Kabely a kabeláže. Všeobecně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kabely a kabeláže. Všeobecně"

Transkript

1 Všeobecně Všeobecně V tomto dokumentu je popsána manipulace a výběr rozměrů elektrických kabelů a kabeláží. Pro usnadnění prací s nástavbou je možné ve výrobním závodě objednat jako volitelnou výbavu řadu elektrických kabelů a kabeláží. Ty jsou popsány v tomto a dalších dokumentech v části Přípravy a volitelná výbava z montážního závodu. DŮLEŽITÉ! Všechny kabely je nutné chránit proti přetížení pomocí pojistek nebo elektronickým omezením proudu. 22: Vydání 1 cs-cz 1 (18)

2 Elektrické kabely Elektrické kabely Stanovení rozměrů elektrických kabelů Při stanovení rozměrů elektrických kabelů se průřez kabelů určuje podle hodnoty použité pojistky. Následující tabulka ukazuje vzájemný vztah mezi pojistkou a průřezem kabelu. Pojistka (A) Minimální průřez kabelu Maximální délka kabelu (m) (mm 2 ) 5 0,75 3,9 7,5 1,0 2,6 10 1,5 3,9 20 2,5 3,2 30 6,0 5 Poznámka: Tabulka slouží pouze jako referenční hodnota, každý kabel musí být proveden na základě skutečných podmínek. Kabely mimo kabinu musí mít po zvážení mechanického namáhání vždy minimální průřez 1,5 mm 2. Pokud jsou kabely delší, než je udávaná maximální délka, bude pravděpodobně nutné vybrat kabely s větším průřezem, než je uvedeno v tabulce, aby se omezily příliš velké poklesy napětí. Běžně je povolen pokles napětí 5 % (1,2 V). 22: Vydání 1 cs-cz 2 (18)

3 Elektrické kabely Pokles napětí Vypočítejte pokles napětí u měděných vodičů, které mají měrný elektrický odpor 0,0175 Ω/mm 2 při teplotě 20 C: U = I 0,0175 L A Vysvětlivky k parametrům: U = pokles napětí ve voltech (V) I = proud v ampérech (A) L = délka kabelu v metrech A = průřez kabelu v mm 2 Poznámka: Včetně celé délky od napájení po uzemnění ve výpočtu. 22: Vydání 1 cs-cz 3 (18)

4 Elektrické kabely Vedení kabelů Při plánování trasy vedení kabelů vezměte na vědomí následující položky: Pokud existuje riziko prodření kabelů, vždy používejte ochranný kryt. Kabely se nesmí dotýkat ostrých hran (poloměr < 0,5 mm), jako jsou ostré okraje nebo konce šroubů se závity. Kabely připevněné k pryžové hadici nesmí bránit pohybu hadice. Kabely musí být dostatečně dlouhé, aby nebyly nataženy. Maximální vzdálenost mezi místy uchycení kabelů, například páskami, musí činit: 150mm vkabině 400 mm na podvozku Instalujte kabely co nejdále od horkých povrchů (> 90 C). Pro kabely, které dokáží vydržet teplotu o hodnotě alespoň 105 C, neplatí žádné minimální vzdálenosti, pokud není použit žádný typ tepelné ochrany. Další informace o horkých komponentech naleznete v dokumentu Rizika požáru a poškození spojená s horkými komponenty. 200 mm od trubky výfuku, turbodmychadla a tlumiče výfuku. 100 mm od trubky výfuku motoru a topení 100 mm od trubek chlazení motoru a retardéru V a okolo přístrojové desky blízko rozvodu vzduchu může být teplota vyšší než 90 C. Proto vždy používejte v kabině a na podvozku kabely, které odolávají teplotě alespoň 105 C. Vyšší tepelná odolnost může být vyžadována v motorovém prostoru, záleží na umístění. 22: Vydání 1 cs-cz 4 (18)

5 Elektrické kabely Práce s poškozenými kabely Vyměňte pokud možno celý kabel. Pokud nemůžete vyměnit celý kabel, vytvořte na něm podélné spoje. Doporučuje se spojovat kabely pomocí vodotěsných konektorů: Cannon Sure Seal, Deutsch serie DT nebo odpovídajících. Poslední možností je spojení kabelů pomocí spojovacích pouzder, lepidla a smršťovací bužírky. Konektory a spojovací pouzdra s lepidlem jsou k dispozici u autorizovaných prodejců společnosti Scania. Umístěte spoj na dobře chráněné místo tak, aby nebyl vystaven mechanickému zatížení. 22: Vydání 1 cs-cz 5 (18)

6 Elektrické kabely Napojení pomocí konektorů: Kabel spojte přímo, pokud jsou jeho konce neporušené a dostatečně dlouhé na to, aby bylo možné kabel spojit bez napnutí. Pokud jsou neporušené konce kabelu příliš krátké na přímé spojení, připravte střední díl. V obou případech upravte svorkovnice stejným způsobem. Svorkovnice jsou k dispozici ve verzích od 1pinové do 10pinové. 1 Díly jsou k dispozici u dealerů společnosti Scania. Popis napojení kabelu pomocí středního dílu: 1. Demontujte poškozené části kabelu. Vyberte spojovací body tak, aby nedošlo k ohybu ve spoji. Na ochranných pouzdrech konektorů na obou neporušených koncích kabelu vyřízněte závit. Ochranné pouzdro je nutné přizpůsobit rozměrům kabelu, 2. Odstraňte přibližně 35 mm vnější izolace kabelu a pak 7 8 mm vnitřní izolace na obou koncích. 3. Kpřipevnění přiřazených pinů a pouzder na kabelech použijte přípravek pro lisování. Pin a pouzdro musí odpovídat průřezu kabelu. Vytlačte piny a pouzdra ze zadní strany jednotlivých konektorů stisknutím pomocí přípravku podle obrázku. 4. Přetáhněte ochranné pouzdro přes svorkovnici. 5. Připravte střední díl podle kroků 1 4 s odpovídající svorkovnicí na obou koncích : Vydání 1 cs-cz 6 (18)

7 Elektrické kabely Montáž spojky s lepidlem 1. Demontujte poškozené části kabelu. Vyberte spojovací body tak, aby nedošlo k ohybu ve spoji. Odstraňte 7 8 mm izolace na obou neporušených koncích kabelu. 2. Pokud je to nutné, odstraňte 7 8 mm na obou koncích středního dílu. 3. Pokud se spojení nachází mimo kabinu, musí být spojovací bod chráněn smršťovací bužírkou. Délka smršťovací bužírky musí být alespoň 3násobek délky spojovacího pouzdra. Odřízněte potřebnou délku smršťovací bužírky a přetáhněte ji přes kabel. 4. Namontujte spojku tak, aby konce kabelu dosáhly spodní části spojky. Použijte spojku, která je vhodná pro průřez kabelu. 5. Kpřipevnění pouzdra na odizolované části konců kabelů použijte přípravek pro lisování. 6. Zahřejte spojku od středu ke koncům pomocí horkovzdušné pistole vybavené nástavcem, dokud se konce objímky nesmrští a lepidlo se nevsákne. DŮLEŽITÉ! Nepoužívejte nadměrné teplo. 7. Nasaďte smršťovací bužírku přes spojku a zahřejte objímku, dokud spoj není těsný a pevný. 8. Vyzkoušejte spoj. 22: Vydání 1 cs-cz 7 (18)

8 Elektrické kabely Kabelová průchodka v podlaze kabiny Všechna vozidla mají v přechodovém bodě mezi podlahou a protipožární stěnou na straně spolujezdce kabelovou průchodku do kabiny. Kabelová průchodka je určena pro velký rozsah rozměrů kabelů a je dostatečně velká na protažení konektoru s průměrem přibližně 70 mm. 1 2 Použití kabelové průchodky Kabelová průchodka je přístupná z vnitřku a vnějšku kabiny. Zvnějšku kabiny je kabelová průchodka přístupná za horní čelní maskou a rohem kabiny na straně spolujezdce. Zde má kabelová průchodka vzhled kuželového pryžového vlnovce, který vyčnívá z dolní strany podlahy kabiny (viz obrázek). Zvnitřku kabiny: 1. Demontujte panel v přední části prostoru pro nohy na straně spolujezdce. 2. Demontujte boční lišty rohožky a vytáhněte rohožku zpět. 3. Demontujte pryžový vlnovec. 4. Demontujte vložku z pěnového plastu. 5. Odřízněte pryžový vlnovec tak, aby otvor byl o trochu menší než konektor, který bude procházet. 6. Použijte trubku, kterou bude konektor veden, a protlačte trubku otvorem v pryžovém vlnovci. 7. Protáhněte konektor skrz trubku a demontujte trubku. 8. Zasuňte vložku z pěnového plastu do pryžového vlnovce, aby jím byly kabely těsně obepnuty. 9. Zasuňte pryžový vlnovec do otvoru v podlaze kabiny a přesvědčte se, že celý horní pryžový kroužek těsně doléhá k podlaze kabiny. 10. Zajistěte kabel pomocí pásky okolo pryžového vlnovce a pevně utáhněte. 11. Namontujte zpět rohožku, boční lištu a panel. Kabelová průchodka se nachází na straně spolujezdce za čelní maskou a rohem kabiny. 1. Vozidla s levostranným řízením. 2. Vozidla s pravostranným řízením : Vydání 1 cs-cz 8 (18)

9 e popsané níže patří k volitelnému vybavení. e jsou podrobněji popsány v části Přípravy a volitelná výbava z montážního závodu. Popis možností jejich použití při instalaci je uveden dále. DŮLEŽITÉ! Všechny kabely je nutné chránit proti přetížení pomocí pojistek nebo elektronickým omezením proudu. ve stropní polici je předem vedena z centrální elektrické jednotky pomocí A-sloupku nahoru do stropní police na straně řidiče a je určena k použití pro připojení různých komponent ve stropní polici a na střeše. Kabely jsou vedeny jako samostatné kabeláže, poslední polovina kabeláže je zajištěna ve stropní polici pomocí pásky, aby ji bylo možno snadno uvolnit a změnit trasu vedení a položení. U vozidel vyrobených před 20. lednem 2006 jsou vodiče zapracovány do kabeláže ve stropní polici Další informace o kabelážích ve stropní polici naleznete v dokumentu ve stropní polici. 22: Vydání 1 cs-cz 9 (18)

10 nástavby z kabiny na rám je nutné připojit k výbavě mimo kabinu. Všechna vozidla lze objednat s touto kabeláží, která vede od konektoru C494 v konzoly nástavby mimo rám. končí jedním, dvěma nebo třemi 7pinovými DIN konektory umístěnými, jak je uvedeno na obrázku. Každý DIN konektor je označen C a číslem: C486, C487 nebo C488. C488 C487 C494 C494 C486 C Další informace o kabelážích pro nástavby z kabiny na rám naleznete v dokumentu kabiny a rámu. Více informací o průřezu kabelu, číslování pinů a barevném označení je uvedeno v části Zapojení tohoto dokumentu. 22: Vydání 1 cs-cz 10 (18)

11 Přemostění mezi kontakty v konzole nástavby V závislosti na výbavě vozidla z výrobního závodu je k dispozici několik konektorů v konzole nástavby, které obsahují dostupné elektrické signály. Propojovací můstky se používají pro zapojení signálů do konektoru C494, například z centrální elektrické jednotky, spínačů nebo ostatních konektorů. Tímto způsobem může výrobce nástavby vybrat, které signály budou k dispozici na rámu. Proveďte veškerá zapojení na straně vnitřních konektorů (samec) konzoly nástavby. Část s pouzdrem je vnější snímatelný díl konektoru. U některých voleb zákazníka může být propojení již provedeno ve výrobním závodě a je pak součástí vnějšího dílu konektoru. Vnější díl není součástí konektorů bez přemostění. C486 C488 C487 Poznámka: Konektor C494 je dimenzován pro celkové trvalé proudové zatížení maximálně 25 A. C Následující materiál pro přemostění lze objednat od prodejce společnosti Scania. Svorky kabelu a svorkovnice pro vytvoření kabeláží. Kompletní kabely se svorkami kabelů, 10 kusů, délka 400 mm bez svorkovnice 3 kusy 0,75 mm 2 3 kusy 1,0 mm 2 2 kusy 1,5 mm 2 2 kusy 2,5 mm 2 Výrobci nástaveb mohou sestavit svorkovnice s připravenými propojovacími můstky a uschovat je, pokud se u různých typů nástaveb používají stejné elektrické funkce. Aby se snížil potřebný čas, může být nástavba opatřena kompletní elektrickou instalací vytvořenou pro zapojení do DIN konektorů, při spojení s podvozkem. Další informace o konektorech a o tom, jak zapojení propojky ovlivní signály v konektorech, naleznete v dokumentu pod názvem Zapojení. Další informace o svorkovnicích a kolíkových pouzdrech naleznete v dokumentu Obecné informace o konzole nástavby a konektorech. Další informace o elektrických montážích ve výrobním závodě naleznete v dokumentech pod názvem Balíčky volitelné výbavy namontované ve výrobním závodě. 22: Vydání 1 cs-cz 11 (18)

12 nástavby v rámu včetně spojovacího boxu e na rámu představují rozšíření pro zajištění spojení k nástavbě, kde nejlépe vyhovuje. má třídu ADR a je k dispozici v délkách 2, 8 a 12 metrů a není zakončena konektorem. má stejné označení, barvy a průřezy kabelů jako kabeláž pro nástavbu z kabiny na rám a je zakončena bez svorkovnice. Zapojení musí být vytvořeno na správný DIN konektor podle barevného označení a zkroucených kabelů. Více informací prodlužovacích kabelážích naleznete v dokumentu Zapojení. DŮLEŽITÉ! Na vozidlech s motorem V8 je pro ochranu kabelů a hadic vedených rámem namontován stříbrný tepelný štít. Případnou další kabeláž montovanou současně stouto chraňte stejným způsobem pomocí odpovídajícího tepelného štítu. Číslo dílu tepelného štítu je Kabely z a do spojovacího boxu u takovéto instalace musí také odpovídat předpisu ADR. Uzemňovací připojení ve spojovací skříni (zemnící deska v upevňovacím šroubu) musí být použito pouze jako spojovací bod. a spojovací skříň jsou napájeny v kabině a nejsou zapojeny. U krátkých kabin jsou umístěny na podlaze před sedadlem spolujezdce a u spacích kabin jsou umístěny v prostoru pod zadní postelí. 22: Vydání 1 cs-cz 12 (18)

13 Piny a označení kabelů Zde je uvedeno, jak je prodlužovací kabeláž zapojena do kabeláže nástavby z kabiny na rám: C424 na C486 (na C494) C413 na C487 (na C494) C413 na C488 (na C494) Označení kabelů platí pro vozidla s následujícími sériovými čísly podvozku: Období výroby vozidla Příprava z výrobního závodu Výrobní závod Sériové číslo podvozku Volitelné vybavení Alternativa Kód varianty Řídicí jednotka nástavby BWE Ano 5837A Södertälje Zwolle Pokud je požadováno Angers nástavby z kabiny na rám pinů 2411F São Bernardo do Campo nástavby v rámu 2 m 3023A 8 m 3023D 12 m 3023C Pin Připojeno k Označení kabelu v prodlužovací kabeláži C413/1 C487/1 BWE77.GN-1.5 Zelený C413/3 C487/2 BWE78.VT-1.5 Fialový C413/5 C487/3 BWE79.GY-1.5 Šedý C413/6 C487/4 BWE80.OG-1.5 Oranžový C413/7 C487/5 BWE81.BN-1.5 Hnědý C413/9 C487/6 BWE82.BU-1.5 Modrý C413/11 C487/7 BWE83.RD-1.5 Červený 22: Vydání 1 cs-cz 13 (18)

14 Pin Připojeno k Označení kabelu v prodlužovací kabeláži C418/1 C488/1 BWE84.VT-1.5 Fialový C418/2 C488/2 BWE85.BU-1.5 Modrý C418/3 C488/3 BWE86.GY-1.5 Šedý C418/4 C488/4 BWE87.GN-1.5 Zelený C418/5 C488/5 BWE88.BN-1.5 Hnědý C418/6 C488/6 BWE89.RD-1.5 Červený C418/7 C488/7 BWE90.OG-1.5 Oranžový C424/1 C486/1 BWE91.GE-2.5 Žlutý C424/2 C486/2 BWE92.BK-2.5 Černý C424/3 C486/3 BWE93.GY-2.5 Šedý C424/4 C486/4 BWE94.BN-2.5 Hnědý C424/5 C486/5 BWE95.OG-2.5 Oranžový C424/6 C486/6 BWE96.BU-2.5 Modrý C424/7 C486/7 BWE97.VT-2.5 Fialový 22: Vydání 1 cs-cz 14 (18)

15 pro zvedací plošinu zvedací plošiny je volitelnou výbavou, která je navržena pro vozidla se zvedací plošinou. Přípravy zahrnují následující položky: pro spínače 2 zapojené spínače pro aktivaci zvedací plošiny a osvětlení nákladového prostoru. Oba spínače jsou propojeny pomocí konektoru C494 s konektory DIN na rámu. Signály pro boční osvětlení Signál pro pracovní světla Výstražný signál, který je aktivní, když není zvedací plošina v parkovací poloze Konektory jsou umístěny na pravé boční příčce rámu přímo před zadním koncem rámu. Další informace o kabelážích pro zvedací plošiny naleznete v dokumentu pro zvedací plošinu : Vydání 1 cs-cz 15 (18)

16 pro vysoko montované hlavní světlomety zajišťuje napájení přídavných světel, kontrolek směrových světel a pozičních světel a je vybavena dvěma konektory: C364 a C Volitelná výbava také obsahuje spínač vkabině pro přepínání mezi standardními a vysoko montovanými hlavními světlomety. Změna platí pouze pro funkci tlumených a dálkových světlometů. Na vozidlech s následujícími sériovými čísly podvozku jsou konektory C364 a C365 umístěny na pravé straně za čelní maskou. Období výroby vozidla Výrobní závod Sériové číslo podvozku Södertälje Zwolle Angers Spínač v kabině. 2. Konektor na pravé straně za čelní maskou : Vydání 1 cs-cz 16 (18)

17 pro zásuvky přípojného vozidla Piny 12 až 18 v 15pinové kabeláži přívěsu se při výrobě nevyužijí, ale příslušné kabely jsou vedeny do konektoru C449. Tyto piny mohou být použity pro volitelné funkce a signály. Pomocí přemostění signálů na C449, jsou poté k dispozici v zásuvce přípojného vozidla C162 na vozidle. C449 C162 pro přípravu pro pomocný náhon v této volitelné výbavě má kompletní konektory pro spínače za přístrojovou deskou a pro elektromagnetické ventily na rámu. Všechny nezbytné parametry v příslušné řídicí jednotce jsou nastaveny ve výrobním závodě podle vybrané přípravy pro pomocný náhon. Poznámka:, která vede z kabiny na rám, není v tomto případě přemostěna přes konektor C494. Místo toho je použito alternativního vedení kabelu, který musí být použit pouze pro výbavu namontovanou ve výrobním závodě. Více informací o alternativních možnostech naleznete v dokumentu Pomocné náhony a ovládání otáček motoru. 22: Vydání 1 cs-cz 17 (18)

18 pro posádkovou kabinu Volitelný balíček je standardem pro vozidla s posádkovou kabinou. Obsahuje kabeláž pro zapojení signálů od přístrojové desky do podlahy nebo do střechy v zadní části kabiny. není zapojena. Na jednom konci má konektor C328, který se nachází v přístrojové desce. Na druhém konci jsou 3 konektory: C327 se nachází ve střeše a C184 a C185 se nacházejí na podlaze. Více informací o kabeláži pro posádkovou kabinu naleznete v části Pokyny. 22: Vydání 1 cs-cz 18 (18)

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface)

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface) Popis Popis Rozhraní pro nástavbu Elektrický systém ve vozidlech Scania je založen na několika ovládacích jednotkách, které spolu komunikují prostřednictvím společné sítě. Aby bylo možné využívat stávající

Více

C494 - Konektor pro kabeláž z kabiny na rám C494

C494 - Konektor pro kabeláž z kabiny na rám C494 C494 C494 C494 je konektor s 21 piny, který poskytuje výrobci nástavby několik signálů a funkcí, v závislosti na specifikaci vozidla. Konektor také poskytuje možnost přizpůsobit vozidlo pomocí přemostění

Více

Kabeláž pro funkce nástavby

Kabeláž pro funkce nástavby Všeobecné informace Všeobecné informace V tomto dokumentu jsou popsány 2 druhy kabeláže pro funkce nástavby (znázorněné na obrázku). C486 C487 C488 C494. Kabeláž z kabiny na rám (kategorie varianty 24)

Více

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace

Připojení dodatečného bočního osvětlení. Popis. Aktivace Popis Popis Boční osvětlení může být zapojeno různými způsoby podle toho, zda bylo z výrobního závodu dodáno s přípravou: Všechna vozidla mohou být doplněna o boční osvětlení pomocí připojení třícestné

Více

Přípravy pro osvětlení. Obecné informace o přípravách pro osvětlení. Příprava pro identifikační světla. Možnosti objednání

Přípravy pro osvětlení. Obecné informace o přípravách pro osvětlení. Příprava pro identifikační světla. Možnosti objednání Obecné informace o přípravách pro osvětlení Obecné informace o přípravách pro osvětlení K dispozici je několik příprav pro osvětlení, které lze objednat z výrobního závodu. Osvětlení je možné přizpůsobit

Více

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Koncová světla Existují 3 typy koncových světel: Kompletní kompaktní

Více

Aktivace omezovače točivého momentu. Popis. Všeobecně. Omezení točivého momentu 1

Aktivace omezovače točivého momentu. Popis. Všeobecně. Omezení točivého momentu 1 Popis Popis Všeobecně Funkce omezení točivého momentu se používá pro aktivaci omezení točivého momentu motoru podle předem definovaného nastavení. Žádné specifické podmínky nemusí být dodrženy pro aktivaci

Více

Obecné pokyny pro montáž. Elektrické přípojky

Obecné pokyny pro montáž. Elektrické přípojky Všechny přípojky do elektrického systému vozidla musí být provedeny v centrální elektrické jednotce a na konzoly nástavby. Konzole nástavby je umístěna uvnitř spodní části panelu na straně spolujezdce

Více

Funkce pro omezení rychlosti vozidla. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti

Funkce pro omezení rychlosti vozidla. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti Všeobecné informace o funkcích Všeobecné informace o funkcích Scania nabízí tři funkce pro omezení rychlosti. Tyto funkce se používají pro splnění přání zákazníků a zákonných požadavků, například, vozidla

Více

Konektory C162, C328, C364 a C365. Obecné informace o konektorech

Konektory C162, C328, C364 a C365. Obecné informace o konektorech Obecné informace o konektorech Obecné informace o konektorech Kromě konektorů, které jsou určeny výhradně k ovládání funkcí nástavby a které jsou seskupeny v konzole nástavby, existuje též celá řada konektorů,

Více

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750 Všeobecné informace Všeobecné informace Tyto informace platí pro nákladní vozidla s pomocným náhonem EK730, EK740 nebo EK750, kde je pomocný náhon používán s trvalým výkonem až 250 kw. Vzduchový chladič

Více

Práce s hlavní centrální elektrickou jednotkou P2

Práce s hlavní centrální elektrickou jednotkou P2 Všeobecné informace Všeobecné informace Hlavní centrální elektrická jednotka je umístěna za ochranným krytem pod přístrojovou deskou před sedadlem spolujezdce, viz obrázek. Poznámka: Nepracujte s hlavní

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

Zvýšené volnoběžné otáčky. Funkce. Chování

Zvýšené volnoběžné otáčky. Funkce. Chování Funkce Funkce Zvýšení volnoběžných otáček motoru je vhodné například k zahřátí motoru nebo k plnění pneumatického systému vozidla. Funkce může být použita, pokud hrozí, že nebude výkon nebo normální volnoběžné

Více

Centrální elektrické jednotky

Centrální elektrické jednotky Všeobecně Všeobecně Ve vozidle jsou čtyři centrální elektrické jednotky: Popis Označení Umístění Centrální elektrická jednotka Centrální elektrická jednotka nástavby Centrální elektrická jednotka podvozku

Více

C489 Konektor pro standardní funkce C489

C489 Konektor pro standardní funkce C489 Konektor je 21pinový konektor, poskytuje přístup k obecným funkcím vozidla. Konektor je hnědý a je umístěn na vnitřní části držáku nástavby. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494 C234 C260 C493 C259 C494

Více

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ!

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ! Proveďte všechna uzemnění nástavby v rámu podvozku v levé boční příčce rámu. Při uzemnění provedeném v pravé boční příčce rámu bude docházet ke ztrátám napětí, záporný pól akumulátoru je připojen k levé

Více

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Úvod Úvod Zkontrolujte, zda byla nástavba nainstalována způsobem, který zajišťuje vysokou kvalitu, vysokou provozní spolehlivost a minimální riziko

Více

Centrální elektrická jednotka. Centrální elektrická jednotka

Centrální elektrická jednotka. Centrální elektrická jednotka je umístěna na straně spolujezdce, pod úložným prostorem v přístrojové desce. Otevřete ji následujícím způsobem: 1. Otevřete kryt úložného prostoru v přístrojové desce. Kryt je umístěn před sedadlem spolujezdce.

Více

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod

Ovládání otáček motoru během překlápění. Úvod Úvod Úvod Pro usnadnění manévrování vozidla při použití hákového nakladače nebo sklápěcí nástavby, může být zapotřebí dočasně zvýšit otáčky motoru. Pokud se ke zvýšení otáček motoru u vozidel s plně automatickým

Více

Uzemnění a napájení. Všeobecné informace. Uzemnění v rámu podvozku. Tento dokument obsahuje následující informace:

Uzemnění a napájení. Všeobecné informace. Uzemnění v rámu podvozku. Tento dokument obsahuje následující informace: Všeobecné informace Tento dokument obsahuje následující informace: G32 Všeobecné informace Uzemnění funkcí nástavby v rámu podvozku Uzemnění funkcí nástavby v kabině Napájení pro funkce nástavby Uzemnění

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Popis prací. Platí pro převodovky GA866 a GA867/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GA866 a GA867/R Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 82 320 Plošinový zvedák 98 405 Upevňovací příčka a držák 98 655-9

Více

Přizpůsobení zadního zakončení. Přizpůsobená délka zadního přesahu BEP-L020

Přizpůsobení zadního zakončení. Přizpůsobená délka zadního přesahu BEP-L020 Přizpůsobená délka zadního přesahu Přizpůsobená délka zadního přesahu Zadní přesah může být objednán z výrobního závodu v délkách po 10 mm mezi limitními hodnotami 750 mm a 5 200 mm (viz obrázek). Povolená

Více

Dodatečná přídavná dálková světla. Popis. Možnosti zapojení

Dodatečná přídavná dálková světla. Popis. Možnosti zapojení Popis Popis Existují dvě různé možnosti zapojení v závislosti na tom, jakou ovládací jednotkou pro regulaci funkcí vidění a viditelnosti je vozidlo vybaveno. Nejnovější se v dokumentu nazývá CUV2, předchozí

Více

Funkce dálkové aktivace viditelnosti a osvětlení. Funkce. Chování. Výstražná světla. Dálkový světlomet

Funkce dálkové aktivace viditelnosti a osvětlení. Funkce. Chování. Výstražná světla. Dálkový světlomet Funkce Funkce Následující funkce viditelnosti a osvětlení lze aktivovat dálkově: Další informace o osvětlení naleznete v dokumentech Odpojení hlavních světlometů a Přerušované blikání dálkových světel.

Více

Omezovač rychlosti. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti

Omezovač rychlosti. Všeobecné informace o funkcích. Pořadí priority mezi omezovači rychlosti Všeobecné informace o funkcích Všeobecné informace o funkcích Scania nabízí 4 funkce pro omezení rychlosti. Tyto funkce se používají pro splnění přání zákazníků a zákonných požadavků, například, vozidla

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu

Komponenty pro hydraulickou výbavu Všeobecné informace Všeobecné informace Z výrobního závodu lze objednat kompletní hydraulický systém. Je také možné objednat samostatné komponenty pro hydraulickou výbavu, například pro tahače snávěsem

Více

Zadní ochrana proti podjetí. Všeobecně

Zadní ochrana proti podjetí. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Aby nákladní vozidla splňovala předpis UN ECE R58, musí být vybaveno zadní ochranou proti podjetí. Ochranu proti podjetí lze dodat z výrobního závodu nebo ji může namontovat výrobce

Více

Ujetá vzdálenost. Popis

Ujetá vzdálenost. Popis Popis Popis Pokud má vozidlo tachograf, existuje možnost zapojit dodatečný displej pro zobrazení ujeté vzdálenosti. Ten je zapojen přes pin 6 na konektoru C7 v konzoly nástavby. Na vozidlech vyrobených

Více

měřicího přístroje provozních hodin.

měřicího přístroje provozních hodin. Form No. 3401-935 Rev A Sada kabelového svazku světla LED a bezdrátového měřicího přístroje provozních hodin Sekačka Greensmaster řady 800, 1000, 1600, Flex 1800 nebo 2100 modelového roku 2012 a novější

Více

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny Je možné objednat různé možnosti namontované vně kabiny. K dispozici jsou následující komponenty: Střešní kolejnice Střešní nosič Střešní spoiler Boční spoiler Vzduchový klakson Klimatizační systém Poznámka:

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

Úprava pneumatického systému

Úprava pneumatického systému Úpravy a podmínky přestavby Úpravy a podmínky přestavby DŮLEŽITÉ! Přestavba brzdového systému, která vyžaduje přeprogramování řídicí jednotky, musí být provedena pouze v autorizovaném servisu Scania. Nepoužívejte

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA

UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Form No. 3407-988 Rev A Souprava pro přestavbu Sekačka Groundsmaster modelové řady 7200 se soupravou Polar Trac Číslo modelu 131-5525 Návod k instalaci Instalace DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité

Více

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel Návod k instalaci 1 Obsah 1 Všeobecné 3 Obsah balení (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300 3 Obsah balení (F2040/HBS05 + AMS 10) 3 Dostupnost

Více

Snižování podvozku. Všeobecně

Snižování podvozku. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Pokud například ovládáte jeřáb nebo sklápění, vzduchové měchy musí být vyprázdněny po doraz vzduchového pérování, aby bylo vozidlo stabilnější. Funkci vyprázdnění vzduchových měchů

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Instalace expanzních jednotek. Obecné. Expanzní jednotka BCI. IP klasifikace PGRT

Instalace expanzních jednotek. Obecné. Expanzní jednotka BCI. IP klasifikace PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Obecné Obecné Komunikace mezi podvozkem a nástavbou probíhá prostřednictvím konfigurovatelných vstupů a výstupů v konektoru C259.

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Příslušenství KVR 10 odvod kondenzátu

Příslušenství KVR 10 odvod kondenzátu IHB EN 1813-2 431740 NÁVOD K INSTALACI Příslušenství KVR 10 odvod kondenzátu Obsah 1 Všeobecné 4 Obsah balení F2120 4 Obsah balení F2040 / HBS 05 + AMS 10 5 KVR 10 je dostupné ve třech různých délkách

Více

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania:

Demontáž převodovky. Všeobecně. Přípravky. Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Všeobecně Všeobecně Platí pro převodovky GR/S/O 875/895/9105/R. Přípravky Příklady vhodných přípravků od společnosti Scania: Číslo dílu Označení 99 309 Přípravek pro otáčení 99 318 Podpěra motoru 99 502

Více

Přístrojová deska. Přístrojová deska, obecně. Měkká přístrojová deska. Výměna spínače DŮLEŽITÉ!

Přístrojová deska. Přístrojová deska, obecně. Měkká přístrojová deska. Výměna spínače DŮLEŽITÉ! Přístrojová deska, obecně Měkká přístrojová deska 3 4 1 5 Přístrojová deska, obecně DŮLEŽITÉ! S měkkou přístrojovou deskou zacházejte opatrně. Díly jsou citlivé, obzvláště ozdobné lišty. Ozdobné lišty

Více

Obecné informace o konzole nástavby a konektorech

Obecné informace o konzole nástavby a konektorech Konzola nástavby a konektory Konzola nástavby a konektory Konzola nástavby je část panelu, která slouží jako držák konektorů určených k ovládání funkcí nástavby. Podrobné informace o konektorech v konzole

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty

Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty Horké komponenty Horké komponenty UPOZORNĚNÍ Výfukový systém v nákladním vozidle může, při vysokém pracovním zatížení, dosáhnout teplot přesahujících

Více

dvě zóny tři zóny. Soupravy pro přímé zóny

dvě zóny tři zóny. Soupravy pro přímé zóny 3.011672 3.011672 - dvě zóny 3.011673 3.011673 - tři zóny Soupravy pro přímé (radiátorové) zóny Návod k montáži a použití s kotli Immergas HERCULES 24 HERCULES 27 Soupravy pro přímé zóny - 3.011672-3.011673

Více

00: Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S. Vydání 1. Scania CV AB 2016, Sweden

00: Produktové informace pro záchranné složky. cs-cz. Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S. Vydání 1. Scania CV AB 2016, Sweden 00:01-08 Vydání 1 cs-cz Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidlo Vozidla řady P, G, R a S Scania CV AB 2016, Sweden Před prostudováním informací... 3 Kapaliny ve vozidle... 4 Elektrický

Více

Sada osvětlení LED Sekačka Greensmaster řady Flex 1800/2100 a eflex 1800/2100

Sada osvětlení LED Sekačka Greensmaster řady Flex 1800/2100 a eflex 1800/2100 Form No. 3399-948 Rev C Sada osvětlení LED Sekačka Greensmaster řady Flex 1800/2100 a eflex 1800/2100 Číslo modelu 04293 Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65

Více

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník. Další informace o koncových nosnících naleznete v těchto dokumentech: Přizpůsobení zadního zakončení Závěsy

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník. Další informace o koncových nosnících naleznete v těchto dokumentech: Přizpůsobení zadního zakončení Závěsy Koncový nosník Všechna nákladní vozidla s velkým zatížením na zadním přesahu musí mít koncový nosník nebo centrálně namontovanou příčku závěsu. Pokud výrobce nástavby plánuje namontovat koncový nosník

Více

Provedení pomocného rámu

Provedení pomocného rámu Obecné Obecné Pomocný rám může být použit pro následující účely: Poskytuje vůli pro kola a všechny ostatní díly, které vyčnívají nad rám. Poskytuje tuhost a snižuje napětí v zadním přesahu. Chrání rám

Více

Hydraulická souprava motoru otáčení Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Hydraulická souprava motoru otáčení Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Hydraulická souprava motoru otáčení Směrový vrtací stroj 4045 Číslo modelu 133-6318 Form No. 3406-718 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento výrobek

Více

ESO 8032. elektrické stahování oken - univerzální NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ESO 8032. elektrické stahování oken - univerzální NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ elektrické stahování oken - univerzální Souprava ESO 8032 je určena k montáži do téměř libovolného automobilu. Umožňuje pohodlné ovládání dvou (zpravidla předních) oken pomocí spínačů. Každé okno se ovládá

Více

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden 00:01-06 Vydání 1 cs Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidla Platí pro řadu P, G a R 308 626 Scania CV AB 2009, Sweden Obsah Obsah Před prostudováním informací... 3 Otevření čelní masky...

Více

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel:

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Další informace získáte od prodejce Scania. Kompletní kompaktní 7dílné koncové světlo LED světlo

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA II. Centrální zamykání pro Škodu Fabia II

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA II. Centrální zamykání pro Škodu Fabia II NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA II Centrální zamykání pro Škodu Fabia II Obsah balení 4x 5-vodičový servomotor 4x táhlo pro Fabia II 1x montážní sada (2 šroubky, 2x úchytka táhla) 4x upevňovací držák 1x řídící

Více

Svařování na rámu. Oblasti svařování DŮLEŽITÉ!

Svařování na rámu. Oblasti svařování DŮLEŽITÉ! Obecné Obecné Všechny svary musí být provedeny profesionálně kvalifikovanou osobou. Vyvarujte se svařování v rámu podvozku, jelikož svařování zvyšuje riziko tvoření prasklin okolo svárů. To je obzvláště

Více

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm)

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm) Řada 40 CD Nástěnné rozvodnice a skříně 40 CDK - Nástĕnné rozvodnice ve vyšším krytí - IP65-25 C +60 C 10 J IP65 Kouřové transparentní dveře - hladké stěny GW40101 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL

Více

Instalační návod. Sada 2cestných ventilů/3cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instalační návod. Sada 2cestných ventilů/3cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Sada cestných ventilů/cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Sada cestných ventilů/cestných ventilů pro jednotky s ventilátorem Před instalací si pozorně přečtěte

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat Doblò, karoserie/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Dieselový

Více

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SÉRIE AUTOMATIK 1 OBSAH Instalace jednotky (první myšlenka)... 3 Instalace jednotky (jednotlivé kroky instalace)... 4 Instalace potrubí... 11 Rozvod 24V... 17 2 INSTALACE JEDNOTKY (PRVNÍ

Více

Souprava kabelového svazku Užitkové vozidlo s pohonem 4 kol Workman HDX-D DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava kabelového svazku Užitkové vozidlo s pohonem 4 kol Workman HDX-D DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Form No. Souprava kabelového svazku Užitkové vozidlo s pohonem 4 kol Workman HDX-D Číslo modelu 136-1166 3407-279 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65 Tento

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Montáž na vnější straně kabiny. Všeobecně. Otvory a značky pro otvory. Vrtání otvorů

Montáž na vnější straně kabiny. Všeobecně. Otvory a značky pro otvory. Vrtání otvorů Všeobecně Všeobecně Tento dokument popisuje, kde jsou na vnější straně kabiny umístěny otvory, značky pro otvory a přivařené matky. Účelem je usnadnit montáž dodatečného příslušenství nebo výbavy. Otvory

Více

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál Volitelné výstupní signály Volitelné výstupní signály Tento dokument popisuje volitelné výstupní signály, které jsou k dispozici v konektoru C493, pin 8-12 (konektor pro rozšířenou funkcionalitu). Tyto

Více

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu Souhrn Souhrn Tento dokument shrnuje a vysvětluje faktory, které ovlivňují spotřebu paliva vozidla. Pomocný náhon je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje, kolik energie je potřeba k pohybu

Více

Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Souprava ventilu s dvojitou zarážkou Kompaktní nosič pracovního nářadí TX 1000 Číslo modelu 23171 Form No. 3413-122 Rev A Návod k instalaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ CALIFORNIA Důležité upozornění, poučka 65

Více

Osvětlení pracovní desky v kuchyni - jak udělat sám?

Osvětlení pracovní desky v kuchyni - jak udělat sám? Osvětlení pracovní desky v kuchyni - jak udělat sám? Power Light a Deco Light je univerzální liniový LED osvětlovací systém, jehož hlavním účelem je osvětlení kuchňských pracovních ploch, polic a skříní.

Více

Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200

Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200 Sada světel Sekačky řady Groundsmaster 7200 Číslo modelu 02841 Výrobní číslo 311000001 a vyšší Form No. 3368-704 Rev A Návod k instalaci Vyjímatelné díly Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ SL 2000

OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ SL 2000 Systém skříní pro ovládání a vizualizaci. Volitelné rozměry pro šířku a hloubku. Přizpůsobení pro instalaci širokého příslušenství. Možnost instalace čelního panelu z vnější nebo vnitřní strany. Technické

Více

Montážní návod "KARES".

Montážní návod KARES. Montážní návod "KARES". Obsah montážního balíčku KARES 1 3 ks hmoždinek 3 ks šroubů 1 ks menšího vodícího pouzdra 1 ks většího vodícího pouzdra 1 ks těsnícího kroužku 1 ks těsnící membrány 2 ks zajišťovacího

Více

TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ

TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ Nabízíme pro tyto typy podvozků: - FIAT, PEUGEOT, CITROEN - FORD - MERCEDES, VOLKSWAGEN - OPEL, RENAULT, NISSAN - IVECO DALŠÍ VARIANTY: ISUZU, LANDROVER, GREAT WALL,

Více

Topný kabel do odtoku kondenzátu tepelného čerpadla CTC

Topný kabel do odtoku kondenzátu tepelného čerpadla CTC Návod na instalaci a montáž Topný kabel do odtoku kondenzátu tepelného čerpadla CTC (16168) CZ verze 1.0 Souprava je určena k doplnění topného kabelu do odtoku kondenzátu tepelného čerpadla. Topný kabel

Více

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace Všeobecné informace Všeobecné informace Ovládání pomocných náhonů se provádí pomocí ovládací jednotky BCI (Bodywork Communication Interface) vozidla. Pokud je vozidlo vybaveno pomocným náhonem, bude namontována

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: (FM-MASTER 1) Obj. č.: (FM-MASTER 2) Obj. č.: (FM-MASTER 3) Obj. č.: (4 zásuvky) NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 20 19 (FM-MASTER 1) Obj. č.: 57 20 20 (FM-MASTER 2) Obj. č.: 57 20 30 (FM-MASTER 3) Obj. č.: 57 20 21 (4 zásuvky) 2 Úvod Spolehlivé a pohodlné řešení připojení různých spotřebičů

Více

Charlie Závesný ovladač

Charlie Závesný ovladač Charlie Závěsný ovladač Charlie najde uplatnění při ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC) jejich silových

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Stručná referenční příručka

Stručná referenční příručka Stručná referenční příručka Illustra 625 PTZ Sestava spojovací skříně 8200-0999-0511 B0 Upozornění Informace uvedené v této příručce byly aktuální v okamžiku zveřejnění. Výrobce si vyhrazuje právo revidovat

Více

Stropní ventilátor Sulion Handair

Stropní ventilátor Sulion Handair Stropní ventilátor Sulion Handair 072643 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Před montáží ventilátoru a příslušenství odpojte přívod elektřiny, aby nedošlo k poranění elektrickým proudem. 2. Před montáží ventilátoru

Více

Průmyslová zapouzdření

Průmyslová zapouzdření Metrické Průchodky kabelové metrické - P68 z polyamidu (RL 7035) Matice pojistné z polyamidu - metrické (RL 7035) Vel. Vrtání Ø Rozsah L L2 L3 Šířka klíče 2 Metr. (mm) svírání Sw (mm) Velikost Šířka Tloušťka

Více

Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody

Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody www.moeller.cz Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody Rozváděče a pasivní prvky pro datové rozvody. 10 a 19 rozváděče Příslušenství rozváděčů Pasivní prvky Moderní elektroinstalace Obsah Obchodní údaje....................

Více

Příprava stroje. Demontáž stávajícího motoru. Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro Postup. Demontáž krytu převodovky (model 44912)

Příprava stroje. Demontáž stávajícího motoru. Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro Postup. Demontáž krytu převodovky (model 44912) Souprava motoru Válec pro úpravu greenů GreensPro 1200 Číslo modelu 136-6189 Form No. 3414-747 Rev B Návod k instalaci Vyjímatelné díly Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Více

Nízkonapěťové pojistky

Nízkonapěťové pojistky Pojistkové vložky Pojistkové spodky Příslušenství pro pojistky Pojistkové odpojovače Technické údaje 126 127 129 130 325 Nízkonapěťové pojistky Energie pod kontrolou 125 Pojistkové vložky Pojistkové vložky

Více

Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová

Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová Návod na boční motor s itegrovanou bezpečnostní brzdou pro garážová vrata komerční i průmyslová 1 Zapojení 2 3 Technické parametry 1. Popis SIDONE je postranní motor pro rolovací vrata se zabudovanou bezpečnostní

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE 1 ÚVOD 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 5 I/O JEDNOTKY 9 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ELEKTRICKÁ INSTALACE S42-EIE-0-CZ OBSAH 1 ÚVOD 2 2 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ 2 3 PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍ KONZOLY 5 4 SNÍMAČ PÁSOVÉ VÁHY 6 4.1 POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ 6 4.2 SÉRIOVÁ KOMUNIKACE (VOLITELNÝ

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA II DO. Centrální zamykání pro Škodu Fabia II na DO E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA II DO. Centrální zamykání pro Škodu Fabia II na DO E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA II DO Centrální zamykání pro Škodu Fabia II na DO E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 4x 5-vodičový servomotor 4x táhlo pro Fabia II 1x montážní sada (2 šroubky, 2x úchytka táhla)

Více

P17 Tempra velký výběr kombinací podle vašich představ

P17 Tempra velký výběr kombinací podle vašich představ P17 Tempra velký výběr kombinací podle vašich představ PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY A ZÁSUVKOVÉ BOXY www.legrand.cz PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY A ZÁSUVKOVÉ BOXY P17 TEMPRA IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ NEJEN PRO PRŮMYSL Design a kvalitní

Více

Cisterny. Obecné informace o cisternách. Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka.

Cisterny. Obecné informace o cisternách. Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka. Obecné informace o cisternách Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka. Obecné informace o cisternách Cisternové nástavby jsou považovány za extra torzně tuhé

Více

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 160 pro automatické zavlažovací systémy Modely: 94086, 57086 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní modely

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU Netcom100 pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás 22 CZ/PL/HU Obsah Obsah 1 ezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů..........................13 1.1 Použité symboly..............

Více

Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ!

Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ! Úpravy a podmínky přestavby Úpravy a podmínky přestavby DŮLEŽITÉ! Okruh brzdového systému nesmí být použit pro připojení přídavných vzduchojemů. Přestavba brzdového systému, která vyžaduje přeprogramování

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více