poradenské a konzultační služby podnikatelům Management Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) Podnikatelské záměry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "poradenské a konzultační služby podnikatelům Management Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) Podnikatelské záměry"

Transkript

1 Milan Medvěd manažerské služby pro Váš business IČ: , kancelář: Loučská 503, Lipník nad Bečvou Co je dobré vědět, než vyrazíte na Živnostenský úřad Jednoduchý marketing pro začátek + návod na podnikatelský záměr

2 poradenské a konzultační služby podnikatelům Management Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) Podnikatelské záměry 2 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

3 Ver.2015 rev.01 Dobrý den, jmenuji se Milan Medvěd a podnikám v oboru manažerského poradenství pro podnikatele. Mým posláním je pomáhat lidem při dosahování jejich úspěchu. Vím, že založit si vlastní podnik a mít v podnikání úspěch není jednoduché a nejvíce chyb se stává na začátku. Rozhodl jsem se sepsat tuto elektronickou publikaci pro začínající podnikatele jako jednoduchého průvodce založením podniku. Cílem není podat Vám úplné informace o aktuálních právních úpravách, nebo podrobné analýzy podnikatelského prostředí v ČR. Cílem je přimět Vás pozastavit se nad různými otázkami a vyřešit je ještě před tím, než podniknete kroky, které Vás budou stát peníze, námahu a čas. Je jednoduché a rychlé zkomplikovat si hladký rozjezd podnikání. Přeji Vám, aby rozjezd Vašeho byznysu proběhl hladce a rychle bez zbytečných chyb a věřím, že k tomu přispěje i tato publikace. Milan Medvěd OBSAH: 1. OSVČ, nebo sro str. 4 1.Fyzická osoba- OSVČ str. 4 2.Postup založení podniku OSVČ str Právnická osoba- s.r.o. str Postup založení s.r.o. str JRM, daně, sociální a zdravotní, DPH str Základy marketingu str Co budu dělat? str Pro koho to budu dělat? str Jak to budu dělat? str Kde to budu dělat? str Podnikatelský záměr str Popis str Organizační struktura str Prostory str Stručná analýza prostředí str Marketingový plán str Finance str Závěr str. 16 Všechny informace obsažené v této publikaci vycházejí z mých zkušeností a studií a jsou určeny pouze pro informativní účely. Nejsou žádnou zárukou úspěchu. Tato publikace je prvotně určena jako průvodce a pro získání přehledu. Čtením této publikace souhlasíte s tím, že nejsem zodpovědný za jakékoliv úspěchy či neúspěchy Vašich rozhodnutí spojených s informacemi v této publikaci. AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 3

4 1. O S VČ nebo s.r.o. V obecné rovině se podnikání v ČR řídí hlavně zákonem č.455/1991 Sb. To je norma, která určuje, kdo smí v čem a za jakých podmínek podnikat. Vy máte možnost výběru, jak založit svůj podnik, mezi fyzickou (tzv. OSVČ), nebo právnickou osobou (nejčastěji s.r.o.) Pro všechny ovšem platí rozdělení živností podle výše zmíněného zákona: - Volné živnosti nepodléhají žádným specifickým požadavkům a můžete je vykonávat bez ohledu na vzdělání či předešlou praxi. - Vázané živnosti lze vykonávat pouze v případě, že splníte živnostenským zákonem specifikovaná kritéria. Ve většině případů musíte mít odpovídající vzdělání, nebo praxi v oboru. - Koncesované živnosti. Při jejich výkonu je potřeba licence udělená státem, jako je tomu například u střelmistrů. 1. Fyzická osoba- OSVČ OSVČ, neboli osoba samostatně výdělečně činná, je podle zákona č.455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů fyzická osoba (tedy jednotlivec), provozující výdělečnou činnost svým vlastním jménem a ručí veškerým svým majetkem. To je asi jeden z nejpodstatnějších rozdílů oproti takzvaným obchodním společnostem. OSVČ je ve své činnosti omezena na to, co povoluje, respektive zakazuje živnostenský zákon. To se týká například činností řemeslných. Podnikat v řemesle může jen ten, kdo prokáže své vzdělání v daném oboru. Podle Živnostenského zákona se jedná o činnosti vázané. 4 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

5 Ver.2015 rev.01 Budete potřebovat: 2. Postup založení podniku OSVČ Kč: poplatek na pořízení Živnostenského listu - Předměty podnikání: víte, v jakém oboru chcete podnikat, takže doporučuji mít vypsány alespoň čísla předmětů podnikání podle přílohy 2 Živnostenského zákona - Zda se bude jednat o činnost hlavní, nebo vedlejší - Rozmyšleno, zda chcete, nebo nechcete být plátce DPH (viz.bod 4. Daně, sociální a zdravotní, DPH) - Datum, ke kterému chcete zahájit činnost - Podklady k daním (viz.bod 4. Daně, sociální a zdravotní, DPH) - Občanský průkaz - Provozovna: Pokud nebudete chtít svou činnost provozovat přímo v místě trvalého bydliště, zřídíte si provozovnu. Provozovna je místo, kde budete svou podnikatelskou činnost vykonávat, můžete jich mít několik a každá provozovna může být pojmenována. Pro nahlášení provozovny musíte mít s sebou: - List vlastnictví (pouze pokud je budova vaše), nebo - Platnou nájemní smlouvu I poté co nahlásíte Příklad: Pan Novák ze Lhoty bude provozovat masážní salón v Loučce, kavárnu v Horní a cestovní kancelář v Dolní. Na živnostenském listě bude mít uvedenu adresu trvalého bydliště ve Lhotě a v údajích o provozovně budou uvedeny tři provozovny: masážní salón BUCHAR v Loučce, kavárnu PODSVĚTÍ v Horní a cestovní kancelář VANDR v Dolní. provozovnu, je na živnostenském listě uvedena adresa Vašeho trvalého bydliště. Postup: - Příjdete na Živnostenský úřad a předložíte: o Občanský průkaz o Předměty podnikání o Doklady k provozovně a uvažovaný název provozovny o Podklady k daním - Zaplatíte Kč za všechny nahlášené předměty podnikání - Jste zavedeni do systému daňové evidence - Odcházíte se svým Živnostenským listem AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 5

6 3. Právnická osoba - s.r.o Je to proces mnohem složitější a zabere Vám zhruba tři týdny. Budete potřebovat: 4. Postup založení s.r.o - Název společnosti s ručením omezeným: pozor na ustanovení 123 nového Občanského zákoníku, kde se stanovuje, že název společnosti nesmí být lehce zaměnitelný s jiným názvem zapsaným v obchodním rejstříku. Musí Příklad: Chcete založit s.r.o. s názvem Feel. Na zjistíte, že taková společnost neexistuje. Jenže existuje Fíl s.r.o. To pro vás znamená, že společnost Feel založit nemůžete, protože foneticky lze tyto společnosti zaměnit. být dostatečně odlišitelný, nesmí znít ani foneticky stejně a nesmí být klamavý. Ověřit svůj název si můžete na - Sídlo společnosti: Společnost musí mít sídlo, zde se pohybujeme podle stejných pravidel jako u OSVČ a navíc je potřebný písemný, ověřený souhlas vlastníka/ vlastníků nemovitosti, ne starší 3 měsíců. - Předměty podnikání: pravidla stejná, jako u OSVČ, s tím, že pokud chcete podnikat v řemeslných, vázaných, nebo koncesovaných předmětech podnikání, potřebujete odpovědného zástupce (osoba, která splňuje oprávnění podnikat v tomto oboru) - Jednatele: statutární orgán, člověk, který jedná vůči třetím stranám a společnost zastupuje. - Společníka: (též vlastník, majitel s.r.o.) za společnost nejedná, pokud není zároveň jednatelem. Společnost může mít jednoho, nebo více společníků. Společníky mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. Minimální výše vkladu jednoho společníka činí 1 Kč. Celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti. - Základní kapitál: Minimální částka je 1 Kč. V případě jediného společníka musí být splacen v plné výši před zápisem do Obchodního rejstříku. - Živnostenské oprávnění: před zápisem společnosti do OR musí mít společnost ohlášený předmět podnikání na Živnostenském úřadu. 6 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

7 Ver.2015 rev.01 Postup: - Uzavření společenské smlouvy u notáře: proběhne formou notářského zápisu v ceně Kč. Tímto aktem je založena vaše s.r.o. Bude obsahovat: o firmu a sídlo společnosti o určení společníků o předmět podnikání (činnost) o výši základního kapitálu společnosti, včetně výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu o jména a bydliště jednatelů společnosti, včetně způsobu jakým jednají jménem společnosti o jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud se zřizuje) o určení správce vkladu o jiné údaje vyžadované obchodním zákoníkem - Složení vkladů: nejjednodušší způsob je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladů, který je uveden ve společenské smlouvě. Na požádání banka vydá potvrzení o složení vkladů (to bude potřeba v dalším postupu) a jejich výši. K tomu musíte předložit společenskou smlouvu. - Získání živnostenských oprávnění: viz bod Živnostenské oprávnění - Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku: podává se u příslušného rejstříkového soudu a musí být podepsán všemi jednateli (podpisy musí být ověřeny). Oficiální formulář je ke stažení na serveru nebo přímo na adrese: https://or.justice.cz/ias/ui/podani Jako přílohy se za společnost podávají: o společenská smlouva, nebo zakladatelská listina o oprávnění k podnikatelské činnosti o podklady k užívaným prostorám (viz Sídlo společnosti) o doklad o splnění vkladové povinnosti Za každého jednatele: o výpis z rejstříku trestů o Čestné prohlášení jednatele s ověřeným podpisem: o způsobilosti k právním úkonům splňuje podmínky k provozování živnosti podle 38l obchodního zákoníku - Zápis společnosti do obchodního rejstříku: na zápis se může čekat až půl roku, záleží to na rejstříkovém soudu. Tímto zápisem fakticky vzniká Vaše s.r.o. AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 7

8 - Registrace u finančního úřadu: je první povinnost nově vzniklé společnosti 5. JRM, daně, sociální a zdravotní, DPH JRM, neboli JEDNOTNÉ REGISTRAČNÍ MÍSTO, je součástí živnostenského úřadu a slouží k rychlé a pohodlné registraci k placení daní (včetně DPH) a do systému sociálního a důchodového pojištění (OSSZ- Okresní správa sociálního zabezpečení). Po zavedení do systému Vám domů přijde vyrozumění: - od správce daně (spádový finanční úřad) - OSSZ vyrozumění o Vaší registraci s dalšími informacemi o zálohách Důchodové pojištění (sociální pojištění) je pro OSVČ povinné a pro každý rok je vyhlašována minimální částka jak pro činnost hlavní, tak pro vedlejší. Zatím co pro vedlejší činnost může být pojištění zaplaceno až na konci zdaňovacího období nebo vůbec, u činnosti hlavní se vyžaduje placení měsíčních záloh. Výše záloh je stanovena OSSZ. Jako OSVČ si můžete stanovit výši vyměřovacího základu. Minimum je však 50% ze zisku před zdaněním. Pro registraci na vedlejší činnost, budete potřebovat potvrzení od zaměstnavatele o účasti na důchodovém pojištění. Pro s.r.o. je zákonem jasně stanovený postup a neexistuje zde minimální částka, nebo institut vedlejší činnosti. Příklad: Pan Novák je OSVČ. V roce 2013 měl hospodářský výsledek (zisk před zdaněním) Kć. Z hlediska OSSZ je to jeho příjem a vypočítává se mu odvod z minimálně 50% této částky (tzv. dílčí základ daně bude tedy tvořit Kč).Ta bude zatížena 29,2% daní. Pro s.r.o. je zatížení odvody vyšší. Za zaměstnance (ale i za příjemce tantiémy) odvede s.r.o. částku rovnající se 34% hrubé mzdy zaměstnance. To zvyšuje mzdové náklady společnosti. Zdravotní pojištění: je Vaší povinností nahlásit Vaší zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti a skutečnost, zda budete platit zdravotní pojištění a v jaké výši. Nejste povinni platit, pokud máte živnost (podnikání) jako vedlejší činnost a jste zaměstnáni u zaměstnavatele, který za Vás odvádí platby zdravotní pojišťovně. Oznámení musíte zaslatdo osmi dnů od zahájení, ukončení, přerušení, nebo změně způsobu vykonávání samostatné výdělečné činnosti. S.r.o. musí odvádět zákonem stanovená procenta z hrubé mzdy zaměstnance. 8 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

9 Ver.2015 rev.01 Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné. Při zvažování způsobu provozování činnosti (OSVČ, nebo právnická osoba) je proto potřeba vzít v úvahu také způsoby zdaňování. Podle stávajících zákonu zaplatí OSVČ 15% daň ze zisku. Právnické osoby jsou daněny navíc 19-ti procentní sazbou ze zisku (korporátní daň). DPH neboli daň z přidané hodnoty je nepřímá daň, která se platí v určených termínech na účet správce daně. Pro rok 2014 platí, že DPH musí platit podnikatelé, kteří v účetním období překročili obrat Kč. Plátcem DPH se ale můžete stát i dobrovolně. Jeden z velice rozšířených a škodlivých mýtů je, že je lepší stát se plátcem DPH, že ušetříte. OMYL! Být plátcem DPH je obecně výhodné pro ty, kteří mají zákazníky z řad plátců DPH, tedy firmy (B2B business to business). Naopak pro firmy, které prodávají své produkty koncovým spotřebitelům (B2C business to customer), je výhodnější být neplátcem. Důvodem je, že pokud jako plátce prodáváte neplátci, musíte DPH vypočítat z koncové ceny a vždy budete dražší než neplátce. Abyste mohli držet krok, co se cenové konkurence týče, musíte v takovém případě snížit vlastní marži. AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 9

10 2. Z á k l a d y marketingu Pro úspěšný začátek podnikání je potřeba si odpovědět minimálně na tyto čtyři otázky: 1. Co budu dělat? 2. Pro koho to budu dělat? 3. Jak to budu dělat? 4. Kde to budu dělat? Tyto otázky jsou naprosto rozhodující pro budoucí úspěch Vašeho podnikání a jejich nezodpovězení, nebo nedomyšlení mohou mít fatální následky. Jak výrobky, tak i služby (produkty) podléhají stejným pravidlům. 1. Co budu dělat? Jistě máte jasnou představu, co konkrétně hodláte nabízet svým zákazníkům. Pro úspěšný start podnikání je potřeba pomocí průzkumu trhu zjistit: a) Jestli již není trh nasycen stejným, nebo podobným produktem b) Jak je těžké začít nabízet právě můj produkt (bariéry vstupu) c) Kdo je můj nejbližší konkurent (podobnost nabídky, ceny, lokalita) d) Jak lehce je můj produkt napodobitelný e) Jak budu produkt prezentovat a jak se dostane k zákazníkovi Takto si ujasníte svou výchozí pozici a zároveň pravděpodobnost úspěchu Vašeho podnikání, včetně rizik. 2. Pro koho to budu dělat? Definice zákazníka - cílové skupiny, vám dá odpověď na mnoho dalších otázek, jako například volba komunikace, potenciál trhu (kupní síla, růst tržní pozice), nebo otázku ceny a kvality. Velice důležité je mít neustále na paměti, že středem vesmíru je zákazník. I když si vydefinujete cílovou skupinu, musíte zjistit, co vaše cílová skupina opravdu potřebuje a po čem touží. K tomu lze využít různá fóra na internetu, nebo sociální sítě. 10 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

11 Ver.2015 rev Jak to budu dělat? Prodávat rohlíky je relativně jednoduchá věc, ale jak přesvědčíte zákazníka, aby chodil právě k Vám? Jinými slovy zde neřešíme fyzický postup výroby, nebo podávání přes pult, ale NĚCO, co zákazníka přiláká právě k Vám. Říká se tomu přidaná hodnota vnímaná zákazníkem. Je to něco, co přibalíte k onomu rohlíku třeba úsměv, a zákazníka to přitáhne opět k Vám. Velké firmy například uplatňují nadstandardní zákaznický servis ( rychlé řešení reklamací ve prospěch zákazníka, seřízení zdarma, delší záruční lhůty atp.) Jak se od své konkurence odlišíte zrovna Vy? 4. Kde to budu dělat? Z hlediska marketingu je velice důležité místo vašeho podnikání. Je důležité zvážit následující aspekty: - Dostupnost pro zákazníka: dopravní obslužnost, vzdálenost, pohodlí - Zda poskytovaná služba (zboží) zapadá do logiky místa: jak by vypadala prodejna hřbitovních svíček vedle porodnice?? - Nejbližší konkurence: zda již v místě není jedna nebo více provozoven stejného typu - Dostupnost pro dodavatele: dostatečná infrastruktura, průjezdnost, možnost vykládky - Reprezentativnost prostor: je důležité, aby místo kde poskytujete produkt, odpovídalo produktu samotnému. Salon krásy s parfémy za tisíce korun s okopanými zdmi a rozpadlým nábytkem by asi důvěru nevyvolal. AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 11

12 3. P o d n i k a t e l s k ý záměr Podnikatelský záměr je kuchařka, podle které uvaříte vaši firmu, je to bitevní plán prvního roku existence Vašeho podniku a okno do nejbližších let. Je to Váš jediný přítel, se kterým se můžete poradit ve chvílích, kdy to nebude zrovna růžové. A tak k němu musíte také přistupovat při jeho tvorbě. Svůj podnikatelský záměr můžete také například potřebovat při: - Žádosti o bankovní úvěr - Žádosti o různé dotace Stručný a jasný podnikatelský záměr by měl obsahovat minimálně tyto body: 1. POPIS 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 3. PROSTORY 4. STRUČNÁ ANALÝZA OKOLÍ 5. PLÁN MARKETINGU 6. FINANCE 1. POPIS Zde podrobně rozepište, proč chcete podnikat, co přinášíte zákazníkovi, formu podnikání a samozřejmě popište produkt. Buďte pečliví a nespěchejte. Tato část záměru úzce koresponduje s druhou kapitolou. Příklad členění: - účel živnosti (poslání- důvod existence podniku a hlavní cíle) - strategické cíle (vize- předpokládané budoucí stavy v horizontu let) - forma a druh živnosti (OSVČ, právnická osoba) - popis produktu - zákazník (kdo to je, věk, pohlaví, sociální postavení ) 12 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

13 Ver.2015 rev ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Zde se zaměřte na organizaci vašeho podnikání. Vyřešte zde otázku provozní doby, předpokládaný počet zaměstnanců nebo pracovní náplň. Příklad členění: - Schéma organizační struktury (i té předpokládané) - Předpokládaný počet zaměstnanců (s výhledem na pět let) - Pracovní doba - Provozní doba - Pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců 3. PROSTORY Je důležité přesně vědět kde, s čím a za jakých podmínek budete podnikat. To vše je potřeba zesumarizovat a zvážit co je nutné a ve které fázi výstavby vašeho podniku. Příklad členění: - Podnikatelské prostory (seznam budov a ploch s rozčleněním na výrobní, skladovací, technické zázemí atp.) - Vybavení (seznam veškerého potřebného vybavení s rozčleněním na výrobní zařízení, sklady a kanceláře) 4. STRUČNÁ ANALÝZA OKOLÍ Jestli jste pečlivě četli druhou kapitolu a zodpověděli jste si na veškeré otázky, nebude pro Vás tento bod nikterak složitý. Zde se budete do hloubky věnovat svému okolí: - Zákazníci - Dodavatelé - Konkurence 5. MARKETINGOVÝ PLÁN Na marketingu stojí a padá celé Vaše podnikání. Musíte být schopni správně identifikovat potřeby a tužby Vašich zákazníků, jedině tak se dozvíte co nabízet a také jak to nabízet. Opět vyjdete z druhé kapitoly této publikace. AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 13

14 Jednoduchý marketingový plán musí obsahovat následující body, postupy a úvahy: Marketingový mix: - Cena produktu: ani drahý a ani příliš levný, cena musí odpovídat užitku a přidané hodnotě vnímané zákazníkem - Umístnění: distribuční cesty, sortiment, pokrytí, zásoby, doprava, ale také třeba parkovací místo pro zákazníky - Produkt: rozmanitost, jakost, design, funkce, značka, velikost - Propagace: PR, reklama, podpora prodeje Za nejčastější chybu považuji to, že většina začínajících podnikatelů si udělá marketingový mix a nepokračuje ve druhé polovině svého marketingového plánu. Tím je plánování zdrojů. Zdroje (3M): - Muži (lidské zdroje): je nutné zvážit, co všechno zvládnu udělat sám a na co již budu potřebovat zapojit někoho jiného - Mince (peníze): každá sranda něco stojí. Když vím, koho potřebuji a co potřebuji, měl bych vědět, co to bude stát - Minuty (čas): každý plán musí mít termíny. Věcí musí navazovat a hlavně, čas jsou peníze 6. FINANCE Bez nich by to samozřejmě nešlo. Když už víme, co, kde, jak dělat a co kdy a kde k tomu potřebujeme, je načase to spočítat. Čím pečlivěji to v této kapitole spočítáte, tím méně vás něco může nemile překvapit. Kalkulace a členění nákladů Z manažerského hlediska je potřeba ty hromádky peněz troch roztřídit. Potřebujeme totiž vědět, kolik nás co bude stát. Doporučuji rozčlenit náklady následovně: - Výdaje spojené se založením podniku: živnostenský list, koncese, ostatní poplatky - Energie: odhad roční spotřeby el.energie, plynu, vody a tepla - Mzdové náklady: plánovaná podnikatelská odměna, mzdy zaměstnanců, sociální daně, zdravotní atp. - Pracovní kapitál: Suroviny, materiál na skladě, pomocné látky, leasingy + mzdové náklady + výrobní prostředky - Režijní náklady: telefon, internet, kancelářské potřeby, podnikatelské pojištění, prostě vše co potřebujete, ale nevyrábí to. 14 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

15 Ver.2015 rev.01 Jestliže jsou známy náklady, potřebujeme naplánovat jejich pokrytí. Nyní nadešel čas naplánovat kapitálovou strukturu financování podniku. Kapitálová struktura: hovoří o tom, z čeho a kde vezmeme peníze na podnikání. V zásadě existují tři způsoby získání základního kapitálu: - Vklady podnikatele: finanční vklady - Úvěry: obecně z bankovního i nebankovního sektoru včetně půjček od známých - Ostatní: jiné nepeněžní vklady (např. věnování automobilu k podnikání) Pozor! Za cizí kapitál (úvěry) se platí úrok. Váš podnik by se neměl dostat přes 60% podíl cizího kapitálu. Rozvaha: Když je známo kolik potřebujeme a odkud na to vezmeme, je potřeba naplánovat výhled alespoň na 5 let dopředu. K tomu slouží rozvaha. Ze známých skutečností o finančních potřebách, krytí a kalkulovaných tržeb sestavíte rozvahu, která Vám ukáže, jak na tom budete třeba za dva roky. Ukázka rozvahy p.č. Položka A Příjmy z prodeje zboží a služeb B Náklady výroby I) Suroviny II) Energie III) Mzdové náklady IV) Opravy a údržba V) Náklady na distribuci a prodej VI) Administrativní výdaje VII) Úroky a splátky půjček VIII) Pronájmy IX) Odpisy X) Ostatní výdaje CELKEM C Zisk / Ztráta (A- B) D Náklady na zřízení podniku E Nerozdělený zisk (C D) ROKY AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 15

16 4. Z á věr Pevně věřím, že jste zde nalezli mnoho odpovědí na Vaše otázky a také trošku jiný pohled na start-up. Pokud budete chtít mít jistotu, že se Vaše podnikání rozběhne opravdu dobře, kontaktujte mne na ové adrese nebo na stránkách mé poradenské kanceláře Přeji mnoho úspěchů Milan MEDVĚD Citace: 38l obchodního zákoníku (1) Statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, nemůže být ten, kdo vykonával kteroukoli ze srovnatelných funkcí v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs. Totéž platí, byl-li insolvenční návrh podaný proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku. 16 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

17 Ver.2015 rev.01 (2) Překážka podle odstavce 1 působí vůči tomu, kdo vykonával funkci statutárního orgánu, člena statutárního nebo jiného orgánu v právnické osobě alespoň jeden rok před podáním insolvenčního návrhu na její majetek, případně před vznikem povinnosti této právnické osoby podat insolvenční návrh na její majetek. (3) Překážka podle odstavce 1 trvá po dobu 3 let ode dne právní moci a) usnesení o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo b) usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku. (4) K překážce podle odstavce 1 se nepřihlíží, a) zruší-li se konkurs jinak než z důvodů uvedených v odstavci 3, b) jestliže jde o likvidátora, který splnil povinnost podat insolvenční návrh, stanovenou insolvenčním zákonem, 1d ) c) jestliže jde o osobu, která byla zvolena do funkce po prohlášení konkursu na majetek právnické osoby, nebo d) jestliže jde o osobu, která se domůže v řízení podle zvláštního právního předpisu určení, že dosavadní funkci vykonávala s péčí řádného hospodáře. (5) Překážka podle odstavce 1 odpadá, a) pokud byla osoba, na jejíž straně se vyskytuje, zvolena nebo jmenována do funkce se souhlasem dvou třetin hlasů společníků přítomných na valné hromadě nebo dvou třetin všech členů dozorčí rady nebo oprávněných zaměstnanců společnosti, jde-li o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, a b) příslušný orgán byl při volbě nebo jmenování takové osoby do funkce na existenci této překážky upozorněn. (6) Nastane-li skutečnost uvedená v odstavci 1 v době, kdy osoba, jíž se tato skutečnost týká, je statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, příslušný orgán, jakmile se o tom dozví, ji odvolá, anebo potvrdí její volbu či jmenování. K potvrzení volby nebo jmenování se vyžaduje souhlas dvou třetin hlasů společníků přítomných na valné hromadě nebo dvou třetin všech členů dozorčí rady nebo oprávněných zaměstnanců společnosti, jde-li o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci. Jestliže k potvrzení volby nebo jmenování nedojde do tří měsíců ode dne, kdy nastala skutečnost uvedená v odstavci 1, výkon funkce zaniká posledním dnem této lhůty. AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 17

18 (7) Jde-li o společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti, překážka podle odstavce 1 odpadá nebo je společník ve funkci podle odstavce 6 potvrzen, uzavřou-li o tom společníci dohodu v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. (8) Rozhodnutí podle odstavců 5 a 6 je u ostatních právnických osob, které jsou podnikateli, v působnosti jejich nejvyššího orgánu. ZPĚT 18 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Chci začít podnikat jak na to

Chci začít podnikat jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Chci začít

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání Podnikání v Německu Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Právo na usazení, podnikání,

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Základní pojmy. Právní formy podnikání.

Základní pojmy. Právní formy podnikání. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní pojmy. Právní formy podnikání. Eva Štichhauerová Technická univerzita v

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y

z a k l a d a t e l s k é l i s t i n y Strana první NZ 684/2012 N 715/2012 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 6. 12. 2012 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce dvanáct) jménem JUDr. Jitky Krejčíkové, notářky v Lysé nad Labem, na místě

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více