HMT 9626, HMT 9656 B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HMT 9626, HMT 9656 B-197-01"

Transkript

1 HMT 9626, HMT 9656 B

2 2

3 S touto mikrovlnnou troubou se pro Vás stane pečení zábavou. Abyste mohli využít všech technických předností, přečtěte si prosím návod na použití. Na začátku návodu Vám řekneme několik důležitých věcí pro bezpečnost. Blíže poznáte jednotlivé části vaší nové mikrovlnné trouby. Ukážeme Vám co všechno dokáže a jak ji máte ovládat. Tabulky jsou uspořádány tak, abyste mohli postupovat krok za krokem. Najdete v nich obvyklé pokrmy, odpovídající nádobí, optimální hodnoty nastavení a to vše na základě testů našeho studia pro vaření. Aby Váš spotřebič zůstal dlouho pěkný, dáme vám mnoho rad pro jeho údržbu a čištění. A pokud se někdy objeví závada najdete na posledních stránkách informace, jak můžete sami malé závady odstranit. Máte nějaké otázky? Podívejte se nejdřív do podrobného obsahu. Rychle budete vědět, kam se v návodu podívat. A teď hodně radosti při vaření. 3

4 Obsah Ochrana životního prostředí...6 Pokyny k likvidaci...6 Před připojením nového spotřebiče...6 Instalace a připojení...7 Na co musíte dávat pozor...7 Bezpečnostní pokyny...7 Bezpečnostní pokyny pro použití mikrovlnné trouby...9 Ovládací panel...11 Zapouštěcí knoflík...12 Příslušenství...12 Před prvním použitím...13 Nastavení času hodin...13 Mikrovlnná trouba...14 Nastavujte takto...14 Rozmrazování, ohřívání a vaření s mikrovlnným ohřevem...16 Nádobí...16 Upozornění k tabulkám...17 Rozmrazování...17 Rozmrazování hluboce zmrazených jídel, ohřívání nebo vaření...19 Ohřívání jídel...20 Vaření jídel...21 Rady k mikrovlnné troubě...22 Programová automatika...23 Programy rozmrazování...23 Programy vaření...24 Nastavujte takto

5 Obsah Paměť...28 Nastavení uložit do paměti...28 Paměť spuštění...30 Změna doby signálu...31 Zkušební jídla dle EN Péče a čištění...32 Povrch spotřebiče...33 Varný prostor...33 Otočný talíř...33 Závada, co dělat?...34 Servisní služba...35 Technická data

6 Ochrana životního prostředí Pokyny k likvidaci Váš nový spotřebič byl při dopravě k Vám chráněn ochranným obalem. Všechny použité obalové materiály jsou příznivé vůči životnímu prostředí a znovuzhodnotitelné. Přispějte, prosím, aktivně k ochraně životního prostředí a dbejte na ekologickou likvidaci obalových materiálů. Staré spotřebiče nejsou bezcenným odpadem. Jejich ekologickou likvidací můžete znovu získat cenné suroviny. Než zlikvidujete starý spotřebič, znehodnoťte jej nebo označte nálepkou Pozor šrot. O aktuálních možnostech likvidace se informujte u specializovaného prodejce nebo na Obecním úřadě. Před připojením nového spotřebiče Před použitím nového spotřebiče si důkladně přečtěte návod k použití. Najdete zde důležité informace pro použití a údržbu spotřebiče. Uschovejte pečlivě, prosím, návod a pokyny k montáži. Pokud postoupíte spotřebič dalšímu uživateli přiložte, prosím, návod k použití a návod k montáži. Spotřebič poškozený při dopravě neuvádějte do provozu. 6

7 Instalace a připojení Dodržujte, prosím pokyny z návodu k montáži. Spotřebič může být vestavěn do vysoké skříně široké 60 cm (nejméně 85 cm nad podlahou). Spotřebič je opatřen zástrčkou a může být připojen pouze do předpisově instalované zásuvky s ochranným kontaktem. Pojistka musí mít 10 ampér (L nebo B automat). Napětí v el. síti musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku. Přemístění zásuvky nebo výměnu připojovacího kabelu smí provádět pouze elektrotechnik.pokud není zástrčka po vestavbě dosažitelná, musí být instalováno vícepólové odpojovací zařízení s odstupem kontaktů nejméně 3 mm. Rozdvojky, zástrčkové lišty a prodlužovací kabely se nesmějí používat. Při přetížení vzniká nebezpečí požáru. Na co musíte dávat pozor Bezpečnostní pokyny Spotřebič odpovídá bezpečnostním předpisům pro elektrické spotřebiče. Opravy smí provádět pouze technik servisní služby vyškolený výrobcem. Při neodborně provedených opravách Vám může vzniknout značné ohrožení. Spotřebič používejte pouze pro přípravu potravin. 7

8 Děti mohou používat spotřebič jen tehdy, jsou-li poučeny. Musí umět správně ovládat spotřebič a znát nebezpečí uvedená v návodu k použití. Mikrovlnnou troubu používejte zásadně jen s nasazeným otočným talířem. Potraviny ukládejte na otočný talíř vždy ve vhodné nádobě. Dbejte na to, aby se vyteklé tekutiny nedostaly pohonem otočného talíře do vnitřku spotřebiče. Mikrovlnnou troubu zapínejte pouze tehdy, je-li jídlo ve varném prostoru. Bez jídla může dojít k přetížení spotřebiče. Výjimkou je jen krátkodobá zkouška nádobí (viz upozornění k nádobí). Povrchy topných a varných spotřebičů se při provozu zahřívají. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče. Nebezpečí popálení! Připojovací kabely elektrospotřebičů nesmějí být přiskřípnuty ve dvířkách varného prostoru. Mohla by se poškodit izolace. Nebezpečí el. zkratu a úrazu elektrickým proudem! Do varného prostoru neukládejte hořlavé předměty. Mohly by se při zapnutí vznítit. Nebezpečí popálení! Zpozorujete-li ve varném prostoru dým, neotevírejte dvířka varného prostoru. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky! Dvířka varného prostoru musí být řádně zavřená. Jsou-li dvířka varného prostoru poškozená, používejte spotřebič teprve tehdy, až jej opraví technik servisní služby. Mohly by vyzařovat mikrovlny nebezpečí úrazu! Mikrovlnné spotřebiče chraňte před velkým horkem a vlhkem. 8

9 Kryt přístroje nesmíte otevírat. Spotřebič pracuje s vysokým napětím. Je-li spotřebič vadný, vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistky v pojistkové skříňce. Volejte servisní službu. Žárovku ve varném prostoru smí vyměnit pouze servisní služba. Bezpečnostní pokyny při použití mikrovlnné trouby Mikrovlnná trouba nesmí být zapnuta bez jídla. Nebezpečí popálení! Při ohřívání tekutiny vložte do nádoby vždy kávovou lžičku, abyste zabránili zpoždění varu tekutiny. Při zpoždění varu tekutiny je dosažena teplota bodu varu, aniž by vznikly typické bublinky. Už při nepatrném otřesu nádoby může dojít k vystříknutí tekutiny, což může mít za následek poranění a popálení. Dětská strava: Dětská jídla ohřívejte ve sklenicích nebo v láhvích vždy bez uzávěru nebo dudlíku. Po ohřátí je musíte dobře promíchat nebo protřepat, aby se teplota rovnoměrně rozdělila. Dříve než dáte dítěti dětskou stravu, vždy přezkoušejte teplotu. Nebezpečí popálení! Neohřívejte jídla a nápoje v pevně uzavřených nádobách. Nebezpečí exploze! 9

10 Alkoholické nápoje neohřívejte na příliš vysokou teplotu. Nebezpečí exploze! Neohřívejte jídla v obalech udržujících teplo. Mohla by se vznítit. Potraviny v nádobách z umělé hmoty, papíru nebo jiných hořlavých materiálů musíte ohřívat pod dohledem. U vzduchotěsně uzavřených potravin mohou obaly prasknout. Neohřívejte vejce ve skořápce a vejce vařená natvrdo. Mohou explozivně prasknout. To platí i pro korýše nebo šneky. U volského oka nebo vajec ve skle propíchněte nejdříve žloutek. U potravin s pevnou slupkou nebo kůží jako jsou např. jablka, rajčata, brambory, párky, může slupka prasknout. Před ohříváním ji propíchejte. Sušíte-li byliny, ovoce, chléb nebo houby, nebo rozmrazujete či ohříváte potraviny s malým obsahem vody, musíte průběh kontrolovat. Při přesušení vzniká nebezpečí požáru. V mikrovlnné troubě neohřívejte potravinářský olej. Mohl by se vznítit. Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlny. Nádobí z porcelánu a keramiky může mít v úchytech a víku malé dírky. Za těmito dírkami je dutý prostor. Vlhkost, která pronikla do dutiny, může způsobit praskliny. Vždy, prosím, nastavujte výkon mikrovlnné trouby a časy podle Návodu k použití. Zvolíte-li podstatně vyšší výkon nebo čas, mohou se potraviny vznítit a spotřebič může být poškozen. Ohřátá jídla vydávají teplo. Nádobí se od něj může značně zahřát. Používejte proto při vyndávání nádobí ze spotřebiče ochrannou rukavici. 10

11 Ovládací panel Displej pro čas hodin a dobu trvání Tlačítko Hodiny Otočný knoflík k nastavení času hodin a doby trvání Můžete nastavit dobu vaření až do 99 minut Tlačítko pro Paměť Tlačítka pro programovou automatiku P = tlačítko Program = tlačítko Hmotnost Tlačítko Stop Tlačítka pro výkon mikrovln 90 wattů 180 wattů 360 wattů 600 wattů 1000 wattů Tlačítko Start Otvírání dveří 11

12 Zapouštěcí knoflík Otočný knoflík je v každé poloze zápustný. K zapuštění a vysunutí stiskněte ovládací knoflík. Pak můžete otočným knoflíkem otáčet vpravo nebo vlevo. Příslušenství Otočný talíř Nasaďte otočný talíř takto: 1. Kulatý kroužek a vložte do prohlubně ve varném prostoru. 2. Pak nasaďte otočný talíř b do pohonu c uprostřed dna varného prostoru. Spotřebič používejte jen s nasazeným otočným talířem. Dbejte aby řádně zaklapnul. Otočným talířem lze otáčet dokola vpravo nebo vlevo. Upozornění Spotřebič je vybaven chladícím ventilátorem. Ventilátor může běžet i tehdy, když spotřebič je již vypnutý. Na okénku dvířek, vnitřních stěn a dnu se může objevit kondenzovaná voda. To je normální, neovlivňuje to funkci mikrovlnné trouby. Po vaření, prosím, kondenzovanou vodu vytřete. 12

13 Před prvním použitím Nastavení hodin Když byl spotřebič připojen nebo je po výpadku proudu, svítí na displeji tři nuly. Po chvíli se na displeji objeví 12:00. Nastavte čas hodin. 1. Otočným knoflíkem nastavte čas. 2. Stiskněte tlačítko Hodiny. Vypnutí hodin Zobrazení hodin Změna času hodin např. z letního na zimní Upozornění Stiskněte tlačítko hodiny Displej je tmavý. Stiskněte tlačítko hodiny uvedeno v bodech 1 a 2. Stiskněte tlačítko hodiny uvedeno v bodech 1 a 2. a poté tlačítko Stop. a nastavte jak je a nastavte jak je Pokud se na displeji náhle objeví doba trvání, bylo omylem otočeno ovládacím knoflíkem. Stiskněte tlačítko Stop. Znovu se objeví čas hodin. 13

14 Mikrovlnný ohřev Mikrovlny se v potravinách přeměňují v teplo. Mikrovlny jsou vhodné k rychlému rozmrazování, ohřívání, tavení a vaření Vyzkoušejte si mikrovlnný ohřev ihned. Ohřejte na příklad šálek vody. Vezměte velký šálek bez zlatého nebo stříbrného dekoru a vložte do něj čajovou lžičku. Postavte šálek s vodou na otočný talíř. 1. Stiskněte tlačítko výkonu mikrovln 1000 wattů. 2. Otočným knoflíkem nastavte 1 minutu. 3. Stiskněte tlačítko Start. Po 1 minutě zazní signál. Voda je horká. Přečtěte si, prosím, pozorně bezpečnostní pokyny na začátku Návodu k použití. Nastavujte takto 1. Stiskněte tlačítko požadovaného výkonu mikrovln. Kontrolka nad tlačítkem bliká Otočným knoflíkem nastavte dobu. 3. Stiskněte tlačítko Start.

15 Kontrolka nad výkonem mikrovln svítí. Doba trvání probíhá na displeji. Po uplynutí času Korektura Zastavení Vymazání Upozornění Nastavení více výkonů mikrovln po sobě zazní signál. Na displeji se objeví 0. Když odevřete dvířka varného prostoru nebo stisknete tlačítko Stop, objeví se na displeji opět čas hodin. Je-li nastaven jen jeden výkon mikrovln, lze kdykoliv změnit dobu trvání. Pokud je nastaveno více výkonů mikrovln nebo časů, můžete dobu změnit jen před spuštěním. Stiskněte jedenkrát tlačítko Stop nebo otevřete dvířka varného prostoru. Po uzavření stiskněte tlačítko Start. Stiskněte dvakrát tlačítko Stop nebo otevřete dveře a jedenkrát stiskněte tlačítko Stop. Můžete nastavit do 99 minut. 1 minutu po sekundových krocích do 5 minut v 10 sekundových krocích do 30 minut v minutových krocích do 99 minut v 5 minutových krocích. Výkon 1000 Wattů můžete nastavit maximálně na 30 minut, všechny ostatní výkony až do 99 minut. Můžete nejdříve nastavit výkon mikrovln a poté dobu nebo naopak. Postupujte podle popisu v bodech 1 a 2. Poté nastavte 2. výkon mikrovln a čas. Můžete nastavit až 3 výkony mikrovln a časy po sobě.nakonec stiskněte tlačítko Start. Jeden výkon mikrovln můžete nastavit dvakrát: např. 600 W 360 W 600 W W můžete nastavit pouze jednou. 15

16 Rozmrazování, ohřívání a vaření mikrovlnným ohřevem Nádobí Test nádobí Používejte nádobí z tepelně odolného skla, porcelánu, keramiky nebo kameniny nebo z tepelně odolné umělé hmoty. Tyto materiály propouštějí mikrovlny. Jiné to je u kovového nádobí. Tím mikrovlny neprocházejí, jídlo v uzavřených kovových nádobách zůstane studené. Dbejte na to, aby kovové předměty např. lžíce byly vzdáleny od stěn varného prostoru a od vnitřní strany dveří nejméně 2 cm. Vzniklé jiskry by mohly zničit sklo dvířek spotřebiče z vnitřní strany. V mnoha případech můžete používat přímo servírovací nádobí. Takto si ušetříte přendávání jídla a umývání nádobí. Nádobí se zlatým nebo stříbrným dekorem používejte jen tehdy, když jeho výrobce zaručuje, že je vhodné pro mikrovlny. Nádobí stavte zásadně na otočný talíř. Pokud si nejste jisti, zda máte používat určité nádobí, udělejte test nádobí: Postavte do spotřebiče prázdné nádobí na dobu 1 / 2 až 1 minuty při maximálním výkonu. Mezitím kontrolujte teplotu. Nádobí musí být studené nebo vlažné. Pokud je nádobí horké nebo dokonce jiskří, není vhodné pro mikrovlny. Pozor! Mikrovlnná trouba nesmí být zapnuta bez jídla. Jedinou výjimkou je tento test nádobí. 16

17 Upozornění k tabulkám Rozmrazování V následujících tabulkách naleznete mnoho možností a hodnot nastavení pro mikrovlnný ohřev. Časové údaje v tabulkách jsou hodnoty orientační. Jsou závislé na nádobí, kvalitě, teplotě a vlastnostech potravin. V tabulkách jsou často uvedeny časové rozsahy. Nastavte nejdříve kratší čas a podle potřeby jej prodlužujte. Může se stát, že použijete jiné množství než je uvedeno v tabulkách. Zde platí jedno pravidlo: Dvojnásobné množství téměř dvojnásobná doba, poloviční množství poloviční doba. Nádobí stavte vždy na otočný talíř. Položte zmrazené potraviny v otevřené nádobě na otočný talíř. Choulostivé části např. nohy a křídla kuřat nebo tučné okraje pečeně můžete zakrýt kousky alobalu. Alobal se nesmí dotýkat stěn trouby. Po polovině doby rozmrazování můžete alobal sejmout. Jídlo mezitím 1 2 krát obraťte nebo zamíchejte. Velké kusy obraťte vícekrát. Rozmrazené potraviny nechte odstát minut při pokojové teplotě. U drůbeže pak můžete vyjmout vnitřnosti. Maso můžete zpracovávat i když má ještě zmrzlý malý kousek střední části. Množství Výkon mikrovln ve wattech doba v minutách Upozornění Maso vcelku hovězí, vepřové, telecí (s kostí a bez kosti) 800 g 1000 g 1500 g 180W, 15 min. + 90W, min. 180W, 20 min. + 90W, min. 180W, 30 min. + 90W, min. Choulostivá místa zakryjte alobalem. 17

18 Maso v kouscích nebo plátky hovězího, vepřového, telecího Sekaná Drůbež příp. kusy drůbeže Ryby filety, plátky Ryba vcelku Zelenina, např. hrášek Ovoce, např. maliny Máslo Chléb, celý Koláče suché např. třené koláče Koláče šťavnaté např. ovocné, tvarohové koláče Množství 200 g 500 g 800 g 200 g 500 g 800 g 600 g 1200 g Výkon mikrovln ve wattech doba v minutách 180 W, 5 min. + 90W, 4-6 min. 180 W, 10 min. + 90W, 5-10 min. 180 W, 10 min. + 90W, min. 90W, 15 min. 180 W, 10 min. + 90W, min. 180 W, 15 min. + 90W, min. 180 W, 8 min. + 90W, min. 180 W, 15 min. + 90W, min. Upozornění Choulostivá místa zakryjte alobalem. Při obracení jednotlivé kusy oddělujte. Zmrazujte co nejnižší kusy. V průběhu několikrát otočte a oddělte již rozmrazené maso. Stehna a křídla zabalte do alobalu. 400 g 180 W, 5 min. + 90W, min. Rozmrazené části od sebe oddělte. 300 g 600 g 180 W, 3 min. + 90W, min. 180 W, 8 min. + 90W, min. 300 g 180 W, min. 300 g 500 g 125 g 250 g 500 g 1000 g 500 g 750 g 500 g 750 g 180 W, 7-10 min. 180 W, 8 min W, 5-10 min. 180 W, 2 min W, 2-3 min. 180 W, 2 min W, 3-5 min. 180 W, 8 min W, 5-10 min. 180 W, 12 min W, min. 90 W, 10 min. 180 W, 5 min W, min. 180 W, 5 min W, min. 180 W, 7 min W, min. Choulostivá místa zakryjte alobalem. V průběhu opatrně míchejte a rozmrazené části od sebe oddělujte. Odstraňte úplně obal. Kusy koláčů od sebe oddělte. Pouze koláče bez polevy, šlehačky nebo krém. Pouze pro koláče bez polevy, šlehačky nebo želatiny. 18

19 Rozmrazování hluboce zmrazených jídel, ohřívání nebo vaření Vyndejte hotové jídlo z obalu. V nádobí vhodném pro mikrovlny se ohřívá rychleji a rovnoměrněji. Jednotlivé složky jídla se mohou ohřívat nestejnoměrně rychle. Nízká jídla se vaří rychleji než vysoká.proto dávejte jídla do nádoby v nízké vrstvě. Potraviny neukládejte ve vrstvách na sebe. Jídla vždy přikryjte. Pokud nemáte vhodnou pokličku, použijte talíř nebo speciální fólii pro mikrovlny. Jídla 2 3 krát zamíchejte příp. obraťte. Po ohřátí nechte jídlo dojít ještě 2 5 minut, aby se teplota rozložila. Chuť jídla zůstává zachována. Proto používejte sůl a koření úsporně. Menu, jídla na talíři, hotová jídla (2 3 složky) Množství Výkon mikrovln ve wattech doba v minutách g 600 W, 8 13 min. Upozornění Polévky 400 g 600 W, 8 10 min. Pokrmy z jednoho hrnce 500 g 600 W, min. Maso s omáčkou 500 g 600 W, min. Při míchání oddělujte od sebe jednotlivé kusy masa. Ryba, např. filety 400 g 600 W, min. Případně přidejte vodu, citrónovou šťávu nebo víno Nákypy, např. lasagne, cannelloni 450 g 600 W, min. Přílohy, např. nudle, rýže 250 g 500 g 600 W, 2 5 min. 600 W, 8 10 min. Přidejte trochu tekutiny. 19

20 Zelenina, např. hrášek, brokolice, mrkev Množství 300 g 600 g Výkon mikrovln ve wattech doba v minutách 600 W, 8 10 min. 600 W, min. Upozornění Dno nádoby zalejte vodou. Špenát se smetanou 450 g 600 W, min. Vařte bez přidání vody. Ohřívání jídel Vyndejte hotové jídlo z obalu. V nádobí vhodném pro mikrovlny se ohřívá rychleji a rovnoměrněji. Jednotlivé složky jídla se mohou ohřívat nestejnoměrně rychle. Při ohřívání tekutin vložte vždy do nádoby kávovou lžičku, abyste zabránili zpoždění bodu varu. Při zpoždění bodu varu tekutiny je dosažena teplota bodu varu, aniž by vznikly typické bublinky. Již při nepatrném otřesu nádoby může dojít k vystříknutí tekutiny, což může mít za následek poranění nebo popálení Jídlo vždy přikryjte. Pokud nemáte na nádobu vhodnou pokličku, vezměte talíř nebo speciální fólii pro mikrovlny. Mezitím jídlo několikrát zamíchejte případně obraťte. Kontrolujte teplotu. Po ohřátí nechte jídlo 2 5 minut dojít, aby se teplota rovnoměrně rozložila. Množství Výkon mikrovln ve wattech doba v minutách Upozornění Menu, jídlo na talíři, hotové jídlo (2 3 složky) 600 W, 5 8 min. Nápoje 125 ml 200 ml 500 ml 1000 W, ½ 1½ min W, 1½ - 2½ min W, 3 4 min. Do nádoby vložte lžíci. Alkoholické nápoje nadměrně nezahřívejte. Průběžně kontrolujte. 20

21 Dětská výživa, např. lahvičky s mlékem Polévky, 1 šálek 2 šálky Množství 50 ml 100 ml 200 ml 175 g 350 g Výkon mikrovln ve wattech doba v minutách 360 W, cca ½ min. 360 W, ½ 1 min. 360 W, 1 2 min. 600 W, 2 3 min. 600 W, 3 4 min. Upozornění Bez dudlíku a uzávěru. Po ohřátí vždy řádně protřepejte. Bezpodmínečně zkontrolujte teplotu. Maso s omáčkou 500 g 600 W, 8-11 min. Plátky masa od sebe oddělujte Jídlo z jednoho hrnce Zelenina, 1 porce 2 porce 400 g 800 g 150 g 300 g 600 W, 6 8 min. 600 W, 8 11 min. 600 W, 2 3 min. 600 W, 3 5 min. Vaření jídel Nízké jídlo se vaří rychleji než na vysoké. Proto dávejte jídla do nádoby v nízké vrstvě. Potraviny neukládejte ve vrstvách na sebe. Vařte jídlo v uzavřené nádobě. V průběhu vaření jídlo několikrát zamíchejte nebo obraťte. Chuť jídla zůstává zachována. Proto používejte sůl a koření úsporně. Po ohřátí nechte jídlo 2 5 minut dojít, aby se teplota rovnoměrně rozložila. Celé kuře, čerstvé bez vnitřností Množství Výkon mikrovln ve wattech doba v minutách Upozornění 1200 g 600 W, min. Po polovině doby obraťte. Rybí filety, čerstvé 400 g 600 W, 7 12 min. Zelenina, čerstvá 250 g 600 W, 6-10 min. 500 g 360 W, min. Zeleninu rozkrájejte na stejně velké kusy. Vždy na 100 g zeleniny přidejte 1 2 polévkové lžíce vody. 21

22 Přílohy, např. brambory Rýže Množství 250 g 500 g 750 g 125 g 250 g Výkon mikrovln ve wattech Doba v minutách 600 W, 8-10 min. 600 W, min. 600 W, min. 600 W, 4-6 min W, min. 600 W, 6-8 min W, min. Upozornění Brambory nakrájejte na stejně velké kousky. Přidejte do nádoby asi 1 cm vody, zamíchejte. Přidejte dvakrát tolik tekutiny. Sladká jídla, např. pudinky (instantní) 500 ml 600 W, 6 8 min. Pudink metlou na sníh 2 3 řádně zamíchejte. Ovoce, kompoty 500 g 600 W, 9 12 min. Rady k mikrovlnné troubě Nemáte údaje pro nastavení k připravovanému množství jídla. Jídlo příliš vyschlo Jídlo není po uplynutí doby ještě rozmrazené, horké nebo uvařené Po uplynutí doby vaření je jídlo po okrajích nadměrně horké, ale uprostřed ještě není hotové Prodlužte nebo zkraťte dobu vaření dle následujícího pravidla: dvojnásobné množství = téměř dvojnásobná doba poloviční množství = poloviční doba. Nastavte kratší dobu vaření nebo zvolte nižší výkon mikrovln. Jídlo přikryjte a přidejte tekutiny. Nastavte delší dobu. Větší množství a vyšší jídla vyžadují delší dobu. Průběžně míchejte a zvolte příště nižší výkon a delší dobu. 22

23 Programová automatika Váš mikrovlnný spotřebič má 7 automatických programů. Zadáte jen číslo programu a hmotnost. Vše ostatní se děje elektronicky. Ke každému programu naleznete vhodné potraviny a rozsah pro hmotnost v tabulkách. V daném rozsahu můžete nastavovat jakoukoliv hmotnost. Programy rozmrazování Příprava potravin Nádobí Se třemi programy pro rozmrazování můžete rozmrazovat maso, drůbež, ryby, chléb a koláče. Používejte potraviny, které jsou zmrazované a skladované při 18 C v co nejnižší vrstvě a jsou naporcované. Rozmrazované potraviny vyndejte z obalu a zvažte je. Hmotnost potřebujete k nastavení programu. Choulostivé části, např. nohy a křídla kuřat nebo rybí ocasy můžete zakrýt kouskem alobalu. Tím zabráníte jejich předčasnému vaření. Dbejte na to, aby se alobal nedotýkal stěn varného prostoru. Potraviny vložte do nízkého nádobí vhodného pro mikrovlny, jako je například skleněný nebo porcelánový talíř a nádobí nezakrývejte. 23

24 Doba odstavení Pozor! Rozmrazené potraviny nechte odstavené minut dojít, aby se teplota rozložila rovnoměrně. Velké kusy masa vyžadují delší dobu než malé. Jednotlivé kusy masa a sekanou před odstavením od sebe oddělte. Pak můžete pokračovat ve zpracování potravin, i když případně velké kusy masa mají ještě zmrazenou střední část. U drůbeže můžete nyní vyjmout vnitřnosti. Při rozmrazování masa, drůbeže nebo ryb vzniká tekutina. Ta nesmí být v žádném případě dále použita nebo přijít do styku s jinými potravinami. Potraviny Číslo programu Rozsah váhy Maso a drůbež pečeně nízké kusy masa sekaná kuře, slepice, kachna Ryby celé ryby, rybí filety, rybí plátky Chléb a pečivo chléb, celý, kulatý nebo veka, krájený chléb, třené pečivo, kynuté pečivo, ovocné koláče P 01 P 02 P 03 0,2 2,0 kg 0,2 1,5 kg 0,2 1,0 kg 0,7 2,0 kg 0,1 1,0 kg 0,2 1,5 kg * Nevhodné pro šlehačkové dorty, krémové koláče, koláče s polevou, glazurou nebo želatinou. Programy vaření Nádobí Se čtyřmi programy vaření můžete vařit rýži, brambory nebo zeleninu. Potraviny vždy vařte v přikryté nádobě vhodné pro mikrovlny. Pro rýži používejte velkou a vysokou nádobu. 24

25 Příprava potravin Signál Doba odstavení Potraviny zvažte. K nastavení programu potřebujete příslušný údaj. Rýže: Nepoužívejte rýži ve varných sáčcích. Použijte množství vody uvedené výrobcem na obalu. Zpravidla je to dvojnásobné až trojnásobné množství hmotnosti rýže. Brambory: Oloupané brambory rozkrájejte na malé, stejnoměrné kousky. Na 100 g oloupaných brambor přidejte polévkovou lžíci vody a trochu soli. Brambory ve slupce vařte bez vody mokré po omytí. Předtím slupku brambor několikrát propíchněte. Čerstvá zelenina: Zvažte čerstvou a očištěnou zeleninu. Zeleninu nakrájejte na malé stejnoměrné kousky. Na 100 g zeleniny přidejte polévkovou lžíci vody. Zmrazená zelenina: Pro tento program je vhodná jen blanžírovaná, nepředvařená zelenina. Přidejte 2 4 polévkové lžíce vody. Ke špenátu nemusíte vodu přidávat. Během programu zazní po určité době signál. Jídlo zamíchejte. Po ukončení programu potraviny ještě jednou zamíchejte. K rozložení teploty je nechte 5 10 minut odstát. Výsledky vaření závisí na kvalitě a vlastnostech potravin. Potraviny Rýže dlouhozrnná rýže přírodní rýže Brambory osolené, ve slupce Číslo programu Rozsah hmotnosti Signál k zamíchání P 04 0,1 0,3 kg Cca po 2 7 min. P 05 0,2 1,0 kg Od 510 g: Po polovině doby vaření. 25

26 Potraviny Čerstvá zelenina květák, brokolice,hrášek, fenykl, karotka, kedlubna, pórek, paprika, cuketa Zmrazená zelenina květák, brokolice, hrášek, karotka, kedlubna, pórek, paprika, růžičková kapusta, špenát Číslo programu Rozsah hmotnosti Signál k míchání P 06 0,2 1,0 kg Po polovině doby vaření. P 07 0,15 1,0 kg Po polovině doby vaření. Nastavujte takto 1. Stiskněte tlačítko P. Na displeji se objeví P Otočným knoflíkem nastavte požadovaný program. 3. Stiskněte tlačítko hmotnost. Na displeji se objeví základní nastavení pro hmotnost. 26

27 4. Otočným knoflíkem nastavte požadovanou hmotnost. 5. Stiskněte tlačítko Start. Doba programu probíhá na displeji. Po uplynutí času Korektura Vymazání Upozornění zazní signál. Stiskněte tlačítko Stop nebo otevřete dvířka varného prostoru. Stiskněte dvakrát tlačítko Stop a nově nastavte. Stiskněte dvakrát tlačítko Stop. U některých programů zazní po určité době signál. Otevřete dvířka varného prostoru a potraviny zamíchejte. Po zavření dvířek opět stiskněte tlačítko Start. 27

28 Paměť Pomocí funkce Paměť můžete uložit do paměti dvě nastavení, která nejčastěji používáte a kdykoliv je znovu vyvolat. K tomu účelu máte k dispozici dvě místa uložení do paměti M1 a M2. Místo uložení do paměti volíte tlačítkem M pro Paměť (Memory). Jedno stisknutí pro paměťové místo M1, dvě stisknutí pro paměťové místo M2. Nastavení uložit do paměti Příklad: 1 šálek polévky ohřívat s 600 W 2 minuty. 1. Stiskněte tlačítko funkce Paměť. Kontrolka nad tlačítkem bliká. Na displeji se objeví M1. Pro místo paměti M2 stiskněte tlačítko ještě jednou. 2. Stiskněte výkon mikrovln 600W. 28

29 3. Otočným knoflíkem nastavte dobu. 4. Znovu stiskněte tlačítko M pro Paměť. Nastavení se uloží do paměti. Znovu se objeví čas hodin. Upozornění Do paměti můžete uložit jen jeden výkon mikrovln, nikoliv několik výkonů po sobě. Nastavení uložené do paměti můžete kdykoliv nahradit jiným. Nastavujte podle bodu 1 až 4. 29

30 Paměť spuštění Jídla uložená do paměti můžete kdykoliv znovu vyvolat. 1. Stiskněte jedenkrát nebo dvakrát tlačítko M pro Paměť. Místo uložení do paměti a uložená doba se objeví na displeji. 2. Stiskněte tlačítko Start. Provoz Paměť uložený do paměti probíhá. Po uplynutí času Zastavení Změna Vymazání Na displeji se objeví 0. Pokud otevřete dvířka varného prostoru nebo stisknete tlačítko Stop, opět se objeví čas hodin. Stiskněte jedenkrát tlačítko Stop nebo otevřete dvířka varného prostoru. Po uzavření stiskněte tlačítko Start. Nastavení paměti nemůžete měnit. Pokud chcete do paměti uložit jiné nastavení, vložte do paměti na místo M1 případně M2 nová nastavení. Když uložíte do paměti nová nastavení, původní nastavení jsou přepsána. 30

31 Změna doby signálu Po uplynutí nastavené doby vaření slyšíte po dobu 1 minuty signál. Dobu signálu můžete změnit z jedné minuty na 4 5 sekund. Postupujte takto Spotřebič musí být vypnutý. Tiskněte 6 sekund tlačítko Start až zazní signál. Na displeji se objeví 3. Změna je zadána. Stejně tak můžete nastavit dobu signálu znovu na jednu minutu. 31

32 Zkušební jídla dle EN Kvalita a funkce mikrovlnných spotřebičů byla ověřena zkušebními instituty na těchto jídlech. Vaření jen s mikrovlnným ohřevem. Jídlo Výkon mikrovln W, doba v minutách Vaječné mléko 600 W, 9 min W, min. Upozornění 750 g Pyrex forma 25x20 cm Piškot Sekaná 600 W, 8 10 min. 600 W, min. Pyrex forma 22 cm Pyrex hranatá forma, 28 cm Rozmrazování jen s mikrovlnným ohřevem. Jídlo Výkon mikrovln W, doba v minutách Upozornění Maso 180 W, 9 min W, min. Umělohmotná deska vhodná pro mikrovlny 22 cm. Po 9 minutách obrátit Péče a čištění Zásadně nepoužívejte vysokotlakové čistící prostředky a prostředky na principu páry. 32

33 Povrch spotřebiče Varný prostor Otočný talíř Postačuje, když spotřebič otřete vlhkou utěrkou. Je-li více znečistěný, přidejte do vody několik kapek prostředku na mytí nádobí. Poté osušte suchou utěrkou. Nepoužívejte ostré nebo drsné čistící prostředky, vznikly by matné skvrny. Pokud se prostředek dostane na plášť, ihned jej otřete vodou. Zpravidla postačuje, když varný prostor vytřete vlhkou utěrkou. Při větším znečištění použijte čistící prostředek. Nepoužívejte spreje na čištění pečících trub. Nepříjemné pachy např. po přípravě ryb můžete zcela jednoduše odstranit. Do šálku vody přidejte několik kapek citrónové šťávy. Dovnitř postavte lžíci. Vodu ohřívejte 1 až 2 minuty na nejvyšší výkon. Poté varný prostor vytřete. Omyjte otočný talíř a kroužek mycím prostředkem. Prohlubeň ve varném prostoru vytřete vlhkou utěrkou. Dbejte na to, aby voda nevtekla pohonem otočného talíře do vnitřku spotřebiče. Při opětovném nasazení otočného talíře musí tento řádně zaklapnout. 33

34 Závada, co dělat? Objeví-li se závada, jde často jen o maličkost. Dříve než zavoláte servisní službu, věnujte pozornost následujícím pokynům. Závada Možné příčiny Upozornění / odstranění Spotřebič nefunguje. Není zasunutá zástrčka. Zasuňte ji. Výpadek el. proudu. Zkontrolujte, zda svítí světlo v kuchyni. Mikrovlnná trouba se nezapíná. Spotřebič není v provozu. Na displeji je doba trvání. Jídlo se ohřívá pomaleji než dosud. Otočný talíř vydává škrábavý nebo pískavý zvuk. Nejsou řádně zavřená dvířka. Není stisknuto tlačítko Start. S otočným knoflíkem bylo omylem manipulováno. Nastaven nízký výkon mikrovln. Do spotřebiče bylo vloženo větší množství potravin než jindy. Jídlo je studenější než jindy. Nečistota nebo cizí těleso se dostaly do oblasti pohonu otočného talíře. Zkontrolujte, zda se ve dvířkách nevzpříčily zbytky jídla nebo cizí předměty. Stiskněte tlačítko Start. Stiskněte tlačítko Stop. Zvolte vyšší výkon. Dvojnásobné množství téměř dvojnásobný čas. Jídlo průběžně zamíchejte nebo obraťte. Vyčistěte kroužek a prohlubeň ve varném prostoru. Opravy smí provádět pouze školený technik servisní služby. Pokud je Váš spotřebič opraven neodborně, vzniká Vám značné nebezpečí. 34

35 Servisní služba Pokud musí spotřebič do opravy, je Vám k dispozici naše servisní služba. Adresu a telefonní číslo nejbližší servisní služby najdete v tomto návodu k použití. Rovněž zákaznické centrum Vám ochotně sdělí adresu nejbližší servisní služby. Číslo E a číslo FD Servisní službě vždy uveďte referenční číslo (E-číslo) a číslo výrobku (FD-číslo) Vašeho spotřebiče. Typový štítek s těmito čísly naleznete vpravo po otevření dvířek varného prostoru. Abyste při závadě nemuseli dlouho hledat, poznačte si ihned data Vašeho spotřebiče. E číslo FD - číslo Sevisní služba Technická data Dodávka el. energie: Celkový příkon: Výkon mikrovln: Frekvence: 230 V, 50 Hz 1270 W 1000 W 2450 Hz Rozměry (V x Š x Hl): Spotřebič: 31 x 51,5 x 39 cm Varný prostor: 21,5 x 36 x 35 Hmotnost: Atest VDE: CE označení: 11,5 kg ano ano 35

36 Poznámky 36

Návod k použití HF 235.6 S-330-01

Návod k použití HF 235.6 S-330-01 Návod k použití HF 235.6 S-330-01 2 S touto mikrovlnnou troubou se pro Vás stane pečení zábavou. Abyste mohli využít všech technických předností, přečtěte si prosím návod na použití. Na začátku návodu

Více

Návod k použití HF 170.. S-199-01

Návod k použití HF 170.. S-199-01 Návod k použití HF 170.. S-199-01 2 Vaření v této mikrovlnné troubě Vám bude potěšením. Abyste mohli využít všechny technické přednosti, přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Na začátku návodu k

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HMT 75M421 HMT 75M451 B-963-01

HMT 75M421 HMT 75M451 B-963-01 Návod k použití HMT 75M421 HMT 75M451 B-963-01 Obsah Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti

Více

Návod k použití HF 35M562

Návod k použití HF 35M562 Návod k použití HF 35M562 SM-271-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací... 4 Upozornění týkající se vaší bezpečnosti... 4 Upozornění k mikrovlnnému ohřevu... 7 Příčiny poškození... 10 Váš nový

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

POZOR! HB 84E562. Návod k použití. MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis.

POZOR! HB 84E562. Návod k použití. MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis. POZOR! MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis. (Toto upozornění vystřihněte a nalepte na zadní stranu mikrovlnné trouby.) Návod k použití HB 84E562 Q4ACZM0212

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití B-786-01

Návod k použití B-786-01 Návod k použití HMT 85M650 HMT 85M651 B-786-01 2 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti

Více

Návod k použití HBC 86K753

Návod k použití HBC 86K753 Návod k použití HBC 86K753 Q4ACZM0244 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před instalací... 5 Pokyny pro vaši bezpečnost... 5 Pokyny k mikrovlnné troubě... 7 Příčiny poruch... 10 Ovládací pole... 11 Váš nový

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Instalace a zapojení

Instalace a zapojení Instalace a zapojení Prohlédněte mikrovlnnou troubu Troubu vybalte, odstraňte veškerý obalový materiál a pečlivě ji prohlédněte, zda není poškozená, zda na ní nejsou promáčknutá místa, není poškozená západka

Více

Mikrovlnná trouba MW 7848

Mikrovlnná trouba MW 7848 Mikrovlnná trouba MW 7848 Návod k obsluze Příklady programů Opětovný ohřev jedné porce jídla (přibližně 450 g) Otočte ovládacím knoflíkem (displej A1) + stiskněte + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14 PKE 64.E PKF 64.E B-198-01 Obsah Ochrana životního prostředí... 4 Pokyny pro likvidaci... 4 Tak můžete ušetřit energii... 4 Před připojením... 5 Na co musíte dávat pozor... 6 Bezpečnostní upozornění...

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2 MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele M1711N Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než v

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com MWD 208 MWD 308.hirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. MIKROVLNNOU TROUBU POSTAVTE NA ROVNOU A STABILNÍ PLOCHU, která unese

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka MW87Y Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je pístroj používán jinak než v domácnosti, nap.

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele GE86N

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele GE86N MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele Kód č.: DE68-03663G GE86N Stručné a přehledné pokyny... 2 Trouba... 2 Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti.

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

Návod k použití HB 86K575

Návod k použití HB 86K575 Návod k použití HB 86K575 Q4ACZM1795 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací... 4 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Pokyny k mikrovlnnému ohřevu... 6 Příčiny poškození... 9 Váš nový spotřebič...11

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01 Návod k použití NPE 615 A01E NPF 615 A01E B-469-01 Obsah Důležitá upozornění 3 Před instalací 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ochrana životního prostředí 6 To je vaše nová varná deska 7 Ovládání 9 Dvouokruhová

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01 Návod k použití, montáži a údržbě ET 513501E S-416-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

Příručka uživatele MODEL: MT07

Příručka uživatele MODEL: MT07 MODEL: MT07 Příručka uživatele Před instalací a použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné trouby. Tyto

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

Návod k obsluze parní trouby EDG13100E

Návod k obsluze parní trouby EDG13100E Návod k obsluze parní trouby EDG13100E Obsah Vaření v páře Všeobecně S. 3 Jak parní trouba vypadá? S. 4 Příslušenství S. 5 Instalace parní trouby Elektrické připojení S. 6 Zástavba S. 7 Okamžité vaření

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-575 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Mikrovlnná trouba MT 4417

Mikrovlnná trouba MT 4417 Česky Návod k použití Mikrovlnná trouba MT 4417 1. Před instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte pro pozdější použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Návod k obsluze. xxx xxx. FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41

MIKROVLNNÁ TROUBA. Návod k obsluze. xxx xxx. FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41 MIKROVLNNÁ TROUBA Model 6h-600btcx Návod k obsluze xxx xxx FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41 CZ OBSAH 1 / POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY Mikrovlnná trouba... 3 Ovládací panel... 4... 5 2 / JAK POUŽÍVAT

Více

Všeobecná upozornění.

Všeobecná upozornění. V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S a m o s t a t n á m u l t i f u n k č n í t r o u b a F P 8 2 7 N á v o d k p o u ž i t í Všeobecná upozornění. Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich výrobků.

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 7 Tento spotřebič je určen pro práci v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé, viz

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka a průvodce vařením GE82Y / GE82YT

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka a průvodce vařením GE82Y / GE82YT MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka a průvodce vařením GE82Y / GE82YT Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán

Více

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka M187DN

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka M187DN MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka M187DN Trouba...2 Příslušenství...2 Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán

Více

Obsah. 160 MCD2540E-m

Obsah. 160 MCD2540E-m 160 MCD2540E-m Obsah Bezpečnostní pokyny 161 Popis spotřebiče 166 Příslušenství 167 Před prvním použitím 168 Provoz 169 Tabulky programů 171 Čištění a údržba 171 Technické údaje 172 instalace 172 Rady

Více

BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí

BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BMC460BGL/ BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE283GN

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE283GN MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů CE283GN Stručné a přehledné pokyny...2 Trouba...2 Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití

Více

Návod k použití HBN 434350E B-504-01

Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Příčiny poskození..........................

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů G2719N Trouba... 2 Příslušenství... 2 Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka CZ Uživatelská příručka MODEL: VMT542X Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné

Více

ZM17MG ZANUSSI MIKROVLNNÁ TROUBA ZM17MG NÁVOD K OBSLUZE 8221912-73-01

ZM17MG ZANUSSI MIKROVLNNÁ TROUBA ZM17MG NÁVOD K OBSLUZE 8221912-73-01 ZANUSSI MIKROVLNNÁ TROUBA ZM17MG NÁVOD K OBSLUZE 8221912-73-01 OBSAH Dříve než začnete svoji mikrovlnnou troubu používat...4 Bezpečnostní upozornění...5 Bezpečnost nádobí...5 Zkouška vhodnosti nádobí...5

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI Před použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a uchovávejte jej na takovém místě, abyste do něj mohli kdykoli později nahlédnout.

Více

Návod k obsluze HBN 230051

Návod k obsluze HBN 230051 Návod k obsluze HBN 230051 Q4ACZM0250 1 Aby vaření bylo pro Vás stejným potěšením jako jídlo přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické přednosti Vašeho sporáku. Získáte

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz

www.krups.cz B3* *Dle typu www.krups.cz www.krups.cz CZ A A3 A A4 A C C C B B B B3* B4 www.krups.cz *Dle typu obr. obr. obr. 3 3 4 D E4 obr. 4 obr. 5 obr. 6 E3 800 ml 7fl oz MAX D* E obr. 7 obr. 8 obr. 9 D E E obr. 0 3 4 obr. 3 obr. *Dle typu

Více

OBSAH TECHNICKÉ ÚDAJE ČESKY

OBSAH TECHNICKÉ ÚDAJE ČESKY OBSAH INFORMACE OHLEDNĚ SPRÁVNÉ LIKVIDACE...1 OBSAH...2 TECHNICKÉ ÚDAJE...2 TROUBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ...3 OVLÁDACÍ PANEL...4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5-12 INSTALACE...13-14 PŘED POUŽITÍM... 15 NASTAVENÍ

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Všeobecná upozornění Děkujeme, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Aby vám trouba co nejlépe sloužila, doporučujeme vám: Přečtěte si pečlivě poznámky

Více

Návod k použití M 541 / AKL 219 M 561 / AKL 221

Návod k použití M 541 / AKL 219 M 561 / AKL 221 Návod k použití M 541 / AKL 219 M 561 / AKL 221 1 Obal Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X Před používáním Vaší mikrovlnné trouby si přečtěte tyto pokyny a při používání trouby je dodržujte. Při dodržování těchto pokynů Vám bude trouba kvalitně sloužit

Více

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ. Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ. Zařízení odpovídá Evropským nařízením 89/336/CEE, 73/23/CEE a následujícím dodatkům. S p o r á k V e s t a v n é s p o t ř e b i č e F L C 6 0 X,, F L C 2 0 X P V S 6 0 4 X p r o k o m b i n a c i s N á v o d k p o u ž i t í VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE

BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE OBSAH OBSAH...0 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ MOŽNÉMU RIZIKU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII...2 SPECIFIKACE...2 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...3 INSTALACE...4

Více

Mikrovlnná trouba Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba Návod k obsluze CMGC 20DS CMGC 20DR Mikrovlnná trouba Návod k obsluze 1 Mikrovlnná trouba Návod k obsluze Model: CMGC 20DS CMGC 20DR Před prvním použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě ho

Více