MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: Usnesení ze 78. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek hodnocení nbídek komise veřejné zkázky mlého rozshu n stvební práce Chodník n ulici Hřbitovní, Kopřivnice SO02 Komunikce pro pěší ", který tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu o výběru nbídky, kterou je nbídk uchzeče společnosti V+V SAVEKO s.r.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, PSČ , z cenu plnění ve výši ,00 Kč bez DPH 2. uzvření Smlouvy o dílo n veřejnou zkázku mlého rozshu n stvební práce Chodník n ulici Hřbitovní, Kopřivnice SO02 Komunikce pro pěší městem Kopřivnice jko objedntelem společností V+V SAVEKO s.r.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, PSČ , jko zhotovitelem, jejímž předmětem je relizce stvby Chodník n ulici Hřbitovní, Kopřivnice SO02 Komunikce pro pěší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e o zhájení otevřeného zdávcího řízení k podlimitní veřejné zkázce n stvební práce s názvem Vznik sociálně terpeutických dílen v Kopřivnici 2. rozsh podmínky Zdávcí dokumentce vč. návrhu smlouvy o dílo ve smyslu zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, v pltném znění, pro veřejnou zkázku n stvební práce s názvem Vznik sociálně terpeutických dílen v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. p o věřuje k provádění úkonů v souldu s 42 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, v pltném znění, komisi pro otevírání obálek, posouzení hodnocení nbídek k veřejné zkázce n stvební práce s názvem Vznik sociálně terpeutických dílen v Kopřivnici ve složení: Ing. Miroslv Kopečný, člen komise jeho náhrdník Mgr. Lumír Pospěch Mgr. Lenk Gliová, člen komise její náhrdník Bc. Dgmr Oprštěná, DiS Mgr. Jiří Štěpán, člen komise jeho náhrdník Ing. rch. Miln Šmíd Stnislv Šimíček, člen komise jeho náhrdník Ing. Pvlín Gjdušková Ing. Jitk Pechová, člen komise její náhrdník Ludvík Michlec MĚSTO KOPŘIVNICE

2 78. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání čestné prohlášení, které bude doloženo jko příloh k žádosti o dotci pro projekt Odknlizování místních částí Vlčovice Mniší v rámci 71. výzvy Ministerstv životního prostředí v Operčním progrmu životní prostředí, prioritní os 1: Zlepšování kvlity vod snižování rizik povodní, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání příprvu projektu Podpor technického vzdělávání v DDM Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání nájemce bytu <nonymizováno> pní Evu Dvidovou, <nonymizováno>, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 30 Kč/m 2, z podmínky vrácení stávjícího bytu, který nyní užívá 1.2 nájemce bytu <nonymizováno> pní Vldislvu Zelenkovou, <nonymizováno>, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m 2, z podmínky složení jistoty k bytu, to nejpozději do šesti měsíců od účinnosti nájemní smlouvy 1.3 nájemce bytu <nonymizováno> pn Mrtin Chlúpk, <nonymizováno>, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2, z podmínky složení jistoty k bytu, to nejpozději do šesti měsíců od účinnosti nájemní smlouvy Rd měst po projednání 1. schvluje 1.1 podání návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán pnu Jnu Morysovi <nonymizováno> 1.2 podání návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n soudní výkon rozhodnutí příslušného soudu vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti pnu Jnu Morysovi <nonymizováno> v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí příslušného soudu podle bodu 1.1. tohoto usnesení Rd měst po projednání nájemce bytu <nonymizováno> Armádu spásy v České republice, z. s., IČ , se sídlem v Prze 5 - Stodůlky, Petržílkov 2565/23, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2, z podmínky složení jistoty k bytu, to n zákldě výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst nájemce bytu <nonymizováno> Armádu spásy v České republice, z. s., IČ , se sídlem v Prze 5 - Stodůlky, Petržílkov 2565/23, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2, z podmínky složení jistoty k bytu, to n 2 / 13

3 78. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č zákldě výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst nájemce bytu <nonymizováno>armádu spásy v České republice, z. s., IČ , se sídlem v Prze 5 - Stodůlky, Petržílkov 2565/23, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 30 Kč/m 2, z podmínky složení jistoty k bytu, to n zákldě výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst nájemce bytu <nonymizováno>armádu spásy v České republice, z. s., IČ , se sídlem v Prze 5 - Stodůlky, Petržílkov 2565/23, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m 2, z podmínky složení jistoty k bytu, to n zákldě výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst s o u h l s í 2.1 s podnájmem bytu podle bodu 1.1 tohoto usnesení, jehož nájemcem je Armád spásy v České republice, z. s., IČ , se sídlem v Prze 5 - Stodůlky, Petržílkov 2565/23, to n dobu z podmínek sjednných v rámci progrmu Sociální bydlení v Kopřivnici - Prevence bezdomovectví Smlouvou o spolupráci uzvřenou dne s podnájmem bytu podle bodu 1.2 tohoto usnesení, jehož nájemcem je Armád spásy v České republice, z. s., IČ , se sídlem v Prze 5 - Stodůlky, Petržílkov 2565/23, to n dobu z podmínek sjednných v rámci progrmu Sociální bydlení v Kopřivnici - Prevence bezdomovectví Smlouvou o spolupráci uzvřenou dne s podnájmem bytu podle bodu 1.3 tohoto usnesení, jehož nájemcem je Armád spásy v České republice, z. s., IČ , se sídlem v Prze 5 - Stodůlky, Petržílkov 2565/23, to n dobu z podmínek sjednných v rámci progrmu Sociální bydlení v Kopřivnici - Prevence bezdomovectví Smlouvou o spolupráci uzvřenou dne s podnájmem bytu podle bodu 1.4 tohoto usnesení, jehož nájemcem je Armád spásy v České republice, z. s., IČ , se sídlem v Prze 5 - Stodůlky, Petržílkov 2565/23, to n dobu z podmínek sjednných v rámci progrmu Sociální bydlení v Kopřivnici - Prevence bezdomovectví Smlouvou o spolupráci uzvřenou dne Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí nbídku Římskoktolické frnosti Lubin k bezúpltnému převodu pozemku prc. č. 87 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny budovy márnice, která je jeho součástí ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á odboru mjetku měst předložit smlouvu o bezúpltném převodu pozemku prc. č. 87 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny budovy bez čísl popisného, která je jeho součástí, do vlstnictví měst Kopřivnice, příslušným orgánům měst. 3 / 13

4 78. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o nájem místnosti č podnou dne společností AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor v budově Městského úřdu Kopřivnice místnost č o výměře 32,36 m 2, umístěnou v 9. NP nebytové jednotky č. 1163/1 objektu č. p. 1163, který je součástí pozemku p. č. 1921/1 v k. ú. Kopřivnice, n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 písemnost podnou dne společností CIREX CZ s.r.o. ve věci pokrčování nájmu pozemků v k.ú. Vlčovice k.ú. Kopřivnice stvby č.p. 301, jež je součástí pozemku p.č.st. 305 v k.ú. Vlčovice, dle Nájemní smlouvy ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 písemnost podnou dne společností CIREX CZ s.r.o. ve věci pokrčování nájmu pozemků v k.ú. Vlčovice k.ú. Kopřivnice stvby č.p. 306, jež je součástí pozemku p.č.st. 320 v k.ú. Vlčovice, dle Nájemní smlouvy ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. zveřejnění záměru měst změnit Nájemní smlouvu ze dne uzvřenou městem Kopřivnice jko pronjímtelem CIREX CZ s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový prk 301, IČ jko nájemcem, kdy předmětem dodtku bude prodloužení doby nájmu o 5 let, to do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dohody o skončení smlouvy o poskytování dodávek vody, plynu elektrické energie městem Kopřivnice jko odběrtelem Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou Středním odborným učilištěm, p.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Husov 1302 jko dodvtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření Smlouvy o poskytování dodávek vody, plynu elektrické energie městem Kopřivnice jko odběrtelem Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou Středním odborným učilištěm, p.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Husov 1302 jko dodvtelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 4 / 13

5 78. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání Rdim Foldynu se sídlem v Příboře, Hájov 128, PSČ , IČ nájemcem nebytových prostor, to 3 místností umístěných v I. NP o celkové výměře 81,13 m 2 sklep umístěný v I. PP o celkové výměře 19,37 m 2 v objektu č.p. 175, který je součástí pozemku prc.č. st.226 v k.ú. Mniší, obci Kopřivnice, z nájemné stnovené szbou ve výši 710,- Kč/m 2 /rok z 3 místnosti o celkové výměře 81,13 m 2 z nájemné stnovené szbou ve výši 100,- Kč/m 2 /rok z sklep o celkové výměře 19,37m 2, to je celkem ,30 Kč ročně, to n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou z účelem provozování hostinské činnosti Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o pronájem nebytových prostor umístěných v objektu č.p. 890 n ulici Školní v Kopřivnici podnou dne společností LumiTrix s.r.o. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu uzvření dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem společností IMPAX Trding CZ s.r.o., se sídlem v Olomouci Bělidl, Libušin 17/25, IČ jko nájemcem, jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor - 1 místnosti o výměře 108,14 m 2, umístěné v 1. PP objektu č. p. 890, jenž je součástí pozemku prc.č. 101, v k.ú. Kopřivnice, n ulici Školní k , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.2 společnost LumiTRIX s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Komenského 416/1, IČ nájemcem nebytového prostoru o celkové výměře 108,14 m 2 umístěného v 1. PP objektu občnské vybvenosti č. p. 890 n ulici Školní v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 500,00 Kč/m 2 /rok, tj ,00 Kč ročně, to n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou z účelem skldovcích prostor Rd měst po projednání seznm pohledávek, které budou přednostně uspokojovány n zákldě dohod o přistoupení k dluhu v souldu s Prvidly pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice, účinnými od (dále jen Prvidl ) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene vlstníkem nemovitosti 5 / 13

6 78. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene investorem stvby, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemku prc. č v ktstrálním území Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č. 411/21 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou v rozshu, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2017, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko pronjímtelem Brose CZ spol. s r.o. se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový prk 302, PSČ , IČ , DIČ CZ jko nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku prc. č. 1000/1 osttní ploch, osttní komunikce o výměře cc 800 m 2 v ktstrálním území Vlčovice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzvřené dne městem Kopřivnice jko půjčitelem orgnizcí Rdou dětí mládeže Morvskoslezského krje se sídlem v Ostrvě Hrbůvce, N Mýtě č.p. 1556/10, PSČ , IČ , jko vypůjčitelem, jehož předmětem je užívání pozemků prc. č. 335/1 zhrd o výměře 3994 m 2, prc. č. 335/2 - zhrd o výměře 758m 2 prc. č. 344/1 osttní ploch, mnipulční ploch o výměře 1699 m 2 n dobu určitou to do , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene smlouvy o právu 6 / 13

7 78. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č provést stvbu č.iv /vb/2 městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145 jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku p.č. 2725/6 v ktstrálním území Kopřivnice energetickým zřízením ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o nájmu městem Kopřivnice jko pronjímtelem Dvidem Pišem, IČ se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 393 jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem části oplocení n ul. Sokolovská u č.p. 393, k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne městem Kopřivnice jko objedntelem společností Beskydská stvební.s., se sídlem v Třinci, ul. Frýdecká 225, , IČ jko zhotovitelem, jehož předmětem je změn rozshu, ceny termínu dokončení díl - Celková rekonstrukce objektu vily v prku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne Návrh postupu k zdávcímu řízení Úklidové služby v objektu č.p.1163 v Kopřivnici podnou společností Výběrovk, s.r.o. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. z r u š u j e usnesení číslo přijté n 75. schůzi Rdy měst Kopřivnice konné dne v y l učuje v souldu s 124 odst. 2 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek, ve znění pozdějších předpisů z výběrového řízení k veřejné zkázce n služby Úklidové služby v objektu č.p.1163 v Kopřivnici uchzeče FORCORP GROUP spol. s r.o., se sídlem v Olomouci - Holicích, Hmerská 812/17, IČ , to z důvodu neposkytnutí součinnosti ni v prodloužené lhůtě 7 / 13

8 78. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č r o z h o d u j e n zákldě protokolu z jednání hodnotící komise k veřejné zkázce n služby Úklidové služby v objektu č.p.1163 v Kopřivnici, který tvoří přílohu č.3 podkldového mteriálu, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nbídky, kterou je nbídk uchzeče CORA PLUS s.r.o., se sídlem v Kroměříži, Kojetínská 3666/64, IČ uzvření smlouvy o poskytování úklidových služeb městem Kopřivnice jko objedntelem CORA PLUS s.r.o., se sídlem v Kroměříži, Kojetínská 3666/64, IČ jko poskytovtelem, jejímž předmětem je zjištění úklidových služeb v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, to n dobu neurčitou s účinností od ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 6. s věřuje vedoucímu odboru mjetku měst svou působnost prvomoc k uzvírání dodtků ke smlouvě o poskytování úklidových služeb, kdy předmětem dodtků bude úprv výměry uklízených prostor dle stvu skutečného užívání prostor oproti původní referenční výměře uklízených prostor v nebytové jednotce č.1163/1 vymezené v budově č.p.1163 v k.ú. obci Kopřivnice, ulici Štefánikov Rd měst po projednání uzvření dohody o skončení smlouvy o výpůjčce části oplocení ze dne městem Kopřivnice jko půjčitelem Vyšší odbornou školou, Střední Odbornou školou Středním odborným učilištěm, Kopřivnice, p.o., se sídlem v Kopřivnici, Husov 1302, IČ jko vypůjčitelem, jejímž předmětem je skončení výpůjčky části oplocení pozemku p.č.852, k.ú. Kopřivnice, n ulici Dukelské v Kopřivnici, to dohodou k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o. po projednání způsob čerpání Reklmně propgčního fondu Kbelové televize Kopřivnice, s.r.o., ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost ZŠ Emil Zátopk o finnční prostředky n instlci siluety Emil Zátopk ve sportovní hle školy, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. rozpočtové optření odboru školství, kultury sportu k rozpočtu měst n rok 2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 8 / 13

9 78. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtelem 1.1 Auto klubem plochá dráh Kopřivnice v AČR, se sídlem v Kopřivnici, Česká 868/37, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kci v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 Asocicí zdrvotně postižených, smíšená orgnizce Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 393/3, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kci v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 FUDOKEN KAI AIKIDO, ČESKÁ UNIE AIKIDO se sídlem v Novém Jičíně, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené činnost v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 Jokerit Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1204/25, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené činnost v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5 KLUBEM MALÉ KOPANÉ z.s. KOPŘIVNICE, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kce v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6 Mgr. Mrtou Kozinovou, <nonymizováno> jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kci v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 1.7 SH ČMS - Sborem dobrovolných hsičů Lubin II., se sídlem v Kopřivnici, Lubin 51, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost kci v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 1.8 SH ČMS - Sborem dobrovolných hsičů Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 410, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n kce v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu 1.9 SH ČMS - Sborem dobrovolných hsičů Mniší, se sídlem v Kopřivnici, Mniší 10, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nájmy služby s nájmem spojené, činnost kci v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu 9 / 13

10 78. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Tenisovým klubem Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Tenisový reál, Dolní 46/1, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 podkldového mteriálu 1.11 Junákem českým skutem, středisko Kopřivnice z. s., se sídlem v Kopřivnici, Komenského 1520, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n energetické nákldy v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 podkldového mteriálu 1.12 Pionýrem, z. s., pionýrskou skupinou Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 393, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n energetické nákldy v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 12 podkldového mteriálu 1.13 Mgr. Alenou Štěpánovou, <nonymizováno> jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotce n sportovní reprezentci Kláry Štěpánové v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.13 podkldového mteriálu 1.14 Atletickým klubem Emil Zátopk Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, ul. Kpt. Nálepky 1073/10, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotce n sportovní reprezentci Tomáše Bortel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 15 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtelem Tenisovým klubem Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Tenisový reál, Dolní 46/1, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotce n energetické nákldy v roce 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 17 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Zákldní škole Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci, IČ provedení technického zhodnocení budovy školy roletového ztemnění, ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Smlouvy o reklmě městem Kopřivnice Kbelovou televizí Kopřivnice, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, IČ jko objedntelem, jejímž předmětem je provedení reklmy v klendáři měst n rok 2018, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 10 / 13

11 78. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č rozpočtové optření odboru školství, kultury sportu k rozpočtu měst n rok 2017, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o provozní době Kulturního domu Kopřivnice v období 23. prosince ledn 2018, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. Zásdy vzthů zřizovtele příspěvkových orgnizcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á 2.1 tjemníkovi městského úřdu vydt k provedení Zásd vzthů zřizovtele příspěvkových orgnizcí příkz tjemník s účinností od 4. ledn příspěvkovým orgnizcím řídit se Zásdmi vzthů zřizovtele příspěvkových orgnizcí Rd měst po projednání výjimku dle čl. 7. odst. 10 vnitroorgnizční směrnice č. 13/2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o dílo městem Kopřivnice Miroslvem Hofmnnem, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 400, , IČ , jejímž předmětem je vytvoření udiovizuálního díl Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání záměr zbezpečení prvidelné údržby hrobů význmných osobností Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Domu dětí mládeže, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci, přijetí drů uvedených v příloze č. 1 v příloze č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání pořdníky ždtelů o přidělení bytů zvláštního určení, ncházejících se v domech n ulici Česká č.p. 320 n Msrykově náměstí č.p. 650 v Kopřivnici, n 1. pololetí 11 / 13

12 78. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č r. 2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 informci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové orgnizce Středisko sociálních služeb měst Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 1.2 žádost ředitelky příspěvkové orgnizce Středisko sociálních služeb měst Kopřivnice o prominutí odvodu z porušení rozpočtové kázně ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á Středisku sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 320, IČ odvod ve výši ,- Kč z porušení rozpočtové kázně dle 28, odst. 11 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidel územích rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uvedené v protokolu o veřejnosprávní kontrole č. 17/014-P/H z prominutí odvodu ve výši ,- Kč z porušení rozpočtové kázně dle 28, odst. 12 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidel územích rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uvedené v protokolu o veřejnosprávní kontrole č. 17/014-P/H z Středisku sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 320, IČ Rd měst po projednání rozpočtové optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst n rok 2017, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě č. 28/2006/OŽP o zjištění zpětného odběru elektrozřízení městem Kopřivnice jko Obcí společností ELEKTROWIN.s., se sídlem v Prze, Michelská 300/60, , IČ , jko Provozovtelem kolektivního systému, jehož předmětem je úprv Metodického pokynu článků č. II. V. smlouvy č. 28/2006/OŽP o zjištění zpětného odběru elektrozřízení v souvislosti se změnou přílohy č. 7 k zákonu o odpdech, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Provozní řád prvidl provozu budovy rdnice měst Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 12 / 13

13 78. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání uzvření Dodtku č. 2 k Rámcové příkzní smlouvě ze dne městem Kopřivnice jko příkzcem Společností Výběrovk, vedoucí společník Výběrovk, s. r. o., se sídlem v Ostrvě Slezské Ostrvě, Podzámčí 482/62, , IČ , druhý společník Veřejné zkázky s. r. o., se sídlem v Prze 1 Stré Město, Revoluční 724/7, IČ jko příkzníkem, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o posouzení zákonnosti změn závzků ze smlouvy n veřejnou zkázku práci v systému E-ZAK, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Mgr. Lumír Pospěch místostrost Ing. Miroslv Kopečný strost 13 / 13

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 40180/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2224-2263 Usnesení ze 70. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52343/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1563-1610 Usnesení z 50. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54601/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2390-2428 Usnesení ze 75. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 48011/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2319-2359 Usnesení ze 73. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 88327/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 94-145 Usnesení ze 3. schůze Rdy

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 33975/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1336-1392 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 42. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 28.06.2016

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 64578/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1721-1775 Usnesení z 55. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&14103/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 310-364 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 52642/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3018-3072 Usnesení z 93. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 43331/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2264-2316 Usnesení ze 71. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 31. schůze Rdy měst Šternberk ze dne 19.12.2011 Číslo 846 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2011 zápis z jednání finnčního výboru ze dne 9.12.2011 b e r e n v ě d o m í výsledky hospodření měst Šternberk

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 27937/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2836-2878 Usnesení z 88. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15502/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1901-1961 Usnesení z 61. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 13922/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1242-1310 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 37. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 20.03.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 9735/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1007-1042 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 31. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 23.02.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 11784/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2640-2676 Usnesení z 82. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 39906/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3403-3458 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 111. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 32452/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2152-2213 Usnesení ze 68. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 31384/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2884-2954 Usnesení z 90. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&63528/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 976-1060 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 27. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8637/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2970-3018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 94. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 20.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&2565/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3415-3459 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 86. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více