Rozpočet města na rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města na rok 2006"

Transkript

1 Rozpočet města na rok 2006 Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin ,- Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin ,- Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů ,- Daň z příjmu právnických osob ,- Daň z příjmu práv. osob za obce ,- Daň z přidané hodnoty ,- Správní poplatky ,- Popl. za vypouštění šk.látek 2 000,- Poplatek za provoz systému ,- /Shrom.sběru,přepravy,třídění,vyúžívání a odstr. kom. odpadu/ Poplatek ze psů ,- Pobytové poplatky ,- Poplatek za užívání veř. prostr ,- Poplatek z ubytovací kapacity ,- Poplatek za provoz výher. přístrojů-místní ,- Odvod z výtěž. provoz. hrac. přístrojů ,- Daň z nemovitostí ,- Splátky půjček /FRB,soc.fond/ ,- Jiné příjmy /na soc. dávky, st.správu/ ,- Neinvest. přijaté dotace od obcí ,- Příjmy z pronájmu pozemků ,- Příjmy z úhr. dob. prostor- písník ,- Knihovna ,- Příjmy z výstav ,- Osvětová beseda,taneční ,- Příjmy z pronájmu bytů,nebyt. prostor ,- Prodej tříděného odpadu Ekokom ,-

2 Hřbitovní služby ,- Příjmy z pronájmu pozemků hřbitov 4 000,- Příjmy z prodeje pozemků ,- Pečovatelská služba ,- Příjmy z úroků , Celkem příjmy: ,- Převody ze soc. fondu ,- Převody z fondu rozv. bydlení , CELKEM: ,- Výdaje: Služby a turismus: propagace města ,- informační centrum ,- Doprava: všeob. údržba chodníků a komunikací ,- nájemné průchod čp ,- opravy komunikací: ,- -komunikace Heřmanského ul. -komunikace ul. Šimonkova -komunikace podél DDM k trafostanici -komunikace Pod nádražím - bezbariérové přechody v ul. Jiráskova N úpravy komunikací a ploch v Chotěnicích ,- výměna nevyhovujícího dopravního značení na MK , *komunikace a chodník Barákova ul ,- *komunikace podél ATC Konopáč ,- *chodník od sokolovny k č.p. 648 /křižovatka u VAKu/ ,- *parkoviště u sportovní haly ,-

3 Odvádění a čistění odpad. vod všeobecná údržba kanaliz. sítě ,- všeobecná údržba dešťové kanalizace ,- srážková voda po městě-platba VčVak , *kanalizace Barákova ul ,- Úpravy drob. vodních toků: *odbahnění rybníku Táta a Průhonských rybníků ,- Školství: mateřská škola a jídelna Jonášova ul ,- mateřská škola a jídelna Jiráskova ul , investice ,- základní škola a jídelna , investice ,- zvláštní škola ,- jídelna Sál-příspěvek na věc.n ,- základní umělecká škola ,- poplatky za provoz internetu , *přístavba jídelny ZŠ ,- *přístavba jídelny ZŠ, vybavení ,- Náklady na opravy a údržbu budov škol. zařízení: ,- Základní škola ,- MŠ Jonášova ul ,- MŠ Jiráskova ul ,- Zvláštní škola ,- Základní umělecká škola ,- Využití vol. času mládeže: městský dům dětí -příspěvek /provoz/ , opravy ,-

4 nájemné,pozemek basket.koš,t.hř ,- dětská hříště /kontrola, údržba/ ,- venkovní mobiliář města , *dětské hříště v Chotěnicích ,- *vytápění DDM - tepelná čerpadla , - Kultura: městská knihovna ,- osvětová beseda ,- kronikář ,- životní výročí ,- Rozhlas: údržba rozhlasu a rozšíření rozhlasu ,- Sportovní zařízení v majetku města: nadzemní technologie studny u sport. haly ,- oprava fasády sport. haly /rotunda/ ,- Ochrana a obnova památek: provoz žid. školy a synagogy ,- ost. osobní výdaje ,- soc. pojištění, zdr.pojištění ,- žid. škola revize ,- oprava fasády žid. školy a synagogy ,- úprava žid. dvojdomku , *oprava torza P.Marie Svatohorské ,- Pohřebnictví: údržba hřbitova - voda 7 000,- ost. osob. výdaje ,-

5 soc. a zdr. pojištění ,- odvoz odpadu ,- pohon. hmoty /sekačka/ 6 000,- materiál /struny, náhr. díl. / ,- údržba a oprava hřbitovní zdi a údržb ,- chodník od hl. vstupu vpravo , *oprava márnice /střecha, fasáda/ ,- Bytové hospodářství: všeob. údržba,obnova byt.fondu ,- údržba byt. fondu / Bytep/ ,- rekonstrukce domu č ,- opr. fasády a výměna oken č. 244,ul. Čáslavská ,- demolice domu č. 804 /Balogová/ ,- výstavba 16 ti chr. bytů st. část ,- Medov- oprava komínů, střecha ,- zahradní brána k domku u hřbitova , * půdní vestavba č.p. 387 /ul. Tylova/ ,- Veřejné osvětlení: el.energie VO ,- všeob.údržba VO /výměna patic,revize sloupů/ ,- nat. hodin-mzdy ,- zdr. a soc.pojištění 7 000,- nátěry stožárů VO ,- rozšíření VO /ul. Havlíčkova-prodloužení, ,- Šimonkova, Barákova/ Územní plánování: Přípr. geom. plánů, projektů inž. sítí, ,- /2005:Pod Pankrácí, Pod Nádražím,Židovské město/ /2006: pořízení nového úz. plánu : ,-

6 Pod Pankrácí /projekt inž. sítí: ,- Pod Nádražím /geom. plán, výkupy/ ,- U hříště věcné břemeno /voda, kanaliz./ ,- Židovské město aktualiz.územního proj. zóny ,- Inženýrské sítě U Hříště : ,- Komunikace ,- Kanalizace ,- Vodovod ,- Plynovod ,- Veřejné osvětlení ,- Elektrika ,- Komunální služby a komunál.rozvoj: řidiči, poh.hmoty, údr. vozidel, tech.prohl.,pouť, ,- mzdy prádelna MŠ Jir. ul ,- sociální pojištění ,- zdravotní pojištění ,- kotelna V Lukách /odvětr. haly,opr. oken, mříže/ ,- výkup pozemků ,- montáž přístřešku na posyp. materiál ,- opravy a nákup kontejnerů ,- nákup repasovaného kolového nakladače Varinski ,- nákup dodávkového vozidla pro ved. tech skupiny ,- Nakládání s odpady: sběr a svoz nebezp. odpadů ,- sběr, svoz a ukl. kom. a tříd. odpadů ,- úprava a schválení sběr. dvora ,- Ochrana druhů a stanovišť: psí útulek ,- Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: Údržba a dosadba veř. zeleně všeob./ vč.míst. částí/ ,- Sociální věci: sociální dávky ,-

7 pečovatelská služba /r bude otevřen další DPS ,- vybavení nového peč. domu ,- vyhřívání okapových žlabů na DPS ,- nákup vozidla pro peč. službu ,- Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec ,- oprava podlahy v has. zbrojnici H. Městec ,- hasiči Chotěnice ,- hasiči Konopáč ,- oprava malé zbrojnice Konopáč-vrata ,- zabezpečení zbrojnice proti vniknutí -Konopáč , *hasičské auto ,- Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní výdaje ,- sociální pojištění ,- zdravotní pojištění ,- Činnost místní správy: provoz MěÚ, služby PVT, Fluxpam, mzdy,poj. maj. obce ,- úpravy MěÚ a staré radnice/nátěr oken, ,- prosklení schodiště,projekt přestavby, zašup. dveře ke knihovně/ projekt na zavedení poč. systému ,- výdaje spojené s výkonem st. správy ,- nákup vozidla ,- Bezpečnost a veř. pořádek: zajištění pořádku pouť ,- Civilní obrana: nájemné za sklad CO čp ,- Rezerva pro přísp. růz.spolkům ,- Rezerva pro příspěvky sport. spolkům ,- Liga měst ,- Poplatky za účast města ve sdruženích ,-

8 Mikroregion přísp. dle obyv ,- Tisk zpráv v nov. Chrudimska ,- Výdaje z fin. operací: Služby peněž.. ústavů ,- Platby daní: Daň z převodu nemovitostí ,- Daň z př. práv. osob za obce ,- Platby úroků z úvěru - Čs. spoř ,- - KB ,- půjčky obyv. z FRB , Celkem výdaje: ,- /r.2005: ,-/ Splátka úvěru Čs. spoř ,- - KB , CELKEM: ,- /r.2005: ,-/ Výdaje převyšují příjmy o ,- Kč Splátky úvěru v r.2006: ,- Kč Celkem schodek: ,-Kč- měl by být pokryt částkou ,- převody ze soc. fondu, ,- Kč z fondu rozvoje bydlení a ,- Kč,- by mělo být pokryto zůstatkem fin. prostředků z min. let. *jedná se o akce,které budou uskutečněny v případě obdržení státních dotací nebo dostatku finančních prostředků, nejsou zahrnuty v celkových výdajích návrhu rozpočtu. Tajemnice MěÚ: Hana Mifková Veškeré dotazy ohledně rozpočtu směřujte na tajemnici městského úřadu p. Hanu Mifkovou tel Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Přílohy Příloha č.1 Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč. 2013

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více