VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015

2 Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Žďárná, okres Blansko, příspěvková organizace, Žďárná 217, PSČ , IČO , IZO Zřizovatel školy: Obecní úřad Žďárná, zastoupený starostou Ing. Pavlem Hanákem Ředitel školy: Mgr. Ludmila Musilová, Bílkova 27, Boskovice Všechny druhy a typy škol a školských zařízení: základní škola mateřská škola školní jídelna úplná školní družina telefon: , b) Úplné školy Školní rok 2014/2015 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,00 2. stupeň ,25 Celkem ,33 c) Datum zařazení do rejstříku škol: Základní škola Základní škola a Mateřská škola d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 18 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 11,73 e) Rada školy (školská rada) při ZŠ zřízená podle dřívějších předpisů nebo dle 167 zákona 561/2004 Sb. ANO 2

3 f) Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzdělávacího programu ŠVP Škola s dveřmi dokořán 522/ g) mateřská škola- viz příloha h) ŠJ, která je součástí školy Typ jídelny-dle výkazu Počet Počet strávníků V17-01 děti a žáci školní pracovníci ŠJ s kuchyní z toho 28 MŠ 20 ch)počet pracovníků školní jídelny Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 2,7 j) ŠD, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 1 25 fyz.:1 / přepoč.:0,667 Kvalifikovanost a aprobovanost Část II Údaje o pracovnících školy Vysokoškolské vzdělání Středoškolské vzdělání s maturitou Středoškolské vzdělání Kvalifikovanost 9 pedagogů 4 pedagogové, 5 provozních zaměstnanců 2 provozní zaměstnanci 13 pedagogů, 7 provozních zaměstnanců 1. Odborná a pedagogická způsobilost Celkový počet pedagogických pracovníků 13/11,865 Z toho odborně a ped. způsobilých 13/11, Počet absolventů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve školním roce 2014/15 nastoupili na školu: xxxx 3

4 3. Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve školním roce 2014/2015 nastoupili na školu: 3; 2 po MD 4. Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve školním roce 2014/15 odešli ze školy: xxxx 5. Nepedagogičtí pracovníci: počet 7/přepočet 5,6 6. Věkové složení pedagogických pracovníků Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 2 1 nad 50 let 0 4 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 2 11 Rodičovská dovolená 0 4 Pedagogičtí pracovníci Jméno Příjmení Zařazení Úvazek Ludmila Musilová, Mgr. ŘŠ 1,0 Eva Kejíková TU 1 1,0 Vlasta Kovaříková, Mgr TU 2 1,0 Libuše Kudová TU 4 1,0 Anna Rouchalová, Mgr. TU 9 1,0 Kateřina Trnečková, Mgr. Učitelka ZŠ 0,773 Bohumil Hlaváček, Mgr. TU 6 1,0 Šárka Grmelová, Mgr. TU 5 1,0 Veronika Bílková, Mgr. TU 3 1,0 Pavla Musilová, Mgr.Bc TU 7 1,0 Miluše Starová Vychovatelka 0,667 ŠD Monika Slaná Asist ped 0,425 David Tvardík, Mgr TU 8 1,0 Celkem 13 11, Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy ZŠ 32 školení na téma výchova a vzdělávání, 2 školení na téma předcházení soc.pat. jevům, 3 školení pro výchovné poradce, 2 školení asistenta pedagoga 4

5 Provoz 2 školení z oblasti školního stravování Vedoucí pracovníci 12 školení s problematikou řízení ZŠ a MŠ 8. Romský asistent: není Jiný asistent: - asistent pedagoga 1 (pro žáka 2. ročníku) Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo Neprospěl bez (**) Celkem za I. stupeň Celkem za II stupeň *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. října **) počet žáků, kterým je umožněno konat v měsíci srpnu opravné zkoušky Nehodno cen 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet Procento Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0., průměr na jednoho žáka: 0 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění Vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12 až 14)

6 Hodnocení chování žáků Napomenutí třídního učitele 0 žáků Důtka třídního učitele 2 žáci Pochvala třídního učitele 22 žáků 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Pro školní rok 2015/16 Gymnázia SOŠ SOU konzervat 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium oř Počty žáků přijatých Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 15 nižší ročník 0 Celkem 15 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a/ Provedena kontrola ČŠI neproběhla b/ Ostatní kontroly - kontrola hospodaření s finančními prostředky - ObÚ Žďárná Opatření nebylo uloženo Část V. Výkon státní správy Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle nového zákona č.500/2004 Sb., a zákona 561/2004 o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání o odkladu povinné školní docházky o dodatečném odložení povinné školní docházky Přijetí do 1. ročníku ZŠ Přestup žáka ZŠ Povolení IVP Přijetí k předškolnímu vzdělávání Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 4 0 6

7 Část VI. Další údaje o škole a/ Účasti žáků v soutěžích, olympiádách Okresní přebor v přespolním běhu Lysice Den přírodních věd Zoo Brno Výtvarná soutěž Co bych chtěl změnit ve své obci (MAS Boskovice) 1. místo Michal Sedlák 7. Třída Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí odesláno 6 prací Literární soutěž Požární ochrana očima dětí odesláno 6 prací 1. místo v KO Kateřina Kovářová Okresní přebor v přehazované starších dívek na ZŠ Boskovice Kunštátská laťka soutěž ve skoku vysokém Přebor školy v bowlingu Blansko postup do OK OK v minifotbalu memoriál V, Kotrhonze Boskovice Literární soutěž pro I. stupeň Pohár rozhlasu Blansko XVII. olympiáda žáků 1. ročníku V. Opatovice Soutěž Mladých zdravotníků okresní kolo - 2. místo mladší žáci krajské kolo bez umístění Sazka - Olympijský víceboj 129 žáků, škola získala zlatou medaili 7

8 b/ Kulturní, společenské a poznávací akce žáků Měsíc 1. stupeň 2. stupeň Září Říjen Slavnostní zahájení školního roku Sběr papíru Dopravní hřiště Blansko 4. třída Exkurze Moravské zemské muzeum Brno Setkání s Městskou policií Blansko Sběr víček pro Elišku Divadelní představení Radost Brno 1., 2. tř. Multimediální program Za kamerou Setkání rodičů se zástupci SŠ Interaktivní program Mexiko Listopad Divadelní představení Polárka Brno tř. Tvořivá dílna Tvoje správná volba prevence návykových látek Burza SOŠ a SOU Boskovice Prosinec Muzikál Papežka MD Brno Mobilní planetárium Vánoční besídka pro seniory Dobrovolná vánoční sbírka na zvířecí útulek v Boskovicích Vánoční besídky ve třídě Maňáskové divadlo MŠ třída Zimní vycházka do lesa třída dárky pro zvířátka Koncert ZUŠ V. Opatovice Mikuláš 9. třída + ostatní Vánoční turnaj v přehazované děvčat ZŠ Žďárná, Benešov, Protivanov, Sloup Netradiční hodina Dějepisu Zážitkové učení v historických kostýmech Koncert ZUŠ V. Opatovice Leden Multimediální představení Kouzelná lucerna Příprava zápisu do 1. třídy Výstava betlémů Bruslení zimní stadion Boskovice Únor Sbírka pro CPK Chrpa Preventivní program Veselé Prezentace SŠ v OC Olympia zoubky Brno Zápis do 1. ročníku Burza SŠ Brno, návštěva vědeckého parku VIDA 8 Jednodenní lyžařský výcvik ve skiareálu v Olešnici Lyžování na běžkách v oblasti Suchý a okolí

9 Březen Návštěva knihovny ve Žďárné Divadelní představení Polárka Brno třída Noc s pohádkou Divadélko Hradec Králové Pohádky ze starého mlýna aneb nebojte se hastrmanů Bruslení zimní stadion Boskovice Divadélko Hradec Králové Jak jste to myslel, pane Shakespere Beseda s novinářem Josefem Klímou na téma Zločin kolem nás Duben Květen Přednáška a ukázka výcviku dravých ptáků sdružení Seiferos Den země úklid obce Dopravní hřiště Blansko 4. třída Netradiční hodina fyziky Soud s jadernou energetikou Netradiční hodina dějepisu Asijská hodina Literární soutěž Den otevřených dveří na ZŠ a MŠ Žďárná Školení ČČK první pomoc Dětský den v režii 9. třídy pro mladší spolužáky Školní výlety Setkání s hasiči prevence 6. Knihovna Boskovice třída Setkání s hasiči prevence 2. Technické muzeum Praha 8. třída a 9. třída Exkurze Židovské město Červen Divadlo na Benešově O čertíku Belínkovi Školní výlety Školní výlety Turnaj ve florbalu chlapci Žďárná, Benešov, Protivanov, Sloup Škola v přírodě třída Návštěva MŠ v 1. třídě Návštěva solné jeskyně Boskovice Slavnostní ukončení školního roku c/ spolupráce školy s dalšími subjekty - jiná škola, občanská a zájmová sdružení Při základní škole pracovala školská rada, která zastupuje rodiče žáků, zřizovatele školy a pedagogické pracovníky. Projednávala a schvalovala dokumenty školy, připomínky a náměty rodičů. Rodiče dostávali informace o práci školy a o svém dítěti na: - třídních schůzkách čtyřikrát ročně - dohodnutých konzultacích s TU 9

10 - při zveřejňování projektů žáků - www stránkách školy prostřednictvím - žákovských knížek - vývěsní tabule u hlavního vchodu školy a obecního úřadu - hlášení v obecních rozhlasech obcí Při škole pracovala pobočka ZUŠ Velké Opatovice. Vyučovalo zde 6 učitelů. Na dopravním hřišti v Blansku byla dvakrát organizována dopravní výuka 4. ročníku. Ve školním roce 2014/15 byla opět zahájena výuka plavání pro žáky 4. a 5. třídy ve spolupráci s plaveckou školou Boskovice v rozsahu 20 hodin. Žáci navštívili zimní stadion Boskovice V oblasti sociálně patologických jevů probíhala spolupráce s PPP Boskovice 2x ročně konzultace s pracovnicí PPP ohledně žáků se SVP. Pro zlepšení životního prostředí byl zorganizován ve spolupráci s firmou Remat Letovice sběr PET lahví. Škola zorganizovala sběr papíru ve spolupráci s firmou SITA Boskovice. Při rozmisťování žáků na střední školy pomáhal Úřad práce Blansko a střední školy v Boskovicích. Spolupráce s PPP Boskovice pomoc při práci s integrovaným žákem a vyšetření žáků. Metodická spolupráce s MěÚ odbor školství Boskovice Pronájem nebytových prostor volejbalistům Boskovice Žáci a pracovníci školy se ve školním roce 2014/2015 zapojili do těchto nadací: - hiporehabilitace CPK chrpa Sezemice - Dobrovolná vánoční sbírka na zvířecí útulek v Boskovicích - tříkrálová sbírka Vzájemná podpora je cesta k partnerství - sběr víček pro Elišku d/ účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci - programy na akce ObÚ vítání občánků, svatby, rozloučení se žáky 9. Třídy - vánoční besídka pro seniory - úklid obce v rámci Dne země V rámci studijních dnů studovali pedagogičtí pracovníci školské zákony, prováděcí vyhlášky a konkrétní realizaci ŠVP, inovace průřezových témat, kompetencí a učebních plánů ŠVP. V průběhu školního roku proběhla kontrola ŠVP pomocí kontrolního systému INSPIS ŠVP. 10

11 Praxe studentů středních škol 1 studentka vysokých škol 1 studentka f/ zapojení školy do projektů Ovoce do škol, Zdravé zuby, TEGA Blansko, SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice, Výzva 51 g/ mezinárodní spolupráce škola je zapojena do projektu adopce na dálku h/ péče o talentované žáky - účast těchto žáků ve vědomostních soutěžích v rámci okresu a kraje - příprava žáků na přijímací řízení podle typu SŠ - možnost návštěvy zájmových kroužků - přístup k odborným časopisům a materiálům - přístup k internetu v počítačové učebně - exkurze, žákovské projekty i/ integrace postižených žáků Na škole byl 1 integrovaný žák (žák s vývojovými poruchami chování), 2 integrovaní žáci (žák s vývojovými poruchami učení, 12 žáků se SPU, 7 žáků navštěvovalo dyslektický kroužek O tyto žáky podle pokynu MŠMT ČR č.j /92-21 k zajištění péče o děti s poruchami učení na ZŠ byla prováděna: péče o zaostávající, problémové žáky - individuální péče učitelů - pravidelná činnost dyslektického kroužku - spolupráce s PPP Boskovice - pohovory s rodiči způsob domácí přípravy těchto žáků - 1 asistentka pedagoga v 2. ročníku Promyšlená a důkladně vedená integrace předpokládala spolupráci ředitele školy, rodičů, třídních učitelů, výchovného poradce a odborné konzultace s PPP. Do přípravy byly zahrnuty speciální pomůcky a postupné cíle k dosažení vzdělání integrovaných žáků. Vše bylo konzultováno s PPP. Škola aktivně spolupracovala PPP v Boskovicích. j/ Kroužky dyslektický I. stupeň dyslektický II. stupeň florbal zumba fotografický míčové hry 11

12 cvičení z českého jazyka cvičení z matematiky cvičení z anglického jazyka Na žádost pana faráře Mgr. Pavla Koutníka probíhala výuka náboženství na faře ve Žďárné. Část VII. Zhodnocení a závěr Výchovně vzdělávací proces dětí a žáků je zaměřen na kvalitu vzdělávání, čemuž je podřízena veškerá činnost školy. Pedagogové i provozní zaměstnanci plnili svoje pracovní úkoly dle nejlepšího vědomí a svědomí. Nízká byla i nemocnost tedy nebylo potřeba dlouhodobých zástupů. Na konci školního roku ukončila na vlastní žádost pracovní poměr paní Petra Ondroušková. Z důvodu podlimitní školy jsme její úvazek řešili vlastními zdroji tj. přerozdělení jejího úvazku mezi stávající zaměstnance. O prázdninách proběhlo malování přízemí základní školy a mateřské školy. Zbouráním sádrokartonové příčky byl zvětšen prostor v oddělení školní družiny. V průběhu roku bylo ve spolupráci se zřizovatelem provedeno odstranění vlhkosti pomocí injektáže. Školní jídelna byla vybavena novými stoly a židlemi, zásobníkem na příbory a talíře. Barevnou výmalbou se opět zkulturnilo prostředí ke školnímu stravování. Ke konci prázdnin ozdobil fasádu školy obrázek, který všem říká, o jakou budovu se jedná. Novými posuvnými dveřmi jsme oddělili hernu a ložnici v mateřské škole a zakoupili dětem nové sedačky. Před školou byl vbudován krátký chodníček, který zlepšil přístup k budově. Během školního roku jsme dle finančních možností zakoupili pomůcky pro výuku vizualizér, mikroskop, sportovní pomůcky, interaktivní programy, nástěnné mapy. Snažíme se o obnovu fondu učebnic matematiky, čítanky, učebnice Čjs, zeměpis. Postupně třídy vybavujeme novými nástěnkami. V průběhu roku pořizujeme z jednotlivých akcí fotografie, které jsou vystavovány na magnetické tabuli na chodbě školy a na nástěnce v prodejně COOP Žďárná. V tomto školním roce jsme také provedli zasíťování internetovým připojením všech učeben včetně mateřské školy. Část VIII. Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) A) počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 spec.pedagogika vysokoškolské školní metodik prevence 1 ne vysokoškolské úvazek kvalifikace, dosažené vzdělání specializace školní psycholog xxxx školní speciální pedagog xxxx (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j /98/24, bod

13 B) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik 1 prevence školní psycholog 0 školní speciální 0 pedagog C) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce Mgr. Veronika Bílková - 3 školení školní metodik prevence: Mgr. Bc Pavla Musilová - 2 školení 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků S vývojovými poruchami 2 1 chování S vývojovými poruchami 2., 3 2 učení Celkem 3 Ve Žďárné, 6. října 2015 Mgr. Ludmila Musilová, ředitelka školy Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne a schválena školskou radou dne Přílohy: č. 1 Příloha k výroční zprávě ZŠ a MŠ Žďárná 2014/2015 Zpráva MŠ č. 2 Příloha k výroční zprávě ZŠ a MŠ Žďárná 2014/2015 Závěrečná zpráva ŠMP 13

14 Příloha č.1 Základní škola a Mateřská škola Žďárná, okres Blansko, příspěvková organizace Příloha k výroční zprávě ZŠ a MŠ Žďárná za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žďárná, okres Blansko, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: Obec Žďárná c/ Jméno ředitele školy: Mgr. Ludmila Musilová d/ Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Dana Bergová e/ Telefon: , f/ Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 28 dětí g/ E mailová adresa : h/ Provoz školy : 6,30 15,45 hod ch/ Provoz jednotlivých tříd (od - do): 6,30 15,45 hod i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole :

15 Dle výkazu S 1-01: Školní rok 2014/2015 Počet tříd Počet dětí Počet dětí na jednu třídu Počet dětí na učitele Prům. Počet docház dětí ka v s omeze % Počet dětí zaměstnaných -ných nezaměstna matek - nou délkou docház ky matek nebo matek na MD tř. standardní % tř. speciálnílogo tř.speciálníjiné tř. internátní Celkem % Část II. Výsledky výchovy a vzdělání a/ Výchova v naší mateřské škole je zaměřena : Hlavním pedagogickým záměrem je dovést dítě ke konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí, důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu PV. Zájmové kroužky v MŠ: - Sporťáček 15

16 Část III. b/ Věkové složení dětí Počet dětí do 3 let 3letí 1 1 4letí 6 5letí 9 6letí 11 Starší 0 c/ Odklad povinné školní docházky Počet dětí Odklad povinné školní docházky 0 Dodatečné odložení povinné školní 0 docházky Celkem 0 d/ Péče o integrované děti Počet dětí 0 Druh postižení e/ Školy v přírodě Počet dětí celkem 0 Počet dnů na jedno dítě 16

17 f/ Úplata za předškolní vzdělávání Mateřská škola vybírá úplatu. Základní výše úplaty: 300,- Kč Část IV. Účast v soutěžích Soutěže: --- Mimoškolní aktivity: Mateřská škola se pravidelně zapojuje do kulturního života v Obci Žďárná. Se svým kulturním programem vystupovala na : - Mikulášské nadílce v Jednotě Žďárná a v budově školy Vánoční besídce Besídce ke Dni matek Vítání nových občánků do svazku obce 2x ročně - besídka pro důchodce Rozvíjíme spolupráci s rodiči dětí: - Předvánoční dílna s rodiči dětí Velikonoční dílna s rodiči dětí Bruslení rodičů a dětí Zimní stadion Boskovice Úzce spolupracujeme se ZŠ Žďárná: - vzájemné návštěvy ZŠ a MŠ - dramatizace pohádek, kulturní programy - společné návštěvy divadla, koncerty - Dětský den se ZŠ Cesta pohádkovým lesem Prostřednictví mateřské školy děti navštívily : - návštěva divadla Radost v Brně představení Sněhurka a sedm trpaslíků Dětský den s Arabelou na zámku v Boskovicích exkurze do umělecké kovárny p. Jiřího Dudka 17

18 - návštěva Hasičského záchranného sboru v Boskovicích celodenní výlet rodičů a dětí hrad Bouzov a galerie v podhradí návštěvy solné jeskyně v Boskovicích Zaměstnanci školy pro děti připravili: - Dětský maškarní karneval v MŠ Dětský den Zábavné dopoledne v MŠ Slavnostní rozloučení s budoucími školáky Část V. Výkon státní správy Rozhodnutí Počet Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce /2015 Ukončení docházky dítěte (ne do ZŠ) 0 Odvolání 0 Část VI. Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2014/2015 Vzdělání nejvyšší Počet učitelů dosažené Střední pedagogická škola 2 VŠ-předškolní výchova --- VŠ-speciální pedagogika 1 Jiné/jaké/

19 2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2014/2015 Počet fyzickýc Přepočten ý počet na % z celkového počtu (z přepočtených učitelů) h osob plně zam. (úvazky) Kvalifikovaní učitelé 3 2,5 100% Nekvalifikovaní učitelé Celkem 3 2,5 3. Věkové složení všech přepočtených učitelů ( ne fyzických!) do 35let nad 50 let Důchodci Celkem let Počet --- 2, ,5 4. Absolventi středních pedagogických škol, kteří nastoupili na školu (počet): 0 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu: - Inovace ŠVP MŠ - Řízené činnosti v MŠ využití kooperativních her a prožitkového učení - Pohybové činnosti v MŠ - Výtvarná dílna- jarní a letní tématika Ve Žďárné Vyhotovila: Dana Bergová 19

20 Závěrečná zpráva ŠMP 2014/2015 Příloha č. 2 V rámci prevence rizikového chování jsme se drželi zásad minimálního preventivního programu. V průběhu září jsme aktualizovali dokumenty školního metodika prevence (Minimální preventivní program, Krizový plán k prevenci a řešení šikanování a Školního programu proti šikanování). V každé třídě byl zaveden sešitek, kde si žáci zábavnou formou zaznamenávali své sebehodnocení během celého školního roku. Uváděli zde své úspěchy, neúspěchy a celkové hodnocení své školní práce. Byl zde poskytnut prostor i pro vyjádření ze strany rodičů. Na začátku měsíce října jsme pozvali absolventy naší školy z řad Městské policie Blansko, aby žákům předvedli činnost strážníků, pobesedovali o bezpečnosti na vozovce a představili základní vybavení a techniku městské policie. Školní metodik prevence se zúčastnil školení s názvem Školní metodik prevence na škole. V listopadu se školní metodik prevence zúčastnil odborného semináře Právo ve škole. Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili projektu Tvoje správná volba v ZŠ Protivanov. Projekt byl organizován Policií ČR a byl zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů na 1. stupni. Na celé škole bylo provedeno dotazníkové šetření za měřené na klima ve třídách a na bezpečnost ve školách. Výsledky byly pozitivní. Děti se cítí ve škole bezpečně a spokojeně. V prosinci proběhlo šetření se žáky 4. a 5. třídy, u kterých bylo zjištěno vážné porušení školního řádu. Náprava proběhla ústní domluvou a první výstrahou. Leden byl věnován práci s osmou třídou pod vedením výchovné poradkyně a třídního učitele, kde se pracovalo s klimatem a mezilidskými vztahy na základě komunikačních a kooperačních cvičení s cílem stmelení třídního kolektivu. V březnu se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili besedy s novinářem Josefem Klímou s tématem Zločin kolem nás. V měsíci dubnu se školní metodik prevence zapojil do setkání školních metodiků prevence v PPP Boskovice pod vedením okresní metodičky prevence Mgr. Raškové. V květnu naši školu navštívil hasičský sbor se svým programem pro 2. a 6. ročník ZŠ a pozvání přijal i záchranář, pan Kučera, který děti provedl zásadami první pomoci. Pro děti z 1. třídy byl nachystán program V lese se cítíme jako doma o správném chování v lese a ochraně životního prostředí. Děti z druhého stupně měly možnost ukázat si rozdíly mezi etnickými skupinami, když navštívily program v Židovském městě v Boskovicích. Květen byl úspěšný i pro 20

21 naše zdravotníky, kteří získali 2. místo v okresním kole a měli možnost se účastnit kola krajského. V červnu se třetí třída vydala do Boskovic na Den s městskou policií v Boskovicích a žáci druhého stupně cestovali do Blanska na podobné setkání s bezpečnostními složkami Jihomoravského kraje. Ve Žďárné Zpracovala Mgr. Bc. Pavla Musilová 21

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy:

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Zpracoval a předkládá : Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy V Lomnici 27. září 2013-1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2008/2009 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

st I. d. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 11 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 8,3

st I. d. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 11 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 8,3 3 st I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel školy: obec Nové Bránice Ředitel školy: Mgr.

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 200/20 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola a Mateřská škola,

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje 2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje  2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více