Obor přirozených čísel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obor přirozených čísel 1"

Transkript

1 Obor přirozených čísel 1 Hrajeme si s čertíky ZADÁNÍ Hra: Cesta z pekla Učitel ve třídě připraví cestičku s příklady (motivovanou obrázky čertů). Žáci chodí ve dvojicích (stejnou cestu mají napsanou na kartě), počítají a doplňují v kartě výsledky příkladů. Kdo se dostal až nakonec a došel ke správnému výsledku- dostal se z pekla ven. (vyhrává razítko čerta na ruku). Hra: Budliky, budliky Žáci tancují podle písničky Budliky, budliky od Pavla Nováka. Mají na hlavě rohy a za pasem ocásky (ty si vyrobily při pracovních činnostech). Když vypne učitelka hudbu a ukáže příklad (na sčítání nebo odčítání do 10), děti se co nejrychleji shluknou do skupin podle výsledku daného příkladu. Posledním příkladem jsou rozděleny do skupin po 4. Vymysli si své čertí jméno (Příloha č. I Pracovní list) a) napište, kolik je ve vaší skupině čertíků b) spočítejte si, kolik máte dohromady ocásků. c) kolik má 1 čert rohů? d) kolik rohů mají všichni čertíci (ve skupině) dohromady? e) kolik čertů by bylo ve vaší skupině, kdyby se k vám přidala další skupinka? POSTUP ŘEŠENÍ v zadání jednotlivých her CÍL procvičovat pamětně sčítat a odčítat přirozená čísla v oboru do 10 KOMPETENCE k učení učitel vede žáka k toleranci vůči ostatním spolužákům při práci, nevysmívat se při neúspěchu sociální a personální učitel vede žáka k práci ve skupině, k probrání zadaného úkolu, než začne pracovat komunikativní učitel vede žáka k rozlišování, zda mluví se svým vrstevníkem nebo s dospělým a přizpůsobuje tomu svou mluvu POMŮCKY základní pracovní listy, karta, lano (švihadlo), kazeta s písničkou budliky, budliky od Pavla Nováka, rádio, karty s příklady na sčítání a odčítání do 10, rohy a ocásek - pro každé dítě (vyrobí si samy) aktivizující obdoba interaktivní tabule METODY činnostní metody, předvádění a pozorování, pracovní metody, instruktáž VYUŽITELNOST ČJ, PRV, TV, VV, PRČ PŘÍLOHY Příloha č. I a II Výsledky jsou závislé na příkladech, které učitelka žákům zadá. Pracovní list: a) 4 čertíci b) 4 ocásky c) 2 rohy d) 8 rohů e) 8 čertů 63

2 1/1 Hrajeme si čertíky... Příloha č. I Pracovní list Jméno a) b) c) d) e) 64

3 1/2 Hrajeme si čertíky... Příloha č. II Pracovní list Návrh příkladů na sčítání a odčítání do 5 (při hře cesta z pekla se použije i jako pracovní list pro žáky) PŘÍKLAD VÝSLEDEK

4 Poznámky: 66

5 Obor přirozených čísel 2 Ovocný sad ZADÁNÍ Jana byla u dědy na prázdninách a ráda mu pomáhala na zahradě. Každý den dostala nějaký úkol. Řeš úkoly s Janou. POSTUP učitel rozdá pracovní listy každému žákovi, všichni počítají podle úloh v pracovních listech; po celou dobu učitel žáky vede žáci spočítají jablka a zakroužkují vždy po třech žáci nakreslí 2 mísy s jablky, které Jana odnesla žáci spočítají jablka na stromech a utvoří příklad na sčítání žáci z každého ze třech stromů utrhnou jedno jablko a zapíši příklad žáci pastelkou rozdělí jablka a hrušky na 2 hromádky a zapíší, zda je více jablek, či hrušek žáci odečtou vyhozená jablka a hrušky ze sklepa žáci utvoří podle své fantazie nějaký příběh a napíší k němu příklad ŘEŠENÍ Příloha č. I Pracovní list A: 18 jablek; zbylo 0; Jana odnesla babičce 6 jablek; na stromech příklad = 10 jablek, po utrhnutí 10 3 = 7 nebo = 7 jablek Příloha č. II Pracovní list B: jablka a hrušky = 2 jablka bez shnilých 14 3 = 11 hrušky bez shnilých 12 5 = 7 CÍL samostatně řešit slovní úlohy a vytvářet k nim početní zápisy, sčítat a odčítat do 20 s přechodem 10 KOMPETENCE k učení učitel vede k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním mateřského jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů k řešení slovních úloh k učení učitel rozvíjí abstraktní a logické myšlení k řešení problému učitel prohlubuje důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení slovních úloh, k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a pracovní přesnosti učitel vede žáky k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě POMŮCKY základní magnetické ovoce aktivizující police dělená a výsuvné destičky METODY instruktáž, pracovní činnost, vymýšlení příkladů, vymýšlení příběhů VYUŽITELNOST PRV PŘÍLOHY Příloha č. I a II 4 hrušky, 5 jablek, 4 pomeranče; různé variace příkladů 67

6 2/1 Ovocný sad... Příloha č. I Pracovní list A Spočítej jablka spadaná ze stromu a rozděl je po třech do misek Jablek je celkem na obrázku Kolik zbylo jablek, která nejsou v miskách? Jana odnesla dvě misky jablek babičce na závin. Kolik to bylo jablek? Spočítej jablka na stromech. Vytvoř příklad (počet jablek na 1. stromě + počet jablek na 2. stromě + počet jablek na 3. stromě = výsledek) Příklad Na stromech je Jana z každého stromu utrhla jedno jablko. Kolik jablek je na stromech nyní? Příklad Nyní je na stromech 68

7 2/2 Ovocný sad... Příloha č. II Pracovní list B Ve sklepě se pomotala jablka a hrušky. Porovnej, čeho je více a o kolik. Příklad Jana musela ze sklepa vyhodit několik kusů shnilého ovoce. Vyhodila 5 hrušek a 3 jablka. Kolik tam zbylo hrušek a kolik jablek? Příklad (jablka) Ve sklepě zbylo Příklad (hrušky) Nyní je ve sklepě jablek. hrušek. Utvoř z tohoto obrázku ještě nějaký úkol pro Janu. Příklad 69

8 Poznámky: 70

9 Obor přirozených čísel 3 Nákup v supermarketu ZADÁNÍ Jednoho dne se Martin s maminkou vydali do supermarketu na nákup. Pomoz jim při rozhodování. POSTUP žáci čarou rozdělí ovoce na půlku žáci zakroužkují, čeho je více a pod obrázek napíší počet kusů pečiva žáci si nakreslí 2 sáčky a do nich stejný počet bonbonů žáci zakroužkováním rozdělí lízátka na půl žáci červeně zakroužkují nejvíce potravin a modře nejméně potravin se žáky můžete diskutovat o tom, zda Martínkův nákup odpovídá zásadám zdravé výživy ŘEŠENÍ Příloha č. I: V každém sáčku jsou 3 jablka a 3 hrušky (v půlce svislá čára). Koláčů je 9, rohlíků je 8 více koláčů. Příloha č. II: Žáci nakreslí 3 bonbony do každého sáčku. Pro bratra i pro Martínka 5 lízátek (rozdělené šikmou čarou). Červeně zakroužkované jsou bonbony, modře zakroužkované párek v rohlíku a pitíčko. CÍL porovnávat množství v reálné životní situaci KOMPETENCE vedeme ke zdokonalování grafického projevu, rozvíjíme logické a abstraktní myšlení řešení problémů učitel prohlubuje důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení slovních úloh, sebekontrole, systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti pracovní učitel vede žáky k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě POMŮCKY základní pracovní list aktivizující police dělená na výsuvné destičky METODY řešení slovních úloh s reálnou tématikou, diskuze, výtvarná činnost VYUŽITELNOST ČJ, PRV PŘÍLOHY Příloha č. I a II 71

10 3/1 Nákup v supermarketu... Příloha č. I Pracovní list Martin se rozdělí o ovoce s bráškou přesně na půl. Použij pro rozdělení čáru. Martínek koukal do polic s pečivem. Ptal se maminky, čeho je více, jestli rohlíků nebo koláčů. Koláčů Rohlíků Martínek měl do sáčků pro sebe a pro svého bratra spravedlivě rozdělit stejný počet bonbonů. 72

11 3/2 Nákup v supermarketu... Příloha č. II Pracovní list Potom Martínek zahlédl polici s lízátky. Hned chtěl také nějaká koupit. Opět se mě spravedlivě rozdělit s bratrem. Použij pro rozdělení čáru. V obchodě je plno zboží. Martínek si vybral i svůj nákup. Zakroužkuj červeně, čeho si koupil nejvíce a modře, čeho nejméně. 73

12 Poznámky: 74

13 Obor přirozených čísel 4 Učím se platit ZADÁNÍ Malé děti se vydaly do cukrárny a do hračkárny a neumí si ještě spočítat peníze. Pomoz jim. POSTUP ŘEŠENÍ žáci se rozdělí do skupin po dvou každý z nás má přátele a rádi je i pohostíme; připrav si správný počet peněz podle zadání - dvojice nalepuje samolepky mincí (Příloha č. I List A) máme kamarády ve škole, ale i v okolí bydliště; zde kamarádíme i s mladšími dětmi; Aleš s Janou sice ještě chodí do školky, ale také mají korunky; pomoz jim spočítat, kolik korun si připravili (Příloha č. II List B) celá parta dětí se chystá na nákup oblíbených hraček, ale ouha, děti nemají dost peněz; pomoz a přidej jim peníze, aby si mohly hračku koupit - dvojice nalepuje samolepky mincí (Příloha č. III List C) korunky už poznáš a umíš si je i spočítat; připrav daný počet peněz, ale pokaždé v jiném množství mincí. - dvojice nalepuje samolepky mincí (Příloha č. IV List D) samostatná práce připrav dané množství peněz a nakresli smajlíka podle správnosti (Příloha č. V Samostatná práce) (Řešení úkolů v přílohách č. 1-4 a úkolů 1.A, 1.B v příloze č.5 je individuální, záleží na výběru mincí dvojice). Řešení úkolu 2 v příloze č. 5 je 2.A a 2.B V úloze je možno podnítit u žáků myšlenky o více možnostech řešení. Šlo by i jinak sestavit částku pro koupi zmrzliny? U žáků tím podporujeme rozvoj divergentního myšlení. CÍL využít znalosti sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, sestavit soubor prvků, který bude roven zadanému přirozenému číslu KOMPETENCE k učení učitel vede žáka k aktivní práci, komunikaci se spolužákem ve dvojici o zadané situaci a učivu, přizpůsobuje se různým výukovým aktivitám k řešení problému učitel vede žáka k provedení rozbor u problémů a plánu řešení, volbě správného postupu, k posouzení s pomocí spolužáka, zda vlastní řešení dává smysl a dokáže jej srozumitelně vysvětlit sociální a personální učitel vede žáka k sledování práce skupiny, jednotlivců i sebe a k jejímu hodnocení pracovní učitel vede žáka k plánování dílčí činnosti ke splnění úkolu a stanovení si času na realizaci a řešení POMŮCKY základní samolepky mincí aktivizující malované komínky, barevné uzávěry do PET lahví METODY manipulování, práce s obrazem, úlohy s neurčitým počtem řešení VYUŽITELNOST PRV, ČJ PŘÍLOHY Příloha č. I - V 75

14 4/1 Učíme se platit!... Příloha č. I List A Nachystejte do tabulky správný počet korun 19,- Kč 12,- Kč 9,- Kč 15,- Kč 17,- Kč 20,- Kč 76

15 4/2 Učíme se platit!... Příloha č. II List B Zapiš, kolik korun si Aleš s Janou připravili 77

16 4/3 Učíme se platit!... Příloha č. III List C Pomoz dětem spočítat si penízky. Přidej každému peníze, aby si mohl zboží koupit. Lze to více způsoby? 18,- Kč 15,- Kč 12,- Kč 19,- Kč 11,- Kč 20,- Kč 78

17 4/4 Učíme se platit!... Příloha č. IV List D Připravte určený počet peněz pokaždé v jiném množství mincí. Jsou to všechny možnosti? 17,- Kč 17,- Kč 17,- Kč 9,- Kč 9,- Kč 9,- Kč 79

18 4/5 Učíme se platit!... Příloha č. V Samostatná práce 1. Připrav dané množství peněz. 13,- 1. Připrav dané množství peněz. 15,- 2. Nakresli smajlíka, podle správnosti řešení. 2. Nakresli smajlíka, podle správnosti řešení. 16,- 18,- 12,- 14,- 15,- 19,- 13,- 16,- 18,- 14,- 80

19 Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 5 Nakupujeme I. ZADÁNÍ Navštiv malý obchod, vyhledej v obchodě jednotlivé zboží. POSTUP žáci si vylosují velkou samolepku smajlíka, kterou si mohou nalepit na tričko; rozdělí se do skupin po dvou tak, aby jeden z dvojice měl smajlíka s otevřenýma očima a druhý smajlíka mrkajícího posadí se v lavici podle umístění jejich smajlíků v nákresu (příloha č. I Pracovní list), doplní podpis a spočítají, kolik mají korun; porovnají se, sečtou si, kolik mají společně peněz a odečtou o kolik má jeden více či méně žáci navštíví virtuální obchod (Příloha č. I); vzájemně si pomohou, zjistí, zda si mohou koupit zadané zboží (příloha č. II Pracovní list); společně pak spojí své množství peněz a zapíší, co by si mohli společně nakoupit (příloha č. III Pracovní list); doplní, kolik by jim zbylo peněz ŘEŠENÍ Řešení přílohy č. I = = 1 CÍL spočítat množství prvků v daném souboru, navrhnout správnou kombinaci přirozených čísel, kdy součet bude odpovídat zadanému množství prvků, porovnávat, sčítat a odčítat do 20 bez přechodu 10 KOMPETENCE sociální a personální učitel vede žáka k ochotě pomoci, ochotě vyhovět při žádosti o pomoc, spolupodílet se na vytvoření pravidel spolupráce, domluvená pravidla dodržovat, upozorňovat na jejich porušení, ve skupině probrat zadaný úkol než začne pracovat komunikativní učitel vede žáka k vyjadřování pomocí grafického znázornění a symbolů k řešení problému učitel vede žáka k spolupráci se spolužákem při posouzení, zda jeho řešení dává smysl a k tomu, aby jej srozumitelně vysvětlil, využíval vizuálního znázornění, navrhoval možnosti, které by mohl při řešení použít POMŮCKY základní samolepky smajlíků Řešení přílohy č. III 1. Ne 2. Ano 3. Ano 4. Ano 5. Ne 6. Ne aktivizující METODY práce ve dvojici, inscenační metoda VYUŽITELNOST PRV PŘÍLOHY Příloha č. I III 81

20 5/1 Nakupujeme I.... Příloha č. I Pracovní list podpis porovnej podpis + = - = OBCHOD 2,- 1,- 8,- 10,- 1,- 9,- 3,- 7,- 2,- 3,- 5,- 3,- 82

21 5/2 Nakupujeme I.... Příloha č. II Pracovní list KOLIK MÁŠ KORUN? Mám korun. MŮŽEŠ SI KOUPIT + + ANO NE Mám korun. MŮŽEŠ SI KOUPIT + Mám korun. MŮŽEŠ SI KOUPIT ANO NE + + ANO NE Mám korun. MŮŽEŠ SI KOUPIT? + + Mám korun. MŮŽEŠ SI KOUPIT ANO NE + ANO Mám korun. MŮŽEŠ SI KOUPIT + + NE ANO NE 83

22 5/3 Nakupujeme I.... Příloha č. III Pracovní list + =,- SPOLU kupte 1 VĚC: CENA: PANÍ PRODAVAČKA VÁM VRÁTÍ:,- SPOLU kupte 2 VĚCI: CENA: + =,- PANÍ PRODAVAČKA VÁM VRÁTÍ:,- SPOLU kupte 3 VĚCI: CENA: + + =,- PANÍ PRODAVAČKA VÁM VRÁTÍ:,- SPOLU kupte 4 VĚCI: CENA: =,- PANÍ PRODAVAČKA VÁM VRÁTÍ:,- SPOLU kupte 5 VĚCÍ: CENA: =,- PANÍ PRODAVAČKA VÁM VRÁTÍ:,- 84

23 Závislosti a jejich vlastnosti 6 Co je pravítko? ZADÁNÍ Čas od času se stane, že potřebujeme něco změřit, ale nemáme dost dlouhý metr. Z lanka nebo provázku si vyrob měřítko. Pomocí tohoto měřítka změř vzdálenost od dveří třídy ke dveřím toalet a vzdálenost od dveří třídy ke dveřím ředitelny. Která vzdálenost je delší a o kolik? Porovnejte si výsledky mezi skupinami. Poté změř vzdálenosti společně se všemi ostatními i s učitelem. POSTUP ŘEŠENÍ žáci se rozdělí do 4 skupin žáci si pomocí lanka vyrobí své měřítko; na lanko po 1m naváží stužky (asi 10m) žáci měří pomocí lanka vzdálenost od dveří třídy k bodům, určeným učitelem; spočítají počet stužek žáci si zapíší obě vzdálenosti, porovnají, která je kratší, delší a o kolik (Příloha č. I Pracovní list). všechny skupiny si navzájem sdělí a zapíší, kolik naměřily metrů (Příloha č. I Pracovní list) všichni společně s učitelem změříme znovu obě vzdálenosti a určíme opět odchylky diskuze proč měříme, potřeby a způsoby měření Zjistíme po společném měření CÍL používat měřítko, orientovat se v jednotkách délky, porovnávat a provádět základní operace s délkami KOMPETENCE komunikativní učitel vede žáka k naslouchání promluvám druhých lidí, snaze porozumět jim, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojit do diskuse, obhájit svůj názor a vhodně argumentovat k učení učitel vede žáky k ověřování výsledků k řešení problému učitel zařazuje metody, při kterých dochází k objevům, řešením a závěrům sami žáci sociální a personální - učitel učí žáky pracovat v týmu pracovní učitel učí žáka využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech POMŮCKY základní klubko provázku, stužky, pero aktivizující svinovací pásmo vysvětlení vzniku měřících zařízení METODY experiment, instruktáž, vytváření dovedností, diskuze VYUŽITELNOST PRV PŘÍLOHY Příloha č. I 85

24 6/1 Co je pravítko?... Příloha č. I Pracovní list bod A bod B Naměřené vzdálenosti: (kolik metrů?) Vzdálenost od dveří třídy k bodu A je m. Vzdálenost od dveří třídy k bodu B je m. Delší je vzdálenost od třídy k bodu. Porovnání skupin (jaká skupina kolik naměřila) Skupiny 1. skupina (tvoje skupina) 2. skupina 3. skupina 4. skupina Délka k bodu A v metrech Skupiny 1. skupina (tvoje skupina) 2. skupina 3. skupina 4. skupina Délka k bodu B v metrech Společné měření Skutečná vzdálenost od třídy: k bodu A je m, k bodu B je m. Rozdíl mezi mou skupinou a společným měřením je m. 86

25 Základní útvary v rovině 7 Hra na obkladače ZADÁNÍ Pan Kropáček měl doma velkou vodovodní havárii a musel rozbít obklady v koupelně. Uprostřed se mu udělala díra a teď ji musí pěkně obložit dlaždicemi. Potřebuje poradit s koupí dlaždic. Chce ušetřit a neví, co bude levnější. Vypočítej, zda zaplatí méně za trojhranné dlaždice nebo za čtyřhranné dlaždice? (Příloha č. I Zadání) Doplň, kolik potřebuje pan Kropáček čtyřhranných dlaždic SKUPINY A a vypočítej, kolik to bude stát peněz. (Příloha č. II List A) Doplň, kolik potřebuje pan Kropáček trojhranných dlaždic SKUPINY B a vypočítej, kolik to bude stát peněz. (Příloha č. III List B) Porovnej výpočty s ostatními skupinami a zjisti správné řešení. (příloha č. IV List C) POSTUP žáci se rozdělí do skupin po dvou učitel rozdá zadání (Příloha č. I Zadání) a seznámí žáky s problematikou žáci, kteří se rozhodli pro čtverce, dále pracují s přílohou č. II List A žáci, kteří se rozhodli pro trojúhelníky, dále pracují s přílohou č. III List B ŘEŠENÍ vlastní práce skupin Čtvercové dlaždice 5 šedivých, 3 bílé = = 22,- Kč Trojúhelníkové dlaždice 6 šedivých, 4 bílé = = 14,- Kč Obkladač zaplatí méně peněz za použití trojúhelníkových dlaždic. CÍL vyřešit problémové úlohy s geometrickými útvary, provést výpočet plochy daných prvků, rozlišit a použít geometrické tvary k řešení, sčítat a odčítat do 20 bez přechodu 10 KOMPETENCE sociální a personální učitel vede žáka k ochotě pomoci, k práci ve dvojici a promyšlení zadaného úkolu než začne pracovat komunikativní učitel vede žáka k vyjadřování pomocí geometrických pojmů a symbolů k učení učitel vede žáka k předběžnému stanovení podmínek úspěšné práce, porovnání dosaženého výsledku s předchozím stavem k řešení problému učitel vede žáka k vytváření a využívání vizuálního znázornění, navrhování možností, které by mohl při řešení použít POMŮCKY základní tabulky se čtvercovou šachovnicí, průhledné fólie na nakreslení skvrny, geometrické útvary v barvě šachovnice aktivizující magnetické tagram tvary, sada rovinné geometrie METODY napodobování, manipulování, práce s obrazem VYUŽITELNOST PŘÍLOHY Příloha č. I - IV 87

26 7/1 Hrajeme si na obkladače... Příloha č. I Zadání Obkladač má dvě možnosti : ,- 4,- 1,- 2,- Co myslíte, zaplatí méně za dlaždice nebo za dlaždice? 88

27 7/2 Hrajeme si na obkladače... Příloha č. II List A Skupina A skládá ze čtverců. 2. Doplň, kolik potřebuje pan Kropáček dlaždic. 2,- 4,- Spočítejte, kolik pan Kropáček za dlaždice zaplatí. Pan Kropáček zaplatí za čtvercové dlaždice korun. 89

28 7/3 Hrajeme si na obkladače... Příloha č. III List B Skupina B skládá z trojúhelníků 1. Doplň, kolik potřebuje pan Kropáček dlaždic, 1,- 2,- 2. Spočítej, kolik pan Kropáček za dlaždice zaplatí. Pan Kropáček zaplatí za trojúhelníkové dlaždice korun. 90

29 7/4 Hrajeme si na obkladače... Příloha č. IV List C Počet dlaždic: Počet dlaždic: 1. skupinka = = 2. skupinka = = 3. skupinka = = 4. skupinka = = 5. skupinka = = 6. skupinka = = 2,- 4,- 1,- 2,- Porovnej ceny potřebných čtvercových a trojúhelníkových dlaždic a zakroužkuj správné znaménko: = < > 91

30 Poznámky: 92

31 Základní útvary v rovině 8 Náhrdelník ZADÁNÍ Pozorně si přečti text z přílohy č. I Zadání a pomoz králi v jeho nelehkém rozhodování. POSTUP ŘEŠENÍ každý žák dostane pracovní list (Příloha č. II), ve kterých si vybarví, spočítá a určí množství drahokamů; podle toho vyhodnotí, které princezně náhrdelník patří každý žák dostane pracovní list (Příloha č. III Samostatná práce); označený drahokam určuje střed; žáci zjišťují, který tvar drahokamu je změněn a zaznamenává počet příslušných tvarů A =16=4=6=6 princezna 3 B =16=7=6=7 princezna 1 C =10=5=8=13 princezna 2 CÍL rozpoznat geometrické útvary a spočítat jejich množství, porovnat množství geometrických útvarů KOMPETENCE sociální a personální učitel vede žáka k podílení se na utváření příjemné atmosféry týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednánís druhými lidmi, k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby žák poskytne pomoc nebo o ni požádá k řešení problému učitel vede žáka ke kritickému myšlení s cílem činit uvážlivá rozhodnutí, ke schopnosti je následně obhájit, uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a zhodnocení výsledků svých činů POMŮCKY základní pracovní listy aktivizující Samostatná práce řešení v příloze č. IX Řešení samostatné práce sada rovinné geometrie METODY samostatné řešení úkolu, diskuze v týmu VYUŽITELNOST PČ, VV, ČJ PŘÍLOHY Příloha č. I - III 93

32 8/1 Náhrdelník... Příloha č. I Zadání Vítám Vás v mém království. Potřebuji pomoci se třemi úkoly, tak jsem rád, že jste tu. 1. Mám tři dcery. Princezny jsou sice krásné, ale velmi pyšné. A tak si jednou svolaly klenotníky, aby jim vyrobili ty nejkrásnější náhrdelníky, které oslní svět. Všichni se velmi snažili, ale museli splnit mnohé podmínky princezen. Náhrdelníky jsou krásné, ale promíchaly se nám a mi teď nevíme, které princezně určitý náhrdelník patří. A proto jste tu Vy. Vyslechněte si podmínky mých princezen a zjistěte, které daný náhrdelník patří. (Příloha č. II List A, B, C) 2. V mém království mám i nešikovné klenotníky. Sestavili tyto náhrdelníky. Vybarvi drahokam v pravé části, který tam nepatří. Spočítej, kolik ti nešikové spotřebovali jednotlivých druhů drahokamů. (Příloha III Samostatná práce) Můj náhrdelník musí mít Můj náhrdelník musí nejvíce drahokamů ve tvaru mít nejvíce drahokamů kruhu a nejméně ve tvaru obdélníku. ve tvaru trojúhelníků a nejméně 1 ve tvaru čtverců. 2 Můj náhrdelník musí mít nejvíce drahokamů ve tvaru kruhu, ale nejméně 3 ve tvaru čtverce. 94

33 8/2 Náhrdelník... Příloha č. II Pracovní list A Drahokamy musí mít i přesné barvy. Vybarvi: KRUH ŽLUTĚ TROJÚHELNÍK ČERVENĚ OBDÉLNÍK MODŘE ČTVEREC ZELENĚ KOLIK MÁ TVARŮ NEJVÍCE JE ZDE NEJMÉNĚ JE ZDE NÁHRDELNÍK JE PRINCEZNY ČÍSLO 95

34 8/2 Náhrdelník... Příloha č. II Pracovní list B Drahokamy musí mít i přesné barvy. Vybarvi: KRUH ŽLUTĚ TROJÚHELNÍK ČERVENĚ OBDÉLNÍK MODŘE ČTVEREC ZELENĚ KOLIK MÁ TVARŮ? NEJVÍCE JE ZDE NEJMÉNĚ JE ZDE NÁHRDELNÍK JE PRINCEZNY ČÍSLO 96

35 8/2 Náhrdelník... Příloha č. II Pracovní list C Drahokamy musí mít i přesné barvy. Vybarvi: KRUH ŽLUTĚ TROJÚHELNÍK ČERVENĚ OBDÉLNÍK MODŘE ČTVEREC ZELENĚ KOLIK MÁ TVARŮ? NEJVÍCE JE ZDE NEJMÉNĚ JE ZDE NÁHRDELNÍK JE PRINCEZNY ČÍSLO 97

36 8/3 Náhrdelník... Příloha č. III Samostatná práce A B TROJÚHELNÍKŮ TROJÚHELNÍKŮ ČTVERCŮ - ČTVERCŮ - OBDÉLNÍKŮ - OBDÉLNÍKŮ - KRUHŮ - KRUHŮ - 98

37 Základní útvary v rovině 9 Na dopravním hřišti ZADÁNÍ Zjisti, z jakých geometrických tvarů jsou vytvořeny dopravní značky. POSTUP ŘEŠENÍ žáci spojí dopravní značky s příslušnými geometrickými tvary, kterými jsou značky tvořeny žáci zjistí, z jakých dvou geometrických tvarů se skládá bonusová značka, čísla těchto geometrických tvarů napíší na řádek pod bonusovou značkou 1 F; 2 D; 3 A; 4 B; 5 C Bonus: 4 + 2, popř x1 CÍL rozpoznávat geometrické tvary na reálných předmětech KOMPETENCE k učení učitel vede ke zdokonalování grafického projevu pracovní učitel učí žáky využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech pracovní učitel vede žáky ke správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek POMŮCKY základní pracovní list aktivizující rovinná geometrie METODY samostatná práce, možnost skupinové práce VYUŽITELNOST PČ PŘÍLOHY Příloha č. I 99

38 9/1 Na dopravním hřišti... Příloha č. I Pracovní list Přiřaď značkám správné tvary A B C D F Bonus: Tvary: 100

39 Základní útvary v rovině 10 Královský hrad ZADÁNÍ Postav hrad z barevných geometrických tvarů a spočítej z kolika kruhů, čtverců, trojúhelníků a obdélníků byl hrad postaven. POSTUP učitel rozdá pracovní list (příloha č. I Pracovní list) s předlohou hradu předlohu hradu může učitel překreslit na tabuli žáci sestavují hrad z geometrických tvarů (Příloha č. II Samostatná práce), které si mohou vystříhat v hodině pracovní výchovy (při kopírování lze přílohu = tvary zvětšit) ŘEŠENÍ Geometrické tvary: Čtverec fialový 1 Trojúhelník červený 5 Obdélník modrý 1 Čtverec oranžový 4 Obdélník zelený 2 Kruh žlutý 5 CÍL pojmenovat geometrické tvary, rozpoznat velikost a tvar, počítat prvky v souboru KOMPETENCE k učení učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací, k aplikaci získaných poznatků do praxe k řešení problémů učitel motivuje žáky problémovými úlohami z praktického života sociální a personální učitel vede žáky k ochotě pomoci POMŮCKY základní velké geometrické tvary využití i při geometrii ve 2. a 3. ročníku aktivizující magnetické geometrické tvary, rovinná geometrie METODY napodobování, manipulování VYUŽITELNOST PV PŘÍLOHY Příloha č. I a II 101

40 10/1 Královský hrad... Příloha č. I Pracovní list SPOČÍTEJ GEOMETRICKÉ TVARY: 102

41 10/2 Královský hrad... Příloha č. II Samostatná práce 103

42 Poznámky: 104

43 Základní útvary v prostoru 11 Postavíme si město ZADÁNÍ Na každém stanovišti si přečti úkol a vypracuj dle zadání. Postav dům z 20 kostek. Postav z kostek 2 stejné domy (18 kostek). Postav z kostek 1 nízký a 1vysoký dům (16 kostek). Rozděl si kostky na 2 části. Z první části postav dům a z druhé komín (20 kostek). Postav 4 stejně vysoké komíny (20 kostek). Z 20 kostek postav zeď. Postav co nejvyšší komín. Postav město (hrad s hradbami, domky, kostel ). POSTUP CÍL pojmenovat a dokázat použít daná tělesa v prostoru KOMPETENCE pracovní učitel vede žáka k plánování dílčí činnosti ke splnění úkolu a stanovení si času na realizaci a řešení, k posouzení, zda měl dost nebo málo času na řešení úkolu a jak čas využil komunikativní učitel vede žáka, aby mluvil nahlas a zřetelně, vyslechl druhého, aniž by ho zbytečně přerušoval POMŮCKY základní úkoly na kartičkách (učitelka si je sama připraví na počítači), dřevěné krychličky aktivizující geometrická mini-tělesa, obří tělesa žáci se rozdělí do 5-6 skupin (podle počtu žáků); ve třídě je připraven stejný počet stanovišť; každému stanovišti odpovídá počet kostek (podle zadání úlohy); žáci si na každém stanovišti přečtou úkol a vždy co nejrychleji daný úkol splní; po splnění úkolu se skupiny posunou na další stanoviště METODY předvádění, pozorování, manipulování VYUŽITELNOST PRČ, VV, TV kostky jsou na jedné hromadě (v krabici); děti jsou stále ve PŘÍLOHY stejných skupinách; chodí si postupně vždy pro jednu kostku a Příloha č. I staví co nejvyšší komín (ve své skupině); činnost končí v momentě, kdy nejsou na hromadě žádné kostky; ta skupina, která postaví nejvyšší komín, vyhrává (žáci mohou spočítat kostky, pokud to umí) všechny kostky se rozdělí na polovinu; učitelka rozdělí žáky také na dvě poloviny; každá skupina má sama z daného počtu kostek vytvořit městečko s hradem i hradbami, různě vysoké domy, komíny, mosty; skupiny si svou práci navzájem ohodnotí (slovně) ŘEŠENÍ 2. 9 kostek na každý dům 3. vyšší dům minimálně z 9 kostek 5. komíny postavené z 5 kostek 105

44 11/1 Postavíme si město... Příloha č. I Pracovní list 1. Postav dům z 20 kostek. 2. Postav z kostek 2 stejné domy (použij 18 kostek). 3. Postav z kostek jeden nízký a jeden vysoký dům (použij 16 kostek). 4. Rozděl si kostky na 2 části. Z první části postav dům a z druhé komín (20 kostek). 5. Postav 4 stejně vysoké komíny (20 kostek). 6. Z 20 kostek postav zeď. 7. Postavte co nejvyšší komín. 8. Ve skupině postavte město (hrad s hradbami, domky, kostel, ). 106

Počáteční počítání final.notebook. April 20, 2013 ZAPIŠ KOLIK. Počáteční počítání ( Počet předmětů v množině ) ZAPIŠ KOLIK. ZAPIŠ KOLIK řešení

Počáteční počítání final.notebook. April 20, 2013 ZAPIŠ KOLIK. Počáteční počítání ( Počet předmětů v množině ) ZAPIŠ KOLIK. ZAPIŠ KOLIK řešení April 0, 0 ZAPIŠ KOLIK Počáteční počítání ( Počet předmětů v množině ) VY INOVACE_Matematika, Použití:. třída Datum vypracování:..0 Datum pilotáže: 0..0,..0 Metodika: Počáteční počítání v oboru 0. Žáci

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 5. ročníku 5 hodin týdně. Vzdělávání v matematice zaměřeno

Více

Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Příloha 3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Mezi

Více

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Stavitelé Mgr. et Bc. Iva Novotná Cíl: prostorová hra podporující spolupráci na společném díle, rozvíjí komunikační dovednosti a schopnost přijímat návrhy druhých, cvičení trpělivosti, procvičení a pojmenování

Více

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

5.1.2.1. Matematika. 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.1.2.1. Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Vychází ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, která je v základním

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Ke každé z jednoduchých úloh přiřaď,

Více

MATEMATIKA 5. ročník

MATEMATIKA 5. ročník MATEMATIKA 5. ročník ZŠ praktické Pracovní sešit Škola pro život CZ.1.07/1.2.19/02.0007 Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl(a) bych znát: 1. číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 1000

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

Žák: -píše a čte čísla od 0-1000, -vytváří soubory s daným počtem prvků (do 100), používá číselnou osu

Žák: -píše a čte čísla od 0-1000, -vytváří soubory s daným počtem prvků (do 100), používá číselnou osu PŘEDMĚT: Matematika (pro žáky s LMP) Ročník: 4. Výstup z RVP 2. období Ročníkový výstup učivo Průřezová témata číslo a početní operace Co by žák měl zvládnout: 1. Čte, zapisuje a porovnává čísla v oboru

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Den zdraví Víme, co jíme

Den zdraví Víme, co jíme Den zdraví Víme, co jíme I. Návrh projektu Název: Víme, co jíme Autoři: Jana Lažová, Jana Lamačová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, KS, 5. ročník Realizace: 2. ročník Typ projektu: podle organizace vícepředmětový

Více

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE

PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. PES KOČKA SLEPICE KOZA KRÁVA KŮŇ KACHNA BERUŠKA PRASE Procvičujeme:

Více

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm 1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm jablek více než na první. Kolik jablek je dohromady na stole, víš-li, že na druhé hromádce

Více

Přiřaď k páčkám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 písmena a, b, c, d a urči,

Přiřaď k páčkám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 písmena a, b, c, d a urči, 21. Na obrázku je robot, který na sobě má 7 páček, osmá schází. Přiřaď k páčkám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 písmena a, b, c, d a urči, jak má vypadat osmá, chybějící páčka. 32 6. Na obrázku je podivný letící hmyz

Více

1.2.2 Měříme délku II

1.2.2 Měříme délku II 1.2.2 Měříme délku II Předpoklady: 010201 Pomůcky: metr, zavinovací metr, krejčovský metr, šuplera, metrický šroub, pásmo, provázek s vyznačeným metrem, provázek s vyznačenými decimetry, pravítko 30 cm

Více

Výuka v blocích ve 4. ročníku

Výuka v blocích ve 4. ročníku Výuka v blocích ve 4. ročníku Zpracovala: Ivana Krumplová Obsah: 1. Kontext 2. Východiska 3. Anotace 4. Cíle 5. Realizace projektu 6. Přílohy 1. KONTEXT Základní škola Krásovy domky Pelhřimov je zapojena

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Číselný obor do 5 /počet prvků/ Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná

Číselný obor do 5 /počet prvků/ Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná VY_32_INOVACE_M.1.A.01 MATEMATIKA - 1. ROČNÍK Číselný obor do 5 /počet prvků/ Vypracovala Mgr. Ludmila Novotná 09/2011 Základní škola Kolín V., Ovčárecká 374 Na každém řádku zakroužkuj číslo zobrazující

Více

MATÝSKOVA MATEMATIKA

MATÝSKOVA MATEMATIKA MTÝSKOV MTEMTIK PRO ROČNÍK ZÁKLDNÍ ŠKOLY DÍL učebnice podporující čtenářské dovednosti vytvořená v souladu s RVP ZV Vážení vyučující, nová učebnice matematiky mimo jiné aplikuje čtení jako prostředek k

Více

5.3. Matematika a její aplikace

5.3. Matematika a její aplikace 5.3. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována v předmětu Matematika. 5.3.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. číslo)

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. číslo) METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET MATEMATIKY

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Hurá na pohádku. Žáci dostanou dominové karty. První žák s kartou START přečte příklad

Hurá na pohádku. Žáci dostanou dominové karty. První žák s kartou START přečte příklad Hurá na pohádku Cíl: Procvičit a upevnit dovednosti v oboru přirozených čísel do 7 - posloupnost čísel 0 7 - počítání předmětů v daném souboru - porovnávání čísel 0 7 - součet a rozdíl čísel v oboru do

Více

HRAJEME SI. Jsme tři kamarádi. Chodíme do medvědí školy. Učíme se tam stejně, jako se učí děti. Jmenujeme se Míša, Lojzík a Filip.

HRAJEME SI. Jsme tři kamarádi. Chodíme do medvědí školy. Učíme se tam stejně, jako se učí děti. Jmenujeme se Míša, Lojzík a Filip. HRAJEME SI Jsme tři kamarádi. Chodíme do medvědí školy. Učíme se tam stejně, jako se učí děti. Jmenujeme se Míša, Lojzík a Filip. Napiš naše jména Filipovi i Lojzíkovi je tolik roků, kolik je tady čárek.

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace se vyučuje v předmětu matematika v 6. až 9.

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA.

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Blok předmětů: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Název předmětu: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a

Více

ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni

ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni ŠVP ZV LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vyučovací předmět Matematika je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 3

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Letem světem odpadů. Cílová skupina

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Letem světem odpadů. Cílová skupina Popis vyučovací lekce kapitola: Odpady Multimediální ročenka životního prostředí II terénní modul Název Cílová skupina Letem světem odpadů Ţáci 8. a 9. třídy ZŠ, 1. a 2. ročníku SŠ, skupina 20 30 ţáků

Více

Matematika a geometrie

Matematika a geometrie Počítání 5001.ID053 - Barevná pravítka Z nerozbitného plastového materiálu, s různými barvami. Rozměry pravítek jsou všechny násobky jednotek a umožňují ověřování a porovnávání matematických konceptů.

Více

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH GRAMOTNOSTÍ

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH GRAMOTNOSTÍ Webinář FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH GRAMOTNOSTÍ 31. října 2012 PaedDr. Alena Kotrbová Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98 www.zszi.kh.cz kotrbova@zszizkov.cz 2 Finanční gramotnost

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 4 týdně, povinný ČaPO: Číselná řada do 20 Žák: ČaPO: užije čísla k vyjádření počtu a pořadí ČaPO: třídí skupiny prvků podle počtu ČaPO: vytvoří soubor prvků s počtem do 20 ČaPO:

Více

1 z 7 18.6.2012 8:14. 1. otázka. Které číslo musíme odečíst od čísla 250, aby výsledné číslo bylo osminásobkem čísla 25? 2. otázka

1 z 7 18.6.2012 8:14. 1. otázka. Které číslo musíme odečíst od čísla 250, aby výsledné číslo bylo osminásobkem čísla 25? 2. otázka Stonožka 9 - M 2011 - náhled testu http://ib.scio.cz/test?t=ceow8rrhgtr79v2xq7/zcppky1fbxbzulq... 1 z 7 18.6.2012 8:14 1. otázka Které číslo musíme odečíst od čísla 250, aby výsledné číslo bylo osminásobkem

Více

Matematický KLOKAN 2005 (A) 2 005 002 005 (B) 20 052 005 (C) 2 007 005 (D) 202 555 (E) 202 505 (A) 8 (B) 6 (C) 4 (D) 2 (E) 1

Matematický KLOKAN 2005 (A) 2 005 002 005 (B) 20 052 005 (C) 2 007 005 (D) 202 555 (E) 202 505 (A) 8 (B) 6 (C) 4 (D) 2 (E) 1 Matematický KLOKAN 2005 kategorie Benjamín Úlohy za 3 body 1. Vypočítej 2 005. 100 + 2 005. (A) 2 005 002 005 (B) 20 052 005 (C) 2 007 005 (D) 202 555 (E) 202 505 2. Anička a Bětka mají dohromady 10 bonbonů.

Více

Z FARMY AŽ NA TALÍŘ VYBARVI OBRÁZEK FARMY. tady na farmě začíná cesta potravin. i koláčů? ano. Mouka, tvaroh i povidla jsou z farmy.

Z FARMY AŽ NA TALÍŘ VYBARVI OBRÁZEK FARMY. tady na farmě začíná cesta potravin. i koláčů? ano. Mouka, tvaroh i povidla jsou z farmy. Z FARMY AŽ NA TALÍŘ 1 VYBARVI OBRÁZEK FARMY. VÍTE, Z ČEHO SE DĚLÁ MOUKA, POVIDLA A TVAROH? POPOVÍDEJTE SI S PANÍ UČITELKOU, CO VŠECHNO SE NA FARMĚ VYRÁBÍ. tady na farmě začíná cesta potravin. i koláčů?

Více

1. otázka. 2. otázka = Ve které z následujících možností je výsledek uvedeného výpočtu? 3. otázka

1. otázka. 2. otázka = Ve které z následujících možností je výsledek uvedeného výpočtu? 3. otázka 1. otázka Paní Irena měla černé, bílé a černobílé kočky. elkově jich měla dvanáct. Z toho bylo šest černých a čtyři bílé. Jakou část z celkového počtu představují černobílé kočky? 2. otázka 24 + 12 3 5

Více

,,Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody."

,,Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. Anotace: Jazyk Autor Očekávaný výstup: Klíčová slova Organizace řízení učební činnosti: Nutné pomůcky: Najdi ukryté jméno Procvičování učiva 7. ročníku zábavnou formou, při které operuje s obecně užívanými

Více

ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ

ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ 5 NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN! Test obsahuje 30 úloh na 60 minut. Každá úloha má právì jedno správné øešení. Za správné øešení získáš 2 body. Za chybnou odpovìï ztratíš

Více

PRACUJTE SPOLEČNĚ VEZMĚTE SI SPOLEČNĚ JEDEN LIST POHÁDKOVÉ ČTYŘSMĚRKY. NAJDĚTE, KDO SE V NÍ SKRÝVÁ.

PRACUJTE SPOLEČNĚ VEZMĚTE SI SPOLEČNĚ JEDEN LIST POHÁDKOVÉ ČTYŘSMĚRKY. NAJDĚTE, KDO SE V NÍ SKRÝVÁ. CENTRUM ČTENÍ VLK, TO JE TEN NENASYTA, CO SI NIKDY NEVYČÍTÁ, ŽE BABIČKU S KARKULKOU SPOLKL TOU SVOU TLAMOU ZLOU JAK TO BYLO POTOM DÁL? CO MYSLIVEC UDĚLAL? (Jan Noha) ZNÁTE DOBŘE POHÁDKY? PRACUJTE SPOLEČNĚ

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 DODATEK č. 2 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 10.04.2014 Dokument byl schválen školskou radou dne 2.6.2014

Více

BLUDIŠTĚ ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA

BLUDIŠTĚ ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA sidus_sestava 1 9/3/12 7:23 AM Stránka 1 BLUDIŠTĚ SLUŠNÉ CHOVÁNÍ ROČNÍ OBDOBÍ RODINA UVOLŇOVACÍ CVIKY ZDRAVÁ VÝŽIVA HYGIENA MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY OVOCE A ZELENINA Zakoupením Poznáváčku jste pomohli, ve

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2 Pravidla správného zápisu řešení. 3.2 Pokyny k uzavřeným úlohám 7-15 DIDAKTICKÝ TEST

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2 Pravidla správného zápisu řešení. 3.2 Pokyny k uzavřeným úlohám 7-15 DIDAKTICKÝ TEST MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DIDAKTICKÝ TEST B TS-M5MBCINT Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 15 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ. Program odpolední aktivity v rámci projektu. Víme jak na to, aneb škola je kamarád

Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ. Program odpolední aktivity v rámci projektu. Víme jak na to, aneb škola je kamarád Metodická příručka UČENÍ NENÍ MUČENÍ Program odpolední aktivity v rámci projektu Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Jana Dušková a Jarmila Štěpánová Základní škola, Vítkov,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Příloha č. 12 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 12 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů Pracuje podle slovního návrhu a předlohy Úvodní a Bezpečnost práce - pokyny Vlastnosti materiálu papír a karton Přírodniny

Více

M - Slovní úlohy řešené rovnicí - pro učební obory

M - Slovní úlohy řešené rovnicí - pro učební obory M - Slovní úlohy řešené rovnicí - pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír Jurek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je dovoleno pouze s využitím odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

OBSAH. Obsah. Poděkování 13 Úvod 14 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15

OBSAH. Obsah. Poděkování 13 Úvod 14 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15 Obsah Poděkování 13 Úvod 14 Zpětná vazba od čtenářů 15 Errata 15 KAPITOLA 1 17 Systém LEGO a jeho nekonečné možnosti 17 Stavitelský slovníček 17 Velikost dílů 18 Kostka: standardní 2 4 19 Výstupky 19 Rourky

Více

Slovní úlohy v učivu matematiky 1. stupně základní školy

Slovní úlohy v učivu matematiky 1. stupně základní školy Slovní úlohy v učivu matematiky 1. stupně základní školy V každé matematické úloze jde o to, abychom dokázali platnost (pravdivost) nějakého výroku. Podle toho, o jaký výrok jde, máme různé druhy úloh.

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

MATEMATIKA / 1. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce) MATEMATIKA / 1. ROČNÍK Učivo Čas Strategie (metody a formy práce) Pomůcky Numerace v oboru do 7 30 pokládání koleček rozlišování čísel znázorňování kreslení a představivost třídění - číselné obrázky -

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, METODY A AKTIVITY

RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, METODY A AKTIVITY RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, METODY A AKTIVITY RYCHLÉ TIPY NA TECHNIKY, MET ODY A AKTIVITY Rádi bychom vám nabídli přehled možných technik, metod a aktivit, které můžete při své práci použít. 1 Věříme, že

Více

V jídelně jsou tři stoly se stejným počtem židlí. Celkem si k nim posedalo 18 dětí, žádná židle nezbyla prázdná. Kolik dětí sedělo u každého stolu?

V jídelně jsou tři stoly se stejným počtem židlí. Celkem si k nim posedalo 18 dětí, žádná židle nezbyla prázdná. Kolik dětí sedělo u každého stolu? Úloha 1 Ke každé z jednoduchých úloh přiřaď, jaký výpočet určuje správný výsledek úlohy. 18 : 3 = 18 + 3 = 18. 3 = 18-3 = V jídelně jsou tři stoly se stejným počtem židlí. Celkem si k nim posedalo 18 dětí,

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY

Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 LIDSKÉ SMYSLY Pedagogická fakulta Brno Seminární práce z Teorie a didaktiky výchovy ke zdraví 2 návrh projektu LIDSKÉ SMYSLY 16. 12. 2009 Pavla Pokorná DiS. 5. ročník, 9. semestr 174166 2009/2010 KS Učitelství pro 1.

Více

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: ŠIKOVNÉ RUCE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

1. část I. SLOVNÍ ÚLOHY

1. část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. Květ tulipánu stojí 8 korun. Ozdobná stuha je za 6 korun. Kolik korun stojí kytice s 5 tulipány se stuhou a beze stuhy? se stuhou: beze stuhy: Jakou kytici mohu koupit za 60

Více

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/ Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/ Vzájemné působení těles Pozoruj a popiš vzájemné působení sil Statické a dynamické působení sil čtvrtku).

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Obor vzdělávací činnosti : Pracovní výchova Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Obor vzdělávací činnosti : Pracovní výchova Ročník: 6 Obor vzdělávací činnosti : Pracovní výchova Ročník: 6 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata přesahy Poznámky Provádí jednoduché práce s technickými matriály a dodržuje technologickou kázeň - je seznámen

Více

Pracovní listy Úhel Irena Budínová Pedagogická fakulta MU irena.budinova@seznam.cz

Pracovní listy Úhel Irena Budínová Pedagogická fakulta MU irena.budinova@seznam.cz Pracovní listy Úhel rena udínová Pedagogická fakulta MU irena.budinova@seznam.cz Pracovní listy na téma úhel sestávají z několika částí, z nichž každá má za úkol upevnit určité vědomosti či dovednosti

Více

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 V letošním školním roce byl roční plán ekologické výchovy splněn. Učitelé se žáky plnili aktivity v projektech, do kterých se přihlásili, účastnili

Více

Obří prvky: jak postavit větší kostky

Obří prvky: jak postavit větší kostky Obří prvky: jak postavit větší kostky KAPITOLA 5 V této kapitole: Zvětšení měřítka: jak na to Ostatní měřítka: která fungují a proč Shrnutí: obří kostky jsou jen začátek V kapitole 3 jsme pracovali s měřítkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Příloha 1 Diagnostický test (vstupní i výstupní)

Příloha 1 Diagnostický test (vstupní i výstupní) Příloha 1 Diagnostický test (vstupní i výstupní) 1. Vybarvi obrázky dle návodu. o Jana dostala k narozeninám velkou čokoládu, o kterou se rozdělila s kamarády. Zbylo jí 10 % čokolády. Vybarvi část čokolády,

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Matematika Ročník: 1. Výstupy kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Číslo a početní operace VDO Občanská společnost a škola Obor

Více

II. Hlavní část projektu

II. Hlavní část projektu II. Hlavní část projektu Hlavní část projektu je zaměřena na seznámení žáků s některými slovenskými reáliemi (např. slovenská měna, bankovky, typické jídlo apod.) a slovenským jazykem (např. porovnání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY

MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY MATEMATIKA 4. ročník 1. Část I. SLOVNÍ ÚLOHY 1. Květ tulipánu stojí 8 korun. Ozdobná stuha je za 6 korun. Kolik korun stojí kytice s 5 tulipány se stuhou a beze stuhy? se stuhou: beze stuhy: Jakou kytici

Více

Naše dítě školákem. Informace pro prvňáčky a jejich rodiče

Naše dítě školákem. Informace pro prvňáčky a jejich rodiče Naše dítě školákem Informace pro prvňáčky a jejich rodiče Školní rok 2015 2016 Moje školní desatero: 1. Vím, jak se jmenuji jménem i příjmením a znám jména svých rodičů 2. Umím se obléknout i převléknout

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

ČESKÉ DŘEVĚNÉ STAVEBNICE

ČESKÉ DŘEVĚNÉ STAVEBNICE ČESKÉ DŘEVĚNÉ STAVEBNICE WWW.MAKURA.CZ Najdete nás i na O NÁS Představujeme Vám zbrusu nové dřevěné stavebnice a hračky MAKURA. Na českém trhu, není jednoduché najít kvalitní a originální dřevěné hračky,

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Příbuzenské vztahy v rodině Stručná anotace učební jednotky Žáci zjišťují informace od spolužáků a zapisují

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Nácvik dodržování hranice slov ve větě

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Nácvik dodržování hranice slov ve větě Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Autor: Nácvik dodržování hranice slov ve větě Mgr. Jana Hornychová Datum vzniku: 26.4.2015 Obsah: Krycí list,

Více

Úlohy soutěže MaSo, 13. května 2009

Úlohy soutěže MaSo, 13. května 2009 Úlohy soutěže MaSo, 13. května 2009 1. Je možné ze 36 zápalek složit pravoúhlý trojúhelník? Pokud ano, jak? (Zápalky se nesmějí ztrácet, lámat ani jinak zkracovat a dávají se jen na obvod.) [ano: 9, 12

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mcely, okres Nymburk. 289 36 Mcely 51. Identifikátor školy: 600 050 238

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mcely, okres Nymburk. 289 36 Mcely 51. Identifikátor školy: 600 050 238 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mcely, okres Nymburk 289 36 Mcely 51 Identifikátor školy: 600 050 238 Termín konání inspekce: 14. a 15. duben 2005 Čj: Signatura

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: MK 1. stupeň Název metodického

Více

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP

Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP 4 MATEMATIKA 4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Na 1. stupni ZŠ předmět zprostředkovává

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET ANGLICKÉHO JAZYKA

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_61-80

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi

Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Kapitola z diplomové práce Marie Brázdové: Využití internetu ve výuce matematiky. PedF UK v Praze, 2009. 4 Jedna z aktivit v praxi Pro potřeby této práce jsem pozorovala dvě vyučovací hodiny ve dvou třídách

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové (= téma OSV č. 1) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Dodržujeme základní

Více

- zvládá orientaci na číselné ose

- zvládá orientaci na číselné ose Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

OSV MKV MV VMEGS VDO EV Čtenářství

OSV MKV MV VMEGS VDO EV Čtenářství Zoonelogická zahrada Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Zoonelogická zahrada Stručná anotace učební jednotky Žáci se poprvé

Více

POČTENÍČKO PRO PŘEDŠKOLÁKY

POČTENÍČKO PRO PŘEDŠKOLÁKY POČTENÍČKO PRO PŘEDŠKOLÁKY a jejich rodiče Ahoj kamarádi, vítejte na palubě lodi Veselá plachta, jejímž cílem je Ostrov. Mé jméno je Tom a jsem na této lodi plavčíkem. Během plavby vás seznámím se životem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Dodatek č. 1 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Část 5.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - 2010/2011 1.a 2.třída - ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří TVRZENÍ ANO E ANO E NE NE 1. Do školy chodím rád/a. 27 11 2 0 2. Ve třídě mám kamarády. 33 6 1 0 3. Ve třídě si navzájem pomáháme.

Více