Závěrečná zpráva o projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o projektu"

Transkript

1 NA ZELENOU Bezpečné cesty do školy Závěrečná zpráva o projektu Číslo projektu: N 2270 Pořadí zprávy 2 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Název předkladatele: Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou Zpracoval: Ing. Jaroslav Martinek člen pracovní skupiny Zpracováno ke dni: Celkové zhodnocení projektu: A. Čeho bylo dosaženo v rámci projektu, jak byly naplněny původní představy: V rámci projektu byly dosaženy tři výstupy: Zpracování souhrnné mapy okolí školy se všemi rizikovými místy, která sloužila jako podklad pro vytvoření komplexní koncepce řešení dopravy v Horce nad Moravou. Dva projektové dny s tématikou dopravy a mobility (celá škola se jeden školní den věnuje určitému tématu) Stojany pro žáky školy, kteří se dopravují na kole do školy. B. co projekt svým uskutečněním umožnil, dopad projektu na zapojování veřejnosti do řešení problému životního prostředí: Žáci si při zakreslení své obvyklé cesty do školy mohli uvědomit svá nebezpečná místa, kde jim hrozí nebezpečí od motorové dopravy. Tato místa mohli žáci zakreslit do připravených mapek. Takto mohla vzniknout souhrnná mapa okolí školy se všemi rizikovými místy. Tuto mapu pak předali dne 19.června 2008 zástupcům obce, která sloužila jako jeden z podkladů pro vytvoření komplexní koncepce řešení dopravy v Horce nad Moravou, včetně návrhů, jak zvýšit bezpečnost v okolí školy. Velký význam pak byl ten, že žáci mohli svou školní mapu s rizikovými místy prezentovat na veřejném projednání koncepce dopravy dne a to za účasti cca 100 občanů. Předně upozornili na nejrizikovější místo v obci z pohledu dětí (ul. 1.máje od ul. Družstevní až po ul. Vodní viz. bod 8 problémový mapy). Starosta obce informoval o tom, že daný problém se dá částečně vyřešit vybudováním lávky přes Mlýnský potok, která by propojila ulici Vodní s nám. Osvobození. Jedná se ale o velkou investici, proto obec musí požádat o dotaci na Strukturální fondy EU (o dalším vývoji bude starosta informovat). Dále byl projednáván záměr na vybudování první etapy koncepce a to řešení dopravní situace na ulici Olomoucká, který by měl být v roce 2009 také realizován. Tento projekt tak měl ještě jednu přidanou hodnotu učí a motivuje žáky, aby se zapojovali jako veřejnost do řešení problémů v obci, které se často týkají kvality života a problémů životního prostředí. C. význam projektu pro Vaši organizaci. Aktivní zapojení žáků do veřejného života obce prostřednictvím prezentace mapy rizikových míst. Dále mělo význam i pochopení problematiky dnešní mobility a v neposlední řadě je škola vděčná za realizaci nových stojanů pro žáky školy.

2 Detailní zpráva k celkovému zhodnocení projektu: A.1. Zpracování souhrnné mapy okolí školy se všemi rizikovými místy. Dne byla ustanovena pracovní skupina pro projekt Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví. Její složení je následující: Za školu - Mgr. Škarohlíd-učitel, M. Žitníková-ved.vychovatelka ŠD, Mgr. Glosováředitelka školy, Mgr. Vymětalová-zástupce řed., Bc. Krásná-učitelka; Za žáky - Žáci 9.ročníku (O.Holubec, J.Spáčil, D.Nastoupil, O.Neplech), M.Žitníková a Bc.Krásná Za rodiče - ing. Martinek, ing. Machar (předseda školní rady, M. Štajgr - předseda Sdružení rodičů, A. Dvořáková, A. Stehlíček) Za obec Horka nad Moravou - ing. Hladišová-OÚ, O.Nykl-starosta Za Olomoucký kraj za odbor dopravy Ing. Růžička Poznámka : byl pozván i radní pro dopravu Olomouckého kraje Mgr. Polášek, ale zatím se akcí neúčastnil. Za Policii ČR je stále v jednání ing. Sekanina. S oběma jsou ale dobré zkušenosti při prosazování bezpečnostních prvků, proto budeme stále s nimi do budoucna počítat. Všichni byli seznámeni s cílem, obsahem a průběhem projektu, byly rozděleny úkoly pro další postup. Žáci 9.ročníku (O.Holubec, J.Spáčil, D.Nastoupil, O.Neplech), M.Žitníková a Bc.Krásná vytvořili dotazníky a mapy pro rodiče a žáky 1.-2.ročníku (viz. příloha č.1.1.) a pracovní listy s dotazníkem a mapou pro žáky 3.-9.ročníku (viz. příloha č.1.2). Na 1.stupni proběhl dne projektový den s dopravní tématikou-mapování cest, sčítání cyklistů, chodců a motor. vozidel na frekventovaných místech v obci, vyznačení nebezpečných míst, návrhy opatření. Na 2.stupni zpracovávali žáci dotazníky a mapy ve 3 hodinách OV- ve dnech a 27.5.provedli sčítání. Výsledky vyhodnotili v třídních mapách, vyznačili nebezpečná místa a navrhli opatření ke zklidnění dopravní situace v obci.

3 se znovu sešla pracovní skupina, aby diskutovala nad výsledky mapování, dotazníků a sčítání. Jejich konečným vyhodnocením byly pověření žáci 9.tříd - K.Poulíčková, K.Pohlídalová, T.Ptačník, K.Denková, pod vedením M.Žitníkové a S.Krásné a předali ing.martinkovi. Informace jsou v průběžné zprávě uvedeny jako: Příloha č Základní údaje z vyhodnocení dotazníků. Příloha č Školní mapa Projekt Na zelenou. Příloha č Popis problematických míst v okolí ZŠ Horka nad Moravou z hlediska bezpečných cest dětí. Příloha č Navrhovaná opatření pro zklidnění dopravní situace v obci Horka nad Moravou PODLE PRIORIT. Na jsme svolali schůzku, na kterou jsme naplánovali slavnostní předání výsledků dotazníků a školní mapy Ing. Rozsívalovi z firmy IDOP, které zapracuje do komplexní studie obce Horka nad Moravou. Přítomní: Jarmila Johnová Nadace Partnerství Radek Patrný Nadace Partnerství Ing. Rozsíval fa IDOP - projektant Za pracovní skupinu: Za školu - Mgr. Škarohlíd-učitel, M. Žitníková-ved.vychovatelka ŠD, Mgr. Glosováředitelka školy, Mgr. Vymětalová-zástupce řed., Bc. Krásná-učitelka; Za žáky - Žáci 9.ročníku - O.Holubec, J.Spáčil, D.Nastoupil, Za rodiče - ing. Martinek, ing. Machar (předseda školní rady, M. Štajgr - předseda Sdružení rodičů, A. Dvořáková) Za obec Horka nad Moravou - ing. Hladišová-OÚ, O.Nykl-starosta Zástupci tisku - Deník Právo, Český rozhlas Olomouc Program: 1) přivítání a představení účastníků paní Glosovou, ředitelkou školy 2) přivítaní přítomných Radkem Patrným 3) seznámení se vznikem projektu J. Martinek 4) prezentace PowerPoint výsledků dotazníků - žáci 9.třídy (O.Holubec, J.Spáčil, D.Nastoupil) 5) slavnostní předání výsledků dotazníků projektantovi

4 6) diskuse: a) Bylo připomenuto, že obec Horka nad Moravou si je vědoma své neutěšené dopravní situace v obci a proto již na jaře zadala zpracování dané studie. b) Výsledky a doporučení školní mapy měly tedy konfrontovat názory žáků a rodičů s pohledem odborné firmy. Ve všech případech došlo k názorové shodě na kolizní místa v obci a projektant proto přislíbil podporu jejich realizaci z jejich strany. c) V rámci prezentace žáků pak projektant vždy komentoval jakým způsobem je navržena úprava daného kolizního místa. d) V případě navrhované cyklostezky na Skrbeň se doporučilo, aby byla cyklostezka od Sluňákova prodloužena zadem k areálu školy. e) Všichni se tedy shodli na tom, že je nutné řešit navrhované dopravní problémy, nicméně projektant vyjádřil určité obavy z jejich projednání s horeckou veřejností. Požádal proto žáky, aby podpořili celkovou dopravní studii při veřejném projednání a představili danou školní mapu. Projektant dokonce přislíbil, že každému žákovi dá 1000 Kč, pokud najde odvahu a veřejně vystoupí za obhajobu svých názorů, které jsou ve shodě s návrhy dopravní studie. f) Pí. Johnová zdůraznila, že právě hlas žáků je dnes tolik žádaný ze strany EU. UKONČENÍ TÉTO FÁZE PROJEKTU Velký význam pak byl ten, že žáci mohli svou školní mapu s rizikovými místy prezentovat na veřejném projednání koncepce dopravy dne a to za účasti cca 100 občanů. Předně upozornili na nejrizikovější místo v obci z pohledu dětí (ul. 1.máje od ul. Družstevní až po ul. Vodní viz. bod 8 problémový mapy). Starosta obce informoval o tom, že daný problém se dá částečně vyřešit vybudováním lávky přes Mlýnský potok, která by propojila ulici Vodní s nám. Osvobození. Jedná se ale o velkou investici, proto obec musí požádat o dotaci na Strukturální fondy EU (o dalším vývoji bude starosta informovat). Dále byl projednáván záměr na vybudování první etapy koncepce a to řešení dopravní situace na ulici Olomoucká, který by měl být v roce 2009 také realizován. Tento projekt tak měl ještě jednu přidanou hodnotu učí a motivuje žáky, aby se zapojovali jako veřejnost do řešení problémů v obci, které se často týkají kvality života a problémů životního prostředí.

5 A.2. Dva projektové dny s tématikou dopravy a mobility Nejprve dne proběhl na škole projektový den s tématikou Kolo a doprava. Žáci se podíleli na praktické části, kde se seznamovali s povinným vybavením kola, pomůckami pro běžné opravy a vyzkoušeli si odstranění závad na kole. Cílem je bezpečný dopravní prostředek, důraz na používání cyklistické přilby. Ve školní družině proběhlo Dopravní odpoledne. Důraz kladen na bezpečné zvládání jízdy na kole- jízda zručnosti, seznamování s dopr. předpisy, praktické ukázky základů 1.pomoci a vhodného chování při nehodě. Zúčastnilo se 54 dětí 1.-3.ročníku. Další projektový den s tématikou školního plánu mobility proběhl dne Jeho součástí byl i dotaz na to, jak se děti do školy dopravují, jak by se chtěly dopravovat nejraději a proč to není možné. Informace z dotazníků byly zpracovány do přehledné tabulky, ze které bylo patrné, kolik dětí se dopravuje pěšky, na kole a autem a z jakého důvodu. Byl tak získán základ pro plán mobility. Průzkum mobility se vztahoval jen na teplé měsíce. Výsledkem bylo, že do školy jezdí na kole 65 žáků (21%), MHD 48 žáků (16% - dojíždějí ze sousedních obcí), pěšky 166 (56%), autem 21 žáků (7%). Jak je z výsledku mobility patrné, ve vesnickém prostředí prozatím jen velmi málo dětí je do školy dováženo auty. Převládá chůze a kolo. Je to jednak patrné z toho, že se jedná o rovinu a děti ze sousedních obcí mají dobré dopravní spojení městskou hromadnou dopravou. Nicméně v dotaznících se objevilo, že by děti raději častěji jezdili do školy např. na kole, ale právě nebezpečné silnice jim v tom brání. I z tohoto důvodu žáci na veřejném zasedání dne vysvětlili, proč je důležité jezdit na kole, chodit pěšky nebo používat MHD, jaký vliv má menší závislost na autech na kvalitu ovzduší, zdraví i na bezpečnost silničního provozu. 2. Jaké aktivity budou navazovat na ukončený projekt. Bude se podrobně sledovat, nakolik je postupně realizována koncepce dopravy v obci a zde bude zrealizován první návrh na úpravu, chodníky na ulici Olomoucká.

6 3. Vyúčtování (finanční zpráva): Rozpočet čerpání Projektu Na zelenou...: č.j. Položka Částka (Kč) 490 Kancelářské potřeby (fixy, pastelky, tužky, gumy, papíry, toner) Kč 251 Předplacená Vodafone karta 500 Kč 165 Zálohová faktura stojany na kola (p. Aleš Stehlíček) Kč 236 Kancelářské potřeby (toner) Kč 247 Kancelářské potřeby (pastelky, papír, tužky, nůžky) Kč 413 Občerstvení (závěrečný seminář učitelé, rodiče, realizační tým) Kč 317 Konečná faktura stojany na kola (p. Aleš Stehlíček) Kč Celkem čerpáno k Kč 4. Shrnutí projektu: stručný popis, čeho bylo dosaženo v rámci projektu, rozsah cca 350 znaků. Žáci v rámci projektu zakreslili do připravených mapek svou obvyklou cestu do školy a vyznačili místa, která považovali za nebezpečná. Poté s pomocí dospělých vytvořili souhrnnou mapu okolí školy se všemi rizikovými místy. Tuto mapu pak předali dne 19.června 2008 zástupcům obce, která sloužila jako jeden z podkladů pro vytvoření komplexní koncepce řešení dopravy v Horce nad Moravou, včetně návrhů, jak zvýšit bezpečnost v okolí školy. Celková dopravní koncepce pak byla dokončena v říjnu Obec tak získala kvalifikovaný podklad pro rozhodování o realizaci náročnějších stavebních úprav. Dne pak žáci prezentovali své výstupy na veřejné schůzi na OÚ Horka nad Moravou, kde byla projednávána dopravní koncepce a návrh na realizaci první etapy za účasti cca 100 občanů žáci. Dále v rámci projektu byly realizovány dva projektové dny s tématikou dopravy a plánu mobility a byly vybudovány stojany pro žáky školy, kteří se dopravují na kole do školy.

7 5. Přílohy Příloha č.1. Podrobnosti k samotné realizaci projektu Příloha č Dotazník pro rodiče a žáky 1.-2.ročníku Příloha č Pracovní listy s dotazníkem a mapou pro žáky 3.-9.ročníku Příloha č Základní údaje z vyhodnocení dotazníků. Příloha č Školní mapa Projekt Na zelenou. Příloha č Popis problematických míst v okolí ZŠ Horka nad Moravou z hlediska bezpečných cest dětí. Příloha č Navrhovaná opatření pro zklidnění dopravní situace v obci Horka nad Moravou PODLE PRIORIT. Příloha č.2 - kopie článků, které byly o projektu publikovány, Příloha č.3 - vyplněná tabulka výstupů projektu Poznámka: fotodokumentace k projektu viz. příloha č.1

8 Příloha č.1.1 Dotazník pro rodiče a žáky 1.-2.ročníků NA ZELENOU! PROJEKT BEZPEČNÝCH CEST DO ŠKOLY Vážení rodiče, vyplňte, prosím, spolu s dětmi dotazník a zaznačte do přiložené mapy cestu Vašeho dítěte z místa bydliště do školy! Mapování bude podkladem pro bezpečnost a zklidnění dopravní situace v obci. Podporuje také realizaci projektu NA ZELENOU, díky němuž naše škola získala finanční částku pro vybudování nových stojanů na kola. Třída: Jméno: MAPA ZAZNAČTE DO MAPY CESTU DÍTĚTE Z MÍSTA BYDLIŠTĚ DO ŠKOLY NEBEZPEČNÁ MÍSTA - VYZNAČTE NA MAPĚ MÍSTA, KTERÁ JSOU PRO CESTĚ DO ŠKOLY NEBEZPEČNÁ NAVRHNĚTE OPATŘENÍ(značky, přechody,stezka,..)

9 DOTAZNÍK 1. JAKÝM ZPŮSOBEM SE VAŠE DÍTĚ DOPRAVUJE DO ŠKOLY? pěšky na kole autobusem autem (proč?) 2. JAK BY SE VAŠE DÍTĚ RÁDO DOPRAVOVALO DO ŠKOLY? 3. PROČ TO NENÍ MOŽNÉ? Pracovní skupina projektu NA ZELENOU děkuje za spolupráci a zodpovědné vyplnění!

10 Příloha č.1.2 pracovní listy s dotazníkem pro žáky 3.-9.ročníku NA ZELENOU PROJEKT BEZPEČNÝCH CEST DO ŠKOLY mapování je podkladem pro bezpečnost a zklidnění dopravní situace v obci podpoří realizaci projektu NA ZELENOU, díky němuž naše škola získala finanční částku na vybudování nových stojanů na kola Pracovní postup: o pracujte ve skupině 4-5 žáků o třída: jména: MAPA: o zaznačte do mapy svoji cestu z místa bydliště do školy (každý žák jinou barvou) o nebezpečná místa označte na mapě místa, kde se při cestě do školy necítíte bezpečně o navrhněte opatření (značky,přechody,stezka,chodníky,..) DOTAZNÍK: 1. Jakým způsobem se dopravuješ do školy? pěšky na kole autobusem autem (proč?) 2. Jak by ses rád dopravoval do školy? 3. Proč to není možné?

11 SČÍTÁNÍ NA STANOVIŠTÍCH Doporučená stanoviště: u parku, křižovatka u kapličky, křižovatka u obecního úřadu, u prodejny zeleniny - vstup do Školní ulice STANOVIŠTĚ:.. V DOBĚ OD DO.HODIN DATUM:. POČET: cyklistů... chodců. motorových vozidel... Pracovní skupina projektu NA ZELENOU děkuje za spolupráci a zodpovědné vyplnění!

12 Příloha č Základní údaje z vyhodnocení dotazníků Celkem odpovídalo 243 žáků Rozpis četnosti problematických míst v jednotlivých třídách Místo Popis/třída A,B 8.A,B 9.A,B celkem 1 křiž. Skrbeňská x Lidická křiž. Skrbeňská x nám. Osvobození x ul. Okružní ul. Skrbeňská, silnice na Skrbeň vyústění pěší trasy na nám. Osvobození nám. Osvobození - před Hruškou ul. Olomoucká kř. 1.máje x nám. Osvobození ul. 1.máje od ul. Družstevní až po ul. Vodní křižovatka u zastávky na ul. 1.máje silnice na Chomoutov křiž. Skrbeňská x Albrechtova Počet dotazníků Způsob dopravy do školy: na kole 62 pěšky 68 autobusem 99 autem - 14

13 Příloha č.1.4 Školní mapa Projekt Na zelenou

14 Příloha č Popis problematických míst v okolí ZŠ Horka nad Moravou z hlediska bezpečných cest dětí: 1. Křižovatka ul. Skrbeňská ul. Lidická Na první pohled se zdá, že se jedná o relativně bezpečný úsek, kde děti chodí jen na autobus ve směru na Skrbeň, případně pár místních. Jak ale průzkum ukázal, jedná se o jeden z nejvytíženějších přechodů v obci z hlediska docházky dětí do školy. Četnost: Křižovatka ul. Skrbeňská ul. Okružní nám. Osvobození Nepřehledná křižovatka, zcela chybí přechody a část chodníku. Jedná se o oblast autobusových zastávek. Nicméně jak je patrno z četnosti, tak děti příliš tuto trasu nevyhledávají při své cestě do školy. Četnost: 16

15 3. ul. Skrbeňská, silnice Horka nad Moravou - Skrbeň na ulici Skrbeňská chybí chodníky, děti musí jít po vozovce. Ve směru na Skrbeň je poptávka po vybudování cyklostezky, neboť mnoho žáků dojíždí do školy právě z této obce do školy na kole. Četnost: Náměstí Osvobození vyústění pěší trasy na nám. Osvobození Vozovka je velmi široká a pro děti se jedná o nejrizikovější místo v obci co se týče přecházení. Buď přechází v tomto bodě (naproti pěší trasy vedoucí ke škole), nebo u Hrušky (viz. bod 5.) Četnost: 44

16 5. Náměstí Osvobození u obchodního střediska Hruška Vozovka je velmi široká a pro děti se jedná o nejrizikovější místo v obci co se týče přecházení. Buď přechází v tomto bodě (u Hrušky), nebo naproti pěší trasy vedoucí ke škole (viz. bod 4.) Četnost: Ulice Olomoucká (vyústění z ulice 1.pětiletky) Na ul. Olomoucká chybí chodníky. Přitom se jedná o frekventovanou silnici III.třídy vedoucí z Olomouce. Na četnosti problémů ze strany je patrné, že příliš tuto cestu nevyhledávají (proto ani na ni neupozorňují Četnost: 6 7. Křižovatka náměstí Osvobození ul. 1.máje Nepřehledná křižovatka, doporučuje se celkové její zklidnění Četnost: 13

17 8. ul. 1.máje (od náměstí Osvobození až po ul. Vodní) Jedna z nejrizikovějších oblastí v obci. Úzké profily, nepřehledné situace, chybí zcela chodníky, chybí zrcadlo. Celá situace by se dala částečně i vyřešit vybudováním lávky přes Mlýnský potok, která by propojila ulici Vodní s nám. Osvobození. Četnost: autobusová zastávka v ul. 1.Máje Velká rychlost projíždějících aut po silnici III.třídy, chybí přechod pro chodce z autobusové zastávky ve směru do místní části Sedliska. Četnost: 17

18 10. Ul. 1. Máje ve směru na Chomoutov Chybí cyklostezka. Žáci z Chomoutova tak většinou dojíždí autobusem. Jen vyšší ročníky jedou do školy na kole. Četnost: Zklidnění v oblasti ulic Lidická, Albrechtova (kolem základní školy) I když jsou zde relativně klidné komunikace, doporučuje se celou oblast vzhledem k přítomnosti školy změnit na Obytnou zónu. 6áci pak doporučují osadit značku Pozor děti Četnost: 14

19 Příloha č Navrhovaná opatření pro zklidnění dopravní situace v obci Horka nad Moravou PODLE PRIORIT Etapa I. přechod pro chodce na náměstí Osvobození (viz. body č.4 a č.5) chodník na ulici 1. máje nebo jako provizorium lávku přes Mlýnský potok (viz. bod 8.) přechod pro chodce u parku (viz. bod 1.) cyklostezka mezi Horkou nad Moravou a Skrbení (viz. bod 3.) Etapa II. u školy dopravní značka Pozor děti! (viz. bod 11) na ulici Olomoucká u kapličky, přechod pro chodce (viz. bod 2) přechod pro chodce v Sedlisku u zastávky autobusu (viz. bod 9) cyklostezka mezi Horkou nad Moravou a Chomoutovem (viz. bod 10)

20 Příloha č.2 - kopie článků, které byly o projektu publikovány,

21 Název projektu: Na zelenou v zeleném prostředí CHKO Litovelského Pomoraví Organizace: Základní škola a Mateřská škola Horka nad Moravou Číslo projektu: N 2270 Výstupy podpořeného projektu 1 Počet podpořených mezd (pracovních úvazků) Počet vypracovaných odborných studií 1 3 Počet ks zakoupené techniky prosím jmenujte Počet vydaných materiálů: z toho: publikačních titulů Infoletáků Brožur Kolik lidí obdrželo tyto vydané materiály: Kolik lidí navštívilo akce, pořádané v rámci projektu? Kolik lidí se zúčastnilo školení, pořádaných v rámci projektu? Počet vydaných videokazet/cd Počet čísel interního zpravodaje vydaného v rámci projektu Počet pořádaných konferencí, seminářů, školení: PROJEKTOVÝ DEN 2 11 Počet pořádaných výstav Počet obecních úřadů spolupracujících na projektu 1 13 Počet státních institucí spolupracujících na projektu (Olomoucký kraj) 1 14 Počet podniků, firem spolupracujících na projektu Počet dalších NNO podílejících se na projektu z toho: ekologické NNO ostatní NNO Počet lidí podílejících se přímo na realizaci projektu (300 žáků školy, učitelů v rámci projektových dnů, spolupráce na mapě školy) 17 Počet správních řízení, jichž se organizace účastní (včetně EIA) Počet článků o podpořeném projektu (včetně rozhlasových a TV relací) 1 19 Kolik km nových stezek bylo vytvořeno/je udržováno Počet vysázených stromů O kolik hektarů půdy je pečováno Množství separovaného sběru v rámci projektu (kg) Kolik km řek bylo vyčištěno/je udržováno (prosím zaškrtněte) Kolik dětí se v rámci projektu dozvědělo o environmentálních 300 tématech? 25 Kolik proběhlo v rámci projektu přednášek o alternat. zdrojích energie? Kolik lidí obdrželo v rámci projektu informace o tématu energie? Dotýká se projekt ochrany řek a vodních ploch? ne. 28 Má projekt celostátní dopad? ne. 29 Přispívá projekt k ochraně přírodního dědictví? ne. 30 Přispívá projekt k ochraně kulturního dědictví? ne. 31 Přispívá projekt k rozvoji místní ekonomiky? ne. 32 Počet pracovníků vaší organizace (*údaje za celou organizaci) 26 - z toho: na plný úvazek 24 na částečný úvazek 2 dobrovolníků 0 33 Počet členů vaší organizace (*údaj za celou organizaci) Podíl příspěvku Nadace Partnerství na celkovém rozpočtu projektu (%) 100%

22

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1. Informace o škole 1.1 škola náměstí Prof. Bechyně 3, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 212/13 název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa

Více

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh

PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh PROJEKT NA ZELENOU ZŠ J.V. Sládka - Zbiroh DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZHOTOVITEL: ZŠ J.V. Sládka, Zbiroh, přísp. organizace Muchova 554 338 08 Zbiroh

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Školní plán mobility

Školní plán mobility Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Školní plán mobility Listopad 2014 Školní plán mobility 1 1. Úvod Cílem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa

PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa PROVOZNÍ ŘÁD Cyklostezka Kunovice I. etapa Název stavebního díla: Cyklostezka Kunovice I. etapa Katastrální území: Obec: Okres: Kraj: Vlastník díla: Správce vodního toku: Kunovice, Podhradní Lhota Kunovice,

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER:

DOPRAVNÍ STUDIE. PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: PROJEKT NA ZELENOU ZŠ STRANČICE, okres Praha východ DOPRAVNÍ STUDIE VYHLAŠOVATEL GRANTOVÉHO PROGRAMU A GENERÁLNÍ PARTNER: POŘIZOVATEL: ZŠ Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63, Strančice ZHOTOVITEL:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy 2015 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství, pojišťovnou Axa a Evropskou Unií 1. Charakteristika

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz

Základní škola Votice, Pražská 235, Votice 25901. Řešitelka projektu: Bc. Drahomíra Poslušná, poslusnad@zsvotice.cz Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Charakteristika daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 4 B. Dopravní studie... 5 3.1 Bod č. 1: Organizace dopravy v ulici

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích

Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Slavonicích Slavonice zastavěné území Zpomalení dopravy na příjezdu do města od Starého Hobzí jedná se o území města, ve kterém je zvýšený pohyb chodců,

Více

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-29 LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD... 4 3 POUŽITÉ PODKLADY... 4 4 POPIS SOUČASNÉHO

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Z Á P I S z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001

Více

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST

ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST ANALÝZA STAVU DOPRAVNÍ NEHODOVOST Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV SLEDOVANÉ OBDOBÍ Pro zhodnocení stavu v obci byla použita data Policie ČR o dopravní nehodovosti v letech 2011,

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť, které se konalo ve čtvrtek 20. srpna 2009 v 18,00 hodin v budově OÚ, Prostějovská 13 Přítomni: Ing. Koněvalík R., Cetkovský F., Mgr. Vláčil V., Hanzelová

Více

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod. Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: REVITALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ A ULICE TYRŠOVA

Více

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance

Chytré město? Zklidňování dopravy ve městě. České Budějovice Průhonice 13.11.2007. Kvalita Informace Doprava - Finance Chytré město? Kvalita Informace Doprava - Finance Zklidňování dopravy ve městě České Budějovice Průhonice 13.11.2007 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené

Více

Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití

Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Hodnocení úspěšnosti cyklistických sítí a předpovídání budoucího využití Joanne Patterson, Velšská fakulta architektury Cardiffské univerzity Byl proveden průzkum, který se pokusil zjistit, jaký relativní

Více

Program Bezpečné cesty do školy

Program Bezpečné cesty do školy Program Bezpečné cesty do školy Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 1. Název, adresa a charakteristika školy, popis lokality Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Adresa školy: U Parkánu 17/11, 182 00, Praha 8

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 7 Doprava Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost

Více

Generel pouliční dopravy v Nymburce

Generel pouliční dopravy v Nymburce Generel pouliční dopravy v Nymburce 1 CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 www.cityplan.cz Konzultační, inženýrské, expertizní a projektové služby v energetice, životním prostředí, dopravě,

Více

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015

Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015 Zápis č. 8 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: zástupci Městské policie Hořovice Bc. Alena Baierová, Světla

Více

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování

přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Noční přechod pro chodce z pohledu řidiče. Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Co je vlastně přechod pro chodce Přechod pro chodce je místo na pozemní

Více

Zápis ze dne 15. 10. 2014

Zápis ze dne 15. 10. 2014 Komise místní samosprávy Pražské Předměstí sever Zápis ze dne 15. 10. 2014 Přítomni: Hosté: Richard Zelený, Václav Marvan, Libor Nejedlý, Vladimír Lesák, Jitka Dršatová, Danuše Zelená, Miloš Berounský,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektant : Zodpovědný projektant : Zhotovitel : Vypracoval : Hlavní projektant : Rudolf Jónás Ing. Petr KRÁL MěÚ : Tachov Kraj : Plzeňský Datum : 11/2015 Stavebník : Přimda, náměstí

Více

NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY

NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem www.zs-dk.cz NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ žáků ZŠP Třída, ročník: III., VI., VIII. celkem

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

Zápis z 8. zasedání. Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)

Zápis z 8. zasedání. Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID) Zápis z 8. zasedání Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID) konané dne 21.4 2015 v 15:00 h v zasedací místnosti odboru ROZ Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Ing. Draška

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007

Cyklistická doprava v Praze v roce 2006 únor 2007 Obsah 1 Rozpočet na rok 2006... 2 1.1 Rozvoj... 2 1.2 Údržba... 2 2 Smrt Jana Bouchala... 2 3 Zadávací karty... 2 4 GIS (geografický informační systém)... 2 5 Rozšíření přepravy kol v metru... 2 6 Rohanský

Více

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ÚVOD... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 12. ledna 2010 v kanceláři MAS, Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 12. ledna 2010 v kanceláři MAS, Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství, konané dne 12. ledna 2010 v kanceláři MAS, Hranice Přítomni: Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/l Libor Vykopal, obec Ústí Ludmila Juráňová, JUKO Rouské Miluše

Více

DĚČÍNEM NA KOLE. Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015

DĚČÍNEM NA KOLE. Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015 Veřejné setkání aktualizace koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Děčíně 2015 22. 10. 2015, Děčín Městská knihovna DĚČÍNEM NA KOLE zpracovatelé Ing. Květoslav Syrový / Ing. arch. David Pfann JDU NA KOLO

Více

Pořadí schůze: IV/ 2 Termín: 08.11.2008 Místo: Kancelář sdružení Přítomni: p.symerský, p.sojka,, p.horníček, p.dvořák, p.člupný, p.

Pořadí schůze: IV/ 2 Termín: 08.11.2008 Místo: Kancelář sdružení Přítomni: p.symerský, p.sojka,, p.horníček, p.dvořák, p.člupný, p. Pořadí schůze: IV/ 2 Termín: 08.11.2008 Místo: Kancelář sdružení Přítomni: p.symerský, p.sojka,, p.horníček, p.dvořák, p.člupný, p.kubíček Rada začala jednat v 10:06 h v kanceláři SPKFree.NET 1. Volba

Více

Plánovací setkání: Doprava a prostupnost

Plánovací setkání: Doprava a prostupnost Vybíralka25 Plánovací setkání: Doprava a prostupnost Vyhodnocení plánovací procházky a setkání nad mapou ze dne 22.3.2016 všechny dotazy směřujte na: brlik@ipr.praha.eu další informace na www.vybiralka25.cz

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská PAVEL ŠPULÁK projekt. kancelář dopravních staveb Ing. Pavel Špulák, Pivoňková 494 463 03 Stráž nad Nisou 2.9.2014 REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská Popis

Více

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015.

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015. Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Technické údaje daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 3 3.1 Žáci... 3 3.2 Zaměstnanci... 4 3.3 Rodiče dětí... 4 3.4 Veřejnost...

Více

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje

Více

Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01

Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01 Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů Regenerace sídliště Máj dne 26.2.2009 Úsek Máj 01 Č. Autor: Požadavek, připomínka, Vyhodnocení projektanta: Stanovisko příslušných

Více

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Aktivita: cyklodoprava Příjem žádostí o podporu: 21. 12. 2015 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 v 14:00 hod Oprávnění žadatelé:

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D Masarykovo náměstí 128 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Jakožto vlastník a správce komunikace vydává tento P R O V O Z N Í Ř Á D upravující v souladu se zák.č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 3. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 10. 12. 2014 Čas zasedání: 19:00 22:45 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Zápis č. 3/2015. pí Grulichová, Dr. Pokorný, Ing. Kimbembe, JUDr. Jukinová, Mgr. Mahdal, DiS Hakenová Host: :

Zápis č. 3/2015. pí Grulichová, Dr. Pokorný, Ing. Kimbembe, JUDr. Jukinová, Mgr. Mahdal, DiS Hakenová Host: : Komise pro městské části rady města Úvaly Zápis č. 3/2015 Termín : 7.9.2015, 18:00 Místo : Sál DPS, náměstí Svobody 1570, Úvaly Rozdělovník : členové komise, členové rady města, tajemník městského úřadu

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

Zápis č. 11/2010 ze schůzky KMS Svinary, konané dne 10.11.2010

Zápis č. 11/2010 ze schůzky KMS Svinary, konané dne 10.11.2010 Zápis č. 11/2010 ze schůzky KMS Svinary, konané dne 10.11.2010 Přítomni: Omluveni: Hosté: p. Al-Rashyová, p. Holubová, PhDr. Lišková, p. Menclová, J. Borková, p. Novotný, Ing. Hamplová, p. Šťastná, p.

Více

Wellnerova 3, 779 00 Olomouc Mobil.: +420 602 503 617 E-mail: info@cyklomesta.cz

Wellnerova 3, 779 00 Olomouc Mobil.: +420 602 503 617 E-mail: info@cyklomesta.cz Wellnerova 3, 779 00 Olomouc Mobil.: +420 602 503 617 E-mail: info@cyklomesta.cz cyklomesta.cz Zjednodušení života ale jaká je cena? Jaroslav Martinek Wellnerova 3, 779 00 Olomouc Mobil.: +420 602 503

Více

Číslo materiálu: 5/01 Komise: Komise pro městská sídliště Datum : 18.1.2016

Číslo materiálu: 5/01 Komise: Komise pro městská sídliště Datum : 18.1.2016 Číslo materiálu: 5/01 Komise: Komise pro městská sídliště Datum : 18.1.2016 Přítomni: M.Králik, Ing.Z.Jirásek, RSDr.V.Holub, Ing.Vališ, J.Kozák, J.Beránek, Ing.A.Majznerová, M.Hlavatý,J.Adamová,J.Cihlářová,

Více

Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním

Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním Dotazy a připomínky předložené před veřejným projednáním V tomto dokumentu uvádíme opis připomínek a dotazů zaslaných na adresu města Kopřivnice před termínem veřejného projednání. From: Ing. Roman Kresta

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.13/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 10. prosince

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 12.8.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 12.8.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 12.8.2012 Komise je ve složení: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová, Kateřina Štěpánková Projednáno bylo: Poškozování

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad

Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Městská část Praha 21 Úřad městské části - odbor stavební úřad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911 fax. 281 971 531 Sp.zn.: SZ/UMCP21/05181/2011/SÚ/Br Č.j.: UMCP21/06496/2012/SÚ/Bro

Více

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Projednání zahájila Mgr. Chalúpková v 16:30, uvedla zástupce města a firmy zpracovávající

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 4 DOPRAVA MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN ve spolupráci s ČSAD VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012 Oblast 4.1

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod.

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš Čapek, Ing.

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

Zápis z 8. zasedání komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov

Zápis z 8. zasedání komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov Zápis z 8. zasedání komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Datum konání zasedání: 3. listopadu 2011 (od 17:30 hod.) Přítomni: Mgr. Ing. Jakub Šnajder,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Město Pohořelice Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník

Více

GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ. Průvodní zpráva

GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ. Průvodní zpráva GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ Průvodní zpráva Správa veřejného statku města Plzně úsek koncepce a dopravního inženýrství zpracovala: ing. Pavla Dyntarová datum: 12/2001 1. ÚVOD Cyklistická doprava

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016

PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016 MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC PROGRAM PODPORY SPORTU Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2016 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje v souladu s následujícími právními

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kobylí ze dne 20.8.2015 Místo jednání: OÚ Kobylí Datum: 20. 8. 2015 začátek 19:05 konec 22:00 Přítomni: 10 omluveni: A. Kovářík, M. Kunický, L. Křivka, P. Kotík, Z.

Více

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas.

Zahájení provedla starostka pí.černá. Na základě jejího pověření řídil celé zasedání místostarosta p. Karas. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOLOUBKOV KONANÉHO DNE 26.4.2004 Přítomni: p. Dezort, p.vondrášek, p. Vild, pí. Černá, pí. Behenská, p. Rejzek, p. Karas, pí. Mgr. Kořánová,, p. MUDr. Jirava příchod

Více

O D P O V Ě D I N A I N T E R P E L A C E

O D P O V Ě D I N A I N T E R P E L A C E O D P O V Ě D I N A I N T E R P E L A C E 6. zasedání ZHMP dne 27.3.2003 Termín vyřízení: 26.4.2003 Interpelace č. 6/1 e, V Praze dne 28. května 2003 Ć.j. SE/S1 100-2003 k Vašemu podnětu na doplnění usnesení

Více

PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 PROJEKT PRAHA 5 NA KOLE GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 DATUM BŘEZEN 2008 ZPRACOVATEL ALTERNATIVNÍ DOPRAVNÍ STUDIO OBSAH PREZENTACE zadání (představy objednatele) zpracovatelský

Více

Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015

Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015 Zápis č. 11 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 3.3.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava p. Koňasová předseda Komise sociální p. Koňasová informovala členy

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Akademický senát UK FTVS

Akademický senát UK FTVS Akademický senát UK FTVS Zápis z řádného zasedání ze dne 14.9.2010 ve 13 hod Č.j.: AS-10/2010 Přítomni (bez titulů): viz prezenční listina Zaměstnanecká komora: Baláš,Čechovská, Dvorský, Hojka, Horčic,

Více

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S z 8. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného 1. října 2014 Přítomní

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

Co přinesl čas - leden 2011

Co přinesl čas - leden 2011 Co přinesl čas - leden 2011 Vzhledem k tomu, že nevydáváme žádný časopis o naší činnosti, rozhodli jsme se Vám přiblížit každodenní činnost práci v úřadu, zastupitelů, zaměstnanců či jiné podněty, které

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 14. července 2014 OBSAH: SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:... 2 1. ZAMĚŘENÍ PROGRAMU MOBILITY... 3 1.1. ÚVOD... 3 1.2. SOUČASNÝ STAV... 3 2. CÍL PROGRAMU MOBILITY...

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

RO 25. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 31.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 25. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 31.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 25. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

krajské kolo 12. června 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

krajské kolo 12. června 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE krajské kolo 12. června 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE 2 Vyhlašovatel soutěže: Ministerstvo dopravy- BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR, Český červený kříž, a další orgány

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Z á p i s. 09:00 10:00 Inovace z pohledu PRV Jan Groh (krajský koordinátor CSV)

Z á p i s. 09:00 10:00 Inovace z pohledu PRV Jan Groh (krajský koordinátor CSV) Havlovice, 19. 20. 11. 2015 Z á p i s z III. Venkovské konference na téma Inovace a inovační technologie na venkově v Královéhradeckém kraji, která se uskutečnila v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S Na jaře 2014 proběhla anketa obce, ve které se k možnému rozvoji obce vyjadřovali občané zde žijící nebo, případně, bydlící zde přechodně stejně jako do práce dojíždějící. Zároveň

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy

Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy 1 Vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy Cílem této části není podrobný popis vybraných výukových metod a organizačních forem výuky. Tato problematika je v literatuře dostatečně zpracována

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Mgr. Miluše Bubeníková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Město Frýdlant nad Ostravicí odbor majetku a investic

Město Frýdlant nad Ostravicí odbor majetku a investic odbor majetku a investic Vyřizuje: Ing. Antonín Kaňák Telefon : 558 604 198 Náměstí 9, Frýdlant nad Ostravicí e-mail : akanak@frydlantno.cz 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne

Více