VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2010"

Transkript

1 Některé sociální služby Oblastní charity Havlíčkův Brod (Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou, Byty sociální rehabilitace Humpolec, Byty sociální rehabilitace Havlíčkův Brod a Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou) jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2010

2 ÚVODEM OBSAH Poslání oblastní charity Havlíčkův Brod...3 Organizační schéma a počty zaměstnanců...4 Zaměstnanci a rozdělení pracovníků...5 Finanční zpráva...6 Významné akce a události v roce Dárci v roce Charitní ošetřovatelská služba...11 Charitní pečovatelská služba...13 Středisko rané péče Centrum osobní asistence ASTRA denní centrum pro seniory Charitní domov pro matky s dětmi PETRKLÍČ denní stacionář pro děti a mládež...31 Občanská poradna encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Byty sociální rehabilitace Sociálně terapeutická dílna...41 Domácí hospicová péče Mateřská centra Dobrovolnický program Milí přátelé a vážení čtenáři, v roce 2010 procházela Oblastní charita Havlíčkův Brod devatenáctým rokem své existence. Tak, jako správný již plnoletý člověk, se chovala zodpovědně a plnila všechny zákonné podmínky, které musela, ale současně, jako mladý náctiletý člověk se spoustou ideálů. I naše mladá charita hledala cestičky kudy směřovat své kroky a mnohdy zakopla a natloukla si, neboť některé její ideály se v české byrokratické praxi vyplnit nedají. A co se vlastně v tomto roce dělo zajímavého? Oproti předchozím létům jsme v tomto roce neotevřeli žádnou novou službu. I přesto jsme měli všichni práce až nad hlavu. V tomto roce jsme se ještě více zaměřili na vnitřní pravidla organizace, na sladění služeb, jejich návaznost a komplexnost. Snažili jsme se o větší informovanost o službách, které nabízíme a získávání námětů pro inovaci práce na školeních a stážích v obdobných službách. V neposlední řadě jsme se zamýšleli nad tím, zda naše kroky ubíráme tím správným směrem a nescházíme z vytyčené stezky, po které se snažíme již po léta kráčet. Novým krokem pro nás bylo od počátku roku 2010 čerpání finančních prostředků z tzv. Individuálního projektu kraje. To jsou peníze, které jsme získali na základě veřejné zakázky, pro pět našich služeb na dobu tří let. Prvotní nadšení z toho, že těchto pět služeb je na tři roky finančně zajištěno, vystřídalo rozčarování z administrativy, bez které by se to neobešlo a na kterou se vyplýtvá spousta peněz. Přesto finanční jistota je něco tak úžasného, že bychom si to přáli i pro ostatních jedenáct sociálních služeb, které lidem poskytujeme. Tyto zbývající služby a všechny naše zdravotní a prorodinné projekty zůstávají i nadále v nejistém financování. Rok, co rok nevíme, zda i na příští rok budeme mít finanční prostředky na provozování té či oné služby. Přesto, že jsme si na tento stav už zvykli, rádi bychom naší charitě do dvacátého roku života popřáli, aby se to už konečně změnilo a do nové dvacítky vstupovala s větší jistotou, že zaměstnanci, kteří jsou na ní závislí, budou moci za mzdu pracovat i v dalších letech. Závěrem bych chtěla poděkovat především všem charitním zaměstnancům, kteří symbolické kroky charity mění v radou či přímou pomocí konkrétní kroky k člověku. Bez lidí, kteří své zaměstnání berou jako službu, bychom nemohli naplnit naše poslání a už dávno bychom neexistovali. Děkuji také všem donátorům a dárcům za finanční podporu i všem dobrovolníkům a příznivcům charity, kteří nám pomáhají i sebemenším dobrým činem či modlitbou. Upřímné díky Anna Blažková Tříkrálová sbírka VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA POSLÁNÍ OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD Oblastní charita Havlíčkův Brod je nestátní neziskovou organizací, vzniklou v roce 1991, zřízenou Biskupstvím královéhradeckým. Naším základním posláním je poskytovat služby lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi, lidem nemocným a trpícím bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení. Zpočátku jsme působili pouze na území farnosti Havlíčkův Brod jako farní charita, po sloučení s dalšími farními charitami poskytujeme služby na území celého vikariátu havlíčkobrodského a humpoleckého jako charita oblastní. V posledních letech jsme zažili bouřlivý rozmach. V současné době poskytujeme služby matkám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním či sociálním handicapem, dětem, mládeži, rodinám s malými dětmi a poskytujeme i služby v oblasti poradenství. Mapa působnosti Oblastní charity Havlíčkův Brod HAVLÍČKOBRODSKÝ VIKARIÁT HUMPOLECKÝ VIKARIÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

4 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD ORGANIZAČNÍ SCHÉMA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ CARITAS INTERNATIONALIS CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD ÚSEK ZDRAVOTNÍ ÚSEK SOCIÁLNÍ ÚSEK PRO RODINU ÚSEK KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ ÚSEK EKONOMICKÝ A PERSONÁLNÍ CHOS Havlíčkův Brod CHOS Chotěboř CHOS Ledeč nad Sázavou CHOS Světlá nad Sázavou CHOS Přibyslav CHOS Golčův Jeníkov CHPS Havlíčkův Brod CHPS Humpolec CHPS Lipnice nad Sázavou CHPS Golčův Jeníkov CHPS Želiv Středisko rané péče Havlíčkův Brod Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod Astra - denní centrum pro seniory Humpolec Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod Petrklíč - denní stacionář pro děti a mládež s mentálníma kombinovaným postižením Ledeč nad Sázavou Občanská poradna Havlíčkův Brod encéčko - nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou Byty sociální rehabilitace Humpolec Byty sociální rehabilitace Havlíčkův Brod Sociálně terapeutická dílna Ledeč nad Sázavou Domácí hospicová péče MC Zvoneček Havlíčkův Brod MC Rolnička Světlá nad Sázavou MC Ledňáček Ledeč nad Sázavou Dobrovolnictví Sousedská výpomoc Tříkrálová sbírka Public relations Akce pro veřejnost Finanční účtárna Mzdová účtárna Podnikatelské aktivity VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

5 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD ZAMĚSTNANCI A ROZDĚLENÍ PRACOVNÍKŮ Počty zaměstnanců v roce 2010 Průměrný fyzický počet zaměstnanců v roce z toho HPP 73 z toho DPČ 19 z toho DPP 12 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce ,01 z toho HPP 66,82 z toho DPČ, DPP 6,19 Rozdělení pracovníků v HPP dle pracovních pozic v roce 2010 PRACOVNÍ POZICE POČET ZAMĚSTNANCŮ sociální pracovníci 14 pracovníci v sociálních službách 35 pedogogičtí pracovníci 3 ostatní (řidiči, uklízečky,..) 4 zdravotní sestry 13 administrativní pracovníci 7 koordinátorky MC 2 Celkem 78 Rozdělení pracovníků na DPČ dle pracovních pozic v roce 2010 PRACOVNÍ POZICE POČET ZAMĚSTNANCŮ zdravotní sestry 6 pracovníci v sociálních službách 6 sociální pracovníci 1 pedagogičtí pracovníci 1 koordinátorky MC 4 ostatní (úklid, půjčovna zdrav. pomůcek) 2 Celkem 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

6 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD FINANČNÍ ZPRÁVA ROZVAHA AKTIVA (ke dni v Kč) Stálá aktiva Oběžná aktiva krátkodobé pohl z toho: finanční majetek zásoby jiná aktiva AKTIVA CELKEM PASIVA (ke dni v Kč) Vlastní zdroje z toho: vlastní jmění hospodářský výsledek z toho: minulých let běžného účetního obd Cizí zdroje dlouhodobé závazky z toho: krátkodobé závazky jiná pasiva PASIVA CELKEM VÝSLEDOVKA Ke dni v Kč Spotřeba materiálu Náklady na prodané zboží Náklady na služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Ostatní soc. náklady Ostatní provozní náklady NÁKLADY CELKEM Příjmy za vlastní výkony Příjmy od zdravotních pojišťoven Prodané zboží Dotace ministerstev Dotace Kraj Vysočina Dotace obce Ostatní dotace/individuální projekt (OP LZZ) Ostatní výnosy Dary VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘEHLED PENĚŽNÍCH TOKŮ (v Kč) KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK k Hospodářský výsledek za rok Odpisy Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Změna stavu zásob Změna stavu pohledávek Změna stavu jiných aktiv Změna stavu vlastního jmění Změna stavu dlouhodobých závazků Změna stavu krátkodobých závazků Změna stavu jiných pasiv KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK k VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

7 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD FINANČNÍ ZPRÁVA Dlouhodobý majetek (v Kč) Stav na začátku období Pořízeno za období Odpisy za období Změna stavu rozpracovaných investic Stav na konci období V roce 2010 byl zakoupen nový osobní automobil značky Renault Clio Storia pro Charitní pečovatelskou službu v Havlíčkově Brodě, stejný vůz byl zakoupen i pro Charitní ošetřovatelskou službu v Ledči nad Sázavou, pro Charitní pečovatelskou službu v Humpolci byl pořízen automobil značky Renault Clio Grandtour. Zakoupením vozidel se zvýšila dostupnost našich služeb pro uživatele v terénu. V roce 2010 byla také zakoupena cvičební pomůcka značky Motren pro rehabilitaci klientů Petrklíče denního stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením Ledeč nad Sázavou. Rozpracovné investice se snížily o parkovací přístřešky v Humpolci, které byly v roce 2010 převedeny do užívání. Drobný majetek (v Kč, neuvedený v rozvaze) Stav na začátku období Pořízeno za období Vyřazeno za období Stav na konci období automatickou pračku a trezor pro Charitní pečovatelskou službu Golčův Jeníkov, chladničku pro Rehabilitační dílnu Ledeč nad Sázavou, osobní počítač pro Středisko rané péče. Pozn.: uvedeny jsou pouze položky s pořizovací cenou 10 tisíc Kč a více. Do roku 2002 byl drobný majetek účtován na účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek. Od roku 2003 se drobný hmotný majetek účtuje jako zásoby na účet 112 Materiál. O tomto majetku je vedena operativní evidence. Pořízené investice (v Kč) Renault Grandtour Renault Kangoo Pozemky Havlíčkova Borová (dědictví) Budovy Havlíčkova Borová (dědictví) Cenné papíry (dědictví) Celkem Zdroje investic (v Kč) Tříkrálová sbírka Ostatní dědictví Vlastní Celkem V roce 2010 jsme pořídili: 5 ks elektrických polohovacíh lůžek včetně příslušenství a matrací a 5 ks mechanických převozových křesel pro Domácí hospicovou péči, osobní počítač pro Mateřské centrum Zvoneček, knihovnu a televizor pro Astru - denní centrum pro seniory, pračku se sušičkou pro Charitní pečovatelskou službu Humpolec, osobní počítač, 2 zahradní stany a nové vchodové dveře pro encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou, VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

8 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD VÝZNAMNÉ AKCE A UDÁLOSTI V ROCE 2010 LEDEN Tříkrálová sbírka ÚNOR Dětský karneval ve Světlé nad Sázavou pořádalo Mateřské centrum Rolnička. Masopustní jarmark v Havlíčkově Brodě pořádalo Mateřské centrum Zvoneček. Masopustní průvod v Ledči nad Sázavou pořádal Petrklíč denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením. BŘEZEN Zahájena veřejná sbírka na výstavbu nové budovy Petrklíče denního stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením a Sociálně terapeutické dílny v Ledči nad Sázavou. Obě zařízení se potýkají s dlouhodobě nedostačující kapacitou. DUBEN Setkání na téma Domácí hospicová péče v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. ŘÍJEN Uspávání strašidel na hradě v Ledči nad Sázavou pořádalo Mateřské centrum Ledňáček. LISTOPAD Lampiónový průvod ve Světlé nad Sázavou pořádalo Mateřské centrum Rolnička. Svatomartinský lampiónový průvod v Havlíčkově Brodě pořádalo Mateřské centrum Zvoneček. Svatomartinský lampiónový průvod v Ledči nad Sázavou pořádal Petrklíč denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením. Mše svatá v Antonínově Dole u Jihlavy v kapličce postavené ke Cti Panny Marie, která byla sloužena za nedonošené děti a jejich rodiny a ošetřující personál. Spolupořadatelem bylo občanské sdružení Nedoklubko. 19. Ples lidí dobré vůle v Humpolci, výtěžek byl určen na provoz projektů OCH HB v Humpolci. Rozsvícení vánočního stromu v Havlíčkově Brodě s doprovodným programem, akci jsme pořádali potřetí. SRPEN Osm dobrovolníků z řad zaměstnanců a skutečných dobrovolníků Oblastní charity Havlíčkův Brod pomáhalo v povodněmi postižených obcích na Českolipsku. ZÁŘÍ Třetí Charitní pouť u Sv. Anny v Pohledu u příležitosti Dne Charity. Akci Řetěz v Havlíčkově Brodě v rámci celorepublikové kampaně k celosvětovému týdnu kojení pořádalo Mateřské centrum Zvoneček, akci doplnil bohatý doprovodný program včetně výstavy fotografií na téma kojení a výstavy medvědích rodinek. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

9 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD DÁRCI V ROCE 2010 NAŠI ČINNOST V ROCE 2010 PODPOŘILI Města a obce Město Havlíčkův Brod Město Chotěboř Město Humpolec Město Pelhřimov Město Světlá nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Město Golčův Jeníkov Město Habry Město Ždírec nad Doubravou Městys Čechtice Obec Želiv Obec Dolní Kralovice Obec Velká Losenice Obec Číhošť Obecní úřad Hradec Obec Kejžlice Obec Vlkanov Obec Ostrov Firmy, organizace, fyzické osoby (finanční dary nad Kč) ADASTRA, s. r. o., Praha Diecézní katolická charita Hradec Králové Farní charita Vlašim Ing. Michal Pátek Ing. Tomcová Hana, Vrané nad Vltavou JUDr. Anna Dvořáková, Humpolec (Ples) Matra Transport a.s., Benešov u Prahy NEKO KLIMA, s. r. o., Jihlava PLASTIA, s. r. o., Praha RFK Čechtice Římskokatolická farnost Keblov VKS Pohledští Dvořáci a. s., Havlíčkův Brod Firmy, organizace, fyzické osoby (finanční dary) Amylon, a. s., Havlíčkův Brod Apoštolská církev Hlinsko AutoRacek, akciová společnost, Humpolec Balnoha Jiří - pohřební služba Humpolec Brambůrková Libuše, Komorovice Brambůrková Věra, Komorovice Brodská stavební spol. s. o., Lipnice nad Sázavou DAPE účetnictví, v. o. s., Havlíčkův Brod Děkanství Ledeč nad Sázavou DIRICKX BOHEMIA, spol. s r. o., Havlíčkův Brod Dočekal Vladimír Dočekalová Jarmila Dočkal Václav, Humpolec Dolan Vladimír, Ledeč nad Sázavou Dolejšová Ludmila Doležel Marek, Ždírec nad Doubravou Dománek Stanislav, Bystrá Dománek Stanislav Autodoprava, Komorovce Dománková Jaroslava, Komorovice Dománková Marie, Komorovice Dománková Tereza, Komorovice Farková Marta Fialová Vlasta, Humpolec Fikarová Marie, Humpolec Holendová Stanislava, Havlíčkův Brod Honební společenstvo Pohleď Honzl Leopold, Komorovice, Humpolec Hranipex, a. s., Humpolec Hykyšová Marta, Havlíčkův Brod Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s., Havlíčkův Brod Ing. Čeněk Jůzl, Havlíčkův Brod Ing. Jana Vydrová Ing. Martin Vogel Ing. Petr Trefil Jablonská Martina, Havlíčkův Brod Jakoubek Rudolf, Humpolec Justová Karolína Jůzlová Marie, Vystrkov KDU ČSL Krejčová Marie, Komorovice LAKUM - GALMA, a. s., Frýdlant nad Ostravicí Linková Šárka - Chovatelské potřeby, Světlá nad Sázavou Manoušková Dana, Havlíčkův Brod Machalová Anna, Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

10 OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD DÁRCI V ROCE 2010 (pokračování) Mareček Zdeněk - Řeznictví a uzenářství, Želiv MCV Plast, s. r. o., Praha 1 Mgr. Jan Vala, st. Michut Martin, Mladé Bříště 1 Mlýn Havlíčkův Brod, spol. s r. o. MUDr. Roman Boháč, Kutná Hora MUDr. Pavla Zdechovská, Ledeč nad Sázavou Neburová Anastasia Němcová Antonie, Humpolec Pan Dočekal Pan Horák, Rozsochatec Pan Římský Paní Fialová, Vondrušková Paní Jírová, Mladé Bříště Paní Málková, Přibyslav Pešková Františka, Komorovice PharmDr. Jaromír Weber - Lékárna U Karla, Havlíčkův Brod PNEUSERVIS - Roman Daněk, Havlíčkův Brod Prokůpková Miluše, Humpolec Q-MONT HB v. o. s., Jindřichův Hradec Ráj čtyřkolek, Humpolec Rodinný pivovar BERNARD, a. s., Humpolec Sechovcová Emilie, Humpolec SYNER VHS Vysočina, a. s., Jihlava Šotolová Marie, Lučice ŠKRAMPAL, spol. s r. o., Humpolec Špaček Zdeněk Šrámková Irena - Hračky smíšené zboží, Světlá nad Sázavou Technické služby Humpolec, s. r. o. Vacková Miloslava, Komorovice Valová Soňa, Chotěboř Vaňhová Milada, Humpolec Váňová Hana, Komorovice VKS Pohledští Dvořáci a. s., Havlíčkův Brod VODAK HUMPOLEC, s. r. o. VOPI, s. r. o., Havlíčkův Brod WIESNER-HAGER Bohemia spol. s r. o. Zámečnictví DAKR, s. r. o., Humpolec ZD Trhový Štěpánov, a. s. Zumrová Stanislava, Komorovice Neznámí dárci Firmy, organizace, fyzické osoby - věcné dary Bartoška Vladimír RŮŽE velkoobchod potravin, Humpolec Brokl Milan - pekárna a cukrárna, Světlá nad Sázavou Brzoň Luděk - obchodní činnost, Humpolec CEREPA, a. s., Červená Řečice Cymorková Romana Nehtové studio, Humpolec Čejková Drahomíra, Humpolec Diecézní katolická charita Hradec Králové Fridrichová Monika Masážní salon Monika, Světlá n. Sázavou GALTEX - Ing. Wagnerová a Burdová, Světlá nad Sázavou Haberská pekárna - Jiří Červinka, Havlíčkův Brod HOPP - Michal Kavřík, Humpolec Hotel KOTYZA, s. r. o., Humpolec HUKOV obchodní společnost, s. r. o., Humpolec Ing. Pavel Kubů, Polar Kubů, Humpolec Ing. Pavel Mošna, Humpolec Kadeřnictví EVA - Eva Jindrová, Humpolec Kosmetické služby - Hlásková Tučková, Humpolec Koubek Jan, Humpolec Krejčí Zdeněk Autodílna, Kaliště Krov Jan HOBO, Humpolec Lahůdky JITŘENKA - Hana Beránková, Humpolec LION PRODUCTS, s. r. o., Humpolec Majorová Lenka Voňavý krámek, Humpolec Malátovi Bohumil a Milada Marek Michal Maryška Jiří Elektrocentrum, Humpolec MHA, s. r. o., Humpolec MVDr. Kateřina Pospíšilová, Humpolec Papa s Garden, s. r. o., Praha 6 - Břevnov Papírnictví Švejda Oldřich, Havlíčkův Brod Paťhová Vladimíra, Humpolec Pavelcová Alena Sportovní hala, Humpolec Pejcharová Ilona, Světlá nad Sázavou Pham Ngoc Han, Světlá nad Sázavou POČÍTAČÍK - prodej a servis VT Ondřej Baloun, Humpolec Profil nábytek, a. s., Humpolec SKLOBENDL, s. r. o., Humpolec Sobotková Radka Nábytek Pohodlí, Sázava Středovy pekárny, s. r. o., Kutná Hora STUDIO KYTT - KOSMETIKA - Monika Pršalová, Humpolec Truhlářství LAMEX III, spol. s r. o., Humpolec Vaková Stanislava - prádlo - pletené zboží, Humpolec Vaňkátová Jitka Textil, Humpolec VKS Pohledští Dvořáci a. s., Havlíčkův Brod Vlachová Radka, Humpolec Výrobna lahůdek J+T - Jaromír Topič, Humpolec WIESNER-HAGER Bohemia spol. s r. o., Humpolec Děkujeme Okresní hospodářské komoře Havlíčkův Brod za bezplatné poskytování konferenční místnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

11 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Všude dobře, doma nejlépe. Provozována od roku 1991 na Havlíčkobrodsku a Světelsku, 1999 na Chotěbořsku, 2000 na Ledečsku, 2001 na Přibyslavsk a 2008 na Golčovojeníkovsku ZDRAVOTNÍ SLUŽBY CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Střediska HAVLÍČKŮV BROD Bělohradská 1128, tel.: , CHOTĚBOŘ Jiráskova 669, tel.: , SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Sázavská 598, tel.: LEDEČ NAD SÁZAVOU Habrecká 478, tel.: PŘIBYSLAV Tržiště 254, tel.: GOLČŮV JENÍKOV V Zahradách 823, tel.: , Číslo účtu: /0100 KB, variabilní symbol 20 vrchní sestra: Stanislava Holendová Personální zajištění 1 vrchní sestra, 13 zdravotních sester. Poskytována V rozsahu domluvené a lékařem ordinované péče sedm dní v týdnu, vždy ve spolupráci s rodinou klienta. Co je to charitní ošetřovatelská služba? Je odbornou zdravotní péčí, kterou poskytují kvalifikované zdravotní sestry v domácím prostředí klienta. Péče je ordinována praktickými lékaři a výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jak službu poskytujeme? Ošetřovatelskou službu poskytujeme v domácím prostředí v rozsahu ordinované a domluvené péče sedm dní v týdnu. Konkrétní individuální plán, čas a frekvence návštěv se stanoví podle zdravotního stavu klienta. U ležících nemocných je vždy nutná spolupráce s rodinou. V případě potřeby poskytování domácí péče si vyberte středisko charitní ošetřovatelské služby, které je nejblíže vašemu bydlišti, a domluvte si návštěvu vedoucí sestry střediska přímo u vás doma. Pokud bude zdravotní péče potřebná, požádejte Vašeho ošetřujícího lékaře o její předepsání. Cílová skupina Charitní ošetřovatelská služba je určena krátkodobě i dlouhodobě nemocným bez omezení věku a je poskytována na základě ordinace ošetřujícího obvodního lékaře. Nabízíme péči v domácím prostředí uživatele, kde se cítí nejlépe, odborné úkony prováděné kvalifikovanými zdravotními sestrami s registrací (podávání léků ve všech formách, odběry krve a ostatního biologického materiálu, cévkování, léčbu proleženin, převazy ran, kondiční a pohybová cvičení, komplexní ošetřovatelskou péči o ležící nemocné a onkologicky nemocné a další úkony), zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v naší půjčovně (Humpolec, Školní 730, ve středu od 15 do 17 hodin, tel.: ). VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

12 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA (pokračování) Statistika projektu za rok 2010 Počet klientů 619 Počet úkonů Počet návštěv CHOS v roce 2010 Dne pořádala OCH Havlíčkův Brod pod záštitou Nemocnice Havlíčkův Brod akci Hospicové setkání, které bylo určeno pro laickou veřejnost, hlavní téma bylo Nebojte se pečovat doma o své blízké. Zdravotní sestry účast na III. Celostátní konferenci Charity ČR v Jihlavě Dne Oblastní charita Havlíčkův Brod ve spolupráci s Nemocnicí Havlíčkův Brod uspořádala seminář pro nelékařské zdravotnické pracovníky Hospicová a paliativní péče s aktivní účastí našich pracovnic lékařek i zdravotních sester z multidisciplinárního týmu DHP. Rok 2010 byl druhým rokem poskytování Domácí hospicové péče. Zdravotními pojišťovnami nám byl k ošetřování nemocných v terminálním stádiu života nasmlouván signální kód. V tomto směru se prohloubila spolupráce mezi námi a Nemocnicí Havlíčkův Brod i praktickými lékaři. Zakoupili jsme lineární dávkovače, infúzní pumpu, oxygenátor, výkonnější odsávačku a další nezbytné pomůcky pro ošetřování umírajících. Rozšířena byla i nabídka a množství rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro tyto nemocné. Tým zdravotních sester, které pečují o terminálně nemocné se průběžně vzdělává na seminářích s touto tématikou, absolvují stáže v Hospici v Červeném Kostelci. Příjmy projektu Příjmy za vlastní výkony Dary Ostatní příjmy Náklady projektu Materiálové náklady Služby Osobní náklady Ostatní náklady Zisk Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

13 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HAVLÍČKŮV BROD Starý strom nepřesadíš. Otevřena , registrována SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Charitní pečovatelská služba Havlíčkův Brod Bělohradská 1128, Havlíčkův Brod tel.: , Číslo účtu: /0100 KB, variabilní symbol 29 vedoucí: Stanislava Holendová Kdy nás najdete Každý všední den od 7.00 do hodin případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 vedoucí pracovník v sociálních službách, 2 pracovnice v sociálních službách, 1 sociální pracovník, 1 zdravotnický pracovník. Poslání Posláním Charitní pečovatelské služby je zajistit ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní a sociální péče, která do jisté míry kompenzuje uživateli sníženou soběstačnost a umožňuje mu tak žít v přirozeném prostředí domova, nepřetrhávat vztahy s rodinou a okolím a oddálit nutnost umístění do pobytového zařízení. Snahou je zachování důstojnosti a co nejvyšší kvality života uživatele. Působnost Služba je poskytována v Havlíčkově Brodě a jeho blízkém okolí, do okruhu cca 10 km. Cíle Naším hlavním cílem je umožnit uživateli žít kvalitně a důstojně co nejdelší dobu ve vlastním prostředí domova, rodiny a místní komunity. Individuálním přístupem pomáhat uživateli služby, aby převážnou část běžných úkonů sebeobsluhy zvládal sám s ohledem na svůj zdravotní stav a zachoval si co nejdéle soběstačnost. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou senioři a osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením, kteří nejsou schopni bez pomoci okolí si zajistit své základní životní potřeby v domácím prostředí. Služba je též poskytována rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí a to do čtyř let věku těchto dětí. Pečovatelské služby nejsme schopni zajistit dětem, osobám ve vážném zdravotním stavu nebo s těžkým psychickým postižením, které vyžadují nepřetržitý dohled! Cílová skupina klientů osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, rodiny s dítětem/dětmi služba je poskytována rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí a to do čtyř let věku těchto dětí, senioři. Věková kategorie klientů děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku (1 4 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let). Zásady poskytování sociální služby Charitní pečovatelská služba je individuální, odborná, cílená, komplexní, pružná a bezpečná. Charitní pečovatelská služba respektuje důstojnost a práva člověka od počátku služby až do jeho přirozeného konce. Charitní pečovatelská služba je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí. Charitní pečovatelská služba je poskytována v součinnosti s duchovní službou. Základním postojem pracovníků CHPS při jednání s uživateli služeb je partnerský respekt a úcta. Pracovníci CHPS ovládají způsoby komunikace s osobami, kterým poskytují služby, a u každého klienta bezpečně rozpoznávají a respektují jeho informovaný souhlas a nesouhlas. CHPS pracuje s klienty na základě jejich aktuálních potřeb a přání, uzavřených smluv a individuálních plánů Zařízení CHPS umožňuje uživatelům svých služeb uplatňovat vlastní vůli zejména tak, že po zjištění očekávání zájemce či klienta mu předkládá podrobnou nabídku svých služeb, ze které si klient sám vybírá. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

14 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HAVLÍČKŮV BROD (pokračování) CHPS umožňuje podle vzájemné dohody individuálně rozšířit rozsah úkonů nad běžnou nabídku, je-li rozšíření v možnostech služby. Ve způsobu provádění konkrétních pečovatelských úkonů se CHPS přizpůsobuje specifickým požadavkům klienta. Součástí anonymních dotazníků spokojenosti je dotaz na vnímání možnosti individuální volby klientem. Obsahem pravidelného vzdělávání a supervizí pro pracovníky pečující o klienty jsou mimo jiné témata, která má středisko CHPS zapracována ve svých vnitřních pravidlech: Partnerství uživatelů a poskytovatelů služby, důstojné jednání s klienty, péče a podpora, nabízení volby při denní péči, vyjednávání, komunikace s osobami s oslabenými mentálními i vyjadřovacími schopnostmi, zvládání konfliktů, manipulace a nátlak ze strany klientů či příbuzných, přizpůsobování úkonů požadavkům klienta, oslovování, hovor personálu o uživatelích a jejich blízkých osobách, zásady práce s rodinnými příslušníky uživatelů, podpora práva klientů na volbu péče, zodpovědnost pracovníka Charity uživatele služby rodiny, atd. Principy jednání pracovníků má středisko CHPS popsány v přijatém etickém kodexu. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. přesun na lůžko, pomoc při oblékání a svlékání atd.), pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní, nákupy), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, apod.), základní sociální poradenství, pomoc při výběru kompenzační či rehabilitační pomůcky a jejich zapůjčení v naší půjčovně, pečovatelská služba v rodině s vícerčaty (současně narozeno tři a více dětí jen CHPS HB), služby rozšířené o fakultativní úkony. Statistika projektu za rok 2010 Počet uživatelů 28 Počet úkonů Maximální denní kapacita 15 uživatelů Příjmy projektu Příjmy za vlastní výkony MPSV Kraj Vysočina Město Havlíčkův Brod Ostatní příjmy Náklady projektu Materiálové náklady Služby Osobní náklady Ostatní náklady Zisk Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

15 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HUMPOLEC Starý strom nepřesadíš. Otevřena v lednu 2004, registrována SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Charitní pečovatelská služba Humpolec Školní 730, Humpolec tel.: , Číslo účtu: /0100 KB, variabilní symbol 41 vedoucí: Marie Michalíčková Kdy nás najdete Každý všední den 7 15 hod., sobota a neděle hod., případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 sociální pracovník, 6 pracovnic v sociálních službách, 1 uklízečka. Poslání Posláním Charitní pečovatelské služby je zajistit ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní a sociální péče, která do jisté míry kompenzuje uživateli sníženou soběstačnost a umožňuje mu tak žít v přirozeném prostředí domova, nepřetrhávat vztahy s rodinou a okolím a oddálit nutnost umístění do pobytového zařízení. Snahou je zachování důstojnosti a co nejvyšší kvality života uživatele. Působnost Služba je poskytována v Humpolci a okolí. Cíle Naším hlavním cílem je umožnit uživateli žít kvalitně a důstojně co nejdelší dobu ve vlastním prostředí domova, rodiny a místní komunity. Individuálním přístupem pomáhat uživateli služby, aby převážnou část běžných úkonů sebeobsluhy zvládal sám s ohledem na svůj zdravotní stav a zachoval si co nejdéle soběstačnost. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou senioři a osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením, kteří nejsou schopni bez pomoci okolí si zajistit své základní životní potřeby v domácím prostředí. Pečovatelské služby nejsme schopni zajistit dětem, osobám ve vážném zdravotním stavu nebo s těžkým psychickým postižením, které vyžadují nepřetržitý dohled! Cílová skupina klientů osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, senioři. Věková kategorie klientů dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let). Zásady poskytování sociální služby Charitní pečovatelská služba je individuální, odborná, cílená, komplexní, pružná a bezpečná. Charitní pečovatelská služba respektuje důstojnost a práva člověka od počátku služby až do jeho přirozeného konce. Charitní pečovatelská služba je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí. Charitní pečovatelská služba je poskytována v součinnosti s duchovní službou. Základním postojem pracovníků CHPS při jednání s uživateli služeb je partnerský respekt a úcta. Pracovníci CHPS ovládají způsoby komunikace s osobami, kterým poskytují služby, a u každého klienta bezpečně rozpoznávají a respektují jeho informovaný souhlas a nesouhlas CHPS pracuje s klienty na základě jejich aktuálních potřeb a přání, uzavřených smluv a individuálních plánů Zařízení CHPS umožňuje uživatelům svých služeb uplatňovat vlastní vůli zejména tak, že po zjištění očekávání zájemce či klienta mu předkládá podrobnou nabídku svých služeb, ze které si klient sám vybírá. CHPS umožňuje podle vzájemné dohody individuálně rozšířit rozsah úkonů nad běžnou nabídku, je-li rozšíření v možnostech služby. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

16 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA HUMPOLEC (pokračování) Ve způsobu provádění konkrétních pečovatelských úkonů se CHPS přizpůsobuje specifickým požadavkům klienta. Součástí anonymních dotazníků spokojenosti je dotaz na vnímání možnosti individuální volby klientem. Obsahem pravidelného vzdělávání a supervizí pro pracovníky pečující o klienty jsou mimo jiné témata, která má středisko CHPS zapracována ve svých vnitřních pravidlech: Partnerství uživatelů a poskytovatelů služby, důstojné jednání s klienty, péče a podpora, nabízení volby při denní péči, vyjednávání, komunikace s osobami s oslabenými mentálními i vyjadřovacími schopnostmi, zvládání konfliktů, manipulace a nátlak ze strany klientů či příbuzných, přizpůsobování úkonů požadavkům klienta, oslovování, hovor personálu o uživatelích a jejich blízkých osobách, zásady práce s rodinnými příslušníky uživatelů, podpora práva klientů na volbu péče, zodpovědnost pracovníka Charity uživatele služby rodiny, atd. Principy jednání pracovníků má středisko CHPS popsány v přijatém etickém kodexu. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. přesun na lůžko, pomoc při oblékání a svlékání atd.), pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní, nákupy), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, apod.), základní sociální poradenství, pomoc při výběru kompenzační či rehabilitační pomůcky a jejich zapůjčení v naší půjčovně, služby rozšířené o fakultativní úkony. Statistika projektu za rok 2010 Počet uživatelů 113 Počet úkonů Maximální denní kapacita, terénní služba Maximální denní kapacita, ambulantní 95 uživatelů 10 uživatelů CHPS HUMPOLEC v roce 2010 v červenci 2010 proběhlo grilování s našimi klienty a klienty Denního centra Astra, v září se naši klienti zúčastnili třetí Charitní poutě u Svaté Anny, 12. října se uskutečnil den otevřených dveří pro širokou veřejnost, v listopadu 2010 se v Humpolci pořádal IXX. Ples lidí dobré vůle. Příjmy projektu Příjmy za vlastní výkony MPSV Kraj Vysočina Město Humpolec Ostatní příjmy Dary Náklady projektu Materiálové náklady Služby Osobní náklady Ostatní náklady Zisk Kč Kč Kč Kč Kč 282 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

17 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LIPNICE NAD SÁZAVOU Starý strom nepřesadíš. Otevřena , registrována SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Charitní pečovatelská služba Lipnice nad Sázavou Lipnice nad Sázavou 15 tel.: Číslo účtu: /0100 KB, variabilní symbol 27 vedoucí pečovatelka: Ludmila Koťarová Kdy nás najdete Každý všední den od 8 do 15 hodin, případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 sociální pracovník, 1 pracovnice v sociálních službách. Poslání Posláním Charitní pečovatelské služby je zajistit ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní a sociální péče, která do jisté míry kompenzuje uživateli sníženou soběstačnost a umožňuje mu tak žít v přirozeném prostředí domova, nepřetrhávat vztahy s rodinou a okolím a oddálit nutnost umístění do pobytového zařízení. Snahou je zachování důstojnosti a co nejvyšší kvality života uživatele. Působnost Služba je poskytována v Lipnici nad Sázavou a okolí. Cíle Naším hlavním cílem je umožnit uživateli žít kvalitně a důstojně co nejdelší dobu ve vlastním prostředí domova, rodiny a místní komunity. Individuálním přístupem pomáhat uživateli služby, aby převážnou část běžných úkonů sebeobsluhy zvládal sám s ohledem na svůj zdravotní stav a zachoval si co nejdéle soběstačnost. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou senioři a osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením, kteří nejsou schopni bez pomoci okolí si zajistit své základní životní potřeby v domácím prostředí. Pečovatelské služby nejsme schopni zajistit dětem, osobám ve vážném zdravotním stavu nebo s těžkým psychickým postižením, které vyžadují nepřetržitý dohled! Cílová skupina klientů osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, senioři. Věková kategorie klientů dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let). Zásady poskytování sociální služby Charitní pečovatelská služba je individuální, odborná, cílená, komplexní, pružná a bezpečná. Charitní pečovatelská služba respektuje důstojnost a práva člověka od počátku služby až do jeho přirozeného konce. Charitní pečovatelská služba je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí. Charitní pečovatelská služba je poskytována v součinnosti s duchovní službou. Základním postojem pracovníků CHPS při jednání s uživateli služeb je partnerský respekt a úcta. Pracovníci CHPS ovládají způsoby komunikace s osobami, kterým poskytují služby, a u každého klienta bezpečně rozpoznávají a respektují jeho informovaný souhlas a nesouhlas CHPS pracuje s klienty na základě jejich aktuálních potřeb a přání, uzavřených smluv a individuálních plánů Zařízení CHPS umožňuje uživatelům svých služeb uplatňovat vlastní vůli zejména tak, že po zjištění očekávání zájemce či klienta mu předkládá podrobnou nabídku svých služeb, ze které si klient sám vybírá. CHPS umožňuje podle vzájemné dohody individuálně rozšířit rozsah úkonů nad běžnou nabídku, je-li rozšíření v možnostech služby. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

18 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LIPNICE NAD SÁZAVOU (pokračování) Ve způsobu provádění konkrétních pečovatelských úkonů se CHPS přizpůsobuje specifickým požadavkům klienta. Součástí anonymních dotazníků spokojenosti je dotaz na vnímání možnosti individuální volby klientem. Obsahem pravidelného vzdělávání a supervizí pro pracovníky pečující o klienty jsou mimo jiné témata, která má středisko CHPS zapracována ve svých vnitřních pravidlech: Partnerství uživatelů a poskytovatelů služby, důstojné jednání s klienty, péče a podpora, nabízení volby při denní péči, vyjednávání, komunikace s osobami s oslabenými mentálními i vyjadřovacími schopnostmi, zvládání konfliktů, manipulace a nátlak ze strany klientů či příbuzných, přizpůsobování úkonů požadavkům klienta, oslovování, hovor personálu o uživatelích a jejich blízkých osobách, zásady práce s rodinnými příslušníky uživatelů, podpora práva klientů na volbu péče, zodpovědnost pracovníka Charity uživatele služby rodiny, atd. Principy jednání pracovníků má středisko CHPS popsány v přijatém etickém kodexu. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. přesun na lůžko, pomoc při oblékání a svlékání atd.), pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní, nákupy), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, apod.), základní sociální poradenství, pomoc při výběru kompenzační či rehabilitační pomůcky a jejich zapůjčení v naší půjčovně, služby rozšířené o fakultativní úkony. Statistika projektu za rok 2010 Počet uživatelů 12 Počet úkonů Maximální denní kapacita 15 uživatelů Příjmy projektu Kč Příjmy za vlastní výkony Kč MPSV Kč Kraj Vysočina Kč Obec Lipnice nad Sáz. 0 Kč Ostatní příjmy 171 Kč Náklady projektu Kč Materiálové náklady Kč Služby Kč Osobní náklady Kč Ostatní náklady Kč Ztráta Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

19 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA GOLČŮV JENÍKOV Starý strom nepřesadíš. Otevřena v listopadu 2007, služba registrována poskytovována: SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Charitní pečovatelská služba Golčův Jeníkov V Zahradách 823, Golčův Jeníkov tel.: Číslo účtu: /0100 KB, variabilní symbol 61 vedoucí pečovatelka: Monika Konečná Kdy nás najdete Každý všední den 8 15 hod., sobota a neděle hod., případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 sociální pracovník, 3 pracovnice v sociálních službách. Poslání Posláním Charitní pečovatelské služby je zajistit ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní a sociální péče, která do jisté míry kompenzuje uživateli sníženou soběstačnost a umožňuje mu tak žít v přirozeném prostředí domova, nepřetrhávat vztahy s rodinou a okolím a oddálit nutnost umístění do pobytového zařízení. Snahou je zachování důstojnosti a co nejvyšší kvality života uživatele. Působnost Služba je poskytována v Golčově Jeníkově a okolí. Cíle Naším hlavním cílem je umožnit uživateli žít kvalitně a důstojně co nejdelší dobu ve vlastním prostředí domova, rodiny a místní komunity. Individuálním přístupem pomáhat uživateli služby, aby převážnou část běžných úkonů sebeobsluhy zvládal sám s ohledem na svůj zdravotní stav a zachoval si co nejdéle soběstačnost. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou senioři a osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením, kteří nejsou schopni bez pomoci okolí si zajistit své základní životní potřeby v domácím prostředí. Pečovatelské služby nejsme schopni zajistit dětem, osobám ve vážném zdravotním stavu nebo s těžkým psychickým postižením, které vyžadují nepřetržitý dohled! Cílová skupina klientů osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, senioři. Věková kategorie klientů děti kojeneckého věku (do 1 roku), děti předškolního věku (1 4 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let). Zásady poskytování sociální služby Charitní pečovatelská služba je individuální, odborná, cílená, komplexní, pružná a bezpečná. Charitní pečovatelská služba respektuje důstojnost a práva člověka od počátku služby až do jeho přirozeného konce. Charitní pečovatelská služba je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí. Charitní pečovatelská služba je poskytována v součinnosti s duchovní službou. Základním postojem pracovníků CHPS při jednání s uživateli služeb je partnerský respekt a úcta. Pracovníci CHPS ovládají způsoby komunikace s osobami, kterým poskytují služby, a u každého klienta bezpečně rozpoznávají a respektují jeho informovaný souhlas a nesouhlas CHPS pracuje s klienty na základě jejich aktuálních potřeb a přání, uzavřených smluv a individuálních plánů Zařízení CHPS umožňuje uživatelům svých služeb uplatňovat vlastní vůli zejména tak, že po zjištění očekávání zájemce či klienta mu předkládá podrobnou nabídku svých služeb, ze které si klient sám vybírá. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

20 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA GOLČŮV JENÍKOV (pokračování) CHPS umožňuje podle vzájemné dohody individuálně rozšířit rozsah úkonů nad běžnou nabídku, je-li rozšíření v možnostech služby. Ve způsobu provádění konkrétních pečovatelských úkonů se CHPS přizpůsobuje specifickým požadavkům klienta. Součástí anonymních dotazníků spokojenosti je dotaz na vnímání možnosti individuální volby klientem. Obsahem pravidelného vzdělávání a supervizí pro pracovníky pečující o klienty jsou mimo jiné témata, která má středisko CHPS zapracována ve svých vnitřních pravidlech: Partnerství uživatelů a poskytovatelů služby, důstojné jednání s klienty, péče a podpora, nabízení volby při denní péči, vyjednávání, komunikace s osobami s oslabenými mentálními i vyjadřovacími schopnostmi, zvládání konfliktů, manipulace a nátlak ze strany klientů či příbuzných, přizpůsobování úkonů požadavkům klienta, oslovování, hovor personálu o uživatelích a jejich blízkých osobách, zásady práce s rodinnými příslušníky uživatelů, podpora práva klientů na volbu péče, zodpovědnost pracovníka Charity uživatele služby rodiny, atd. Principy jednání pracovníků má středisko CHPS popsány v přijatém etickém kodexu. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. přesun na lůžko, pomoc při oblékání a svlékání atd.), pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní, nákupy), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, apod.), základní sociální poradenství, pomoc při výběru kompenzační či rehabilitační pomůcky a jejich zapůjčení v naší půjčovně, služby rozšířené o fakultativní úkony. Statistika projektu za rok 2010 Počet uživatelů 49 Počet úkonů Maximální denní kapacita 35 uživatelů Příjmy projektu Kč Příjmy za vlastní výkony Kč MPSV Kč Kraj Vysočina Kč Město Golčův Jeníkov Kč Ostatní příjmy Kč Náklady projektu Kč Materiálové náklady Kč Služby Kč Osobní náklady Kč Ostatní náklady Kč Zisk Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

21 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ŽELIV Starý strom nepřesadíš. Otevřena v lednu 2008, služba registrována SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Charitní pečovatelská služba Želiv Želiv 29 tel.: Číslo účtu: /0100 KB, variabilní symbol 62 pečovatelka: Helena Pfauserová Kdy nás najdete Každý všední den 7 15 hodin, případně po telefonické domluvě. Personální zajištění 1 sociální pracovník, 1,25 pracovnice v sociálních službách, 1 uklízečka. Poslání Posláním Charitní pečovatelské služby je zajistit ve vlastním sociálním prostředí uživatele takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní a sociální péče, která do jisté míry kompenzuje uživateli sníženou soběstačnost a umožňuje mu tak žít v přirozeném prostředí domova, nepřetrhávat vztahy s rodinou a okolím a oddálit nutnost umístění do pobytového zařízení. Snahou je zachování důstojnosti a co nejvyšší kvality života uživatele. Působnost Služba je poskytována v Želivě - Lhoticích a okolí. Cíle Naším hlavním cílem je umožnit uživateli žít kvalitně a důstojně co nejdelší dobu ve vlastním prostředí domova, rodiny a místní komunity. Individuálním přístupem pomáhat uživateli služby, aby převážnou část běžných úkonů sebeobsluhy zvládal sám s ohledem na svůj zdravotní stav a zachoval si co nejdéle soběstačnost. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou senioři a osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením, kteří nejsou schopni bez pomoci okolí si zajistit své základní životní potřeby v domácím prostředí. Pečovatelské služby nejsme schopni zajistit dětem, osobám ve vážném zdravotním stavu nebo s těžkým psychickým postižením, které vyžadují nepřetržitý dohled! Cílová skupina klientů osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, senioři. Věková kategorie klientů dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let). Zásady poskytování sociální služby Charitní pečovatelská služba je individuální, odborná, cílená, komplexní, pružná a bezpečná. Charitní pečovatelská služba respektuje důstojnost a práva člověka od počátku služby až do jeho přirozeného konce. Charitní pečovatelská služba je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí. Charitní pečovatelská služba je poskytována v součinnosti s duchovní službou. Základním postojem pracovníků CHPS při jednání s uživateli služeb je partnerský respekt a úcta. Pracovníci CHPS ovládají způsoby komunikace s osobami, kterým poskytují služby, a u každého klienta bezpečně rozpoznávají a respektují jeho informovaný souhlas a nesouhlas CHPS pracuje s klienty na základě jejich aktuálních potřeb a přání, uzavřených smluv a individuálních plánů Zařízení CHPS umožňuje uživatelům svých služeb uplatňovat vlastní vůli zejména tak, že po zjištění očekávání zájemce či klienta mu předkládá podrobnou nabídku svých služeb, ze které si klient sám vybírá. CHPS umožňuje podle vzájemné dohody individuálně rozšířit rozsah úkonů nad běžnou nabídku, je-li rozšíření v možnostech služby. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

22 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ŽELIV (pokračování) Ve způsobu provádění konkrétních pečovatelských úkonů se CHPS přizpůsobuje specifickým požadavkům klienta. Součástí anonymních dotazníků spokojenosti je dotaz na vnímání možnosti individuální volby klientem. Obsahem pravidelného vzdělávání a supervizí pro pracovníky pečující o klienty jsou mimo jiné témata, která má středisko CHPS zapracována ve svých vnitřních pravidlech: Partnerství uživatelů a poskytovatelů služby, důstojné jednání s klienty, péče a podpora, nabízení volby při denní péči, vyjednávání, komunikace s osobami s oslabenými mentálními i vyjadřovacími schopnostmi, zvládání konfliktů, manipulace a nátlak ze strany klientů či příbuzných, přizpůsobování úkonů požadavkům klienta, oslovování, hovor personálu o uživatelích a jejich blízkých osobách, zásady práce s rodinnými příslušníky uživatelů, podpora práva klientů na volbu péče, zodpovědnost pracovníka Charity uživatele služby rodiny, atd. Principy jednání pracovníků má středisko CHPS popsány v přijatém etickém kodexu. Nabízíme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. přesun na lůžko, pomoc při oblékání a svlékání atd.), pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní, nákupy), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, apod.), základní sociální poradenství, pomoc při výběru kompenzační či rehabilitační pomůcky a jejich zapůjčení v naší půjčovně, služby rozšířené o fakultativní úkony. Statistika projektu za rok 2010 Počet uživatelů 16 Počet úkonů Maximální denní kapacita 15 uživatelů CHPS HUMPOLEC v roce 2010 v září grilování s našimi klienty a vedením obce Želiv, v září se naši klienti zúčastnili třetí Charitní poutě u Svaté Anny, v listopadu 2010 se v Humpolci pořádal IXX. Ples lidí dobré vůle, výlet s klienty kolem Želiva. Příjmy projektu Příjmy za vlastní výkony MPSV Kraj Vysočina Obec Želiv Ostatní příjmy Náklady projektu Materiálové náklady Služby Osobní náklady Ostatní náklady Ztráta Kč Kč Kč Kč Kč 248 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK

Naši činnost v roce 2010 podpořili:

Naši činnost v roce 2010 podpořili: Naši činnost v roce 2010 podpořili: ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí Kraj Vysočina OSA - partner Charity Česká republika Město Havlíčkův Brod Město Chotěboř Město Humpolec Město Pelhřimov Město

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

charita záměr částka

charita záměr částka ID charita záměr částka 7003 Oblastní charita Bystřice p.h. Přímá pomoc 20 000,00 Kč 7003 Oblastní charita Bystřice p.h. Podpora provozu a vybavení Denního stacionáře pro seniory 85 000,00 Kč 7003 Oblastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 2003 ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI Oblastní charity Sušice za rok 2003 A. OBECNÉ INFORMACE O ORGANIZACI OCH SUŠICE B. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITY SUŠICE ZA ROK 2003

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 Obsah: Poslání pečovatelské služby Z činnosti pečovatelské služby za rok 2015 Zvyšování kvality poskytovaných služeb Hodnocení spokojenosti

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás..4 Základní údaje o sdružení;

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2013 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. (Seneca) [1] Obsah I. Úvod II. Základní informace III. Činnost a služby poskytované v roce 2014 IV. Hospodaření za rok 2014 V. Kontrolní

Více

Domov blahoslavené Bronislavy. Výroční zpráva. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov důchodců

Domov blahoslavené Bronislavy. Výroční zpráva. Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov důchodců Domov blahoslavené Bronislavy Výroční zpráva 2004 Nestátní nezisková organizace (NNO) Domov důchodců Úvodní slovo ředitele Domova Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu za činnost našeho Domova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě Novoměstské sociální služby Žďárská 68 Nové Město na Moravě Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod...2 Novoměstské sociální služby...3 Poslání organizace...3 Cíl organizace...3 Cílová skupina...3 Pečovatelská

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ 2006 výroèní zpráva DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ foto Lubomír Kotek generální partner MAPA SLUŽEB - Diecézní katolická charita Hradec Králové Liberecký kraj diecézní charita oblastní charita

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2011 Některé sociální služby Oblastní charity Havlíčkův Brod (Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou, Byty sociální rehabilitace Humpolec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.)

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DÁVÁME LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM MOŽNOST SKUTEČNĚ ŽÍT PODLE JEJICH PŘEDSTAV. DÁVÁME JIM JISTOTU A MOŽNOST ROZHODVOVAT O VLASTNÍM ŽIVOTĚ.

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 F A R N Í CH A R I T A P A C O V

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 F A R N Í CH A R I T A P A C O V VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 F A R N Í CH A R I T A P A C O V ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Farní charity Pacov za rok 2012. Uplynulý rok můžeme nazvat úspěšným, neboť se podařilo

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz Zpráva o činnosti za rok 2011 Kontakty: Mgr. Iveta Jankovičová Telefon: 495 422 805, 495 422 804 731 185 873, 733 707 887 e-mail: iveta.jankovicova@e-mail.cz Identifikace: IČO: 26643715 Registrace: Ministerstvo

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

- støedisko ve Valašském Meziøíèí VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Pùjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3

- støedisko ve Valašském Meziøíèí VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Pùjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3 - støedisko ve Valašském Meziøíèí VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2006 Pùjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3 OBSAH 3 5 6 7 8 10 12 14 17 18 22 24 26 28 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Předseda: MUDr. Vladimír Brtník Členové: JUDr. Ladislav Skulník Mgr. Blanka Čechová Jarmila Šubertová

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Předseda: MUDr. Vladimír Brtník Členové: JUDr. Ladislav Skulník Mgr. Blanka Čechová Jarmila Šubertová OBSAH Základní údaje 2 Zaměstnanci (k 31. 12. 2009) 3 Ošetřovatelská sluţba 4 Pečovatelská sluţba 5 Denní stacionář pro osoby s psych. onemocněním 6 Charitní centrum Marta DOMOV DALIBORKA 7 Akce cihla

Více

Oblastní charita Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA

Oblastní charita Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA Oblastní charita Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 Základní údaje o Oblastní charitě Pelhřimov a o její činnosti... 3 Hlavní činnosti... 4 Pečovatelská služba... 6 Osobní asistence...

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) 5 Přehled středisek

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012 Některé sociální služby Oblastní charity Havlíčkův Brod (Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou, Byty sociální rehabilitace Humpolec,

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 IČO: 26 72 77 65 e-mail: praha@tyflocentrum.cz www.tyflocentrum.cz/praha Výroční zpráva za rok 2003 Společnost TyfloCentrum Praha, o. p. s. byla

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov

Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov 2 0 1 0 - 2 - Vážení naši příznivci a dárci, Výroční zpráva za rok 2010 Vás chce informovat o činnostech, aktivitách, ale i o hospodaření v naší Oblastní charitě

Více

CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo...2 Profil Charity Český Těšín...3 Střediska Charity Český Těšín...4 Charitní pečovatelská služba...5 Charitní ošetřovatelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Havlíčkův Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a administrativní podpora obcí Dokument je zpracován na

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod INFORMAČNÍ LETÁK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace - Centrum sociálních služeb Naděje Broumov(CSSNB) Zřizovatelem CSSNB je Město Broumov Centrum sociálních služeb

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2005 FARNÍ CHARITA HLINSKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2005 FARNÍ CHARITA HLINSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2005 FARNÍ CHARITA HLINSKO FARNÍ CHARITA Erbenova 730 HLINSKO 539 01 IČO 15054519 Tel., fax: 469 311 593 e-mail: charita_hl@xaz.cz Ředitel: MVDr. Josef Boháč Farní charita Hlinsko byla

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU 2013 Obsah: Str. 1 Co je sociální služba? Str. 4 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Str. 6

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: 61388122 Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon: 257 090 641 adra@adra.cz o udělení http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

CHARITA KYJOV Výroční zpráva za rok 2005

CHARITA KYJOV Výroční zpráva za rok 2005 CHARITA KYJOV Výroční zpráva za rok 2005 Charita Kyjov Palackého 194, 697 01 Kyjov telefon: 518 612 765 fax: 518 611 589 e-mail: kyjov@caritas.cz IČO: 44164114 www.kyjov.caritas.cz DIČ: CZ44164114 Číslo

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní charita Ústí nad Labem Obsah výroční zprávy za rok 2009 Poslání Oblastní charity Ústí nad Labem Slovo statutárního zástupce Služby pro osoby bez přístřeší Služby pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Výroční zpráva za rok 2008. Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva za rok 2008. Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2008 Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách organizační složka Města Rokytnice v Orlických horách Úvodem Touto cestou bych chtěla poděkovat zřizovateli vedení Města Rokytnice

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Název služby 37 Působnost

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s Výroční zpráva za rok 2009 Agentura domácí péče LADARA, o.p.s strana 1 (celkem 11) Obsah Slovo předsedkyně představenstva... 3 1. Sídlo Agentury domácí péče LADARA... 4 2. Územní působnost Agentury domácí

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2014 Sociální služba Oblastní charity Havlíčkův Brod, Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod byla v roce 2014 financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více