OVÁ KOMUNIKACE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMAILOVÁ KOMUNIKACE..."

Transkript

1 VŠB-TU Ostrava UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SAP/R3 Modul SAP: HR Oblast: Časový management Proces: Dovolenkový systém VŠB-TUO Vytvořil: Radomíra Vajsová Datum: Naposledy změnil: Zdeněk Urbánek Datum: Název souboru: V dovolene_schvalovatelé_referenti.doc Obsah 1 ÚVOD OVÁ KOMUNIKACE SCHVÁLENÍ A ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTÍ POPIS OBRAZOVKY SCHVÁLENÍ DOVOLENÉ ZAMÍTNUTÍ DOVOLENÉ NAŘÍZENÍ DOVOLENÉ TISKOVÉ VÝSTUPY, EXPORTY DAT REPORTING PŘEHLED ŢÁDOSTÍ NA DOVOLENOU PŘEHLED ČERPÁNÍ DOVOLENÉ DENNÍ PŘEHLED PŘÍTOMNOSTI/NEPŘÍTOMNOSTI ZPRACOVÁNÍ CHYB ÚČTOVÁNÍ / 25

2 1 Úvod Tato uţivatelská příručka obsahuje postupy pro práci s novým dovolenkovým systémem SAP a je určena schvalovatelům a referentů dovolených na jednotlivých útvarech. Dovolenkový systém SAP je integrován s IS SAP a Docházkovým systémem SAP. K zápisu schválených dovolených do SAP-HR dochází 1 x denně. Po provedení zápisu do SAP se dovolená automaticky navede i do Docházkového systému SAP. Dovolenkový systém SAP plně nahrazuje stávající Evidenční systém dovolených, ze kterého rovněţ jednorázově hromadně přebírá oprávnění vybraných uţivatelů schvalovatelů a vybraných uţivatelů referentů dovolených. Časové hledisko procesu zpracování žádosti. Pokud dovolená trvá přes víkend nebo svátky, je moţné zadat celý interval (systém si pak z počtu dnů víkendové dny nebo svátky odečte). Kontrola na otevřené období pro dovolenky a docházku. Otevřené období pro dovolenou bude kopírovat otevřené období pro docházku. Období pro docházku a dovolené hromadně nastavuje hlavní mzdová účetní dle harmonogramu měsíčních uzávěrkových prací. Ţádost o dovolenou nelze podat do uzavřeného období. Zpracování ţádosti do budoucnosti není pro účely Dovolenek nijak specificky limitováno. Omezujícím parametrem bude stav dovolené v kontingentu dovolených a jeho časové vymezení, určující, v jakém časovém období lze dovolenou čerpat. Přístup do aplikace Nový dovolenkový systém je synchronizován s modulem SAP-HR-PA (Administrace personálu). To v praxi znamená, ţe přístup do této aplikace získává automaticky kaţdý zaměstnanec VŠB TUO, který na základě pracovní smlouvy můţe čerpat dovolenou. Po ukončení pracovně-právního vztahu přístup automaticky zaniká. Uživatelský koncept Koncoví uţivatelé mohou vystupovat v těchto rolích: 1) Ţadatel bázová role, kterou získává automaticky kaţdý zaměstnanec, který splňuje obecné podmínky přístupu do aplikace. 2) Schvalovatel tato role je přidělována automaticky kaţdému vedoucímu z organizační struktury. 3) Alternativní Schvalovatel tato role je přidělována pouze vybraným zaměstnancům na základě ţádosti vedoucího pracovníka, rozsah oprávnění k funkcím je stejný jako u Schvalovatele. 4) Referent tato role je přidělována pouze vybraným zaměstnancům na základě ţádosti vedoucího pracovníka. Koncept Oprávnění Koncept oprávnění je zaloţen na oprávnění k funkcím a oprávnění k datům. Rozsah oprávnění k funkcím je stanoven přidělenými rolemi. Oprávnění k datům vychází jednak z pozice přihlášeného uţivatele/zaměstnance v organizační struktuře a dále z přidělených rolí. Oprávnění k datům je moţno realizovat na dvou úrovních: 2 / 25

3 - úroveň organizační jednotka (přístup k datům všech zaměstnanců dané OJ) - úroveň jednotlivého pracovně-právního vztahu (PPV). Je blokováno rozhodnutí o vlastní ţádosti. A: Automaticky přidělovaná oprávnění. Ţadatel. Oprávnění k funkcím: Oprávnění k datům: podání, změna, výmaz, zrušení ţádosti o dovolenou. pouze svá vlastní data Schvalovatel. Nový dovolenkový systém je rovněţ synchronizován s modulem SAP-HR-OM (Organizační management). To v praxi znamená, ţe role Schvalovatel je přidělována automaticky kaţdému vedoucímu z organizační struktury. Oprávnění k funkcím: rozhodnutí o ţádosti, nařízení dovolené, rozhodnutí o ţádosti na zrušení jiţ schválené a do SAP zapsané ţádosti, ošetření chyby při zápisu do SAP. Oprávnění k datům: automaticky k datům všech svých přímo podřízených zaměstnanců a dále k datům podřízených vedoucích pracovníků. V případě, ţe podřízená vedoucí pozice není v organizační struktuře obsazena, získává automaticky oprávnění k datům všech zaměstnanců této podřízené organizační jednotky. B: Manuálně přidělovaná oprávnění. Tato oprávnění jsou přidělována na základě ţádosti vedoucího pracovníka. Správu uţivatelských oprávnění zajišťuje CIT. Alternativní Schvalovatel. Oprávnění k funkcím: stejné jako Schvalovatel. Oprávnění k datům: dle přidělené/přidělených organizačních jednotek, nebo také dle přidělených jednotlivých PPV. V rámci přidělené organizační jednotky však Alternativní schvalovatel nemá oprávnění k ţádostem vedoucího z organizační struktury. V rámci přidělené organizační jednotky má jeden Alternativní schvalovatel oprávnění k ţádosti jiného Alternativního schvalovatele. Poznámka: Tímto způsobem lze dále rozšiřovat oprávnění vedoucího pracovníka k datům. Referent. Oprávnění k funkcím: Oprávnění k datům: podání, změna, výmaz, zrušení ţádosti jiného zaměstnance v zastoupení, omezená moţnost ošetření chyby při zápisu do SAP. dle přidělené/přidělených organizačních jednotek, nebo také dle přidělených jednotlivých PPV Přehledová tabulka povolených činností pro jednotlivé uţivatelské role. Činnost Role Podání žádosti Žadatel Zprostředkované podání žádosti Dovolenkový referent, Schvalovatel, Alternativní schvalovatel 3 / 25

4 Zrušení nerozhodnuté žádosti Žadatel Zprostředkované zrušení nerozhodnuté žádosti Dovolenkový referent, Schvalovatel, Alternativní schvalovatel Změna nerozhodnuté žádosti Žadatel Zprostředkovaná změna nerozhodnuté žádosti Dovolenkový referent, Vedoucí, Alternativní schvalovatel Rozhodnutí o žádosti (Schválení, Zamítnutí) Schvalovatel, Alternativní schvalovatel Podání žádosti na výmaz schválené a zapsané Žadatel dovolené Zprostředkované podání žádosti na výmaz Dovolenkový referent, Schvalovatel, Alternativní schválené a zapsané dovolené schvalovatel Rozhodnutí žádosti na výmaz schválené a Schvalovatel, Alternativní schvalovatel zapsané dovolené Nařízení dovolené Schvalovatel, Alternativní schvalovatel Manuální zpracování chyb Administrátor dovolených, Schvalovatel, Alternativní schvalovatel *POVOLENÍ + ZAMÍTNUTÍ+ Dovolenkový referent *pouze POVOLENÍ+ Přihlášení Dovolenkový systém SAP je uţivatelům přístupný z prostředí nového SAP Netweaver Portálu. Přihlášení se provádí zadáním jména a hesla přidělených LDAP. Přihlášení do Dovolenkového systému SAP je moţné na intranetových stránkách INNET na adrese Nový dovolenkový systém SAP prozatím není integrován na systém jednotného přihlašování sso. 4 / 25

5 Přihlášení mimo interní síť VŠB-TUO. Přístup do aplikace mimo interní síť (např. z domova) je moţné pouze pomocí VPN připojení. Instalační soubory pro VPN klienta a návody jak postupovat naleznete na stránkách idoc zde: Odhlášení Před odhlášením z aplikace nejprve provedeme uzavření případných automaticky otevřených dalších oken v prohlíţeči. Odhlášení provedeme pomocí tlačítka Odhlášení v pravém horním rohu: 5 / 25

6 Podpora prohlížečů. Na straně SAP Netweaver Portálu jsou aktuálně podporovány tyto verze prohlíţečů: Internet Explorer. Standardní podpora pro verze IE 8, 9, 10(+ kompatibility mód IE10), 11(+ kompatibility mód IE10) Mozilla Firefox Částečná podpora. Primárně je podporována verze ESR (Extended Support Release). Google Chrome Částečná podpora od verze 18. Apple Safari Částečná podpora, od verze 4.0 ( MacOS 10.5 a vyšší) 2 ová komunikace Mezi účastníky workflow procesu je zabezpečena ová komunikace. ové zprávy jsou na jednotlivé účastníky procesu odesílány dle nastavených pravidel. Přehled nastavení pravidel pro ovou komunikaci: Událost Příjemci u Další informace Podání žádosti Schvalovatelé Žadateli nechodí Dovolenkoví referenti Zprostředkované podání Žadatel (=ten, na koho pro Žadatele bude žádosti byla žádost vystavena) obsahovat informaci, kdo Schvalovatelé naposledy změnil žádost Dovolenkoví referenti (kdo žádost v zastoupení Nařízení dovolené bude probíhat ve 2 krocích: 1: zprostředkované podání žádosti 2: schválení Zrušení nerozhodnuté žádosti Zprostředkované zrušení nerozhodnuté žádosti Změna nerozhodnuté žádosti Zprostředkovaná změna nerozhodnuté žádosti Rozhodnutí o žádosti Výmaz schválené a zapsané dovolené (IT2001) bude Žadatel (=ten, komu je nařízena) Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Žadatel (= ten jehož žádost je rušena) Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Žadatel Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Žadatel Žadatel (krok 2) Schvalovatelé (krok 1) vložil) Tomu, kdo nařizuje nechodí. Ten, komu je dovolená nařízena, je informován o založení žádosti. bude obsahovat informaci, kdo žádost změnil (vložil) Žadateli nechodí Žadatel je informován o tom, že se jedná o zrušení žádosti. bude obsahovat uživatele, který žádost naposledy změnil (zrušil) Žadatel neobdrží Žadatel obdrží s identifikací, kdo provedl změnu žádosti. Krok 1: Žadateli nechodí 6 / 25

7 probíhat ve dvou krocích: 1: vystavení žádosti o výmaz 2: schválení žádosti Zprostředkovaný výmaz schválené a zapsané dovolené (IT2001) bude probíhat ve dvou krocích: 1: vystavení žádosti na výmaz 2: schválení žádosti Chyba při zápisu do IT2001 Dovolenkoví referenti (krok 1) Žadatel (krok 1+2) Schvalovatelé (krok 1) Dovolenkoví referenti (krok 1+2) Schvalovatel Dovolenkový referent Administrátor dovolených Krok 1: Žadatel, na jehož žádosti byla operace vyvolána obdrží . ové notifikace jsou odesílány periodicky naplánovaným jobem. Maximální prodleva mezi vznikem události a přijetím u je 10 minut. Vyřazení z ové komunikace. Do ové komunikace jsou účastníci zařazováni automaticky dle nastavených pravidel. Manuálně je moţno konkrétního uţivatele typu Schvalovatel, Alternativní schvalovatel, Referent z ové komunikace vyřadit. Vyřazení provádí pověření pracovníci CIT na základě ţádosti vedoucího pracovníka. 3 Schválení a zamítnutí žádostí 3.1 Popis obrazovky 7 / 25

8 Po přihlášení do aplikace se schvalovateli dovolené zobrazí obrazovka s názvem Centrální zásoba práce. Zde je zobrazen přehled nezpracovaných ţádostí o dovolenou. V pravém rohu jsou pak ikony pro moţné filtrování. Aktualizce. Je doporučeno po přihlášení do aplikace provést aktualizaci Centrální zásoby práce. Jsou dvě moţnosti: ;+ - Pomocí tlačítka je moţno provést aktualizaci zásoby práce. - Pomocí nabídky je moţné provést aktualizaci celé obrazovky. Pokud aktualizaci neprovedete ručně, provede se automaticky cca do 15 sekund. 3.2 Schválení dovolené Krok 1: Pro schválení dovolené klikneme na řádek s poţadavkem na dovolenou a na následující obrazovce vidíme seznam nerozhodnutých ţádostí a barevně zvýrazněný řádek s ţádostí, kterou právě zpracováváme Ve spodní části je k dispozici aktuální stav čerpání dovolené zpracovávaného zaměstnance. 8 / 25

9 Ke schválení dovolené klikneme na tlačítko. Krok 2: Dialog z kroku 1 se rozšíří o pole pro poznámku: 9 / 25

10 K dispozici jsou funkční tlačítka : Předchozí krok pro návrat zpět. Přezkoumat pro pokračování ve zpracování ţádosti. Dále klikneme na tlačítko. Krok 3: Pokud schvalovací proces projde interními kontrolami, objeví se obrazovka s následujícími informacemi 10 / 25

11 , jinak je uţivatel informován o chybě zpracování. Krok 4: Po kliknutí na tlačítko je dovolená schválena, zobrazí se tento dialog: Ţadateli je odeslán o schválení dovolené. Příklad notifikačního u o schválení dovolené 11 / 25

12 Zároveň se změní status ţádosti z Nezpracováno na Schváleno. Barva tohoto dne v grafickém kalendáři se změní z červené na modrou. Z této obrazovky se můţeme kliknutím na odkaz vrátit do Kroku 1 a pokračovat ve schvalování dalších dovolených. 3.3 Zamítnutí dovolené Pokud chceme dovolenou odmítnout, klikneme na tlačítko. Opět se objeví okno kde je moţné zapsat zdůvodnění odmítnutí. Dále klikneme na tlačítko. Objeví se obrazovka s následujícími informacemi. Po kliknutí na tlačítko zamítnutí dovolené. je dovolená zamítnuta a ţadateli je odeslán o Zamítnutí dovolené 12 / 25

13 Text, který napíšeme do pole Poznámka pro ţadatele je součástí u. Zpracované žádosti o dovolenou se už nezobrazují na obrazovce Centrální zásoba práce. 4 Nařízení dovolené Schvalovatel, nebo Alternativní Schvalovatel má právo dovolenou nařídit. Nařízení se v podstatě skládá ze dvou po sobě následujících operací, které provádí schvalovatel: - podání ţádosti v zastoupení - schválení ţádosti. Zaměstnanci, kterému je dovolená nařízena přijde , ve kterém je informován o vytvoření ţádosti. Zároveň je zde i informace, kdo ţádost vytvořil. Zobrazení zaměstnanců umoţňuje záloţka Dovolená/administrace Tým. Vedoucím z organizační struktury se seznam členů týmu zobrazí automaticky. Alternativní schvalovatelé postupují takto: V poloţce výběr pracovníků zvolíme variantu. Prac. přiřazení k dov. referentovi a alt. schvalovateli Zobrazí se pracovníci přiřazení k dovolenkovému referentovi 13 / 25

14 Kliknutím na příslušného pracovníka se zobrazí data, informující o pracovníkovi. V pravé části obrazovky je poloţka 14 / 25

15 Zde klikneme na Ţádost o dovolenou a postupujeme v zadávání ţádosti standardním postupem dle příručky V - Dovolené. Kdyţ je ţádost zadána, dostane pracovník informaci em o podání ţádosti o dovolenou v zastoupení. Dovolená v zastoupení Ţádost se zobrazí v Centrální zásobě práce a zde je vidět, kdo podal ţádost za pracovníka. Ve druhém kroku schvalovatel takto vystavenou ţádost schválí. 5 Tiskové výstupy, Exporty dat Aplikace umoţňuje vytváření tiskových výstupů. V záloţce Dovolená/administrace Přehled ţádostí na dovolenou a v záloţce Dovolená/administrace stav čerpání je tlačítko 15 / 25

16 Po kliknutí na toto tlačítko se objeví okno, ve kterém můţeme zvolit uloţení souboru nebo přímo otevření pomocí Adobe Akrobat. Pomocí tlačítka je moţné tabulku vyexportovat do Excelu. Stejná moţnosti se nabízí v záloţce Dovolená/administrace přehled ţádostí na dovolenou. 6 Reporting 6.1 Přehled žádostí na dovolenou V záloţce Dovolená/administrace přehled ţádostí na dovolenou je moţná další práce s daty ţádanek. Výchozí stav poloţkový seznam ţádostí seřazený dle data začátku dovolené : 16 / 25

17 Popis stavu žádosti Status Podaná žádost Schválená žádost Odmítnutá žádost Schválená žádost zapsaná do SAP Žádost zrušená ještě před rozhodnutím o žádosti Byl odeslán požadavek na výmaz dovolené, která již byla zapsána do SAP Požadavek na výmaz dovolené zapsané do SAP byl schválen Schválený požadavek na výmaz dovolené zapsané do SAP byl zapsán do SAP Při zápisu do SAP došlo k chybě Nerozhodnuto Schváleno Odmítnuto Zapsáno do SAP Zrušeno Výmaz:Nerozhodnuto (k tomuto dni vznikne v přehledu nový záznam) Výmaz: Schváleno status pro nový záznam, viz. Příklad 1) Výmaz: Zapsáno do SAP Chybné Příklad 1): Sestava umoţňuje tyto základní operace nad daty: Posun seznamu nahoru dolů. K tomu slouţí sada tlačítek pod seznamen: Období sledování. Je přednastaveno období od 1. dne předcházejícího měsíce do nekonečna. Období sledování je moţno uţivatelsky měnit zde: 17 / 25

18 Provedení sestavy pro změněné období získáme po aktivaci tlačítka Zobrazení. Třídění Vzestupně / sestupně Příslušná ikona je j dispozici v záhlaví kaţdého sloupce: Filtrace Funkce se aktivuje pomocí tlačítka Filtr vpravo nahoře. Jedná se o funkční přepínač, takţe vypnutí filtru je na stejném místě, tentokrát pod tlačítkem Výmaz Filtru: Do sestavy se přidá nový řádek s funkcí filtru. K libovolnému sloupci lze zadat filtrační podmínku. Provedení filtru se realizuje pomocí Tlačítka, nebo Enter z klávesnice. Příklad - nastavení Příklad filtrovaný výstup sestavy 18 / 25

19 Nastavení Tato funkce umoţňuje komplexní uţivatelské nastavení vzhledu a obsahu sestavy. Funkce se aktivuje pomocí tlačítka Nastavení: Otevře se dialogová oblast pro Nastavení: V tomto prostředí lze například: - potlačit zobrazení vybraných polí - nastavit poţadavky na třídění 19 / 25

20 - nastavit filtr - nastavit zobrazení design tabulky,například počet řádků viditelných v jednom aktivním okně (přednastaveno 10),..apod. Výstup sestavy s takto nastavenými parametry provedeme pomocí tlačítka OK. Nastavení si můţete uloţit jako svou vlastní uţivatelskou variantu pomocí tlačítka Uloţit jako. Další funkce. Pomocí tlačítka získáme za dané období součty dnů a hodin obsaţených v ţádostech pro jednotlivé pracovníky. Tlačítkem se vrátíme zpět k původnímu zobrazení přehledu ţádostí. 6.2 Přehled čerpání dovolené Navigace v portálu: Dovolená / Administrace Stav čerpání Nabízí přehledový reporting aktuálního stavu čerpání kontingentu dovolené. Jedná se vţdy o on-line reporting časových dat z IS SAP-HR. 20 / 25

21 Zobrazuje se vţdy celkový stav čerpání k rozhodnému dni. Přednastavená hodnota: poslední den aktuálního kalendářního roku. Sestava zobrazuje k danému zaměstnanci stav čerpání v aktuálním roce vţdy, a dále čerpání za předchozí rok/roky, pokud je zde nenulový zůstatek dovolené. Tato sestava zobrazuje stav čerpání na všech PPV zaměstnance, ke kterým má přihlášený uţivatel oprávnění. 6.3 Denní přehled přítomnosti/nepřítomnosti Aplikace umoţňuje získat rychlý přehled o přítomnosti/nepřítomnosti jednotlivých zaměstnanců. Navigace v portálu: Dovolená / Administrace Tým. V prohlíţeči se otevírá nové okno. Prvotní obsah je závislý na typu přihlášeného uţivatele. Vzhled pro schvalovatele vedoucího z organizační struktury: Vzhled pro Alternativního schvalovatele a Referenta: 21 / 25

22 Ze seznamu Výběr pracovníků je nutno vybrat odpovídající kategorii přihlášeného uţivatele: Následně se aktivuje seznam zaměstnanců, ke kterým má přihlášený Alternativní schvalovatel, nebo Referent oprávnění. K rychlému přehledu se dostaneme změnou zobrazení z přednastavené kategorie na kategorii Zobrazí se jmenný seznam pracovníků s informací o statusu přítomnosti a dále s moţností zaslání ové zprávy: 22 / 25

23 K dispozici je rovněţ funkce filtrace. 7 Zpracování chyb účtování Pokud dojde při zápisu dovolených do SAP k časové kolizi (na den, kdy schvalujeme dovolenou je uţ zadána např. nemocenská nebo sluţební cesta), nebude schválení ţádosti moţné. Stav ţádosti se změní na ERROR (chybné). Na základě tohoto stavu budou em informováni schvalovatelé, dovolenkoví referenti a dovolenkoví administrátoři. Takovou dovolenou jiţ není moţno znovu zapsat do SAP pomocí aplikace pro Dovolenky. Pokud má být dovolená skutečně čerpána, je nutno zajistit zapsání do SAP náhradním způsobem, tedy přes Docházku, nebo podáním ţádosti na personální útvar. V aplikaci pro Dovolenky se pouze potvrdí způsob řešení kolize, čímţ dojde k nastavení konečného statusu ţádosti. Existují dvě moţnosti: a) Schválená dovolená je zapsána do SAP náhradním způsobem: Na chybu aplikujeme funkci Schválení. Status ţádosti se změní na Chyba: Zapsáno do SAP b) Schválená dovolená nebyla zapsána do SAP: Na chybu aplikujeme funkci Odmítnout. Status ţádosti se změní na Chyba: Odmítnuto. O vyřešení chybového stavu je ţadatel informován em. Postup v aplikaci pro Dovolenky. Navigace v Portálu: Dovolená / Administrace Zpracování chyb účtování 23 / 25

24 Zde pracujeme na úrovni tzv. transakčního iview, to znamená, ţe je nám přímo prezentována funkcionalita SAP. V tomto reţimu jsme navíc omezeni podporou prohlíţeče na straně SAP. Aktuálně jsou podporovány prohlíţeče IE ver. 9, 10 a Mozilla Firefox. Upozornění: Pokud pracujete v prohlíţeči IE10, je třeba mít zapnutý reţim prohlíţeče kompatibilní zobrazení. Toto si nastavíte pomocí klávesy F12. Následně se objeví obrazovka: Zde si změníte reţim prohlíţeče Identifikace chybné ţádosti v přehledu ţádostí na dovolenou: Po aktivaci funkce Zpracování chyb účtování se přihlašujete automaticky do SAP a můţe se Vám zobrazit tento dialog: Hlášku potvrdíme tlačítkem, nebo Enter z klávesnice. Následně se zobrazí vstupní výběrová obrazovka SAP reportu, kde provedeme nastavení vstupních výběrových kritérií pro Období takto: 24 / 25

25 - zvolíme Jiné období - zadáme období měsíce, do kterého spadá termín dovolené s chybou Provedení reportu spustíme pomocí tlačítka Provedení. Po nějaké době bychom měli obdrţet seznam chyb. Vybereme poţadovaný záznam vybíracím políčkem vlevo (pokud je chybových záznamů více, orientujeme se podle data dovolené a Osobního čísla z personalistiky = č.ppv) a dle konkrétního případu aplikujeme tlačítko Schválení (bylo zapsáno do SAP), nebo tlačítko Odmítnutí (nebylo zapsáno do SAP). Změna statusu ţádosti po aplikaci tlačítka Schválení : Doporučení: V případě vzniku chyby prosím kontaktujte správce aplikace z CIT. 25 / 25

Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ

Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ Modul NEPŘ Í TOMNOSTÍ Modul slouží k evidenci a přehledu o nepřítomnostech zaměstnanců na pracovišti. Součástí modulu je schválení žádosti o dovolenou, nebo jiný druh nepřítomnosti (např. nemoc, čerpání

Více

HR ATTEND Systém pro rozvrhování pracovní doby. Jana Prokůpková Vladimír Mahr

HR ATTEND Systém pro rozvrhování pracovní doby. Jana Prokůpková Vladimír Mahr HR ATTEND Systém pro rozvrhování pracovní doby Jana Prokůpková Vladimír Mahr HR ATTEND - Systém pro rozvrhování pracovní doby Webová aplikace pro zadávání přítomností a nepřítomností Webová aplikace s

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky verze 0.2 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry, nákresy a možností výběru vhodné nástrojové sestavy.

On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry, nákresy a možností výběru vhodné nástrojové sestavy. Uživatelská příručka [Verzen 1.0, Aktualizace 13.12.2011] Pramet Tools s.r.o., Zdenek Klucka [PRAMET E-katalog uživatelská příručka] On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry,

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Uživatelská příručka. Internet Map Server verze 1.5.4

Uživatelská příručka. Internet Map Server verze 1.5.4 Uživatelská příručka Internet Map Server verze 1.5.4 AURIS CZ s.r.o. vypracoval: Radek Valášek valasek@echotrack.cz poslední aktualizace: 30.4.2004 1 Funkce tenkého klienta... 3 Přihlášení do systému...

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_06 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby Webový prohlížeč docházky Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů.

Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů. 3.1.1 SPRÁVA ZBOŢÍ Tato podagenda obsahuje hlavní pracovní prostředí pro editaci artiklů, sledování vývoje cen nebo pohybu artiklů. Zobrazení Správy zboţí bez výběru artiklu Tato ikona odkazuje na agendu

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Poté se zobrazí evidenční karta nově podávaného dokumentu. Nyní je nutno vyplnit informace o zasílaném dokumentu.

Poté se zobrazí evidenční karta nově podávaného dokumentu. Nyní je nutno vyplnit informace o zasílaném dokumentu. Podání vlastního dokumentu Klikněte na ikonu Podání vlastního dokumentu. Zobrazí se okno "Zadejte identifikátor dokumentu". Vygenerujte identifikátor pomocí tlačítka GENEROVAT. Poté se zobrazí evidenční

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod k použití Intranetu

Návod k použití Intranetu Návod k použití Intranetu Aplikace je rozdělena na dvě části. První vstupní částí je Webmakléř, kde jsou uvedeny informace týkající se pojistných smluv. Druhou částí je Intranet, který poskytuje metodickou

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

SEKCE NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Návody k obsluze a údržbě jsou uloženy ve formátu.pdf, lze je vytisknout.

SEKCE NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Návody k obsluze a údržbě jsou uloženy ve formátu.pdf, lze je vytisknout. OBSAH Úvodní obrazovka... 2 Sekce návod k obsluze a údržbě... 3 Sekce katalog náhradních dílů... 4 Sekce dílenská příručka... 5 Sekce Zetor service... 6 Vyhledávání souborů... 7 Správa uživatelů a hesel

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

6. Efektivní správa papírových dokumentů v organizaci a jejich digitalizace

6. Efektivní správa papírových dokumentů v organizaci a jejich digitalizace 6. Efektivní správa papírových dokumentů v organizaci a jejich digitalizace Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Digitalizace dokumentů a jejich

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX 1. Přihlášení do systému 2. Hlášení o nedůvěryhodném připojení: - instalace certifikátu pro prohlížeč Mozilla Firefox - instalace certifikátu pro

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Příhlášní ke školnímu FTP serveru pomocí programu Total Commander

Více

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Metodika NZIS Sběr dat výkazů resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Uživatelská příručka verze CUV_20170216 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace GPS Loc mobilní aplikace Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace Mobilní aplikace GPS Loc je určena na sledování aktuální polohy vozidla nebo sledovaného objektu,

Více

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 Základní otázky a odpovědi spojené se zahájením produktivního provozu modulu RISPR RISPR otázky a odpovědi seznam nejčastějších dotazů: Nemám uživatelské

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele

WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele WebSBI Stručná příručka pro koncové uživatele ŠKODA Auto / EOT, WebSBI, 23.03.2015 1 Obsah Popis aplikace... 3 Přístup k aplikaci... 3 Přihlášení k aplikaci... 3 Práce s aplikací... 4 Soubor... 4 Protokoly...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS 22.01.2013 Brno Variex Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. Alternativní způsob předání. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. Alternativní způsob předání. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR Metodika NZIS Sběr dat výkazů resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR Alternativní způsob předání Uživatelská příručka verze CUV-A_20170216 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

SOFTRONICHD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - KLIENT

SOFTRONICHD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - KLIENT SOFTRONICHD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - KLIENT SOFTRONICHD 1.5 Omezující podmínky pro zveřejnění: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a je určen výhradně pověřeným pracovníkům společnosti

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Úprava kuchyně ZŠ Počátky

Úprava kuchyně ZŠ Počátky Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 27. 04. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Osobní stránky uživatele CIS

Osobní stránky uživatele CIS Osobní stránky uživatele CIS 2016 ALTRON Business Solutions, a.s. Uživatelský manuál 1 Verze manuálu: OSU- Uživatelská příručka -1.30.6 Tisk ze dne: 2. prosince 2016 Obsah Obsah...2 Změny ve verzi 1.30.6...3

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

ikuch k internetové aplikaci zadávání požadavků na změnu objednané stravy pro software Kuchyňka

ikuch k internetové aplikaci zadávání požadavků na změnu objednané stravy pro software Kuchyňka příručka obsluhy k internetové aplikaci ikuch zadávání požadavků na změnu objednané stravy pro software Kuchyňka určeno výhradně pro potřeby uživatelů software Kuchyňka Praha leden 2010 jak se pracuje

Více

PISA 2015 Online učitelský dotazník: Manuál pro učitele

PISA 2015 Online učitelský dotazník: Manuál pro učitele OECD Programme for International Student Assessment 2015 PISA 2015 Online učitelský dotazník: Manuál pro učitele PISA 2015 Contractors Obsah ÚVOD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ONLINE DOTAZNÍKU... 2 POPIS DOTAZNÍKOVÉ

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční elektronickou formou.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční elektronickou formou. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v poptávkovému řízení, které se uskuteční elektronickou formou. Od 03. 06. 2015 v 15:00 bude zpřístupněn internetový portál pro zadání Vaší nabídky. Vaši nabídku

Více

Manuál k aplikaci MoneyWeb pro pracovníky ÚFO

Manuál k aplikaci MoneyWeb pro pracovníky ÚFO Manuál k aplikaci MoneyWeb pro pracovníky ÚFO V Praze, únor 2010 Úvod V souvislosti s platnou Metodika k postupu ÚFO při aplikaci zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Uživatelský manuál pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Obsah 1. Úvod... 4 2. Přihlášení do online katalogu... 5 3. Úvodní strana... 6 3.1. Informační část...

Více

Odstranění historie prohlížení

Odstranění historie prohlížení Odstranění historie prohlížení Občas je nutné pro správné zobrazení webových stránek provést odstranění historie prohlížení. Pokud nemáte v prohlížeči nastaveno automatické vymazávání historie prohlížení

Více