pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase"

Transkript

1 ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: Klikatá 1238/90c, Praha 5 - Jinonice Telefon: o udělení pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase Plzeňský kraj 5. března 2015 Č.j.: MV /OP-2014 nebo programu: Organizace má akreditován projekt DC ADRA Plzeň: Dobrovolníci pro dospělé ve zdravotnických zařízeních. Organizace vysílá dobrovolníky do FN Plzeň oddělení sociálních lůžek. Dobrovolníci navštěvují pacienty s neinfekčním charakterem diagnózy: rozhovory, předčítání, hraní společenských her apod. Dobrovolníci mohou využít ergoterapeutické pomůcky. Dobrovolníci svojí činností a návštěvami pomáhají pacientům na lůžkách překonávat odloučení a samotu a lépe snášet nemocniční prostředí. Dobrovolníci musí být starší 15-ti let. Dobrovolníci jsou pojištěni, je s nimi uzavřená smlouva, jsou proškoleni.

2 Sdružení Linka bezpečí spolek IČ: Ústavní 95, Praha 8 Telefon: pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase a pomoci při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí krátkodobá, Česká republika 5. března 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolníci v Lince bezpečí. Dobrovolnický program je nedílnou součástí provozu organizace. Dobrovolníci budou zapojeni do administrativní, fundraisingových anebo komunikačních aktivit (obálkování, štítkování, kompletace rozesílek, tvorba a aktualizace databází, úprava prezentací apod., sčítání a třídění propagačních a info materiálů, příprava jednorázových akcí, účast na fokusních skupinách, telefonické oslovování dárců, prodej sbírkových předmětů, roznášení propagačních materiálů apod.). Posláním je podpora zaměstnanců kmenového týmu a zvyšování kapacity pro další činnost. Dobrovolníci nebudou poskytovat odbornou intervenci na Lince bezpečí, ani odbornou supervizi komunikačních aktivit. Dobrovolníci jsou pojištění, proškoleni a je s nimi uzavřená smlouva (ústní anebo písemná).

3 Farní charita Česká Lípa církevní právnická osoba IČ: Dubická 992/14, Česká Lípa Telefon: pomoc osobám sociálně slabým, příslušníkům národnostních menšin, osobám trpícím domácím násilím a pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase Liberecký kraj 14. května 2015 Č.j.: MV / /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolnictví jako lidská zkušenost. Cílem projektu je umožnění činnosti zájemcům z řad veřejnosti a zajistit aktivit pro cílové skupiny klientů ve službách charity. Dále šíři informace o dobrovolnictví a aktivitách organizace v okolí dobrovolníka. Umožnit seberealizaci a zkušenosti pro zájemce o dobrovolnickou činnosti. U klientů přispět k jejich integraci do většinové společnosti, umožnit rovné příležitosti pro tyto skupiny obsahů, psychosociální podporu, rozvoj dovedností a kompetencí. Dobrovolníci budou doučovat děti v Azylovém domě Jonáš, dále u pěstounských rodin. Dobrovolníci budou působit v nízkoprahovém zařízení pro romskou mládež Klub Koule. Farní charita Česká Lípa využívá dobrovolníky pouze pro svou potřebu a své klienty. Dobrovolníci jsou pojištění, proškoleni a je s nimi uzavřená písemná smlouva.

4 FOKUS Vysočina spolek IČ: května 365, Havlíčkův Brod Telefon: pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, osobám trpícím domácím násilím, pomoc pří péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc při ochraně zlepšování životního prostředí, pomoc při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových a charitativních akcí i krátkodobá kraj Vysočina a Pardubický kraj 10. června 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt Manažerská akreditace služby. Cílem projektu je zaštítit programy dobrovolnických center FOKUS Vysočina a zprofesionalizovat sytém nabídky činnosti a zájmu o dobrovolnickou službu. Organizace dobrovolníky vybírá, školí, uzavírá pojištění a smlouvy o výkonu služby, poskytuje informaci o činnosti centra, vydává publikace, semináře a vysílá dobrovolníky do přijímajících organizací, tak aby již s tímto neměly žádné náklady: Přijímajícími organizacemi jsou: FOKUS Vysočina Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod Domov b. Bronislavy Domov důchodů Humpolec, Domov pro seniory Havlíčkův Brod Domov pro seniory Pelhřimov Domov seniorů Drachtinka Hlinsko Město Přibyslav Pečovatelská služba Přibyslav Sociální služby města Havlíčkův Brod Nemocnice Pelhřimov Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov Občanské sdružení Zvoneček Domov seniorů Drachtinka Hlinsko CDS Motýl SONS obl. Pobočka Pelhřimov

5 ní Charita Pelhřimov ní charita Nové Hrady u Skutče Kulturní zařízení města Pelhřimov Městská knihovna Krajská knihovna Vysočiny O.s. Zelené Srdce Středisko ekologické výchovy Mravenec O.s. Hodina H Hlinečánek mateřské centrum Dlaň životu, o.p.s. Centrum Jana XXIII. Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Dobrovolníci s klienty vyplňují jejich volný čas před. čtením, malování, hraním společenských her, doprovody do knihoven, výlety, pomocí při tvorbě a realizací tematických a motivačních programů, pomocí při zajišťování jednorázových kulturních akcí a zábavných programů.

6 Občanské sdružení D.R.A.K. spolek IČ: Oblačná 450/I, Liberec Telefon: pomoc osobám zdravotně postiženým, seniorům, pomoc pří péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací i krátkodobá Liberecký kraj 20. dubna 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný program Dobrovolnické centrum D.R.A.K. V rámci tohoto programu dobrovolníci spolupracují s koordinátory programu, organizačně i časově odlehčují pečující rodině, účastní se doprovodných aktivit, jako např. pomáhají s volnočasovými aktivitami pro děti a jejich sourozence, rodiče, seniory a osoby se zdravotním postižením, s organizací a podporou svépomocných setkávání rodin, při přípravě organizace a realizace odpočinkových a relaxačních pobytů pro rodiče s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením. Na pobytech pomáhají s přípravou pomůcek, s přichystáním prostoru pro semináře, s hlídáním dětí apod. Dobrovolníci doprovázejí děti na kroužky a zajišťují doučování. Organizace počítá ročně s 10 dobrovolníky, kteří jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.

7 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: Malátova 659/16, Praha 5 Telefon: pomoci nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím a pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase i krátkodobá Česká republika 15. května 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt Zapojení dobrovolníků do prosazování sociálního podnikání v ČR. Dobrovolníci pomáhají při organizování seminářů a konferencí, podílejí se na psaní článků a příspěvků na web, pomáhají při zveřejňování zpráv na facebooku. Poskytují podporu při práci na odborných textech, zpracovávají podklady pro rešerše o sociálním podnikání v zahraničí a pomáhají s mapováním sociálních podniků v ČR apod. Nejčastějšími dobrovolníky jsou studenti vysoké školy. Organizace počítá ročně s dobrovolníky, kteří jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.

8 DOTYK II, o.p.s., obecně prospěšná společnost IČ: Vysoké Popovice 253 Telefon: o udělení nebo programu: pomoci osobám zdravotně postiženým i krátkodobá Jihomoravský kraj 20. dubna 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný program Dobrovolnický program pro děti s PAS Dobrovolníci v rámci tohoto programu poskytují podporu týmu rané péči, především co se týče organizačního zajištění aktivit pro děti s PAS, které se odehrávají v centrum DOTYK II, o.p.s.. Dobrovolníci pomáhají s přípravou aktivit a zapojují se v jejich průběhu do práce s dětmi. Dále dobrovolníci vyrábí obrázkové komunikační karty pro děti s PAS. Program je určen pro děti s PAS ve věku od 0-7 let z celého Jihomoravského kraje. Dále jsou příjemci služby celé rodiny těchto dětí. Organizace počítá ročně s dobrovolníky, kteří jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.

9 DOTYK II, o.p.s., obecně prospěšná společnost IČ: Vysoké Popovice 253 Telefon: o udělení pomoci osobám zdravotně postiženým i krátkodobá Jihomoravský kraj 20. dubna 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný program Dobrovolnický program pro duševně nemocné Cílem je podpora integrace lidí s duševním onemocněním do společnosti, prostřednictvím společníka / kamaráda z řad dobrovolníků, podpora jejich aktivizace a aktivního trávení volného času. Příjemci dobrovolnici služby jsou lidé s duševním onemocněním schizofrenií z Jihomoravského kraje ve věku let, jejichž onemocnění může způsobit nebo způsobuje bariéry a omezení v komunikaci, vztazích a samostatném plnohodnotném životě. Organizace počítá ročně s dobrovolníky, kteří jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.

10 Multikulturní centrum Praha spolek IČ: Náplavní 1, Praha 2 Telefon: pomoci osobám sociálně slabým, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům a pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase Česká republika 20. dubna 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt Dobrovolníci proti předsudkům. Cílem je rozšířit pomocí dobrovolníků dopad kampaní a projektů zaměřených na podporu tolerance a vyvrácení mýtů o migrantech a menšinách žijících v České republice na nejširší veřejnost a omezit extremistické postoje v majoritní společnosti, a to za pomoci opinion makerů učitelů, místních autorit, novinářů, vedoucí organizací atd. Dobrovolníci budou pomáhat s uspořádáním vzdělávacích aktivit, seminářů na celém území České republiky. Dobrovolníci budou pomáhat organizaci pod kvalifikovaným vedením a budou se podílet na přípravě kampaní, výzkumech v terénu i v kanceláři a budou zpracovávat data, pomůžou s administrativou. Organizace počítá ročně s dobrovolníky, kteří jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.

11 Arkáda sociálně psychologické centrum spolek IČ: Husovo nám. 2/4, Písek Telefon: Fax: pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase Jihočeský kraj 11. června 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt Program Pět P. Sociálně preventivní volnočasový program je určen dětem od 6 do 15 let, jejichž rodiče (zákonní zástupci) se zařazením do programu souhlasí. Dítě se schází jednou týdně na 2 3 hodiny s dobrovolníkem, který musí být starší 18ti let, projít psychologickými testy a zúčastnit se speciálního výcviku, školení. Program nabízí pomoc dětem mládeže, které sice nepatří do profesionální péče, ale jejich životní dráha je již narušena nějakým sociálním či zdravotním problémem. Dobrovolníky jsou převážně středoškolští studenti. Dobrovolníci tráví s dítětem volný čas návštěvy kina, hřišť apod. Dobrovolníci jsou pojištěni. Organizace je členem Asociace Pět P.

12 Arkáda sociálně psychologické centrum spolek IČ: Husovo nám. 2/4, Písek Telefon: Fax: pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým a osobám trpícím domácím násilím Jihočeský kraj 11. června 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt Linka důvěry. Linka důvěry je k dispozici každý pracovní den od hod. Telefonní číslo je: Dobrovolníci zajišťují provoz linku od hod a o svátcích. Dobrovolníci jsou vyškoleni ve vedení rozhovoru s člověkem, který pláče, není schopen vyjádřit své pocity, mlčí nebo naopak není k zastavení. Cílem je stabilizovat klientův stav, vyslechnout ho, podpořit a posílit sebevědomí a zprostředkovat pomoc odborníka. Povinností dobrovolníka je i zúčastnit se individuálních či skupinových supervizí a dál se vzdělávat. Organizace má v současnosti stabilizovaný tým vyškolených dobrovolníků. Někteří z dobrovolníků již byli oceněni cenou Křesadlo. Dobrovolníci jsou pojištěni. Akreditace pro oblast služby pomáhá zvyšovat povědomí o potřebnosti práce dobrovolníků v sociální oblasti. Cílem organizace je rozšiřovat služby Linky důvěry pro potřebnou veřejnost.

13 Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení spolek IČ: Chomutovská 1619, Kadaň 1 Telefon: Fax: --- pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím a pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volním čase krátkodobá i Ústecký kraj a Karlovarský kraj 20. dubna 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný program Dobrovolníci pro nízkoprahová zařízení. Tento program je určen pro organizace pracují s cílovou skupinou osoby bez přístřeší, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby závislé na návykových látkách a jejich rodinní příslušníci. Dobrovolníci musí být starší 18ti let. Převážně se jedná o studenty, pracující dospělé nebo nezaměstnané. Po celou dobu realizace programu dobrovolníci úzce spolupracují s koordinátorem, který zajišťuje poradenství a zpětnou komunikaci. Organizace počítá se zapojením cca 10 dobrovolníků, kteří jsou pravidelně proškolování, jsou pojištění, je s nimi uzavřená smlouva. Dobrovolníkům se poskytuje pravidelná supervize.

14 Domek pro preventivní programy zaměřené na děti, mládež a jejich rodiny (DOMEK) spolek IČ: Česká 4789, Zlín Telefon: Fax: pomoc při péči děti, mládež a rodiny v jejich volném čase Zlínský kraj 2015 Č.j.: Organizace má akreditovaný projekt Program Pět P. Sociálně preventivní volnočasový program je ve určen dětem od 6 do 15 let, jejichž rodiče (zákonní zástupci) se zařazením do programu souhlasí. Dítě se schází jednou týdně na 2 3 hodiny s dobrovolníkem, který musí být starší 18ti let, projít psychologickými testy a zúčastnit se speciálního výcviku, školení. Dobrovolníky jsou převážně studenti. Dobrovolníci tráví s dítětem volný čas návštěvy kina, hřišť apod. Dobrovolníci jsou pojištěni. Organizace program uskutečňuje v rámci krajského města Zlína. Organizace je členem Asociace Pět P.

15 ní charita Hradec Králové církevní právnická osoba IČ: Komenského 266, Hradec Králové Telefon: Fax: pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám trpícím domácím násilím, pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí krátkodobá, Královehradecký kraj 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt program služby ní charity Hradec Králové. Cílem projektu je komplexní řešení zapojení dobrovolníků do sociálních služeb poskytovaných ní charitou Hradec Králové. Dobrovolníci jsou připravování koordinátorem a jsou vysílání do jednotlivých středisek Charity, kde se ve spolupráci s týmem pracovníků pod vedením vedoucího příslušného zařízení podílí na zajišťování pomoci lidem v obtížných životních situacích. Hlavní oblasti pomoci dobrovolníků: pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením zapojení dobrovolníků do činnosti střediska Charitní pečovatelské služby a střediska Charitní ošetřovatelské služby a Střediska rané péče Sluníčko. Pomoc lidem bez domova, klientům služeb azylových domů (Domova pro matky s dětmi a Domu Matky Terezy Středisko sociálních služeb pro lidi bez domova), sociálního šatníku v Hradci králové, Poradny pro lidi v tísni, Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Sbírky, kulturní, propagační a benefiční akce ve prospěch programů na pomoc lidem v nouzi a obtížných životních situacích. Dobrovolníci jsou vyhledávání mezi studenty seniory, ženami na mateřské a rodičovské dovolené, nezaměstnanými.

16 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. spolek IČ: Brunnerova 1011/3, Praha 17 Telefon: Fax: --- o udělení nebo programu: pomoc osobám zdravotně postiženým a pomoci při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí Česká republika Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt: Pomáháme, Chceme porozumět. Cílovou skupinou pomoci dobrovolníků jsou lidé se zdravotním postižením, konkrétně s poruchou PAS. Dobrovolníci jsou zapojeni do různých oblastní práce s cílovou skupinou v rámci volnočasových aktivit, výletů, filmového klubu, sportu apod. Pomáhají i při jednorázových aktivitách organizačního rázu. Dále jsou zapojeni i do sociálních služeb (soc. rehabilitace, raná péče apod.), avšak nenahrazují sociálního pracovníka, jen jej vhodně doplňují. Dobrovolníci prochází dlouhodobým školením, je s nimi uzavírána smlouva, jsou pojištění a jsou pod supervizí. Dobrovolníci nejčastěji pochází z řad studentů, organizace plánuje zapojit do své činnosti cca 40 dobrovolníků.

17 Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení spolek IČ: Chomutovská 1619, Kadaň 1 Telefon: Fax: --- o udělení pomoc při pořádání kulturních akcí krátkodobá Ústecký kraj 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný program Dobrovolníci pro kulturu. nebo programu: Tento program je určen pro organizace pořádající veřejné akce v regionu Ústecký kraj s cílem rozvoje a podpory kulturního, multikulturního, komunitního a společenského života. Dobrovolníci pomáhají organizaci RADKA Kadaň. Musí být starší 15ti let. Organizace předpokládá využití 30 dobrovolníků ročně. Dobrovolníci budou pomáhat při pořádání různých kulturních akcí. Dobrovolníci budou proškoleni, pojištěni, bude s nimi uzavřena smlouva. Dobrovolníkům je poskytována supervize.

18 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA spolek IČ: Brněnská 14, Plzeň Telefon: o udělení pomoc osobám sociálně slabým, seniorům, osobám zdravotně postiženým, příslušníkům národnostních menši, osobám drogově závislým a pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase krátkodobá i Česká republika 2015 Č.j.:MV- Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolníci Plzeňského kraje. Organizace bude vysílat dobrovolníky do různých přijímajících organizací v rámci Plzeňského kraje. Organizace bude provádět nábor dobrovolníků, jejich školení, výběr, přípravu, supervizi apod. V současné době má organizace uzavřené smlouvy s následujícími organizacemi: o.s. Motýl, ní charita Klatovy, Domov pokojného stáří, FOD azylový dům, Máta, KOTEC o.s., Point 14, o.s., Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice n. Úhlavou, FN Plzeň, Městská charita Plzeň Dobrovolníci pomáhají klientům vyplnit volný čas, doprovázení klienty k lékaři, organizují jednorázové akce, asistují při pobytových táborech, pomáhají s organizováním a pořádáním kulturních nebo sportovních akcí, sbírek apod. Dobrovolníci jsou pojištěni, je s nimi uzavřena smlouva.

19 ní charita Trutnov církevní právnická osoba IČ: Dřevařská 339, Trutnov Telefon: pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým a seniorům Královehradecký kraj 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt Michaela. Přínosem projektu je zkvalitnění života, zmírnění osamělosti a integraci do společnosti klientů ní charity Trutnov, tak i dalších přijímajících organizací: Barevné domky Hejnice Občanské sdružení Malý princ, agentura pro komplexní péči o zdravotně postižené RIAPS Trutnov Stacionář Domov sv. Josefa Žireč Domov pro seniory Trutnov Domov s pečovatelskou službou Trutnov Klub vozíčkářů Trutnov Bukovina o.s. Krkonošský curlingový klub Trutnov a další Dobrovolníci jsou převážně středoškoláci, pomáhají klientům s volnočasovými aktivitami, pomáhají při pořádání různých kulturních, společenských, sportovních anebo charitativních akcích. Organizačně i časově odlehčují pečující rodině nebo instituci - doprovodné dobrovolné aktivity. Dobrovolníci jsou pojištěni, proškoleni a je s nimi uzavřena smlouva.

20 ní charita Trutnov církevní právnická osoba IČ: Dřevařská 339, Trutnov Telefon: pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volním čase Královehradecký kraj 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt Štěpán. Posláním je pomoci s vytvářením smysluplných volnočasových aktivit v zařízeních pro děti a mládež, doučování, pomoc s adaptací a integrací dětí mezi vrstevníky, preventivně působit proti sociálnímu vyloučení dětí a mládeže a eliminovat patosociální chování. Pomoc dobrovolníků při organizaci výletů, kulturních nebo sportovních akcí apod. Dobrovolníci působí jako v ní charitě Trutnov, tak i v dalších přijímajících organizacích: Mateřské centrum Karolínka, o.s. Most k životu o.p.s. Mateřská školka speciální, Na Struze 124, Trutnov RIAPS Shelter a další Dobrovolníci jsou většinou středoškoláci, jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi sepsaná smlouva.

21 Transparency International Česká republika, o.p.s., obecně prospěšná společnost IČ: Sokolovská 260/143, Praha 8 Telefon: pomoci při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a program mezinárodních organizací a institucí, včetně nevládních organizací hl. m. Praha 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt Společně proti korupci. Program se zaměřuje na spolupráci s angažovanými mladými lidmi, kteří se o problematiku korupce, nakládání s veřejnými prostředky a transparentnosti veřejné správy zajímají. Podílejí se na realizaci mezinárodní projektů formou přípravy rešerší a podkladů pro analytické materiály a studie. V rámci veřejných akcí jde o pomoc při zajištění prezence, distribuci informačních materiálů, zpracování hodnotících dotazníků podle zadání osoby odpovědné za realizaci projektu. Dobrovolníci jsou většinou vysokoškoláci, jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi sepsaná smlouva.

22 Transparency International Česká republika, o.p.s., obecně prospěšná společnost IČ: Sokolovská 260/143, Praha 8 Telefon: o udělení pomoci při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a program mezinárodních organizací a institucí, včetně nevládních organizací hl. m. Praha,, Hradec Králové, České Budějovice, Olomouc, Liberec 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt Projekt PAKT Protikorupční akademický klub transparentnosti. Cílem projektu je zvýšení zájmu a angažovanosti ve veřejném dění u mladých lidí, zvýšení jejich kompetence v oblasti sledování a ovlivňování lokálních aktivit. Dobrovolnická služba zahrnuje podporu projektu zaměřeného na volnočasovu práci mladých lidí, kteří se chtějí zapojit do veřejného života v 5 městech České republiky. Hlavní náplní dobrovolníků je koordinace činnosti studentského klubu, pořádání setkání studentského klubu, kompletace podkladů pro zpracování případové studie. Dobrovolník je v úzkém kontaktu s osobou odpovědnou za realizaci projektu. Dobrovolníci jsou většinou vysokoškoláci, jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi sepsaná smlouva.

23 Transparency International Česká republika, o.p.s., obecně prospěšná společnost IČ: Sokolovská 260/143, Praha 8 Telefon: pomoci osobám sociálně slabým, příslušníkům národnostních menšin a pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase Česká republika 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt Obchod s bídou. Cílem projektu je monitorovat průběh komunálních volem v roce 2014, sledovat možné protizákonné praktiky a účinně proti nim zasáhnout. V další fázi je cílem vypracováni analýz, které mají popsat vztah mezi volební korupcí, a následným hospodařením územních samosprávních celků právě ve vztahu k sociálně slabým obyvatelům Poslední fáze počítá s pořádáním seminářů. Zapojení dobrovolníků bude ve druhé a třetí fázi projektu zejména při přípravě podkladů pro analýzy a pomoc s přípravou seminářů. Dobrovolníci jsou většinou vysokoškoláci, jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi sepsaná smlouva.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice. adra@adra.cz. http://www.adra.cz. pomoc osobám sociálně slabým. dlouhodobá. Plzeňský kraj. 6.

Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice. adra@adra.cz. http://www.adra.cz. pomoc osobám sociálně slabým. dlouhodobá. Plzeňský kraj. 6. ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: 61388122 Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon: 257 090 641 Fax: 257 090 642 adra@adra.cz http://www.adra.cz o udělení pomoc osobám sociálně slabým

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014 Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální 2014 23.6.2014 Příloha 1 Návrh dotací - 2014 Název poskytovatele : Město Miletín Dům s pečovatelskou službou 5141443 40 Pečovatelská město Meziměstí Pečovatelská

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Denní stacionáře - kontakty na zařízení v Kraji Vysočina Stav k datu: 1. 3. 2016. 728 373 968 vedouci@aplavysocina.cz www.aplavysocina.

Denní stacionáře - kontakty na zařízení v Kraji Vysočina Stav k datu: 1. 3. 2016. 728 373 968 vedouci@aplavysocina.cz www.aplavysocina. Denní stacionáře - kontakty na zařízení v Kraji Vysočina Stav k datu: 1. 3. 2016 Poskytovatel Název zařízení Adresa zařízení Telefon E-mail Web ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM-APLA- Vysočina o.s.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Štefánkova 957 735 81 Bohumín tel./fax.: 596 016 715 mobil: 739 002 717

Štefánkova 957 735 81 Bohumín tel./fax.: 596 016 715 mobil: 739 002 717 1 BEROUN -Středočeský Občanská poradna Beroun Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun tel: 311 625 206, 604 272 576 info@opberoun.cz www.opberoun.cz út 8.30-14.00 st 8.00-14.30 čt 8.00 11.00 12.00 16.00 2 BOHUMÍN

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Souhrnné stanovisko kraje k projektům protidrogové politiky na rok 2008

Souhrnné stanovisko kraje k projektům protidrogové politiky na rok 2008 SOUHRNNÉ STANOVISKO KRAJE K PROJEKTŮM PROTIDROGOVÉ POLITIKY PŘEDKLÁDANÝM V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY NA ROK I. KRAJ: VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY KRAJE Rok Počet

Více

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP Příloha k usnesení Zastupitelstva č.u08_0178 ze dne 18.03.2008: Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč JEDNIČKA PRO ROK 2008 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Organizace Název

Více

Podpora terénn. nní Šluknov 2010. lní odbor

Podpora terénn. nní Šluknov 2010. lní odbor Podpora terénn nní práce Šluknov 2010 Sociáln lní odbor MěÚ Šluknov Zdůvodn vodnění projektu Jako sociáln lní odbor chceme reagovat na zhoršuj ující se podmínky ve vyloučených komunitách. Nezaměstnanost

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Základní informace. Statutární orgán sdružení: Subjekt:

Základní informace. Statutární orgán sdružení: Subjekt: Výroční zpráva 2009 Základní informace Subjekt: PROFICIO, o.s. Právní forma: občanské sdružení Adresa sdružení: 742 65 Rybí 231 Kontaktní adresa: Máchova 30, 742 65 Nový Jičín (vedle MEDcentra) Registrace

Více

Adresář služeb, které se účastní setkávání AKS Sekce bydlení

Adresář služeb, které se účastní setkávání AKS Sekce bydlení Adresář služeb, které se účastní setkávání AKS Sekce bydlení AKS Název organizace Sídlo Kontaktní osoba, tel., e-mail Služby v oblasti bydlení Kapacita Cílová skupina Kriteria k přijetí BONA, o. p. s.

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 Harrachov Desná Jiřetín pod Bukovovu Albrechtice v Jizerských Horách Josefův Důl Plavy Kořenov Smržovka Tanvald Velké Hamry Zásada

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Brno, Olomouc, Prostějov, Znojmo 26 POINT 14 http://www.point14.cz kovarova@point14.cz Plzeň ANO

Brno, Olomouc, Prostějov, Znojmo 26 POINT 14 http://www.point14.cz kovarova@point14.cz Plzeň ANO Kontaktované NNO v České republice Název orgranizace Webové stránky E-mailová adresa Město Dotazník 1 Acorus o.s. http://www.acorus.cz/ info@acorus.cz Praha 2 Arkáda http://www.arkadacentrum.cz info@arkada-pisek.cz

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Srdce v domě, p.o. PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V RÁMCI DEINSTITUCIONALIZACE DO SPOLEČNOSTI. SRDCE V DOMĚ, p.o.

Srdce v domě, p.o. PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V RÁMCI DEINSTITUCIONALIZACE DO SPOLEČNOSTI. SRDCE V DOMĚ, p.o. PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V RÁMCI DEINSTITUCIONALIZACE DO SPOLEČNOSTI SRDCE V DOMĚ, p.o. PŘEDSTAVENÍ Srdce v domě je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, se sídlem zařízení

Více

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI Vážená kolegyně, vážený kolego, dovolujeme si Vám nabídnout stručný text s názvem Když má dítě starosti. Zaměřuje se na děti v obtížné životní situaci, na děti, které mají nějaké

Více

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování Projekt: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Reg. Číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON výzva 2015

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON výzva 2015 Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON výzva 2015 Uchazeči mají dle Výzvy k podání nabídek povinnost předložit v rámci své nabídky dokument Způsob realizace

Více

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk Financováno z individuálního projektu na sociální Nově navržená kapacita/ Identifikátor Druh reálná 9524318 AESKULAP spol.s r.o. sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 21 21 lůžko

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009 Přřeejjíí Vám vššeem za DC ADRA JJiittka Chánoová,, Elleena Charrypa arroová,, Zdeena Chmeelloová,, Hana Havlloová,, Paveell Klloouda a Leenka SSmiillkoová..

Více

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech 10. - 11. 12. 2013

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech 10. - 11. 12. 2013 A-01-04 A-02-04 A-04-04 A-05-04 A-06-04 A-07-04 Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2014 navržené Výborem RVKPP (Dotační výbor) na jednání ve dnech Název Právní poradna A.N.O. Síťování a rozvoj

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

exekucí, půjčky na nebankovni půjčky blansko kinoman zástavu,

exekucí, půjčky na nebankovni půjčky blansko kinoman zástavu, nebankovni půjčky blansko kinoman. Tento problém může nastat v mnohých případech, p mají velké množství přísných kritérií pro zajištění bankovní půjčky. pl investiční zlato nebankovní půjčky kulturistika,fitness

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. o činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2014

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. o činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2014 NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti obecně prospěšné společnosti v roce 2014 Aktivity organizace byly realizovány v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 O organizaci NIPI bezbariérové

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

Požadovaná výše dotace

Požadovaná výše dotace 1 2 Armáda spásy v ČR Petržílkova 2565/23, 15800 Praha 5 IČ:40613411 Charita Ostrava Kořenského 1323/17, IČ:44940998 Komunitní centrum Armády spásy Ostrava- Poruba Sociálně aktivizační služba pro seniory

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Dobrovolníci programu Pět P

Dobrovolníci programu Pět P VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvodní slovo... 3 Vznik sdružení a jeho poslání... 4 Vznik sdružení... 4 Poslání sdružení... 4 Cílové skupiny... 5 Děti... 5 Neziskové organizace... 5 Klienti neziskových

Více

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012 Poslání AMA Ing. Irena Zemánková, CSc. 1. 2. 2013 2 POSLÁNÍ Posláním sdružení je: podpora zvyšování profesní kvalifikace pracovníků neziskového sektoru a dalších odborníků formou vzdělávacích programů

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Za školní rok 20010/2011 Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246 odloučené pracoviště SVP DOMEK Česká ul. 4789

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

Několik poznámek k inkluzi ve vzdělávání. Struktura příspěvku. Integrace a inkluze 23.11.2015

Několik poznámek k inkluzi ve vzdělávání. Struktura příspěvku. Integrace a inkluze 23.11.2015 Několik poznámek k inkluzi ve vzdělávání Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 23. 24. listopadu 2015 Struktura příspěvku 1. Integrace a inkluze 2. Současný stav integrace 3. Výzkumy zaměřené na inkluzi

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2013 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: Tyrše a Fügnera 7, Svitavy 568 02 IČ: 27923151 Svitavy 23. 5. 2014 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Svitavy 2015 OBSAH 1 základní údaje o středisku... 3 2 přehled poskytovaných forem péče... 4 3 personální zabezpečení střediska... 5 4 provoz střediska (+ přijímání klientů, výsledky

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č.

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č. SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek (Kč) Schváleno (Kč) CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 SLEZSKÁ HUMANITA,

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Příloha výroční zprávy č. 7 Minimální preventivní program Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 A) Vzdělávací aktivity - vytváření žádoucích postojů žáků, pedagogických pracovníků a rodičů 1) K

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. Identifikátor Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok A DOMA o.s. 27053679 1408443 osobní asistence Osobní asistence

Více

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) CENÍK BYDLENÍ K-PAX (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Příloha ke smlouvě č. 1 Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby: Úhrada za péči: Činnosti za

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/0, příspěvková organizace telefon 485 32 875, e-mail spzs.nemocnice@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 Zpracovala

Více

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne 29. 1.

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne 29. 1. Název Typ služby Příjemce dotace A-01-04 Právní poradna A.N.O. POR - IVH A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí ČR 616 000 616 000 A-02-04 Síťování

Více

charita záměr částka

charita záměr částka ID charita záměr částka 7003 Oblastní charita Bystřice p.h. Přímá pomoc 20 000,00 Kč 7003 Oblastní charita Bystřice p.h. Podpora provozu a vybavení Denního stacionáře pro seniory 85 000,00 Kč 7003 Oblastní

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Podpora zdravív nemocnici Pelhřimov

Podpora zdravív nemocnici Pelhřimov Podpora zdravív nemocnici Pelhřimov Bc. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov p.o. Efektivní strategie podpory zdraví III. Praha SZÚ 18.6. 2015 Nemocnice Pelhřimov Všeobecná

Více

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 03/2008 Datum: 11. prosince 2008 Místo setkání: MMB Zasedací místnost, Křenová 20 PROGRAM: 1. Uvítání, program, úkol z předchozího setkání (tabulka služeb)

Více

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Krajská pobočka v Ostravě Zahradní 368/12 701 10 Ostrava IČ: 72 496 991 Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky

Více

Obecné informace pro pacienty

Obecné informace pro pacienty U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Obecné informace pro pacienty Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha Kdo Vám bude v ÚVN poskytovat

Více