MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o projednání Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 2.1 k o n s t t o v t po ověření, že Změn č. 3 Územního plánu Kopřivnice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovcí dokumentcí vydnou krjem se stnovisky dotčených orgánů 2.2 v y d t dle 54 odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 3 Územního plánu Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit Dodtek č. 15 zřizovcí listiny Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizce, se sídlem v Kopřivnici, Česká 320, IČ: ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí finnčního dru ve výši ,- Kč městem Kopřivnice jko obdrovným pní Jiřinou Justovou <nonymizováno> jko dárcem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. n e s c h v l u j e 1.1 udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice

2 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č pnu Frntišku Fojtíkovi, nr , trv. pobyt Kopřivnice, Štefánikov 1163, zst. optrovníkem Městem Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o nájmu bytu č. 10 o velikosti 0+1 v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 650 z nájemné ve výši 38,05 Kč/m2 městem Kopřivnice jko pronjímtelem pnem Frntiškem Fojtíkem, nr , trv. bytem Kopřivnice, Štefánikov 1163, zst. optrovníkem Městem Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 rozpočtové optření odboru sociálních věcí zdrvotnictví k rozpočtu měst n rok 2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Domovem Jitk, o.p.s., se sídlem ve Vsetíně, Jsenická 1362, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši 8.000,- Kč n provozní neinvestiční nákldy zejmén energie, nákldy n telefon mzdové nákldy v rámci projektu Týdenní stcionář Jitk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Chritou Kopřivnice, účelovým zřízením římskoktolické církve, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ: , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n úhrdu mzdových nákldů změstnnců příjemce včetně odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Chritní pečovtelská služb Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst prominout penále z prodlení s odvodem uloženým z porušení rozpočtové kázně ve výši ,- Kč Chritě Kopřivnici, účelové zřízení římskoktolické církve, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ: z důvodů uvedených v důvodové zprávě Rd měst po projednání s c h v l u j e rámcový čsový hrmonogrm zásdy pro zprcování rozpočtu n rok 2015 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1, vrint A podkldového mteriálu.

3 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhodnocení projektu Mldí městu Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí příprvu podání Žádosti o změnu schváleného Plánu rozvoje vodovodů knlizcí Morvskoslezského krje pro Kopřivnici místní části Vlčovice Mniší n období ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e rozpočtové optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst n rok 2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhodnocení monitoringu mediálních zpráv z období leden 2014 ž červen 2014 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí vyhodnocení kce Kopřivnické dny techniky 2014 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s o u h l s í s příprvou kce Kopřivnické dny techniky 2015 ve smyslu podkldového mteriálu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání s c h v l u j e pro školní rok 2014/2015 Zákldní škole dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci udělení výjimky z počtu žáků pro sedmý ročník do počtu 34 žáků ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření Dohody o vytvoření společného školského obvodu městem Kopřivnice 1.1. obcí Ženklv se sídlem v Ženklvě 243, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. obcí Závišice se sídlem v Závisících 115, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vyd t

4 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 1/2014 o stnovení školských obvodů zákldních škol zřízených městem Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o zjištění kce Běh rodným krjem Emil Zátopk ročník ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s c h v l u j e ceny pro účstníky kce Běh rodným krjem Emil Zátopk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 důvodové zprávy Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem ASK Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ , jko příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí dotce n kce v roce 2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost klubu ASK Ttr Kopřivnice o prominutí odvodu finnční částky z porušení rozpočtové kázně ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit prominutí části finnčního odvodu ve výši Kč ASK Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ z porušení rozpočtové kázně podle ustnovení 22 odst. 12 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který byl uložen rozhodnutím ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit dodtek č. 20 ke zřizovcí listině příspěvkové orgnizce Správy sportovišť Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o spolupráci městem Kopřivnice městem Příborem, se sídlem v Příboře, Náměstí S. Freud 19, IČ městem Štrmberkem, se sídlem ve Štrmberku, Náměstí 9, IČ

5 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č obcí Hukvldy, se sídlem Hukvldy 3, IČ Kulturním domem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, IČ , jejímž předmětem je úprv podmínek spolupráce obcí při rozvoji cestovního ruchu společném mrketingu propgci turistické destince Lšská brán Beskyd ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. zpojení Zákldní školy dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce, IČ v pozici prtner s finnční spoluúčstí do relizce projektu Učitelé online, registrční číslo CZ.1.07/1.3.00/ předloženého v rámci výzvy č. 51 Operčního progrmu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve smyslu dokumentu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. uzvření smlouvy o prtnerství Středním odborným učilištěm DAKOL, s.r.o., se sídlem / místo podnikání Petrovice u Krviné 570, IČ: Zákldní školou dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, IČ , jejímž předmětem je úprv vzájemných práv povinností při relizci projektu Učitelé online, r. č. CZ.1.07/1.3.00/ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3. zpojení Zákldní školy Mteřské školy Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce, IČ v pozici prtner s finnční spoluúčstí do relizce projektu Učitelé online, registrční číslo CZ.1.07/1.3.00/ předloženého v rámci výzvy č. 51 Operčního progrmu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve smyslu dokumentu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4. uzvření smlouvy o prtnerství Středním odborným učilištěm DAKOL, s.r.o., se sídlem / místo podnikání Petrovice u Krviné 570, IČ: Zákldní školou Mteřskou školou Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, IČ , jejímž předmětem je úprv vzájemných práv povinností při relizci projektu Učitelé online, r. č. CZ.1.07/1.3.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5. zpojení Zákldní školy Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce, IČ v pozici prtner s finnční spoluúčstí do relizce projektu Pedgog tblety ve výuce, registrční číslo CZ.1.07/1.3.00/ předloženého v rámci výzvy č. 51 Operčního progrmu

6 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve smyslu dokumentu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6. uzvření smlouvy o prtnerství Shrp centrem Olomouc s.r.o., se sídlem v Olomouci, N Bystřičce 740/26, IČ Zákldní školou Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, IČ , jejímž předmětem je úprv vzájemných práv povinností při relizci projektu Pedgog tblety ve výuce, r.č. CZ.1.07/1.3.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 1.7. zpojení Zákldní školy Kopřivnice - Lubin okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce, IČ v pozici prtner s finnční spoluúčstí do relizce projektu Pedgog tblety ve výuce, registrční číslo CZ.1.07/1.3.00/ předloženého v rámci výzvy č. 51 Operčního progrmu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve smyslu dokumentu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 1.8. uzvření smlouvy o prtnerství Shrp centrem Olomouc s.r.o., se sídlem v Olomouci, N Bystřičce 740/26, IČ Zákldní školou Kopřivnice - Lubin okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, IČ , jejímž předmětem je úprv vzájemných práv povinností při relizci projektu Pedgog tblety ve výuce, r.č. CZ.1.07/1.3.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu 1.9. zpojení Zákldní školy Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce, IČ v pozici prtner s finnční spoluúčstí do relizce projektu Pedgog tblety ve výuce, registrční číslo CZ.1.07/1.3.00/ předloženého v rámci výzvy č. 51 Operčního progrmu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve smyslu dokumentu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o prtnerství Shrp centrem Olomouc s.r.o., se sídlem v Olomouci, N Bystřičce 740/26, IČ Zákldní školou Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, IČ , jejímž předmětem je úprv vzájemných práv povinností při relizci projektu Pedgog tblety ve výuce, r.č. CZ.1.07/1.3.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 podkldového mteriálu zpojení Zákldní školy Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce, IČ v pozici prtner s finnční spoluúčstí do relizce

7 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č projektu Restrt, registrční číslo CZ.1.07/1.3.00/ předloženého v rámci výzvy č. 51 Operčního progrmu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve smyslu dokumentu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o prtnerství Krjským zřízením pro dlší vzdělávání pedgogických prcovníků informčním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Novém Jičíně, Štefánikov 826/7, , IČ: Zákldní školou Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí, IČ , jejímž předmětem je úprv vzájemných práv povinností při relizci projektu Restrt, r.č. CZ.1.07/1.3.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 12 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Zákldní škole Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci, IČ provedení technického zhodnocení v multimediální učebně školy ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Zákldní škole Mteřské škole Kopřivnice, 17. listopdu 1225, příspěvkové orgnizci přijetí dru od dárce uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o písemnosti ze dne Informce o konání Výběrového řízení č. ONJ/004/2014/7 k.ú. Kopřivnice ČR Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových, týkjící se prodeje pozemků p.č. 847/32 osttní ploch zeleň o výměře 670 m², p.č. 847/35 osttní ploch zeleň o výměře 156 m², p.č. 847/36 osttní ploch - zeleň o výměře 17 m² p.č. 847/38 osttní ploch - zeleň výměře 128 m² v ktstrálním území Kopřivnice sedmé kolo výběrového řízení ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti SLUMEKO, s.r.o. po projednání s c h v l u j e Účst ve výběrovém řízení č. ONJ/004/2014/7 k. ú. Kopřivnice ČR Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových - koupě pozemků prc. č. 847/32, 847/35, 847/36, 847/38 v k.ú. Kopřivnice Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí strnou povinnou z věcného břemene společností RWE GsNet, s.r.o. se sídlem v Ústí nd Lbem, Klišská 940, ,

8 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č IČ jko budoucí strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku prc. č. 748/1 v ktstrálním území Kopřivnice ochrnným pásmem plynárenského zřízení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e usnesení č přijté n 82.schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucím povinným RWE GsNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nd Lbem, Klišská 940, , IČO , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl C, vložk jko budoucím oprávněným, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků p.č. 563/20 p.č. 508/2 v k.ú. Kopřivnice plynárenským zřízením ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene smlouvy o právu provést stvbu č. IV /VB2 městem Kopřivnice jko budoucí strnou povinnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ jko budoucí strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků p.č.1285/1, 1276/4, 1276/14, 1276/17, 1276/2 v ktstrálním území Kopřivnice energetickým zřízením ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko vlstníkem povinné nemovitosti společností REKAZ relitní kncelář, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká č.p. 685, IĆ jko vlstníkem oprávněných nemovitostí, jejímž předmětem je ztížení pozemků p.č. 446/1 p.č. 563/27 v ktstrálním území Kopřivnice plynovodní přípojkou tk, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2014 ze dne vyhotoveném Ing. Petrem Kubíčkem ve prospěch pozemku p.č. 502 zstvěná ploch nádvoří, součástí je stvb občnské vybvenosti, Kopřivnice č.p. 685 stojící n pozemku p.č. 502 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e

9 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č uzvření dohody o zplcení úhrdy z užívání nemovitosti městem Kopřivnice jko uživtelem pnem Antonínem Kunčrem <nonymizováno> jko vlstníkem, jejímž předmětem je zplcení částky ve výši 5.840,- Kč z bezesmluvní užívání pozemku p.č. 563/5 osttní ploch osttní komunikce o výměře 146 m² v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím pnem Antonínem Kunčrem <nonymizováno> jko prodávjícím, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 563/5 osttní ploch osttní komunikce o výměře 146 m² v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene mnžely Mgr. Mrtinem Kuchřem <nonymizováno> Michelou Kuchřovou, <nonymizováno>, mnžely Jkubem Ocáskem <nonymizováno> Mgr. Lenkou Ocáskovou <nonymizováno>, pnem Václvem Ocáskem <nonymizováno>, pní Šárkou Ocáskovou, <nonymizováno> jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je částečné ztížení pozemku prc. č v k.ú. Kopřivnice, v rozshu, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2014 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím mnžely Lubomírem Poláškem <nonymizováno> Šárkou Poláškovou <nonymizováno> jko kupujícími, jejímž předmětem je prodej odděleného pozemku prc. č. 561/5 zhrd v k. ú. Vlčovice, n zákldě Geometrického plánu č /2014 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t n e s c h v á l i t zveřejnění záměru měst Kopřivnice prodt pozemek prc. č osttní ploch, osttní komunikce v k.ú. Kopřivnice

10 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o problemtice výkupů pozemků spojených se záměrem výstvby cyklostezky Vlčovice Frenštát p/r předloženou prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Mrcelou Kubáňovou <nonymizováno> jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 639 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou dle geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 1.2. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Lenkou Hofovou <nonymizováno> jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 392/3 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou dle geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu 1.3. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Ludmilou Khánkovou <nonymizováno> jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 903/8 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny dle geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.5 podkldového mteriálu 1.4. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Věrou Mtulovou <nonymizováno>jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 11/25 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny dle geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.6 podkldového mteriálu 1.5. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím

11 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Mgr. Dušnem Krumpolcem <nonymizováno> Ing. Blnkou Krompolcovou, <nonymizováno> jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup spoluvlstnického podílu ve výši ½ k pozemku p.č. 1007/9 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.7 podkldového mteriálu 1.6. uzvření směnné smlouvy městem Kopřivnice jko 1. smluvní strnou Jromírem Durčekem <nonymizováno> jko 2. smluvní strnou, jejímž předmětem je směn pozemků p.č. 1084/7 1084/6 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny dle geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.8 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím Liborem Polehlou <nonymizováno> Jrmilou Polehlovou <nonymizováno>, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 1301/45 v ktstrálním území Kopřivnice dle geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t n e s c h v á l i t úpltný převod pozemků p.č. 2096/2, p.č. 2096/6 v ktstrálním území Kopřivnice dle geom. plánu č /2014 z vlstnictví ČR Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových do vlstnictví měst Kopřivnice z důvodu uvedených v důvodové zprávě Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o věcném břemeni městem Kopřivnice jko vlstníkem oprávněných nemovitostí Povodím Odry, s.p. zpsném v obchodním rejstříku vedeném u Krjského soudu v Ostrvě v oddílu A XIV, vložk 584, se sídlemv Morvské Ostrvě, Vrenská 3101/49, , IČ: , DIČ:CZ jko vlstníkem povinných nemovitostí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemen - práv umístění, provozování, údržby oprv knlizce v pozemcích p.č. 587/2, 587/3, 582/4, 582/5 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou způsobem vyznčeným v geometrických plánech č O/2013, B/2013, A/2013 v pozemcích p.č. 1143/12, 1143/27, 1143/5 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny, způsobem vyznčeném v geometrickém plánu č A/2013 z jednorázovou náhrdu ve výši ,-Kč + DPH ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu.

12 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst neschválit zveřejnění záměru měst prodt část pozemku p.č. 419/2 o výměře cc 1075 m² v k.ú. Drnholec nd Lubinou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o ktuálním stvu jednání o prodeji pozemků prc. č. 661/228 prc č. 661/229 k.ú. Vlčovice umístěných v podniktelském prku Kopřivnice společnosti HACVIA, s.r.o. předloženou prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání s c h v l u j e vrácení části nájemného z nájemní smlouvy o umístění trkcí lunprku n pouti ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti městem Kopřivnice jko budoucím oprávněným Povodím Odry, státní podnik, IČ , se sídlem v Ostrvě, Vrenská 3101/49, PSČ jko budoucím povinným, jejímž předmětem je umístění stvby Rekonstrukce propustků MK v korytě DVT č.56 v Kopřivnici n pozemcích budoucího povinného ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e 1.1. n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek, který tvoří přílohu č.1 podkldového mteriálu, o výběru nejvhodnější nbídky veřejné zkázky n zhotovitele stvby Rekonstrukce propustků MK v korytě toku DVT č. 56 v Kopřivnici, uchzeče AlfPOL s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě - Přívoze, U Tiskárny 616/9, PSČ n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek, který tvoří přílohu č.1. podkldového mteriálu, o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky Rekonstrukce propustků MK v korytě toku DVT č.56 v Kopřivnici, tkto: 2. JAPSTAV MORAVA, s.r.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Lubin 449, V+V Sveko s. r.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n relizci stvby Rekonstrukce propustků MK v korytě toku DVT č.56 v Kopřivnici

13 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko objedntelem společností AlfPOL s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě - Přívoze, U Tiskárny 616/9, jko zhotovitelem stvby, jejímž předmětem je relizce stvby Rekonstrukce propustků MK v korytě toku DVT č.56 v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Tomášem Černým <nonymizováno>, zstoupeným Tomášem Černým jko zákonným zástupcem, bytem Erbenov 1118, Kopřivnice, jko obdrovným, jejímž předmětem je drování účelového finnčního příspěvku z fondu rozvoje rezerv ve výši Kč n úhrdu léčebné rehbilitce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotce jeho nedílné přílohy č. 1 Podmínky poskytnutí dotce, č. 2 Technická finnční příloh č. 3 Stnovení finnčních oprv, které se používjí pro výdje finncovné z OPŽP v přípdě porušení zákonných ustnovení závzných poždvků poskytovtele dotce při zdávání veřejných zkázek k projektu ZŠ Emil Zátopk - energetická optření" ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1. přijetí dotce z Operčního progrmu Životní prostředí n relizci projektu ZŠ Emil Zátopk - energetická optření" ve výši dotce stnovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2. uzvření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operčního progrmu Životní prostředí městem Kopřivnice jko příjemcem podpory Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem v Prze 4, Kplnov 1931/1, , IČ , jejímž předmětem je poskytnutí podpory n projekt ZŠ Emil Zátopk - energetická optření ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 pokldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit Strtegii rozvoje cyklistické doprvy měst Kopřivnice pro lét , Kopřivnice

14 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č n kolečkách ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření č. 1 odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí 1.1 ktulizovný Plán zdrví kvlity život měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 vyhodnocení Plánu zdrví kvlity život měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 54/2013/OMM ze dne , městem Kopřivnice Sdružení s názvem Rekonstrukce vnitřních rozvodů Štrmberská Alšov, se sídlem Beskydská stvební,.s. v Třinci, ul. Frýdecká 225, , Vedoucí člen sdružení: Beskydská stvební,.s., se sídlem v Třinci, ul. Frýdecká 225, , IČ Člen sdružení: HAMROZI s.r.o., se sídlem v Třinci, ul. Polní 411, , IČ , jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e seznm pohledávek, které budou přednostně uspokojovány n zákldě dohod o přistoupení k dluhu v souldu s Prvidly pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice, účinných od (dále jen Prvidl ) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 nájemce bytu <nonymizováno> pní Miroslvu Otčenáškovou, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Eriku Vrbkovou, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pn Pvl Honeše, <nonymizováno> z

15 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Jroslvu Klosovou, <nonymizováno> pn Petr Klose, <nonymizováno>z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Vlstu Jnkovou, <nonymizováno> z podmínky složení jistoty k bytu z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Věru Poláškovou, <nonymizováno> z podmínky složení jistoty k bytu do šesti měsíců od uzvření nájemní smlouvy z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Lucii Brtoňovou <nonymizováno> z podmínky složení jistoty k bytu do šesti měsíců od uzvření nájemní smlouvy z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Miroslvou Otčenáškovou <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2.2 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Erikou Vrbkovou <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2.3 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Pvlem Honešem <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 2.4 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Jroslvou Klosovou <nonymizováno> pnem Petrem Klosem, <nonymizováno> jko přistupujícími k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání

16 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č b e r e n vědomí žádost pn Miroslv Vepřk Jny Vepřkové o prominutí penále z pozdní úhrdy nájemného ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. p r o m í j í pnu Miroslvu Vepřkovi Jně Vepřkové penále z pozdní úhrdy nájemného <nonymizováno> ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. u k l á d á odboru mjetku měst odmítnout žádost Jny Vepřkové o zřzení do seznmu ždtelů o bydlení s ohledem n Prvidl pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice, části druhé, článku 2, odstvce 3, písmene f) Rd měst po projednání 1. s o u h l s í 1.1 s podáním návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán pní Kteřině Hořelkové <nonymizováno> 1.2 s podáním návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n soudní výkon rozhodnutí příslušného soudu vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Kteřině Hořelkové <nonymizováno>, pokud byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí příslušného soudu podle bodu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 písemnost č.j /2014 podnou pnem Mustfou Mustfovem doručenou dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 písemnosti podné pní Ewou-Betou Michálkovou č.j /2014 ze dne č.j.42490/2014 ze dne , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání městem Kopřivnice jko pronjímtelem pnem Mustfou Mustfovem se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru č.p. 869/38, IČ jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor č o výměře 35,29 m 2, část místnosti č nově oznčenou číslem 0.35 o výměře 14,22 m 2 část místnosti č nově oznčenou číslem 0.36 o výměře 27,58 m 2, místnost č. 24 o výměře 22,80 m 2 místnost č. 25 o výměře 9,10 m 2, umístěných v budově v Kopřivnici n ulici Štefánikov č.p. 117, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 2.2 pní Ewu-Beátu Michálkovou se sídlem v Závišicích č.p. 315, IČ nájemcem nebytových prostor - místností č o výměře 37,34 m 2, č o výměře 6,37 m 2 části místnosti 0,31 o výměře 3,9 m 2 umístěných v 1. PP budovy v

17 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Kopřivnici n ulici Štefánikov č.p. 117 z nájemné stnovené szbou ve výši 705,74 Kč/m 2 /rok, to n dobu neurčitou z účelem provozování prodejny kvristiky chovtelských potřeb 2.3 výjimku vnitroorgnizční směrnice č. 5/2014, spočívjící v uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uvedené pod odst. 2.2 s nájemcem pní Ewou-Betou Michálkovou bez ujednání o jistotě 2.4 uzvření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne uzvřenou městem Kopřivnice jko pronjímtelem pní Ewou-Beátou Michálkovou se sídlem v Závišicích č.p. 315, IČ , jko nájemcem, jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor umístěných v objektu č.p. 117 n ulici Štefánikově v Kopřivnici dohodou ke dni uzvření smluv uvedených pod odst , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem firmou Česká pojišťovn.s., se sídlem v Prze, Spálená 75/16, IČ , jko nájemcem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření podnájemní smlouvy pnem Dnielem Sochou se sídlem v Závišicích, č.p. 301, IČ jko nájemcem pní Pvlou Sochovou se sídlem v Závišicích č.p. 301, IČ jko podnájemcem, jímž předmětem bude podnájem nebytových prostor ve 2. NP objektu č.p. 244, který je součástí pozemku prcel č. 1915/3 v k. ú. Kopřivnice n ulici Štefánikově v Kopřivnici, který nájemce užívá společně s podnájemci, to n dobu neurčitou s účinností od z cenu nájmu odpovídjící ceně nájmu sjednné městem Kopřivnice jko pronjímtelem pnem Dnielem Sochou jko nájemcem, 1.2 uzvření podnájemní smlouvy pnem Dnielem Sochou se sídlem v Závišicích, č.p. 301, IČ jko nájemcem pní Ivou Dostálovou se sídlem v Příboře, dr. Čejky č.p. 1516, IČ jko podnájemcem jímž předmětem bude podnájem nebytových prostor ve 2. NP objektu č.p. 244, který

18 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č je součástí pozemku prcel č. 1915/3 v k. ú. Kopřivnice n ulici Štefánikově v Kopřivnici, který nájemce užívá společně s podnájemci, to n dobu neurčitou s účinností od z cenu nájmu odpovídjící ceně nájmu sjednné městem Kopřivnice jko pronjímtelem pnem Dnielem Sochou jko nájemcem Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí zákldní informci pro členy Svzku obcí regionu Novojičínsk (dále jen Svzek ) ve věci smluvních dokumentů související s provozem nových knlizcí (Projekt Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk ) ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst souhlsit s uzvřením dodtku č. 2 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí uzvřené dne , ve znění Dodtku č. 1 uzvřeného dne Svzkem obcí regionu Novojičínsk, IČ: , Městem Kopřivnice, IČ: , Městem Novým Jičínem, IČ: , Obcí Mořkov, IČ: , Obcí Životice u Nového Jičín, IČ: n strně Vlstník, se společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv. s., IČ , n strně Provozovtele, n zákldě výsledku koncesního řízení pod ev. č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu (dále jen dodtek č. 2 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí ), z podmínky udělení souhlsu s uzvřením dodtku č. 2 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí Státním fondem životního prostředí ČR 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst uložit zástupci měst Kopřivnice v rdě Svzku n jednání rdy Svzku hlsovt ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení uzvření dodtku č. 2 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky udělení souhlsu s uzvřením dodtku č. 2 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí Státním fondem životního prostředí ČR 4. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č. 1 Dohody vlstníků provozně souvisejících knlizcí uzvřené dne městem Kopřivnice n strně jedné společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., IČ , n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání městem Kopřivnice jko pronjímtelem pní Mrtinou Váňovou se sídlem v Závišicích č.p. 93, IČ jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor místností č o výměře 49,02 m 2, umístěných v budově v Kopřivnici n ulici Štefánikov č.p. 117, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 nbídku n odkup nemovitého mjetku budovy č.p. 889 pozemku prcel

19 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č č.100 dle nbídkového řízení podnou Bc. Vojtěchem Vicsápim ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 žádost o pronájem 2NP budovy č.p. 889 podnou dne pnem Petrem Váňou, jedntelem společnosti RB CAFE 10 s.r.o. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy smlouvy o zřízení služebnosti městem Kopřivnice jko prodávjícím strnou povinnou Bc. Vojtěchem Vicsápim <nonymizováno> jko kupujícím strnou oprávněnou jejímž předmětem je prodej nemovitostí nově uprveného pozemku prcel č. 100 zstvěná ploch nádvoří s jeho součástí stvbou č.p. 889 objektem občnské vybvenosti, vše v k.ú. Kopřivnice, vzniklého uprveného geometrickým plánem č /2013 ze dne zřízení služebnosti spočívjící v povinnosti strny povinné strpět spoluužívání venkovního schodiště části tersy, v rozshu vyznčeném v geometrickém plánu č /2013 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 zveřejnění záměru prodt bytovou jednotku č. 405/2 vymezenou v budově bytového domu č.p. 404, č.p. 405 stojícího n pozemcích p.č p.č.1265 n ul. Sokolovská v k.ú. obci Kopřivnice spolu se spoluvlstnickým podílem o velikosti 10930/ n společných částech budovy bytového domu č.p. 404, č.p.405 stojícího n pozemcích p.č p.č.1265 stejného spoluvlstnického podílu n pozemcích prc. č p.č.1265, zstvěná ploch nádvoří, která je zpsán u Ktstrálního úřdu pro Morvskoslezský krj, Ktstrální prcoviště Nový Jičín n listu vlstnictví č pro ktstrální území obec Kopřivnice ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 výzvu pro zájemce o koupi bytové jednotky č. 405/2 o velikosti 1+3 vymezené v budově bytového domu č.p. 404, 405 n ul. Sokolovská v k.ú. obci Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o snížení nájemného podnou dne pní Monikou Polednovou, nájemkyní nebytového prostoru o celkové výměře 62,20 m 2 umístěného v objektu č.p.317/4 n ulici Příčná v Kopřivnici< <nonymizováno> ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne , uzvřenou městem Kopřivnice, jko pronjímtelem Monikou Polednovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 400/26, IČ , jko nájemcem, kdy předmětem nájmu je nájem nebytových prostor sestávjící se z 5 místností o celkové výměře 62,20 m 2 umístěných v 1.podzemním podlží objektu

20 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č č.p.317/4, který je součástí pozemku p.č.508/6 v k.ú. obci Kopřivnice n ulici Příčné, uzvřením dodtku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k úprvě výše nájemného to ze szby nájemného ve výši 1.000,- Kč/m 2 /rok n szbu ve výši 750,- Kč/m 2 /rok ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření Smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání městem Kopřivnice jko pronjímtelem CIRRUS CZ,.s., se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 393, IČ , jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor 12 místností o celkové výměře 144,60 m 2 umístěných v objektu č.p. 393 n ulici Sokolovská v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 výjimku vnitroorgnizční směrnice č. 05/2014, spočívjící v uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uvedené pod odst. 1.1 s nájemcem CIRRUS CZ,.s. bez ujednání o jistotě Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst propchtovt nebytové prostory o celkové výměře 977,50 m 2 umístěné ve stvbě občnského vybvení č.p.317/4, která je součástí pozemku p.č.508/6 v k.ú. obci Kopřivnice n ulici Příčné ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne podnou pní Ivetou Bundárovou, jedntelkou Brtoňovy pekárny s.r.o., žádost o nájem místnosti č.2108 části místnosti č.2107 umístěné v 1.NP objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e firmu Brtoňov pekárn s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně, Jugoslávská 1051/10, IČ , nájemcem místnosti č.0132 o výměře 12,98 m 2, místnosti č.2108 o výměře 19,58 m 2 části místnosti č.2107 o výměře 17,80 m 2 umístěné v 1.NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 550,00 Kč/m 2 /rok, tj ,00 Kč ročně, to n dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou z účelem provozování prodejny pekřských výrobků doplňkového sortimentu potrvinového chrkteru v souldu s vydným živnostenským oprávněním Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Rdny Kubíčkové ze dne ve věci udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od ve znění žádosti předložené prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu

21 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č s c h v l u j e 2.1 zjištění bytu podle Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část čtvrtá, článek 12 Udělování výjimek, odst. 1 ždtelce Rdně Kubíčkové o velikosti 1+2 nebo 1+3 ve znění žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 nájemce bytu <nonymizováno> pní Rdnu Kubíčkovou <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 z podmínky složení jistoty k předmětnému bytu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dohody o způsobu stnovení ceny tepl v CZT Kopřivnice městem Kopřivnice firmou TEPLO Kopřivnice s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , jejímž předmětem je stnovení závzných prvidel pro stnovení cen tepelné energie při dodávkách tepl společností TEPLO Kopřivnice s.r.o. n území měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí žádost o prodloužení doby nájmu podnou dne pnem Krlem Fojtíkem, prezidentem Tenisového klubu Kopřivnice <nonymizováno> ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 08/2014/OMM uzvřené dne n kci Stvební úprvy přístvb krytého bzénu v Kopřivnici městem Kopřivnice společností Beskydská stvební,.s., IČ se sídlem v Třinci Stré Město, ul. Frýdecká 225, jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1.upuštění od dlšího vymáhání pohledávek měst Kopřivnice uvedených v příloze č úplný odpis pohledávek měst Kopřivnice uvedených v příloze č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 2.1. upuštění od dlšího vymáhání pohledávek měst Kopřivnice uvedených v příloze č. 2 podkldového mteriálu 2.2. úplný odpis pohledávek měst Kopřivnice uvedených v příloze č. 2 podkldového

22 112. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vyd t obecně závznou vyhlášku o zbezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zslání výzvy dresovné společnosti Therápon98 ve věci obnovení pěšího průchodu přes reál polikliniky z ul. Štefánikov ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1. Ing. Miroslv Kopečný místostrost Ing. Josef Jlůvk strost

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004 Usnesení 24. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1541 - Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. souhlsí 1.1. s vyřzením dlouhodobého hmotného mjetku z užívání dle předloženého seznmu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3532-3583 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území Usnesení č. 51/3971 Příloh č. 2 Strn 1 Počet strn přílohy: 8 Specifikce zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlstnictví krje Středisko Bruntál Smlouv číslo Silnice Prcelní číslo 1) Zřízení věcného

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88)

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 88. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 28. 11. 2013 09:00 (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) Mgr. Krel Sibinský Mgr. Rdim

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41880/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 615-674 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 20. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 01.09.2015

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008 Usnesení 41. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1799 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření servisní smlouvy č. 3286 Sú 08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouv vč. výmzu věcného břemene uzvřená podle ustnovení ~ 588 násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Obec Psáry, zstoupená strostou Milnem Váchou Sídlo: Pržská

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02, IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592,

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009 Usnesení 62. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 17. 03. 2009 2544 - Rd měst po projednání 1. j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, Ing. Jnu Klímovou, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení č. 3939/06 RM bere n vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3903-3909/06, 3913/06, 3923/06, 3924/06, 3929/06, 3931/06, 3932/06, 3935/06, 3936/06 souhlsí s

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více