Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky"

Transkript

1 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1

2 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz

3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY Úkoly Vězeňské služby České republiky Organizační schéma Vězeňské služby České republiky platné k Organizace a řízení Vězeňské služby České republiky PERSONÁL VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY Vývoj fyzického počtu zaměstnanců v letech 23 až 214 (stavy k ) Vývoj počtu zaměstnanců a počtu vězněných osob Struktura vývoje počtu zaměstnanců v letech 23 až 214 (stavy k ) Vývoj počtu příslušníků a zaměstnanců Poměr počtu mužů a žen zastoupených v personálu Vězeňské služby Vývoj vzdělanosti zaměstnanců v letech 23 až 214 (stavy k ) Vývoj vzdělanosti zaměstnanců dle dosaženého vzdělání Dosažené vzdělání dle věkových kategorií Vzdělání dle věkových kategorií Vývoj věkového složení zaměstnanců v letech 26 až 214 (stavy k ) Vývoj věkového složení zaměstnanců Kategorizace dle věkové škály HOSPODAŘENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet Vězeňské služby České republiky PŘÍJMY VÝDAJE Čerpání věcných výdajů podle podseskupení v letech 29 až 214 skutečnost Platy zaměstnanců Sociální dávky Přehled o skutečných výdajích na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 21 až Přehled o důchodech a čerpání podle jednotlivých důchodů za rok Přehled o vývoji počtu dávek důchodového pojištění a výsluhového příspěvku v roce Přehled o vývoji průměrné výše jednotlivých důchodů a výsluhových příspěvků v roce Pohledávky Pohledávky za vězněnými osobami v aktuálním stavu Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby Ostatní pohledávky Výrobní činnost a zaměstnávání vězněných osob

4 3.5.1 Přehled organizačních jednotek, ve kterých jsou zřízeny provozovny SHČ, měsíční průměrný počet pracovně zařazených odsouzených a výsledky hospodaření za rok Přehled dosaženého zisku od roku 21 do roku 214 (v tis. Kč) Vývoj zaměstnanosti odsouzených v roce Odměňování zaměstnaných vězněných osob Vývoj průměrné měsíční pracovní odměny odsouzených v roce 214 (v Kč) Programové financování Prostředky Evropské unie a ostatních zahraničních programů Operační program životní prostředí Operační program lidské zdroje a zaměstnanost EHP Norsko VĚZNĚNÉ OSOBY Přehled stavů a ubytovacích kapacit Průměrný počet vězňů v organizačních jednotkách Vězeňské služby České republiky za 1 den v roce Průměrné ubytovací kapacity, průměrné stavy a procentuální vyjádření využitelnosti organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky Celkové stavy vězněných osob v organizačních jednotkách Vězeňské služby České republiky k Vývoj stavů vězněných osob a ubytovacích kapacit po jednotlivých věznicích Výkon vazby Průměrné stavy obviněných v roce Počet příjmů obviněných do výkonu vazby v letech 24 až Členění obviněných dle délky vykonané vazby k Věkové složení obviněných k Výkon trestu odnětí svobody Průměrné stavy odsouzených v roce Nástupy odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody v letech 24 až Členění odsouzených dle délky nařízeného trestu v letech 211 až 214 k Věkové složení odsouzených k Členění odsouzených dle nařízeného typu věznice v letech 24 až 214 k Členění odsouzených dle rodinného stavu k Členění odsouzených dle nejvyššího dosaženého vzdělání k Členění odsouzených dle počtu již vykonaných trestů odnětí svobody k Celkový počet pravomocně schválených návrhů o podmíněné propuštění za rok Přeřazení a ujednocení trestů za rok Přerušení výkonu trestu odnětí svobody za rok

5 Probíhající přerušení výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů k Četnost vybraných trestných činů k Nenastoupená nařízení výkonu trestu odnětí svobody k Vězněné osoby odsouzené k doživotnímu výkonu trestu odnětí svobody Výkon trestu zabezpečovací detence Stavy chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence v letech 212 až Věkové složení chovanců k Rozdělení chovanců dle počtu již vykonaných trestů odnětí svobody k Rozdělení chovanců dle rodinného stavu k Rozdělení chovanců dle nejvyššího dosaženého vzdělání k Vězněné osoby cizí státní příslušnosti Stavy cizích státních příslušníků vězněných osob ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence Vězeňské služby ČR k Průměrné stavy cizinců za rok Porovnání stavu obviněných české a cizí státní příslušnosti k Porovnání stavu odsouzených české a cizí státní příslušnosti k Počet vězněných osob cizí státní příslušnosti v letech 24 až Vězněné osoby cizí státní příslušnosti k Porovnání celkového stavu vězněných osob s vybranými státy Vývoj stavu vězněných osob Počet vězněných osob v letech 24 až 214 (k ) Počet obviněných v letech 24 až 214 (k ) Počet obviněných mladistvých v letech 24 až 214 (k ) Počet odsouzených v letech 24 až 214 (k ) Počet odsouzených mladistvých v letech 24 až 214 (k ) Počet příjmů vězněných osob v roce Počet propuštěných osob za rok Počet podmíněných propuštění za rok Porovnání příjmů a propuštění vězněných osob v roce VOLBY Volby do Evropského parlamentu 23. až Volby do zastupitelstev obcí Volby do Senátu Parlamentu ČR (1. kolo 1. až ) Volby do Senátu Parlamentu ČR (2. kolo 17. až ) ODBORNÉ A SPECIALOZVANÉ ZACHÁZEN S VĚZNĚNÝCMI OSOBAMI Specializovaná oddělení

6 6.2 Intervenční program pro pachatele sexuálního násilí na dětech GREPP Pachatelé násilí a intervenční program KEMP Intervenční program pro pachatele dopravních nehod PARDON Ústav pro výkon zabezpečovací detence Přehled specializovaných oddělení pro odsouzené s poruchami duševními a poruchami chování Přehled specializovaných oddělení pro výkon ochranného léčení (SpOOL) Přehled specializovaných oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzený (TPN) Specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených matek nezletilých dětí Extramurální aktivity MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A REALIZOVANÁ PŘEMÍSTĚNÍ Mimořádné události Služební psi Vyhodnocení použití donucovacích prostředků za rok Počet případů a počty použití jednotlivých druhů donucovacích prostředků Donucovací prostředky použity v jednotlivých případech proti Věková hranice osob, proti kterým byly donucovací prostředky použity V kolika případech použili donucovací prostředky Místo, kde došlo k použití donucovacích prostředků Vyhodnocení oprávněnosti použití donucovacích prostředků Zda došlo při použití donucovacích prostředků ke zranění Realizovaná přemístění Zdravotní eskorty na propustku (bez zdravotních eskort k přemístění) Eskorty k OČTŘ (soudy, policie, státní zastupitelství) Eskorty k přemístění a umístění (dálkové eskorty + přímé eskorty) Eskorty k předání do léčení po výkonu trestu odnětí svobody a vyhoštění Střežení v mimovězeňských zařízeních Roční přehled všech provedených eskort v roce Střežení v mimovězeňských zdravotnických zařízeních Eskorty k OČTŘ (soudy, policie, státní zastupitelství) Eskorty k přemístění a umístění (dálkové eskorty + přímé eskorty) Eskorty k předání do léčení pro výkonu trestu odnětí svobody a vyhoštění Sumář ZDRAVOTNÍ PÉČE Počty vyšetřených a ošetřených vězněných osob v roce Celkový počet záchytů tuberkulózy a HIV v letech 27 až Celkový počet vyšetřených a ošetřených vězněných osob v letech 27 až

7 8.4 Přehled úkonů za rok STÍŽNOSTI, TRESTNÍ STÍHÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR, PROVĚŘOVÁNÍ OZNÁMENÍ O PODEŽŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU VĚZNĚNÝCH OSOB Stížnosti Stížnosti obviněných, odsouzených a chovanců v roce Stížnosti ostatních osob v roce Trestní stíhání příslušníků a zaměstnanců VS ČR zahájené Generální inspekcí bezpečnostních sborů (popř. Policií ČR) v roce Prověřování oznámení o podezření ze spáchání trestného činu vězněných osob dle 158 odst. 3 trestního řádu v roce VÝPOČETNÍ TECHNIKA Stavy výpočetní techniky v užívání k SLUŽEBNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, DOPRAVNÍ NEHODY, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Přehled eskortních vozidel v roce Přehled dopravních nehod v roce Přehled veřejných zakázek v roce ÚRAZOVOST ZAMĚSTNANCŮ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR A VĚZNĚNÝCH OSOB Úrazovost zaměstnanců Vězeňské služby ČR v období od 27 do Úrazovost vězněných osob Vězeňské služby ČR v období od 27 do POŽÁRNÍ POPLACHY Přehled požárů ve Vězeňské službě v období od 1991 do Požáry v roce Požáry v roce Požáry v roce Požáry v roce Požáry v roce Požáry v roce AUDITNÍ ČINNOST Přehled kontrol za období od 29 až Rok Rok Rok Rok Rok Rok DUCHOVNÍ SLUŽBA Duchovní služby ve Vězeňské službě ČR v období od 29 do

8 8

9 ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky a čtenáři z řad odborné i laické veřejnosti, vítám Váš zájem o tuto účelovou publikaci Vězeňské služby České republiky, která v posledních letech doznává díky Vám a Vašim názorům a připomínkám nikoli nepatrných změn. I v tomto roce jsme pro Vás připravili Statistickou ročenku Vězeňské služby České republiky, která v podobě rámcové statistické analýzy mapuje situaci českého vězeňství v roce 214. Na přibližně dvou stech stranách této publikace naleznete nejen statistické výstupy mapující výkon služby příslušníků nebo práce zaměstnanců Vězeňské služby České republiky, ale v reakci na Vaše podněty rozšiřujeme zejména kapitoly týkající se vězněných osob a to nejčastěji jako reakci na žádosti zasílané v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Statistická ročenka se tak rozrostla o kapitolu zaměřenou na specifika chovanců, volebního práva vězněných osob, odborné a specializované zacházení a řadu dalších. Zatímco rok předchozí, tedy 213, se nesl ve znamení prvotního rasantního snížení počtu vězněných osob v důsledku amnestie udělené prezidentem republiky, v roce 214 tomu bylo naopak. Ze statistik uvedených v této publikaci zjistíte, že v průběhu roku 214 ve vazebních věznicích, věznicích nebo ústavech pro výkon zabezpečovací detence přibylo více než 2 vězněných osob. Dovolte, abych současně poděkoval za mnoho práce, obětavého a profesionálního úsilí zaměstnanců, kteří se na zpracování Statistické ročenky Vězeňské služby České republiky 214 podíleli. Těším se na Vaše další podněty ke změnám rozsahu i obsahu publikace, které využijeme při koncipování statistické ročenky za rok 215. ředitel odboru správního 9

10

11 1 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY STATISTICKÁ ROČENKA 214

12 1.1. Úkoly Vězeňské služby České republiky Dle 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Vězeňská služba České republiky (dále jen Vězeňská služba ) zajišťuje následující úkoly: spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody, spravuje a střeží ústavy pro výkon zabezpečovací detence, střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody a eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, a to bezprostředně po ukončení výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody, prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění, provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky při výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody, zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva a na jiných místech jejich činnosti a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zajišťuje pořádek a bezpečnost při výkonu pravomoci soudů a státních zastupitelství, vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody, provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby, vede evidenci osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody na území České republiky, plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby a zaměstnanců Vězeňské služby, které provádí Akademie Vězeňské služby, a vzdělávání osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, které provádí Střední odborné učiliště, poskytuje zdravotní služby ve svých zdravotnických zařízeních osobám ve výkonu vazby, osobám ve výkonu zabezpečovací detence a osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, příslušníkům a zaměstnancům Vězeňské služby (v případě potřeby zabezpečuje zdravotní služby u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb), v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem objasňuje a prověřuje vlastními pověřenými orgány trestné činy osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence a ve spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních sborů se podílí na předcházení a odhalování trestné činnosti příslušníků Vězeňské služby a zaměstnanců zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě spáchané při výkonu služby nebo při plnění pracovních úkolů, další úkoly podle zvláštních právních předpisů. 12

13 Úkoly zajišťují ve Vězeňské službě vězeňská stráž, justiční stráž, správní služba, Akademie Vězeňské služby a pověřené orgány Vězeňské služby. Vězeňská stráž střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody, eskortuje tyto osoby do výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací detence, střeží vazební věznice, věznice, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, a je-li povolána k plnění úkolů justiční stráže, střeží budovy soudů, státních zastupitelství a ministerstva. Při této činnosti zajišťuje stanovený pořádek a kázeň. Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a ministerstva a v jiných místech jejich činnosti. Je-li justiční stráž dočasně povolána k plnění úkolů vězeňské stráže, střeží vazební věznice a věznice, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody. Při této činnosti zajišťuje stanovený pořádek a kázeň. Příslušníci zařazení ve vězeňské stráži mohou být dočasně povoláni k plnění úkolů justiční stráže jen v mimořádných případech, zejména nemůže-li justiční stráž vlastními prostředky zajistit výkon služby, a to pouze se souhlasem generálního ředitele. Příslušníci zařazení ve vězeňské stráži mohou být rozhodnutím ředitele věznice dočasně pověřeni plněním úkolů správní služby, pokud správní služba jí svěřené úkoly nemůže plnit vlastními silami. Příslušníci zařazení v justiční stráži mohou být dočasně povoláni k plnění úkolů vězeňské stráže v místech výkonu vazby, výkonu zabezpečovací detence nebo výkonu trestu odnětí svobody jen v mimořádných případech, nemůže-li vězeňská stráž zajistit vlastními prostředky pořádek a bezpečnost v těchto místech, a to pouze se souhlasem generálního ředitele. Správní služba rozhoduje ve správním řízení podle zvláštních právních předpisů a zabezpečuje organizační, ekonomickou, vzdělávací, výchovnou, zdravotnickou a další odbornou činnost. Příslušníci zařazení do správní služby mohou být rozhodnutím ředitele věznice dočasně pověřeni plněním úkolů vězeňské stráže, pokud vězeňská stráž jí svěřené úkoly nemůže vlastními silami plnit. Pověřené orgány Vězeňské služby mají postavení policejního orgánu v řízení o trestných činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence. Náleží jim též oprávnění používat podpůrné operativně pátrací prostředky podle tohoto zákona. 13

14 1.2. Organizační schéma Vězeňské služby České republiky platné k Generální ředitel Vězeňské služby ČR Náměstek GŘ pro bezpečnost a kontrolu Náměstek GŘ pro vzdělávání a odborné zacházení Náměstek GŘ pro ekonomiku a logistiku Vrchní ředitel kanceláře GŘ Odbor kontroly Odbor vězeňské a justiční stráže Odbor správní Odbor výkonu vazby a trestu Vrchní ředitel pro ekonomiku a logistiku Vrchní ředitel pro informatiku, evrop. fondy a zdravotnictví Kancelář GŘ Odbor personální Ředitelé VV, V a ÚpVZD Bezpečnostní ředitel Střední odborné učiliště Duchovní služba Odbor ekonomický Odbor logistiky Odbor informatiky Odbor zdravotnické služby Akademie Vězeňské služby ČR Interní audit Hlavní ekolog Samostatný analytik Programy a fondy EU Hlavní požární technik Vrchní technik BOZP 14

15 1.3. Organizace a řízení Vězeňské služby České republiky Dle 1 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Vězeňské službě ), byla zřízena Vězeňská služba jako instituce zajišťující především výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence. Vězeňská služba České republiky (dále jen Vězeňská služba ) je ozbrojený bezpečnostní sbor, správní úřad a účetní jednotka působící na území České republiky, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, jinak. Vězeňskou službu řídí generální ředitel Vězeňské služby (dále je generální ředitel ), kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Generální ředitel odpovídá ministrovi spravedlnosti za činnost Vězeňské služby. Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou: Generální ředitelství Vězeňské služby (dále jen generální ředitelství ) vazební věznice věznice ústavy pro výkon zabezpečovací detence Střední odborné učiliště Akademie Vězeňské služby Generální ředitelství Vězeňské služby Generální ředitelství je odborným orgánem pro řízení, organizaci a kontrolu Vězeňské služby a pro plnění úkolů v oblasti státní správy vězeňství. Svou řídící, organizační, kontrolní a metodickou činností vytváří předpoklady k tomu, aby jednotlivé organizační jednotky Vězeňské služby a zotavovny mohly řádně plnit úkoly vyplývající pro Vězeňskou službu ze zákona o Vězeňské službě a dalších právních předpisů. Generální ředitelství Vězeňské služby se člení na odbory a samostatné úseky. Kancelář generálního ředitele má postavení odboru generálního ředitelství. Odbory generálního ředitelství v rámci své působnosti metodicky řídí a kontrolují činnost odborných úseků v organizačních jednotkách Vězeňské služby, získané poznatky analyzují a navrhují potřebná opatření, podílejí se na vyřizování stížností, oznámení a podnětů, zpracovávají návrhy vnitřních předpisů, podílejí se na připomínkovém řízení k právním předpisům a na zpracování právních stanovisek, připravují podklady pro jednání generálního ředitele, jeho poradních orgánů a ve stanoveném rozsahu též zpracovávají další odborné materiály a dokumenty. Kromě stanovených specializovaných činností plní další úkoly uložené generálním ředitelem a ministrem spravedlnosti. Vazební věznice, věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence Vazební věznice zabezpečují, aby vazba plnila zákonem stanovený účel [ 67 a 381 zákona 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve znění pozdějších předpisů] a aby byla vykonávána v souladu s právními předpisy (zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 19/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů apod.). Výkon vazby je vykonáván jak v klasickém celovém, tak ve zmírněném režimu. Ve zmírněném režimu se osoby ve výkonu vazby (obvinění) mohou v určeném čase volně pohybovat a stýkat se s ostatními obviněnými umístěnými v tomto oddělení. Věznice zabezpečují, aby trest odnětí svobody plnil svůj účel a byl vykonáván v souladu s právními předpisy (zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů). 15

16 Podle právní úpravy diferenciace výkonu trestu odnětí svobody se věznice člení podle míry vnější ostrahy, podle zajištění bezpečnosti a způsobu uplatňování resocializačních programů do čtyř základních typů (stupňů) od nejmírnějšího po nejpřísnější, a to na věznice: a) s dohledem (označováno rovněž jako A ), b) s dozorem (označováno rovněž jako B ), c) s ostrahou (označováno rovněž jako C ), d) se zvýšenou ostrahou (označováno rovněž jako D ), do kterých jsou na základě rozhodnutí soudu odsouzení zařazováni. Vedle základních typů věznic se zřizují zvláštní věznice pro mladistvé (označováno rovněž jako ML ) a pro ženy. V rámci jedné věznice mohou být zřízena oddělení různých základních typů. Ústavy pro výkon zabezpečovací detence zajišťují, aby v souladu s právními předpisy (zákon č. 129/28 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) probíhalo terapeutické a výchovné působení na osoby ve výkonu zabezpečovací detence (chovance). Zabezpečovací detence se vykonává v ústavech se zvláštní ostrahou a s léčebnými, psychologickými, vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy. Zdravotnická služba Vězeňské služby Zdravotnická služba Vězeňské služby (dále jen zdravotnická služba ) zajišťuje poskytování zdravotní péče příslušníkům a zaměstnancům Vězeňské služby (dále jen příslušníci a zaměstnanci nebo jen zaměstnanci ) a obviněným, odsouzeným a chovancům. Součástí zdravotnické služby jsou: odbor zdravotnické služby generálního ředitelství, vedoucí lékaři zdravotnických oblastí, zdravotnická střediska vazebních věznic, věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence, vězeňské nemocnice. Akademie Vězeňské služby Akademie Vězeňské služby zajišťuje příslušníkům a zaměstnancům základní kvalifikaci nezbytnou pro plnění služebních a pracovních úkolů a povinností a umožňuje další rozvoj jejich odborné kvalifikace. Pro potřeby rozvoje teoretické báze výuky se podílí také na rozvoji vědecké a výzkumné činnosti v oblasti penologie a penitenciaristiky a historie vězeňství. Střední odborné učiliště Vězeňské služby Střední odborné učiliště Vězeňské služby je výchovně vzdělávací zařízení s celorepublikovou působností poskytující obviněným a odsouzeným přípravu pro výkon povolání a odborných činností v učebních a studijních oborech, doplnění základního vzdělání v kurzech pro získání základního vzdělání a doplnění nebo rozšíření kvalifikace ve vzdělávacích kurzech. Zotavovny Vězeňské služby Zřizovatelem zotavoven Vězeňské služby (dále jen zotavovna ) je Ministerstvo spravedlnosti České republiky, které ve zřizovací listině a případných dodatcích k ní stanoví rozsah a náplň jejich činností. Činnost zotavoven se člení na hlavní a hospodářskou (jinou) činnost. V čele zotavovny stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr na návrh generálního ředitele. Ředitel zotavovny je za její činnost odpovědný generálnímu řediteli. 16

17 2 PERSONÁL VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY STATISTICKÁ ROČENKA 214 Data poskytl: Odbor personální

18 2.1 Vývoj fyzického počtu zaměstnanců v letech 23 až 214 (stavy k ) Rok Příslušníci Zaměstnanci Celkem VS muži ženy muži ženy ČR Vězněné osoby Fyzické počty zaměstnanců se v uplynulém roce 214 zvýšily. Došlo k nárůstu počtu zaměstnanců z 1 68 na Přesto se v pozvolném nárůstu celkových počtů odráží restrikce mající konotaci s vyhlášením regulovaného přijímání, respektive přijímáním do pracovního či služebního poměru na neobsazená systemizovaná místa na základě kladného stanoviska systemizační komise. Z celkového počtu zaměstnanců tvoří příslušníci 63% a zaměstnanci 37%. V kategorii procentního zastoupení mužů a žen nedošlo k výraznému výkyvu (75,6% muži a ženy 24,4%). U zaměstnanců ve služebním poměru došlo k mírnému navýšení počtu žen (88,7% muži, 13,3% ženy). U zaměstnanců je podíl žen a mužů dlouhodobě konstantní (53,1% muži, 46,9% ženy). Výrazný pokles vězněných osob (o 26,5%) byl v roce 213 způsoben Amnestií prezidenta republiky ČR. V roce 214 došlo k opětovnému navýšení počtu vězněných osob (o 12,3%) Vývoj počtu zaměstnanců a počtu vězněných osob Vězněné osoby Celkem VS ČR 18

19 2.2 Struktura vývoje počtu zaměstnanců v letech 23 až 214 (stavy k ) Rok Příslušníci Zaměstnanci Muži Ženy Vývoj počtu příslušníků a zaměstnanců Příslušníci Zaměstnanci Poměr počtu mužů a žen zastoupených v personálu Vězeňské služby Muži Ženy 19

20 2.3 Vývoj vzdělanosti zaměstnanců v letech 23 až 214 (stavy k ) Rok Základní střední (+vyučení) Střední maturita vyšší odborné Střední celkem Bakalářské Magisterské Celkem Vývoj vzdělanosti zaměstnanců dle dosaženého vzdělání Základní Střední celkem střední (+vyučení) maturita vyšší odborné Bakalářské Magisterské I nadále pokračuje trend spočívající ve zvyšování vzdělanosti zaměstnanců VS ČR. Nejpočetnější skupinou zůstávají zaměstnanci s dosaženým středním vzděláním (72,64%). Základní (,15%) a střední vzdělání bez maturity (3,27%) je nejcharakterističtější pro věkovou kategorii 51-6 let (podíl na celkovém základním vzdělání 68,75%, na celkovém středním vzdělání bez maturity pak 44,7% ). Dominantní postavení má střední vzdělání s maturitou (67,53%), typické je pro příslušníky ve věku do 4 let. Podíl vysokoškolského vzdělání (magisterský studijní program 16,65%,bakalářský studijní program 1,56%) stoupá spolu s věkem. Tento aspekt je typický pro příslušníky mezi 36-4 lety a pro zaměstnance nad 51 let. 2

21 2.4 Dosažené vzdělání dle věkových kategorií do 25 let 26-3 let let 36-4 let let 46-5 let 51-6 let nad 6 let Základní střední (+vyučení) maturita vyšší odborné Bakalářské Magisterské 21

22 2.5 Vzdělání dle věkových kategorií Základní věkové škály příslušníci zaměstnanci celkem do 25 let nad Střední celkem z toho bez maturity věkové škály příslušníci zaměstnanci celkem věkové škály příslušníci zaměstnanci celkem do 25 let do 25 let nad nad z toho s maturitou z toho vyšší odborné věkové škály příslušníci zaměstnanci celkem věkové škály příslušníci zaměstnanci celkem do 25 let do 25 let nad nad Bakalářské Magisterské věkové škály příslušníci zaměstnanci celkem věkové škály příslušníci zaměstnanci celkem do 25 let do 25 let nad nad

23 2.6 Vývoj věkového složení zaměstnanců v letech 26 až 214 (stavy k ) Rok do 25 let 26-3 let let 36-4 let let 46-5 let 51-6 let*) nad 6 let Celkem *) V letech jsou v rámci této kategorie zahrnuti i zaměstnanci nad 6 let věku Vývoj věkového složení zaměstnanců 12 do 25 let 26-3 let let 36-4 let let 46-5 let 51-6 let nad 6 let Kategorizace dle věkové škály Věková škála Příslušníci Zaměstnanci Celkem do 25 let let let let let let let nad 6 let I v roce 214 je patrný posun věkového složení z okrajových mezí (mladí začínající a naopak dlouhodobí rutinéři) ke středu (výkonově a zkušenostně optimální). Trend poklesu podílu zaměstnanců ve věkové kategorii do 25 let pokračuje, v letošním roce bylo zaznamenáno snížení o 14,2%. Výraznější nárůst je naopak patrný ve věkové kategorii let (o 9,12%). Z celkového počtů zaměstnanců VS ČR je podíl příslušníků výraznější v nižších věkových kategoriích (do 25 let 5,8%, 26-3 let 1,6%, let 12,3%, 36-4 let 13,5%, let 9,8%, 46-5 let 6,6%, 51-6 let 4,4%, nad 6 let,2%), naopak se stoupajícím věkem se zvyšuje podíl zaměstnanců (do 25 let,6%, 26-3 let 1,5%, let 1,7%, 36-4 let 4,1%, let 5,1%, 46-5 let 6,5%, 51-6 let 13,5%, nad 6 let 3,8%). 23

24

25 3 HOSPODAŘENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY STATISTICKÁ ROČENKA 214 Data poskytl: Odbor ekonomický

26 3.1 Rozpočet Vězeňské služby České republiky Na základě zákona č. 475/213 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 214, byly Vězeňské službě stanoveny správcem kapitoly závazné ukazatele schváleného rozpočtu, a to celkové příjmy ve výši ,5 tis. Kč a celkové výdaje ve výši ,2 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke snížení příjmové části rozpočtu o 84 88, tis. Kč. Zásadní úprava byla provedena snížením kapitálových příjmů o 19 23,55 tis. Kč. Naproti tomu došlo ke zvýšení rozpočtu nedaňových příjmů a přijatých dotací o ,55 tis. Kč. Příjmová část rozpočtu po změnách byla Vězeňskou službou splněna na 99,67 %, z toho daňové příjmy na 17,11 % a nedaňové příjmy na 82,42 %. V průběhu roku došlo k navýšení výdajové části rozpočtu o ,1 tis. Kč. Současně byla v ostatních věcných výdajích vázána částka ,8 tis. Kč z důvodu nenaplnění kapitálových příjmů za prodej ostatních nemovitostí. Na základě usnesení vlády České republiky č. 779 ze dne 22. září 214 byly z kapitoly Všeobecná pokladní správa uvolněny prostředky ve výši ,94 tis. Kč na navýšení prostředků na platy o 3,5 % včetně příslušenství, a to jak pro příslušníky, tak i pro zaměstnance. Se souhlasem Ministerstva financí české republiky byly použity dávky důchodového pojištění a ostatní sociální dávky ve výši 77, tis. Kč na posílení platů včetně příslušenství a na ostatní věcné výdaje. Vedle toho bylo uvolněno čerpání vázaných výdajů v souvislosti se zvýšenými příjmy v justiční části resortu v částce 84 88, tis. Kč. Navýšené prostředky byly použity na nezbytné provozní výdaje, a to na zaplacení záloh na energie a vodu, nákup materiálu, na opravy a udržování pro rok 215. V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu, čerpání a použití mimorozpočtových zdrojů: PŘÍJMY v tis. Kč Organizace Rozpočet 214 SKUT/UR Schválený Po změnách Skutečnost (v %) Příjmy celkem , , ,24 99,67 v tom: Nedaňové příjmy, kapitálové příjm y a přijaté dotace celkem , , ,29 82,42 Daňové příjmy , , ,95 17,11 z toho: Pojistné na důch. poj , , ,8 17,2 Daňové příjmy zahrnují příjmy ze správních poplatků, z pojistného na důchodové pojištění, z pojistného na nemocenské pojištění a z příspěvku na politiku zaměstnanosti. Příjmy z pojistného na důchodové pojištění byly splněny na 17,2 %, a to v přímé návaznosti na vyplacené objemy služebních příjmů příslušníkům a na vyplacené pracovní odměny vězněným osobám. Rozpočet nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých dotací byl pro Vězeňskou službu na rok 214 rozepsán ve výši ,72 tis. Kč a v průběhu roku byl snížen na ,72 tis. Kč, tj. o 84 88, tis. Kč. Toto snížení proběhlo v závěru roku 214 a týkalo se snížení kapitálových příjmů v rámci kapitoly Ministerstva spravedlnosti České republiky. 26

27 3.1.2 VÝDAJE Ukazatel Skutečnost 213 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 214 SKUT/UR (v %) Výdaje celkem , , , , 95,67 v tom: Běžné výdaje , , , ,75 97,65 v tom: Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , , , ,22 1,13 z toho: Platy zaměstnanců , , , ,18 1,28 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,66 99,98 Mzdové náhrady,, 25,15 25,15 1, Náhrady mezd v době nemoci 7 681,58 8, 6 3, ,84 98,48 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 34 7, , , ,69 95,9 Ostatní věcné výdaje včetně běžných výdajů programového , , , ,2 9,1 financování Důchody , , , ,71 99,41 Ostatní sociální dávky , , , ,27 99,22 Program protidrogové politiky 5 96,63 4, 4, 3 999,78 99,99 v tom: Běžné výdaje 5 374,33 4, 4, 3 987,43 99,69 Kapitálové výdaje 586,3,, 12,35, Program sociální prevence a prevence kriminality 5 743,36 4, 4, 4 166,23 14,16 v tom: Běžné výdaje 5 743,36 4, 4, 4 166,23 14,16 Kapitálové výdaje,,,,, Kapitálové výdaje , , , ,25 4,66 v tom: Systémově určené výdaje , , , ,25 4,66 Individuálně určené výdaje,,,,, Výdaje určené ve schváleném rozpočtu na financování běžného provozu byly vázány na odprodej nepotřebného majetku. Proto k zajištění všech činností bylo v průběhu roku nezbytné použít nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 82 58,15 tis. Kč, z toho ,97tis. Kč na profilující výdaje. Dále byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 6 19,23 tis. Kč, z toho ze zisku hospodářské činnosti ve výši 5 999,23 tis. Kč, dále z rezervního fondu ve výši 2, tis. Kč. 27

28 3.1.3 Čerpání věcných výdajů podle podseskupení v letech 29 až 214 skutečnost v tis. Kč Podseskupení, rozpočtová položka Poměr 214/ Nákup materiálu , , ,69 1,4 z toho: Potraviny , , ,49 1,21 Prádlo, oděv, obuv , , ,37 1,73 Léky a zdrav. materiál , , ,57, Úroky a ostatní fin. výdaje ,78 4,63 11,46 2, Nákup vody, paliv a energií , , ,8,82 z toho: Voda , , ,2,97 T eplo , , ,43,84 Plyn , , ,13,73 El. energie , , ,19,71 Pevná paliva , , ,73,72 Poh. hmoty a mazadla , , ,96, Nákup služeb , , ,53 1, Ostatní nákupy , , ,84 1,11 z toho: Opravy a udržování , , ,89 1, Poskytnuté zálohy a jistiny ,6,49,84 1, Výdaje související s NEI nák , , ,68 1, Příspěvky přísp. organizacím , 2,,, 534 Převody vlast. fondům , , ,69 1,2 z toho: 5342 Převody FKSP , , ,69 1,3 536 Ost. transfery jiným rozp , , ,81 2,7 542 Náhrady placené obyv ,3 8 52, ,15, Ostatní transfery obyv , , ,4,16 Průměrný denní stav vězněných osob ,8 Průměrný denní stav vězněných osob dosáhl v roce 214 počtu a meziročně tak vzrostl v průměru o osob. V roce 214 byl průměrný denní náklad na 1 vězně za organizační jednotku 954 Kč (tj. náklady na platy, pojistné, ostatní věcné výdaje a FKSP). Průměrný denní náklad za celou Vězeňskou službu na 1 vězně činil Kč (tj. náklady na platy, pojistné, ostatní věcné výdaje, FKSP, kapitálové výdaje a sociální dávky). 28

29 3.2 Platy zaměstnanců Pro rok 214 byl Vězeňské službě stanoven celkový počet příslušníků a zaměstnanců ve výši míst. Z toho bylo míst příslušníků a míst zaměstnanců v pracovním poměru. V měsíci prosinci 214 byla rozpočtovým opatřením převedena do justiční části rezortu 2 místa zaměstnanců. Ve srovnání s rokem 213 se skutečný přepočtený počet u příslušníků Vězeňské služby snížil o 71 osob a u zaměstnanců o 29 osob. V průběhu roku 214 bylo do služebního poměru přijato celkem 319 příslušníků, služební poměr ukončilo 248 příslušníků. Rozpočet po změnách na platy zaměstnanců a na ostatní platby za provedenou práci byl v celkové výši ,82 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy příslušníků a zaměstnanců podle nákladového účtu bylo v roce 214 následující: Kategorie Skutečné čerpání prostředků na platy podle nákladového účtu v tis. Průměrný měsíční plat z nákladového účtu v Kč Příslušníci celkem , z toho: justiční stráž , ostatní příslušníci *) , Občanští zaměstnanci , Celkem zaměstnanci , *) Náklady na platy ostatních příslušníků zahrnují platy příslušníků vězeňské stráže, správní služby, Akademie Vězeňské služby a pověřeného orgánu Vězeňské služby. 3.3 Sociální dávky Vězeňská služba zabezpečuje v souladu s příslušnými zákony výplaty dávek důchodového pojištění a výsluhových nároků bývalým příslušníkům Vězeňské služby, a nemocenských dávek příslušníkům ve služebním poměru. Dávky důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, představují důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Výsluhovými nároky podle zákona č. 361/23 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jsou výsluhový příspěvek, odchodné a úmrtné. Nemocenskými dávkami jsou dávky podle zákona č. 187/26 Sb., o nemocenském pojištění. Z hlediska vyměření výše dávky, přiznání dávky a případně odejmutí dávky, vychází Vězeňská služba při vyplácení uvedených sociálních dávek z podmínek pro nárok na dávku a pro nárok na výplatu dávky, které jsou dány příslušnými zákonnými normami. Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši , tis. Kč, rozpočet po změnách činil , tis. Kč. Rozpočet důchodů byl snížen o 44, tis. Kč a ostatní sociální dávky byly sníženy o 33, tis. Kč, a tím došlo k celkovému snížení o 77, tis. Kč. Takto uvolněné prostředky byly převedeny rozpočtovým opatřením jednak na platy zaměstnanců, na ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících výdajů (celkem 2 625, tis. Kč) a jednak do rozpočtu ostatních věcných výdajů (56 375, tis. Kč), a to k zajištění běžného chodu věznic, na opravy a udržování objektů věznic. 29

30 Celkem byly dávky čerpány ve výši ,98 Kč, tj. na 99,32 % rozpočtu po změnách. K bylo vypláceno 4 15 dávek důchodového pojištění a dávek výsluhových příspěvků. Za rok 214 bylo celkem vyplaceno dávek důchodového pojištění v celkové výši ,71 tis. Kč (v roce 213 to bylo dávek ve výši ,68 tis. Kč) a dávek výsluhových příspěvků v celkové výši ,4 tis. Kč (v roce 213 to bylo dávek ve výši ,81 tis. Kč). Za rok 214 bylo nově přiznáno 192 důchodů a 57 výsluhových příspěvků. Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů byla Kč, invalidních důchodů v prvním stupni invalidity 5 68 Kč, invalidních důchodů ve druhém stupni invalidity Kč, invalidních ve třetím stupni invalidity Kč, vdovských důchodů Kč a sirotčích důchodů Kč. U nově přiznaných výsluhových příspěvků činila průměrná výše příspěvku Kč. Na nemocenských dávkách bylo příslušníkům vyplaceno , tis. Kč (v roce 213 bylo vyplaceno ,21 tis. Kč). Z toho na peněžitou pomoc v mateřství bylo vynaloženo 4 485,7 tis. Kč (v roce 213 bylo vynaloženo 5 369,46 tis. Kč). Odchodné bylo vyplaceno 112 příslušníkům v celkové výši ,2 tis. Kč (v roce 213 bylo vyplaceno 97 příslušníkům ve výši ,2 tis. Kč). Průměrné odchodné dosáhlo výše 139,55 tis. Kč, což proti roku 213 (průměr 121,77 tis. Kč) znamenalo jeho nárůst o 14,6 %. Na úmrtném bylo pozůstalým po třech příslušnících vyplaceno 323,67 tis. Kč (v roce 213 bylo vyplaceno 82,67 tis. Kč) Přehled o skutečných výdajích na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 21 až 214 Název položky rok v tis. Kč Důchody celkem , , , , ,71 v tom: Důchody starobní , , , , ,86 Důchody invalidní 3.st , , , , ,52 Důchody invalidní 2. st.,,,, 3 25,15 Důchody invalidní 1. st.,,,, 5 72,59 Důchody pozůstalých , , , , ,62 Sirotčí důchody 7 69, , , , ,97 Ostatní dávky celkem , , , , ,27 v tom: Odchodné , , , , ,2 Nemocenské 12 17, , , , ,3 Peněžitá pomoc v mat , , , , ,7 Výsluh. přísp. a úmrtné , , , , ,7 Celkem , , , , ,98 3

31 3.3.2 Přehled o důchodech a čerpání podle jednotlivých důchodů za rok 214 v tis. Kč Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po Čerpání v % Skutečnost změnách (skut./rpz) Výdaje na důchody celkem , , ,71 99,41 v tom: Výdaje na starobní důchody , , ,86 99,76 Výdaje na invalidní důchody (1. až 3 st.) 34, 3, 29 37,26 96,79 Výdaje na vdovské a vdovecké důchody 14, 11, 1 334,62 93,95 Výdaje na sirotčí důchody 11, 9, 8 289,97 92, Přehled o vývoji počtu dávek důchodového pojištění a výsluhového příspěvku v roce 214 Počet dávek důchodového pojištění a výsluhových příspěvků vyplacených v roce 214 měsíc starobní invalidní invalidní invalidní důchody výsluhový vdovský vdovecký sirotčí 3. st. 2. st. 1. st. celkem příspěvek Přehled o vývoji průměrné výše jednotlivých důchodů a výsluhových příspěvků v roce 214 Průměrná měsíční výše dávek podle druhu v roce 214 měsíc starobní invalidní invalidní invalidní výsluhový vdovský vdovecký sirotčí 3. st. 2. st. 1. st. příspěvek

32 3.4 Pohledávky Pohledávky ve vězeňské části tvoří: - Pohledávky za vězni v aktuálním stavu (vykonávající výkon trestu nebo vazby), - pohledávky za propuštěnými vězni, - ostatní pohledávky (za zaměstnanci, z obchodních vztahů, a jinými subjekty). Přehled o neuhrazených pohledávkách Vězeňské služby podle jednotlivých kategorií k datu Kategorie pohledávek Počet dlužníků Objem nevymožených pohledávek (v tis. Kč) % Pohledávky za vězni v aktuálním stavu ,14 7,27 Pohledávky za propuštěnými vězni ,87 31,61 Ostatní pohledávky ,3 61,13 Celkem ,31 1, Pohledávky za vězněnými osobami v aktuálním stavu Úhrady pohledávek za vězněnými osobami v aktuálním stavu k činí ,84 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání v této kategorii pohledávek k byla cca 38 % z objemu pohledávek za vězni v aktuálním stavu. K zůstaly nevymoženy pohledávky v objemu ,14 tis. Kč Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby Úhrady pohledávek k představují částku 6 539,56 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání ve vztahu k objemu pohledávek za osobami propuštěnými z výkonu vazby a trestu je 3 %. Nevymožený objem těchto pohledávek k činil ,87 tis. Kč. V obou kategoriích pohledávek se jedná o nejobtížněji vymahatelné dluhy, zejména z důvodu nepříznivých sociálních a ekonomických poměrů dlužníků. Vězeňská služba v souladu s platnými právními normami a v souladu s 31 instrukce vymáhá od listopadu 213 pohledávky, zejména za vězněnými osobami, exekučně prostřednictvím čtyř soudních exekutorů. Soudním exekutorům bylo předáno k vymáhání návrhů na exekuci v celkovém objemu ,38 tis. Kč a ke sledovanému období bylo z tohoto objemu vymoženo 1 351,82 tis. Kč, tj. 2,75 % Ostatní pohledávky K činil objem úhrad ,57 tis. Kč a neuhrazený zůstatek této kategorie pohledávek byl k tomuto datu evidován ve výši ,3 Kč. Objem neuhrazených pohledávek této kategorie ovlivňuje penalizační faktura ve výši ,13 tis. Kč, vystavená v roce 1999 Vazební věznicí Litoměřice firmě Vojenské stavby CZ, a. s. Tato pohledávka byla uplatněna Vězeňskou službou v rámci konkurzního řízení, které k datu nebylo ukončeno. Celkový objem také značně ovlivňuje fakturovaná smluvní pokuta Vazební věznice Olomouc firmě R. M. G., s. r. o., Zlín ve výši ,84 tis. Kč. Na předmětnou firmu bylo v roce 211 vyhlášeno konkursní řízení a pohledávka Vězeňské služby nebyla přihlášena do seznamu pohledávek. Konkurs na majetek dlužníka byl v roce 214 zrušen, neboť tento majetek byl pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Nepromlčené pohledávky budou uplatněny v rámci soudního řízení. 32

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Kontakt: Lucie Mäsiarová vedoucí oddělení Centrální evidence vězněných osob 50_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz ... 1 ÚVODNÍ SLOV...

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Kapitola 309 Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Brno, březen 2016 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 4 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

zpráva VS Výroční Obsah ... 26 ... 62 ... 69

zpráva VS Výroční Obsah ... 26 ... 62 ... 69 ČR za rok 2 Obsah. Ekonomika... 2 2. Výkon vazby a trestu... 8 3. Bezpečnost... 23 4. Personalistika... 26 5. Odbor zdravotnické služby... 3 6. Odbor logistiky... 46 7. Legislativní a právní činnost...

Více

S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ - odbor správní - S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY 21 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 5 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ

Více

I. Hesla a podhesla pro okresní a krajské soudy

I. Hesla a podhesla pro okresní a krajské soudy PŘÍLOHA č. 2 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy Příloha č. 2 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy SEZNAM HESEL Hesla uvedená v seznamu jsou

Více

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH OBSAH A. Úvod...1 B. Organizační složky státu...2 1. Česká školní inspekce...2 1.1 Plnění závazných ukazatelů celkem kmenová činnost...4 1.2 Plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti kmenová činnost...4

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)?

b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)? a) Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu? b) Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)? c) Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2015 2 OBSAH: Seznam použitých zkratek:...

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 zpracovaná souladu s 21 zákona č. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 zpracovaná souladu s 21 zákona č. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 zpracovaná souladu s 21 zákona č. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele : Zotavovna Vězeňské služby České republiky, příspěvková organizace

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU 1.4.2012, po nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany. Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma: Hospodaření s finančními zdroji v resortu obrany Vzdělávací cíl: Cílem tohoto tématu je seznámení studentů s problematikou financování

Více

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012

k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 KOMENTÁŘ k rozpočtu OBCE PROSETÍN na rok 2012 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2.11.2011 schválila v prvním čtení návrh rozpočtu pro rok 2012. Tím je závazně stanoven objem celkových

Více

Sbírka instrukcí a sdělení

Sbírka instrukcí a sdělení Ročník 2013 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 4. července 2013 Cena 32,- Kč OBSAH: 7. 8. 9. 10. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Pracovněprávní aktuality

Pracovněprávní aktuality (sledované období: 6. 3. 2014 2. 4. 2014) JUDr. Nataša Randlová/Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá Advokátní kancelář Randl Partners, www.randls.com, člen Ius Laboris Právnická firma roku 2012 v kategorii Pracovní

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 760/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu

Více

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014

Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014 2 0 1 4 Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014 Zpracováno Státním úøadem inspekce práce Zpracováno z podkladù SÚIP, ÈBÚ, ÈSÚ Předkládaná zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Kontrola byla provedena v době od července 2007 do března 2008.

Kontrola byla provedena v době od července 2007 do března 2008. Informace z kontrolní akce 07/19 - Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na vybrané investiční akce Vězeňské služby České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ - odbor správní a právní - S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 5 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence (v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji) Pardubický kraj v souladu se zákonem č.

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 212 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 6 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 7 1. Úkoly Vězeňské služby České republiky... 8 2. Organizační

Více

Obchodní veřejná soutěž

Obchodní veřejná soutěž 60 Spr 65/2015 Obchodní veřejná soutěž Okresní soud v Českých Budějovicích se sídlem Lidická ul. čp. 20/98, 371 06 České Budějovice zastoupena: JUDr. Tomášem Strouhou, předsedou soudu vyhlašuje ve smyslu

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ).

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ). Program 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA V ROCE 2008 O ČINNOSTI VĚZNICE OSTROV. Č.j.: VS 138/2009-07/Všeob./01. 14. ledna 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA V ROCE 2008 O ČINNOSTI VĚZNICE OSTROV. Č.j.: VS 138/2009-07/Všeob./01. 14. ledna 2009 Č.j.: VS 138/2009-07/Všeob./01 14. ledna 2009 Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky sekretariát generálního ředitele Praha ------- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VĚZNICE OSTROV V ROCE 2008 Vrchní

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 V Praze dne 1. prosince 2005 Částka 129 OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005,

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Příjmy. Schválený rozpočet 2013

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Druhové zatřídění Nedaňové příjmy Přijaté transfery Název Odvody příspěvkových organizací Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

I/5 Živnostenské podnikání

I/5 Živnostenské podnikání I Oblast územního rozvoje, koncepcí rozvoje I/5 Živnostenské podnikání Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky ÚSC s prameny právní úpravy a s obsahem rozhodujících pramenů v oblasti živnostenského

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 4. 2012 Parlament se

Více

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006

Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006 Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 7. června 2007 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování

Více

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 I. Název dotačního

Více

VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE

VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE ROČENKA 2004 VOJENSKÁ POLICIE ORGANIZACE VOJENSKÉ POLICIE V čele Vojenské policie stojí náčelník Vojenské policie, kterého jmenuje ministr obrany. Vojenskou policii tvoří útvary Vojenské policie v přímé

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. 201X Obsah: Str. I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08 Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 2. Ostatní organizační složky státu... 7 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 17.12.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 590 Z Á K O N České národní

Více

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject)

Školní jídelna jako samostatný subjekt. (School dining-room like independent legal subject) Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Eva Perná Školní jídelna jako samostatný subjekt (School dining-room like independent legal subject) Bakalář ská práce

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004

INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. AŽ 3. ČTVRTLETÍ 2004 Ministerstvo financí Čj. 20/116 382/2004 V Praze dne 29. října 2004 Materiál pro jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR INFORMACE O POKLADNÍM PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 1. dubna 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 2 V Praze dne 1. dubna 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Vyúčtování

Více

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B3

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B3 Č.j.: 218/2006-34 Schvaluje dne:... Vrchní státní rada genmjr. PhDr. Luděk Kula generální ředitel VS ČR Název projektu: Základní odborná příprava občanských zaměstnanců - B3 Předkládá:....... Vrchní rada

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Adresa sídla: Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Rozpočet s filtrem na DUV

Rozpočet s filtrem na DUV Page 1 of 5 01.01.10 Stav: Schváleno Strana 1 V001001 Výdaje 22300 501100 Platy OZ 41 448,00 41 448,00 41 173,00 21 772 991,00 V002001 Výdaje 22300 501110 Odměny OZ 275,00 275 000,00 V003001 Výdaje 22300

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ 280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Změna: 10/1993 Sb., 15/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb.

Více

~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013:

~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013: ~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013: Tento video seminář o Zákonu o nemocenském pojištění má postupně objasnit celý systém nemocenského pojištění, tak, aby se účastník semináře vyznal v poměrně

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza

Více

P R O G R A M Č I N N O S T I

P R O G R A M Č I N N O S T I Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Č.j. : 74 /10.21/07/11.2 P R O G R A M Č I N N O S T I Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E Z A R O K 2 0 0 8 A. OBECNÉ ÚDAJE Obec Šilheřovice je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním

Více

Závěrečný účet. Státního fondu kultury

Závěrečný účet. Státního fondu kultury 4. Závěrečný účet Státního fondu kultury 105 106 107 Komentář závěrečného účtu Státního fondu kultury České republiky za rok 2007 Na základě ustanovení vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s.

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. STANOVY Společnosti radiologických asistentů České republiky z.s. Společnost radiologických asistentů ČR z.s. Sekretariát SRLA ČR, Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc Telefon: +420 602 786 085, +420 775

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu Otázky a odpovědi k dotačnímu titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj (18. 12. 2015) Čl. V., odst.

Více

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008

Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Příloha č. 0925-07Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008 Zastupitelstvo Zlínského kraje 19. 12. 2007 OBSAH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA...3 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2008...4

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péči. Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující

Více

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů:

I. OBECNÁ ČÁST. Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2014 byl zpracován na základě následujících podkladů: I. OBECNÁ ČÁST Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2014 ovlivněn opatřeními uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2014. Předpokládá se, že kraje jako celek dosáhnou

Více