Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání se uskutečnilo jako konference na internetu (SKYPE).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání se uskutečnilo jako konference na internetu (SKYPE)."

Transkript

1 z 2. schůze Výknné rady ČSTS dne knference SKYPE, dknčené krespndenčně Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální akce MČR - dpvídá LS a PB IDSF - dpvídá LS a PO Šklící a dprvdné akce, statní - dpvídají - viz tabulka, eknmika PB 1. Zpráva hspdaření Finanční plán Výběrvé řízení pr akce rku 2009 a IDSF Reprezentace 5. Úpravy dkumentů 5.1. Sutěžní řád Senirské kategrie - bdy ze zahraničí pr třídu A Vedení sutěží Junirské frmace Prfesinálvé Taneční liga - pčty nasazených pr MČR 5.2. Finanční řád Přílha č.1 Příspěvky Přílha č.4 Cestvné 5.3. Kvalifikační řád 5.4. Infrmační systém 6. Kvalifikační studia 7. Různé 7.1. Situace v ČMTO/CDO - PO 7.2. Sutěže pr RL 7.3. Zahraniční šklení pr KŘ Pzn.: Pkud nejsu dále uváděny výsledky hlasvání, VR rzhdla jednmyslně. Jednání se uskutečnil jak knference na internetu (SKYPE). Jednání byl zahájen v 09:30, v 10:45 přerušen pr technické prblémy a pkračval ve 22: Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR UVR25-03 Neprávněné pužívání lga ČSTS, zpracvání nvéh grafickéh manuálu. Připraven, rzeslat členům VR a dát na web Z: PB UVR01-01 Pdpra vzniku Evrpské federace tanečníh sprtu T: d zalžení EDSF UVR01-02 Převzetí a aktualizace prjektu Small Eurpe. Samstatně prvedu PO a LS, případnu pmc pžádají Tmáše Hellera. Z: LS - 1/7 -

2 UVR01-03 Vyhdncení prjektu Junirské frmace a jeh zavedení d praxe a) Vyhdncení 1.rčníku prvede LS. b) Uspřádání 2. rčníku (2008) při MČR družstev prjedná s přadatelem PB c) Další rčníky - d Výběrvéh řízení jak sučást MČRdr. - viz bd 3 d) Návrhy na úpravu SŘ, př.č.7 - viz bd UVR01-04 Prgramvé prhlášení - návrhy knkrétních realizačních patření Z: ALL Z: a) LS, b) PB, c) PO nt: a) VR03, b) ihned UVR01-05 Rzpčet blastí činnsti viz bd 2 Z: ALL T: VR02 UVR01-06 Kalendář - plán práce VR - schválen - viz přílha č.1. Úkl (PO) splněn. Vzhledem k pžadavku ČT na uspřádání exhibice mistrů ČR , VR žádá prezidium změnu termínu PR02 z na PB kamžitě známí tut skutečnst všem členům prezidia a předsedvi DR. Z: PB T: ihned UVR01-07 Slžení kmisí - VR předkládá prezidiu k prjednání a jmenvání: - Disciplinární a smírčí kmise - PB navrhne d Sutěžní kmise: Siegel - předseda, Kjetín, Kupsa, - Kmise pr vzdělávání / lektrský sbr: Bartůňkvá - předseda, Felcman, Bržvský - Kmise rzhdčích: Nvtný - předseda, Harvan, Němeček, Felcman - Legislativní kmise: Odstrčil P. - Mediální kmise: zatím nejmenvat, nejprve připravit plán (PO), pak najít lidi a peníze - Kmise pr tevírání bálek při výběrvých řízeních: Barnat - předseda, Zíma, Grhlvá Z: PB - DaSK T: UVR01-08a Návrh úprav dkumentů pr zavedení sutěžní kategrie prfesinálů - navržené teze viz bd Úkl (LS, PB) splněn. UVR01-08b Návrh úprav dkumentů pr zavedení sutěžní kategrie prfesinálů - paragrafvé znění T: PR - březen 08 UVR01-09 Jmenvací dpis nvým čestným členům a infrmace pr všechny čestné členy. Kalendář akcí 2008 a pzvání - dpis PO, rzeslání - sekretariát, PB T: ihned UVR01-10 Návrh nvé strategie v blasti zveřejňvání infrmací, včetně nvéh řešení splupráce s DanceTime, návaznsti inzerce v blasti tanečníh sprtu na licence ČSTS a živnstenská právnění pr tut blast,pb UVR01-11a Návrh úpravy SŘ pr přechd A-M v kategriích senirů - teze. Úkl (LS) splněn. UVR01-11b Návrh úpravy SŘ pr přechd A-M v kategriích senirů - - paragrafvé znění T: PR - březen 08 UVR01-12 Stanvisk a případná dpručení SK k nárhům P. Ktiny Z: LS - 2/7 -

3 UVR01-13 Vydávání trenérských licencí - pkyny pr žádsti a vydávání - VR schválila materiál zpracvaný EB a předává jej webmastervi ke zveřejnění na webu. Úkl (EB) splněn Centrální akce MČR - dpvídá LS a PB Akce Disciplína Datum Míst Prpzice Uzavření Organizátr Smluva startvní předlženy Schváleny listiny Hlášení OD LA Praha Ševčík ANO ANO O.K. ST Třinec Werkdance ANO ANO T Rudnice n.l. Družstva ČP Jun.F 10./11.5. Ostrava TTT Vítkvice Prtaz ANO ANO Pznámka Krdinvat se Zabrze Frmace Ústí n.l. KZ Ústí n.l. MTF+Ms- ELA UVR02-01 Zajištění krdinace MČR dr a IDSF IO Zabrze a ČP-JF IDSF - dpvídá LS a PO Akce Druh Datum Míst Z: LS T: d zpracvání przic Prta a prgram Uzavření Organizátr Smluva startvní předlženy Schváleny listiny Hlášení OD Pznámka IO/O Brn LESTO ANO Brn Open IO/O 13/14.9. Praha Index Praha Prague Open GS,IO/O 4/6.10. Ostrava TTT Vítkvice CE champ. O Hradec Králvé TŠ Krk HK Czech Dance Open HK Open Ústí n.l. KZ Ústí n.l. MTF UVR02-02 Odpvěď na žádst J. Krtičky IDSF Open: a) dlžit splnění pravidel výběrvých řízení b) předběžně infrmvat IDSF Šklící a dprvdné akce, statní - dpvídají - viz tabulka, eknmika PB Druh Kngres - Lektři Kngres - dbr.č Kngres Wrkshp Kngres - Oskaři Akce Datum Míst Odpvě dný člen VR 4.1. EB 5.1. EB Praha Vltavská EB 5.1. PO, PB Externí Organizátr Smluva Z: a) PB, b) PO T: a) prezidium březen, b) ihned Plán Vyhdnc ení Vyúčtv ání Ševčík ANO ANO ANO Pznámka - 3/7 -

4 Kngres - vyhl.tl SustřTM Praha, ND Vinhrady Žinkvy LS, PB PB DškSem LN,LS Laštvka UVR02-03 Uzavření akce Kngres včetně vyhl.tl na plese c) Vyhdncení akce - EB, LS (TL) Z: EB T: VR Zpráva hspdaření 2007 Daňvé přiznání bude pdáván k , prezidiu bude předlžen vyúčtvání d VS d ( VS byl prjednán na VS) jak pdklad k pzvánce na jarní zasedání. Sučasně budu předlžena vyúčtvání nákladvých plžek dle pžadavků z VS. 2. Finanční plán 2008 VR prjednala návrh eknma (PB) - viz př.č.2 a předává jej prezidiu k prjednání. Sučástí je i vyúčtvání Kngresu Výběrvé řízení pr akce rku 2009 a IDSF 2010 VR prjednala a předává prezidiu ke schválení Pdmínky výběrvéh řízení pr akce 2009 a IDSF viz přílha č Reprezentace PO infrmval zpracvání dtazníku reprezentace pr rk 2008, který byl zpracván na základě výsledků rku 2007 a plánu reprezentace pr rk Při pnentním jednání na MŠMT byl ČSTS ulžen a uznán: - zpracvat pdklady činnsti SCM v rce SCM pr taneční sprt zřizuje Orel v TK Orel Telnice. PO prjednal tent úkl se starstu Orla p. Šustrem s tím, že Orel zpracuje a předá pžadvané materiály MŠMT ČSTS připraví a pdá na MŠMT prjekt na SCM pr léta MŠMT uznává jak minimální pčet sprtvců při tzv. paušálním hdncení (neúspěšné disciplíny) 2 sprtvce (pár). V minulých letech se pčítal jen 1 sprtvec. Frmace MŠMT i nadále neuznává jak reprezentační disciplínu. UVR02-03 Příprava prjektu SCM uvnitř ČSTS 5. Úpravy dkumentů 5.1. Sutěžní řád Senirské kategrie - bdy ze zahraničí pr třídu A T: VR05 VR prjednala návrh VSO - viz přílha č. 4 a předává jej PO k dpracvání a předlžení prezidiu Vedení sutěží SŘ v bdech vedení sutěží je v rzpru s IDSF Etickým kdexem. VR prjednala a předala PO návrh LS, který tent nedstatek řeší (prtci nesmí zastávat žádnu funkci během celéh sutěžníh dne). Na tut úpravu navazuje úprava redukující pžadavky na pčet funkcinářů - na základě praxe sutěží se nebude zdvjvat vedení sutěží. VR předává návrh LS v paragrafvém znění - viz přílha č.4 PO k dpracvání ve smyslu přijatých tezí a předlžení prezidiu - 4/7 -

5 Junirské frmace VR02 PO infrmval členy VR pravidlech pr junirské frmace, které byly přijaty v předchzím vlebním bdbí - viz př.č.5. VR pak prjednala návrh PO na úpravu SŘ přílhy 7 - viz př.č.6, který zapracvává uvedená pravidla pr Junirské frmace. VR předává návrh PO k dpracvání a předlžení prezidiu Prfesinálvé VR na návrh LS přijala tyt teze řešící zavedení kategrie prfesinálů: - Definice (SŘ): - sutěže (SŘ): věkvě dtt Dspělí bez hrníh mezení min pdmínka třída M z Dspělých prfesinálvé, kteří mají jakukliv licenci prtce se nesmí zúčastňvat jiných sutěží než prfi (platí celý rk, ve kterém byla licence platná alespň 1 den) x návrh LS je mžn mít ama i prfi registraci (pzr na prtvání) MČR, které může být tevřené a d pčtu pr platnst se pčítají všechny zúčastněné páry - členvé jiných nárdních prfesinálních rganizací - členů IPDSC neb WDC V tét suvislsti navrhuje VR navrhuje pr úpravu dalších dkumentů tyt teze: ZČP - stejný jak statní RČP - sutěžní registrace ,- Kč Startvné - neplatí se Nminace - prtže se lets nekná MČR a není ani ještě jasný WRL IPDSC, nminace pr rk 2008 se prvede pdle výsledků sutěží určených VOP - LN. Pr další rky budu zpracvány pravidla pzději. VR předává tyt teze PO k dpracvání a předlžení prezidiu Taneční liga - pčty nasazených pr MČR VR prjednala návrh na snížení pčtu nasazvaných na MČR dspělých z 24 na 18. Snížený pčet lépe dpvídá mžnstem pstupů z 1. a pravnéh kla. VR předává tent návrh prezidiu k prjednání Finanční řád Přílha č.1 Příspěvky Viz bd Přílha č.4 Cestvné VR navrhuje vzhledem ke zvýšení nákladů na cestvné zvýšení vnitrsvazvéh limitu na cestvné sbním autmbilem z 5,- Kč/km na 5,50 Kč/km. VR předává tyt teze PO k dpracvání a předlžení prezidiu Kvalifikační řád VR vzala na vědmí materiál EB "Pkyny pr žádsti a vydávání trenérských licencí", který shrnuje všechny pdmínky pr řešení licencí trenérů (KŘ, IS,...) a vytváří návd jak pstupvat při jejich řešení - viz př.č. 7. UVR02-04 Licence trenérů - návd - zajistit zveřejnění a uvedení d praxe 5.4. Infrmační systém - 5/7 - Z: EB T: ihned LS předal VR návrh na úpravu IS upravující termíny a způsb přihlašvání na sutěže - viz př. č.4. LS prjedná samstatně tent návrh s PB a webmasterem. S výsledkem seznámí VR na dalším zasedání VR, na kterém se rzhdne dalším pstupu. UVR02-05 Úprava IS - přihlašvání na sutěže - příprava řešení Z: LS, PB T: VR03

6 6. Kvalifikační studia Pr letšní rk budu vyhlášena tat kvalifikační studia: Třída III: Třída II: Třída I: VR02 1) Praha - SUT ve splupráci s FTVS UK a ČSTS; termín: 5/6.4., 12.4., 18/19/ ) Krměříž - TS Henzély, akreditvané šklící středisk ČSTS; termín: 6/7/8.6., 20/21/ ) Brn - DSP Kmeta Brn,.s., akreditvané šklící středisk ČSTS; termín: 20/21/22.6., a 27/ ) Olmuc - FTK UPO ve splupráci s ČSTS; termín zahájení studia: 15. únra ) Praha - SUT ve splupráci s FTVS UK a ČSTS; termín: p sknčení rekvalifikačníh studia III. třídy při dstatečném pčtu zájemců 3) Brn - DSP Kmeta Brn,.s., akreditvané šklící středisk ČSTS a MŠMT; termín: , , Různé Není vypsán z důvdu nedstatečnéh pčtu ptenciálních zájemců 7.1. Situace v ČMTO/CDO - PO PO infrmval sučasném vývji českých rganizací disciplín IDO - ČMTO a CDO. VR pvěřuje PB sledvat situaci s hledem na jejich mžné členství v ČASPV Sutěže pr RL VR vzala na vědmí rzhdnutí VSO na sutěže zapčítávané d RL ČR: Mim sutěží IDSF uvedených na stránkách IDSF se zapčítávají tyt sutěže: German Open Ch Austrian Open Ch Russian Open Ch Seznam bude neprdleně zveřejněn na WS Zahraniční šklení pr KŘ VR vzala na vědmí splečné rzhdnutí VOV a VOP na zahraniční šklení zapčítávané d plnění pdmínek KŘ pr prdlužení licencí a d plnění pdmínek pr prtce pr MČR a IDSF. Pr ba systémy budu platit šklení dle pdmínek pr prtce pr MČR a IDSF. Přílhy: 1. Plán práce PR a VR Finanční plán Pdmínky výběrvéh řízení akcí ČSTS 2009 a IDSF Úpravy SŘ - návrh SK 5. Junirské frmace - pravidla 6. Úpravy SŘ, přílha č.7 Sutěže frmací 7. Pkyny pr žádsti a vydávání trenérských licencí Jednání byl uknčen v 11:15 technicku závadu a byl dknčen krespndenčně Zapsal: Odstrčil - 6/7 -

7 Tiskvá zpráva z jednání: Odstrčil Rzdělvník: Sekretariát (archiv) Členvé VR ( ), Členvé PR ( ), Předseda DR ( ) Správce WS tiskvá zpráva na hlavní stránku,plný text d ficielních zpráv/vr TN puze tiskvá zpráva - 7/7 -

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

z 2. schůze Výkonné rady ČSTS dne 20. 5. 2008 - konference SKYPE, dokončené korespondenčně 26.5.2008 Přítomni: Barnat (PB), Bartůňková (EB), Novotný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) - jen korespondenční

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9

Obsah: str 5 Úvodní slovo předsedy Asociace NNO 6 Poslání a předmět činnosti ANNO ČR 7 Činnost Asociace NNO v roce 2007 (projekty a kalendář akcí) 9 Mtt: Každá neziskvá rganizace v ČR je plně samstatným a svébytným subjektem bčanské splečnsti. Asciace NNO ČR pdpruje vše, c nás sbližuje, dstraňuje t, c nás rzděluje a prezentuje náš splečný příns ke

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 list 1/2 QS 55-01 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma dbrů a zvláštních rganizačních slžek ÚMČ Praha 10 list 2/2 QS 55-01 Přílha č. 1 starsta tajemník 1. zástupce

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Bilanč ní tiskova konferenče

Bilanč ní tiskova konferenče Bilanč ní tiskva knferenče 29. ledna 2015 Zákn kultuře Legislativní blast návrh zákna byl v září 2014 rzeslán d meziresrtníh připmínkvéh řízení, jehž výsledkem byl, že návrh zákna nebyl předlžen vládě

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2015 M~STsKA ČAST PRAHA 8 _ úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~ r $I..204''''- Pslední den zveřejnění: Pčet listů: rp Přílha č. 1 usnesení Č. Usn RMC 0395/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 30.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více