Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně."

Transkript

1 Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální akce MČR - dpvídá LS a PB IDSF - dpvídá LS a PO Šklící a dprvdné akce, statní - dpvídají - viz tabulka, eknmika PB 1. Zpráva činnsti VR v rce 2008 (PO) 2. Zpráva hspdaření v rce 2008 (PB) 3. Nvá infrmační a PR strategie (PO) 4. Prty pr MČR a IDSF výhled pr rky (LN) 5. Úpravy dkumentů (dle blastí) 5.1. Kvalifikační řád 5.2. Organizační řád 6. Plán činnsti PR a VR na rk Různé 7.1. Dpis Z. Landsfelda 7.2. IPDSC AGM TK Hlinsk žádst dtaci 7.4. Zahraniční akce pr prtce 7.5. Zahraniční akce pr RL ČR 7.6. Nminační termíny 7.7. IDSF AGM 7.8. Nvá směrnice pr AD 7.9. Infrmace pužívání ddatku.s. u názvů bčanských sdružení - zrušení Pzn.: Pkud nejsu dále uváděny výsledky hlasvání, VR rzhdla jednmyslně. 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia UPR05-01 Zajištění chybějících TLS bude zajišťvat LS průběžně, dále nesledvat Úkly VR UVR25-03 Neprávněné pužívání lga ČSTS, zpracvání nvéh grafickéh manuálu. Infrmace pr pužívání lga jsu na webu. Dále bude řešen pužívání lga na sutěžích a úprava pdmínek VŘ. Z: PB nt: PR06 UVR01-01 Pdpra vzniku Evrpské federace tanečníh sprtu trvalý úkl PO v IDSF, dále nesledvat jen pdávat případné nvé infrmace. - 1/6 -

2 UVR02-03, SCM uvnitř ČSTS. Prjekt dknčen a předán na MŠMT. Obhajba prběhne Další prjednávání, případně realizace až p prjednání na MŠMT. T: bhajba , pak infrmace pr VR a PR UVR02-05 Úprava IS - přihlašvání na sutěže vyřešen s účinnstí d Kntrla účinnsti přijatých patření bude prvedena v 06/2009 (termín b) - VR schválila návrh na dplnění přihlašvacíh frmuláře suhlas s všebecnými pdmínkami předání rganizátrských práv a pvinnstí. Ty se musí zpracvat!!!!!!! (termín a) Z: LS, PB nt: a) VR08, b) UVR03-02 dplnění IS autmatické genervání infrmací aktualizaci stránek divizí bude řešen v rámci nvé infrmační a PR strategie viz bd 3 UVR03-03 Prjekt náhrady digitálních prtcvských tabulek vzhledem k rychlému vývji HW v tét blasti, VSO navrhuje prdlužit licenci pužívanéh systému Tp Turnier d a pčkat na čekávané slevnění HW a pkrk v technlgii napájení, která je pr tyt systémy limitující. Pdrbné infrmace jsu v připjeném prjektu- viz přílha č.1 VR tent pstup schválila a ulžila VSO: Zajistit prdlužení licence Sledvat další vývj v tét blasti a připravit návrh nvéh systému a jeh pužití d (včetně zařazení d rzpčtu 2010) Z: LS nt: (dlžení př.1) (prdlužení licence) (nvý sytém) UVR03-06 Archiv tv přadů Sekretariát si vyžádá pr archivní účely d ČT kpie všech letšních přadů a prjedná mžnst jejich využití (i částečnéh) na prtálu csts.cz. D archivu budu zařazeny i DVD ze všech šklících akcí. Z: PB (sekretariát) nt: VR08 UVR04-01 Dšklvací seminář - rganizační a eknmické zajištění, včetně akcí sutěžní blasti a lektrskéh sbru. Akce prběhla úspěšně. Zpráva akci vč. závěrů ze setkání lektrskéh sbru a eknmické vyhdncení bude sučástí zpráv za rk 2008, které budu předlženy PR06. Úkl splněn. UVR01-10, 04-04, Nvá infrmační strategie viz bd 3 prgramu UVR04-07b) Kvalifikační studia - návrhy učebních materiálů a pmůcek pr KSIII - bude zpracván jak závěr ze setkání lektrskéh sbru a připjen k zápisu jak přílha č.2. VR se k prjednání vrátí na dalším jednání. Z: EB nt: VR08 UVR04-09 Členská základna prfi a její sutěžní systém - pr rzběhnutí systému prfi sutěží a nminací na titulární sutěže IDSF zajistí VOP: Dpis klním svazům vytvření splečnéh tevřenéh mistrvství Nminační pravidla pr titulární sutěže IPDSC UVR05-01 Nvrčenky a kalendáře Úkl (PB) splněn. Z: LN nt: VR08 UVR05-02 Příprava dkumentu OŘ-A6 Infrmační systém k prjednání v prezidiu viz bd 5 UVR05-03 Žádst Krejčík a další případy pr DaSK Sekretariát předal DaSK k řešení tyt případy: Krejčík (Machátvá, Kjetín) předány veškeré písemné dkumenty, dpvědi na výzvu k dplnění finančních pdkladů d jedntlivých prtců budu předávány pstupně p jejich bdržení Buryan (prušení SŘ) - 2/6 -

3 DaSK bude řešení infrmvat prezidium. Další případy budu řešeny standardním pstupem sekretariátem a přím DaSK. Úkl uknčen. UVR06-02 infrmace pr kluby uknčení splupráce s DT (knec ddávání výtisků pr kluby) bude dplněna infrmace nvé infrmační a PR strategii a bude zveřejněna na webu Z: PB 0.3. Centrální akce MČR - dpvídá LS a PB Akce Prpzice Disciplína Datum Míst Organizátr Smluva předlženy Schváleny LA Brn LESTO, SCEPTRUM Uzavření startvní listiny ANO ST Praha Ševčík T Rudnice n.l. Dr. 16/17.5. Hdnín F 7.11 Ústí n.l. ČP jun.frmací Prfi IDSF - dpvídá LS a PO PROTAZ, FINCORP Akce Prta a prgram Druh Datum Míst Organizátr Smluva předlženy Schváleny IO/O Brn LESTO IO/O 12/13.9. Praha Index Praha IO/O ¾.10. Ostrava TTT Vítkvice O??? /1.11. Hradec Králvé TŠ Krk HK ce 10T?? Ústí n.l. KZ Ústí n.l Šklící a dprvdné akce, statní - dpvídají - viz tabulka, eknmika PB Akce Odpvě Organizátr dný člen Druh Datum Míst VR Externí Smluva Kngres 3.1. Praha EB SustřTM Žinkvy PB DškSem Vyhlášení TL2009 Kngres Praha, Vltavská LN LS, EB, PB PB, LS EB PB, PO ČSAE, ČT Plán Uzavření startvní listiny Vyhdnc ení Hlášení OD Hlášení OD Vyúčtv ání Pznámka Pznámka Pznámka - 3/6 -

4 VR kladně zhdntila vyhlašvání výsledků TL, které se uskutečnil v Tp htelu Praha ve splupráci s ČSAE a ČT a rzhdla pkračvat v tmt typu akcí. Př i přípravě akce v rce 2009 dpručuje pužít větší parket, který by vyhvěl i ST tancům a ukázky párů zaměřit na větší celkvu shw Zpráva činnsti VR v rce 2008 (PO) PO seznámil členy VR s principy zpracvání zprávy a pžádal veducí blastí přípravu pdkladů za jejich blast. UVR07-01 Zprávu činnsti v rce 2008 pdklady z blastí Z: LS, LN, EB T: Zpráva hspdaření v rce 2008 (PB) Zprávu připraví PB dle účetní uzávěrky tak, aby mhla být prjednaná na VR08 (předběžná) a definitivní na PR Nvá infrmační a PR strategie (PO) VR schválila návrh nvé infrmační a PR strategie viz přílha č.3. Knkrétní patření budu prjednány na dalším zasedání VR. UVR07-02 Realizační patření pr nvu infrmační a PR strategii T:VR08 4. Prty pr MČR a IDSF výhled pr rky (LN) LN zpracval statistiky z blastí prtců viz přílha č.4, které budu služit jak pdklad pr další práci v blsti prtců. Knkrétní navazující patření budu prjednány na dalším jednání VR. UVR07-03 Realizační patření v blasti prtců Z: LN T:VR08 5. Úpravy dkumentů (dle blastí) 5.1. Kvalifikační řád VVO připravila návrh na úpravu pžadvané praxe pr trenérské licence na 200 vyuč.hd/rk. Paragrafvé znění úpravy připraví PO pr prjednání v prezidiu. UVR07-04 Kvalifikační řád úprava praxe pr trenérské licence 5.2. Organizační řád PO prvěří stav přílh OŘ a připraví ptřebné změny pr schválení v prezidiu. UVR07-05 Organizační řád aktualizace T: PR06 T: PR06 6. Plán činnsti PR a VR na rk 2009 VR schválila plán práce PR a VR na rk 2009 v části týkající se VR viz př.č.5 a předává jej ke schválení prezidiu. - 4/6 -

5 7. Různé 7.1. Dpis Z. Landsfelda Odpvěď na dpis, který se týká pravidel pr tvrbu prt na MČR a IDSF připraví LN a VR jej prjedná zkrácenu cestu (krespndenčně). UVR07-06 Odpvěď na dpis Z. Landsfelda 7.2. IPDSC AGM 2008 Z: LN LN se zúčastnil IPDSC AGM 2008 v Mnacu, kde byla ptvrzena splupráce mezi IDSF a IPDSC, přestže návrhy pr úpravu stanv IPDSC hrzily mžnými rztržkami na nárdních úrvních. Tyt návrhy byly naknec staženy. Zápis z jednání bude p dručení ulžen na sekretariátu ČSTS TK Hlinsk žádst dtaci Vzhledem k tmu, že se jedná čerpání mim schválený rzpčet, VR předává tut žádst prezidiu k prjednání Zahraniční akce pr prtce VR bere na vědmí rzhdnutí VOP stanvení zahraničních akcí pr plnění pdmínek pr licence prtců: Kngresy IDSF, BDF, BDFI, IPDSC, DTV, FDSR, SZTŠ 7.5. Zahraniční akce pr RL ČR VR bere na vědmí rzhdnutí VSO stanvení zahraničních sutěží pr RL ČR: GOC, ROC, IOC, Austrian Open, Slvenian Open 7.6. Nminační termíny VR bere na vědmí nminační termíny pr titulární sutěže IDSF v rce Jak jediná sprná sutěž z hlediska termínu našich sutěží zůstal Mistrvství světa Junirů II v 10 tancích Mžnst nminací pdle výsledku našeh MČR 10T (14.3.) bude ještě prjednávána s přadatelem (nutn zajistit víza). UVR07-07 Prjednání termínu nminace na IDSF WCh J2 10D s přadatelem 7.7. IDSF AGM IDSF změnil míst knání AGM 2009 na Maca. Tat změna znamená pdstatné zvýšení nákladů na účast na tét akci. PB připraví na další jednání VR návrh jak nvu situaci řešit. UVR07-08 IDSF AGM 2009 návrh na řešení zvýšených nákladů Z: PB 7.8. Nvá směrnice pr AD LS připraví infrmace z nvých směrnic pr antidping a zařadí je na web. UVR07-09 Nvá směrnice AD infrmace na web Z: LS 7.9. Infrmace pužívání ddatku.s. u názvů bčanských sdružení - zrušení EB infrmvala bdrženém stanvisku MVČR k pužívání ddatku.s. pr bčanská sdružení. Tat pvinnst byla zrušena záknem č.33/2008 Sb. s účinnstí d (Celé znění stanviska MVČR: Pvinnst stanvená záknem č.342/2006 Sb. dplnit název každéh sdružení termín "bčanské sdružení"neb zkratku ".s." byla zrušena záknem č.33/2008 Sb. s účinnstí d ) Přílhy: - 5/6 -

6 1. Prjekt náhrady prtcvských elektrnických tabulek (návrh) bude dplněn d Kvalifikační studia třídy III učební materiály a pmůcky 3. Nvá infrmační a PR strategie 4. Statistiky z blasti prtců bude dplněn d Plán činnsti PR a VR na rk Zapsal: Odstrčil Rzdělvník: Sekretariát (archiv) Členvé VR ( ), Členvé PR ( ), Předseda DR ( ) Správce WS plný text d ficielních zpráv/vr, expresní infrmace d Aktualit - 6/6 -

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více