Oxid uhelnatý jedovatý plyn či i potřebný regulátor metabolismu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oxid uhelnatý jedovatý plyn či i potřebný regulátor metabolismu?"

Transkript

1 Oxid uhelnatý jedovatý plyn či i potřebný regulátor metabolismu? Jaroslav Racek Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň

2 Pravda je obojí Oxid uhelnatý, oxid dusnatý a sulfan jsou léta l známy jako nebezpečné polutanty Zejména oxid uhelnatý, ale i sulfan a oxidy dusíku způsobuj sobují závažné, často smrtelné otravy O to překvapivp ekvapivější bylo zjištění, že e jsou nezbytné pro život

3 Začalo alo to v r (NO) byl v časopisu Science označen za molekulu roku Oxid dusnatý (NO) (Culotta E and Koshland DE, Jr.. NO news is good news ( Molecule of the Year ). Science 258 (5090), 1992: ) 64) Jako oxid dusnatý byl totiž identifikován endothelium-derived derived relaxing factor (EDRF), popsaný v r Robertem F. Furchgottem Vysvětlil se tím i vazodilatační účinek nitrátů

4 Pak následovalyn oxid uhelnatý a sulfan Vznikl pojem gasotransmitery Naše e znalosti o metabolické úloze těchto t plynů rostou geometrickou řadou Cílem sdělen lení je přinp inést přehled p nejnovější ších znalostí o jednom z nich oxidu uhelnatém a ukázat jeho místo m v metabolismu

5

6 Oxid uhelnatý Carbon monoxide CO

7 Plyn (b. tánít -205 C, b. varu -192 C) bezbarvý hořlavý bez zápachuz Oxid uhelnatý Minimáln lně rozpustný ve vodě: 2,6 mg/100 ml vody (20 C) Lipofilní dobře e prochází membránami

8 Oxid uhelnatý Extrémně hořlavý Vysoce toxický Výbušný (ve směsi se vzduchem s 12,5 7,42 % CO)

9 Vznik oxidu uhelnatého ho V přírodp rodě: nedokonalé hořen ení všech uhlíkatých látekl V lidské činnosti výfukové plyny ze spalovacích ch motorů kamna, karmy kouřen ení generátorový a vodní plyn, dříve d svítiplyn

10

11 Vznik CO v živých organismech Při degradaci hemu pomocí hemoxygenasy

12 Metabolismus hemu globin Fe reutilizace k syntéze bílkovin CO hemoglobin hem biliverdin

13 Hem oxygenasa (EC ) Hem + NADPH + H O 2 biliverdin + Fe 3+ + CO + NADP + + H 2 O

14 Degradace hemu

15 Degradace hemu

16 Hemoxygenasa pro svou fci potřebuje Hem je substrátem, tem, ale i aktivuje kyslík NADPH-cytochrom P450 reduktasu poskytuje elektrony potřebn ebné k degradaci hemu Kyslík Biliverdinreduktasu (EC ) ihned po svém m vzniku je biliverdin redukován n na bilirubin a uvolní se z HO Uvedené tři i enzymy tvoří komplex, pracují ve vzájemn jemné souhře

17 NADPH-cytochrom P450 reduktasa Flavoprotein, který je i součástí NOS Obsahuje FAD, FMN, NADPH Uplatňuje se jako donor elektronů pro oxidasy v endoplazmatickém retikulu (metabolismus léků, hemu, součástí stravy, syntéza steroidů) Tok elektronů: (NADPH:ferrihemoproteinreduktasa, EC ) NADPH FAD FMN O 2

18 Izoformy hemoxygenasy Inducibilní (HO-1) mikrosomální hem degradující systém, Mr = 33 kda; stimulace syntézy hemem (vazba na represor translace), oxidačním stresem, hypoxií, hormony, kadmiem, endotoxinem; slezina, játra, ledviny, kostní dřeň Konstitutivní (HO-2) 43 % stejných AK jako HO-1, Mr = 36 kda; mozek, testes, cévní systém HO-3 90 % homologie s HO-2, zřejmě transkript genu pro HO-2; mozek; nejspíše nemá význam pro degradaci hemu, ale funguje jako kyslíkový senzor

19 Význam hemoxygenasy Degradace hemu Ochrana před p oxidačním m stresem a škodlivinami HO-1, dává vzniknout významným antioxidantům (biliverdin, bilirubin) Tvorba oxidu uhelnatého ho působí jako signální molekula viz dále HO mám účinek protizánětlivý, tlivý, antiangiogenní a cytoprotektivní asi vyplývá z předchozích dvou účinků

20 HO u jiných organismů Ptáci, plazi, ryby, hmyz biliverdin užívají jako pigment Živočichové nemající hemoglobin význam pro degradaci hemu cytochromů (i hmyz, HO u něho produkuje 3 izomery biliverdinu) Rostliny biliverdin fytobilin (senzor pro červené světlo) Patogenní bakterie potřebují k životu železo, které je při zánětu omezeně dostupné (hepcidin!); získávají ho z hemu pomocí HO

21 Eliminace endogenního CO Exspirace plícemi hlavní cesta eliminace CO Vazba na sloučeniny obsahující hem, zejm. hemoglobin Oxidace za fyziologických podmínek u savců neprokázána

22

23 Signáln lní funkce CO Produkce CO při p i rozpadu hemoglobinu prokázána aža v r (Sjöstrand) Hemoxygenáza popsána aža v r (Tenhunen et al.) Možná signáln lní funkce CO popsána aža v r (Snyder) Denní produkce CO je asi 12 ml (500 μmol) mol); koncentrace CO ve tkáních v nmol/l

24 Molekulárn rní úroveň účinku CO Většina účinku CO je dána d jeho vazbou na hem obsahující proteiny (hemoglobin, myoglobin, katalasa, peroxidasy, NOS, cytochrom c oxidasa, cytochorm P 450, tryptofandioxygenasa aj.); jejich funkce je jím inhibována jen při vysokých koncentracích CO Výjimku tvoří solubilní guanylátcyklasa (sgc), která je vazbou CO aktivována, cgmp

25 Fyziologická úloha CO CO aktivuje NOS a vzniklý NO pak aktivuje sgc; CO je tedy modulátorem signalizace oxidem dusnatým Interakce CO s iontovými kanály CO zvyšuje citlivost vápníkem aktivovaných K + kanálů (BK Ca ) k Ca 2+ ; tento účinek je zčásti přímý, zčásti závislý na regulaci produkce NO

26 Vztah CO a NO (I) CO i NO se mohou vázat na hem v různých Fe(II)-hem proteinech Elektrony pro HO poskytuje cytochrom P 450 reduktasa, její bílkovina vykazuje 60% homologii s karboxyterminální částí NOS

27 Vztah CO a NO (II) CO zvyšuje aktivitu NOS, navíc uvolňuje uje NO z jeho zásobz (z vazby na hemové proteiny) CO Vysoká koncentrace CO snižuje aktivitu NOS vazbou na tento enzym NO zvyšuje aktivitu HO-1 (stimulací transkripce a zvýšením stability mrna), zatímco snižuje aktivitu HO-2 NO

28 Účinky CO ve fyziologických koncentracích ch Relaxace hladké svaloviny cév s následnou vazodilatací popsána u řady arterií (koronární, mozkové, mezenteriální aj.); spolupodílí se na kontrole erekce prostřednictvím cgmp i aktivací K Ca kanálů Ochrana myokardu před reperfuzním poškozením Snížení agregace trombocytů (asi aktivací cgmp dráhy)

29 Účinky CO ve fyziologických koncentracích ch Účinky na nervovou tkáň - regulace osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny (sekrece CRF) - ovlivnění sekrece ADH - ovlivnění cirkadiánního rytmu (prostřednictvím transkripčního faktoru NPAS2) - podíl na dlouhodobé adaptaci čichových neuronů a při adaptaci na tmu - signální molekula v karotickém čidle pro kyslík CO a ostatní orgány - brání rozvoji plicní fibrózy - vyvolává relaxaci svaloviny GIT (NANC transmiter, zajišťuje účinek VIP)

30 Účinky CO ve fyziologických koncentracích ch Protizánětlivý tlivý účinek inhibice tvorby prozánětlivých cytokinů (TNF-α, IL-1 aj.) makrofágy Inhibice apoptózy buněk endotelu Protože CO vzniká působením hemoxygenázy, řada jeho účinků může být způsobena: - odstraněním toxického účinku hemu - produkcí antioxidantů biliverdinu a bilirubinu

31 Závěry

32 Závěry Zdá se, že regulační účinek CO není tak významný, jak je tomu v případě NO Rychlost produkce a zániku je u NO mnohem dokonaleji regulovaná a rychleji se mění Účinky CO jsou v mnohém ještě neznámé a vyžadují další studium Užití léčiv uvolňujících CO např. v léčbě hypertenze není v nejbližší době reálné

33 Pro gasotransmitery platí: Jsou to velmi jednoduché molekuly Vznikají působením m enzymů,, které se vyskytují jako konstitutivní i inducibilní Snadno difundují membránami Na rozdíl l od neurotransmiterů nemají receptory Cílovou strukturou je hem

34 Jejich účinek závisz visí na koncentraci: v nízkn zké koncentraci vykazují řadu pozitivních fyziologických působenp sobení ve vysoké koncentraci jsou silnými jedy Mají významnou úlohu v: kontrole napětí hladké svaloviny cévnc vní stěny regulaci zánětlivých z procesů ovlivnění nervového přenosup a řadě další ších pochodů v organismu

35 Účinek gasotransmiterů je zkoumán: po jejich podání (inhalačně nebo po uvolnění v organismu z jiných látek) l pomocí inhibitorů enzymů,, podílej lejících ch se na jejich vzniku indukcí syntézy příslup slušného enzymu studiem knock-out out laboratorních zvířat studiem zvířat s over-expres expresí příslušného genu

36 Znalost působení gasotransmiterů a farmakologické ovládnutí jejich tvorby či odbourávání dávají prostor k léčbě řady závažných chorobných stavů

37 Děkuji za pozornost

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

TOXIKOLOGIE I KCh/P101

TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Markéta Komlóová Ústí nad Labem 2013 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin Chemie (dvouoborové) Chemie se zaměřením

Více

V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby:

V následujícím obrázku je pohled na princip práce kalorimetrické bomby: Bojujme proti neodborným tvrzením v oblasti výživy. Karel Martiník Argumenty některých tzv. pseudooborníků ve výživě vycházejí ze simplicitních fyzikálních vztahů, že příjem a výdej organizmu musí být

Více

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat.

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Vědecký výbor výživy zvířat Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Doc. RNDr. Lubomír pletal, CSc. Ing. Bohumír Šimerda Praha, červen 2008 Výzkumný

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.. I utorský kolektiv: MUDr. Klára Bernášková - kap. 8, 11-14, 16, 17, 20 Ing. Norbert Kříž, CSc. - kap. 1, 2 doc. MUDr. Jarmila Myslivečkové,

Více

CARNOSINE STAR. cognitive impairment)

CARNOSINE STAR. cognitive impairment) MUDr. Michael Kučera, 2006 Současný přehled 1. Úvod. 2. Farmakologie a biochemie. 3. Krátká historie. 4. Mocný antioxidant. 5. Chelatotvorný účinek. 6. Prevence glykace. 7. Prevence karbonylace. 8. Prospěšný

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Biologická olympiáda 2013 2014, 48. ročník přípravný text pro kategorie A, B

Biologická olympiáda 2013 2014, 48. ročník přípravný text pro kategorie A, B Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Jan Fíla, Karel Kodejš, Michael Mikát, Jaroslav Nunvář, Jan Smyčka, Petr Synek, Petr Zouhar Komunikace Biologická olympiáda 2013

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková MUDr. Jana Zvolská MUDr. Ditta Leznarová Mgr. Tomáš Pexa RNDr. Jiří Fišer

Více

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008

Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE Eva Matalová Ivana Fellnerová Jaroslav Doubek 2008 Projekt ATRAKTIVNÍ BIOLOGIE, v rámci kterého je tato příručka vydána, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života

Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek. Smrt. jako součást života Vojtech Baláž, Filip Kolář Jana Lišková, Alena Pluhařová, Petr Synek Smrt jako součást života biologická olympiáda 2008 2009, 43. ročník přípravný text pro kategorie A, B Národní institut dětí a mládeže

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Ing. Pavel Tvrzník, PhD., Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2008 Výzkumný

Více

Kreditní kurz: Biomarkery

Kreditní kurz: Biomarkery BIOMARKERY Na patologické procesy v organismu lze mnohdy usuzovat z přítomnosti látek obecně zvaných markery. Česky bychom asi řekli ukazatelé. Ne vţdy však mají biomarkery pouze tento význam mohou slouţit

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ

PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ (ANTIAGING) MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STÁRNUTÍ: REALITA, SEN NEBO LUKRATIVNÍ OBCHOD? (některé informace k diskuzi i poučení) MUDr. Michael KUČERA 2003, MUDr. Kučera, Karla Čapka 4, 36001

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta ZNALOSTI VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ O TUCÍCH Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MVDr. Halina Matějová Vypracovala: Bc. Veronika Nešporová Obor: Zdravotní vědy

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část)

VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (1. část) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Postižení funkce jater v dětském

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více