Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma"

Transkript

1 Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

2 Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související protokoly léčby. nezohledňuje se věk, přitom onkologie u dětských pacientů do 15 let tvoří významnou část. významná část úhrad (u malého počtu hospitalizací) je soustředěna mimo DRG centrové léky.

3 Zásadní okruhy problémů klasifikace DRG z pohledu odborné společnosti transplantace krvetvorných bb léčba akutní leukémie (různé postupy u léčby stejné dg), problematika vykazování komplikací intenzivní hematologické léčby

4 Plán pro činnost v roce 2012 Z rozhodnutí Představenstva NRC v lednu 2012 bylo jako jeden z dílčích záměrů vývoje DRG v roce 2012 rozhodnuto zahájit činnosti v oblasti hematoonkologie cit. z popisu činností návrh na zlepšení klasifikačního algoritmu, posoudit zohlednění klinických a histologických stádií onemocnění, včetně zohlednění věku.

5 Vybrané výstupy analýzy u bazí transplantací kostní dřeně (0003 a 0014) návrh změny kritických výkonů, kódy pro specializovanou hematologickou léčbu klasifikují do této DRG i bez vykázání kódu vlastní transplantace, náklady na tyto hospitalizace jsou cca poloviční než při provedení transplantace

6 Vybrané výstupy analýzy podrobný rozbor hospitalizací v hematoonkologických centrech HOC porovnání počtu případů a rozdílu v nákladech na hospitalizace klasifikované do identických DRG skupin nutný detailnější pohled na příčinu rozdílu ve spolupráci s odbornou společností

7 MDC 17 nechirurgické baze v centrech průměrné náklady na případ (2010) fn brno fn hk fnkv fn motol fn olom fn plz uhkt vfn 1730 AKUTNÍ LEUKÉMIE 1731 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE 1734 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFErencovaných nádorů 1735 CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII

8 MDC 17 chirurgické baze v centrech průměrné náklady na případ (2010) fn brno fn hk fnkv fn motol fn olom fn plz uhkt vfn 1701 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM 1702 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM 1703 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s velkým výkonem 1704 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s jiným výkonem

9 Řešení v jiných klasifikačních systémech G-DRG členění je významně podřízeno nákladům, jsou vyčleněny skupiny s dialýzou a terapií, do zvláštních skupin spadají případy podle druhu poskytnuté terapie. MDC zahrnuje do identických skupin solidní i hematologické malignity, pokud mají podobný postup terapie nebo druh provedeného výkonu. Samostatné klasifikační skupiny jsou i pro radioterapii, a to ještě v členění podle počtu cyklů a podle věku (věková hranice je v některých skupinách 15, v některých 18 let).

10 Řešení v jiných klasifikačních systémech IR DRG - 3M plánuje redukci počtu skupin v MDC 17 V návrhu pro verzi 2.3 je zrušení bazí 1701, 1702, 1703, MS DRG DRG skupiny v MDC 17 obsahově identické s IR DRG v podobě používané v ČR (včetně samostatné skupiny pro chemoterapii při akutní leukémii).

11 Návrh úprav klasifikace pro rok 2013 Kritické výkony specializované hematologické léčby vyřadit ze seznamu kritických výkonů Jedná se o výkony: 22311, 22313, 22411, Pro klasifikaci do bazí 0003 a 0014 bude rozhodující vykázání příslušného výkonu transplantace. Případy s vykázanými výkony specializované hematologické léčby budou klasifikovány na základě hlavní diagnózy do příslušných DRG bazí MDC 17.

12 Návrh úprav pro rok 2013 Pro stanovení hodnot relativní váhy v bazích, kde v hematoonkologických centrech je vyšší než 50% podíl případů ze všech klasifikovaných do příslušné baze, použít data o hospitalizacích v hematoonkologických centrech a data o hospitalizacích mimo centra odděleně baze DRG 1701 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM 1702 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM 1730 AKUTNÍ LEUKÉMIE 1731 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE 1735 CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII

13 Příklad rozdílu v nákladech baze 1735 chemoterapie při akutní leukémii ost HOC počet příípadů ZULP ZUM nákl

14 Co dál v roce 2013? pokud v MDC 17 nebude fungovat institut materiálového outliera (zavedený v letošním roce), navrhnout řešení individuálních doplatků pro konkrétní případy, které budou významně nákladově odlišné než stanovené meze do metodiky kódování formulovat ve spolupráci s odbornou společností směrnice pro kódování diagnóz hematoonkologických malignit

15 Co by mělo být cílem? korektní ocenění identicky klasifikovaných případů hospitalizovaných v centrech a mimo centra významně by měla přispět nabídnutá pomoc analýza FN Brno - podrobné informace o reálných nákladech na hospitalizační léčbu

16 děkuji za pozornost