MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 43331/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: Usnesení ze 71. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst v působnosti vlné hromdy obchodní korporce SLUMEKO, s. r. o. po projednání s o u h l s í s uzvřením smlouvy o zřízení práv stvby společností SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, jko vlstníkem pozemku Rdkem Králíkem, se sídlem v Brnkovicích, Pdělky 278, , jko stvebníkem, jejímž předmětem je zřízení práv stvby pro stvební objekt myčky utomobilů do 3,5 t zřízení k čištění interiérů tkových vozidel n pozemku p.č. 1945/4 odděleného geometrickým plánem č /2017 v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n relizci stvby Rekonstrukce budovy zázemí fotblového hřiště TL Lubin městem Kopřivnice jko objedntelem společností COMMODUM, spol. s r.o., IČ , se sídlem ve Vlšské Bystřici, Vlšská Bystřice č.p.225, , jko zhotovitelem stvby, jehož předmětem je změn předmětu ceny díl n zákldě provedených víceprcí méněprcí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o nájmu plynárenského zřízení č /2017/ n kci Rozšíření sítí veřejné technické infrstruktury v Průmyslové zóně Vlčovice městem Kopřivnice jko pronjímtelem společností GsNet, s.r.o. se sídlem v Ústí nd Lbem, Klíšská 940/96, Klíše, , IČ , zstoupené n zákldě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1 Zábrdovice, PSČ , IČ , jko nájemcem, MĚSTO KOPŘIVNICE

2 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č jejímž předmětem je nájem plynárenského zřízení vybudovného městem Kopřivnice v rámci kce Rozšíření sítí veřejné technické infrstruktury v Průmyslové zóně Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí Registrci kce Rozhodnutí o poskytnutí dotce jeho nedílnou přílohu č. 4 Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotce pro projekt Komunitní centrum Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e podání žádosti o dotci n relizci projektu Rozvoj MA21 - Koncepce sttické doprvy v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e podání žádosti o dotci n relizci projektu Progrm udržitelné městské mobility, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí oprávněnou Českou republikou Státním pozemkovým úřdem, se sídlem v Prze 3 Žižkově, Husinecká 1024/11, , IČ , jko strnou budoucí povinnou, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemků prcelní číslo 822/16 orná půd, prcelní číslo 822/47 orná půd, prcelní číslo 822/46 orná půd, prcelní číslo 835/28 orná půd v ktstrálním území Vlčovice v rozshu vyznčeném v situci přiložené ke smlouvě, v rámci Projektu Odknlizování místních částí Vlčovice Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o dílo n relizci stvby Dům dětí mládeže v Kopřivnici energetická optření městem Kopřivnice jko objedntelem společností MH - STAVBY, s.r.o., spol. s r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě Zábřehu, V Poli 904/16, jko zhotovitelem, jejímž předmětem je relizce stvby Dům dětí mládeže v Kopřivnici energetická optření, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2 / 16

3 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření Smlouvy č. Z_S24_12_ o smlouvě budoucí o relizci přeložky distribučního městem Kopřivnice jko ždtelem společností ČEZ Distribuce.s., IČ , se sídlem v Děčíně Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, , jko provozovtelem, jejímž předmětem je relizce přeložky distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie k zjištění stvby Revitlizce centr měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t rozpočtové optření odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č.3 ke Smlouvě o dílo Rekonstrukce povrchu ul. Štrmberská II.etp městem Kopřivnice jko objedntelem společností ECS+STAS-Štrmberská se sídlem v Ostrvě-Kunčičkách, Vrtimovská 658/77, , tvořenou Společníkem 1: EUROVIA CS,.s, IČ , se sídlem v Prze, Národní 138/10, Nové Město, Společníkem 2: STASEKO PLUS s.r.o. IČ se sídlem v Prze, Kytlická 780/16, jko zhotovitelem, jehož předmětem je úprv termínu plnění ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0191/2017 ze dne n relizci stvby Rekonstrukce zhrdy MŠ Mniší městem Kopřivnice jko objedntelem společností Severomorvská stvební společnost, s.r.o., IČ , se sídlem v Šenově u Nového Jičín, Suvorovov 573, jko zhotovitelem, jehož předmětem je změn předmětu ceny díl n zákldě provedených víceprcí méněprcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objedntele 233/2017, č. zhotovitele ze dne n relizci stvby MŠ Frncouzská energetické optření 3 / 16

4 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko objedntelem společností THERM spol. s r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě - Zábřehu, Pvlovov 1351/44, PSČ jko zhotovitelem, jehož předmětem je změn předmětu ceny díl n zákldě provedených víceprcí méněprcí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí n zákldě protokolu o třetím jednání hodnotící komise ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu v souldu s 122 odst. 1 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, informci o hodnocení nbídek k veřejné zkázce n stvební práce Modernizce šten sociálního zázemí n fotblovém hřišti ve Vlčovicích Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 příprvu podání žádostí o dotci pro projekt Energetická optření MŠ Ignáce Šustly v rámci 70. výzvy Ministerstv životního prostředí v Operčním progrmu životní prostředí, oblst podpory 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 plnou moc k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR pro žádosti o dotci v rámci 70. výzvy Ministerstv životního prostředí v Operčním progrmu životní prostředí, oblst podpory 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit v přípdě schválení dotce ze strny Ministerstv životního prostředí n relizci projektu Energetická optření MŠ Ignáce Šustly, spolufinncování ve výši minimálně 60 % způsobilých výdjů 100 % nezpůsobilých výdjů zřzení tohoto finncování do rozpočtu měst příslušného relizčního roku Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne žádost o souhls se spoluužíváním knceláře podnou společností HM PARTNERS s.r.o. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í s podnájmem místnosti č. 951 o výměře 30,25 m 2 umístěné v 9. NP nebytové jednotky č. 1163/1 objektu č. p. 1163, který je součástí pozemku p. č. 1921/1 v k. ú. Kopřivnice, n ulici Štefánikov v Kopřivnici, jejímž nájemcem je HM Prtners, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163/12, IČ , to n dobu trvání nájmu pnu Ing. Andy Vopleckému, MBA, se sídlem v Ostrvě-Zábřehu, Rodinná 673/22, IČ pnu Mgr. Rdoslvu Žentovi, se sídlem ve Studénce-Butovice, Sjednocení 632, IČ / 16

5 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne žádost o nájem místnosti č podnou společností AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor v budově Městského úřdu Kopřivnice místnost č o výměře 32,36 m 2, umístěnou v 9. NP nebytové jednotky č. 1163/1 objektu č. p. 1163, který je součástí pozemku p. č. 1921/1 v k. ú. Kopřivnice, n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pní Žnety Lckové ze dne o výjimku dle Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část čtvrtá, článek 12 Udělování výjimek, odst. 1, protože nesplňuje podmínky pro výběr nájemce obecního bytu <nonymizováno> ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e výjimku spočívjící v zjištění bytu o velikosti 1+2 pní Žnetě Lckové ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst. 1 Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , ve smyslu žádosti předložené prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. s c h v l u j e 3.1 nájemce bytu <nonymizováno> pní Bohdnu Novákovou, <nonymizováno>, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, k němuž přistupuje, to do dále z podmínky vrácení stávjícího bytu <nonymizováno>, který nyní užívá 3.2 nájemce bytu <nonymizováno> pn Jiřího Dobiáše, <nonymizováno>, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m 2, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, k němuž přistupuje, to do nájemce bytu <nonymizováno> pn Bohumil Michálk, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2 z podmínky složení jistoty k bytu, to do šesti měsíců od účinnosti nájemní smlouvy 3.4 nájemce bytu <nonymizováno> pní Jitku Jndovou, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2 z podmínky složení jistoty k bytu, to do šesti měsíců od účinnosti nájemní smlouvy 3.5 nájemce bytu <nonymizováno> pn Václv Šustlu, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2 z podmínky složení jistoty k bytu 3.6 nájemce bytu <nonymizováno> pn Dniel Feixe, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2 z podmínky složení jistoty k bytu, to do šesti měsíců od účinnosti nájemní smlouvy 5 / 16

6 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č nájemce bytu <nonymizováno> pní Jrmilu Vinczeovou, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2 z podmínky složení jistoty k bytu 3.8 nájemce bytu <nonymizováno> pní Miluši Kubáňovou, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2 z podmínky složení jistoty k bytu, to do šesti měsíců od účinnosti nájemní smlouvy 4. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 4.1 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Bohdnou Novákovou, <nonymizováno>, jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 4.2 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Jiřím Dobiášem, <nonymizováno>, jko přistupujícím k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 podání návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán pnu Vldimíru Špčkovi<nonymizováno> 1.2 podání návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n soudní výkon rozhodnutí příslušného soudu vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti pnu Vldimíru Špčkovi<nonymizováno> v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí příslušného soudu podle bodu 1.1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. schvluje 1.1 podání návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán pní Kteřině Horváthové <nonymizováno> Vilému Horváthovi <nonymizováno> 1.2 podání návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n soudní výkon rozhodnutí příslušného soudu vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti pní Kteřině Horváthové <nonymizováno> Vilému Horváthovi <nonymizováno> v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí příslušného soudu podle bodu 1.1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Gábor Lukácse, zstoupeného zmocněnou mtkou pní Mrschvellovou, ze dne o schválení podnájmu bytu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 6 / 16

7 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č s o u h l s í s podnájem bytu <nonymizováno> jehož nájemcem je pn Gábor Lukách <nonymizováno> to n dobu určitou od do Mrtinu Petrášovi, <nonymizováno> to z podmínky trvání uvedeného nájemního vzthu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí protokol z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ze dne k prodeji nemovitého mjetku n ul. Sokolovské v Kopřivnici pozemku prc. číslo 1256, zstvěná ploch nádvoří o výměře 187 m 2, jehož součástí je stvb č. p. 407, objekt občnské vybvenosti, nově vzniklého pozemku prc. číslo 1257/1 osttní ploch o výměře 705 m 2, který byl uprvený geometrickým plánem č /2015, vše v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím Cle Bobn, <nonymizováno>, jko kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku prc. číslo 1256, zstvěná ploch nádvoří o výměře 187 m 2, jehož součástí je stvb č. p. 407, objekt občnské vybvenosti, nově vzniklého pozemku prc. číslo 1257/1 osttní ploch o výměře 705 m 2, který byl uprvený geometrickým plánem č /2015, vše v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu, z podmínky, že zstupitelstvo měst schválí odstoupení od kupní smlouvy ze dne č. 0143/ Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zápis s pnem Dvidem Málkem ze dne s žádostí o pokrčování nájemního vzthu ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e nájemce bytu <nonymizováno> pn Dvid Málk, <nonymizováno>, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2, z podmínky složení jistoty k bytu, to nejpozději do šesti měsíců od účinnosti nájemní smlouvy Rd měst po projednání 1. d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t rozpočtová optření odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e rozpočtová optření odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu. 7 / 16

8 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit závzek finncování relizce projektu Energetické úspory v bytovém domě n ulici Česká v Kopřivnici zřzení tohoto finncování do rozpočtu měst příslušného relizčního roku ve výši dle Registrce kce rozhodnutí o poskytnutí dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek hodnocení nbídek k veřejné zkázce mlého rozshu n stvební práce Most M-01 v Lubině - oprv po přívlových deštích, který tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o výběru nbídky, kterou je nbídk uchzeče AlfPOL s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě Přívozu, U tiskárny 616/9, z cenu plnění ve výši ,64 Kč s DPH. 2. s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo městem Kopřivnice jko objedntelem AlfPOL s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě Přívozu, U tiskárny 616/9, , jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Pvl Mn ze dne , by spolu s ním mohl být nájemkyní bytu, který užívá, pní Jn Čípová ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e společné nájemce bytu <nonymizováno> pn Pvl Mn, <nonymizováno> pní Jnu Čípovou, <nonymizováno>, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor v budově Městského úřdu Kopřivnice místnost č o výměře 16,96 m 2, umístěný ve 2. NP nebytové jednotky č. 1163/1 objektu č. p. 1163, který je součástí pozemku p. č. 1921/1 v k. ú. Kopřivnice, n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitelem pobočným spolkem Pionýr, z.s. - Pionýrská skupin Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 393, IČ , jko vypůjčitelem, 8 / 16

9 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č jejímž předmětem je výpůjčk nebytových prostor o celkové výměře 150,70 m 2 umístěných ve III. ndzemním podlží vprvo od schodiště objektu č. p. 393, který je součástí pozemku prc. č. 1261, n ulici Sokolovské v Kopřivnici to n dobu neurčitou s účinností od ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene právu provést stvbu městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene pnem Pvlem Čpkou, <nonymizováno> jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku p.č. 2645/1 v ktstrálním území Kopřivnice knlizční přípojkou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy smlouvy o zřízení služebnosti městem Kopřivnice jko kupujícím oprávněným ze služebnosti pnem Jnem Růžou, <nonymizováno>, jko prodávjícím povinným ze služebnosti, jejímž předmětem je koupě nově odděleného pozemku prcelní číslo 807/24 - osttní ploch, jiná ploch zřízení služebnosti k pozemku prcelní číslo 129/4 osttní ploch, jiná ploch v ktstrálním území Mniší, které byly odděleny n zákldě geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím mnžely Ing. Jiřím Krupou <nonymizováno> Ing. Věrou Krupovou, <nonymizováno> mnžely Ing. Bohuslvem Štefkou <nonymizováno> Mrtou Štefkovou <nonymizováno>, jko prodávjícími, jejímž předmětem je koupě spoluvlstnického podílu o velikosti id. 2/3 k pozemku prcelní číslo 2761/6 orná půd v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení služebnosti městem Kopřivnice jko strnou povinnou ze služebnosti 9 / 16

10 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č společností SLUMEKO s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, , IČ , jko strnou oprávněnou ze služebnosti, jejímž předmětem je částečné ztížení pozemku prcelní číslo 1944/12 v ktstrálním území Kopřivnice, v rozshu, jk je vyznčeno v geometrickém plánu číslo /2017, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e o zhájení zjednodušeného podlimitního řízení k podlimitní veřejné zkázce n služby s názvem Úklidové služby v objektu č.p.1163 v Kopřivnici 2. s c h v l u j e rozsh Zdávcí dokumentce vč. technických obchodních podmínek návrhu smlouvy o poskytování úklidových služeb ve smyslu zákon č. 134/2016 Sb. o zdávání veřejných zkázek, ve znění pozdějších předpisů, pro zjednodušené podlimitní řízení pro veřejnou zkázku n služby s názvem Úklidové služby v objektu č.p.1163 v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 3. p o věřuje k provádění úkonů v souldu s 42 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek s nbídkmi, pro posouzení hodnocení nbídek pro výběr poskytovtele služby s názvem: Úklidové služby v objektu č.p.1163 v Kopřivnici, ve složení: Ing. Miroslv Kopečný, předsed komise jeho náhrdník Mgr. Lumír Pospěch p. Petr Mreček, člen komise jeho náhrdník Bc. Rdomír Lichnovská Ing. Kmil Žák, člen komise jeho náhrdník p. Miloš Sopuch p. Jn Pustějovská, DiS., člen komise její náhrdník Ing. Zdeňk Hltinová Mgr. Veronik Alexová, člen komise její náhrdník Mgr. Julie Hyvnrová Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek hodnocení nbídek k veřejné zkázce mlého rozshu n stvební práce Oprv povrchů místních komunikcí Kopřivnice 2017, který tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o výběru nbídky, kterou je nbídk uchzeče SWIETELSKÝ s.r.o., IČ , se sídlem v Šenově u Nového Jičín, Suvorovov, z cenu plnění ve výši Kč s DPH. 2. s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo městem Kopřivnice jko objedntelem SWIETELSKÝ s.r.o., IČ , se sídlem v Šenově u Nového Jičín, Suvorovov, jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření směnné smlouvy 10 / 16

11 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice Správou železniční doprvní cesty, státní orgnizcí, se sídlem v Prze 1 Nové Město, Dlžební 1003/7, , IČ , DIČ CZ , jejímž předmětem je směn pozemků prcelní čísl 1705/334, 1705/337, 1917/7, 3454/2, 3454/8, 3454/9, 3455/5, 3455/6 v ktstrálním území Kopřivnice pozemků prcelní čísl 252/7, 591/7, 591/1 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Memorndum o spolupráci v oblsti rozvoje vzdělávání dětí žáků do 15 let n území správního obvodu ORP Kopřivnice, při relizci projektu Místní kční plán ORP Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 závěry z veřejnosprávní kontroly provedené n zákldě ustnovení 9 zákon č. 320/2001 Sb., o finnční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v Zákldní škole Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 1.2 žádost ředitelky Zákldní školy Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce o prominutí odvodu ve výši 1 190,00 Kč z porušení rozpočtové kázně ve smyslu 28 odst. 10 písm. c) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á n zákldě 28 odst. 11 zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zákldní škole Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci odvod do rozpočtu zřizovtele ve výši 1 190,00 Kč z porušení rozpočtové kázně ve smyslu 28 odst. 10 písm. c) zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 3. s c h v l u j e n zákldě 28 odst. 12 zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zákldní škole Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci prominutí odvodu do rozpočtu zřizovtele ve výši 1 190,00 Kč z porušení rozpočtové kázně ve smyslu 28 odst. 10 písm. c) zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Rd měst po projednání 1. n e s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtelem 11 / 16

12 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č pnem Miroslvem Mrázem, se sídlem v Novém Jičíně, Hvlíčkov 2101/19, , IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kulturní kci Módní přehlídk - mód, styl, inspirce v roce 2017, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Ktolickou besedou v Kopřivnici, z.s. se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 378/2, , IČ , jko příjemcem, jehož předmětem je nvýšení dotce rozšíření účelového určení dotce n kce: Fotosoutěž - Kopřivnické rozmrné léto Lmp sv. Cecílie v roce 2017, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.2 uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Tnečním centrem Relx, z.s. se sídlem v Kopřivnici, Dukelská 1059/18, , IČ , jko příjemcem, jehož předmětem je nvýšení dotce rozšíření účelového určení dotce n: účst n národní soutěži World Artistic Dnce Federtion v Liberci n kci Mezinárodní den tnce v Kopřivnici v roce 2017, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2.3 uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Hockey clubem Kopřivnice, z.s., se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540/3, , IČ , jko příjemcem, jehož předmětem je nvýšení dotce rozšíření účelového určení dotce n kci: Turnj v minihokeji v roce 2017, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 2.4 uzvření smlouvy o poskytnutí individuální dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtelem Hockey clubem Kopřivnice, z.s., se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540/3, , IČ , jko příjemcem, jejíž předmětem je poskytnutí individuální dotce n Účst družstv mužů HC Kopřivnice ve II. celostátní lize v ledním hokeji v sezóně 2017/2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 3. s c h v l u j e 3.1 rozpočtové optření odboru školství, kultury sportu k rozpočtu měst n rok 2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 12 / 16

13 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č použití názvu kce O pohár měst Kopřivnice Turnj v minihokeji pro spolek Hockey club Kopřivnice, z.s., se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540/3, , IČ Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Zákldní školy Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín o souhls zřizovtele se zpojením školy do Projektu Obědy dětem ndčního fondu Drb foundtion ndční fond ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í se zpojením Zákldní školy Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín do Projektu Obědy dětem ndčního fondu Drb foundtion ndční fond 3. s c h v l u j e 3.1. Zákldní škole Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín přijetí finnčního dru ve výši Kč z Projektu Obědy dětem ndčního fondu Drb foundtion ndční fond 3.2. stnovisko zřizovtele k zpojení Zákldní školy Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín do Projektu Obědy dětem ndčního fondu Drb foundtion ndční fond ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru školství, kultury sportu k rozpočtu měst n rok 2017, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Zákldní školy Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín o poskytnutí finnčního příspěvku n doprvu v rámci ntáčení televizní soutěže Bludišťák v Televizním studiu Ostrv ČT Déčko ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e rozpočtové optření odboru školství, kultury sportu k rozpočtu měst n rok 2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhlášení ředitelského voln dne 29. září 2017 v zákldních školách zřízených městem Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání z r u š u j e usnesení č přijté n 70. schůzi Rdy měst Kopřivnice konné dne / 16

14 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí rámcový čsový hrmonogrm zásdy pro zprcování rozpočtu n rok 2018 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. rozpočtové optření odboru sociálních věcí zdrvotnictví k rozpočtu měst n rok 2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Chritou Frenštát pod Rdhoštěm, se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Dolní 504, IČ: , jko obdrovným, jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice pní Mileně Kolrčíkové, <nonymizováno> ve smyslu bodu 1.2 tohoto usnesení uzvření smlouvy o nájmu bytu č. 71 o velikosti 0+1 v Kopřivnici, Česká 320, z nájemné ve výši 43,76 Kč/m2 městem Kopřivnice jko pronjímtelem pní Milenou Kolrčíkovou, <nonymizováno> ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí Informce o ukončení činnosti orgnizce Slus o.p.s. v Kopřivnici informce o připrvovných změnách v poskytování sociálních služeb n území měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy příloh č. 1 2 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit připrvovné změny v poskytování sociální služeb n území měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy příloh č. 1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit obecně závznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se zrušují některé obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice 14 / 16

15 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o rozdělení společnosti TENZA,.s. se sídlem v Brně, Svtopetrská 35/7, , IČ , společník společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, 74 21, IČ , to formou odštěpení sloučením n společnost TENZA Energo, s.r.o., se sídlem v Brně, Svtopetrská 35/7, , IČ Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informce k metodě sebehodnocení CAF 2013 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy příloh č. 1 4 podkldového mteriálu 2. j m e n u j e tým CAF ve složení: 2.1. Ing. Miroslv Kopečný, strost měst 2.2. Ing. Miroslv Hltin, tjemník MÚ mnžer týmu 2.3. Ing. Jn Klímová, interní uditork 2.4. Brbor Mužíková, DiS., koordinátork projektu ZM MA Ing. Rdek Hrbiš, vedoucí oddělení informtiky 2.6. Ing. Jroslv Jiřík, vedoucí oddělení lesního hospodářství ochrny přírody OŽP 2.7. Ing. rch. Miln Šmíd, vedoucí oddělení rozvoje území ORM 2.8. Ing. Mrtin Černochová, vedoucí OF 2.9. Bc. Dušn Brtošák, krizový koordinátor (mnžer rizik) Ing. Hn Zelníčková, vedoucí OPE Ing. Lenk Heráková, mnžer volnočsových ktivit, OŠKS Mgr. Julie Hyvnrová, právničk Bc. Jn Hromočuková, tisková mluvčí člen zjišťující publicitu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o návrhu vzájemné spolupráce měst Kopřivnice s Morvskoslezským krjem při příprvě relizci projektu Vznik pobytové sociální služby pro seniory vzájemné spolupráce měst Kopřivnice s Morvskoslezským krjem společností TATRA TRUCKS.s. při příprvě relizci reálu muze utomobilů v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy příloh č. 1 2 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 uzvření Memornd o spolupráci při příprvě relizci projektu Vznik pobytové sociální služby pro seniory městem Kopřivnice Morvskoslezským krjem, IČ , se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 pokldového mteriálu 2.2 uzvření Memornd o vzájemné spolupráci koordinci při příprvě relizci 15 / 16

16 71. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č reálu muze utomobilů v Kopřivnici městem Kopřivnice Morvskoslezským krjem, IČ , se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, TATRA TRUCKS.s., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Areál Ttry 1450/1, , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o bezúpltném převodu mjetku městem Kopřivnice jko převodcem obcí Plkovice, se sídlem v Plkovicích, Plkovice 619, IČ , jko nbyvtelem, jejímž předmětem je bezúpltný převod mjetku do vlstnictví nbyvtele, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Mgr. Lumír Pospěch místostrost Ing. Miroslv Kopečný strost 16 / 16

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 48011/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2319-2359 Usnesení ze 73. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 40180/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2224-2263 Usnesení ze 70. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54601/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2390-2428 Usnesení ze 75. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52642/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3018-3072 Usnesení z 93. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 33975/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1336-1392 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 42. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 28.06.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 160-193 Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52343/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1563-1610 Usnesení z 50. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 27937/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2836-2878 Usnesení z 88. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&14103/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 310-364 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 31. schůze Rdy měst Šternberk ze dne 19.12.2011 Číslo 846 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2011 zápis z jednání finnčního výboru ze dne 9.12.2011 b e r e n v ě d o m í výsledky hospodření měst Šternberk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15502/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1901-1961 Usnesení z 61. schůze Rdy

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29944/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1267-1331 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 40. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 07.06.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 39906/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3403-3458 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 111. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&63528/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 976-1060 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 27. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů Sttutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zsedání zstupitelstv měst, které se konlo

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 11784/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2640-2676 Usnesení z 82. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19381/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1133-1181 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 35. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 18.04.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 31384/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2884-2954 Usnesení z 90. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více