OVÁ KOMUNIKACE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMAILOVÁ KOMUNIKACE..."

Transkript

1 VŠB-TU Ostrava UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SAP/R3 Modul SAP: HR Oblast: Časový management Proces: Dovolenkový systém VŠB-TUO Vytvořil: Radomíra Vajsová Datum: Naposledy změnil: Zdeněk Urbánek Datum: Název souboru: V dovolene_schvalovatelé_referenti.doc Obsah 1 ÚVOD OVÁ KOMUNIKACE SCHVÁLENÍ A ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTÍ POPIS OBRAZOVKY SCHVÁLENÍ DOVOLENÉ ZAMÍTNUTÍ DOVOLENÉ NAŘÍZENÍ DOVOLENÉ TISKOVÉ VÝSTUPY, EXPORTY DAT REPORTING PŘEHLED ŢÁDOSTÍ NA DOVOLENOU PŘEHLED ČERPÁNÍ DOVOLENÉ DENNÍ PŘEHLED PŘÍTOMNOSTI/NEPŘÍTOMNOSTI ZPRACOVÁNÍ CHYB ÚČTOVÁNÍ / 25

2 1 Úvod Tato uţivatelská příručka obsahuje postupy pro práci s novým dovolenkovým systémem SAP a je určena schvalovatelům a referentů dovolených na jednotlivých útvarech. Dovolenkový systém SAP je integrován s IS SAP a Docházkovým systémem SAP. K zápisu schválených dovolených do SAP-HR dochází 1 x denně. Po provedení zápisu do SAP se dovolená automaticky navede i do Docházkového systému SAP. Dovolenkový systém SAP plně nahrazuje stávající Evidenční systém dovolených, ze kterého rovněţ jednorázově hromadně přebírá oprávnění vybraných uţivatelů schvalovatelů a vybraných uţivatelů referentů dovolených. Časové hledisko procesu zpracování žádosti. Pokud dovolená trvá přes víkend nebo svátky, je moţné zadat celý interval (systém si pak z počtu dnů víkendové dny nebo svátky odečte). Kontrola na otevřené období pro dovolenky a docházku. Otevřené období pro dovolenou bude kopírovat otevřené období pro docházku. Období pro docházku a dovolené hromadně nastavuje hlavní mzdová účetní dle harmonogramu měsíčních uzávěrkových prací. Ţádost o dovolenou nelze podat do uzavřeného období. Zpracování ţádosti do budoucnosti není pro účely Dovolenek nijak specificky limitováno. Omezujícím parametrem bude stav dovolené v kontingentu dovolených a jeho časové vymezení, určující, v jakém časovém období lze dovolenou čerpat. Přístup do aplikace Nový dovolenkový systém je synchronizován s modulem SAP-HR-PA (Administrace personálu). To v praxi znamená, ţe přístup do této aplikace získává automaticky kaţdý zaměstnanec VŠB TUO, který na základě pracovní smlouvy můţe čerpat dovolenou. Po ukončení pracovně-právního vztahu přístup automaticky zaniká. Uživatelský koncept Koncoví uţivatelé mohou vystupovat v těchto rolích: 1) Ţadatel bázová role, kterou získává automaticky kaţdý zaměstnanec, který splňuje obecné podmínky přístupu do aplikace. 2) Schvalovatel tato role je přidělována automaticky kaţdému vedoucímu z organizační struktury. 3) Alternativní Schvalovatel tato role je přidělována pouze vybraným zaměstnancům na základě ţádosti vedoucího pracovníka, rozsah oprávnění k funkcím je stejný jako u Schvalovatele. 4) Referent tato role je přidělována pouze vybraným zaměstnancům na základě ţádosti vedoucího pracovníka. Koncept Oprávnění Koncept oprávnění je zaloţen na oprávnění k funkcím a oprávnění k datům. Rozsah oprávnění k funkcím je stanoven přidělenými rolemi. Oprávnění k datům vychází jednak z pozice přihlášeného uţivatele/zaměstnance v organizační struktuře a dále z přidělených rolí. Oprávnění k datům je moţno realizovat na dvou úrovních: 2 / 25

3 - úroveň organizační jednotka (přístup k datům všech zaměstnanců dané OJ) - úroveň jednotlivého pracovně-právního vztahu (PPV). Je blokováno rozhodnutí o vlastní ţádosti. A: Automaticky přidělovaná oprávnění. Ţadatel. Oprávnění k funkcím: Oprávnění k datům: podání, změna, výmaz, zrušení ţádosti o dovolenou. pouze svá vlastní data Schvalovatel. Nový dovolenkový systém je rovněţ synchronizován s modulem SAP-HR-OM (Organizační management). To v praxi znamená, ţe role Schvalovatel je přidělována automaticky kaţdému vedoucímu z organizační struktury. Oprávnění k funkcím: rozhodnutí o ţádosti, nařízení dovolené, rozhodnutí o ţádosti na zrušení jiţ schválené a do SAP zapsané ţádosti, ošetření chyby při zápisu do SAP. Oprávnění k datům: automaticky k datům všech svých přímo podřízených zaměstnanců a dále k datům podřízených vedoucích pracovníků. V případě, ţe podřízená vedoucí pozice není v organizační struktuře obsazena, získává automaticky oprávnění k datům všech zaměstnanců této podřízené organizační jednotky. B: Manuálně přidělovaná oprávnění. Tato oprávnění jsou přidělována na základě ţádosti vedoucího pracovníka. Správu uţivatelských oprávnění zajišťuje CIT. Alternativní Schvalovatel. Oprávnění k funkcím: stejné jako Schvalovatel. Oprávnění k datům: dle přidělené/přidělených organizačních jednotek, nebo také dle přidělených jednotlivých PPV. V rámci přidělené organizační jednotky však Alternativní schvalovatel nemá oprávnění k ţádostem vedoucího z organizační struktury. V rámci přidělené organizační jednotky má jeden Alternativní schvalovatel oprávnění k ţádosti jiného Alternativního schvalovatele. Poznámka: Tímto způsobem lze dále rozšiřovat oprávnění vedoucího pracovníka k datům. Referent. Oprávnění k funkcím: Oprávnění k datům: podání, změna, výmaz, zrušení ţádosti jiného zaměstnance v zastoupení, omezená moţnost ošetření chyby při zápisu do SAP. dle přidělené/přidělených organizačních jednotek, nebo také dle přidělených jednotlivých PPV Přehledová tabulka povolených činností pro jednotlivé uţivatelské role. Činnost Role Podání žádosti Žadatel Zprostředkované podání žádosti Dovolenkový referent, Schvalovatel, Alternativní schvalovatel 3 / 25

4 Zrušení nerozhodnuté žádosti Žadatel Zprostředkované zrušení nerozhodnuté žádosti Dovolenkový referent, Schvalovatel, Alternativní schvalovatel Změna nerozhodnuté žádosti Žadatel Zprostředkovaná změna nerozhodnuté žádosti Dovolenkový referent, Vedoucí, Alternativní schvalovatel Rozhodnutí o žádosti (Schválení, Zamítnutí) Schvalovatel, Alternativní schvalovatel Podání žádosti na výmaz schválené a zapsané Žadatel dovolené Zprostředkované podání žádosti na výmaz Dovolenkový referent, Schvalovatel, Alternativní schválené a zapsané dovolené schvalovatel Rozhodnutí žádosti na výmaz schválené a Schvalovatel, Alternativní schvalovatel zapsané dovolené Nařízení dovolené Schvalovatel, Alternativní schvalovatel Manuální zpracování chyb Administrátor dovolených, Schvalovatel, Alternativní schvalovatel *POVOLENÍ + ZAMÍTNUTÍ+ Dovolenkový referent *pouze POVOLENÍ+ Přihlášení Dovolenkový systém SAP je uţivatelům přístupný z prostředí nového SAP Netweaver Portálu. Přihlášení se provádí zadáním jména a hesla přidělených LDAP. Přihlášení do Dovolenkového systému SAP je moţné na intranetových stránkách INNET na adrese Nový dovolenkový systém SAP prozatím není integrován na systém jednotného přihlašování sso. 4 / 25

5 Přihlášení mimo interní síť VŠB-TUO. Přístup do aplikace mimo interní síť (např. z domova) je moţné pouze pomocí VPN připojení. Instalační soubory pro VPN klienta a návody jak postupovat naleznete na stránkách idoc zde: Odhlášení Před odhlášením z aplikace nejprve provedeme uzavření případných automaticky otevřených dalších oken v prohlíţeči. Odhlášení provedeme pomocí tlačítka Odhlášení v pravém horním rohu: 5 / 25

6 Podpora prohlížečů. Na straně SAP Netweaver Portálu jsou aktuálně podporovány tyto verze prohlíţečů: Internet Explorer. Standardní podpora pro verze IE 8, 9, 10(+ kompatibility mód IE10), 11(+ kompatibility mód IE10) Mozilla Firefox Částečná podpora. Primárně je podporována verze ESR (Extended Support Release). Google Chrome Částečná podpora od verze 18. Apple Safari Částečná podpora, od verze 4.0 ( MacOS 10.5 a vyšší) 2 ová komunikace Mezi účastníky workflow procesu je zabezpečena ová komunikace. ové zprávy jsou na jednotlivé účastníky procesu odesílány dle nastavených pravidel. Přehled nastavení pravidel pro ovou komunikaci: Událost Příjemci u Další informace Podání žádosti Schvalovatelé Žadateli nechodí Dovolenkoví referenti Zprostředkované podání Žadatel (=ten, na koho pro Žadatele bude žádosti byla žádost vystavena) obsahovat informaci, kdo Schvalovatelé naposledy změnil žádost Dovolenkoví referenti (kdo žádost v zastoupení Nařízení dovolené bude probíhat ve 2 krocích: 1: zprostředkované podání žádosti 2: schválení Zrušení nerozhodnuté žádosti Zprostředkované zrušení nerozhodnuté žádosti Změna nerozhodnuté žádosti Zprostředkovaná změna nerozhodnuté žádosti Rozhodnutí o žádosti Výmaz schválené a zapsané dovolené (IT2001) bude Žadatel (=ten, komu je nařízena) Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Žadatel (= ten jehož žádost je rušena) Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Žadatel Schvalovatelé Dovolenkoví referenti Žadatel Žadatel (krok 2) Schvalovatelé (krok 1) vložil) Tomu, kdo nařizuje nechodí. Ten, komu je dovolená nařízena, je informován o založení žádosti. bude obsahovat informaci, kdo žádost změnil (vložil) Žadateli nechodí Žadatel je informován o tom, že se jedná o zrušení žádosti. bude obsahovat uživatele, který žádost naposledy změnil (zrušil) Žadatel neobdrží Žadatel obdrží s identifikací, kdo provedl změnu žádosti. Krok 1: Žadateli nechodí 6 / 25

7 probíhat ve dvou krocích: 1: vystavení žádosti o výmaz 2: schválení žádosti Zprostředkovaný výmaz schválené a zapsané dovolené (IT2001) bude probíhat ve dvou krocích: 1: vystavení žádosti na výmaz 2: schválení žádosti Chyba při zápisu do IT2001 Dovolenkoví referenti (krok 1) Žadatel (krok 1+2) Schvalovatelé (krok 1) Dovolenkoví referenti (krok 1+2) Schvalovatel Dovolenkový referent Administrátor dovolených Krok 1: Žadatel, na jehož žádosti byla operace vyvolána obdrží . ové notifikace jsou odesílány periodicky naplánovaným jobem. Maximální prodleva mezi vznikem události a přijetím u je 10 minut. Vyřazení z ové komunikace. Do ové komunikace jsou účastníci zařazováni automaticky dle nastavených pravidel. Manuálně je moţno konkrétního uţivatele typu Schvalovatel, Alternativní schvalovatel, Referent z ové komunikace vyřadit. Vyřazení provádí pověření pracovníci CIT na základě ţádosti vedoucího pracovníka. 3 Schválení a zamítnutí žádostí 3.1 Popis obrazovky 7 / 25

8 Po přihlášení do aplikace se schvalovateli dovolené zobrazí obrazovka s názvem Centrální zásoba práce. Zde je zobrazen přehled nezpracovaných ţádostí o dovolenou. V pravém rohu jsou pak ikony pro moţné filtrování. Aktualizce. Je doporučeno po přihlášení do aplikace provést aktualizaci Centrální zásoby práce. Jsou dvě moţnosti: ;+ - Pomocí tlačítka je moţno provést aktualizaci zásoby práce. - Pomocí nabídky je moţné provést aktualizaci celé obrazovky. Pokud aktualizaci neprovedete ručně, provede se automaticky cca do 15 sekund. 3.2 Schválení dovolené Krok 1: Pro schválení dovolené klikneme na řádek s poţadavkem na dovolenou a na následující obrazovce vidíme seznam nerozhodnutých ţádostí a barevně zvýrazněný řádek s ţádostí, kterou právě zpracováváme Ve spodní části je k dispozici aktuální stav čerpání dovolené zpracovávaného zaměstnance. 8 / 25

9 Ke schválení dovolené klikneme na tlačítko. Krok 2: Dialog z kroku 1 se rozšíří o pole pro poznámku: 9 / 25

10 K dispozici jsou funkční tlačítka : Předchozí krok pro návrat zpět. Přezkoumat pro pokračování ve zpracování ţádosti. Dále klikneme na tlačítko. Krok 3: Pokud schvalovací proces projde interními kontrolami, objeví se obrazovka s následujícími informacemi 10 / 25

11 , jinak je uţivatel informován o chybě zpracování. Krok 4: Po kliknutí na tlačítko je dovolená schválena, zobrazí se tento dialog: Ţadateli je odeslán o schválení dovolené. Příklad notifikačního u o schválení dovolené 11 / 25

12 Zároveň se změní status ţádosti z Nezpracováno na Schváleno. Barva tohoto dne v grafickém kalendáři se změní z červené na modrou. Z této obrazovky se můţeme kliknutím na odkaz vrátit do Kroku 1 a pokračovat ve schvalování dalších dovolených. 3.3 Zamítnutí dovolené Pokud chceme dovolenou odmítnout, klikneme na tlačítko. Opět se objeví okno kde je moţné zapsat zdůvodnění odmítnutí. Dále klikneme na tlačítko. Objeví se obrazovka s následujícími informacemi. Po kliknutí na tlačítko zamítnutí dovolené. je dovolená zamítnuta a ţadateli je odeslán o Zamítnutí dovolené 12 / 25

13 Text, který napíšeme do pole Poznámka pro ţadatele je součástí u. Zpracované žádosti o dovolenou se už nezobrazují na obrazovce Centrální zásoba práce. 4 Nařízení dovolené Schvalovatel, nebo Alternativní Schvalovatel má právo dovolenou nařídit. Nařízení se v podstatě skládá ze dvou po sobě následujících operací, které provádí schvalovatel: - podání ţádosti v zastoupení - schválení ţádosti. Zaměstnanci, kterému je dovolená nařízena přijde , ve kterém je informován o vytvoření ţádosti. Zároveň je zde i informace, kdo ţádost vytvořil. Zobrazení zaměstnanců umoţňuje záloţka Dovolená/administrace Tým. Vedoucím z organizační struktury se seznam členů týmu zobrazí automaticky. Alternativní schvalovatelé postupují takto: V poloţce výběr pracovníků zvolíme variantu. Prac. přiřazení k dov. referentovi a alt. schvalovateli Zobrazí se pracovníci přiřazení k dovolenkovému referentovi 13 / 25

14 Kliknutím na příslušného pracovníka se zobrazí data, informující o pracovníkovi. V pravé části obrazovky je poloţka 14 / 25

15 Zde klikneme na Ţádost o dovolenou a postupujeme v zadávání ţádosti standardním postupem dle příručky V - Dovolené. Kdyţ je ţádost zadána, dostane pracovník informaci em o podání ţádosti o dovolenou v zastoupení. Dovolená v zastoupení Ţádost se zobrazí v Centrální zásobě práce a zde je vidět, kdo podal ţádost za pracovníka. Ve druhém kroku schvalovatel takto vystavenou ţádost schválí. 5 Tiskové výstupy, Exporty dat Aplikace umoţňuje vytváření tiskových výstupů. V záloţce Dovolená/administrace Přehled ţádostí na dovolenou a v záloţce Dovolená/administrace stav čerpání je tlačítko 15 / 25

16 Po kliknutí na toto tlačítko se objeví okno, ve kterém můţeme zvolit uloţení souboru nebo přímo otevření pomocí Adobe Akrobat. Pomocí tlačítka je moţné tabulku vyexportovat do Excelu. Stejná moţnosti se nabízí v záloţce Dovolená/administrace přehled ţádostí na dovolenou. 6 Reporting 6.1 Přehled žádostí na dovolenou V záloţce Dovolená/administrace přehled ţádostí na dovolenou je moţná další práce s daty ţádanek. Výchozí stav poloţkový seznam ţádostí seřazený dle data začátku dovolené : 16 / 25

17 Popis stavu žádosti Status Podaná žádost Schválená žádost Odmítnutá žádost Schválená žádost zapsaná do SAP Žádost zrušená ještě před rozhodnutím o žádosti Byl odeslán požadavek na výmaz dovolené, která již byla zapsána do SAP Požadavek na výmaz dovolené zapsané do SAP byl schválen Schválený požadavek na výmaz dovolené zapsané do SAP byl zapsán do SAP Při zápisu do SAP došlo k chybě Nerozhodnuto Schváleno Odmítnuto Zapsáno do SAP Zrušeno Výmaz:Nerozhodnuto (k tomuto dni vznikne v přehledu nový záznam) Výmaz: Schváleno status pro nový záznam, viz. Příklad 1) Výmaz: Zapsáno do SAP Chybné Příklad 1): Sestava umoţňuje tyto základní operace nad daty: Posun seznamu nahoru dolů. K tomu slouţí sada tlačítek pod seznamen: Období sledování. Je přednastaveno období od 1. dne předcházejícího měsíce do nekonečna. Období sledování je moţno uţivatelsky měnit zde: 17 / 25

18 Provedení sestavy pro změněné období získáme po aktivaci tlačítka Zobrazení. Třídění Vzestupně / sestupně Příslušná ikona je j dispozici v záhlaví kaţdého sloupce: Filtrace Funkce se aktivuje pomocí tlačítka Filtr vpravo nahoře. Jedná se o funkční přepínač, takţe vypnutí filtru je na stejném místě, tentokrát pod tlačítkem Výmaz Filtru: Do sestavy se přidá nový řádek s funkcí filtru. K libovolnému sloupci lze zadat filtrační podmínku. Provedení filtru se realizuje pomocí Tlačítka, nebo Enter z klávesnice. Příklad - nastavení Příklad filtrovaný výstup sestavy 18 / 25

19 Nastavení Tato funkce umoţňuje komplexní uţivatelské nastavení vzhledu a obsahu sestavy. Funkce se aktivuje pomocí tlačítka Nastavení: Otevře se dialogová oblast pro Nastavení: V tomto prostředí lze například: - potlačit zobrazení vybraných polí - nastavit poţadavky na třídění 19 / 25

20 - nastavit filtr - nastavit zobrazení design tabulky,například počet řádků viditelných v jednom aktivním okně (přednastaveno 10),..apod. Výstup sestavy s takto nastavenými parametry provedeme pomocí tlačítka OK. Nastavení si můţete uloţit jako svou vlastní uţivatelskou variantu pomocí tlačítka Uloţit jako. Další funkce. Pomocí tlačítka získáme za dané období součty dnů a hodin obsaţených v ţádostech pro jednotlivé pracovníky. Tlačítkem se vrátíme zpět k původnímu zobrazení přehledu ţádostí. 6.2 Přehled čerpání dovolené Navigace v portálu: Dovolená / Administrace Stav čerpání Nabízí přehledový reporting aktuálního stavu čerpání kontingentu dovolené. Jedná se vţdy o on-line reporting časových dat z IS SAP-HR. 20 / 25

21 Zobrazuje se vţdy celkový stav čerpání k rozhodnému dni. Přednastavená hodnota: poslední den aktuálního kalendářního roku. Sestava zobrazuje k danému zaměstnanci stav čerpání v aktuálním roce vţdy, a dále čerpání za předchozí rok/roky, pokud je zde nenulový zůstatek dovolené. Tato sestava zobrazuje stav čerpání na všech PPV zaměstnance, ke kterým má přihlášený uţivatel oprávnění. 6.3 Denní přehled přítomnosti/nepřítomnosti Aplikace umoţňuje získat rychlý přehled o přítomnosti/nepřítomnosti jednotlivých zaměstnanců. Navigace v portálu: Dovolená / Administrace Tým. V prohlíţeči se otevírá nové okno. Prvotní obsah je závislý na typu přihlášeného uţivatele. Vzhled pro schvalovatele vedoucího z organizační struktury: Vzhled pro Alternativního schvalovatele a Referenta: 21 / 25

22 Ze seznamu Výběr pracovníků je nutno vybrat odpovídající kategorii přihlášeného uţivatele: Následně se aktivuje seznam zaměstnanců, ke kterým má přihlášený Alternativní schvalovatel, nebo Referent oprávnění. K rychlému přehledu se dostaneme změnou zobrazení z přednastavené kategorie na kategorii Zobrazí se jmenný seznam pracovníků s informací o statusu přítomnosti a dále s moţností zaslání ové zprávy: 22 / 25

23 K dispozici je rovněţ funkce filtrace. 7 Zpracování chyb účtování Pokud dojde při zápisu dovolených do SAP k časové kolizi (na den, kdy schvalujeme dovolenou je uţ zadána např. nemocenská nebo sluţební cesta), nebude schválení ţádosti moţné. Stav ţádosti se změní na ERROR (chybné). Na základě tohoto stavu budou em informováni schvalovatelé, dovolenkoví referenti a dovolenkoví administrátoři. Takovou dovolenou jiţ není moţno znovu zapsat do SAP pomocí aplikace pro Dovolenky. Pokud má být dovolená skutečně čerpána, je nutno zajistit zapsání do SAP náhradním způsobem, tedy přes Docházku, nebo podáním ţádosti na personální útvar. V aplikaci pro Dovolenky se pouze potvrdí způsob řešení kolize, čímţ dojde k nastavení konečného statusu ţádosti. Existují dvě moţnosti: a) Schválená dovolená je zapsána do SAP náhradním způsobem: Na chybu aplikujeme funkci Schválení. Status ţádosti se změní na Chyba: Zapsáno do SAP b) Schválená dovolená nebyla zapsána do SAP: Na chybu aplikujeme funkci Odmítnout. Status ţádosti se změní na Chyba: Odmítnuto. O vyřešení chybového stavu je ţadatel informován em. Postup v aplikaci pro Dovolenky. Navigace v Portálu: Dovolená / Administrace Zpracování chyb účtování 23 / 25

24 Zde pracujeme na úrovni tzv. transakčního iview, to znamená, ţe je nám přímo prezentována funkcionalita SAP. V tomto reţimu jsme navíc omezeni podporou prohlíţeče na straně SAP. Aktuálně jsou podporovány prohlíţeče IE ver. 9, 10 a Mozilla Firefox. Upozornění: Pokud pracujete v prohlíţeči IE10, je třeba mít zapnutý reţim prohlíţeče kompatibilní zobrazení. Toto si nastavíte pomocí klávesy F12. Následně se objeví obrazovka: Zde si změníte reţim prohlíţeče Identifikace chybné ţádosti v přehledu ţádostí na dovolenou: Po aktivaci funkce Zpracování chyb účtování se přihlašujete automaticky do SAP a můţe se Vám zobrazit tento dialog: Hlášku potvrdíme tlačítkem, nebo Enter z klávesnice. Následně se zobrazí vstupní výběrová obrazovka SAP reportu, kde provedeme nastavení vstupních výběrových kritérií pro Období takto: 24 / 25

25 - zvolíme Jiné období - zadáme období měsíce, do kterého spadá termín dovolené s chybou Provedení reportu spustíme pomocí tlačítka Provedení. Po nějaké době bychom měli obdrţet seznam chyb. Vybereme poţadovaný záznam vybíracím políčkem vlevo (pokud je chybových záznamů více, orientujeme se podle data dovolené a Osobního čísla z personalistiky = č.ppv) a dle konkrétního případu aplikujeme tlačítko Schválení (bylo zapsáno do SAP), nebo tlačítko Odmítnutí (nebylo zapsáno do SAP). Změna statusu ţádosti po aplikaci tlačítka Schválení : Doporučení: V případě vzniku chyby prosím kontaktujte správce aplikace z CIT. 25 / 25

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky verze 0.2 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

HR ATTEND Systém pro rozvrhování pracovní doby. Jana Prokůpková Vladimír Mahr

HR ATTEND Systém pro rozvrhování pracovní doby. Jana Prokůpková Vladimír Mahr HR ATTEND Systém pro rozvrhování pracovní doby Jana Prokůpková Vladimír Mahr HR ATTEND - Systém pro rozvrhování pracovní doby Webová aplikace pro zadávání přítomností a nepřítomností Webová aplikace s

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Návod k použití Intranetu

Návod k použití Intranetu Návod k použití Intranetu Aplikace je rozdělena na dvě části. První vstupní částí je Webmakléř, kde jsou uvedeny informace týkající se pojistných smluv. Druhou částí je Intranet, který poskytuje metodickou

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pro aplikaci NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK Název souboru: _uživ_př.doc Strana: 1 z 35 Obsah 1 Úvod...3 2 Zařazení pacienta

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 Základní otázky a odpovědi spojené se zahájením produktivního provozu modulu RISPR RISPR otázky a odpovědi seznam nejčastějších dotazů: Nemám uživatelské

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku

Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Monitoring rejstříku - uživatelská příručka Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Verze aplikace 1.2, leden 2013 Copyright 2013, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00.

Oprava fasády domu č.p. 32 Počátky. Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou ERMMA dne 06. 03. 2014 v 13:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 06. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika V E R Z E EGJE e201009 Personalistika Výdej 20.9.2010 Důle ležit ité změny formou patch od verze 201004 Adm01, Adm01p, Adm10, Adm12 rozšíření nabídky osob bez ohledu na status (dříve se nabízely pouze

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Monitoring rejstříku - uživatelská příručka. Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku

Monitoring rejstříku - uživatelská příručka. Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Monitoring rejstříku - uživatelská příručka Manuál k užívání aplikace Monitoring rejstříku Verze aplikace 1.3, listopad 2013 Copyright 3, Insolvence 201 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka http://akademie.skolaonline.cz http://www.skolaonline.cz Copyright ŠKOLA ONLINE a.s. ŠKOLA ONLINE a.s. Karlovo náměstí 288/17 120 00 Praha 2 Zákaznická podpora hotline@skolaonline.cz

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení Jedná se o možnosti řazení úkolů a zdrojů v zobrazeních dle již definovaných filtrů, nebo vytvoření vlastního filtru. Jde o jednorázovou akci,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI

Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Návod na vyplňování údajů o financování silnic II. a III. třídy do Aplikace SDV SFDI Zřízení přístupu do Aplikace SDV K přístupu do Aplikace SDV se využívá dvou sad hesel. Pro jejich získání kontaktujte

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

ikuch k internetové aplikaci zadávání požadavků na změnu objednané stravy pro software Kuchyňka

ikuch k internetové aplikaci zadávání požadavků na změnu objednané stravy pro software Kuchyňka příručka obsluhy k internetové aplikaci ikuch zadávání požadavků na změnu objednané stravy pro software Kuchyňka určeno výhradně pro potřeby uživatelů software Kuchyňka Praha leden 2010 jak se pracuje

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ

SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ SD Quick Book Rezervační systém MANUÁL Určeno pro přístupová práva RECEPČNÍ OBSAH SD Quick Book Rezervační systém - Správa rezervací 1. Přihlášení do systému 3 2. Vložení rezervace 4 2.1 Vložení rezervace

Více