MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání udělení plné moci firmě ecentre,.s., se sídlem v Prze 7, Jnkovcov 1518/2, PSČ , IČ , jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice ve věci výkonu práv povinností zdvtele podle ustnovení 151 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění, související se zdáním veřejné zkázky n služby oznčené Veřejná zkázk n poskytování pojistných služeb městu Kopřivnice ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zkázk n poskytování pojistných služeb), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu, 1.2 zdávcí podmínky k veřejné zkázce n poskytování pojistných služeb ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.2 č.3 podkldového mteriálu 1.3. písemnou výzvu k podání nbídky prokázání splnění kvlifikce dle 38 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění, k veřejné zkázce n poskytování pojistných služeb ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu, 1.4. zslání písemné výzvy dle odst dodvtelům dle návrhu uvedeného v příloze č.5 podkldového mteriálu 2. j m e n u j e v souldu s zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění, komisi pro otevírání obálek s nbídkmi komisi pro posouzení hodnocení nbídek k veřejné zkázce n služby oznčené Veřejná zkázk n poskytování pojistných služeb městu Kopřivnice, zdávné ve zjednodušeném podlimitním řízení, ve složení: 2.1. Ing. Miroslv Kopečný - předsed komise jeho náhrdník Ing. Josef Jlůvk 2.2. p. Alois Jnek místopředsed komise jeho náhrdník Bc. Dgmr Rysová 2.3. Ing. Mrtin Černochová člen komise její náhrdník p. Jn Zimová 2.4. p.miroslv Michlská člen komise její náhrdník Ing. Rdomír Uhlík 2.5. Mgr. Julie Hyvnrová člen komise její náhrdník Mgr. Iren Hnáková. Pordce bez hlsovcího práv: p. Pvel Houšťv, zástupce společnosti FIXUM.s. komplexní posouzení nbídek. MĚSTO KOPŘIVNICE

2 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání plán kontrolní činnosti v oblsti veřejnosprávní kontroly n 2. pololetí 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí informci oddělení kontroly ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 2. konsttuje že jednáním ředitele příspěvkové orgnizce Středisko sociálních služeb měst Kopřivnice spočívjícím ve vyplcení odstupného změstnnci příspěvkové orgnizci vypovídnému z orgnizčních důvodů nedošlo k porušení rozpočtové kázně Rd měst po projednání plán práce rdy měst n II. pololetí roku 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Ktolickou besedou v Kopřivnici se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 378, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce z fondu rozvoje rezerv n trdiční kci Letní den pro Kopřivnici v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s chvluje výběr zhotovitele dodávky softwre pro Dílnu kvlity Kopřivnice firmu ATTN Consulting s.r.o., se sídlem Krpkov 280/7, Olomouc, PSČ , IČO , zstoupenou pnem Ing. Alexndrem Tolochem, jedntelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtové optření oddělení vnitřní správy k rozpočtu měst n rok 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí 1.1 informci o pořízení Územní studie Kopřivnice u Kopřivničky ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 1.2 záměr odboru stvebního řádu, územního plánování pmátkové péče schválit 2 / 18

3 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č možnost využití Územní studie Kopřivnice u Kopřivničky ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bere n vědomí ktuální informci o sociální službě domu n půl cesty její využitelnosti v rámci měst Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy, přílohy č. 1 přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání pořdník pro pronjímání bytů v domech zvláštního určení ve vlstnictví měst Kopřivnice n II. pololetí r ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bere n vědomí zprávu k zhájení provozu strvovny, provozovnou Střediskem sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bere n vědomí informci o příprvě zdávcích podmínek pro výběrové řízení n systém zbezpečení správy údržby mjetku měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí 1.1 informce o výsledcích nbídkového řízení n využití objektu hájenky ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1-4 podkldového mteriálu 1.2 informce o obvyklé ceně objektu bydlení č.p. 36 situovném n pozemku p.č.st. 145 zstvěná ploch nádvoří včetně součástí pozemků p.č.st. 145 zstvěná ploch nádvoří, p.č. 335/2 zhrd v k.ú. Vlčovice o obvyklém nájemném z užívání této nemovitosti k dtu ocenění ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 2. dlší postup v záměru využití objektu hájenky č.p. 36 v k.ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí informce o příprvě podkldů pro podání žádosti o dotci n projekt Vrovný monitorovcí protipovodňový systém měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 3 / 18

4 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č uzvření dohody č. 12/2011/OŽP o umístění elektrického zřízení pro rdrové měření hldin n mostě městem Kopřivnice Morvskoslezským krjem se sídlem v Ostrvě, ul. 28.říjn 117, zstoupený z pověření hejtmn krje Správou silnic Morvskoslezského krje, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Ostrvě, Úprkov 1, středisko Nový Jičín, Suvorovov 525, Šenov u Nového Jičín, IČ jejímž předmětem je oszení elektrického zřízení pro rdrové měření hldin, které bude umístěno n mostní konstrukci mostu evidenční číslo přes řeku Lubinu v místní části Lubin ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2.2 uzvření dohody č. 13/2011/OŽP o umístění elektrického zřízení pro rdrové měření hldin n mostě městem Kopřivnice Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 546/56, IČ ,Správ Ostrv, se sídlem v Ostrvě Mriánských Horách, Mojmírovců 5, jejímž předmětem je oszení elektrického zřízení pro rdrové měření hldin, které bude umístěno n mostní konstrukci mostu evidenční číslo přes řeku Lubinu v místní části Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtová optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 poskytnutí mimořádné dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ve výši ,- Kč pro Český svz ochránců přírody zákldní orgnizce Nový Jičín 70/02, se sídlem v Novém Jičíně, Plckého č.p. 74, IČ n podporu provozu Stnice pro záchrnu volně žijících živočichů středisk ekologické výchovy v Brtošovicích n Morvě s uzntelností nákldů od uzvření smlouvy č. 11/2011/OŽP o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Českým svzem ochránců přírody zákldní orgnizce Nový Jičín 70/02, se sídlem v Novém Jičíně, Plckého č.p. 74, IČ , jko příjemcem jejímž předmětem je poskytnutí dotce n zjištění záchrny volně žijících živočichů podporou provozu Stnice pro záchrnu volně žijících živočichů středisk ekologické výchovy v Brtošovicích n Morvě ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 4 / 18

5 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání rozpočtové optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst n rok 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání nájemce bytu <nonymizováno> pní Ivetu Nowekovou, <nonymizováno> z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Andreu Tomšů, <nonymizováno>z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Mrcelu Trčkovou, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 25 Kč/m Rd měst po projednání 1. bere n vědomí žádost pn Zdeňk Holub ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu uzvření Dohody o zániku nájmu nebytových prostor sestávjící se z 5 místností o celkové výměře 40,10m 2, které se ncházejí v 1. ndzemním podlží bytového domu č. p n ulici Frncouzská v Kopřivnici, prcelní číslo 1340/21, ktstrální území Kopřivnice, nájemci Zdeňku Holubovi, s místem podnikání v Kopřivnici, Osvoboditelů č. p. 1235, IČ: ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2.2 zveřejnění záměru pronjmout nebytový prostor sestávjící se z 5 místností o celkové ploše 40,10 m 2, které se ncházející v 1. ndzemním podlží bytového domu č. p n ulici Frncouzská v Kopřivnici, stvebně určený jko prodejn potrvin, zeleniny cukrářských výrobků, k.ú. Kopřivnice, prcel číslo 1340/21 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtová optření Odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory místnosti č. 351, 352, 353, 354, stvebně určené jko knceláře, místnost č. 358 stvebně určenou jko chodb, místnost č. 359 stvebně určenou jko sociální zázemí tersu o 5 / 18

6 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č celkové výměře 271,09 m 2, které se ncházejí v III. ndzemním podlží objektu čp. 367, ul. Záhumenní, Kopřivnice, p.č. 1285/17, k. ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, 637- Rd měst po projednání 1. bere n vědomí zprávu o posouzení hodnocení nbídek n kci KD Kopřivnice rekonstrukce výměníkové stnice KOZ I ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.rozhoduje n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o výběru nejvhodnější nbídky n relizci díl, kterou je nbídk uchzeče INPO spol. s r.o., z cenu plnění ve výši ,00 Kč, cen včetně 20 % DPH. 3. uzvření smlouvy o dílo n kci KD Kopřivnice rekonstrukce výměníkové stnice KOZ I městem Kopřivnice jko objedntelem firmou INPO spol. s r.o. se sídlem v Krviné - Fryštátě, Nádržní 916/11, IČ , jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí zprávu o posouzení hodnocení nbídek n kci Revitlizce obvodového pláště bytového domu n ul. Obránců míru č.p. 891, v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. vylučuje nbídku firmy CHALUPA A SYN, s.r.o., n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3.rozhoduje n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o výběru nejvhodnější nbídky n relizci zkázky, kterou je nbídk uchzeče THERM spol. s.r.o., z cenu plnění ve výši Kč včetně 10 % DPH 4. uzvření smlouvy o dílo n kci Revitlizce obvodového pláště bytového domu n ul. Obránců míru č.p. 891, v Kopřivnici městem Kopřivnice jko objedntelem THERM spol. s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě Zábřehu, Pvlovov 1351/44, , jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 6 / 18

7 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. bere n vědomí zprávu o posouzení hodnocení nbídek n kci Výměn výthů n ul. Frncouzská č.p n ul. Obránců míru č.p. 1307, Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.rozhoduje n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o výběru nejvhodnější nbídky n relizci zkázky, kterou je nbídk uchzeče VÝTAHY OSTRAVA spol. s.r.o., z cenu plnění ve výši ,00 Kč včetně 10 % DPH 3. uzvření smlouvy o dílo n kci Výměn výthů n ul. Frncouzská č.p n ul. Obránců míru č.p. 1307, Kopřivnice městem Kopřivnice jko objedntelem VÝTAHY OSTRAVA spol. s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě Přívoze, Teslov 2, , jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí žádost pn Lukáše Mrtink, ze dne o prominutí popltků z prodlení podle Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část pátá, článek 14 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. doporučuje zstupitelstvu měst neschválit prominutí pohledávky ve výši Kč n popltcích z prodlení pnu Lukáši Mrtinkovi, <nonymizováno>, které vznikly z důvodu neplcení nájmu bytu z období od do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí 1.1 písemnost ze dne žádost o poskytnutí prostor v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici podnou Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem Pedgogickopsychologické pordny, Nový Jičín, p.o., ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 písemnost ze dne výpověď z nájmu nebytových prostor dohodou místnosti v 10. NP, podnou Pvlem Houšťvou, s místem podnikání v Kopřivnici, Štefánikov 1163/12, IČ ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 1.3 písemnost ze dne žádost o pronájem nebytových prostor v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici místnosti v 10. NP, podnou Ing. Milnem 7 / 18

8 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Smkem, členem předstvenstv společnosti FIXUM.s., se sídlem v Ostrvě Muglinov, Muglinovská 270/105, IČ ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu uzvření Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzvřenou městem Kopřivnice jko pronjímtelem Pedgogicko-psychologickou pordnou, Nový Jičín, p.o., se sídlem v Novém Jičíně, Žižkov 3, IČ , jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor místnosti č.0785, o celkové výměře 81,20 m 2 v 7. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1 umístěné v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici z účelem zřízení pedgogicko-psychologické pordny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2.2 výjimku z vnitroorgnizční směrnice č.12/2010, spočívjící v uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor uvedených pod odst. 2.1 s nájemcem Pedgogickopsychologická pordn, Nový Jičín, p.o. bez ujednání o kuci 2.3 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově Městského úřdu Kopřivnice místnost č.1001 o výměře 48,41 m 2, č.1002 o výměře 14,27 m 2 místnost č.1011 o výměře 22,93 m 2 umístěné v 10. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1 v objektu č.p.1163, k.ú.kopřivnice, p.č.1921/1 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, stvebně určeny jko kncelář ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí žádost ze dne podnou Ing. Lumírem Kválkem, ředitelem Regionálního muze v Kopřivnici, o.p.s., kterou žádá o udělení souhlsu s podnájmem nebytových prostor místností v suterénu objektu č.p.226 (Šustlov vil) ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s ouhlsí s podnájmem nebytových prostor v 1. PP objektu č.p. 226, p.č. 1930, k.ú Kopřivnice - místností č. 0.04, 0.05 o celkové výměře 71,40 m 2, podnájemci Mgr. Kteřině Zmiškové, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců Míru 891/11, IČ z účelem provozování glerijní činnosti jí příbuzných souvisejících kulturních výchovných ktivit, to společností Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s., IČ , která užívá objekt n zákldě smlouvy o výpůjčce uzvřené dne Rd měst po projednání 1. bere n vědomí zprávu o posouzení hodnocení nbídek n kci Rekonstrukce části objektu ZŠ 17.listopdu pro umístění mteřské školy ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. bere n vědomí zprávu z 2. jednání komise o posouzení hodnocení nbídek n kci Rekonstrukce 8 / 18

9 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č části objektu ZŠ 17.listopdu pro umístění mteřské školy ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3.rozhoduje n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o výběru nejvhodnější nbídky n relizci díl, kterou je nbídk uchzeče Severomorvská stvební společnost s r.o., z cenu plnění ve výši ,00 Kč, cen včetně 20 % DPH. 4. uzvření smlouvy o dílo n kci Rekonstrukce části objektu ZŠ 17.listopdu pro umístění mteřské školy městem Kopřivnice jko objedntelem Severomorvskou stvební společností s r.o. se sídlem v Šenově u Nového Jičín, Suvorovov 573, IČ , jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o nájmu provozování vodního díl č. 3/2010/4601 ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem společností SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, ulice Štefánikov č.p. 58/31, IČ jko nájemcem jehož předmětem je dohod smluvních strn, že nájemce nebude hrdit nájemné, nájemce nebude povinen provádět oprvy n provozovném mjetku nájemce nebude oprávněn účtovt stočné od odběrtelů, to vše z období od do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bezpltné odebrání frézovného mteriálu z oprvy ul. Dělnické Pánské v rámci obchvtu I Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory místnosti č. 1 o výměře 7,80 m 2, č.2 o výměře 16,23 m 2, č.3 o výměře 7,13 m 2, č.4 o výměře 37,26 m 2, č.5 o výměře 7,87 m 2, které se ncházejí v I. podzemním podlží objektu čp. 684, ul. Česká, Kopřivnice, p.č.504, k. ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bere n vědomí návrh příkzu tjemník - Vnitřní pltový předpis, který uprvuje pltové poměry pro všechny změstnnce zřzené do Městského úřdu Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 9 / 18

10 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene pnem Lukášem Horákem, <nonymizováno>, <nonymizováno> jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemku prc. č. 947/1 v k.ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene pnem Svtoslvem Petrášem, <nonymizováno>, <nonymizováno> jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemku prc. č. 947/1 v k.ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145 jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení části pozemků prc. č. 555/1 555/8 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, v rozshu jk je vyznčeno v geometrickém plánu /2011 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou oprávněnou z věcného břemene Mrií Sopuchovou, <nonymizováno>, Jiřím Vrátným, <nonymizováno>, Josefem Vrátným, <nonymizováno>jko strnou povinnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemku p.č. 3372/10 v ktstrálním území Kopřivnice umístěním vrtů způsobem vyznčeným v geometrickém plánu č /2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu. 10 / 18

11 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 zveřejnění záměru měst pronjmout v k.ú. Kopřivnice jko zhrádky částí pozemku p.č. 284 orná půd o výměře 2201 m² k zemědělskému obhospodřování pozemky v k.ú. Kopřivnice p.č. 3364/1 orná půd o výměře 4820 m², p.č. 3367/7 orná půd o výměře 7293 m², p.č. 3367/8 orná půd o výměře 281 m², část p.č. 283/1 osttní ploch o výměře 606 m², stávjícím uživtelům ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 zveřejnění záměru měst pronjmout v k.ú. Kopřivnice jko zhrádku p.č. 1666/2 zhrd o výměře 572 m², stávjícímu uživteli ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru pronjmout k zemědělskému užívání pozemky v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 1705/277, orná půd o výměře 2060 m² p.č. 1705/274, orná půd o výměře 4054 m² p.č. 1705/287, orná půd o výměře 2941 m² p.č. 1705/291, orná půd o výměře 352 m² p.č. 1705/278, orná půd o výměře 650 m² stávjícímu uživteli ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 1/2011 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu odvádění odpdních vod knlizcí pro nové odběrné místo objekt strvovny n ul. České v Kopřivnici městem Kopřivnice jko odběrtelem Střediskem sociálních služeb měst Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Česká č.p.320, , IČ jko plátcem firmou Severomorvské vodovody knlizce Ostrv,.s. se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 169, Ostrv, IČ jko dodvtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n kci Domov pro seniory v Kopřivnici Dostvb strvovny, 1.etp městem Kopřivnice jko objedntelem firmou Beskydská stvební společnost,.s., se sídlem Frýdecká 225, Třinec, IČ jko zhotovitelem díl, jehož předmětem je relizce stvby Domov pro 11 / 18

12 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č seniory v Kopřivnici Dostvb strvovny, 1.etp ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí zprávy komise pro otevírání nbídek komise o posouzení hodnocení nbídek n kci Ornžové hřiště ve sportovním reálu ve Vlčovicích ve znění předloženém prostřednictvím příloh č rozhoduje 2.1. n zákldě protokolu zjednání hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, ve znění předloženého prostřednictvím přílohy č.2. podkldového mteriálu o výběru nejvhodnější nbídky veřejné zkázky n dodávku zřízení Ornžové hřiště ve sportovním reálu ve Vlčovicích, kterou je nbídk uchzeče Hřiště s.r.o, IČ , se sídlem v Brně, Atriová 2, , z cenu plnění ,00 Kč včetně DPH n zákldě protokolu zjednání hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, ve znění předloženého prostřednictvím přílohy č.2. podkldového mteriálu o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky n dodávku zřízení Ornžové hřiště ve sportovním reálu ve Vlčovicích tkto : 2. SPORT CLUB s.r.o. Bhno 99, IC , DIC CZ , Frýdlnt nd Ostrvicí 3. BRNK Aleš Brückner, IC , DIC CZ , Horní 1334, Kopřivnice 4. SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o., IČ , DIČ CZ , Střelniční 215/18, Český Těšín, 5. GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., IC , DIC CZ , Nová Ves 35, Frýdlnt nd Ostrvicí 3. uzvření smlouvy o dílo n dodávku zřízení Ornžové hřiště ve sportovním reálu ve Vlčovicích, městem Kopřivnice jko objedntelem společností Hřiště s.r.o, IČ , se sídlem v Brně, Atriová 2, , jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání udělení plné moci firmě DHV CR, spol. s r.o., se sídlem v Prze 8, Sokolovská 100/94, , IČ , zstoupenou Ing. Rdimem Gillem - jedntelem společnosti, jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice při výkonu inženýrské činnosti související s vyprcováním jednotlivých stupňů projektové dokumentce n kci: Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice, místní část Lubin Kopřivnice, místní část Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 12 / 18

13 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání přijetí dotce z rozpočtu Regionální rdy regionu soudržnosti Morvskoslezsko n projekt relizovný v rámci Regionálního operčního progrmu NUTS II Morvskoslezsko , to v souldu s usnesením Výboru Regionální rdy regionu soudržnosti Morvskoslezsko č. 41/413 ze dne , registrovný pod číslem CZ.1.10/3.2.00/ názvem Rekonstrukce škvárového hřiště v reálu Pod Červeným kmenem v mximální výši poskytnuté dotce ,80 Kč 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Regionální rdy n projekt relizovný v rámci Regionálního operčního progrmu NUTS II Morvskoslezsko registrovný pod číslem CZ.1.10/3.2.00/ názvem Rekonstrukce škvárového hřiště v reálu Pod Červeným kmenem městem Kopřivnice jko příjemcem Regionální rdou regionu soudržnosti Morvskoslezsko se sídlem v Ostrvě, N Jízdárně 2824/2, Ostrv - Morvská Ostrv, IČ , DIČ CZ jko poskytovtelem dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.3 udělení plné moci Ing. Lence Šimečkové, vedoucí oddělení strtegického plánování, k převzetí unikátního přístupového klíče k elektronické plikci Přehled účetních dokldů k činění všech úkonů s tím spojených k finlizci podávání žádostí o pltbu v elektronické plikci Přehled účetních dokldů k projektu Rekonstrukce škvárového hřiště v reálu Pod Červeným kmenem, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bere n vědomí informci o projektu Technologické centrum Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí informci o plánu výzev Regionálního operčního progrmu Morvskoslezsko n rok ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy 2. příprvu projektů pro podání žádostí o dotci z Regionálního operčního progrmu Morvskoslezsko ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o užití silničního pozemku pro zvláštní užívání prc.č. 1151/2, 13 / 18

14 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č /1 vk.ú. Větřkovice u Lubiny, které náleží k silnici III/4824 budou dotčené stvbou knlizce v místní části Lubin městem Kopřivnice jko nájemcem Správou silnic Morvskoslezského krje, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Ostrvě, Úprkov 1, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsná v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl Pr., vložk č. 988, jko pronjímtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání udělení plné moci společnosti CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 244, , IČ , zstoupené jedntelem společnosti ing. Jiřím Huškem, jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice ve věci výkonu práv povinností zdvtele podle ustnovení 151 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v pltném znění, související se zdáváním podlimitní veřejné zkázky s názvem: Rekonstrukce hsičské zbrojnice v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2. rozsh Zdávcích podmínek ve smyslu zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v pltném znění pro otevřené podlimitní řízení n kci s názvem: Rekonstrukce hsičské zbrojnice v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. jmenuje v souldu s zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění komisi pro otevírání obálek s nbídkmi komisi pro posouzení hodnocení nbídek pro výběr zhotovitele stvby s názvem: Rekonstrukce hsičské zbrojnice v Kopřivnici ve složení: Ing. Josef Jlůvk, předsed komise jeho náhrdník Ing. Miroslv Kopečný Ing. Ivn Viskupič, místopředsed jeho náhrdník Ing. Lenk Šimečková Ing. Bohuslv Hruškovský, člen komise jeho náhrdník Mrtin Lpčík Ing.rch. Miln Šmíd, člen komise jeho náhrdník Ludvík Michlec Ing. Ivn Bjerová, člen komise její náhrdník Jiří Juřen 663- Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytnutí grntu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstv životního prostředí ČR městem Kopřivnice, Štefánikov 1163/12, jko příjemcem grntu ČR Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, , Prh 10 jko poskytovtelem grntu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 14 / 18

15 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č rozpočtové optření Odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. uzvření smlouvy o reklmě městem Kopřivnice 1.1. firmou Nost s. r. o. se sídlem v Novém Jičíně, Svtopluk Čech 2088/13, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. firmou FAVEA spol. s. r. o. se sídlem v Kopřivnici, B. Němcové 580, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3. firmou Myr-Melnhof Pellets Pskov s.r.o. se sídlem ve Stříči 544, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4. firmou DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS CZ s. r. o. se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový prk 300, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5. firmou Romn Plojhr - Plojhr DTP se sídlem ve Strkonicích, Bezděkovská 30, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6. firmou TATRA,.s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Ttry 1450/1, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 2. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím firmou BORGIS reklmní výtvrné studio, spol s. r. o. se sídlem v Novém Jičíně, Generál Hĺďo 755/18, IČ , jko prodávjícím, jejímž předmětem je dodání triček, tšek plkátů,,běh rodným krjem Emil Zátopk 9. ročník, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí podkldový mteriál k poždvku ASK Ttr Kopřivnice, TJ Sokol Kopřivnice HC Kopřivnice n převedení správy objektu zimního stdionu do nově vzniklé orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 2. ukládá oddělení školství, kultury cestovního ruchu ve spolupráci s odborem mjetku měst oddělením soukromoprávním připrvit rozbor provozování zimního stdionu jiným subjektem do / 18

16 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání dohodu o zrušení Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Mteřskými školmi Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Kopřivnici, ulice Krátká 1152, IČ , jko příjemcem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí žádost ředitele Zákldní školy dr. Mildy Horákové Kopřivnice o finnční prostředky n osobní nákldy správců dětského školního sportovního hřiště ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. ukládá odboru finncí připrvit rozpočtové optření - nvýšení účelově vázných prostředků n osobní nákldy správce dětského hřiště při Zákldní škole dr. Mildy Horákové o 160 tis. Kč 3. rozšíření účelu účelově vázných prostředků n osobní nákldy správce dětského hřiště o osobní nákldy správce školního sportovního hřiště Rd měst po projednání bere n vědomí žádost ředitelky Zákldní školy Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce o provedení změny ve zřizovcí listině ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze n prostrnství fotblového hřiště v Lubině provozovt veřejnou hudební produkci 1.2 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze n prostrnství u kulturního domu v Mniší provozovt veřejnou hudební produkci 1.3 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních 16 / 18

17 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze n prostrnství z resturcí Pod Šostýnem (prostrnství n pozemku prcely č v k.ú. Kopřivnice) provozovt veřejnou hudební produkci Rd měst po projednání bere n vědomí informci o provozní době Městské knihovny Kopřivnice v období letních prázdnin ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Správou sportovišť Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, náměstí T. G. Msryk 540, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce z fondu rozvoje rezerv n slvnostní otevření fotblového hřiště,,pod internátem v roce 2011, ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtové optření oddělení školství, kultury cestovního ruchu k rozpočtu měst n rok 2011 (nvýšení dotčního progrmu 2/OŠK/2011, dotce Klubu házené Kopřivnice n extrligu, ZŠ 17. listopdu - vybvení nových oddělení MŠ) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bezpltné poskytnutí inzerce v elektronické verzi Kopřivnických novin v letní příloze KN vydávné Rd měst po projednání odvolává plnou moc k zstupování měst Kopřivnice v úkonech spojených se zdáním veřejné zkázky "Provozování Kulturního domu v Kopřivnici", včetně zstupování před orgánem dohledu před soudy pro firmu JUSTITIA, s.r.o., se sídlem v Ostrvě, Mriánské Hory, 28. říjn 1142/168, IČ: , zstoupenou Mgr. Vlstimilem Křesálkem Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje městem Kopřivnice jko příjemcem Morvskoslezským krjem se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ , jko poskytovtelem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n zjištění běžeckého závodu Běh rodným 17 / 18

18 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č krjem Emil Zátopk v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Ing. Miroslv Kopečný místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 18 / 18

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 48011/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2319-2359 Usnesení ze 73. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 40180/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2224-2263 Usnesení ze 70. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice U S N E S E N Í z 2. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 12. 12. 2018 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno (podle prezenční listiny): 7 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3532-3583 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více