Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 Uživatelská příručka

2 Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých a prašných místech Kde dochází k silným otřesům V blízkosti magnetického pole Uchování manuálu Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití. Přístroj musí stát vždy samostatně Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty. Pokud cokoliv zapadne dovnitř, odpojte adaptér ze zásuvky. Potom kontaktujte dealera Korg nebo obchodníka, kde jste nástroj zakoupili. Napájení Zapojte k tomu určený AC adaptér do zásuvky se správným napětím. Nezapojujte jej do zásuvky s jiným napětím než to, pro které je určen. Interference s jinými elektrickými zařízeními Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia a televize. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně. Péče Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky. ii

3 Poznámka o odpadech (pro EU) Pokud je tento symbol na obalu produktu, v manuálu, na baterii, nebo obalu baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Nepatří proto do běžného domácího odpadu. Likvidací předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte špatnému vlivu na životní prostředí. Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je zobrazen také chemický symbol pod zkříženým symbolem pro baterie či jejich balení. Důležité poznámky pro zákazníky Tento produkt byl vyroben podle předpisu přísných specifikací a požadavků na napětí, aplikovaných v zemi, pro kterou je zamýšlen a bude využíván. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonním prodejem, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte. VAROVÁNÍ: Použití produktu ve vaší zemi, jiné než pro kterou je připraven, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo distributora. Proto si ponechejte účtenku, jako důkaz zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora. Proto si ponechejte účtenku, jako důkaz zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů. iii

4 Obsah Úvod... 1 Hlavní vlastnosti... 1 Průvodce panely (čelní a zadní panel)... 2 Čelní panel... 2 Zadní panel... 8 Provedení zapojení... 9 Zkoušíme ToneLab EX Režimy pro hraní Vytváření vlastních zvuků Vytvoření zvuku Nastavení redukce šumu Použití ekvalizéru Uložení programu Modely zesilovačů, kabinetů a typy efektů Modely zesilovačů Modely kabinetů Samostatné pedály Pedál Pedál Modulace Typy delay Typy reverbu Ladička Procedura ladění Přepínání režimů ladění Kalibrace ladičky Použití expression pedálu k ovládání Nastavení expression pedálu Přiřazení funkce expression pedálu (Quick Assign) Minimální a maximální hodnoty expression pedálu Nastavení citlivosti expression pedálu Zapojení do počítače (USB zapojení) Použití SW knihovny Vysílání audio dat Obnovení nastavení z výroby Problémy a potíže Seznam songů předvolených programů Specifikace iv

5 Úvod Děkujeme za zakoupení VOX Modelingového efektového procesoru ToneLab EX. Abyste plně využili všech výhod nového zařízení, pečlivě si přečtěte manuál a používejte produkt podle instrukcí. Ponechejte si manuál po ruce i pro další použití. Hlavní vlastnosti ToneLab EX je vybaven výkonným zesilovačem, který využívá miniaturní triodu 12AX7 (ECC83) s lampou, která se běžně používá z předzesilovačů, jež generují zvuk reálného lampového zesilovače a zahrnuje pocit a zvuk originálního zesilovače (Valvetronix technologie). Třicet tři modelů zesilovačů, využívajících sofistikovanou technologii modelingu, je vestavěno. Je zde také 11 modelů speaker kabinetů, takže snadno získáte zvuk legendárního vintage zesilovače, nebo špičkového a drahého, lampového zesilovače. Čtyřicet pět vysoce kvalitních efektů máte na výběr, takže můžete využít současně až devět typů efektů, včetně redukce šumu a pedálové ovládání hlasitosti. Máte na výběr ze sta předvolených zvuků (čtyři programy v každé z 25 bank), které využívají zesilovače a efekty, společně se 100 editovatelných programů (čtyři programy v každé z 25 uživatelských bank), což vám dohromady nabízí 200 programů, mezi kterými můžete přepínat pomocí nožního snímače, během vašeho hraní. Můžete přiřadit kterýkoliv z jedenácti samostatných pedálů a upravit různé parametry pomocí ovládacích knobů v příslušné části zesilovače. Tímto způsobem můžete díky ToneLab EX vytvořit komplexní, profesionální zvuky s rozličnými efekty. Expression pedál umožňuje ovládat wah, hlasitost nebo další parametry nohou což se mimořádně hodí pro živé hraní. Funkce Quick Assign usnadňuje přiřazení parametrů a dalších funkcí expression pedálu. Přepínač Amp/Line zajišťuje správně optimalizovaný zvuk, ať hrajete přes kytarový zesilovač nebo linkový systém, jako audio výstupní zařízení. Nastavením tohoto přepínače na Line aktivujete Total Equalizer (celkový ekvalizér), který upravuje tón konečného výstupního zvuku. Vestavěná autochromatická ladička je vybavena přepínáním režimu Normal a Strobe (synchronizace) pro jednodušší ladění. Pokud použijete běžně dostupný USB kabel k připojení ToneLab EX do počítače, můžete využít knihovnu ToneLab EX v počítači a spravovat uživatelské programy, nebo využít ToneLab EX jako USB audio převodník. 1

6 Průvodce panely (čelní a zadní panel) Povíme si stručně o přepínačích, knobech a konektorech na čelním panelu ToneLab EX. Čelní panel 1. Sekce zesilovače Zde upravíte nastavení modelu zesilovače a samostatného pedálu. Detaily o každém efektu najdete v Modely zesilovačů (str. 15) a Samostatné pedály (str. 22). POZN.: Není možné použít model zesilovače a samostatný pedál najednou. Pokud jedno z toho zapnete, druhé se vypne. a. AMPS bank select přepínač a LEDka Tímto přepínačem volíte banku nebo za/vypnete model. Pokaždé, když stisknete tento přepínač, banka se bude měnit mezi STANDARD, SPECIAL, CUSTOM, STANDARD... Barva LEDky indikuje zvolenou banku. STANDARD: zelená SPECIAL: oranžová CUSTOM: červená LEDka svítí, pokud je model zesilovače aktivní. Podržíte-li přepínač na 1s, můžete za/vypínat modely zesilovačů. 2

7 b. STAND ALONE PEDALS přepínač a LEDka Slouží k za/vypínání samostatného pedálu. LEDka svítí, pokud je samostatný pedál aktivní. c. CABINET ON/OFF přepínač a LEDka Za/vypnutí modelu kabinetu. LEDka svítí, pokud je model kabinetu aktivní. Vstoupíte-li do režimu nastavení parametru OPTION, můžete určit parametry modelu kabinetu. Režim nastavení parametrů OPTION Do režimu OPTION nastavení parametrů vstoupíte podržením přepínače CABINET ON/OFF na 1s. Jakmile jste v režimu OPTION, LEDka začne blikat. V tomto režimu můžete upravit následující nastavení. Ovládání GAIN; model kabinetu (CABINET SELECT) Knob TREBLE: presence (PRESENCE) Knob MIDDLE: potlačení šumu (NR) Knob BASS: Total Equalizer High ekvalizér výšek (EQ HI) Knob REVERB: Total Equalizer Low ekvalizér basů (EQ LO) Knob VOLUME: Úpravy (TRIM) Pokud se chcete vrátit k předchozí operaci, stiskněte přepínač CABINET ON/OFF nebo EXIT/TUNE. POZN.: Total Equalizer (celkový ekvalizér) je možné aktivovat, pouze pokud je přepínač AMP/LINE nastaven na LINE. POZN.: Presence je efektivní, pouze když je aktivován model zesilovače nebo samostatný pedál. d. AMPS/STAND ALONE PEDALS selektor Tento selektor slouží k volbě modelu zesilovače nebo samostatného pedálu. Zvolený typ určuje odezvu obvodu gainu a ovládacích knobů, i pořadí, v jakém jsou v daném obvodu. Pokud je model zesilovače nebo samostatný pedál deaktivován, otočením tohoto selektoru model zesilovače nebo pedál aktivujete. e. GAIN knob Určuje gain zvoleného modelu zesilovače nebo samostatného pedálu. V režimu OPTION nastavení parametrů, tento knob volí model kabinetu. Je-li model kabinetu vypnutý, otočením knobu v režimu OPTION zapne aktuální model kabinetu. f. TREBLE, MIDDLE, BASS knoby Nastavuje nízko-, středo- a vysokofrekvenční rozsahy. Způsob, kterým tyto knoby ovlivňují zvuk, závisí na modelu, který jste zvolili. POZN.: Podle zvoleného modelu zesilovače nemusí téměř znít žádný zvuk, jestliže natočíte všechny tři knoby zcela doleva. V režimu nastavení OPTION parametru upravuje knob TREBLE presence, knob MIDDLE potlačení šumu a knob BASS vám umožní upravit ekvalizér výšek (Total Equalizer High). g. REVERB knob Podle polohy knobu zde volíte typ reverbu (SPRING, ROOM, nebo HALL) a určujete hodnotu poměru reverbu v originálním zvuku. 3

8 Pokud otočíte knobem úplně doleva, reverb se vypne. V režimu nastavení OPTION parametru vám tento knob umožní upravit ekvalizér basů (Total Equalizer Low). Blíže o každém z efektů viz Typy reverbu (str. 29). h. VOLUME knob Nastavujete hlasitost programu. V režimu nastavení OPTION parametru vám tento knob umožňuje zvolit Trim (úpravy). TIP: Můžete nastavit hlasitost programu, i když je model zesilovače vypnutý. 2. Sekce volby banky a. BANK UP/DOWN pedály V režimu volby programu vám tyto pedály umožní zvolit banku programů (str. 10, Zkoušíme ToneLab EX ). Stiskem pedálu BANK UP zvýšíte číslo banky o 1 a stiskem pedálu DOWN je snížíte o 1. Číslo banky bude zobrazeno na displeji Bank/Value. Pokud stisknete najednou pedály UP a DOWN a podržíte je 1 s, objeví se indikátor na displeji a přejdete do režimu Stomp Box. V tomto režimu tyto pedály za/vypínají zesilovač/samostatný pedál a efekt přiřazený pedálu 1 individuálně. (str. 11, Režim Stomp Box ). 3. Sekce volby programu/ladičky/stereo reproduktorů a. Programové pedály 1 4 a LEDka V režimu volby programu vám tyto pedály umožní vybrat program z banky (str. 10, Zkoušíme ToneLab EX ). Pokud jste si vybrali program, LEDka odpovídající danému programu se červeně rozsvítí. (LEDky programů 1 4 jsou umístěny nad programovými pedály 1 4 a ukazují stav ladění.) TIP: Můžete nastavit čas delay pomocí programových pedálů 1 4. V tomto případě bude interval mezi dvěma klepnutími na programový pedál (který odpovídá vybranému programu) přiřazen jako čas delay. TIP: Pokud stisknete a 1 s podržíte programový pedál, který odpovídá aktuálnímu programu, všechny efekty budou obcházeny (bypass) a vy budete moci použít ladičku. Jestliže podržíte programové pedály současně na 2s, můžete ladit s umlčeným zvukem. V režimu Stomp Box tyto pedály za/vypínají efekt pedálu 2, modulaci, delay a reverb každý zvlášť. Když je efekt aktivní, LEDka odpovídajícího programového pedálu 1 4 se červeně rozsvítí (str. 11, Režim Stomp Box ). 4

9 b. LEDka ladičky Tyto LEDky jsou použity k ladění (str. 29, Ladička ). Pokud používáte ladičku, LEDky indikují stav ladění. c. Stereo reproduktory Můžete poslouchat zvuk z vestavěných stereo reproduktorů. Pokud chcete nastavit úroveň hlasitosti, použijte knob SPEAKER LEVEL na zadním panelu (str. 8). POZN.: Reproduktory budou utlumeny, když připojíte kabel do konektoru OUTPUT/PHONES. POZN.: Některé programy (obzvlášť ty, které mají zesílené basy) mohou způsobit zkreslení nebo zabarvení zvuku, který uslyšíte z reproduktorů. V takovém případě upravte úroveň hlasitosti pomocí knobu SPEAKER LEVEL. 4. Sekce pedál 1 Zde můžete provést nastavení efektů pedálu 1. Blíže o každém z efektů viz Pedál 1 (str. 23). a. PEDAL 1 ON/OFF přepínač a LEDka Za/vypíná efekt pedálu 1. LEDka svítí, pokud je efekt pedálu 1 aktivní. b. PEDAL 1 knob Otočením tímto knobem můžete zvolit ty efektu pedálu 1 a upravit parametry každého z efektů. Pokud je efekt pedálu 1 vypnutý, otočením selektoru jej zapnete. 5. Sekce pedál 2 Zde můžete provést nastavení efektů pedálu 2. Blíže o každém z efektů viz Pedál 2 (str. 24). a. PEDAL 2 ON/OFF přepínač a LEDka Toto za/vypne efekt pedálu 2. Pokud bude efekt pedálu 2 zapnutý, LEDka se rozsvítí. b. PEDAL 2 selektor Určuje typ pedálu 2. Pokud je efekt pedálu 2 vypnutý, otočením selektoru jej zapnete. c. EDIT knob Nastavuje parametry každého efektu. 6. Sekce modulace Zde můžete provést nastavení efektu modulace. Blíže o každém z efektů viz Modulace (str. 25). a. MODULATION ON/OFF přepínač a LEDka Za/vypíná efekt modulace. LEDka svítí, pokud je efekt aktivní. 5

10 b. MODULATION selektor Vybere typ modulace. Pokud je efekt modulace vypnutý, otočením selektoru jej zapnete. c. EDIT knob Nastavuje parametry každého efektu. Tento knob využijete k nastavení různých parametrů, EDIT 1 nebo EDIT 2. Specifické nastavené parametry závisí na zvoleném efektu. Pro podrobnosti viz Modulace str. 25. EDIT 1: Otočte knobem EDIT EDIT 2: Podržte přepínač TAP a otočte knobem EDIT d. TAP přepínač a LEDka Používá se k nastavení rychlosti efektu modulace. Časový interval, ve kterém dvakrát stisknete přepínač TAP, bude zaznamenán jako rychlost efektu modulace. LEDka bliká a indikuje zadanou rychlost. TIP: Pokud chcete nastavit přesnou rychlost, která bude v synchronizaci s tempem songu, stiskněte přepínač TAP několikrát v rytmu songu. Jestliže jste zvolili PITCH, nastavení výšky se mění s každým stiskem přepínače TAP. Jestliže jste zvolili FILTRON, nastavení směru obálky up/down se mění s každým stiskem přepínače TAP. LEDka se rozsvítí, pokud je zvolen směr Up. Jestliže jste zvolili TALK MOD, nastavení typu vokálu (1 nebo 2) se změní s každým stiskem přepínače TAP. Pokud jste zvolili typ 2, LEDka se rozsvítí. Parametry můžete editovat, např. SPEED nebo PITCH, když podržíte přepínač TAP a otočíte knobem EDIT (EDIT 2). Pro podrobnosti viz Modulace str Sekce delay Zde můžete provést nastavení efektu delay. Blíže o každém z efektů viz Typy delay (str. 28). a. DELAY ON/OFF přepínač a LEDka Za/vypíná delay efekt. LEDka svítí, pokud je efekt aktivní. b. DELAY knob Otočením zvolíte typ delay efektu nebo upravíte úroveň delay. Pokud je delay efekt vypnutý, otočením selektoru jej zapnete. Otočením knobu DELAY, zatímco držíte přepínač TAP, nastavíte množství zpětné vazby ve zvuku. c. TAP přepínač a LEDka Používá se k nastavení doby delay efektu. Časový interval, ve kterém dvakrát stisknete přepínač TAP, bude zaznamenán jako doba delay. LEDka bliká a indikuje zadaný čas. POZN.: Můžete nastavit dobu delay pomocí programových pedálů 1 4. V tomto případě bude interval mezi dvěma klepnutími na programový pedál (který odpovídá vybranému programu) přiřazen jako doba delay. TIP: Pokud chcete nastavit přesný čas, který bude v synchronizaci s tempem songu, stiskněte přepínač TAP několikrát v rytmu songu. 6

11 Sekce nastavení/displej a. Displej banky/hodnoty Tento displej obvykle ukazuje číslo banky. V režimu ladičky zobrazuje jméno noty. Při vybírání banky bude číslo banky blikat. Pokud editujete parametr, zobrazuje displej hodnotu editovaného parametru. Jestliže hodnota parametru odpovídá originální hodnotě, objeví se desetinná tečka vpravo dole a LEDka se aktuálně rozsvítí (str. 13, Indikace originální hodnoty parametru ). V režimu Stomp Box se na tomto displeji objeví indikátor " b. EXIT/TUNE přepínač Stiskněte, pokud chcete zrušit operaci (např. ukládání programu). Pokud nebliká LEDka vypínače CABINET, LEDka Quick Assign nebo displej banky/hodnoty, stiskem tohoto spínače aktivujete ladičku (str. 29, Procedura ladění ). Podržíte-li přepínač na cca 2s, aktivuje se funkce Key Lock, která uzamkne operace všech ovládacích prvků na horním panelu. Tuto funkci deaktivujete dalším podržením přepínače na cca 2s. c. WRITE spínač Stiskem uložíte editovaný zvuk (str. 15, Uložení programu ). d. Quick Assign LEDka Svítí, pokud je dostupná funkce Quick Assign a bliká, jestliže jste expression pedálu zadali proměnný rozsah. e. EXPRESSION přepínač Umožňuje zadat maximální a minimální hodnotu parametru, přiřazenou pedálu. Podrobnosti viz Minimální a maximální hodnoty Expression pedálu (str. 32). Jestliže svítí LEDka Quick Assign, podržíte-li přepínač na cca 2s, přiřadíte expression pedálu efektový parametr (str. 31, Přiřazení funkce expression pedálu (Quick Assign) ). 9. Sekce expression pedálu a. EXPRESSION PEDAL LEDka Svítí, pokud je efekt, přiřazený expression pedálu, aktivní. b. Expression pedál Ovládá funkci, která je přiřazena expression pedálu (např. volume nebo wah), popř. ovládá parametr některých jiných efektů. Jestliže pevně stisknete expression pedál zcela dopředu, efekt, přiřazený pedálu se za/vypne. POZN.: Jestliže je expression pedálu přiřazena hlasitost, tak ji tímto způsobem, samozřejmě nesnížíte. 7

12 Zadní panel 5. [STANDBY/ON] přepínač Za/vypnutí přístroje (STANDBY). 6. INPUT konektor Sem zapojte kabel z kytary. 1. SPEAKER LEVEL knob Upravuje výstupní úroveň vestavěných stereo reproduktorů. POZN.: Reproduktory budou utlumeny, když připojíte kabel do konektoru OUTPUT/PHONES. 2. USB konektor (typu B) Pokud použijete běžně dostupný USB kabel k zapojení ToneLab EX do počítače, můžete využít SW knihovnu v počítači a spravovat user programy, nebo ToneLab EX využít jako USB audio převodník. 3. Zavěšení kabelu Obtočte kabel adaptéru kolem tohoto háčku, aby nemohlo dojít k náhodnému odpojení. Pro podrobnosti viz Provedení zapojení (str. 9). 4. DC 12V konektor Sem zapojte přiložený AC adaptér. POZN.: Přiložený AC adaptér je určen pouze pro ToneLab EX. Připojením tohoto adaptéru k jinému zařízení můžete způsobit poškození nebo nefunkčnost, proto to nikdy nedělejte. 7. AUX IN jack Stereo mini-jack, kde připojíte výstup (analogový) audio zařízení. Sem můžete připojit CD nebo MP3 přehrávač a hrát na kytaru, zatímco posloucháte vaše oblíbené songy. Hlasitost nastavíte na připojeném zařízení. 8. OUTPUT/PHONES jack Sem připojíte kytarové kombo, mix, nebo sluchátka. Tento jack umožňuje stereo i mono zapojení. 9. LEVEL knob Určuje výstupní úroveň na jacku OUTPUT/PHONES. 10.AMP/LINE přepínač Správné nastavení tohoto přepínače závisí na tom, co je připojeno do jacku OUTPUT/PHONES. Pro podrobnosti viz Provedení zapojení (str. 9). 11. Lampa Interní vakuová lampa 12AX7 (ECC83) je umístěna zde. POZN.: Vakuovou lampu snadno rozbijete, pokud s přístrojem silně uhodíte. Proto dbejte na to, aby u ToneLab EX nedošlo k silnému nárazu. 8

13 Provedení zapojení Jak provést zapojení a jak používat ToneLab EX. 1.Nastavte přepínač AMP/LINE podle typu zařízení, které chcete připojit do jacku OUTPUT/PHONES. Přepínač AMP/LINE nastavte takto. AMP (VOX, F, M) Jestliže zapojíte kytarové kombo, zvolte VOX, F nebo M. Toto nastavení kompenzuje výstup z modelu zesilovače podle potřeby. Kompenzace nebude provedena, pokud je model zesilovače vypnutý nebo je zvolen samostatný pedál. VOX: Nastavení využijete, jestliže je výstup zapojený do zesilovače, který má výrazné středy, jako je kombo AC30 s otevřeným zadkem, od VOX Corp. F: Toto nastavení je určeno pro zapojení výstupu do typicky čistě znějícího US komba s otevřeným zadkem. M: Toto nastavení slouží pro zapojení do komba s vyšším gainem typu stack, jako je 4x12 kabinet s uzavřeným zadkem. LINE Toto nastavení je pro zapojení do kytarového komba, audio systému, mixu, či rekordéru, popř. do sluchátek, nebo pokud používáte vnitřní reproduktory ToneLab EX. Když zvolíte LINE, můžete použít celkový ekvalizér (Total Equalizer). Upravte výstupní zvuk v režimu nastavení parametru OPTION (str. 14, Použití ekvalizéru ). 9

14 2. Použijte kabel k propojení konektoru OUTPUT/ PHONES na ToneLab EX s vaším kytarovým zesilovačem, mixem nebo jiným zařízením. POZN.: Než připojíte ToneLab EX, snižte úroveň hlasitosti kytarového zesilovače nebo mixu. OUTPUT/PHONES jack je stereo výstup. Použijte stereo kabel (TRS), pokud si chcete užít poslech nebo nahrávání s ToneLab EX ve stereu. Pokud má váš zesilovač nebo mix pouze mono vstupy, můžete si koupit kabel, který má na jednom konci stereo konektor a na druhém dva mono konektory (levý a pravý). Pokud připojíte mono kabel do konektoru OUTPUT/PHONES, uslyšíte zvuk pouze z levého kanálu. 3. Nastavte knoby LEVEL a SPEAKER LEVEL na zadním panelu na 0 otočením úplně doleva (z pohledu zadního panelu). 4. Zapojte konec kabelu přiloženého AC adaptéru do konektoru DC12V na zadním panelu ToneLab EX a druhý konec (adaptér) do zásuvky. Obtočte kabel AC adaptéru kolem háčku, čímž snížíte tlak na konektor kabelu adaptéru a předejdete tak riziku náhodného odpojení. 5. Pomocí standardního kytarového kabelu připojte vaši kytaru do konektoru INPUT na ToneLab EX. 6. Ověřte, že je hlasitost komba nebo mixu stažená a pak nastavte vypínač ON/STANDBY na ON. 7. Zvyšte hlasitost zesilovače nebo mixu na normální úroveň a pomocí knobů LEVEL a SPEAKER LEVEL na zadním panelu nastavte hlasitost na vyhovující úroveň. POZN.: ToneLab EX používá vakuovou lampu, takže může pár sekund trvat, než se lampa zahřeje a ToneLab začne produkovat zvuk. Zkoušíme ToneLab EX ToneLab EX má celkem 200 programů - editovatelné uživatelské programy (banky 1-25 x 4) a předvolené programy (banky x 4). Režimy pro hraní ToneLab EX nabízí dva režimy hraní: Režim volby programu vám umožní zvolit a přehrávat programy; v režimu Stomp Box můžete za/vypínat programy přiřazené zvolenému programu. Přepínání režimů Stiskněte a podržte alespoň 1s najednou pedály BANK UP a BANK DOWN. Opakujte tuto operaci, pokud chcete přepínat mezi režimy Stomp Box a volby programu. Pokud displej banky/hodnoty ukazuje číslo banky, je aktivní režim volby programu. Je-li na displeji je aktivní režim Stomp Box. 10

15 Režim volby programu Tento režim vám umožní zvolit a přehrávat programy. Když je ToneLab EX zapnutý, automaticky se aktivuje tento režim a displej banky/hodnoty bude ukazovat číslo banky. Programy zvolíte pedály BANK UP, BANK DOWN a programovými pedály 1 4. Například, pokud chcete zvolit program 3-1 (Banka 3, Program 1), stisknutím pedálů BANK UP/DOWN zvolíte na displeji banky 3, pak stiskněte programový pedál 1 a rozsvítí se LEDka. Můžete stisknout programové pedály 1-4 a zvolit tak programy ve stejné bance. Pokud chcete zvolit program v jiných bankách, stiskněte pedály BANK UP/DOWN a zvolte banku, pak stiskněte programový pedál 1-4 a tím zvolte program. Každý program obsahuje nastavení, které přiřazuje expression pedálu ovládání wah, hlasitosti, delay, reverb na vstupu a některé další parametry efektů. Pomocí expression pedálu zkuste přiřazený parametr každého programu. Režim Stomp Box Tento režim vám umožní za/vypnout efekty, které jsou přiřazeny aktuálně zvolenému programu. V režimu volby programu stiskněte oba pedály BANK UP i BANK DOWN najednou na 1 sekundu, na displeji banky/hodnoty se objeví a režim Stomp Box bude aktivní. Za/vypínání každého efektu je přiřazeno následujícím pedálům: Efekt STAND ALONE PEDALS/AMPS PEDAL 1 BANK UP Pedál a LEDka BANK DOWN PEDAL 2 Program 1 MODULATION Program 2 DELAY Program 3 REVERB Program 4 Například, pokud svítí LEDka programu 1, je efekt pedálu 2 aktivní. Stisknutím programového pedálu 1 vypnete efekt pedálu 2 a LEDka programu 1 zhasne. Stejně tak, pokud je LEDka AMPS bank select rozsvícená, je aktivní model zesilovače. Stisknutím pedálu BANK UP vypnete model zesilovače a LEDka AMPS bank select zhasne. Ukládání za/vypnutí efektu jako program Za/vypnutí efektu v režimu Stomp Box zůstane nezměněno, když přepnete přístroj do režimu volby programu. Pokud ale zvolíte jiné programy, nebo vypnete ToneLab EX poté, co jste přepnuli režim na volbu programu, editované za/vypnutí efektu bude zrušeno a program se vrátí do původního nastavení. Pokud chcete za/vypnutí efektu uložit v režimu Stomp Box do programu, musíte uložit nastavení stisknutím přepínače WRITE. Blíže viz Uložení programu (str.15). 11

16 Vytváření vlastních zvuků Vytvoření zvuku Jsou dva způsoby, jak vytvořit vlastní zvuk: Můžete začít od programu, který je podobný tomu, který zamýšlíte vytvořit a pak u něj upravit parametry dle potřeby, nebo vytvořit program od začátku. Vysvětlíme si, jak vytvořit program od začátku. 1. Vypněte typy modelů kabinetu a efektů. If the CABINET, PEDAL 1, PEDAL 2, MODULATION, and DELAY LEDs are lit, press corresponding switches to turn them off. Set the REVERB knob to the off position. 2. Stiskem přepínače AMPS bank select zvolte banku a AMPS/STAND ALONE PEDALS selektorem vyberte model zesilovače. Pokaždé, když stisknete tento přepínač, banka se bude měnit mezi STANDARD, SPECIAL, CUSTOM, STANDARD... Blíže o každém modelu, viz Modely zesilovačů (str.15). 3. Knoby GAIN, TREBLE, MIDDLE, BASS a VOLUME nastavíte zvuk a hlasitost. Knob GAIN nastavuje gain. Knoby TREBLE, MIDDLE a BASS nastavují výšky, středy a basy zvuku. Knobem VOLUME nastavíte hlasitost. TIP: Zvuk může být někdy nepříjemně zkreslený, podle nastavení knobů TREBLE, MIDDLE nebo BASS, nebo jiného nastavení. V tom případě nastavte knobem VOLUME příslušně hlasitost. 4. Je-li potřeba, vyberte model kabinetu a dále vysokofrekvenční pásmo zvuku. Chcete-li zapnout model kabinetu Stiskněte přepínač CABINET on/off. LEDka svítí. Chcete-li změnit režim kabinetu Podržením přepínače CABINET on/off asi na 1s vstoupíte do režimu OPTION nastavení parametrů (LEDka přepínače CABINET on/off bliká). Pak upravte knob GAIN. Blíže o modelech kabinetů, viz Modely kabinetů (str.20). 12

17 Nastavení kvality vysokofrekvenčního zvuku (Presence) Podržením přepínače CABINET on/off asi na 1s vstoupíte do režimu OPTION nastavení parametrů a otočte knobem TREBLE. 5. Zvolte a upravte efekty další sekce. Např. pokud chcete přidat TAPE ECHO (ozvěna), otočením selektoru DELAY zvolte TAPE ECHO. Pokud je již selektor na TAPE ECHO, natočte jej na jiný typ delay a pak opět zvolte TAPE ECHO. Přepínačem TAP nebo knobem EDIT nastavte dobu zpoždění, úroveň delay (hodnotu mixu zpožděného zvuku) a zpětné vazby. Chcete-li nastavit dobu delay Stiskněte 2x přepínač TAP (doba se nastaví na interval, v jakém stisknete přepínač). Chcete-li nastavit úroveň delay nebo zpětné vazby Úroveň delay: Otočte knobem EDIT. Zpětná vazba: Podržte přepínač TAP a otočte knobem EDIT. Detaily o typech efektů, viz Modely zesilovačů, kabinetů a typy efektů (str. 15). TIP: Pokud jste zvolili pedálový efekt, bude snadnější provést nastavení, jestliže nejsou aplikovány další efekty. V tom případě nastavte pedálový efekt po zadání modelu komba a modelu kabinetu, ale ještě před nastavením jiných efektů. 6. Jakmile jste spokojeni se zvukem, uložte jej jako program. Blíže viz Uložení programu (str.15). POZN.: Pokud přepnete na jiný program nebo vypnete přístroj před uložením, provedené změny budou ztraceny a nastavení se vrátí do původního stavu. Indikace původní hodnoty parametru Je to způsob, jak ověřit originální hodnotu parametru; např. hodnotu, kterou jste uložili do předvoleného nebo uživatelského programu. Když použijete knob k editaci hodnoty parametru, desetinná tečka dole vlevo u programu na LED displeji banky/hodnoty se rozsvítí, pokud editovaná hodnota odpovídá originální hodnotě. TIP: Tuto původní hodnotu můžete využít k nalezení aktuálního nastavení programu, který se vám líbí. POZN.: Nastavení knobu LEVEL na zadním panelu, knobu SPEAKER LEVEL, ekvalizéru a přepínači AMP/LINE nejsou uloženy a nebudou zobrazeny u indikace originální hodnoty. Stejně tak nebudou zobrazeny originální hodnoty parametru SPEED nebo TIME, když používáte přepínač TAP k nastavení parametru SPEED a TIME. 13

18 Nastavení redukce šumu Efekt Noise reduction snižuje nežádoucí šumy, které mohou znít mezi znějícími tóny. Toto nastavení je zcela nezávislé na jednotlivých programech. TIP: High-gain modely zesilovačů mají tendenci šumět, takže pak doporučujeme použití redukce šumu. 1. Do režimu OPTION nastavení parametrů vstoupíte podržením přepínače CABINET ON/OFF na 1s. LEDka přepínače CABINET on/off bude blikat. 2. Knobem MIDDLE nastavíte citlivost redukce šumu. Otočením knobu směrem doprava zvýšíte hodnotu redukce. Natočením knobu zcela doleva redukci šumu úplně vypnete; nebude mít žádný vliv. POZN.: Podle použité kytary, může příliš vysoká hodnota redukce šumu vést k nepřirozenému ořezání tónů. 3. Ukončíte-li nastavení, stiskněte tlačítko EXIT/ TUNE. Použití ekvalizéru Nastavení přepínače AMP/LINE na LINE vám umožní používat ekvalizér, který upravuje tón finálního zvukového výstupu z ToneLab EX. Můžete nastavit následující parametry v režimu nastavení parametru OPTION (str. 3): Knob BASS: Total Equalizer High ekvalizér výšek (EQ HI) rozmezí množství posílení výšek Knob REVERB: Total Equalizer Low ekvalizér basů (EQ LO) rozmezí množství posílení basů Knob VOLUME: Úpravy (TRIM) úroveň vstupu POZN.: Pokud posílení určitých frekvencí pomocí ekvalizéru zkreslí zvuk, upravte nastavení trim (úpravy) na nižší vstupní úroveň. 14

19 Uložení programu Jakmile dosáhnete žádaného zvuku, uložte jej následujícím postupem (zápisem). POZN.: Pokud přepnete na jiný program nebo vypnete přístroj před uložením, provedené změny budou ztraceny a nastavení se vrátí do původního stavu. 1. Stiskněte tlačítko WRITE. Displej banky/hodnoty a LEDka programového pedálu začne blikat. 2. Stiskněte pedál BANK UP nebo BANK DOWN a zvolte banku (01-25) uživatelského programu, do kterého chcete uložit vaše nastavení. Číslo banky bude blikat na displeji banky/hodnoty. 3. Stiskněte programový pedál 1 4 a zvolte jím požadovaný uživatelský program. POZN.: Vaše nastavení přepíše program, který zde zvolíte. Dávejte tedy pozor, abyste nepřepsali důležitý program, který si chcete zachovat. Není možné ukládat nastavení do předvolených programů (26-50). TIP: Pokud se rozhodnete zrušit proces zapisování a editace, stiskněte přepínač EXIT/TUNE. Vrátíte se tak do předchozího režimu a LEDka přestane blikat. 4. Stiskněte znovu tlačítko WRITE. Nastavení se zapíše do zvoleného uživatelského programu v kroku 2 a LEDka programového pedálu a displej banky/hodnoty začne opět trvale svítit. Modely zesilovačů, kabinetů a typy efektů Tato sekce nabízí podrobnosti o modelech zesilovačů, kabinetů a pedálových efektech 1, 2, efektech modulace, delay a reverb efektech. Následující obrázek udává signálový tok v ToneLab EX. Modely zesilovačů Popíšeme si 33 různých modelů zesilovačů. TIP: Ovládání GAIN každého modelu zesilovače (knobu GAIN na horním panelu) lze přiřadit expression pedálu. Blíže o přiřazení parametru expression pedálu, viz Přiřazení funkce expression pedálu (Quick Assign) (str.31). 15

20 1. CLEAN STANDARD Modeluje čistý kanál vysoce kvalitního komba, které bylo vyráběno jen na speciální objednávku a známé jako Overdrive Special. S krásně zakulaceným zvukem basů, ostrými středy a jemnými výškami je ideální pro single (jednocívkové) snímače. SPECIAL Modeluje čistý kanál japonského komba s 2 x 12" reproduktory z roku Je populární svým čistým, plným zvukem, má vestavěný stereo chorus a využívá se na podiích i studiích celého světa. CUSTOM Toto je nejlepší model, pokud chcete získat křišťálově čistý zvuk pomocí čtyřpásmového e.q. Pokud chcete čistý zvuk, stáhněte GAIN,TREBLE, MIDDLE, BASS a PRESENCE na minimum. Pokud chcete absolutně čistý a nijak neupravený zvuk (podobný tomu z linkového vstupu), vypněte tento model kabinetu úplně. 2. CALI CLEAN STANDARD Zesilovač 6G5-A Pro byl vyráběn v letech a byl pověstný svým nažloutle hnědavým vinylovým krytem a kulatými, hnědými knoby. Toto 40W kombo je známé svým teplým a čistým tónem. 16 SPECIAL Toto v Americe vyrobené, tvídové, 2x12" kombo z r. 1957, je známé svým bohatým a čistým zvukem, který je ideální pro classic-rock, blues a country. Zvýšením hlasitosti dále získáte výkonný a rázný, přebuzený zvuk. CUSTOM Modifikace amerického komba s černými panely. S těmito úpravami, již tak špičkové kombo získá ještě lepší měkkost a další vřelost zvuku. 3. US BLUES STANDARD Model 4x10" komba z r. 1959, původně zamýšleného pro baskytaru. Jeho měkký a nakřáplý, přebuzený zvuk citlivě reaguje na dynamický úhoz a hlasitost kytary. SPECIAL Tento model je 22W Bruno Cowtipper Pro II 22, vděčí za svou existenci speciálnímu příteli VOXu, designéru Tony Brunovi. Reaguje na hru s mimořádnou citlivostí a jeho hedvábný, čistý zvuk se zvýšením hlasitosti stane crunch zvukem, bohatým na harmonické. CUSTOM Tento model odpovídá dřevěné, 30W hlavě, která stojí více než $25,000. Dodává brilantní, křišťálově čistý zvuk a zvýšením gainu získáte přebuzený zvuk, který je hudebně překvapivě příjemný.

21 4. US 2x12 STANDARD Tento model je černé kombo 2x12", které se stalo nepostradatelným pro hráče country a blues. Jeho přímý a čistý zvuk nabízí hluboké, pianové, basové zvuky a přináší klasický Chicago blues zvuk, vhodný konkrétně pro jednocívkové snímače. SPECIAL Tento model je krásná, 30W boutique hlava, obnovená pro její jedinečnou kvalitu a pravdivé, přímé podání. Založeno na koncepci, podobné, jako VOX AC30, je toto kombo známé pro své bohaté harmonické, křišťálový zvuk a skvěle znějící přebuzení. CUSTOM Založeno na crunch zkreslení, tento originální model komba mění ovládání zvuku aktivním obvodem, který je výkonnější než běžná, takže umožňuje vytvořit široký rozsah zvuků. Zvýšením TREBLE získáte zářivé akordy a snížením pak příjemné nastavení pro blues, nebo zvýšením MIDDLE pak rockový, doprovodný zvuk. 5. VOX AC15 STANDARD Tento model je AC15TB, který kombinuje krásnou zvukovou charakteristiku basového zesilovače AC15 s kreativní flexibilitou boost kanálu AC30. SPECIAL Model odpovídá kanálu 2 komba VOX AC15 (1x12", 15W), vyrobeného v r. 1962, které se stalo se velkým hitem díky svému kompaktnímu kabinetu, výkonu a skvělému zvuku pro řadu později populárních, britských kapel. CUSTOM Tento model byl navržen, aby napodoboval silný kanál zesilovače VOX Night Train Amplifier a tento zvuk je moderním spojením lamp předzesilovače 12AX7 a lamp EL84. Klasický britský nakřáplý zvuk. 6. VOX AC30 STANDARD Tento model je AC30 kombo, s top boost obvodem, který byl zahrnut do standardní výbavy počínaje r Dodává měkkou a vylepšenou sólovou barvu, majestátně hluboké zkreslení a bohatý, brilantně čistý zvuk. 17

22 SPECIAL Navržen po našem VOX Hand wired Heritage AC30H2 vám tento model nabízí jiskru, která je typická pro spojení klasického VOX zesilovače a proslaveného Celestion Alnico Blue. CUSTOM Tento model je AC30BM, signovaný Brianem May, který věrně reprodukuje každou nuanci legendárního originálu AC30 z 50. let. Toto nastavení nabízí skřípavý zvuk přebuzeného komba, se zapnutým boosterem výšek. 7. UK ROCK STANDARD Tato 45W hlava byla původně vyráběna od r do 1966 a je založena na tvídovém basovém kombu. Jeho high-gain design stojí na počátku revoluce britského zvuku, která trvá až do dneška. SPECIAL Modeluje v UK vyrobenou, 100W jednokanálovou hlavu s ovládáním hlasitosti, z r Natočením knobu GAIN zcela na maximum získáte hutný, vrčivý, hard-rockový a heavy metalový zvuk, dominující v 80-tých letech. CUSTOM Model výškového kanálu ručně vyrobeného komba v Anglii, v raných 60-tých letech. Zvýšením hlasitosti jeho 50W výstupu naplno získáte crunch zvuk, který už je navždy spojený se zvukem rock n rollu. 8. UK METAL STANDARD Tento model je high-gain kanál moderního 100W komba. Zatímco jednotlivé tóny jsou čistě definované, celkový zvuk je monstrózní, poměrně agresivní a arogantní. SPECIAL Tento model je anglická, 100W hlava, vyrobená v r a vybavená 4-kanálovým designem, s výkonným zvukem. Využili jsme kanál Overdrive 1, který dává nekompromisní basový a transparentní high-gain metalový zvuk. CUSTOM Založený na anglické, 100W hlavě, která byla vyrobena pro slavného kytaristu, známého svým ohromujícím zvukem, řezavým rytmem a zálibou v hedvábných kloboucích. Pokud hledáte bezvýhradný metalový zvuk, tento model se vám perfektně hodí. 9. US HIGAIN STANDARD Model 100W boutique hlavy, vyrobené v severním Hollywoodu. Můžete jej přepínat mezi verzemi lampového režimu třídy AB nebo A; režim třídy AB u ToneLab EX dává bohaté harmonické a mimořádně hudební odezvu. 18

23 SPECIAL Model přebuzeného kanálu 100W hlavy v hadí kůži, vyrobené v r S otevřeným zadkem a komprimovanými vyššími středy, přináší hutný heavy zvuk, který nepřebijete ani tím nejextrémnějším nastavením gainu. CUSTOM Navržen, aby modeloval zvuk POWER METAL výstřední zesilovač! 10. US METAL STANDARD Model moderního high-gain kanálu divokého high-gain komba. Jeho hluboké spodky a zářivé výšky i monstrózní gain jsou ideální pro kytaristy, naladěné co nejníže, nebo pro metalové nadšence, mávající 7-strunnými kytarami. SPECIAL Model v Kalifornii vyrobené hlavy s 3-kanálovým designem a univerzálním přepínáním gainu, díky kterému získáte širokou paletu zvuků. Modelovali jsme sólový kanál, který dává definitivní high-gain zvuk. CUSTOM Tato 2-kanálová, 120W hlava, vyrobená v Mississippi, byla upravena pro legendárního kytarového mága, známého svým hnědým zvukem. Tento model je vybaven high-gain zvukem, který je ideální pro hraní technikou obouručního tappingu. 11. BTQ METAL STANDARD Modeluje přebuzený kanál, 100W vysoce kvalitního komba, které bylo vyráběno jen na speciální objednávku a známé jako Overdrive Special. Úžasný sustain, který získáte zvýšením hodnoty GAIN, je měkký a oduševnělý. SPECIAL Modeluje drtivý high-gain zvuk, v Německu vyrobené 100W, 4-kanálové hlavy. Zvolili jsme Heavy kanál, který dodává překvapivé napětí, když hrajete v metalovém ladění sníženého D. CUSTOM Originální model, založený na posledním, high-gain kombu, vyznačujícím se bohatými a hutnými středy a mimořádně silným sustainem. Jelikož u tohoto modelu je také využitý aktivní obvod, získáte širokou paletu zvukových variací. Má nejlepší tón, když pořádně nakopnete hlasitost. 19

24 Modely kabinetů Simulace akustických charakteristik kytarových kabinetů. 1. TWEED 1x8 Kabinet s otevřeným zadkem, obsahuje 8 /3.2Ω Alnico repro, jaké najdete v jednoduchém kombu s lampou 6V6 na výstupu. 2. TWEED 1x12 Tento kabinet má důležitý vliv na zvuk komba Tweed 1x12. Reproduktor využívá magnet Alnico. 3. TWEED 4x10 Kabinet s otevřeným zadkem, obsahuje čtyři 10 /8Ω repro zapojené paralelně s 2Ω impedancí. 4. BLACK 2x10 Kabinet komba 35W, s otevřeným zadkem, obsahuje dva 10 reproduktory s keramickými magnety. 5. BLACK 2x10 Obsahuje dva 12 reproduktory s keramickými magnety, zapojenými paralelně, se zatížením 4Ω. 7. VOX AC30 Proslavený zvuk VOX vděčí za svou popularitu tomuto kabinetu, který má dva 12 VOX modré Alnico reproduktory, zapojené do série, se zatížením 16Ω. 8. VOX AD120VTX Kabinet VTX s uzavřeným zadkem, obsahující dva upravené Celestion reproduktory s neodymium magnety. 9. UK H30 4x12 Masivní kabinet, obsahující 30W reproduktory z pozdních 60. let, vyrobený stejným výrobcem jako UK T75 4x12, popsaný níže. 10.UK T75 4x12 Modernější 4x12 kabinet, obsahující 75W britské reproduktory. 11.US V30 4x12 Známý jako black beast, kabinet využívá britské Vintage reproduktory a je známý svými hlubokými basy a skvěle definovanými výškami. 6. VOX AC15 Kabinet komba s otevřeným zadkem, obsahující jeden slavný 12 VOX modrý Alnico reproduktor, vyrobený britskou společností Celestion. 20

25 Příklady kombinací zesilovače a kabinetu Modely kabinetů a zesilovačů můžete volně kombinovat a vytvářet tak širokou paletu zvuků, takže neváhejte a vyzkoušejte různé kombinace. Zde je několik typických kombinací. Modely zesilovačů CLEAN CALI CLEAN US BLUES US 2x12 VOX AC15 2 TWEED 1x12 4 BLACK 2x10 5 BLACK 2x12 9 UK H30 4x12 Modely kabinetů Pro model zesilovače CUSTOM doporučujeme vypnout tento model kabinetu. 1 TWEED 1x8 2 TWEED 1x12 4 BLACK 2x10 5 BLACK 2x12 2 TWEED 1x12 3 TWEED 4x10 5 BLACK 2x12 9 UK H30 4x12 4 BLACK 2x10 5 BLACK 2x12 6 VOX AC15 7 VOX AC30 8 VOX AD120VTX Modely zesilovačů VOX AC30 UK ROCK UK METAL US HIGAIN US METAL BTQ METAL Modely kabinetů 6 VOX AC15 7 VOX AC30 8 VOX AD120VTX 9 UK H30 4x12 10 UK T75 4x12 9 UK H30 4x12 10 UK T75 4x12 10 UK T75 4x12 11 US V30 4x12 10 UK T75 4x12 11 US V30 4x12 9 UK H30 4x12 10 UK T75 4x12 11 US V30 4x12 21

26 Samostatné pedály ToneLab EX obsahuje jedenáct modelů nejpopulárnějších efektových pedálů. Můžete nastavit základní parametry pomocí knobů GAIN, TREBLE, MIDDLE a BASS. TIP: Ovládání GAIN každého typu pedálu (knobu GAIN na horním panelu) lze přiřadit expression pedálu. Blíže o přiřazení parametru expression pedálu, viz Přiřazení funkce expression pedálu (Quick Assign) (str. 31). 1. TONE DRIVE Tento efekt modeluje kalifornský pedál, který nabízí čisté zesílení a overdrive v jednom efektu. Číslo napravo značí množství zkreslení a dává vašemu zesilovači zesílení potřebné pro extra sustain. 2. BRIT LEAD Tento efekt modeluje pedál, jehož přezdívka byla The Leader (vůdce). Je to britský overdrive navržený k posílení a nakopnutí každého zesilovače. 3. FAT DIST Pedál pojmenovaný po jednom z nejneoblíbenějších hlodavců, který kdy na Zemi byl! Výsledkem je jemné zkreslení, bohaté na harmonie ošklivé, až je krásné. 4. METAL DIST Velmi vhodné zkreslení pro metal. 5. ROCK PLANET Potřebujete metal? Tak tady ho máte. Tento model je založen na populárním metalovém zkreslení, které používá silné, valící se středy, které vás smetou do hlubin. 6. TUBE DX Tento efekt modeluje relativně nové, high gain zkreslení, navržené britskou společností na výrobu zesilovačů, která používá ECC83 lampy a vysokonapěťový 300 V obvod. 7. BIG FUZZ Tento model je založen na pedálu s přezdívkou Rams head. Ten byl vyráběn v New Yorku mezi roky 1972 a 1977, byl vysoce žádán a známý pro jeho harmonické, zastřené zkreslení s dlouhým sustain. 8. VOX TONE BENDER Tento model je založen na originálním pedálu z 60. let Tone Bender fuzz. VOX TONE BENDER byl agresivní fuzz, který obsahoval dva tranzistory. Tone Bender byl inovativní, protože poskytoval více kontroly nad zkreslením pomocí ovládání úrovně a průraznosti zvuku. 9. OCTA FUZZ Tento efekt modeluje legendární fuzz zařízení ve tvaru UFO, které produkuje standardní fuzz efekty a přidává efektový zvuk o jednu oktávu vyšší, než originál. Pokud chcete to nejlepší, hrajte přes frontální snímač (nejblíže krku). 22

27 10. TECHNO FUZZ Tento moderní fuzz kombinuje agresivní zkreslený kytarový zvuk se syntezátorovým zvukem typickým pro techno. Knob MIDDLE upravuje barvu zvuku. 11. CRUSHER Toto zkreslení nové generace zničí naprosto všechno. Pedál 1 TIP: Parametry, které lze přiřadit expression pedálu jsou označeny symbolem *. Blíže o přiřazení parametru expression pedálu, viz Přiřazení funkce expression pedálu (Quick Assign) (str. 31). 1. COMP Model pedálu kompresoru, populárního svým perkusivním, čistým zvukem. Perfektně se hodí pro pop nebo funky hudbu let 80-tých a 90-tých. Vyrábí také zpěvný, měkký sustain. 2. VOX V847 Tento efekt je modelován na legendární VOX wah pedál, V847. Díky unikátnímu hrdelnímu tónu je tento wah pedál velice oblíbený mezi profesionály. Pokud zvolíte VOX V847, expression pedál automaticky funguje jako wah pedál. Knob Parametr PEDAL 1 MANUAL* Upravuje tón. 3. TONE Tento modeluje ovládání tónu v obvodu, který je podobný tomu v elektrické kytaře. Knob Parametr PEDAL 1 TONE* Upravuje tón. Knob Parametr PEDAL 1 SENS* Nastavuje citlivost. Otočením knobu doprava zvýšíte kompresi a sustain. 4. ENERGIZER Posiluje a zpěvňuje rozsah basů. Knob Parametr PEDAL 1 ENERGIZE* Upravuje hloubku efektu. POZN.: V závislosti na zvolených efektech může posílení basů vyvolat nechtěné zkreslení. V takovém případě snižte nastavení VOLUME v sekci zesilovači. 23

28 Pedál 2 Tak jako samostatné pedály, pedál 2 nabízí jedenáct nejpopulárnějších typů pedálových efektů. Například, můžete přiřadit různé pedály zkreslení k samostatnému pedálu a pedálu 2, čímž vytvoříte komplexnější a propracované zvuky. 1. VOX V845 Tento modeluje wah pedál VOX V845, který vytváří jemnější a více vintage zvuky oproti wah pedálu V847. Pokud zvolíte VOX V845, expression pedál automaticky funguje jako wah pedál. Knob Parametr EDIT MANUAL* Upravuje tón. 2. BRN OCTAVE Modeluje pedál, který přidává zvuku váhu vygenerováním zvuk o oktávu níže a smícháním s originálním zvukem. Knob Parametr EDIT LEVEL* Upravuje míru přidaného zvuku, o oktávu nižšího. 3. ACOUSTIC Ideální, když chcete hrát akustickým zvukem. Simulátor, který převádí zvuk elektrické kytary na zvuk akustické kytary. Doporučujeme využít s jednocívkovým (pasivním) předním snímačem. Knob Parametr EDIT TONE* Upravuje tón. 4. RING MOD Kruhový modulátor je efekt, který používá oscilátor, kterým tvoří sinusovou vlnu, která je následně znásobena signálem z kytary a vytváří tak harmonie nad a pod původními frekvencemi vaší kytary. To tvoří komplexní a nepředvídatelné harmonické zvuky. Knob Parametr EDIT MANUAL* Upravuje sklo. 5. U-VIBE Modeluje slavný phase/vibrato pedál. Tento efekt simuluje Rotary speaker, svým lákavým a emocionálním zvukem. Knob Parametr EDIT SPEED* Upravuje rychlost vibrata. 24

29 6. CLASSIC+ Tento modeluje zkreslení logo skriptu, které se proslavilo tím, jak posílilo tón ve skladbě Crazy Train. Tato zkreslení bud box jsou vyhledávána pro jejich silný gain signálu, které používá LM741CN zesilovače s germaniovými diodami. Můžete najít také jemně praskavě zkreslené, klasické zvuky. Smíchejte reverb s zkreslením, čímž vytvoříte drive a fuzz. Knob Parametr EDIT GAIN* Upravuje gain. 7. TUBE OD Tento model je založen na pedálu overdrive, který má zelený box a je považován za klasiku díky krásně měkkému tónu, který vytváří. Knob Parametr EDIT GAIN* Upravuje gain. 8. BLUE DRIVER Tento modeluje kompaktní drive pedál založený na klasickém overdrive zvuku lampových vintage zesilovačů. Knob Parametr EDIT GAIN* Upravuje gain. 9. GOLD DRIVE Modeluje overdrive, pojmenovaný po tvoru napůl člověk-napůl kůň, podle řecké mytologie. Když stáhnete gain, funguje jako booster, který zachovává originální zvuk kytary. Zvýšením gainu funguje jako overdrive s bohatými středy. Knob Parametr EDIT GAIN* Upravuje gain. 10. ORG DIST Klasický japonský distortion v oranžovém boxu. Knob Parametr EDIT GAIN* Upravuje gain. 11. GERMANIUM FUZZ Retro, bezostyšný a hrubý. Knob Parametr EDIT GAIN* Upravuje gain. Modulace ToneLab EX poskytuje jedenáct typů efektů modulace včetně těch nejstandardnějších. Parametr SPEED efektů typu modulace může být jednodušše upraven dvojitým stisknutím přepínače TAP. TIP: Pokud chcete nastavit přesnou rychlost, která bude v synchronizaci s tempem songu, stiskněte přepínač TAP několikrát v rytmu songu. Knobem EDIT upravíte nejdůležitější parametry (EDIT 1). Kromě toho můžete podržet přepínač TAP a knobem EDIT provést podrobnější nastavení (EDIT 2). 25

30 TIP: Parametry, které lze přiřadit expression pedálu jsou označeny symbolem *. Blíže o přiřazení parametru expression pedálu, viz Přiřazení funkce expression pedálu (Quick Assign) (str. 31). 1. CE CHORUS Tento efekt modeluje japonský analogový vintage chorus v šedém boxu. Knob/přepínač Parametr EDIT DEPTH* Nastavuje hloubku modulace. TAP SPEED* Nastavuje rychlost modulace v rozsahu Hz. TAP+EDIT SPEED* Nastavuje rychlost. 2. MULTI CHORUS Hluboký a prostorový chorus s nezávislým chodem vlevo, uprostřed a vpravo. 26 Knob/přepínač Parametr EDIT DEPTH* Nastavuje hloubku modulace. TAP SPEED* Nastavuje rychlost modulace v rozsahu Hz. TAP+EDIT SPEED* Nastavuje rychlost. 3. FLANGER Modeluje skutečně klasický, analogový flanger, spjatý s vynikajícím kytaristou dneška, mnohými ctěným jako kmotrem obouručního vyklepávání. Knob/přepínač Parametr EDIT RESONANCE * Nastavuje míru rezonance. TAP SPEED* Nastavuje rychlost modulace v rozsahu Hz. TAP+EDIT SPEED* Nastavuje rychlost. 4. ORG PHASE Modeluje populární, analogový phaser v boxu banánové barvy. Knob/přepínač Parametr EDIT RESONANCE * Nastavuje míru rezonance. TAP SPEED* Nastavuje rychlost modulace v rozsahu Hz. TAP+EDIT SPEED* Nastavuje rychlost. 5. TWIN TREM Modeluje vyhlášený obvod tremolo, vestavěný do amerického komba. Knob/přepínač Parametr EDIT DEPTH* Mění hloubku tremola. TAP SPEED* Nastavuje rychlost modulace v rozsahu Hz. TAP+EDIT SPEED* Nastavuje rychlost.

31 6. VIBRATO Tento vibrato efekt přidává cyklickou změnu výšky, což vytváří široký rozsah vibrata od mírného chvění až po silné a ruchlé vibrato jako elektrický šok. S tímto efektem můžete například přiřadit parametr DEPTH expression pedálu a aplikovat efekt v klíčových bodech během hraní. Knob/přepínač Parametr EDIT DEPTH* Nastavuje hloubku modulace. TAP SPEED* Upravuje rychlost modulace v rozsahu Hz. TAP+EDIT SPEED* Upravuje rychlost. 7. G4 ROTARY Modeluje otáčející reproduktor. Knob/přepínač Parametr EDIT DEPTH* Nastavuje hloubku modulace. TAP SPEED* Upravuje rychlost modulace v rozsahu Hz. TAP+EDIT SPEED* Upravuje rychlost. 8. SLOW ATTACK Toto vytváří pomalý, jemný, jako by houslový počátek zvuku. Knob/přepínač Parametr EDIT ATTACK* Nastavuje rychlost. 9. PITCH Pitch shifter, který umožňuje hrát akordy má proměnný rozsah jednu oktávu nahoru a dolů. Knob/přepínač Parametr EDIT TAP TAP+EDIT 10.FILTRON BALANCE* PITCH* PITCH* Nastavuje poměr hlasitostí mezi přímým zvukem a zvukem efektu. Udává hodnotu, o jakou se posune výška zvuku s efektem; o oktávu, o kvartu nebo o kvintu. Kdykoliv stisknete přepínač, nastavení prochází cyklicky hodnoty -12, -7, -5, DT (Detune), +5, +7, +12, -12. Udává hodnotu, o kterou se výška zvuku efektu posune v půltónech (100 centů). Nastavení se změní takto: -12, -11, -1, 0, DT (Detune), Filtr, ovládající obálku (wah), který zavírá a otevírá filtr podle vstupu z kytary. Knob/přepínač EDIT TAP Parametr SENS* TYPE Nastavuje citlivost na hlasitost kytary. Je-li tento parametr přiřazený expression pedálu, cutoff frekvence bude ovládána expression pedálem, takže otevření/zavření filtru není ovlivněno vstupem z kytary. Udává směr pohybu (nahoru/dolů). Pokud zvolíte Up, LEDka přepínače TAP se rozsvítí. TAP+EDIT RESONANCE* Nastavuje hodnotu rezonance. 27

32 11.TALK MOD Toto je modulátor mluvení s možností ovládání jednotlivých parametrů sekcí. Charakter vokálu se změní podle vstupu vaší kytary. Pokud přiřadíte SENS expression pedálu, můžete nohou ovládat samohlásky. Knob/přepínač EDIT TAP TAP+EDIT Parametr SENS* TYPE Nastavuje citlivost na hlasitost kytary. Je-li tento parametr přiřazený expression pedálu, samohláska bude ovládána expression pedálem, což znamená, že charakter vokálu nebude ovlivněn vstupem z kytary. Určuje typ charakteru vokálu 1 nebo 2. Pokud je zvolen typ 2, LEDka přepínače TAP se rozsvítí. RESONANCE* Nastavuje hodnotu rezonance. Typy delay ToneLab EX obsahuje čtyři typy delay efektů. Podle pozice knobu můžete přepínat typ reverb mezi ANALOG DELAY, TAPE ECHO, SDD DELAY a MULTI DELAY a nastavit míru vmíchaného delay. Parametr TIME efektu typu delay můžete snadno upravit v rozmezí od 40 do 1480 ms dvojitým stisknutím přepínače TAP. TIP: Pokud chcete nastavit přesný čas, který bude v synchronizaci s tempem songu, stiskněte přepínač TAP několikrát v rytmu songu. Knob/přepínač Parametr DELAY LEVEL* Nastaví hodnotu zpoždění zvuku. Pokud je tento parametr přiřazen expression pedálu, vstupní úroveň delay bude ovládána expression pedálem. TAP TIME Určuje dobu delay v rozsahu ms. TAP+DELAY FEEDBACK* Nastavuje hodnotu zpětné vazby. 1. ANALOGOVÝ DELAY Modeluje analogový delay, využívaný v Bucket Brigade Device (BBD). Jeho audio kvalita je lo-fi, ale je populární pro svůj teplý zvuk. 2. TAPE ECHO Modeluje vyhlášené, analogové páskové echo. Původně bylo echo vytvořeno přehrávací hlavou a zpoždění bylo zadáno změnou rychlosti motoru. 3. SDD DELAY Tento modeluje digitální delay KORG SDD-3000 Digital Delay. SDD-3000 je známý pro svá čistá echa a schopnost modulovat výšku zpožděného signálu. SDD-3000 používá filtry vysokých a nízkých frekvencí, tvary křivky a zrušení fáze, čímž produkuje nejvyhledávanější zvuky po delay v rockové historii. 28

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2 Bezpečnostní opatření Umístění Použití přístroje v následujících místech může způsobit poškození a nefunkčnost. Na přímém slunečním světle Na místech s extrémními teplotami a vlhkostí

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UŽIVATELSKÝ MANUÁL DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti. Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Uživatelský manuál Dynamic Looper. Upozornění

Uživatelský manuál Dynamic Looper. Upozornění Uživatelský manuál Uživatelský manuál Dynamic Looper Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou

Více

Time Machine. Delay pedál. Uživatelská příručka

Time Machine. Delay pedál. Uživatelská příručka Time Machine Delay pedál Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko

Více

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o.

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o. Celolampový kytarový zesilovač Uživatelský manuál Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! Přední panel 1 Input (Vstup) Nesymetrický vstup jack 6,3 mm. Sem zapojte kabel z kytary. 2 Gain (Zesílení)

Více

Upozornění. Poznámka o odpadech (pro EU)

Upozornění. Poznámka o odpadech (pro EU) Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li nástroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých a

Více

Upozornění. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

Upozornění. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně. Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých a prašných místech

Více

Upozornění. Uchování manuálu Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

Upozornění. Uchování manuálu Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití. Pú Upozornění Umístění Použijete-li nástroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých a prašných místech

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Quick Start. Editace... 8 Základní editace... 8 Uložení vlastního nastavení... 9 Důležité editační parametry... 9

Quick Start. Editace... 8 Základní editace... 8 Uložení vlastního nastavení... 9 Důležité editační parametry... 9 Quick Start Upozornění... 2 Dokumentace... 3 Úvod... 4 Hlavní vlastnosti... 4 Části WAVEDRUM... 5 Příprava... 6 Zapojení audio zařízení... 6 Zapnutí přístroje... 6 Připevnění WAVEDRUM na stojan. 6 Hraní...

Více

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

NÁVOD OBSLUZE. Obj.č.: 30 08 32

NÁVOD OBSLUZE. Obj.č.: 30 08 32 NÁVOD OBSLUZE Obj.č.: 30 08 32 2 ÚVOD Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení tohoto kytarového komba. Získáváte tak výrobek, který byl vyroben na základně nejnovějších technologií. Přístroj odpovídá

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

Thunder 50. Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o.

Thunder 50. Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o. Thunder 50 Kytarový zesilovač/kombo Uživatelský manuál Přední panel: Thunder 50, Typ E322 a E325 Přední panel: Thunder 50 Reverb, Typ E320 1. Input (Vstup): Nesymetrický vstupní jack 6,3 mm. 2. Gain (Zesílení):

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických polí Napájení

Více

Uţivatelský Manuál AC & BATTERY POWERED FET

Uţivatelský Manuál AC & BATTERY POWERED FET Uţivatelský Manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS SYB-5 Bass Synthesizer. Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŢÍVÁNÍ

Více

Modelující kytarový efektový procesor. Uživatelský manuál

Modelující kytarový efektový procesor. Uživatelský manuál Modelující kytarový efektový procesor Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou

Více

Uživatelský Manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED

Uživatelský Manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED Uživatelský Manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS AC-3 Acoustic Simulator. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více

PMS 410 výkonový mix. pult

PMS 410 výkonový mix. pult PMS 410 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 410 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 4 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

Upozornění. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně.

Upozornění. Obsluha Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

PMS 206 výkonový mix. pult

PMS 206 výkonový mix. pult PMS 206 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 206 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 2 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál Upozornění Před použitím čtěte pozorně Prosím všimněte si následujících základních pokynů týkajících se používání elektronických varhan, abyste se tak vyhnuli případnému poškození vašeho nástroje a mohli

Více

DIGITÁLNÍ PIANO. Děkujeme za zakoupení digitálního piana Korg SP-280. Uživatelský manuál

DIGITÁLNÍ PIANO. Děkujeme za zakoupení digitálního piana Korg SP-280. Uživatelský manuál DIGITÁLNÍ PIANO Děkujeme za zakoupení digitálního piana Korg SP-80. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uživatelský manuál Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Uživatelská příručka. Joe Satriani & VOX

Uživatelská příručka. Joe Satriani & VOX Uživatelská příručka Joe Satriani & VOX Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických

Více

MB COMBO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MB COMBO UŽIVATELSKÝ MANUÁL MB COMBO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Gratulujeme! Zakoupení nového Gallien-Krueger zesilovače je zajisté výsledkem vašeho velmi pečlivého promyšlení. Z naší strany, Gallien-Krueger, jsme potěšeni, že jste si nás

Více

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty

LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty LEEM CS 1204/N, 1604/N mixážní pulty Úvodem : Mixážní pulty LEEM CS-1604/N a 1204/N jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 8 (4) monofonních a 4 (4) stereofonní vstupy. Z toho monofonní signály

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

Mooer BEM Box LE Multi-efektový procesor pro baskytaru. Uživatelský manuál

Mooer BEM Box LE Multi-efektový procesor pro baskytaru. Uživatelský manuál Mooer BEM Box LE Multi-efektový procesor pro baskytaru Uživatelský manuál Obsah Úvodní upozornění Vysvětlení pojmů Hlavní vlastnosti Provoz na baterie Uživatelské rozhraní Zapojení Provoz Volba patchů

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Hlavní vlastnosti. Uživatelský manuál

Hlavní vlastnosti. Uživatelský manuál Uživatelský manuál * Toto zařízení obsahuje demo fráze (90 99). Jakmile je vymažete, nelze je obnovit. Proto si je zálohujte dle popisu v Zálohování do počítače (str. 37). Dle nastavení z výroby, se bude

Více

Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano.

Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano. Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí aplikovaných v

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Mooer VEM Box LE VE50 Multi-efektový vokální procesor. Uživatelský manuál

Mooer VEM Box LE VE50 Multi-efektový vokální procesor. Uživatelský manuál Mooer VEM Box LE VE50 Multi-efektový vokální procesor Uživatelský manuál Obsah Úvodní upozornění Vysvětlení pojmů Hlavní vlastnosti Provoz na baterie Uživatelské rozhraní Zapojení Provoz Volba patchů Expression

Více

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO SPOTŘEBITELE

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO SPOTŘEBITELE Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady:

Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady: i Pozor! Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady: Varování Napájecí adaptér: Používejte jen adaptér odpovídající specifikacím,

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Obsah 1. Popis ovládacích prvků...4 1.1 Čelní panel...4 1.2 Zadní panel...6 2. Ovládání...7 2.1 Spuštění režimu Program...7 2.2 Programování scén...7 2.2.1 Editace

Více

Elektronická bicí souprava NÁVOD K POUŽITÍ

Elektronická bicí souprava NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická bicí souprava NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Elektronická bicí souprava splňuje požadavky Části 15 Pravidel FCC (Federální komise USA pro komunikaci). Při provozu soupravy jsou splněny

Více

THE FCC REGULATION WARNING (for USA)

THE FCC REGULATION WARNING (for USA) Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li nástroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Důležité bezpečnostní symboly:

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

Upozornění. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

Upozornění. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

Kompletní systémové požadavky, informace o kompatibilitě a registraci produktu, navštivte sekci podpory na webové stránce M-Audio: www.akaipro.com.

Kompletní systémové požadavky, informace o kompatibilitě a registraci produktu, navštivte sekci podpory na webové stránce M-Audio: www.akaipro.com. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Úvod Načtěte virtuálně jakýkoliv sampl přes standardní SD kartu* a přiřaďte jej ke kterémukoliv z osmi podsvícených a na dynamiku a tlak citlivých padů MPX8. Je to

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

Digitální bicí. 2 paličky. 2 nožní pedály. Vysvětlivky k symbolům. Bezpečnostní pokyny

Digitální bicí. 2 paličky. 2 nožní pedály. Vysvětlivky k symbolům. Bezpečnostní pokyny Rozsah dodávky Digitální bicí 2 paličky 2 nožní pedály Digitální elektronické bicí DD-305 Vysvětlivky k symbolům Tento symbol označuje ohrožení Vašeho zdraví, např. nebezpečí úderu elektrickým proudem.

Více

JPA 1242 rozhlasová ústředna

JPA 1242 rozhlasová ústředna JPA 1242 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti.

Více

Kytarové lampové kombo VOX AC30CC2

Kytarové lampové kombo VOX AC30CC2 Kytarové lampové kombo VOX AC30CC2 Model: VOX AC30CC2 Autor(ři): Richard Roučka Vyšlo: 7 / 06 Když máte testovat legendu s velkým L jakou je kytarové kombo AC30, původně anglické firmy VOX, moc možností

Více

Obsah Úvod... 3 Gate arpeggiator... 4 Použití režimu Touch Scale... 6 Parametry Scene u nanopad2... 7 Globální parametry u nanopad2...

Obsah Úvod... 3 Gate arpeggiator... 4 Použití režimu Touch Scale... 6 Parametry Scene u nanopad2... 7 Globální parametry u nanopad2... Přehled parametrů Obsah Úvod... 3 Příprava... 3 Gate arpeggiator... 4 Je-li Touch Scale mode na off... 4 Je-li Touch Scale mode na on... 5 Použití režimu Touch Scale... 6 Změna notového rozsahu v režimu

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

Upozornění. Zacházení Na tlačítka a přepínače nepůsobte přílišnou silou, mohlo by dojít k jejich poškození.

Upozornění. Zacházení Na tlačítka a přepínače nepůsobte přílišnou silou, mohlo by dojít k jejich poškození. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Výrobek neumísťujte: na přímém slunečním světle místech s extrémní teplotou či vlhkostí příliš prašných nebo zašpiněných místech pozice vystavené excesívním vibracím

Více

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem Instrukční příručka CECHYA-0080 7018062 Upozornění Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte tuto instrukční příručku. Přečtěte si také pokyny k používání

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Uživatelský návod pro kombo LANEY PRISM 20

Uživatelský návod pro kombo LANEY PRISM 20 Uživatelský návod pro kombo LANEY PRISM 20 Try out each of the 11 HERO sounds. (Page 23):Vyzkoušejte všech 11 HERO zvuků. Turn the POWER switch to ON: Zde zapněte Váš zesilovač. HERO Button: Zmáčkněte

Více

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku Zapnutí zdroje zvuku Zapnutí zdroje zvuku Vypnutí režimu zvuku Stiskněte. Stiskněte. Vyberte zvukový režim, který chcete použít. Klepněte na Audio Off. Opětovným klepnutím na Audio Off začnete přijímat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 13 99 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Kytarové kombo Valvetronix VT20+ Obj. č.: 31 08 06

Kytarové kombo Valvetronix VT20+ Obj. č.: 31 08 06 Stručný průvodce pro rychlý start Tato část návodu je určena pro ty z Vás, kteří chtějí svůj nový zesilovač co nejrychleji začít používat. Návod k obsluze však obsahuje i informace, které Vám pomůžou plně

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Hlavní vlastnosti. Obsah

Hlavní vlastnosti. Obsah Uživatelský manuál Hlavní vlastnosti GC-1 je nový nástroj, který v sobě spojuje tradiční Fender Stratocaster a špičkovou technologii Roland. GC-1 GK-Ready Stratocaster je kytara s GK snímačem, kterou lze

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Uživatelský manuál. Viz následující URL, zvolte owner s manuals a vyhledejte model pod jménem GT-100. http://www.roland.

Uživatelský manuál. Viz následující URL, zvolte owner s manuals a vyhledejte model pod jménem GT-100. http://www.roland. Uživatelský manuál Jak získáte PDF Uživatelský manuál PDF soubor Uživatelského manuálu a doplňkový materiál pro tento produkt získáte na webových stránkách Roland. GT-100 Uživatelský manuál (tento dokument)

Více

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - MANUÁL

MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - MANUÁL TECHNICKÉ ÚDAJE Napájení Napájecí napětí : 230 V +5% / -10%, střídavé 50 Hz Příkon : max. 100 VA Jištění : tavná trubičková pojistka T 1A / 250 V Kytarový vstup Jmenovité vstupní napětí : 80~400 mv RMS

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

JPA 1080 rozhlasová ústředna

JPA 1080 rozhlasová ústředna JPA 1080 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1080 je modelem stereofonní rozhlasové ústředny, kompaktního rozměru, s vestavěným Mp3 přehrávačem z USB flash paměti. Ústředna je vybavena montážní

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

XT series DMX Control 24 Pro. Návod k použití

XT series DMX Control 24 Pro. Návod k použití XT series DMX Control 24 Pro Návod k použití Obsah 1. Bezpečnost..2 1.1 Bezpečnostní pokyny.2 1.2 Provozní předpisy... 2 2. Úvod 3 2.1 Představení přístroje... 3 3. Nastavení.. 3 3.1 Ovládání zvukovým

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času

soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času soundmaster - FUR4005 FM PLL Radiobudík s funkcí automatické synchronizace času * Automatická synchronizace signálem DCF-77 (automatické nastavení přesného času a data) *FM rádio * Kalendář/zobrazení aktuálního

Více

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250

Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem. Uživatelská příručka 87250 Bezdrátová chůvička s 2,4'' dotekovým displejem Uživatelská příručka 87250 Parametry a stručný návod Přehled výrobku Kamera Obr. 1 Rodičovská jednotka Obr. 2 i Instalace 1 Instalace kamery 1.1 Napájení

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Upozornění Péče Umístění Uchování manuálu Do sluchátek se nesmí dostat žádné cizí látky Napájení Obsluha

Upozornění Péče Umístění Uchování manuálu Do sluchátek se nesmí dostat žádné cizí látky Napájení Obsluha Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

MIDI kontrolér (speciálně pro ovládání nahrávacího SW Ableton Live )

MIDI kontrolér (speciálně pro ovládání nahrávacího SW Ableton Live ) MIDI kontrolér (speciálně pro ovládání nahrávacího SW Ableton Live ) Stručný návod k okamžitému použití přístroje Tento návod v českém jazyce je majetkem společnosti K-AUDIO Impex s.r.o. Kardašovská 626,

Více

Obsah. Popis panelů... 3. Základní operace... 5. Hraní na kytaru s doprovodem songů... 7. Import songů z PC do JS-10 (eband Song List Editor)...

Obsah. Popis panelů... 3. Základní operace... 5. Hraní na kytaru s doprovodem songů... 7. Import songů z PC do JS-10 (eband Song List Editor)... Uživatelský manuál Obsah Popis panelů... 3 Přední panel... 3 Horní panel / postranní panely... 4 Hlavní obrazovka... 4 Základní operace... 5 Zapnutí přístroje... 5 Vypnutí přístroje... 5 Pohyb kurzoru...

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking. Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o.

Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking. Uživatelský manuál. 2011 Audio Partner s.r.o. Tříkanálový kytarový zesilovač s digitálním signálovým procesorem a funkcí Channel Tracking Uživatelský manuál Shrnutí některých funkcí zesilovače FlexWave 65: - 65 W zesilovač - jeden 12 reproduktor -

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál.

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Složky soupravy dětského digitálního audio monitoru: Upozornění Pro Vaši bezpečnost používejte prosím

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

Digitální klávesy RK-61. Obj. č.: 119 60 94

Digitální klávesy RK-61. Obj. č.: 119 60 94 Účel použití Výrobek generuje zvuky, které uživatel přehrává přes zabudované reproduktory pomocí kláves. Lze k němu připojit sluchátka nebo externí zesilovač. Přístroj je vybaven USB portem pro připojení

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více