poradenské a konzultační služby podnikatelům Management Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) Podnikatelské záměry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "poradenské a konzultační služby podnikatelům Management Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) Podnikatelské záměry"

Transkript

1 Milan Medvěd manažerské služby pro Váš business IČ: , kancelář: Loučská 503, Lipník nad Bečvou Co je dobré vědět, než vyrazíte na Živnostenský úřad Jednoduchý marketing pro začátek + návod na podnikatelský záměr

2 poradenské a konzultační služby podnikatelům Management Human Resource Management (Řízení lidských zdrojů) Podnikatelské záměry 2 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

3 Ver.2015 rev.01 Dobrý den, jmenuji se Milan Medvěd a podnikám v oboru manažerského poradenství pro podnikatele. Mým posláním je pomáhat lidem při dosahování jejich úspěchu. Vím, že založit si vlastní podnik a mít v podnikání úspěch není jednoduché a nejvíce chyb se stává na začátku. Rozhodl jsem se sepsat tuto elektronickou publikaci pro začínající podnikatele jako jednoduchého průvodce založením podniku. Cílem není podat Vám úplné informace o aktuálních právních úpravách, nebo podrobné analýzy podnikatelského prostředí v ČR. Cílem je přimět Vás pozastavit se nad různými otázkami a vyřešit je ještě před tím, než podniknete kroky, které Vás budou stát peníze, námahu a čas. Je jednoduché a rychlé zkomplikovat si hladký rozjezd podnikání. Přeji Vám, aby rozjezd Vašeho byznysu proběhl hladce a rychle bez zbytečných chyb a věřím, že k tomu přispěje i tato publikace. Milan Medvěd OBSAH: 1. OSVČ, nebo sro str. 4 1.Fyzická osoba- OSVČ str. 4 2.Postup založení podniku OSVČ str Právnická osoba- s.r.o. str Postup založení s.r.o. str JRM, daně, sociální a zdravotní, DPH str Základy marketingu str Co budu dělat? str Pro koho to budu dělat? str Jak to budu dělat? str Kde to budu dělat? str Podnikatelský záměr str Popis str Organizační struktura str Prostory str Stručná analýza prostředí str Marketingový plán str Finance str Závěr str. 16 Všechny informace obsažené v této publikaci vycházejí z mých zkušeností a studií a jsou určeny pouze pro informativní účely. Nejsou žádnou zárukou úspěchu. Tato publikace je prvotně určena jako průvodce a pro získání přehledu. Čtením této publikace souhlasíte s tím, že nejsem zodpovědný za jakékoliv úspěchy či neúspěchy Vašich rozhodnutí spojených s informacemi v této publikaci. AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 3

4 1. O S VČ nebo s.r.o. V obecné rovině se podnikání v ČR řídí hlavně zákonem č.455/1991 Sb. To je norma, která určuje, kdo smí v čem a za jakých podmínek podnikat. Vy máte možnost výběru, jak založit svůj podnik, mezi fyzickou (tzv. OSVČ), nebo právnickou osobou (nejčastěji s.r.o.) Pro všechny ovšem platí rozdělení živností podle výše zmíněného zákona: - Volné živnosti nepodléhají žádným specifickým požadavkům a můžete je vykonávat bez ohledu na vzdělání či předešlou praxi. - Vázané živnosti lze vykonávat pouze v případě, že splníte živnostenským zákonem specifikovaná kritéria. Ve většině případů musíte mít odpovídající vzdělání, nebo praxi v oboru. - Koncesované živnosti. Při jejich výkonu je potřeba licence udělená státem, jako je tomu například u střelmistrů. 1. Fyzická osoba- OSVČ OSVČ, neboli osoba samostatně výdělečně činná, je podle zákona č.455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů fyzická osoba (tedy jednotlivec), provozující výdělečnou činnost svým vlastním jménem a ručí veškerým svým majetkem. To je asi jeden z nejpodstatnějších rozdílů oproti takzvaným obchodním společnostem. OSVČ je ve své činnosti omezena na to, co povoluje, respektive zakazuje živnostenský zákon. To se týká například činností řemeslných. Podnikat v řemesle může jen ten, kdo prokáže své vzdělání v daném oboru. Podle Živnostenského zákona se jedná o činnosti vázané. 4 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

5 Ver.2015 rev.01 Budete potřebovat: 2. Postup založení podniku OSVČ Kč: poplatek na pořízení Živnostenského listu - Předměty podnikání: víte, v jakém oboru chcete podnikat, takže doporučuji mít vypsány alespoň čísla předmětů podnikání podle přílohy 2 Živnostenského zákona - Zda se bude jednat o činnost hlavní, nebo vedlejší - Rozmyšleno, zda chcete, nebo nechcete být plátce DPH (viz.bod 4. Daně, sociální a zdravotní, DPH) - Datum, ke kterému chcete zahájit činnost - Podklady k daním (viz.bod 4. Daně, sociální a zdravotní, DPH) - Občanský průkaz - Provozovna: Pokud nebudete chtít svou činnost provozovat přímo v místě trvalého bydliště, zřídíte si provozovnu. Provozovna je místo, kde budete svou podnikatelskou činnost vykonávat, můžete jich mít několik a každá provozovna může být pojmenována. Pro nahlášení provozovny musíte mít s sebou: - List vlastnictví (pouze pokud je budova vaše), nebo - Platnou nájemní smlouvu I poté co nahlásíte Příklad: Pan Novák ze Lhoty bude provozovat masážní salón v Loučce, kavárnu v Horní a cestovní kancelář v Dolní. Na živnostenském listě bude mít uvedenu adresu trvalého bydliště ve Lhotě a v údajích o provozovně budou uvedeny tři provozovny: masážní salón BUCHAR v Loučce, kavárnu PODSVĚTÍ v Horní a cestovní kancelář VANDR v Dolní. provozovnu, je na živnostenském listě uvedena adresa Vašeho trvalého bydliště. Postup: - Příjdete na Živnostenský úřad a předložíte: o Občanský průkaz o Předměty podnikání o Doklady k provozovně a uvažovaný název provozovny o Podklady k daním - Zaplatíte Kč za všechny nahlášené předměty podnikání - Jste zavedeni do systému daňové evidence - Odcházíte se svým Živnostenským listem AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 5

6 3. Právnická osoba - s.r.o Je to proces mnohem složitější a zabere Vám zhruba tři týdny. Budete potřebovat: 4. Postup založení s.r.o - Název společnosti s ručením omezeným: pozor na ustanovení 123 nového Občanského zákoníku, kde se stanovuje, že název společnosti nesmí být lehce zaměnitelný s jiným názvem zapsaným v obchodním rejstříku. Musí Příklad: Chcete založit s.r.o. s názvem Feel. Na zjistíte, že taková společnost neexistuje. Jenže existuje Fíl s.r.o. To pro vás znamená, že společnost Feel založit nemůžete, protože foneticky lze tyto společnosti zaměnit. být dostatečně odlišitelný, nesmí znít ani foneticky stejně a nesmí být klamavý. Ověřit svůj název si můžete na - Sídlo společnosti: Společnost musí mít sídlo, zde se pohybujeme podle stejných pravidel jako u OSVČ a navíc je potřebný písemný, ověřený souhlas vlastníka/ vlastníků nemovitosti, ne starší 3 měsíců. - Předměty podnikání: pravidla stejná, jako u OSVČ, s tím, že pokud chcete podnikat v řemeslných, vázaných, nebo koncesovaných předmětech podnikání, potřebujete odpovědného zástupce (osoba, která splňuje oprávnění podnikat v tomto oboru) - Jednatele: statutární orgán, člověk, který jedná vůči třetím stranám a společnost zastupuje. - Společníka: (též vlastník, majitel s.r.o.) za společnost nejedná, pokud není zároveň jednatelem. Společnost může mít jednoho, nebo více společníků. Společníky mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. Minimální výše vkladu jednoho společníka činí 1 Kč. Celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti. - Základní kapitál: Minimální částka je 1 Kč. V případě jediného společníka musí být splacen v plné výši před zápisem do Obchodního rejstříku. - Živnostenské oprávnění: před zápisem společnosti do OR musí mít společnost ohlášený předmět podnikání na Živnostenském úřadu. 6 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

7 Ver.2015 rev.01 Postup: - Uzavření společenské smlouvy u notáře: proběhne formou notářského zápisu v ceně Kč. Tímto aktem je založena vaše s.r.o. Bude obsahovat: o firmu a sídlo společnosti o určení společníků o předmět podnikání (činnost) o výši základního kapitálu společnosti, včetně výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu o jména a bydliště jednatelů společnosti, včetně způsobu jakým jednají jménem společnosti o jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud se zřizuje) o určení správce vkladu o jiné údaje vyžadované obchodním zákoníkem - Složení vkladů: nejjednodušší způsob je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladů, který je uveden ve společenské smlouvě. Na požádání banka vydá potvrzení o složení vkladů (to bude potřeba v dalším postupu) a jejich výši. K tomu musíte předložit společenskou smlouvu. - Získání živnostenských oprávnění: viz bod Živnostenské oprávnění - Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku: podává se u příslušného rejstříkového soudu a musí být podepsán všemi jednateli (podpisy musí být ověřeny). Oficiální formulář je ke stažení na serveru nebo přímo na adrese: https://or.justice.cz/ias/ui/podani Jako přílohy se za společnost podávají: o společenská smlouva, nebo zakladatelská listina o oprávnění k podnikatelské činnosti o podklady k užívaným prostorám (viz Sídlo společnosti) o doklad o splnění vkladové povinnosti Za každého jednatele: o výpis z rejstříku trestů o Čestné prohlášení jednatele s ověřeným podpisem: o způsobilosti k právním úkonům splňuje podmínky k provozování živnosti podle 38l obchodního zákoníku - Zápis společnosti do obchodního rejstříku: na zápis se může čekat až půl roku, záleží to na rejstříkovém soudu. Tímto zápisem fakticky vzniká Vaše s.r.o. AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 7

8 - Registrace u finančního úřadu: je první povinnost nově vzniklé společnosti 5. JRM, daně, sociální a zdravotní, DPH JRM, neboli JEDNOTNÉ REGISTRAČNÍ MÍSTO, je součástí živnostenského úřadu a slouží k rychlé a pohodlné registraci k placení daní (včetně DPH) a do systému sociálního a důchodového pojištění (OSSZ- Okresní správa sociálního zabezpečení). Po zavedení do systému Vám domů přijde vyrozumění: - od správce daně (spádový finanční úřad) - OSSZ vyrozumění o Vaší registraci s dalšími informacemi o zálohách Důchodové pojištění (sociální pojištění) je pro OSVČ povinné a pro každý rok je vyhlašována minimální částka jak pro činnost hlavní, tak pro vedlejší. Zatím co pro vedlejší činnost může být pojištění zaplaceno až na konci zdaňovacího období nebo vůbec, u činnosti hlavní se vyžaduje placení měsíčních záloh. Výše záloh je stanovena OSSZ. Jako OSVČ si můžete stanovit výši vyměřovacího základu. Minimum je však 50% ze zisku před zdaněním. Pro registraci na vedlejší činnost, budete potřebovat potvrzení od zaměstnavatele o účasti na důchodovém pojištění. Pro s.r.o. je zákonem jasně stanovený postup a neexistuje zde minimální částka, nebo institut vedlejší činnosti. Příklad: Pan Novák je OSVČ. V roce 2013 měl hospodářský výsledek (zisk před zdaněním) Kć. Z hlediska OSSZ je to jeho příjem a vypočítává se mu odvod z minimálně 50% této částky (tzv. dílčí základ daně bude tedy tvořit Kč).Ta bude zatížena 29,2% daní. Pro s.r.o. je zatížení odvody vyšší. Za zaměstnance (ale i za příjemce tantiémy) odvede s.r.o. částku rovnající se 34% hrubé mzdy zaměstnance. To zvyšuje mzdové náklady společnosti. Zdravotní pojištění: je Vaší povinností nahlásit Vaší zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti a skutečnost, zda budete platit zdravotní pojištění a v jaké výši. Nejste povinni platit, pokud máte živnost (podnikání) jako vedlejší činnost a jste zaměstnáni u zaměstnavatele, který za Vás odvádí platby zdravotní pojišťovně. Oznámení musíte zaslatdo osmi dnů od zahájení, ukončení, přerušení, nebo změně způsobu vykonávání samostatné výdělečné činnosti. S.r.o. musí odvádět zákonem stanovená procenta z hrubé mzdy zaměstnance. 8 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

9 Ver.2015 rev.01 Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné. Při zvažování způsobu provozování činnosti (OSVČ, nebo právnická osoba) je proto potřeba vzít v úvahu také způsoby zdaňování. Podle stávajících zákonu zaplatí OSVČ 15% daň ze zisku. Právnické osoby jsou daněny navíc 19-ti procentní sazbou ze zisku (korporátní daň). DPH neboli daň z přidané hodnoty je nepřímá daň, která se platí v určených termínech na účet správce daně. Pro rok 2014 platí, že DPH musí platit podnikatelé, kteří v účetním období překročili obrat Kč. Plátcem DPH se ale můžete stát i dobrovolně. Jeden z velice rozšířených a škodlivých mýtů je, že je lepší stát se plátcem DPH, že ušetříte. OMYL! Být plátcem DPH je obecně výhodné pro ty, kteří mají zákazníky z řad plátců DPH, tedy firmy (B2B business to business). Naopak pro firmy, které prodávají své produkty koncovým spotřebitelům (B2C business to customer), je výhodnější být neplátcem. Důvodem je, že pokud jako plátce prodáváte neplátci, musíte DPH vypočítat z koncové ceny a vždy budete dražší než neplátce. Abyste mohli držet krok, co se cenové konkurence týče, musíte v takovém případě snížit vlastní marži. AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 9

10 2. Z á k l a d y marketingu Pro úspěšný začátek podnikání je potřeba si odpovědět minimálně na tyto čtyři otázky: 1. Co budu dělat? 2. Pro koho to budu dělat? 3. Jak to budu dělat? 4. Kde to budu dělat? Tyto otázky jsou naprosto rozhodující pro budoucí úspěch Vašeho podnikání a jejich nezodpovězení, nebo nedomyšlení mohou mít fatální následky. Jak výrobky, tak i služby (produkty) podléhají stejným pravidlům. 1. Co budu dělat? Jistě máte jasnou představu, co konkrétně hodláte nabízet svým zákazníkům. Pro úspěšný start podnikání je potřeba pomocí průzkumu trhu zjistit: a) Jestli již není trh nasycen stejným, nebo podobným produktem b) Jak je těžké začít nabízet právě můj produkt (bariéry vstupu) c) Kdo je můj nejbližší konkurent (podobnost nabídky, ceny, lokalita) d) Jak lehce je můj produkt napodobitelný e) Jak budu produkt prezentovat a jak se dostane k zákazníkovi Takto si ujasníte svou výchozí pozici a zároveň pravděpodobnost úspěchu Vašeho podnikání, včetně rizik. 2. Pro koho to budu dělat? Definice zákazníka - cílové skupiny, vám dá odpověď na mnoho dalších otázek, jako například volba komunikace, potenciál trhu (kupní síla, růst tržní pozice), nebo otázku ceny a kvality. Velice důležité je mít neustále na paměti, že středem vesmíru je zákazník. I když si vydefinujete cílovou skupinu, musíte zjistit, co vaše cílová skupina opravdu potřebuje a po čem touží. K tomu lze využít různá fóra na internetu, nebo sociální sítě. 10 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

11 Ver.2015 rev Jak to budu dělat? Prodávat rohlíky je relativně jednoduchá věc, ale jak přesvědčíte zákazníka, aby chodil právě k Vám? Jinými slovy zde neřešíme fyzický postup výroby, nebo podávání přes pult, ale NĚCO, co zákazníka přiláká právě k Vám. Říká se tomu přidaná hodnota vnímaná zákazníkem. Je to něco, co přibalíte k onomu rohlíku třeba úsměv, a zákazníka to přitáhne opět k Vám. Velké firmy například uplatňují nadstandardní zákaznický servis ( rychlé řešení reklamací ve prospěch zákazníka, seřízení zdarma, delší záruční lhůty atp.) Jak se od své konkurence odlišíte zrovna Vy? 4. Kde to budu dělat? Z hlediska marketingu je velice důležité místo vašeho podnikání. Je důležité zvážit následující aspekty: - Dostupnost pro zákazníka: dopravní obslužnost, vzdálenost, pohodlí - Zda poskytovaná služba (zboží) zapadá do logiky místa: jak by vypadala prodejna hřbitovních svíček vedle porodnice?? - Nejbližší konkurence: zda již v místě není jedna nebo více provozoven stejného typu - Dostupnost pro dodavatele: dostatečná infrastruktura, průjezdnost, možnost vykládky - Reprezentativnost prostor: je důležité, aby místo kde poskytujete produkt, odpovídalo produktu samotnému. Salon krásy s parfémy za tisíce korun s okopanými zdmi a rozpadlým nábytkem by asi důvěru nevyvolal. AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 11

12 3. P o d n i k a t e l s k ý záměr Podnikatelský záměr je kuchařka, podle které uvaříte vaši firmu, je to bitevní plán prvního roku existence Vašeho podniku a okno do nejbližších let. Je to Váš jediný přítel, se kterým se můžete poradit ve chvílích, kdy to nebude zrovna růžové. A tak k němu musíte také přistupovat při jeho tvorbě. Svůj podnikatelský záměr můžete také například potřebovat při: - Žádosti o bankovní úvěr - Žádosti o různé dotace Stručný a jasný podnikatelský záměr by měl obsahovat minimálně tyto body: 1. POPIS 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 3. PROSTORY 4. STRUČNÁ ANALÝZA OKOLÍ 5. PLÁN MARKETINGU 6. FINANCE 1. POPIS Zde podrobně rozepište, proč chcete podnikat, co přinášíte zákazníkovi, formu podnikání a samozřejmě popište produkt. Buďte pečliví a nespěchejte. Tato část záměru úzce koresponduje s druhou kapitolou. Příklad členění: - účel živnosti (poslání- důvod existence podniku a hlavní cíle) - strategické cíle (vize- předpokládané budoucí stavy v horizontu let) - forma a druh živnosti (OSVČ, právnická osoba) - popis produktu - zákazník (kdo to je, věk, pohlaví, sociální postavení ) 12 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

13 Ver.2015 rev ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Zde se zaměřte na organizaci vašeho podnikání. Vyřešte zde otázku provozní doby, předpokládaný počet zaměstnanců nebo pracovní náplň. Příklad členění: - Schéma organizační struktury (i té předpokládané) - Předpokládaný počet zaměstnanců (s výhledem na pět let) - Pracovní doba - Provozní doba - Pracovní náplň jednotlivých zaměstnanců 3. PROSTORY Je důležité přesně vědět kde, s čím a za jakých podmínek budete podnikat. To vše je potřeba zesumarizovat a zvážit co je nutné a ve které fázi výstavby vašeho podniku. Příklad členění: - Podnikatelské prostory (seznam budov a ploch s rozčleněním na výrobní, skladovací, technické zázemí atp.) - Vybavení (seznam veškerého potřebného vybavení s rozčleněním na výrobní zařízení, sklady a kanceláře) 4. STRUČNÁ ANALÝZA OKOLÍ Jestli jste pečlivě četli druhou kapitolu a zodpověděli jste si na veškeré otázky, nebude pro Vás tento bod nikterak složitý. Zde se budete do hloubky věnovat svému okolí: - Zákazníci - Dodavatelé - Konkurence 5. MARKETINGOVÝ PLÁN Na marketingu stojí a padá celé Vaše podnikání. Musíte být schopni správně identifikovat potřeby a tužby Vašich zákazníků, jedině tak se dozvíte co nabízet a také jak to nabízet. Opět vyjdete z druhé kapitoly této publikace. AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 13

14 Jednoduchý marketingový plán musí obsahovat následující body, postupy a úvahy: Marketingový mix: - Cena produktu: ani drahý a ani příliš levný, cena musí odpovídat užitku a přidané hodnotě vnímané zákazníkem - Umístnění: distribuční cesty, sortiment, pokrytí, zásoby, doprava, ale také třeba parkovací místo pro zákazníky - Produkt: rozmanitost, jakost, design, funkce, značka, velikost - Propagace: PR, reklama, podpora prodeje Za nejčastější chybu považuji to, že většina začínajících podnikatelů si udělá marketingový mix a nepokračuje ve druhé polovině svého marketingového plánu. Tím je plánování zdrojů. Zdroje (3M): - Muži (lidské zdroje): je nutné zvážit, co všechno zvládnu udělat sám a na co již budu potřebovat zapojit někoho jiného - Mince (peníze): každá sranda něco stojí. Když vím, koho potřebuji a co potřebuji, měl bych vědět, co to bude stát - Minuty (čas): každý plán musí mít termíny. Věcí musí navazovat a hlavně, čas jsou peníze 6. FINANCE Bez nich by to samozřejmě nešlo. Když už víme, co, kde, jak dělat a co kdy a kde k tomu potřebujeme, je načase to spočítat. Čím pečlivěji to v této kapitole spočítáte, tím méně vás něco může nemile překvapit. Kalkulace a členění nákladů Z manažerského hlediska je potřeba ty hromádky peněz troch roztřídit. Potřebujeme totiž vědět, kolik nás co bude stát. Doporučuji rozčlenit náklady následovně: - Výdaje spojené se založením podniku: živnostenský list, koncese, ostatní poplatky - Energie: odhad roční spotřeby el.energie, plynu, vody a tepla - Mzdové náklady: plánovaná podnikatelská odměna, mzdy zaměstnanců, sociální daně, zdravotní atp. - Pracovní kapitál: Suroviny, materiál na skladě, pomocné látky, leasingy + mzdové náklady + výrobní prostředky - Režijní náklady: telefon, internet, kancelářské potřeby, podnikatelské pojištění, prostě vše co potřebujete, ale nevyrábí to. 14 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

15 Ver.2015 rev.01 Jestliže jsou známy náklady, potřebujeme naplánovat jejich pokrytí. Nyní nadešel čas naplánovat kapitálovou strukturu financování podniku. Kapitálová struktura: hovoří o tom, z čeho a kde vezmeme peníze na podnikání. V zásadě existují tři způsoby získání základního kapitálu: - Vklady podnikatele: finanční vklady - Úvěry: obecně z bankovního i nebankovního sektoru včetně půjček od známých - Ostatní: jiné nepeněžní vklady (např. věnování automobilu k podnikání) Pozor! Za cizí kapitál (úvěry) se platí úrok. Váš podnik by se neměl dostat přes 60% podíl cizího kapitálu. Rozvaha: Když je známo kolik potřebujeme a odkud na to vezmeme, je potřeba naplánovat výhled alespoň na 5 let dopředu. K tomu slouží rozvaha. Ze známých skutečností o finančních potřebách, krytí a kalkulovaných tržeb sestavíte rozvahu, která Vám ukáže, jak na tom budete třeba za dva roky. Ukázka rozvahy p.č. Položka A Příjmy z prodeje zboží a služeb B Náklady výroby I) Suroviny II) Energie III) Mzdové náklady IV) Opravy a údržba V) Náklady na distribuci a prodej VI) Administrativní výdaje VII) Úroky a splátky půjček VIII) Pronájmy IX) Odpisy X) Ostatní výdaje CELKEM C Zisk / Ztráta (A- B) D Náklady na zřízení podniku E Nerozdělený zisk (C D) ROKY AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 15

16 4. Z á věr Pevně věřím, že jste zde nalezli mnoho odpovědí na Vaše otázky a také trošku jiný pohled na start-up. Pokud budete chtít mít jistotu, že se Vaše podnikání rozběhne opravdu dobře, kontaktujte mne na ové adrese nebo na stránkách mé poradenské kanceláře Přeji mnoho úspěchů Milan MEDVĚD Citace: 38l obchodního zákoníku (1) Statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, nemůže být ten, kdo vykonával kteroukoli ze srovnatelných funkcí v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs. Totéž platí, byl-li insolvenční návrh podaný proti takové právnické osobě zamítnut pro nedostatek majetku. 16 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.

17 Ver.2015 rev.01 (2) Překážka podle odstavce 1 působí vůči tomu, kdo vykonával funkci statutárního orgánu, člena statutárního nebo jiného orgánu v právnické osobě alespoň jeden rok před podáním insolvenčního návrhu na její majetek, případně před vznikem povinnosti této právnické osoby podat insolvenční návrh na její majetek. (3) Překážka podle odstavce 1 trvá po dobu 3 let ode dne právní moci a) usnesení o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo b) usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku. (4) K překážce podle odstavce 1 se nepřihlíží, a) zruší-li se konkurs jinak než z důvodů uvedených v odstavci 3, b) jestliže jde o likvidátora, který splnil povinnost podat insolvenční návrh, stanovenou insolvenčním zákonem, 1d ) c) jestliže jde o osobu, která byla zvolena do funkce po prohlášení konkursu na majetek právnické osoby, nebo d) jestliže jde o osobu, která se domůže v řízení podle zvláštního právního předpisu určení, že dosavadní funkci vykonávala s péčí řádného hospodáře. (5) Překážka podle odstavce 1 odpadá, a) pokud byla osoba, na jejíž straně se vyskytuje, zvolena nebo jmenována do funkce se souhlasem dvou třetin hlasů společníků přítomných na valné hromadě nebo dvou třetin všech členů dozorčí rady nebo oprávněných zaměstnanců společnosti, jde-li o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, a b) příslušný orgán byl při volbě nebo jmenování takové osoby do funkce na existenci této překážky upozorněn. (6) Nastane-li skutečnost uvedená v odstavci 1 v době, kdy osoba, jíž se tato skutečnost týká, je statutárním orgánem, členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, příslušný orgán, jakmile se o tom dozví, ji odvolá, anebo potvrdí její volbu či jmenování. K potvrzení volby nebo jmenování se vyžaduje souhlas dvou třetin hlasů společníků přítomných na valné hromadě nebo dvou třetin všech členů dozorčí rady nebo oprávněných zaměstnanců společnosti, jde-li o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci. Jestliže k potvrzení volby nebo jmenování nedojde do tří měsíců ode dne, kdy nastala skutečnost uvedená v odstavci 1, výkon funkce zaniká posledním dnem této lhůty. AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start. 17

18 (7) Jde-li o společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti, překážka podle odstavce 1 odpadá nebo je společník ve funkci podle odstavce 6 potvrzen, uzavřou-li o tom společníci dohodu v písemné formě s úředně ověřenými podpisy. (8) Rozhodnutí podle odstavců 5 a 6 je u ostatních právnických osob, které jsou podnikateli, v působnosti jejich nejvyššího orgánu. ZPĚT 18 AZ business Milan Medvěd Jak na úspěšný start.