Katalog vzdělávání jaro Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností"

Transkript

1 Katalog vzdělávání jaro 2014 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

2 Obsah Úvodní slovo Praktické finance pro nefinanční manažery Manažerské tréninky... 6 Real Business... 8 Interní školení Další akce s Controller Institutem Profesionální písemná komunikace v angličtině... 8 Informace a přihlášky: online: em: telefonicky: +420/ Projektoví manažeři: Ing. Iveta Bajgarová Tel.: +420/ Mobil: +420/ Ing. Renata Bílková Tel.: +420/ Mobil: +420/ Zákaznický servis: Ariel Sehnal Tel.: +420/ Všeobecné obchodní podmínky Bezplatná zákaznická linka: Všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách Controller Institutu v sekci O nás, nebo Vám je rádi na požádání zašleme.

3 Milé dámy, vážení pánové, Controller Institut je již řadu let předním poskytovatelem vzdělávání pro různé finanční pozice. V naší nabídce vzdělávání však naleznete i semináře pro nefinanční manažery. Ptáte se PROČ? Mgr. Olga Cechlová jednatelka Controller Institut Při našem působení v předních českých firmách, ať ve vzdělávání či poradenství, jsme často konfrontováni s potřebou zlepšení komunikace a porozumění mezi finančními a nefinančními útvary podniku. Velmi pozitivní je, že v posledních letech si i samotní manažeři výroby, obchodu, IT, nákupu a jiných oblastí potřebu ekonomických kompetencí dobře uvědomují. Čtyřdenní vzdělávací cyklus Praktické finance pro nefinanční manažery vedou finanční profesionálové. A PROČ tomu tak je? Protože jen člověk, který danou problematiku perfektně ovládá, dokáže vysvětlit to důležité a dát věci do souvislostí. Dokáže naučit pracovníky nefinančních útvarů řeči čísel tak, aby ji dokázali zohlednit ve svých běžných rozhodnutích. Naším cílem není vychovat z nefinančních manažerů ty finanční, ale naučit je porozumět finančním manažerům, podnikovým reportům, zkrátka a dobře jazyku financí. Cyklus velmi často, zejména formou interních školení, doplňujeme podnikovou simulací Real Business, oblíbenou formou učení zážitkem. Také její koncepci a cíle naleznete popsané v katalogu. V našem katalogu naleznete rovněž několik manažerských tréninků, mezi nimi i zajímavé novinky. Například Vás naučíme prezentovat podle Steva Jobse, více věcí si pamatovat nebo profesionálně zvládat písemnou komunikaci v angličtině. Naše vzdělávací aktivity, ať už jde o kterékoliv téma, mají jedno společné: vycházejí z praxe a jsou zaměřené na potřeby Vás, našich klientů. Přijďte si vyzkoušet naši kvalitu. Za tým Controller Institutu 3

4 Vzdělávací cyklus Cíle cyklu Dvoudílný cyklus podnikatelských financí pro nefinanční manažery, jednatele a majitele si klade za cíl vytvořit spolehlivý znalostní základ. Vychází přitom z jednoduchých principů a příkladů, které dává do souvislostí s obecnými znalostmi a zkušenostmi tak, aby bariéra přechodu mezi manažerským a ekonomickým pohledem na firemní řízení byla pro účastníky co nejmenší. V tomto vzdělávacím cyklu se dozvíte odpovědi na následující otázky: ttjak vypadá koloběh peněz ve firmě? ttjak porozumět číslům v účetních výkazech? ttjaké jsou skutečné náklady firemních procesů? ttjak ovlivňují jednotlivé útvary zisk, cash flow a výkonnost celé firmy? ttna kterých produktech firma skutečně vydělává? ttco stojí a kolik firmě přinášejí její zákazníci? ttco zajímá majitele, banku, management? ttjak posoudit efektivnost investice? Praktické finance pro nefinanční manažery Cílová skupina: Cyklus je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí být rovnocennými partnery finančnímu útvaru a porozumět finančnímu řízení firmy. Je vhodný především pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin, případně další osoby podílející se aktivně na manažerském rozhodování včetně nejnižších úrovní řízení, a také pro majitele, jednatele nebo členy orgánů firem. i Info webinář Využijte možnost zeptat se online garanta cyklu a projektového manažera. Cyklus bude blíže představen a Vaše dotazy zodpovězeny v rámci INFO webináře. tttermín: od 10:00. ttvíce informací pro přihlášení k webináři u projektového manažera cyklu. ttúčast zdarma. Moduly cyklu: Modul 1 Podnikové finance pro nefinanční manažery , Praha Modul 2 Finance a controlling pro nefinanční manažery , Praha Certifikát International Education Society Controller Institut 4 Cenová nabídka Modul Více o informací o členství v CAFIN naleznete na Ing. Iveta Bajgarová Tel.: +420/ Mobil: +420/ Cena pro nečleny Cena pro členy CAFIN Podnikové finance pro nefinanční manažery Kč Kč Finance a controlling pro nefinanční manažery Kč Kč Celková cena cyklu Kč Kč Certifikace Kvalita vzdělávacího cyklu je ověřena nezávislou certifikační autoritou International Education Society (IES). Úspěšní absolventi získávají: ttceritikát Controller Institutu ttcertifikát IES Podmínky pro získání certifikátu: ttabsolvování všech modulů cyklu ttúspěšné složení závěrečné písemné zkoušky

5 Praktické finance pro nefinanční manažery Modul 1 Podnikové finance pro nefinanční manažery Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět Modul 2 Finance a controlling pro nefinanční manažery Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět Znalost ekonomických vztahů a principů finančního řízení patří mezi základní znalosti každého manažera a podnikatele. Seminář je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, kteří chtějí vstoupit do světa financí a podnikové ekonomiky. Obsah semináře ttpřes osobní hospodaření k pochopení ekonomiky podniku ttbilance a základní pohled na aktiva a pasiva ttpeněžní toky a časová hodnota peněz ttfinanční páka ttkapitálové zhodnocení vs. Cash Flow ttinvestování a rozložení rizik ttúčetní výkazy druhy, význam, struktura ttrozvaha ttvýsledovka ttcash Flow ttúčetní výkazy zdroj informací o hospodaření podniku ttfinanční analýza ttfinanční ukazatele (rentabilita, zadluženost, likvidita) Rozšíříme Vaše znalosti získané na modulu 1. Naučíme Vás vedle Vám vlastního odborného aspektu vnímat a vyhodnotit i ekonomický dopad Vašich rozhodnutí. Na svůj podnik se pak budete umět dívat s nadhledem a ve správných souvislostech. Obsah semináře ttúspěch v podnikání pohled manažerů vs. pohled účetních ttzjištění hospodářského výsledku ukázka na obchodním případu ttcash-to-cash cyklus ttúčetnictví k čemu slouží a jak funguje ttukazatele ziskovosti a jejich význam ttebit, EBITDA, hrubá marže, krycí příspěvek ttsouvislosti s Cash Flow ttživotní cyklus investice, účetní a manažerské odpisy ttstřediskový, procesní a projektový pohled na výkonnost ttrozpočty a kalkulace ttstrategické a operativní plánování (budget, forecast) Co je cílem tohoto modulu? Účastníci porozumí tomu, co a proč se v podnikových financích děje, jaké úkoly plní finanční útvary a jaký je jejich význam. Stanou se poučenými a aktivní součinnost poskytujícími partnery pro finanční oddělení. Co je cílem tohoto modulu? Účastníci se naučí vidět za svými rozhodnutími finanční aspekty. Dozví se k čemu je controlling, naučí se ekonomické znalosti a controlling používat ke svému užitku. Stanou se kvalifikovanými uživateli získaných ekonomických znalostí. Jednoduše řečeno, naučíme Vás ekonomicky myslet. Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s. RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 5

6 Manažerské tréninky Vyjednávání a řešení konfliktů s Jiřím Plamínkem...aneb Jak zvládat konflikty s nadhledem Diplomaticky k cíli s Michalem Čakrtem aneb Jak prosadit dobré věci moc a vliv v organizacích Konflikty a vyjednávání jsou přirozenými průvodci našeho života i práce. Cílem tohoto kurzu je ukázat, jak zvládat konflikty a spory s nadhledem a využívat je k prospěchu lidí a příznivému vývoji firem. Podrobně se budeme zabývat vyjednáváním, které umožňuje hledat dobrá řešení obchodních, rodinných i dalších sporů. Kurz je exkurzí do světa vyjednávacích stylů a technik, ze kterých můžeme vybírat, a upozorňuje na obvyklé chyby, kterých se vyjednavači mohou dopouštět. Neopomeneme ani triky, jež jsou při vyjednávání nejčastěji používány. Vše si vyzkoušíme na praktických příkladech a na modelových situacích. Obsah semináře ttzákladní principy a metody řešení konfliktů ttklíčové pojmy vyjednávání ttzájem ttvyjednávací prostor ttbatna ttmandát ttcíl vyjednávání ttspokojenost ttpráce s emocemi při řešení konfliktů a vyjednávání ttvyjednávací styly a jejich využívání test vlastních vyjednávacích preferencí ttpříprava na vyjednávání, analýza zájmů, analýza moci, alternativní scénáře ttstrategie vyjednávání, základní strategická pravidla ttvyjednávací tým rozdělení a obsazování rolí, spolupráce v týmu Mnoho lidí má za to, že moc, vliv, či politika jsou něčím špinavým, od čeho se slušný člověk musí držet stranou. Předpokládají, že když lidé budou svědomitě dělat to, co mají a dodržovat postupy, nakonec zaslouženě zvítězí nejlepší nápady a řešení a všichni budou ukázněně spolupracovat na realizaci těch nejskvělejších rozhodnutí. Všichni ale víme, že tomu tak vždy nebývá. Rozhoduje se pod tlakem, v nejistotě, v podmínkách nedostatku času, informací, omezených zdrojů a protichůdných zájmů. Tehdy svá řešení prosadí zpravidla ti s nejsilnějším vlivem a největší mocí. Pokud manažeři nevědí, jak moc získat a jak si budovat vliv, budou méně úspěšní než ti, kteří tyto atributy mají. Obsah semináře ttco je moc a co je vliv? ttodkud pocházejí, jaké jsou jejich zdroje? ttproč jsou mocenská střetnutí v organizacích nevyhnutelná? ttjaké jsou mocenské prostředky a nástroje vlivu? ttvliv bez pravomocí, moc bezmocných, jak ovlivňovat dění nade mnou ttpoznáváme své nadřízené ttjak působit na lidi na stejné úrovni? ttetické užití moci a vlivu, mocenská pokušení a pasti RNDr. Jiří Plamínek, CSc. nezávislý konzultant a lektor PhDr. Michal Čakrt odborník v oblasti mezinárodního managementu a vrcholového vedení , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 6

7 Manažerské tréninky Jak pracovat s informacemi a více si pamatovat aneb Jak se učit s menším úsilím NOVINKA Prezentace podle Steva Jobse a dalších světově úspěšných prezentátorů NOVINKA Učení je celoživotní proces, který má hluboký význam pro každého člověka. Žijeme v době rychlých změn a neustálého růstu informací. To, co víme dnes, bude již zítra zastaralé. Naučit se, jak se učit, je klíčová znalost dnešní doby. Na semináři zjistíte, jak se učit s menším úsilím a naučit se více. Jak používat naučené informace v každodenním životě pro vytváření nových nápadů, produktů, služeb a na kreativní řešení problémů. Obsah semináře ttjak funguje náš mozek? ttlevá a pravá hemisféra tttvorba mentálních map ttfrekvence fungování mozku, vědomé přeladění na frekvenci alfa ttbinaurální a izochronické tóny (psychowalkman), trojrozměrné obrazy ttvyužití stavu alfa mentální techniky (hledání nových řešení, spánek, relaxace, paměť, učení a další) tttrénink pro lepší paměť ttdruhy inteligence ttjaký druh učení je pro Vás nejvhodnější? tt8 zlatých pravidel efektivního učení ttřada praktických cvičení Můžete mít sebelepší nápad, když ho ale neumíte světu prodat, nesejde na něm. Steve Jobs byl nejen velký inovátor a vizionář, ale uměl i skvěle komunikovat. Jeho legendární prezentace oslovily miliony lidí, inspirovaly tisíce vrcholových pracovníků, prodejců, finančníků, ale i herců a zpěváků, aby přehodnotili a změnili způsob, jakým prezentují svou práci i sami sebe. Na jednodenním kurzu Vás naučíme prezentovat právě tak, jako to dělal Steve Jobs a někteří další úspěšní lidé. Kombinací výkladu a multimediálních ukázek Vám vysvětlíme postupy a techniky, kterými zaujmete své posluchače a dosáhnete žádaného výsledku. Obsah semináře ttjak sestavit strhující příběh ttvíra v to, co prezentuji ttjednoduchá a jasná sdělení tthrdinové, zločinci a síla příběhů ttprezentace jako vzrušující zážitek ttv jednoduchosti je síla ttzveme hosty ttmoment překvapení ttvolba slov a výrazů ttvzorky, ukázky a snímky ttpříprava, nácvik a ladění ttřeč těla a pohyby ttprezentujeme zpaměti ttneformálnost a jednoduchost ttoblečení a styl ttužijte si to! Ing. Radka Loja, FCCA auditorka, lektorka, fyzioterapeutka Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 7 více na

8 Real Business Profesionální písemná komunikace v angličtině Professional Business Writing in English NOVINKA TRÉNINK VEDENÝ V AJ Real Business Cílem tohoto tréninku je ukázat manažerům neekonomům formou hry souvislosti mezi firemní strategií, obchodem, investicemi a finančním řízení firmy. Je vhodný zejména pro podnikové týmy, tedy jako interní trénink. Na tomto jednodenním intenzivním kurzu se účastníci naučí efektivní písemné komunikaci v obchodní angličtině. Ať už potřebujete psát y, reporty, oficiální či prodejní dopisy, naučíme Vás nezbytná slovíčka, obraty a techniky, které Vám umožní komunikovat sebevědomě a dosáhnout požadovaných cílů. Obsah kurzu tttypy písemné obchodní komunikace ttdopisy, y, memoranda ttreporty a zápisy ttexekutivní shrnutí ttvýběr a přizpůsobení slov ttsíla a důraz ttzjednodušování a používání známých obratů ttpotlačování kamufláže a implikované diskriminace ttstavba jasných vět a odstavců ttdosažení zamýšlených efektů ttechnika psaní z pozice čtenáře ttdůraz na pozitivní jazyk ttprodejní psaní ttsdělování dobrých zpráv ttpřímost a přímočarost ttvyvolání pozitivního dojmu ttdobré zprávy v obchodní komunikaci ttsdělování špatných zpráv ttnepřímost a vysvětlování ttslušnost při odmítání ttpřekonávání špatných dojmů Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s. Trénink je obvykle rozložen do 2 dnů a může se jej zúčastnit 6 24 osob. První den tréninku ttvysvětlení techniky práce se simulací a definice zadání 1 ttnávratnost investovaných prostředků jako ústřední cíl podnikání a odpovědnost finančního manažera vůči vlastníkovi ttkrátkodobý oběh peněz firmou a jeho optimalizace ttfinanční výkazy a hodnocení výkonnosti firmy ttdlouhodobý oběh peněz firmou, vliv investiční činnosti na výkonnost firmy ttřízení firmy v podmínkách stagnujícího trhu a vytváření postoje jednotlivých manažerských týmů k rizikům a příležitostem ttobdobí 1 4 Druhý den tréninku ttreflexe prvního dne: Konzervativní vs. agresivní strategie 2 řízení dopady a projevy ve finanční stabilitě a výkonnosti firmy pro vlastníky ttobdobí 5 10 ttřízení firmy na rostoucích trzích, cenová konkurence a spodní hranice ceny ttidentifikace a eliminace úzkých míst v procesu tvorby přidané hodnoty ttplánování Cash Flow ttoptimalizace financování z hlediska nákladů ttzávěrečná reflexe: Co vše je třeba mít ve firmě pod kontrolou, co šlo dobře, co byste příště dělali jinak, kritické faktory úspěchu v podnikání Ukázka simulátoru u Vás ZDARMA , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH Nechte si simulátor předvést u Vás ve firmě a posuďte, zda může být přínosem pro Vaše zaměstnance a týmy! V případě zájmu kontaktujte našeho konzultanta Daniela Báču 8

9 Real Business Byznys to je hra! Real Business představuje deskový simulátor, který účastníkům představí podnik z pohledu finančních manažerů a majitelů firem. Je určen firmám, které si uvědomují, že finanční povědomí chcete-li přístup dobrého hospodáře nepatří jen do finančních útvarů, ale je neodmyslitelnou součástí kvalifikace specialistů, teamleaderů a manažerů. Metodika vedení tréninku Dá Vám trvalejší znalosti Dá Vám více empatie Oproti tradičním formám výuky zajišťuje práce se simulátorem, že finanční řízení skutečně pochopíte a jeho principy si trvale zapamatujete. Vyzkoušíte si, jaké je to být výkonnými manažery, jejichž úkolem je zasadit se o to, aby firma byla finančně stabilní a zisková pro své vlastníky. znalosti Dá Vám trvalejší Dá Vám více empatie Naučíte se vidět podnikové souvislosti z jiných úhlů pohledu, než jste zvyklí ze svých pracovních pozic. Tato zkušenost zvýší efektivitu komunikace a spolupráce mezi jednotlivými odděleními ve firmě a zjednoduší průběh finančních, obchodních i provozních procesů. Učíte se doslova táhnout za jeden provaz. Dá Vám více podnikatelského myšlení Více než ¾ času tréninku je věnováno týmové práci. V rámci herního plánu utváříte své podnikatelské strategie a flexibilně je realizujete v praxi podle toho, jak se mění tržní prostředí, požadavky zákazníků a reakce konkurentů. Nesmíte přitom ani na okamžik pustit ze zřetele hlavní cíl, kterým je finanční stabilita firmy a její výkonnost pro vlastníky. podnikatelského myšlení Dá Vám více Dá Vám více individuální refllexe Dá Vám více individuální reflexe V simulovaných situacích se při hledání optimálních rozhodnutí sami nejlépe přesvědčíte, jak dalece je možné běžnými postupy udržet podnikové finance pod kontrolou. Spoléhání na štěstí a intuici v dobách růstu je při příchodu krize přirozeně vystřídáno potřebou nasazení striktních pravidel a jednoduchých, ale účinných nástrojů. Kontaktní osoba: Vybrané reference: Ing. Daniel Báča Tel.: +420/ Mobil: +420/ DHL, Druchema, Foxconn Technology, Global Payments Europe, IAC Group, Panasonic, PWO Unitools, Raiffeisenbank, SES Tlmače, Slovenská plavba a prístavy, Univerzita Tomáše Bati, VŠE Praha 9

10 Interní školení Řešení pro firemní týmy Naše vzdělávací programy rádi připravíme také na míru Vašemu týmu. Zvolte tuto formu spolupráce s námi, pokud chcete uchopit téma dalšího odborného vzdělávání a rozvoje jako týmový nebo firemní vzdělávací projekt s jasným zacílením a měřitelnými přínosy. Zvolte přesnější zacílení. Přípravnou fázi vzdělávacího projektu nikdy nepodceňujeme. Raději se s klientem vícekrát setkáme, abychom docílili shody nad společnými cíli a měřitelnými výsledky, než abychom tuto fázi podcenili. Zaměřte obsah na podstatné. K tématu přistupujeme v kontextu Vaší manažerské práce. Naše kurzy nejsou obecným přehledem, ale staví na souvislostech, které jsou zásadní pro Váš úspěšný byznys. Naši klienti oceňují zejména to, že lektoři jsou z praxe Neděláme kompromisy. Dlouhodobě spolupracujeme jen s pečlivě vybranými lektory, jejichž působení v rámci našich projektů je našimi zákazníky hodnoceno jako excelentní. Díky své nezávislosti dokážeme z našich lektorů, spolupracujících praktiků a expertů vybrat ty skutečně nejlepší a připravit řešení, které plně odpovídá Vašim přáním a potřebám. Stavějte na Vašich aktuálních výzvách. Při výkladu se nejvíce soustředíme na témata, která Vás nejvíce oslovují. Po konzultaci s Vámi zapracujeme oblasti, které jsou pro Vás do budoucna prioritou, či na kterých aktuálně pracujete formou interních projektů. Zvolte aktivní zapojení účastníků. Vaši lidé na různých pozicích mají specifické možnosti ovlivnit plnění podnikových cílů, pokud jim objasníte tyto možnosti v kontextu jejich práce a v pojmosloví, kterému rozumí. Zvolte prvky podporující efektivitu programu. Účastníci z každého tréninku odchází s klíčovými tezemi a konkrétními úkoly do praxe. V následném termínu společně pod vedením lektora zapracují připomínky a navrhnou změny. Zvolte jasnou cestu dalšího rozvoje. Vzdělávací projekt představuje příležitost náhledu zvenku na Váš firemní život a Vaše firemní procesy. Využijte vnějších očí a usilujte o maximální uvedení témat programu v reálný život. Využijte individuální konzultace zdarma Sjednejte si informační schůzku s naším zástupcem a zjistěte, v čem Vám můžeme pomoci! Kontaktní osoba: Jan Piskač Tel.: +420/ GSM: +420/ Vybrané reference 10

11 Další akce s Controller Institutem Certifikované vzdělávací cykly Controllingová akademie Diplomovaný controller Certified Acquisition Manager Koncept moderního controllingu, využití jeho metod a nástrojů. To vše na příkladech z praxe. Komplexní vzdělání pro specialisty controllingu. Celkem 20 dní poznatků, zkušeností a příkladů ze všech oblastí controllingu. Kompletní know-how pro úspěšnou realizaci akvizičních plánů a návod k úspěšné poakviziční intergraci. Odborné semináře Controlling Koncepce, funkce a nástroje controllingu , Bratislava , Praha Zavádění controllingu v praxi Nákladový controlling a řízení ziskovosti , Bratislava , Praha Strategický management a controlling Pokročilé techniky řízení ziskovosti Investiční controlling Cost Cutting Prodejní controlling Výrobní controlling Finanční controlling , Bratislava , Praha Finance Finanční analýza a řízení podnikových financí Finanční ukazatele v praxi Řízení a plánování cash flow Investiční projekty řízení rizik, financování a reporting Akvizice a oceňování firem v praxi Due diligence Příprava poakviziční integrace Reporting Reporting a efektivní prezentace pro controllery Reporting v SAP a BW Principy grafického návrhu reportů a dashboardů IT MS Excel pro analytiky a controllery Efektivní práce s externími datovými zdroji v MS Excelu Finanční modelování v MS Excel Reporting v MS Excel Dashboard reporty a MS Excel Management Řízení výkonnosti každé firmy Účetnictví Konsolidace podle českých předpisů Konsolidace podle IFRS

12 Controller Institut Contrast Consulting Praha, spol. s r. o. Vladimírova Praha 4 Tel.: +420/ Fax: +420/ Bezplatná zákaznická linka:

Praktické finance pro manažery neekonomy

Praktické finance pro manažery neekonomy Vzdělávací cyklus Praktické finance pro manažery neekonomy Finanční minimum pro manažery neekonomy Praktické finance pro manažery neekonomy Otevřeme Vám dveře do manažerských financí Začátek: říjen 2011

Více

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ Vzdělávací cyklus Praktické

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Pravidla a best practice účinného controllingu

Pravidla a best practice účinného controllingu Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového

Více

Diplomovaný controller

Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového a finančního řízení,

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Katalog vzdělávání podzim 2014

Katalog vzdělávání podzim 2014 Controller Institut Vzdělávací cykly Katalog vzdělávání podzim 2014 Finance & Controlling Excelentně s Excelem Zakázkové projekty Online vzdělávání Odborné semináře 1 Obsah Odborné semináře Vzdělávací

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 696 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat:

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat: v oblastech: Nabízíme řešení integrací zdrojů dat: finanční reporting, plánování, forecasting rekonciliace, finanční konsolidace prezentace formou Balanced scorecard segmentace zákazníků podpora projektových

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY. Popis vzdělávacích kurzů. Realizace odborného vzdělávání. zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Popis vzdělávacích kurzů Realizace odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti SUPER PET, a. s. Veřejná zakázka společností SUPER PET a.s. Dotovaný zadavatel Název: SUPER

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

FINANCE A EKONOMIKA.

FINANCE A EKONOMIKA. FINANCE A EKONOMIKA PRO NEEKONOMY Účetní výkazy pro manažery neekonomy jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení Finanční řízení pro manažery neekonomy Základy

Více

Katalog vzdělávání podzim 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

Katalog vzdělávání podzim 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Katalog vzdělávání podzim 2014 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Obsah Úvodní slovo.... 3 Praktické finance pro nefinanční manažery.... 4 Finance pro nefinanční manažery

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance & Controlling CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah Úvodní slovo....3 Naše nabídka...4 Novinky....6 Controllingová

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str.

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti podnikové ekonomiky, které jsou nutným předpokladem pro výkon řídících pracovníků podniku. Navazuje

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Vzdělávací aktivita Celkový počet účastníků Počet skupin na 1 skupinu v hod. celkem za všechny účastníky v hod. Místo realizace

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m

Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. w w w. n e s s. c o m Zkušenosti s uplatněním m IT odborníků Doc.Ing.Otakar Smolík,CSc., MBA Senior Vice President Business Development Europe Ness Technologies, Inc. Růst IT trhu v Evropě Úspěšná expanze velkých globálních

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu Kompletní dodávka modelu procesního řízení a nákladové optimalizace Procesní audit města Valašské Meziříčí 3.9.2010 Lenka Odehnalová Jaroslav Mikolášek Agenda Představení společnosti

Více

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Vladimír r VáňaV Senior business consultant AutoCont CZ a.s. Agenda Proč jsme se rozhodli k implementaci kvalitativního standardu a následné certifikaci?

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Dean Brabec, Petra Řeřichová Cíle prezentace Specifikovat rozdíly mezi klasickým přístupem controllingu a sledováním

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MODERNÍ B2B OBCHOD

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MODERNÍ B2B OBCHOD Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MODERNÍ B2B OBCHOD Svět B2B obchodu se proměňuje před očima. Prodej firemním zákazníkům se mění ve skutečný

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 1 Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 9 2 Představení společnosti Vzdělávací ústav pro

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více