MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52642/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání s c h v l u j e vnitroorgnizční směrnici Prvidl projektového řízení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí zprcovné výsledky z Fór Zdrvého měst Kopřivnice, které se konlo , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Chrtu 2018 Evropského týdne mobility Evropského dne bez ut, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Tnečním centrem Relx, z. s., IČ , Dukelská 1059, Kopřivnice, zstoupeným předsedkyní pní Miroslvou Břuskovou jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kci Dny zdrví, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e zdávcí řízení s názvem Dodávk interiéru II 1. část veřejné zkázky: Komunitní centrum Kopřivnice - Dodávk interiéru 2. část veřejné zkázky: Vznik sociálně terpeutických dílen Dodávk interiéru vyhlášené n zákldě usnesení rdy měst č ze dne , to v souldu s ustnovením 127 odst. 2 písm. h) zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, ve znění pozdějších předpisů, protože zdvtel obdržel ve stnovené lhůtě pro podání nbídek pouze jednu nbídku MĚSTO KOPŘIVNICE

2 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č r o z h o d u j e o zhájení zjednodušeného podlimitního řízení k podlimitní veřejné zkázce s názvem Dodávk interiéru III Komunitní centrum Kopřivnice, 3. s c h v l u j e rozsh Zdávcí dokumentce vč. technických obchodních podmínek návrhu smlouvy o dílo ve smyslu zákon č. 134/2016 Sb. o zdávání veřejných zkázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zkázku s názvem Dodávk interiéru III Komunitní centrum Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 4. p o věřuje k provádění úkonů v souldu s 42 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek, posouzení hodnocení nbídek k veřejné zkázce s názvem Dodávk interiéru III Komunitní centrum Kopřivnice, ve složení: 4. 1 Ing. Miroslv Kopečný, člen komise jeho náhrdník Stnislv Šimíček 4. 2 Mgr. Lenk Gliová, členk komise její náhrdnice Bc. Dgmr Oprštěná, DiS Mgr. Jiří Štěpán, člen komise jeho náhrdník Ing. rch. Miln Šmíd 4. 4 Ing. Jitk Pechová, členk komise její náhrdnice Ing. Lenk Šimečková 4. 5 Ing. Pvlín Gjdušková, členk komise její náhrdník Ludvík Michlec Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření Dohody o činnosti umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl č. 2842/D/NJ/2018 vyvolné příprvou investiční kce Prkoviště n ul. Zdeňk Burin městem Kopřivnice jko investorem Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě Mriánských Horách, 28. říjn 1235/169, PSČ , IČ , jko vlstníkem vodního díl ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření Dohody o činnosti umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl č. 2843/D/NJ/2018 vyvolné příprvou investiční kce Prkoviště n ul. Zdeňk Burin městem Kopřivnice jko investorem Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě Mriánských Horách, 28. říjn 1235/169, PSČ , IČ jko vlstníkem vodního díl, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek hodnocení nbídek veřejné zkázky mlého rozshu Úprv veřejných prostrnství, příjezdová komunikce prkovcí plochy v okolí nového Technického muze v Kopřivnici - projektová dokumentce, který tvoří přílohu č.1 podkldového mteriálu, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nbídky, kterou je nbídk uchzeče pn Ing. Romn 2 / 16

3 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Fildán, IČ se sídlem v Orlové - Lutyni, N Stuchlíkovci 738, , z cenu plnění ve výši ,- Kč bez DPH 2. s c h v l u j e uzvření Smlouvy o dílo městem Kopřivnice jko objedntelem pnem Ing. Romnem Fildánem, IČ , se sídlem v Orlové - Lutyni, N Stuchlíkovci 738, jko zhotovitelem, jejímž předmětem je zprcování projektové dokumentce pod názvem Úprv veřejných prostrnství, příjezdová komunikce prkovcí plochy v okolí nového Technického muze v Kopřivnici - projektová dokumentce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek hodnocení nbídek veřejné zkázky mlého rozshu n zprcování dvou smosttných strtegických dokumentů, Plánu udržitelné městské mobility měst Kopřivnice Koncepce sttické doprvy měst Kopřivnice, který tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu o výběru nbídky, kterou je nbídk uchzeče společnosti UDIMO, spol. s r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě Morvské Ostrvě, Sokolská tříd 1204/8, PSČ , z cenu plnění ve výši Kč bez DPH 2. s c h v l u j e uzvření Smlouvy o dílo městem Kopřivnice jko objedntelem společností UDIMO, spol. s r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě Morvské Ostrvě, Sokolská tříd 1204/8, PSČ jko zhotovitelem, jejímž předmětem je zprcování dvou smosttných strtegických dokumentů, Plánu udržitelné městské mobility měst Kopřivnice Koncepce sttické doprvy měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. j m e n u j e řídící skupinu pro zprcování strtegického dokumentu Plán udržitelné městské mobility měst Kopřivnice ve složení: 3.1 Ing. Miroslv Kopečný strost měst, předsed skupiny 3.2 Stnislv Šimíček místostrost měst 3.3 Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje měst 3.4 Ing. rch. Miln Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území, odbor rozvoje měst 3.5 Ing. Lenk Šimečková, vedoucí oddělení strtegického plánování, odbor rozvoje měst 3.6 Ing. Richrd Petr, referent oddělení území, odbor rozvoje měst 3.7 Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí 3.8 Ing. Jroslv Jiřík, vedoucí oddělení lesního hospodářství ochrny přírody, odbor životního prostředí 3.9 Ing. Kmil Žák, vedoucí odboru mjetku měst 3.10 Ing. Vldimír Pustk, jedntel společnosti SLUMEKO, s.r.o. 3 / 16

4 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e příprvu podání žádosti o dotci pro projekt Optření proti přívlovým dešťům - Lubin Holot v rámci výzvy Ministerstv životního prostředí v Operčním progrmu životní prostředí, prioritní os 1.3: Zjistit povodňovou ochrnu intrvilánu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u děluje plnou moc k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci dlších záležitostí s tím souvisejících v rámci výzvy Ministerstv životního prostředí v Operčním progrmu životní prostředí, prioritní os 1.3: Zjistit povodňovou ochrnu intrvilánu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit v přípdě schválení dotce ze strny Ministerstv životního prostředí n relizci projektu Optření proti přívlovým dešťům - Lubin Holot, spolufinncování ve výši minimálně 15 % způsobilých výdjů 100 % nezpůsobilých výdjů zřzení tohoto finncování do rozpočtu měst příslušného relizčního roku Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e o zhájení zjednodušeného podlimitního řízení k podlimitní veřejné zkázce s názvem Dodávk interiéru III Vznik sociálně terpeutických dílen v Kopřivnici 2. s c h v l u j e rozsh Zdávcí dokumentce vč. technických obchodních podmínek návrhu smlouvy o dílo ve smyslu zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zkázku s názvem Dodávk interiéru III Vznik sociálně terpeutických dílen v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. p o věřuje k provádění úkonů v souldu s 42 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek, posouzení hodnocení nbídek k veřejné zkázce s názvem Dodávk interiéru III Vznik sociálně terpeutických dílen v Kopřivnici ve složení: 3. 1 Ing. Miroslv Kopečný, člen komise jeho náhrdník Stnislv Šimíček 3. 2 Mgr. Lenk Gliová, členk komise její náhrdnice Bc. Dgmr Oprštěná, DiS Mgr. Jiří Štěpán, člen komise jeho náhrdník Ing. rch. Miln Šmíd 3. 4 Ing. Jitk Pechová, členk komise její náhrdnice Ing. Lenk Šimečková 3. 5 Ing. Pvlín Gjdušková, členk komise její náhrdník Ludvík Michlec Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření č. 48/2018 k rozpočtu měst n rok 2018, ve znění návrhu odboru rozvoje měst předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 4 / 16

5 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 nájemce bytu <nonymizováno> pní Nikolu Bednříkovou, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, k němuž přistupuje, to do nájemce bytu <nonymizováno> pní Brboru Dňkovou, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, k němuž přistupuje, to do nájemce bytu <nonymizováno> Armádu spásy v České republice, z.s., IČ , se sídlem v Prze 5 - Stodůlky, Petržílkov 2565/23, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2, z podmínky složení jistoty k bytu, to n zákldě výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Nikolou Bednříkovou, <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Brboru Dňkovou, <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. s o u h l s í s podnájmem bytu podle bodu 1.3 tohoto usnesení, jehož nájemcem je Armád spásy v České republice, z.s., IČ , se sídlem v Prze 5 - Stodůlky, Petržílkov 2565/23, to n dobu z podmínek sjednných Smlouvou o spolupráci uzvřenou dne v rámci progrmu Sociální bydlení v Kopřivnici - Prevence bezdomovectví Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Dvid Michálk ze dne o výjimečné povolení podnájmu bytu, jehož je nájemcem ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í ve smyslu čl. 12 odst. 1 Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice, účinných od , s podnájem bytu <nonymizováno>jehož 5 / 16

6 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č nájemcem je pn Dvid Michálek, <nonymizováno> to n dobu určitou od do pnu Mrtinu Svčinovi, <nonymizováno> to z podmínky trvání uvedeného nájemního vzthu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o nájem místnosti č podnou dne společností AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 uzvření Smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání městem Kopřivnice jko pronjímtelem společností AGENTURA POZNÁNÍ, s. r. o., se sídlem v Novém Jičíně, Trlicov 1344/64, IČ jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem místnosti č o výměře 32,36 m 2 umístěné v 9. NP nebytové jednotky č. 1163/1 objektu č. p n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.2 výjimku z vnitroorgnizční směrnice č. 14/2016, spočívjící v uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uvedené pod bodem 2.1 tohoto usnesení s nájemcem společností AGENTURA POZNÁNÍ, s. r. o. bez ujednání o jistotě Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 zveřejnění záměru měst pronjmout 9 grážových stání pro osobní utomobily 2 grážová stání pro motocykly umístěné v objektu č. p. 133, který je součástí pozemku prcelní č. 1340/33 v k.ú. Kopřivnice n ulici Frncouzské v Kopřivnici z cenu určenou ceníkem nájemného grážových stání, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 ceník nájemného grážových stání, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. p o věřuje vedoucího odboru mjetku měst Ing. Kmil Žák uzvíráním smluv o nájmu grážových stání v objektu č. p. 133, který je součástí pozemku prcelní č. 1340/33 v k. ú. Kopřivnice n ulici Frncouzské v Kopřivnici z nájemné stnovené ceníkem nájemného grážových stání Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově Městského úřdu Kopřivnice - místnosti č o výměře 32,27 m 2, č o výměře 34,83 m 2, č o výměře 34,27 m 2, č o výměře 32,26 m 2, č o výměře 31,07 m 2, č o výměře 33,67 m 2, č o výměře 31,85 m 2 č o výměře 32,74 m 2, umístěné v 9. NP nebytové jednotky č. 1163/1 objektu č. p. 1163, který je součástí pozemku prcelní č. 1921/1 v k. ú. Kopřivnice, n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 6 / 16

7 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen právu provést stvbu městem Kopřivnice jko budoucím povinným společností SMART KOVO s.r.o., se sídlem v Tiché, Tichá 247, IČ jko budoucím oprávněným, jejímž předmětem je stvb komunikce budoucí ztížení pozemků p.č. st. 301, 661/100, 1005/9, 661/107, 661/155, 661/157, 661/158, 661/154, 661/160, 661/153, 661/82, 661/212 v ktstrálním území Vlčovice uložením vedení inženýrských sítí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pní Hny Miklové ze dne o zjištění jiného bytu o velikosti 1+1, ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst. 1 Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , výjimku spočívjící v určení pní Hny Miklové, <nonymizováno> nájemkyní bytu <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m 2, z podmínky složení jistoty k bytu dále z podmínky vrácení stávjícího bytu <nonymizováno>, který nyní užívá Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 rozpočtová optření č. 46/2018 k rozpočtu měst n rok 2018, ve znění návrhu odboru mjetku měst předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 úprvu plánu ekonomické (hospodářské) činnosti n rok 2018, ve znění návrhu odboru mjetku měst předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. v y l u č u j e ze zdávcího řízení k veřejné zkázce mlého rozshu n stvební práce: Budov MÚ Kopřivnice, Štefánikov 1163 rekonstrukce střešního pláště účstník zdávcího řízení společnost Jn Vymzl, IČ , se sídlem v Jistebníku 533, , to z důvodu nedoložení podepsného návrhu smlouvy o dílo 2. r o z h o d u j e 2.1. n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek k veřejné zkázce mlého rozshu n stvební práce: Budov MÚ Kopřivnice, Štefánikov 1163 rekonstrukce střešního pláště, který tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nbídky, kterou je nbídk uchzeče THERM, s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě - Zábřehu, Pvlovov 1351/44, z cenu plnění ve výši ,- Kč bez DPH 7 / 16

8 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek k veřejné zkázce mlého rozshu n stvební práce: Budov MÚ Kopřivnice, Štefánikov 1163 rekonstrukce střešního pláště, který tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o dlším pořdí uchzečů tkto: 2. BASE IC, s.r.o., IČ , se sídlem v Hvířově Prostřední Suché, Strá 1470/6, AZ STŘECHY IZOLACE, s.r.o., IČ : , se sídlem v Pkově, Náměstí 40, s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo č. 67/2018/OMM městem Kopřivnice jko objedntelem společností THERM s.r.o., se sídlem v Ostrvě - Zábřehu, Pvlovov 1351/44, , IČ jko zhotovitelem, jejímž předmětem je relizce stvby: Budov MÚ Kopřivnice, Štefánikov 1163 rekonstrukce střešního pláště, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e s c h v l u j e nvýšení rozpočtu n provoz údržbu komunálního mjetku ve správě SLUMEKO, s. r. o. o 570 tis. Kč Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím Rdomírem Štverkou, <nonymizováno> jko kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků prc. č. 314 lesní pozemek o výměře 3435m 2, prc. č. 806/12 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 248m 2 prc. č. 806/13 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 33m 2 v ktstrálním území Mniší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t n e s c h v á l i t úpltný převod částí pozemku prc. č. 584/8 vodní ploch, koryto vodního toku přirozené nebo uprvené v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou z vlstnictví České republiky - Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových do vlstnictví měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření budoucí drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko budoucím obdrovným Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 117, PSČ , IČ 8 / 16

9 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č , DIČ CZ , s právem hospodření se svěřeným mjetkem krje pro Správu silnic Morvskoslezského krje, p. o., se sídlem v Ostrvě, ul. Úprkov 1, PSČ , zpsnou v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl Pr., vložk 988, IČ , DIČ CZ , jko budoucím dárcem, jejímž předmětem je budoucí drování části pozemků prc. č. 766/18 - osttní ploch, silnice prc. č. 766/22 osttní ploch, silnice v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dohody o umístění stvby městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemku prc. č. 2984/4 v ktstrálním území Kopřivnice zemním kbelovým vedením nízkého npětí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 36/2018/OMM ze dne městem Kopřivnice jko objedntelem společností NH stvby s.r.o., se sídlem v Plkovicích, Plkovice 158, PSČ , IČ jko zhotovitelem, jehož předmětem je změn rozshu ceny díl Stvební úprvy půdních prostor objektu hsičské zbrojnice č. p. 51 v Kopřivnici Lubině, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit zveřejnění záměru měst prodt nemovité věci v ktstrálním území Kopřivnice - pozemek prc. číslo 1256 zstvěná ploch nádvoří, jehož součástí je stvb č. p. 407, objekt občnské vybvenosti, - pozemek prc. číslo 1257/1 osttní ploch/zeleň o výměře 705 m 2, který byl oddělený geometrickým plánem č /2015 z pozemku prc. číslo 1257/1, n ulici Sokolovské v Kopřivnici, to formou obálkové metody s podmínkou minimální nbídkové ceny ve výši dle důvodové zprávy Kč, kdy kritériem bude nejvyšší nbídková cen, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit zveřejnění záměru měst prodt nemovité věci pozemek prcelní číslo 2298, zstvěná ploch nádvoří o výměře 101 m 2, jehož součástí je stvb č. p. 1015, rodinný dům, pozemek prcelní číslo 2299, zhrd o výměře 648 m 2, vše v 9 / 16

10 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ktstrálním území Kopřivnice, obci Kopřivnice, to formou obálkové metody s podmínkou minimální nbídkové ceny ve výši dle důvodové zprávy Kč, kdy kritériem bude nejvyšší nbídková cen, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím pní Evou Buskovou, <nonymizováno> jko kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 555/19 o výměře 86 m², který byl oddělen n zákldě geometrického plánu č /2018 z pozemku p.č. 555/5 osttní ploch osttní komunikce v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím mnžely Petrem Bittnerem, <nonymizováno> Blnkou Bittnerovou <nonymizováno> jko kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 132/21 o výměře 12 m² trvlý trvní porost v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 35/2018/OMM ze dne městem Kopřivnice jko objedntelem společností NH stvby s.r.o., se sídlem v Plkovicích, Plkovice 158, PSČ , IČ jko zhotovitelem, jehož předmětem je změn rozshu ceny díl Oprv střešního pláště zteplení výthové šchty n objektu DPS č. p. 650 n Msrykově náměstí v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě městem Kopřivnice jko budoucím povinným Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě Mriánských Horách, 28. říjn 1235/169, PSČ , IČ jko budoucím oprávněným, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku p.č. 806/1 v ktstrálním území Mniší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 10 / 16

11 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Kmilem Herůdkem, r.č /0957, bytem Sedlnice, Sedlnice 549, jko prodávjícím, jejímž předmětem je koupě pozemku p.č. 3020/17 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o dvokátní úschově městem Kopřivnice jko uschovtelem Kmilem Herůdkem, r.č /0957, bytem Sedlnice, Sedlnice 549, jko oprávněným JUDr. Mrtinou Hjdovou, dvokátkou se sídlem v Příboře, náměstí Sigmund Freud 20, PSČ , IČ jko schovtelem, jejímž předmětem je úschov kupní ceny bezdůvodného obohcení dle kupní smlouvy specifikovné v bodě 1.1 tohoto usnesení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření Smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucím oprávněným Morvskoslezským krjem se sídlem v Ostrvě, ul. 28.říjn 117, zstoupený Správou silnic MSK, p.o. se sídlem v Ostrvě, Úprkov 795/1, jko budoucím povinným Mgr. et Mgr. Rdmilou Bečnovou, <nonymizováno> RNDr. Alenou Olšákovou, <nonymizováno> Olgou Krmáškovou, <nonymizováno> Arpádem Peštou, <nonymizováno> Dominikou Peštovou, <nonymizováno> jko budoucími investory stvby, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku p.č. 547/8 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou vedením sjezdu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě městem Kopřivnice jko budoucím povinným Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě Mriánských Horách, 28. říjn 1235/169, , IČ jko budoucím oprávněným, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků p.č. 379/15, 581/1, 591/1 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou vodovodem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu. 11 / 16

12 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí nbídku společnosti Českomorvská energetik, s.r.o., n odkup spíncí stnice pro Průmyslový prk Kopřivnice ze dne , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst odložit rozhodnutí ve věci prodeje spíncí stnice v souvislosti s podnou žádostí dle bodu 1. tohoto usnesení 3. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout objekt spíncí stnice (SO 012 Spíncí stnice 22 kv) stvbu technické vybvenosti bez č.p./č.e., která je součástí pozemku prc. č. st. 301, v obci Kopřivnice, ktstrální území Vlčovice, včetně provozních souborů PS elektrovybvení spíncí stnice PS dieselgregát; kbelové rozvody (SO 017 Kbelové rozvody 22 kv) n pozemcích prc. č. 661/100, 661/24, 627/6 v obci Kopřivnice, ktstrální území Vlčovice, n pozemcích prc. č. 1909/318, 1909/319, 1909/296, 1909/297, 1909/298, 1909/1 v obci Kopřivnice, ktstrální území Kopřivnice dlší součásti příslušenství tvořící s rozvodným elektrickým zřízením jeden celek, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t n e s c h v á l i t zveřejnění záměru měst prodt část pozemku p.č. 850/3 osttní ploch osttní komunikce o výměře cc 139 m² v ktstrálním území Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v souldu s ustnovením 102 odst. 2 písm. b) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 1. b e r e n vědomí zápis o průběhu konkurzního řízení dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení konkurzních komisích n vedoucí prcovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové orgnizce Zákldní škol Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. j m e n u j e n zákldě vyhlášeného konkurzního řízení dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení konkurzních komisích s účinností od pn Mgr. Robin Pospěch n vedoucí prcovní místo ředitele příspěvkové orgnizce Zákldní škol Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín Rd měst po projednání b e r e n vědomí rámcový čsový hrmonogrm zásdy pro zprcování rozpočtu n rok 2019, 12 / 16

13 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e 1.1 n zákldě protokolů z jednání hodnotící komise k ndlimitní veřejné zkázce n služby: Telekomunikční mobilní služby pro město Kopřivnice jiné veřejné zdvtele, které tvoří přílohy č. 1, 2 3 podkldového mteriálu, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nbídky, kterou je nbídk uchzeče T-Mobile Czech Republic.s., IČ , se sídlem v Prze 2, Tomíčkov 2144/1, n zákldě protokolů z jednání hodnotící komise k ndlimitní veřejné zkázce n služby: Telekomunikční mobilní služby pro město Kopřivnice jiné veřejné zdvtele, které tvoří přílohy č. 1, 2 3 podkldového mteriálu, o dlším pořdí uchzečů tkto: 2. Vodfone Czech Republic.s., se sídlem v Prze 5, Junkových 2, s c h v l u j e uzvření rámcové dohody městem Kopřivnice jko objedntelem společností T-Mobile Czech Republic.s., IČ , se sídlem v Prze 2, Tomíčkov 2144/1, jko operátorem, jejímž předmětem je sjednání obchodních podmínek pro poskytování služeb elektronických komunikcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e usnesení č. 49 přijté n 3. schůzi Rdy měst Kopřivnice konné dne u rčuje ve správním obvodu mtričního úřdu Kopřivnice pro účely vyměření správního popltku z vydání povolení uzvřít mnželství mimo stnovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost podle zákon č. 634/2004 Sb., o právních popltcích, ve znění pozdějších předpisů, od místo pro uzvírání mnželství - obřdní síň v budově Ringhofferovy vily n ul. Štefánikov čp. 243/10, Kopřivnice dobu - kždý pátek v měsíci v rozmezí od 10:00 do 13:00 hodin, pokud se nejedná o den prcovního klidu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Smlouvy o technické podpoře k softwre Scrbeus DMS městem Kopřivnice jko objedntelem společností INIT technology s.r.o., se sídlem v Uherském Hrdišti, Prostřední 132, IČ jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 13 / 16

14 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 46 ke smlouvě o převodu softwrových progrmů číslo SWR/95/36 ze dne městem Kopřivnice jko nbyvtelem společností VERA, spol. s r.o., se sídlem v Prze 6 Vokovicích, Lužná 2, IČ jko poskytovtelem, jehož předmětem je poskytování služeb technické podpory k licencím softwrových produktů pro utomtizovné zprcování přestupků, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ze dne městem Kopřivnice jko zprcovtelem městem Štrmberk, se sídlem ve Štrmberku, Náměstí 9, IČ jko správcem, jehož předmětem jsou povinnosti v souvislosti s ochrnou osobních údjů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí výsledky kontrolní činnosti oddělení kontroly z 1. pololetí 2018, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o individuální dotci spolku Hockey club Kopřivnice, z.s. n účst družstv mužů v roce 2018 ve II. celostátní lize v ledním hokeji v sezóně 2018/2019, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 rozpočtové optření č. 47/2018 k rozpočtu měst n rok 2018, ve znění návrhu odboru školství, kultury sportu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Hockey club Kopřivnice, z.s., se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540/30, , IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotce n účst družstv mužů v roce 2018 ve II. celostátní lize v ledním hokeji v sezóně 2018/2019, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 14 / 16

15 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e ceny pro účstníky kce Běh rodným krjem Emil Zátopk, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1/OŠKS/2019 Progrm n podporu mládeže, tělovýchovy sportu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. b e r e n vědomí formulář žádosti o individuální dotci, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Mteřským školám Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci uzvření projektové smlouvy relizci projektu Výzvy č. 02_18_063 - Šblony II. z Operčního progrmu Výzkum, vývoj vzdělávání, ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 závěry z veřejnosprávní kontroly provedené n zákldě ustnovení 9 zákon č. 320/2001 Sb., o finnční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v Zákldní škole Kopřivnice Lubin okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 žádost ředitelky Zákldní školy Kopřivnice Lubin okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce o prominutí odvodu ve výši ,00 Kč z porušení rozpočtové kázně v roce 2017, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. u k l á d á n zákldě 28 odst. 11 zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, v pltném znění, Zákldní škole Kopřivnice Lubin okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci odvod do rozpočtu zřizovtele ve výši ,00 Kč z porušení rozpočtové kázně v roce Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření č. 45/2018 k rozpočtu měst n rok 2018, ve znění návrhu odboru školství, kultury sportu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 od roku 2019 nvýšení účelově vázných prostředků n komplexní progrmy primární protidrogové prevence v příspěvku zákldních škol zřízených městem 15 / 16

16 93. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Kopřivnice z 15 Kč n 30 Kč n žák druhého stupně 1.2 od roku 2019 nvýšení účelově vázných prostředků n environmentální výchovu vzdělávání pro udržitelný rozvoj v příspěvku zákldních mteřských škol zřízených městem Kopřivnice z 30 Kč n 50 Kč n žák 1.3 od roku 2019 zřzení účelově vázných prostředků n nákldy spojené s GDPR do příspěvku škol školských zřízení zřízených městem Kopřivnice 1.4 od roku 2019 zřzení účelově vázných prostředků n trdiční kce opkující se ktivity dosud hrzené z dotčních progrmů do příspěvku škol školských zřízení zřízených městem Kopřivnice Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí individuální dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Tnečním centrem Relx, z.s., se sídlem v Kopřivnici, Dukelská 1059/18,742 21, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotce n Účst n národní soutěž World Chmpionship Artistic Dnce Federtion v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e změnu účelu využití částky 120 tis. Kč dle rozpočtového optření č. 7/2018 k rozpočtu měst n rok 2018 schváleného usnesením č n 81. schůzi Rdy měst Kopřivnice 13. únor 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání b e r e n vědomí závěrečnou zprávu Průzkumu veřejného mínění obyvteli měst Kopřivnice v kombinci s vyhodnocením společného evropského indikátoru ECI 1, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zhrniční prcovní cestu Mgr. Lumíru Pospěchovi, místostrostovi měst Kopřivnice do obce Btizovce n Slovensku dne Ing. Miroslv Kopečný Strost Mgr. Lumír Pospěch místostrost 16 / 16

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54601/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2390-2428 Usnesení ze 75. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 48011/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2319-2359 Usnesení ze 73. schůze

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 27937/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2836-2878 Usnesení z 88. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 40180/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2224-2263 Usnesení ze 70. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 43331/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2264-2316 Usnesení ze 71. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 31384/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2884-2954 Usnesení z 90. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 11784/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2640-2676 Usnesení z 82. schůze Rdy

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52343/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1563-1610 Usnesení z 50. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 33975/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1336-1392 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 42. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 28.06.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 160-193 Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 88327/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 94-145 Usnesení ze 3. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 73. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 18. 11. 2013 čís. 1063/73 1079/73 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 86543/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 11-42 Usnesení 2. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 31. schůze Rdy měst Šternberk ze dne 19.12.2011 Číslo 846 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2011 zápis z jednání finnčního výboru ze dne 9.12.2011 b e r e n v ě d o m í výsledky hospodření měst Šternberk

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&14103/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 310-364 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 64578/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1721-1775 Usnesení z 55. schůze Rdy

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů Sttutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zsedání zstupitelstv měst, které se konlo

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15502/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1901-1961 Usnesení z 61. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více