pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase"

Transkript

1 ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: Klikatá 1238/90c, Praha 5 - Jinonice Telefon: o udělení pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase Plzeňský kraj 5. března 2015 Č.j.: MV /OP-2014 nebo programu: Organizace má akreditován projekt DC ADRA Plzeň: Dobrovolníci pro dospělé ve zdravotnických zařízeních. Organizace vysílá dobrovolníky do FN Plzeň oddělení sociálních lůžek. Dobrovolníci navštěvují pacienty s neinfekčním charakterem diagnózy: rozhovory, předčítání, hraní společenských her apod. Dobrovolníci mohou využít ergoterapeutické pomůcky. Dobrovolníci svojí činností a návštěvami pomáhají pacientům na lůžkách překonávat odloučení a samotu a lépe snášet nemocniční prostředí. Dobrovolníci musí být starší 15-ti let. Dobrovolníci jsou pojištěni, je s nimi uzavřená smlouva, jsou proškoleni.

2 Sdružení Linka bezpečí spolek IČ: Ústavní 95, Praha 8 Telefon: pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase a pomoci při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí krátkodobá, Česká republika 5. března 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolníci v Lince bezpečí. Dobrovolnický program je nedílnou součástí provozu organizace. Dobrovolníci budou zapojeni do administrativní, fundraisingových anebo komunikačních aktivit (obálkování, štítkování, kompletace rozesílek, tvorba a aktualizace databází, úprava prezentací apod., sčítání a třídění propagačních a info materiálů, příprava jednorázových akcí, účast na fokusních skupinách, telefonické oslovování dárců, prodej sbírkových předmětů, roznášení propagačních materiálů apod.). Posláním je podpora zaměstnanců kmenového týmu a zvyšování kapacity pro další činnost. Dobrovolníci nebudou poskytovat odbornou intervenci na Lince bezpečí, ani odbornou supervizi komunikačních aktivit. Dobrovolníci jsou pojištění, proškoleni a je s nimi uzavřená smlouva (ústní anebo písemná).

3 Farní charita Česká Lípa církevní právnická osoba IČ: Dubická 992/14, Česká Lípa Telefon: pomoc osobám sociálně slabým, příslušníkům národnostních menšin, osobám trpícím domácím násilím a pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase Liberecký kraj 14. května 2015 Č.j.: MV / /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolnictví jako lidská zkušenost. Cílem projektu je umožnění činnosti zájemcům z řad veřejnosti a zajistit aktivit pro cílové skupiny klientů ve službách charity. Dále šíři informace o dobrovolnictví a aktivitách organizace v okolí dobrovolníka. Umožnit seberealizaci a zkušenosti pro zájemce o dobrovolnickou činnosti. U klientů přispět k jejich integraci do většinové společnosti, umožnit rovné příležitosti pro tyto skupiny obsahů, psychosociální podporu, rozvoj dovedností a kompetencí. Dobrovolníci budou doučovat děti v Azylovém domě Jonáš, dále u pěstounských rodin. Dobrovolníci budou působit v nízkoprahovém zařízení pro romskou mládež Klub Koule. Farní charita Česká Lípa využívá dobrovolníky pouze pro svou potřebu a své klienty. Dobrovolníci jsou pojištění, proškoleni a je s nimi uzavřená písemná smlouva.

4 FOKUS Vysočina spolek IČ: května 365, Havlíčkův Brod Telefon: pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, osobám trpícím domácím násilím, pomoc pří péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc při ochraně zlepšování životního prostředí, pomoc při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových a charitativních akcí i krátkodobá kraj Vysočina a Pardubický kraj 10. června 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt Manažerská akreditace služby. Cílem projektu je zaštítit programy dobrovolnických center FOKUS Vysočina a zprofesionalizovat sytém nabídky činnosti a zájmu o dobrovolnickou službu. Organizace dobrovolníky vybírá, školí, uzavírá pojištění a smlouvy o výkonu služby, poskytuje informaci o činnosti centra, vydává publikace, semináře a vysílá dobrovolníky do přijímajících organizací, tak aby již s tímto neměly žádné náklady: Přijímajícími organizacemi jsou: FOKUS Vysočina Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod Domov b. Bronislavy Domov důchodů Humpolec, Domov pro seniory Havlíčkův Brod Domov pro seniory Pelhřimov Domov seniorů Drachtinka Hlinsko Město Přibyslav Pečovatelská služba Přibyslav Sociální služby města Havlíčkův Brod Nemocnice Pelhřimov Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov Občanské sdružení Zvoneček Domov seniorů Drachtinka Hlinsko CDS Motýl SONS obl. Pobočka Pelhřimov

5 ní Charita Pelhřimov ní charita Nové Hrady u Skutče Kulturní zařízení města Pelhřimov Městská knihovna Krajská knihovna Vysočiny O.s. Zelené Srdce Středisko ekologické výchovy Mravenec O.s. Hodina H Hlinečánek mateřské centrum Dlaň životu, o.p.s. Centrum Jana XXIII. Dětský domov Nová Ves u Chotěboře Dobrovolníci s klienty vyplňují jejich volný čas před. čtením, malování, hraním společenských her, doprovody do knihoven, výlety, pomocí při tvorbě a realizací tematických a motivačních programů, pomocí při zajišťování jednorázových kulturních akcí a zábavných programů.

6 Občanské sdružení D.R.A.K. spolek IČ: Oblačná 450/I, Liberec Telefon: pomoc osobám zdravotně postiženým, seniorům, pomoc pří péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací i krátkodobá Liberecký kraj 20. dubna 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný program Dobrovolnické centrum D.R.A.K. V rámci tohoto programu dobrovolníci spolupracují s koordinátory programu, organizačně i časově odlehčují pečující rodině, účastní se doprovodných aktivit, jako např. pomáhají s volnočasovými aktivitami pro děti a jejich sourozence, rodiče, seniory a osoby se zdravotním postižením, s organizací a podporou svépomocných setkávání rodin, při přípravě organizace a realizace odpočinkových a relaxačních pobytů pro rodiče s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením. Na pobytech pomáhají s přípravou pomůcek, s přichystáním prostoru pro semináře, s hlídáním dětí apod. Dobrovolníci doprovázejí děti na kroužky a zajišťují doučování. Organizace počítá ročně s 10 dobrovolníky, kteří jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.

7 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: Malátova 659/16, Praha 5 Telefon: pomoci nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím a pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase i krátkodobá Česká republika 15. května 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt Zapojení dobrovolníků do prosazování sociálního podnikání v ČR. Dobrovolníci pomáhají při organizování seminářů a konferencí, podílejí se na psaní článků a příspěvků na web, pomáhají při zveřejňování zpráv na facebooku. Poskytují podporu při práci na odborných textech, zpracovávají podklady pro rešerše o sociálním podnikání v zahraničí a pomáhají s mapováním sociálních podniků v ČR apod. Nejčastějšími dobrovolníky jsou studenti vysoké školy. Organizace počítá ročně s dobrovolníky, kteří jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.

8 DOTYK II, o.p.s., obecně prospěšná společnost IČ: Vysoké Popovice 253 Telefon: o udělení nebo programu: pomoci osobám zdravotně postiženým i krátkodobá Jihomoravský kraj 20. dubna 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný program Dobrovolnický program pro děti s PAS Dobrovolníci v rámci tohoto programu poskytují podporu týmu rané péči, především co se týče organizačního zajištění aktivit pro děti s PAS, které se odehrávají v centrum DOTYK II, o.p.s.. Dobrovolníci pomáhají s přípravou aktivit a zapojují se v jejich průběhu do práce s dětmi. Dále dobrovolníci vyrábí obrázkové komunikační karty pro děti s PAS. Program je určen pro děti s PAS ve věku od 0-7 let z celého Jihomoravského kraje. Dále jsou příjemci služby celé rodiny těchto dětí. Organizace počítá ročně s dobrovolníky, kteří jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.

9 DOTYK II, o.p.s., obecně prospěšná společnost IČ: Vysoké Popovice 253 Telefon: o udělení pomoci osobám zdravotně postiženým i krátkodobá Jihomoravský kraj 20. dubna 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný program Dobrovolnický program pro duševně nemocné Cílem je podpora integrace lidí s duševním onemocněním do společnosti, prostřednictvím společníka / kamaráda z řad dobrovolníků, podpora jejich aktivizace a aktivního trávení volného času. Příjemci dobrovolnici služby jsou lidé s duševním onemocněním schizofrenií z Jihomoravského kraje ve věku let, jejichž onemocnění může způsobit nebo způsobuje bariéry a omezení v komunikaci, vztazích a samostatném plnohodnotném životě. Organizace počítá ročně s dobrovolníky, kteří jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.

10 Multikulturní centrum Praha spolek IČ: Náplavní 1, Praha 2 Telefon: pomoci osobám sociálně slabým, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům a pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase Česká republika 20. dubna 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt Dobrovolníci proti předsudkům. Cílem je rozšířit pomocí dobrovolníků dopad kampaní a projektů zaměřených na podporu tolerance a vyvrácení mýtů o migrantech a menšinách žijících v České republice na nejširší veřejnost a omezit extremistické postoje v majoritní společnosti, a to za pomoci opinion makerů učitelů, místních autorit, novinářů, vedoucí organizací atd. Dobrovolníci budou pomáhat s uspořádáním vzdělávacích aktivit, seminářů na celém území České republiky. Dobrovolníci budou pomáhat organizaci pod kvalifikovaným vedením a budou se podílet na přípravě kampaní, výzkumech v terénu i v kanceláři a budou zpracovávat data, pomůžou s administrativou. Organizace počítá ročně s dobrovolníky, kteří jsou proškoleni, pojištěni a je s nimi uzavřená smlouva.

11 Arkáda sociálně psychologické centrum spolek IČ: Husovo nám. 2/4, Písek Telefon: Fax: pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase Jihočeský kraj 11. června 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt Program Pět P. Sociálně preventivní volnočasový program je určen dětem od 6 do 15 let, jejichž rodiče (zákonní zástupci) se zařazením do programu souhlasí. Dítě se schází jednou týdně na 2 3 hodiny s dobrovolníkem, který musí být starší 18ti let, projít psychologickými testy a zúčastnit se speciálního výcviku, školení. Program nabízí pomoc dětem mládeže, které sice nepatří do profesionální péče, ale jejich životní dráha je již narušena nějakým sociálním či zdravotním problémem. Dobrovolníky jsou převážně středoškolští studenti. Dobrovolníci tráví s dítětem volný čas návštěvy kina, hřišť apod. Dobrovolníci jsou pojištěni. Organizace je členem Asociace Pět P.

12 Arkáda sociálně psychologické centrum spolek IČ: Husovo nám. 2/4, Písek Telefon: Fax: pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým a osobám trpícím domácím násilím Jihočeský kraj 11. června 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný projekt Linka důvěry. Linka důvěry je k dispozici každý pracovní den od hod. Telefonní číslo je: Dobrovolníci zajišťují provoz linku od hod a o svátcích. Dobrovolníci jsou vyškoleni ve vedení rozhovoru s člověkem, který pláče, není schopen vyjádřit své pocity, mlčí nebo naopak není k zastavení. Cílem je stabilizovat klientův stav, vyslechnout ho, podpořit a posílit sebevědomí a zprostředkovat pomoc odborníka. Povinností dobrovolníka je i zúčastnit se individuálních či skupinových supervizí a dál se vzdělávat. Organizace má v současnosti stabilizovaný tým vyškolených dobrovolníků. Někteří z dobrovolníků již byli oceněni cenou Křesadlo. Dobrovolníci jsou pojištěni. Akreditace pro oblast služby pomáhá zvyšovat povědomí o potřebnosti práce dobrovolníků v sociální oblasti. Cílem organizace je rozšiřovat služby Linky důvěry pro potřebnou veřejnost.

13 Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení spolek IČ: Chomutovská 1619, Kadaň 1 Telefon: Fax: pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím a pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volním čase krátkodobá i Ústecký kraj a Karlovarský kraj 20. dubna 2015 Č.j.: MV /OP-2015 Organizace má akreditovaný program Dobrovolníci pro nízkoprahová zařízení. Tento program je určen pro organizace pracují s cílovou skupinou osoby bez přístřeší, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby závislé na návykových látkách a jejich rodinní příslušníci. Dobrovolníci musí být starší 18ti let. Převážně se jedná o studenty, pracující dospělé nebo nezaměstnané. Po celou dobu realizace programu dobrovolníci úzce spolupracují s koordinátorem, který zajišťuje poradenství a zpětnou komunikaci. Organizace počítá se zapojením cca 10 dobrovolníků, kteří jsou pravidelně proškolování, jsou pojištění, je s nimi uzavřená smlouva. Dobrovolníkům se poskytuje pravidelná supervize.

14 Domek pro preventivní programy zaměřené na děti, mládež a jejich rodiny (DOMEK) spolek IČ: Česká 4789, Zlín Telefon: Fax: pomoc při péči děti, mládež a rodiny v jejich volném čase Zlínský kraj 2015 Č.j.: Organizace má akreditovaný projekt Program Pět P. Sociálně preventivní volnočasový program je ve určen dětem od 6 do 15 let, jejichž rodiče (zákonní zástupci) se zařazením do programu souhlasí. Dítě se schází jednou týdně na 2 3 hodiny s dobrovolníkem, který musí být starší 18ti let, projít psychologickými testy a zúčastnit se speciálního výcviku, školení. Dobrovolníky jsou převážně studenti. Dobrovolníci tráví s dítětem volný čas návštěvy kina, hřišť apod. Dobrovolníci jsou pojištěni. Organizace program uskutečňuje v rámci krajského města Zlína. Organizace je členem Asociace Pět P.

15 ní charita Hradec Králové církevní právnická osoba IČ: Komenského 266, Hradec Králové Telefon: Fax: pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám trpícím domácím násilím, pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí krátkodobá, Královehradecký kraj 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt program služby ní charity Hradec Králové. Cílem projektu je komplexní řešení zapojení dobrovolníků do sociálních služeb poskytovaných ní charitou Hradec Králové. Dobrovolníci jsou připravování koordinátorem a jsou vysílání do jednotlivých středisek Charity, kde se ve spolupráci s týmem pracovníků pod vedením vedoucího příslušného zařízení podílí na zajišťování pomoci lidem v obtížných životních situacích. Hlavní oblasti pomoci dobrovolníků: pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením zapojení dobrovolníků do činnosti střediska Charitní pečovatelské služby a střediska Charitní ošetřovatelské služby a Střediska rané péče Sluníčko. Pomoc lidem bez domova, klientům služeb azylových domů (Domova pro matky s dětmi a Domu Matky Terezy Středisko sociálních služeb pro lidi bez domova), sociálního šatníku v Hradci králové, Poradny pro lidi v tísni, Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Sbírky, kulturní, propagační a benefiční akce ve prospěch programů na pomoc lidem v nouzi a obtížných životních situacích. Dobrovolníci jsou vyhledávání mezi studenty seniory, ženami na mateřské a rodičovské dovolené, nezaměstnanými.

16 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. spolek IČ: Brunnerova 1011/3, Praha 17 Telefon: Fax: o udělení nebo programu: pomoc osobám zdravotně postiženým a pomoci při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí Česká republika Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt: Pomáháme, Chceme porozumět. Cílovou skupinou pomoci dobrovolníků jsou lidé se zdravotním postižením, konkrétně s poruchou PAS. Dobrovolníci jsou zapojeni do různých oblastní práce s cílovou skupinou v rámci volnočasových aktivit, výletů, filmového klubu, sportu apod. Pomáhají i při jednorázových aktivitách organizačního rázu. Dále jsou zapojeni i do sociálních služeb (soc. rehabilitace, raná péče apod.), avšak nenahrazují sociálního pracovníka, jen jej vhodně doplňují. Dobrovolníci prochází dlouhodobým školením, je s nimi uzavírána smlouva, jsou pojištění a jsou pod supervizí. Dobrovolníci nejčastěji pochází z řad studentů, organizace plánuje zapojit do své činnosti cca 40 dobrovolníků.

17 Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení spolek IČ: Chomutovská 1619, Kadaň 1 Telefon: Fax: --- o udělení pomoc při pořádání kulturních akcí krátkodobá Ústecký kraj 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný program Dobrovolníci pro kulturu. nebo programu: Tento program je určen pro organizace pořádající veřejné akce v regionu Ústecký kraj s cílem rozvoje a podpory kulturního, multikulturního, komunitního a společenského života. Dobrovolníci pomáhají organizaci RADKA Kadaň. Musí být starší 15ti let. Organizace předpokládá využití 30 dobrovolníků ročně. Dobrovolníci budou pomáhat při pořádání různých kulturních akcí. Dobrovolníci budou proškoleni, pojištěni, bude s nimi uzavřena smlouva. Dobrovolníkům je poskytována supervize.

18 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA spolek IČ: Brněnská 14, Plzeň Telefon: o udělení pomoc osobám sociálně slabým, seniorům, osobám zdravotně postiženým, příslušníkům národnostních menši, osobám drogově závislým a pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase krátkodobá i Česká republika 2015 Č.j.:MV- Organizace má akreditovaný projekt: Dobrovolníci Plzeňského kraje. Organizace bude vysílat dobrovolníky do různých přijímajících organizací v rámci Plzeňského kraje. Organizace bude provádět nábor dobrovolníků, jejich školení, výběr, přípravu, supervizi apod. V současné době má organizace uzavřené smlouvy s následujícími organizacemi: o.s. Motýl, ní charita Klatovy, Domov pokojného stáří, FOD azylový dům, Máta, KOTEC o.s., Point 14, o.s., Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice n. Úhlavou, FN Plzeň, Městská charita Plzeň Dobrovolníci pomáhají klientům vyplnit volný čas, doprovázení klienty k lékaři, organizují jednorázové akce, asistují při pobytových táborech, pomáhají s organizováním a pořádáním kulturních nebo sportovních akcí, sbírek apod. Dobrovolníci jsou pojištěni, je s nimi uzavřena smlouva.

19 ní charita Trutnov církevní právnická osoba IČ: Dřevařská 339, Trutnov Telefon: pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým a seniorům Královehradecký kraj 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt Michaela. Přínosem projektu je zkvalitnění života, zmírnění osamělosti a integraci do společnosti klientů ní charity Trutnov, tak i dalších přijímajících organizací: Barevné domky Hejnice Občanské sdružení Malý princ, agentura pro komplexní péči o zdravotně postižené RIAPS Trutnov Stacionář Domov sv. Josefa Žireč Domov pro seniory Trutnov Domov s pečovatelskou službou Trutnov Klub vozíčkářů Trutnov Bukovina o.s. Krkonošský curlingový klub Trutnov a další Dobrovolníci jsou převážně středoškoláci, pomáhají klientům s volnočasovými aktivitami, pomáhají při pořádání různých kulturních, společenských, sportovních anebo charitativních akcích. Organizačně i časově odlehčují pečující rodině nebo instituci - doprovodné dobrovolné aktivity. Dobrovolníci jsou pojištěni, proškoleni a je s nimi uzavřena smlouva.

20 ní charita Trutnov církevní právnická osoba IČ: Dřevařská 339, Trutnov Telefon: pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volním čase Královehradecký kraj 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt Štěpán. Posláním je pomoci s vytvářením smysluplných volnočasových aktivit v zařízeních pro děti a mládež, doučování, pomoc s adaptací a integrací dětí mezi vrstevníky, preventivně působit proti sociálnímu vyloučení dětí a mládeže a eliminovat patosociální chování. Pomoc dobrovolníků při organizaci výletů, kulturních nebo sportovních akcí apod. Dobrovolníci působí jako v ní charitě Trutnov, tak i v dalších přijímajících organizacích: Mateřské centrum Karolínka, o.s. Most k životu o.p.s. Mateřská školka speciální, Na Struze 124, Trutnov RIAPS Shelter a další Dobrovolníci jsou většinou středoškoláci, jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi sepsaná smlouva.

21 Transparency International Česká republika, o.p.s., obecně prospěšná společnost IČ: Sokolovská 260/143, Praha 8 Telefon: pomoci při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a program mezinárodních organizací a institucí, včetně nevládních organizací hl. m. Praha 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt Společně proti korupci. Program se zaměřuje na spolupráci s angažovanými mladými lidmi, kteří se o problematiku korupce, nakládání s veřejnými prostředky a transparentnosti veřejné správy zajímají. Podílejí se na realizaci mezinárodní projektů formou přípravy rešerší a podkladů pro analytické materiály a studie. V rámci veřejných akcí jde o pomoc při zajištění prezence, distribuci informačních materiálů, zpracování hodnotících dotazníků podle zadání osoby odpovědné za realizaci projektu. Dobrovolníci jsou většinou vysokoškoláci, jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi sepsaná smlouva.

22 Transparency International Česká republika, o.p.s., obecně prospěšná společnost IČ: Sokolovská 260/143, Praha 8 Telefon: o udělení pomoci při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a program mezinárodních organizací a institucí, včetně nevládních organizací hl. m. Praha,, Hradec Králové, České Budějovice, Olomouc, Liberec 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt Projekt PAKT Protikorupční akademický klub transparentnosti. Cílem projektu je zvýšení zájmu a angažovanosti ve veřejném dění u mladých lidí, zvýšení jejich kompetence v oblasti sledování a ovlivňování lokálních aktivit. Dobrovolnická služba zahrnuje podporu projektu zaměřeného na volnočasovu práci mladých lidí, kteří se chtějí zapojit do veřejného života v 5 městech České republiky. Hlavní náplní dobrovolníků je koordinace činnosti studentského klubu, pořádání setkání studentského klubu, kompletace podkladů pro zpracování případové studie. Dobrovolník je v úzkém kontaktu s osobou odpovědnou za realizaci projektu. Dobrovolníci jsou většinou vysokoškoláci, jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi sepsaná smlouva.

23 Transparency International Česká republika, o.p.s., obecně prospěšná společnost IČ: Sokolovská 260/143, Praha 8 Telefon: pomoci osobám sociálně slabým, příslušníkům národnostních menšin a pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase Česká republika 2015 Č.j.: MV- Organizace má akreditovaný projekt Obchod s bídou. Cílem projektu je monitorovat průběh komunálních volem v roce 2014, sledovat možné protizákonné praktiky a účinně proti nim zasáhnout. V další fázi je cílem vypracováni analýz, které mají popsat vztah mezi volební korupcí, a následným hospodařením územních samosprávních celků právě ve vztahu k sociálně slabým obyvatelům Poslední fáze počítá s pořádáním seminářů. Zapojení dobrovolníků bude ve druhé a třetí fázi projektu zejména při přípravě podkladů pro analýzy a pomoc s přípravou seminářů. Dobrovolníci jsou většinou vysokoškoláci, jsou vyškoleni, pojištěni a je s nimi sepsaná smlouva.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky

Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Seznam žádostí o dotaci pro oblast dobrovolnické služby na rok 2016, které splnily formální požadavky Pč. Název organizace Název projektu 1 Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, Dobrovolníci v nemocnici

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Průběžná zpráva projektu Stáří není nemoc ještě něco dokážeme! rozvoj dobrovolnictví v regionech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko

Průběžná zpráva projektu Stáří není nemoc ještě něco dokážeme! rozvoj dobrovolnictví v regionech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko Průběžná zpráva projektu Stáří není nemoc ještě něco dokážeme! rozvoj dobrovolnictví v regionech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko Období realizace projektu: 1. 7. 2009 30. 6. 2010 Projekt

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Sociální agentura, o.p.s.

Sociální agentura, o.p.s. Sociální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: 26540495 Varšavská 688/40 400 03 Ústí nad Labem Telefon: 475200094 info@socialniagentua.cz www.socialniagentrua.cz udělení pomoc osobám sociálně

Více

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba...

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba... Sociální služby Městský úřad Tachov zajistilo touto cestou dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, respektive v regionu Tachov ( 94 písm. b) zákona č.

Více

Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice. adra@adra.cz. http://www.adra.cz. pomoc osobám sociálně slabým. dlouhodobá. Plzeňský kraj. 6.

Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice. adra@adra.cz. http://www.adra.cz. pomoc osobám sociálně slabým. dlouhodobá. Plzeňský kraj. 6. ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: 61388122 Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon: 257 090 641 Fax: 257 090 642 adra@adra.cz http://www.adra.cz o udělení pomoc osobám sociálně slabým

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014 Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální 2014 23.6.2014 Příloha 1 Návrh dotací - 2014 Název poskytovatele : Město Miletín Dům s pečovatelskou službou 5141443 40 Pečovatelská město Meziměstí Pečovatelská

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Komise sociální V Písku dne 07.02.2014 Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Přítomni MUDr. Rudolf Tyll,

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

Denní stacionáře - kontakty na zařízení v Kraji Vysočina Stav k datu: 1. 3. 2016. 728 373 968 vedouci@aplavysocina.cz www.aplavysocina.

Denní stacionáře - kontakty na zařízení v Kraji Vysočina Stav k datu: 1. 3. 2016. 728 373 968 vedouci@aplavysocina.cz www.aplavysocina. Denní stacionáře - kontakty na zařízení v Kraji Vysočina Stav k datu: 1. 3. 2016 Poskytovatel Název zařízení Adresa zařízení Telefon E-mail Web ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM-APLA- Vysočina o.s.

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

Srdce v domě, p.o. PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V RÁMCI DEINSTITUCIONALIZACE DO SPOLEČNOSTI. SRDCE V DOMĚ, p.o.

Srdce v domě, p.o. PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V RÁMCI DEINSTITUCIONALIZACE DO SPOLEČNOSTI. SRDCE V DOMĚ, p.o. PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V RÁMCI DEINSTITUCIONALIZACE DO SPOLEČNOSTI SRDCE V DOMĚ, p.o. PŘEDSTAVENÍ Srdce v domě je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, se sídlem zařízení

Více

Souhrnné stanovisko kraje k projektům protidrogové politiky na rok 2008

Souhrnné stanovisko kraje k projektům protidrogové politiky na rok 2008 SOUHRNNÉ STANOVISKO KRAJE K PROJEKTŮM PROTIDROGOVÉ POLITIKY PŘEDKLÁDANÝM V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY NA ROK I. KRAJ: VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY KRAJE Rok Počet

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: dotace na sociální služby (MPSV dofinancování) ID: ZZ01591-01 Identifikátor Žadatel IČO/RČ Název projektu Požadovaná částka ZZ01591.0213 ZZ01591.0214

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

2.5 Příklady dobré praxe: FOKUS Vysočina

2.5 Příklady dobré praxe: FOKUS Vysočina Odborná konference s workshopem Rozvoj dobrovolnictví v ČR 2.5 Příklady dobré praxe: FOKUS Vysočina Andrea Kozojedová, Iveta Krčálová, DiS. FOKUS Vysočina Dobrovolnická centra Web: http://accendo.cz E-mail:

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Štefánkova 957 735 81 Bohumín tel./fax.: 596 016 715 mobil: 739 002 717

Štefánkova 957 735 81 Bohumín tel./fax.: 596 016 715 mobil: 739 002 717 1 BEROUN -Středočeský Občanská poradna Beroun Na Příkopě 211/1 266 01 Beroun tel: 311 625 206, 604 272 576 info@opberoun.cz www.opberoun.cz út 8.30-14.00 st 8.00-14.30 čt 8.00 11.00 12.00 16.00 2 BOHUMÍN

Více

pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: 61388122 Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon: 257 090 641 adra@adra.cz o udělení http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

Základní informace. Statutární orgán sdružení: Subjekt:

Základní informace. Statutární orgán sdružení: Subjekt: Výroční zpráva 2009 Základní informace Subjekt: PROFICIO, o.s. Právní forma: občanské sdružení Adresa sdružení: 742 65 Rybí 231 Kontaktní adresa: Máchova 30, 742 65 Nový Jičín (vedle MEDcentra) Registrace

Více

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 Harrachov Desná Jiřetín pod Bukovovu Albrechtice v Jizerských Horách Josefův Důl Plavy Kořenov Smržovka Tanvald Velké Hamry Zásada

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 11/2009 Přřeejjíí Vám vššeem za DC ADRA JJiittka Chánoová,, Elleena Charrypa arroová,, Zdeena Chmeelloová,, Hana Havlloová,, Paveell Klloouda a Leenka SSmiillkoová..

Více

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP Příloha k usnesení Zastupitelstva č.u08_0178 ze dne 18.03.2008: Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč JEDNIČKA PRO ROK 2008 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Organizace Název

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

DOTACE. Název poskytovatele KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK Žádost o dotaci z KDP IČO

DOTACE. Název poskytovatele KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK Žádost o dotaci z KDP IČO Druh 1 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 2 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 3 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 4 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 5 26594463 Jihočeské centrum

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Název DT: Schválená částka DT: Sociální služby - Opatření Podpora sociálních služeb ,- Kč ŽADATELÉ: Celkové plánované náklady projektu v Kč

Název DT: Schválená částka DT: Sociální služby - Opatření Podpora sociálních služeb ,- Kč ŽADATELÉ: Celkové plánované náklady projektu v Kč Název DT: Schválená částka DT: Sociální služby - Opatření Podpora sociálních služeb 5 754 000,- Kč ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Opatření Celkové plánované náklady

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Podpora terénn. nní Šluknov 2010. lní odbor

Podpora terénn. nní Šluknov 2010. lní odbor Podpora terénn nní práce Šluknov 2010 Sociáln lní odbor MěÚ Šluknov Zdůvodn vodnění projektu Jako sociáln lní odbor chceme reagovat na zhoršuj ující se podmínky ve vyloučených komunitách. Nezaměstnanost

Více

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012

Poslání AMA. Výroční zpráva 2012 Poslání AMA Ing. Irena Zemánková, CSc. 1. 2. 2013 2 POSLÁNÍ Posláním sdružení je: podpora zvyšování profesní kvalifikace pracovníků neziskového sektoru a dalších odborníků formou vzdělávacích programů

Více

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování Projekt: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Reg. Číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Více

Adresář služeb, které se účastní setkávání AKS Sekce bydlení

Adresář služeb, které se účastní setkávání AKS Sekce bydlení Adresář služeb, které se účastní setkávání AKS Sekce bydlení AKS Název organizace Sídlo Kontaktní osoba, tel., e-mail Služby v oblasti bydlení Kapacita Cílová skupina Kriteria k přijetí BONA, o. p. s.

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne

Dotace na projekty protidrogové politiky na rok 2013 schválené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky na jednání dne A-02-04 Název Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a léčby drogových závislostí A-04-04 Terénní program sociálních asistentů - Streetwork TP A-05-04 Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s.

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,

Více

III Příloha 1 Číslo. Kraj Navržená proje

III Příloha 1 Číslo. Kraj Navržená proje Příjemce proje v Kč A-02-04 Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a IVH A.N.O., Asociace nestátních organizací zabývajících se A 0 léčby drogových závislostí prevencí a léčbou drogových

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování

Více

Brno, Olomouc, Prostějov, Znojmo 26 POINT 14 http://www.point14.cz kovarova@point14.cz Plzeň ANO

Brno, Olomouc, Prostějov, Znojmo 26 POINT 14 http://www.point14.cz kovarova@point14.cz Plzeň ANO Kontaktované NNO v České republice Název orgranizace Webové stránky E-mailová adresa Město Dotazník 1 Acorus o.s. http://www.acorus.cz/ info@acorus.cz Praha 2 Arkáda http://www.arkadacentrum.cz info@arkada-pisek.cz

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

Dobrovolníci programu Pět P

Dobrovolníci programu Pět P VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvodní slovo... 3 Vznik sdružení a jeho poslání... 4 Vznik sdružení... 4 Poslání sdružení... 4 Cílové skupiny... 5 Děti... 5 Neziskové organizace... 5 Klienti neziskových

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Obecné informace pro pacienty

Obecné informace pro pacienty U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Obecné informace pro pacienty Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha Kdo Vám bude v ÚVN poskytovat

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI Vážená kolegyně, vážený kolego, dovolujeme si Vám nabídnout stručný text s názvem Když má dítě starosti. Zaměřuje se na děti v obtížné životní situaci, na děti, které mají nějaké

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Přehled příjemců dotací z Programu podpory v soc. a zdrav. oblasti 2019 - registrované sociální služby ŽADATELÉ: 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více