MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o projednání Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 2.1 k o n s t t o v t po ověření, že Změn č. 3 Územního plánu Kopřivnice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovcí dokumentcí vydnou krjem se stnovisky dotčených orgánů 2.2 v y d t dle 54 odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 3 Územního plánu Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit Dodtek č. 15 zřizovcí listiny Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizce, se sídlem v Kopřivnici, Česká 320, IČ: ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí finnčního dru ve výši ,- Kč městem Kopřivnice jko obdrovným pní Jiřinou Justovou <nonymizováno> jko dárcem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. n e s c h v l u j e 1.1 udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice

2 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č pnu Frntišku Fojtíkovi, nr , trv. pobyt Kopřivnice, Štefánikov 1163, zst. optrovníkem Městem Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o nájmu bytu č. 10 o velikosti 0+1 v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 650 z nájemné ve výši 38,05 Kč/m2 městem Kopřivnice jko pronjímtelem pnem Frntiškem Fojtíkem, nr , trv. bytem Kopřivnice, Štefánikov 1163, zst. optrovníkem Městem Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 rozpočtové optření odboru sociálních věcí zdrvotnictví k rozpočtu měst n rok 2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Domovem Jitk, o.p.s., se sídlem ve Vsetíně, Jsenická 1362, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši 8.000,- Kč n provozní neinvestiční nákldy zejmén energie, nákldy n telefon mzdové nákldy v rámci projektu Týdenní stcionář Jitk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Chritou Kopřivnice, účelovým zřízením římskoktolické církve, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n úhrdu mzdových nákldů změstnnců příjemce včetně odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Chritní pečovtelská služb Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst prominout penále z prodlení s odvodem uloženým z porušení rozpočtové kázně ve výši ,- Kč Chritě Kopřivnici, účelové zřízení římskoktolické církve, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ: z důvodů uvedených v důvodové zprávě Rd měst po projednání s c h v l u j e rámcový čsový hrmonogrm zásdy pro zprcování rozpočtu n rok 2015 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1, vrint A podkldového mteriálu.

3 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhodnocení projektu Mldí městu Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí příprvu podání Žádosti o změnu schváleného Plánu rozvoje vodovodů knlizcí Morvskoslezského krje pro Kopřivnici místní části Vlčovice Mniší n období ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e rozpočtové optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst n rok 2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhodnocení monitoringu mediálních zpráv z období leden 2014 ž červen 2014 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí vyhodnocení kce Kopřivnické dny techniky 2014 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s o u h l s í s příprvou kce Kopřivnické dny techniky 2015 ve smyslu podkldového mteriálu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání s c h v l u j e pro školní rok 2014/2015 Zákldní škole dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci udělení výjimky z počtu žáků pro sedmý ročník do počtu 34 žáků ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření Dohody o vytvoření společného školského obvodu městem Kopřivnice 1.1. obcí Ženklv se sídlem v Ženklvě 243, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. obcí Závišice se sídlem v Závisících 115, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vyd t

4 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 1/2014 o stnovení školských obvodů zákldních škol zřízených městem Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o zjištění kce Běh rodným krjem Emil Zátopk ročník ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s c h v l u j e ceny pro účstníky kce Běh rodným krjem Emil Zátopk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 důvodové zprávy Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem ASK Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ , jko příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí dotce n kce v roce 2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost klubu ASK Ttr Kopřivnice o prominutí odvodu finnční částky z porušení rozpočtové kázně ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit prominutí části finnčního odvodu ve výši Kč ASK Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ z porušení rozpočtové kázně podle ustnovení 22 odst. 12 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který byl uložen rozhodnutím ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit dodtek č. 20 ke zřizovcí listině příspěvkové orgnizce Správy sportovišť Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o spolupráci městem Kopřivnice městem Příborem, se sídlem v Příboře, Náměstí S. Freud 19, IČ městem Štrmberkem, se sídlem ve Štrmberku, Náměstí 9, IČ

5 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č obcí Hukvldy, se sídlem Hukvldy 3, IČ Kulturním domem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, IČ , jejímž předmětem je úprv podmínek spolupráce obcí při rozvoji cestovního ruchu společném mrketingu propgci turistické destince Lšská brán Beskyd ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. zpojení Zákldní školy dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce, IČ v pozici prtner s finnční spoluúčstí do relizce projektu Učitelé online, registrční číslo CZ.1.07/1.3.00/ předloženého v rámci výzvy č. 51 Operčního progrmu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve smyslu dokumentu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. uzvření smlouvy o prtnerství Středním odborným učilištěm DAKOL, s.r.o., se sídlem / místo podnikání Petrovice u Krviné 570, IČ: Zákldní školou dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, IČ , jejímž předmětem je úprv vzájemných práv povinností při relizci projektu Učitelé online, r. č. CZ.1.07/1.3.00/ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3. zpojení Zákldní školy Mteřské školy Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce, IČ v pozici prtner s finnční spoluúčstí do relizce projektu Učitelé online, registrční číslo CZ.1.07/1.3.00/ předloženého v rámci výzvy č. 51 Operčního progrmu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve smyslu dokumentu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4. uzvření smlouvy o prtnerství Středním odborným učilištěm DAKOL, s.r.o., se sídlem / místo podnikání Petrovice u Krviné 570, IČ: Zákldní školou Mteřskou školou Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, IČ , jejímž předmětem je úprv vzájemných práv povinností při relizci projektu Učitelé online, r. č. CZ.1.07/1.3.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5. zpojení Zákldní školy Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce, IČ v pozici prtner s finnční spoluúčstí do relizce projektu Pedgog tblety ve výuce, registrční číslo CZ.1.07/1.3.00/ předloženého v rámci výzvy č. 51 Operčního progrmu

6 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve smyslu dokumentu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6. uzvření smlouvy o prtnerství Shrp centrem Olomouc s.r.o., se sídlem v Olomouci, N Bystřičce 740/26, IČ Zákldní školou Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, IČ , jejímž předmětem je úprv vzájemných práv povinností při relizci projektu Pedgog tblety ve výuce, r.č. CZ.1.07/1.3.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 1.7. zpojení Zákldní školy Kopřivnice - Lubin okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce, IČ v pozici prtner s finnční spoluúčstí do relizce projektu Pedgog tblety ve výuce, registrční číslo CZ.1.07/1.3.00/ předloženého v rámci výzvy č. 51 Operčního progrmu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve smyslu dokumentu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 1.8. uzvření smlouvy o prtnerství Shrp centrem Olomouc s.r.o., se sídlem v Olomouci, N Bystřičce 740/26, IČ Zákldní školou Kopřivnice - Lubin okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, IČ , jejímž předmětem je úprv vzájemných práv povinností při relizci projektu Pedgog tblety ve výuce, r.č. CZ.1.07/1.3.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu 1.9. zpojení Zákldní školy Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce, IČ v pozici prtner s finnční spoluúčstí do relizce projektu Pedgog tblety ve výuce, registrční číslo CZ.1.07/1.3.00/ předloženého v rámci výzvy č. 51 Operčního progrmu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve smyslu dokumentu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o prtnerství Shrp centrem Olomouc s.r.o., se sídlem v Olomouci, N Bystřičce 740/26, IČ Zákldní školou Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, IČ , jejímž předmětem je úprv vzájemných práv povinností při relizci projektu Pedgog tblety ve výuce, r.č. CZ.1.07/1.3.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 podkldového mteriálu zpojení Zákldní školy Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce, IČ v pozici prtner s finnční spoluúčstí do relizce

7 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č projektu Restrt, registrční číslo CZ.1.07/1.3.00/ předloženého v rámci výzvy č. 51 Operčního progrmu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve smyslu dokumentu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o prtnerství Krjským zřízením pro dlší vzdělávání pedgogických prcovníků informčním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Novém Jičíně, Štefánikov 826/7, , IČ: Zákldní školou Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, IČ , jejímž předmětem je úprv vzájemných práv povinností při relizci projektu Restrt, r.č. CZ.1.07/1.3.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 12 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Zákldní škole Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci, IČ provedení technického zhodnocení v multimediální učebně školy ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Zákldní škole Mteřské škole Kopřivnice, 17. listopdu 1225, příspěvkové orgnizci přijetí dru od dárce uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o písemnosti ze dne Informce o konání Výběrového řízení č. ONJ/004/2014/7 k.ú. Kopřivnice ČR Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových, týkjící se prodeje pozemků p.č. 847/32 osttní ploch zeleň o výměře 670 m², p.č. 847/35 osttní ploch zeleň o výměře 156 m², p.č. 847/36 osttní ploch - zeleň o výměře 17 m² p.č. 847/38 osttní ploch - zeleň výměře 128 m² v ktstrálním území Kopřivnice sedmé kolo výběrového řízení ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti SLUMEKO, s.r.o. po projednání s c h v l u j e Účst ve výběrovém řízení č. ONJ/004/2014/7 k. ú. Kopřivnice ČR Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových - koupě pozemků prc. č. 847/32, 847/35, 847/36, 847/38 v k.ú. Kopřivnice Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí strnou povinnou z věcného břemene společností RWE GsNet, s.r.o. se sídlem v Ústí nd Lbem, Klišská 940, ,

8 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č IČ jko budoucí strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku prc. č. 748/1 v ktstrálním území Kopřivnice ochrnným pásmem plynárenského zřízení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e usnesení č přijté n 82.schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucím povinným RWE GsNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nd Lbem, Klišská 940, , IČO , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl C, vložk jko budoucím oprávněným, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků p.č. 563/20 p.č. 508/2 v k.ú. Kopřivnice plynárenským zřízením ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene smlouvy o právu provést stvbu č. IV /VB2 městem Kopřivnice jko budoucí strnou povinnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ jko budoucí strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků p.č.1285/1, 1276/4, 1276/14, 1276/17, 1276/2 v ktstrálním území Kopřivnice energetickým zřízením ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko vlstníkem povinné nemovitosti společností REKAZ relitní kncelář, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká č.p. 685, IĆ jko vlstníkem oprávněných nemovitostí, jejímž předmětem je ztížení pozemků p.č. 446/1 p.č. 563/27 v ktstrálním území Kopřivnice plynovodní přípojkou tk, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2014 ze dne vyhotoveném Ing. Petrem Kubíčkem ve prospěch pozemku p.č. 502 zstvěná ploch nádvoří, součástí je stvb občnské vybvenosti, Kopřivnice č.p. 685 stojící n pozemku p.č. 502 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e

9 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č uzvření dohody o zplcení úhrdy z užívání nemovitosti městem Kopřivnice jko uživtelem pnem Antonínem Kunčrem <nonymizováno> jko vlstníkem, jejímž předmětem je zplcení částky ve výši 5.840,- Kč z bezesmluvní užívání pozemku p.č. 563/5 osttní ploch osttní komunikce o výměře 146 m² v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím pnem Antonínem Kunčrem <nonymizováno> jko prodávjícím, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 563/5 osttní ploch osttní komunikce o výměře 146 m² v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene mnžely Mgr. Mrtinem Kuchřem <nonymizováno> Michelou Kuchřovou, <nonymizováno>, mnžely Jkubem Ocáskem <nonymizováno> Mgr. Lenkou Ocáskovou <nonymizováno>, pnem Václvem Ocáskem <nonymizováno>, pní Šárkou Ocáskovou, <nonymizováno> jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je částečné ztížení pozemku prc. č v k.ú. Kopřivnice, v rozshu, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2014 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím mnžely Lubomírem Poláškem <nonymizováno> Šárkou Poláškovou <nonymizováno> jko kupujícími, jejímž předmětem je prodej odděleného pozemku prc. č. 561/5 zhrd v k. ú. Vlčovice, n zákldě Geometrického plánu č /2014 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t n e s c h v á l i t zveřejnění záměru měst Kopřivnice prodt pozemek prc. č osttní ploch, osttní komunikce v k.ú. Kopřivnice

10 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o problemtice výkupů pozemků spojených se záměrem výstvby cyklostezky Vlčovice Frenštát p/r předloženou prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Mrcelou Kubáňovou <nonymizováno> jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 639 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou dle geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 1.2. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Lenkou Hofovou <nonymizováno> jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 392/3 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou dle geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu 1.3. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Ludmilou Khánkovou <nonymizováno> jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 903/8 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny dle geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.5 podkldového mteriálu 1.4. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Věrou Mtulovou <nonymizováno>jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 11/25 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny dle geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.6 podkldového mteriálu 1.5. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím

11 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Mgr. Dušnem Krumpolcem <nonymizováno> Ing. Blnkou Krompolcovou, <nonymizováno> jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup spoluvlstnického podílu ve výši ½ k pozemku p.č. 1007/9 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.7 podkldového mteriálu 1.6. uzvření směnné smlouvy městem Kopřivnice jko 1. smluvní strnou Jromírem Durčekem <nonymizováno> jko 2. smluvní strnou, jejímž předmětem je směn pozemků p.č. 1084/7 1084/6 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny dle geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.8 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím Liborem Polehlou <nonymizováno> Jrmilou Polehlovou <nonymizováno>, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 1301/45 v ktstrálním území Kopřivnice dle geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t n e s c h v á l i t úpltný převod pozemků p.č. 2096/2, p.č. 2096/6 v ktstrálním území Kopřivnice dle geom. plánu č /2014 z vlstnictví ČR Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových do vlstnictví měst Kopřivnice z důvodu uvedených v důvodové zprávě Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o věcném břemeni městem Kopřivnice jko vlstníkem oprávněných nemovitostí Povodím Odry, s.p. zpsném v obchodním rejstříku vedeném u Krjského soudu v Ostrvě v oddílu A XIV, vložk 584, se sídlemv Morvské Ostrvě, Vrenská 3101/49, , IČ: , DIČ:CZ jko vlstníkem povinných nemovitostí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemen - práv umístění, provozování, údržby oprv knlizce v pozemcích p.č. 587/2, 587/3, 582/4, 582/5 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou způsobem vyznčeným v geometrických plánech č O/2013, B/2013, A/2013 v pozemcích p.č. 1143/12, 1143/27, 1143/5 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny, způsobem vyznčeném v geometrickém plánu č A/2013 z jednorázovou náhrdu ve výši ,-Kč + DPH ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu.

12 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst neschválit zveřejnění záměru měst prodt část pozemku p.č. 419/2 o výměře cc 1075 m² v k.ú. Drnholec nd Lubinou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o ktuálním stvu jednání o prodeji pozemků prc. č. 661/228 prc č. 661/229 k.ú. Vlčovice umístěných v podniktelském prku Kopřivnice společnosti HACVIA, s.r.o. předloženou prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání s c h v l u j e vrácení části nájemného z nájemní smlouvy o umístění trkcí lunprku n pouti ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti městem Kopřivnice jko budoucím oprávněným Povodím Odry, státní podnik, IČ , se sídlem v Ostrvě, Vrenská 3101/49, PSČ jko budoucím povinným, jejímž předmětem je umístění stvby Rekonstrukce propustků MK v korytě DVT č.56 v Kopřivnici n pozemcích budoucího povinného ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e 1.1. n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek, který tvoří přílohu č.1 podkldového mteriálu, o výběru nejvhodnější nbídky veřejné zkázky n zhotovitele stvby Rekonstrukce propustků MK v korytě toku DVT č. 56 v Kopřivnici, uchzeče AlfPOL s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě - Přívoze, U Tiskárny 616/9, PSČ n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek, který tvoří přílohu č.1. podkldového mteriálu, o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky Rekonstrukce propustků MK v korytě toku DVT č.56 v Kopřivnici, tkto: 2. JAPSTAV MORAVA, s.r.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Lubin 449, V+V Sveko s. r.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n relizci stvby Rekonstrukce propustků MK v korytě toku DVT č.56 v Kopřivnici

13 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko objedntelem společností AlfPOL s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě - Přívoze, U Tiskárny 616/9, jko zhotovitelem stvby, jejímž předmětem je relizce stvby Rekonstrukce propustků MK v korytě toku DVT č.56 v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Tomášem Černým <nonymizováno>, zstoupeným Tomášem Černým jko zákonným zástupcem, bytem Erbenov 1118, Kopřivnice, jko obdrovným, jejímž předmětem je drování účelového finnčního příspěvku z fondu rozvoje rezerv ve výši Kč n úhrdu léčebné rehbilitce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotce jeho nedílné přílohy č. 1 Podmínky poskytnutí dotce, č. 2 Technická finnční příloh č. 3 Stnovení finnčních oprv, které se používjí pro výdje finncovné z OPŽP v přípdě porušení zákonných ustnovení závzných poždvků poskytovtele dotce při zdávání veřejných zkázek k projektu ZŠ Emil Zátopk - energetická optření" ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1. přijetí dotce z Operčního progrmu Životní prostředí n relizci projektu ZŠ Emil Zátopk - energetická optření" ve výši dotce stnovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2. uzvření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operčního progrmu Životní prostředí městem Kopřivnice jko příjemcem podpory Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem v Prze 4, Kplnov 1931/1, , IČ , jejímž předmětem je poskytnutí podpory n projekt ZŠ Emil Zátopk - energetická optření ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 pokldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit Strtegii rozvoje cyklistické doprvy měst Kopřivnice pro lét , Kopřivnice

14 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č n kolečkách ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření č. 1 odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí 1.1 ktulizovný Plán zdrví kvlity život měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 vyhodnocení Plánu zdrví kvlity život měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 54/2013/OMM ze dne , městem Kopřivnice Sdružení s názvem Rekonstrukce vnitřních rozvodů Štrmberská Alšov, se sídlem Beskydská stvební,.s. v Třinci, ul. Frýdecká 225, , Vedoucí člen sdružení: Beskydská stvební,.s., se sídlem v Třinci, ul. Frýdecká 225, , IČ Člen sdružení: HAMROZI s.r.o., se sídlem v Třinci, ul. Polní 411, , IČ , jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e seznm pohledávek, které budou přednostně uspokojovány n zákldě dohod o přistoupení k dluhu v souldu s Prvidly pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice, účinných od (dále jen Prvidl ) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 nájemce bytu <nonymizováno> pní Miroslvu Otčenáškovou, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Eriku Vrbkovou, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pn Pvl Honeše, <nonymizováno> z

15 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Jroslvu Klosovou, <nonymizováno> pn Petr Klose, <nonymizováno>z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Vlstu Jnkovou, <nonymizováno> z podmínky složení jistoty k bytu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Věru Poláškovou, <nonymizováno> z podmínky složení jistoty k bytu do šesti měsíců od uzvření nájemní smlouvy z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Lucii Brtoňovou <nonymizováno> z podmínky složení jistoty k bytu do šesti měsíců od uzvření nájemní smlouvy z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Miroslvou Otčenáškovou <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2.2 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Erikou Vrbkovou <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2.3 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Pvlem Honešem <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 2.4 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Jroslvou Klosovou <nonymizováno> pnem Petrem Klosem, <nonymizováno> jko přistupujícími k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání

16 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č b e r e n vědomí žádost pn Miroslv Vepřk Jny Vepřkové o prominutí penále z pozdní úhrdy nájemného ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. p r o m í j í pnu Miroslvu Vepřkovi Jně Vepřkové penále z pozdní úhrdy nájemného <nonymizováno> ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. u k l á d á odboru mjetku měst odmítnout žádost Jny Vepřkové o zřzení do seznmu ždtelů o bydlení s ohledem n Prvidl pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice, části druhé, článku 2, odstvce 3, písmene f) Rd měst po projednání 1. s o u h l s í 1.1 s podáním návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán pní Kteřině Hořelkové <nonymizováno> 1.2 s podáním návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n soudní výkon rozhodnutí příslušného soudu vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Kteřině Hořelkové <nonymizováno>, pokud byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí příslušného soudu podle bodu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 písemnost č.j /2014 podnou pnem Mustfou Mustfovem doručenou dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 písemnosti podné pní Ewou-Betou Michálkovou č.j /2014 ze dne č.j.42490/2014 ze dne , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání městem Kopřivnice jko pronjímtelem pnem Mustfou Mustfovem se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru č.p. 869/38, IČ jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor č o výměře 35,29 m 2, část místnosti č nově oznčenou číslem 0.35 o výměře 14,22 m 2 část místnosti č nově oznčenou číslem 0.36 o výměře 27,58 m 2, místnost č. 24 o výměře 22,80 m 2 místnost č. 25 o výměře 9,10 m 2, umístěných v budově v Kopřivnici n ulici Štefánikov č.p. 117, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 2.2 pní Ewu-Beátu Michálkovou se sídlem v Závišicích č.p. 315, IČ nájemcem nebytových prostor - místností č o výměře 37,34 m 2, č o výměře 6,37 m 2 části místnosti 0,31 o výměře 3,9 m 2 umístěných v 1. PP budovy v

17 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Kopřivnici n ulici Štefánikov č.p. 117 z nájemné stnovené szbou ve výši 705,74 Kč/m 2 /rok, to n dobu neurčitou z účelem provozování prodejny kvristiky chovtelských potřeb 2.3 výjimku vnitroorgnizční směrnice č. 5/2014, spočívjící v uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uvedené pod odst. 2.2 s nájemcem pní Ewou-Betou Michálkovou bez ujednání o jistotě 2.4 uzvření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne uzvřenou městem Kopřivnice jko pronjímtelem pní Ewou-Beátou Michálkovou se sídlem v Závišicích č.p. 315, IČ , jko nájemcem, jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor umístěných v objektu č.p. 117 n ulici Štefánikově v Kopřivnici dohodou ke dni uzvření smluv uvedených pod odst , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem firmou Česká pojišťovn.s., se sídlem v Prze, Spálená 75/16, IČ , jko nájemcem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření podnájemní smlouvy pnem Dnielem Sochou se sídlem v Závišicích, č.p. 301, IČ jko nájemcem pní Pvlou Sochovou se sídlem v Závišicích č.p. 301, IČ jko podnájemcem, jímž předmětem bude podnájem nebytových prostor ve 2. NP objektu č.p. 244, který je součástí pozemku prcel č. 1915/3 v k. ú. Kopřivnice n ulici Štefánikově v Kopřivnici, který nájemce užívá společně s podnájemci, to n dobu neurčitou s účinností od z cenu nájmu odpovídjící ceně nájmu sjednné městem Kopřivnice jko pronjímtelem pnem Dnielem Sochou jko nájemcem, 1.2 uzvření podnájemní smlouvy pnem Dnielem Sochou se sídlem v Závišicích, č.p. 301, IČ jko nájemcem pní Ivou Dostálovou se sídlem v Příboře, dr. Čejky č.p. 1516, IČ jko podnájemcem jímž předmětem bude podnájem nebytových prostor ve 2. NP objektu č.p. 244, který

18 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č je součástí pozemku prcel č. 1915/3 v k. ú. Kopřivnice n ulici Štefánikově v Kopřivnici, který nájemce užívá společně s podnájemci, to n dobu neurčitou s účinností od z cenu nájmu odpovídjící ceně nájmu sjednné městem Kopřivnice jko pronjímtelem pnem Dnielem Sochou jko nájemcem Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí zákldní informci pro členy Svzku obcí regionu Novojičínsk (dále jen Svzek ) ve věci smluvních dokumentů související s provozem nových knlizcí (Projekt Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk ) ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst souhlsit s uzvřením dodtku č. 2 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí uzvřené dne , ve znění Dodtku č. 1 uzvřeného dne Svzkem obcí regionu Novojičínsk, IČ: , Městem Kopřivnice, IČ: , Městem Novým Jičínem, IČ: , Obcí Mořkov, IČ: , Obcí Životice u Nového Jičín, IČ: n strně Vlstník, se společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv. s., IČ , n strně Provozovtele, n zákldě výsledku koncesního řízení pod ev. č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu (dále jen dodtek č. 2 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí ), z podmínky udělení souhlsu s uzvřením dodtku č. 2 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí Státním fondem životního prostředí ČR 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst uložit zástupci měst Kopřivnice v rdě Svzku n jednání rdy Svzku hlsovt ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení uzvření dodtku č. 2 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky udělení souhlsu s uzvřením dodtku č. 2 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí Státním fondem životního prostředí ČR 4. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č. 1 Dohody vlstníků provozně souvisejících knlizcí uzvřené dne městem Kopřivnice n strně jedné společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., IČ , n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání městem Kopřivnice jko pronjímtelem pní Mrtinou Váňovou se sídlem v Závišicích č.p. 93, IČ jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor místností č o výměře 49,02 m 2, umístěných v budově v Kopřivnici n ulici Štefánikov č.p. 117, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 nbídku n odkup nemovitého mjetku budovy č.p. 889 pozemku prcel

19 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č č.100 dle nbídkového řízení podnou Bc. Vojtěchem Vicsápim ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 žádost o pronájem 2NP budovy č.p. 889 podnou dne pnem Petrem Váňou, jedntelem společnosti RB CAFE 10 s.r.o. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy smlouvy o zřízení služebnosti městem Kopřivnice jko prodávjícím strnou povinnou Bc. Vojtěchem Vicsápim <nonymizováno> jko kupujícím strnou oprávněnou jejímž předmětem je prodej nemovitostí nově uprveného pozemku prcel č. 100 zstvěná ploch nádvoří s jeho součástí stvbou č.p. 889 objektem občnské vybvenosti, vše v k.ú. Kopřivnice, vzniklého uprveného geometrickým plánem č /2013 ze dne zřízení služebnosti spočívjící v povinnosti strny povinné strpět spoluužívání venkovního schodiště části tersy, v rozshu vyznčeném v geometrickém plánu č /2013 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 zveřejnění záměru prodt bytovou jednotku č. 405/2 vymezenou v budově bytového domu č.p. 404, č.p. 405 stojícího n pozemcích p.č p.č.1265 n ul. Sokolovská v k.ú. obci Kopřivnice spolu se spoluvlstnickým podílem o velikosti 10930/ n společných částech budovy bytového domu č.p. 404, č.p.405 stojícího n pozemcích p.č p.č.1265 stejného spoluvlstnického podílu n pozemcích prc. č p.č.1265, zstvěná ploch nádvoří, která je zpsán u Ktstrálního úřdu pro Morvskoslezský krj, Ktstrální prcoviště Nový Jičín n listu vlstnictví č pro ktstrální území obec Kopřivnice ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 výzvu pro zájemce o koupi bytové jednotky č. 405/2 o velikosti 1+3 vymezené v budově bytového domu č.p. 404, 405 n ul. Sokolovská v k.ú. obci Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o snížení nájemného podnou dne pní Monikou Polednovou, nájemkyní nebytového prostoru o celkové výměře 62,20 m 2 umístěného v objektu č.p.317/4 n ulici Příčná v Kopřivnici< <nonymizováno> ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne , uzvřenou městem Kopřivnice, jko pronjímtelem Monikou Polednovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 400/26, IČ , jko nájemcem, kdy předmětem nájmu je nájem nebytových prostor sestávjící se z 5 místností o celkové výměře 62,20 m 2 umístěných v 1.podzemním podlží objektu

20 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č č.p.317/4, který je součástí pozemku p.č.508/6 v k.ú. obci Kopřivnice n ulici Příčné, uzvřením dodtku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k úprvě výše nájemného to ze szby nájemného ve výši 1.000,- Kč/m 2 /rok n szbu ve výši 750,- Kč/m 2 /rok ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření Smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání městem Kopřivnice jko pronjímtelem CIRRUS CZ,.s., se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 393, IČ , jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor 12 místností o celkové výměře 144,60 m 2 umístěných v objektu č.p. 393 n ulici Sokolovská v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 výjimku vnitroorgnizční směrnice č. 05/2014, spočívjící v uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uvedené pod odst. 1.1 s nájemcem CIRRUS CZ,.s. bez ujednání o jistotě Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst propchtovt nebytové prostory o celkové výměře 977,50 m 2 umístěné ve stvbě občnského vybvení č.p.317/4, která je součástí pozemku p.č.508/6 v k.ú. obci Kopřivnice n ulici Příčné ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne podnou pní Ivetou Bundárovou, jedntelkou Brtoňovy pekárny s.r.o., žádost o nájem místnosti č.2108 části místnosti č.2107 umístěné v 1.NP objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e firmu Brtoňov pekárn s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně, Jugoslávská 1051/10, IČ , nájemcem místnosti č.0132 o výměře 12,98 m 2, místnosti č.2108 o výměře 19,58 m 2 části místnosti č.2107 o výměře 17,80 m 2 umístěné v 1.NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 550,00 Kč/m 2 /rok, tj ,00 Kč ročně, to n dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou z účelem provozování prodejny pekřských výrobků doplňkového sortimentu potrvinového chrkteru v souldu s vydným živnostenským oprávněním Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Rdny Kubíčkové ze dne ve věci udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od ve znění žádosti předložené prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu

21 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č s c h v l u j e 2.1 zjištění bytu podle Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část čtvrtá, článek 12 Udělování výjimek, odst. 1 ždtelce Rdně Kubíčkové o velikosti 1+2 nebo 1+3 ve znění žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 nájemce bytu <nonymizováno> pní Rdnu Kubíčkovou <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 z podmínky složení jistoty k předmětnému bytu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dohody o způsobu stnovení ceny tepl v CZT Kopřivnice městem Kopřivnice firmou TEPLO Kopřivnice s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , jejímž předmětem je stnovení závzných prvidel pro stnovení cen tepelné energie při dodávkách tepl společností TEPLO Kopřivnice s.r.o. n území měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí žádost o prodloužení doby nájmu podnou dne pnem Krlem Fojtíkem, prezidentem Tenisového klubu Kopřivnice <nonymizováno> ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 08/2014/OMM uzvřené dne n kci Stvební úprvy přístvb krytého bzénu v Kopřivnici městem Kopřivnice společností Beskydská stvební,.s., IČ se sídlem v Třinci Stré Město, ul. Frýdecká 225, jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1.upuštění od dlšího vymáhání pohledávek měst Kopřivnice uvedených v příloze č úplný odpis pohledávek měst Kopřivnice uvedených v příloze č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 2.1. upuštění od dlšího vymáhání pohledávek měst Kopřivnice uvedených v příloze č. 2 podkldového mteriálu 2.2. úplný odpis pohledávek měst Kopřivnice uvedených v příloze č. 2 podkldového

22 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vyd t obecně závznou vyhlášku o zbezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zslání výzvy dresovné společnosti Therápon98 ve věci obnovení pěšího průchodu přes reál polikliniky z ul. Štefánikov ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1. Ing. Miroslv Kopečný místostrost Ing. Josef Jlůvk strost

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více