1 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. 1.1 Systémové požadavky. 1.2 Uživatelské rozhraní Uživatelský pohled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. 1.1 Systémové požadavky. 1.2 Uživatelské rozhraní. 1.2.1 Uživatelský pohled"

Transkript

1 1 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE 1.1 Systémové požadavky Pro používání služby je nezbytně nutné připojení k internetu a počítač nebo přenosné zařízení s webovým prohlížečem podporujícím JavaScript a CSS. Jelikož se jedná o online službu fungující na modelu klient-server, výkon klientského počítače významně neovlivňuje výkon samotné aplikace. 1.2 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní je rozděleno do dvou hlavních pohledů. Administrátorský pohled a uživatelský pohled. V celém systému jsou zobrazovány informační hlášení v jednotném stylu. Může se jednat o hlášení chybová (červená), hlášení o úspěšné operaci (zelená) nebo informativní hlášení (modrá). Hlášení jsou zobrazována vždy mezi obsahem a drobečkovou navigací. Obrázek 1 - Ukázka hlášení Drobečková navigace pomáhá v orientaci při hlubším zanoření do struktury webu. Tato navigace generuje odkazy na všechny předchozí stránky, které jsou ve stromové struktuře webu na vyšší úrovni. Příklad drobečkové navigace (z anglického Breadcrumbs ) pro lepší pochopení je ukázán na obrázku níže. Obrázek 2 - Příklad drobečkové navigace Uživatelský pohled Uživatel systému, který nevlastní uživatelská oprávnění vidí pouze základní zobrazení, které je rozděleno do následujících bloků: top menu, hlavní nabídka, hlavička, obsah a patička. 1

2 Top menu se dynamicky mění dle toho, jestli je uživatel přihlášený nebo ne. Nepřihlášený uživatel má možnost vstoupit do systému tlačítkem Přihlásit se. Pokud ještě nemá uživatelský účet, může si účet vytvořit pomocí tlačítka Nová registrace. Jak přihlášený, tak nepřihlášený uživatel vidí v top menu odkaz směřující na úvodní stranu pro usnadnění navigace. Obrázek 3 - Top menu přihlášeného uživatele Založení nového účtu Pokud uživatel dosud nemá založený účet, může tak učinit pomocí tlačítka Nová registrace. Jako povinné položky je nutné zadat , Heslo, Potvrzení hesla. Volitelně je možné zadat také Jméno, Firmu / organizaci a Datum narození. Dvojí zadání hesla je vyžadováno z důvodu zamezení překlepu a následné nemožnosti přihlásit se. Pokud by se i přesto podařilo zadat 2x po sobě stejně chybné heslo, je možné nefunkční heslo obnovit pomocí volby Zapomenuté heslo v přihlašovacím okně (více v odstavci Přihlášení ). Po odeslání registrace bude na zadanou ovou adresu zaslán potvrzovací s ověřovacím odkazem. Kliknutím na tento odkaz dojde k aktivaci účtu a zároveň k ověření správně zadané a funkční ové adresy. Jedná se o způsob ochrany proti spamovacím robotům. Po aktivaci účtu je možné se ihned přihlásit a využívat službu neomezeně. Aktivační kód je platný 24 hodin od registrace. Poté již nebude možné účet aktivovat a bude nutné registraci opakovat. Přihlášení Pro plnohodnotné využívání služby je nutné přihlášení. Přihlášení umožňuje identifikovat uživatele a správně mu přiřadit jeho vytvořené průzkumy a nastavení. Přihlášení probíhá pomocí odkazu Přihlásit se v top menu. Zobrazí se přihlašovací formulář. Jako přihlašovací jméno slouží zadaná ová adresa. Heslo je 2

3 buď zadané při registraci, nebo vygenerované alternativní heslo, pokud jste staré zapomněli. Jestliže jste se registrovali, ale neznáte své heslo, můžete si vygenerovat dočasné alternativní heslo pomocí odkazu Zapomenuté heslo pod přihlašovacím formulářem. Zde je nutné zadat ovou adresu, kterou jste použili po registraci. Po stisknutí tlačítka Zaslat heslo Vám bude na zadaný zasláno dočasné heslo, které je platné 24 hodin. Pomocí tohoto hesla se můžete přihlásit do systému a v sekci Účet Změna registračních údajů si musíte heslo změnit na libovolné heslo, které budete dále používat. Pokud by se někdo cizí pokusil nabourat do systému zadáním Vaší ové adresy a změna hesla by nebyla Vámi vyžádána, původní heslo je platné stále, i pokud je vygenerováno nové alternativní heslo. V tomto případě nemusíte ové zprávě, která Vám po vygenerování přijde do schránky, věnovat pozornost a můžete ji ignorovat. Obrázek 4 - Zaslání zapomenutého hesla Změna registračních údajů Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete změnit své registrační údaje, můžete tak učinit v sekci Účet Změna registračních údajů. Zde lze libovolně změnit kterýkoliv registrační údaj. Změny potvrdíte stisknutím tlačítka Uložit změny. Jestliže si přejete zachovat původní heslo, ponechejte pole Nové heslo a Nové heslo znovu nevyplněné. Jestliže si přejete změnit i heslo, platí stejná podmínka jako u nové registrace, tedy že se musí zadaná hesla shodovat. Jedná se o prevenci vzniku chyby při překlepu. Na obrázku níže je vidět u chybně zadané ové adresy výstražný trojúhelník, který označuje pole, kde došlo k chybě. 3

4 Obrázek 5 - Změna registračních údajů Zrušení účtu Uživatelský účet je možné úplně zrušit. Jestliže již dále neplánujete využívat službu Průzkumy.net, zrušit účet můžete v sekci Účet Zrušení účtu. Zrušením účtu dojde k nevratnému odstranění veškeré činnosti spojené s daným účtem, tedy všechny vytvořené průzkumy (včetně odpovědí) a uživatelská nastavení. Všechny Vaše odpovědi pod přihlášením na cizí průzkumy budou nastaveny jako anonymní. Tento krok je nutné pečlivě zvážit. Proto je zde implementovaná ochrana proti nechtěnému odstranění účtu ve formě checkboxu, který je nutné nejprve zaškrtnout. Zrušení účtu tedy provedete zaškrtnutím checkboxu a stisknutím tlačítka Zrušit účet. Zrušení účtu je trvalé a nevratné. Obrázek 6 - Zrušení účtu Vytvoření průzkumu Vytváření průzkumů probíhá formou editoru, který postupuje ve třech krocích. První krok zahrnuje vyplnění základních údajů o průzkumu, ve druhém kroku se definují jednotlivé otázky a ve třetím kroku je možné nastavit datová omezení pro volné odpovědi a nastavit závěrečný text. 4

5 Vytvoření průzkumu krok 1 Základní údaje průzkumu zahrnují tyto položky: Téma průzkumu, Kategorie průzkumu, Cíl průzkumu, Zveřejnění průzkumu, Začátek a konec průzkumu, SEO adresu, klíčová slova a úvodní text. Položky Téma průzkumu, Konec průzkumu a klíčová slova jsou povinné. Pole Téma průzkumu obsahuje titulek průzkumu, který bude zobrazen v seznamu probíhajících průzkumů a na samotném formuláři pro vyplnění. Začátek průzkumu není nutné vyplňovat. Pokud je pole prázdné, bude průzkum zahájen automaticky ihned po uložení. Cíl průzkumu umožňuje nastavit sledování požadovaného počtu respondentů. Chování průzkumu po dosažení tohoto cíle je možné nastavit na stránce Nastavení nebo při konfiguraci průzkumu (viz. dále). Zvolený parametr Zveřejnit průzkum umožní zobrazení průzkumu v seznamu aktuálně probíhajících průzkumů. Pokud je parametr neaktivní, průzkum nebude zobrazen a přístup k němu bude možný pouze pomocí vygenerovaného odkazu. Pole SEO adresa umožňuje nastavit vlastní tzv. SEO-friendly adresu na doméně pruzkumy.net. Po zadání této adresy bude návštěvník automaticky přesměrován na právě vytvářený průzkum. Klíčová slova zadávejte oddělená mezerou, bez speciálních znaků. Tato klíčová slova budou použita pro vyhledávání a případné zobrazení kontextové reklamy. Po vyplnění všech potřebných údajů pokračujte stisknutím tlačítka Další krok. Obrázek 7 - Editor průzkumu, krok 1 5

6 Vytvoření průzkumu krok 2 Na druhém kroku probíhá samotná definice otázek a jejich struktura. Každý průzkum se skládá z následujících prvků: strana průzkumu, blok otázek, otázka. Nejprve je nutné vytvořit stranu. Učiníte tak tlačítkem Přidat stranu. V dialogovém okně můžete vyplnit nadpis strany a úvodní text ke straně. Tyto položky nejsou povinné, ale jsou doporučovány pro snadnější orientaci. Vytvoření strany potvrdíte stiskem tlačítka Vložit stranu. Přerušit vkládání můžete tlačítkem Storno. Strana je v editoru reprezentována jako šedý obdélník zabírající celou šířku stránky. Pokud je vytvořeno více stran, je možné jednoduše měnit jejich pořadí pomocí metody Drag & drop, tedy táhnout a pustit. Pro přetažení na jinou pozici je nutné uchopit ikonu notesu. Upravit stranu můžete tlačítkem E nebo odstranit tlačítkem X. Po stisknutí X je nutné ještě jednou potvrdit odstranění strany. Jedná se o ochranu proti náhodnému odstranění strany. Obrázek 8 - Editor průzkumu, krok 2 (Drag&Drop) 6

7 Nyní je nutné na vytvořené straně (nebo stranách pokud jich je více) vytvořit blok otázek. Blok otázek je možné přidat tlačítkem Přidat blok otázek. Otevřené dialogové okno opět umožňuje obdobně jako u vytváření strany zadat Nadpis bloku a Úvodní text. Blok je možné upravit nebo odstranit stiskem tlačítek E nebo X napravo od příslušného bloku. Otázky do jednotlivých bloků je možné vložit tlačítkem OT. Bloky lze libovolně přemisťovat v rámci strany opět metodou Drag&drop chycením za nadpis bloku (kurzor se změní na kříž). Vložení otázek probíhá formou editoru, otevřeném v novém modálním okně po stisku tlačítka OT. Přidat otázku lze pomocí odkazu Přidat otázku. Bude vložena prázdná otázka, kde je nutné vyplnit text otázky do pole Otázka, Typ otázky a parametr zda je vyplnění otázky povinné nebo nepovinné. V současné době jsou podporovány otázky typu roletový seznam (tzv. listbox nebo dropdown menu ), textové pole a zatrhávací seznam (checklist). Položky typ otázky a text otázky jsou povinné. Listbox umožňuje vybrat pouze jednu odpověď, Checklist umožňuje vybrat odpovědí více (dle parametru Povinná / Nepovinná to je 1 až n, popřípadě 0 až n). V případě otázky typu listbox nebo checklist je nutné zadat také jejich možné varianty. Pokud tedy zvolíte otázku tohoto typu, automaticky se zobrazí možnost Přidat volbu. Touto možností zadáte libovolný počet voleb k dané otázce. Jakmile budete s otázkami spokojeni, potvrdíte jejich vložení tlačítkem Uložit otázky. Zrušit vkládání můžete tlačítkem Storno. Obrázek 9 - Editor průzkumů, krok 2 (Vložení otázek) 7

8 Jakmile budete se zadáváním obsahu hotovi, pokračujte stiskem tlačítka Další krok. Jestliže se vyskytují na nějaké straně bloky bez vytvořených otázek, nebo strany bez vytvořených bloků, tak tyto prázdné bloky nebo strany odstraňte. Jinak nebude možné pokračovat. Vytvoření průzkumu krok 3 Na obrazovce třetího kroku je možné definovat omezení pro textové pole (volné odpovědi). Jestliže se v průzkumu nevyskytují volné odpovědi, pak je zobrazena věta Nejsou k dispozici žádné otázky pro nastavení omezení. Volným odpovědím lze definovat následující omezení: Pouze celá čísla Pouze celá kladná čísla Maximální počet znaků Číselná hodnota ze zadaného rozmezí Pro omezení Pouze celá čísl a a Pouze celá kladná čísla není nutné definovat žádné další parametry (ani to není umožněno). Pro omezení Maximální počet znaků je nutné definovat počet znaků, kolik lze do pole zadat. Definice je provedena v poli Parametr 1. Omezení Číselná hodnota ze zadaného rozmezí je nutné definovat horní a dolní mez možných hodnot. Do pole Param. 1 zadejte dolní hranici, do pole Param. 2 zadejte spodní hranici. V případě chybného zadání nebude průzkum uložen a budete na tuto skutečnost upozorněni. Jak je vidět na obrázku níže není vyplněn Parametr 1 ani Parametr 2. Je označena otázka, u které chyba vznikla a chyba je nahlášena pomocí chybového hlášení. 8

9 Obrázek 10 - Editor průzkumu - krok 3 (Definice omezení) Na tomto kroku lze také vložit závěrečný text. Finální uložení průzkumu provedete stisknutím tlačítka Dokončit. Po uložení průzkumu je vygenerován odkaz, který můžete šířit a pod kterým bude Váš průzkum přístupný veřejnosti. Jestliže jste zadali také SEO-friendly adresu, pak je Vám zobrazena také. Obrázek 11 - Editor průzkumu - krok 3 (Závěr + vygenerování odkazu) Správa průzkumů V sekci Účet Mé průzkumy je k dispozici přehled všech Vámi vytvořených průzkumů. Seznam průzkumů obsahuje datum vytvoření, název průzkumu, naplnění cíle, stav a ikony vyvolávající určité akce. Jednotlivé akce jsou popsány v tabulce níže. 9

10 Ikona Akce Editace průzkumu Zrušit průzkumu Nastavení průzkumu Odkaz na formulář Statistiky a reporty Omezení Pouze aktivní průzkum bez zaslaných odpovědí Pouze aktivní průzkum Pouze aktivní průzkum Pouze aktivní průzkum Bez omezení Export výsledků do CSV Bez omezení Tabulka 1 - Správa průzkumů akce Editace průzkumu umožňuje měnit veškeré parametry průzkumu jako při jeho vkládání. Je využit i stejný editor. Editace je však podmíněná tím, že na průzkum ještě nebyla zaslána žádná odpověď. Pokud by odpověď zaslána byla, mohlo by editací dojít k porušení integrity dat, a proto není změna takovýchto průzkumů povolena. Zrušení průzkumu je řešeno jeho ukončením tedy ne úplným odstraněním. Po zrušení průzkumu tlačítkem Zrušit průzkum je průzkum stále fyzicky přístupný v databázi. Nastavením průzkumu lze přepsat většinu hodnot uživatelské konfigurace na jiné hodnoty, které budou použity pouze pro daný průzkum. Odkaz na formulář otevře modální okno s odkazem, pod kterým je průzkum dostupný. Taktéž je zde zobrazena i SEO-friendly adresa. Tlačítko Statistiky umožňuje vstup do přehledu informací ohledně vyplňování odpovědí. Jedná se o informace ohledně průměrné doby strávené vyplňováním odpovědí, informativní poměr návratnosti formuláře (poměr zobrazení formuláře a odeslaných odpovědí) a procentuální zastoupení odpovědí po jednotlivých krajích. Tabulka zastoupení po krajích je doplněna přehledným grafem dynamicky generovaným pomocí nástroje Highcharts (17). Ikona Stav Spuštěno Ukončeno, po termínu Zrušeno Čeká na termín Popis Průzkum je dostupný k vyplnění odpovědi Průzkum byl ukončen po termínu nebo dosažením cíle Průzkum byl zrušen pomocí tlačítka Zrušit Průzkum čeká na datum zahájení a poté bude spuštěn Tabulka 2 - Správa průzkumů (Stavy průzkumu) 10

11 Obrázek 12 - Správa průzkumu (Statistiky a reporty) Export výsledků je prováděn ve formátu CSV, tedy v textovém souboru, kdy jsou jednotlivá data oddělena středníkem. Tento formát je plně kompatibilní s MS Excel i většinou statistického software. Uživatelská konfigurace Každý uživatel má možnost přizpůsobit službu svým požadavkům a potřebám. Pomocí nabídky Nastavení z Top menu lze přepsat některá globální nastavení pro vlastní průzkumy. Samotné nastavení probíhá pomocí tlačítek VYPNOUT / ZAPNOUT. Pokud chcete zadanou hodnotu globálního nastavení systému přepsat, je nejprve nutné zrušit výběr Použít výchozí u požadované položky. V nabídce konfigurace je také možné změnit vzhled formulářů pro odesílání odpovědí volbou ze čtyř předdefinovaných stylů: Základní vzhled, Základní vzhled bez hlavičky, Světlý a Tmavý. 11

12 Uživatel má možnost v nabídce Nastavení také vložit vlastní logo, které je pak po zapnutí konfigurační hodnoty Zobrazovat vlastní logo zobrazováno na formuláři pro odesílání odpovědí. Velikost loga je omezena na 250kB. Doporučený maximální rozměr je 250px na šířku a 80px na výšku. Podporovány jsou základní grafické formáty JPG, PNG a GIF. Formát JPG navíc umožňuje automatické přizpůsobení rozměru. Obrázek 13 - Ukázka uživatelské konfigurace Vyplnění dotazníku Každý uživatel (ať už registrovaný či neregistrovaný) má možnost zaslat odpověď. K formuláři pro odeslání odpovědí je možné se dostat několika způsoby: Přímým odkazem obdrženým od zadavatele průzkumu Tlačítkem Chci přispět informací v hlavičce Vstupem z nabídky Zobrazit všechny probíhající průzkumy na úvodní straně 12

13 První případ přesune uživatele přímo na formulář, který může ihned začít vyplňovat. Zbývající případy odkazují na přehled probíhajících průzkumů, kde jsou jednotlivé průzkumy rozděleny do kategorií a uživatel má možnost si vybrat, jakého průzkumu se zúčastní. Pokud není uživatelsky nebo závisle na průzkumu vypnuta konfigurační hodnota Zobrazit vstupní stranu, po vstupu na formulář se uživateli zobrazí úvodní text (pokud je vyplněn) a volba kraje. Kraj je nutné vyplnit pouze jednou, při vyplňování dalších průzkumů v rámci jednoho sezení se již volba nenabízí a použije se kraj vyplněný v prvním dotazníku. Samotné vyplnění započnete tlačítkem Přejít k vyplnění. Vyplňování probíhá formou průvodce krok za krokem, kdy jednotlivé kroky jsou reprezentovány stranou průzkumu. Povinné otázky jsou označeny červenou hvězdičkou. Po vyplnění otázek na straně přejděte na stranu další tlačítkem Další strana (pokud průzkum obsahuje více stran). Vrátit se na libovolnou stranu můžete pomocí tlačítka Předchozí strana. Pokud jste již s vyplněnými otázkami spokojení, formulář odešlete tlačítkem Odeslat. Obrázek 14 - Odeslání odpovědí 13

14 Kontakt Sekce Kontakt z hlavní nabídky obsahuje kontaktní formulář, který můžete v případě problémů nebo podnětů či připomínek využít. Vyplněný formulář bude doručen na ovou adresu správce systému. 14

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Výtisk č.: Počet listů 12. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Příručka pro aktivaci účtu

Výtisk č.: Počet listů 12. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Příručka pro aktivaci účtu ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 12 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Příručka pro aktivaci účtu Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Uživatelský manuál.

Uživatelský manuál. Uživatelský manuál www.dpd.cz/objednavkaprepravy Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení 1 2.1 Nový uživatel, zapomenuté heslo 1 3 Nastavení 2 3.1 Nastavení 2 3.2 Uživatelé 3 3.3 Bankovní účty 4 3.4 Adresář 5 3.4.1

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Registrace... 2 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Informace o zařízení... 4 1.3. Fotografie... 4 1.4. Platba a podmínky... 5 1.5. Smlouva... 6 2. Přihlášení do

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka k registraci a zpracování elektronické žádosti o dotaci v prostředí aplikace Komunikace s občany (RAP) Obsah: 1. Úvod... 1 2. Než začnete vyplňovat elektronickou žádost o dotaci...

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Příručka uživatele. Registrace a přihlášení uživatele do portálu IS KP 14+ Aplikace MS2014+

Příručka uživatele. Registrace a přihlášení uživatele do portálu IS KP 14+ Aplikace MS2014+ Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje Registrační číslo projektu: CZ.1.08/2.1.00/12.00147 Příručka uživatele Registrace a přihlášení uživatele do portálu IS KP 14+ Aplikace MS2014+

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do aplikace systému erecept pro pacienta, přihlášení do aplikace systému erecept pro pacienta na základě registrovaného profilu v NIA nebo elektronického

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Práce s portálem... 2 2. Registrace... 3 1.1. Základní údaje... 4 1.2. Informace o zařízení... 5 1.3. Fotografie... 5 1.4. Platba a podmínky... 6 1.5. Smlouva...

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Do soutěžního systému se můžete dostat prostřednictvím několika odkazů na našem webu nebo je systém také dostupný na doméně letošního ročníku soutěže

Do soutěžního systému se můžete dostat prostřednictvím několika odkazů na našem webu nebo je systém také dostupný na doméně letošního ročníku soutěže Do soutěžního systému se můžete dostat prostřednictvím několika odkazů na našem webu nebo je systém také dostupný na doméně letošního ročníku soutěže 2017.czechpressphoto.cz. Pokračujte na tlačítko registrace

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 6.0 (130818) 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ SKV - SYSTÉM PRO VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ... 3 1.1 PŘIHLÁŠENÍ DO SKV... 3 2.1

Více

Athena Uživatelská dokumentace v

Athena Uživatelská dokumentace v Athena Uživatelská dokumentace v. 2.0.0 OBSAH Obsah... 2 Historie dokumentu... 3 Popis systému... 4 Založení uživatele... 5 Přihlášení uživatele... 7 První přihlášení... 8 Založení profilu zadavatele/dodavatele...

Více

Manuál aplikace Projektový záměr

Manuál aplikace Projektový záměr Manuál aplikace Projektový záměr Registrace a přihlášení 1. Registrace a přihlášení probíhá na titulní stránce aplikace, která je na adrese pz-iti.brno.cz. Pro jistotu Vám na zadanou adresu přijde e-mail

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Manuál PVU dodavatel

Manuál PVU dodavatel Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 3.2 Ověření identity

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

MANUÁL PRO ZEMĚDĚLCE K OBSLUZE PORTÁLU VCELSTVA.CZU.CZ

MANUÁL PRO ZEMĚDĚLCE K OBSLUZE PORTÁLU VCELSTVA.CZU.CZ MANUÁL PRO ZEMĚDĚLCE K OBSLUZE PORTÁLU VCELSTVA.CZU.CZ 1. Úvodní obrazovka Na úvodní obrazovce portálu http://vcelstva.czu.cz/ najde neregistrovaný návštěvník mapu ČR pouze se značkami, které představují

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Manuál aplikace Projektový záměr

Manuál aplikace Projektový záměr Manuál aplikace Projektový záměr Registrace a přihlášení 1. Registrace a přihlášení probíhá na titulní stránce aplikace, která je na adrese www.pz.olomoucka-aglomerace.eu. Pro jistotu Vám na zadanou adresu

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Internetová televize Růst osobnosti www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Manuál aktivace přístupu do internetové televize Obsah Obsah... 1 1. Aktivace přístupu... 2 1.1. Vstup... 2 1.2. Aktivační

Více

RISPF webový portál žádosti

RISPF webový portál žádosti Datum: 1. 2. 2017 Dokumentace skutečného provedení EDS/SMVS Verze1.3.1 RISPF webový portál žádosti uživatelská dokumentace Datum předání:01. 2. 2017 EZI: ES UD 12/1 Zpracovaly: Bc. Markéta Kosařová Grafická

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget INSTALAČNÍ MANUÁL TME gadget OBSAH 1 KROKY PŘED INSTALACÍ... 2 1.1 Kontrola operačního systému a internetového připojení... 2 1.2 Příprava instalačního souboru TMEgadget.exe... 2 2 INSTALACE... 2 2.1 Spuštění

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Základní školení pro administrátory

Základní školení pro administrátory Základní školení pro administrátory Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak. Obsah : Založení nového žáka 2 Nový stav zápisu do organizace 2 Osobní

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Průvodce aplikací FS Karta

Průvodce aplikací FS Karta Průvodce aplikací FS Karta Základní informace k Aplikaci Online aplikace FS Karta slouží k bezpečnému ukládání osobních údajů fyzických osob a k jejich zpracování. Osobní údaje jsou uloženy ve formě karty.

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele 2019 1 / 21 Uživatelská příručka pro registrované uživatele Historie dokumentu Datum Verze Komentář 8. 4. 2019 1.0 Základní verze Obsah

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

NOVÁ ZÁLOŽKA DOKUMENTY... 2 DATOVÁ SCHRÁNKA - INFORMACE O ADRESÁTECH... 8 SUBJEKTY - OBECNÝ ZMOCNĚNEC... 9

NOVÁ ZÁLOŽKA DOKUMENTY... 2 DATOVÁ SCHRÁNKA - INFORMACE O ADRESÁTECH... 8 SUBJEKTY - OBECNÝ ZMOCNĚNEC... 9 NOVINKY VERZE 13.6.0 ze dne 9. 5. 2018 Vážení uživatelé, v uplynulém týdnu jsme pro vás v systému Insolvenční správce připravili několik novinek. Tou nejzásadnější z nich je, že došlo ke kompletnímu přepracování

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více