a rozložení obrázku SmartArt, ještě tedy zbývá se naučit rychle změnit barvy obrázku SmartArt. I zde má Word předpřipravené šablony s kombinacemi barev umožňující rychlou změnu. Jak na to? 1. Klepněte na obrázek SmartArt, u kterého chcete změnit barvy. 2. Na pásu karet na kartě Návrh ve skupině Styly obrázků SmartArt klepněte na ikonu Změnit barvy. 3. Z rozsáhlé nabídky šablon si vyberte libovolnou barevnou kombinaci a klepněte na ni. 4. Změna barvy je provedena. Operace s grafickým objektem V následujících odstavcích bude popsána manipulace a důležité operace s grafi ckými objekty. Za grafi cký objekt lze považovat veškerou grafi ku obsaženou v dokumentu, například vložený rastrový obrázek, klipart, čáru, textové pole, tvar, WordArt atd. Metody uvedené v následujících odstavcích jsou pro všechny grafi cké objekty stejné, resp. univerzální. Proto nebyly v předchozích kapitolách popsány u každého objektu samostatně. ZMĚNA VELIKOSTI Změnu velikosti každého objektu můžete provést pomocí některého z úchopných bodů. Úchopný bod je malý kroužek na okrajích grafi ckého objektu nebo čtvereček po stranách objektu. Pokud na grafi cký objekt klepnete jednou levým tlačítkem myši, zobrazí se všechny úchopné body daného objektu. Například obrázek bude mít v každém rohu jeden úchopný bod a uprostřed každé strany další. Klipart Tvar WordArt Běžná čára 1. Klepněte na obrázek jednou levým tlačítkem myši (aby se zobrazily úchopné body). 2. Nastavte se myší nad některý úchopný bod tak, aby se tvar myši změnil na tvar oboustranné šipky (viz obrázek muže u počítače pravý dolní roh). 3. Stiskněte a držte levé tlačítko myši. 4. Táhněte směrem dovnitř obrázku obrázek se bude zmenšovat (pokud byste táhli směrem ven z obrázku, obrázek by se zvětšoval). 5. Po dosažení požadované velikosti uvolněte levé tlačítko myši obrázek bude mít novou velikost. Upozornění: Při změně velikosti velmi záleží na tom, který úchopný bod použijete. Pokud například u obrázku použijete jeden z rohových úchopných bodů (doporučujeme), bude se obrázek zvětšovat nebo zmenšovat v měřítku poměr stran zůstane zachován. Pokud ale použijete jeden z bodů na některé ze stran obrázku, budete zvětšovat nebo zmenšovat právě jen tuto stranu dojde tak k deformaci obrázku a poměru jednotlivých stran. Poznámka: Zejména u vkládání klipartů a rastrových obrázků se bez změny velikosti neobejdete. Word totiž vkládá obrázky do dokumentu většinou na střed a obvykle mají jinou velikost, což je málokdy vyhovující. V těchto případech musí být obrázek téměř vždy velikostně upraven a přemístěn na jinou pozici. 63

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11

Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize: 10 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU 10 JAK S KNIHOU PRACOVAT? JAK JE KNIHA ČLENĚNA? 11 Textové editory 12 CO JE NOVÉHO V RÁMCI CELÉHO BALÍKU OFFICE? 12 Novinky

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 4 Nadpis kapitoly Mojmír

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

VÝUKA IVT na 1. stupni

VÝUKA IVT na 1. stupni VÝUKA IVT na 1. stupni Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 2. 1. 10. 1. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: WordArt Anotace: Žáci se seznámí s možností zvýraznění např. nadpisu dokumentu

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz

www. www g. r g ad ra a d.c a. z Kniha obsahuje tato témata: Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz www.grada.cz Příklady k procvičování zdarma ke stažení na www.grada.cz O autorech Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní

Více

Vítězslav Bártl. září 2012

Vítězslav Bártl. září 2012 VY_32_INOVACE_VB01_W Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

Kontrola pravopisných chyb. Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu

Kontrola pravopisných chyb. Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu 4 Kontrola pravopisných chyb Kontrola pravopisu Kontrola gramatiky Nastavení jazyka dokumentu Tezaurus Překlad textu Microsoft Word 2010 Rychle hotovo! Kontrola pravopisu Kontrola pravopisu. Dokument byste

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Excel Vladimír Bříza Podrobný průvodce 2007 Excel 2007 podrobný průvodce Vladimír Bříza Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

11. Elektronická prezentace grafika na snímku

11. Elektronická prezentace grafika na snímku 11. Elektronická prezentace grafika na snímku Kvalitní grafická úprava má v PowerPointu (jakožto v prezentačním manažeru) naprosto nezastupitelné místo. Má-li být prezentace opravdu na úrovni a je-li ještě

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D04_Z_WORD_GRAFIKA.docx Informatika MS Word Grafika ve Wordu INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA

Více

Editace textu textovým editorem Word

Editace textu textovým editorem Word 2 Editace textu textovým editorem Word V té to ka pi to le: Word po spuštění Psaní a editace textu Kontrola chyb v dokumentu Automatický text stavební bloky Prohledávání dokumentu Nastavení parametrů stránky

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Tato publikace

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička POWERPOINT Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 POWERPOINT Ing. Zdeněk Matúš, 2012, str. 24 Materiál je publikován pod licencí Creative Commons - Uveďte autora-neužívejte

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu 1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti Možnosti spuštění Wordu: 4 způsoby Psaní: ukončení řádku, ukončení odstavce, prázdný řádek, velká písmena, trvalé psaní velkými písmeny, psaní diakritiky,

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

BMOF011 Aplikace MS Office (jaro 2013) Microsoft Word 2007

BMOF011 Aplikace MS Office (jaro 2013) Microsoft Word 2007 Microsoft Word 2007 Osnova výuky I. Aplikace MS Word 2007 Nový koncept formátu docx. Zabezpečení Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Orientace v menu Styl / šablona Užitečná nastavení prostředí

Více

Office 2016. Průvodce uživatele. Office 2016. Průvodce uživatele. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. www.grada.cz. Průvodce uživatele

Office 2016. Průvodce uživatele. Office 2016. Průvodce uživatele. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. www.grada.cz. Průvodce uživatele Kniha vám odpoví na otázky: Jak ukládat data do cloudu (na internetové úložiště) Jak vytisknout data na papír nebo do dokumentu PDF Jak kontrolovat pravopis a gramatiku Jak rychle a účelně formátovat vzhled

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1 - Prostředí programu WORD 2007

1 - Prostředí programu WORD 2007 1 - Prostředí programu WORD 2007 Program WORD 2007 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají jako dokumenty s příponou docx (formát Word

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

Microsoft Word 2007 Pokročilí

Microsoft Word 2007 Pokročilí Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224 Microsoft Word 2007

Více

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel 2013 Manipulace s rozsáhlými tabulkami, řazení a filtrace řádků Seskupování řádků, tvorba souhrnů a vyhledávání v datových tabulkách práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 Obsah 1 2 Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 1. Instalace a nastavení...15 1.1 Než začnete instalovat... 16 1.2 Instalace... 16 Průběh... 17 1.3 Oprava instalace... 18 1.4 Odinstalování

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17 Obsah Úvod...15 Používané konvence... 16 1. Seznámení s Outlookem...17 1.1 Novinky verze 2003... 17 1.1.1 Navigační podokno...17 1.1.2 Nabídka Přejít...17 1.1.3 Podokno pro čtení...18 1.1.4 Rozložení seznamu

Více

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů 110 Editor pracovní nástroje Naučte se používat základní nástroje Editoru pro efektivní úpravy obrázků. VYBRANÉ OVLÁDACÍ PRVKY 112 POLYGONOVÉ LASO A LASO 124 VLOŽIT OBRÁZEK DO OBRÁZKU 132 VÝBĚRY 114 REDUKCE

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

EXCEL 2007 grafický manuál

EXCEL 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se sešitem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknout, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených souborů

Více

Variace Microsoft Word

Variace Microsoft Word Variace 1 Microsoft Word 1. Popis obrazovky 2. Pohyb v dokumentu 3. Označování textu 2 4. Kopírování 3 5. Základní formátování 4 5 6. Základní formátování - procvičovací úlohy 6 1. 3176!!! 7 8 ... 9 10

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 15. 1. Spuštění programu... 17. 2. Pracovní prostředí... 19. 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21. 4. Kreslení objektů...

Obsah. Obsah. Úvod... 15. 1. Spuštění programu... 17. 2. Pracovní prostředí... 19. 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21. 4. Kreslení objektů... CORELDRAW 12 5 Úvod... 15 1. Spuštění programu... 17 1.1 Obnovení výchozích hodnot...17 2. Pracovní prostředí... 19 3. Vytvoření a otevření dokumentu... 21 3.1 Vytvoření nového dokumentu...21 3.2 Otevření

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé 1.14.3 TABULÁTORY V dialogovém okně Tabulátory si můžete zadat sami umístění zarážek tabulátorů způsob jejich zarovnání, vodící znak atd. V případě, že potřebujete zarovnat čísla, je vhodné nastavit tabulátor

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy Sestavy dlaždic Sestava dlaždic je předem připravené a na disk uložené uspořádání dlaždic, které lze pokládat buďto jednotlivě nebo na celou určenou plochu. Jedna sestava dlaždic může obsahovat dlaždice

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word POKROČILÍ Formátování textu - STYLY Styly umožňují zjednodušení formátování dokumentu. Nástroje pro jejich použití najdeme na pásu karet Domů. Každý text, který píšeme,

Více

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek.

Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní styl: Nadpis1 Nadpisy kurzivou Nadpis2 Podtržené nadpisy Nadpis3. Do dokumentu vložte č. stránek. Předmět: INFORMATIKA roč.: 9 č.šab.: 2 téma: Textový editor WORD Vzdělávací materiál: prac. list Oblast:Informatika - Vytvoření stylu odstavců, vložení obsahu Změňte styly nadpisů takto: Nadpis úvodní

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

instaluj Naučte se víc...

instaluj Naučte se víc... instaluj Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k sadě aplikací Microsoft Office 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k sadě aplikací Microsoft Office 2007 Tato publikace

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu

Použití prezentací. K heslovitému sdělení informací. Oživení obrázky, schématy, tabulkami, Nevhodné pro dlouhé texty. Doprovodná pomůcka při výkladu PowerPoint 2007 Osnova Koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Režimy zobrazení Užitečná nastavení Základní práce s dokumenty Práce s textem a objekty Šablony a jejich

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE...

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE... PowerPoint - program pro návrh prezentace, - kvalitní grafická a estetická prezentace, - pro ztvárnění a následné spuštění prezentace, - jde o jednotlivé obrazovky doplněné o animace, triky a multimediální

Více

TECHNICKÉ PREZENTACE

TECHNICKÉ PREZENTACE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÉ PREZENTACE Tvorba animací v rámci prezentace Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Vysoká škola báňská

Více

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4

Obsah. 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 Obsah 1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 1.1 Úvod do práce s autorským nástrojem ProAuthor 4 2 Založení kurzu 7 2.1 Jak začít 8 2.2 Vyplnění vstupních informací o kurzu 10 2.3 Založení vlastního

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE ÚPRAVA BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PhDr. Pavel Pavlík, Ph.D. (verze 2013) Desky - lepená vazba do tuhých desek s textilním potahem (barva tmavě modrá, černá) - není povolena kroužková vazba! - přední

Více

Microsoft EXCEL. Ing. Pavel BOHANES. Tabulkový procesor

Microsoft EXCEL. Ing. Pavel BOHANES. Tabulkový procesor Microsoft EXCEL Ing. Pavel BOHANES 2012 Popis prostředí Microsoft Excel 2007, popis a použití tohoto tabulkového procesoru Tabulkový procesor Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. T.G.Masaryka

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel.

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel. VY_32_INOVACE_FH01 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

Osnova cvičení. 0 Úvod přivítání, seznámení s účastníky 0 Vlastní obsah. 0 Závěr zpětná vazba, zhodnocení, semináře, náměty, diskuze

Osnova cvičení. 0 Úvod přivítání, seznámení s účastníky 0 Vlastní obsah. 0 Závěr zpětná vazba, zhodnocení, semináře, náměty, diskuze Osnova cvičení 0 Úvod přivítání, seznámení s účastníky 0 Vlastní obsah 0 výklad, který bude následován praktickou ukázkou 0 obsah popis částí programu, otvírání dokumentů, ukládání, možnosti nastavení,

Více

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni:

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 4 Tvorba prezentací Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou prezentaci v Microsoft PowerPoint 2010, vkládat nové snímky, měnit návrh, rozvržení a přechody

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

1. Úroveň znalostí a dovedností

1. Úroveň znalostí a dovedností POKYN KVESTORA č. 1/2008 ze dne 21. 2. 2008 o povinnostech pracovníků rektorátu JAMU vztahujících se ke zvyšování kompetencí v oblasti informačních technologií S ohledem na nutnost zajistit odborný růst

Více

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek

DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek DUM 02 téma: Úvod do textového editoru MS Word a výběr klávesových zkratek ze sady: 01 tematický okruh sady: Textový editor ze šablony: 07 kancelářský software určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor:

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí - 1 - L04 V 1 odrážky a číslování Odrážky, číslování i víceúrovňovost můžeme zadat buď před zápisem textu nebo vytvořit dodatečně označením bloku

Více

Osnova. Koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS Word Režimy zobrazení. Užitečná nastavení. Základní práce s dokumenty

Osnova. Koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS Word Režimy zobrazení. Užitečná nastavení. Základní práce s dokumenty PowerPoint 2007 Osnova Koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS Word 2007 Režimy zobrazení Užitečná nastavení Základní práce s dokumenty Práce s textem a objekty Doporučení, jak

Více

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Aktualizační systém Progres

Aktualizační systém Progres Aktualizační systém Progres Obecně o systému Celý obsah webu se skládá z článků, fotogalerii, novinek, systémových bloků atd., které jsou vždy vloženy do nějaké rubriky položky v menu, podmenu, přip. mimo

Více

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 2012. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 2012 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 01/2012 (SPIRIT 2012 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r.

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Editor formulářů Money S3

Editor formulářů Money S3 Editor formulářů Money S3 Obsah I Obsah Část I 2 1 Co je Editor formulářů... 2 Co je to formulář... 3 Struktura formuláře... 3 Nastavení tisku... v Money S3 3 Základní ovládání... 4 Svislá lišta ikon...

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.3.18 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 03. 03. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI

ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI ISPOP 2016 MANUÁL K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ PRO OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VODNÍ BILANCI 22, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 431/2001 Sb., přílohy 1-4 Odběr podzemní vody ( 10 vyhl. č. 431/2001

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36

Obsah. Ukládáme sešit 31 První uložení sešitu 31 Jak pracovat se složkami 33 Ukládání již jednou uloženého sešitu 34 Ukončení práce v Excelu 36 Obsah Úvodem 7 Co je třeba znát 7 Jak je kniha napsána 8 Jak psát na klávesnici 8 Jak ovládat myš 10 Kde je na monitoru ukazatel myši 10 Pohyb myši 10 Tlačítka myši co to znamená klepnout a poklepat 11

Více