MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání udělení plné moci firmě ecentre,.s., se sídlem v Prze 7, Jnkovcov 1518/2, PSČ , IČ , jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice ve věci výkonu práv povinností zdvtele podle ustnovení 151 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění, související se zdáním veřejné zkázky n služby oznčené Veřejná zkázk n poskytování pojistných služeb městu Kopřivnice ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zkázk n poskytování pojistných služeb), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu, 1.2 zdávcí podmínky k veřejné zkázce n poskytování pojistných služeb ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.2 č.3 podkldového mteriálu 1.3. písemnou výzvu k podání nbídky prokázání splnění kvlifikce dle 38 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění, k veřejné zkázce n poskytování pojistných služeb ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu, 1.4. zslání písemné výzvy dle odst dodvtelům dle návrhu uvedeného v příloze č.5 podkldového mteriálu 2. j m e n u j e v souldu s zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění, komisi pro otevírání obálek s nbídkmi komisi pro posouzení hodnocení nbídek k veřejné zkázce n služby oznčené Veřejná zkázk n poskytování pojistných služeb městu Kopřivnice, zdávné ve zjednodušeném podlimitním řízení, ve složení: 2.1. Ing. Miroslv Kopečný - předsed komise jeho náhrdník Ing. Josef Jlůvk 2.2. p. Alois Jnek místopředsed komise jeho náhrdník Bc. Dgmr Rysová 2.3. Ing. Mrtin Černochová člen komise její náhrdník p. Jn Zimová 2.4. p.miroslv Michlská člen komise její náhrdník Ing. Rdomír Uhlík 2.5. Mgr. Julie Hyvnrová člen komise její náhrdník Mgr. Iren Hnáková. Pordce bez hlsovcího práv: p. Pvel Houšťv, zástupce společnosti FIXUM.s. komplexní posouzení nbídek. MĚSTO KOPŘIVNICE

2 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání plán kontrolní činnosti v oblsti veřejnosprávní kontroly n 2. pololetí 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí informci oddělení kontroly ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 2. konsttuje že jednáním ředitele příspěvkové orgnizce Středisko sociálních služeb měst Kopřivnice spočívjícím ve vyplcení odstupného změstnnci příspěvkové orgnizci vypovídnému z orgnizčních důvodů nedošlo k porušení rozpočtové kázně Rd měst po projednání plán práce rdy měst n II. pololetí roku 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Ktolickou besedou v Kopřivnici se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 378, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce z fondu rozvoje rezerv n trdiční kci Letní den pro Kopřivnici v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s chvluje výběr zhotovitele dodávky softwre pro Dílnu kvlity Kopřivnice firmu ATTN Consulting s.r.o., se sídlem Krpkov 280/7, Olomouc, PSČ , IČO , zstoupenou pnem Ing. Alexndrem Tolochem, jedntelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtové optření oddělení vnitřní správy k rozpočtu měst n rok 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí 1.1 informci o pořízení Územní studie Kopřivnice u Kopřivničky ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 1.2 záměr odboru stvebního řádu, územního plánování pmátkové péče schválit 2 / 18

3 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č možnost využití Územní studie Kopřivnice u Kopřivničky ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bere n vědomí ktuální informci o sociální službě domu n půl cesty její využitelnosti v rámci měst Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy, přílohy č. 1 přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání pořdník pro pronjímání bytů v domech zvláštního určení ve vlstnictví měst Kopřivnice n II. pololetí r ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bere n vědomí zprávu k zhájení provozu strvovny, provozovnou Střediskem sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bere n vědomí informci o příprvě zdávcích podmínek pro výběrové řízení n systém zbezpečení správy údržby mjetku měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí 1.1 informce o výsledcích nbídkového řízení n využití objektu hájenky ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1-4 podkldového mteriálu 1.2 informce o obvyklé ceně objektu bydlení č.p. 36 situovném n pozemku p.č.st. 145 zstvěná ploch nádvoří včetně součástí pozemků p.č.st. 145 zstvěná ploch nádvoří, p.č. 335/2 zhrd v k.ú. Vlčovice o obvyklém nájemném z užívání této nemovitosti k dtu ocenění ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 2. dlší postup v záměru využití objektu hájenky č.p. 36 v k.ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí informce o příprvě podkldů pro podání žádosti o dotci n projekt Vrovný monitorovcí protipovodňový systém měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 3 / 18

4 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č uzvření dohody č. 12/2011/OŽP o umístění elektrického zřízení pro rdrové měření hldin n mostě městem Kopřivnice Morvskoslezským krjem se sídlem v Ostrvě, ul. 28.říjn 117, zstoupený z pověření hejtmn krje Správou silnic Morvskoslezského krje, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Ostrvě, Úprkov 1, středisko Nový Jičín, Suvorovov 525, Šenov u Nového Jičín, IČ jejímž předmětem je oszení elektrického zřízení pro rdrové měření hldin, které bude umístěno n mostní konstrukci mostu evidenční číslo přes řeku Lubinu v místní části Lubin ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2.2 uzvření dohody č. 13/2011/OŽP o umístění elektrického zřízení pro rdrové měření hldin n mostě městem Kopřivnice Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 546/56, IČ ,Správ Ostrv, se sídlem v Ostrvě Mriánských Horách, Mojmírovců 5, jejímž předmětem je oszení elektrického zřízení pro rdrové měření hldin, které bude umístěno n mostní konstrukci mostu evidenční číslo přes řeku Lubinu v místní části Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtová optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 poskytnutí mimořádné dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ve výši ,- Kč pro Český svz ochránců přírody zákldní orgnizce Nový Jičín 70/02, se sídlem v Novém Jičíně, Plckého č.p. 74, IČ n podporu provozu Stnice pro záchrnu volně žijících živočichů středisk ekologické výchovy v Brtošovicích n Morvě s uzntelností nákldů od uzvření smlouvy č. 11/2011/OŽP o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Českým svzem ochránců přírody zákldní orgnizce Nový Jičín 70/02, se sídlem v Novém Jičíně, Plckého č.p. 74, IČ , jko příjemcem jejímž předmětem je poskytnutí dotce n zjištění záchrny volně žijících živočichů podporou provozu Stnice pro záchrnu volně žijících živočichů středisk ekologické výchovy v Brtošovicích n Morvě ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 4 / 18

5 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání rozpočtové optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst n rok 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání nájemce bytu <nonymizováno> pní Ivetu Nowekovou, <nonymizováno> z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Andreu Tomšů, <nonymizováno>z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Mrcelu Trčkovou, <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 25 Kč/m Rd měst po projednání 1. bere n vědomí žádost pn Zdeňk Holub ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu uzvření Dohody o zániku nájmu nebytových prostor sestávjící se z 5 místností o celkové výměře 40,10m 2, které se ncházejí v 1. ndzemním podlží bytového domu č. p n ulici Frncouzská v Kopřivnici, prcelní číslo 1340/21, ktstrální území Kopřivnice, nájemci Zdeňku Holubovi, s místem podnikání v Kopřivnici, Osvoboditelů č. p. 1235, IČ: ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2.2 zveřejnění záměru pronjmout nebytový prostor sestávjící se z 5 místností o celkové ploše 40,10 m 2, které se ncházející v 1. ndzemním podlží bytového domu č. p n ulici Frncouzská v Kopřivnici, stvebně určený jko prodejn potrvin, zeleniny cukrářských výrobků, k.ú. Kopřivnice, prcel číslo 1340/21 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtová optření Odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory místnosti č. 351, 352, 353, 354, stvebně určené jko knceláře, místnost č. 358 stvebně určenou jko chodb, místnost č. 359 stvebně určenou jko sociální zázemí tersu o 5 / 18

6 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č celkové výměře 271,09 m 2, které se ncházejí v III. ndzemním podlží objektu čp. 367, ul. Záhumenní, Kopřivnice, p.č. 1285/17, k. ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, 637- Rd měst po projednání 1. bere n vědomí zprávu o posouzení hodnocení nbídek n kci KD Kopřivnice rekonstrukce výměníkové stnice KOZ I ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.rozhoduje n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o výběru nejvhodnější nbídky n relizci díl, kterou je nbídk uchzeče INPO spol. s r.o., z cenu plnění ve výši ,00 Kč, cen včetně 20 % DPH. 3. uzvření smlouvy o dílo n kci KD Kopřivnice rekonstrukce výměníkové stnice KOZ I městem Kopřivnice jko objedntelem firmou INPO spol. s r.o. se sídlem v Krviné - Fryštátě, Nádržní 916/11, IČ , jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí zprávu o posouzení hodnocení nbídek n kci Revitlizce obvodového pláště bytového domu n ul. Obránců míru č.p. 891, v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. vylučuje nbídku firmy CHALUPA A SYN, s.r.o., n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3.rozhoduje n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o výběru nejvhodnější nbídky n relizci zkázky, kterou je nbídk uchzeče THERM spol. s.r.o., z cenu plnění ve výši Kč včetně 10 % DPH 4. uzvření smlouvy o dílo n kci Revitlizce obvodového pláště bytového domu n ul. Obránců míru č.p. 891, v Kopřivnici městem Kopřivnice jko objedntelem THERM spol. s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě Zábřehu, Pvlovov 1351/44, , jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 6 / 18

7 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. bere n vědomí zprávu o posouzení hodnocení nbídek n kci Výměn výthů n ul. Frncouzská č.p n ul. Obránců míru č.p. 1307, Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.rozhoduje n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o výběru nejvhodnější nbídky n relizci zkázky, kterou je nbídk uchzeče VÝTAHY OSTRAVA spol. s.r.o., z cenu plnění ve výši ,00 Kč včetně 10 % DPH 3. uzvření smlouvy o dílo n kci Výměn výthů n ul. Frncouzská č.p n ul. Obránců míru č.p. 1307, Kopřivnice městem Kopřivnice jko objedntelem VÝTAHY OSTRAVA spol. s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě Přívoze, Teslov 2, , jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí žádost pn Lukáše Mrtink, ze dne o prominutí popltků z prodlení podle Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část pátá, článek 14 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. doporučuje zstupitelstvu měst neschválit prominutí pohledávky ve výši Kč n popltcích z prodlení pnu Lukáši Mrtinkovi, <nonymizováno>, které vznikly z důvodu neplcení nájmu bytu z období od do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí 1.1 písemnost ze dne žádost o poskytnutí prostor v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici podnou Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem Pedgogickopsychologické pordny, Nový Jičín, p.o., ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 písemnost ze dne výpověď z nájmu nebytových prostor dohodou místnosti v 10. NP, podnou Pvlem Houšťvou, s místem podnikání v Kopřivnici, Štefánikov 1163/12, IČ ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 1.3 písemnost ze dne žádost o pronájem nebytových prostor v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici místnosti v 10. NP, podnou Ing. Milnem 7 / 18

8 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Smkem, členem předstvenstv společnosti FIXUM.s., se sídlem v Ostrvě Muglinov, Muglinovská 270/105, IČ ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu uzvření Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzvřenou městem Kopřivnice jko pronjímtelem Pedgogicko-psychologickou pordnou, Nový Jičín, p.o., se sídlem v Novém Jičíně, Žižkov 3, IČ , jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor místnosti č.0785, o celkové výměře 81,20 m 2 v 7. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1 umístěné v objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici z účelem zřízení pedgogicko-psychologické pordny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2.2 výjimku z vnitroorgnizční směrnice č.12/2010, spočívjící v uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor uvedených pod odst. 2.1 s nájemcem Pedgogickopsychologická pordn, Nový Jičín, p.o. bez ujednání o kuci 2.3 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově Městského úřdu Kopřivnice místnost č.1001 o výměře 48,41 m 2, č.1002 o výměře 14,27 m 2 místnost č.1011 o výměře 22,93 m 2 umístěné v 10. ndzemním podlží nebytové jednotky č.1163/1 v objektu č.p.1163, k.ú.kopřivnice, p.č.1921/1 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, stvebně určeny jko kncelář ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí žádost ze dne podnou Ing. Lumírem Kválkem, ředitelem Regionálního muze v Kopřivnici, o.p.s., kterou žádá o udělení souhlsu s podnájmem nebytových prostor místností v suterénu objektu č.p.226 (Šustlov vil) ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s ouhlsí s podnájmem nebytových prostor v 1. PP objektu č.p. 226, p.č. 1930, k.ú Kopřivnice - místností č. 0.04, 0.05 o celkové výměře 71,40 m 2, podnájemci Mgr. Kteřině Zmiškové, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců Míru 891/11, IČ z účelem provozování glerijní činnosti jí příbuzných souvisejících kulturních výchovných ktivit, to společností Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s., IČ , která užívá objekt n zákldě smlouvy o výpůjčce uzvřené dne Rd měst po projednání 1. bere n vědomí zprávu o posouzení hodnocení nbídek n kci Rekonstrukce části objektu ZŠ 17.listopdu pro umístění mteřské školy ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. bere n vědomí zprávu z 2. jednání komise o posouzení hodnocení nbídek n kci Rekonstrukce 8 / 18

9 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č části objektu ZŠ 17.listopdu pro umístění mteřské školy ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3.rozhoduje n zákldě zprávy hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, která tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o výběru nejvhodnější nbídky n relizci díl, kterou je nbídk uchzeče Severomorvská stvební společnost s r.o., z cenu plnění ve výši ,00 Kč, cen včetně 20 % DPH. 4. uzvření smlouvy o dílo n kci Rekonstrukce části objektu ZŠ 17.listopdu pro umístění mteřské školy městem Kopřivnice jko objedntelem Severomorvskou stvební společností s r.o. se sídlem v Šenově u Nového Jičín, Suvorovov 573, IČ , jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o nájmu provozování vodního díl č. 3/2010/4601 ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem společností SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, ulice Štefánikov č.p. 58/31, IČ jko nájemcem jehož předmětem je dohod smluvních strn, že nájemce nebude hrdit nájemné, nájemce nebude povinen provádět oprvy n provozovném mjetku nájemce nebude oprávněn účtovt stočné od odběrtelů, to vše z období od do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bezpltné odebrání frézovného mteriálu z oprvy ul. Dělnické Pánské v rámci obchvtu I Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory místnosti č. 1 o výměře 7,80 m 2, č.2 o výměře 16,23 m 2, č.3 o výměře 7,13 m 2, č.4 o výměře 37,26 m 2, č.5 o výměře 7,87 m 2, které se ncházejí v I. podzemním podlží objektu čp. 684, ul. Česká, Kopřivnice, p.č.504, k. ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bere n vědomí návrh příkzu tjemník - Vnitřní pltový předpis, který uprvuje pltové poměry pro všechny změstnnce zřzené do Městského úřdu Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 9 / 18

10 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene pnem Lukášem Horákem, <nonymizováno>, <nonymizováno> jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemku prc. č. 947/1 v k.ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene pnem Svtoslvem Petrášem, <nonymizováno>, <nonymizováno> jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemku prc. č. 947/1 v k.ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145 jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení části pozemků prc. č. 555/1 555/8 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, v rozshu jk je vyznčeno v geometrickém plánu /2011 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou oprávněnou z věcného břemene Mrií Sopuchovou, <nonymizováno>, Jiřím Vrátným, <nonymizováno>, Josefem Vrátným, <nonymizováno>jko strnou povinnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemku p.č. 3372/10 v ktstrálním území Kopřivnice umístěním vrtů způsobem vyznčeným v geometrickém plánu č /2011 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu. 10 / 18

11 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 zveřejnění záměru měst pronjmout v k.ú. Kopřivnice jko zhrádky částí pozemku p.č. 284 orná půd o výměře 2201 m² k zemědělskému obhospodřování pozemky v k.ú. Kopřivnice p.č. 3364/1 orná půd o výměře 4820 m², p.č. 3367/7 orná půd o výměře 7293 m², p.č. 3367/8 orná půd o výměře 281 m², část p.č. 283/1 osttní ploch o výměře 606 m², stávjícím uživtelům ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 zveřejnění záměru měst pronjmout v k.ú. Kopřivnice jko zhrádku p.č. 1666/2 zhrd o výměře 572 m², stávjícímu uživteli ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru pronjmout k zemědělskému užívání pozemky v ktstrálním území Kopřivnice p.č. 1705/277, orná půd o výměře 2060 m² p.č. 1705/274, orná půd o výměře 4054 m² p.č. 1705/287, orná půd o výměře 2941 m² p.č. 1705/291, orná půd o výměře 352 m² p.č. 1705/278, orná půd o výměře 650 m² stávjícímu uživteli ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 1/2011 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu odvádění odpdních vod knlizcí pro nové odběrné místo objekt strvovny n ul. České v Kopřivnici městem Kopřivnice jko odběrtelem Střediskem sociálních služeb měst Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Česká č.p.320, , IČ jko plátcem firmou Severomorvské vodovody knlizce Ostrv,.s. se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 169, Ostrv, IČ jko dodvtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n kci Domov pro seniory v Kopřivnici Dostvb strvovny, 1.etp městem Kopřivnice jko objedntelem firmou Beskydská stvební společnost,.s., se sídlem Frýdecká 225, Třinec, IČ jko zhotovitelem díl, jehož předmětem je relizce stvby Domov pro 11 / 18

12 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č seniory v Kopřivnici Dostvb strvovny, 1.etp ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí zprávy komise pro otevírání nbídek komise o posouzení hodnocení nbídek n kci Ornžové hřiště ve sportovním reálu ve Vlčovicích ve znění předloženém prostřednictvím příloh č rozhoduje 2.1. n zákldě protokolu zjednání hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, ve znění předloženého prostřednictvím přílohy č.2. podkldového mteriálu o výběru nejvhodnější nbídky veřejné zkázky n dodávku zřízení Ornžové hřiště ve sportovním reálu ve Vlčovicích, kterou je nbídk uchzeče Hřiště s.r.o, IČ , se sídlem v Brně, Atriová 2, , z cenu plnění ,00 Kč včetně DPH n zákldě protokolu zjednání hodnotící komise o posouzení hodnocení nbídek, ve znění předloženého prostřednictvím přílohy č.2. podkldového mteriálu o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky n dodávku zřízení Ornžové hřiště ve sportovním reálu ve Vlčovicích tkto : 2. SPORT CLUB s.r.o. Bhno 99, IC , DIC CZ , Frýdlnt nd Ostrvicí 3. BRNK Aleš Brückner, IC , DIC CZ , Horní 1334, Kopřivnice 4. SATERNUS DĚTSKÁ HŘIŠTĚ s.r.o., IČ , DIČ CZ , Střelniční 215/18, Český Těšín, 5. GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., IC , DIC CZ , Nová Ves 35, Frýdlnt nd Ostrvicí 3. uzvření smlouvy o dílo n dodávku zřízení Ornžové hřiště ve sportovním reálu ve Vlčovicích, městem Kopřivnice jko objedntelem společností Hřiště s.r.o, IČ , se sídlem v Brně, Atriová 2, , jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání udělení plné moci firmě DHV CR, spol. s r.o., se sídlem v Prze 8, Sokolovská 100/94, , IČ , zstoupenou Ing. Rdimem Gillem - jedntelem společnosti, jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice při výkonu inženýrské činnosti související s vyprcováním jednotlivých stupňů projektové dokumentce n kci: Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Kopřivnice, místní část Lubin Kopřivnice, místní část Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 12 / 18

13 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání přijetí dotce z rozpočtu Regionální rdy regionu soudržnosti Morvskoslezsko n projekt relizovný v rámci Regionálního operčního progrmu NUTS II Morvskoslezsko , to v souldu s usnesením Výboru Regionální rdy regionu soudržnosti Morvskoslezsko č. 41/413 ze dne , registrovný pod číslem CZ.1.10/3.2.00/ názvem Rekonstrukce škvárového hřiště v reálu Pod Červeným kmenem v mximální výši poskytnuté dotce ,80 Kč 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Regionální rdy n projekt relizovný v rámci Regionálního operčního progrmu NUTS II Morvskoslezsko registrovný pod číslem CZ.1.10/3.2.00/ názvem Rekonstrukce škvárového hřiště v reálu Pod Červeným kmenem městem Kopřivnice jko příjemcem Regionální rdou regionu soudržnosti Morvskoslezsko se sídlem v Ostrvě, N Jízdárně 2824/2, Ostrv - Morvská Ostrv, IČ , DIČ CZ jko poskytovtelem dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.3 udělení plné moci Ing. Lence Šimečkové, vedoucí oddělení strtegického plánování, k převzetí unikátního přístupového klíče k elektronické plikci Přehled účetních dokldů k činění všech úkonů s tím spojených k finlizci podávání žádostí o pltbu v elektronické plikci Přehled účetních dokldů k projektu Rekonstrukce škvárového hřiště v reálu Pod Červeným kmenem, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bere n vědomí informci o projektu Technologické centrum Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí informci o plánu výzev Regionálního operčního progrmu Morvskoslezsko n rok ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy 2. příprvu projektů pro podání žádostí o dotci z Regionálního operčního progrmu Morvskoslezsko ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o užití silničního pozemku pro zvláštní užívání prc.č. 1151/2, 13 / 18

14 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č /1 vk.ú. Větřkovice u Lubiny, které náleží k silnici III/4824 budou dotčené stvbou knlizce v místní části Lubin městem Kopřivnice jko nájemcem Správou silnic Morvskoslezského krje, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Ostrvě, Úprkov 1, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsná v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl Pr., vložk č. 988, jko pronjímtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání udělení plné moci společnosti CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 244, , IČ , zstoupené jedntelem společnosti ing. Jiřím Huškem, jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice ve věci výkonu práv povinností zdvtele podle ustnovení 151 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v pltném znění, související se zdáváním podlimitní veřejné zkázky s názvem: Rekonstrukce hsičské zbrojnice v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2. rozsh Zdávcích podmínek ve smyslu zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v pltném znění pro otevřené podlimitní řízení n kci s názvem: Rekonstrukce hsičské zbrojnice v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. jmenuje v souldu s zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění komisi pro otevírání obálek s nbídkmi komisi pro posouzení hodnocení nbídek pro výběr zhotovitele stvby s názvem: Rekonstrukce hsičské zbrojnice v Kopřivnici ve složení: Ing. Josef Jlůvk, předsed komise jeho náhrdník Ing. Miroslv Kopečný Ing. Ivn Viskupič, místopředsed jeho náhrdník Ing. Lenk Šimečková Ing. Bohuslv Hruškovský, člen komise jeho náhrdník Mrtin Lpčík Ing.rch. Miln Šmíd, člen komise jeho náhrdník Ludvík Michlec Ing. Ivn Bjerová, člen komise její náhrdník Jiří Juřen 663- Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytnutí grntu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstv životního prostředí ČR městem Kopřivnice, Štefánikov 1163/12, jko příjemcem grntu ČR Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, , Prh 10 jko poskytovtelem grntu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 14 / 18

15 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č rozpočtové optření Odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. uzvření smlouvy o reklmě městem Kopřivnice 1.1. firmou Nost s. r. o. se sídlem v Novém Jičíně, Svtopluk Čech 2088/13, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. firmou FAVEA spol. s. r. o. se sídlem v Kopřivnici, B. Němcové 580, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3. firmou Myr-Melnhof Pellets Pskov s.r.o. se sídlem ve Stříči 544, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4. firmou DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS CZ s. r. o. se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový prk 300, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.5. firmou Romn Plojhr - Plojhr DTP se sídlem ve Strkonicích, Bezděkovská 30, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6. firmou TATRA,.s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Ttry 1450/1, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 2. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím firmou BORGIS reklmní výtvrné studio, spol s. r. o. se sídlem v Novém Jičíně, Generál Hĺďo 755/18, IČ , jko prodávjícím, jejímž předmětem je dodání triček, tšek plkátů,,běh rodným krjem Emil Zátopk 9. ročník, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí podkldový mteriál k poždvku ASK Ttr Kopřivnice, TJ Sokol Kopřivnice HC Kopřivnice n převedení správy objektu zimního stdionu do nově vzniklé orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 2. ukládá oddělení školství, kultury cestovního ruchu ve spolupráci s odborem mjetku měst oddělením soukromoprávním připrvit rozbor provozování zimního stdionu jiným subjektem do / 18

16 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání dohodu o zrušení Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Mteřskými školmi Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Kopřivnici, ulice Krátká 1152, IČ , jko příjemcem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí žádost ředitele Zákldní školy dr. Mildy Horákové Kopřivnice o finnční prostředky n osobní nákldy správců dětského školního sportovního hřiště ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. ukládá odboru finncí připrvit rozpočtové optření - nvýšení účelově vázných prostředků n osobní nákldy správce dětského hřiště při Zákldní škole dr. Mildy Horákové o 160 tis. Kč 3. rozšíření účelu účelově vázných prostředků n osobní nákldy správce dětského hřiště o osobní nákldy správce školního sportovního hřiště Rd měst po projednání bere n vědomí žádost ředitelky Zákldní školy Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce o provedení změny ve zřizovcí listině ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze n prostrnství fotblového hřiště v Lubině provozovt veřejnou hudební produkci 1.2 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze n prostrnství u kulturního domu v Mniší provozovt veřejnou hudební produkci 1.3 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních 16 / 18

17 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin dne následujícího, kdy lze n prostrnství z resturcí Pod Šostýnem (prostrnství n pozemku prcely č v k.ú. Kopřivnice) provozovt veřejnou hudební produkci Rd měst po projednání bere n vědomí informci o provozní době Městské knihovny Kopřivnice v období letních prázdnin ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Správou sportovišť Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, náměstí T. G. Msryk 540, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce z fondu rozvoje rezerv n slvnostní otevření fotblového hřiště,,pod internátem v roce 2011, ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtové optření oddělení školství, kultury cestovního ruchu k rozpočtu měst n rok 2011 (nvýšení dotčního progrmu 2/OŠK/2011, dotce Klubu házené Kopřivnice n extrligu, ZŠ 17. listopdu - vybvení nových oddělení MŠ) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání bezpltné poskytnutí inzerce v elektronické verzi Kopřivnických novin v letní příloze KN vydávné Rd měst po projednání odvolává plnou moc k zstupování měst Kopřivnice v úkonech spojených se zdáním veřejné zkázky "Provozování Kulturního domu v Kopřivnici", včetně zstupování před orgánem dohledu před soudy pro firmu JUSTITIA, s.r.o., se sídlem v Ostrvě, Mriánské Hory, 28. říjn 1142/168, IČ: , zstoupenou Mgr. Vlstimilem Křesálkem Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje městem Kopřivnice jko příjemcem Morvskoslezským krjem se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ , jko poskytovtelem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n zjištění běžeckého závodu Běh rodným 17 / 18

18 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č krjem Emil Zátopk v roce 2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Ing. Miroslv Kopečný místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 18 / 18

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více