Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007"

Transkript

1 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání v Kopřivnici, Štefánikov 266/14, IČ jko dodvtel, jejímž předmětem je zjištění prcovnělékřské péče podle příslušných právních předpisů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku ke smlouvě č. M ze dne městem Kopřivnice jko objedntel společnostmi Siemens, s. r. o., se sídlem v Prze 6, Evropská 33, IČ , Siemens Enterprise Communictions, s. r. o., člen skupiny Siemens, zstoupenými p. Jnem Lechem p. Tomášem Hájkem - jednteli jko pronjímtel, jehož předmětem je pronájem komunikčního zřízení systému HiPth 4000 o postoupení počítčových progrmů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování úklidových služeb městem Kopřivnice jko objedntel společností Centr Group,.s., se sídlem v Prze 10 Záběhlicích, Filková 1296/4, IČ , zstoupenou p. Jroslvem Pjonkem MSc. předsedou předstvenstv jko zhotovitel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v y d á v á 1

2 vnitroorgnizční směrnici č.11/2007 Prvidl pro přijímání, projednávání vyřizování peticí stížností ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce Ndcí ADRA, se sídlem v Prze 5 Jinonicích, Kliktá 46, IČ , zstoupenou p. Vítězslvem Vurstem, jko obdrovný, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru ve výši ,- Kč z Fondu rozvoje rezerv, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst Kopřivnice Příbor pronjmout pozemky p.č. 2922/224, p.č 2922/225, p.č. 2922/226, p.č. 2922/228, v k.ú. Příbor - reál Kompostárny Točn v Příboře z účelem zprcování biologicky rozložitelných odpdů n kompost ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrh zdání výzvy k podání nbídky n kci Ochrnná dertizce měst Kopřivnice v letech ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. j m e n u j e ve smyslu 74 odst. 1 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění hodnotící komisi pro posouzení hodnocení nbídek podných v rámci veřejné zkázky n kci Ochrnná dertizce měst Kopřivnice v letech ve složení: 2.1 pn Mgr. Zdeněk Krjčír, předsed komise - jeho náhrdník pn Vldislv Kryške 2.2 pn Ing. Hynek Rulíšek, člen komise - jeho náhrdnice pní Zuzn Gřesíková 2.3 pn Ing. Jiří Sopuch, člen komise - jeho náhrdník pn Dniel Ppák 2.4 pn Petr Černoch, člen komise jeho náhrdník pn Ing. Jroslv Jiřík 2.5 pní Ing. Pvlín Blhutová, člen komise její náhrdnice pní Bc. Monik Pličková Rd měst po projednání j m e n u j e mnžer projektu Rekonstrukce tepelného hospodářství měst Kopřivnice - výstvb tepelného zdroje modernizce tepelných sítí pn Ing. Igor Kocurk. 2

3 968 - Rd měst po projednání Usnesení výběr zhotovitele n relizci kce Posouzení vlivů Strtegického plánu rozvoje měst Kopřivnice n životní prostředí (SEA) Ing. Bohumil Sulk, Csc., s místem podnikání Prh 5, N Pláni 2863/9, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 6/2007/OSP n relizci kce Posouzení vlivů Strtegického plánu rozvoje měst Kopřivnice n životní prostředí (SEA) městem Kopřivnice jko objedntel Ing. Bohumilem Sulkem, Csc., s místem podnikání Prh 5, N Pláni 2863/9, IČ jko zhotovitel, jejímž předmětem je zprcovt Posouzení vlivů Strtegického plánu rozvoje měst Kopřivnice n životní prostředí ve smyslu zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů n ŽP, v pltném znění (SEA), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci odboru informcí vnějších vzthů o činnosti orgnizčních složek Osvětová besed Mniší Osvětová besed Vlčovice Společnosti Ktolického domu v Lubině v roce 2006 o nákldech spojených s provozem orgnizčních složek Osvětová besed Mniší Osvětová besed Vlčovice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t vyúčtování smlouvy o poskytnutí dotce uzvřené dne městem Kopřivnice firmou LUDVÍK MORAVIA, s. r. o. z období od do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e bod 1.1 v usnesení č. 587 přijté n 14. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne n e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto ždtelům: 2.1 Petře Tomšicové (žádost ze dne příloh č. 1) 3

4 2.2 Andreji Vítkové (žádost ze dne příloh č. 2) ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1, 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. v y h o v u j e 1.1 žádosti Mgr. Pvly Dohnlové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 žádosti Mgr. Ludmily Krlíkové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 3, Mgr. Lucii Tvrůžkovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 3, Mgr. Ludmilu Krlíkovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m 2 z podmínky vrácení bytu č. 13 v domě č.p n ul. Alšov v Kopřivnici Rd měst po projednání s o u h l s í s Dohodou o výměně bytů, která byl uzvřen dne mnžely Pvlem Brtoněm Idou Brtoňovou mnžely Ldislvem Tokárem Rdoslvou Tokárovou ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e v y h o v u j e žádosti pní Evy Nvrátilové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o dílo týkjící se oprvy střechy bytového domu č.p n ulici Frncouzská městem Kopřivnice jko objedntel firmou Klowers s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Dělnická 993, IČ , zstoupenou pnem Jiřím Klowersou jko zhotovitel ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 4

5 976 - Rd měst po projednání Usnesení Zákldní škole Kopřivnice- Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci změnu účelu účelově vázných prostředků n mzdy ve výši 100 tis. Kč n provozní prostředky školy ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č podkldového mteriálu 1.2 Zákldní škole Kopřivnice- Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci změnu způsobu vyplcení odměny ředitelce školy z hospodření školy v roce 2006 z prostředků měst n čerpání ze mzdových prostředků poskytovných Morvskoslezským krjem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o nplněnosti zákldních škol po zhájení školního roku 2007/2008 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z fondu rozvoje rezerv městem Kopřivnice jko poskytovtel Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou Středním odborným učilištěm, Kopřivnice, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Kopřivnici, Husov 1302, IČ , zstoupenou Ing. Jroslvem Poncem ředitelem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí finnční dotce n zjištění doprvy žáků zákldních škol n Olympiádu technických profesí pořádnou ve dnech říjn 2007 v objektu Sportovní hly n ulici Husově v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Klubu vodních sportů Kopřivnice, o. s. o provozování krytého bzénu koupliště v Kopřivnici od ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á odboru školství, mládeže sportu připrvit vrintní návrh n změnu provozování sportovního reálu krytého bzénu koupliště v návznosti n vyhodnocení stávjícího způsobu provozování v termínu do 30. říjn Rd měst po projednání 1. záměr měst odkoupit soubor věcí movitých nemovitých uvedených v příloze č. 2 5

6 podkldového mteriálu, které tvoří vybvení lyžřského reálu Červený kámen 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t rozpočtové optření odboru školství, mládeže sportu k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. Postup řešení škodních událostí dle návrhu projednávného Komisí pro projednávání škodních událostí dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á Funkčně příslušným odborům MÚ zbezpečit relizci schváleného postupu dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. Postup řešení likvidcí mjetku v pořizovcí ceně od 500,-- Kč/ks dle jednotlivých zápisů projednávných v likvidční komisi dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á Funkčně příslušným odborům MÚ zbezpečit relizci schváleného postupu Rd měst po projednání orgnizční zbezpečení k provedení inventrizce mjetku měst Kopřivnice jím řízených orgnizcí z rok 2007 ve smyslu zák. č. 563/91 6,29,30 Sb. 1.2 provedení inventrizce úplnými soupisy mjetku závzků podle druhů k dtu u k l á d á 2.1 ústřední inventrizční komisi, vedoucím odborů MÚ, veliteli MP, vedoucím orgnizčních složek, právnickým fyzickým osobám, s nimiž byl sepsán smlouv o výpůjčce nebo o pronájmu mjetku měst, zjištění splnění úkolů v bodu 1. Zodpovídá: zodpovědné osoby z svěřený mjetek měst Termín: vedoucímu OB zjistit provedení inventury mjetku měst sprvovného n zákldě smlouvy firmou REKAZ relitní kncelář s.r.o. v oblsti bytového hospodářství Zodpovídá: vedoucí odboru bytového hospodářství Termín:

7 2.3 vedoucímu OSM zjistit provedení inventury mjetku měst sprvovného n zákldě smlouvy firmou Teplo Kopřivnice s.r.o. v oblsti tepelného hospodářství nebytových prostor Zodpovídá: vedoucí OSM Termín: ústřední inventrizční komisi zjistit metodickou informovnost dílčích inventrizčních komisí z jednotlivé orgnizce, fyzické osoby, orgnizční složky, odbory MÚ městskou policii o úkolech pro provádění inventrizce mjetku Zodpovídá: předsed ústřední inventrizční komise Termín: ústřední inventrizční komisi předložit výsledek inventrizce mjetku Měst Kopřivnice z rok 2007 rdě měst Zodpovídá: předsed ústřední inventrizční komise Termín: březen ředitelům příspěvkových orgnizcí předložit veškeré inventurní soupisy v jednom vyhotovení včetně rekpitulce zprávy o provedení inventrizce v návznosti n rozvhu k Zodpovídá: ředitelé příspěvkových orgnizcí Termín: Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informce o pronájmu pozemků měst n zhrádky ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy příloh 1 11 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst dále pronjímt jko zhrádky pozemek v k.ú. Kopřivnice prc. 1551/1 trvlý trvní porost o celkové výměře 6863 m2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. zásdy pro výběr kupce části pozemku v k.ú. Drnholec nd Lubinou prc.419/2- trvlý trvní porost o výměře cc 2500 m² ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 7

8 2. p o v ě ř u j e OSM - provedením vnitřní neveřejné držby podle schválených zásd - příprvou smlouvy o budoucí smlouvě kupní n dný pozemek podle výsledků držby Rd měst po projednání 1. zveřejnění záměru měst 1.1 pronjmout pozemky v k.ú. Kopřivnice : - prc. 1703/1 orná půd 393 m2 - prc zhrd 1079 m2 - prc. 1705/298 osttní ploch 113 m2 - prc. 1705/299 osttní ploch 9 m2 o celkové výměře 1594 m2 stávjícím uživtelům 1.2 prodt pozemek v k.ú. Kopřivnice prc. 1703/5 orná půd o výměře 106 m2 vlstníku zhrd n prc. 1703/2,3 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst drovt pozemky v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 766/2 - osttní ploch - silnice - 7 m² p.č. 766/3 - osttní ploch - silnice m² p.č. 766/4 - osttní ploch - silnice m² p.č. 766/7 - osttní ploch - silnice - 35 m² p.č. 766/8 - osttní ploch - silnice m² p.č. 766/22 - osttní ploch - silnice m² p.č. 766/27 - osttní ploch - silnice - 88 m² p.č.1688/11- osttní ploch - osttní komunikce m² p.č.1194/30- zst. ploch nádvoří - 4 m² částí pozemku p.č.1194/2 osttní ploch zeleň - cc 970 m² do vlstnictví Morvskoslezského krje ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí oprávněný Českou republikou - Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, IČ , zstoupená jednjícím Ing. Krolem Siwekem - ředitelem Územního prcoviště Ostrv jko budoucí povinný, jejímž předmětem je ztížení pozemku p.č.87/6 v k.ú. Kopřivnice zemním vedením veřejného osvětlení, 8

9 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dohody o vyrovnání technického zhodnocení nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Michelou Kurcovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 704/29, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je finnční vyrovnání z provedené stvební úprvy v nebytovém prostoru internetová kvárn, v objektu č.p.890, n ulici Školní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 smlouvy o finncování části investice-stvby s názvem Kopřivnice, ul. Ke Koryčce, Krl Čpk, Pionýrská Školní - rekonstrukce vodovodního řdu ze dne městem Kopřivnice společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv,.s., se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 169, , IČ , zstoupenou Doc. Dr. Ing. Miroslvem Kynclem generálním ředitelem společnosti, jehož předmětem je rekonstrukce vodovodního řádu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o stvu nezhájeného díl Předlžb chodníku n ul. K.Čpk I.etp Předlžb chodníku n ul. Ke Koryčce II. III.etp n zákldě uzvřené smlouvy o dílo ze dne ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o podmínkách zřízení budoucí smlouvě o právu věcného břemene městem Kopřivnice, jko budoucí oprávněný Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 56, IČ , zstoupenou Ing. Alfred Brunclík - generální ředitel kontktní dres: ŘSD ČR Správ Ostrv, Mojmírovců 5, Ostrv-Mriánské Hory, oprávněn k jednání: Ing. Lubomír Hýbl, pověřen řízením Správy Ostrv, jko budoucí povinný, jejímž předmětem je smlouv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č. NJ SI n pozemky prc. č. 547/77, 547/73, 547/66, 547/3, 547/4, 547/1 v k.ú. Drnholec nd Lubinou pozemky prc. č. 1713/1 v k.ú. Kopřivnice, který bude ztížen nově budovnou knlizcí, 9

10 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo č. 259/2007 n relizci kce Dětské hřiště U Mtes v Kopřivnici ( sídliště ulicemi Štrmberská Alšov), ze dne městem Kopřivnice jko objedntel společností KARIM, spol.s.r.o., se sídlem v Hulíně, Wolkerov 1279, IČ , zstoupenou pí Kteřinou Jndovou jedntelkou společnosti, jko zhotovitel jehož předmětem je relizce předmětné kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1.1 výběr zhotovitele n kce : I. Domov pro seniory v Kopřivnici - studie II. Úprv sociálních zřízení v I. N.P. objektu č.p. 320, ul. Česká v Kopřivnici - projektová dokumentce pro stvební povolení, výběr zhotovitele relizci stvby III. Zstřešení vstupu do DPS č.p. 320 n ulici Česká v Kopřivnic - projektová dokumentce pro stvební povolení, výběr zhotovitele relizci stvby firmu Slezská projektová společnost, s.r.o. se sídlem v Opvě, Hrdecká 3, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Klímou Ing. rch. Erhrdem Jroschem, jednteli společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo n kci Domov pro seniory v Kopřivnici - studie městem Kopřivnice jko objedntel firmou Slezská projektová společnost, s.r.o. se sídlem v Opvě, Hrdecká 3, IČ , zstoupenou Ing.Jiřím Klímou Ing. rch. Erhrdem Jroschem, jednteli společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je vyprcování výše uvedené studie, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 uzvření smlouvy o dílo n kci Úprv sociálních zřízení v I. N.P. objektu č.p. 320, ul. Česká v Kopřivnici - projektová dokumentce pro stvební povolení, výběr zhotovitele relizci stvby 10

11 městem Kopřivnice jko objedntel firmou Slezská projektová společnost, s.r.o. se sídlem v Opvě, Hrdecká 3, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Klímou Ing. rch. Erhrdem Jroschem, jednteli společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je vyprcování výše uvedené projektové dokumentce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 1.4 uzvření smlouvy o dílo n kci Zstřešení vstupu do DPS č.p. 320 n ulici Česká v Kopřivnice - projektová dokumentce pro stvební povolení, výběr zhotovitele relizci stvby městem Kopřivnice jko objedntel firmou Slezská projektová společnost, s.r.o., se sídlem v Opvě, Hrdecká 3, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Klímou Ing. rch. Erhrdem Jroschem, jednteli společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je vyprcování výše uvedené projektové dokumentce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č /07, B ze dne n kci Dostvb tělocvičny ZŠ Kopřivnice - Lubin městem Kopřivnice jko objedntel firmou TCHAS, s.r.o. se sídlem v Ostrvě - Porubě, Frncouzská 6167, IČ , zstoupenou Ing. Václvem Dňkem, jedntelem společnosti předsedou Správní rdy Ing. Milnem Lsákem, jedntelem společnosti místopředsedou Správní rdy, jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv čl. V. Cen díl cenové podmínky smlouvy o dílo č /07, B ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zrušení výběrového řízení n zhotovitele projektové dokumentce pro kci: Rekonstrukce Loutkového divdl v Kopřivnici dle doporučení hodnotící komise ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání výjimku z vnitroorgnizční směrnice č.5/2007 O zdávání zkázek mlého rozshu při výběru dodvtele stvby n odvodnění komunikce u č.p. 115 v Mniší 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 499/2007/4500/SOD 11

12 městem Kopřivnice jko objedntel firmou Slumeko, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánkov 58, IČ , zstoupenou Dgmr Křítkovou - jedntelem společnosti, jko zhotovitel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v 10. NP, stvebně určeny jko knceláře, které se ncházejí v objektu čp. 1163, jednotk č. 1163/1, ul. Štefánikov, Kopřivnice, prcel číslo 1921/1, k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o umístění zřízení v Kopřivnici n ulici Obránců míru č.p.239, uzvřené dne městem Kopřivnice jko uživtel společností Telefónic O2 Czech Republic,.s.,se sídlem v Prze 4 Michle, Z Brumlovkou 266/2, IČ , zstoupenou JUDr. Vldimírem Chrásteckým - pověřeným předstvenstvem jko poskytovtel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání výjimku dle článku 10. vnitroorognizční směrnice č. 5/2007 o zdávání zkázek mlého rozshu n kci Oprv obvodového pláště budovy DPS č.p Rd měst po projednání 1. uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o pronájmu stvby silnice I. třídy č. NJ SI ze dne n kci Chodník Vlčovice podél státní komunikce I/58 městem Kopřivnice jko nájemce Ředitelstvím silnic dálnic ČR se sídlem v Prze, N Pnkráci 56, zstoupeným Ing. Alfrédem Brunclíkem, generálním ředitelem, jko pronjímtel, jehož předmětem je úprv čl. IV. Výše spltnost nájemného, způsob jeho úhrdy, smlouvy o pronájmu stvby silnice I. třídy č. NJ SI ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. z r u š u j e usnesení č. 928 přijté n 19. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne , kterým bylo schváleno uzvření smlouvy o pronájmu silnice I. třídy 12

13 č. NJ SI Rd měst po projednání Usnesení s o u h l s í s relizcí rekonstrukce tepelného hospodářství v obj. čp. 622 Ubytovn Pod lesem, ul. Komenského, Kopřivnice, prcel č. 2423/3, k.ú. Kopřivnice s následným vyrovnáním technického zhodnocení budovy ve znění návrhu předloženém prostřednictví důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání vnitřní přesun finnčních prostředků v rámci jmenovité kce Výkony (služby) oblst : komunikce, veř. osvětlení vodovody z položky číslo rezerv n položku ve výši zůsttku 550.tis. Kč - z účelem hvrijní oprvy mostu M5 ve Vlčovicích z kostelem Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SoD/303/5/ ze dne n kci Okružní křižovtk silnice I/58 se silnicí II/480 III/4824 v Kopřivnici Lubině - projektová dokumentce pro územní řízení, stvební řízení, výběr zhotovitele relizci stvby ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou SHB,.s., se sídlem v Brně, Štefánikov 849/21, IČ , zstoupenou Ing. Rdovnem Hrnčířem místopředsedou předstvenstv Ing. Ivnem Budíkem členem předstvenstv, jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv článku 2. Předmět smlouvy článku 3. Cen díl, fkturce pltební podmínky smlouvy o dílo č. SoD/303/5/07 039, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o výsledku jednání ze dne společností Erich Jeger, s r.o.průmyslový prk čp. 304, Kopřivnice městem Kopřivnice ve věci koupi pozemku p.č. 661/ m2 - orná půd v ktstrálním území Vlčovice Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí rozbor hospodření měst k dle tbulky komentáře ve znění návrhu odboru finncí předloženého prostřednictvím přílohy č.1, 2 3 podkldového mteriálu 2. rozpočtová optření k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2007 ve znění návrhu odboru finncí předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu včetně dodtku. 13

14 Rd měst po projednání Usnesení 1. b e r e n vědomí dokončení způsob veřejného projednání urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. s o u h l s í s příprvou dodtku ke smlouvě o dílo, řešící doprcování předložené studie o vrintní řešení území ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8-9 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 3 ke smlouvě ze dne Územní plán Kopřivnice městem Kopřivnice jko objedntel firmou Urbnistické středisko Ostrv, s.r.o., se sídlem v Ostrvě - Porubě, Sprtkovců 3, IČ , zstoupenou Ing. rch. Petrem Gjduškem Ivetou Dobřnskou, jednteli společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je stnovení termínu plnění způsob fkturce při zprcování Konceptu územního plánu Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. Vldislv Kryške místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 14

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

- 0984/RMOb-Pro/1418/91

- 0984/RMOb-Pro/1418/91 91. schůze rdy městského obvodu konné dne 08.10.2018 čís. 0972/RMOb-Pro/1418/91-0984/RMOb-Pro/1418/91 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 73. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 18. 11. 2013 čís. 1063/73 1079/73 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 6. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. červn 2010 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne 5. schůze rdy městského obvodu konné dne 21.01.2019 čís. 0063/RMOb-Pro/1822/5-0076/RMOb-Pro/1822/5 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/10 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008 Usnesení 41. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1799 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření servisní smlouvy č. 3286 Sú 08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s

Více

Usnesení 45. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2012

Usnesení 45. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2012 Usnesení 45. schůze Rdy městského obvodu Rdvnice Brtovice konné dne 7. listopdu 2012 Rd městského obvodu Rdvnice Brtovice: Číslo Obsh usnesení 1060/45/12 1. schvluje progrm 45. schůze rdy městského obvodu

Více