Katalog vzdělávání jaro Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností"

Transkript

1 Katalog vzdělávání jaro 2014 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

2 Obsah Úvodní slovo Praktické finance pro nefinanční manažery Manažerské tréninky... 6 Real Business... 8 Interní školení Další akce s Controller Institutem Profesionální písemná komunikace v angličtině... 8 Informace a přihlášky: online: em: telefonicky: +420/ Projektoví manažeři: Ing. Iveta Bajgarová Tel.: +420/ Mobil: +420/ Ing. Renata Bílková Tel.: +420/ Mobil: +420/ Zákaznický servis: Ariel Sehnal Tel.: +420/ Všeobecné obchodní podmínky Bezplatná zákaznická linka: Všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách Controller Institutu v sekci O nás, nebo Vám je rádi na požádání zašleme.

3 Milé dámy, vážení pánové, Controller Institut je již řadu let předním poskytovatelem vzdělávání pro různé finanční pozice. V naší nabídce vzdělávání však naleznete i semináře pro nefinanční manažery. Ptáte se PROČ? Mgr. Olga Cechlová jednatelka Controller Institut Při našem působení v předních českých firmách, ať ve vzdělávání či poradenství, jsme často konfrontováni s potřebou zlepšení komunikace a porozumění mezi finančními a nefinančními útvary podniku. Velmi pozitivní je, že v posledních letech si i samotní manažeři výroby, obchodu, IT, nákupu a jiných oblastí potřebu ekonomických kompetencí dobře uvědomují. Čtyřdenní vzdělávací cyklus Praktické finance pro nefinanční manažery vedou finanční profesionálové. A PROČ tomu tak je? Protože jen člověk, který danou problematiku perfektně ovládá, dokáže vysvětlit to důležité a dát věci do souvislostí. Dokáže naučit pracovníky nefinančních útvarů řeči čísel tak, aby ji dokázali zohlednit ve svých běžných rozhodnutích. Naším cílem není vychovat z nefinančních manažerů ty finanční, ale naučit je porozumět finančním manažerům, podnikovým reportům, zkrátka a dobře jazyku financí. Cyklus velmi často, zejména formou interních školení, doplňujeme podnikovou simulací Real Business, oblíbenou formou učení zážitkem. Také její koncepci a cíle naleznete popsané v katalogu. V našem katalogu naleznete rovněž několik manažerských tréninků, mezi nimi i zajímavé novinky. Například Vás naučíme prezentovat podle Steva Jobse, více věcí si pamatovat nebo profesionálně zvládat písemnou komunikaci v angličtině. Naše vzdělávací aktivity, ať už jde o kterékoliv téma, mají jedno společné: vycházejí z praxe a jsou zaměřené na potřeby Vás, našich klientů. Přijďte si vyzkoušet naši kvalitu. Za tým Controller Institutu 3

4 Vzdělávací cyklus Cíle cyklu Dvoudílný cyklus podnikatelských financí pro nefinanční manažery, jednatele a majitele si klade za cíl vytvořit spolehlivý znalostní základ. Vychází přitom z jednoduchých principů a příkladů, které dává do souvislostí s obecnými znalostmi a zkušenostmi tak, aby bariéra přechodu mezi manažerským a ekonomickým pohledem na firemní řízení byla pro účastníky co nejmenší. V tomto vzdělávacím cyklu se dozvíte odpovědi na následující otázky: ttjak vypadá koloběh peněz ve firmě? ttjak porozumět číslům v účetních výkazech? ttjaké jsou skutečné náklady firemních procesů? ttjak ovlivňují jednotlivé útvary zisk, cash flow a výkonnost celé firmy? ttna kterých produktech firma skutečně vydělává? ttco stojí a kolik firmě přinášejí její zákazníci? ttco zajímá majitele, banku, management? ttjak posoudit efektivnost investice? Praktické finance pro nefinanční manažery Cílová skupina: Cyklus je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí být rovnocennými partnery finančnímu útvaru a porozumět finančnímu řízení firmy. Je vhodný především pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin, případně další osoby podílející se aktivně na manažerském rozhodování včetně nejnižších úrovní řízení, a také pro majitele, jednatele nebo členy orgánů firem. i Info webinář Využijte možnost zeptat se online garanta cyklu a projektového manažera. Cyklus bude blíže představen a Vaše dotazy zodpovězeny v rámci INFO webináře. tttermín: od 10:00. ttvíce informací pro přihlášení k webináři u projektového manažera cyklu. ttúčast zdarma. Moduly cyklu: Modul 1 Podnikové finance pro nefinanční manažery , Praha Modul 2 Finance a controlling pro nefinanční manažery , Praha Certifikát International Education Society Controller Institut 4 Cenová nabídka Modul Více o informací o členství v CAFIN naleznete na Ing. Iveta Bajgarová Tel.: +420/ Mobil: +420/ Cena pro nečleny Cena pro členy CAFIN Podnikové finance pro nefinanční manažery Kč Kč Finance a controlling pro nefinanční manažery Kč Kč Celková cena cyklu Kč Kč Certifikace Kvalita vzdělávacího cyklu je ověřena nezávislou certifikační autoritou International Education Society (IES). Úspěšní absolventi získávají: ttceritikát Controller Institutu ttcertifikát IES Podmínky pro získání certifikátu: ttabsolvování všech modulů cyklu ttúspěšné složení závěrečné písemné zkoušky

5 Praktické finance pro nefinanční manažery Modul 1 Podnikové finance pro nefinanční manažery Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět Modul 2 Finance a controlling pro nefinanční manažery Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět Znalost ekonomických vztahů a principů finančního řízení patří mezi základní znalosti každého manažera a podnikatele. Seminář je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, kteří chtějí vstoupit do světa financí a podnikové ekonomiky. Obsah semináře ttpřes osobní hospodaření k pochopení ekonomiky podniku ttbilance a základní pohled na aktiva a pasiva ttpeněžní toky a časová hodnota peněz ttfinanční páka ttkapitálové zhodnocení vs. Cash Flow ttinvestování a rozložení rizik ttúčetní výkazy druhy, význam, struktura ttrozvaha ttvýsledovka ttcash Flow ttúčetní výkazy zdroj informací o hospodaření podniku ttfinanční analýza ttfinanční ukazatele (rentabilita, zadluženost, likvidita) Rozšíříme Vaše znalosti získané na modulu 1. Naučíme Vás vedle Vám vlastního odborného aspektu vnímat a vyhodnotit i ekonomický dopad Vašich rozhodnutí. Na svůj podnik se pak budete umět dívat s nadhledem a ve správných souvislostech. Obsah semináře ttúspěch v podnikání pohled manažerů vs. pohled účetních ttzjištění hospodářského výsledku ukázka na obchodním případu ttcash-to-cash cyklus ttúčetnictví k čemu slouží a jak funguje ttukazatele ziskovosti a jejich význam ttebit, EBITDA, hrubá marže, krycí příspěvek ttsouvislosti s Cash Flow ttživotní cyklus investice, účetní a manažerské odpisy ttstřediskový, procesní a projektový pohled na výkonnost ttrozpočty a kalkulace ttstrategické a operativní plánování (budget, forecast) Co je cílem tohoto modulu? Účastníci porozumí tomu, co a proč se v podnikových financích děje, jaké úkoly plní finanční útvary a jaký je jejich význam. Stanou se poučenými a aktivní součinnost poskytujícími partnery pro finanční oddělení. Co je cílem tohoto modulu? Účastníci se naučí vidět za svými rozhodnutími finanční aspekty. Dozví se k čemu je controlling, naučí se ekonomické znalosti a controlling používat ke svému užitku. Stanou se kvalifikovanými uživateli získaných ekonomických znalostí. Jednoduše řečeno, naučíme Vás ekonomicky myslet. Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s. RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 5

6 Manažerské tréninky Vyjednávání a řešení konfliktů s Jiřím Plamínkem...aneb Jak zvládat konflikty s nadhledem Diplomaticky k cíli s Michalem Čakrtem aneb Jak prosadit dobré věci moc a vliv v organizacích Konflikty a vyjednávání jsou přirozenými průvodci našeho života i práce. Cílem tohoto kurzu je ukázat, jak zvládat konflikty a spory s nadhledem a využívat je k prospěchu lidí a příznivému vývoji firem. Podrobně se budeme zabývat vyjednáváním, které umožňuje hledat dobrá řešení obchodních, rodinných i dalších sporů. Kurz je exkurzí do světa vyjednávacích stylů a technik, ze kterých můžeme vybírat, a upozorňuje na obvyklé chyby, kterých se vyjednavači mohou dopouštět. Neopomeneme ani triky, jež jsou při vyjednávání nejčastěji používány. Vše si vyzkoušíme na praktických příkladech a na modelových situacích. Obsah semináře ttzákladní principy a metody řešení konfliktů ttklíčové pojmy vyjednávání ttzájem ttvyjednávací prostor ttbatna ttmandát ttcíl vyjednávání ttspokojenost ttpráce s emocemi při řešení konfliktů a vyjednávání ttvyjednávací styly a jejich využívání test vlastních vyjednávacích preferencí ttpříprava na vyjednávání, analýza zájmů, analýza moci, alternativní scénáře ttstrategie vyjednávání, základní strategická pravidla ttvyjednávací tým rozdělení a obsazování rolí, spolupráce v týmu Mnoho lidí má za to, že moc, vliv, či politika jsou něčím špinavým, od čeho se slušný člověk musí držet stranou. Předpokládají, že když lidé budou svědomitě dělat to, co mají a dodržovat postupy, nakonec zaslouženě zvítězí nejlepší nápady a řešení a všichni budou ukázněně spolupracovat na realizaci těch nejskvělejších rozhodnutí. Všichni ale víme, že tomu tak vždy nebývá. Rozhoduje se pod tlakem, v nejistotě, v podmínkách nedostatku času, informací, omezených zdrojů a protichůdných zájmů. Tehdy svá řešení prosadí zpravidla ti s nejsilnějším vlivem a největší mocí. Pokud manažeři nevědí, jak moc získat a jak si budovat vliv, budou méně úspěšní než ti, kteří tyto atributy mají. Obsah semináře ttco je moc a co je vliv? ttodkud pocházejí, jaké jsou jejich zdroje? ttproč jsou mocenská střetnutí v organizacích nevyhnutelná? ttjaké jsou mocenské prostředky a nástroje vlivu? ttvliv bez pravomocí, moc bezmocných, jak ovlivňovat dění nade mnou ttpoznáváme své nadřízené ttjak působit na lidi na stejné úrovni? ttetické užití moci a vlivu, mocenská pokušení a pasti RNDr. Jiří Plamínek, CSc. nezávislý konzultant a lektor PhDr. Michal Čakrt odborník v oblasti mezinárodního managementu a vrcholového vedení , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 6

7 Manažerské tréninky Jak pracovat s informacemi a více si pamatovat aneb Jak se učit s menším úsilím NOVINKA Prezentace podle Steva Jobse a dalších světově úspěšných prezentátorů NOVINKA Učení je celoživotní proces, který má hluboký význam pro každého člověka. Žijeme v době rychlých změn a neustálého růstu informací. To, co víme dnes, bude již zítra zastaralé. Naučit se, jak se učit, je klíčová znalost dnešní doby. Na semináři zjistíte, jak se učit s menším úsilím a naučit se více. Jak používat naučené informace v každodenním životě pro vytváření nových nápadů, produktů, služeb a na kreativní řešení problémů. Obsah semináře ttjak funguje náš mozek? ttlevá a pravá hemisféra tttvorba mentálních map ttfrekvence fungování mozku, vědomé přeladění na frekvenci alfa ttbinaurální a izochronické tóny (psychowalkman), trojrozměrné obrazy ttvyužití stavu alfa mentální techniky (hledání nových řešení, spánek, relaxace, paměť, učení a další) tttrénink pro lepší paměť ttdruhy inteligence ttjaký druh učení je pro Vás nejvhodnější? tt8 zlatých pravidel efektivního učení ttřada praktických cvičení Můžete mít sebelepší nápad, když ho ale neumíte světu prodat, nesejde na něm. Steve Jobs byl nejen velký inovátor a vizionář, ale uměl i skvěle komunikovat. Jeho legendární prezentace oslovily miliony lidí, inspirovaly tisíce vrcholových pracovníků, prodejců, finančníků, ale i herců a zpěváků, aby přehodnotili a změnili způsob, jakým prezentují svou práci i sami sebe. Na jednodenním kurzu Vás naučíme prezentovat právě tak, jako to dělal Steve Jobs a někteří další úspěšní lidé. Kombinací výkladu a multimediálních ukázek Vám vysvětlíme postupy a techniky, kterými zaujmete své posluchače a dosáhnete žádaného výsledku. Obsah semináře ttjak sestavit strhující příběh ttvíra v to, co prezentuji ttjednoduchá a jasná sdělení tthrdinové, zločinci a síla příběhů ttprezentace jako vzrušující zážitek ttv jednoduchosti je síla ttzveme hosty ttmoment překvapení ttvolba slov a výrazů ttvzorky, ukázky a snímky ttpříprava, nácvik a ladění ttřeč těla a pohyby ttprezentujeme zpaměti ttneformálnost a jednoduchost ttoblečení a styl ttužijte si to! Ing. Radka Loja, FCCA auditorka, lektorka, fyzioterapeutka Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 7 více na

8 Real Business Profesionální písemná komunikace v angličtině Professional Business Writing in English NOVINKA TRÉNINK VEDENÝ V AJ Real Business Cílem tohoto tréninku je ukázat manažerům neekonomům formou hry souvislosti mezi firemní strategií, obchodem, investicemi a finančním řízení firmy. Je vhodný zejména pro podnikové týmy, tedy jako interní trénink. Na tomto jednodenním intenzivním kurzu se účastníci naučí efektivní písemné komunikaci v obchodní angličtině. Ať už potřebujete psát y, reporty, oficiální či prodejní dopisy, naučíme Vás nezbytná slovíčka, obraty a techniky, které Vám umožní komunikovat sebevědomě a dosáhnout požadovaných cílů. Obsah kurzu tttypy písemné obchodní komunikace ttdopisy, y, memoranda ttreporty a zápisy ttexekutivní shrnutí ttvýběr a přizpůsobení slov ttsíla a důraz ttzjednodušování a používání známých obratů ttpotlačování kamufláže a implikované diskriminace ttstavba jasných vět a odstavců ttdosažení zamýšlených efektů ttechnika psaní z pozice čtenáře ttdůraz na pozitivní jazyk ttprodejní psaní ttsdělování dobrých zpráv ttpřímost a přímočarost ttvyvolání pozitivního dojmu ttdobré zprávy v obchodní komunikaci ttsdělování špatných zpráv ttnepřímost a vysvětlování ttslušnost při odmítání ttpřekonávání špatných dojmů Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s. Trénink je obvykle rozložen do 2 dnů a může se jej zúčastnit 6 24 osob. První den tréninku ttvysvětlení techniky práce se simulací a definice zadání 1 ttnávratnost investovaných prostředků jako ústřední cíl podnikání a odpovědnost finančního manažera vůči vlastníkovi ttkrátkodobý oběh peněz firmou a jeho optimalizace ttfinanční výkazy a hodnocení výkonnosti firmy ttdlouhodobý oběh peněz firmou, vliv investiční činnosti na výkonnost firmy ttřízení firmy v podmínkách stagnujícího trhu a vytváření postoje jednotlivých manažerských týmů k rizikům a příležitostem ttobdobí 1 4 Druhý den tréninku ttreflexe prvního dne: Konzervativní vs. agresivní strategie 2 řízení dopady a projevy ve finanční stabilitě a výkonnosti firmy pro vlastníky ttobdobí 5 10 ttřízení firmy na rostoucích trzích, cenová konkurence a spodní hranice ceny ttidentifikace a eliminace úzkých míst v procesu tvorby přidané hodnoty ttplánování Cash Flow ttoptimalizace financování z hlediska nákladů ttzávěrečná reflexe: Co vše je třeba mít ve firmě pod kontrolou, co šlo dobře, co byste příště dělali jinak, kritické faktory úspěchu v podnikání Ukázka simulátoru u Vás ZDARMA , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH Nechte si simulátor předvést u Vás ve firmě a posuďte, zda může být přínosem pro Vaše zaměstnance a týmy! V případě zájmu kontaktujte našeho konzultanta Daniela Báču 8

9 Real Business Byznys to je hra! Real Business představuje deskový simulátor, který účastníkům představí podnik z pohledu finančních manažerů a majitelů firem. Je určen firmám, které si uvědomují, že finanční povědomí chcete-li přístup dobrého hospodáře nepatří jen do finančních útvarů, ale je neodmyslitelnou součástí kvalifikace specialistů, teamleaderů a manažerů. Metodika vedení tréninku Dá Vám trvalejší znalosti Dá Vám více empatie Oproti tradičním formám výuky zajišťuje práce se simulátorem, že finanční řízení skutečně pochopíte a jeho principy si trvale zapamatujete. Vyzkoušíte si, jaké je to být výkonnými manažery, jejichž úkolem je zasadit se o to, aby firma byla finančně stabilní a zisková pro své vlastníky. znalosti Dá Vám trvalejší Dá Vám více empatie Naučíte se vidět podnikové souvislosti z jiných úhlů pohledu, než jste zvyklí ze svých pracovních pozic. Tato zkušenost zvýší efektivitu komunikace a spolupráce mezi jednotlivými odděleními ve firmě a zjednoduší průběh finančních, obchodních i provozních procesů. Učíte se doslova táhnout za jeden provaz. Dá Vám více podnikatelského myšlení Více než ¾ času tréninku je věnováno týmové práci. V rámci herního plánu utváříte své podnikatelské strategie a flexibilně je realizujete v praxi podle toho, jak se mění tržní prostředí, požadavky zákazníků a reakce konkurentů. Nesmíte přitom ani na okamžik pustit ze zřetele hlavní cíl, kterým je finanční stabilita firmy a její výkonnost pro vlastníky. podnikatelského myšlení Dá Vám více Dá Vám více individuální refllexe Dá Vám více individuální reflexe V simulovaných situacích se při hledání optimálních rozhodnutí sami nejlépe přesvědčíte, jak dalece je možné běžnými postupy udržet podnikové finance pod kontrolou. Spoléhání na štěstí a intuici v dobách růstu je při příchodu krize přirozeně vystřídáno potřebou nasazení striktních pravidel a jednoduchých, ale účinných nástrojů. Kontaktní osoba: Vybrané reference: Ing. Daniel Báča Tel.: +420/ Mobil: +420/ DHL, Druchema, Foxconn Technology, Global Payments Europe, IAC Group, Panasonic, PWO Unitools, Raiffeisenbank, SES Tlmače, Slovenská plavba a prístavy, Univerzita Tomáše Bati, VŠE Praha 9

10 Interní školení Řešení pro firemní týmy Naše vzdělávací programy rádi připravíme také na míru Vašemu týmu. Zvolte tuto formu spolupráce s námi, pokud chcete uchopit téma dalšího odborného vzdělávání a rozvoje jako týmový nebo firemní vzdělávací projekt s jasným zacílením a měřitelnými přínosy. Zvolte přesnější zacílení. Přípravnou fázi vzdělávacího projektu nikdy nepodceňujeme. Raději se s klientem vícekrát setkáme, abychom docílili shody nad společnými cíli a měřitelnými výsledky, než abychom tuto fázi podcenili. Zaměřte obsah na podstatné. K tématu přistupujeme v kontextu Vaší manažerské práce. Naše kurzy nejsou obecným přehledem, ale staví na souvislostech, které jsou zásadní pro Váš úspěšný byznys. Naši klienti oceňují zejména to, že lektoři jsou z praxe Neděláme kompromisy. Dlouhodobě spolupracujeme jen s pečlivě vybranými lektory, jejichž působení v rámci našich projektů je našimi zákazníky hodnoceno jako excelentní. Díky své nezávislosti dokážeme z našich lektorů, spolupracujících praktiků a expertů vybrat ty skutečně nejlepší a připravit řešení, které plně odpovídá Vašim přáním a potřebám. Stavějte na Vašich aktuálních výzvách. Při výkladu se nejvíce soustředíme na témata, která Vás nejvíce oslovují. Po konzultaci s Vámi zapracujeme oblasti, které jsou pro Vás do budoucna prioritou, či na kterých aktuálně pracujete formou interních projektů. Zvolte aktivní zapojení účastníků. Vaši lidé na různých pozicích mají specifické možnosti ovlivnit plnění podnikových cílů, pokud jim objasníte tyto možnosti v kontextu jejich práce a v pojmosloví, kterému rozumí. Zvolte prvky podporující efektivitu programu. Účastníci z každého tréninku odchází s klíčovými tezemi a konkrétními úkoly do praxe. V následném termínu společně pod vedením lektora zapracují připomínky a navrhnou změny. Zvolte jasnou cestu dalšího rozvoje. Vzdělávací projekt představuje příležitost náhledu zvenku na Váš firemní život a Vaše firemní procesy. Využijte vnějších očí a usilujte o maximální uvedení témat programu v reálný život. Využijte individuální konzultace zdarma Sjednejte si informační schůzku s naším zástupcem a zjistěte, v čem Vám můžeme pomoci! Kontaktní osoba: Jan Piskač Tel.: +420/ GSM: +420/ Vybrané reference 10

11 Další akce s Controller Institutem Certifikované vzdělávací cykly Controllingová akademie Diplomovaný controller Certified Acquisition Manager Koncept moderního controllingu, využití jeho metod a nástrojů. To vše na příkladech z praxe. Komplexní vzdělání pro specialisty controllingu. Celkem 20 dní poznatků, zkušeností a příkladů ze všech oblastí controllingu. Kompletní know-how pro úspěšnou realizaci akvizičních plánů a návod k úspěšné poakviziční intergraci. Odborné semináře Controlling Koncepce, funkce a nástroje controllingu , Bratislava , Praha Zavádění controllingu v praxi Nákladový controlling a řízení ziskovosti , Bratislava , Praha Strategický management a controlling Pokročilé techniky řízení ziskovosti Investiční controlling Cost Cutting Prodejní controlling Výrobní controlling Finanční controlling , Bratislava , Praha Finance Finanční analýza a řízení podnikových financí Finanční ukazatele v praxi Řízení a plánování cash flow Investiční projekty řízení rizik, financování a reporting Akvizice a oceňování firem v praxi Due diligence Příprava poakviziční integrace Reporting Reporting a efektivní prezentace pro controllery Reporting v SAP a BW Principy grafického návrhu reportů a dashboardů IT MS Excel pro analytiky a controllery Efektivní práce s externími datovými zdroji v MS Excelu Finanční modelování v MS Excel Reporting v MS Excel Dashboard reporty a MS Excel Management Řízení výkonnosti každé firmy Účetnictví Konsolidace podle českých předpisů Konsolidace podle IFRS

12 Controller Institut Contrast Consulting Praha, spol. s r. o. Vladimírova Praha 4 Tel.: +420/ Fax: +420/ Bezplatná zákaznická linka:

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation.

Cesta k samostatnosti Rozhovor s prvním absolventem Akademie Business Navigation. Magazín společnosti INEKON SYSTEMS 1/2013 Akademie Business Navigation Společnost INEKON SYSTEMS vyhověla přáním mnoha svých zákazníků a vytvořila pro ně nový, ucelený vzdělávací program Akademii Business

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Obsah 1 Zakládání podniku...3

Obsah 1 Zakládání podniku...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Zakládání podniku...3 2 Majetková a kapitálová výstavba podniku...3 3 Dlouhodobý majetek...4 3.1 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku...4 3.1.1 Finanční leasing...4 3.1.2 Operativní

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3

Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely KOMPETENČNÍ MODEL S3 MANAŽERA. Č. j.: MSMT-17695/2015-3 Příloha č. 4 Výzvy Kompetenční modely Č. j.: MSMT-7695/05- KOMPETEČÍ MODEL S MAAŽERA Tento kompetenční model byl zpracován na základě výsledku semináře s S manažery v prosinci 04 a jeho validace na semináři

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

news.cafin.cz 1/2013 Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty

news.cafin.cz 1/2013 Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty 1/2013 news.cafin.cz Kalkulace nákladů a výkonů ve firmě ABNER Podceňovat komunikaci se nevyplácí Controlling a tvorba hodnoty C A F I N E W S N E W S. C A F I N. C Z 1 INZERCE Certifikovaný vzdělávací

Více