MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52343/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: Usnesení z 50. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání s c h v l u j e Plán zimní údržby místních komunikcí v Kopřivnici pro období ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Lucie Heblákové o zjištění bytu n ul. Frncouzská ze dne n zákldě udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e zjištění bytu n ul. Frncouzská dle Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část čtvrtá, článek 12 Udělování výjimek, odst. 1 ždtelce Lucii Heblákové ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Jkub Prokeše Adély Fjárkové o schválení Jkub Prokeše jko výlučného nájemce bytu <nonymizováno> ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e jko výlučného nájemce bytu <nonymizováno> pn Jkub Prokeše, <nonymizováno> ve smyslu dohody předložené prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Pvl Honeše o ukončení Příkzní smlouvy k domu č. p n ul. Alšov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 uzvření Dohody o zániku příkzní smlouvy k domu č. p n ul. Alšov v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE

2 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko příkzcem Pvlem Honešem, <nonymizováno>, jko příkzníkem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.2 uzvření Příkzní smlouvy k domu č. p n ul. Alšov v Kopřivnici městem Kopřivnice jko příkzcem Miroslvem Petrem, <nonymizováno>, jko příkzníkem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost Frntišk Mikeše ve věci bydlení v obecním domě ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e 2.1 podání návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán, pnu Frntišku Mikešovi <nonymizováno> 2.2 podání návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n soudní výkon rozhodnutí příslušného soudu vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Frntišku Mikešovi <nonymizováno> v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí příslušného soudu podle bodu 2.1. tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 nájemce bytu <nonymizováno> pn Vldimír Špčk, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, k němuž přistupuje, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Evu Ferencovou, <nonymizováno> z podmínky složení jistoty k bytu, to do šesti měsíců od uzvření nájemní smlouvy k bytu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Vldimírem Špčkem, <nonymizováno> jko přistupujícím k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pní Michely Trníkové ze dne ve věci udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2 / 15

3 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č n e s c h v l u j e zřzení žádosti pní Michely Trníkové do seznmu ždtelů o zjištění bytové jednotky v sociálním pořdníku dle Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část čtvrtá, článek 12 Udělování výjimek, odst Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout 8 prkovcích stání n prkovišti, které je součástí pozemků p. č. 744/1, p. č. 743, p. č. 746, v k.ú. Kopřivnice u budovy č. p n ulici Československé rmády v Kopřivnici, Komerční bnce,.s., se sídlem Prh 1, N Příkopě 33, č.p. 969, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 zveřejnění záměru měst zvýšit nájemné n szbu 600 Kč/m 2 /rok v nebytových prostorách v bytovém domě č. p. 707 v k. ú. Kopřivnice, ulice Obránců míru, prcelní číslo 56 ve znění návrhu předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 zveřejnění záměru měst zvýšit nájemné n szbu Kč/m 2 /rok v nebytových prostorách v jednotce č. 404/1 ncházející v bytovém domě č. p. 404 v k. ú. Kopřivnice, ulice Sokolovská, prcelní číslo 1265 ve znění návrhu předloženém prostřednictví přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/2016/OMM ze dne n veřejnou zkázku mlého rozshu ZŠ Alšov rekonstrukce sociálních zřízení (II.etp) pvilon učebny, levá strn městem Kopřivnice jko objedntelem BESKYDGROUP s.r.o., IČO: , se sídlem ve Frýdku Místku, Nd Přehrdou 2442, PSČ jko zhotovitelem, jehož předmětem je úprv ceny díl ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/2016/OMM ze dne n veřejnou zkázku mlého rozshu ZŠ E. Zátopk rekonstrukce sociálních zřízení ve sportovní hle městem Kopřivnice jko objedntelem BESKYDGROUP s.r.o., IČO: , se sídlem ve Frýdku Místku, Nd Přehrdou 2442, PSČ jko zhotovitelem, jehož předmětem je úprv ceny díl ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 3 / 15

4 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou ze služebnosti Českou telekomunikční infrstrukturou.s., se sídlem v Prze 3, Žižkov, Olšnská 2681/6, PSČ , IČO , DIČ CZ , zpsnou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 20623, jko strnou budoucí oprávněnou ze služebnosti, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemku prc. č. 953/1 v ktstrálním území Kopřivnice vybudováním dvou rozvděčů veřejné komunikční sítě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dohody o zplcení úhrdy z užívání nemovitostí městem Kopřivnice jko uživtelem Jiřinou Jiříčkovou <nonymizováno> jko vlstníkem pozemků, jejímž předmětem je zplcení částky ve výši Kč z bezesmluvní užívání pozemků v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 232/7 osttní ploch zeleň o výměře 225 m² p.č. 232/8 osttní ploch zeleň o výměře 1102 m p.č. 234/9 osttní ploch osttní komunikce o výměře 435 m² p.č. 3363/8 osttní ploch zeleň o výměře 152 m² v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko nájemcem Jiřinou Jiříčkovou <nonymizováno> jko pronjímtelem, jejímž předmětem je nájem pozemků v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 232/7 osttní ploch zeleň o výměře 225 m² p.č. 232/8 osttní ploch zeleň o výměře 1102 m p.č. 234/9 osttní ploch osttní komunikce o výměře 435 m² p.č. 3363/8 osttní ploch zeleň o výměře 152 m² ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 6 k nájemní smlouvě Mlf 1/2004 uzvřené dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem Mléčnou frmou Lubin, spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici, Lubin 525, IČO jko nájemcem, jehož předmětem je přečíslování pozemků ve zjednodušení evidenci, n prcely 4 / 15

5 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ktstru nemovitostí, změně výměr v důsledku zpřesnění to vše z důvodu obnovy ktstrálního operátu, která proběhl v ktstrálních územích Mniší, Vlčovice, Větřkovice u Lubiny Drnholec nd Lubinou, jejíž podsttou je přeprcování ktstrální mpy do digitální podoby ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodloužení doby výpůjčky u pozemků v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 2442/3 lesní pozemek 881m², p.č. 2442/4 lesní pozemek 494 m², p.č. 2442/5 lesní pozemek 1945 m², p.č. 2442/11 zstvěná ploch nádvoří o výměře 12 m², p.č. 2443/1 lesní pozemek 615 m², p.č. 2443/2 lesní pozemek 132 m², p.č lesní pozemek 550 m², orgnizci Junák - český skut, středisko Kopřivnice, z.s. se sídlem Komenského 1520/33, Kopřivnice, IČO n dobu určitou to od do <nonymizováno>ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí 1.1 protokol z jednání komise pro otevírání nbídek ze dne pronájem 4 grážových stání pro utomobily č. 1, 5, 6, 8 Kdláčkov č.p. 297 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 písemnost ze dne podnou pnem Aloisem Kořínkem rozhodnutí o nevyužití pronájmu grážového stání č. 5 v objektu č. p. 925 n ul. Družební v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 protokol z jednání komise pro otevírání nbídek ze dne pronájem 4 grážových stání pro osobní utomobily č. 2, 3, 4, 6 2 grážových stání pro motocykly Družební č. p. 925 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2. zrušuje bod 2.1 v usnesení č. 1440, přijtém n 44. schůzi Rdy měst Kopřivnice konné schvluje 3.1 pní Miroslvu Mlcherovou, <nonymizováno>, nájemcem grážového stání č. 5 umístěného v objektu č. p. 297 n ulici Kdláčkov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 810,70 Kč/měsíc/prkovcí místo tj ,40 Kč ročně, to n dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou 3.2 pní Dgmr Benešovou, <nonymizováno>, nájemcem grážového stání č. 3 umístěného v objektu č. p. 925 n ulici Družební v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 847,00 Kč/měsíc/prkovcí místo tj ,00 Kč ročně, to n dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou 3.3 pn Jiřího Špčk, <nonymizováno>, nájemcem grážového stání č. 7 8 umístěného v objektu č. p. 925 n ulici Družební v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 605,00 Kč/měsíc/prkovcí místo tj ,00 Kč ročně, to n dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou 5 / 15

6 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ceník nájemného grážových stání v objektu č. p. 925, který je součástí pozemku p. č. 668/1 v k. ú. Kopřivnice n ulici Družební v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 3.5 zveřejnění záměru měst pronjmout 4 grážová stání pro utomobily č. 2, 4, 5, 6 umístěné v objektu č. p. 925, který je součásti pozemku p. č. 668/1 v k. ú. Kopřivnice n ulici Družební v Kopřivnici z cenu určenou ceníkem nájemného grážových stání. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 3.6 zveřejnění záměru měst pronjmout 3 grážová stání pro utomobily č. 1, 6, 8, umístěné v objektu č. p. 297, který je součásti pozemku p. č. 744/4 v k. ú. Kopřivnice n ulici Kdláčkov v Kopřivnici z cenu určenou ceníkem nájemného grážových stání. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 4. pověřuje vedoucího odboru mjetku měst Ing. Kmil Žák uzvíráním smluv o nájmu grážových stání v objektu č. p. 925, který je součástí pozemku p. č. 668/1 v k. ú. Kopřivnice n ulici Družební v Kopřivnici v objektu č. p. 297, který je součásti pozemku p. č. 744/4 v k. ú. Kopřivnice n ulici Kdláčkov v Kopřivnici z nájemné stnovené ceníkem nájemného grážových stání Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst vypůjčit nemovitý mjetek, který je součástí pozemků p. č. 945, p. č. 946, p. č. 947, p. č. 944/3, p. č. 942/2, v k.ú. Kopřivnice, Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o.p.s., se sídlem Kopřivnice, Záhumenní 367/1, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt nově oddělené pozemky prc.č. 92/17 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 33 m², prc. č. 252/13 osttní ploch, jiná ploch o výměře 80 m 2 prc. č. 591/28 trvní porost o výměře 3 m 2 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou, které byly odděleny n zákldě geometrického plánu č /2016, mnželům Dvidu Jně Všicovým, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst drovt pozemek prc.č. 1688/2 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 7859 m² v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě vlstníkem nemovitosti 6 / 15

7 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě investorem stvby, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemků prc. č. 826/1 v ktstrálním území Mniší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene Správou železniční doprvní cesty, státní orgnizcí, se sídlem v Prze 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsnou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Prze, oddíl A, vložk 48384, jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemku prc. č. 1705/12 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení částí pozemků prc. č. 2235, prc. č. 2176/1 prc. č v ktstrálním úzmí Kopřivnice, v rozshu, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2015, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Smlouvy o zřízení osobní pozemkových služebností městem Kopřivnice jko povinným ze služebností TATROU TRUCKS.s, se sídlem v Kopřivnice, Areál Ttry 1450/1, , IČO: jko oprávněnou ze služebností, jejímž předmětem je zřízení: služebnosti I - osobní služebnost k pozemku p.č. 1925/1 v k.ú. Kopřivnice práv umístění doprvní informtivní znčky v rozshu dle geom. plánů č /2016 služebnosti II - k pozemku p.č. 1925/1 v k.ú. Kopřivnice práv umístění optického sdělovcího kbelu v rozshu dle geom. plánu č /2016 ve prospěch pozemku p.č.1909/143 v k.ú. Kopřivnice 7 / 15

8 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č služebnosti III - k pozemkům p.č. 1925/1, 1925/4 v k.ú. Kopřivnice práv umístění energetického dtového vedení v rozshu dle geom. plánu č /2016 (A), /2016 ve prospěch pozemků p.č.1915/21 v k.ú. Kopřivnice služebnosti IV - k pozemku p.č. 1925/1 v k.ú. Kopřivnice práv umístění energetického vedení vysokého nízkého npětí v rozshu dle geom. plánu č /2016 ve prospěch pozemků p.č.1909/139, 1909/140, 1909/142, 1909/143 v k.ú. Kopřivnice služebnosti V - k pozemku p.č. 1925/4 v k.ú. Kopřivnice práv umístění trfostnice v rozshu dle geom. plánu č /2016 ve prospěch pozemků p.č.1909/139, 1909/140, 1909/142, 1909/143, 1915/21 v k.ú. Kopřivnice služebnosti VI - k pozemkům p.č. 1925/1, 1925/4 v k.ú. Kopřivnice práv umístění knlizčního vedení v rozshu dle geom. plánu č /2016 ve prospěch pozemků p.č.1909/139, 1909/140, 1909/142, 1909/143 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru pronjmout část p.č. 1996/1 cc 2 m2 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e rozsh Zdávcích podmínek ve smyslu zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek pro zjednodušené podlimitní řízení n kci s názvem: Revitlizce centr měst Kopřivnice projektová dokumentce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. j m e n u j e v souldu s 42 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek komisi pro otevírání obálek s nbídkmi komisi pro posouzení hodnocení nbídek pro výběr zhotovitele projektové dokumentce: Revitlizce centr měst Kopřivnice projektová dokumentce ve složení: Ing. Miroslv Kopečný, člen komise jeho náhrdník p. Stnislv Šimíček Mgr. Lumír Pospěch, člen komise jeho náhrdník Mgr. Ldislv Myšák Ing. rch. Miln Šmíd, člen komise jeho náhrdník Ing. Lenk Šimečková p. Mrtin Lpčík, člen komise jeho náhrdník ing. Richrd Petr Ing. Pvlín Gjdušková, člen komise její náhrdník Ludvík Michlec Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Petrou Rečkovou <nonymizováno> jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kci festivl Moment! benefice pro lesní školku u Potůčku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 8 / 15

9 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č.1 ke Smlouvě o dílo Rekonstrukce povrchu ul. Štrmberská II.etp městem Kopřivnice jko objedntelem společností ECS+STAS-Štrmberská se sídlem v Ostrvě-Kunčičkách, Vrtimovská 658/77, , tvořenou Společníkem 1: EUROVIA CS,.s, IČ , se sídlem v Prze, Národní 138/10, Nové Město, Společníkem 2: STASEKO PLUS s.r.o. IČ se sídlem v Prze, Kytlická 780/16, , jko zhotovitelem, jehož předmětem je úprv termínu plnění ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1. 1 uzvření Dohody o činnosti umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl č. 1736/D/NJ/2016 vyvolné příprvou investiční kce Komunitní centrum Kopřivnice městem Kopřivnice jko investorem Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., IČ , se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 1235/169, 70900, jko provozovtelem knlizčního řdu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1. 2 uzvření Dohody o činnosti umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl č. 1737/D/NJ/2016 vyvolné příprvou investiční kce Zřízení prostor pro sociálně terpeutické dílny městem Kopřivnice jko investorem Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., IČ , se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 1235/169, 70900, jko provozovtelem vodovodního řdu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o připojení odběrného elektrického zřízení k distribuční soustvě do npěťové hldiny 0,4 kv, to nvýšení příkonu v objektu n ul. Frncouzská 1181 v rámci projektu Komunitní centrum Kopřivnice městem Kopřivnice jko zákzníkem společností ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko provozovtelem distribuční soustvy ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 9 / 15

10 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání n e s c h v l u j e poskytnutí finnčního příspěvku Lucii Bučkové<nonymizováno>n nákldy spojené se studijní stáží ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o zhájení studi ke zvýšení kvlifikce pro výkon funkce ředitelky příspěvkové orgnizce ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zhájení studi ředitelky ZŠ dr. Mildy Horákové při změstnání ke zvýšení kvlifikce pro výkon funkce Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 20 ke smlouvě o výpůjčce ze dne městem Kopřivnice jko půjčitelem Regionálním muzeem v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, IČ jko vypůjčitelem, jehož předmětem jsou změny ve stvu movitého mjetku vypůjčenému Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1, 1.1, 1.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. o d v o l á v á s účinností od Ing. Rdomíru Michálkovou ze školské rdy z zřizovtele v Zákldní škole dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín 2. j m e n u j e s účinnosti od do Mgr. Michelu Rškovou zástupkyní školské rdy z zřizovtele v Zákldní škole dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e postup řešení likvidce dlouhodobého mjetku projednný v likvidční komisi dne dle specifikce uvedené v důvodové zprávě 2. u k l á d á funkčně příslušným odborům MÚ zbezpečit relizci schváleného postupu dle bodu 1. tohoto usnesení. 10 / 15

11 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e postup řešení škodních událostí projednný Komisí pro projednávání škodních událostí dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á funkčně příslušným odborům MÚ zbezpečit relizci schváleného postupu dle bodu 1. tohoto usnesení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 3. b e r e n vědomí zánik členství pní Mgr. Ireny Hnákové, <nonymizováno> v Komisí pro projednávání škodních událostí 4. j m e n u j e Mgr. Julii Hyvnrovou, <nonymizováno> členkou Komise pro projednávání škodních událostí Rd měst po projednání u k l á d á ředitelům příspěvkových orgnizcí předložit n odbor finncí veškeré inventurní soupisy v jednom vyhotovení včetně rekpitulce zprávy o provedení inventrizce v návznosti n rozvhu podrozvhu k v termínu do Rd měst po projednání 1. o d v o l á v á pn Stnislv Poledník, <nonymizováno> jko člen likvidční komise 2. j m e n u j e pn Pvl Michálk, <nonymizováno> členem likvidční komise Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e rozpočtové optření k rozpočtu měst n rok 2016 ve znění návrhu odboru finncí předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit rozpočtové optření k rozpočtu měst n rok 2016 ve znění návrhu odboru finncí předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovným Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ , jko 11 / 15

12 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č dárcem, jejímž předmětem je dr dvou kusů řezče skel jednoho kusu ochrnného štítu, z účelem dovybvení Jednotky sboru dobrovolných hsičů Kopřivnice speciální technikou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje městem Kopřivnice jko příjemcem Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ , jko poskytovtelem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotce zřizovteli jednotky sboru dobrovolných hsičů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e vnitroorgnizční směrnici Podpisový řád Městského úřdu Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Smlouvy o prtnerství vzájemné spolupráci z účelem zjištění relizce udržitelnosti projektu Komunitní centrum Kopřivnice n ul. Frncouzská 1181 v Kopřivnici městem Kopřivnice Střediskem sociálních služeb měst Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Česká 320, IČ: Domem dětí mládeže Kopřivnice, p.o., se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jroše 1077/3, IČ: Kulturním domem Kopřivnice, p.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368/1, IČ: Armádou spásy v České republice, z.s., se sídlem v Prze, Petržílkov 2565/23, IČ: ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informce o nvýšení dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje z dotčního progrmu s názvem Progrm n podporu poskytování sociálních služeb pro r způsob rozdělení čerpání dotce z kpitoly 313 MPSV státního rozpočtu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č. 2 podkldového mteriálu 12 / 15

13 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č s c h v l u j e 2.1 přijetí účelové dotce Morvskoslezského krje schválené usnesením č. 21/2231 dne Zstupitelstvem Morvskoslezského krje pro Středisko sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o. její vypořádání prostřednictvím rozpočtu měst v souldu s příslušnými ustnoveními zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.2. uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje (evidenční č /2016/SOC) Střediskem sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 320/29c, IČ jko příjemcem Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ: jko poskytovtelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. vynětí bytu č. 2 o velikosti 1+1, umístěného v 1. podlží domu s byty zvláštního určení v objektu č.p. 320 n ulici České v Kopřivnici z bytového fondu měst Kopřivnice 1.2. změnu účelu využití prostor uvedených v bodě 1 n nebytové, pro zjištění provozu sociálních služeb, poskytovných Střediskem sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o. ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Chritou Frenštát pod Rdhoštěm, se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Kostelní 15, IČ: , jko obdrovným, jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Kfirou o.p.s., se sídlem v Opvě, Horní náměstí 132/47, IČ: , jko obdrovným, jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem 13 / 15

14 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Linkou bezpečí, z.s., se sídlem v Prze 8, Bohnice, Ústvní 95, IČ: , jko obdrovným, jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádosti Úřdu práce ČR, Krjské pobočky v Ostrvě, kontktního prcoviště v Kopřivnici, o souhls obce ve smyslu 33, odst. 6 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 předloženého mteriálu 2. s c h v l u j e udělení souhlsu dle 33, odst. 6 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů formou vyjádření obce pro pní Dvidovou Mrii, <nonymizováno>, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. p o věřuje vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví Mgr. Lenku Gliovou podepisováním vyjádření obce vydných dle 33 odst. 6 zákon č. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Ludmilou Mšíkovou, <nonymizováno> jko obdrovnou, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru ve výši 2.200,- Kč (slovy dv tisíce dvě stě korun) určených n částečnou úhrdu poukzu n rehbilitci formou tzv. Bobthovy metody z fondu rozvoje rezerv ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. vyhlášení účelově určeného sběru plstových vršků pro Jiříčk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy 1.3. účel využití finnčního výtěžku prodeje sběru vršků ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. v y l učuje n zákldě zprávy o posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu uchzeče veřejné zkázky mlého rozshu Územní plán Kopřivnice : Ing. rch. Aleše Plckého, Ostrv, Venclíkov 482/63. Důvodem vyloučení uchzeče z dlšího hodnocení nbídek je nesplnění podmínek k prokázání kvlifikce uchzeče 14 / 15

15 50. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č r o z h o d u j e 2.1. n zákldě zprávy o posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, že jko nbídk s nejnižší nbídkovou cenou n zprcování veřejné zkázky mlého rozshu Územní plán Kopřivnice je nbídk uchzeče SURPMO,.s., se sídlem v Prze 1, Opletlov 1626/36, Projektové středisko Hrdec Králové 2.2. n zákldě zprávy o posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky mlého rozshu Územní plán Kopřivnice tkto: 2. Urbnistické středisko, s.r.o., se sídlem v Ostrvě Porubě, Sprtkovců 3, 3. Amec Foster Wheeler s.r.o., se sídlem v Brně, Křenová 58, 4. HskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem v Prze 8, Sokolovská 100/94, 5. ATELIER URBI, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Chopinov 301/9, 6. Atelier Archpln Ostrv s.r.o., se sídlem v Ostrvě Mrtinov, Mrtinovská 3168/48, 7. Urbnistické středisko BRNO spol. s r.o., se sídlem v Brně, Příkop 8 3. s c h v l u j e uzvření Smlouvy o dílo Územní plán Kopřivnice městem Kopřivnice jko objedntelem společností SURPMO,.s., se sídlem v Prze 1, Opletlov 1626/36, Projektové středisko Hrdec Králové jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. Mgr. Lumír Pospěch místostrost Ing. Miroslv Kopečný strost 15 / 15

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54601/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2390-2428 Usnesení ze 75. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 33975/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1336-1392 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 42. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 28.06.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 48011/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2319-2359 Usnesení ze 73. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 40180/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2224-2263 Usnesení ze 70. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52642/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3018-3072 Usnesení z 93. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 27937/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2836-2878 Usnesení z 88. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 43331/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2264-2316 Usnesení ze 71. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 64578/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1721-1775 Usnesení z 55. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 88327/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 94-145 Usnesení ze 3. schůze Rdy

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 31384/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2884-2954 Usnesení z 90. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&14103/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 310-364 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 11784/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2640-2676 Usnesení z 82. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19381/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1133-1181 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 35. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 18.04.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 39906/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3403-3458 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 111. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15502/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1901-1961 Usnesení z 61. schůze Rdy

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 45. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2012

Usnesení 45. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2012 Usnesení 45. schůze Rdy městského obvodu Rdvnice Brtovice konné dne 7. listopdu 2012 Rd městského obvodu Rdvnice Brtovice: Číslo Obsh usnesení 1060/45/12 1. schvluje progrm 45. schůze rdy městského obvodu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29944/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1267-1331 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 40. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 07.06.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 32452/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2152-2213 Usnesení ze 68. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 13922/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1242-1310 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 37. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 20.03.2012

Více