Drubež epikure Platnost:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drubež epikure Platnost: 11. 5. 7. 6. 2011"

Transkript

1 Drubež epikure Platnost:

2 Drůbeží maso Spotřeba, chov a jiné zajímavosti o drůbeži Drůbeží maso má v oblasti spotřeby a prodeje stále rostoucí tendenci. Důvodem je jeho široké a jednoduché použití v kuchyni, cenová dostupnost a nutriční hodnoty (nízký obsah tuku a vysoký podíl lehce stravitelných bílkovin). Patrný je také posun od spotřeby mraženého drůbežího masa k chlazenému. Spotřeba drůbežího masa v České republice 5 % 13 % Spotřeba drůbežího masa ve vybraných zemích (v tis. t) Země 2010* USA Čína EU Brazílie Mexiko Svět celkem Pramen: USDA FAS, duben 2010, *odhad Největší vývozci kuřecího masa (v tis. t) Země 2010* Brazílie USA EU Thajsko 410 Čína 330 Svět celkem Pramen: USDA FAS, duben 2010, *odhad Obecně jsou ve všech zemích v čele spotřeby drůbežího masa kuřata, dále krůtí maso. Až poté následuje kachní, husí maso a speciální drůbež (perličky, křepelky, holoubata). 31 % vepřové hovězí drůbež 51 % ostatní (telecí, skopové, zvěřina, králík) Spotřeba drůbežího masa v České republice se pohybuje kolem 23,9 kg/osobu za rok a řadíme se tak k evropskému nadprůměru. Spotřebitel by se měl při koupi drůbeže zajímat o složení krmiva a o způsob chovu. Pro průmyslovou produkci se využívá chovu v drůbežárnách. Pro tento chov je v rámci legislativy dané země stanovena hustota ustájení drůbeže, věk drůbeže při porážce atd. (viz str. 3). Název volný výběh smíme použít tehdy, pokud mají zvířata nejméně polovinu života přístup k venkovnímu výběhu za denního světla. Výběh musí pokrývat zelená vegetace, musí splnit předepsaný počet metrů čtverečních na jedno zvíře a krmivo musí obsahovat minimálně 70 % obilovin. Volný výběh úplná volnost znamená, že zvíře má během dne zajištěn neomezený pohyb ve volném výběhu. Tradiční volný výběh v tomto případě je stanovena hustota ustájení, počet zvířat a celková plocha drůbežárny. Od určitého věku má drůbež neomezený přístup k venkovnímu výběhu. Navíc se jedná o odolné, pomalu rostoucí plemeno. Krmivo musí obsahovat nejméně 70 % obilovin a drůbež se může porážet až po dosažení určitého věku. Příklad kontrolovaných chovů drůbeže z Francie Kritéria Klasická francouzská drůbež Cetifikovaná drůbež (CQC) Drůbež s pečetí Label Rouge BIO drůbež* Záruka pro spotřebitele kvalitní drůbež za dostupnou cenu respektování daných pravidel je kontrolováno státním orgánem (ministerstvem zemědělství) garance framářského chovu drůbeže nejvyšší kvality (dodržování pravidel kontrolováno státními orgány) garance farmářského chovu při respektování životního prostředí Růst rychlý střední pomalý pomalý Max. počet zvířat/m Věk 40 dní min. 56 dní dní min. 81 dní Potrava 100 % rostlinná,minerály a vitamíny 100 % rostlinná, min. 65 % obilovin 100 % rostlinná, min. 75 % obilovin 100 % rostliná, min. 75 % obiloviny a 90 % certifikovaného krmiva Volný výběh ne ne ano ano Logo Spotřebitel dostává jasnou informaci, jakou kvalitu drůbeže si kupuje. 2

3 Spotřeba, chov a jiné zajímavosti o drůbeži Chov drůbeže v České republice Produkce drůbeže v České republice se řídí platnými legislativními požadavky národními a požadavky EU, které se týkají ochrany zvířat v chovech, při přepravě a porážce. Podmínky chovu popisuje novelizovaná vyhláška č. 464/2009 Sb. Dle této novelizované vyhlášky se chov kuřecích brojlerů chovaných na maso dělí dle hustoty osazení do 3 kategorií do 33 kg/m 2, do 39 kg/m 2 a do 42 kg/m 2. Kuřecí brojleři jsou chováni v halách, které musí být vybaveny větracím a vytápěcím systémem a případně chladicím systémem, s dostatečným osvětlením (intenzita osvětlení minimálně 20 luxů během doby osvětlení). Musí být zajištěno správné střídání světelného režimu (snížení osvětlení, doba tmy atd.). Na základě hustoty osazení musí být splněny přísné normy koncentrace amoniaku a koncentrace oxidu uhličitého, průměrná relativní vlhkost a vnitřní teplota haly. Délka výkrmu a porážková hmotnost Největším producentem drůbeže v České republice je Vodňanská drůbež a.s. Jatečná kuřata zde pocházejí výhradně z českých chovů z vlastních farem nebo od smluvních partnerů. Chov kuřat probíhá v uzavřených halách, které jsou zabezpečeny proti vniknutí volně žijícího ptactva a hlodavců. Délka výkrmu se pohybuje od 35 do 38 dní s průměrnou porážkovou hmotností 1,85 2,0 kg. Zpracování Zpracování je prováděno ve výrobních závodech, které odpovídají všem veterinárním a potravinářským normám v EU. Výrobní závody jsou držiteli certifikátů BRC, IFS a HACCP. Opracování kuřat se provádí na plně automatické lince (výkon až 9000 kuřat za hodinu). Po provedení porážkových činností následuje kontrola zdravotní nezávadnosti jatečně opracovaných těl ze strany stálého veterinárního dozoru. Jatečně opracovaná těla kuřecích brojlerů jsou chlazena studeným vzduchem, na rozdíl od kuřat z dovozu, která mohou být chlazena ponorem do studené vody. Chlazení vzduchem zaručuje vyšší kvalitu kuřecího masa a zachování jeho chuťových vlastností. U kuřat chlazených vodou je vyšší pravděpodobnost výskytu pro organismus nebezpečných salmonel a jiných patogenních organizmů. Po vychlazení kuřat následuje váhové a kvalitativní třídění, zabalení a označení celé drůbeže. Kuřecí díly se získávají porcováním na automatické porcovací lince. Proces od navěšení živých kuřat po zabalení hotového výrobku trvá cca 2,5-3 hodiny. Na co si dávat pozor při nákupu? Při nákupu kuřecích či krůtích prsních řízků, ať už chlazených či mrazených, je potřeba pečlivě studovat etiketu a informace o možných přidaných látkách (vodě, soli). Podle toho rozlišujeme tři různé druhy kvality. prsní řízky natur surovinou je celistvý prsní sval, v mase nejsou použity žádné přidatné látky a stabilizátory. prsní řízky solené jedná se o polotovar z prsních řízků. K masu je přidáno min. 1% jedlé soli, v praxi se množství pohybuje okolo 1,5%. Je to optimální slanost pro tepelné zpracování a přítomnost soli musí být uvedena na etiketě. prsní řízky křehčené polotovar z prsních řízků, do kterého je přidána kromě soli také voda a jiné stabilizátory. Pro vysvětlení např. kuřecí prsní řízek křehčený 20 % znamená: Na 100 kg masa připadá 20 % láku (voda, jedlá sůl, stabilizátory); podíl masa ve výrobku: 83 %. 3

4 Kuře česká republika Bio kuře Trend spotřeby biopotravin je stále rostoucí a výjimkou není ani spotřeba bio drůbeže. V České republice se zkonzumuje cca 170 t bio kuřat ročně. Produkce bio drůbeže se řídí přísnými legislativními požadavky. Jednak je to národní legislativa o ekologickém zemědělství (242/2000 Sb.) a dále pak evropské předpisy (Nařízení Rady (EC) č.1804/1999, 834/2007 a 889/2008). Kuře BIO délka výkrmu: min. 81 dní původ: Česká republika bal.: tácek s fólií Základní kritéria, která je potřeba dodržet při produkci bio drůbeže: minimální délka chovu 81 dní maximálně 4800 kuřat v jednom chovu nutnost volného přístupu do výběhů krmivo z ekologických plodin, povinnou složkou je sušená tráva chlazení pouze vzduchem Zlaté kuře délka výkrmu: 49 dní původ: Česká republika baleno v ochranné atmosféře 174, ,39* Zlaté kuře 72, 90 80,19* Speciálně vyšlechtěné plemeno, které má díky pomalému růstu vyzrálejší maso a lahodnější chuť. Kůže tohoto plemene je žlutá, což je způsobeno genetickou dispozicí, nikoli přidáním umělých barviv do krmných směsí. Doba výkrmu je 49 dní, kuře dosahuje hmotnosti 1,9 kg živé váhy. V krmné směsi je používána převážně obilná složka, zejména kukuřice a pšenice s přídavkem sójového a řepkového šrotu. Zvýšený podíl kukuřice podporuje žluté zbarvení kůže. Počet kuřat na 1 m 2 výkrmové plochy je menší než u běžných jatečných kuřat. Kuře HALAL původ: Polsko baleno v ochranné atmosféře Halal kuře musí splňovat požadavky islámské rituální porážky. Rituální porážkou se rozumí usmrcení jatečného zvířete při plném vědomí. Pro označení produktu jako Halal je zapotřebí splnit všechna kritéria, jež předepisuje unie islámských zemí. Poté je vystaven certifikát, který vystavuje Imam. Rozlišujeme dva způsoby porážky. Tradiční u porážky je přítomen Imam z islámské obce, který přečte modlitbu z koránu a musí být splněny čtyři následující podmínky: pro podříznutí musí být použit ostrý předmět; během podříznutí hrdla musí dojít k usmrcení kuřete; během porážky musí být u každého kusu vysloveno jméno Alláha; během porážky nesmí být vysloveno jiné jméno než Alláhovo. Vzhledem k tomu, že tento typ porážky je velmi nákladný, existuje také způsob průmyslový. Během porážky nemusí být stále přítomen Imam. Před vydáním certifikátu Imam zkontroluje porážku a zkontroluje, zda je kuře před automatickou porážkou živé. Obvykle dochází i k malému omráčení zvířete. Porážka poté proběhne standardní cestou. Pro vlastní výrobu halal produktu je zapotřebí po každé porážce nahlásit, kolik kusů je poraženo v tomto režimu. Islámské komuně se platí dohodnutý poplatek z poraženého kusu. 54, 90 60,39* 4

5 Kuře Francie Drůbež se ve Francii těší velké oblibě. Francie je třetím největším vývozcem v zemědělské produkci s významným podílem drůbežářského průmyslu. Celková produkce drůbežího masa je 2 miliony tun ročně, z čehož zhruba polovina se vyváží. Francouzi tradičně konzumují drůbež zejména doma, v restauraci najdeme spíše červené maso. Kukuřičné kuře supreme vakuově baleno 4 ks, celkem cca 1 kg Kukuřičné kuře podíl kukuřice v krmivu: 30 % délka výkrmu: dní bal.: tácek s fólií 89, 90 98,89* Francouzi rozlišují kuřata podle plemene, barvy kůže a výkrmu. Kuře bílé (poulet blanc) je tradičně konzumováno na severu Francie, kuře žluté (poulet jaune) na jihu. Kuře černé (poulet noir) má černé peří a kůže zůstává tmavší, než je obvyklé. 199, ,90* Vedle průmyslové produkce obyčejných kuřat existují ve Francii od roku 1965 chovy, které jsou označovány červenou pečetí jakosti Label Rouge a označením Poulet fermier. Pět principů, které v sobě nese označení Kuře Challans délka výkrmu: min. 81 dní volný výběh bal.: tácek s fólií 1. Odolná plemena 2. Volný chov 3. Potrava 4. Věk 5. Koncový produkt vybírána pro jejich pomalý růst, výborné maso a způsob, jakým se přizpůsobují volnému chovu tradiční chov ve volném výběhu. Podle rozsahu výběhu pak rozlišujeme dvě označení: élevé en plein air kuře musí mít k dispozici nejméně 2 m 2 élevé en liberté kuře mělo neomezený výběh minimálně 75 % potravy musí tvořit zrní, nesmí obsahovat žádné živočišné tuky či moučku zaručeno stáří minimálně 81 dní, maximální délka chovu 110 dní jakostní třída A, opracovaná kuřata musejí vážit 1,2 až 1,7 kg, pravidelné inspekce dodržování všech pravidel 189, ,90* Podnětem pro vytvoření této červené pečeti kvality byla podpora domácích farmářů a zaručení vysoké kvality pro spotřebitele. Pro získání označení a Poulet fermier musí farma respektovat přísná pravidla, jejichž dodržování je pravidelně kontrolováno státními orgány, které ročně vykonají vice než inspekcí. Logo je majetkem francouzského ministerstva zemědělství. Označení má více než 100 oblastí. Na etiketě najdete nejen způsob chovu, délku života a potravu, ale také označení regionu, odkud kuře pochází. Každé zvíře lze sledovat až k chovateli. Mezi nejznámější regiony s volným chovem patří Challans, Loué, Landes. Označení je nejviditelnější právě u kuřat, nicméně pečeť kvality mohou získat také perličky, křepelky, kachny, husy atd. Dodržení všech těchto kritérií zaručuje, že se ke spotřebiteli dostane mimořádný produkt znatelně lepší kvality. Dvě ze tří kuřat zakoupených francouzskými spotřebiteli nese označení Label Rouge. Označení může být podpořeno také chráněným zeměpisným původem daného regionu. V současné době existuje ve Francii 31 takto chráněných oblastí. 5

6 Volaille de Bresse královská drůbež z Bresse Pravděpodobně nejdražší a kulinářsky nejvíce ceněná drůbež pochází z francouzské oblasti Bresse. S obyčejným kuřetem má tato drůbež jen velmi málo společného. Pro chov drůbeže v Bresse platí velmi přísná pravidla. Také se jedná o jediné plemeno na světě, které smí být označováno kontrolovaným označením původu A.O.C. (Appellation d Origine Contrôlée), které je jinak udělováno pouze vínům, sýrům a jiným lahůdkám. Přísné podmínky chovu drůbeže v Bresse Drůbež je chována ve volném výběhu s travnatým porostem. Každé kuře musí mít zajištěno minimální prostor 10 m 2, velikost pozemku určeného k chovu je minimálně 500 m 2. Do kurníků jsou zvířata zavírána pouze v noci, aby byla chráněna před liškami. I krmivo (kukuřice a pohanka) musí pocházet výhradně z kraje Bresse. Porážka musí probíhat pouze přímo u chovatele. Vždy dní před porážkou jsou kuřata uzavřena ve tmě a přikrmují se sušeným mlékem. Kuřata se porážejí ve věku 9 týdnů, pulardi 11 týdnů a kapoun až ve 23 týdnech. Chovatele zásobují pouze tři certifikované líhně, chovatelů je v kraji kolem čtyř stovek a týdně se pro celou Francii poráží cca kuřat. 95 % skončí na talíři ve francouzských domácnostech a restauracích, zhruba 5 % se vyváží. Kuře Bresse franc.: Poulet de Bresse bal.: tácek s fólií Ve stálém sortimentu v Praze a Brně, ostatní haly na objednávku (informujte se prosím u vedoucího oddělení masa) ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU Bresse Vzhled tohoto nejvznešenějšího francouzského plemene odpovídá francouzským národním barvám: běháky jsou modré, peří sněhobílé a hřebínek červený. Identifikační kroužek Každé zvíře je individuálně kroužkováno na levé noze. Lze tak dohledat konkrétní farmu, odkud zvíře pochází. Jak poznat drůbež z Bresse Známka Drůbež z Bresse musí mít na etiketě kontrolované značení původu A.O.C. Tříbarevná plomba Každé zvíře je označeno plombou v barvách francouzské trikolory. Kulinářský zážitek 299, ,90* Díky speciálním podmínkám chovu má drůbež z Bresse mimořádně křehké maso a přípravě by se měla věnovat náležitá pozornost. Kuřata z Bresse se stala v kulinářském světě jedním ze symbolů luxusu. Nejslavnější recept na přípravu je volaille à la crème. Kuře se rozdělí na kusy, opeče na másle a poté se vaří na smetaně. Mimořádnou ozdobou vánočních tabulí je bresský kapoun, který je v prodeji pouze v prosinci. Již od roku 1862 se krátce před Vánocemi konají souteže, na kterých jsou oceňováni ti nejkrásnější kapounia pulardi z Bresse. Ve Francii se drůbež tradičně prodává s hlavou, běháky a drůbky, což má zdůraznit čerstvost produktu. Před zpracováním v kuchyni se hlava i nohy odstraní a obvykle se nijak nevyužívají. Bresský kapoun se po porážce omyje mlékem a zabalí do plátna (tourchon). V minulosti to byl způsob konzervace, dnes je to spíše pro ozdobu a zachování tradičního způsobu zabalení. 6

7 Mini kuřátka Mini kuřátko bal.: tácek s fólií, cca g 144, ,40* Věkové kategorie drůbeže Většina kuřat dostupných na trhu jsou tzv. brojleři, jejichž hmotnost se pohybuje kolem cca 1 kg. Vykrmená těžší kuřata nad 1,2 kg se označují jako pulardi (franc. poularde). Oblíbená jsou ale také malá kuřátka speciální plemeno, které dosahuje velmi nízké hmotnosti cca 400 g ( franc. coquelet). Kohout (franc.coq) a kapoun, vykastrovaný kohout ( franc. chapon) vážící až 2,5 kg, se u nás prodávají jen velmi málo. Ve Francii či Itálii je kapoun velmi oblíbenou vánoční pochoutkou. Věk Hmotnost Mini kuřátko 3 5 týdnů g Brojler výkrmové mladé kuře před dosažením pohlavní dospělosti 5 6 týdnů g Pulard vykrmená těžší kuřata týdnů 1,2 2,5 kg Polévková slepice vyřazené nosnice měsíců 1,5 2,4 kg Kapoun vykastrovaný kohout až 23 týdnů 1,75 2,5 kg Kukuřičné mini kuřátko bal.: 400 g cena za 400 g MRAŽENÉ 52, 90 58,19* 7

8 perlička Perlička vděčí za své jméno bílým tečkám, perličkám, kterými je poseto její tmavé peří. Perlička kropenatá (Numida meleagris) se řadí k hrabavé drůbeži. Pochází původně z Afriky, ale po staletí se chová také v Evropě a v Americe. Velké chovy jsou zejména ve Francii, odkud perličku dovážíme, a v Itálii. Perlička je nenáročná, přizpůsobivá, ale velmi plachá. Vydává charakteristické pronikavé výkřiky. V české kuchyni je perlička zapomenutou surovinou, v posledních letech ale dochází k jejímu znovuobjevení. Je přechodem mezi drůbeží a zvěřinou, spojuje lehkost drůbeže a chuť tmavých mas. Chutí může připomínat bažanta. Maso perličky obsahuje jen velmi málo tuku a cholesterolu a navíc má vyšší podíl bílkovin než maso kuřecí. Připravuje se buď s nádivkou, nebo obalená slaninou, její maso je poněkud suché. Perličky se porážejí ve věku šesti týdnů. Perlička nachystaná ke zpracování váží od cca 1 kg do 1,3 kg. Samostatně se prodávají také stehna z perliček a supreme z perličky. Perlička franc.: Pintade angl.: Guinea fowl ital.: Faraona bal.: tácek s fólií, cca 1 kg 144, ,40* Supreme Supreme prsa bez prsní kosti s kůží a horní části křídla. Tato úprava je nejen u perliček v gastronomii často používána. Díky kůži neuniká při tepelné úpravě šťáva a maso si podrží svou křehkost. První část křídla dodá masu exkluzivní vzhled na talíři. Perlička stehno vakuově baleno bal.: cca 300 g 184, ,40* Perlička supreme vakuově baleno bal.: 2 ks, cca 320 g 289, ,90* 8

9 Křepelka Křepelky patří k drůbežím delikatesám. Mezi přední producenty této exkluzivní pochoutky patří v Evropě Francie, Itálie a Španělsko, ale stále více se chovají také v USA. Křepelky jsou malá, plachá zvířata, která ale umí výborně létat. Rozlišujeme mezi křepelkou polní (Coturnix coturnix) a křepelkou japonskou (Cotornix japonica). Právě křepelka japonská má významné postavení jako domácí užitková drůbež, která se chová v klecích na farmách. U křepelek, jež jsou chovány pro maso, bývá těžší samička, která se poráží ve věku pěti týdnů, křepelák ve věku šesti týdnů. Křepelky dorůstají velikosti až 18 cm. Křepelka připravená ke zpracování váží od 110 do 150 g, je tak ideální na jednu porci. Křepelka franc.: Caille angl.: Quail ital.: Quaglia bal.: 2 ks, cca 400 g 219, ,90* Francouzi jsou opravdu gurmáni, a tak na pultech najdeme také křepelčí stehna a křepelčí prsa, která jsou opravdu velmi malá. U křepelky platí, že by se mělo upřednostňovat čerstvé maso před chlazeným, neboť rozdíl v chuti je u křepelek zvláště výrazný. Tradičně se křepelky pečou obalené listy vinné révy, nebo se také nadívají. Jejich maso je mimořádně křehké a chutné. holoubě Holoubě franc.: Pigeon angl.: Pigeon ital.: Piccione bal.: tácek s fólií, cca 350 g 449, ,90* Chov holubů je v Evropě rozšířený zejména v Itálii, Francii, Maďarsku a mimo Evropu ve Spojených státech. Většinou se holubi chovají v halách nebo voliérách. Obecně rozlišujeme mezi holuby domácími a divokými. K nejvýznamnějším plemenům jatečných holoubat, která se chovají pro maso, patří plemena king bílý, texaský holub, carneau, moravský štraser. Živá hmotnost jatečných holoubat se pohybuje od 300 do 600 g. Holoubata určená k tepelné úpravě, tak jak si je můžeme koupit, váží od 250 do 450 g. Labužníci si cení holubího masa pro jeho výrazné aroma. Maso je křehké, ale jeho úprava tak, aby bylo skutečně dobré, je velmi náročná. Proto se holubi konzumují téměř výhradně v restauracích. 9

10 Kachna Kachny se na rozdíl od předchozí zmiňované drůbeže řadí k drůbeži vodní. Obecně rozlišujeme kachny divoké a kachny domácí. Předkem všech domácích kachen je kachna divoká, ze které byly vyšlechtěny dva základní typy: kachna evropského typu (vodorovné postavení těla) a asijské kachny (vzpřímené tělo, které se mnohem lépe pohybuje po souši; nejznámnější zástupce je indický běžec). Kachna vodňanská původ: Česká republika bal.: tácek s fólií, Druhy a plemena kachen Pekingská kachna má bílé peří a je podstatně tučnější než pižmovka. Většinu kachen chlazených i mražených, které u nás běžně koupíme v supermarketech a velkoobchodech, tvoří právě kachna pekingská, popřípadě pekingská křížená s plemenem chery very to je také případ u nás velmi oblíbené české vodňanské kachny. Kachny pocházejí z rychlovýkrmů (cca 2 měsíce) a největšími vývozci v Evropě jsou Polsko, Maďarsko a Německo. Pižmovka (lidově kachna čínská, byť pochází z Jižní Ameriky) či barbarie, pokud pochází z Francie. V zoologické klasifikaci se nachází někde mezi kachnami a husami, odtud zřejmě pochází zlidovělý název husokachna, která ale jako živočišný druh neexistuje. Výkrm je zaměřený na vysokou zmasilost a nízký podíl tuku, maso chutí připomíná divokou kachnu. V porovnání s ostatními plemeny má poměrně nízkou hmotnost, kačer max. 2,5 kg. Moulard je kříženec pižmovky a pekingské kachny, který se využívá (pouze kačer) na hromadnou produkci vykrmených kachních jater. Kachna nantés bal.: cca 0,9 kg ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU Ve stálém sortimentu v Praze a Brně, ostatní haly na objednávku (informujte se prosím u vedoucího oddělení masa) Kachna chlazená původ: Maďarsko 72, 90 80,19* 74, 90 82,39* Evropská krajová plemena v Evropě se rozlišují plemena také podle zeměpisného původu. K nejvýznamnějším evropským plemenům patří kachna: elsberská Anglie, živá hmotnost 3 3,5 kg ruánská Francie Normandie, živá hmotnost 4 5 kg nantská kachna Francie, malá méně tučná kachna, která nepřekročí hmotnost 2 kg Kačer Barbarie chlazený franc.: Canard, angl.: Duck ital.: Anatra maschio bal.: tácek s fólií, cca 2,5 kg 259, ,90* 129, ,90* Konfitování Jedním ze způsobů, jak připravit kachní (a husí) pochoutky, je konfitování. Nakládaná stehna, prsa (magret) a další části kachny se pak stávají skutečnou pochoutkou. Kusy kachny (či husy) potřeme směsí soli a pepře a maso pak necháme v chladničce den či dva marinovat. Poté sůl otřeme papírovou utěrkou a jednotlivé části ohříváme v kastrolu bez poklice na mírném ohni, až se tuk rozehřeje. Maso bude tím šťavnatější, čím jemněji se vaří. Vaříme tak dlouho, dokud se vrstva tuku na stehnech podstatně nezmenší. Takto upravené maso dáme do kameninových nádob či sklenic a zalijeme rozehřátým kachním/husím sádlem. Pokud jsme ho při vaření dostali málo, můžeme sádlo dokoupit. V kameninových nádobách bez sterilizace vydrží konfit až rok. Pokud dáváme do sklenic, je potřeba sterilizovat 20 minut při 90 C. Takto sterizilovaný konfit vydrží i několik let. kachní játra Foie Gras chlazená IGP bal.: cca 500 g 600 g 849, ,90* Kachní prsa chlazená řez Tournedos bal.: 2 x 140 g cena za 1 bal. 139, ,90* Výhody foie gras v mražených plátcích použití mraženého foie gras při prudkém grilování na pánvi umožní zachování pevné struktury suroviny; při grilování chlazených foie gras hrozí, že se maso rozteče není nutné spotřebovat celá játra, spotřebujte pouze množství, které skutečně potřebujete Kachní játra Foie Gras escalopes bal.: 20 ks, cca 50 g/ks MRAŽENÉ 919, ,90* 10

11 husa Husa chlazená původ: Maďarsko 134, ,39* Husa stejně jako kachna patří k vodní drůbeži. Při intenzivním průmyslovém výkrmu dosahují husy průměrné hmotnosti 4,5 až 5 kg. Výkrm trvá 9 týdnů. Při chovu na pastvě husy potřebují až 20 týdnů, aby dosáhly této hmotnosti. Mezi největší producenty průmyslově chovaných hus patří Polsko a Maďarsko. K významným krajovým plemenům patří husa emdenská, toulouská, diepholzská. Husí maso má typickou chuť a připravuje se zejména pečené v troubě, z tuku se škvaří husí sádlo. Za mimořádnou delikatesu jsou považována vykrmená (bílá) husí játra foie gras. V našem sortimentu najdete také chlazená husí stehna a husí prsa s kostí a kůží. Jakostní třída Hmotnost Vzhled Husí játra Extra (franc.: Extra) g bez vad Husí játra Foie Gras původ: Maďarsko vakuově baleno 1. třída (franc.: 1er choix) g mohou obsahovat stopy krve, ale bez zelených skvrnek (od žluči) velká játra nad 1150 g mohou obsahovat stopy krve, ale bez zelených skvrnek (od žluči) 2. třída nad 400 g mohou obsahovat stopy krve a červené skvrny 3. třída nad 400 g ostatní tučná játra, červená Kachní játra Extra R (restaurace) g světlá bez vad Extra F (zpracování) g světlá bez vad 2. třída nad 300 g mohou obsahovat růžová místa, stopy krve Puréé nad 300 g všechna ostatní tučná kachní játra 739, ,90* Foie gras Foie gras se získávají překrmováním a omezováním pohybu drůbeže. Husy, které jsou chovány na pastvě, jsou v posledních třech až čtyřech týdnech života krmeny velkými dávkami dvakrát denně, jejich játra se tak podstatně zvětší a ztuční. Během této doby husy zkonzumují až 25 kg potravy. Koordinací množství potravy dokážou chovatelé ovlivnit velikost jater, která je důležitá pro jejich zařazení do dané jakostní třídy. Způsob výkrmu hus je velmi nákladný, a tak postupem času převážilo množství vykrmovaných kachen nad husami. Pro průmyslovou produkci ve Francii se vykrmují zejména kačeři křížence mulard, který je ochotnější polykat velké množství potravy. Potravou je změkčená nebo ve vodě uvařená kukuřice. Tato metoda krmení se rozšířila také do Polska, Maďarska a Bulharska. V některých zemích je z důvodu ochrany zvířat metoda vykrmování zakázána (Česká republika, Německo), což ale nebrání v dovozu této pochoutky. Největšími konzumenty foie gras jsou bezesporu Francouzi. Naši francouzští kolegové v Metro Francie prodají ročně 850 tun tučných jater! krůta Krocan divoký (Melagris gallopavo) pochází původně ze Severní Ameriky. Do Evropy přivezli krocana Španělé po objevení amerického kontinentu. Krocan je největším zástupcem hrabavé drůbeže, může dosahovat váhy až 18 kg. Stále existuje řada drobných farmářů, kteří provozují tradiční chov s volným výběhem, převládájí však průmyslové intenzivní chovy. Krůty se porážejí ve věku 14 týdnů a váží cca 7 8 kg. Krocani ve věku týdnů dosahují hmotnosti kg. Celoročně se prodává dělené krůtí maso, krůty a krocani v celku hlavně od října do prosince, především na Vánoce a v USA na tradiční Den díkůvzdání. Krůta poskytuje díky zbarvení a konzistenci více druhů masa (lidově se říká, že má krůta devatero druhů mas) a v kuchyni má široké uplatnění. Stehenní maso je tmavé a pevné, prsa jsou světlá, libová a křehká. Ze stehen i prsou se často připravuje guláš, filet (menší prsní sval) je vhodný na soté a řízky. Z velkého prsního svalu se dělají rolády a závitky. Stehna s kostí jsou vhodná nejen k pečení, ale také k dušení. Křídla můžeme použít na polévku, ale také na grilování. Krůtí prsa BIO původ: Německo baleno v ochranné atmosféře Hradec Králové, Liberec, Plzeň, Karlovy Vary pouze na objednávku 319, ,90* BIO krůtí horní stehno s kostí a kůží původ: Německo baleno v ochranné atmosféře 139, ,90* Hradec Králové, Liberec, Plzeň, Karlovy Vary pouze na objednávku 11

12 šéfkuchař doporučuje epikure profesionálové s chutí Perlička supreme s holandskou omáčkou, chřestem a kerblíkem 220 g perličky supreme (prso), 85 g bílého chřestu, 85 g zeleného chřestu, 1 vejce, 20 g citronu, 50 g másla (z toho 10 g pro uvaření chřestu), 10 g soli, tři lístečky kerblíku, 5 ml bílého vína, 305 ml kuřecího vývaru (z toho 5 ml pro přípravu omáčky), 7 ml slunečnicového oleje Příprava masa: Prsíčko a kost očistíme nožem. Osolíme a kůží dolů zprudka opečeme dozlatova na rozehřátém oleji. Dozlatova opečené prsíčko otočíme a opečeme i z druhé strany. Následně přendáme prsíčko na pečicí plech a dokončíme v troubě rozehřáté maximálně na 150 C (pečeme cca 14 minut, kůží nahoru). Příprava holandské omáčky: Rozklepneme vejce a oddělíme pečlivě žloutek od bílku. Vychlazené máslo si nakrájíme na kostičky a rozdělíme na pět stejných dílů. Do malého kastrůlku nalijeme víno, vývar, přidáme žloutek a za stálého šlehání metličkou zahříváme směs na mírném plameni. Pozor na dodržení správné teploty! Příliš nízká teplota znamená nedostatečné prohřátí žloutků, tj. řídkou konzistenci. Naopak příliš vysoká teplota a pomalé šlehání způsobí sražení omáčky. Při správném postupu, jakmile se začne lehce odpařovat pára z kastrůlku, začneme přidávat postupně 4 díly krájeného másla. Pokračujeme bez přestávky tak dlouho, než všechno máslo zašleháme. Hustou omáčku dosolíme a ochutíme citrónovou šťávou. Omáčku uchováme v teplé vodní lázni o teplotě C. Příprava chřestu: Čerstvý zelený a bílý chřest oloupeme škrabkou na chřest, a to od špiček k dřevnatému konci chřestu (silnější část). Chřest asi 4 cm od konce dřevnaté části odřízneme (slupky spolu s dřevnatou částí dále můžeme využít pro přípravu polévky nebo vývaru). Oloupanou část chřestu povaříme v připraveném kuřecím vývaru s rozpuštěným zbylým dílem másla na skus (příp. v osolené vodě s máslem), vaříme podle velikosti 3 4 min. Uvařený chřest vyjmeme a lehce dosolíme. Tip na servírování: Jednotlivé kousky chřestu pokládáme vedle sebe na předehřátý talíř, přelijeme připravenou holandskou omáčkou a navrch položíme pečené prsíčko z perličky, které doplníme opranými lístky čerstvého kerblíku. šéfkuchař MAKRO Petr Stádník Prodloužená platnost katalogu 4 týdny Nabídka zboží platí pro držitele zákaznické karty MAKRO a je určena pro podnikání. Uvedené ceny jsou v českých korunách, bez dekorace a nejsou platné při nákupech výrobků prostřednictvím závozové služby společnosti MAKRO. Za chyby vzniklé v sazbě a tisku neručíme. Společnost MAKRO si vyhrazuje právo změn v balení a variantě zboží nabízeného v této nabídce. Společnost MAKRO garantuje ceny pro uvedené období jako nejvýše možné. Nabídka zboží je časově omezena na období platnosti nabídky nebo do neočekávaného vyprodání zásob. Veškeré aktuálně platné nabídkové letáky jsou pro registrované zákazníky k dispozici k nahlédnutí či stažení na v sekci Aktuální nabídka. Akceptujeme platbu v českých korunách, za stanovených podmínek také v eurech. Přijímáme tyto platební karty:

Maso KŘEHKÉ DRŮBEŽÍ MASO

Maso KŘEHKÉ DRŮBEŽÍ MASO KŘEHKÉ DRŮBEŽÍ MASO Prsní řízky patří k nejoblíbenějším a kulinářsky nejhojněji využívaným částem drůbeže. Kromě řady nutričních předností poskytují křehké a velmi libové maso vhodné k nepřebernému množství

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Gastronomie Ročník: Třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Objednávkové oddělení Zelená linka: 800 100 520, 800 100 521 Telefon: +420 383 838 242 Fax: +420 383 838 292 E-mail: objednavky@voddrubez.

Objednávkové oddělení Zelená linka: 800 100 520, 800 100 521 Telefon: +420 383 838 242 Fax: +420 383 838 292 E-mail: objednavky@voddrubez. Kontaktní centrum Objednávkové oddělení Zelená linka: 800 100 520, 800 100 521 Telefon: +420 383 838 242 Fax: +420 383 838 292 E-mail: objednavky@voddrubez.cz Adresa společnosti Vodňanská drůbež, a. s.

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Francouzská kuchyně I.

Francouzská kuchyně I. Francouzská kuchyně I. Lososový tartar na rukolovém salátku Cibulová polévka se sýrovými toustíky Kuře na víně "Coq au vin" Lyonské brambory Crème brûlée Lososový tartar na rukolovém salátku 200 g lososa

Více

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA

CO POZNÁTE Z BARVY TELECÍHO MASA TELECÍ DELIKATESY P řednostmi telecího masa je křehkost a velmi jemná chuť navíc oproti běžnému hovězímu má telecí maso při vysokém obsahu bílkovin téměř o polovinu méně tuku (31 g v hovězím a 17 g v telecím).

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

DRŮBEŽ TRŽNÍ DRUHY DRŮBEŽE PRODUKCE DRŮBEŽE VE SVĚTĚ VÝKRM DRŮBEŽE

DRŮBEŽ TRŽNÍ DRUHY DRŮBEŽE PRODUKCE DRŮBEŽE VE SVĚTĚ VÝKRM DRŮBEŽE PRODUKCE A ZPRACOVÁNÍ DRŮBEŽE Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY DRŮBEŽ definice z nař. (ES) č. 853/2004: domácí drůbež včetně ptáků, kteří nejsou považováni

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

Irská líčka na červeném víně s bramborovou kaší

Irská líčka na červeném víně s bramborovou kaší Irská líčka na červeném víně s bramborovou kaší S u r o v i n y 1 kg telecích líček, popřípadě loupané plece, rostlinný olej (například řepkový) na opékání, 300 400 g kořenové zeleniny, 1 2 cibule, červené

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technologické postupy přípravy

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

89 90 Kód: AKČNÍ NABÍDKA KUŘECÍ STEAK KUŘECÍ ŘÍZKY BEZ INERFILETU AMERICKÉ BRAMBORY

89 90 Kód: AKČNÍ NABÍDKA KUŘECÍ STEAK KUŘECÍ ŘÍZKY BEZ INERFILETU AMERICKÉ BRAMBORY Gastro Frozen AKČNÍ NABÍDKA 2. 1. 27. 1. 2017 KUŘECÍ STEAK steak bez kosti a kůže balení 6 2 kg, hmotnost kartonu 12 kg 64 90 Kód: 03002 KUŘECÍ ŘÍZKY BEZ INERFILETU velikost 140 g +, do 1,4 % soli, bez

Více

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky:

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky: Rybí recepty Losos Sladkovodní ryby Losos patří, i přes širokou nabídku, stále ještě k drahým rybám. Vlastně je stříbrným rytířem přílivů, takzvanou anadromní tažnou rybou podnikající třecí migraci z moře

Více

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti

Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem. Vepřová krkovička na černém pivu. Bramborové rösti Maso, maso, maso II. Domácí hamburger s cibulovou marmeládou a cheddarem Vepřová krkovička na černém pivu Bramborové rösti Vepřová panenka ve slanině pečená vcelku s hříbkovou omáčkou Tvarohový mousse

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Pečené kuře. Ingredience pro 6 osob. Omáčka gr Kuře z volného chovu (BIO) 600 gr Brambory (nové) 1 ks Citron BIO.

Pečené kuře. Ingredience pro 6 osob. Omáčka gr Kuře z volného chovu (BIO) 600 gr Brambory (nové) 1 ks Citron BIO. Pečené kuře Ingredience pro 6 osob 1500 gr Kuře z volného chovu (BIO) 600 gr Brambory (nové) 1 ks Citron BIO 1 hlávka Česnek 6 snítek Tymián 40 gr Máslo 2 lžíce Olivový olej extra panenský 5 gr Sůl p.p.

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

31, 90 GASTRO PRODUKTY PRO KIOSEK NA STR. 5 12 33, 50* Tenké párky baleno v ochranné atmosféře cena za 1 kg

31, 90 GASTRO PRODUKTY PRO KIOSEK NA STR. 5 12 33, 50* Tenké párky baleno v ochranné atmosféře cena za 1 kg GASTRO PRODUKTY NA STR. 5 12 Tenké párky baleno v ochranné atmosféře 31, 33, 50* Platnost: 2. 5. 15. 5. 2007 Státní svátek: 8. 5. otevřeno: 9 00 22 00 Pangas Siamský filety Pstruh 94, 50 99, 23* Játrové

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 2. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 2. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 2. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

BROJLER. Cíle užitkovosti. An Aviagen Brand

BROJLER. Cíle užitkovosti. An Aviagen Brand BROJLER 308 Cíle užitkovosti An Aviagen Brand Úvod Tato příručka obsahuje cíle užitkovosti pro brojlery Ross 308 a je třeba jí používat společně s Technologickým postupem pro brojlery Ross. Užitkovost

Více

Ceny platné od 8.11.2013. Restaurace MILPA STÁLÝ JÍDELNÍ LÍSTEK. Smluvní ceny

Ceny platné od 8.11.2013. Restaurace MILPA STÁLÝ JÍDELNÍ LÍSTEK. Smluvní ceny Ceny platné od 8.11.2013 Restaurace MILPA STÁLÝ JÍDELNÍ LÍSTEK Smluvní ceny 100g Matjesy s cibulí, chléb 1ks... 39,- 100g Tlačenka světlá s cibulí, chléb 1ks... 27,- 200g Sýrové prkno, obloha (sýr Eidam,Niva,Hermelín,uz.sýr)...

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Mořské plody. Koktejl z tichomořských krevet. Dušené slávky s citronovou trávou, zázvorem a koriandrem

Mořské plody. Koktejl z tichomořských krevet. Dušené slávky s citronovou trávou, zázvorem a koriandrem Mořské plody Koktejl z tichomořských krevet Dušené slávky s citronovou trávou, zázvorem a koriandrem Smažené kalamáry s petrželovou solí a česnekovou aioli Tygří krevety s tomatovým risottem Gratinovaný

Více

Cena bez DPH: 95,59 Kč Cena s DPH: 109,93 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 95,59 Kč Cena s DPH: 109,93 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:-101 Směs pro králíky granule 10Kg Kompletní krmivo pro výkrm králíků obohacené o přírodní látky se specifickými účinky.krmivo je určeno pouze pro výkrm králíků. Cena bez DPH: 95,59 Kč

Více

Jídla připravil tým kuchyně Après restaurant

Jídla připravil tým kuchyně Après restaurant JÍDELNÍ LÍSTEK NAŠE DOMÁCÍ KUCHYNĚ Dáváme si záležet na tom, aby naše pokrmy byly jednoduché a chutné. Vyhýbáme se polotovarům a snažíme se připravovat všechny pokrmy kompletně sami. Jídla připravil tým

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Datum: 23.2.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Datum: 23.2.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65 51 H/001 Kuchař- číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Technologie Ročník: 2. ročník Téma: Ověřování

Více

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy

Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Ceník r. 2014 EXPRES MENU, s.r.o. TRUTNOV HOTOVÉ JÍDLO STERILOVANÉ 5 porcí bez přílohy Hlavní jídla Složení a charakteristika 100g masa/porce cena bez DPH 150 g/porce Maso kuřecí stehenní - kousky: Kuřecí

Více

128/2009 Sb. VYHLÁŠKA

128/2009 Sb. VYHLÁŠKA 128/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2009 o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty Změna: 191/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0287) Název ústavu: Ústav hygieny a technologie masa Název předmětu:

Více

Odborný seminář v Knorr Kuchařském studiu na téma: Čím překvapit hosta Seminář Čím překvapit hosta

Odborný seminář v Knorr Kuchařském studiu na téma: Čím překvapit hosta Seminář Čím překvapit hosta Seminář Čím překvapit hosta Přednášející: Radek Roubíček Chef de Partie Restaurantu Zlatá Praha hotelu Intercontinental Praha Člen Regionálního týmu Praha AKC ČR Jan Davídek Executive Chef Unilever Foodsolutions

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Cereální výrobky podle Zákona o potravinách 110/1997 Vyhláška MZe ČR 333/97 Sb. Obsah Rozdělení cereálních výrobků Mlýnské

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE PROSINEC 2012 2 OBSAH Úvod... 3 Souhrn... 4 Zásahy státu... 4 1. Celní sazebník... 4 2. Vybraná legislativa... 15 3. Dotační politika v chovu drůbeže... 16 Vývoj

Více

149, 90. Vánoční čokolády. 25 Platnost:

149, 90. Vánoční čokolády. 25 Platnost: Vánoční čokolády CENA ZA 1 ks 144,90/165,19* MLÉČNÁ FIGURKOVÁ duté fi gurky z mléčné čokolády bal.: 500 g 149, 90 170,89 * 25 Platnost: 21. 11. 4. 12. 2012 Do vyprodání zásob www.makro.cz KOLEKCE duté

Více

PIZZERIE NA JÍZDÁRNĚ

PIZZERIE NA JÍZDÁRNĚ PIZZA Z ČESKÝCH SUROVIN 200 Pizza Margerita (tomato,eidam,mozarella,rajčata) 201 Pizza houbová (tomato,eidam,mozarella,žampiony) 202 Pizza šunková (tomato,eidam,mozarella,šunka,rajče) 203 Pizza se šunkou

Více

Kurz mořských ryb. Cocina Rivera, Vašek Šulc

Kurz mořských ryb. Cocina Rivera, Vašek Šulc Kurz mořských ryb ü Ančovičky s cibulí a piniovými oříšky ü Mořský vlk v solné krustě ü Soté z černých mušlí ü Filet z pražmy na zelenině ratatouille s citronovou šafránovou omáčkou ü Krém s mascarpone

Více

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Moravský Krumlov vydává dne 19. ledna 2004 na základě ust. 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

SORTIMENTNÍ NABÍDKA. hluboce zmrazené zeleniny, ovoce a hotových jídel pro retail

SORTIMENTNÍ NABÍDKA. hluboce zmrazené zeleniny, ovoce a hotových jídel pro retail SORTIMENTNÍ NABÍDKA hluboce zmrazené zeleniny, ovoce a hotových jídel pro retail ZELENINOVÉ SMĚSI Letní směs Balení: 10 x 350 g Složení: mrkev sloupek, květák růžičky, brokolice růžičky, hrášek zrno, kukuřice

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 101 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 102 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

U nás máte na výběr, přijďte se přesvědčit

U nás máte na výběr, přijďte se přesvědčit U nás máte na výběr, přijďte se přesvědčit V každém z našich 15 hypermarketů máme vlastní řeznictví. Naši řezníci denně bourají a zpracovávají čerstvé maso od pečlivě vybraných a prověřených dodavatelů.

Více

C.I.P.A. spol. s r.o., Hořejší nábřeží 368/2, Praha 5, www.cipa-gastro.cz, tel. 257 316 601, fax 257 316 659

C.I.P.A. spol. s r.o., Hořejší nábřeží 368/2, Praha 5, www.cipa-gastro.cz, tel. 257 316 601, fax 257 316 659 Cena/ KRÁLIČÍ MASO mražené 5024 Králík - celý 1000g 10kg 115,- kg 15 5025 Králík - kýta 1000g 10kg 146,- kg 15 5026 Králík - filet 500g 10kg 149,- kg 15 JEHNĚČÍ MASO mražené Nový Zéland 509001 Jehněčí

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Označování masa a masných výrobků

Označování masa a masných výrobků Označování masa a masných výrobků Objednávky: 778 092 093 objednavky@jatkyzatec.cz H + B Jatky Žatec s.r.o. Sídlo: Holečkova 789/49 150 00 Praha 5 Provozovna: U Oharky 915, 438 01 Žatec IČ: 26008416, DIČ:

Více

Předkrmy a Chuťovky. Polévky. Hotová jídla

Předkrmy a Chuťovky. Polévky. Hotová jídla Předkrmy a Chuťovky 100g Restovaná krůtí jatýrka na grilu, podávané na strouhané cuketové placičce s rozpečenou bagetou (1,3,7) 75,- Kč 400g Domácí bramborové lupínky z čerstvých brambor, s česnekovým

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory JÍDELNÍ LÍEK 31. 8. 2015 6. 9. 2015 31. 8. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. vločková, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny 1. 9. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou,

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

To nejlepší z Asie - festival asijských chutí

To nejlepší z Asie - festival asijských chutí To nejlepší z Asie - festival asijských chutí Napařované knedlíčky Dim sum plněné pekingskou kachnou s chilli omáčkou Vietnamská hovězí polévka Pho Bo Indonéská smažená rýže Nasi Goreng s kuřecím masem

Více

Od roku 1965, inovace a tradice.

Od roku 1965, inovace a tradice. Od roku 1965, inovace a tradice. Společnost Morando SpA pokračuje v upevňování své vedoucí pozice na trhu se silnou konkurencí, kam odvětví zvířecích krmiv nepochybně patří. Italský úspěch se zrodil před

Více

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky.

Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou. Svíčková na smetaně. Krkovice na cibulce. Karlovarské knedlíky. Špekové knedlíky. Česká kuchyně I. Zelná polévka s klobásou Svíčková na smetaně Krkovice na cibulce Karlovarské knedlíky Špekové knedlíky Jablkový závin Zelná polévka s klobásou 400 g kysaného zelí klobása 250 ml zakysané

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti

BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti 08 BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti An Aviagen Brand BROJLER ROSS 308: Cíle v oblasti užitkovosti Úvod Tato příručka obsahuje cíle v oblasti užitkovosti pro brojlery Ross 308 a je třeba ji

Více

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček

Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček Maloobchodní ceník platný od 26.8.2013 Řeznictví-uzenářství Karel Klouček MĚKKÉ SALÁMY: *2/ Gothaj 93,- Kč *2/ Gothaj zauzený 99,- Kč *2/ Junior 89,- Kč *2/ Výrobní salám 59,- Kč *2/ Pikant 97,- Kč *1/

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 25. 4. 2003 březen/2003

Více

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu...

MAGGI Šťáva k pečenému masu. To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu To má šťávu... MAGGI Šťáva k pečenému masu 0,75 kg Dobře připravená šťáva nebo omáčka je to, co posouvá pokrm na gastronomický vrchol. Ne vždy je ale snadné připravit šťávu

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

gastro platnost Makrela nekuchaná g Hovězí předkýtí ořech chlazený Kuřecí polévková směs, sáček NZ Venkovská směs

gastro platnost Makrela nekuchaná g Hovězí předkýtí ořech chlazený Kuřecí polévková směs, sáček NZ Venkovská směs 9 platnost 1. - 30. 9. 2015 Makrela nekuchaná 300-500 g 1x20 kg blok cca 20 kg Kuřecí polévková, sáček 10x1 kg s DPH 63 13 54 90 s DPH 22 89 19 90 Hovězí předkýtí ořech chlazený NZ Venkovská s DPH 177

Více

- Dojde li k poškozování zdraví vlivem technologie, musí chovatel tu povinen nezbytně upravit a závady odstranit

- Dojde li k poškozování zdraví vlivem technologie, musí chovatel tu povinen nezbytně upravit a závady odstranit PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU PROTI TÝRÁNÍ A SE ZABEZPEČENÍM POHODY PRO DRŮBEŽ Předpisy představují ochranu zvířat při zacházení s nimi, zejména z hlediska jejich ošetřování, výživy, napájení, hygieny

Více

tradičně i netradičně

tradičně i netradičně tradičně i netradičně STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Tlačenka z Pohořelického kapra s cibulkou 45,- 100 g Paštika z Pohořelického kapra s cibulovo-mrkvovou marmeládou 45,- a opečenými toasty 100 g Pohořelický

Více

Hamburger Wagyu. Hovězí Čestr na tatarák

Hamburger Wagyu. Hovězí Čestr na tatarák Hamburger Wagyu Tento hamburger připravujeme z 50 dnů stařeného Wagyu z farmy Krontorádových ze Sloupnice. Wagyu maso se vyznačuje nejbohatším tukovým mramorováním ze všech druhů hovězího. Tuk dodává masu

Více

Jar tablety do myčky 63 ks vybrané druhy 199, % Jihlavanka Standard mletá káva 1 kg MAX. 8 KS /1 DEN. sleva. 50 Kč

Jar tablety do myčky 63 ks vybrané druhy 199, % Jihlavanka Standard mletá káva 1 kg MAX. 8 KS /1 DEN. sleva. 50 Kč U NÁS NALEZNETE SVÉ OBLÍBENÉ PEČIVO OD REGIONÁLNÍCH DODAVATELŮ. Vepřová pečeně bez kosti 9 9 0 159,00 9SLEVA 37 % Kinder mléčný řez, Joghurt Schnitte 28 g = 35,36 Kč 9 90 6 KS PÁTEK NEDĚLE SLEVA 38 % 3

Více

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):...

2. Máslo se vyrábí z... 3. Jaká 2 kvašení se používají při výrobě zakysaných mléčných výrobků (názvy + princip + výrobek):... 1. Správně spoj tyto teze: Sladká mléka - bikava, malcao - plnotučné (3,5%) Kyselá mléka - dětská mléčná výživa Sunar, Beba, Nutrilon - jogurtové mléko, jogurty, kefíry Sušená - acidofilní mléko Kondenzovaná

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Předkrmy. Marinovaný pstruh v kyselé marinádě se pstruhovým kaviárem, citronovým konfitem, karotkou a hruškovou marmeládou s hrubou hořčicí

Předkrmy. Marinovaný pstruh v kyselé marinádě se pstruhovým kaviárem, citronovým konfitem, karotkou a hruškovou marmeládou s hrubou hořčicí couvert (domácí pečivo s jihočeským máslem,) 20Kč Předkrmy Marinovaný pstruh v kyselé marinádě se pstruhovým kaviárem, citronovým konfitem, karotkou a hruškovou marmeládou s hrubou hořčicí 105 Kč Ravioli

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Restaurace Rio. Polévky

Restaurace Rio. Polévky Polévky 0,25l Silný masový vývar dle denní nabídky s nudlemi a zeleninou 35,- 0,25l Česneková polévka se šunkou, sýrem, žloutkem a chlebovými krutony 40,- 0,25l Česneková polévka se šunkou, tvarůžkou,

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20 Plodnice hlívy ústřičné mají všestranné využití.jsou vhodné do polévek, omáček, pod maso ale i do salátů a především k nakládání. Ke kulinářským účelům využíváme především klobouky, které mají přímé využití.

Více

Jídelníček za Karla IV. Žáci 7. ročníku

Jídelníček za Karla IV. Žáci 7. ročníku Jídelníček za Karla IV. Žáci 7. ročníku Pohanková kaše 200 g pohanky 300 ml mléka (nebo 150 ml mléka a 150 ml vody) špetka soli trochu másla mletá skořice džem nebo marmeláda trošku máty na ozdobení Tomáš

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: druhý Zpracoval: Mgr. Františka Vyškovská PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Česká kuchyně II. Bramborová polévka. Houskové knedlíky. Pečená kachna s červeným zelím. Rajská omáčka. Vdolečky

Česká kuchyně II. Bramborová polévka. Houskové knedlíky. Pečená kachna s červeným zelím. Rajská omáčka. Vdolečky Česká kuchyně II. Bramborová polévka Houskové knedlíky Pečená kachna s červeným zelím Rajská omáčka Vdolečky Bramborová polévka 40 g cibule 300 g kořenové zeleniny 1 středně velká cibule hrst sušených

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Agrární spolupráce s Ruskem

Agrární spolupráce s Ruskem Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci Agrární spolupráce s Ruskem Nikola Hrušková Zemědělská diplomatka (Rusko) Praha, Olomouc listopad 2017 1 Obsah Aktuální překážky obchodu Příležitosti - Potraviny

Více

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha Sladkovodní ryby Losos a jeho pečení Candát na fenyklu Pstruh pečený na alobalu se zeleninou Pošírovaný pstruh Tartare z lososovitého pstruha Losos a jeho pečení 600 g lososa - filet s kůží 1 lžíce mořské

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 ( 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 2 TIS ČR - SZIF 26. 2. 2003 leden/2003

Více