VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře"

Transkript

1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12

2 OBSAH 1. ÚVOD SEZNAM VYPSANÝCH SEMINÁŘŮ AKTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE Přehled seminářů DETAIL SEMINÁŘE ZASLÁNÍ POŽADAVKU NA PŘIHLÁŠENÍ ZASLÁNÍ POŽADAVKU NA ODHLÁŠENÍ SEZNAM VYPSANÝCH SEMINÁŘŮ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ MOJE POŽADAVKY NA PŘIHLÁŠENÍ Stupeň důvěrnsti: střední Strana 2 / 12

3 1. Úvd Manuál ppisuje OnLine rezervační systém (RS), který služí advkátním kncipientům k přihlašvání na semináře přádané Česku advkátní kmru (ČAK) pr advkátní kncipienty. Tt OnLine přihlašvání na semináře je umžněn puze právněným uživatelům (p zadání a věření uživatelskéh jména a hesla). P tmt věření získá uživatel přístup d bezpečné zóny webvéh prtálu (BZWP) ČAK, jehž sučástí je právě výše zmíněný RS. Stupeň důvěrnsti: střední Strana 3 / 12

4 2. Seznam vypsaných seminářů Aktuální vzdělávací akce Seznam všech aktuálně vypsaných seminářů, které přádá Odbr výchvy a vzdělávání ČAK v Praze a pbčky ČAK v Brně, je přím dstupný z internetvých stránek ČAK. P kliknutí na příslušný dkaz (www.cak.cz, levé menu, dkaz Vzdělávání kncipientů / Semináře a šklení) se zbrazí následující internetvá stránka. Stránka je rzdělena d čtyř základních částí: Levá hrní část: bsahuje dkazy na další internetvé stránky, které se týkají seminářů: Aktuální vzdělávací akce: seznam seminářů, na které je mžné se aktuálně přihlásit Archiv vzdělávacích akcí: seznam prběhlých seminářů Mje přihlášky: seznam pžadavků na přihlášení, které právněný uživatel zadal přes internet. Tent seznam je dstupný až p přihlášení (věření uživatelskéh jména a hesla) d BZWP ČAK. Pravá hrní část: bsahuje systémvé infrmace a infrmaci aktuálně přihlášeném uživateli s dkazem na přihlášení/dhlášení d/z BZWP ČAK. Střední část: bsahuje plžky pr filtrvání zbrazených seminářů. Je mžné nastavit tat kritéria (p stisknutí tlačítka filtrvat se vyhledají takvé semináře, které dpvídají sučasně všem zadaným kritériím): Stupeň důvěrnsti: střední Strana 4 / 12

5 Typ vzdělávací akce: pvinný seminář/vstupní šklení Název vzdělávací akce: vlný text pr zadání části názvu semináře Obdbí měsíc: termín knání semináře Obdbí rk: termín knání semináře Spdní část: bsahuje přehled nalezených seminářů, na které je mžné se aktuálně přihlásit. Přehled může být dále filtrván pmcí filtru viz výše Přehled seminářů Nad přehledem je zbrazen celkvý pčet nalezených seminářů. Přehled bsahuje něklik slupců, ve kterých jsu zbrazeny základní infrmace seminářích. Primárně se jedná tyt infrmace: Název: celý název semináře Míst: míst knání semináře Od: datum a čas začátku semináře D: datum a čas uknčení semináře Vlných míst: aktuální pčet vlných míst. Jestliže je pčet vlných míst vyčerpán, není mžné se již na seminář přihlásit. Datum uzávěrky: datum, d kteréh je mžné se na seminář hlásit. Na názvy jedntlivých slupců je mžné kliknut a tím djde k seřazení seminářů dle tht slupce (vzestupně / sestupně). Při příštím kliknutí na stejný název slupce djde k pačnému seřazení. Způsb řazení a řazený slupec indikuje malá mdrá šipka vedle názvu slupce. Dále je mžné také kliknut přím na název knkrétníh semináře. P kliknutí se zbrazí nvá stránka s detailem tht semináře, který bsahuje další pdrbnější infrmace. V případě, že se všechny semináře d přehledu nevejdu, pčet seminářů na jednu stránku (brazvku) je z výknnstních důvdů mezen, zbrazí se pd přehledem stránkvací lišta. Stupeň důvěrnsti: střední Strana 5 / 12

6 Kliknutím na pžadvané čísl stránky djde k přechdu na tut stránku a zbrazení dpvídajících seminářů. Pr mezení pčtu stránek je ptřeba zvlit dpvídající filtrvací kritéria. Správnu vlbu filtrvacích kritérií většinu djde ke snížení pčtu těcht stránek a zpřehlednění zbrazvaných seminářů. Stupeň důvěrnsti: střední Strana 6 / 12

7 3. Detail semináře Detail semináře se zbrazí p kliknutí na název knkrétníh semináře v přehledu. Detail semináře je primárně rzdělen d něklika lgických sekcí: Vzdělávací akce: bsahuje základní infrmace semináři Lektři: bsahuje seznam lektrů, kteří budu na semináři přednášet Dkumenty k akci: dkazy na připjené dkumenty (pzvánka, prpzice apd.) Přihlášení/dhlášení: bsahuje histrii pžadavků na přihlášení a dhlášení na zvlený seminář knkrétníh právněnéh uživatele. Tat infrmace je dstupná puze uživatelům přihlášeným d BZWP ČAK. Stupeň důvěrnsti: střední Strana 7 / 12

8 4. Zaslání pžadavku na přihlášení Zaslání OnLine pžadavku na přihlášení na seminář je umžněn puze uživatelům, kteří jsu přihlášení d BZWP ČAK. Tt přihlášení d BZWP lze prvést dvěma způsby za předpkladu, že uživatel ještě není přihlášen: Kliknutím na dkaz Přihlásit v pravé hrní části kterékli stránky RS. Kliknutím na tlačítk Zaslat pžadavek na přihlášení na detailu knkrétníh semináře. V případě, že tlačítk není aktivní, pravděpdbně již není mžné se na seminář přihlásit (nejsu vlná místa, seminář se již knal, pžadavek na přihlášení již byl zaslán ) P prvedení některé výše uvedené činnsti se zbrazí přihlašvací frmulář d BZWP ČAK. P zadání přihlašvacíh jména a hesla, které byly zaslány frmu diskrétní bálky a věření, djde k návratu na půvdní stránku, ze které byl přihlášení vyvlán. Jestliže přihlášení prběhl úspěšně, v pravé hrní části se zbrazí infrmace aktuálně přihlášeném uživateli a dkaz pr dhlášení Odhlásit. P úspěšném přihlášení je již mžné zaslat OnLine pžadavek na přihlášení na seminář kliknutím na tlačítk Zaslat pžadavek na přihlášení, které se nachází na detailu semináře. P tmt kliknutí se na detailu semináře v sekci Přihlášení/Odhlášení zbrazí přehled všech zaslaných OnLine pžadavků na přihlášení na tent seminář aktuálně přihlášenéh uživatele d BZWP ČAK (v případě, kdy dšl k pětvnému přihlašvání a dhlašvání uživatele). Při prvním přihlášení bude tent přehled bsahvat puze jeden nvý záznam zaslání nvéh pžadavku. Stupeň důvěrnsti: střední Strana 8 / 12

9 Přehled zaslaných OnLine pžadavků na přihlášení bsahuje něklik slupců: Stav: aktuální stav pžadavku. Může bsahvat tyt hdnty: (Prázdný): nebyl zatím systémem zpracván Dručený: dručený d systému, zatím neptvrzen Schválený: pžadavek byl schválen, byla zaevidvána reálná přihláška na seminář pr danéh uživatele Čekající: pžadavek je evidván jak rezervní pr případ uvlnění kapacity Zamítnutý: pžadavek byl zamítnut Odhlášený: uživatel byl dhlášen na vlastní žádst Datum stavu: datum, kdy ke stavu dšl (dšl ke schválení, zamítnutí ) Datum pžadavku: datum, kdy byl pžadavek vlžen d systému Přihlásil: uživatel, který pžadavek d systému zadal Datum dhlášení: Datum, kdy byl d systému uživatelem vlžen pžadavek na dhlášení ze semináře Odhlásil: uživatel, který pžadavek na dhlášení d systému vlžil P přihlášení se d BZWP ČAK je mžné sledvat stav zpracvání zadaných pžadavků na přihlášení/dhlášení na detailu danéh semináře neb v přehledu Mje přihlášky. Přehled se zbrazí p kliknutí na dkaz Mje přihlášky, který se nachází v levé hrní části stránky. O změnách stavu a průběhu zpracvání pžadavků na přihlášení/dhlášení se ze semináře je uživatel/účastník infrmván vými zprávami. Ty jsu d jeh standardní vé schrány zřízené u ČAK zasílány v těcht případech: Zadání pžadavku d systému (předmět u - DORUČENÍ POŽADAVKU) Schválení pžadavku (předmět u - POTVRZENÍ POŽADAVKU) Zamítnutí pžadavku (předmět u - NEPOTVRZENÍ POŽADAVKU) Ptvrzení dhlášení účastníka ze semináře (předmět u - ODHLÁŠENÍ POŽADAVKU) Stupeň důvěrnsti: střední Strana 9 / 12

10 5. Zaslání pžadavku na dhlášení Jestliže byl prstřednictvím OnLine RS zaslán pžadavek na přihlášení, je mžné také tímt způsbem zaslat pžadavek na dhlášení se ze semináře. P úspěšném přihlášení d BZWP ČAK je ptřeba vybrat seminář, na který se již dříve právněný uživatel přihlásil, a nyní se ptřebuje z něj dhlásit. Seminář je mžn vybrat přím z přehledu všech seminářů, kliknutím na jeh název v přehledu Mje přihlášky neb také kliknutím na dkaz, který je uvedený v infrmačním u ptvrzení pžadavku. P zbrazení detailu semináře a kliknutí na tlačítk Zaslat pžadavek na dhlášení se vygeneruje pžadavek na dhlášení z tht semináře. V sekci Přihlášení/Odhlášení se zbrazí u psledníh pžadavku na přihlášení infrmace tm, že tent pžadavek na dhlášení byl zaslán na zpracvání (slupec Datum dhlášení, Odhlásil). POZOR: Reálné dhlášení ale prběhne až tehdy, když se změní stav celéh pžadavku na Odhlášený a zbrazí se datum tht dhlášení Datum stavu, které bude nvější, než datum zaslání pžadavku na dhlášení (p ptvrzení pvěřeným pracvníkem dbru výchvy a vzdělávání ČAK v Praze neb pbčky ČAK v Brně). Stupeň důvěrnsti: střední Strana 10 / 12

11 6. Seznam vypsaných seminářů Archiv vzdělávacích akcí Jedná se funkčně shdný přehled seminářů, jak v případě přehledu aktuálně vypsaných seminářů viz výše. Tent seznam puze bsahuje již uskutečněné semináře, na které není mžné se přihlásit. Stupeň důvěrnsti: střední Strana 11 / 12

12 7. Mje pžadavky na přihlášení Přehled všech pžadavků na přihlášení danéh uživatele, které byly zadány přes OnLine RS. V případě, že uživatel není přihlášen d BZWP ČAK, je zbrazen puze infrmační text Nejste přihlášen/a d systému. Přehled všech pžadavků na přihlášení bsahuje něklik slupců: Název: celý název semináře Termín: datum a čas knání semináře Stav: aktuální stav pžadavku. Může bsahvat tyt hdnty: (Prázdný): nebyl zatím systémem zpracván Dručený: dručený na Kmru, zatím neptvrzen Schválený: pžadavek byl schválen, byla zaevidvána reálná přihláška na seminář pr danéh uživatele Čekající: pžadavek je evidván jak rezervní pr případ uvlnění kapacity Zamítnutý: pžadavek byl zamítnut Odhlášený: uživatel byl dhlášen na vlastní žádst Datum stavu: datum, kdy ke stavu dšl (dšl ke schválení, zamítnutí ) Datum pžadavku: datum, kdy byl pžadavek vlžen d systému Přihlásil: uživatel, který pžadavek d systému zadal Datum dhlášení: Datum, kdy byl d systému uživatelem vlžen pžadavek na dhlášení ze semináře Odhlásil: uživatel, který pžadavek na dhlášení d systému vlžil Kliknutím na název knkrétníh semináře se zbrazí nvá stránka s detailem tht semináře, který bsahuje další pdrbnější infrmace. Z detailu je mžné se také dhlásit ze zvlenéh semináře. Stupeň důvěrnsti: střední Strana 12 / 12

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, dstáváte nvu verzi všech prgramů pr

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI CSH spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 11. ledna 2010 dstáváte nvu verzi

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Příručka pr předkládání údajů Část 12 - Jak připravit a předlžit známení klasifikaci a značení pmcí IUCLID Annankatu 18, P.O. Bx 400, FI-00121 Helsinky, Finsk Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Bleslav, Palackéh 211 Splečná část pr všechny metdické skupiny Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Bleslav, prjekt Učitel ONLINE

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více