MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&14103/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání Zprávu o činnosti Městské policie Kopřivnice z rok 2010 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Zprávu o bezpečnostní situci n území působnosti Obvodního Oddělení Policie ČR Kopřivnice v roce 2010 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 5 pojistné smlouvy č uzvřené dne městem Kopřivnice, jko pojistníkem Českou pojišťovnou,.s. se sídlem v Prze 1, Spálená 75/16, PSČ , IČ: , jko pojišťovnou, jehož předmětem je rozšíření pojistné ochrny v rámci pojištění odpovědnosti ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání odpisový plán Zákldní školy Kopřivnice Lubin okres Nový Jičín, p.o. (IČ ) pro období od roku 2011 ve znění návrhu příspěvkové orgnizce předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce MV /REG/ ze dne městem Kopřivnice jko vypůjčitelem Českou republikou Ministerstvem vnitr, se sídlem v Prze 7, Nd Štolou 3, IČ , jko půjčitelem, jehož předmětem je změn rozshu výpůjčky movitého mjetku technického vybvení pro informční systém správních evidencí registr silničních vozidel, MĚSTO KOPŘIVNICE

2 11. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Přehled činností interního uditu v roce 2010 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 návrh Plánu práce interního uditu v I. pololetí roku 2011 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici č. 2/2011 O zdávání veřejných zkázek mlého rozshu zveřejňování informcí o městem Kopřivnice zdných veřejných zkázkách ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. informce o personálních záležitostech Odboru mjetku měst, Odboru správních činností Odboru sociálních věcí zdrvotnictví ve znění předloženém prostřednictvím příloh č.1, 2 3 podkldového mteriálu 2. u k l á d á t j e m n í k o v i městského úřdu předložit bez nároků n nvýšení mzdových prostředků počtu změstnnců návrh n změnu orgnizčního řádu týkjícího se personálního zjištění činností ve znění návrhů předložených prostřednictvím příloh č. 1 2 podkldového mteriálu v termínu do zřízení 2 prcovních míst n dobu určitou do pro změstnnecké pozice veřejně prospěšných prcí (VPP) n Odboru sociálních věcí zdrvotnictví z účelem vykonávání orgnizce koordince veřejné služby s účinností od ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 4. s t n o v u j e s účinností od celkový počet změstnnců v prcovním poměru n VPP Rd měst po projednání 1. zprávu o činnosti Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o. z rok 2010, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 č. 2 podkldového mteriálu 2. u děluje souhls Středisku sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o. pro právní úkony přijímání drů, jejichž předmětem je peněžitý dr účelově neurčený Rd měst po projednání 1. zprávu o vyhodnocení Progrmu prevence kriminlity protidrogové prevence z rok 2010 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2 / 14

3 11. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č vypuštění bodu Zřízení finnčního ekonomického pordenství v rámci OSV z Progrmu prevence kriminlity protidrogové prevence v Kopřivnici n lét , schváleném usnesením č n 86 schůzi Rdy měst, konné ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce občnským sdružením Klub stomiků okresu Nový Jičín se sídlem v Bělotíně 115, IČ: , jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši 2.000,-Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2. uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárce Pordenským informčním centrem pro sluchově postižené, občnským sdružením, se sídlem v Ostrvě, Střelniční 8, IČ: , jejímž předmětem je poskytnutí dru ve výši 1.000,-Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2. n e 2.1.poskytnutí dru Sdružení pcientů CHOPN Chronická obstrukční plicní nemoc Prh se sídlem v Prze 8, Lublinská 575/9, IČ: , ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2.poskytnutí peněžitého dru občnskému sdružení Link bezpečí, se sídlem v Prze 8, Ústvní 91/95, IČ: , ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.3.poskytnutí peněžitého dru Oblstní chritě Červený Kostelec se sídlem v Červeném Kostelci, 5. květn 1170, IČ , ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání vyhodnocení správy údržby zeleně v Kopřivnici místních částech z rok 2010 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání vyhodnocení hospodření v Lesích měst Kopřivnice z rok 2010 ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání vyhodnocení systému nkládání s odpdy utovrky, provozu kompostárny, odstrňování nepovolených skládek odpdů výběru místního popltku z odpdy n území měst Kopřivnice z rok 2010 ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 ž 7 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. informce o příprvě podkldů pro žádost o dotci z OPŽP n kci Projekt odstrňování strých ekologických zátěží Skládk klů Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 2 podkldového mteriálu 3 / 14

4 11. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č příprvu projektu pro podání žádosti v rámci Operčního progrmu Životní prostředí, oblsti podpory 4.2 Odstrňování strých ekologických zátěží 3. u rčuje 3.1 grnt projektu Projekt odstrňování strých ekologických zátěží Skládk klů Kopřivnice Bc. Dgmr Rysovou, místostrostku měst 3.2 nositele projektu Projekt odstrňování strých ekologických zátěží Skládk klů Kopřivnice vedoucího odboru životního prostředí 4. p o věřuje tjemník městského úřdu jmenováním projektového mnžer projektového týmu Rd měst po projednání 1. cenové nbídky odborných firem n zprcování projektové dokumentce pro stvební povolení n relizci Projektu odstrňování strých ekologických zátěží Skládk klů Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. uzvření smlouvy o dílo č. 6/2011/OŽP městem Kopřivnice jko objedntelem Vodními zdroji Ekomonitor spol. s r.o. se sídlem v Chrudimi III, Píšťovy 820, IČ , jko zhotovitelem jejímž předmětem je zprcování Projektu náprvných optření loklity č. 3 - Skládk klů, Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zprávu o vyhodnocení účsti měst Kopřivnice n veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2011 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Zprávu o činnosti Městské knihovny Kopřivnice v roce 2010 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, 1.2. Plán činnosti Městské knihovny Kopřivnice v roce 2011 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání u děluje souhls Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci, pro právní úkon přijetí drů dárců uvedených v příloze č. 1 v příloze č. 2 podkldového mteriálu. 4 / 14

5 11. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání n e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem ASK Ttr Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ , jko obdrovným, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého dru, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem TJ Sprtk Lubin se sídlem v Kopřivnici, Lubin 182, IČ , jko obdrovným, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého dru z Fondu rozvoje rezerv ve výši ,- Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání informci o návrhu ocenění pedgogů při příležitosti Dne učitelů z rok 2010 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. n e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Morvským národním kongresem, o.s. se sídlem Mrie Hübnerové 1683/16, Brno-Řečkovice, IČ jko obdrovným, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru ve výši Kč z fondu rozvoje rezerv ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Svzem letců ČR, odbočkou č. 18 plk. JUDr. Ing. Vldimír Vňk, Příbor se sídlem v Příboře, IČ jko<nonymizováno>obdrovným, jejímž předmětem je poskytnutí finnčního dru ve výši Kč z fondu rozvoje rezerv ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 5 / 14

6 11. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání n e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek, odst. 1, ve znění Dodtku č. 1 Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice účinného od ždteli Lubomíru Orčkovi ve znění žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání nájemce bytu <nonymizováno> pní Krolinu Dehnerovou, <nonymizováno> pn<nonymizováno>jn Dehner, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pn Pvol Husár, <nonymizováno><nonymizováno>pní Ktrínu Husárovou<nonymizováno>, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pn Filip Bzlku, <nonymizováno>, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> Bc. Mrii Jlůvkovou, <nonymizováno>, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Růženu Polednovou, <nonymizováno>, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2. 1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pní Krolinou Dehnerovou, <nonymizováno> pnem<nonymizováno>jnem Dehnerem, <nonymizováno>, jko přistupujícími k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Pvolem Husárem, <nonymizováno><nonymizováno>pní Ktrínou Husárovou<nonymizováno> jko přistupujícími k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku 6 / 14

7 11. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Filipem Bzlkou, <nonymizováno> jko přistupujícím k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem Bc. Mrií Jlůvkovou, <nonymizováno> jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. v y h o v u j e žádosti pní Ivety Vyvilové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. ve smyslu čl.13, odst. 1 Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , výjimku spočívjící v určení pní Ivety Vyvilové, <nonymizováno>nájemkyní bytu <nonymizováno>z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 dále z podmínky vrácení bytu <nonymizováno>, který nyní užívá Rd měst po projednání 1. výpověď z nájmu bytu dle 711 odst. 2 občnského zákoníku v pltném znění nájemci bytu <nonymizováno> pnu Petru Dětskému, <nonymizováno>ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í 2. 1 s podáním návrhu měst jko žlobce k místně příslušnému soudu n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán pnu Petru Dětskému, <nonymizováno> 2. 2 s podáním návrhu měst jko žlobce k místně příslušnému soudu n soudní výkon rozhodnutí místně příslušného soudu vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Petru Dětskému, <nonymizováno>v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí místně příslušného soudu podle bodu písemnost Mgr. Rdim Všendy ze dne ve znění přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 7 / 14

8 11. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. souhlsí 1.1 s podáním návrhu měst jko žlobce k místně příslušnému soudu n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán mnželům Krlu Svobodovi, <nonymizováno> Anně Svobodové, <nonymizováno> pnu Lukáši Kubjátovi, <nonymizováno> 1.2 s podáním návrhu měst jko žlobce k místně příslušnému soudu n soudní výkon rozhodnutí místně příslušného soudu vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení 1.2.1proti mnželům Krlu Svobodovi, <nonymizováno> Anně Svobodové, <nonymizováno> v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí místně příslušného soudu podle bodu 1.1.1, 1.2.2proti Lukáši Kubjátovi, <nonymizováno> v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí místně příslušného soudu podle bodu Rd měst po projednání seznm pohledávek, které budou přednostně nvrhovány k úhrdě formou dohod o přistoupení k závzku v souldu s Prvidly pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání informci o hospodření Ubytovny Pod Červeným kmenem z období od do ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy příloh č. 1 č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. žádost pní Moniky Linkové pn Petr Hnzelky ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. společné nájemce bytu <nonymizováno> pní Moniku Linkovou, <nonymizováno> pn Petr Hnzelku, <nonymizováno>, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m Rd měst po projednání uzvření dohody o ukončení smlouvy číslo VO-ODP 022/08 ze dne ve znění dodtku č.1 ze dne , dodtku č.2 ze dne dodtku č.3 ze dne Městem Kopřivnice jko odběrtelem firmou Komterm.s., se sídlem v Prze 4, Bělehrdská 55/15, IČ jko dodvtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového 8 / 14

9 11. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy o čištění odpdních vod VO-ODP 0111 Městem Kopřivnice jko odběrtelem firmou vn Gnsewinkel Services s.r.o., se sídlem v Modřicích, U vlečky 592, IČ jko dodvtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem Ing. Mrkem Zhorndským, s místem podnikání v Lichnově 380, IČ jko nájemcem, jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor místnosti č.1043 umístěné v 10. ndzemním podlží objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici to dohodou k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 společnost ABET CREDIT s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1239/19, IČ , nájemcem nebytových prostor místnosti č.1043 o výměře 16,92 m 2 v 10. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1 umístěné v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 871,78 Kč/m 2 /rok bez DPH, tj ,40 Kč ročně bez DPH 1.3 výjimku z vnitroorgnizční směrnice č.12/2010, spočívjící v uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor uvedených pod odst.1.2 s nájemcem ABET CREDIT s.r.o. bez ujednání o kuci Rd měst po projednání CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 244, IČ , nájemcem části střechy objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, z účelem umístění rdiového spoje pro připojení k síti internet z nájemné stnovené szbou ve výši 5.000,- Kč + DPH ročně Rd měst po projednání 1. písemnost ze dne žádost o snížení nájemného podnou jedntelem společnosti WORLDWIDE TRADING TRANSPORT spol. s r.o., se sídlem v Prze 4, N Hřebenech II/1062, IČ , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. n e úprvu výše nájemného dle žádosti nájemce nebytových prostor uvedeného v odst.1, kdy předmětem nájmu je dočsné užívání místnosti č.0909 umístěné v 9. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1 v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici. 9 / 14

10 11. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání zvedení zpopltnění služby spočívjící v odvádění odpdních vod jednotnou knlizční sítí v místních částech Lubin, Vlčovice Mniší od ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. čsový hrmonogrm plošného čistění místních komunikcí ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. postup provádění odthů vozidel při plošném čištění místních komunikcí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí strnou povinnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ jko budoucí strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků p.č. 1947/1, p.č. 1947/2, p.č. 1949, p.č. 1946, p.č. 1944/6, p.č. 1938/11, p.č. 1936/2, p.č. 1938/10 p.č. 1936/1 v k.ú. Kopřivnice energetickým zřízením ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene Telefónicou O2 Czech Republic,.s., se sídlem v Prze 4, Michle, Z Brumlovkou 266/2, IČ jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení části pozemku p.č.769/1 v ktstrálním území Kopřivnice to uložením telekomunikčního - optického kbelu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene Telefónicou O2 Czech Republic,.s., se sídlem v Prze 4, Michle, Z Brumlovkou 266/2, IČ jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení částí pozemků p.č.661/24 p.č. 1005/1 v ktstrálním území Vlčovice, to uložením telekomunikčního - optického kbelu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu. 10 / 14

11 11. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko vlstníkem dotčených pozemků Povodím Odry, státním podnikem, se sídlem v Ostrvě, Morvské Ostrvě, Vrenská 49, PSČ , IČ jko stvebníkem, investorem stvby, jejímž předmětem je dotčení pozemku p.č. 860/7 v ktstrálním území Mniší pozemků p.č. 855/3 p.č. 991/22 v ktstrálním území Vlčovice stvbou Lubin, Příbor Vlčovice, km 20,450-21,850 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení částí pozemků prc. č. 3355/ /4 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst Kopřivnice pronjmout část pozemku prc. č. 526 část A díl 8 zhrd o výměře 163 m 2 v k.ú. Kopřivnice, jko zhrádku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen souhlsu s provedením stvby městem Kopřivnice jko budoucím povinným SMP Net, s.r.o. zpsán v obchodním rejstříku u Krjského soudu v Ostrvě, oddíl C, vložk se sídlem v Ostrvě-Morvská Ostrv, Plynární 420/3, PSČ jko budoucím oprávněným ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.2. uzvření smlouvy o zjištění přeložky plynárenského zřízení úhrdě nákldů s ní souvisejících městem Kopřivnice jko osobou vyvolávjící přeložku plynárenského zřízení SMP Net, s.r.o. zpsán v obchodním rejstříku u Krjského soudu v Ostrvě, oddíl C, vložk se sídlem v Ostrvě-Morvská Ostrv, Plynární 420/3, PSČ / 14

12 11. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č jko vlstníkem plynárenského zřízení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání průběžnou informci o ktuálním stvu projektu Aglomerce Kopřivnice, místní část Lubin, odknlizování 1.2 věcný rámec prvidel podpory obyvtel místní části Lubin n vybudování domovních částí knlizčních přípojek v místní části Lubin při relizci projektu Aglomerce Kopřivnice, místní část Lubin, odknlizování, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. u k l á d á ORM (ve spolupráci s OŽP, OF OSP) zprcovt návrh podrobných prvidel podpory obyvtel místní části Lubin n vybudování domovních částí knlizčních přípojek v místní části Lubin při relizci projektu Aglomerce Kopřivnice, místní část Lubin, odknlizování k projednání Rdou měst Kopřivnice dne Rd měst po projednání uzvření smlouvy o připojení odběrného zřízení k distribuční soustvě nízkého npětí, to elektrického zpojení čerpcí stnice ČS 6, která bude relizován v rámci projektu Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk městem Kopřivnice jko zákzníkem společností ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko provozovtelem distribuční soustvy ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání informci o postupu výstvby vzniklých víceprcích n stvbě Domov pro seniory v Kopřivnici Dostvb strvovny, 1.etp ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti s překládkou podzemního vedení zřízení veřejné komunikční sítě n kci Domov pro seniory v Kopřivnici Dostvb strvovny, 1.etp městem Kopřivnice jko budoucím povinným společností Telefónic O2 Czech Republic,.s., se sídlem v Prze 4, Z Brumlovkou 2/266, PSČ , IČ , jko budoucím oprávněným z věcného břemene ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o relizci přeložky distribučního zřízení 12 / 14

13 11. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_ n kci Rekonstrukce budovy ZŠ Mniší městem Kopřivnice jko ždtelem společností ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ , jko provozovtelem distribuční soustvy, jejímž předmětem je přeložk distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. uzvření smluv o poskytnutí příspěvku 1. 1 městem Kopřivnice jko poskytovtelem občnským sdružením MÁŠ ČAS?, se sídlem v Kopřivnici, I. Šustly 1080, IČ: , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí částky Kč n relizci kce Čisté okolí Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu, 1. 2 městem Kopřivnice jko poskytovtelem občnským sdružením při Dětském centru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Smetnov 1122, IČ: , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí částky Kč n relizci kce Úklid okolí školy, Kopřivničky, skutského centr, třídění odpdu, vyhlášení ekologické výtvrné soutěže, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu, 1. 3 městem Kopřivnice jko poskytovtelem Zákldní školou Kopřivnice Lubin okres Nový Jičín, p. o. se sídlem v Kopřivnici, Lubin 60, IČ: , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí částky Kč n relizci kce Slunečních hodin člověk, země, čs, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 2. uzvření smlouvy o poskytnutí příspěvku městem Kopřivnice jko poskytovtelem občnským sdružením Zákldní orgnizce Českého zhrádkářského svzu OSADA 1 Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1156, IČ: , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí částky Kč n relizci kce (náhrdní projekt) Obnov desetileté stromové leje MILENIA z jeřábů morvských, 13 / 14

14 11. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d e l e g u j e v souldu s ustnovením 102 odst. 3 zákon č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v pltném znění, Bc. Dgmr Rysovou místostrostku měst Kopřivnice zástupcem měst v Rdě Národní sítě zdrvých měst ČR Rd měst po projednání roční monitorovcí zprávu o postupu relizce Integrovného plánu rozvoje měst Obytná zón Kopřivnice JIH ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání seznm projektů doporučených Řídícím výborem Integrovného plánu rozvoje měst k podpoře n zákldě 5. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovného plánu rozvoje měst Obytná zón Kopřivnice JIH, optření 2.1 Regenerce bytového fondu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o relizci přeložky distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie číslo: Z_S14_12_ městem Kopřivnice jko ždtelem společností ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, PSČ , zpsnou v obchodním rejstříku vedeném u Krjského soudu v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, IČ: jko provozovtelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání udělení plné moci společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc.s. se sídlem v Olomouci, Legionářská 8, PSČ , IČ , jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice v úkonech souvisejících s výkonem inženýrské činnosti k vydání územního souhlsu stvebního povolení n stvební objekty v rámci příprvy projektu IPRM Kopřivnice JIH Projekt 2, Veřejná prostrnství ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Ing. Miroslv Kopečný místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 14 / 14

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 40180/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2224-2263 Usnesení ze 70. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&2565/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3415-3459 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 86. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 31. schůze Rdy měst Šternberk ze dne 19.12.2011 Číslo 846 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2011 zápis z jednání finnčního výboru ze dne 9.12.2011 b e r e n v ě d o m í výsledky hospodření měst Šternberk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 33975/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1336-1392 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 42. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 28.06.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&43487/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 699-761 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 20. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 160-193 Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 48011/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2319-2359 Usnesení ze 73. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&63528/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 976-1060 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 27. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 43331/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2264-2316 Usnesení ze 71. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 13922/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1242-1310 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 37. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 20.03.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54601/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2390-2428 Usnesení ze 75. schůze

Více

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice U S N E S E N Í z 2. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 12. 12. 2018 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno (podle prezenční listiny): 7 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 39668/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1613-1655 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 50. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.08.2012

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8637/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2970-3018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 94. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 20.02.2014

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více