Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007"

Transkript

1 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání v Kopřivnici, Štefánikov 266/14, IČ jko dodvtel, jejímž předmětem je zjištění prcovnělékřské péče podle příslušných právních předpisů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku ke smlouvě č. M ze dne městem Kopřivnice jko objedntel společnostmi Siemens, s. r. o., se sídlem v Prze 6, Evropská 33, IČ , Siemens Enterprise Communictions, s. r. o., člen skupiny Siemens, zstoupenými p. Jnem Lechem p. Tomášem Hájkem - jednteli jko pronjímtel, jehož předmětem je pronájem komunikčního zřízení systému HiPth 4000 o postoupení počítčových progrmů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování úklidových služeb městem Kopřivnice jko objedntel společností Centr Group,.s., se sídlem v Prze 10 Záběhlicích, Filková 1296/4, IČ , zstoupenou p. Jroslvem Pjonkem MSc. předsedou předstvenstv jko zhotovitel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v y d á v á 1

2 vnitroorgnizční směrnici č.11/2007 Prvidl pro přijímání, projednávání vyřizování peticí stížností ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce Ndcí ADRA, se sídlem v Prze 5 Jinonicích, Kliktá 46, IČ , zstoupenou p. Vítězslvem Vurstem, jko obdrovný, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru ve výši ,- Kč z Fondu rozvoje rezerv, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst Kopřivnice Příbor pronjmout pozemky p.č. 2922/224, p.č 2922/225, p.č. 2922/226, p.č. 2922/228, v k.ú. Příbor - reál Kompostárny Točn v Příboře z účelem zprcování biologicky rozložitelných odpdů n kompost ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrh zdání výzvy k podání nbídky n kci Ochrnná dertizce měst Kopřivnice v letech ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. j m e n u j e ve smyslu 74 odst. 1 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění hodnotící komisi pro posouzení hodnocení nbídek podných v rámci veřejné zkázky n kci Ochrnná dertizce měst Kopřivnice v letech ve složení: 2.1 pn Mgr. Zdeněk Krjčír, předsed komise - jeho náhrdník pn Vldislv Kryške 2.2 pn Ing. Hynek Rulíšek, člen komise - jeho náhrdnice pní Zuzn Gřesíková 2.3 pn Ing. Jiří Sopuch, člen komise - jeho náhrdník pn Dniel Ppák 2.4 pn Petr Černoch, člen komise jeho náhrdník pn Ing. Jroslv Jiřík 2.5 pní Ing. Pvlín Blhutová, člen komise její náhrdnice pní Bc. Monik Pličková Rd měst po projednání j m e n u j e mnžer projektu Rekonstrukce tepelného hospodářství měst Kopřivnice - výstvb tepelného zdroje modernizce tepelných sítí pn Ing. Igor Kocurk. 2

3 968 - Rd měst po projednání Usnesení výběr zhotovitele n relizci kce Posouzení vlivů Strtegického plánu rozvoje měst Kopřivnice n životní prostředí (SEA) Ing. Bohumil Sulk, Csc., s místem podnikání Prh 5, N Pláni 2863/9, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 6/2007/OSP n relizci kce Posouzení vlivů Strtegického plánu rozvoje měst Kopřivnice n životní prostředí (SEA) městem Kopřivnice jko objedntel Ing. Bohumilem Sulkem, Csc., s místem podnikání Prh 5, N Pláni 2863/9, IČ jko zhotovitel, jejímž předmětem je zprcovt Posouzení vlivů Strtegického plánu rozvoje měst Kopřivnice n životní prostředí ve smyslu zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů n ŽP, v pltném znění (SEA), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci odboru informcí vnějších vzthů o činnosti orgnizčních složek Osvětová besed Mniší Osvětová besed Vlčovice Společnosti Ktolického domu v Lubině v roce 2006 o nákldech spojených s provozem orgnizčních složek Osvětová besed Mniší Osvětová besed Vlčovice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t vyúčtování smlouvy o poskytnutí dotce uzvřené dne městem Kopřivnice firmou LUDVÍK MORAVIA, s. r. o. z období od do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e bod 1.1 v usnesení č. 587 přijté n 14. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne n e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto ždtelům: 2.1 Petře Tomšicové (žádost ze dne příloh č. 1) 3

4 2.2 Andreji Vítkové (žádost ze dne příloh č. 2) ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1, 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. v y h o v u j e 1.1 žádosti Mgr. Pvly Dohnlové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 žádosti Mgr. Ludmily Krlíkové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 3, Mgr. Lucii Tvrůžkovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 3, Mgr. Ludmilu Krlíkovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m 2 z podmínky vrácení bytu č. 13 v domě č.p n ul. Alšov v Kopřivnici Rd měst po projednání s o u h l s í s Dohodou o výměně bytů, která byl uzvřen dne mnžely Pvlem Brtoněm Idou Brtoňovou mnžely Ldislvem Tokárem Rdoslvou Tokárovou ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e v y h o v u j e žádosti pní Evy Nvrátilové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o dílo týkjící se oprvy střechy bytového domu č.p n ulici Frncouzská městem Kopřivnice jko objedntel firmou Klowers s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Dělnická 993, IČ , zstoupenou pnem Jiřím Klowersou jko zhotovitel ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 4

5 976 - Rd měst po projednání Usnesení Zákldní škole Kopřivnice- Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci změnu účelu účelově vázných prostředků n mzdy ve výši 100 tis. Kč n provozní prostředky školy ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č podkldového mteriálu 1.2 Zákldní škole Kopřivnice- Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci změnu způsobu vyplcení odměny ředitelce školy z hospodření školy v roce 2006 z prostředků měst n čerpání ze mzdových prostředků poskytovných Morvskoslezským krjem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o nplněnosti zákldních škol po zhájení školního roku 2007/2008 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z fondu rozvoje rezerv městem Kopřivnice jko poskytovtel Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou Středním odborným učilištěm, Kopřivnice, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Kopřivnici, Husov 1302, IČ , zstoupenou Ing. Jroslvem Poncem ředitelem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí finnční dotce n zjištění doprvy žáků zákldních škol n Olympiádu technických profesí pořádnou ve dnech říjn 2007 v objektu Sportovní hly n ulici Husově v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Klubu vodních sportů Kopřivnice, o. s. o provozování krytého bzénu koupliště v Kopřivnici od ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á odboru školství, mládeže sportu připrvit vrintní návrh n změnu provozování sportovního reálu krytého bzénu koupliště v návznosti n vyhodnocení stávjícího způsobu provozování v termínu do 30. říjn Rd měst po projednání 1. záměr měst odkoupit soubor věcí movitých nemovitých uvedených v příloze č. 2 5

6 podkldového mteriálu, které tvoří vybvení lyžřského reálu Červený kámen 2. d o p o r u č u j e zstupitelstvu měst s c h v á l i t rozpočtové optření odboru školství, mládeže sportu k rozpočtu měst n rok 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. Postup řešení škodních událostí dle návrhu projednávného Komisí pro projednávání škodních událostí dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á Funkčně příslušným odborům MÚ zbezpečit relizci schváleného postupu dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. Postup řešení likvidcí mjetku v pořizovcí ceně od 500,-- Kč/ks dle jednotlivých zápisů projednávných v likvidční komisi dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á Funkčně příslušným odborům MÚ zbezpečit relizci schváleného postupu Rd měst po projednání orgnizční zbezpečení k provedení inventrizce mjetku měst Kopřivnice jím řízených orgnizcí z rok 2007 ve smyslu zák. č. 563/91 6,29,30 Sb. 1.2 provedení inventrizce úplnými soupisy mjetku závzků podle druhů k dtu u k l á d á 2.1 ústřední inventrizční komisi, vedoucím odborů MÚ, veliteli MP, vedoucím orgnizčních složek, právnickým fyzickým osobám, s nimiž byl sepsán smlouv o výpůjčce nebo o pronájmu mjetku měst, zjištění splnění úkolů v bodu 1. Zodpovídá: zodpovědné osoby z svěřený mjetek měst Termín: vedoucímu OB zjistit provedení inventury mjetku měst sprvovného n zákldě smlouvy firmou REKAZ relitní kncelář s.r.o. v oblsti bytového hospodářství Zodpovídá: vedoucí odboru bytového hospodářství Termín:

7 2.3 vedoucímu OSM zjistit provedení inventury mjetku měst sprvovného n zákldě smlouvy firmou Teplo Kopřivnice s.r.o. v oblsti tepelného hospodářství nebytových prostor Zodpovídá: vedoucí OSM Termín: ústřední inventrizční komisi zjistit metodickou informovnost dílčích inventrizčních komisí z jednotlivé orgnizce, fyzické osoby, orgnizční složky, odbory MÚ městskou policii o úkolech pro provádění inventrizce mjetku Zodpovídá: předsed ústřední inventrizční komise Termín: ústřední inventrizční komisi předložit výsledek inventrizce mjetku Měst Kopřivnice z rok 2007 rdě měst Zodpovídá: předsed ústřední inventrizční komise Termín: březen ředitelům příspěvkových orgnizcí předložit veškeré inventurní soupisy v jednom vyhotovení včetně rekpitulce zprávy o provedení inventrizce v návznosti n rozvhu k Zodpovídá: ředitelé příspěvkových orgnizcí Termín: Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informce o pronájmu pozemků měst n zhrádky ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy příloh 1 11 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst dále pronjímt jko zhrádky pozemek v k.ú. Kopřivnice prc. 1551/1 trvlý trvní porost o celkové výměře 6863 m2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. zásdy pro výběr kupce části pozemku v k.ú. Drnholec nd Lubinou prc.419/2- trvlý trvní porost o výměře cc 2500 m² ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 7

8 2. p o v ě ř u j e OSM - provedením vnitřní neveřejné držby podle schválených zásd - příprvou smlouvy o budoucí smlouvě kupní n dný pozemek podle výsledků držby Rd měst po projednání 1. zveřejnění záměru měst 1.1 pronjmout pozemky v k.ú. Kopřivnice : - prc. 1703/1 orná půd 393 m2 - prc zhrd 1079 m2 - prc. 1705/298 osttní ploch 113 m2 - prc. 1705/299 osttní ploch 9 m2 o celkové výměře 1594 m2 stávjícím uživtelům 1.2 prodt pozemek v k.ú. Kopřivnice prc. 1703/5 orná půd o výměře 106 m2 vlstníku zhrd n prc. 1703/2,3 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst drovt pozemky v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 766/2 - osttní ploch - silnice - 7 m² p.č. 766/3 - osttní ploch - silnice m² p.č. 766/4 - osttní ploch - silnice m² p.č. 766/7 - osttní ploch - silnice - 35 m² p.č. 766/8 - osttní ploch - silnice m² p.č. 766/22 - osttní ploch - silnice m² p.č. 766/27 - osttní ploch - silnice - 88 m² p.č.1688/11- osttní ploch - osttní komunikce m² p.č.1194/30- zst. ploch nádvoří - 4 m² částí pozemku p.č.1194/2 osttní ploch zeleň - cc 970 m² do vlstnictví Morvskoslezského krje ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí oprávněný Českou republikou - Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, IČ , zstoupená jednjícím Ing. Krolem Siwekem - ředitelem Územního prcoviště Ostrv jko budoucí povinný, jejímž předmětem je ztížení pozemku p.č.87/6 v k.ú. Kopřivnice zemním vedením veřejného osvětlení, 8

9 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dohody o vyrovnání technického zhodnocení nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Michelou Kurcovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 704/29, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je finnční vyrovnání z provedené stvební úprvy v nebytovém prostoru internetová kvárn, v objektu č.p.890, n ulici Školní v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 smlouvy o finncování části investice-stvby s názvem Kopřivnice, ul. Ke Koryčce, Krl Čpk, Pionýrská Školní - rekonstrukce vodovodního řdu ze dne městem Kopřivnice společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv,.s., se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 169, , IČ , zstoupenou Doc. Dr. Ing. Miroslvem Kynclem generálním ředitelem společnosti, jehož předmětem je rekonstrukce vodovodního řádu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o stvu nezhájeného díl Předlžb chodníku n ul. K.Čpk I.etp Předlžb chodníku n ul. Ke Koryčce II. III.etp n zákldě uzvřené smlouvy o dílo ze dne ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o podmínkách zřízení budoucí smlouvě o právu věcného břemene městem Kopřivnice, jko budoucí oprávněný Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 56, IČ , zstoupenou Ing. Alfred Brunclík - generální ředitel kontktní dres: ŘSD ČR Správ Ostrv, Mojmírovců 5, Ostrv-Mriánské Hory, oprávněn k jednání: Ing. Lubomír Hýbl, pověřen řízením Správy Ostrv, jko budoucí povinný, jejímž předmětem je smlouv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen č. NJ SI n pozemky prc. č. 547/77, 547/73, 547/66, 547/3, 547/4, 547/1 v k.ú. Drnholec nd Lubinou pozemky prc. č. 1713/1 v k.ú. Kopřivnice, který bude ztížen nově budovnou knlizcí, 9

10 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo č. 259/2007 n relizci kce Dětské hřiště U Mtes v Kopřivnici ( sídliště ulicemi Štrmberská Alšov), ze dne městem Kopřivnice jko objedntel společností KARIM, spol.s.r.o., se sídlem v Hulíně, Wolkerov 1279, IČ , zstoupenou pí Kteřinou Jndovou jedntelkou společnosti, jko zhotovitel jehož předmětem je relizce předmětné kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1.1 výběr zhotovitele n kce : I. Domov pro seniory v Kopřivnici - studie II. Úprv sociálních zřízení v I. N.P. objektu č.p. 320, ul. Česká v Kopřivnici - projektová dokumentce pro stvební povolení, výběr zhotovitele relizci stvby III. Zstřešení vstupu do DPS č.p. 320 n ulici Česká v Kopřivnic - projektová dokumentce pro stvební povolení, výběr zhotovitele relizci stvby firmu Slezská projektová společnost, s.r.o. se sídlem v Opvě, Hrdecká 3, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Klímou Ing. rch. Erhrdem Jroschem, jednteli společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o dílo n kci Domov pro seniory v Kopřivnici - studie městem Kopřivnice jko objedntel firmou Slezská projektová společnost, s.r.o. se sídlem v Opvě, Hrdecká 3, IČ , zstoupenou Ing.Jiřím Klímou Ing. rch. Erhrdem Jroschem, jednteli společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je vyprcování výše uvedené studie, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 uzvření smlouvy o dílo n kci Úprv sociálních zřízení v I. N.P. objektu č.p. 320, ul. Česká v Kopřivnici - projektová dokumentce pro stvební povolení, výběr zhotovitele relizci stvby 10

11 městem Kopřivnice jko objedntel firmou Slezská projektová společnost, s.r.o. se sídlem v Opvě, Hrdecká 3, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Klímou Ing. rch. Erhrdem Jroschem, jednteli společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je vyprcování výše uvedené projektové dokumentce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 1.4 uzvření smlouvy o dílo n kci Zstřešení vstupu do DPS č.p. 320 n ulici Česká v Kopřivnice - projektová dokumentce pro stvební povolení, výběr zhotovitele relizci stvby městem Kopřivnice jko objedntel firmou Slezská projektová společnost, s.r.o., se sídlem v Opvě, Hrdecká 3, IČ , zstoupenou Ing. Jiřím Klímou Ing. rch. Erhrdem Jroschem, jednteli společnosti, jko zhotovitel, jejímž předmětem je vyprcování výše uvedené projektové dokumentce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č /07, B ze dne n kci Dostvb tělocvičny ZŠ Kopřivnice - Lubin městem Kopřivnice jko objedntel firmou TCHAS, s.r.o. se sídlem v Ostrvě - Porubě, Frncouzská 6167, IČ , zstoupenou Ing. Václvem Dňkem, jedntelem společnosti předsedou Správní rdy Ing. Milnem Lsákem, jedntelem společnosti místopředsedou Správní rdy, jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv čl. V. Cen díl cenové podmínky smlouvy o dílo č /07, B ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zrušení výběrového řízení n zhotovitele projektové dokumentce pro kci: Rekonstrukce Loutkového divdl v Kopřivnici dle doporučení hodnotící komise ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání výjimku z vnitroorgnizční směrnice č.5/2007 O zdávání zkázek mlého rozshu při výběru dodvtele stvby n odvodnění komunikce u č.p. 115 v Mniší 1.2 uzvření smlouvy o dílo č. 499/2007/4500/SOD 11

12 městem Kopřivnice jko objedntel firmou Slumeko, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánkov 58, IČ , zstoupenou Dgmr Křítkovou - jedntelem společnosti, jko zhotovitel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v 10. NP, stvebně určeny jko knceláře, které se ncházejí v objektu čp. 1163, jednotk č. 1163/1, ul. Štefánikov, Kopřivnice, prcel číslo 1921/1, k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o umístění zřízení v Kopřivnici n ulici Obránců míru č.p.239, uzvřené dne městem Kopřivnice jko uživtel společností Telefónic O2 Czech Republic,.s.,se sídlem v Prze 4 Michle, Z Brumlovkou 266/2, IČ , zstoupenou JUDr. Vldimírem Chrásteckým - pověřeným předstvenstvem jko poskytovtel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání výjimku dle článku 10. vnitroorognizční směrnice č. 5/2007 o zdávání zkázek mlého rozshu n kci Oprv obvodového pláště budovy DPS č.p Rd měst po projednání 1. uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o pronájmu stvby silnice I. třídy č. NJ SI ze dne n kci Chodník Vlčovice podél státní komunikce I/58 městem Kopřivnice jko nájemce Ředitelstvím silnic dálnic ČR se sídlem v Prze, N Pnkráci 56, zstoupeným Ing. Alfrédem Brunclíkem, generálním ředitelem, jko pronjímtel, jehož předmětem je úprv čl. IV. Výše spltnost nájemného, způsob jeho úhrdy, smlouvy o pronájmu stvby silnice I. třídy č. NJ SI ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. z r u š u j e usnesení č. 928 přijté n 19. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne , kterým bylo schváleno uzvření smlouvy o pronájmu silnice I. třídy 12

13 č. NJ SI Rd měst po projednání Usnesení s o u h l s í s relizcí rekonstrukce tepelného hospodářství v obj. čp. 622 Ubytovn Pod lesem, ul. Komenského, Kopřivnice, prcel č. 2423/3, k.ú. Kopřivnice s následným vyrovnáním technického zhodnocení budovy ve znění návrhu předloženém prostřednictví důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání vnitřní přesun finnčních prostředků v rámci jmenovité kce Výkony (služby) oblst : komunikce, veř. osvětlení vodovody z položky číslo rezerv n položku ve výši zůsttku 550.tis. Kč - z účelem hvrijní oprvy mostu M5 ve Vlčovicích z kostelem Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SoD/303/5/ ze dne n kci Okružní křižovtk silnice I/58 se silnicí II/480 III/4824 v Kopřivnici Lubině - projektová dokumentce pro územní řízení, stvební řízení, výběr zhotovitele relizci stvby ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou SHB,.s., se sídlem v Brně, Štefánikov 849/21, IČ , zstoupenou Ing. Rdovnem Hrnčířem místopředsedou předstvenstv Ing. Ivnem Budíkem členem předstvenstv, jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv článku 2. Předmět smlouvy článku 3. Cen díl, fkturce pltební podmínky smlouvy o dílo č. SoD/303/5/07 039, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o výsledku jednání ze dne společností Erich Jeger, s r.o.průmyslový prk čp. 304, Kopřivnice městem Kopřivnice ve věci koupi pozemku p.č. 661/ m2 - orná půd v ktstrálním území Vlčovice Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí rozbor hospodření měst k dle tbulky komentáře ve znění návrhu odboru finncí předloženého prostřednictvím přílohy č.1, 2 3 podkldového mteriálu 2. rozpočtová optření k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2007 ve znění návrhu odboru finncí předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu včetně dodtku. 13

14 Rd měst po projednání Usnesení 1. b e r e n vědomí dokončení způsob veřejného projednání urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. s o u h l s í s příprvou dodtku ke smlouvě o dílo, řešící doprcování předložené studie o vrintní řešení území ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8-9 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 3 ke smlouvě ze dne Územní plán Kopřivnice městem Kopřivnice jko objedntel firmou Urbnistické středisko Ostrv, s.r.o., se sídlem v Ostrvě - Porubě, Sprtkovců 3, IČ , zstoupenou Ing. rch. Petrem Gjduškem Ivetou Dobřnskou, jednteli společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je stnovení termínu plnění způsob fkturce při zprcování Konceptu územního plánu Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. Vldislv Kryške místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 14

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015

5(*,21È/1Ë 9='ċ/È9$&Ë 67ě(',6.2 2%/$671Ë 6720$72/2*,&.e.2025< 9 2/2028&, 1$%Ë'.$ 9='ċ/È9$&Ë&+ $.&Ë 2015 2015 www.stom.cz 1. pololetí: 1. 1. - 30. 6. 2015 PZL 10: OŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO PACIENTA, FOKÁLNÍ INFEKCE, ZÁKLADY FARMAKOLOGIE V PRAXI ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Vldimír Ščigel, Ph.D., MBA Termín: 16. 1. 2015

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace v plném rozsahu ROZVAHA pro nevýd le né orgnizce v plném rozshu ke dni 3..0 Název sídlo ú etní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Místní kcní ˇ skupin Podjestedí ˇ ˇ I 666006 o.s. ocnske ˇ sdruzení ˇ Prosec ˇ pod Jestedem

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012

Píloha k roní úetní závrce za rok 2012 Píloh k roní úetní závre z rok 2012 l. 1 Oené údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Píkop 843/4 právní form: spolenost s ruením omezeným IO: 607 16 380 pedmt innosti: - speilizovný mloohod - poskytování

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více