MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 88327/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání rozpočtové optření č. 66/2018 k rozpočtu měst n rok 2018, ve znění návrhu odboru rozvoje měst předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 95- Rd měst po projednání 1. o d v o l á v á z funkce všechny dosvdní členy Týmu pro sledování stvu udržitelného rozvoje měst Kopřivnice 2. j m e n u j e do funkce člen Týmu pro sledování stvu udržitelného rozvoje měst: 2.1 strostu měst 2.2 místostrosty měst 2.3 grnt projektu Zdrvé město MA tjemník městského úřdu 2.5 vedoucího odboru rozvoje měst 2.6 vedoucího oddělení strtegického plánování 2.7 vedoucího odboru životního prostředí 2.8 vedoucího odboru školství, kultury sportu 2.9 vedoucího odboru sociálních věcí zdrvotnictví 2.10 vedoucího odboru mjetku měst 2.11 interního uditor 2.12 koordinátor projektu Zdrvé město MA referent rozvoje doprvy infrstruktury měst Kopřivnice, cyklokoordinátor 2.14 vedoucího oddělení rozvoje území, rchitekt měst 2.15 energetik měst 2.16 RNDr. Rdim Misičk, expert v oblsti udržitelného rozvoje, RADDIT consulting s.r.o Ing. Aleše Dresler, Ph.D., prcovník Národní sítě Zdrvých měst ČR metodik MVČR. 96- Rd měst po projednání uzvření Dodtku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 149/2018 ze dne ve znění Dodtku č. 1 ze dne , Dodtku č. 2 ze dne Dodtku č. 3 ze dne n relizci stvby Vznik sociálně terpeutických dílen v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE

2 městem Kopřivnice jko objedntelem společností STASEKO PLUS s.r.o., IČ , se sídlem v Českém Těšíně, Slezská 2101/15, jko zhotovitelem, jehož předmětem je změn rozshu předmětu ceny díl změn termínu plnění díl, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 97- Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0257/2018 n kci Prkoviště sídliště SEVER, prc.č. 1373/6, 1374/1 městem Kopřivnice jko objedntelem společností JANKOSTAV s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě, Štěpňákov 714/31, PSČ jko zhotovitelem, jehož předmětem je změn předmětu ceny díl n zákldě provedených víceprcí méněprcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 98- Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORÚ/0554/2018 n zprcování projektové dokumentce "Úprv veřejných prostrnství, příjezdová komunikce prkovcí plochy v okolí nového Technického muze v Kopřivnici" městem Kopřivnice jko objedntelem Ing. Romnem Fildánem, IČ , se sídlem v Orlové, N Stuchlíkovci 738, jko zhotovitelem, jehož předmětem je změn doby plnění díl n zákldě poždvku objedntele projednt změnu přístupu k veřejnému prostrnství ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 99- Rd měst po projednání nájemce bytu <nonymizováno> pní Renátu Chromečkovou, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, k němuž přistupuje, to do nájemce bytu <nonymizováno> pn Mrtin Košře, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2 z podmínky složení jistoty k bytu, to nejpozději do šesti měsíců od účinnosti nájemní smlouvy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Renátou Chromečkovou, <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2 / 15

3 100- Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 žádost pn Miln Glii, IČ , se sídlem v Kopřivnici, Tyršov 844/10, ze dne o skončení nájmu nebytového prostoru dohodou, ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 žádost pní Oldřišky Gliové, IČ , se sídlem v Kopřivnici, Tyršov 844/10, ,ze dne o pronájem nebytového prostoru, jehož nynějším nájemcem je její mnžel, ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 2 podkldového mteriálu uzvření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem Milnem Gliou, IČ se sídlem v Kopřivnici, Tyršov 844/10, jko nájemcem, jejímž předmětem je ukončení užívání nebytových prostor, sestávjící se ze 4 místností o celkové výměře 75,67 m 2, ncházejících se v přízemí bytového domu č. p. 891, který je součástí pozemku č. 103 v k. ú. Kopřivnice n ulici Obránců míru, Kopřivnice, to k , ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2.2 zveřejnění záměru měst pronjmout pní Oldřišce Gliové, IČ , se sídlem v Kopřivnici, Tyršov 844/10, , nebytový prostor sestávjící se ze 4 místností o celkové výměře 75,67 m 2, ncházející se v přízemí bytového domu č. p. 891, který je součástí pozemku č. 103 v k. ú. Kopřivnice n ulici Obránců míru, Kopřivnice stvebně určen jko prodejn z účelem provozování prodejny zdrvého spní (prodej mtrcí, postelí doplňkového zboží ze sortimentu ložnic), ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pní Renáty Dvidové ze dne ve věci udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. výjimku spočívjící v zjištění bytu o velikosti 1+2 n ul. Alšov pní Renátě Dvidové, <nonymizováno> ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst. 1 Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , z podmínky složení jistoty k bytu dále z podmínky vrácení stávjícího bytu o velikosti 1+2, který nyní užívá, ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Romn Revendy ze dne o povolení podnájmu bytu, jehož je nájemcem, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3 / 15

4 2. s o u h l s í s podnájem bytu <nonymizováno> jehož nájemcem je pn Romn Revend, <nonymizováno> to n dobu určitou od do pnu Mojmíru Hvrlntovi, <nonymizováno> z podmínky trvání uvedeného nájemního vzthu Rd měst po projednání výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání ze dne , uzvřené se Stnislvou Šotkovskou s místem podnikání v Milenově č. p. 22, okr. Hrnice, IČ , jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor - místnosti č. 211 o výměře 13,90 m 2, která se nchází v 2. NP objektu č. p. 244, který je součástí pozemku prcelní č. 1915/3 v k.ú. Kopřivnice, n ulici Štefánikov, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor v budově č. p. 244, Kopřivnice místnost č. 211 o výměře 13,90 m 2, umístěnou v 2. NP objektu č. p. 244, který je součástí pozemku prcelní č. 1915/3 v k. ú. Kopřivnice, n ulici Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene právu provést stvbu městem Kopřivnice jko budoucí strnou povinnou mnžely Ing. Jiřím Pospišilíkem PhD. <nonymizováno> Ing. Simonou Pospišilíkovou, <nonymizováno> jko budoucí strnou oprávněnou, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku p.č v ktstrálním území Kopřivnice vodovodní přípojkou, splškovou knlizční přípojkou rozšířením sjezdu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucím povinným mnžely Mgr. et Mgr. Mrtinem Kuchřem PH.D., <nonymizováno> Michelou Kuchřovou, <nonymizováno> jko budoucími oprávněnými, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č. 1039/14 v ktstrálním území Kopřivnice uložením vodovodní přípojky, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dohody o umístění stvby městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene 4 / 15

5 společností ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemku prc. č. 584/1 v ktstrálním území Kopřivnice uložením zemního kbelového vedení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko pronjímtelem pnem Frntiškem Chbroněm, <nonymizováno> jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku prc. č. 1980/2 osttní ploch, zeleň v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko pronjímtelem společností Rőchling Automotive Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový prk 308, 74221, IČ jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 661/ m 2 části pozemku p.č. 661/ m 2 v ktstrálním území Vlčovice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Smlouvy o poskytování dodávek vody, plynu elektrické energie městem Kopřivnice jko odběrtelem Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou Středním odborným učilištěm, p.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Husov 1302 jko dodvtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě městem Kopřivnice jko vlstníkem pnujících pozemků společností Mléčná frm Lubin spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici, Lubin 525, 74221, IČ , jko vlstníkem služebných pozemků, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívjící v právu uložení knlizce ve služebných pozemcích v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou, p.č. 5 / 15

6 417/22 99/106 ve prospěch pnujících pozemků p.č. 561/5 572/2 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou v rozshu dle geometrických plánů č / /2015, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dohody o činnosti umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl městem Kopřivnice společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv,.s., se sídlem v Ostrvě, Mriánských Horách, 28. říjn 1235/169, , IČ , jejíž předmětem je umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl pro stvbu Regenerce prků n ul. Pionýrská Sdová v Kopřivnici, veřejné osvětlení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o nájem místnosti č podnou dne spolkem Kotv rodiny, z.s., ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově Městského úřdu Kopřivnice - místnosti č o výměře 16,95 m 2 umístěnou v 7. NP nebytové jednotky č. 1163/1 objektu č. p. 1163, který je součástí pozemku p. č. 1921/1 v k. ú. Kopřivnice, n ul. Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o nájem místnosti č podnou dne společností AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor v budově Městského úřdu Kopřivnice místnost č o výměře 32,36 m 2, umístěnou v 9. NP nebytové jednotky č. 1163/1 objektu č. p. 1163, který je součástí pozemku prcel číslo 1921/1 v k. ú. Kopřivnice, n ulici Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtelem Auto klubem plochá dráh Kopřivnice v AČR, se sídlem v Kopřivnici, Česká 868/37, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kci v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 6 / 15

7 1.1.2 Asocicí zdrvotně postižených, smíšená orgnizce Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 393/3, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kci v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu spolkem FUDOKEN KAI AIKIDO, ČESKÁ UNIE AIKIDO, z. s. se sídlem v Kopřivnici, Zdeňk Burin 1011/24, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené činnost v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu KLUBEM MALÉ KOPANÉ z.s. KOPŘIVNICE, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost kce v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Mgr. Mrtou Kozinovou, <nonymizováno> jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kci v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu SH ČMS - Sborem dobrovolných hsičů Lubin II., se sídlem v Kopřivnici, Lubin 51, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost kci v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu SH ČMS - Sborem dobrovolných hsičů Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 410, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kce v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu SH ČMS - Sborem dobrovolných hsičů Mniší, se sídlem v Kopřivnici, Mniší 10, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost kci v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu Tenisovým klubem Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Tenisový reál, Dolní 46/1, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost kci v roce 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu 1.2 uzvření drovcí smlouvy z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtelem spolkem Jokerit Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1204/25, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru z Fondu rozvoje rezerv, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 podkldového mteriálu 2. n e bezúpltné užívání objektu Kulturní dům Vlčovice pnem Adolfem Hüttlem, <nonymizováno> z účelem tréninků mládeže ve stolním tenisu, 7 / 15

8 ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 14 podkldového mteriálu Rd měst po projednání ceník krátkodobých nájmů nebytových prostor v budově Kulturního domu v Mniší č.p. 175, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 ceník krátkodobých nájmů nebytových prostor v budově Kulturního domu ve Vlčovicích č.p. 190, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. b e r e n v ě d o m í vzor smlouvy o krátkodobém nájmu nebytových prostor v budově Kulturního domu v Mniší č.p. 175 v budově Kulturního domu ve Vlčovicích č.p. 190, ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 3 č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí kroniku měst Kopřivnice z rok 2017, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Zákldní škole Kopřivnice Lubin, Lubin 60 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci, uzvření projektové smlouvy relizci projektu z Operčního progrmu Výzkum, vývoj vzdělávání Podpor škol formou projektů zjednodušeného vykzování Šblony II, ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 Zákldní škole Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci, uzvření projektové smlouvy relizci projektu z Operčního progrmu Výzkum, vývoj vzdělávání Podpor škol formou projektů zjednodušeného vykzování Šblony II, ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 Domu dětí mládeže Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci, uzvření projektové smlouvy relizci projektu z Operčního progrmu Výzkum, vývoj vzdělávání Podpor škol formou projektů zjednodušeného vykzování Šblony II, ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 Zákldní škole dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci, uzvření projektové smlouvy relizci projektu z Operčního progrmu Výzkum, vývoj vzdělávání Podpor škol formou projektů zjednodušeného vykzování Šblony II, ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5 Zákldní škole Mteřské škole 17. listopdu Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci, uzvření projektové smlouvy relizci projektu z Operčního progrmu Výzkum, vývoj vzdělávání Podpor škol formou projektů zjednodušeného vykzování Šblony II, 8 / 15

9 ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6 Zákldní škole Alšov Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci, uzvření projektové smlouvy relizci projektu z Operčního progrmu Výzkum, vývoj vzdělávání Podpor škol formou projektů zjednodušeného vykzování Šblony II, ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Mteřským školám Kopřivnice, Krátká 1105 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci, nvýšení limitu z normtivu ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Mteřským školám Kopřivnice, p. o. přijetí dru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání odpisový plán příspěvkové orgnizce Středisko sociálních služeb měst Kopřivnice příspěvková orgnizce (IČ ) pro období od roku 2018, ve znění návrhu příspěvkové orgnizce předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. postup řešení likvidce dlouhodobého mjetku projednný v likvidční komisi dne dle specifikce uvedené v důvodové zprávě 2. u k l á d á funkčně příslušným odborům MÚ zbezpečit relizci schváleného postupu Rd měst po projednání 1. výjimku dle čl. 7 odst. 10 vnitroorgnizční směrnice č. 13/2016 o veřejných zkázkách mlého rozshu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, 2. r o z h o d u j e n zákldě zprávy o posouzení hodnocení nbídek k veřejné zkázce mlého rozshu n služby: Pojištění vozidel měst Kopřivnice příspěvkových orgnizcí pro období od do ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu o výběru ekonomicky nejvýhodnější nbídky, kterou je nbídk uchzeče Allinz pojišťovn,.s., IČ , se sídlem v Prze 8, Ke Štvnici 656/3, PSČ 18600, s cenou pojistného Kč 3. p o věřuje vedoucí odboru finncí k uzvření pojistné smlouvy n plnění veřejné zkázky mlého rozshu n služby: Pojištění vozidel měst Kopřivnice příspěvkových orgnizcí pro 9 / 15

10 období od do se společností Allinz pojišťovn,.s., IČ , se sídlem v Prze 8, Ke Štvnici 656/3, PSČ 18600, dle bodu 2 tohoto usnesení Rd měst po projednání rozpočtové optření č. 64/2018 k rozpočtu měst n rok 2018, ve znění návrhu odboru finncí předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání plán kontrolní činnosti v oblsti veřejnosprávní kontroly n 1. pololetí 2019 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání pořdníky ždtelů o přidělení bytů zvláštního určení, ncházejících se v domech n ulici Česká č.p. 320 n Msrykově náměstí č.p. 650 v Kopřivnici, n 1. pololetí roku 2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pní Jiřiny Juřenové, <nonymizováno> ze dne , ve věci udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu udělení výjimky pní Jiřině Juřenové, <nonymizováno>, ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst. 1 Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od uzvření smlouvy o nájmu bytu <nonymizováno> o velikosti 2+1 z nájemné ve výši 43,76 Kč/m2 městem Kopřivnice jko pronjímtelem pní Jiřinou Juřenovou, <nonymizováno>, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání u rčuje s účinností od plt řediteli příspěvkové orgnizce Zákldní škol Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v y d á v á nřízení měst Kopřivnice č. 3/ Tržní řád, 10 / 15

11 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. uzvření veřejnoprávní smlouvy podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů městem Kopřivnice obcí Kteřinice, se sídlem v Kteřinicích, Kteřinice 127, , jejímž předmětem je výkon přestupkové gendy pro obec Kteřinice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. p o věřuje strostu podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. uzvření veřejnoprávní smlouvy podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů městem Kopřivnice obcí Mošnov, se sídlem v Mošnově, Mošnov 96, , jejímž předmětem je výkon přestupkové gendy pro obec Mošnov, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. p o věřuje strostu podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. uzvření veřejnoprávní smlouvy podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů městem Kopřivnice obcí Petřvld, se sídlem v Petřvldě 1, Petřvld 175, , jejímž předmětem je výkon přestupkové gendy pro obec Petřvld, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. p o věřuje strostu podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. uzvření veřejnoprávní smlouvy podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů městem Kopřivnice 11 / 15

12 obcí Skotnice se sídlem ve Skotnici, Skotnice 24, , jejímž předmětem je výkon přestupkové gendy pro obec Skotnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. p o věřuje strostu podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. uzvření veřejnoprávní smlouvy podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů městem Kopřivnice obcí Závišice, se sídlem v Závišicích, Závišice 115, Kopřivnice, jejímž předmětem je výkon přestupkové gendy pro obec Závišice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. p o věřuje strostu podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o nbídce pilotního senzorového měření kvlity ovzduší v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtové optření č. 65/2018 k rozpočtu měst n rok 2018, ve znění návrhu odboru životního prostředí předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s věřuje s účinností od odboru životního prostředí provozování útulku pro psy v Kopřivnici - Vlčovicích Rd měst po projednání výpověď rámcové příkzní smlouvy ze dne uzvřené městem Kopřivnice jko příkzcem Společností Výběrovk, vedoucí společník společnost Výběrovk, s. r. o., se sídlem v Ostrvě Slezské Ostrvě, Podzámčí 482/62, , IČ , druhý společník společnost Veřejné zkázky s. r. o., se sídlem v Prze 1 Stré Město, Revoluční 724/7, IČ jko příkzníkem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 12 / 15

13 138- Rd měst po projednání vnitroorgnizční směrnici O veřejných zkázkách mlého rozshu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. v y d á v á podle 101 odst. 4 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Jedncí řád Rdy měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á tjemníkovi městského úřdu prováděcím příkzem zbezpečit plnění tohoto usnesení plnění usnesení zstupitelstv měst, jímž byl vydán jedncí řád zstupitelstv měst Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s. r. o. po projednání 1. o d v o l á v á stávjícího předsedu, místopředsedu osttní členy Rdy Kbelové televize Kopřivnice (dále jen Rd KTK ) jmenovné Rdou měst Kopřivnice usnesením č. 198 ze dne usnesením č ze dne j m e n u j e členy Rdy KTK 2.1 p. Václv Šblturu, 2.2 p. Miloslv Burdu, 2.3 p. Petr Kypr, 2.4 p. Robin Vojtoviče, 2.5 Ing. Krl Dufk, 2.6 Ing. Mgr. Tomáše Hof, 2.7 Mgr. Jn Mužík, 2.8 Mgr. Miln Chloupku, 2.9 Bc. Adm Hnuse, 2.10 Mgr. Vldimír Resner, 2.11 Ing. Jn Bittner, jedntel KTK 3. Sttut Rdy KTK, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání vnitroorgnizční směrnici Zásdy vzthů zřizovtele orgnizčních složek měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. zřizuje pro volební období Komisi Rdy měst Kopřivnice pro místní část Lubin v počtu 13 členů 13 / 15

14 2. j m e n u j e členy Komise Rdy měst Kopřivnice pro místní část Lubin: 2.1 Mgr. Zdeňk Bbince, <nonymizováno> 2.2 pn Krl Mtulu, <nonymizováno> 2.3 Ing. Bc. Miroslv Dvořák, <nonymizováno> 2.4 pn Jroslv Bonk, <nonymizováno> 2.5 pn Antonín Mlého, <nonymizováno> 2.6 Ing. Dlibor Kloce, <nonymizováno> 2.7 pn Václv Piger, <nonymizováno> 2.8 Mgr. Dušn Krompolce, <nonymizováno> 2.9 pní Mrtu Dnihlíkovou, <nonymizováno> 2.10 Ing. Petr Filip, <nonymizováno> 2.11 pn Ondřeje Ršku, <nonymizováno> 2.12 Ing. Pvlínu Tobiášovou, DiS., <nonymizováno> 2.13 pn Michl Polášk, <nonymizováno> 3. Sttut Komise Rdy měst Kopřivnice pro místní část Lubin, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. zřizuje pro volební období Komisi Rdy měst Kopřivnice pro místní část Mniší v počtu 7 členů 2. j m e n u j e členy Komise Rdy měst Kopřivnice pro místní část Mniší: 2.1 Ing. Mrtin Švidrnoch, <nonymizováno> 2.2 pní Hnu Hrnčárkovou, <nonymizováno> 2.3 Annu Čechovou, <nonymizováno> 2.4 pn Svtopluk Holub, <nonymizováno> 2.5 pní Ludmilu Jlůvkovou, <nonymizováno> 2.6 Ing. Rdomíru Michálkovou, <nonymizováno> 2.7 pn Václv Lichnovského, <nonymizováno> 3. Sttut Komise Rdy měst Kopřivnice pro místní část Mniší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. zřizuje pro volební období Komisi Rdy měst Kopřivnice pro místní část Vlčovice v počtu 9 členů 2. j m e n u j e členy Komise Rdy měst Kopřivnice pro místní část Vlčovice: 2.1 pn Dlibor Hipík, <nonymizováno> 2.2 pn Lubomír Polášk, <nonymizováno> 2.3 Ing. Rdim Hyvnr, <nonymizováno> 2.4 Ing. Rdk Hrbiše, <nonymizováno> 2.5 pní Miroslvu Štěpánovou, <nonymizováno> 14 / 15

15 2.6 pn Jiřího Rečk, <nonymizováno> 2.7 pní Rentu Gelnrovou, <nonymizováno> 2.8 pn Jn Vrubl, <nonymizováno> 2.9 pní Hnu Kutáčovou, <nonymizováno> 3. Sttut Komise Rdy měst Kopřivnice pro místní část Vlčovice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. zřizuje pro volební období Komisi pro Projekt Zdrvé město místní Agendy 21 Rdy měst Kopřivnice v počtu 21 členů 2. j m e n u j e 2.1. do funkce předsedkyně komise Mgr. Dgmr Rysovou 2.2.do funkce členů Komise pro Projekt Zdrvé město místní Agendy 21: Ing. Lenku Šimečkovou Ing. Hynk Rulíšk Brboru Sopuchovou, DiS Ivnu Holubovou, DiS Bc. Romnu Bukovskou Mgr. Pvlu Zrunkovou pn Jn Fiĺák Ing. Lenku Herákovou Ing. Richrd Petr pn Romn Beneše Bc. Evu Mikuškovou Ing. Dgmr Jnčálkovou Mgr. Dvid Monsport Rdku Chlíkovou, M.A., M.Sc Bc. Kryštof Hyvnr Mgr. Kristýnu Tillovou Mgr. Vlstu Gerykovou pn Antonín Verst Ing. Zdeňk Chlubnu Ing. Aleše Dresler, Ph.D. 3. Sttut Komise Projektu Zdrvé město místní Agendy 21 Rdy měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Ing. Miroslv Kopečný v. r. Stnislv Šimíček v. r. strost místostrost 15 / 15

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 40180/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2224-2263 Usnesení ze 70. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 48011/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2319-2359 Usnesení ze 73. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54601/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2390-2428 Usnesení ze 75. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52343/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1563-1610 Usnesení z 50. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 33975/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1336-1392 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 42. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 28.06.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52642/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3018-3072 Usnesení z 93. schůze Rdy

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 27937/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2836-2878 Usnesení z 88. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&14103/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 310-364 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 43331/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2264-2316 Usnesení ze 71. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 64578/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1721-1775 Usnesení z 55. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 11784/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2640-2676 Usnesení z 82. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 86543/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 11-42 Usnesení 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 160-193 Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 31384/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2884-2954 Usnesení z 90. schůze Rdy

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 31. schůze Rdy měst Šternberk ze dne 19.12.2011 Číslo 846 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2011 zápis z jednání finnčního výboru ze dne 9.12.2011 b e r e n v ě d o m í výsledky hospodření měst Šternberk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více