Uživatelský manuál Dynamic Looper. Upozornění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál Dynamic Looper. Upozornění"

Transkript

1 Uživatelský manuál

2

3 Uživatelský manuál Dynamic Looper Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých a prašných místech Kde dochází k silným otřesům V blízkosti magnetického pole Napájení Zapojte k tomu určený AC adaptér do zásuvky se správným napětím. Nezapojujte jej do zásuvky s jiným napětím než to, pro které je určen. Interference s jinými elektrickými zařízeními Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia a televize. Upozornění ohledně likvidace (pouze EU): Pokud je tento symbol na obalu produktu, v manuálu, na baterii, nebo obalu baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Nepatří proto do běžného domácího odpadu. Likvidací předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte špatnému vlivu na životní prostředí. Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je zobrazen také chemický symbol pod zkříženým symbolem pro baterie či jejich balení. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně. Péče Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky. Uchování manuálu Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití. Přístroj musí stát vždy samostatně Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty. Pokud cokoliv zapadne dovnitř, odpojte adaptér ze zásuvky. Potom kontaktujte dealera Korg nebo obchodníka, kde jste nástroj zakoupili. 4

4 Důležité poznámky pro zákazníky Tento produkt byl vyroben podle předpisu přísných specifikací a požadavků na napětí, aplikovaných v zemi, pro kterou je zamýšlen a bude využíván. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonním prodejem, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte. VAROVÁNÍ: Použití produktu ve vaší zemi, jiné než pro kterou je připraven, může být nebezpečné a může znamenat konec platnosti záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechejte účtenku, jako důkaz zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů. 5

5 Uživatelský manuál Dynamic Looper Obsah Úvod... 8 Hlavní vlastnosti... 8 Jak je Dynamic Looper strukturován... 9 Panely Čelní panel Zadní panel Zapojte a zapněte váš nástroj Zapojení Zapnutí přístroje Vypnutí přístroje Hraní programy Přidání efektu ke kytaře nebo do mikrofonního audia Vytváření frází Nahrávání na Loop Použití metronomu jako průvodce při nahrávání Vytváření frází přesné délky (Kvantizace smyček Spuštění nahrávání, jakmile začnete hrát (Auto Recording Start Nahrávání na Loop Nahrávací doba Poté, co nahrajete smyčku Vrstvení zvuku na nahranou frázi Přiřazení smyčkového efektu k přehrávání smyčkové fráze Resampling fráze s přiřazeným smyčkovým efektem.. 23 Vrstvení hraním s nahranou frází 23 Odstranění vrstvení Návrat vrstvení

6 Obsah Přiřazení smyčkového efektu k nahrané frázi Funkce Key Lock Určení zastavení smyčky Resampling Přidání limiteru k nahraným frázím Odstranění smyčkové fráze Stav smyčky Při nahrávání nebo vrstvení Při resamplingu Pre efekt a smyčkový (Loop) efekt Parametry efektů Pre efekty Smyčkové efekty Editace programu Výběr programu Editace efektů Ukládání programu Nastavení řídícího pedálu Přiřazení funkce řídícímu pedálu Kalibrace citlivosti ovládacího pedálu 39 Obnovení nastavení z výroby Funkce Auto Power-Off Deaktivace funkce Auto Power-Off Aktivace funkce Auto Power-Off Problémy a potíže Blokový diagram Hlavní specifikace

7 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper Úvod Děkujeme za zakoupení pedálu VOX Dynamic Looper. Abyste plně využili všech výhod tohoto produktu a zajistili si bezproblémové fungování, pečlivě si přečtěte tento uživatelský manuál a používejte produkt podle instrukcí. Po přečtení si manuál pečlivě uschovejte, aby byl po ruce i pro další použití. Hlavní vlastnosti Dvě nezávislé smyčky vám umožňují nahrávat oddělené fráze na každou smyčku s celkovým nahrávacím časem až 90 vteřin pro tyto dvě smyčky. Můžete použít nožní spínače na Dynamic Looper k nezávislému přehrávání nebo zpracování frází, které jste nahráli. Funkce kvantizace smyčky (Loop Quantize) vám umožní vytvářet smyčky o přesné délce. Dva vestavěné efektové procesory: Pre efekt poskytuje široké spektrum možností performance a smyčkový (Loop) efekt vám umožní výrazně změnit nahranou frázi. Můžete použít Control pedál k ovládání Pre efektu a smyčkového efektu a to i k ovládání Pre efektu během nahrávání. Je také možné modifikovat nahranou frázi v reálném čase pomocí pedálu k ovládání smyčkového efektu. Můžete navrstvit další přehrávání na smyčkovou frázi. Funkce Undo/Redo (zpět/znovu) jsou také možné pro vrstvení. Mikrofonní vstup vám umožní použít Dynamic Looper se zdroji jinými, než je kytara, jako například vokály nebo perkuse. Také můžete přiřadit Pre efekt k mikrofonnímu vstupu. Fráze, která je zpracovávána smyčkovým efektem, může být znovu nahrána pomocí funkce Resampling. Na výstupu můžete přidat hlavní limiter. To vám umožní redukovat nesrovnalosti v hlasitosti, které se mohou objevit po prvním nahrávání a mnoha přidaných vrstvách. 8

8 Jak je Dynamic Looper strukturován Dynamic Looper se skládá z následující bloků. (Detailní blokový diagram najdete na str. 43. Signál přijatý na INPUT nebo MIC IN je zpracován Pre efektem (Pre FX a nahrán na Loop 1 (smyčka) nebo Loop 2. Pre efekty jsou přidány k signálu před nahranou smyčkou. Smyčkový efekt (Loop FX může být přidán do přehrávání smyčkové fráze během přehrávání. Můžete frázi modifikovat pomocí pedálu, který ovládá řadu parametrů efektu. Úvod Pre FX TARGET Pre FX Target určuje, zda bude efekt přidán k signálu z jacku INPUT, k signálu z jacku MIC IN nebo k oběma signálům. Pre FX Pre efekt je používán ke zpracování signálu z jacku INPUT nebo MIC IN. Můžete si vybrat z jedenácti typů efektů pro Pre efekty. U každého efektu můžete upravit až dva parametry. Upravitelné parametry se liší v závislosti na efektu, který jste zvolili. Můžete použít control pedál k ovládání parametrů efektu, což vám umožní aplikovat modifikace fráze, kterou používáte, v reálném čase. Loop Každá smyčka nahrává signál z Pre efektu. Jsou zde dvě smyčky: Loop 1 a Loop 2. Můžete nahrávat fráze o celkovém čase až 90 vteřin pro tyto dvě smyčky. 9

9 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper Smyčkový efekt (Loop FX) Smyčkový efekt zpracovává fráze, které jsou nahrány ve smyčkách. Pokud je tento efekt aktivní, přidá se k frázím během jejich přehrávání. Můžete si vybrat z jedenácti typů efektů pro Loop efekty. Každý efekt má dva nastavitelné parametry. Upravitelné parametry se liší v závislosti na efektu, který jste zvolili. Můžete použít control pedál k úpravám efektů, které jsou přidány k frázi, během přehrávání. Control pedál Control pedál ovládá parametry Pre efektu nebo smyčkového efektu, ale také může ovládat hlasitost. Metronom Můžete použít metronom jako průvodce při nahrávání smyčky. Když je metronom aktivní, funkce kvantizace smyčky (Loop Quantize) se také aktivuje. Tato funkce automaticky opravuje časování konce smyčky podle určeného tempa, což vám umožní vytvářet fráze, které mají přesnou a správnou délku. Hlavní limiter (Master Limiter) Můžete k výstupu smyček přidat limiter. Limiter redukuje nesrovnalosti v hlasitosti mezi smyčkami nebo mezi původní nahranou hlasitostí a hlasitostí po vrstvení. Panely Čelní panel Sekce:

10 Panely 1. Sekce ovládání programu/smyčky (Program/loop) Tato sekce ovládá funkce smyček, jako například nahrávání a přehrávání pro smyčku 1 (Loop 1) a 2 (Loop 2) a obsahuje také nastavení tempa. Pokud jste na aktuálně zvolenou smyčku nenahráli žádnou frázi, funkce bude cyklicky opakovat mezi nahrávání přehrávání vrstvení pokaždé, když stisknete pedál. Pokud jste na aktuálně zvolenou smyčku nahráli frázi, funkce bude cyklicky opakovat mezi přehrávání vrstvení pokaždé, když stisknete pedál. a. LEDky aktuální smyčky Tyto LEDky indikují, kterou smyčku jste zvolili pro ovládání, jako například pro nahrávání nebo přehrávání. Stav pedálu STOP a pedálu REC/PLAY/OVERDUB patří ke zvolené smyčce. Pokud chcete zvolit smyčku, stiskněte pedál STOP najednou s pedálem PROGRAM UP. Pokaždé, když tak učiníte, přepnete mezi Loop 1 a Loop 2. b. LEDky stavu smyčky (LOOP STATUS) Tyto LEDky indikují stav smyček Loop 1 a Loop 2. str.28 Stav smyčky c. Pedál REC/PLAY/OVERDUB Tento pedál spouští nehrávání, přehrávání, vrstvení nebo resampling pro aktuálně zvolenou smyčku. Pokud bliká LEDka RESAMPLING STATUS, resampling se spustí, jakmile stisknete pedál. d. LEDka RESAMPLING STATUS Tato LEDka ukazuje stav resamplingu. Použitím pedálu REC/PLAY/OVERDUB spustíte resampling. str.25 Resampling e. Pedál STOP Tento pedál zastavuje nahrávání, přehrávání, vrstvení nebo resampling. Také můžete použít tento pedál k vymazání fráze, kterou jste nahráli do smyčky. Podržením tohoto pedálu současně s pedálem PROGRAM UP přibližně 2 vteřiny za/vypnete Pre efekt. f. Pedál PROGRAM UP Pomocí tohoto pedálu volíte program nebo smyčku. Tento pedál se také používá k odstranění (undo) nebo opakování (redo) vrstvení. g. Pedál TRIGGER/TAP Tento pedál resetuje přehrávání fráze, kterou jste nahráli do smyčky. 11

11 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper Také můžete tento pedál použít k určení tempa metronomu nebo pro BPM synchronní efekty. Tento pedál také za/vypíná funkci kvantizace smyčky, která upravuje konec smyčky podle tempa, když přestanete nahrávat, což vám umožňuje tvořit smyčky, které mají přesnou a správnou délku. str.20 Vytváření frází o přesné délce (kvantizace smyčky) 2. Sekce Pre efekt Zde ovládáte Pre efekt. Pre efekt bude přiřazen signál z jacku INPUT a z jacku MIC IN. Efekt se přiřadí ke vstupu, který je zvolen tlačítkem PRE FX TARGET. str.14 d. Tlačítko PRE FX TARGET b. Tlačítko PRE FX Za/vypíná Pre efekt. Tlačítko se červeně rozsvítí, když je efekt zapnutý a během editace efektu bude blikat. Pozn.: Otočením selektorem efektů aktivujete také pedál Pre efektu. Tip: De/aktivovat pedál Pre efektu můžete také podržením pedálu STOP a PROGRAM UP najednou přibližně 2 vteřiny. 3. Sekce Loop Effect Zde ovládáte smyčkový (Loop) efekt. Smyčkový efekt se přiřadí k frázím nahraným na Loop 1 a Loop 2. Tímto můžete také změnit výšku fráze (efekt PITCH nebo mix se zvukem přehrávání pozpátku (efekt REVERSE. Pozn.: Smyčkový efekt je dostupný, když přehráváte frázi, která byla nahrána do smyčky; přidá se k nahrané frázi. Nepřiřadí se během nahrávání nebo vrstvení. a b a. Selektor Pre Effect Volí typ Pre efektu. a b 12

12 Panely a. Selektor Loop Effect Nastaví typ Loop efektu. Přiřadí se typ efektu, který zde zvolíte. b. Tlačítko LOOP FX Za/vypíná Loop efekt. Tlačítko se rozsvítí zeleně, když je efekt aktivní a během editace efektu bude blikat. Pozn.: Otočením selektorem efektů aktivujete také pedál smyčkového efektu. 4. Sekce Control pedal Tímto pedálem můžete ovládat parametry Pre efektu, smyčkového efektu nebo nastavit hlasitost. a. LEDka Pedal a Tato LEDka bude ukazovat stav funkce, kterou ovládacímu pedálu Control přiřadíte. str. 39 Nastavení ovládacího pedálu Control b. Pedál Control Tento pedál ovládá parametr efektu, ke kterému je přiřazen nebo nastavuje hlasitost. Podrobnosti o přiřazení funkcí pedálu viz Nastavení Control pedálu na str. 39. B Detaily o parametrech efektu, které můžete ovládat, viz Pre efekt a smyčkový (Loop) efekt na str Sekce Metronome Zde můžete specifikovat nastavení metronomu a rytmu. a. Tlačítko METRONOME Toto tlačítko za/vypíná zvuk metronomu. Stiskem se tlačítko rozsvítí a uslyšíte metronom. Tlačítko bude blikat v synchronizaci s tempem, které určíte pomocí pedálu TRIGGER/TAP. Hlasitost metronomu nastavíte tak, že podržíte toto tlačítko a otočíte knobem EDIT. Rytmus nastavíte podržením tohoto tlačítka po dobu přibližně dvě vteřiny a otočením knobem EDIT. str. 20 Použití metronomu jako průvodce při nahrávání 13

13 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper 6. Sekce obecného nastavení (Global) Zde můžete upravovat nastavení pro funkci automatického nahrávání (Auto Recording Start), určovat, co se stane po zastavení fráze, upravovat nastavení pro Master Limiter a zvolit vstup, který bude zpracováván Pre efektem. 7. Sekce Edit/write/display a. b a b c d 14 a. Tlačítko AUTO REC c d Toto tlačítko aktivuje funkci automatického nahrávání (Auto Recording Start). str.21 Spuštění nahrávání, jakmile začnete hrát (Auto Recording Start b. Tlačítko STOP MODE Toto tlačítko určuje, jak se fráze zastaví, když stisknete tlačítko STOP. str.25 Určení zastavení smyčky c. Tlačítko MASTER LIMITER Tímto tlačítkem můžete upravit nastavení hlavního limiteru, který je přiřazen k frázím, které jste nahráli na Loop 1 a Loop 2. d. Tlačítko PRE FX TARGET Tímto tlačítkem zvolíte vstup, který bude zpracováván Pre efektem. str.18 Přidání efektu ke kytaře nebo do mikrofonního audia a. Program/hodnota na displeji Normálně se zobrazuje číslo programu. Pokud editujete efekt, na displeji se objeví hodnota parametru. b. Knob EDIT Tímto knobem editujete parametry efektu nebo volíte cílový program, když jej píšete. c. Tlačítko WRITE Tímto tlačítkem ukládáte nastavení efektu do programu. Když displej ukazuje číslo programu, můžete pedálem přepínat mezi uživatelskými a předvolenými programy podržením tohoto tlačítka po dobu přibližně dvou vteřin.

14 Panely d. Tlačítko CANCEL Stiskněte, pokud chcete zrušit operaci, jako například ukládání programu. Můžete deaktivovat funkce tlačítek, knobů a selektorů na čelním panelu podržením tohoto tlačítka po dobu přibližně dvou vteřin (funkce Key Lock. Pokud chcete funkci Key Lock deaktivovat, podržte toto tlačítko znovu zhruba stejně dlouho. Stisknutím tohoto tlačítka společně s tlačítkem AUTO REC můžete procházet programy po desítkách. 8. LEDka PEAK Tato LEDka se rozsvítí, když je signál z jacku INPUT nebo MIC IN příliš hlasitý. Pokud se tato LEDka rozsvítí, upravte hlasitost kytary nebo hlasitost knobem MIC TRIM. Zadní panel 1. Zavěšení kabelu Obtočte kabel adaptéru kolem tohoto háčku, aby nemohlo dojít k náhodnému odpojení. 2. DC 9V jack Sem zapojte kabel přiloženého AC adaptéru. 15

15 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper 3. MIC IN jack Sem zapojte komerčně dostupný mikrofon. Nelze zapojit kondenzátorový mikrofon, který vyžaduje fantomové napájení. 4. MIC TRIM knob Nastavuje úroveň vstupu z mikrofonu. Zapojte a zapněte váš nástroj Připojte vaši kytaru a zesilovač k Dynamic Looperu a zapněte jej. Snižte hlasitost veškerého vašeho vybavení, než vše zapnete. 5. STANDBY vypínač Za/vypnutí přístroje. Mikrofon Kytara Kytarový zesilovač, mix, rekordér, atd. 6. Jack INPUT Do tohoto jacku zapojte vaši kytaru. Napájení 7. OUTPUT Jack Zapojte jej do kytarového zesilovače nebo do mixu. Výstup bude monaurální. 16

16 Zapojte a zapněte váš nástroj Připojení 1. Ověřte, že STANDBY přepínač Dynamic Looperu je v poloze STANDBY. 2. Kytarový zesilovač nebo mix připojte kabelem do jacku OUTPUT. Pozn.: Výstup Dynamic Looper je monaurální. Nezapojujte sluchátka do jacku OUTPUT. Můžete tak zcela zničit sluchátka. 3. Kytarovým kabelem připojte kytaru do jacku INPUT. Také můžete kabelem připojit mikrofon do jacku MIC IN. Může se objevil akustická zpětná vazba, záleží na tom, kde se nachází připojený mikrofon vzhledem k zesilovači, který je připojen do jacku OUTPUT. Pokud se tak stane, proveďte následující. Natočte mikrofon do jiného směru Odsuňte mikrofon dál od reproduktoru. Změňte nastavení knobu MIC IN TRIM na zadním panelu. Zpětná vazba se může objevit také tehdy, když přidáte k mikrofonnímu vstupu efekt. Pokud se tak stane, proveďte stejné kroky jako výše. Zapnutí přístroje 1. Ověřte, že je hlasitost zesilovače nebo mixu stažená a pak dejte spínač STANDBY Dynamic Looperu do pozice ON. Přístroj se zapne a displej program/value bude ukazovat číslo aktuálního programu. 2. Zapněte připojený zesilovač nebo mix a zvyšte hlasitost. 3. Zahrajte na kytaru a upravte si hlasitost tak, aby nesvítila LEDka PEAK. 4. Promluvte nebo zazpívejte do mikrofonu a upravte nastavení knobu TRIM na zadním panelu tak, aby nesvítila LEDka PEAK. Pozn.: Dynamic Looper disponuje funkcí automatického vypnutí (auto power-off). Přístroj se automaticky vypne zhruba čtyři hodiny po posledním vstupu uživatele (str.41 Funkce automatického vypnutí (Auto Power-Off). Vypnutí přístroje 1. Stáhněte hlasitost zesilovače nebo mixu. 2. Nastavte spínač STANDBY do pozice STANDBY. Jsou-li mikrofon a zesilovač vzájemně blízko, výstupní zvuk ze zesilovače může být snímán mikrofonem. Pokud v tomto stavu nahráváte nebo vrstvíte, tyto zvuky se nahrají také. Ujistěte se, že jsou mikrofon a zesilovač dostatečně daleko od sebe, takže zvuk ze zesilovače není snímán. 17

17 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper 18 Hraní Programy Nastavení Pre efektu a smyčkového efektu jsou u Dynamic Looperu souhrnně nazývána program. Vnitřní paměť obsahuje 100 programů. Zde najdete, jak zvolit jeden z nich a přidat ke zvuku kytary nebo mikrofonu efekt nebo přidat efekt k nahraným frázím. Přidání efektu ke kytaře nebo do mikrofonního audia Zvolme a vyzkoušejme některé programy. 1. Připojte kytaru nebo mikrofon a zesilovač a pak zapněte přístroj. str.16 Zapojte a zapněte váš nástroj 2. Ověřte, zda displej program/value ukazuje číslo programu. Pokud displej ukazuje hodnotu jinou, než je číslo programu, nebo pokud bliká, stiskněte tlačítko CANCEL. Objeví se číslo programu. Dynamic Looper obsahuje dva typy programů: předvolené programy (presety) a uživatelské (user) programy P01 P50: Toto jsou předvolené programy. Do předvolených programů - presetů - nelze uložit vlastní nastavení. U01 U50: Toto jsou uživatelské programy. Dynamic Looper z výroby má uživatelské programy shodné s programy předvolenými, ale u uživatelských můžete volně upravovat typ efektů, hodnoty parametrů a uložit výsledek do jednoho z těchto programů. Pokud chcete přepínat mezi předvolenými a uživatelskými programy, podržte tlačítko WRITE asi dvě vteřiny. 3. Pomocí pedálu PROGRAM UP přepínejte programy. Když stisknete pedál PROGRAM UP, číslo programu se změní na číslo následujícího programu. Pokud podržíte pedál PROGRAM UP a stisknete pedál TRIGGER/TAP, číslo programu se změní na číslo předešlého programu (PROGRAM DOWN. Stisknutím tlačítka AUTO REC a CANCEL najednou můžete přeskakovat na další programy po desítkách. 4. Pokud neslyšíte Pre efekt, stiskněte tlačítko PRE FX TARGET, čímž zvolíte vstup, který bude Pre efekt zpracovávat. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, nastavení se bude měnit následujícím způsobem a indikátor bude měnit barvu. Zelená: Pre efekt se aplikuje na vstup z jacku INPUT. Tip: Pokud máte připojenou kytaru i mikrofon, signál z mikrofonu bude výstupem beze změny (tedy bez pre efektu. Pokud to potřebujete, můžete jej deaktivovat ( pro danou chvíli umlčet zvuk z jacku MIC IN. Podržte tlačítko PRE RX TARGET a otočte knobem EDIT. Na displeji se zobrazí vámi zvolené nastavení. CoF: Zvuk z jacku MIC IN je deaktivován (umlčen. Con: Zvuk z jacku MIC IN je povolen.

18 Vytváření frází Červená: Pre efekt se aplikuje na vstup z jacku MIC IN. Oranžová: Pre efekt bude přiřazen vstupu z jacku INPUT i MIC IN. Pusťte se do toho, volte různé programy a hrajte si s nimi. Detaily o efektech, které jsou přiřazeny předvoleným programům, najdete na přiloženém seznamu programů Program List. Detaily o parametrech a o možnostech editace najdete v Pre efekt a smyčkový (Loop) efekt na str. 29. Vytváření frází Nahrajme fráze na Loop 1 a Loop 2. Nahrávání na Loop 1 1. Připojte vaši kytaru nebo mikrofon a zesilovač k Dynamic Looperu a zapněte jej. str.16 Zapojte a zapněte váš nástroj 2. Zvolte program, který disponuje zvukem, který chcete. Pokud neslyšíte Pre efekt, zkontrolujte nastavení tlačítka PRE FX TARGET. str.18 Přidání efektu ke kytaře nebo do mikrofonního audia 3. Zároveň stiskněte pedál STOP a PROGRAM UP, čímž zvolíte Loop 1. (LED indikátor aktuální smyčky se rozsvítí. Kontrola stavu každé smyčky. LEDka LOOP STATUS pro Loop 1 a Loop 2 ukazuje, zda každá smyčka obsahuje frázi. Pozn.: Pokud jste do smyček ještě nic nenahráli, není co kontrolovat. Pokud LEDka LOOP STATUS nesvítí, daná smyčka neobsahuje frázi. Pokud zeleně bliká, fráze je do smyčky nahrána, ale je zastavena. Pokud LEDka zeleně svítí, fráze je do smyčky nahrána a je přehrávána. Stiskem pedálu STOP zastavíte přehrávání. Pokud LEDka LOOP STATUS LED svítí červeně nebo oranžově, smyčka je nahrávána nebo vrstvena, pro zastavení stiskněte dvakrát pedál STOP. Pokud chcete vymazat nahranou frázi, podržte 2 vteřiny pedál STOP, zatímco je smyčka zastavena. Fráze bude ze zvolené smyčky odstraněna a LEDka LOOP STATUS zhasne. Pokud chcete vymazat také frázi ze smyčky, která není zvolená (tedy smyčka, jejíž LEDka nesvítí, opakujte proces pro danou smyčku. 4. Stisknutím pedálu REC/PLAY/OVERDUB spustíte nahrávání, pak začněte hrát na váš nástroj. LEDka LOOP STATUS pro Loop 1 se rozsvítí červeně a nahrávání začne. Také můžete spustit nahrávání se začátkem vašeho hraní. str.21 Spuštění nahrávání, jakmile začnete hrát (Auto Recording Start 19

19 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper Pokud chcete při nahrávání slyšet metronom, stiskněte tlačítko METRONOME, čímž jej zapnete a pak stiskněte několikrát pedál TRIGGER/TAP k nastavení tempa. Pokud máte tempo nastavené, délka vytvořené fráze bude přesným násobkem tempa. str. 20 Použití metronomu jako průvodce při nahrávání str.20 Vytváření frází přesné délky (Kvantizace smyček (Kvantizace smyček" 5. V místě, kde chcete smyčkovat frázi stiskněte pedál REC/PLAY/OVERDUB, čímž zastavíte nahrávání. Nahrávání na Loop 1 se ukončí a přepne se na přehrávání smyčky. 6. Stiskem pedálu STOP zastavíte přehrávání. To dokončí nahrávání na Loop 1. Použití metronomu jako průvodce při nahrávání Můžete použít metronom jako průvodce při nahrávání smyčky. Upravte následující nastavení před spuštěním nahrávání. 1. Stiskněte několikrát pedál TRIGGER/TAP, čímž určíte tempo. Stisknete-li několikrát pedál, pak tempo se nastaví podle intervalu mezi stisky pedálu. Tlačítko METRONOME bude blikat dle zadaného tempa. 2. Stiskněte tlačítko METRONOME. Metronom se spustí ve vámi zadaném tempu. Pozn.: Stisknutím tlačítka METRONOME nezačne metronom znít, pokud jste k určení tempa nepoužili pedál TRIGGER/TAP. 3. Hlasitost metronomu nastavíte tak, že podržíte tlačítko METRONOME a otočíte knobem EDIT. Určuje rytmus metronomu Jak změnit rytmus metronomu. Z výroby je zde nastaveno 1 (1/4. 1. Podržte přibližně dvě vteřiny tlačítko METRONOME. Displej program/value bude ukazovat takt a následně nastavení rytmu. 2. Pomocí knobu EDIT určíte rytmus. Rozsah rytmů je od 1 (1/4 do 32 (32/4. Nelze měnit jmenovatele rytmu. 3. Stiskněte tlačítko CANCEL. Nelze měnit rytmus nebo tempo po nahrávání. Vytváření frází přesné délky (Kvantizace smyček Pokud k určení tempa před nahráváním použijete pedál TRIGGER/TAP, aktivuje se funkce Loop Quantize - kvantizace smyček. 20

20 Vytváření frází Délka nahrávky se automaticky synchronizuje s tempem a rytmem. Když zastavíte nahrávání, konec nahrávky bude automaticky upraven dle přesného násobku daného tempa a rytmu, což vám umožňuje vytvářet fráze o přesné délce. Start REC Délka fráze End REC Pokud chcete deaktivovat funkci kvantizace smyček (Loop Quantize), podržte přibližně dvě vteřiny pedál TRIGGER/TAP před nahráváním. Tlačítko METRONOME zhasne a funkce kvantizace smyček bude deaktivována. Spuštění nahrávání, jakmile začnete hrát (Auto Recording Start Funkce Auto Recording Start spustí nahrávání ve chvíli, kdy začnete hrát. 1. Stiskem tlačítka AUTO REC se rozsvítí. 2. Stiskněte pedál REC/PLAY/OVERDUB. LEDka LOOP STATUS začne červeně blikat. Funkce Auto Recording Start se zapne a Dynamic Looper bude v režimu pozastavení nahrávání. 3. Zahrajte na nástroj nebo zazpívejte (nebo zahrajte do mikrofonu. Nahrávání se spustí v okamžiku, kdy začnete hrát. LEDka LOOP STATUS bude během nahrávání červeně svítit. Nahrávání na Loop 2 Nyní nahrajme frázi na Loop 2. Pozn.: Na Loop 2 můžete nahrávat i ve chvíli přehrávání fráze na Loop Zvolte program, který disponuje zvukem, který chcete. Pokud chcete, můžete také upravit parametry efektu. str.18 Přidání efektu ke kytaře nebo do mikrofonního audia str.37 Editace programu 2. Stisknutí pedálu STOP a PROGRAM UP najednou způsobí, že se LEDka aktuální smyčky Loop 2 rozsvítí. 3. V požadovanou chvíli stiskněte pedál PLAY/REC/OVERDUB čímž spustíte nahrávání. 4. Pokud jste zahráli vše, co jste pro danou smyčku potřebovali, stiskněte pedál PLAY/REC/OVERDUB. Nahrávání se ukončí a smyčka se přepne do přehrávání. Pozn.: Pokud nahráváte v určitém tempu, nahrávání se ukončí v synchronizace s tempem a rytmem (funkce Loop Quantize. 21

21 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper Pozn.: Pokud nenahráváte v určitém tempu, konec nahrávání proběhne následujícím způsobem. Pokud nahráváte během přehrávání fráze na Loop 1, moment zastavení nahrávání bude automaticky upraven podle přesné délky na Loop 1. Pokud nahráváte bez přehrávání fráze Loop 1, nahrávání se zastaví okamžitě. Tip: Pokud stiskněte pedál TRIGGER/TAP, nahrávání se zastaví v momentě stisknutí pedálu; délka smyčky nebude upravena. Stisknutím pedálu STOP zastavíte smyčku. LEDka LOOP STATUS na Loop 2 začne zeleně blikat. Nahrávací doba Dynamic Looper může nahrát 90 vteřin frází (celkový čas pro Loop 1 a Loop 2. Minimální nahrávací čas o délce deset vteřin je alokován na každé smyčce. Loop1 90 vteřin Loop2 Například, řekněme, že začínáte ze stavu, ve kterém Loop 1, ani Loop 2 neobsahují frázi a nahráváte nejprve na Loop 1, poté na Loop 2. Můžete nahrát až 80 vteřin na Loop 1, což je celkový nahrávací čas o délce 90 vteřin mínus minimální nahrávací čas pro Loop 2, což je 10 vteřin = 80 vteřin. Minimální čas nahrávání na Loop 2: 10 vteřin 80 vteřin Nahrávací čas na Loop 1 Po nahrávání na Loop 1 chcete, řekněme, nahrávat na Loop 2. Dostupný nahrávací čas pro Loop 2 bude celkový nahrávací čas bez času, který jste použili na nahrávání na Loop 1. Loop 1 Nahrávací čas na Loop 2 Nyní si představme, že jste následně vymazali frázi z Loop 1 a poté znovu nahrávali na Loop 1. Dostupný nahrávací čas pro Loop 1 bude celkový nahrávací čas bez času, který jste použili na nahrávání na Loop vteřin Nahrávací čas na Loop 1 Poté, co nahrajete smyčku Loop 2 Vrstvení zvuku na nahranou frázi Informace najdete v kapitole Vrstvení hraním s nahranou frází na str. 23. Přiřazení smyčkového efektu k přehrávání smyčkové fráze Viz Přiřazení smyčkového efektu k nahrané frázi na str

22 Vrstvení hraním s nahranou frází Resampling fráze s přiřazeným smyčkovým efektem Viz Resampling na str. 25. Vrstvení hraním s nahranou frází Nyní vysvětlíme, jak vrstvit hraním s frází, kterou jste nahráli na Loop Zvolte program, který disponuje zvukem, který chcete. Pokud chcete, můžete také upravit parametry efektu. str.18 Přidání efektu ke kytaře nebo do mikrofonního audia str.37 Editace programu 2. Stisknutí pedálu STOP a PROGRAM UP najednou způsobí, že se LEDka aktuální smyčky Loop 1 rozsvítí. 3. Stiskem pedálu REC/PLAY/OVERDUB spustíte přehrávání na Loop V momentě, kdy chcete začít vrstvit, stiskněte pedál REC/PLAY/OVERDUB a hrajte na váš nástroj. LEDka LOOP STATUS pro Loop 1 se oranžově rozsvítí a vrstvení začne. Tip: Pokud je parametr Pre efektu přiřazen ovládacímu pedálu (LEDka pedálu bude červeně svítit, můžete použít pedál k ovládání Pre efektu během vrstvení. 5. Stiskněte pedál PLAY/REC/OVERDUB v tu chvíli, kdy chcete zastavit vrstvení. LEDka LOOP STATUS pro Loop 1 se zeleně rozsvítí a Dynamic Looper se přepne z vrstvení do přehrávání. 6. Stisknutím STOP zastavíte přehrávání Loop 1. Tip: Dynamic Looper vám umožní určit, co se stane, když zastavíte přehrávání. str.25 Určení zastavení smyčky Odstranění vrstvení Pokud chcete zrušit naposledy provedené vrstvení, pokračujte od stavu po vrstvení následujícím způsobem. 1. Podržte pedál PROGRAM UP. 2. Pokud začne na displeji program/value blikat Und, pusťte pedál PROGRAM UP. Naposledy provedené vrstvení se odstraní. 23

23 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper Návrat vrstvení Pokud chcete vrátit vrstvení, které jste předtím odstranili, pokračujte od stavu po odstranění následujícím způsobem. 1. Podržte pedál PROGRAM UP. 2. Pokud začne na displeji program/value blikat red, pusťte pedál PROGRAM UP. Odstraněné vrstvení bude vráceno zpět. Přiřazení smyčkového efektu k nahrané frázi Zde vysvětlíme, jak přiřadit smyčkový efekt a upravit tak přehrávání fráze, kterou jste na smyčku nahráli. Můžete také k úpravě fráze v reálném čase použít ovládací pedál. 1. Zároveň stiskněte pedál STOP a PROGRAM UP, čímž zvolíte smyčku, kterou chcete přehrávat. LEDka aktuální zvolené smyčky se rozsvítí. 2. Stiskem pedálu REC/PLAY/OVERDUB spustíte přehrávání smyčky. Tip: Pokud Loop 1 i Loop 2 obsahují frázi, můžete přehrávat Loop 1 i Loop 2 najednou podržením pedálu STOP a rychlým stisknutím pedálu REC/PLAY/OVERDUB ve stavu zastavení. (Tuto funkci nazýváme Dual Playback. Tip: Pokud podržíte pedál STOP přibližně dvě vteřiny, nahraná fráze bude vymazána. 3. Ověřte, že svítí tlačítko LOOP FX, což znamená, že je smyčkový efekt zapnutý. Pokud je vypnutý, stiskněte tlačítko LOOP FX, čímž jej zapnete. Pozn.: Pokud je parametr Pre efektu přiřazen ovládacímu pedálu (LEDka pedálu bude červeně svítit, nemůžete zapnout smyčkový efekt. Silně sešlápněte pedál na jeho horním konci, čímž jeho přiřazení přepnete na smyčkový efekt (LEDka pedálu se zeleně rozsvítí. Tip: Pokud je parametr smyčkového efektu přiřazen ovládacímu pedálu (LEDka pedálu bude zeleně svítit, můžete použít pedál k ovládání smyčkového efektu. Tip: Jestliže stisknete pedál TRIGGER/TAP, smyčkový efekt se vypne a vrátíte se na začátek fráze, která je aktuálně přehrávána. Můžete stisknutím pedálu v požadovaný moment měnit délku smyčky nebo opakovat frázi v synchronizaci s tempem a vytvářet tak zajímavé projekty. 4. Stiskem pedálu STOP zastavíte přehrávání. Stisknutím tohoto pedálu můžete zastavit přehrávání, dokonce i když je zvolená smyčka zastavena a druhá smyčka je přehrávána. Funkce Key Lock Pokud podržíte přibližně dvě vteřiny tlačítko Cancel, tlačítka, knoby a selektory na čelním panelu se deaktivují; pouze pedály sekce ovládání programů/smyček a ovládací pedál Control budou aktivní. (Tuto funkci nazýváme Key Lock. Je to vhodný způsob, jak zabránit nechtěným operacím během hraní nebo vystoupení. 24

24 Resampling Určení zastavení smyčky Můžete určit, jak bude smyčka zastavena po stisknutí pedálu STOP během přehrávání smyčky. 1. Stiskněte tlačítko STOP MODE. S každým stiskem tlačítka se nastavení změní následujícím způsobem. Tlačítko nesvítí: Když stisknete pedál STOP, fráze se okamžitě zastaví. Tlačítko svítí červeně: Když stisknete pedál STOP, fráze se zastaví a přidá se delay. Tlačítko se svítí oranžově: Když stisknete pedál STOP, hlasitost fráze se začne snižovat a fráze se zastaví, jakmile hlasitost dosáhne nuly. Tlačítko se svítí zeleně: Když stisknete pedál STOP, fráze se přehraje až do konce a pak se zastaví. Tip: Když doznívá a pak se zastaví nebo když ji přehráváte do konce a pak se zastaví, LEDka LOOP STATUS začne rychle blikat zeleně, dokud se smyčka nezastaví. Nelze nahrávat/vrstvit/resamplovat, dokud se smyčka nezastaví. Resampling Zatímco se smyčka přehrává, můžete použít smyčkový efekt nebo ovládací pedál k úpravě fráze, zatímco se výsledný počin znovu nahrává. Tomu říkáme resampling. Pomocí resamplingu můžete přiřadit více než jeden smyčkový efekt nebo vytvořit smyčku o jiné délce, než má již nahraná smyčka. Resampling je možný, když přiřazujete smyčkový efekt ke smyčkově nahrané frázi. Není možné resamplovat, pokud již fráze nebyla nahrána do smyčky. 1. Najednou stiskněte pedál STOP a PROGRAM UP, čímž zvolíte smyčku, která je nahrána. 2. Stiskněte pedál REC/PLAY/OVERDUB a přehraje se smyčka, pedálem PROGRAM UP pak zvolíte program, který dodá ten zvuk, který chcete. Pokud chcete, můžete editovat parametry efektu nebo použít ovládací pedál k přiřazení smyčkového efektu. str.18 Přehrávání programů Když přehráváte smyčku a smyčkový efekt je zapnutý, LEDka RESAMPLING STATUS bude blikat, což značí, že je resampling možný. 3. Stiskněte pedál REC/PLAY/OVERDUB. LEDka RESAMPLING STATUS se rozsvítí a spustí se resampling. Fráze se smyčkovým efektem bude resamplována. 25

25 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper Tip: Pokud máte smyčkový efekt přiřazený k ovládacímu pedálu, můžete pedál použít k úpravě zvuku během resamplingu. Během resamplingu není možné měnit programy. Stejně tak není možné za/vypínat smyčkový efekt nebo měnit typ efektu. 4. Stisknutím pedálu REC/PLAY/OVERDUB zastavíte resampling. Pozn.: Pokud provádíte resampling v určitém tempu, resampling se ukončí v synchronizaci s tempem a rytmem (funkce Loop Quantize. Pozn.: Pokud jste začali resampling bez určeného tempa, moment ukončení resamplingu se automaticky upraví přesně podle délky smyčky před resamplingem. Tip: Pokud stiskněte pedál TRIGGER/TAP, resampling se zastaví v momentě stisknutí pedálu; délka smyčky nebude upravena. Smyčka se přepne z resamplingu na přehrávání. Smyčkový efekt se vypne. Stisknete-li pedál STOP během resamplingu, zastaví se resampling a následně přehrávání smyčky. Tip: Pokud přehráváte Loop 1 a Loop 2 a resamplujete během použití VOLUME nebo X-FADE smyčkového efektu, přehrávání se pro smyčku, která není aktuální smyčkou, zastaví, jakmile zastavíte resampling. Přidání limiteru k nahraným frázím Dynamic Looper disponuje limiterem, který dělá hlasitost mezi smyčkami vyrovnanější nebo redukuje nesrovnalosti v hlasitosti mezi původními nahrávkami a nahrávkami po vrstvení. 1. Stisknutím tlačítka MASTER LIMITER zvolíte požadovaný typ limiteru. Nastavení se přepne při každém stisku tlačítka. Typ limiteru je zobrazen na displeji program/value. OFF: Limiter vypnutý. SFt: Jemný, mírný limiter. Toto redukuje nesrovnalosti v hlasitosti mezi Loop 1 a Loop 2 při přehrávání každé smyčky zvlášť nebo při přehrávání obou smyček najednou. Hrd: Silný limiter. Tento limiter vyrovnává hlasitost nahrané fráze. Redukuje rozdíly v hlasitosti mezi původně nahranou frází a frází po opakovaném vrstvení. 26

26 Odstranění smyčkové fráze Odstranění smyčkové fráze Zde se dozvíte, jak vymazat frázi, kterou jste nahráli na smyčku. Vymazané fráze již nelze obnovit. Proto užívejte operaci opatrně. 1. Pokud se fráze přehrává, stiskněte pedál STOP a přehrávání se zastaví. LEDka LOOP STATUS začne zeleně blikat. 2. Zároveň stiskněte pedál STOP a PROGRAM UP, čímž zvolíte smyčku, jejíž frázi chcete vymazat. Rozsvítí se LEDka smyčky, jejíž frázi chcete vymazat. 3. Podržte přibližně dvě vteřiny pedál STOP. Fráze bude zvolené smyčky vymazána a LEDka LOOP STATUS zhasne. Pokud znovu podržíte pedál STOP přibližně dvě vteřiny, bude vymazána fráze další smyčky a LEDka LOOP STATUS zhasne. 27

27 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper Stav smyčky Přítomnost fráze v aktuálně zvolené smyčce a její operační stav jsou indikovány LEDkou LOOP STATUS a RESAMPLING STATUS. Operace, které proběhnou, když stisknete pedál REC/PLAY/OVERDUB nebo STOP se budou také lišit. Při nahrávání nebo vrstvení LEDka LOOP STATUS Stav smyčky Nesvítí Zastavena (žádná fráze str.19 Kontrola stavu každé smyčky Bliká červeně Červeně se Pomalu rozsvítí bliká zeleně Rychle bliká zeleně Svítí zeleně Svítí oranžově Čeká na Auto Recording Start Nahrávání Zastavena (fráze existuje Čeká na zastavení (doznívá nebo přehrává do konce smyčky Hraní Overdubbing str.21 Spuštění nahrávání, jakmile začnete hrát (Auto Recording Start (Auto Recording Start" str.19 Kontrola stavu každé smyčky str.25 Určení zastavení smyčky str.19 Kontrola stavu každé smyčky Při resamplingu Jestliže přidáváte smyčkový efekt k aktuálně přehrávané frázi, Dynamic Looper bude v režimu připravení na resampling. LEDka LOOP STATUS LEDka RESAMPLING STATUS Stav smyčky Svítí zeleně Bliká červeně Připraven na resampling str.25 Resampling Červeně se Svítí Resampling rozsvítí červeně 28

28 Pre efekt a smyčkový (Loop) efekt Pre efekt a smyčkový (Loop) efekt Tato sekce vysvětluje, jaké typy efektů jsou dispozici pro Pre efekt a smyčkový efekt a parametry, které u těchto efektů můžete editovat. Detaily o toku signálu najdete na str. 9. Parametry efektů Knob EDIT: Toto je parametr, který můžete editovat otáčením knobem EDIT. Tlačítko PRE FX + knob EDIT: Toto je parametr, který můžete editovat otáčením knobem EDIT, zatímco držíte tlačítko PRE FX. V závislosti na zvoleném efektu se může stát, že daný efekt nebude mít parametr, který lze editovat pomocí tlačítka PRE FX + knobu EDIT. Ovládací pedál Control: Toto je parametr, který lze přiřadit k ovládacímu pedálu Control. Detaily o přiřazení funkce, viz Přiřazení funkce ovládacímu pedálu na str. 39. Pre efekty PdL: PEDAL FX Toto modeluje krabičkové typy efektů. Cln: Čistý tón, která nechá procházet tón vaší kytary. Co: Model pedálu kompresoru, populárního svým perkusivním, čistým zvukem. Perfektně se hodí pro pop nebo funky hudbu let 80-tých a 90-tých. Vyrábí také zpěvný, měkký sustain. Crn: Modeluje overdrive, pojmenovaný po tvoru napůl člověk napůl kůň z řecké mytologie. Když stáhnete gain, funguje jako booster, který zachovává originální zvuk kytary. Zvýšením gainu funguje jako overdrive s bohatými středy. Od: Modeluje známý overdrive pedál v zeleném boxu; dává nepopsatelně příjemný zvuk s tímto klasickým efektem. dst: Velmi vhodné zkreslení pro metal. Tlačítko PRE FX + knob EDIT: Upravuje gain. Ovládací pedál Control: Ovládá výstupní úroveň. : WAH Modeluje Vox V847 wah pedál. Knob EDIT: Zvolí zvuk (typ efektu. Dostupné zvuky jsou stejné jako pro efekt typu PEDAL FX. ( PEDAL FX Tlačítko PRE FX + tlačítko EDIT: Upravuje gain. Ovládací pedál Control: Ovládá wah. Knob EDIT: Určuje typ efektu. 29

29 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper Πod: MODULATION Toto modeluje modulační efekty. Knob EDIT: Určuje typ efektu. Ch1: Modeluje analogový chorus. Ch2: Toto obsahuje dva chorusy a produkuje komplexní modulační efekt. FLA: Modeluje analogový flanger. PHA: Modeluje analogový phaser. tre: Modeluje tremolo obvod, vestavěný do kytarového zesilovače. Tlačítko PRE FX + tlačítko EDIT: Nastavuje rychlost modulace. Ovládací pedál Control: Ovládá hloubku efektu. bas: BASS Simuluje baskytaru. Knob EDIT: Volí typ zvuku. Eb1: Standardní elektrická basa. Eb2: Elektrická basa s přidaným kompresorem. Eb3: Elektrická basa s přidaným overdrive. Eb4: Elektrická basa s přidaným zkreslením. Sb1: Syntezátorová basa. Sb2: Variace syntezátorové basy. Ovládací pedál Control: Ovládá výstupní úroveň. Aco: ACOUSTIC Simuluje akustickou kytaru. Knob EDIT: Volí typ zvuku. S-1: Stará, akustická kytara s malým tělem, vhodná pro přesná arpeggia. S-2: Akustická kytara s malým tělem a velice specifickým středovým zvukem, oblíbená mezi bluesmany. Lrg: Velká akustická kytara se specifickým, čistým zvukem, vhodným pro pop. res: Rezonátorová kytara (Dobro) vhodná pro hraní se slidem. Tlačítko PRE FX + tlačítko EDIT: Upravuje hloubku efektu. Ovládací pedál Control: Ovládá výstupní úroveň. Ptc: PITCH Toto je pitch shifter (měnič výšky), který vám umožňuje použít ovládací pedál ke změně výšky. Knob EDIT: Upravuje výšku v půltónových intervalech , dtn: Detune (rozladění), 1 12 Tlačítko PRE FX + Nastavuje poměr mixu mezi přímým zvukem a zvukem efektu. Ovládací pedál Control: Ovládá výšku. 30

30 Pre efekt a smyčkový (Loop) efekt Stt: STUTTER Tento efekt vytváří dojem tremola přidáním gate (brána) v synchronizaci s tempem do vstupního zvuku. Můžete vytvářet rytmické fráze pomocí ovládacího pedálu, kterým ovládáte cyklus brány (časový úsek, ve kterém je brána otevřená v poměru k jednomu kompletnímu cyklu brány, která se otevírá a zase zavírá. Toto je efektivní, když jej přidáte ke vstupním zvukům s neměnnou hlasitostí, jako například zvuky zpracované kompresí nebo zkreslením. Knob EDIT: Určuje rytmus. Brána se otevře a zavře v synchronizaci s tempem a rytmem, které zde nastavíte. 1-2: (dvě doby = půlová nota) 1-8: (osminové noty) 3-8: (jeden a půl doby) 1-12: (osminové trioly) 1-3: (půlové trioly) 1-16: (šestnáctinové noty) 1-4: (1 doba = čtvrťová nota) 1-24: (šestnáctinové trioly) 3-16: (osminové noty s tečkou) 1-32: (Dvaatřicetinové noty) 1-6: (čtvrťové trioly) 1-64: (Čtyřiašedesátinové noty) Ovládací pedál Control: Ovládá cyklus, který otevírá a zavírá bránu. Postupné sešlapování pedálu zkrátí znění zvuku. Eq: EQ Toto modeluje čtyřpásmový ekvalizér. Knob EDIT: Zvolí typ ekvalizéru. LC: Ořezává nízkofrekvenční rozsah. LF: Posiluje/ořezává nízkofrekvenční rozsah. CF: Posiluje/ořezává středofrekvenční rozsah. CF2: Posiluje/ořezává středofrekvenční rozsah a ořezává ostatní rozsahy. HF: Posiluje/ořezává vysokofrekvenční rozsah. HC: Ořezává vysokofrekvenční rozsah. Tlačítko PRE FX + knob EDIT: Upravuje gain. Ovládací pedál Control: Ovládá výstupní úroveň. dly: DELAY Toto modeluje delay efekt. Knob EDIT: Volí typ delay. Sho: Modeluje zkrácení (slap delay. dl1: Modeluje čistě znějící delay. dl2: Modeluje delay v synchronizaci s tempem. An1: Modeluje analogový delay pomocí BBD se specifickým, teplým zkreslením. An2: Modeluje analogový delay v synchronizaci s tempem. tp1: Modeluje delay, který nabízí kolísající, třepetající a mírně zkreslený charakter zvuku, připomínající klasické páskové echo přístroje. tp2: Modeluje páskové echo v synchronizaci s tempem. Tlačítko PRE FX + knob EDIT: Nastaví dobu delay. Pokud jste zvolili krátký (short) delay nebo typ delay bez synchronizace s tempem, použijte tento parametr k určení času delay hodnotou v rozsahu

31 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper Pokud jste zvolili delay se synchronizací s tempem nebo páskové echo, použijte tento parametr k volbě jedné z následujících hodnot. 1-64: (Čtyřiašedesátinové noty) 1-6: (čtvrťové trioly) 1-32: (Dvaatřicetinové noty) 3-16: (osminové s tečkou) 1-24: (šestnáctinové trioly) 1-4: (1 doba = čtvrťová nota) 1-16: (Šestnáctinové noty) 1-3: 3 (půlové trioly) 1-12:3 (osminové trioly) 3-8: (jeden a půl doby) 1-8: (osminové noty) 1-2: (dvě doby = půlová nota) Ovládací pedál Control: Ovládá hloubku efektu. Pozn.: Když používáte delay efekt s Pre efektem a smyčkovým efektem, maximální čas delay pro každý z nich bude 2.22 vteřiny. Pokud používáte delay efekt v synchronizaci s tempem a tempo by spolu s nastavením parametru efektu přesahovalo 2.22 vteřin času delay, pak bude čas delay automaticky snížen na poloviční nastavení. rvb: REVERB Toto je reverb efekt, který vám umožňuje použít ovládací pedál k nastavení hloubky reverbu a vyrovnání hlasitosti. Toto je efektivní v případě kytarového i mikrofonního vstupu. Knob EDIT: Vybere typ reverbu. SPr: Modeluje spring reverb vestavěný do kytarového zesilovače. roo: Modeluje ozvěnu typické místnosti s četnými blízkými odrazy. HAL: Modeluje ozvěnu koncertní síně obsahující četné odrazové prvky. Ovládací pedál Control: Ovládá hloubku reverbu a vyrovnání hlasitosti. S-F: SCI-FI Toto mění zvuk elektrické kytary mnoha způsoby. Knob EDIT: Volí typ zvuku. dr1, dr2, dr3: Toto jsou drone (s cíleným šumem nebo duněním) efekty, které dodávají specifický zvuk do tónu, jako například zvuk Tambury, nástroje z Indie. Sy1, Sy2, Sy3: Tyto modelují chromatické syntezátorové zvuky. Jsou to tři typy syntezátorových zvuků, každý s jinou charakteristikou tónu (Sy3: Simulace bicích. Jsou efektivní při hraní jednotlivých tónů. SLo: Toto produkuje efekt zvuku podobného houslím s pomalejším nástupem. Tlačítko PRE FX + knob EDIT: Úpravy závisí na zvoleném zvuku. dr1, dr2: Určuje stupnici. dr3, Sy1, Sy2: Určuje hloubku efektu. Sy3: Určuje výstupní úroveň. SLo: Určuje rychlost efektu. Ovládací pedál Control: Co ovládá, závisí na zvoleném zvuku. dr1, dr2: Ovládá hloubku efektu. dr3: Ovládá stupnici. Sy1, Sy2, SLo: Ovládá výstupní úroveň. Sy3: Ovládá charakter zvuku. 32

32 Pre efekt a smyčkový (Loop) efekt Smyčkové efekty Když používáte smyčkový efekt, je obzvlášť užitečné přiřadit parametr smyčkového efektu ovládacímu pedálu. Vol: VOLUME Tento efekt vám umožňuje použít ovládací pedál k nastavení hlasitosti. Pokud začnete resamplovat s tímto efektem, výstup, jehož hlasitost je řízena tímto efektem, bude nahrán do aktuálně zvolené smyčky. Toto můžete také použít ke kombinaci výstupů dvou smyček do smyčky jednotlivé. Knob EDIT: Určuje zvuk a jeho hlasitost. Cur: Ovládá hlasitost aktuálně zvolené smyčky. L1.2: Ovládá hlasitost smyček Loop 1 a Loop 2. ALL: Ovládá hlasitost vstupního zvuku a smyček Loop 1 a Loop 2. Ovládací pedál Control: Ovládá hlasitost zvuků určenou knobem EDIT. FAd: X-FADE Tento efekt používá ovládací pedál k nastavení rovnováhy mixu. Pokud provedete resampling s tímto efektem, výstupní mix, který je řízen smyčkovým efektem, bude nahrán do aktuálně zvolené smyčky. Knob EDIT: Určuje zvuk a rovnováhu mixu. In.L: Pedál ovládá rovnováhu mixu mezi vstupem a aktuálně zvolenou smyčkou. L1.2: Pedál ovládá rovnováhu mixu mezi Loop 1 a Loop 2. Ovládací pedál Control: Ovládá rovnováhu mixu určenou knobem EDIT. rev: REVERSE Tento efekt obrací přehrávání. Postupné sešlapování pedálu bude zvyšovat množství mixu obráceného přehrávání. To je obzvlášť efektivní, když tento efekt použijete na zvuk, který se neustále mění, jako například kytarové sólo nebo vokál. Knob EDIT: Zvolí, co se stane, když přepínáte mezi přehráváním dopředu a pozpátku. FAd: Přechod mezi přehráváním dopředu a pozpátku. ALt: Střídavé přepínání mezi přehráváním dopředu a pozpátku. Ovládací pedál Control: Přepínání mezi přehráváním dopředu a pozpátku. LIL: LOOP IN LOOP Když postupně sešlapujete ovládací pedál, tento efekt okamžitě vytváří kratší frázi z fráze, která je aktuálně přehrávána. Ovládáním délky fráze můžete produkovat roll efekty. Knob EDIT: Určuje rytmus při sešlapování ovládacího pedálu, zatímco se přehrává fráze. 33

33 Uživatelský manuál VOX Dynamic Looper Pokud zvolíte bar, použije se předchozí určený rytmus a tempo. U jiných nastavení se použije tempo. bar: (1 takt) 1-8: (osminové noty) 1-2: (dvě doby = půlová nota) 1-12:3 (osminové trioly) 3-8: (jeden a půl doby) 1-16: (šestnáctinové noty) 1-3: (půlové trioly) 1-24: (šestnáctinové trioly) 1-4: (1 doba = čtvrťová nota) 1-32: (Dvaatřicetinové noty) 3-16: (osminové noty s tečkou) 1-64: (Čtyřiašedesátinové noty) 1-6: (čtvrťové trioly) Ovládací pedál Control: Přehrává krátkou frázi v synchronizaci s tempem. Jak sešlapujete pedál, délka fráze bude opět zmenšena o polovinu. Ptc: PITCH Toto je pitch shifter (měnič výšky), který používá ovládací pedál ke změně výšky. Knob EDIT: Určuje rozsah, ve kterém nastavujete výšku. u57: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit z původní výšky o 5 půltónů nahoru 7 půltónů nahoru. u12: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit z původní výšky o 1 půltón nahoru 2 půltóny nahoru. u13: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit z původní výšky o 1 půltón nahoru 3 půltóny nahoru. u35: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit z původní výšky o 3 půltónů nahoru 5 půltónů nahoru. u47: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit z původní výšky o 4 půltónů nahoru 7 půltónů nahoru. u24: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit z původní výšky o 2 půltónů nahoru 4 půltónů nahoru. u5t: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit z původní výšky o 5 půltónů nahoru 10 půltónů nahoru. ubn: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit plynule až o jednu oktávu nahoru. uch: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit po půltónech až o jednu oktávu nahoru. d57: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit z původní výšky o 5 půltónů dolů 7 půltónů dolů. d12: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit z původní výšky o 1 půltón dolů 2 půltóny dolů. d35: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit z původní výšky o 3 půltóny dolů 5 půltónů dolů. d47: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit z původní výšky o 4 půltóny dolů 7 půltónů dolů. d24: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit z původní výšky o 2 půltóny dolů 4 půltóny dolů. dbn: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit plynule až o jednu oktávu dolů. dch: Jak postupně sešlapujete pedál, výška se bude měnit po půltónech až o jednu oktávu dolů. Ovládací pedál Control: Ovládá výšku smyčky. 34

34 Pre efekt a smyčkový (Loop) efekt SPd: SPEED Tento efekt vám umožňuje použít ovládací pedál ke změně rychlosti přehrávání smyčky. Knob EDIT: Určuje, jak se bude rychlost přehrávání měnit, když budete používat ovládací pedál. SL1: Když sešlápnete pedál, přehrávání se zpomalí. Výška fráze se nezmění. SL2: Když sešlápnete pedál, přehrávání se zpomalí. Výška fráze se změní dle rychlosti přehrávání. FA1: Když sešlápnete pedál, přehrávání se zrychlí. Výška fráze se nezmění. FA2: Když sešlápnete pedál, přehrávání se zrychlí. Výška fráze se změní dle rychlosti přehrávání. SF1: Přehrávání se zrychlí, když sešlápnete pedál nad středovou pozici jeho operačního rozsahu a zpomalí, když jej sešlápnete od středové pozice směrem k sobě. Výška fráze se nezmění. SF2: Přehrávání se zrychlí, když sešlápnete pedál nad středovou pozici jeho operačního rozsahu a zpomalí, když jej sešlápnete od středové pozice směrem k sobě. Výška fráze se změní dle rychlosti přehrávání. Ovládací pedál Control: Ovládá rychlost přehrávání nahrané smyčky. V závislosti na nastavení knobu EDIT se bude výška měnit společně s rychlostí přehrávání. Výsledek je podobný změně rotační rychlosti desky. Scr: SCRUB Tento efekt rozděluje smyčkovou frázi na "zrníčka" (grains) (krátké fragmenty zvuku a umožňuje vám použít ovládací pedál i libovolné změně přehrávací pozice těchto zrníček, čímž můžete naprosto rozebrat a procházet celou frázi. Toto je obzvlášť efektivní při použití u kytarových sól nebo arpeggia. Knob EDIT: Upravuje délku zrníčka (krátkého fragmentu zvuku. Ovládací pedál Control: Ovládá pozici přehrávání uvnitř smyčky. Začněte s pedálem v úplně vrácené pozici (sešlápnutý patou) a postupně jej sešlapujte, čímž budete procházet jeden cyklus smyčky. Sešlapováním pedálu budete přehrávat dopředu, vracením pedálu budete přehrávat dozadu. Rychlost sešlapování pedálu bude ovládat rychlost přehrávání. Když nebudete používat pedál, přehrávání bude pomalé. Stt: STUTTER Tento efekt vám umožní použít ovládací pedál k řízení cyklu, čímž můžete vytvářet rytmické smyčky. Toto je efektivní, když jej přidáte ke zvukům s neměnnou hlasitostí, jako například zvuky zpracované kompresí nebo zkreslením. Obsah efektu je stejný, jako v případě Pre Efektu STUTTER. str.31 Stt: STUTTER 35

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2 Bezpečnostní opatření Umístění Použití přístroje v následujících místech může způsobit poškození a nefunkčnost. Na přímém slunečním světle Na místech s extrémními teplotami a vlhkostí

Více

Upozornění. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

Upozornění. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně. Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých a prašných místech

Více

Lil Looper Uživatelský manuál

Lil Looper Uživatelský manuál Uživatelský manuál Lil Looper Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo

Více

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti. Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UŽIVATELSKÝ MANUÁL DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Upozornění. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

Upozornění. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

Hlavní vlastnosti. Uživatelský manuál

Hlavní vlastnosti. Uživatelský manuál Uživatelský manuál * Toto zařízení obsahuje demo fráze (90 99). Jakmile je vymažete, nelze je obnovit. Proto si je zálohujte dle popisu v Zálohování do počítače (str. 37). Dle nastavení z výroby, se bude

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

Upozornění. Uchování manuálu Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

Upozornění. Uchování manuálu Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití. Pú Upozornění Umístění Použijete-li nástroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých a prašných místech

Více

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Obsah 1. Popis ovládacích prvků...4 1.1 Čelní panel...4 1.2 Zadní panel...6 2. Ovládání...7 2.1 Spuštění režimu Program...7 2.2 Programování scén...7 2.2.1 Editace

Více

Time Machine. Delay pedál. Uživatelská příručka

Time Machine. Delay pedál. Uživatelská příručka Time Machine Delay pedál Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko

Více

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o.

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o. Celolampový kytarový zesilovač Uživatelský manuál Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! Přední panel 1 Input (Vstup) Nesymetrický vstup jack 6,3 mm. Sem zapojte kabel z kytary. 2 Gain (Zesílení)

Více

Quick Start. Editace... 8 Základní editace... 8 Uložení vlastního nastavení... 9 Důležité editační parametry... 9

Quick Start. Editace... 8 Základní editace... 8 Uložení vlastního nastavení... 9 Důležité editační parametry... 9 Quick Start Upozornění... 2 Dokumentace... 3 Úvod... 4 Hlavní vlastnosti... 4 Části WAVEDRUM... 5 Příprava... 6 Zapojení audio zařízení... 6 Zapnutí přístroje... 6 Připevnění WAVEDRUM na stojan. 6 Hraní...

Více

Uţivatelský Manuál AC & BATTERY POWERED FET

Uţivatelský Manuál AC & BATTERY POWERED FET Uţivatelský Manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS SYB-5 Bass Synthesizer. Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŢÍVÁNÍ

Více

Uživatelský Manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED

Uživatelský Manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED Uživatelský Manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS AC-3 Acoustic Simulator. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více

Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady:

Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady: i Pozor! Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady: Varování Napájecí adaptér: Používejte jen adaptér odpovídající specifikacím,

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických polí Napájení

Více

PMS 410 výkonový mix. pult

PMS 410 výkonový mix. pult PMS 410 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 410 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 4 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál Upozornění Před použitím čtěte pozorně Prosím všimněte si následujících základních pokynů týkajících se používání elektronických varhan, abyste se tak vyhnuli případnému poškození vašeho nástroje a mohli

Více

Mooer VEM Box LE VE50 Multi-efektový vokální procesor. Uživatelský manuál

Mooer VEM Box LE VE50 Multi-efektový vokální procesor. Uživatelský manuál Mooer VEM Box LE VE50 Multi-efektový vokální procesor Uživatelský manuál Obsah Úvodní upozornění Vysvětlení pojmů Hlavní vlastnosti Provoz na baterie Uživatelské rozhraní Zapojení Provoz Volba patchů Expression

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

Obsah Úvod... 3 Gate arpeggiator... 4 Použití režimu Touch Scale... 6 Parametry Scene u nanopad2... 7 Globální parametry u nanopad2...

Obsah Úvod... 3 Gate arpeggiator... 4 Použití režimu Touch Scale... 6 Parametry Scene u nanopad2... 7 Globální parametry u nanopad2... Přehled parametrů Obsah Úvod... 3 Příprava... 3 Gate arpeggiator... 4 Je-li Touch Scale mode na off... 4 Je-li Touch Scale mode na on... 5 Použití režimu Touch Scale... 6 Změna notového rozsahu v režimu

Více

Thunder 50. Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o.

Thunder 50. Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o. Thunder 50 Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál Přední panel: Thunder 50, Typ E322 a E325 Přední panel: Thunder 50 Reverb, Typ E320 1. Input (Vstup): Nesymetrický vstupní jack 6,3 mm. 2. Gain (Zesílení):

Více

Hip-Hop můžete ovládat pomocí osvětlovacího pultu či vhodného kontroléru pro světla, který připojíte pomocí DMX (XLR) kabelu.

Hip-Hop můžete ovládat pomocí osvětlovacího pultu či vhodného kontroléru pro světla, který připojíte pomocí DMX (XLR) kabelu. ROBE HIP-HOP STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE OVLÁDÁNÍ 1. Ovládání pomocí osvětlovacího pultu (viz tabulka DMX na následujících dvou stranách) Hip-Hop můžete ovládat pomocí osvětlovacího pultu či vhodného kontroléru

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Důležité bezpečnostní symboly:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 13 99 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Modelující kytarový efektový procesor. Uživatelský manuál

Modelující kytarový efektový procesor. Uživatelský manuál Modelující kytarový efektový procesor Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano.

Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano. Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí aplikovaných v

Více

DIGITÁLNÍ PIANO. Děkujeme za zakoupení digitálního piana Korg SP-280. Uživatelský manuál

DIGITÁLNÍ PIANO. Děkujeme za zakoupení digitálního piana Korg SP-280. Uživatelský manuál DIGITÁLNÍ PIANO Děkujeme za zakoupení digitálního piana Korg SP-80. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

PMS 206 výkonový mix. pult

PMS 206 výkonový mix. pult PMS 206 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 206 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 2 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Upozornění. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

Upozornění. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

Při prvním stisku se přehraje první zpráva v pořadí, při následujícím stisku se přehraje další zpráva atd.

Při prvním stisku se přehraje první zpráva v pořadí, při následujícím stisku se přehraje další zpráva atd. ÚVOD Přístroj Sequencer je navržený pro klienty s tělesným nebo mentálním postižení, kterým, pomocí technik augmentativní a alternativní komunikace, umožňuje vyjádřit své potřeby a pocity a dorozumět se

Více

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke.

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke. www.jinke.cz Jinke UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. Elektronická kniha Verze 1.0 Obsah Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Popis

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Uživatelská příručka. Joe Satriani & VOX

Uživatelská příručka. Joe Satriani & VOX Uživatelská příručka Joe Satriani & VOX Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 2012 Audio Partner s.r.o.

FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 2012 Audio Partner s.r.o. FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL I. VLASTNOSTI - 49 kláves - přiřaditelný jezdec, pedál, kolečko ohýbání tónu, modulační kolečko, tlačítka nahoru/dolů, knoflíky - multifunkční klávesnice

Více

Napájení Zapojte k tomu určený AC adaptér do zásuvky se správným napětím. Nezapojujte jej do zásuvky s jiným napětím než to, pro které je určen.

Napájení Zapojte k tomu určený AC adaptér do zásuvky se správným napětím. Nezapojujte jej do zásuvky s jiným napětím než to, pro které je určen. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Hlavní vlastnosti. Obsah

Hlavní vlastnosti. Obsah Uživatelský manuál Hlavní vlastnosti GC-1 je nový nástroj, který v sobě spojuje tradiční Fender Stratocaster a špičkovou technologii Roland. GC-1 GK-Ready Stratocaster je kytara s GK snímačem, kterou lze

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

THE FCC REGULATION WARNING (for USA)

THE FCC REGULATION WARNING (for USA) Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li nástroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých a

Více

Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení.

Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení. RD 1700 zapisovač 6.2 Zapnutí napájení a stav zapisovače 6.3 Tisk zkušebního obrazce 6.4 Činnost v normálním módu 7.1 Nastavení a kontrola parametrů 7.2 Přehled postupu nastavení parametrů 7.3 Nastavení

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

PA 570 přepážkový mikrofon

PA 570 přepážkový mikrofon PA 570 přepážkový mikrofon Stránka č. 1 Úvodem: Mikrofon PA 570 je inovovanou verzí staršího modelu. Je vybaven elektretovou vložkou a audio elektronika disponuje velice nízkou hladinou šumu. Mikrofon

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

ACCENT SOUND60 Uživatelský manuál

ACCENT SOUND60 Uživatelský manuál ACCENT SOUND60 Uživatelský manuál Brožura obsahuje důležité informace a návod k použití zařízení. Než začnete používat výrobek, důkladně si přečtěte obsah této brožury. Po přečtení ji uschovejte na bezpečném

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uživatelský manuál Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické

Více

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím

Více

MIDI kontrolér (speciálně pro ovládání nahrávacího SW Ableton Live )

MIDI kontrolér (speciálně pro ovládání nahrávacího SW Ableton Live ) MIDI kontrolér (speciálně pro ovládání nahrávacího SW Ableton Live ) Stručný návod k okamžitému použití přístroje Tento návod v českém jazyce je majetkem společnosti K-AUDIO Impex s.r.o. Kardašovská 626,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

XT series DMX Control 24 Pro. Návod k použití

XT series DMX Control 24 Pro. Návod k použití XT series DMX Control 24 Pro Návod k použití Obsah 1. Bezpečnost..2 1.1 Bezpečnostní pokyny.2 1.2 Provozní předpisy... 2 2. Úvod 3 2.1 Představení přístroje... 3 3. Nastavení.. 3 3.1 Ovládání zvukovým

Více

Funkce. Všeobecné informace. Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy American DJ. Funkce DMX-Solo

Funkce. Všeobecné informace. Děkujeme Vám za zakoupení výrobku firmy American DJ. Funkce DMX-Solo Uživatelský manuál Obsah Funkce Všeobecné informace 1. Přehled 1.1 Čelní pohled 1.2 Zadní pohled 2. Průvodce ovládáním 2.1 Nahrávací mód 2.1.1 Umožnění nahrávání 2.1.2 Nahrávání scén 2.1.3 Vymazání programu

Více

Hodinky s kamerou a IR

Hodinky s kamerou a IR Hodinky s kamerou a IR Návod k použití Hlavní výhody přístroje: Kvalitní zpracování Automatické otáčení obrazu dle polohy IR mód www.spyobchod.cz stránka 1 1. Ovládací tlačítka na hodinkách B A D C E F

Více

Hudba jako zábava. obsah 1 Nero WaveEditor 2 První spuštění 3 Panel nástrojů 4 Zobrazení souboru 5 Nastavení programu 6 Přehrávání zvuku

Hudba jako zábava. obsah 1 Nero WaveEditor 2 První spuštění 3 Panel nástrojů 4 Zobrazení souboru 5 Nastavení programu 6 Přehrávání zvuku Kompletní průvodce programem Hudba jako zábava Nero WaveEditor Máte rádi hudbu? Rádi si hrajete? Spojte obě radosti dohromady a vyhrajte si se skvělým programem pro úpravu zvuku Nero WaveEditorem. Nejnovější

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01.

Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01. Uživatelský manuál Mini přepínač počítačů (Klávesnice, VGA, Myš, Audio) 4:1 USB, integrované kabely Katalogové číslo: 14.01.3280 Typ: CS-64U Upozornění: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím

Více

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství OBSAH 1 VAROVÁNÍ Str. 2 6 ULOŽENÍ RADIO KODU Str. 11 2 NÁKRES A KOMPONENTY Str. 2 6.1 Nastavení DS ovladače Str. 11 2.1 Popis komponentů Str. 3 6.2 Nastavení SLH ovladače Str. 12 2.2 Popis svorkovnice

Více

Zvláštní poděkování patří Beta Testovacímu Týmu, který nejen vysledoval chyby, ale přispěl ke zlepšení produktu.

Zvláštní poděkování patří Beta Testovacímu Týmu, který nejen vysledoval chyby, ale přispěl ke zlepšení produktu. Manuál Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez ohlášení a nereprezentují závazek vůči majiteli, z hlediska Native Instruments GmbH. Software, popsaný v tomto dokumentu je předmětem poskytnuté licence

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál.

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Složky soupravy dětského digitálního audio monitoru: Upozornění Pro Vaši bezpečnost používejte prosím

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC Axolute Videodisplej obj. č. 349311-349312 - 349313 Návod k použití Part. U1925A - 06/07-02 PC Obsah CZ 1 Úvod a základní funkce 5 Všeobecné informace 6 Axolute videodisplej: používejte ho hned! 6 Funkční

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Digitální klávesy RK-61. Obj. č.: 119 60 94

Digitální klávesy RK-61. Obj. č.: 119 60 94 Účel použití Výrobek generuje zvuky, které uživatel přehrává přes zabudované reproduktory pomocí kláves. Lze k němu připojit sluchátka nebo externí zesilovač. Přístroj je vybaven USB portem pro připojení

Více

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 Návod k obsluze Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 B Obsah balení Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Bluetooth vysílač Micro-USB napájecí a nabíjecí

Více

Elektronická bicí souprava NÁVOD K POUŽITÍ

Elektronická bicí souprava NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická bicí souprava NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Elektronická bicí souprava splňuje požadavky Části 15 Pravidel FCC (Federální komise USA pro komunikaci). Při provozu soupravy jsou splněny

Více

Mooer BEM Box LE Multi-efektový procesor pro baskytaru. Uživatelský manuál

Mooer BEM Box LE Multi-efektový procesor pro baskytaru. Uživatelský manuál Mooer BEM Box LE Multi-efektový procesor pro baskytaru Uživatelský manuál Obsah Úvodní upozornění Vysvětlení pojmů Hlavní vlastnosti Provoz na baterie Uživatelské rozhraní Zapojení Provoz Volba patchů

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více