Výhled : rizika a moderní medicína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výhled : rizika a moderní medicína"

Transkript

1 Výhled : rizika a moderní medicína v českém m zdravotnictví Středn ední Evropa 21.století Urgentní medicína Medicína katastrof Jarmila Drábkov bková

2 Dlouhodobá i urgentní rizika globáln lní ráz Středn ední Evropa Přírodní Terorismus Masové přesuny Klima Letecká doprava Ageing, frail syndrom IT kolaps

3 Akutní vs. pomalé Vlna veder Chicago, Rusko, Moskva Postupné oteplování malárie rie-rezistencerezistence Infekce SARS, H1N1, E.coli coli-adhezin a TMA (USA, Německo), N leptospiróza (LB, konzervy, sardinky) Inverze sopky, blokáda letišť, brochiolitidy kojenců a malých dětí, d, DN Záplavy: sesuvy (Huascar( Huascarán), tsunami ( i Lipno!), řeky opak.

4 Fascinace technikou nedocenila komunikaci IT, PACS hrozba výpadku IT,PACS- htrozby výpadku

5 156 osob na palubě, zachráněni: disciplína, systém

6 Chesley Sullenberg ( Sully) 57 let bývalý bojový pilot; posádka trénovala každý týden záchranu

7 1975 metro Londýn = 5 dnů

8 1 : 330?

9 Dr Anna Pue hurikán Katrína / Los Angelessouzena pro odpojení pacientů z ventilátorů nevyžádanou eutanázii

10 Speciáln lní náplň IZS Harvey Schlossberg 1973: psycholog, kriminalista Vytvořen ení školy policejních ch vyjednáva vačů Únosy, rukojmí Doprovod zdravotníků akutní stavy, dekompenzace chronických chorob, zkratové psychické reakce, zranění atd. Časové rozdělen lení průběhu / únosci: 30 minut adrenalin, 2 hodiny únava+ hlad + žízeň, dále ztráta ta pozornosti možnost záchrannz chranné překvapivé akce rychlá akce jen v případp padě útoku na rukojmí se zabitím

11 Harvey Schlossberg- soudní lékař a kriminalista New York od 1973 Policejní vyjednávači, URNA se zdravotníky při únosech, přepadeních novéčinnosti

12 Specifické rysy Zdravot.personál l nelze rázem r nahradit Epidemie, pandemie % mimo Nutno zaškolit pro odlišnou činnost Pacienti závislí životem: na každodenn dodenních l ch lécích, ch, akutních operacích, ch, inkubátorech, umělých ledvinách; dýchacích přístrojp strojích; sterilizaci nástrojů.. Komodity = nutné rezervy : TRF, ATB, antivirotika, antidota,, infuze, spec. zdravot.materiál, kyslík, k, anestetika.

13 V čem jsou energetická a IT rizika? Světlo, zobrazovací metody, pohon dých.p.přístrojů, mimotěln lních oběhů Léky, strava, zdravot.materiál, kyslík, k, TRF, odsun inf.odpadu, doprava nemocných ZZS, LZS IT: identifikace pacientů, potrub.po.pošta, zdravotnická dokumentace, labor.. výsledky Vedení provozu : pacienti akutní,, ambulantní, operovaní,, resuscitovaní Ochrana ohrožených zdravotníků : infekce, agrese Informace obyvatelstva : překlady, p chronická péče, ATB, očkovo kování; ; zábrana z paniky

14 Zkušenosti ze světa a jak se z nich poučit Půjde do práce pracující v Londýně za katastrofy? krize? Veřejný ejný sektor: ano ne % zůstane v Londýně pokusí se opustit 8 28 Soukromý sektor: zůstane v Londýně pokusí se opustit 6 42 Gunn SWA: J Hum Med V, 2005, 4

15 Hurikán Katrina New Orleans Záplava města m + nemocnic v soc. slabých čtvrtích evakuace bez systému, neúpln plná Ihned světla ex; WC neužívat, každý pt.. baterka Do lékárny l na člunu v ozbrojení Léky proti průjmu, bezezbytková suchá strava, balená voda z rezervy Střelba na přeplnp eplněném m stadionu bez lékůl a evakuace Výpomoc zvenku: nejlépe lékal kaři i bez úzkých specializací s psychickou odolností Metody fyzikáln lní,, ne elektronické; ; mobily + PC ex Inzulin,, ATB, analgetika nejvýznamnější

16 Zemětřesen esení Northridge - Kalifornie Výpadek všech v energií,, porušen ení statiky Evakuace 8 nemocnic ( z 91 nemocnic) vč. v. JIP a ARO okam okamžitě 6 nemocnic; nejdéle do 72 hodin Personál činil, co byl zvyklý matrace, ruční dýchací vaky, vaky pod záda z s infuzí í.. LZS okamžit ité operační středisko směrov rování, nesjízdn zdné silnice Zdrav. personál l z domova povolaný jen % se mohlo dostavit

17 Vlna veder = 3 dny >33 C Chicago: mortalita 3.den, riziko: staří, horní patra, Furosemid,, drahá elektřina Smrt: hypertermie-cns, kard. dekomp. Prevence: asistenti s balenou vodou, ex diuretika, větrv tráky zdarma, otevřen ené Sheratony a chrámy Kontrolní služba dohled, sociáln lní hospitalizace rizikových Systém poutí do Mekky = = poučný!!!

18 Vlna veder Moskva, požáry západnz padní Rusko Nedostatečná klimatizace metra Kouř z požárů lesů Nechránící ústenky Horní patra na žiliščích,, zejm. invalidé a senioři s diuretiky Nezajištěné fontány ny infekce Málo balené vody Uhynulá zvířata Dodávky klimat. jednotek přes p Čínu

19 Horká plomba Vliv horkého vzduchu kotle / hotely Václavské náměstí Vliv klimatizace- nemocnice vč. Legionelly v centráln lních rozvodech-kysl kyslík, k, sání,, voda odškodnění? za pneumonie? Meteotropní vlivy pozitivní ionty město - statický fénf Vegetativní symptomy, EP, pozornost taxikáři- DN; vliv na kortizol,, nadledviny

20 Moskva - Dubrovka 750 rukojmí vč.. cizinců megaaglomerace 3 dny + ranní zásah neinformovaných zachránc nců bez antidot. Klimatizací v.s. karfentanil + halotan? Nejbližší nemocnice dotázány na naloxon kromě jedné podán n pouze atropin Mezi nasazenými zachránci četné oběti Toxikol.analýzy provedeny u repatriovaných německých pacientů,, jinak neoznámeny výsledky

21 Shiga toxin 2006 USA dtto 2011 Evropa / NěmeckoN Epidemické kritické enteritidy, přenosnp enosné stravou, od 1993 již 26. vzplanutí epidemie infekce E.coli kmene O157:H7 TMA ( trombózy kapilár) + selhání ledvin 26 států USA 199 osob: 3 úmrtí + vysoké % závažné nemocnosti Velkochovy (hovězí) ) + velkopěst stírny ( zelenina) Špenát syrový: letecký transport globáln lně - fast food Zdroj: Kalifornie, producenti: Natural Selection Food of San Juan Bautista

22 SARS Rychlé globáln lní rozší šíření leteckou dopravou Zcela nový koronavirus Nemožnost očkovo kování Přenos z člověka na člověka kašlem, stolicí 50 % obětí = zdravotníci S dýchacími přístroji p nezlepšena ena prognóza Pohotová a kategorická reakce SZO Cave!!! Zastaven ihned export ústenek, čepic, rukavic ze zemí výrobců v JV Ázii

23 H1N1, H2N2, H5N1 a další rizika Sezonní chřipky předvídatelné v riziku osoby s frail syndromem.. DM, po Tx, Prednison Mimo sezonu nepředv edvídatelné až pandemie možná Mladí,, zdraví,, těhotnt hotné ARDS plicní,, rezistence na antivirotika, očkování nejisté,, pozdní,, u seniorů neúčinn inné (?) Nové hrozby: priony,, PVL( Panton Valentine leukocidin) Bakteriolog. terorismus méně pravděpodobný podobný Nejsou nová ATB tigecyklin, daptomycin poslední Panrezistentní kmeny TB častější u rizikových skupin, HIV ústup Mitochondriáln lní a endoteliáln lní choroby Metabolologie Environmentáln lní akutní katastrofy Černobyl, Fukušima.aj.

24 Děkuji za pozornost a zájem z o tak významné téma budoucnosti

nského výzkumu - jejich průnik do budoucnosti i do IM ( a UM

nského výzkumu - jejich průnik do budoucnosti i do IM ( a UM Novinky medicínsk nského výzkumu - jejich průnik do budoucnosti i do IM ( a UM ) Jarmila Drábkov bková KAR OCHRIP FN Motol Praha Naopak expanze i mimo Sir R Macintosh / 1897 ( Timaru, NZ ) - 1989 ( Oxford,

Více

Máme a umíme výborně zobrazit lidskou orbitofrontální krajinu: s IQ a EQ : přední = potrava,sex, zadní = moc, peníze

Máme a umíme výborně zobrazit lidskou orbitofrontální krajinu: s IQ a EQ : přední = potrava,sex, zadní = moc, peníze Jaké novinky a praktické zkušenosti nás potkaly v roce 2011? Jarmila Drábková KAR/OCHRIP FN Motol, Praha Jaká jsme osobnost? jáství sebereflexe Aktivace center na podněty dg. 3D fmri Máme a umíme výborně

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Změny klimatu a připravenost

Změny klimatu a připravenost Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO

Více

První pomoc Obsah. Obsah

První pomoc Obsah. Obsah První pomoc Autoři: J. Málek, A. Dvořák, J. Knor a kol. Zhotovení filmových záběrů: M. Jantač, TM Studio, Benešov u Prahy Copyright 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010-2012 Vytvořeno za

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1802-0658 MK ČR E 16684 Ročník 2, 2007, Číslo 1, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK, obec s rozšířenou odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou

Více

Pacient a nemocniční prostředí

Pacient a nemocniční prostředí Pacient a nemocniční prostředí Osnova prezentace: 1. Příjem nemocného k hospitalizaci příjem dospělého k hospitalizaci zvláštnosti příjmu dítěte k hospitalizaci adaptace nemocného na nemocniční prostředí

Více

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Obsah Drazí přátelé Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna) výroční zpráva 2010 2 magna děti v tísni výroční zpráva 2010 Obsah Drazí přátelé 4 Kdo je Magna Děti v tísni/ Magna Children at risk (MAGNA) 6 Popis aktivit Magna Děti v tísni/ Magna Children at Risk (magna)

Více

Rizika podnikání v cestovním ruchu

Rizika podnikání v cestovním ruchu Rizika podnikání v cestovním ruchu Diplomová práce Bc. Lukáš Hájek Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

OBSAH INFORMAČNÍ BULLETIN VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY OBSAH TYGŘÍ SKOK......2 ÚVOD DĚKANA 1. LF UK...3 VOLBA REKTORA UK...3 HROZÍ NÁM CHŘIPKOVÁ EPIDEMIE?...4 CHŘIPKA JE KDYŽ......7 ÚSTAV IMUNOLOGIE A MIKROBIOLOGIE 1. LF UK A VFN...8 KLINICKÁ IMUNOLOGIE...11

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY

CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY KRITICKÁ INFRASTRUKTURA A ZÁSADY PRO JEJÍ BEZPEČNOST DANA PROCHÁZKOVÁ CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY ABSTRAKT: Článek shrnuje poznatky důležité pro bezpečnost kritické infrastruktury.

Více

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Ratmanová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti a dovednosti osob zajišťujících zdravotnické dozory na

Více

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED.

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED. 4 SARS Syndrom akutního respiračního selhání Roman Prymula, Miroslav Špliňo SARS Syndrom akutního respiračního selhání Autoři: doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Špliňo, CSc. Fakulta

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012

Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 Výroční zpráva Občanského sdružení ADRA za rok 2012 3 Slovo úvodem Rok 2012 byl pro humanitární organizaci ADRA Česká republika rokem jubilejním. Za dvacet let svého působení si ADRA získala důvěru dárců

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Jakou má srdce naději?

Jakou má srdce naději? dravá rodina Jakou má srdce naději? Jak proti infarktu? Zachránci dětských srdcí Radar pro srdce Seriál Tajemství života Enzymy a onemocnění cév Soutěž o cestu do Ameriky s o u t û Ï Vážení čtenáři, určitě

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK III.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK III. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2000 ROČNÍK III. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H UM Vydává MEDIPRAX CB s. r. o. České Budějovice Branišovská 31 370 05 České Budějovice tel.: 0038/530 03

Více

Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci

Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci Vypracováno členy Evropské komise dohledu nad legionářskou nemocí vztahující se k cestování a Evropskou pracovní skupinou pro infekce Legionellou.

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více