Katalog vzdělávání jaro Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností"

Transkript

1 Katalog vzdělávání jaro 2014 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

2 Obsah Úvodní slovo Praktické finance pro nefinanční manažery Manažerské tréninky... 6 Real Business... 8 Interní školení Další akce s Controller Institutem Profesionální písemná komunikace v angličtině... 8 Informace a přihlášky: online: em: telefonicky: +420/ Projektoví manažeři: Ing. Iveta Bajgarová Tel.: +420/ Mobil: +420/ Ing. Renata Bílková Tel.: +420/ Mobil: +420/ Zákaznický servis: Ariel Sehnal Tel.: +420/ Všeobecné obchodní podmínky Bezplatná zákaznická linka: Všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách Controller Institutu v sekci O nás, nebo Vám je rádi na požádání zašleme.

3 Milé dámy, vážení pánové, Controller Institut je již řadu let předním poskytovatelem vzdělávání pro různé finanční pozice. V naší nabídce vzdělávání však naleznete i semináře pro nefinanční manažery. Ptáte se PROČ? Mgr. Olga Cechlová jednatelka Controller Institut Při našem působení v předních českých firmách, ať ve vzdělávání či poradenství, jsme často konfrontováni s potřebou zlepšení komunikace a porozumění mezi finančními a nefinančními útvary podniku. Velmi pozitivní je, že v posledních letech si i samotní manažeři výroby, obchodu, IT, nákupu a jiných oblastí potřebu ekonomických kompetencí dobře uvědomují. Čtyřdenní vzdělávací cyklus Praktické finance pro nefinanční manažery vedou finanční profesionálové. A PROČ tomu tak je? Protože jen člověk, který danou problematiku perfektně ovládá, dokáže vysvětlit to důležité a dát věci do souvislostí. Dokáže naučit pracovníky nefinančních útvarů řeči čísel tak, aby ji dokázali zohlednit ve svých běžných rozhodnutích. Naším cílem není vychovat z nefinančních manažerů ty finanční, ale naučit je porozumět finančním manažerům, podnikovým reportům, zkrátka a dobře jazyku financí. Cyklus velmi často, zejména formou interních školení, doplňujeme podnikovou simulací Real Business, oblíbenou formou učení zážitkem. Také její koncepci a cíle naleznete popsané v katalogu. V našem katalogu naleznete rovněž několik manažerských tréninků, mezi nimi i zajímavé novinky. Například Vás naučíme prezentovat podle Steva Jobse, více věcí si pamatovat nebo profesionálně zvládat písemnou komunikaci v angličtině. Naše vzdělávací aktivity, ať už jde o kterékoliv téma, mají jedno společné: vycházejí z praxe a jsou zaměřené na potřeby Vás, našich klientů. Přijďte si vyzkoušet naši kvalitu. Za tým Controller Institutu 3

4 Vzdělávací cyklus Cíle cyklu Dvoudílný cyklus podnikatelských financí pro nefinanční manažery, jednatele a majitele si klade za cíl vytvořit spolehlivý znalostní základ. Vychází přitom z jednoduchých principů a příkladů, které dává do souvislostí s obecnými znalostmi a zkušenostmi tak, aby bariéra přechodu mezi manažerským a ekonomickým pohledem na firemní řízení byla pro účastníky co nejmenší. V tomto vzdělávacím cyklu se dozvíte odpovědi na následující otázky: ttjak vypadá koloběh peněz ve firmě? ttjak porozumět číslům v účetních výkazech? ttjaké jsou skutečné náklady firemních procesů? ttjak ovlivňují jednotlivé útvary zisk, cash flow a výkonnost celé firmy? ttna kterých produktech firma skutečně vydělává? ttco stojí a kolik firmě přinášejí její zákazníci? ttco zajímá majitele, banku, management? ttjak posoudit efektivnost investice? Praktické finance pro nefinanční manažery Cílová skupina: Cyklus je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí být rovnocennými partnery finančnímu útvaru a porozumět finančnímu řízení firmy. Je vhodný především pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin, případně další osoby podílející se aktivně na manažerském rozhodování včetně nejnižších úrovní řízení, a také pro majitele, jednatele nebo členy orgánů firem. i Info webinář Využijte možnost zeptat se online garanta cyklu a projektového manažera. Cyklus bude blíže představen a Vaše dotazy zodpovězeny v rámci INFO webináře. tttermín: od 10:00. ttvíce informací pro přihlášení k webináři u projektového manažera cyklu. ttúčast zdarma. Moduly cyklu: Modul 1 Podnikové finance pro nefinanční manažery , Praha Modul 2 Finance a controlling pro nefinanční manažery , Praha Certifikát International Education Society Controller Institut 4 Cenová nabídka Modul Více o informací o členství v CAFIN naleznete na Ing. Iveta Bajgarová Tel.: +420/ Mobil: +420/ Cena pro nečleny Cena pro členy CAFIN Podnikové finance pro nefinanční manažery Kč Kč Finance a controlling pro nefinanční manažery Kč Kč Celková cena cyklu Kč Kč Certifikace Kvalita vzdělávacího cyklu je ověřena nezávislou certifikační autoritou International Education Society (IES). Úspěšní absolventi získávají: ttceritikát Controller Institutu ttcertifikát IES Podmínky pro získání certifikátu: ttabsolvování všech modulů cyklu ttúspěšné složení závěrečné písemné zkoušky

5 Praktické finance pro nefinanční manažery Modul 1 Podnikové finance pro nefinanční manažery Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět Modul 2 Finance a controlling pro nefinanční manažery Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět Znalost ekonomických vztahů a principů finančního řízení patří mezi základní znalosti každého manažera a podnikatele. Seminář je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, kteří chtějí vstoupit do světa financí a podnikové ekonomiky. Obsah semináře ttpřes osobní hospodaření k pochopení ekonomiky podniku ttbilance a základní pohled na aktiva a pasiva ttpeněžní toky a časová hodnota peněz ttfinanční páka ttkapitálové zhodnocení vs. Cash Flow ttinvestování a rozložení rizik ttúčetní výkazy druhy, význam, struktura ttrozvaha ttvýsledovka ttcash Flow ttúčetní výkazy zdroj informací o hospodaření podniku ttfinanční analýza ttfinanční ukazatele (rentabilita, zadluženost, likvidita) Rozšíříme Vaše znalosti získané na modulu 1. Naučíme Vás vedle Vám vlastního odborného aspektu vnímat a vyhodnotit i ekonomický dopad Vašich rozhodnutí. Na svůj podnik se pak budete umět dívat s nadhledem a ve správných souvislostech. Obsah semináře ttúspěch v podnikání pohled manažerů vs. pohled účetních ttzjištění hospodářského výsledku ukázka na obchodním případu ttcash-to-cash cyklus ttúčetnictví k čemu slouží a jak funguje ttukazatele ziskovosti a jejich význam ttebit, EBITDA, hrubá marže, krycí příspěvek ttsouvislosti s Cash Flow ttživotní cyklus investice, účetní a manažerské odpisy ttstřediskový, procesní a projektový pohled na výkonnost ttrozpočty a kalkulace ttstrategické a operativní plánování (budget, forecast) Co je cílem tohoto modulu? Účastníci porozumí tomu, co a proč se v podnikových financích děje, jaké úkoly plní finanční útvary a jaký je jejich význam. Stanou se poučenými a aktivní součinnost poskytujícími partnery pro finanční oddělení. Co je cílem tohoto modulu? Účastníci se naučí vidět za svými rozhodnutími finanční aspekty. Dozví se k čemu je controlling, naučí se ekonomické znalosti a controlling používat ke svému užitku. Stanou se kvalifikovanými uživateli získaných ekonomických znalostí. Jednoduše řečeno, naučíme Vás ekonomicky myslet. Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s. RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 5

6 Manažerské tréninky Vyjednávání a řešení konfliktů s Jiřím Plamínkem...aneb Jak zvládat konflikty s nadhledem Diplomaticky k cíli s Michalem Čakrtem aneb Jak prosadit dobré věci moc a vliv v organizacích Konflikty a vyjednávání jsou přirozenými průvodci našeho života i práce. Cílem tohoto kurzu je ukázat, jak zvládat konflikty a spory s nadhledem a využívat je k prospěchu lidí a příznivému vývoji firem. Podrobně se budeme zabývat vyjednáváním, které umožňuje hledat dobrá řešení obchodních, rodinných i dalších sporů. Kurz je exkurzí do světa vyjednávacích stylů a technik, ze kterých můžeme vybírat, a upozorňuje na obvyklé chyby, kterých se vyjednavači mohou dopouštět. Neopomeneme ani triky, jež jsou při vyjednávání nejčastěji používány. Vše si vyzkoušíme na praktických příkladech a na modelových situacích. Obsah semináře ttzákladní principy a metody řešení konfliktů ttklíčové pojmy vyjednávání ttzájem ttvyjednávací prostor ttbatna ttmandát ttcíl vyjednávání ttspokojenost ttpráce s emocemi při řešení konfliktů a vyjednávání ttvyjednávací styly a jejich využívání test vlastních vyjednávacích preferencí ttpříprava na vyjednávání, analýza zájmů, analýza moci, alternativní scénáře ttstrategie vyjednávání, základní strategická pravidla ttvyjednávací tým rozdělení a obsazování rolí, spolupráce v týmu Mnoho lidí má za to, že moc, vliv, či politika jsou něčím špinavým, od čeho se slušný člověk musí držet stranou. Předpokládají, že když lidé budou svědomitě dělat to, co mají a dodržovat postupy, nakonec zaslouženě zvítězí nejlepší nápady a řešení a všichni budou ukázněně spolupracovat na realizaci těch nejskvělejších rozhodnutí. Všichni ale víme, že tomu tak vždy nebývá. Rozhoduje se pod tlakem, v nejistotě, v podmínkách nedostatku času, informací, omezených zdrojů a protichůdných zájmů. Tehdy svá řešení prosadí zpravidla ti s nejsilnějším vlivem a největší mocí. Pokud manažeři nevědí, jak moc získat a jak si budovat vliv, budou méně úspěšní než ti, kteří tyto atributy mají. Obsah semináře ttco je moc a co je vliv? ttodkud pocházejí, jaké jsou jejich zdroje? ttproč jsou mocenská střetnutí v organizacích nevyhnutelná? ttjaké jsou mocenské prostředky a nástroje vlivu? ttvliv bez pravomocí, moc bezmocných, jak ovlivňovat dění nade mnou ttpoznáváme své nadřízené ttjak působit na lidi na stejné úrovni? ttetické užití moci a vlivu, mocenská pokušení a pasti RNDr. Jiří Plamínek, CSc. nezávislý konzultant a lektor PhDr. Michal Čakrt odborník v oblasti mezinárodního managementu a vrcholového vedení , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 6

7 Manažerské tréninky Jak pracovat s informacemi a více si pamatovat aneb Jak se učit s menším úsilím NOVINKA Prezentace podle Steva Jobse a dalších světově úspěšných prezentátorů NOVINKA Učení je celoživotní proces, který má hluboký význam pro každého člověka. Žijeme v době rychlých změn a neustálého růstu informací. To, co víme dnes, bude již zítra zastaralé. Naučit se, jak se učit, je klíčová znalost dnešní doby. Na semináři zjistíte, jak se učit s menším úsilím a naučit se více. Jak používat naučené informace v každodenním životě pro vytváření nových nápadů, produktů, služeb a na kreativní řešení problémů. Obsah semináře ttjak funguje náš mozek? ttlevá a pravá hemisféra tttvorba mentálních map ttfrekvence fungování mozku, vědomé přeladění na frekvenci alfa ttbinaurální a izochronické tóny (psychowalkman), trojrozměrné obrazy ttvyužití stavu alfa mentální techniky (hledání nových řešení, spánek, relaxace, paměť, učení a další) tttrénink pro lepší paměť ttdruhy inteligence ttjaký druh učení je pro Vás nejvhodnější? tt8 zlatých pravidel efektivního učení ttřada praktických cvičení Můžete mít sebelepší nápad, když ho ale neumíte světu prodat, nesejde na něm. Steve Jobs byl nejen velký inovátor a vizionář, ale uměl i skvěle komunikovat. Jeho legendární prezentace oslovily miliony lidí, inspirovaly tisíce vrcholových pracovníků, prodejců, finančníků, ale i herců a zpěváků, aby přehodnotili a změnili způsob, jakým prezentují svou práci i sami sebe. Na jednodenním kurzu Vás naučíme prezentovat právě tak, jako to dělal Steve Jobs a někteří další úspěšní lidé. Kombinací výkladu a multimediálních ukázek Vám vysvětlíme postupy a techniky, kterými zaujmete své posluchače a dosáhnete žádaného výsledku. Obsah semináře ttjak sestavit strhující příběh ttvíra v to, co prezentuji ttjednoduchá a jasná sdělení tthrdinové, zločinci a síla příběhů ttprezentace jako vzrušující zážitek ttv jednoduchosti je síla ttzveme hosty ttmoment překvapení ttvolba slov a výrazů ttvzorky, ukázky a snímky ttpříprava, nácvik a ladění ttřeč těla a pohyby ttprezentujeme zpaměti ttneformálnost a jednoduchost ttoblečení a styl ttužijte si to! Ing. Radka Loja, FCCA auditorka, lektorka, fyzioterapeutka Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 7 více na

8 Real Business Profesionální písemná komunikace v angličtině Professional Business Writing in English NOVINKA TRÉNINK VEDENÝ V AJ Real Business Cílem tohoto tréninku je ukázat manažerům neekonomům formou hry souvislosti mezi firemní strategií, obchodem, investicemi a finančním řízení firmy. Je vhodný zejména pro podnikové týmy, tedy jako interní trénink. Na tomto jednodenním intenzivním kurzu se účastníci naučí efektivní písemné komunikaci v obchodní angličtině. Ať už potřebujete psát y, reporty, oficiální či prodejní dopisy, naučíme Vás nezbytná slovíčka, obraty a techniky, které Vám umožní komunikovat sebevědomě a dosáhnout požadovaných cílů. Obsah kurzu tttypy písemné obchodní komunikace ttdopisy, y, memoranda ttreporty a zápisy ttexekutivní shrnutí ttvýběr a přizpůsobení slov ttsíla a důraz ttzjednodušování a používání známých obratů ttpotlačování kamufláže a implikované diskriminace ttstavba jasných vět a odstavců ttdosažení zamýšlených efektů ttechnika psaní z pozice čtenáře ttdůraz na pozitivní jazyk ttprodejní psaní ttsdělování dobrých zpráv ttpřímost a přímočarost ttvyvolání pozitivního dojmu ttdobré zprávy v obchodní komunikaci ttsdělování špatných zpráv ttnepřímost a vysvětlování ttslušnost při odmítání ttpřekonávání špatných dojmů Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s. Trénink je obvykle rozložen do 2 dnů a může se jej zúčastnit 6 24 osob. První den tréninku ttvysvětlení techniky práce se simulací a definice zadání 1 ttnávratnost investovaných prostředků jako ústřední cíl podnikání a odpovědnost finančního manažera vůči vlastníkovi ttkrátkodobý oběh peněz firmou a jeho optimalizace ttfinanční výkazy a hodnocení výkonnosti firmy ttdlouhodobý oběh peněz firmou, vliv investiční činnosti na výkonnost firmy ttřízení firmy v podmínkách stagnujícího trhu a vytváření postoje jednotlivých manažerských týmů k rizikům a příležitostem ttobdobí 1 4 Druhý den tréninku ttreflexe prvního dne: Konzervativní vs. agresivní strategie 2 řízení dopady a projevy ve finanční stabilitě a výkonnosti firmy pro vlastníky ttobdobí 5 10 ttřízení firmy na rostoucích trzích, cenová konkurence a spodní hranice ceny ttidentifikace a eliminace úzkých míst v procesu tvorby přidané hodnoty ttplánování Cash Flow ttoptimalizace financování z hlediska nákladů ttzávěrečná reflexe: Co vše je třeba mít ve firmě pod kontrolou, co šlo dobře, co byste příště dělali jinak, kritické faktory úspěchu v podnikání Ukázka simulátoru u Vás ZDARMA , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH Nechte si simulátor předvést u Vás ve firmě a posuďte, zda může být přínosem pro Vaše zaměstnance a týmy! V případě zájmu kontaktujte našeho konzultanta Daniela Báču 8

9 Real Business Byznys to je hra! Real Business představuje deskový simulátor, který účastníkům představí podnik z pohledu finančních manažerů a majitelů firem. Je určen firmám, které si uvědomují, že finanční povědomí chcete-li přístup dobrého hospodáře nepatří jen do finančních útvarů, ale je neodmyslitelnou součástí kvalifikace specialistů, teamleaderů a manažerů. Metodika vedení tréninku Dá Vám trvalejší znalosti Dá Vám více empatie Oproti tradičním formám výuky zajišťuje práce se simulátorem, že finanční řízení skutečně pochopíte a jeho principy si trvale zapamatujete. Vyzkoušíte si, jaké je to být výkonnými manažery, jejichž úkolem je zasadit se o to, aby firma byla finančně stabilní a zisková pro své vlastníky. znalosti Dá Vám trvalejší Dá Vám více empatie Naučíte se vidět podnikové souvislosti z jiných úhlů pohledu, než jste zvyklí ze svých pracovních pozic. Tato zkušenost zvýší efektivitu komunikace a spolupráce mezi jednotlivými odděleními ve firmě a zjednoduší průběh finančních, obchodních i provozních procesů. Učíte se doslova táhnout za jeden provaz. Dá Vám více podnikatelského myšlení Více než ¾ času tréninku je věnováno týmové práci. V rámci herního plánu utváříte své podnikatelské strategie a flexibilně je realizujete v praxi podle toho, jak se mění tržní prostředí, požadavky zákazníků a reakce konkurentů. Nesmíte přitom ani na okamžik pustit ze zřetele hlavní cíl, kterým je finanční stabilita firmy a její výkonnost pro vlastníky. podnikatelského myšlení Dá Vám více Dá Vám více individuální refllexe Dá Vám více individuální reflexe V simulovaných situacích se při hledání optimálních rozhodnutí sami nejlépe přesvědčíte, jak dalece je možné běžnými postupy udržet podnikové finance pod kontrolou. Spoléhání na štěstí a intuici v dobách růstu je při příchodu krize přirozeně vystřídáno potřebou nasazení striktních pravidel a jednoduchých, ale účinných nástrojů. Kontaktní osoba: Vybrané reference: Ing. Daniel Báča Tel.: +420/ Mobil: +420/ DHL, Druchema, Foxconn Technology, Global Payments Europe, IAC Group, Panasonic, PWO Unitools, Raiffeisenbank, SES Tlmače, Slovenská plavba a prístavy, Univerzita Tomáše Bati, VŠE Praha 9

10 Interní školení Řešení pro firemní týmy Naše vzdělávací programy rádi připravíme také na míru Vašemu týmu. Zvolte tuto formu spolupráce s námi, pokud chcete uchopit téma dalšího odborného vzdělávání a rozvoje jako týmový nebo firemní vzdělávací projekt s jasným zacílením a měřitelnými přínosy. Zvolte přesnější zacílení. Přípravnou fázi vzdělávacího projektu nikdy nepodceňujeme. Raději se s klientem vícekrát setkáme, abychom docílili shody nad společnými cíli a měřitelnými výsledky, než abychom tuto fázi podcenili. Zaměřte obsah na podstatné. K tématu přistupujeme v kontextu Vaší manažerské práce. Naše kurzy nejsou obecným přehledem, ale staví na souvislostech, které jsou zásadní pro Váš úspěšný byznys. Naši klienti oceňují zejména to, že lektoři jsou z praxe Neděláme kompromisy. Dlouhodobě spolupracujeme jen s pečlivě vybranými lektory, jejichž působení v rámci našich projektů je našimi zákazníky hodnoceno jako excelentní. Díky své nezávislosti dokážeme z našich lektorů, spolupracujících praktiků a expertů vybrat ty skutečně nejlepší a připravit řešení, které plně odpovídá Vašim přáním a potřebám. Stavějte na Vašich aktuálních výzvách. Při výkladu se nejvíce soustředíme na témata, která Vás nejvíce oslovují. Po konzultaci s Vámi zapracujeme oblasti, které jsou pro Vás do budoucna prioritou, či na kterých aktuálně pracujete formou interních projektů. Zvolte aktivní zapojení účastníků. Vaši lidé na různých pozicích mají specifické možnosti ovlivnit plnění podnikových cílů, pokud jim objasníte tyto možnosti v kontextu jejich práce a v pojmosloví, kterému rozumí. Zvolte prvky podporující efektivitu programu. Účastníci z každého tréninku odchází s klíčovými tezemi a konkrétními úkoly do praxe. V následném termínu společně pod vedením lektora zapracují připomínky a navrhnou změny. Zvolte jasnou cestu dalšího rozvoje. Vzdělávací projekt představuje příležitost náhledu zvenku na Váš firemní život a Vaše firemní procesy. Využijte vnějších očí a usilujte o maximální uvedení témat programu v reálný život. Využijte individuální konzultace zdarma Sjednejte si informační schůzku s naším zástupcem a zjistěte, v čem Vám můžeme pomoci! Kontaktní osoba: Jan Piskač Tel.: +420/ GSM: +420/ Vybrané reference 10

11 Další akce s Controller Institutem Certifikované vzdělávací cykly Controllingová akademie Diplomovaný controller Certified Acquisition Manager Koncept moderního controllingu, využití jeho metod a nástrojů. To vše na příkladech z praxe. Komplexní vzdělání pro specialisty controllingu. Celkem 20 dní poznatků, zkušeností a příkladů ze všech oblastí controllingu. Kompletní know-how pro úspěšnou realizaci akvizičních plánů a návod k úspěšné poakviziční intergraci. Odborné semináře Controlling Koncepce, funkce a nástroje controllingu , Bratislava , Praha Zavádění controllingu v praxi Nákladový controlling a řízení ziskovosti , Bratislava , Praha Strategický management a controlling Pokročilé techniky řízení ziskovosti Investiční controlling Cost Cutting Prodejní controlling Výrobní controlling Finanční controlling , Bratislava , Praha Finance Finanční analýza a řízení podnikových financí Finanční ukazatele v praxi Řízení a plánování cash flow Investiční projekty řízení rizik, financování a reporting Akvizice a oceňování firem v praxi Due diligence Příprava poakviziční integrace Reporting Reporting a efektivní prezentace pro controllery Reporting v SAP a BW Principy grafického návrhu reportů a dashboardů IT MS Excel pro analytiky a controllery Efektivní práce s externími datovými zdroji v MS Excelu Finanční modelování v MS Excel Reporting v MS Excel Dashboard reporty a MS Excel Management Řízení výkonnosti každé firmy Účetnictví Konsolidace podle českých předpisů Konsolidace podle IFRS

12 Controller Institut Contrast Consulting Praha, spol. s r. o. Vladimírova Praha 4 Tel.: +420/ Fax: +420/ Bezplatná zákaznická linka:

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ Vzdělávací cyklus Praktické

Více

Pravidla a best practice účinného controllingu

Pravidla a best practice účinného controllingu Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového

Více

Katalog vzdělávání podzim 2014

Katalog vzdělávání podzim 2014 Controller Institut Vzdělávací cykly Katalog vzdělávání podzim 2014 Finance & Controlling Excelentně s Excelem Zakázkové projekty Online vzdělávání Odborné semináře 1 Obsah Odborné semináře Vzdělávací

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah Úvodní slovo....3 Naše nabídka...4 Novinky....6 Controllingová

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Junior finanční specialista

Junior finanční specialista Vzdělávací cyklus Junior finanční specialista Vaše nejlepší vstupenka do oblasti controllingu Finanční řízení podniku Základy manažerského reportingu MS Excel I pro analytiky a controllery Podnikové plánování

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str. 3 Slovo úvodem Slavíme 20 let dárky pro

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Cash flow a Treasury Management

Cash flow a Treasury Management Vzdělávací cyklus Cash flow a Treasury Management Řízení a plánování cash flow Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Přehled nejlepší

Více

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Průzkum v rámci pracovní skupiny IFRS platforma Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY Management Využití IT Accounting Finance Controlling Controllingová akademie Ucelené vzdělání vedené manažery z praxe a ukončené získáním mezinárodního certifikátu Vzdělávací cyklus CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích

Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Kompetence a kariérní cesty v podnikových financích Vytvořil(i): Pracovní skupina Kariérní standardy Datum: 1.4.2012 Vydání: Distribuce dokumentu: první elektronicky na členy Asociace Vladimírova 233/12,

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m Zkušenosti s uplatněním m IT odborníků Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. Růst IT trhu v Evropě Úspěšná expanze velkých globálních

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz

JIŘÍ MAZUR. www.zivotnapravestrane.cz JIŘÍ MAZUR 13 TAJEMSTVÍ CESTY NA PRAVOU STRANU Efektivita úspěchu a skvělého života Efektivní jednání v životě Efektivní jednání v podnikání Získat co nejvíce s co nejmenším úsilím = čas = peníze! Být

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám. 44, 738 01 Frýdek-Místek AHRA - Consulting, s.r.o. GSM: +420 721 980 766 Tel.: +420 558 624 116 E-mail: a-hra@a-hra.cz www.a-hra.cz učme se zkušeností a-hrou

Více

SALES TRAINING WORKSHOP

SALES TRAINING WORKSHOP SALES TRAINING WORKSHOP Obsah 2 Sales Solutions s.r.o. Str. 3 Mission Statement Str. 4 Pro koho je program určen Str. 5 Staré prodejní mýty Str. 6 Základní idea workshopu Str. 7 Příklady základních otázek,

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Komercializace veřejné správy

Komercializace veřejné správy Komercializace veřejné správy Seminář ebrno, 17.4.2008 Miroslav Bublík, výkonný řed. IDS Scheer Petr Železník, Presales Expert SAP www.ids-scheer.cz Co je to IDS Scheer ČR, s.r.o. www.ids-scheer.cz 2 Jsme

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

Certified Acquisition Manager

Certified Acquisition Manager Kompletní know-how pro úspěšnou realizaci akvizičních plánů Vzdělávací cyklus Certified Acquisition Manager Akvizice a oceňování firem v praxi Proces due diligence a příprava poakviziční integrace NOVĚ:

Více

Komplexní modulový seminář integrální logistiky

Komplexní modulový seminář integrální logistiky Komplexní modulový seminář integrální logistiky SEZNAM MODULŮ TERMÍNY 1) ÚVOD DO LOGISTIKY 13. - 14. 10. 2005 2) LOGISTIKA NÁKUPU A ŘÍZENÍ ZÁSOB 20. - 21. 10. 2005 3) LOGISTIKA VÝROBY 3. - 4. 11. 2005

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více